UWAGI O METODZIE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 1. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI O METODZIE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 1. Wstęp"

Transkrypt

1 D N I O P E R Y J N E I D E Y Z J E Nr 4 J MIKUŚ * Er IELENINIK** UWI O MEODZIE OON ONULIN ROUP W rule zpropooo sposó zcz esoró spółrzęch śroó ół ch proe eoze uzglęąc łę poroe os zglęego uzłu e eos sregcze ru orz os ep zrosu ru W sposoe orzso przpe ogól KMNK z uzglęee eo ożó Lgrge prz eloch róch ęzó Zeszczoo przł lusruąc zpropooe poeśce ło luczoe: eo esor pl suc progozoe Wsęp Jeą z częśce sosoch eo porfolo es eo ór poleg grfcze prezec pozc przesęors ru zglęe ego ęszch osueó Klscz res cerz ór z poocą ół przes sę sprzeż poszczególch re ru zcz pl suc przesęors Ró oręgó rżą sę zore ór [5] sprzeż łs ls log sprzeż oure s zros ru procech s s r * Isu Orgzc Zrząz Polech Wrocłs ul oluchosego Wrocł ** Zł Ifor Wzłu Ifor Zrząz Polech Wrocłs Wrzeże Wspńsego Wrocł

2 8 J MIKUŚ E IELENINIK sprzeż ls łs -ego - prouu r proee ół; r π ; lcz re [5] W eoze sę spółzleżość ęz epe zrosu ru zglę uzłe e eos ru Wzglę uzł ru oż erzć z poocą sępuącch eró: sprzeż ego prouu ego przesęors ogól sprzeż prouu ru lu sprzeż ego prouu ego przesęors sprzeż łącz rzech ęszch oureó lu eego Wzcze esoró śroó ół ch proe Współrzęe śroó ół ch proee ścśle esor ch elośc oż zczć lzuąc przpe opso oręgu o zespołu puó leżącch płszczźe s Rozż ze ogól przpe ór ząze ęz elośc erzo ez prer posć f η f ε óre: v ro eor preró órch esor leż zczć η ro eor uorzo z elośc erzlch poró różące sę o rzeczsch elośc η o elość łęu ε ; zł że poszczególe łę ε polegą orleu rozło Jo persze przlżee l eor η przue η zł że fuce f są loe ooczeu η Prz ch złożech oże ooć rozęc fuc f []: f η f f η f η η η f η η η f η v η η η v v

3 Ug o eoze oso osulg roup 8 Uł róń oże przepsć użąc zpsu cerzoego δ 3 ór η l l v v v f 4 η η l l f 5 c c c f η η η δ v v Do zcze esoró preró v orzs eoę ożó Lgrge Fuc Lgrge sępuącą posć: L δ µ δ δ óre µ es -ro eore ożó Lgrge Przróuąc o zer różczę zupełą ró 3 zglęe δ orzue µ δ 6 są

4 J MIKUŚ E IELENINIK 8 g g g µ δ 7 cerz g g σ E ε σ ε łą poru Ze zoró 3 7 że µ ą orzue µ 8 Posługuąc sę zore 7 oże zczć δ 9 Poeż fuc Lgrge osąg u róeż ze zglęu orz L µ rspouąc róość 9 posąc z µ prą sroę zleżośc 8 orzue po pech forlch przeszłcech Worzsuąc róość zor 8 9 orzue esor l ochle δ ożó Lgrge µ []: δ µ 3 Osecze esor ezch preró poproch poró η zo oszą opoeo

5 Ug o eoze oso osulg roup 83 δ η η 4 Nech erz róe posć ró oręgu: r s ss s 5 Nleż ęc zleźć esor śro oł s ego proe r Zgoe z ochczso ozcze: 3 r s Pu poroe s ozcz sępuąco: s z 4 3 s s W och ozczech róe 5 przue posć 3 cerze 4 5 oszą opoeo: Zgoe ze zor 4 esor preró 3 oż zpsć posc 3 6 Uzglęąc prozoe cześe ozcze z poocą zoru 6 oże zczć esor spółrzęch śroó ół s ch proe r eśl złoż że ząze ęz elośc erzo ez pre-

6 84 J MIKUŚ E IELENINIK r es lo W przpu róń eloch zo 5 sosue proces erc przuąc o rość uzsą z poprzee erc olcząc pooe cerze 4 5 óre sępe orzsue sę e zorze 6 Proces erc porz ż o uzs zolącego u Zuż że eśl orzs ze zoru 6 o zchoz porze zcze perszego przlże preró s r W prc [] propoue sę eoę polegącą orzsu rzech puó l przeproze serlch ou ocó łączącch sąsee pu Przecęce serlch zcz śroe oł przpu g pu ł zerzoe ezłęe Proeń es przez oległość o śro o óregoole z puó poerzoch Osecze prce opsoe oręgu o puó orczoch łę poro os rzęch epo zrosu re zros sprzeż os ocęch zglę uzł ru sproz sę o orzs lgoru uzglęącego sępuące ro []: zere puó poroch s położoch płszczźe s; łę poroe oreśl cerz orc o rze s 7 óre s ρ ρ es spółcze orelc poęz łę poro s ; zuoe z rośc s eor poró cerz orc ; przęce złoże że pu órch spółrzęe są przeoe poró leżą oręgu o śrou proeu 3 ; pse róń ęzó f η ; prozee o progru rośc s ρ ; geeroe puó poroch s z uroch rozłó orlch órch rośc śree położoe są eoch osępch oręgu eoso 3 ; cerz orc rozłó oreślo es zore 7 gze s s s ρ ; zczee preró oręgu przechozącego przez persze rz pu poroe; orze rośc służą o persze przlżee prz opsou preró 3 ; opsoe oręgu o szsch puó poroch

7 Ug o eoze oso osulg roup 85 3 lz uercz Ores rerospe Rozż sucę przesęors ru zrese przłoo eego prouu órego sprzeż róeż sprzeż ęszego oure ę zrosu 4% przesoo el Ores/Ro fr f D uzł ru ego przesęors głóego oure orz rż przeż [sz] łó oure rż Wzglę uzł e fr ru Mcerz zrosu uzłu ru el D zrosu ru % sczeń lu rzec eceń czerec lpec serpeń rzeseń pźzer lsop gruzeń f ; f ; f f f f f f f f ; f ; f ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

8 J MIKUŚ E IELENINIK sczeń lu rzec eceń czerec lpec serpeń rzeseń pźzer lsop gruzeń ; ; ; ; ; f f f f f f f f f f f f ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; sczeń lu rzec eceń czerec lpec serpeń rzeseń pźzer lsop gruzeń ; ; ; ; ; f f f f f f f f f f f f ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

9 Ug o eoze oso osulg roup 87 sprzeż głóego oure - esącu persz rou zo Wprozoe el ozcze ą sępuąc ses: sprzeż e fr - esącu persz rou zo f ; ; ; sprzeż rż - esącu persz rou zo ; zglę uzł e fr ru - esącu persz rou zo ; zrosu ru - esącu persz rou zo Do zcze zrosu ru zo os olu el orzso sź ep przrosu rżo zore ; ; ; % przpu relc ęz sąse elośc szeregu ssczego Rozż res porfolo uzglęąc re ozcząc sę są ourecoścą soą ą rozou D zrosu ru % 8 8% 6 6% 4 4% % % 8 8% 6 6% 4 4% % Wzglę uzł ru Rs Wres porfolo

10 88 J MIKUŚ E IELENINIK Zgoe z po lgore pose ch zrch el zczoo pu poroe s położoe płszczźe s zo rs : ROK: : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Nsępe zczoo cerz orc oreśloą zore 7 prz cz spółcz orelc poęz łę poro z poocą zoru ρ s s s s Worzsuąc e oczące zglęego uzłu e fr ru róeż ę zrosu ru % zuoo eor poró :

11 Ug o eoze oso osulg roup 89 ; ; ; ; orz cerz orc rżoą zore 7 Ró ęzó rozż przpu ą sępuącą posć: 3 ; ; 3 ; ; ; ; 3 ; ; ; ; Mcerze 4 5 oszą opoeo: 3 ; 3 ; ; 3 ; ;

12 9 J MIKUŚ E IELENINIK gze ; ; ; ; 3 f η f f η f f η f ; ;; f τ ;; Osecze zgoe ze zore 6 orzue esor spółrzęch śroó ół ch proe Pl suc przesęors orese progozo Przeprozoe uzłu ourecośc oreśloego przesęors ru orese zo uożlł zczee ego plu sucego Korzsąc z lz rerospee opoeo zefoego zoru oserc osępch czse zcz progoz orz pee operc oe zorze oże zczć progozę plu sucego przesęors ru [4] Pl suc przesęors ru orese progozo reprezeo ęze przez opoeo rozeszczoe oł ˆ ˆ ˆ K r s uroe przesrze s ; rˆ progoz ługośc proe ˆ s ˆ progoz spółrzęch śroó oł l -ego rou Pl e oż róeż zczć pose [4]: sprzeż łse sprzeż ęszego oure sprzeż glole sprzeż W Ozue sę że orze e sposó progoz ezcze różą sę o ch óre zczoo ezpośreo l szeregó czsoch chrerzuącch elośc r s Osecze pl suc przesęors ru oż zczć orzsąc z ou sposoó z poocą progoz ooch [3] Nleż e zużć że esoe różce położeu opoech ół płszczźe s e ą płu erprecę erorczą ; ;

13 Ug o eoze oso osulg roup 9 logrf [] RND lz ch PWN Wrsz 998 [] RND Meo sscze olczeoe lz ch PWN Wrsz 974 [3] LN MIKUŚ J Resul Forecss echologcl Forecsg ocl hge 98 6 [4] KPŁON R MIKUŚ J Oreślee plu sucego przesęors orese progozo Operce Decze r 3 4 [5] MYNRKI roe przesęorse Wco e Eoocze Kroe Kró Rers o oso osulg roup Meho he suol pl of eerprse he re c e eere es of he eho he lss cosss grphcl preseo of he spl sruo of he eerprse cv coos he preseo s e o esol spces hch horzol s represes he relve prcpo of he sregc us he re vercl s represes he re groh re I such coore sse eerprse cv c e vsulze es of he crcles I he pper proposo hs ee pu forr ho o clcule he esors of coores of crcle ceers her r eho g o cosero he ssesse errors o he s of relve prcpo of he sregc u uer su he re o he s of re s groh re vge hs ee e of he geerl cse of LE clug Lgrge s ulplers eho h oler cosrs equos eple llusrg he eho propose hs ee clue Ke ors: eho esor suo pl progosg

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORM ATIC A

STUDIA INFORM ATIC A STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Ban Kredy lpec 8 Ryn Insyuce Fnansowe 37 Wpływ nnowac wybranych czynnów na równowag cenowà walorów noowanych na Gełdze Paperów WaroÊcowych w Warszawe Impac of Innovaon of Seleced Facors on Prce Equlbrum

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE L.Kowalsk-Modelowae progozowae MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE o Podsawowe charakersk dach sasczch, o Ideks, o Progozowae- wadomośc wsępe, o Modele ekoomercze, o Jedorówaow model low,

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

! "! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _

! ! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _ Odpady RAPORT O STANIE ŚRODOISKA OJEÓDZTIE AŁOPOLSKI 2002 ROKU 1 3 3 K r ak ó w 2 0 0 3 I V O D P A D Y Kinga Duleba, Dorota Łęczycka, Teresa Reczek C e l e n ad r zę d n y p ol it y k i e k ol og ic zn

Bardziej szczegółowo