POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2009)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2009)"

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2009) ANNA NOWACKA 1, BOGUSŁAW GNUSOWSKI 1, STANISŁAW WALORCZYK 1, DARIUSZ DROŻDŻYŃSKI 1, ANNA WÓJCIK 1, MICHAŁ RACZKOWSKI 1, AGNIESZKA HOŁODYŃSKA 1, ELŻBIETA BARYLSKA 1, ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI 1, EWA CHMIELEWSKA 1, URSZULA RZE- SZUTKO 2, IRENA GIZA 2, JOANNA JURYS 3, BOŻENA ŁOZOWICKA 3, PIOTR KACZYŃSKI 3, EWA RUTKOWSKA 3, MAGDALENA JANKOWSKA 3, EWA SZPYRKA 4, JULIAN RUPAR 4, KRY- STYNA ROGOZIŃSKA 4, ANNA KURDZIEL 4, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC 4, ARLETTA KUŹMENKO 5, JOANNA SZALA 5, STANISŁAW SADŁO 6 1 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Władysława Węgorka 20, Poznań 2 Oddział IOR PIB, Gliwicka 29, Sośnicowice 3 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Chełmońskiego 22, Białystok 4 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Langiewicza 28, Rzeszów 5 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Milicka 21, Trzebnica 6 Uniwersytet Rzeszowski, Zamiejscowy Oddział Biotechnologii Sokołowska 26, Kolbuszowa I. WSTĘP Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w płodach rolnych monitorowane są w Polsce przez laboratoria Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego (IOR PIB) już od początku lat siedemdziesiątych. Obecnie kontrola pozostałości prowadzona jest na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) i realizowana we współpracy z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) odpowiedzialnymi za pobieranie próbek i wykorzystującymi, na bieżąco, jej wyniki do sprawowania nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin w krajowej praktyce rolniczej. W roku 2009 badaniami objęto 124 substancje aktywne i 8 związków pochodnych oraz 54 uprawy 32 uprawy warzywnicze, w tym 5 upraw spod osłon i 27 upraw gruntowych, 13 upraw sadowniczych i 9 upraw rolniczych. Badano przede wszystkim warzywa i owoce ważne w krajowej diecie, ale priorytetowo potraktowano niektóre produkty: jabłka, wiśnie, truskawki, porzeczki i pieczarki, z uwagi na różne czynniki intensywność stosownej ochrony chemicznej na etapie produkcji, częstotliwość wykrywania pozostałości i/lub przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) oraz pozostałości środków niedozwolonych w poprzednich latach. Wyboru substancji aktywnych do badań dokonano w oparciu o otrzymywane za pośrednictwem

2 1948 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 WIORiN informacje o najpowszechniej w kraju stosowanych środkach ochrony roślin oraz wcześniejsze wyniki badań prowadzonych w tym zakresie. II. MATERIAŁ I METODY Próbki do badań pobierali pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sposób losowy z miejsc produkcji rolniczej sadów, szklarni, tuneli foliowych i pól uprawnych na obszarze całego kraju, z wyłączeniem trzech województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Próbki były analizowane w pięciu laboratoriach IOR PIB. Raporty z badań były przesyłane sukcesywnie do WIORIN, przy czym niezwłocznie w formie powiadomień RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) przekazywano informacje o wykryciu przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lub wykryciu substancji aktywnych niedopuszczonych do ochrony uprawy. W roku 2009 zbadano próbki płodów rolnych: 192 próbki warzyw spod osłon, 564 próbki warzyw z gruntu, 455 próbek owoców i 141 próbek upraw rolniczych. W tabeli 1. przedstawiono liczbę i rodzaj pobranych próbek. Tabela 1. Analizowane uprawy Table 1. Analysed products Badane produkty Analysed products Warzywa pod osłonami Greenhouse vegetables Liczba próbek % próbek Percentage of samples Number of samples A* B** ,6 Ogórki Cucumbers 14 1,1 7,3 Papryka Sweet pepper 11 0,8 5,7 Pieczarki Mushroom 98 7,5 51,0 Pomidory Tomatoes 62 4,7 32,3 Sałata Lettuce 7 0,5 3,6 Warzywa w gruncie Field vegetables ,9 Babka lancetowata Ribwort 1 0,1 0,2 Bób Broad bean 2 0,2 0,4 Brokuły Broccoli 11 0,8 2,0 Buraki ćwikłowe Beetroot 39 3,0 6,9 Cebula Onion 52 4,0 9,2 Cukinia Courgettes 1 0,1 0,2 Fasola szparagowa String beans 42 3,2 7,4 Groch zielony Green pea 5 0,4 0,9

3 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych Kalafior Cauliflower 51 3,9 9,0 Kapusta pekińska Chinese cabbage 35 2,7 6,2 Kapusta Cabbage 110 8,4 19,5 Koper Dill 8 0,6 1,4 Marchew Carrot 68 5,2 12,1 Melisa lekarska Lemon balm 1 0,1 0,2 Mięta pieprzowa Peppermint 5 0,4 0,9 Nagietek lekarski Marigold 1 0,1 0,2 Ogórki Cucumbers 31 2,4 5,5 Pietruszka korzeń Parsley root 16 1,2 2,8 Pomidory Tomatoes 15 1,1 2,7 Por Leek 8 0,6 1,4 Rzodkiewki Redish 6 0,5 1,1 Sałata Lettuce 15 1,1 2,7 Seler korzeniowy Celeriac 21 1,6 3,7 Szanta zwyczajna White horehound 1 0,1 0,2 Szparagi Asparagus 17 1,3 3,0 Szczaw Sorrel 1 0,1 0,2 Wiesiołek Evening-primrose 1 0,1 0,2 Owoce Fruit ,6 Agrest Gooseberries 16 1,2 3,5 Aronia Black chokeberries 8 0,6 1,8 Borówki Blueberries 2 0,2 0,4 Brzoskwinie Peaches 2 0,2 0,4 Czereśnie Sweet cherries 17 1,3 3,7 Gruszki Pears 23 1,8 5,1 Jabłka Apples 121 9,2 26,6 Jeżyny Blackberries 1 0,1 0,2 Maliny Raspberries 39 3,0 8,6 Porzeczki Currants 48 3,7 10,5 Śliwki Plums 23 1,8 5,1 Truskawki Strawberries 87 6,6 19,1 Wiśnie Sour cherries 68 5,2 14,9 Rośliny rolnicze Arable crops ,7 Buraki cukrowe Sugar beet 38 2,9 27,0 Jęczmień Barley 15 1,1 14,6

4 1950 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) Kukurydza Corn 3 0,2 2,9 Owies Oat 1 0,1 1,0 Pszenica Wheat 28 2,1 27,2 Pszenżyto Triticale 1 0,1 1,0 Nasiona rzepaku Rape seed 1 0,1 1,0 Ziemniaki Potatoes 46 3,5 44,7 Żyto Rye 8 0,6 7,8 * odsetek badanych próbek percentage of analysed samples ** odsetek w grupie produktów percentage in product groups Tabela 2. Poszukiwane substancje aktywne Table 2. Analysed active substances Insektycydy Insecticides Fungicydy Fungicides Herbicydy Herbicides acetamiprid*, acrinathrin, aldrin, alpha-cypermethrin*, azinophos-ethyl, azinophos-methyl, beta-cyfluthrin, bifenthrin*, bromopropylate, buprofezin, carbaryl, carbofuran*, chlorfenvinfos, chlorpyrifos*, chlorpyrifos-methyl, cyfluthrin, cypermethrin*, DDT sum (p,p - DDE, p,p - DDD, o,p - DDT, p,p - DDT)*, deltamethrin*, diazinon*, dichlorvos, dicofol, dieldrin, dimethoate*, endosulfan (α, β, sulphate)*, endrin, esfenvalerate*, ethion, fenazaquin*, fenitrothion*, fenpropathrin, fenvalerate, fipronil, formothion, α-hch, β-hch, HCB, heptachlor, heptachlor endo-epoxide, heptachlor exo-epoxide, heptenophos, hexythiazox, indoxacarb*, isofenphos, lambda-cyhalothrin, lindane (γ- HCH), malathion, mecarbam, methoxychlor, methidathion, parathion-ethyl, parathion methyl, permethrin, phosalone, piridaben, pirimiphos-methyl, pirimicarb*, piriproxyfen, propoxur, quinalphos, tebufenpyrad, tetradifon, triazophos, zeta-cypermethrin azoxystrobin*, benalaxyl, bitertanol*, bromuconazole, boscalid*, bupirimate*, captan*, carbendazim*, chinoxifen, chlorothalonil*, cyprodinil*, cyproconazole, dichlofluanid, dicloran, difenoconazole*, dimethomorph*, diphenylamine, dithiocarbamates (mancozebe, maneb, methiram, propineb, thiram, ziram) 2 *, epoxiconazole*, fenarimol*, fenbuconazole, fenhexamid*, fenpropimorph, fluchinconazole, fludioxonil*, flusilazole*, folpet*, imazalil, iprodione*, hexythiazox, krezoxim-methyl, mepanipyrim, quintozene, metalaxyl, myclobutanil, oxadiksyl, penconazole, pirimethanil*, procymidone*, propiconazole, tebuconazole*, tecnazene, tetraconazole*, thiophanatemethyl 1, tolclofos-methyl, tolylfluanid, triadimefon, triadimenol*, trifloxystrobin*, vinclozolin atrazin, chlorprofam, lenacil*, linuron*, metribuzin, napropamide, nitrofen, pendimethalin*, profam, promethrin, propachlor, propyzamide, simazin, trifluralin* * związek wykryty compound found 1 oznaczany jako karbendazym determined as carbendazim 2 oznaczane jako CS 2 determined as CS 2

5 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1951 Program badań był nieco zróżnicowany dla poszczególnych upraw. Ogółem oznaczono pozostałości 49 fungicydów, 61 insektycydów i 8 produktów ich degradacji oraz 14 herbicydów (tab. 2). Pozostałości oznaczano nowoczesnymi, uznanymi w skali międzynarodowej metodami analitycznymi, głównie metodami wieloskładnikowymi. Metody bazowały na ekstrakcji pozostałości rozpuszczalnikiem organicznym oraz dalszym oczyszczaniu ekstraktu przez podział ciecz/ciecz oraz techniką ekstrakcji z fazy stałej. Ilościowe oznaczenia pozostałości wykonywano za pomocą chromatografii gazowej (GC/ECD/NPD) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC/UV/PDA, LC/MS/MS). Wyniki badań potwierdzano wykorzystując chromatografię gazową z tandemową spektrometrią mas (GC/MS/MS) lub stosując kolumnę chromatograficzną o innej polarności i/lub inny detektor. Pozostałości ditiokarbaminianów, wyrażane jako CS 2, analizowano metodą pojedynczą i oznaczano spektrofotometrycznie (Chmiel 1979). Laboratoria weryfikowały w sposób ciągły stosowane procedury badawcze zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Uczestniczyły także w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez FAPAS 1 oraz unijne laboratoria referencyjne 2. Laboratoria uzyskały w nich zadowalające wyniki, potwierdzając tym samym swoje kompetencje w zakresie prowadzonych badań. III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE W 331 badanych próbkach, czyli 24,5% ogółu badanych stwierdzono obecność pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.). Wykryto pozostałości 43 spośród 132 poszukiwanych związków, w tym 24 fungicydów, 16 insektycydów i 3 herbicydów. Pozostałości ś.o.r. wykrywano najczęściej w próbkach owoców (43,3%), rzadziej w próbkach warzyw spod osłon (17,7%), warzyw gruntowych (15,2%) i upraw rolniczych (9,9%). Pozostałości ś.o.r. występowały najczęściej w próbkach pomidorów spod osłon (66,7%), selera (66,7%), malin (56,4%), jabłek (50,4%), wiśni (48,5%), truskawek (44,8,%) i agrestu (43,8%). W 22 badanych produktach pozostałości ś.o.r. nie zostały wykryte. Najczęściej w kontrolowanych produktach występowały pozostałości: ditiokarbaminianów w 13,4% badanych próbek, kaptanu w 8,7% badanych próbek oraz linuronu w 5,1% badanych próbek, a także chloropiryfosu i karbendazymu w 4,1% badanych próbek. Na rysunku 1. przedstawiono udział próbek z pozostałościami pobranych w ramach grup roślin uprawnych, a na rysunku 2. częstość występowania pozostałości w poszczególnych produktach. Do najczęściej wykrywanych związków (> 10% próbek) należały: w owocach: w agreście bupirymat, ditiokarbaminiany, fenarymol, flusilazol, difenokonazol; w czereśniach deltametryna, w malinach procymidon, pirymetanil, cyprodynil i fenheksamid; w jabłkach kaptan, pirymetanil, ditiokarbaminiany, pirymikarb, acetamipryd i karbendazym; w porzeczkach ditiokarbaminiany, cyper- 1 FAPAS The Food Analysis Performance Assessment Scheme, CSL, York, Anglia 2 11th European Commission s Proficiency Test on Pesticide Residues in Fruit and Vegetables 3rd European Commission s Proficiency Test on Pesticide Residues in Cereals

6 1952 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 metryna i flusilazol; w truskawkach ditiokarbaminiany; w wiśniach kaptan i ditiokarbaminiany, Rys. 1. Pozostałości środków ochrony roślin w poszczególnych grupach produktów (2009) Fig. 1. Pesticide residues in product groups (2009) w warzywach uprawianych pod osłonami: w ogórkach spod osłon azoksystrobina i chlorotalonil, w pomidorach spod osłon chlorotalonil, w warzywach gruntowych: w fasolce szparagowej chlorotalonil, w kapuście pekińskiej chloropiryfos, w koprze chloropiryfos i pendimetalina, w marchwi chloropiryfos, w ogórku chlorotalonil, w sałacie azoksystrobina, w selerze linuron, azoksystrobina i chloropiryfos, w uprawach rolniczych: w ziemniaku ditiokarbaminiany. W 115 badanych próbkach (8,6%) stwierdzono pozostałości więcej niż jednego związku: w 71 próbkach pozostałości dwóch związków (5,3%), w 27 próbkach pozostałości trzech związków (2,0%), w 11 próbkach pozostałości czterech związków (0,8%), w 3 próbkach pozostałości pięciu związków (0,2%), w 2 próbkach pozostałości sześciu związków (0,1%) i w 1 próbce pozostałości ośmiu związków (0,1%). Szczegółowe dane o poziomach stwierdzonych skażeń zostały zawarte w tabeli 3. W 45 próbkach osiemnastu produktów, czyli w 3,3% próbek badanych stwierdzono pozostałości związków, które w Polsce nie są zalecane do ich ochrony: w 1 próbce agrestu (6,2%) pozostałości tetrakonazolu, w 1 próbce agrestu (6,2%) pozostałości karbofuranu, w 1 próbce czereśni (5,9%) pozostałości tebukonazolu, w 1 próbce fasoli szparagowej (2,4%) pozostałości dimetoatu, w 1 próbce fasoli szparagowej (2,4%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce gruszek (4,3%) pozostałości boskalidu, w 1 próbce gruszek (4,3%) pozostałości dimetoatu, w 1 próbce jabłek (0,8%) pozostałości boskalidu,

7 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1953 Rys. 2. Częstotliwość występowania pozostałości środków ochrony roślin w poszczególnych produktach (2009) Fig. 2. Frequency of pesticide residues occurrence in individual products (2009)

8 1954 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 w 2 próbkach jabłek (1,6%) pozostałości karbendazymu, w 1 próbce kapusty pekińskiej (2,8%) pozostałości pirymetanilu, w 1 próbce kapusty pekińskiej (2,8%) pozostałości diazynonu i fenitrotionu, w 11 próbkach malin (28,3%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce malin (2,6%) pozostałości procymidonu i folpetu, w 2 próbkach papryki (18,2%) pozostałości procymidonu, w 2 próbkach pieczarek (2,0%) pozostałości karbendazymu, w 1 próbce pomidorów gruntowych (6,7%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce pomidorów spod osłon (1,6%) pozostałości azoksystrobiny, w 1 próbce pomidorów spod osłon (1,6%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce porzeczek czarnych (2,1%) pozostałości endosulfanu, w 1 próbce porzeczek czarnych (2,1%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce rzodkiewek (16,7%) pozostałości diazynonu, w 1 próbce sałaty spod osłon (14,3%) pozostałości iprodionu, w 1 próbce selera (4,5%) pozostałości tebukonazolu, w 1 próbce szparagów (5,9%) pozostałości ditiokarbaminianów, w 1 próbce szparagów (5,9%) pozostałości dimetoatu, w 5 próbkach truskawek (5,7%) pozostałości procymidonu, w 1 próbce wiśni (1,5%) pozostałości fenazachiny. Tabela 3. Związki wykryte w badanych produktach Table 3. Detected compounds in analysed products Produkt Product Agrest Gooseberries Substancja aktywna Active substance Liczba badanych próbek Number of analysed samples Próbki z pozostałościami Samples with residues liczba number procent percentage Zakres wykrywanych pozostałości Range of found residues min [mg/kg] max alpha-cypermethrin ,3 0,03 0,03 bifenthrin ,3 0,11 0,11 bupirimate ,0 0,02 0,13 carbofuran ,3 0,02 0,02 chlorpyrifos ,3 0,02 0,02 difenoconazole ,5 0,10 0,12 dithiocarbamates ,8 0,08 0,72 fenarimol ,8 0,02 0,11 flusilazole ,8 0,07 0,36 tetraconazole ,3 0,07 0,07 Brokuły Broccoli indoxakarb ,1 0,06 0,06

9 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1955 Buraki cukrowe Sugar beets Czereśnie Sweet cherries Fasolka szparagowa String bean Gruszki Pears Jabłka Apples Jabłka Apples epoxiconazole ,6 0,05 0,05 acetamiprid ,9 0,12 0,12 deltamethrin ,8 0,03 0,12 dithiocarbamates ,9 0,28 0,28 tebuconazole ,9 0,15 0,15 chlorothalonil ,9 0,01 0,11 chlorpyrifos ,4 0,03 0,03 dimethoate ,4 0,10 0,10 iprodione ,8 0,04 0,13 procymidone ,4 0,52 0,52 boscalid ,3 0,10 0,10 captan ,3 0,06 0,06 dimethoate ,3 0,02 0,02 dithiocarbamates ,4 0,10 0,31 pirimicarb ,3 0,09 0,09 acetamiprid ,6 0,01 0,05 bifenthrin ,7 0,02 0,03 boscalid ,8 0,23 0,23 captan ,3 0,01 1,04 carbendazim ,8 0,02 0,13 chlorpyrifos ,3 0,01 0,03 cypermethrin ,7 0,02 0,02 cyprodinil ,3 0,02 0,10 difenoconazole ,8 0,05 0,05 dimethoate ,8 0,01 0,01 dithiocarbamates ,6 0,05 0,57 fenazaquin ,8 0,06 0,06 flusilazole ,8 0,02 0,02 folpet ,7 0,25 0,44 pirimicarb ,1 0,01 0,08 pyrimethanil ,2 0,01 0,27 triadimenol ,8 0,15 0,15 trifloxystrobin ,1 0,01 0,10 Jęczmień Barley bromuconazole ,7 0,42 0,42

10 1956 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 Kalafior Cauliflower Kapusta Cabbage Kapusta pekińska Chinese cabbage chlorpiryfos ,9 0,01 0,01 alpha-cypermethrin ,9 0,06 0,06 chlorpyrifos ,9 0,88 0,88 cypermethrin ,9 0,17 0,17 alpha-cypermethrin ,9 0,02 0,02 azoxystrobin ,7 0,02 1,34 boscalid ,9 0,03 0,03 chlorothalonil ,9 0,06 0,06 chlorpyrifos ,6 0,01 0,59 cypermethrin ,4 0,03 0,20 diazinon ,9 0,04 0,04 dimethoate ,9 0,02 0,02 esfenwalerate ,9 0,02 0,02 fenitrothion ,9 0,52 0,52 indoxakarb ,9 0,07 0,07 iprodione ,7 0,05 0,20 pirimicarb ,9 0,01 0,01 pyrimethanil ,9 0,06 0,06 Koper chlorpyrifos ,5 0,03 0,03 Dill pendimethalin ,5 0,03 0,03 Maliny Raspberries chlorpyrifos ,7 0,01 0,11 cyprodinil ,9 0,01 0,12 fenhexamid ,3 0,12 0,77 fludioxonil ,7 0,04 0,09 folpet ,6 0,04 0,04 iprodione ,7 0,05 0,58 pirimicarb ,1 0,06 0,09 procymidone ,8 0,02 1,68 pyrimethanil ,6 0,08 0,27 azoxystrobin ,5 0,03 0,03 Marchew chlorothalonil ,5 0,10 0,10 Carrot chlorpyrifos ,0 0,01 0,16 linuron ,4 0,02 0,19 Ogórek gruntowy chlorothalonil ,4 0,05 0,30 Field cucumbers dithiocarbamates ,5 0,07 0,28

11 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1957 Ogórek spod osłon Greenhouse cucumbers Papryka Sweet pepper Pieczarki Mushroom Pietruszka korzeń Parsley root Pomidory spod osłon Greenhouse tomatoes Pomidory gruntowe Field tomatoes Porzeczki Currants azoxystrobin ,4 0,04 0,23 chlorothalonil ,3 0,01 0,02 dithiocarbamates ,1 0,13 0,13 procymidone ,2 0,14 0,40 carbendazim ,0 0,08 0,17 chlorothalonil ,0 0,06 0,06 diazinon ,0 0,03 0,03 chlorpyrifos ,3 0,02 0,02 azoxystrobin ,6 0,08 0,08 bifenthrin ,6 0,02 0,02 boscalid ,8 0,05 0,25 chlorothalonil ,1 0,01 0,28 cyprodinil ,8 0,04 0,20 dithiocarbamates ,1 0,05 0,25 fludioxonil ,6 0,06 0,06 iprodione ,8 0,05 0,16 procymidone ,2 0,03 0,66 azoxystrobin ,3 0,04 0,09 boscalid ,7 0,60 0,60 chlorothalonil ,0 0,09 0,57 dithiocarbamates ,7 0,05 0,21 procymidone ,7 0,08 0,08 alpha-cypermethrin ,1 0,04 0,04 bifenthrin ,1 0,19 0,19 bupirimate ,1 0,14 0,14 chlorpyrifos ,3 0,14 0,29 cypermethrin ,7 0,04 0,12 deltamethrin ,1 0,03 0,03 dithiocarbamates ,9 0,05 0,66 endosulfan ,1 0,13 0,13 esfenwalerate ,2 0,10 0,15 fenazaquin ,1 0,09 0,09 flusilazole ,5 0,02 0,06 procymidone ,1 0,03 0,03

12 1958 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) Pszenica Wheat tebuconazole ,1 0,03 0,03 Rzodkiewki chlorpyrifos ,7 0,01 0,01 Radish diazinon ,7 0,05 0,05 Sałata spod osłon azoxystrobin ,3 0,58 0,58 Greenhouse lettuce iprodione ,3 0,30 0,30 Sałata gruntowa Field letttuce Seler Celeriac Szparagi Asparagus Śliwki Plums Truskawki Strawberries azoxystrobin ,3 0,02 0,17 azoxystrobin ,8 0,04 0,11 chlorothalonil ,8 0,08 0,08 chlorpyrifos ,0 0,02 0,06 cypermethrin ,8 0,02 0,02 DDT ,8 0,03 0,03 linuron ,3 0,03 0,59 tebuconazole ,8 0,02 0,02 chlorpyrifos ,9 0,01 0,01 dimethoate ,9 0,05 0,05 dithiocarbamates ,9 0,06 0,06 dithiocarbamates ,3 0,27 0,27 flusilazole ,3 0,01 0,01 pirimicarb ,3 0,08 0,08 tebuconazole ,7 0,06 0,14 bifenthrin ,1 0,03 0,03 boscalid ,9 0,02 0,41 bupirimate ,1 0,01 0,01 chlorpyrifos ,4 0,01 0,16 cyprodinil ,0 0,02 0,17 dithiocarbamates ,8 0,06 0,87 fenhexamid ,9 0,03 0,95 fludioxonil ,0 0,02 0,13 folpet ,6 0,02 0,16 iprodione ,4 0,01 0,40 lenacil ,1 0,06 0,06 procymidone ,7 0,02 0,14 pyrimethanil ,1 0,02 0,02

13 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1959 Wiśnie Sour cherries acetamiprid ,5 0,02 0,02 alpha-cypermethrin ,9 0,02 0,02 captan ,4 0,04 2,00 cypermethrin ,9 0,02 0,03 dithiocarbamates ,1 0,05 0,54 fenazaquin ,5 0,05 0,05 flusilazole ,9 0,02 0,06 pirimicarb ,9 0,09 0,40 Wiśnie tebuconazole ,9 0,03 0,47 Sour cherry triadimenol ,4 0,06 0,08 Ziemniaki Potatoes chlorpyrifos ,2 0,02 0,02 dimetomorph ,2 0,15 0,15 dithiocarbamates ,4 0,01 0,11 Tabela 4. Produkty, w których stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1 Table 4. Products with residues exceeding MRLs 1 Produkt Commodity Substancja aktywna Active substance Liczba próbek % próbek z pozostałościami > NDP 1 z pozostałościami Number of samples > NDP % samples with with residues > residues > MRLs MRLs NDP MRLs Wykryte przekroczenia Detected violations [mg/kg] Agrest bifenthrin 0,05 0,11 1 6,2 Gooseberries flusilazole 0,02 0,07 Agrest Gooseberries Fasola szparagowa String bean Jęczmień Barley Kapusta pekińska Chinese cabbage Kapusta pekińska Chinese cabbage flusilazole 2 12,5 0,02 0,14; 0,36 dimethoate 1 2,4 0,02 0,10 bromuconazole 1 6,7 0,20 0,42 chlorothalonil 1 2,8 0,01 0,06 fenithrotion 1 2,8 0,01 0,52

14 1960 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 Pieczarki Mushroom Porzeczki czarne Black currants Porzeczki czarne Black currants Porzeczki czarne Black currants Porzeczki czarne Black currants Porzeczki czarne Black currants Porzeczki czarne Red currants Porzeczki czarne Black currants Szparagi Asparagus diazinon 1 1,0 0,01 0,03 cypermethrin 0,05 0,12 1 2,1 flusilazole 0,02 0,06 esfenvalerat 0,02 0,15 1 2,1 flusilazole 0,02 0,03 cypermethrin 4 8,3 0,05 0,08; 0,10; 0,12; 0,12 endosulfan 1 2,1 0,05 0,13 esfenvalerat 1 2,1 0,02 0,10 fenazaquin 1 2,1 0,01 0,09 procymidone 1 2,1 0,02 0,03 dimethoate 1 5,9 0,02 0,05 1 najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości Maximum Residue Levels Rys. 3. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2009) Fig. 3. Pesticide residues in all analysed products (2009) W 19 próbkach (1,4%) siedmiu produktów, w tym w 10 próbkach porzeczek, wykryto przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (Rozporządzenie 2005).

15 Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 1961 W roku 2009 w porównaniu do lat zmniejszył się odsetek próbek krajowych płodów rolnych zanieczyszczonych pozostałościami środków ochrony roślin, jak również odsetek stwierdzonych przekroczeń NDP, natomiast zwiększył się procent próbek z pozostałościami związków niedozwolonych do ochrony upraw (Nowacka i wsp. 2007, 2008, 2009). Dane o stwierdzonych przekroczeniach zawiera tabela 4., a ogólny obraz skażeń przedstawia rysunek 3. IV. LITERATURA Chmiel Z Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych pozostałości dwutiokarbaminianów w materiale roślinnym. Chemia Anal. 24: Nowacka A., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Morzycka B., Łozowicka B., Kaczyński P., Sadło S., Rupar J., Rogozińska K., Szpyrka E., Kuźmenko A Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2006). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (4): Nowacka A., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Sadło S., Rupar J., Szpyrka E., Rogozińska K., Kuźmenko A Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2007). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Hołodyńska A., Barylska B., Ziółkowski B., Chmielewska E., Rzeszutko U., Giza I., Łozowicka B., Kaczyński K., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Machowska A., Słowik- Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J., Sadło S Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2008). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (4): Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG Dz. U. L 70 z , str. 1. ANNA NOWACKA, BOGUSŁAW GNUSOWSKI, STANISŁAW WALORCZYK, DARIUSZ DROŻ- DŻYŃSKI, ANNA WÓJCIK, MICHAŁ RACZKOWSKI, AGNIESZKA HOŁODYŃSKA, ELŻBIETA BARYLSKA, ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, EWA CHMIELEWSKA, URSZULA RZESZUTKO, IRENA GIZA, JOANNA JURYS, BOŻENA ŁOZOWICKA, PIOTR KACZYŃSKI, EWA RUTKOWSKA, MAGDALENA JANKOWSKA, EWA SZPYRKA, JULIAN RUPAR, KRYSTYNA ROGOZIŃSKA, ANNA KURDZIEL, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC, ARLETTA KUŹMENKO, JOANNA SZALA, STANISŁAW SADŁO PESTICIDE RESIDUES IN AGRICULTURAL PRODUCTS (2009) SUMMARY A total of samples of fresh fruit, vegetables and arable crops of Polish origin were analysed in 2009 in five laboratories of the Institute of Plant Protection National Research Institute.

16 1962 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 The monitoring programme covered 54 commodities and 132 pesticides including some isomers and breakdown products. Residues of 43 pesticides, mainly fungicides (24), were detected in 24.5% of samples analysed. Percentage of the samples without pesticide residues was equal to 75.5%. The residues lower than MRLs contained 23.1% of samples analysed. Violations of MRLs were found in 1.4% of the samples. The usage of not approved pesticides were stated in 3.3% of the samples analysed. Residues were detected in 43.3% of fruit samples especially in samples of raspberries (56.4%), apples (50.4%), sour cherries (48.5%), strawberries (44.8%), but the highest percentage of pesticide residues (66.7%) was found both in samples of greenhouse tomatoes and in the samples of celeriac. The samples of other products were less contaminated. Residues of dithiocarbamates were most often detected, in 13.4% of the samples. Four further pesticides captan, linuron, chloropiryfos and carbendazim were found in 8.7%, 5.1%, 4.1% and 4.1% of samples analysed respectively, while the other compounds in less than 2.6% of samples analysed. Key words: pesticide residues, fruit, vegetables, arable crops

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin () 0 KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 2009

KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 2009 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin () 00 KONTROLA POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH I WARZYWACH Z TERENU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI W ROKU 009 MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WARZYWACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2007)

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2007) Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4) 2008 POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH (ROK 2007) ANNA NOWACKA 1, BOGUSŁAW GNUSOWSKI 1, JERZY DĄBROWSKI 1, STANISŁAW WALORCZYK

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Abstract. Introduction

Abstract. Introduction Institute of Plant Protection National Research Institute in Poznań, Experimental Station in Rzeszów, Poland PESTICIDE RESIDUES IN BRASSICA VEGETABLES E. Szpyrka, M. Słowik-Borowiec and A. Kurdziel Abstract

Bardziej szczegółowo

Pozostałości środków ochrony roślin w niektórych warzywach korzeniowych i ziemniakach z terenu południowo-wschodniej Polski (2009 2011)

Pozostałości środków ochrony roślin w niektórych warzywach korzeniowych i ziemniakach z terenu południowo-wschodniej Polski (2009 2011) 47 Polish Journal of Agronomy 202,, 47 5 Pozostałości środków ochrony roślin w niektórych warzywach korzeniowych i ziemniakach z terenu południowo-wschodniej Polski (2009 20) Magdalena Słowik-Borowiec,

Bardziej szczegółowo

Pesticide residues in crops produced in north western Poland

Pesticide residues in crops produced in north western Poland PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Pesticide residues in crops produced in north western Poland Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno

Bardziej szczegółowo

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012)

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012) PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (2) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-035 Pesticide residues in agricultural crops (2012) Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012) Anna

Bardziej szczegółowo

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Chełmońskiego 22, 15-152 Białystok 3 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Chełmońskiego 22, 15-152 Białystok 3 Terenowa Stacja Doświadczalna IOR PIB, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH, ROŚLINNYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH I PASZACH POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. MATERIAŁ I METODY

I. WSTĘP II. MATERIAŁ I METODY Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4) 2010 POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PRODUKTACH POCHODZENIA ROŚLINNEGO UZYSKANYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Pesticide residues in raspberries from the south-eastern Poland in

Pesticide residues in raspberries from the south-eastern Poland in PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 5 (2) 20 Pesticide residues in raspberries from the south-eastern Poland in 2009 202 Pozostałości środków ochrony roślin w malinach pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Badań Nr 13/194a/08/2016 Data:

Sprawozdanie z Badań Nr 13/194a/08/2016 Data: Strona 1 z 5 LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA ul. Puławska 39, 05-660 Warka DANE OGÓLNE : Zleceniodawca : AREX ul. Dominikańska 21b 02-738 Warszawa NIP: 7010024543 Data przyjęcia próbki : 30.08.2016

Bardziej szczegółowo

Pesticide residues in organic food of plant origin in Poland in 2010

Pesticide residues in organic food of plant origin in Poland in 2010 PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (1) 2012 Pesticide residues in organic food of plant origin in Poland in 2010 Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Optimization of MSPD extraction technique in pesticide residue analysis in herbs

Optimization of MSPD extraction technique in pesticide residue analysis in herbs PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 Optimization of MSPD extraction technique in pesticide residue analysis in herbs Optymalizacja ekstrakcyjnej techniki MSPD w analizie

Bardziej szczegółowo

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011)

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011) PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Pesticide residues in Polish crops (2011) Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011) Anna Nowacka 1, Bogusław Gnusowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN

PESTICIDE RESIDUES IN ORGANIC FOOD AND FEED OF PLANT ORIGIN Bogusław GNUSOWSKI 1, Anna NOWACKA 1, Bożena ŁOZOWICKA 2, Ewa SZPYRKA 3, Stanisław WALORCZYK 1 1 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 września 2014 r. Nazwa i adres DELTIMA

Bardziej szczegółowo

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Wykonawca: Zakład Badania

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD EWA SZPYRKA 1, STANISŁAW SADŁO 2, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/2014 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 12 czerwca 2014 r. NOTOWANIA W DNIACH 02.06.2014 12.06.2014 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/ 2011 Rynek owoców i warzyw świeżych 16 czerwca 2011 r. NOTOWANIA W DNIACH 6.06.2011-16.06.2011 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (UPLC-PDA) DO OCENY DYNAMIKI ZANIKANIA AZOKSYSTROBINY W OWOCACH POMIDORA

WYKORZYSTANIE SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (UPLC-PDA) DO OCENY DYNAMIKI ZANIKANIA AZOKSYSTROBINY W OWOCACH POMIDORA Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4) 2009 WYKORZYSTANIE SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (UPLC-PDA) DO OCENY DYNAMIKI ZANIKANIA AZOKSYSTROBINY W OWOCACH POMIDORA MICHAŁ RACZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pestycydy - Nowe propozycje 8/2013

Pestycydy - Nowe propozycje 8/2013 Pestycydy - Nowe propozycje 8/2013 Szanowni Państwo, w zwiazku z wycofaniem przez naszego podwykonawcę pakietu na skrining pestycydów B-PESMR01 chcielibyśmy zaproponować Państwu nowe pakiety dostępne w

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH

NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 4, str. 1079 1086 Bożena Łozowicka, Piotr Kaczyński, Ewa Rutkowska, Magdalena Jankowska NARAŻENIE DZIECI NA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 15/2013 Rynek owoców i warzyw świeżych 18 kwietnia 2013 r. NOTOWANIA W DNIACH 8.04.2013 18.04.2013 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Standardy jakościowe dla owoców

Standardy jakościowe dla owoców TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Standardy jakościowe dla owoców Wymagania i rzeczywistość rynkowa Prof.

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1:

Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Obszar tematyczny: BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ Zadanie 5.1: Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE Wykonawca: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI

BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI Proceedings of ECOpole Vol. 4, No. 2 2010 Małgorzata KOSTECKA 1 BADANIA POZOSTAŁOŚCI FUNGICYDÓW W ZIARNACH ZBÓŻ POCHODZĄCYCH Z TERENÓW WSCHODNIEJ POLSKI SURVEY OF FUNGICIDE RESIDUES IN CEREAL GRAIN OF

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2012 Rynek owoców i warzyw świeżych 30 sierpnia 2012 r. NOTOWANIA W DNIACH 20.08.2012-30.08.2012 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 49/2012 Rynek owoców i warzyw świeżych 13 grudnia 2012 r. NOTOWANIA W DNIACH 3.12.2012-13.12.2012 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 38/2012 Rynek owoców i warzyw świeżych 27 września 2012 r. NOTOWANIA W DNIACH 17.09.2012-27.09.2012 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 50/2012 Rynek owoców i warzyw świeżych 20 grudnia 2012 r. NOTOWANIA W DNIACH 10.12.2012-20.12.2012 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 06/2013 Rynek owoców i warzyw świeżych 14 lutego 2013 r. NOTOWANIA W DNIACH 04.02.2013-14.02.2013 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI POZOSTAŁOŚCIAMI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W POLSKICH PŁODACH ROLNYCH W ROKU 2005

OCENA RYZYKA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI POZOSTAŁOŚCIAMI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W POLSKICH PŁODACH ROLNYCH W ROKU 2005 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 OCENA RYZYKA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI POZOSTAŁOŚCIAMI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W POLSKICH PŁODACH ROLNYCH W ROKU 2005 ANNA NOWACKA, BOGUSŁAW

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 51/ 2009 28 grudnia 2009 r. NOTOWANIA W DNIACH 14.12.2009-28.12.2009 Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 14/ 2011 Rynek owoców i warzyw świeżych 14 kwietnia 2011 r. NOTOWANIA W DNIACH 04.04.2011-14.04.2011 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 46/ 2010 Rynek owoców i warzyw świeżych 25 listopada 2010 r. NOTOWANIA W DNIACH 15.11.2010-25.11.2010 Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2015 L 99/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D047111/02. Zał.: D047111/ /16 mg DGB 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D047111/02. Zał.: D047111/ /16 mg DGB 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 14188/16 AGRILEG 167 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 8 listopada 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D047111/02 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA :

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 4 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Tytuł: Analiza środków ochrony roślin w płodach rolnych Wykonawcy: Pracownia Badania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych.

Dotyczy: informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych. Zamość, dnia 7 stycznia 2011 r. AZP 3320/91/ /10 Dotyczy: informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁOŚCI HERBICYDÓW W WYBRANYCH ROŚLINACH UPRAWNYCH BADANIA Z LAT

POZOSTAŁOŚCI HERBICYDÓW W WYBRANYCH ROŚLINACH UPRAWNYCH BADANIA Z LAT FRAGM. AGRON. 26(4) 2009, 74 80 POZOSTAŁOŚCI HERBICYDÓW W WYBRANYCH ROŚLINACH UPRAWNYCH BADANIA Z LAT 2000 2008 MARIUSZ KUCHARSKI, KRZYSZTOF DOMARADZKI Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 28/2017 20 lipca 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 10.07 20.07.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2016 01 września 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.08 01.09.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 30/2016 04 sierpnia 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 25.07-04.08.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr kumentu: PL-EKO-09/2760/6 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: SĘKOCIN NOWY, ul. AL.KRAKOWSKA 37

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Załącznik Nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Przedmiotem zamówienia są sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 16/2017 27 kwietnia 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 17 23.04.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Dane statystyczne 2,3 mln gospodarstw rolnych, 1,5 mln gospodarstw > 1 ha prowadzących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Załącznik Nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2015 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY

..., dnia listopada 2015 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY ..., dnia listopada 2015 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy najbliższy siedziby

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 15/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 16 kwietnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 06.04.2015-16.04.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Current possibilities of selected minor crops protection in Poland and other European Union countries

Current possibilities of selected minor crops protection in Poland and other European Union countries PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (1) 2012 Current possibilities of selected minor crops protection in Poland and other European Union countries Aktualne możliwości ochrony wybranych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW NA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W MALINACH

OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW NA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W MALINACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 4, str. 502 508 Aneta Matyaszek, Ewa Szpyrka, Magdalena Podbielska, Magdalena Słowik-Borowiec, Anna Kurdziel, Julian Rupar OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 16/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 23 kwietnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 13.04.2015-23.04.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013. Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Integrowana Produkcja Roślin nadzorowana przez PIORIN w latach 2004-2013 Dr inż. Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa IPO w Polsce W styczniu 1991 r. Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ I ZIEMNIAKA W POLSCE W LATACH 2000 2009

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ I ZIEMNIAKA W POLSCE W LATACH 2000 2009 Fragm. Agron. 28(4) 2011, 33 38 SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ I ZIEMNIAKA W POLSCE W LATACH 2000 2009 Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Dr Artur Miszczak Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniąż ążka Aktualne polskie regulacje prawne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

4. Wymagane dokumenty:

4. Wymagane dokumenty: Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw 1. Przedmiot sprawy

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 18/2016 12 maja 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 02-12.05.2016 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 40/2016 13 października 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 10-13.10.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 519 524 Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW (V) W SAŁACIE I SZPINAKU W POLSCE W LATACH 2007 2008 Zakład

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 9/2017 09 marca 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 27.02 09.03.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Residue of pyrimidine fungicides in fruits and vegetables ( )

Residue of pyrimidine fungicides in fruits and vegetables ( ) PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 () 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-054 Residue of pyrimidine fungicides in fruits and vegetables (2012 201) Pozostałości fungicydów pirymidynowych w owocach

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 29/2016 28 lipca 2016 r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 18-28.07.2016 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Załącznik Nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Przedmiotem zamówienia są sukcesywne

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y ..., dnia listopada 2013 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Informator Ekonomiczno - Rynkowy

Informator Ekonomiczno - Rynkowy Informator Ekonomiczno - Rynkowy Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Czerwiec 2015 CENY ZAKUPU TUCZNIKÓW WG ZSRIR KRAJOWE CENY ZBÓŻ NA TARGOWISKACH Źródło: Biuletyny MRiRW W tym numerze: Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2017 19 stycznia 2017r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 09 19.01.2017 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo