ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu Jarosław Przybyszewski Accenture Services Sp. z o.o. Abstrakt. ITIL jest bez wątpienia najpowszechniej używanym standardem w zarządzaniu usługami IT. Popularność standardu wpływa na sposób świadczenia usług, ale także na oprogramowanie. Wpływ ITIL a na bazę danych Oracle jest widoczny od kilku lat. Najpierw pojawiły się elementy CMDB a w najnowszej wersji incydenty i problemy. Niniejsze opracowanie przybliża najnowsze elementy Oracle a 11g wchodzące w skład Fault Diagnosability Infrastructure, które są bardzo mocno związane z ITIL-em i można je bezpośrednio przełożyć na język tego standardu.. Informacja o autorze. Jarek Przybyszewski jest administratorem baz danych w Accenture Services. Specjalizuje się w problematyce związanej z eksploatacją systemów baz danych Oracle.

2

3 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu ITIL i Oracle Historia informatyki od początku jej istnienia jest nierozerwalnie związana z różnymi standardami. Na przestrzeni ostatnich lat trend ten został utrzymany a industrializacja całej branży zasadniczo wpłynęła na daleko posuniętą standaryzację i unifikację sposobu dostarczania usług przez większość dostawców. Jednak standaryzacja nie dotyczy jedynie samego sposobu świadczenia usług, ale także urządzeń i oprogramowania zarówno tych dostarczanych użytkownikom masowym jak i tych przeznaczonych dla firm. Częściowo jest to wymuszone przez różnego rodzaju urzędy (np. unifikacja ładowarek do telefonów komórkowych), w innych przypadkach wpływ mają różnego rodzaju orgranizacje branżowe lub standaryzacyjne. Zdarza się również, że standardami de facto stają się rozwiązania wprowadzone na rynek przez firmy komercyjne (np. BlueRay vs. Drugi standard). Popularność danego standardu, podobnie jak inne rozwiązania, podlegają prawom rynku oraz cyklowi życia produktów. Jedne standardy przegrywają z innymi, z kolei część standardów staje się przestarzała i wychodzi z użycia. Niebagatelne znaczenie ma również moda na dane rozwiązanie, która często wpływa na popularność konkretnego rozwiązania. Starając się umiejscowić najważniejszy (kiedyś, teraz może już niekoniecznie) produkt Oracle a w kontekście standardów i cyklu życia produktu można stwierdzić, że jest to przede wszystkim dominujący produkt na rynku baz danych, praktycznie niezagrożony ze względu na stopień zaawansowania oraz liczne przejęcia firm z nim konkurujących. Ponadto dzięki dominującej pozycji Oracle bardzo często wyznacza standardy i wprowadza nowe rozwiązania, które konkurenci lepiej lub gorzej kopiują i włączają do swoich silników baz danych. Podobna sytuacja jest ze standardem ITIL (IT information library), który jest fundamentem i zbiorem najlepszych praktyk wykorzystywanych w zarządzaniu szeroko rozumianym IT. Nie jest to co prawda produkt i nie można kupić ITIL-a w związku z tym trudno mówić o jego dominacji na rynku, jednakże większość dużych firm usługowych w różnym stopniu go wdrażają i z niego korzystają, a pozostałe organizacje albo myślą o wdrożeniu ITIL-a, albo już go wykorzystują. Istnieje kilka innych konkurencyjnych standardów, ale to właśnie ITIL wyróżnia się dominującą pozycją i aktualnie jest najmodniejszy. Kierunek rozwoju bazy danych Oracle nie mógł pozstać obojętny na ogólne tendencje panujące na rynku systemów i usług IT, w tym także na wykorzystanie standardów takich jak ITIL. Wpływ ITIL-a na bazę danych Oracle oraz na sposób świadczenia usług przez firmę Oracle jest doskonale widoczny i sam w sobie może być ciekawym materiałem analizy wdrożenia ITIL-a. W wersji 10 pojawiła się wersja graficzna Enterprise Menager a umożliwiająca zarządzanie infrastrukturą bazodanową, a później innymi produktami w sposób graficzny i często pozwalała na wykonanie wielu czynności administracyjnych bez znajomości szczegółów i sposobu w jaki dana operacja jest wykonywana. EM umożliwił delegowanie części operacji do mniej doświadczaonych i słabiej wykwalifikowanych działów lub tzw. tańszych lokalizacji. Można tu zauważyć analogię do ITIL-owego podziału na kilka linii wsparcia i przekazanie wstępnej analizy do działu operacyjnego, niekoniecznie wyspecjalizowanego w danej dziedzinie. W tej samej wersji Oracle wypuścił łatkę (poprawkę), którą przemycił razem z poprawką bezpieczeństwa, która jest właściwym fundamentem ITIL-a OCM (Oracle Configuration Management). Każdy kurs ITIL-a i każda osoba znająca ten standard potwierdzi, że pierwszym zadaniem podczas tworzenia podejścia usługowego w dziale IT jest stworzenie bazy danych jednostek konfiguracyjnych (ang. Configuration items, configuration and management database CMDB). Zgodnie z tym zaleceniem Oracle wymusił na swoich klientach zebranie i dostarczenie informacji dotyczących konfiguracji posiadanych systemów. Dzięki temu Oracle uzyskał dokładną listę środowisk dla każdego klienta ze wszystkimi istotnymi informacjami np. wersja bazy danych, system operacyjny, zaaplikowane poprawki, parametry konfiguracyjne itd. Natomiast klienci mają ułatwione zadanie w momencie wystąpienia problemów z bazą danych i konieczności otwarcia Service Request-u (SR-a) w dawnym Metalinku.

4 114 Jarosław Przybyszewski Kolejna wersja systemu bazy danych Oracle, 11g, to już cały pakiet istotnych zmian, które wprowadzają pojęcie incydentu i problemu do świata, który już od dawna się nimi posługiwał. W wersji 11g Oracle stworzył kolejny zestaw narzędzi nazywanych Fault Diagnosability Infrastructure (FDI), która grupuje i porządkuje wiele elementów istniejących w poprzednich wersjach (np. pliki zrzutów pamięci, pliki śladu, logi bazy danych) oraz dodaje nowe elementy (np. Incident Packaging Service IPS, ADR Automatic Diagnostic Repository). Pojęcia incydentu i problemu są doskonale znane w standardzie ITIL, posiadają dobrze zdefiniowane i opisane procesy powiązane ze sobą, których celem jest przywrócenie usługi do pełnej sprawności. Kolejne punkty zostaną poświęcone dokładniejszemu przyjrzeniu się nowym cechom Oracle 11g w kontekście ITIL a oraz w zastosowaniach praktycznych. Rozważania zostały podzielone na wprowadzenie teoretyczne, czyli opis grupy nowych funkcjonalności w Oracle u 11g Fault Diagnosability Infrastructury, następnie pokazany został sposób wykorzystania informacji gromadzonych przez ADR do rozwiązania rzeczywistych problemów napotykanych w codziennej administracji bazami danych, a na koniec całość rozważań zostanie podsumowana i przedstawione zostaną dalsze możliwości rozwoju tej części bazy danych. 2. Oracle Database Fault Diagnosability Infrastructure Fault Diagnosability Infrastructure (FDI) w bazie danych Oracle ma za zadanie wspomagać zapobieganie, wykrywanie, analizę i rozwiązywanie problemów. Ze szczególną uwagą są traktowane błędy krytyczne oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia danych. W przypadku wystąpienia błędu Oracle automatycznie zbiera wszelkie dostępne informacje mogące wspomóc znalezienie przyczyny błędu i zapisuje je w repozytorium zwanym Automatic Diagnostic Repository (ADR). Dzięki takiemu podejściu możliwe ma być: łatwiejsza analiza wstępna problemu, szybsze znalezienie sposobu uniknięcia błędu, ograniczenie szkód wyrządzonych przez wystąpienie błędu, skrócenie czasu analizy problemu, skrócenie czasu rozwiązania problemu łatwiejsza komunikacja ze wsparciem Oracle a. Komponenty FDI FDI składa się z kilku komponentów, które współtworzą nowy system rozwiązywania problemów z bazą danych. W Tabeli 1 znajduje się opis najważniejszych komponentów. Dokładniejsza analiza możliwości poszczególnych komponentów znalazła się w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. Tabela 1. Komponenty systemu Fault Diagnosability Infrastructure Nazwa komponentu Automatic diagnostic repository Automatic capture of diagnostic data upon first failure Opis Kluczowy element FDI, czyli repozytorium plików, w którym przechowywane są wszystkie informacje zbierane przez komponenty FDI. Komponent jest odpowiedzialny za zebranie wszystkich możliwych informacji, które mogą ułatwić analizę problemu. Jest aktywowany automatycznie w przypadku wystąpienia krytycznego błędu np. ORA-600 lub ORA Zbierane są podobne informacje, jak w starszych wersjach Oracle a, czyli zrzuty pamięci,

5 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 115 Health checks Incident packaging services (IPS) Data recovery advisor (DRA) SQL Test Case Builder pliki śladu oraz nowe elementy np. raporty dotyczące stanu systemu. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu Oracle może automatycznie uruchomić zbieranie danych dotyczących stanu systemu, przy czym jest to głównie analizy spójności różnych elementów bazy danych np. plików dziennika powtórzeń, segmentów wycofania, słownika. IPS jest jednym z ciekawszych elementów FDI, gdyż umożliwia automatyczne tworzenie paczek zawierających wszystkie dostępne pliki i raporty dotyczące konkretnego incydentu lub problemu. Dzięki temu dużo łatwiej jest znaleźć pliki dotyczące konkretnego problemu oraz szybciej można je dostarczyć do wsparcia technicznego firmy Oracle. Ponieważ FDI ma za zadanie przede wszystkim wspomagać rozwiązywanie poważnych problemów w jej skład wchodzi DRA, który analizuje raporty tworzone przez FDI dotyczące spójności bazy danych i potrafi przedstawić możliwe sposoby rozwiązania problemu, wpływ uszkodzeń na bazę danych oraz ich priorytet. Od bardzo dawna problemem było stworzenie reprodukowanego przykładu zapytania, z którym występuje problem lub które ma być zoptymalizowane. SQL Test Case Builder wspomaga ten proces i umożliwia szybkie i łatwe zebranie wszystkich koniecznych informacji. Problemy i incydenty W poprzednich rozdziałach pojawiły się już terminy problemu i incydentu, ale nie zostały one wyjaśnione i często były używane wymiennie, co jest nie do końca precyzyjne i wymaga pewnych wyjaśnień. W Tabeli 2 znalazły się wyjaśnienia obu pojęć zgodne ze Słownikiem Języka Polskiego. Pojęcie Incydent Problem Tabela 2. Pojęcia incydentu i problemu na podstawie SJP [SJP10] Znaczenie Nieprzyjemne wydarzenie Wydarzenie mało ważne Trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście Poważna sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia Zarówno Oracle jak i standard ITIL definiują oba pojęcia i obie definicje są do siebie zbliżone. Wydaje się, że Oracle wzorował się na ITIL u i przełożył definicję ze standardu na język bazy danych. W Tabeli 3 znajdują się definicje obu pojęć na podstawie dokumentacji Oracle a i standardu ITIL wraz z krótkim komentarzem. Tabela 3. Definicje problemu i incydentu wg Oracle a i wg ITIL a Pojęcie Definicja wg Oracle a Definicja wg ITIL a Incydent Jest to pojedyncze wystąpienie problemu. Jeżeli problem występuje wiele razy incydent jest tworzony dla każdego wystąpienia. Każdy incydent jest zapisywany w repozytorium ADR i jest znakowany czasem. Incydenty są identyfikowane przez unikalny w skali ADR Niezaplanowana przerwa w działaniu usługi IT lub pogorszenie jej jakości. Defekt w działaniu jednostki konfiguracyjnej, który jeszcze nie

6 116 Jarosław Przybyszewski Problem numer incydentu. W przypadku wystąpienia incydentu baza danych: zapisuje informacje o wystąpieniu incydentu w alert logu, wysyłany jest alert do Oracle Enterprise Manager a, zbierane są informacje diagnostyczne w postaci plików zrzutu, śladu itp., oznakowuje informacje diagnostyczne numerem incydentu, zapisuje pliki diagnostyczne w repozytorium ADR w podkatalogu tworzonym dla incydentu Jest to błąd krytyczny w instancji bazy danych, instancji ASM lub w innym produkcie lub komponencie Oracle a. Objawia się poprzez błędy takie jak ORA , ORA lub ORA Informacje dotyczące problemów są przechowywane w ADR. Każdy problem posiada identyfikator w postaci ciągu znaków. Identyfikator zawiera kod błędu oraz opcjonalnie jeden lub więcej parametrów.[oda10] ma wpływu na dostarczanie usług IT jest również incydentem np. uszkodzenie dysku w konfiguracji RA- ID1.[OGC07] Przyczyna jednego lub więcej incydentów. Przyczyna nie jest zazwyczaj znana w momencie tworzenia Problem rekordu. Proces zarządzania problemami jest odpowiedzialny za dalszą analizę.[ogc07] Na pierwszy rzut oka wydaje się, że konsorcjum OGC (zarządzające standardem ITIL) oraz firma Oracle zdefiniowały problem i incydent nieco odmiennie. Jednakże po uważniejszym przestudiowaniu standardu ITIL a można dojść do wniosku, że chodzi tak naprawdę o to samo. Różnice tak naprawdę wynikają z tego, że standard ITIL opisuje wszystkie możliwe usługi IT, a firma Oracle doprecyzowała oba pojęcia na swoje potrzeby. W przypadku ITIL a o problemie można dopiero mówić, jeżeli wystąpił jeden lub więcej incydentów, których przyczyna jest nieznana. W związku z tym nie każdy incydent musi powodować uruchomienie procesu zarządzania problemami i nie dla każdego incydentu konieczne jest tworzenie problemu. Oracle natomiast w swojej implementacji standardu ITIL na poziomie bazy danych tworzy problem dla każdego incydentu. Wynika to głównie z tego, że incydenty są otwierane automatycznie jedynie dla najpoważniejszych błędów, które zazwyczaj są wynikiem usterki w silniku bazy danych i w związku z tym można spodziewać się ponownego wystąpienia incydentu. W przypadku incydentów obie definicje (Oracle a i ITIL a) są takie same, a definicja Oracle a zawiera jedynie elementy specyficzne dla bazy danych. W dalszej części rozważań, jeżeli nie będzie to wyraźnie powiedziane, stosowane będą pojęcia zdefiniowane przez firmę Oracle. 3. ADR Command Interpreter W poprzednich rozdziałach opisano nową strukturę katalogów z plikami diagnostycznymi bazy danych. Administratorom przyzwyczajonym do starej konfiguracji może być trudno znaleźć pliki, które dawniej znajdowały się w katalogach definiowanychwedle własnego upodobania. Na szczęście Orcle zadbał o wygodę administratorów, którzy nie zawsze mają możliwość skorzystania z graficznych narzędzi, takich jak Enterprise Manager lub po prostu wolą przeglądać pliki diagnostyczne bezpośrednio na serwerze bazy danych. Razem z bazą instalowane jest niewielkie narzędzie, Automatic Diagnosability Repository Command Interpreter (ADRCI), które umożliwia sprawny dostęp do plików zgromadzonych w ADR oraz dostarcza kilku interesujących narzędzi

7 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 117 usprawniających pracę administratora. Niniejszy rozdział został poświęcony przyjrzeniu się bliżej najważniejszym funkcjom ADRCI. Przeglądanie Alert Loga Do najczęściej wykonywanych zadań przez administratorów baz danych należy regularne przeglądanie logów bazy danych, w szczególności alert logu i reagowanie na zaobserwowane błędy. W starszych wersjach Oracle a wystarczyło sprawdzić ustawienie parametru BACKGRO- UND_DUMP_DEST, żeby zorientować się gdzie znajduje się alert.log. W Oracle 11g można również sprawdzić wartość tego parametru, ale nie jest on już dłużej wymagany i jest parametrem typu DEPRECATED. Lepszym rozwiązaniem jest uruchmienie ADRCI i przeglądanie alert logu za pomocą tego narzędzia. Rys. 1. przedstawia uruchomienie ADRCI oraz listę dostępnych poleceń. Aby uruchomić ADRCI wystarczy na serwerze bazy danych wpisać adrci w dowolnym katalogu na serwerze bazy danych. Uruchamiany jest interpreter, który umożliwia pracę z repozytorium ADR. Zgodnie ze standardem Oracle a poleceniem HELP można wyświetlić listę dostępnych komend, a szczegóły dla danego polecenia wyświetlimy za pomocą polecenia HELP <nazwa komendy>. Aby przejrzeć Alert Log z poziomu ADRCI wystarczy wykonać polecenie SHOW ALERT. ADRCI prosi wtedy o wybranie Alert Loga, który ma być wyświetlony a następnie uruchamia domyślny edytor i otwiera plik dziennika bazy danych (patrz Rys. 2. ). Takie podejście jest bardzo wygodne, ponieważ umożliwia jednakowy sposób dostępu do wszystkich Alert Logów (ASM a, procesu nasłuchu, instancji bazy danych) z jednego miejsca i w jednolity sposób. W przypadku wystąpienia krytycznego błędu Oracle, podobnie jak w starszych wersjach, dodaje informację na ten temat do Alert Logu z kodem błędu, pełną nazwą pliku śladu i dodatkowo numerem incydentu utworzonego w ADR (patrz Rys. 3. ). Jeżeli administrator chce przejrzeć pliki śladu może to zrobić niestety tylko w tradycyjny sposób, czyli otworzyć plik tak jak w poprzednich wersjach korzystając z dowolnego edytora tekstowego.

8 118 Jarosław Przybyszewski Rys. 1. Uruchomianie ADRCI Rys. 2. Wyświetlanie Alert Loga

9 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 119 Problemy i incydenty Rys. 3. Przeglądanie Alert Loga incydent Wydaje się, że głównym celem wprowadzenia nowego komponentu do bazy danych przez Oracle a jest usprawnienie współpracy pomiędzy klientem i działem wspracia w trakcie rozwiązywania problemów. Dzięki ADR klienci są w stanie w łatwy i szybki sposób znaleźć krytyczny błąd w swoich systemach, orkeślić częstotliwość jego występowania oraz przygotować wszystkie możliwe pliki śladu, logi zrzuty pamięci itp. do przesłania do działu wspracia firmy Oracle. W dalszej części rozdziału prześledzona zostanie hipotetyczna sytuacja tworzenia paczki z użyciem ADRCI. Załóżmy zatem, że błąd z Rysunku 3 spowodował błąd w aplikacji uniemożliwiający użytkownikom wykonywanie ich normalnej pracy. Administrator po upewnieniu się, że błąd nie pasuje do żadnego znanego wcześniej błędu bazy danych, postanawia otworzyść zgłoszenie serwisowe korzystając ze strony Ponieważ administrator chce przyspieszyć rozwiązanie problemu,postanawia wykorzystać z ADRCI, aby przygotować niezbędne pliki. Na początek sprawdza, czy błąd został zarejestrowany w repozytorium ADR (patrz Rys. 4. ) wykonuje polecenie SHOW PROBLEM. Rys. 4. Wyświetlanie listy problemów dla danej bazy danych Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie czy ten błąd występował wielokrotnie w danej bazie danych. Do tego celu można wykorzystać polecenie SHOW INCIDENT w kilku różnych postaciach (patrz Rys. 5., Rys. 6. i Rys. 7. ). W podstawowej formie polecenie SHOW INCIDENT wyświetla ostatnie 50 incydentów w kolejności chronologicznej. Za pomocą dodatkowych opcji możliwe jest wyselekcjonowanie tylko części z nich lub zmiana ilości informacji wyświetlanych na ekranie. Na rysunkach widać różny stopień szczegółowości informacji przedstawionych przez polecenie SHOW INCIDENT. Kolejne zrzuty ekranu przedstawiają coraz dokładniejszą formę, która może pomóc w znalezieniu informacji dotyczących konkretnego incydentu w Internecie lub na stronach wsparcia firmy Oracle.

10 120 Jarosław Przybyszewski Rys. 5. Wyświetlanie incydentów forma podstawowa

11 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 121 Rys. 6. Wyświetlanie incydentu forma skrócona

12 122 Jarosław Przybyszewski Rys. 7. Wyświetlanie incydentu forma szczegółowa Kolejnym krokiem może być przejrzenie plików śladu związanych z konkretnymi incydentami, które potencjalnie mogą być związane z błędem w aplikacji. Wyświetlenie listy plików śladu dla danego incydentu następuje poprzez wykonanie polecenia SHOW TRACEFILE I <numer_ incydentu> (patrz Rys. 8. ). Rys. 8. Lista plików śladu dla konkretnego incydentu Pliki śladu można tak jak w poprzednich wersjach bazy danych przeglądać za pomocą dowolnego edytora. Po upewnieniu się, że bez pomocy wsparcia niemożliwe jest rozwiązanie problemu, administrator postanawia przygotować wszystkie niezbędne pliki do wysłania wykorzystując ADRCI. W tym celu tworzy paczkę (ang. Package) z wykorzystaniem polecenia IPS CREATE PACKA- GE (patrz Rys. 9. ). Wykonanie tego polecenia powoduje jedynie utworzenie logicznego rekordu na poziomie metadanych i przypisanie mu kolejnego numeru. Utworzenie fizycznego pliku, który można wysłać następuje dopiero później. Paczkę można utworzyć na bazie incydentu, problemu lub na podstawie przedziału czasu. Rys. 9. Tworzenie paczki

13 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 123 Zanim paczka zostanie ostatecznie skompletowana możliwe jest dodawani plików spoza repozytorium do niego i dowiązywanie ich do istniejącej paczki i incydentu (patrz Rys. 10. ). W przykładzie pokazano jak można dodać plik tekstowy zawierający zapytanie powodujące wystąpienie problemu do paczki. Rys. 10. Dodawanie pliku spoza repozytorium do paczki Po wyświetleniu listy wszystkich plików wchodzących w skład paczki widać, że nowo dodany plik zewnętrzny znajduje się na liście (patrz Rys. 11. ). Rys. 11. Lista plików dla danej paczki z uwzględnieniem dodanego pliku zewnętrznego Postępując w ten sposób można dodać do paczki wszystkie niezbędne pliki np. logi procesu nasłuchu, pliki śladu wygenerowane własnoręcznie, opisy procedur, procesów, opis problemu i wszystkie inne pliki, które mogą przyspieszyć rozwiązanie problemu. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych plików przychodzi czas na utworzenie fizycznego pliku zawierającego wszystkie dane. W tym celu wystarczy wykonanie polecenia IPS GENERA- TE PACKAGE (patrz Rys. 12. ). Zależnie od rozmiaru i ilości plików po pewnym czasie ADRCI informuje o utworzeniu pliku i jego bezwzględnej ścieżce. Rys. 12. Utworzenie fizycznej packi Tak przygotowaną paczkę można wykorzystać w trakcie tworzenia zgłoszenia serwisowego i z pewnością będzie to szybsze niż dosyłanie kolejnych plików związanych z danym błędem tak jak miało to w poprzednich wersjach bazy danych Oracle. Dla miłośników GUI-a słów kilka Oczywiście cały powyżej opisany proces można wykonać za pomocą Oracle Enterprise Manager a i może to być pod wieloma względami łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze. Jednakże z uwagi na znaczny konserwatyzm autora, prezentacja graficznych narzędzi została celowo pominięta w niniejszym opracowaniu.

14 124 Jarosław Przybyszewski 4. Monitorowanie stanu systemu Jednym z komponentów nowego systemu monitoringu bazy danych są testy stanu systemu (ang. Health checks), które mogą być uruchamiane automatycznie przez FDI w przypadku wykrycia poważnego błędu w systemie lub manualnie przez administratora. W wersji 11gR1 lista dostępnych testów jest dosyć ograniczona, ale należy się spodziewać, że będzie systematycznie rozbudowywana i uzupełniana. Przedstawia aktualnie dostępne testy i ich krótki opis. Tabela 4. Lista testów dostępnych w Health Check Monitorze w Oracle 11gR1 Nazwa testu DB Structure Integrity Check Data Block Integrity Check Redo Integrity Check Undo Segment Integrity Check Transaction Integrity Check Dictionary Integrity Check Opis Test sprawdza dostępność i spójność plików wchodzących w skład bazy danych. Jeżeli baza danych jest zamontowana, sprawdzana są logi, pliki danych oraz pliki kontrolna. W przypadku bazy w trybie niezamontowanym sprawdzane są tylko pliki kontrolne. Jest to test podobobny do tego, który przeprowadza DBVERIFY lub do testu dostępnego w RMANie. Następuje sprawdzenie fizyczne błędów na poziomie bloków oraz spójność logiczna plików. Uszkodzone bloki są raportowane za pośrednictwem widoku V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION. Test sprawdza dostęność i spójność plików dziennika powtórzeń i zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń. Sprawdzenie logicznej spójności segmentów wycofania. W przypadku wykrycia uszkodzonych tranzakcji są one czyszczone za pomocą PMON-a i/lub SMON-a. Jeżeli się to nie powiedzie, błędy są raportowane za pomocą widoku V$CORRUPT_XID_LIST. Jest to identyczne test jak Undo Segment Integrity Check, ale wykonywany dla pojedynczej transakcji Sprawdzenie integralności słownika danych. Sprawdzane jest zawartość wszystkich słowników danych, ograniczenia i zależności między poszczególnymi tabelami. Uruchamianie testów z poziomu SQL a Jak zawsze w najnowszych wersjach Oracle a można uruchamiać testy Health Check Monitora z poziomu Enterprise Manager a, ale z powodów opisanych w rozdziale 3.3 ten sposób został pominięty. W poniższym rozdziale został pokazany sposób uruchamiania testów i wyświetlania raportów z poziomu SQLPLUS a i ADRCI. Oracle udostępnia interfejs do uruchamiania testów poprzez pakiet DBMS_HM, który posiada jedynie jedną procedurę i jedną funkcję, które powinny być wykorzystywane przez administratorów: RUN_CHECK służy do uruchamiania testu. Procedura posiada trzy parametry: o CHECK_NAME nazwę testu np. Undo Segment Integrity Check, o RUN_NAME nazwę konkretnego uruchomienia np. Test1, o TIMEOUT maksymalny czas w sekundach, w którym test powinien się zakończyć, o INPUT_PARAMETERS parametry testu, o ile test przewiduje taką możliwość,

15 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 125 GET_RUN_REPORT służy do wyświetlenia raportu dla określonego testu. Funkcja posiada następujące parametry: o RUN_NAME nazwę uruchomienia, o TYPE format w jakim raport ma być wyświetlony, przy czym może być to format tekstowy, HTML lub XML, o LEVEL poziom szczegółowości raportu, przy czym aktualnie jedynie poziom podstawowy jest dostępny. Rys. 13. przedstawia przykładowe uruchomienie testu Dictionary Integrity Check i wyświetlenie raportu. Raport przedstawia podstawowe informacje ogólne na temat testu oraz listę znalezionych błędów. Na testowanej bazie danych znaleziono kilka problemów związanych z integralnością słownika, które należałoby rozwiązać. Raport może zostać również wyświetlony z poziomu ADRCI, ale w tym przypadku jedynym wspieranym formatem jest format XML (patrz Rys. 14. ). Po zapisaniu raporu w formacie XML można go wyświetlić w dowolnym narzędziu, które wspiera ten format np. Microsoft Word (patrz Rys. 15. ).

16 126 Jarosław Przybyszewski Rys. 13. Uruchomienie testu i wyświetlenie raportu za pmocą SQL a

17 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 127 Rys. 14. Wyświetlenie raportu z poziomu ADRCI

18 128 Jarosław Przybyszewski Rys. 15. Raport z uruchomienia testu w formacie XML wyświetlony w programie MS Word Podsumowanie Elementy ITIL a zaimplementowane w Oracle u 11g nie tylko ułatwiają pracę administratorów, ale także interakcję między klientami a wsparciem technicznym firmy Oracle. Całość Fault Diagnosability Infrastructure posiada jeszcze dosyć mocno ograniczone możliwości, ale na pewno wraz z kolejnymi wersjami będzie rozwijana. Wydaje się, że jest to kolejny ciekawy krok wyprzedzający konkurencję. Należy spodziewać się, że Oracle będzie rozwijał listę dostępnych testów, które będą dostępne za pomocą Health Check Monitora, będą one również coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Ponadto można się spodziewać dalszego rozwoju ITIL a w Oracle u. Bardzo przydatne byłoby zaimplementowanie zmian na poziomie Oracle a, tak aby każda zmiana konfiguracji, dodanie plików do przestrzeni tabel itd. były zapisywane w zewnętrznym repozytorium. Dzięki temu łatwiej byłoby zrozumieć problemy wynikające ze zmian wprowadzonych bez przestrzegania procedur. Z kolei Oracle mógłby w łatwy sposób sprawdzić co klient robił w ostat-

19 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu 129 nim czasie i dlaczego pojawiają się nowe błędy w serwerze bazy danych i dlaczego klient prosi o pomoc techniczną. Bibliografia [ODA07] Oracle Database Administrator s Guide 11g Release 2 (11.2) Part Number E [SOOGC07] Service Operation, OGC, 2007 [SJP10] Słownik Języka Polskiego, sjp.pwn.pl, stan na dzień

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych. Program szkolenia: Administracja Oracle Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja Oracle ora-admin Oracle admini 4 dni 50% wykłady / 50% warsztaty Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk wersja 07.03.2017 1. Wstęp Moduł Service Desk w BeeOffice pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach pojedynczej organizacji (np. użytkownicy IT i helpdesk

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Mirror Tool.

Mirror Tool. Mirror Tool Narzędzie Mirror Tool służy do pobierania baz sygnatur wirusów offline. Jeśli klienty nie mają połączenia do sieci Internet, a potrzebują dostęp do bazy sygnatur wirusów, można w takim przypadku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005 Adam Rynarzewski MCT O czym będziemy mówili? Co bierzemy pod uwagę przed aktualizacją Upgrade Advisor Migracja a aktualizacja Aktualizacja instancji Microsoft

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Podstawowym źródłem informacji kierowanym do Działu Wsparcia Technicznego zgłoszeniu serwisowym jest plik wygenerowany programem

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Pastebin w wersji zorientowanej na środowisko mobilne z klientem pozwalającym na oba kierunki przeklejania. Dokumentacja deweloperska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ferliński Nr albumu: 187386 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS Przegląd Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie zdeinstalować usługę należy wykonać kroki przedstawione na powyższym ekranie w takiej kolejności jak zostały zaznaczone.

Aby poprawnie zdeinstalować usługę należy wykonać kroki przedstawione na powyższym ekranie w takiej kolejności jak zostały zaznaczone. WAŻNE! Minimalne wymagania wersji oprogramowania: CHART: 2014.3.1, baza SQL 2008R2 Gastro: 2014.2.1.5, baza SQL 2008R2 WS (Configurator.exe): 2.4.10.0 KONFIGURACJA WEBSERVICE Jeśli wcześniejsza instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo