CENNIK Ford S-MAX 2015 ROK PRODUKCJI Silniki / Engines. Cena Detaliczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK Ford S-MAX 2015 ROK PRODUKCJI 2015. Silniki / Engines. Cena Detaliczna"

Transkrypt

1 CENNIK Ford S-MAX 2015 RK PRDUKCJI 2015 Silniki / Engines Wersja/Drzwi Cena Detaliczna Version Doors z VAT PLN 1.5 EcoBoost 160 KM, M6, FWD Trend EcoBoost 240 KM, A6, FWD Trend TDCi 120 KM, M6, FWD Trend TDCi 150 KM, M6, FWD Trend TDCi 150 KM, M6, 4WD Trend TDCi 150 KM, PowerShift, FWD Trend TDCi 180 KM, M6, FWD Trend TDCi 180 KM, PowerShift, FWD Trend TDCi 180 KM, PowerShift, 4WD Trend EcoBoost 160 KM, M6, FWD 2.0 EcoBoost 240 KM, A6, FWD 2.0 TDCi 150 KM, M6, FWD 2.0 TDCi 150 KM, M6, 4WD 2.0 TDCi 150 KM, PowerShift, FWD 2.0 TDCi 180 KM, M6, FWD 2.0 TDCi 180 KM, PowerShift, FWD 2.0 TDCi 180 KM, PowerShift, 4WD 2.0 TDCi 210 KM, PowerShift, FWD Uwaga: M6-6-biegowa manualna skrzynia biegów PowerShift - 6-biegowa automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów A6-6-biegowa automatyczna hydrokinetyczna skrzynia biegów EcoBoost - silnik benzynowy turbodoładowany TDCi - silnik wysokoprężny FWD - napęd na przednie koła 4WD - napęd na wszystkie koła Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. Wszystkie wersje silnikowe wyposażone są w system Auto-Start-Stop Wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro VI

2

3 CENNIK Ford S-MAX 2015 RK PRDUKCJI 2015 Sil niki / E ngines bręcze kół ze stopów l ekkich - 17", wzór 5 -ram ienny, ogum ienie 235/55 (dostępne także w pakieci e B usi ness Plus (A B 1BR)) (D2YA Y ) bręcze kół ze stopów l ekkich - 17", wzór 2 0-ram ienny, ogum ienie 235/55 (D2YCE ) Trend Cena Detaliczna z VAT PLN 0 1,3,4 0 Pakiet dla palących - 75 Reflektory automatyczne włączające się autom atyczni e w zależności od poziom u natężenia światła (dostępne także w pakiecie Gold X (AB 1CH)) Dywaniki podł ogowe welurowe, w 1. i 2. rzędzie foteli oraz w 3. rzędzie foteli (j eśl i 3. rząd foteli j est zam ówi ony jako opcja) Siatka podłogowa do bagażnika mocowana do zaczepów w podłodze (dostępne także w pakietach: Travel ler 1 (A B 1CC), T raveller 2 (A B1CD), Traveller 3 (AB 1CE)) Składane blaty stolików na opa rciach przednich foteli (dostępne także w pakietach: Travel ler 1 (A B 1CC), Traveller 2 (A B1CD), Traveller 3 (AB 1CE)) Rol ety przeci wsłoneczne - zintegrowane w tylnych drzwi ach (dostępne także w pakietach: Panorama 2 (A B1CB ), Traveller 1 (AB 1CC), T ravell er 2 (A B1CD), Traveller 3 (AB 1CE)) Gniazdko 230V w konsoli centralnej (dostępne także w paki etach: Traveller 1 (AB 1CC), Travel ler 2 (A B 1CD), Traveller 3 (A B1CE )) Wycieraczki przedni ej szyby sterowane automatycznie, z czujni ki em deszczu (do wersj i Trend dostępne także z: Lane K eeping Alert, tem pomatem, A daptive Cruise Control, P re- Col lision A ssi st, reflektoram i Ford Dynami c LED lub reflektoram i automatycznym i z system em autom atycznego sterowani a światłam i drogowymi (A uto Hi gh B eam)) Przednia szyba - z filtrem przeciwsłonecznym IR i dotatkową warstwą akustyczną (dostępne także w Pakiecie Panoram a (A B1CB )) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+, F ord S YNC i A pplink - kol orowy wyświetlacz 4.2", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdal ne sterowanie na kierownicy, gniazda: A UX-IN i USB /i Pod (niedostępne z: kamerą ułatwiaj ącą parkowanie tyłem, kam erą parkowani a z przodu; fotelam i wielokonturowymi z m asażem ) (ICF AQ) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+, F ord S YNC i A pplink - kol orowy wyświetlacz 4.2", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdal ne sterowanie na kierownicy, gniazda: A UX-IN i USB /i Pod (w wersji Trend zawiera: kolorowy wyświ etlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1); niedostępne z: kam erą ułatwiającą parkowanie tył em, kam erą parkowania z przodu; fotelam i wi elokonturowym i z masażem) (ICFA Q) Rel ingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze chromu (n iedostępne z dachem panoram icznym) Przednia szyba podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy (dostępne także w pakietach: G old X (A B1CH), Win ter 2 (AB 1BL), B usiness Plus (A B 1BR) l ub z dodatkową nagrze wnicą postojową zasilaną paliwem) Dodatkowo przyciemni ane szyby w tylnej części nadwozia (dostępne także w paki etach: Gold X (A B 1CH), B usi ness 5b (AB 1CF), A ppearance 1 (A B1B X), A ppearance 2 (A B1B Y), Premi um (AB 1CJ)) Reflektory automatyczne z systemem autom atycznego sterowania świ atłam i drogowymi i funkcją zapobiegającą oślepi aniu (Glare-Free Auto High Beam ) zawierają: autom atycznie sterowane wycieraczki z czujni kie m deszczu, automatycznie ściem niające się lusterko wste czne (dostępne także w pakiecie Technology 1 (A B 1BE ) oraz z Lane Keepi ng A lert) Lakier zwykły Frozen Whi te , także w pakiecie Audio Upgrade (AB 1B C)) (ICFA P) Poduszki powietrzne poduszki boczne dl a pasażerów dwóch skrajnych foteli w 2. rzę dzie siedzeń (A B 1CF )) Autoalarm Thatcham - obwodowy i pojem nościowy (zawi era dwuetapowe ryglowanie zam ków) bręcze kół ze stopów lekkich - 18", wzór 5- ramienny, ogumienie 235/50 (D2UDW) - - zdalne sterowanie na kierowni cy (ICFBM ) 1, adaptacyjn ym układem kierowniczym; dostępne także w pakieci e Ultimate (A B1B K )) Układ kierowni czy - adaptacyjny (niedostępne z kolum ną kierownicy z elektryczną regul acją i pam ięcią poł ożenia) (A B 1BC)) 1, lusterka z pam ięcią położenia oraz podgrzewane przednie fotele; dostępne także w pakiecie Seat (A B1B U)) foteli) tablicy zegarów (level 1)) (ICFB N) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+ i Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", 1,3 - IN, zdalne sterowanie na kierownicy (ICFA T) Zawieszenie - samopoziom ujące (niedostępne z: zawieszen iem sportowym, zawieszeniem adaptacyjn ym, napędem na wszystkie koł a) dojazdowym "mini ", zawiera zestaw naprawczy ogumieni a) Panorama (AB 1CB)) 1, bręcze kół ze stopów l ekkich - 17", wzór 5 -ram ienny, ogum ienie 235/55 (dostępne także w pakieci e B usi ness Plus (A B 1BR)) (D2YA Y ) ,2,5 - osoby w 3. rzędzie siedzeń; dostępne także w pakiecie Travel ler 1 (A B 1CC)) IN, zdalne sterowanie na kierownicy (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotele, kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF AT) 1, powi etrzne chroni ące osoby w 3. rzędzie si edzeń. Dostępne także w p akiecie Traveller 2 (A B 1CD)) 1, Dodatkowa nagrzewnica zasi lana pal iwem z funkcją program owani a i pilotem zdal nego sterowania (ogrzewanie postojowe; zawi era: podgrzewaną szybę przednią) bręcze kół ze stopów l ekkich - 18", wzór 5 x2- ram ienny, ogumieni e 235/50 (D2ULR) (dostępne także w paki etach: X M iko S uede (A B1B 1), Business 5b (A B 1CF ), Premi um (AB 1CJ)) 1,2, AUX -IN, zdal ne sterowanie na kierownicy (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotele, kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1)) (ICF AU) Dodatkowa nagrzewnica zasi lana pal iwem z funkcją program owani a i pilotem zdal nego sterowania (ogrzewanie postojowe; zawi era: podgrzewaną szybę przednią) 1, Dodatkowa nagrzewnica zasi lana pal iwem z funkcją program owani a i pilotem zdal nego sterowania (ogrzewanie postojowe; zawi era: podgrzewaną szybę przednią) Dodatkowa nagrzewnica zasi lana pal iwem z funkcją program owani a i pilotem zdal nego sterowania (ogrzewanie postojowe; zawi era: podgrzewaną szybę przednią) (A B 1BR)) (ICF BP ) 1, zawieszeni em adaptacyjnym (CCD)) kam erą parkowani a z przodu) (ICF BQ) ,3 - - przodu; dostępne także w pakiecie Business (A B1B P)) (ICFBP ) tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim ) (ICF A0) 1, Zawieszenie o sportowej charakterystyce (niedostępne z: zawieszeniem sam opozi omującym, zawieszeniem adaptacyjnym ; dostępne także w pakiecie S port 1 (A B 1BG)) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z F ord SY NC i AppLink - kolorowy wyświetl acz 4.2", zestaw głośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdal ne sterowanie na kierownicy, gniazda: A UX-IN i USB /i Pod, kolorowy wyświetl acz 4.2" na tabl icy zegarów (level 1); niedostępne z: kamerą ułatwiaj ącą parkowanie tyłem, kam erą parkowania z przodu; fotelami wielokonturowymi z m asażem; standard z: napędem na wszystkie koł a; dostępne Siatka zabezpi eczająca przedmio ty w bagażniku m ocowana wyłączni e za drugim rzędem siedzeń, oddzielająca przestrzeń bagażową (niedostępne z klim atyzacją trzystrefową) Tylny spojler - lakierowany w kolorze nadwozia Ford K eyf ree - system centralnego zam ka z kluczem el ektronicznym (umożliwia otwarci e drzwi i uruchomieni e pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawi era 2 zespoły kluczyka; dla wersji dostępne także w pakietach : T itan ium X Mi ko Suede (AB 1B 1), B usiness 5b Przegroda do przewozu psa m ontowana za pierwszym rzędem foteli bręcze kół ze stopów l ekkich - 18", wzór 5 x2- ram ienny, ogumieni e 235/50 (D2ULR) bręcze kół ze stopów l ekkich - 18", wzór 5 x2- ram ienny, ogumieni e 235/50 (D2ULR) (dostępne także w paki eci e A ppearance 2 (A B1B Y)) 1,3, Fotel kierowcy elektryczna regul acja położenia w 10. kieru nkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego) z pam ięcią położeni a (nie dotyczy podparcia odcinka l ędźwiowego) (zawiera: elektrycznie składane lusterka z pam ięcią położenia oraz podgrzewane przednie fotele; dostępne także w pakiecie Seat (A B1B U), z tapi cerką: skórzaną S alerno (ciem ną 9F lub jasną 9G ) lub ciem ną M iko S uede (9 J)) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka zdalne sterowanie na kierowni cy (w wersji Trend zawiera: kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1); dostępne także w pakiecie Gold X (AB 1CH)) (ICFB M) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka Kolum na kierownicy - z el ektryczną regulacją i pam ięcią położenia (zawiera podgrzewaną kierownicę; opcja wymaga zam ówienia: foteli wielokonturowych z m asażem lub elektrycznej regulacji fotela kierowcy w 10. kierunkach z pam ięcia poł ożenia; ni edostępne z Czujniki parkowania z przodu i z tył u (standard z: A ctive P ark Assist, A dapti ve Cruise Control, kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem; do stępne także w pakietach: A udio Upgrade (AB 1BC), B usi ness (A B1B P ), B usiness Pl us (AB 1BR), S port 1 (AB 1B G)) Drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektryczni e (do wersji dostępne także z funkcją otwierania bezdotykowego w pakietach: T itani um X Miko Suede (AB 1B1), B usiness 5b (AB 1CF)) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+, F ord S YNC i A pplink - kol orowy wyświetlacz 4.2", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdal ne sterowanie na kierownicy, gniazda: A UX-IN i USB /i Pod (w wersji Trend zawiera: kolorowy wyświ etlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1); niedostępne z: kam erą ułatwiającą parkowanie tył em, kam erą parkowania z przodu; fotelam i wi elokonturowym i z masażem) (ICFA Q) Tempom at zawiera T raffic Sign Recognition z Intel ligent S peed Lim iter oraz autom atycznie sterowane wycieraczki z czuj niki em deszczu i autom atycznie ściem niające się lusterko wsteczne (dostępne także w pakietach: Gold X (A B 1CH) i A udio Upgrade Lane K eeping A lert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspom agający utrzym anie pojazdu na pasie ruchu), Glare-Free Auto High Beam (system autom atycznego sterowania światłami drogowym i z funkcja zapobiegającą ośl epianiu), Dri ver Alert (system monitorowani a koncentracji kierowcy), refl ektory autom atyczne, automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, autom atyczni e ściemniaj ące się lusterko wsteczne) (dostępne także w paki eci e Technology 1 (AB 1BE )) Bli nd S pot Inform ation (B LIS ) z Cross Traffic A lert (CTA ) - system m onitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżaj ących z prawej lub lewej strony, podczas m anewru wyja zdu tyłem z m iejsca parkingowego (dostępne także w paki etach: Technology 1 (A B 1BE ), Technology 3 (A B1B N), Ulti mate (A B 1BK ) oraz z zawieszeniem adaptacyjnym CCD) Lakier metalizowany Panther B lack Lakier metalizowany Deep Impact Bl ue Lakier metalizowany Moondust Silver Lakier metalizowany Guard Green Lakier metalizowany Magnetic Grey Lakier metalizowany Metalicious S ilver Fotel kierowcy elektryczna regul acja położenia w 10. kieru nkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego) z pam ięcią położeni a (nie dotyczy podparcia odcinka l ędźwiowego) (zawiera: elektrycznie składane Pre-Collision Assist - system wspomagaj ący kierowcę w uni kani u lub zm niejszaniu skutków koli zj i z poprzedzaj ącymi pojazdam i lub pieszym i (wykorzystuj e kam erę przednią; zawiera: Forward Collision Warning, Distance Indicator, A dvance Em ergency B raking, sam oczynnie ściem niające się lusterko wsteczne, autom atyczne wyci eraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu; dostępne także z: Adaptive Cruise Control oraz w pakietach: Technology 1 (A B1B E), T echnolo gy 3 (AB 1B N)) Kli matyzacja - trzystrefowa z auto matyczną regulacją temperatury (zawiera m anualną regul ację tem peratury i siły nawiewu na tylne fotele; niedostępne z siatką zabezpieczaj ącą przedm ioty w bagażniku, m ocowaną za 2. rzędem siedzeń; dostępne tylko z 3. rzędem Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+ i Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", zdalne sterowanie na kierowni cy (w wersji Trend zawiera: kol orowy wyświetlacz 4.2" na zdalne sterowanie na kierowni cy (ICFBN) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z Ford S Y NC 2 kolorowy wyświ etlacz dotykowy 8", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników S ony, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - Drzwi bagażnika zam ykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo (opcja zawiera system Ford K eyf ree; dostępne także w pakietach: X M iko S uede (A B1B 1), Business 5b (A B 1CF )) Hak holowniczy dem ontowalny - z elektrycznym zł ączem 13-pinowym i stałym zasi laniem (zawiera system stabili zacji toru jazdy przyczepy (TS C)) bręcze kół ze stopów lekkich - 19", wzór 20-ramienny, ogumienie 245/45 (D2VBE) Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka zdalne sterowanie na kierowni cy (w wersji Trend zawiera: kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1); dostępne także w pakiecie Gold X (AB 1CH)) (ICFB M) Acti ve Park A ssi st - system wspomagający wykonanie m anewrów parkowania równoległe go i pro stopadłego oraz wyjazdu z równoległego miej sca parkingowego (zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu; dostępne tylko w kom binacji z SY NC 2; do wersji Trend dostępne także w pa kiecie Gold X (AB 1CH), do wersji Ti tanium dostępne także w pakiecie Prem ium (A B1CJ)) 1, Pre-Collision Assist - system wspomagaj ący kierowcę w uni kani u lub zm niejszaniu skutków koli zj i z poprzedzaj ącymi pojazdam i lub pieszym i (wykorzystuj e kam erę przednią; zawiera: Forward Collision Warning, Distance Indicator, A dvance Em ergency B raking, autom atycznie ściem niające się lusterko wsteczne, autom atyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu; dostępne także z: Adaptive Cruise Control oraz w paki ecie Technology 1 (A B1B E)) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z DAB + i F ord SYNC 2 kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 9 głośników Sony, gniazda: 2xUSB, SD, AUX -IN, zdal ne sterowanie na kierownicy (ICFA U) Lakier metalizowany specjalny Ruby Red Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z Ford S Y NC 2 kolorowy wyświ etlacz dotykowy 8", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników S ony, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - IN, zdalne sterowanie na kierownicy (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotele, kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF AT) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z DAB + i F ord SYNC 2 kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, system nagłośnienia Prem ium (12 głośni ków Sony w tym subwoofer), gni azda: 2xUSB, S D, AUX -IN, zdal ne sterowanie na kierownicy (ICF AW) 1, Hak holowniczy składany elektrycznie z elektrycznym złączem 13-pi nowym i stałym zasilaniem (zawiera system stabili zacji toru jazdy przyczepy (TS C); zawiera ala rm przyczepy (tylko je śli jest zamówiony fabryczny alarm); niedostępne z kołem zapasowym Radi oodtwarzacz CD/M P 3 z DA B+ i Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", zdalne sterowanie na kierowni cy (w wersji Trend zawiera: kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1)) (ICFB N) Dach panoram iczny - nieotwi erany z rol etam i przeci wsłonecznym i, sterowanym i elektrycznie j ednym naciśnięciem przycisku (niedostępne do wersj i T rend z 17" stalowym i obręczami kół; niedostępne z relingam i bagażnika dachowego; dostępne także w pakiecie bręcze kół ze ze stopów lekki ch - 17", wzór 5x2-ram ienny, ogum ienie 235/55 (standard w wersji Trend z: napędem na wszystkie koła, silnikiem benzynowym 2.0 EcoB oost; dla wersji Trend dostępne także w pa kietach: Gold X (A B 1CH) i A ppearance 1 (A B 1BX )) (D2YM 1) Fotel e w 3. rzędzi e - dwa nieza leżne fotele, składane ręczni e na płasko, z funkcj ą 'EasyE ntry' (przesuwanie i pochylanie oparć foteli w 2. rzędzie dla uł atwienia wsiad ani a i zajm owania m iejsc w 3. rzędzie) oraz bocznym i kurtynami powietrznymi, chroniącym i Kam era ułatwi ająca parkowani e tyłem (zawiera czuj niki parkowania z przodu i z tył u; dostępne tylko w kombi nacji z S YNC 2; do wersji T itani um dostępne także w pakiecie Premi um (AB 1CJ) lub z kam erą parkowani a z przodu) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z DAB + i F ord SYNC 2 kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 9 głośników Sony, gniazda: 2xUSB, SD, AUX -IN, zdal ne sterowanie na ji erownicy (w wersj i T rend zawi era: podgrzewane przednie fotele, kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1)) (ICF AU) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z Ford S Y NC 2 kolorowy wyświ etlacz dotykowy 8", polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników S ony, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - Fotel e w 3. rzędzi e - dwa nieza leżne fotele, z systemem 'E asyf old' (składane na płasko przyciskiem ) oraz funkcją 'EasyEntry' (przesuwanie i pochylanie oparć foteli w 2. rzędzie dla ułatwienia wsiadania i zaj mowania miej sc w 3. rzędzie). pcja zawiera boczne kurtyny Reflektory - w technologi i F ord Dynam ic LE D (zawi eraj ą: Adaptive Technology (automatyczne dosto sowanie kształtu i zasięgu strum ienia świetlnego do warunków otoczeni a i kierunku jazdy), LE D Technology (światła m ijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technol ogii LE D) Intell igent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), autom atyczni e sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, autom atyczni e ściemniaj ące się lusterko wsteczne) Radi oodtwarzacz S ony CD/M P3 z DAB + i F ord SYNC 2 kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnom ówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 9 głośników Sony, gniazda: 2xUSB, SD, Kam era parkowani a z przodu - z kątem widzeni a 180 stopni (zawiera kam erę ułatwi ającą parkowanie tyłem oraz czujni ki parkowani a z przodu i z tyłu; dostępne tylko w kombinacji z system ami audio lub nawigacji Sony z SY NC 2) Reflektory - w technologi i F ord Dynam ic LE D (zawi eraj ą: Adaptive Technology (automatyczne dosto sowanie kształtu i zasięgu strum ienia świetlnego do warunków otoczeni a i kierunku jazdy), LE D Technology (światła m ijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technol ogii LE D) Intell igent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), autom atyczni e sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, autom atyczni e ściemniaj ące się lusterko wsteczne) System nawigacji satelitarnej CD/S D z Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw gł ośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcj ą sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 8 głośników, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - IN, zdalne sterowanie na kierownicy, m apy Europy z wid okiem 3D, m enu tekstowe w j ęzyku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielski m (w we rsji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1); niedostępne z kamerą parkowania z przodu; dostępne także w pakiecie Business (A B1B P)) (ICFBP ) System nawigacji satelitarnej CD/S D z Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw gł ośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcj ą sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 8 głośników, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - IN, zdalne sterowanie na kierownicy, m apy Europy z wid okiem 3D, m enu tekstowe w j ęzyku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielski m (ni edostępne z kam erą parkowania z przodu; dostępne także w pakietach: Business (AB 1B P), B usi ness P lus Adaptive Cruise Control - i nteligentny tem pom at z system em Pre-Colli sion Assist (zawiera: Lane K eeping A id (system wspom agający utrzymanie pojazdu na pasi e ruch u), Gl are-f ree Auto High Beam (system autom atycznego sterowani a światł ami drogowym i z funkcj ą zapobiegaj ącą ośl epianiu), Driver Al ert (system monitorowania koncentracji ki erowcy), Traffic S ign Recognition z Intelligent S peed Lim iter (system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości), czujni ki parkowani a z przodu i z tyłu, reflektory autom atyczne, autom atyczni e sterowane wyciera czki z czujnikiem deszczu, autom atycznie ściem niające się lusterko wsteczne) (w wersj i Trend dostępne tylko w kom binacji z: S YNC lub S Y NC 2; dostępne także w pakiecie Technology 3 (A B1B N) lub z System nawigacji satelitarnej CD/S D z DA B + i Ford SY NC 2 kolorowy wyświetlacz głosem (bez j ęzyka polskiego) oraz funkcją wzywania pom ocy, 8 głośników, gni azda: tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświ etlacz 4.2" na tabli cy zegarów (level 1); niedostępne z System nawigacji satelitarnej CD/S D z DA B + i Ford SY NC 2 kolorowy wyświetlacz głosem (bez j ęzyka polskiego) oraz funkcją wzywania pom ocy, 8 głośników, gni azda: tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (ni edostępne z kam erą parkowani a z przodu) (ICFB Q) System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (do wersji dostępne także w pakiecie Premi um (AB 1CJ)) (ICFA Y) System nawigacji satelitarnej CD/S D z Ford S YNC 2 kol orowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw gł ośnom ówiący z Bl uetooth i rozbudowaną funkcj ą sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcj ą wzywania po mocy, 8 głośników, gni azda: 2xUS B, S D, AUX - IN, zdalne sterowanie na kierownicy, m apy Europy z wid okiem 3D, m enu tekstowe w j ęzyku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielski m (w we rsji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1); niedostępne z kamerą parkowania z System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z DA B+ i Ford S YNC 2 kolorowy wyświetlacz System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotel e, kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF AY ) System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z DA B+ i Ford S YNC 2 kolorowy wyświetlacz głosem (bez j ęzyka polskiego) oraz funkcją wzywania pom ocy, system nagłośnienia Premi um (12 głośników S ony w tym subwoofer), gniazda: 2xUS B, SD, A UX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy E uropy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku pol skim, kom unikaty gł osowe nawi gacji w j ęzyku angielskim (dostępne także w pakiecie Technology 4 (AB 1B W)) (ICF AZ) 1,

4 System nawigacji satelitarnej CD/S D z DA B + i Ford SY NC 2 kolorowy wyświetlacz głosem (bez j ęzyka polskiego) oraz funkcją wzywania pom ocy, 8 głośników, gni azda: tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświ etlacz 4.2" na tabli cy zegarów (level 1); niedostępne z kam erą parkowani a z przodu) (ICF BQ) Adaptive Cruise Control - i nteligentny tem pom at z system em Pre-Colli sion Assist (zawiera: Lane K eeping A id (system wspom agający utrzymanie pojazdu na pasi e ruch u), Gl are-f ree Auto High Beam (system autom atycznego sterowani a światł ami drogowym i z funkcj ą zapobiegaj ącą ośl epianiu), Driver Al ert (system monitorowania koncentracji ki erowcy), Traffic S ign Recognition z Intelligent S peed Lim iter (system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości), czujni ki parkowani a z przodu i z tyłu, reflektory autom atyczne, autom atyczni e sterowane wyciera czki z czujnikiem deszczu, autom atycznie ściem niające się lusterko wsteczne) (w wersj i Trend dostępne tylko w kom binacji z: S YNC lub S Y NC 2; dostępne także w pakiecie Technology 3 (A B1B N) lub z zawieszeni em adaptacyjnym (CCD)) 1, System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z DA B+ i Ford S YNC 2 kolorowy wyświetlacz tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotel e, kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF A0) System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z F ord SY NC 2 kolorowy wyświetl acz tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotel e, kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF AY ) 1, System nawigacji satelitarnej S ony CD/S D z DA B+ i Ford S YNC 2 kolorowy wyświetlacz tekstowe w języku polskim, kom unikaty g łosowe nawi gacj i w języku angiel skim (w wersji Trend zawiera: podgrzewane przednie fotel e, kol orowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (l evel 1)) (ICF A0) 1, Przednie fotel e - wiel okonturowe, z funkcją 11. punktowego masażu, tapicerka skórzana perforowana (ci emna 9H l ub jasna 9 I), tylna kanapa podgrzewana, elektryczna regul acja położenia fotela kierowcy w 8. kierunkach z pamięcią położenia, elektrycznie składane lusterka z pam ięcią poł ożenia, el ektryczna regulacja położeni a fotela pasażera w 8. kierunkach) 1, Zawieszenie adaptacyjne (CCD) - z możliwości ą wyboru jednego z 3 trybów pracy: Kom fort, Standard lub Sport (zawiera: A dapti ve Crui se Control, B lind Spot Inform ation z Cross Traffi c Al ert; niedostępne z: zawieszeni em sportowym, zawieszeni em sam opozi omującym; dostępne także w paki ecie Ultimate (A B1B K )) Uwagi: 1 Niedostępne z pakietem Gold X (AB1CH) 2 Dostępne tylko do wersji z napędem na przednie koła (FWD) 3 Dostępne tylko do wersji z napędem na wszystkie koła (4WD) 4 5 Do stępn e tylko do wers ji z silnikie m b enzyn owym 2.0 Eco Boost Nie dostę pne do wers ji z silnikiem b enzyn owym 2.0 Eco Boost

5 CENNIK Ford S-MAX 2015 RK PRDUKCJI 2015 Silniki / Engines Pakiet Winter 2 podgrzewana kierownica (AB1BL) Pakiet Appearance 1 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny (D2YM1), spojler przedniego i tylnego zderzaka, listwy progowe i listwy na dolnej krawędzi drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (AB1BX) Trend Cena Detaliczna z VAT PLN ,3,4-900 Pakiet Traveller 3 rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach, gniazdko 230V, składane blaty stolików na oparciach przednich foteli, siatka podłogowa do bagażnika (mocowana do zaczepów w podłodze), ochronna mata podłogowa (dwustronna) (niedostępne z klimatyzacją trzystrefową) (AB1CE) Pakiet Winter 2 przednia szyba podgrzewana (Quickclear), podgrzewane dysze spryskiwaczy, podgrzewane przednie fotele, podgrzewana kierownica (AB1BL) Pakiet Appearance 2 18" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny (D2ULR), spojler przedniego i tylnego zderzaka, listwy progowe i listwy na dolnej krawędzi drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (AB1BY) Pakiet Seat tapicerka materiałowa (ciemna 9D lub jasna 9E), elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 10. kierunkach z pamięcią położenia, elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w 10. kierunkach, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia (AB1BU) Pakiet Seat tapicerka materiałowa (ciemna 9B), elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 10. kierunkach z pamięcią położenia, elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w 10. kierunkach, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia, w wersji Trend dodatkowo: podgrzewane przednie fotele z regulacją temperatury (AB1BU) Pakiet Audio Upgrade radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (kolorowy wyświetlacz 4.2", zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdalne sterowanie na kierownicy, gniazda: AUX-IN i USB/iPod ) (ICFAP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter (w wersji Trend zawiera: kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1); niedostępne z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem) (AB1BC) 1, Pakiet Technology 1 Blind Spot Information z Cross Traffic Alert (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego), Lane Keeping Alert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Glare-Free Auto High Beam (system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu), Driver Alert (system monitorowania koncentracji kierowcy), reflektory automatyczne, automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne), Pre- Collision Assist (system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi), w wersji Trend dodatkowo kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1) (AB1BE)

6 Pakiet Audio Upgrade radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (kolorowy wyświetlacz 4.2", zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, zdalne sterowanie na kierownicy, gniazda: AUX-IN i USB/iPod ) (ICFAP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter (w wersji Trend zawiera: kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1); niedostępne z kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem) (AB1BC) 1, Pakiet Appearance 1 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny (D2YM1), spojler przedniego i tylnego zderzaka, listwy progowe i listwy na dolnej krawędzi drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (AB1BX) 1,2, Pakiet Panorama dach panoramiczny (nieotwierany, z roletami przeciwsłonecznymi, sterowanymi elektrycznie jednym naciśnięciem przycisku), przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym IR i dotatkową warstwą akustyczną, rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach (AB1CB) Pakiet Technology 1 Blind Spot Information z Cross Traffic Alert (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego), Lane Keeping Alert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Glare-Free Auto High Beam (system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu), Driver Alert (system monitorowania koncentracji kierowcy), reflektory automatyczne, automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne), Pre- Collision Assist (system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi), w wersji Trend dodatkowo kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów (level 1) (AB1BE) Pakiet Traveller 1 rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach, gniazdko 230V, składane blaty stolików na oparciach przednich foteli, siatka podłogowa do bagażnika (mocowana do zaczepów w podłodze), ochronna mata podłogowa (dwustronna, składana), dwa niezależne fotele w 3. rzędzie, składane ręcznie na płasko, z funkcją 'EasyEntry' (przesuwanie i pochylanie oparć foteli w 2. rzędzie dla ułatwienia wsiadania i zajmowania miejsc w 3. rzędzie), boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 3. rzędzie siedzeń (AB1CC) Pakiet Traveller 2 rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach, gniazdko 230V, składane blaty stolików na oparciach przednich foteli, siatka podłogowa do bagażnika (mocowana do zaczepów w podłodze), ochronna mata podłogowa (dwustronna, składana), dwa niezależne fotele w 3. rzędzie, z systemem 'EasyFold' (składane na płasko przyciskiem) oraz funkcją 'EasyEntry' (przesuwanie i pochylanie oparć foteli w 2. rzędzie dla ułatwienia wsiadania i zajmowania miejsc w 3. rzędzie), boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 3. rzędzie siedzeń (AB1CD) Pakiet Gold X - radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy,kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (ICFBM), 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/55 (D2YM1) (standard w wersji Trend z: napędem na wszystkie koła, silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost), przednia szyba podgrzewana (Quickclear), dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu), tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter, podgrzewana kierownica, reflektory automatyczne, kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1) (AB1CH) Pakiet Sport 1 zawieszenie o sportowej charakterystyce, pedały z aluminiowymi nakładkami, pełny pakiet stylizacyjny nadwozia (spojler przedniego i tylnego zderzaka oraz stylizowane listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia; stylizowane kraty wlotu powietrza: górna i dolna; obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym), czujniki parkowania z przodu i z tyłu; niedostępne z: zawieszeniem samopoziomującym, zawieszeniem adaptacyjnym) (AB1BG) 5 900

7 Pakiet Gold X - radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy,kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (ICFBM), 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/55 (D2YM1) (standard w wersji Trend z: napędem na wszystkie koła, silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost), przednia szyba podgrzewana (Quickclear), dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu), tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter podgrzewana kierownica, reflektory automatyczne, kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1) (AB1CH) Pakiet Business system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter niedostępne z kamerą parkowania z przodu) (AB1BP) Pakiet Technology 3 Blind Spot Information z Cross Traffic Alert (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego), Adaptive Cruise Control (inteligentny tempomat z systemem Pre-Collision Assist), Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter (system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości), czujniki parkowania z przodu i z tyłu (AB1BN) Pakiet Business system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (AB1BP) 1, Pakiet Business Plus 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny (D2YAY), system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter, przednia szyba podgrzewana (Quickclear) (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (AB1BR) 1, Pakiet Business system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (AB1BP) 1, Pakiet Gold X - radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy,kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (ICFBM), 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/55 (D2YM1) (standard w wersji Trend z: napędem na wszystkie koła, silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost), przednia szyba podgrzewana (Quickclear), dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu), tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter, podgrzewana kierownica, reflektory automatyczne, kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1) (AB1CH) 2,

8 Pakiet Business Plus 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny (D2YAY), system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter, przednia szyba podgrzewana (Quickclear), podgrzewane dysze spryskiwaczy, kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (AB1BR) 1, Pakiet Ultimate zawieszenie adaptacyjne (CCD) (z możliwością wyboru jednego z 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport), Adaptive Cruise Control (inteligentny tempomat z systemem Pre-Collision Assist), Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter (system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Blind Spot Information z Cross Traffic Alert (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego), kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia, podgrzewana kierownica, elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 10. kierunkach z pamięcią położenia, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia) (niedostępne z: zawieszeniem sportowym, zawieszeniem samopoziomującym, adaptacyjnym układem kierowniczym) (AB1BK) Pakiet Business Plus 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny (D2YAY), system nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim (ICFBP), czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat z Traffic Sign Recognition i Intelligent Speed Limiter, przednia szyba podgrzewana (Quickclear) (w wersji Trend zawiera kolorowy wyświetlacz 4.2" między zegarami (level 1)) (AB1BR) 1,2, Pakiet X Miko Suede tapicerka Miko Suede (ciemna 9J), elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 10. kierunkach z pamięcią położenia, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia, elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w 10. kierunkach, reflektory w technologii Ford Dynamic LED (zawierają: Adaptive Technology (automatyczne dostosowanie kształtu i zasięgu strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy), LED Technology (światła mijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technologii LED) Intelligent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), system Ford KeyFree, drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo (AB1B1) Pakiet Business 5b tapicerka skórzana Salerno (ciemna 9F lub jasna 9G), elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 10. kierunkach z pamięcią położenia (nie dotyczy podparcia odcinka lędźwiowego), elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w 10. kierunkach, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia, reflektory w technologii Ford Dynamic LED (zawierają: Adaptive Technology (automatyczne dostosowanie kształtu i zasięgu strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy), LED Technology (światła mijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technologii LED) Intelligent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, system Ford KeyFree, drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo (AB1CF)

9 Pakiet Premium system nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z Ford SYNC 2 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników Sony, gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku angielskim) (ICFAY), reflektory w technologii Ford Dynamic LED (zawierają: Adaptive Technology (automatyczne dostosowanie kształtu i zasięgu strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy), LED Technology (światła mijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technologii LED) Intelligent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu), kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, system Ford KeyFree, drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, podgrzewana kierownica) (AB1CJ) Uwagi: 1 Niedostępne z pakietem Gold X (AB1CH) 2 Dostępne tylko do wersji z napędem na przednie koła (FWD) 3 Dostępne tylko do wersji z napędem na wszystkie koła (4WD) 4 Dostępne tylko do wersji z silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost 5 Niedostępne do wersji z silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost

10

NOWY FORD FOCUS. Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego. Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do. już od

NOWY FORD FOCUS. Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego. Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do. już od NOWY FORD FOCUS już od lub 540 PLN miesięcznie z Ford Multiopcje. * Teraz atrakcyjne Pakiety Wyposażenia z RABATEM do Inauguracyjny cennik Nr 1 dla klienta detalicznego Poznaj Nowoczesne Technologie Forda

Bardziej szczegółowo

Ford Fiesta Sport Family. Black Edition Red Edition Sport

Ford Fiesta Sport Family. Black Edition Red Edition Sport Ford Fiesta Sport Family Edition Edition Sport ST cennik promocyjny nr 03/ ważny od 17 kwietnia r. Ceny promocyjne /Ceny katalogowe wersja 3 drzwiowa silniki Sport Edition Edition 1.0 EcoBoost 125 KM M5

Bardziej szczegółowo

nr 01/2015 Uwaga: Wszystkie silniki spe niajà norm emisji spalin Euro V. Wszystkie silniki diesla wyposa one sà w filtr czàstek sta ych DPF

nr 01/2015 Uwaga: Wszystkie silniki spe niajà norm emisji spalin Euro V. Wszystkie silniki diesla wyposa one sà w filtr czàstek sta ych DPF Wyprzeda rocznika Rabat 15 500 PLN Ford Mondeo nr 01/2015 cennik promocyjny wa ny od 1 stycznia 2015 r. 4-drzwiowa silniki 1.6 EcoBoost 160 KM M6 71 750 75 550 83 150 2.0 EcoBoost 203 KM M6 84 150 91 750

Bardziej szczegółowo

Nowy FordMondeo 7 000 PLN. cennik. Promocyjny FordCredit 5,99% * Promocyjny FordUbezpieczenia 3,5% 4-drzwiowa. 5-drzwiowa. kombi

Nowy FordMondeo 7 000 PLN. cennik. Promocyjny FordCredit 5,99% * Promocyjny FordUbezpieczenia 3,5% 4-drzwiowa. 5-drzwiowa. kombi cennik nr 05/ wa ny od 1 paêdziernika r. 7 000 PLN TANIEJ 4-drzwiowa silniki 1.6 Duratec 120 KM M5 77 400 81 160 88 180 88 780 2.0 Duratec 145 KM M5 82 400 86 160 93 180 93 780 2.0 Duratec 145 KM Flexi-Fuel

Bardziej szczegółowo

Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015

Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Sharan - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline 1.4 TSI BMT 150 KM (110 kw) 6 biegów 112 390 118 990 126 890 1.4 TSI BMT 150 KM (110 kw) DSG 6 - stopniowa

Bardziej szczegółowo

VOLVO XC90 1 NOWE VOLVO XC90

VOLVO XC90 1 NOWE VOLVO XC90 VOLVO XC90 1 CENNIK MY'16 MY 16 STYCZEŃ PAŹDZIERNIK 2015 2014 NOWE VOLVO XC90 VOLVO XC90 2 VOLVO XC90 3 SPIS TREŚCI Jednostki napędowe 05 Wyposażenie standardowe 06 DESIGN 08 Plug-In Hybrid 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO AUTO POLSKA VOLVO V40. volvocars.pl. volvocars.pl DANE DEALERA. volvocars.pl

CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO AUTO POLSKA VOLVO V40. volvocars.pl. volvocars.pl DANE DEALERA. volvocars.pl VOLVO AUTO POLSKA volvocars.pl CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO V40 volvocars.pl DANE DEALERA volvocars.pl SPIS TREŚCI CENNIK WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE DANE TECHNICZNE USŁUGI VOLVO

Bardziej szczegółowo

Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015

Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Nowy Passat Limousine - cennik Rok modelowy 2015, rok produkcji 2015 Ceny PLN z VAT Trendline Comfortline Highline 1.4 TSI BMT 125 KM (92 kw) 6 biegów 90 790 97 790-1.4 TSI BMT, ACT 150 KM (110 kw) 6 biegów

Bardziej szczegółowo

ALHAMBRA. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY

ALHAMBRA. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY ALHAMBRA Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2014 TECHNOLOGY TO ENJOY LIMITOWANA OFERTA PAKIETY PROMOCYJNE Wybierz promocyjny pakiet i zyskaj do 12 000 zł! PAKIET BUSINESS dla wersji limitowanej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO AUTO POLSKA VOLVO XC60. volvocars.pl. volvocars.pl DANE DEALERA. volvocars.pl

CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO AUTO POLSKA VOLVO XC60. volvocars.pl. volvocars.pl DANE DEALERA. volvocars.pl VOLVO AUTO POLSKA volvocars.pl CENNIK MY 14 (PAŹDZIERNIK 2013) VOLVO XC60 volvocars.pl DANE DEALERA volvocars.pl SPIS TREŚCI CENNIK WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE DANE TECHNICZNE USŁUGI

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEUGEOT 308 GT WAŻNY OD 7.05.2015 PRODUKCJA OD LUTEGO. peugeot.pl

CENNIK PEUGEOT 308 GT WAŻNY OD 7.05.2015 PRODUKCJA OD LUTEGO. peugeot.pl CENNIK PEUGEOT 308 GT WAŻNY OD 7.05.015 PRODUKCJA OD LUTEGO peugeot.pl CENY HATCHBACK 5D KRZYNIA BIEGÓW GT 1,6 e-thp 05 KM M6 & 99 900 zł W KRZYNIA BIEGÓW GT 1,6 e-thp 05 KM M6 & 104 600 zł M6 manualna

Bardziej szczegółowo

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Nowe Scirocco R - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 280 KM (206 kw) 6 biegów 137 690 2.0 TSI 280 KM (206 kw) DSG - 6 stopniowa 146 290 Dane na podstawie świadectw homologacji typu Cennik obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Golf GTD 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TDI-CR 184 KM (135 kw), 6 biegowy, BlueMotion Technology 114 090 2.0 TDI-CR 184 KM (135 kw), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA GTC. 7 000 zł. Cennik. 7 000 zł. 3x33% lub 50/50. PROMOCYJnY RABAT do AKTUALNA PROMOCJA

OPEL ASTRA GTC. 7 000 zł. Cennik. 7 000 zł. 3x33% lub 50/50. PROMOCYJnY RABAT do AKTUALNA PROMOCJA PROMOCYJnY RABAT do 7 000 zł Cennik OPEL ASTRA GTC. Rok produkcji 2013 / Rok modelowy 2014. AKTUALNA PROMOCJA Promocyjny rabat do Promocyjny Opel Kredyt Promocyjny pakiet Opel Ubezpieczenie 7 000 zł 3x33%

Bardziej szczegółowo

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl Katowice, 24 kwietnia 2012 Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl C E N N I K M O D E L U G S 3 5 0 A W D o d d o s t a w y l i p c o w e j 2 0 1 2 MODEL CENA W PLN* GS 350 ELITE 253 000,00

Bardziej szczegółowo

LEON. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 Rok modelowy 2016 TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 Rok modelowy 2016 TECHNOLOGY TO ENJOY LEON Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2015 Rok modelowy 2016 TECHNOLOGY TO ENJOY LIMITOWANA OFERTA PAKIETY PROMOCYJNE PAKIET COMFORT+ dla wersji Reference* PAKIET TECHNO+ dla wersji FR*

Bardziej szczegółowo

Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014

Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Golf GTI 3-drzwiowy - cennik rok modelowy 2015 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 2.0 TSI 220 KM (162 kw), 6 biegowy, BlueMotion Technology 108 690 2.0 TSI 220 KM (162 kw), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion

Bardziej szczegółowo

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY LEON ST Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY NIECODZIENNA OFERTA SEAT LEON ST ZYSKAJ DO 6 700 ZŁ RABAT KREDYT 0% PAKIET PROMOCYJNY Zysk 6700 zł obejmuje rabat 3000 zł,

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA GTC. 8 000 zł. Cennik AKTUALNA PROMOCJA

OPEL ASTRA GTC. 8 000 zł. Cennik AKTUALNA PROMOCJA Astra z rabatem: 8 000 zł Cennik OPEL ASTRA GTC. Rok produkcji 2015 / Rok modelowy 2015. AKTUALNA PROMOCJA Promocyjny rabat 8 000 zł Promocyjny Opel Kredyt 4x25%; 50/50 Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare

Bardziej szczegółowo

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 VOLVO S80 2 VOLVO S80 3 SPIS TREŚCI Jednostki napędowe 04 Technologia 05 Wyposażenie standardowe 06 Bezpieczeństwo 09 Komfort 10 Funkcjonalność 11 12 Koła 13 Tapicerki

Bardziej szczegółowo

NOWY PEUGEOT 308 50/50. KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%**

NOWY PEUGEOT 308 50/50. KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%** CENNIK WAŻNY OD 02.10.2013 NOWY PEUGEOT 308 ROK PRODUKCJI 2013 OFERTA Z OKAZJI PREMIERY CENA OD 59 900 ZŁ 50/50 ODKUP 5 000 zł* KREDYT 50/50 z pakietem ubezpieczenia 2,99%** LEASING OD 104% z pakietem

Bardziej szczegółowo

Cennik Audi Q7. Audi Q7 dostępne w wersji ciężarowej, bez montowanej kratki (homologacja 5-miejscowa)

Cennik Audi Q7. Audi Q7 dostępne w wersji ciężarowej, bez montowanej kratki (homologacja 5-miejscowa) Audi Q7 dostępne w wersji ciężarowej, bez montowanej kratki (homologacja 5-miejscowa) Modele bazowe Silnik Moc Skrzynia biegów [ l ] [ kw / KM ] [ PLN ] Audi Q7 3.0 TFSI quattro 200/272 Tiptronic 4LB0ZA

Bardziej szczegółowo

Ważne od: 14.08.2015 Rok produkcji: 2015 Rok modelowy 2016 Data modyfikacji: 31.08.2015. Cennik Nowe Audi A4 Limuzyna/Avant

Ważne od: 14.08.2015 Rok produkcji: 2015 Rok modelowy 2016 Data modyfikacji: 31.08.2015. Cennik Nowe Audi A4 Limuzyna/Avant Modele bazowe Silnik Moc Skrzynia biegów Kod Cena z VAT [ l ] [ kw / KM ] [ PLN ] A4 Limousine 1.4 TFSI 110/150 6 biegów 8W2AEC 130 800 1.4 TFSI 110/150 S tronic 8W2AEG 140 300 2.0 TFSI ultra 140/190 6

Bardziej szczegółowo

Eos - cennik rok modelowy 2011

Eos - cennik rok modelowy 2011 rok modelowy 2011 Ceny PLN z VAT 1.4 TSI 122 KM (90 kw), 6 biegowy 98 140 1.4 TSI 160 KM (118 kw), 6 biegowy 106 040 2.0 TSI 210 KM (155 kw), 6 biegowy 115 040 2.0 TSI 210 KM (155 kw), DSG 122 240 2.0

Bardziej szczegółowo

Auto-Pol-Serwis Sp. z o.o. SKA Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA

Auto-Pol-Serwis Sp. z o.o. SKA Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA Auto-Pol-Serwis Sp. z o.o. SKA Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA Odkryj Insignię: http://pl.opel-microsites.com/insignia/ Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Insignia

Bardziej szczegółowo

ŠKODA Octavia Scout Rok modelowy 2016

ŠKODA Octavia Scout Rok modelowy 2016 Rok modelowy 016 LAT JUŻ OD 1895 ROKU 1.8 TSI/13 kw (180 KM) 4x4 DSG 115 400 zł.0 TDI/110 kw (150 KM) 4x4 114 350 zł.0 TDI /135 kw (184 KM) 4x4 DSG 13 100 zł 1 031 zł już od miesięcznie* za 1 zł PAKIET

Bardziej szczegółowo

1.8 TSI/132 kw (180 KM) DSG Start-Stop 110 600 zł 114 600 zł. 1.8 TSI/132 kw (180 KM) 4x4 DSG Start-Stop 119 250 zł 123 250 zł

1.8 TSI/132 kw (180 KM) DSG Start-Stop 110 600 zł 114 600 zł. 1.8 TSI/132 kw (180 KM) 4x4 DSG Start-Stop 119 250 zł 123 250 zł Rok modelowy 015 Cennik ważny od 13.0.015 upust do 1 900 zł* www.skoda-auto.pl/nowaoctavia 1.8 TSI/13 kw (180 KM) Start-Stop 10 600 zł 106 600 zł 1.8 TSI/13 kw (180 KM) DSG Start-Stop 110 600 zł 114 600

Bardziej szczegółowo

OPEL CASCADA. Cennik AKTUALNA PROMOCJA. OPEL KREDYT 4x25% + GWARANCJA OPEL 4 LATA 1 PROMOCYJNY

OPEL CASCADA. Cennik AKTUALNA PROMOCJA. OPEL KREDYT 4x25% + GWARANCJA OPEL 4 LATA 1 PROMOCYJNY Cascada z rabatem 3 000 zł PROMOCYJNY OPEL KREDYT 4x25% + GWARANCJA OPEL 4 LATA 1 Cennik OPEL CACADA. Rok produkcji 2014 / Rok modelowy 2014. AKTUALNA PROMOCJA Promocyjny rabat 3 000 zł Promocyjny Opel

Bardziej szczegółowo

OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1

OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1 NOWY NISSAN X-TRAIL CENY OD 105 900 ZŁ NISSANBUSINESSFINANCE OD 1 803 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE 1 PAKIET BEZPIECZEŃSTWA Pakiet Bezpieczeństwa to między innymi: Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,

Bardziej szczegółowo

RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU?

RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU? RANGE ROVER SPORT RANGE ROVER SPORT CO NOWEGO W 2015 ROKU? Range Rover Sport został zaprojektowany po to, aby ruszyć w drogę. To najbardziej dynamiczny z dotychczasowych modeli Land Rovera. Jego niesamowite

Bardziej szczegółowo