Kontrola produktów przywożonych do Wspólnoty - działania polskich organów celnych w ramach nadzoru rynku -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola produktów przywożonych do Wspólnoty - działania polskich organów celnych w ramach nadzoru rynku -"

Transkrypt

1 Kontrola produktów przywożonych do Wspólnoty - działania polskich organów celnych w ramach nadzoru rynku - Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Zadania organów celnych zadania o charakterze fiskalnym: odprowadzanie należności (ok. 31% dochodów budżetu krajowego) - wpływy z ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT od towarów przywożonych spoza UE zadania o charakterze pozafiskalnym, m. in.: ochrona zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin służących człowiekowi, ochrona konsumentów ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, ochrona zabytków, ochrona środowiska naturalnego s. 2

2 Działania organów celnych w ramach nadzoru rynku System oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz z późn. zm.) Podstawy prawne rozporządzenie 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 40 z dnia 17 lutego 2003 r. z późn. zm.) Ogólne bezpieczeństwo produktów ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań (Dz. U. Nr 38 poz. 215) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 87, poz. 816) s. 3 Działania organów celnych Organy celne w przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie spełniania wymagań zawieszają dopuszczenie do obrotu występują do organów wyspecjalizowanych z wnioskiem o wydanie opinii dopuszczają produkt do swobodnego obrotu lub nie dopuszczają do obrotu i nanaoszą na dokumentach towarzyszących adnotację Produkt niebezpieczny niedopuszczony do obrotu lub Produkt niezgodny nie dopuszczony do obrotu Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Pracy Prezes Urzędu Telekomunikacji i Poczty Inspekcja Transportu Drogowego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Inspekcja Ochrony Środowiska Organy nadzoru budowlanego Dyrektorzy Urzędów Morskich Państwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych s. 4

3 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI IH Prezes UKE dyrektorzy UM 14% 48% 30% 7% 3% 2008 r. PIP organy nadzoru budowlanego 46% 45% wnioski organów celnych r r r r r. I poł r. 7% niedopuszczenie do obrotu inne dopuszczenie do obrotu s. 5 WNIOSKI ORGANÓW CELNYCH alarmy samochodowe odśnieżarki, maszyny do szycia, kosiarki, maszyny do robót ziemnych, skutery wodne, łodzie motorowe, quady, telefony, zabawki 2008 r. wózki widłowe, materiały budowlane, zestawy LVD, frezarki, bezpieczeństwo maszyn urządzenia elektryczne niskonapięciowe kompatybilność elektromagnetyczna urządzenia telekomunikacyjne bezpieczeństwo zabawek wyroby budowlane rekreacyjne jednostki pływające sprzęt ochrony indywidualnej 41% 18% 12% 8% 7% 6% 5% 3% s. 6

4 ZATRZYMANIA QUAD model: 49cc AT ATV Świecko, marzec 2008 r. chropowate powierzchnie, niepełne spoiny łączące poszczególne elementy, nieczyszczone za zgorzelin i zamalowane odpryskującą farbą, opaska zaciskowa przewodu paliowego, odpływowego w nieodpowiedni sposób zabezpieczała przewód, co mogło prowadzić do wycieku paliwa, w skrajnych przypadkach zapalenia silnika, nie zachowano symetrii ramy s. 7 ZATRZYMANIA brak oznakowania sprzętu uniemożliwiał weryfikację deklaracji zgodności 82 sztuki urządzeń rozrywkowych automatów dla dzieci, IC Gdynia, kwiecień 2009 r s. 8

5 DZIAŁANIA KONTROLNE określenie zakresu towarowego kontroli (kodu taryfy), terminu, itd. opracowanie listy kluczowych elementów we współpracy z organami nadzoru rynku zastrzeżenia w systemach analizy ryzyka s. 9 DZIAŁANIA KONTROLNE - PLUSZAKI kwiecień czerwiec 2009 r. podjęte wobec 67 przesyłek zabawek szt. zabawek niedopuszczonych do obrotu s. 10

6 DZIAŁANIA KONTROLNE - PLUSZAKI małe ozdobne elementy dołączane do zabawek za pomocą rzepu stanowiły ryzyko udławienia się mimo braku informacji o ograniczeniu wiekowym, cechy funkcjonalne wskazywały, że mogą być przeznaczone do zabawy przez dzieci poniżej 3 lat szt. pluszaków, IC Gdynia, kwiecień 2009 r s. 11 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW wnioski organów celnych Produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa 8% % 2008 r % 18% r r. I poł 2009 r. 6% 10% 8% 8% 10% 14% maszynki do tatuażu zapalniczki farby do tatuażu zabawki magnetyczne igły do tatuażu barwniki do makijażu permanentnego produkty dla dzieci inne s. 12

7 ZATRZYMANIA sztuk klapek z tworzywa sztucznego, IC Rzepin, kwiecień 2009 r. ftalan dibutylu i ftalan bis, podeszwy nasycone barwnikami zawierającymi związki ołowiu sztuk klapek z tworzywa sztucznego, IC Warszawa, czerwiec 2009 r. ftalany (ftalan 2-etyloheksylu, ftalan dibutylu) par klapek dziecięcych z pianki gumowej IC Wrocław, kwiecień 2009 r. ołów, brom, acetofenon, 2- fenylon 2 propanol s. 13 ZATRZYMANIA w przypadku połknięcia ryzyko przedziurawienia, zakażenia, zatkania jelit szt. zabawek magnetycznych (literek magnetycznych), IC Gdynia oznakowanie nie zawiera wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa konsumentów informacji s. 14

8 DZIAŁANIA KONTROLNE - ZAPALNICZKI Informacje na temat kontrolowanych zapalniczek a) przedsiębiorca, który wyprodukował zapalniczkę Identyfikacja- (UWAGA - b) nazwa i adres importera poszczególne pola tego punktu należy wypełnić w zależności od c) typ dostępności informacji) d) model Zdjęcia Czynności kontrolne Czy produkt jest zapalniczką-gadżetem Oznakowanie* Ostrzeżenia i instrukcje* Objętościowa rezerwa pojemności Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci sprawdzenie właściwości fizycznych Maksymalna wysokość płomienia Plucie i pryskanie Wygaszanie płomienia Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci sprawdzenie dokumentacji Inne, np. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej normy PN-EN ISO 9994** Wnioski e) inne a) znajdujące się na samej zapalniczce b) znajdujące się na opakowaniu zakaz wprowadzania na rynek zapaliczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapaliczek gadżetów Od września 2007 r. do maja 2008 r. polskie organy celne skontrolowały łącznie 282 ładunków s. 15 WYMIANA INFORMACJI Organy celne uczestniczą w systemie przekazywania danych o produktach niebezpiecznych w ramach systemu informatycznego Hermes s. 16

9 WYMIANA INFORMACJI Strona główna Decyzje dyrektora IC Poznań Przepisy prawne Wytyczne Organy wyspecjalizowane Polskie jednostki notyfikowane Punkty kontaktowe Koordynatorzy Izb Celnych System RAPEX RAPEX ( The Rapid Alert System for Non-Food Products) Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie. RAPEX obejmuje wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte. Rejestr nie zawiera informacji na temat środków farmaceutycznych. Został on stworzony na bazie Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Podobnym systemem obejmującym środki żywnościowe i pasze dla zwierząt jest system RASFF. Serwis zawiera towary z bazy RAPEX, jakie zostały zatrzymane w państwach członkowskich ze względu na to, że mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. Opracowanie ma charakter poglądowy, w przypadku podejrzeń, że jakiś towar zgłaszany może być towarem, który figuruje w tym zestawie, należy skontaktować się z autorem opracowania, aby otrzymać bardziej szczegółowe dane. organy celne są informowane o notyfikacjach w ramach systemu RAPEX, notyfikacje tłumaczone są na język polski, notyfikacje dostępne są w ramach wewnętrznej sieci dla wszystkich funkcjonariuszy s. 17 WSPÓŁPRACA 19 października 2004 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Finansów, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej. Współpraca realizowana jest na dwóch POZIOM CENTRALNY poziomach: pomiędzy Ministrem Finansów, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspektorem Inspekcji Handlowej POZIOM LOKALNY pomiędzy Dyrektorami Izb Celnych, Dyrektorami Urzędów Celnych i wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej W ramach porozumienia, właściwe organy zobowiązują się do współpracy i zapewnienia właściwego egzekwowania prawa w zakresie nadzoru rynku poprzez: szkolenia, wzajemną pomoc w zakresie kontroli, wymianę istotnych danych i doświadczeń s. 18

10 Zadania organów celnych harmonizacja i ścisła współpraca pomiędzy właściwymi organami administracji krajowej w zakresie wprowadzania w życie wspólnotowych przepisów celnych; zagwarantowanie jednolitego stosowania wspólnotowych przepisów celnych; konieczność znalezienia równowagi pomiędzy nadzorem i ułatwieniami; konieczność wdrożenia skutecznych systemów komunikacji i dzielenia się informacjami s. 19 Dziękuję za uwagę Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej tel: (22) s. 20

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 Nr 1/2/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T AWA z dnia 1), 2) o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) wprowadza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Zasady wprowadzania wyrobów do użytkowania w Unii Europejskiej system oceny zgodności Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów Początkowo, w ramach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 72/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.3.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie finansowania programu prac na 2014 r. w zakresie narzędzi informatycznych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI FUNKCJONOWANIA NADZORU NAD WYTWARZANIEM, OBROTEM I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo