ATF CONSULTING. finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATF CONSULTING. finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr"

Transkrypt

1 ATF CONSULTING finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr

2 ATFC zapewniamy specjalistów z 10 letnim doświadczeniem połączenie tradycyjnych usług doradczych z modelem interim management ATF Consulting powstało jako podmiot o ścisłej specjalizacji ukierunkowany na efektywne i kompleksowe rozwiązywanie problemów swoich Klientów. Dlatego też działamy zarówno na polu usług doradczych, jak i świadczymy usługi typu interim management. Specjalizujemy się w projektach restrukturyzacyjnych oraz start-upowych, a także w rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych galerii handlowych, retail parków oraz hoteli. specjalizacja w restrukturyzacjach i rynku nieruchomości komercyjnych Nasza specjalność to zadania obarczone trudnościami formalnymi, operacyjnymi i biznesowymi wymagające elastycznego podejścia oraz podwyższonego zaangażowania i poziomu kompetencji merytorycznych. Powyższa specjalizacja sprawia, że ATFC jest obecnie jednym z nielicznych na rynku podmiotów angażujących się w realizację projektów o obniżonej płynności i podwyższonym ryzyku, obarczonych aktywami zaliczanymi do kategorii distressed asset. doświadczenie zdobyte podczas projektów na rynku publicznym i prywatnym Naszą siłą są doświadczenie nabyte podczas realizacji rozbudowanych projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych oraz profesjonalny zespół współpracowników posiadających doświadczenie w realizacji projektów zarówno dla podmiotów z rynku publicznego jak i prywatnego, a także czołowe kompetencje w branży w zakresie profesjonalnej, efektywnej i elastycznej realizacji prac operacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi technicznych i oprogramowania. 84% skuteczność w zakresie procesów transakcyjnych i pozyskiwania finansowania dane kontaktowe Jakub Kocjan - Senior Partner E: M: ATFC - Back Office E: T: F: Nasze działania koncentrujemy na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Głównymi miastami świadczenia przez nas usług na bazie modelu ramowego są Kraków, Katowice i Warszawa, jesteśmy jednak otwarci również na współpracę z podmiotami z innych obszarów oraz świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju.

3 Informacje podstawowe Targetowanie oferty koncentracja na newralgicznych projektach oraz zapełnianiu luk kompetencyjnych i operacyjnych Naszą ofertę kierujemy do Klientów pragnących w sposób szybki i efektywny wdrożyć działania naprawcze lub rozwojowe oraz projekty, do realizacji których nie posiadają w danym momencie wystarczających mocy operacyjnych lub kompetencji merytorycznych wewnątrz organizacji. Naszym segmentem docelowym są również Klienci pragnący zabezpieczyć operacyjnie prowadzone przez siebie przedsięwzięcia poprzez ramowe wsparcie consultingowo-interimowe na bazie podmiotu zapewniającego outsourcing merytoryczny i operacyjny. Typowe segmenty naszego funkcjonowania to: podmioty przeżywające trudności finansowe lub operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem spółek i grup kapitałowych planujących / przechodzących proces restrukturyzacji; podmioty z branży deweloperskiej ze szczególnym uwzględnieniem spółek i grup kapitałowych posiadających portfel nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności galerie handlowe, retail parki, czy też hotele lub obiekty wypoczynkowe / rozrywkowe; szerokie spektrum podmiotów poszukujących wsparcia w zakresie realizacji projektów zamkniętych takich jak pozyskiwanie finansowania lub transakcje kapitałowe oraz podmiotów poszukujących wybranych usług doradczych / operacyjnych oferowanych przez ATFC; IM podmioty o charakterze rodzinnym będące w trakcie realizacji projektów rozwojowych lub przeobrażające swój model funkcjonowania, a także małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące stałego wsparcia doradczego i operacyjnego w celu poszerzenia możliwości swoich organizacji oraz zabezpieczenia operacyjnego prowadzonych przedsięwzięć; inwestorzy posiadający aktywa udziałowe lub płynne zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów lub rozwojem nowych przedsięwzięć i podmiotów. pracujemy operacyjnie we wnętrzu organizacji Model biznesowy połączenie wsparcia doradczego i usług interim management Nasz model biznesowy jest w pełni dostosowany do realizacji projektów i zadań wymagających podwyższonego zaangażowania oraz dogłębnej znajomości uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. Połączyliśmy ze sobą klasyczny model funkcjonowania spółki consultingowej z modelem interim management. Powyższe połączenie sprawia, że w przeciwieństwie do tradycyjnych podmiotów jesteśmy w stanie w pełni angażować się w realizowane projekty, poznając szczegółowo ich uwarunkowania oraz przejmując odpowiedzialność za realizację prac operacyjnych i koordynację działań po stronie Klienta. wzrost efektywności poprzez głębokie wniknięcie do wnętrza organizacji Działając nie tylko na odległość ale również we wnętrzu organizacji Klienta uzyskujemy niezbędną szybkość reakcji oraz informacje niedostępne dla tradycyjnych podmiotów. Sytuacja ta przekłada się następnie na efektywność naszych działań oraz zwiększa prawdopodobieństwo końcowego sukcesu przedsięwzięcia. elastyczne zabezpieczenie operacyjne i merytoryczne działalności klienta Zaletą naszego modelu biznesowego jest jego zdolność do zapełniania luk kompetencyjnych, które często występują w podmiotach w trakcie procesu restrukturyzacji lub inkubacji oraz podczas realizacji projektów niestandardowych. Dzięki ramowej formie współpracy ATFC zapewnia swoim Klientom nie tylko realizację konkretnych zleceń / projektów ale stanowi również elastyczną formę zabezpieczenia operacyjnego dla prowadzonego przez Klienta biznesu. pełne dopasowanie zasad i formy współpracy do potrzeb klienta Świadcząc nasze usługi przykładamy dużą wagę do minimalizacji barier formalnych i operacyjnych dotyczących współpracy, a także kładziemy nacisk na szybkość reagowania na potrzeby Klienta. Dlatego też zapewniamy wysoką dostępność i autonomię operacyjną naszych specjalistów. Tworząc model zespolony umożliwiliśmy natomiast Klientom zgłaszania bieżącego zapotrzebowania na wszelkie usługi świadczone przez ATFC na bazie jednej uniwersalnej umowy ramowej.

4 Nasze przewagi Doświadczenie i profesjonalizm Poufność i bezpieczeństwo realizacja prac jedynie przez specjalistów z ponad 10 letnim doświadczeniem Uznając, iż zapewnienie efektywności i jakości świadczonych usług wymaga posiadania dostatecznego doświadczenia kierujemy się zasadą nie dopuszczania do realizacji prac na rzecz Klienta osób z doświadczeniem mniejszym niż 25 tys. przepracowanych godzin lub z doświadczeniem zawodowym poniżej 10 lat. Powyższa zasada gwarantuje, że do realizacji prac na rzecz Klienta nie zostanie oddelegowana osoba nie posiadająca odpowiedniego doświadczenia lub kwalifikacji, co jest niezwykle istotne przy świadczeniu usług typu interim management. zapewnienie pełnej poufności potwierdzone podpisaniem stosownych umów i oświadczeń Cechuje nas zachowanie pełnej poufności i zapewnianie naszym Klientom maksimum anonimowości i bezpieczeństwa danych. Mogą być Państwo pewni, że newralgiczne informacje jakie nam Państwo przekazują nie trafią w niepowołane ręce, a Państwa spółki nie pogorszą swojej pozycji konkurencyjnej. Przekazanie materiałów i istotnych danych poprzedzamy zawsze podpisaniem stosownego oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności. Zaangażowanie i kompetencje Polityka cenowa i gwarancje realizacja prac przez 7 dni w tygodniu w 12 godzinnym cyklu dobowym Nasz system pracy obejmuje 7 dni w tygodniu oraz 12 godzinną prace w cyklu dobowym. Sprawia to że jesteśmy w pełni elastyczni czasowo i możemy dostosować się do potrzeb naszych Klientów zapewniając im zarówno wsparcie merytoryczne, jak i outsourcing operacyjny. Powyższy system umożliwia nam również łączenie pracy w placówkach Klientów z realizacją prac technicznych w naszej siedzibie, co korzystnie wpływa na poziom komunikacji z Klientem oraz jakość naszych prac. zaawansowane wyposażenie techniczne wspierające efektywność realizacji prac Nasi specjaliści są w pełni autonomiczni operacyjnie i wyposażeni w zaawansowane narzędzia techniczne oraz rozbudowany zestaw oprogramowania wspierający ich pracę, który znacząco wykracza poza standardy rynkowe. Dzięki temu są oni w stanie sprawnie i profesjonalnie podjąć działania operacyjne bez zbędnych opóźnień oraz elastycznie dostosowywać miejsce pracy do bieżących potrzeb, a ich praca cechuje się podwyższonym poziomem wydajności i możliwości technicznych. wysoka skuteczność działania i dbałość o aspekty formalno-prawne Nasi specjaliści oprócz wysokiej skuteczności w osiąganiu celów biznesowych odznaczają się dbałością o jakość i spójność zapisów merytorycznych oraz formalno-prawnych dotyczących dokumentów towarzyszącym realizowanym procesom. Koncentrując się na długoterminowej współpracy z Klientami dbamy przede wszystkim o zabezpieczanie ich przed ryzykami biznesowymi i formalno-prawnymi jakie mogą towarzyszyć realizowanym procesom. koncentracja na podstawowych wartościach świadczonych usług Skupiany się na podstawowych wartościach jakich Klienci oczekują od naszych usług, dlatego też ograniczając poziom kosztów reprezentacji i pokrewnych oraz maksymalizując wykorzystanie infrastruktury poprzez dwukrotne wydłużenie standardowego czasu pracy jesteśmy w stanie zaoferować usługę o podwyższonym poziomie jakości dostępną poniżej standardowych kwotowań rynkowych. Stawiamy na długotrwałe, stabilne relacje biznesowe, dlatego też świadomie utrzymujemy nasze poziomy kwotowań poniżej średniej rynkowej zachęcając Klientów do nawiązywania stałej, ramowej współpracy. finansowa gwarancja satysfakcji z jakości realizowanych usług Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość świadczonych usług jest pozostawianie decyzji o wypłacie 20% wynegocjowanego wynagrodzenia zależnej od oceny aspektów miękkich naszej pracy dokonanej przez Klienta. 50% z powyższego składnika wynagrodzenia kierowane jest następnie do zespołu projektowego, w celu maksymalizacji stopnia zaangażowania zespołu w realizowane projekty. alternatywne formy płatności dla projektów restrukturyzacyjnych i start-up Świadcząc wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych oraz startupowych jesteśmy świadomi ich ograniczeń płynnościowych, dlatego też z myślą o naszych Klientach, wprowadziliśmy możliwość częściowej zapłaty za usługę na bazie rozliczenia barterowego lub debetowego poszerzonego o equity kicker. Ta forma rozliczenia zwiększa również poziom zaangażowania w realizowane projekty poprzez wprowadzania mechanizmu podziału ryzyka.

5 Modele współpracy działamy 7 dni w tygodniu w 12 godzinnych cyklach Z uwagi na fakt, iż strategia rynkowa ATFC nastawiona jest na rozwój stabilnych, ramowych relacji z naszymi Klientami obecnie stosujemy 3 typy współpracy przy realizacji zleceń. Warianty te dostosowane są do specyfiki prowadzonych przez ATFC prac oraz umożliwiają płynne przechodzenie między poszczególnymi wariantami w przypadku poszerzania zakresu współpracy między ATFC i Klientem. Model zespolony kompleksowe wsparcie na bazie połączonych modeli Podstawowy wariant współpracy proponowany przez ATFC oparty jest o model zespolony zbudowanym w oparciu o uniwersalną umowę ramową obejmującą jako bazę ramowe wsparcie consultingowe i interimowe, rozbudowane o możliwość elastycznego poszerzania współpracy o wybrane usługi modułowe lub pakiety usług projektowych. Model ten jest połączeniem zalet modelu ramowego i projektowego. jedna umowa wiele możliwości wsparcie doradcze i operacyjne na bazie modelu ramowego Ramowy wariant współpracy zakłada kooperację na bazie umowy ramowej, w ramach której świadczone mogą być zarówno typowe usługi doradcze, jak i usługi typu interim management. Bazuje on na retainerze i stawkach godzinowych. Celem tego wariantu jest zapewnienie naszym Klientom stałego, ramowego wsparcia doradczego i operacyjnego dostosowanego do ich bieżących potrzeb. realizacja zleceń zamkniętych na bazie modelu projektowego Projektowy wariant współpracy zakłada kooperację na bazie umowy celowej i używany jest w odniesieniu do procesów pozyskania finansowania, transakcji kapitałowych, procesów sprzedażowych oraz procesów komercjalizacji. Bazuje on na retainerze oraz success fee uzależnionym bezpośrednio od efektów i czasu realizacji projektu. oferta promocyjna W ramach oferty promocyjnej przygotowanej na 2015 rok ATFC oferuje nowym Klientom 33% obniżkę cen oferowanych usług. Powyższe ceny promocyjne obowiązują dla pierwszych 6 miesięcy wsparcia ramowego oraz dla pierwszego projektu zamkniętego. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy ramowej w modelu zespolonym wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

6 Oferowane usługi szeroki wachlarz usług świadczonych w modelu zespolonym, ramowym i projektowym ATFC oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług zapewniający zarówno możliwość uzyskania ciągłego, elastycznego wsparcia doradczego i operacyjnego, jak również możliwość kooperacji w cyklach zamkniętych, przy wybranych projektach na bazie pojedynczych usług modułowych lub pakietów usługowych, takich jak pakiet restrukturyzacyjny / inkubacyjny lub pakiet dedykowany dla transakcji kapitałowych i procesów pozyskiwania finansowania. transakcje kapitałowe i finansowanie Znajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji transakcji kapitałowych oraz procesów pozyskania finansowania dłużnego stanowi jeden z dwóch głównych pakietów usługowych znajdujący się w naszej ofercie. Obejmuje on również procesy pozyskiwania inwestorów finansowych i strategicznych dla podmiotów we wczesnej fazie rozwoju lub poszukujących finansowania na wykup managerski, czy też przejęcia. Usługi dostępne w ramach kategorii: Pozyskiwanie finansowania Transakcje kapitałowe restrukturyzacje i inkubacja spółek Znajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz inkubacji spółek i projektów stanowi jeden z naszych dwóch głównych pakietów usługowych. Charakteryzuje się on zdolnością do przejmowania w zarządzanie wybranych segmentów działalności Klienta poprzez usługi typu interim management oraz opcjonalnym, powierniczym powoływaniem podmiotów na zlecenie Klienta. Usługi dostępne w ramach kategorii: Restrukturyzacja spółek Inkubacja spółek ramowe wsparcie interimowe i doradcze Znajdujące się w ofercie ATFC ramowe wsparcia interimowe i doradcze stanowi pakiet usług ciągłych nakierowany na zapewnienie elastycznego wsparcia naszym Klientom, jak również jest ono bazą dla oferty zespolonej. Usługi te nakierowane są zarówno na rozszerzenie możliwości merytorycznych i operacyjnych zespołu wewnętrznego Klienta, jak również są one formą zabezpieczenia i eliminacji luk kompetencyjnych oraz operacyjnych w okresach wzmożonego natężenia prac. Usługi dostępne w ramach kategorii: Nadzór korporacyjny Zarządzanie projektami Interim menagement Outsourcing operacyjny Outsourcing analityczny Lean menagement Doradztwo strategiczne Doradztwo biznesowe Doradztwo prawne usługi uzupełniające i niesklasyfikowane Znajdujące się w ofercie ATFC usługi niesklasyfikowane i uzupełniające to modułowe uzupełnienie naszej oferty. Usługi te stanowią element zamkniętych zleceń lub rozszerzenie współpracy ramowej w modelu zespolonym. Głównymi elementami poniższej oferty jest wsparcie doradcze i operacyjne związane z nieruchomościami komercyjnymi, analizą i opisem projektów, a także wsparcie doradcze i operacyjne w zakresie aspektów miękkich. Usługi dostępne w ramach kategorii: Komercjalizacja obiektów Sprzedaż nieruchomości Wycena spółek Procesy due diligence Memoranda informacyjne Biznes plany Negocjacje biznesowe Mediacje i arbitraże Executive coaching Wsparcie HR Wsparcie IR szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład poszczególnych usług dostępny jest w załączniku nr 2 do wzoru umowy ramowej pod adresem:

7 Doświadczenie jesteśmy niezależni operacyjnie Koordynator sekcji interim management Jakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami. Ponadto jest on autorem kilkudziesięciu publikacji i analiz z zakresu analizy fundamentalnej, corporate finance oraz asset management. Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji odpowiada za aspekty finansowe i prawne funkcjonowania spółki oraz koordynuje projekty realizowane przez ATFC. Odpowiada ponadto za realizację procesów pozyskania finansowania i inwestorów oraz procesy komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy. Jakub Kocjan pełni również okresowo funkcję w zarządach / radach nadzorczych nadzorowanych lub inkubowanych spółek celowych. Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Jakub Kocjan - Senior Partner E: M: Pełny opis doświadczenia Jakuba Kocjana dostępny jest w CV pod adresem:

8 Doświadczenie Obszary doświadczenia wszechstronne doświadczenie w rozbudowanych projektach Nasi specjaliści posiadają doświadczenie wyniesione zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego. Dzięki pracy w czołowych instytucjach przy realizacji zaawansowanych projektów zdobyli doświadczenie i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Oprócz doświadczenia korporacyjnego posiadają oni także doświadczenie wyniesione z zarządzania aktywami oraz działalności gospodarczej, dzięki czemu cechują się szerokim spojrzeniem na analizowane kwestie i wysoką elastycznością działania. Restrukturyzacja i optymalizacja spółek doświadczenie w realizacji wieloetapowych projektów restrukturyzacyjnych Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w realizacji szeroko zakrojonych i wieloletnich projektów restrukturyzacyjnych obejmujących w szczególności takie aspekty jak: zmiana strategii rynkowej, zmiana modelu biznesowego, zmiana struktury grupy, konsolidacja aktywów, wydzielanie sekcji biznesowych do SPV, zamykanie nierentownych sekcji biznesowych, optymalizacja kosztowa i przychodowa, zmiana struktury finansowania, optymalizacja płynności, zmiana struktury organizacyjnej, zmiany w zespołach pracowniczych, wymiana infrastruktury i systemów wsparcia oraz inne elementy związane z optymalizacją działalności podmiotu. Transakcje kapitałowe i pozyskiwanie finansowania skuteczna i kompleksowa realizacja procesów pozyskania finansowania i inwestorów Nasi specjaliści posiadają doświadczenie z czołowych instytucji finansowych w realizacji transakcji kapitałowych na bazie dual track oraz single track. Doświadczenia naszych specjalistów obejmują w szczególności: IPO (pierwsza oferta publiczna), venture capital, privare equity, mezzanine capital, inwestorów strategicznych, M&A (fuzje i przejęcia) oraz pozyskiwanie finansowania dłużnego od podmiotów zewnętrznych i na bazie senior debt. Projekty dla biznesu i doradztwo szerokie spektrum doświadczeń w realizacji projektów dla biznesu Podczas realizacji szerokiego spektrum zleceń / projektów dla biznesu nasi specjaliści zdobyli doświadczenie w takich sektorach jak: nieruchomości komercyjne, budownictwo i materiały budowlane, usługi dla biznesu, usługi consultingowe, usługi elektroniczne, e-commerce, handel detaliczny i hurtowy, przemysł spożywczy, przemysł przetwórczy, recycling, przemysł maszynowy. Doświadczenie naszych specjalistów obejmuje kilkadziesiąt zleceń / projektów długofalowych (o okresie realizacji przekraczającym 6 miesięcy) oraz szereg zleceń / projektów o krótszym czasie realizacji. Projekty start-up i projekty rozwojowe szerokie spektrum doświadczeń w realizacji projektów rozwojowych Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w organizacji i inkubacji projektów i spółek z takich sektorów jak: projekty deweloperskie, projekty inwestycyjne, usługi finansowe i pokrewne, usługi dla biznesu, usługi consultingowe, usługi z sektora ochrony zdrowia oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ich doświadczenia obejmują pełen zakres realizacji projektu od fazy koncepcyjnej, poprzez organizację i strukturyzację projektu / podmiotu, aż po pełne usamodzielnienie się spółki i uzyskanie stabilności ekonomicznej. Wycena spółek i projektów obszerne doświadczenie w wycenie spółek i projektów gospodarczych Nasi specjaliści wykonali w ciągu ostatnich 5 lat swojej kariery ponad 1500 różnego rodzaju wycen spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyceniali zarówno podmioty, których sumy bilansowe przekraczały miliard zł, jak i spółki średniej wielkości oraz podmioty w początkowej fazie rozwoju. Opracowujemy zarówno wyceny dochodowe, porównawcze, jak i majątkowe oraz mieszane.

9 Doświadczenie Case study - załącznik 1 Niniejsze studium przypadku zostało opisane na bazie projektu realizowanego przez ATFC w latach dla jednego z naszych Klientów reprezentującego sektor deweloperski. Z uwagi na stosowaną przez ATFC politykę prywatności wszelkie dane identyfikacyjne osób / podmiotów, które brały udział w projekcie zostały usunięte w celu ochrony informacji poufnych. Niniejsze studium przypadku zostało wybrane z uwagi na obrazowanie możliwości płynnego przechodzenia między współpracą ramową, a zleceniami o charakterze projektowym. Prace wstępne --- nawiązanie współpracy W ramach prac wstępnych jakie zapoczątkowały współpracę między ATFC, a Klientem realizowane były przez nas 2 projekty zamknięte w ramach których ATFC: opracowała konsolidacyjny model finansowy połączony z wyceną dochodową oraz budżety średnioterminowe i operacyjne dla 5 spółek operacyjnych z grupy kapitałowej Klienta; realizowała proces pozyskania finansowała dłużnego na poziomie 30 mln PLN dla nieruchomości komercyjnej będącej w fazie modernizacji / rozbudowy. Ponadto na etapie tym zapoczątkowane zostało świadczenie przez ATFC usług doradczych dla zarządów poszczególnych spółek oraz udziałowców większościowych. Przejście na zakres ramowy --- rozwój współpracy Kolejnym etapem rozwoju współpracy między ATFC, a Klientem było wynegocjowanie warunków ramowych dla świadczenia usług consultingowych i typu interim management poszerzone o warunki bazowe i schemat zgłoszenia dla projektów związanych z pozyskiwaniem finansownaia oraz transakcjami kapitałowymi i nieruchomościowymi. W ramach prac i projektów realizowanych na rzecz Klienta na tym etapie ATFC: przeprowadzała proces reorganizacji struktury organizacyjnej Klienta poprzez wydzielenie poszczególnych sekcji biznesowych do SPV, w tym przez wydzielenie spółek consultingowych i serwisowych; przeprowadzała reorganizacje struktury pracowniczej Klienta obejmującą ponad 50% pracowników oraz strukturyzowała zasady współpracy z pracownikami poprzez wprowadzenie jednolitych kontraktów cywilno-prawnych; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów restrukturyzacyjnych dział finansowy Klienta, w tym wspierała przeniesienie księgowości z podmiotu outsourcingowego do wnętrza organizacji oraz nadzorowała wymianę systemów księgowych i wsparcia; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów inkubacyjnych dział prawny Klienta, w tym realizowała proces budowy działu od podstaw łącznie z rekrutacją pracowników oraz budową zdigitalizowanej wersji archiwum centralnego i bazy szablonów operacyjnych; przejęła w czasowy nadzór w ramach procesów restrukturyzacyjnych dział back officowy Klienta, w tym realizowała proces budowy działu od podstaw łącznie z rekrutacją pracowników oraz pełną wymianą infrastruktury szkieletowej i techniczno-informatycznej; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów inkubacyjnych jeden z projektów deweloperskich Klienta, w tym koordynowała pracę departamentu inwestycji, departamentu komercjalizacji oraz departamentów wspomagających w tym finansowego i prawnego; przeprowadzała proces optymalizacji wpływów od najemców obiektów komercyjnych na bazie ustrukturyzowania schematu rozliczeń oraz budowy i optymalizacji podmiotu serwisowego w ramach SPV; przeprowadzała w ramach procesów restrukturyzacyjnych redukcję kosztów funkcjonowania Klienta w ramach procesu dostosowania do kowenantów kredytowych obowiązujących spółki operacyjne oraz prowadziła bieżącą analizę płynnościową grupy; prowadzała w ramach działań operacyjnych we współpracy z doradcą prawnym mediacje oraz negocjacje z Generalnym Wykonawcą zakończone polubownym podpisaniem bezkosztowego porozumienia wygaszającego spór między stronami i prowadzące do dokończenia realizowanego obiektu handlowego; prowadzała w ramach działań operacyjnych we współpracy z doradcą prawnym analizę kluczowych zagrożeń formalnych i operacyjnych, która doprowadziła do wykrycia kilkunastu poważnych zagrożeń o ryzyku jednostkowym przekraczającej 5% wyceny grupy kapitałowej Klienta oraz opracowała schematy zabezpieczeń i niwelizacji ryzyk; prowadzała w ramach procesów restrukturyzacyjnych we współpracy z doradcą prawnym działania mediacyjne oraz negocjacje z udziałowcami mniejszościowymi zakończone polubownym podpisaniem porozumienia wygaszającego spór między stronami; dostarczała stałego wsparcia operacyjnego dla podmiotów z grupy kapitałowej Klienta, w tym w zakresie tworzenia dokumentów i materiałów oraz bieżącego wsparcia merytorycznego i nadzoru prac pracowników Klienta; dostarczała stałego wsparcia doradczego i merytorycznego dla zarządu oraz udziałowców większościowych, w tym w zakresie strategicznym oraz biznesowym. Ponadto w trakcie współpracy ramowej w aspekcie schematów odnoszących się do zgłaszania projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami kapitałowymi i nieruchomościowymi ATFC prowadziło działania związane z: refinansowaniem umowy kredytowej (na poziomie 7,5 mln PLN) dotyczącej nieruchomości komercyjnej znajdującej się w portfelu Klienta zakończone uzyskaniem przez spółkę operacyjną ponad 30% poprawy warunków kredytowania; renegocjacją umowy kredytowej (na poziomie 25 mln PLN) dotyczącej nieruchomości komercyjnej znajdującej się w portfelu Klienta zakończone uzyskaniem przez spółkę operacyjną obniżenia raty miesięcznej o ponad 25% w celu dostosowania wielkości rat do aktualnych planów spółki; transakcjami kapitałowymi i pozyskaniem inwestora strategicznego do 2 projektów nieruchomościowych realizowanych przez Klienta, w szczególności we współpracy z doradcą prawnym prowadziło negocjacje umowy inwestycyjnej i warunków transakcji. Obecnie ATFC nadal współpracuje z powyższym Klientem dostarczając na bazie umowy ramowej stałego, elastycznego wsparcia w zakresie consultingu i usług interim management.

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych JERZY KOTKOWSKI ul. Makolągwy 23d/4 02-811 Warszawa tel. 0691841153 j.kotkowski@naturatour.pl Wiek: 43 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 12.2015 - obecnie POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto Członek Zarządu ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi Krzysztof Czerkas Spółka celowa Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki

Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Dychów, 26 maja 2017 r. Finansowanie infrastruktury i rozwoju BGK

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Moore Stephens Central Audit

Moore Stephens Central Audit Nieruchomości Moore Stephens Central Audit [ Najwyższa jakośd usług ] Moore Stephens International Moore Stephens International należy do największych międzynarodowych stowarzyszeń skupiających firmy zajmujące

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

O nas. Dom Maklerski Michael / Ström jest Autoryzowanym Doradcą Catalyst i New Connect

O nas. Dom Maklerski Michael / Ström jest Autoryzowanym Doradcą Catalyst i New Connect O nas Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. to grupa specjalistów, która każdego dnia stawia sobie za cel dostarczanie najlepszych usług dla Klientów indywidualnych, firmowych i instytucjonalnych. Dom

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE wstęp [ O NAS ] DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE WSZECHSTRONNA WIEDZA, WIELOLETNIA PRAKTYKA Jesteśmy profesjonalną firmą konsultingową z bogatym doświadczeniem na rynku

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zwięzła ocena sytuacji MAKRUM S.A. za rok 2013 oraz sytuacji Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2013

Zwięzła ocena sytuacji MAKRUM S.A. za rok 2013 oraz sytuacji Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. z dnia 27.03.2014r. Zwięzła ocena sytuacji MAKRUM S.A. za rok 2013 oraz sytuacji Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za rok 2013 Na osiągnięte wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, Na cuda trzeba troszkę poczekać

Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, Na cuda trzeba troszkę poczekać Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, Na cuda trzeba troszkę poczekać Kim Jesteśmy? Kim Jesteśmy? o Prowadzimy działalność w zakresie zarządzania inwestycjami począwszy od restrukturyzacji skończywszy na wsparciu

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną dr Piotr W. Kowalski Cel prezentacji Celem prezentacji jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania w czasach kryzysu

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF EXECUTIVE COLLEGE Nazwa ścieżki kształcenia (Corporate finance) Rynki finansowe (Financial markets) osobistymi (Personal finance) Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Prezentowane obszary 1. Notka biograficzna 2. Działalność szkoleniowa 3. Działalność biznesowa 4. Działalność naukowo dydaktyczna 5. Wybrani klienci Notka biograficzna

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE OPIS FIRMY

DANE TELEADRESOWE OPIS FIRMY DANE TELEADRESOWE Adres: RE-Invest Sp. z o.o. ul. Braci Gierymskich 156 51-640 Wrocław +48 71 347 59 52 +48 71 347 59 50 info@re-invest.pl NIP: 898-18-14-610 REGON: 932003333 KRS: 0000236986 Kapitał Zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 28 marca 2012 Warszawa Holon Consultants kim jesteśmy? Holon Consultants

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE www.dmstax.com DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE Słowo wstępne Szanowni Państwo Mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DMS TAX, firmę której misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo