SŁOWNIK LOTNICZY V Jerzy Kazojć (c) 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNIK LOTNICZY V.12.2008 Jerzy Kazojć (c) 2008"

Transkrypt

1 SŁOWNIK LOTNICZY V Jerzy Kazojć (c) 2008 able=zdatny about=dookoła about=około about=wokół about=wokoło Above Aerodrome Level=nad poziomem lotniska Above Ground Level=nad poziomem terenu Above Mean Sea Level=ponad średnim poziomem morza Accelerate Stop Distance Available=rozporządzalna długość wybiegu dla przerwanego startu accept=akceptować accept=przyjąć accept=przyjmować accept=zaakceptować accept=zgadzać accident=awaria accident=katastrofa accident=kraksa accident=wypadek Accident Data Recorder=pokładowy rejstrator parametrów lotu acknowledge=potwierdzać acknowledge=potwierdzić acknowledge=przyznać acknowledge=przyznawać acknowledge=uznać acknowledge=uznawać across=poprzez Active Noise Reduction lub Automatic Noise Reducing=aktywna redukcja szumów actual=faktyczny actual=rzeczywisty actual=współczesny Actual Time of Arrival=rzeczywisty czas przylotu Actual Time of Departure=rzeczywisty czas odlotu adjust=dopasować adjust=dostosować adjust=modyfikować adjust=nastawiać adjust=nastrajać adjust=poprawiać adjust=przystosowywać adjust=regulować adjust=uporządkować adjust=uregulować adjust=wyregulować adjust=załatwiać adjust=załatwić advise=doradzać advise=doradzić advise=komunikować advise=poradzić advise=radzić advise=zalecać advise=zawiadamiać Advisory Circular=biuletyn Advisory route=trasa ze służbą doradcza Aereodrome Flight Information Servis=lotniskowa służba informacji powietrznej

2 aerial=antena Aerial Works=usługi lotnicze Aerodrome=lotnisko Aerodrome Beacon=latarnia lotniskowa Aerodrome Obstacle Chart lub Areodrome Obstruction Chart=lotniskowa mapa przeszkód lotniczych Aerodrome Reference Point=punkt odniesienia lotniska Aerodrome Trafic Zone=strefa ruchu lotniskowego Aeronautical Information Circular=biuletyn informacji lotniczej Aeronautical Information Publication=zbiór informacji lotniczych Aeronautical Information Regulation And Control=regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych Aeronautical Information Serwis=służby informacji lotniczej Aeronautical Radio Incorporated=system standardów określający wyposażenie samolotów w sprzęt radiowy i awionikę affirm=potwierdzać affirm=stwierdzać affirm=twierdzić affirm=utrzymywać affirm=zapewniać affirm=zatwierdzać again=znów again=znowu agree=odpowiadać agree=pasować agree=uzgadniać agree=zgadzać aid=pomagać aid=sprzyjać AIP section dealing with Aerodromes, routes and Ground Aids=lotniska, trasy lotnicze i pomoce naziemne air=przewietrzać air=wietrzyć Air Accidents Investigation Branch=Główna Komisja Badania Wypadków Lotniczych Air Conditioning=klimatyzacjia Air Defence Identyfication Zone=strefa rozpoznawcza obrony powietrznej Air Mobility Command=powietrzne stanowisko dowodzenia Air Operation Certificate=certyfikat operatora lotniczego dotyczący prowadzenia działalności publicznej w zakresie przewozów, aero-taxi oraz usług lotniczych Air to Gound=łączność powietrze ziemia Air Traffic Flow Management=zarządzanie przepływem ruchu lotniczego Air Trafic Control=kontrola ruchu lotniczego Air Trafic Management=zarządzanie ruchem lotniczym airborne=lotniczy airborne=powietrzny Airborne Collision Avoidance System=pokładowy system zapobiegania kolizji Airborne Communication Adressing And Release System=lotniczy system łączności i przekazywania meldunków aircraft=samolot Aircraft=statek powietrzny Aircraft Flight Manual=instrukcja użytkowania w locie Aircraft on Ground=oznaczenie samolotu stojącego na ziemi Aircraft Owners And Pilots Association=stowarzyszenie właścicieli i pilotów, posiadających własne samoloty airfield=lotnisko Airframe and Engine=płatowiec i silnik Airline Transport Pilot Licence=licencja pilota liniowego airplane=aeroplan airplane=samolot airport=aeroport airport=lotnisko

3 Airspace Management=zarządzanie przestrzenią powietrzną Airspace Management Cell=centrum zarządzania przestrzenią powietrzną Airspace Use Plan=plan użytkowania przestrzeni powietrznej Airspeed Induktor=prędkościomierz Airway=droga lotnicza Airworthiness Directiveb=biuletyn wykonawczy alert=alarmować alert=ostrzegać Alert Phase=faza alarmu poszukiwawczo-ratowniczego Alerting Serwis=służba alarmowa all=całkowity All Up Wright=ciężar całkowity All Wether Operation=wykonywanie operacji lotniczych przy każdej pogodzie allow=dawać allow=dopuszczać allow=pozwalać allow=przeznaczyć allow=przyznać allow=przyznawać allow=uznawać allow=zezwalać alternating current=prąd zmienny; prąd przemienny altimeter=wysokościomierz altitude=wysokość Altitude=wysokość bezwzględna wskazywana na wysokościomierzu altitude=wzniesienie Amplitude Modulation=modulacja amplitudowa Angle of Attack=kąt natarcia profilu lotniczego another=inny another=kolejny another=następny answer=odpowiedź answer=rozwiązanie approach=przybliżyć approach=zbliżać Approach=zbliżanie, podejście approach=zwracać Approach Control Office lub Approach Control Service=służba kontroli zbliżania Approach Lighting System lub Areodrome Lighting System=system świateł podejścia Approval Certyficate=świadectwo uznania Ośrodka Szkolenia Lotniczego approve=akceptować approve=aprobować approve=pochwalać approve=stwierdzać approve=uznawać approve=zatwierdzać apron=fartuch apron=osłona Area Control Centre=ośrodek kontroli obszaru Area Navigation=nawigacja obszarowa Areodrome Forecast=prognoza pogody dla lotniska Areonautical Fixed Telecomunication Network=stała telekomunikacyjna sieć lotnicza Areonautical Maps and Charts=mapy i schematy lotnicze around=dokoła around=dookoła around=naokoło around=około around=wkoło around=wokół around=wokoło

4 arrival=przybycie arrival=przyjazd arrival=przylot arrive=nadchodzić arrive=przybyć arrive=przybywać arrive=przyjechać arrive=przyjeżdżać arrive=przyjść Artificial Horizon=sztuczny horyzont ascend=wspinać ascend=wstępować ask=poprosić ask=prosić ask=pytać ask=spytać ask=zapytać attention=baczność attention=grzeczność attention=opieka attention=uprzejmość attention=uwaga Attitude Induktor=wskaźnik położenia Authorized Medical Examiner=lekarz upoważniony do orzekania o zdatności psychofizycznej personelu lotniczego Automatic Direction Finder=automatyczny radiokompas Automatic Flight Contol System=system automatycznego kierowania lotem Automatic Radial Centering=automatyczne pozycjonowanie wskazówki CDI na wskaźniku VOR w położeniu środkowym Automatic Terminal Information Service=służba automatycznej informacji lotniskowej Autopilot lub Airport=oznaczenie autopilota lub portu lotniczego Auxiliary Power Unit=pomocniczy zespół napędowy w postaci małej turbiny dostarczającej energii koniecznej do uruchomienia silników głównych lub do utrzymania w ruchu systemów samolotu podczas postoju ziemi available=dostępny Available=dostępny, możliwy, osiągalny available=przydatny available=przystępny Aviation Gasoline=benzyna lotnicza Aviation Safety Inspektor=inspektor Bezpieczeństwa Lotów Aviation Turbine Fuell=paliwo do samolotów odrzutowych avoid=unikać axis=oś Back Course=kurs odwrotny background=podstawa background=przygotowanie background=tło backing=pokrycie backing=pomoc backing=poparcie backing=wsparcie Bacon=latarnia bad=zły Balistic Recovery System=ratowniczy system spadochronowy balloon=nadymać bartery=akumulator, zespól baterii, bateria base=bazować beam=promieniować beam=świecić bearing=łożysko

5 bearing=postawa bearing=postępowanie bearing=stosunek bearing=zachowanie Bearnig=namiar Beat Freqency Oscillator=oscylator dudnieniowy become=robić become=stać become=wypadać become=zostać become=zostawać becoming=nadchodzące zmiany warunków pogodowych Before=przed begin=rozpocząć begin=rozpoczynać begin=zaczynać begin=zapoczątkowywać beside=oprócz Biennia Flight Reviev=Kontrola Techniki Pilotowania dla pilotów z licencją turystyczną big=duży big=obszerny big=wielki big=znaczny blow=powiewać blow=wiać book=księgować book=rezerwować book=zapisywać book=zarezerwować border=graniczyć bound=granica boundary=granica boundary=rubież box=boks box=bukszpan box=loża box=pudełko box=pudło box=skrzynia brake=hamulec Brake Horse Power=moc użyteczna break=łamać break=naruszyć break=przerywać break=rozbić break=rozbijać break=tłuc break=zepsuć break=złamać break=zrywać bring=przynieść bring=przynosić bring=przyprowadzać bring=przyprowadzić bring=sprowadzać British Civil Air Requirements=wymagania brytyjskich przepisów dotyczących certyfikatu rejstracji statku powietrznego British Civil Airworthines Requirements=wymagania brytyjskich przepisów dotyczących certyfikatu rejstracji statku powietrznego Broken=zachmurzenie o pokryciu 5-7/8

6 burn=oparzyć burn=palić burn=płonąć burn=spalać burn=zapalać busy=czynny busy=ruchliwy but=oprócz Calibrated Air Speed=prędkość przyrządowa poprawiona call=krzyk call=rozmowa call=wezwanie call=wołanie call=zawołanie Call Sign=znak wywoławczy calm=uciszać calm=uciszyć calm=uspokajać calm=uspokoić calm=zaspokajać calm=zaspokoić can=potrafić can=umieć can=zdołać cancel=anulować cancel=kasować cancel=odwołać cancel=odwoływać cancel=skasować cancel=skreślać cancel=skreślić cancel=unieważniać cancel=unieważnić cancel=znosić cargo=ładunek Category=kategoria caution=ostrzegać ceiling=pułap ceiling=sufit Ceiling And Visibility Unlimited=podstawa chmur i widzialność nie ograniczona Celsius=Celsjusz Central Flow Management Unit=centralny ośrodek zarządzania przepływem ruchu lotniczego Central Question Bank=centralny bank pytań Centre of Gravity=środek ciężkości Centre of Preasure=środek parcia Certificate of Airworthiness=świadectwo samolotu wydane przez władze lotnicze Certificate of Experience=świadectwo potwierdzając utrzymanie nawyków przez pilota z licencją turystyczną Certificate of Registration=świadectwo rejstracji Certificate of Test=świadectwo z prób change=przebierać change=przebrać change=przesiadać change=rozmieniać change=wymieniać change=zamieniać change=zmieniać change=zmienić Change-Over Point=punkt zmiany namiaru

7 Charted Visual Flight Procedure Approach=dostępna możliwość lądowania z widzialnością dla samolotu wykonującego lot wg przyrządów IFR check=kontrola check=próba Chief Flying Instructor lub Certified Flying Instructor=szef szkolenia lotniczego Chief Flying Instructor lub Certified Flying Instructor=licencjonowany instruktor lotniczy Chief Ground Instruktor=szef szkolenia naziemnego circle=koło circle=krąg circle=obwód circle=okrąg circuit=objazd circuit=obwód circuit=okrążenie city=miasto Civil Air Publcation=publikacje wydawane przez władze lotnictwa cywilnego Civil Aviation Authority=cywilne władze lotnicze Class Rating Instruktor=instruktor szkolenia na uprawnienia dotyczące klasy clear=clić clear=kasować clear=odblokować clear=przejaśniać clear=spłacać clear=sprzątać Clear Air Turbulence=turbulencja w czystym powietrzu clearance=oclenie clearance=oczyszczenie clearance=wyprzedaż Clearway=końcowy odcinek drogi wydłużonego startu Clerance=procedura uzyskiwania zgody organów kontrroli ruchu lotniczego na lot climb=piąć climb=wspinać close=bliski Closing Angle=dopełnienie poprwaki cloud=chmura cloud=obłok Cloud And Visibility OK=chmury i widzialność bardzo dobre oraz brak znaczących zjawisk atmosferycznych cloudy=chmurny cloudy=mętny cloudy=pochmurny coast=brzeg coast=wybrzeże Cocpit Voice Recorder=rejestrator rozmów członków załogi oraz dźwięków w kabinie Coefficient of Drag=współczynnik oporu Coefficient of Lift=współczynnik siły nośnej collision=karambol collision=kolizja collision=starcie collision=zderzenie colour=kolor come=chodzić come=dochodzić come=nastawać come=pochodzić come=przybyć come=przybywać come=przychodzić come=przyjeżdżać

8 come=przyjść come=wynosić come=zdarzać commence=rozpoczynać commence=zaczynać Commercial Air Transport=zarobkowy przewóz lotniczy Commercial Pilot Licence=licencja pilota zawodowego Common Traffic Advisory Frequency=powszechnie dostępna częstotliwość Compas=busola Compass Heading=kurs busoli complete=kompletować complete=kończyć complete=skończyć complete=ukończyć complete=uzupełniać complete=wypełniać complete=wypełnić comply=dostosować comply=spełniać comply=zastosować comply=zgadzać compressor=kompresor compressor=sprężarka compulsory=obowiązkowy compulsory=przymusowy Compulsory Reporting Point=obowiązkowy punkt meldowania concrete=beton concrete=konkret Conditional Router=warunkowa droga lotnicza Configuration Deviation List=lista odstępstw od standardowej konfiguracji samolotu construction number=numer identyfikacyjny statku powietrznego contact=kontakt contact=łączność contact=połączenie contact=styczność contact=styk contact=znajomość Continous Wave=fala ciągła continue=kontynuować continue=pozostawać continue=trwać continue=utrzymywać Control Area=obszar kontrolowany Control Display Unit=zespolony wskaźnik kontrolny Control Zone=strefa kontrolowana lotniska Controlled Flight Into Terrain=zderzenie z terenem w locie sterowanym Controlled VFR=lot z widzialnością wykonywany w ruchu kontrolowanym Co-pilot=drugi pilot correct=korygować correct=poprawiać correct=poprawić correct=skorygować correct=sprostować correction=korekta correction=poprawa correction=poprawianie correction=poprawka correction=sprostowanie count=liczyć count=obliczać

9 count=obliczyć count=odliczać count=rachować count=uważać count=wyliczać count=znaczyć Counter Routing=przeciwbieżne obroty śmigieł na samolocie dwusilnikowym Course=zmierzony kąt drogi samolotu Course Deviation Induktor=wskazówka na wskaźniku VOR coverage=pokrycie coverage=reportaż coverage=sprawozdanie crew=ekipa crew=załoga cross=krzyżować cross=przechodzić cross=przekraczać Cross Border Area=rejon lotów po obu stronach granicy państwowej Cumulonimbus=chmura typu cumulonimbus cut=ciąć cut=obcinać cut=ucinać Cylinder Head Temperature=temperatura głowic cylindrów damage=niszczyć damage=uszkadzać damage=uszkodzić damage=zaszkodzić damage=zniszczyć Danger area=strefa niebezpieczna dark=ciemność dark=zmrok darkness=ciemność darkness=mrok data=dane data=informacja Date of Flight=data wykonania lotu day=doba day=dzień Dead Reckoning=nawigacyjne zliczanie drogi decide=decydować decide=postanawiać decide=przesądzać decide=rozstrzygać decide=uradzić decide=zdecydować decimal=dziesiętny Decision Altitude=wysokość bezwzględna decyzji Decision Height=wysokość względna decyzji degree=jednostka degree=stopień Degrees=stopni delay=opóźniać delay=przenosić delay=wstrzymywać delay=zwlekać Depart=odlot Departament of Defence=ministerstwo obrony departure=odlot descent=desant descent=obniżenie descent=pochodzenie

10 descent=pochyłość descent=spadek descent=stok descent=zejście descent=zstąpienie descent and landing with engine shut down and propeller stopped=zniżanie i lądowanie z wyłączonym silnikiem i zatrzymanym śmigłem Desired Track=nakazany kąt drogi lub nakazana linia trasy destination=cel destination=przeznaczenie Destination=punkt docelowy Deviation lub Deviating=dewiacja Dewpoint Temperature=temperatura punktu rosy Differential GPS=system GPS ze stacjami naziemnymi o znanej lokalizacji difficult=ciężki difficult=niełatwy difficult=trudny Digital Integrated Flight Control System=cyfrowy zintegrowany system sterowania lotem Dilution of Precision=błąd rozrzedzenia Direct=bezpośrednio do Direct Current=prąd stały direction=adres direction=dyrekcja direction=kierownictwo direction=kierunek direction=reżyseria direction=wskazówka direction=zarząd direction=zarządzenie Direction Finding=namierzanie kierunku na samolot Direction Induktor=żyrobusola Directional Gyroscope=żyroskopowy wskaźnik kursu discretion=dyskrecja discretion=rozsądek Distance=odległość Distance Measure Equipment=urządzenie do pomiaru odległości distort=przekręcać distort=wykrzywiać distort=wykrzywić distort=wypaczać distort=zniekształcać distortion=wykrzywienie distortion=zniekształcenie Distress Pase=faza niebezpieczeństwa Domestic Object Damage=uszkodzenie silnika turbinowego spowodowane defektem części wewnętrznej toru gazowego Doppler VOR=Dopplerowska radiolatarnia VOR double=dublować double=podwajać double=podwoić double=powiększać Downward=w dół Downward=zmniejszający się Drizzle=mżawka drizzle=mżyć drop=obniżać drop=opadać drop=spadać drop=spuszczać drop=upadać

11 drop=upaść drop=upuszczać drop=zniżać drop=zrzucać dry=schnąć dry=suszyć dry=wysuszyć dry=wysychać during=podczas during=przez dust=czyścić dust=kurzyć dust=odkurzać dust=posypać dust=zakurzyć early=wcześnie east=wschód east=wschodni edge=ostrzyć Electonic Attitude Direktor Indicato=elektroniczny wskaźnik położenia w przestrzeni ze wskaźnikiem nakazu Electronic Flight Instrument System=graficzne zobrazowanie przyrządów nawigacyjnych na ekranie Electronic Horizontal Situation Indicato=elektroniczy wskaźnik sytuacji nawigacyjnej Elevation=elewacja elevation=podnoszenie elevation=wysokość elevation=wzniesienie elevator=dźwig elevator=winda Embedded=wbudowany Emergancy=stan zagrożenia Emergancy Lokator Transmiter=nadajnik radiolatarni ratunkowej empty=opróżniać empty=opróżnić empty=opustoszeć empty=usuwać empty=wylewać empty=wypróżniać Emregancy Location Beacon Aircraft=samolotowa radiolatarnia sygnalizacyjno ratunkowa enable=pozwalać enable=umożliwiać enable=upoważniać enable=uzdolnić end=cel end=koniec end=zakończenie endurance=twardość endurance=wytrwałość endurance=wytrzymałość Engine Indication Crew Alerting System=system zobrazowania parametrów silnika i ostrzeżeń dla załogi enough=dosyć enough=wystarczająco enter=wchodzić enter=wpisać enter=wstępować equipment=ekwipunek equipment=osprzęt

12 equipment=sprzęt equipment=urządzenie equipment=wyposażenie error=błąd error=defekt error=omyłka error=pomyłka error=uchyb establish=nawiązywać establish=ustalać establish=ustanawiać establish=zakładać estimate=ocena estimate=oszacowanie estimate=szacunek Estimated Exit Time=przewidywany czas wyjścia Estimated Lapset Time=spodziewany czas przelotu Estimated off block time=przewidywany czas odblokowania Estimated Time Enroute=przewidywany czas trasy Estimated time of arrival=przewidywany czas przylotu Estimated Time of Departure=przewidywany czas odlotu Estimated Time Over Significant Point=przewidywany czas nad znaczącym punktem nawigacyjnym EUROCONTROL=organizacja zajmująca się ruchem lotniczym oraz koordynacją tras European Civil Aviation Conference=europejska konferencja lotnictwa cywilnego evening=wieczór every=wszelki everywhere=wszędzie Exhausted Gas Temperature=temperatura gazów wylotowych expect=czekać expect=oczekiwać expect=przypuszczać expect=spodziewać Expect Further Clearance=spodziewaj się późniejszego zezwolenia Expected Approach Time=spodziewany czas podejścia expedite=przyspieszać Experimental Aircraft Association=organizacja amerykańska skupiająca osoby domowo budujące samoloty extend=powiększać extend=przedłużać extend=rozszerzać Extended range twin engine operations=operacja wydłużonego zasięgu dla samolotów dwusilnikowych Facilitation of International Air Transport=ułatwienia w międzynarodowym transporcie lotniczym failure=awaria failure=niepowodzenie failure=niewydolność failure=uchybienie failure=uszkodzenie failure=wada fall=opadać fall=padać fall=przewracać fall=przypadać fall=spadać fall=upadać far=daleki far=odległy Federal Aviation Administration lub Federal Aviation Authority=Federalna Administracja Lotnictwa

13 Federal Aviation Regulations=federalne przepisy lotnicze Federation Aeronautique Internationale=Międzynarodowa Federacja Lotnicza Fight plan filed in the air=plan lotu zgłoszony z powietrza fill=napełniać fill=pełnić fill=plombować fill=wypełniać fin=statecznik final=końcowy final=ostatni Final Approach Fix=pozycja, od której rozpoczyna się podejście końcowe Final Approach Point=punkt, od którego zaczyna się podejście końcowe precyzyjne find=znalezisko fire=ogień fire=pożar first=najpierw five=piątka Fixed Base Operation=organizacja świadcząca usługi związane z obsługą potrzeb w odniesieniu do samolotów i ich załóg na lotnisku. flag=bandera flag=chorągiew flag=flaga Flexible Use of Airspace=elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej Flight and Navigation Procedures Trainer=symulator lotu jako kabina treningowa lotu i symulacji Flight Crew Licencing=przepisy dotyczące licencjonowania personelu lotniczego Flight Data Recorder=rejestrator parametrów lotu Flight Direktor=dyrektywny wskaźnik sterowania samolotem Flight Examinator=pilot egzaminator Flight Information Centre=centrum informacji powietrznej Flight Information Region=region informacji powietrznej Flight Information Servis=służba informacji powietrznej Flight Instructor=instructor pilotarzu Flight Level=poziom lotu Flight Management System=system zarządzania lotem Flight Plan=plan lotu Flight Planned Track=zakazany kąt drogi Flight Radiotelephony Operator Licence=świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej Flight Simulator=simulator lotu Flight Training Device=lotnicze urządzenie treningowe Flight Training Organisation=ośrodek szkolenia lotniczego Flow Management Unit=organ zarządzający przepływem ruchu lotniczego fly=mucha Fly-By-Light=sterowanie samolotem przez światłowodowe przekazywanie sygnałów sterujących do elementów wykonawczych Fly-By-Wire=sterowanie samolotem poprzez elektryczne przekazywanie sygnałów sterujących do elementów wykonawczych fog=mgła forecast=przewidywać forecast=zapowiadać Foreign Obiect Damage=uszkodzenie silnika turbinowego spowodowany wpadnięciem ciała obcego do toru gazowego Foresast=prognoza pogody forget=zapominać free call=zezwolenie pilotowi na zmianę częstotliwości radiowej freight=ładować freight=przewozić Freqency Modulation=modulacja częstotliwościowa fresh=nowy fresh=świeży

14 from=z Full Stop Landing=lądowanie z pełnym zatrzymanie further=daleko General Air Traffic=ogólny ruch lotniczy General Aviation=lotnictwo ogólne General Aviation Terminal=budynek lotniskowy przeznaczony do wykorzystania przez lotnictwo ogólne General Aviation Visual Flight Forecast=system rozsyłania informacji meterologicznej dla potrzeb lotów VFR dla lotnictwa ogólnego General Information=rozdzieł w AIP poświęcony podstawowym informacjom lotniczym dotyczącym danego państwa get=dojść get=dostać get=dostawać get=pobierać get=przynieść get=przynosić glide=ślizgać glide=szybować Glide Path=ścieżka zniżania Glide Slope=ścieżka zniżania Global Orbiting Navigation Satellite System=rosyjski system nawigacji satelitarnej Global Positioning System=globalny system nawigacji satelitarnej Go Around=przejście na drugi krąg good=dobry good=odpowiedni good=ważny grant=darowizna grant=dotacja great=duży great=gruby great=ogromny great=wielki green=zielony Ground Controlled Approach=podejście do lądowania przy pomocy komend podawanych przez kontrolera na ziemi Ground Power Unit=źródło zasilania naziemnego Ground Proximity Warning=system ostrzegania o zbliżaniu się do ziemi Ground Speer=prędkość podróżna gust=wybuch gusty=gwałtowny hail=pochodzić hail=pozdrawiać hail=przywołać hail=witać half=połowa hand=podawać hangar=hangar have=dostawać have=mieć have=miewać have=posiadać hazy=mglisty hazy=niewyraźny Head of Training=kierownik szkolenia Heading=kurs Heading Change=poprawka kursowa, zmiana kursu celem dolotu do nakazanej linii Head-Up Display=graficzne zobrazowanie wskazań przyrządów na szybie kabiny pilota hear=dowiedzieć

15 hear=przesłuchiwać hear=słuchać hear=słyszeć hear=usłyszeć heavy=ciężki heavy=mocny heavy=obfity heavy=silny heavy=wielki Hectopascal=hektopaskal height=szczyt height=wysokość height=wzrost Height Above Touchdown=wysokość nad strefą przyziemienia w stosunku do najwyższego punktu elewacyjnego pasa help=pomagać here=tu here=tutaj high=główny high=silny high=wielki high=wysoki High Freqency=wielka częstotliwość: 3 30 MHz High Intensity Approach Lighting=światła podejścia wysokiej intensywności High Intensity Runway Lighting=światła pasa wysokiej intensywności High Speed Taxiway Turn-off=droga szybkiego skołowania z pasa High Tension=wysokie napięcie highway=droga highway=szosa hill=wzgórze hill=wzniesienie hold=chwytać hold=mieścić hold=obchodzić hold=pomieścić hold=postanawiać hold=ściskać hold=trzymać hold=zawierać Horizontal Situation Indicator=zespolony wskaźnik nawigacyjny Horse Power=konie mechaniczne jednostki mocy Hot Section Inspection=przegląd toru gazowego silnika turbinowego Hour=godzina Human Factor=czynnik ludzki hundred=setka hurry=pędzić hurry=ponaglać hurry=przyspieszać icy=lodowaty icy=lodowy Identification=identyfikacja Identification Beacon=latarnia identyfikacyjna identify=identyfikować identify=rozpoznawać identify=utożsamiać identify=zidentyfikować Identyfication Friend or Foe=rozpoznawanie statku powietrznego swój czy obcy ill=dolegliwość ill=zło immediate=bezpośredni immediate=bezzwłoczny

16 immediate=doraźny immediate=natychmiastowy immediate=niezwłoczny immediate=pilny improvement=polepszenie improvement=poprawa improvement=postęp improvement=ulepszenie In Flight Refulling Area=strefa ograniczona do tankowania w powietrzu Inches=cale increase=powiększenie increase=przybytek increase=przyrost increase=wzrost indicate=oznaczać indicate=pokazywać indicate=wskazać indicate=wskazywać Indicated Air Speed=prędkość przyrządowa Indicated Outside Air Temperature=wskazania temperatury powietrza na zewnątrz Inertial Navigation System=system nawigacji bezwładnościowej inform=donosić inform=informować inform=natchnąć inform=poinformować inform=przenikać inform=zawiadamiać information=informacja Initial Flight Plan Proccessing System=system wstępnego przedstawiana planów lotu inside=wewnątrz Inspect And Repair As Necessary=przegląd i naprawa instruct=instruować instruct=uczyć instruction=instrukcja instruction=nauka instruction=polecenie instruction=rozkaz Instrument Approach Chart=mapa podejścia wg wskazań przyrządów Instrument Flight Rulet=przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów Instrument Flight System=system lądowania wg wskazań przyrządów Instrument Meteorological Conditions=watunki meteorologiczne dla lotów wg wskazań przyrządów Instrument Rating Instruktor=instruktor w lotach według wskazań przyrządów Instrument Ratings=uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów Integrated Flight Control System=zintegrowany, zautomatyzowany system sterowania lotem Intential Approach Fix=pozycja rozpoczęcia podejścia początkowego intention=intencja intention=zamiar intention=zamierzenie intercept=przechwycić intercept=przechwytywać intercept=przejąć intercept=przejmować intercept=przerwać intercept=przerywać intercept=zagrodzić intercept=zatrzymać interference=ingerencja interference=interferencja

17 interference=mieszanie interference=przeszkoda interference=zakłócenie Intermediate Approach Fix=pozycja rozpoczęcia podejścia pośregniego intermittent=nieciągły intermittent=sporadyczny International Air Transport Association=stowarzyszenie Międzynarodowago Transportu Lotniczego International Civil Airport Organisation=Międzynarodowe Stowarzyszenie Cywilnych Portów Lotniczych International Civil Aviation Organisation=Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Air Line Pilot Association=Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Pilotów Komunikacyjnych International Standard Atmosphere=Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa interruption=przerwa interruption=przerwanie intersection=przecięcie intersection=przekrój intersection=skrzyżowanie Jet Assisted Take Off=System wspomagania startu z użyciem przyśpieszaczy Jet Stream=prąd strumieniowy join=połączenie join=spojenie Joint Aviation Authorities=Wspólne Władze Lotnicze Joint Aviation Requirements=Wspólne Przepisy Lotnicze Joint Primary Aircraft Training System=wspólny samolot podstawowego szkolenia pilotów USAF/US NAVY just=tylko just=właśnie keep=dotrzymywać keep=powstrzymywać keep=pozostać keep=pozostawać keep=przechowywać keep=przestrzegać keep=trzymać keep=utrzymywać keep=zachować keep=zachowywać keep=zatrzymać keep=zatrzymywać Kilohertz=kiloherc kilowatt=kilowat knot=węzeł Knots Indicated Airspeed=prędkość wskazywana w węzłach Knots True Airspeed=prędkość powietrzna rzeczywista w węzłach know=poznawać know=umieć know=wiedzieć know=znać lake=jezioro lamp=lampa lamp=latarnia land=lądować land=wylądować land=wyładowywać Landing Distance Available=rozporządzana długość lądowania last=starczyć last=wystarczać late=ostatni

18 late=poprzedni late=późny Latitude=szerokość geograficzna lawn=trawnik leanding Edge of the Mean Aerodynamic Chord=przedni punkt średniej cięciwy areodynamicznej leave=odejść leave=odjeżdżać leave=opuszczać leave=porzucać leave=pozostawiać leave=wyjść leave=zostawiać length=długość length=dystans length=kawałek length=odległość let=dawać let=dopuszczać let=pozwalać let=umożliwiać let=zezwalać let=zgadzać level=równać level=wyrównać level=zrównać lift=dźwigać lift=podnosić lift=uchylać lift=usuwać lift=znosić Lift/Drag=stosunek siły nośnej do siły oporu light=oświetlać light=świecić light=zapalać light=zapłonąć Light Emmitting Diode=dioda elektroluminescencyjna limit=ograniczać Limited=ograniczony Line Organized Flight Training=szkolenie lotnicze w lotach liniowych Liqid Cristal Display=wyświetlacz lub ekran ciekłokrysataliczy Liquid Oxygen=ciekły tlen Local Mean Time=średni czas lokalny Local Time=czas lokalny Localizer=część systemu ILS zapewniająca lot w osi pasa w czasie podejścia do lądowania wg wskazań przyrządów Localizer=radiolatarnia kierunkowa Localizer type Directional Aid=radiolatarnia kierunkowa nie będąca częścią systemu ILS, zapewniająca precyzyjne podejście do lądowania Locator Middle Marker=radiolatarnia NDB z markerem środkowym usytułowana w osi podejścia przyrządowego Locator Outer Marcer=radiolatarnia NDB z markerem zewnętrznym usytułowana w osi podejścia przyrządowego lock=blokować lock=obejmować lock=zamykać lock=zatrzymywać logbook=dziennik Long Range Air Navigation System=system hiperbolicznej nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu pracujący na falach długich Longitude=długość geograficzna

19 lose=gubić lose=stracić lose=zabłądzić lose=zgubić loudspeaker=megafon low=ryczeć Low Altitude Alert System=dodatkowa funkcja radaru naziemnego alarmująca kontrolera, że samolot znajduje się poniżej bezpiecznej wysokości Low Frequency=mała częstotliwość Low Visibility Procedures=specjalne procedury lotniskowe obowiązujące w przypadku małej widzialności Luftfahrt Bundesampt=władze lotnictwa cywilnego w Niemczech Magnetic Variation=deklinacja magnetyczna main=główny maintain=podtrzymywać maintain=twierdzić maintain=utrzymać maintain=utrzymywać maintain=zachowywać Maintenance Control Display Panel=obsługowy monitor stanu technicznego make=robić make=sporządzać make=tworzyć make=uczynić make=wynosić make=wyrabiać make=wytwarzać make=zmuszać make=zrobić Malfunction And Defect Report=sprawozdanie technicznie jednostek remontowo obsługowych dla władz lotnicztch man=człowiek Manifold Absolute Pressure=ciśnienie ładowania w kolektorze dolotowym cylindrów silnika tłokowego map=mapa map=wykres Margined VFR=graniczne warunki dla lotów z widocznością marker=cecha marker=znak Marker Radio Beacon=marker Maximum Authorized Altitude=maksymalna zatwierdzona wysokość Maximum Except Take Off Power=maksymalna dopuszczalna moc startowa Maximum Take Off Weight=maksymalny ciężar startowy Mayday=międzynarodowy sygnał ratowniczy w łączności radiowej Mean Areodynamic Chord=średnia cięciwa aerodynamiczna Mean Sea Level=średni poziom morza medium=pośredni medium=średni Medium Frequency=średnia częstotliwość Megahertz=megaherc message=komunikat message=przesyłka message=wiadomość METAR=komunikat o warunkach meteorologicznych Meter Per Second=metry na sekundę Meterological Operational Telecommunications Network Europe=sieć operacyjna łączności meteorologicznej w europie Micro Wave Systyem=mikrofalowy system lądowania microphone=mikrofon Middle Marker=marker środkowy mike=mikrofon

20 Miles Pre Hour=mile lądowe na godzinę milibar=milibar military=militarny military=wojskowy Military Operating Area=wojskowa strefa operacyjna Militrary Aerodrome Traffic Zone=strefa ruchu lotniska wojskowego mind=inteligencja mind=myśl mind=myślenie mind=rozum mind=umysł minimum control speed=minimalna prędkości sterowności Minimum Descent Altitude=minimalna wysokość bezwzględna zniżania Minimum Descent Height=minimalna wysokość względna zniżania Minimum Enroute Altitude=minimalna dozwolona wysokość bezwzględna Minimum Eqipment List=lista minimalnego wyposażenia samolotu Minimum Obstacle Clearance=minimalne wymagane przewyższenie nad przeszkodami Minimum Off Route Altitude=minimalna dopuszczalna wysokość poza trasą Minimum Sector Altitude lub Minimum Safe Altitude=minimalna sektorowa wysokość bezwzględna Minimum Vectoring Altitude=minimalna wysokość wektorowania Ministry of Defence=Ministerstwo Obrony minute=drobiazgowy minute=drobny minute=nieznaczny minute=szczegółowy miss=chybienie Missed Approach Point=puntk rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu do lądowania wg przyrządów mist=mżyć mist=zamglić Mobile Gasoline=paliwo samochodowe z możliwością użycia przez samoloty lekkie pod warunikami określonymi w instrukcjach tych samolotów moderate=łagodzić moderate=powstrzymywać moderate=uspokajać Modulated Continous Wave=fala ciągla modulowana modulation=modulacja Moduled Continous Wave=fala ciągła modulowana moon=księżyc morning=poranek morning=przedpołudnie morning=ranek morning=rano mountain=góra move=posunięcie move=ruch Moving Target Indicator=ekran radarowy, na którym zobrazowane obiekty znajdujące się w ruchu Multi Crew Cooperation=współpraca w załodze wieloosobowej Multi Engine=wielosilnikowy Multi Engine Piston=wielosilnikowy tłokowy N1=obroty turbiny niskiego ciśnienia N2=obroty turbiny wysokiego ciśnienia name=mianować name=nazywać name=wymieniać narrow=ciasny narrow=wąski National Aeronautics and Space Administration= Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej

21 National Ocean Survey=organizacja w USA wydająca na użytek wewnętrzny matriały informacyjne dla lotnictwa National Transportation Safety Bard=odpowiednik Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych navigation=nawigacja Navigation Aid=pomoc nawigacyjna near=bliski near=dokładny near=niedaleki near=sąsiedni need=konieczność need=potrzeba need=zapotrzebowanie neither=żaden never=nigdy new=nowy new=świeży New Calculated Take Off Time=nowy obliczony czas startu New Route=nowa trasa lotnicza night=noc night=wieczór Nil Significant Cloud=bez istotnych chmur No Course Signal Zone=strefa z brakiem odbioru sygnałów kierunkowych No Procedure Turn=zakręt nieproceduralny No Radio=samotny przylatujące na dane lotnisko nie muszą posiadać radiostacji No Significant Change=bez istotnch zmian No Tail Rotor=system pozwalający na sterowanie kierunkowe śmigłowca bez stosowania śmigła ogonowego Non Compulsory Reporting Point=nie obowiązkowy punkt meldowania Non Directional Radio Beacon=średnio falowa radiolatarnia bezkierunkowa north=północ North American Air Defence Command=północno-amerykańske dowództwo obrony powietrznej North Atlantic Track=szlak północno atlantyski North Atlantic Treaty Organiosation=Traktat Północno-Atlantycki nose=obwąchiwać not=nie nothing=drobnostka Notices To Airmen=zawiadomienie zawierająca informacje, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych now=obecnie now=teraz now=zaraz number=liczyć number=numerować number=ponumerować obstacle=przeszkoda obstacle=trudność Obstacle Clearance Altitude=bezpieczne przewyższenie nad przeszkodami Obstacle Clearance Height=wysokość względna zapewniająca minimalne bezpieczne przewyższenie nad przeszkodami Obstacle Clearance Limit=najmniejsza bezpieczna wysokość w procedurze podejścia do lądowania wg przyrządów obstruction=przeszkoda obtain=dostawać obtain=nabywać obtain=otrzymać obtain=otrzymywać obtain=panować obtain=utrzymywać obtain=uzyskać

22 obtain=uzyskiwać obtain=zdobyć occasional=okazjonalny occasional=okolicznościowy occasional=przygodny occasional=przypadkowy occasional=sporadyczny Oceanic Area Control=oceaniczny ośrodek kontroli obszaru oil=naoliwić Omnni-Bering Selector=pokrętło wyboru radiala na wskaźniku VOR On Reqest=na żądanie one=jeden One Engine Inoperative=jeden silnik niepracujący only=jedyny open=inaugurować open=otwierać open=otworzyć open=rozpocząć open=rozpoczynać Operational Air Traffic=operacyjny ruch lotniczy Operational Multicrew Limitation=ograniczenia operacyjne w załodze wieloosobowej opposite=odwrotny opposite=przeciwległy opposite=przeciwny opposite=przeciwstawny opposite side of an airfield circuit patern=przeciwległa strona kręgu nadlotniskowego Opreations=operacje orbit=orbita order=kolejność order=polecenie order=porządek order=ranga order=rozkaz order=stan order=zamówienie order=zarządzenie order=zlecenie Outer Marker=marker zewnętrzny najczęściej w odległości 7 km outside=wierzch Outside Air Temerature=temperatura powietrza zewnętrznego over=wzwyż Overcast=zachmurzenie całkowite overhead=górny overhead=napowietrzny overtake=doganiać overtake=prześcigać overtake=wyprzedzać paint=farba PAN=międzynarodowy sygnał radiowy zagrożenia paper=papier Parachute Jumping Exercise=ćwiczenia w wkonywaniu skoków spadochronowy park=parkować parking=postój pass=przepustka Passanger=pasażer people=zaludniać Periodic Flight Trening=okresowy lot szkolny Persons On Board=liczba osób na pokładzie phone=dzwonić phone=telefonować

23 pilot=lotnik pilot=pilot pilot=pilotka Pilot Automatic Telephone Weather Answering Service=automatyczny system telefonicznej informacji pogodowej dla pilotów Pilot Controlled Lighting=system włączania świateł przez pilota z powietrza metodą radiową Pilot Flying=pilot prowadzący statek powietrzny Pilot in Command=pilot dowódca Pilot Non Flyinf=pilot monitorujący Pilot Weather Report=meldunek pogodowy pilota Pilot s Operating Handbook=podręcznik użytkowania samolotu dla pilota please=odpowiadać please=zadowalać please=zadowolić please=zaspokajać please=zaspokoić poor=biedny poor=kiepski poor=lichy poor=marny poor=nędzny poor=słaby position=miejsce position=położenie position=posada position=pozycja position=stanowisko position=sytuacja Pounds Per Sqare Inch=funty na cal kwadratowy practicable=wykonalny practice=ćwiczenie practice=praktyka practice=wprawa practice=zwyczaj Practice Low Approach=ćwiczebne niskie podejście Precision Approach Path Indicato=wzrokowy wskaźnik precyzyjnego podejścia Precision Approach Radar=radar precyzyjnego podejścia present=dar present=prezent Principial Operation Inspektor=prowadzący inspektor operacyjny Prior Permision Reqired=wymóg uzyskania wcześniejszej zgody Private Pilot Licence=licencja pilota turystycznego procedure=metoda procedure=postępowanie procedure=procedura proceed=kontynuować progress=postęp progress=rozwój prohibit=zabraniać prohibit=zakazywać Prohibited Area=strefa zakazana Propability=prawdopodobieństwo propeller=śmigło put=dodać put=dołożyć put=kłaść put=stawiać put=umieszczać put=wkładać put=wprowadzać

24 put=wprowadzić put=wsadzać put=wyrażać QBI=obowiązkowy lot IFR Q-code=Kodowy system Q rozwinięty w lotnictwie w okresie użytkowania telegrafu QDM=namiar magnetyczny samolotu do pomocy nawigacyjnej QDR=namiar magnetyczny z pomocy nawigacyjnej do samolotu QFE=ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska lub na progu drogi startowej QFU=kierunek magnetyczny drogi startowej QGH=procedura podejścia do lądowania wg radionamiernika wysokiej częstotliwości VDE QNE=standardowe ciśnienie atmosferyczne QNH=ciśnienie atmosferyczne panujące na średnim poziomie morza w geograficznej lokalizacji QSY=zmiana częstotliwości QTE=namiar geograficzny z pomocy nawigacyjnej do samolotu QTR=która jest godzina? question=przesłuchać question=pytać quite=całkiem quite=całkowicie QUJ=namiar geograficzny z samolotu do pomocy geograficznej RAC=przepisy ruchu lotniczego i służby ruchu lotniczego Radio Magnetic Induktor=busola żyromagnetyczna Radiotelegraph=radiotelegraf Radiotelephone=radiotelefon Radioteletypewriter=radiodalekopis railway=kolej Rain=deszcz ramp=pochylnia ramp=rampa range=pasmo range=rozpiętość range=skala range=szereg range=zakres range=zasięg RAPID=oczekiwana zmiana nastąpi w ciągu 30 min lub szybciej reach=dochodzić reach=docierać reach=dogonić reach=dojechać reach=dojść reach=dosięgać reach=dotrzeć reach=dotykać reach=osiągać reach=rozciągać reach=sięgać read=odczytać ready=gotów ready=gotowy ready=szybki receive=brać receive=odbierać receive=pobierać receiver=odbiornik reception=odbiór reception=przyjęcie Reciever Autonomus Integrity Monitoring=autonomiczna kontrola spójności ilości satelitów

25 Reclearence In Flight=zmiana zezwolenia podczas lotu red=czerwony reduce=doprowadzać reduce=obniżać reduce=ograniczać reduce=redukować reduce=sprowadzać reduce=zmniejszać reduce=zredukować Reduced Coordination Area=przestrzeń powietrzna o zredukowanej koordynacji Reduced Vertical Separation Minima=zredukowane minima separacji pionowej Reference Datum Height=wysokość podstawy odniesienia Registration=rejestracja Registro Aeronautico Italiano=władze lotnictwa cywilnego we Włoszech Rejection=oznacznik depeszy o odrzuceniu planu lotu Relative Bering=kątowy kurs kurs pomiędzy osią podłuzną a kierunkiem do obiektu, z którego brany jest namiar Relative Bering Induktor=wskaźnik kąta kursowego np. wskaźnik ADF relay=przekaźnik remain=pozostać remain=pozostawać remain=zostawać repeat=ponawiać repeat=powtarzać repeat=powtórzyć Repetitive Flight Plan=powtarzalny plan lotu reply=odpowiedź report=doniesienie report=odgłos report=raport report=recenzja report=referat report=sprawozdanie report=świadectwo report=związek request=prosić Request Level Change Enroute=żdaj zmiany poziomu na trasie Request, reqested=prośba Required Navigation Performance=wymagane charakterystyki nawigacyjne Rescue Coordination Center=ośrodek koordynacji ratownictwa Resources Management=zespół zasad i reguł zarządzania Restricted Area=strefa ograniczona retract=cofać retract=odwoływać return=odesłać return=odwzajemniać return=odwzajemnić return=wracać return=wrócić return=zwalniać return=zwracać return=zwrócić Revolutions per minute=obroty na minutę road=droga road=jezdnia road=szosa Rocket Assisted Take-Off=system wspomagania startu z użyciem przyśpieszaczy roll=toczyć rotation speed=prędkość uniesienia przedniego koła podczas rozbiegu samolotu round=zaokrąglać rudder=ster

26 Runway=droga startowa Runway Arresting Gear=urządzenie do awaryjnego zatrzymania samolotu po wytoczeniu za drogę startową Runway Centre Line=oś drogi startowej Runway Visual Range=zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej same=jednolity same=równy same=sam Satellite Communication=łączność satelitarna say=mówić sea=morze Secondary Surveillance Radar=radar wtórny dozorowania Sectional=mapa 1: sector=odcinek sector=sektor sector=wycinek see=dopilnować see=patrzeć see=widzieć see=zobaczyć Selective Calling=system selektywnego wywoływania send=nadawać send=posyłać send=wysyłać Serch And Rescue=poszukiwania i ratownictwo ship=statek Short Take Off and Landing=kródki start i lądowanie show=okazywać show=pokazać show=pokazywać show=ukazywać show=wystawiać sick=chory side=bok side=strona Sideway Looking Airborne Radar=radar bocznej obserwacji powietrznej SIGMET=informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie mających wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych significant=istotny significant=materialny significant=znaczny simulate=imitować simulate=naśladować simulate=pozorować simulate=symulować simulate=udawać Simulator=symulator simultaneous=równoczesny Single Pilot Aeroplane=samolot z jednoosobową załogą Sky Clear=bezchmurne niebo slight=lekceważyć slightly=lekko slightly=nieco slippery=chwiejny slippery=drażliwy slippery=niepewny slippery=ryzykowny slippery=śliski slush=błoto small=drobny small=niewielki

27 smoke=dym snow=śnieżyć soft=delikatny soft=łagodny soon=wcześnie soon=wkrótce soon=wnet soon=zaraz south=południe space=interwał space=kosmos space=miejsce space=obszar space=odstęp space=przestrzeń space=spacja speak=mówić speak=odezwać speak=rozmawiać Special Visual Flight Rules=lot według przepisów VFR wykonany w CTR za zgodą organów kierowania ruchem lotniczym speed=przyśpieszyć spot=kropka spot=miejsce squall=krzyczeć squall=wrzeszczeć Squawk=kod transpondrera stabilizer=stabilizator stalling speed=prędkość przeciągnięcia samolotu w konfiguracji do lądowania Standard Instrument Departure=standardowy odlot z lotniska w locie wg przyrządów Standard Temninal Arrival Route lub Standard Instrument Arrival=standardowy dolot do lotniska w locie według wskazań przyrządów standby=gotowość standby=rezerwa stay=odroczenie stay=pobyt still=ciągle still=nadal stop=koniec stop=kropka stop=postój stop=przerwa stop=przystanek Stopway=droga zabezpieczająca przerwany start storm=szaleć storm=wzburzać strength=moc strength=potęga strength=siła strength=wytrzymałość stripe=kreska stripe=naszywka stripe=prążek stripe=pręga stripe=smuga stroke=kreska stroke=linia stroke=uderzenie strong=dobitny strong=intensywny strong=mocny

28 strong=silny strong=solidny strong=twardy strong=ważny suggest=planować suggest=proponować suggest=sugerować summer=lato summer=letni sun=słońce sunrise=świt Sunrise=wschód słońca Sunrise to Sunset=od wschodu do zachodu Sunset=zachód słońca Sunset to sunrise=od zachodu do wschodu sure=niezawodny sure=pewny Surveillance Radar Approach=podejście do lądowania wg radaru dozorowania Surveillance Radar Element=radar dozorowania, element systemu radarowego precyzyjnego podejścia switch=pręt switch=przełącznik switch=wyłącznik switch=zmiana switch=zwrotnica switch Double pole, double throw electrical switch=przełącznik elektryczny trójpołożeniowy switch Double pole, single throw electrical switch=przełącznik elektryczny dwupołożeniowy Synthetic Flight Insetructor=instruktor na symulatorze Tactical Air Navigation System=taktyczny system nawigacji powietrznej lotnictwa wojskowego tail=koniec tail=ogon take=brać take=nabierać take=odnosić take=podejmować take=ponosić take=przyjmować take=robić take=wymagać take=wziąć take=zabierać take=zajmować take=znosić take=zrobić Take Off Distance Available=rozporządzalna długość drogi startowaj Take Off Run Available=rozporządzalna długość drogi do rozbiegu tarmac=asfalt Taxiway=droga kołowania Technical Standard Order=ustalone standary jakościowe dotyczące montarzu podzespołów na certyfikowanym statku powietrznym temporary=chwilowy temporary=czasowy Temporary=chwilowy temporary=przejściowy temporary=tymczasowy Temporary Guidance Leaft=tymczasowe wytyczne Temporary Segregated Air-Space=strefa czasowo wydzielona tend=dążyć

29 tend=obsługiwać tend=opiekować tend=pilnować tend=skłaniać tend=zmierzać Terminal Approach Plater=mapa w dużej skali obrazująca lotnisko wraz z podejściem Terminal Control Area=rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotniskowego Terminal VOR=dolotowa radiolatarnia VOR the Speed of sound=prędkość dzwięku Thermal Anti-Ice=system przeciwoblodzeniowy wykorzystujący ogrzewanie elementów narażonych na oblodzenie thin=przerzedzać thin=rozcieńczyć thin=rozrzedzać thin=rozrzedzić thing=przedmiot thing=rzecz thing=sprawa think=myśleć think=pomyśleć think=sądzić think=uważać think=zastanawiać third=trzeci thousand=tysiąc three=trójka threshold=próg Threshold=próg drogi startowej throttle=dławić throttle=dusić throttle=tłumić through=przez thrust=pchnięcie Thrust Rewerser=odwracacz ciągu thunderstorm=burza time=czas time=godzina time=okres time=pora time=termin Time between Overhauls=okres pomiędzy remontami together=łącznie together=razem top=przewyższać Touchdown Zone=strefa przyziemienia Tourning Motor Glider=motoszybowiec turystyczny Tower= wieża lotniskowa - organ kontroli ruchu lotniczego Towering Cumulus=cumulus wypiętrzony town=miasto Track=kąt drogi track=śledzić Track Eerror=błąd kąta drogi Track Made Good=rzeczywista linia drogi tractor=ciągnik Traffic Colision Avoidance System=ostrzegawczy system antykolizyjny training=ćwiczenie training=instruktaż training=praktyka training=szkolenie training=trening

30 transmission=emisja transmission=nadawanie transmission=przekaz transmission=transmisja transmit=nadawać transmit=przekazywać transmit=przenosić transmit=przepuszczać transmit=transmitować transmitter=nadajnik transmitter=przekaźnik Transponder=transponder tree=drzewo trouble=choroba trouble=kłopot trouble=niepokój trouble=trud trouble=zaburzenie trouble=zakłócenie truck=wózek truck=wymiana True Air Speed=prędkość powietrzna rzeczywista try=próbować try=spróbować try=wypróbować tune=dostrajać tune=nastrajać tune=nastroić Turbine Gas Temperature=temperatura gazów turbinowych Turbine Inlet Temperature=temperatura gazów na wlocie turbiny turbulence=turbulencja turn=kręcić turn=obracać turn=obrócić turn=odwracać turn=przekręcać turn=przekręcić turn=przemieniać turn=skręcać turn=skręcić turn=zmieniać turn=zwracać two=dwójka type of Non Directional Beacon transmission=rodzaj transmisji radiowej radiolatarni bezkierunkowej Type Rating=uprawnienia dotyczące typu Type Rating Examiner=egzaminator uprawnień na typ tyre=opona UHF Direction Finding Stadion=radionamiernik częstotliwości UHF Ultra High Freqency=ultra wysoka częstotliwość 300MHz 3GHz Uncertainty Phase=faza niepewności w akcji poszukiwawczo-ratowniczej undercarriage=podwozie understand=rozumieć understand=sądzić understand=zrozumieć unit=część unit=jednostka unit=zespół United States Air Force=Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych Unitied Kingdom=Zjednoczone Królestwo Universal Communications=prywatnie zażądana łączność powietrze ziemia na

31 lotniskach amerykańskich niekontrolowanych Universal Time Condinated=uniwersalny czas skoordynowany unlimited=ogromny unserviceable=nieczynne w odniesieniu do ogólnie rozumianego wyposażenia Until Further Notice=do następnego powiadomienia upper=górny Upper Flight Information Region=górny rejon informacji powietrznej urgency=nagłość urgency=pilność Urgent Pilot Reports=pilny meldunek pilota use=korzyść use=potrzeba use=użycie use=użytek use=użytkowanie use=zastosowanie V1=prędkość decyzji valley=dolina variable=zmienna Variable=zmienny verify=potwierdzać verify=potwierdzić verify=sprawdzać verify=stwierdzać verify=weryfikować verify=zweryfikować Vertical Speed Indicator=wariometr Vertical Take Off and Landing=pionowy start i lądowanie very=istotny very=sam Very High Frequency=bardzo wielka częstotliwość MHz Very Important Person=bardzo ważna osoba Very Low Frequency=bardzo mała częstotliwość VFR by night=lot wykonywany według przepisów VFR w nocy VHF Direction Finding Station=radionamiernik wysokich częstotliwości VHF Omnidirectional Radio Range=ultrakrótkofalowa radiolatarnia ogólnokierunkowa vicinity=bliskość vicinity=otoczenie view=oglądać view=przeglądać visibility=widoczność visibility=widzialność visual=wizualny visual=wzrokowy Visual Approach Chart=mapa podejścia z widocznośćią Visual Approach Slope Indicator System=system wakażnika scieżki schodzenia przy podejściu z widocznością Visual Meteorogical Condition=warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością VOLMET=informacje Meteorologiczne dla statków powietrznych w locie VOR and TACAN=połączenie systemów VOR i TACAN Vx=prędkość najbardziej stromego kąta wznoszenia Vy=prędkość najszybszego wznoszenia wait=czekać wait=oczekiwać wait=zaczekać want=chcieć want=potrzebować want=zechcieć warm=grzać warm=nagrzewać warm=ogrzać

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 03 APR 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-1 EPGD AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy cc EPGD AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 OGŁOSZENIE NR 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 102 WYTYCZNE NR 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załącznik I Definicje terminów używanych w załącznikach II-VIII" ZAŁĄCZNIK I DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W ZAŁĄCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. OGŁOSZENIE 111 Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 10 OGŁOSZENIE Nr 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent Zdarzenie nr: 619/10 Statek powietrzny: F-100, D-AGPH 1 lipca 2010 r. Lotnisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 35 WYTYCZNE Nr 4 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne w sprawie ogłoszenia akceptowalnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING AIP POLSKA ENR 1.10-1 ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Informacje dotyczące planowanego lotu lub części lotu powinny być dostarczone do organów służb ruchu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008. Dariusz Kalinowski. Opracowanie pytań. PPL(A) - Nawigacja

Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008. Dariusz Kalinowski. Opracowanie pytań. PPL(A) - Nawigacja Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008 Dariusz Kalinowski Opracowanie pytań PPL(A) - Nawigacja Uwaga Dokument zawiera odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych z nawigacji do Licencji Pilota Turystycznego PPL(A),

Bardziej szczegółowo

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS AIP POLSKA ENR 1.14-1 ENR 1.14 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS FORMULARZE RAPORTÓW 1. W rozdziale tym są zawarte formularze raportów, które w razie potrzeby załogi statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142 Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Załącznik nr 3 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Wydanie pierwsze 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy.

Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy. Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN (Europe) Ltd.,

Bardziej szczegółowo