NASZE DOŚWIADCZENIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE DOŚWIADCZENIE. www.euromoney.net.pl"

Transkrypt

1 EUROMONEY CONSULTING TWOJA SZANSA NA DOFINANSOWANIE Z UE Mają Państwo świetny pomysł, lecz brakuje środków na jego realizację? Słyszeli Państwo o możliwościach otrzymania dotacji do realizowanych inwestycji, lecz nie wiedzą, w jaki sposób ją pozyskać? Przeraża Państwa biurokratyczno-urzędniczy mechanizm starania się o unijne środki? Państwa projekt wygrał konkurs, lecz brak jest kompetentnych osób, które mogłyby nim zarządzać? Rozwiązaniem wszystkich powyższych problemów jest firma Euromoney Consulting! Zajmujemy się obsługą doradczą w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, wspieramy Klientów w otrzymaniu dotacji, potrafimy zarządzać projektami i skutecznie je rozliczać. KIM JESTEŚMY? młodą i prężnie działającą firmą doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych, współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Nasze usługi skierowane są do przedsiębiorców, uczelni, instytucji kultury, podmiotów służy zdrowia, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Stworzyliśmy naszą firmę by pomagać tym wszystkim, którzy czują się zagubieni w gąszczu przepisów, urzędniczych wytycznych, unijnych dyrektyw i innych zawiłości formalno-prawnych związanych z pozyskiwaniem dotacji. Nasza praca jest dla nas wyzwaniem a jednocześnie drogą rozwoju firmy. Nie boimy się skomplikowanych projektów skuteczne rozwiązywanie problemów naszych Klientów daje nam największą satysfakcję! Potrafimy pomóc wszystkim tym, którzy dobrze wiedzą, czego chcą, ale w poszukiwaniu sposobów osiągnięcia celów wolą skorzystać z fachowej wiedzy niż zdawać się na własne siły. Wychodzimy z założenia, iż każdy powinien robić to, co najlepiej umie. My umiemy rzetelnie przygotować dokumentację konkursową, nadzorować realizację projektu oraz rozliczyć go w taki sposób, by nasz Klient otrzymał pełną sumę wnioskowanej kwoty. Nie obiecujemy "gruszek na wierzbie" staramy się realnie oceniać możliwości każdego pomysłu oraz wskazywać rozwiązania, które zwiększają jego szanse na pozyskanie dotacji. Naszym atutem jest bliski kontakt z Klientem, dobre zrozumienie idei projektu, wsparcie na każdym etapie jego realizacji, pełny profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

2 NASZE DOŚWIADCZENIE Firma Euromoney Consulting ciągle się rozwija świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dlatego nieustanie zdobywamy zaufanie kolejnych Klientów. Nasi specjaliści posiadają indywidualne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej dla następujących działań i konkursów: Projekty polskie: 1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii: - Działanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; - Działanie , Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Projekty Rozwojowe; - Działanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R; Priorytet II Infrastruktura sfery B+R: - Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym; Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia: - Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym: - Działanie 6.1. Paszport do eksportu; Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki: - Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej; 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych: - Działanie Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrów rehabilitacji; - Działanie Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów; Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna: - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia: - Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego; - Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym; 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw: - Działanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw projekty otwarte 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V. Środowisko: - Działanie 5.2. Gospodarka Odpadami; Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna: - Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty;

3 Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja: - Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego; 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna: - Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego: Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna: - Działanie 8.3. Ochrona zdrowia; 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka: - Działanie II.6 Ochrona powietrza; 8) Małopolski Regionalny Program Operacyjny: Os priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy: - Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP; - Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R; Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna: - Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego; 9) Program Bon na innowacje ; 10) Wnioski celowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 11) Granty na Granty, Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 12) Inicjatywa Technologiczna I, Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 13) IniTech, Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty międzynarodowe: 14) Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. 15) Badania na rzecz MŚP, (Research for the benefit of SMEs), 7 Program Ramowy, obszar Możliwości Capacities; 16) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, 7 Program Ramowy, obszar Współpraca Cooperation; 17) Inicjatywa Eurostars; 18) Program NATO Science for Peace and Security; 19) Program dla Europy Środkowej, (Central Europe Programme); 20) Program Interreg IV B ; 21) Regiony wiedzy (Regions of Knowledge), 7 Program Ramowy, obszar Możliwości Capacities; 22) Środowisko, (Environment), 7 Program Ramowy, obszar Współpraca Cooperation; 23) Energia (Energy), 7 Program Ramowy, obszar Współpraca Cooperation; 24) Energia (Energy) Future and Emerging Technologies, 7 Program Ramowy, obszar Współpraca Cooperation.

4 NASZA OFERTA Usługi firmy Euromoney Consulting charakteryzują się pełną kompleksowością. Staramy się być przy narodzinach każdego pomysłu, wspierać jego rozwój, uczestniczyć w realizacji projektu oraz rozliczyć go w sposób najkorzystniejszy dla Klienta. Oferujemy naszą pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach następujących programów unijnych i krajowych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Regionalne Programy Operacyjne dla każdego z 16 województw; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Norweski; środki w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Szczegółowa oferta obejmuje pełen proces pozyskiwania dotacji: Przygotowanie projektu Sformułowanie idei projektu analiza potrzeb inwestycyjnych Zleceniodawcy pod kątem dostępnych programów dotacyjnych oraz możliwości pozyskania dofinansowania; Ocena projektu pod względem dostępnych kryteriów punktowych, rekomendacja najlepszych rozwiązań; Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności lub biznesplanem (wg aktualnych wytycznych), opracowanie analizy finansowej inwestycji, pomoc w skompletowaniu i złożeniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej; Stałe konsultacje z instytucjami organizującymi konkurs pod kątem szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie Wnioskodawcy, badanie zgodności z dostępnymi wytycznymi i regulaminami konkursów, zapobieganie ewentualnym trudnościom w późniejszym etapie rozliczania dotacji; Zarządzanie projektem i jego rozliczenie Pomoc Wnioskodawcy przy zawieraniu umów o dofinansowanie z instytucjami wdrażającymi poszczególne programy przygotowanie załączników, opracowywanie ewentualnych aneksów do umów; Kontrola realizacji przebiegu projektu monitorowanie wskaźników projektu, badanie zgodności wdrażania poszczególnych zadań z przyjętym harmonogramem, nadzór w zakresie poprawności fakturowania usług przez wykonawców inwestycji; Bezpośrednie rozliczenie projektu składanie wniosków o zaliczki i refundacje; Wsparcie Wnioskodawcy w bezpośrednich kontaktach z instytucją wdrażającą dany program.

5 FUNDUSZE UE SZANSĄ DLA POLSKI! Unia Europejska przewidziała na lata niespotykaną dotąd ilość środków, mających na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Są one niepowtarzalną szansą dla naszego regionu. Korzystając z pomocy funduszy unijnych decydują Państwo o podniesieniu konkurencyjności własnych przedsiębiorstw, wdrożeniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w wielu gałęziach gospodarki, poprawie jakości życia wszystkich Polaków, lepszej przyszłości kolejnych pokoleń. Chcemy zwrócić uwagę, iż pierwszym, podstawowym a jednocześnie najważniejszym krokiem do osiągnięcia sukcesu w konkursach unijnych jest rzetelne przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje, że na proces sporządzenia wszystkich wymaganych dokumentów potrzeba, co najmniej od 1 do 2 miesięcy. Tylko przemyślane i dobrze przygotowane projekty mogą liczyć na otrzymanie dotacji. Dlatego też zalecamy Państwu powierzenie tego istotnego i pracochłonnego procesu profesjonalistom. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się wykorzystać otrzymaną szansę! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W celu uzyskania szczegółowej oferty współpracy oraz bezpłatnej analizy możliwości uzyskania dofinansowania pod kątem indywidualnej inwestycji zapraszamy do wypełnienia specjalnego formularza w zakładce "Kontakt" na naszej stronie internetowej. W zakładce tej znajdą Państwo również bezpośrednie numery telefonów oraz adresy mailowe do naszych specjalistów. Zawsze chętnie służymy pomocą w uzyskaniu informacji na temat aktualnych naborów oraz możliwości otrzymania dofinansowania dla Państwa projektów. W przypadku zainteresowania naszą ofertą, jak również pojawienia się konkretnych pytań dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania dla Państwa Instytucji / Przedsiębiorstwa w ramach dostępnych funduszy unijnych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Firmą: Euromoney Consulting Tel. (12) Tel. kom (lub 714) Z poważaniem, Michał Hodana Współwłaściciel Euromoney Consulting Grzegorz Holtzer Współwłaściciel Euromoney Consulting

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O ZASADACH FINANSOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, Zachęcam serdecznie do lektury

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo