Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.faberconsulting.com"

Transkrypt

1

2 I miejsce w rankingu Najskuteczniejsze firmy doradcze organizowanym przez miesięcznik Fundusze Europejskie. I miejsce w rankingu Gazety Prawnej zostaliśmy uznani za najskuteczniejszą firmę doradczą (maj 2009) I miejsce w ogólnopolskim rankingu firm konsultingowych magazynu Forbes w kategorii Najskuteczniejsi w kujawsko-pomorskim

3 Prezes Zarządu Faber Consulting Faber Consulting - dobra strona projektów Szanowni Państwo, Od 10 lat Faber Consulting specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rynku funduszy wsparcia. Przez cały ten czas wsłuchiwaliśmy się w potrzeby Klientów i wspólnie z nimi tworzyliśmy katalog naszych usług. W ten sposób powstała kompleksowa oferta doradztwa europejskiego obejmująca cały proces realizacji projektu od zdefiniowania przedsięwzięcia i przygotowania wniosku, przez pozyskanie wsparcia, zarządzanie przedsięwzięciem, aż po skuteczne rozliczenie uzyskanej pomocy. Bogate doświadczenie w zróżnicowanych branżach i programach pozwala nam brać udział w projektach naszych Klientów na każdym etapie zarządzania nimi. Oferując usługi najwyższej jakości, zwiększamy efektywność działań w zakresie pozyskania i skutecznego wykorzystania dotacji. Usprawniamy cały proces, aby zaangażowanie Klienta przyniosło maksymalny efekt.

4 10lat Faber Consulting Dział Rozwoju Regionalnego JAKOŚĆ Specjaliści Faber Consulting to kompleksowe doradztwo, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE w obszarze m.in.: ochrony środowiska, infrastruktury edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej, infrastruktury technicznej (drogi, sieci), ochrony zdrowia, turystyki, infrastruktury społecznej, rewitalizacji. Naszymi klientami są: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, placówki edukacyjne i szkoły wyższe.

5 oraz serwis i wsparcie na etapie oceniania projektu i podpisywania umowy z Instytucją Zarządzającą szansy uzyskania dofinansowania komisji Europejskiej) Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku ,77 zł zł EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.2 Usługa realizowana wyłącznie w najwyższym standardzie, w oparciu o najlepszą wiedzę, wysokie kompetencje i doświadczenie zgromadzone w ciągu 10 lat pełnego sukcesów funkcjonowania na rynku. A ponadto pełen serwis i opieka nad projektem naszego Klienta na każdym etapie współpracy. W imieniu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego chciałbym serdecznie podziękować firmie Faber Consulting za współpracę przy całym procesie aplikowania. Szczególne słowa uznania kieruję do konsultanta przygotowującego projekt, którego wysoki poziom zaangażowania i profesjonalizm stanowił bardzo istotny wkład w ostatecznie osiągnięty sukces Krzysztof Król Zastępca Dyrektora Naczelnego Gdański Teatr Szekspirowski r.

6 10lat Faber Consulting Dział Rozwoju Przedsiębiorstw SKUTECZNOŚĆ Ekspercki zespół doradców pozwala na fachową i kompleksową obsługę przedsiębiorstw naszych Klientów. To dla nich od 10 lat skutecznie pozyskujemy dotacje z programów pomocowych.

7 To wsparcie doradcze procesu aplikacji o dotację dla wskazanego projektu od momentu poszukiwania źródeł wsparcia do podpisania przez naszego Klienta umowy dotacji w ramach konkretnego programu. Nasze wsparcie obejmuje również kolejny etap realizacji projektu. Klient korzysta z pomocy ekspertów Faber Consulting od podpisania umowy o dotację do jej rozliczenia i wpłynięcia środków na konto Klienta. Zarządzanie projektem obejmuje pełen zakres usług doradczych związanych z pozyskaniem wsparcia na każdym etapie cyklu zarządzania projektem. To opieka nad Klientem i jego przedsięwzięciem od pomysłu po wypłatę dotacji. Audyt funduszowy stanowi pakietowy produkt doradztwa funduszowego dla Klientów zainteresowanych możliwościami pozyskania dofinansowania w zakresie swojej działalności. Składa się z audytu możliwości wsparcia, serwisu informacyjnego oraz pełnych konsultacji w tym zakresie. Obsługa Faber Consulting jest kompleksowa, obejmuje również: inwestycji (FDI Assistance) Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstw Doświadczenie zdobyte w różnorodnych branżach i programach dotacji pozwala nam uczestniczyć w projektach naszych Klientów na każdym etapie zarządzania cyklem projektu ,00 PLN Wspieramy innowacyjność na światowym poziomie pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę nowoczesnej fabryki płytek ceramicznych. źródło:

8 10lat Faber Consulting Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich Jesteśmy sprawnym zespołem specjalistów, przygotowujących i prowadzących tzw. projekty miękkie realizowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Naszą misją jest diagnoza i rozwiązywanie problemów z pomocą środków unijnych. Pamiętamy zawsze, że celem naszych działań KREATYWNOŚĆ ma być wszechstronne i efektywne wsparcie, dzięki któremu nasi Klienci i Beneficjenci zdobywają nową wiedzę i kwalifikacje.

9 analizę źródeł finansowania projektu usługa polega na sprawdzeniu czy Państwa projekt może być realizowany w ramach finansowania dotacyjnego przygotowanie projektu - kreujemy projekt i nadajemy mu kształt wniosku o dofinansowanie; to proces, w którym idea staje się nie tylko projektem Klienta, ale przedsięwzięciem nastawionym na wspólny sukces przygotowanie i realizację projektu - nasze działanie rozpoczyna się od kreacji pomysłu, a kończy zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność przez Instytucje Organizującą Konkurs zarządzanie projektem- to wsparcie udzielane naszym Klientom i Beneficjentom w trakcie realizacji projektu. Pomagamy projektom sprawiającym trudności! szkolenia komercyjne - jesteśmy specjalistami z zakresu doradztwa korporacyjnego i pozyskiwania środków UE, dlatego dzielimy się swoją wiedzą w ramach organizowanych przez nas szkoleń Dyrektor Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich Równe szanse dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów gmin powiatu mogileńskiego Nie piszemy wniosków aplikacyjnych rozwiązujemy problemy naszych Klientów i Beneficjentów. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorach zaobserwowałem wzrost wyników uzyskiwanych przez uczniów wszystkich klas, którzy podlegali pomiarowi dydaktycznemu w zakresie wszystkich przedmiotów. Rokuje to pomyślnie przed sprawdzianami kompetencji w kolejnych latach. Z poważaniem - K.Laskowski Dyrektor Szkoły w Jeziorach Wielkich

10 10lat Faber Consulting Dział Analiz Finansowych RECYZJA PRECYZJA Dział Analiz Finansowych zatrudnia ekonomistów i finansistów, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość obsługi. Współpraca z instytucjami finansowymi pozwala dopasować najkorzystniejszy model finansowania dla każdego projektu.

11 Pozyskanie kapitału na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub zakupu nieruchomości na cele komercyjne jest warunkiem powodzenia przedsięwzięcia. Refinansowanie to z kolei środki na dalszy rozwój. Inwestycje to rozwój a kapitał komercyjny to jego katalizator. Naszym celem jest pozyskanie źródeł finansowania inwestycji na najkorzystniejszych dla klienta warunkach. Model finansowy pozwala uzyskać informacje o efektywności planowanego projektu czy prowadzonej działalności. Bada również wpływ określonych ryzyk na wynik finansowy przedsięwzięcia. Pomagamy rozwijać wiedzę pracowników firm i instytucji odpowiedzialnych za finanse i umiejętności w zakresie analiz finansowych, montażu i modelowania finansowego. Dyrektor Działu Analiz Finansowych Finansowanie i refinansowanie Wratislavia Center we Wrocławiu Model finansowy może być świetnym narzędziem planowania i zarządzania projektami, o ile jest dokładnym odzwierciedleniem procesu biznesowego. Dział Analiz Finansowych Faber Consulting to precyzyjna inżynieria finansowa. Na realizację tej inwestycji Faber Consulting pozyskała w 1999 roku środki w kwocie przekraczającej 24 miliony EURO, a w roku 2002 doprowadził do przyznania kredytu hipotecznego w wysokości 29 milionów EURO.

12 10lat Faber Consulting Dział Zarządzania Siecią Faber Consulting SIŁA Dzięki stałej opiece Centrali FC obsługa naszych Klientów w każdej z placówek zachowuje najwyższe i jednolite standardy. Dobieramy partnerów franczyzowych w oparciu o ich przygotowanie, profesjonalizm i wszechstronne portfolio. Dzięki temu nasza Sieć opiera się na wyspecjalizowanej kadrze doradczej, gotowej stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom.

13 Sieć franchisingowa Faber Consulting opiera się na długofalowej współpracy, wzajemnym zaufaniu i zasadach ujętych w umowie franchisingowej. Partner Faber Consulting świadczy swoje usługi zgodnie ze standardami określonymi przez Centralę tak, by osiągnąć zaplanowane cele handlowe, finansowe i organizacyjne. Misją naszej Sieci jest świadczenie kompleksowego doradztwa przy realizacji projektów naszych Klientów, od idei po ich rozliczenie. Wymagania: Naszymi preferowanymi partnerami są: Przyszły partner franczyzowy: Dyrektor Zarządzający Siecią Faber Consulting Odział Regionalny Faber Consulting we Wrocławiu Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu na rynku doradczym, popartemu licznymi sukcesami i wyróżnieniami, dysponujemy własnymi uniwersalnymi i skutecznymi narzędziami pracy. Know-how, z którego korzystają nasi partnerzy franczyzowi, to pewność sukcesu. Jasne zasady współpracy, partnerskie relacje i pełen profesjonalizm wykonywanej pracy - to zapewnia sieć franczyzowa Faber Consulting Wojciech Stelmaszak, Dyrektor Regionalny

14 FABER CONSULTING W POLSCE Centrala Toruń Nowy Arsenał, ul. Dominikańska Toruń, tel. bezpośredni: tel. biura: Region Lublin Oddział Regionalny w Lublinie Galeria Parada Lublin tel Dyrektor Regionu Marcin Pastuła tel. kom: Region Warszawa Oddział regionalny w Warszawie ul. Sienna 72 lok Warszawa Dyrektor Regionu Piotr Węcławik tel. kom Szczecin Gdańsk Olsztyn Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich Toruń ul. Panny Marii 13 tel Region Poznań; Oddział regionalny w Poznaniu Poznań; Dyrektor Regionu Bartosz Łabęda tel Region Wrocław Oddział regionalny we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel Dyrektor regionu Wojciech Stelmaszak tel. kom Wrocław Łódź Warszawa Lublin Region Szczecin Oddział regionalny w Szczecinie Szczecin Dyrektor regionu Tomasz Wyroślak tel tel. kom Kontakt w sprawie franchisingu Paweł Milewski tel Katowice Kraków

15 Nowe usługi i promocje nasze dziesięcioletnie doświadczenie będzie teraz do Państwa dyspozycji. Proponujemy usługę szkoleń dedykowanych, obejmujących swoją tematyką wszelkie aspekty działalności naszych ekspertów. Przygotowanie wniosku rodzi wątpliwości? Realizacja projektu wymaga rozwiązywania wielu problemów? Rozliczenie Państwa wniosku napotyka na bariery i pułapki? Oferujemy dostosowane do wymagań naszych Klientów abonamenty, zapewniające Państwu stałą opiekę naszego konsultanta! lat konsultacje owe konsultacje telefoniczne konsultacje mieszane Wskazane usługi mogą Państwo wykupić na odpowiadający Państwa potrzebom okres: 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy - z okazji 10-lecia firmy, które jest naszym świętem, wszyscy klienci otrzymują 10-procentowy rabat na świadczone usługi przy zamówieniu usługi na kwotę powyżej PLN netto otrzymają Państwo w prezencie 3-tomowe kompendium wiedzy na temat pozyskiwania funduszy unijnych. Eurogrant to uniwersalne narzędzie przewodnik, ułatwiający proces wyszukiwania możliwych dotacji na realizację Państwa przedsięwzięć.

FIRMA OFERTA KOMPLEKSOWA

FIRMA OFERTA KOMPLEKSOWA OFERTA KOMPLEKSOWA FIRMA Pegaz Group Sp. z o.o. istnieje od 2003 roku, i bazuje na wieloletnim i bogatym doświadczeniu osób ją tworzących. Specjalizujemy się w kompleksowych usługach szkoleniowo - doradczych.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo