Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników"

Transkrypt

1 Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców PARP, 1 lutego 2010

2 Plan prezentacji Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie Podstawowe założenia i zakres projektowanych ewaluacji Konstrukcja narzędzi badawczych Metodologia i logika pomiaru Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników Organizacja procesu wdrażania Pogłębiony profil beneficjenta Efekty wsparcia 2

3 3 Krótko o Gallupie Ponad 20 milionów wysłuchanych rocznie opinii osób i zrelacjonowanych zachowań (z tego ponad w Polsce) Ponad 1 miliard zadawanych pytań każdego roku Lata 40. /50. Lata otwarcie biura Gallupa w Polsce Stworzenie pojęcia zaangażowania pracowników w miejscu pracy oraz zaangażowania klientów (ewaluacja zarządzania KL) 1935 Prekursor badań wizerunkowych i pomiaru wartości marki George Gallup pionier badań rynku i opinii publicznej (autor metody próby reprezentacyjnej dla badań społecznych) zakłada firmę

4 Krótko o projekcie Podstawowe założenia Konstrukcja narzędzi badawczych Metodologia i logika pomiaru

5 Założenia projektu Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (przedsiębiorstwa) Kwestionariusz internetowy CAWI Elastyczność rozwiązania możliwość modyfikacji oraz uruchamiania nowych badań Bezpieczeństwo i łatwość zarządzania danymi Możliwość bieżącej kontroli i łatwego zarządzania procesem ewaluacji Kwestionariusz internetowy CAWI Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI System Internetowych Badań Ewaluacyjnych PARP (SIBE) Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Zarządzanie własnością intelektualną 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Kwestionariusz internetowy CAWI Kwestionariusz internetowy CAWI 6.1 Paszport do eksportu Help Desk dla respondentów realizacja Uruchamianie rund badawczych, monity Analiza danych Porównywalność danych ze statystyką publiczną Raporty i prezentacje wyników Sprostanie potrzebom informacyjnym : PARP, Ministerstwa, Opinia publiczna

6 Co wyznaczało zakres planowanych ewaluacji? Baza wskaźników Grupy Eksperckiej ds. ewaluacji POIG Wskaźniki na poziomie działania Potrzeby informacyjne Zespołów Wdrażających Wskaźniki na poziomie priorytetu Narzędzie ewaluacji on-going Propozycje zespołu badawczego oraz Sekcji Ewaluacji PARP 6

7 Porównywalność ze statystyką publiczną Porównywalność między Działaniami Konstrukcja narzędzi badawczych CAWI Kwestionariusz CAWI (3)Bloki pytań specyficznych dla Działania (2)Blok pytań rdzeniowych (wspólnych) (1)Formularz wskaźników metryczkowych Profile beneficjentów i projektów, modele biznesowe Pomiar założonych wskaźników Źródła informacji o dofinansowaniu Motywy korzystania ze wsparcia publicznego Modele pracy nad wnioskiem i obsługi formalnej projektów, koszty wynajęcia firm wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji Problemy w realizacji projektów Dane zbierane wg. metodologii GUS/Eurostat Dane o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (przychody, zatrudnienie, nakłady na działalność innowacyjną itp.) Innowacyjność przedsiębiorstw Firma otrzymuje informację o rozpoczęciu badania Panel logowania NIP: Hasło: ****** HTTPS Panel WWW beneficjenta Wyloguj ankieta ewaluacyjna formularz wskaźników metryczkowych FAQ Wydruk formularza metryczkowego 7

8 Logika pomiaru poziom projektu Data podpisania umowy Prognozowana data rozpoczęcia projektu Data rozliczenia projektu A B C D P Prognozowana data zakończenia projektu Pomiar początkowy: P A + 1/3*[C-B] Okres trwałości K Pomiar końcowy: K= D + 24msc Wprowadzenie dwóch pomiarów umożliwia: Zbadanie dwóch istotnych momentów w realizacji projektów: początku realizacji projektu, z możliwością dopytania o okres przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pierwszych dwóch lat okresu trwałości projektu Zebranie danych dla wszystkich lat pomiędzy pomiarem początkowym a końcowym oraz bieżące badanie trendów ekonomicznych obserwowanych wśród beneficjentów POIG 8

9 Logika pomiaru poziom działania Aktualizacja baz danych Prezentacja wyników* Prezentacja wyników* Projekt 1 Projekt n P1 Projekt 2 K2 Pn Projekt n Kn Połowa okresu realizacji: H1 I okres realizacji badania Połowa okresu realizacji: H2 II okres realizacji badania styczeń czerwiec grudzień Pomiar początkowy (P) Jeżeli H1 Pn H2 Pn Projekt n badamy w I okresie realizacji, w przeciwnym wypadku n zbadamy w II okresie realizacji badania Analogicznie Pomiar końcowy (K) Jeżeli H1 Kn H2 Kn Projekt n badamy w I okresie realizacji, w przeciwnym wypadku n zbadamy w II okresie realizacji badania

10 Ewaluacja on-going PO IG Wizualizacje wyników ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przegląd według kluczowych zagadnień 10

11 ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA Źródła infomacji, instytucje wdrażające, problemy z realizacją projektów 11

12 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania...? Działanie % 10% 25% 8% 2% Działanie % 40% 2% 8% Działanie % 5% 10% 5% 65% Działanie % 35% 45% 5% 5% 0% 40% 60% 80% 100% z Internetu od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z przekazu prasowego od pracownika PARP lub ze spotkań organizowanych przez PARP Inne Na wykresie pokazano odsetki najczęstszych wskazań 12

13 Wiedza o PO IG, postrzeganie instytucji wdrażających Najbardziej użyteczne źródło wiedzy na etapie pisania wniosku 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% Internet Szkolenia PARP/RIF Firma konsultingowa Kontakt telefoniczny z PARP/RIF Inne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% Na wykresach pokazano odsetki najczęstszych wskazań 13

14 Ocena instytucjonalnych źródeł informacji 49% beneficjentów POIG zwróciło się do PARP z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu lub udzielenie dodatkowych infromacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie Przydatność uzyskanych informacji Życzliwość pracowników instytucji Łatwość uzyskania informacji 0% 40% 60% 80% 100% 75% beneficjentów POIG zwróciło się do PARP z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu lub udzielenie dodatkowych infromacji na etapie realizacji projektu Przydatność uzyskanych informacji Życzliwość pracowników instytucji Łatwość uzyskania informacji 0% 40% 60% 80% 100% Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Bardzo źle Nie mam zdania Podobnie pytamy o ocenę RIF, Punktów Konsultacyjnych i firm konsultingowych. 14

15 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ocena wybranego aspektu organizacji Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych Szybkość procesu oceny wniosków Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 15

16 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ogólna ocena organizacji (3,3) Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie 5 Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych Szybkość procesu oceny wniosków Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 16

17 Ocena organizacji etapu ubiegania się o dofinansowanie Średnia ocena wybranego aspektu organizacji Średnia ogólna ocena organizacji (3,3) Zrozumiałość reguł ubiegania się o dofinansowanie 5 Koordynacja działań między PARP i RIF związanych z procesem przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie 3, ,2 2,5 Dostępność informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych 1 4,3 Szybkość procesu oceny wniosków 4,9 3 Funkcjonalność Generatora Wniosków [?: aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie] Zrozumiałość kryteriów oceny wniosków Bardzo źle (1) Przeciętnie(3) Bardzo dobrze (5) 17

18 Problemy w trakcie realizacji projektu Zmieniające się wzory dokumentów (np. formularze wniosków, wzory umów) Konieczność opóźnienia momentu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji projektu Trudności z ubieganiem się o refundację (formalności związane z wnioskami o płatność) Opóźnienia w wypłacie środków Trudności w uzyskaniu założonych we wniosku wartości wskaźników Opóźnienia w realizacji harmonogramu Konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu Trudności z modyfikacjami budżetu projektu (np. przesunięcia między kategoriami wydatków) w Inne 0% 40% 60% 80% 100% 5% 10% 23% 32% 47% 50% 56% 64% Na wykresie pokazano odsetki przedsiębiorców, kórzy doświadczyli danego problemu 100% Jeżeli problem wystąpił Stopień uciążliwości problemu 1 5 2,3 4,2 4,9 5 2,2 3,1 3,4 2,3 4,9 W tabeli pokazano wartości średnie odpowiedzi na skali 1 (w ogóle nie uciążliwe) i 5 (bardzo uciążliwe) 18

19 POGŁĘBIONY PROFIL BENEFICJENTA Rodzaje projektów, startegie rynkowe, współpraca z firmami konsultingowymi 19

20 Strategie rynkowe beneficjentówpoig Prosimy wskazać główny powód, dla którego Państwa firma, jako jedno z podstawowych źródeł finansowania swojego przedsięwzięcia, wybrała środki publiczne? 8% 5% 7% 5% 15% 5% 10% Brak kapitału własnego 45% Brak możliwości pozyskania kapitału Obniżenie ryzyka finansowego przedsięwzięcia Dla nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku Konkurencja z firmami korzystającymi z dotacji Pozyskiwanie dotacji strategią firmy Okazja do obniżenia kosztów wcześniej planowanego przedsięwzięcia Inne Co przede wszystkim chcieliby Państwo osiągnąć poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków Działania POIG? 15% 10% 15% 25% 10% 15% 15% 10% 10% 25% 10% 15% 5% 15% 15% 30% 15% mikro małe średnie duże Zdecydowanie obniżenie kosztów Raczej obniżenie kosztów Koszty i jakość w równym stopniu Raczej podniesienie jakości Zdecydowanie podniesienie jakości Inne 20

21 Charakter projektów w Działaniu 8.2 POIG Projekt polegał głównie na 40% 60% 0% 50% 100% wdrożeniu od podstaw nowego rozwiązania informatycznego modyfikacji oraz integracji istniejących rozwiązań informatycznych Celem realizowanego projektu było głównie 55% 45% 0% 50% 100% dopasowanie naszego systemu informatycznego do rozwiązania bądź rozwiązań wykorzystywanych przez naszych partnerów biznesowych udostępnienie naszym partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych między naszymi firmami Jeżeli celem było dopasowanie systemu do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów Czy w celu dopasowania swojego rozwiązania informatycznego do rozwiązań z których korzystają Państwa partnerzy, należało 10% 45% 25% wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie jak to wykorzystywane przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację kompatybilną z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalność pod kątem kompatybilności z rozwiązaniami inne działanie 21

22 Rodzaje e-usług w ramach projektów dofinansowanych z Działania 8.1 Główna kategoria e-usług świadczonych przez Beneficjenta w wyniku wsparcia z Działania % 5% 4% 45% 10% 8% 6% 5% e-pośrednictwo e-zarządzanie e-bezpieczeństwo e-wiedza Najczęstsze sposoby świadczenia usług typu e-wiedza 2% 4% 12% 5% 19% 58% Inne Web 2.0, portale społecznościowe, portale z ogłoszeniami on-line, rozwiązania umożliwiające komunikację on-line Dostarczanie usług radiowych, telewizyjnych on-line Dostarczanie informacji i bieżących wiadomości Udostępnianie zasobów elektronicznych do pobrania za pośrednictwem Internetu Narzędzia i platformy e-learningowe 22

23 Rodzaje projektów dofinansowanych z Działania 4.2 Typ projektu: Rozwój lub podjęcie działalności B+R Opracowanie i wdrożenie wzoru przemysłowego Opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego Przekształcenie w Centrum Badawczo- Rozwojowe 5% 25% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 55% CBR Jakiej głównie korzyści oczekiwali/oczekują Państwo z uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego? 7% 3% 15% 30% 25% Większy potencjał działalności badawczo-rozwojowej Korzyści wynikające ze zwolnień podatkowych i odliczeń Większy prestiż firmy 100% 50% 0% nie tak Czy w toku realizacji projektu dofinansowanego z Działania % Wybudowano nowe laboratorium badawcze / specjalistyczne? 35% Istotnie zmodernizowano dotychczas istniejące laboratorium badawcze / specjalistyczne? 55% Nieznacznie zmodernizowano dotychczas istniejące laboratorium badawcze / specjalistyczne? Nawiązanie intensywnej współpracy z instytucjami naukowymi Nawiązanie intensywnej współpracy z innymi przedsiębiorstwami Czy wzory przemysłowe/użytkowe opracowane w ramach projektu współfinansowanego z Działania 4.2, są unikalne w skali światowej? unikalne w skali europejskiej? unikalne w skali krajowej? 0% 50% 100% tak nie trudno powiedzieć 23

24 Doświadczenia beneficjentów z firmami konsultingowymi W jaki sposób firma pracowała nad wnioskiem? 10% 25% samodzielnie 10% 15% ze wsparciem firmy konsultingowej wyrównany wkład firmy wnioskującej i konsultingowej firma konsultingowa, konsultacje z firmą wyłącznie firma konsultingowa Sposoby wynagrodzenia za pomoc w otrzymaniu dofinansowania 7% 13% 15% 25% 40% ustalona z góry kwota prowizja od przyznanej kwoty dofinansowania zaliczka zwracana w przypadku nieuzyskania dofinansowania brak opłaty, ale firma prowadzi dalej projekt sposób mieszany/inny zatrudniony przez firmę ekspert Zdaniem 80% beneficjentów, którzy korzystali z pomocy firmy konsultingowej, przyczyniła się ona do otrzymania dofinansowania W stopniu bardzo małym [1] 3,94 bardzo dużym [5] 35% 25% 0% 50% 100% do 2 tys. PLN 2-5 tys. PLN 5-8 tys. PLN pow. 8 tys. PLN 24

25 EFEKTY WSPARCIA Innowacyjność, B+R, zatrudnienie, pozycja konkurencyjna, inne wskaźniki 25

26 POIG jako szansa na sfinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych 76% beneficjentów miało pomysł na projekt przed dowiedzeniem się o istnieniu PO IG. Prosimy o wyobrażenie sobie sytuacji, w której nie byłoby takiej możliwości, Projekt realizowany jak dotacja z PO IG. Czy w tej sytuacji Państwa projekt zostałby zrealizowany? 100% 80% 60% 100% 80% 60% Z jakich źródeł staraliby się Państwo sfinansować swój projekt, gdyby nie było możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO IG? 40% 0% Mikro Małe Średnie Duże nie mniejszy zakres podobny zakres większy zakres 40% 0% mikro małe średnie duże kapitał własny firmy kredyt z banku Venture Capital inne 26

27 Analiza trendów ekonomicznych 40% 30% Rok złożenia wniosku o dofinansowanie 76% beneficjentów uważa, że bez projektu współfinansowanego z POIG poziom zartudnienia w ich firmie byłby obecnie niższy 10% 0% -10% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do 2007 Średnie tempo wzrostu zatrudnienia Pomiar końcowy Na wykresie pokazano dane dla pojedynczej kohorty beneficjentów tych, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w tym samym roku 27

28 Analiza trendów ekonomicznych 40% 0% - Rok złożenia wniosku o dofinansowanie r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 r+3 r+4 Średni przyrost przychodów ze sprzedaży w % w stosunku do r Średnie tempo wzrostu przychodów sprzedaży Średni przyrost nakładów na innowacje w stosunku do roku złożenia wniosku o dofinansowanie w poszczególnych kohortach beneficjentów 60% 40% 0% 55% 45% 35% 25% 1 rok po... 2 lata po... 3 lata po.. 4 lata po... 5 lat po 28

29 Wycena rzeczywistej wartości wsparcia - Conjoint [Przykład: Firma uzyskała wsparcie wysokości 150 tys. PLN] Państwa firma otrzymała wsparcie wysokości 150 tys. PLN. Prosimy sobie wyobrazić, że istnieje możliwość otrzymania części tej kwoty bez jakichkolwiek zobowiązań co do trybu wykorzystania środków. Co by Państwo wybrali? Projekt PO IG, 150 tys. PLN [Respondent wybrał opcję po lewej] 60 tys. PLN bez zobowiązań 100% 80% 60% Kwota wybrana zamiast wsparcia PO IG 61% wybór PO IG [powyżej 80%] 80% dotacji 60% dotacji 40% dotacji Podbijamy ofertę : co wybraliby Państwo obecnie? 40% 16% dotacji Projekt PO IG, 150 tys. PLN 90 tys. PLN bez zobowiązań 7% 4% 0% Wynik wyceny wartości wsparcia = 10%*0, %*0, %*0, %*0, %*0,61 = 74,6% 12% 29

30 Efekty Działania 8.1 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje pozycję strony WWW Państwa firmy w wynikach wyszukiwania Google dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną e-usługę? 50% 10% 11% 39% Strona naszej firmy wyświetla się jako pierwszy wynik wyszukiwania. Strona naszej firmy wyświetla się na pierwszej stronie 10 wyników wyszukiwania. Strona naszej firmy wyświetla się jako jeden z dalszych wyników wyszukiwania. Nasza strona nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google. Rozwój świadczenia e-usług wartości średnie wskaźników dla beneficjentów wybranej rundy Działania rok złożenia wniosku e-kienci indywidualni miesięcznie e-klienci biznesowi miesięcznie zarejestrowanych kont 31 XII aktywnych kont 31 XII odwiedzin strony miesięcznie [tys.]

31 Cel: eko-innowacyjność (4. oś priorytetowa) 27% firm wprowadziło technologie środowiskowe, polegające na obniżeniu materiałochłonności na jednostkę produktu 15% 15% 30% obniżeniu energochłonności na jednostkę produktu obniżeniu emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwo użyciu materiałów mniej zanieczyszczających lub niebezpiecznych dla środowiska zmniejszeniu zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza lub poziomu hałasu 24% firm wprowadziło eko-produkty, których korzyść dla środowiska polega na 25% 35% 40% zmniejszeniu zużycia energii Łącznie 40% firm wprowadziło technologię środowiskową lub eko-produkt. Pytamy o powody. zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby lub poziomu hałasu Powody, dla których firma wprowadziła innowacje korzystne dla środowiska obowiązujące już regulacje dotyczące środowiska lub podatki związane z zanieczyszczaniem środowiska regulacje dotyczące środowiska lub podatki związane z zanieczyszczaniem środowiska przewidywane w dostępność rządowych grantów, subsydiów lub innych finansowych zachęt do wprowadzania innowacji obecny lub spodziewany popyt ze strony klientów na innowacje korzystne dla środowiska dobrowolny kodeks lub porozumienia (umowy) dotyczące dobrych ekologicznych praktyk w inny powód 10% 10% 5% 35% 25% 15% 0% 5% 10% 15% 31

32 Rozwój działalności B+R a oddziaływanie PO IG Czy Państwa firma prowadzi obecnie działalność badawczo-rozwojową zewnętrzną? wewnętrzną? 40% 30% 55% 0% 50% 100% [Pomiar końcowy:] Czy obecnie w Państwa firmie istnieje dział badawczo-rozwojowy? 15% 60% 45% 55% Tak, został utworzony przed realizacją dofinansowanego projektu lub w jej trakcie. Tak, został utworzony po zakończeniu realizacji dofinansowanego projektu. Nie, w naszej firmie nie ma działu B+R. tak nie Bez filtra Czy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Państwa firma prowadziła działalność B+R? zewnętrzną? wewnętrzną? Rozpoczęto działalność B+R Czy podjęcie działalności B+R jest efektem realizacji dofinansowanego projektu? Jeżeli dział istniał przy pomiarze początkowym i kontynuuje działalność 30% 55% 70% 45% 0% 50% 100% liczbę realizowanych projektów badawczych przez dział B+R zwiększenie nakładów na wewnętrzną działalność B+R wzrost zatrudnienia w dziale B+R tak nie 85% 15% 60% 80% 100% 46% tak nie Czy realizacja dofinansowanego projektu przełożyła się na 82% 76% tak nie 54% 18% 24% 0% 50% 100% 32

33 Dziękujemy za uwagę. 33

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce

Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce 2012 2011 Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jacek Pokorski, PARP Centrum Informacji Naukowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2014 Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Warsztaty monitorowania inteligentnych specjalizacji w Polsce Warszawa, 12 marca 2014 r. Jacek Pokorski PARP Idea

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r.

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r. 2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Szałaj Warszawa, 3 XII 2010 r. Programy wdrażane przez PARP w obecnej perspektywie finansowej Udział PARP

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych PROJEKT WSPÓŁ FINA NS O WA NY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEG O Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań neuromarketingowych w w w. t e s t d i f f e

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo