ATF CONSULTING. finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATF CONSULTING. finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr"

Transkrypt

1 ATF CONSULTING finansowanie i restrukturyzacje interim managemenr

2 ATFC zapewniamy specjalistów z 10 letnim doświadczeniem połączenie tradycyjnych usług doradczych z modelem interim management ATF Consulting powstało jako podmiot o ścisłej specjalizacji ukierunkowany na efektywne i kompleksowe rozwiązywanie problemów swoich Klientów. Dlatego też działamy zarówno na polu usług doradczych, jak i świadczymy usługi typu interim management. Specjalizujemy się w projektach restrukturyzacyjnych oraz start-upowych, a także w rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych galerii handlowych, retail parków oraz hoteli. specjalizacja w restrukturyzacjach i rynku nieruchomości komercyjnych Nasza specjalność to zadania obarczone trudnościami formalnymi, operacyjnymi i biznesowymi wymagające elastycznego podejścia oraz podwyższonego zaangażowania i poziomu kompetencji merytorycznych. Powyższa specjalizacja sprawia, że ATFC jest obecnie jednym z nielicznych na rynku podmiotów angażujących się w realizację projektów o obniżonej płynności i podwyższonym ryzyku, obarczonych aktywami zaliczanymi do kategorii distressed asset. doświadczenie zdobyte podczas projektów na rynku publicznym i prywatnym Naszą siłą są doświadczenie nabyte podczas realizacji rozbudowanych projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych oraz profesjonalny zespół współpracowników posiadających doświadczenie w realizacji projektów zarówno dla podmiotów z rynku publicznego jak i prywatnego, a także czołowe kompetencje w branży w zakresie profesjonalnej, efektywnej i elastycznej realizacji prac operacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi technicznych i oprogramowania. 84% skuteczność w zakresie procesów transakcyjnych i pozyskiwania finansowania dane kontaktowe Jakub Kocjan - Senior Partner E: M: ATFC - Back Office E: T: F: Nasze działania koncentrujemy na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Głównymi miastami świadczenia przez nas usług na bazie modelu ramowego są Kraków, Katowice i Warszawa, jesteśmy jednak otwarci również na współpracę z podmiotami z innych obszarów oraz świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju.

3 Informacje podstawowe Targetowanie oferty koncentracja na newralgicznych projektach oraz zapełnianiu luk kompetencyjnych i operacyjnych Naszą ofertę kierujemy do Klientów pragnących w sposób szybki i efektywny wdrożyć działania naprawcze lub rozwojowe oraz projekty, do realizacji których nie posiadają w danym momencie wystarczających mocy operacyjnych lub kompetencji merytorycznych wewnątrz organizacji. Naszym segmentem docelowym są również Klienci pragnący zabezpieczyć operacyjnie prowadzone przez siebie przedsięwzięcia poprzez ramowe wsparcie consultingowo-interimowe na bazie podmiotu zapewniającego outsourcing merytoryczny i operacyjny. Typowe segmenty naszego funkcjonowania to: podmioty przeżywające trudności finansowe lub operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem spółek i grup kapitałowych planujących / przechodzących proces restrukturyzacji; podmioty z branży deweloperskiej ze szczególnym uwzględnieniem spółek i grup kapitałowych posiadających portfel nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności galerie handlowe, retail parki, czy też hotele lub obiekty wypoczynkowe / rozrywkowe; szerokie spektrum podmiotów poszukujących wsparcia w zakresie realizacji projektów zamkniętych takich jak pozyskiwanie finansowania lub transakcje kapitałowe oraz podmiotów poszukujących wybranych usług doradczych / operacyjnych oferowanych przez ATFC; IM podmioty o charakterze rodzinnym będące w trakcie realizacji projektów rozwojowych lub przeobrażające swój model funkcjonowania, a także małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące stałego wsparcia doradczego i operacyjnego w celu poszerzenia możliwości swoich organizacji oraz zabezpieczenia operacyjnego prowadzonych przedsięwzięć; inwestorzy posiadający aktywa udziałowe lub płynne zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów lub rozwojem nowych przedsięwzięć i podmiotów. pracujemy operacyjnie we wnętrzu organizacji Model biznesowy połączenie wsparcia doradczego i usług interim management Nasz model biznesowy jest w pełni dostosowany do realizacji projektów i zadań wymagających podwyższonego zaangażowania oraz dogłębnej znajomości uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. Połączyliśmy ze sobą klasyczny model funkcjonowania spółki consultingowej z modelem interim management. Powyższe połączenie sprawia, że w przeciwieństwie do tradycyjnych podmiotów jesteśmy w stanie w pełni angażować się w realizowane projekty, poznając szczegółowo ich uwarunkowania oraz przejmując odpowiedzialność za realizację prac operacyjnych i koordynację działań po stronie Klienta. wzrost efektywności poprzez głębokie wniknięcie do wnętrza organizacji Działając nie tylko na odległość ale również we wnętrzu organizacji Klienta uzyskujemy niezbędną szybkość reakcji oraz informacje niedostępne dla tradycyjnych podmiotów. Sytuacja ta przekłada się następnie na efektywność naszych działań oraz zwiększa prawdopodobieństwo końcowego sukcesu przedsięwzięcia. elastyczne zabezpieczenie operacyjne i merytoryczne działalności klienta Zaletą naszego modelu biznesowego jest jego zdolność do zapełniania luk kompetencyjnych, które często występują w podmiotach w trakcie procesu restrukturyzacji lub inkubacji oraz podczas realizacji projektów niestandardowych. Dzięki ramowej formie współpracy ATFC zapewnia swoim Klientom nie tylko realizację konkretnych zleceń / projektów ale stanowi również elastyczną formę zabezpieczenia operacyjnego dla prowadzonego przez Klienta biznesu. pełne dopasowanie zasad i formy współpracy do potrzeb klienta Świadcząc nasze usługi przykładamy dużą wagę do minimalizacji barier formalnych i operacyjnych dotyczących współpracy, a także kładziemy nacisk na szybkość reagowania na potrzeby Klienta. Dlatego też zapewniamy wysoką dostępność i autonomię operacyjną naszych specjalistów. Tworząc model zespolony umożliwiliśmy natomiast Klientom zgłaszania bieżącego zapotrzebowania na wszelkie usługi świadczone przez ATFC na bazie jednej uniwersalnej umowy ramowej.

4 Nasze przewagi Doświadczenie i profesjonalizm Poufność i bezpieczeństwo realizacja prac jedynie przez specjalistów z ponad 10 letnim doświadczeniem Uznając, iż zapewnienie efektywności i jakości świadczonych usług wymaga posiadania dostatecznego doświadczenia kierujemy się zasadą nie dopuszczania do realizacji prac na rzecz Klienta osób z doświadczeniem mniejszym niż 25 tys. przepracowanych godzin lub z doświadczeniem zawodowym poniżej 10 lat. Powyższa zasada gwarantuje, że do realizacji prac na rzecz Klienta nie zostanie oddelegowana osoba nie posiadająca odpowiedniego doświadczenia lub kwalifikacji, co jest niezwykle istotne przy świadczeniu usług typu interim management. zapewnienie pełnej poufności potwierdzone podpisaniem stosownych umów i oświadczeń Cechuje nas zachowanie pełnej poufności i zapewnianie naszym Klientom maksimum anonimowości i bezpieczeństwa danych. Mogą być Państwo pewni, że newralgiczne informacje jakie nam Państwo przekazują nie trafią w niepowołane ręce, a Państwa spółki nie pogorszą swojej pozycji konkurencyjnej. Przekazanie materiałów i istotnych danych poprzedzamy zawsze podpisaniem stosownego oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności. Zaangażowanie i kompetencje Polityka cenowa i gwarancje realizacja prac przez 7 dni w tygodniu w 12 godzinnym cyklu dobowym Nasz system pracy obejmuje 7 dni w tygodniu oraz 12 godzinną prace w cyklu dobowym. Sprawia to że jesteśmy w pełni elastyczni czasowo i możemy dostosować się do potrzeb naszych Klientów zapewniając im zarówno wsparcie merytoryczne, jak i outsourcing operacyjny. Powyższy system umożliwia nam również łączenie pracy w placówkach Klientów z realizacją prac technicznych w naszej siedzibie, co korzystnie wpływa na poziom komunikacji z Klientem oraz jakość naszych prac. zaawansowane wyposażenie techniczne wspierające efektywność realizacji prac Nasi specjaliści są w pełni autonomiczni operacyjnie i wyposażeni w zaawansowane narzędzia techniczne oraz rozbudowany zestaw oprogramowania wspierający ich pracę, który znacząco wykracza poza standardy rynkowe. Dzięki temu są oni w stanie sprawnie i profesjonalnie podjąć działania operacyjne bez zbędnych opóźnień oraz elastycznie dostosowywać miejsce pracy do bieżących potrzeb, a ich praca cechuje się podwyższonym poziomem wydajności i możliwości technicznych. wysoka skuteczność działania i dbałość o aspekty formalno-prawne Nasi specjaliści oprócz wysokiej skuteczności w osiąganiu celów biznesowych odznaczają się dbałością o jakość i spójność zapisów merytorycznych oraz formalno-prawnych dotyczących dokumentów towarzyszącym realizowanym procesom. Koncentrując się na długoterminowej współpracy z Klientami dbamy przede wszystkim o zabezpieczanie ich przed ryzykami biznesowymi i formalno-prawnymi jakie mogą towarzyszyć realizowanym procesom. koncentracja na podstawowych wartościach świadczonych usług Skupiany się na podstawowych wartościach jakich Klienci oczekują od naszych usług, dlatego też ograniczając poziom kosztów reprezentacji i pokrewnych oraz maksymalizując wykorzystanie infrastruktury poprzez dwukrotne wydłużenie standardowego czasu pracy jesteśmy w stanie zaoferować usługę o podwyższonym poziomie jakości dostępną poniżej standardowych kwotowań rynkowych. Stawiamy na długotrwałe, stabilne relacje biznesowe, dlatego też świadomie utrzymujemy nasze poziomy kwotowań poniżej średniej rynkowej zachęcając Klientów do nawiązywania stałej, ramowej współpracy. finansowa gwarancja satysfakcji z jakości realizowanych usług Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość świadczonych usług jest pozostawianie decyzji o wypłacie 20% wynegocjowanego wynagrodzenia zależnej od oceny aspektów miękkich naszej pracy dokonanej przez Klienta. 50% z powyższego składnika wynagrodzenia kierowane jest następnie do zespołu projektowego, w celu maksymalizacji stopnia zaangażowania zespołu w realizowane projekty. alternatywne formy płatności dla projektów restrukturyzacyjnych i start-up Świadcząc wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych oraz startupowych jesteśmy świadomi ich ograniczeń płynnościowych, dlatego też z myślą o naszych Klientach, wprowadziliśmy możliwość częściowej zapłaty za usługę na bazie rozliczenia barterowego lub debetowego poszerzonego o equity kicker. Ta forma rozliczenia zwiększa również poziom zaangażowania w realizowane projekty poprzez wprowadzania mechanizmu podziału ryzyka.

5 Modele współpracy działamy 7 dni w tygodniu w 12 godzinnych cyklach Z uwagi na fakt, iż strategia rynkowa ATFC nastawiona jest na rozwój stabilnych, ramowych relacji z naszymi Klientami obecnie stosujemy 3 typy współpracy przy realizacji zleceń. Warianty te dostosowane są do specyfiki prowadzonych przez ATFC prac oraz umożliwiają płynne przechodzenie między poszczególnymi wariantami w przypadku poszerzania zakresu współpracy między ATFC i Klientem. Model zespolony kompleksowe wsparcie na bazie połączonych modeli Podstawowy wariant współpracy proponowany przez ATFC oparty jest o model zespolony zbudowanym w oparciu o uniwersalną umowę ramową obejmującą jako bazę ramowe wsparcie consultingowe i interimowe, rozbudowane o możliwość elastycznego poszerzania współpracy o wybrane usługi modułowe lub pakiety usług projektowych. Model ten jest połączeniem zalet modelu ramowego i projektowego. jedna umowa wiele możliwości wsparcie doradcze i operacyjne na bazie modelu ramowego Ramowy wariant współpracy zakłada kooperację na bazie umowy ramowej, w ramach której świadczone mogą być zarówno typowe usługi doradcze, jak i usługi typu interim management. Bazuje on na retainerze i stawkach godzinowych. Celem tego wariantu jest zapewnienie naszym Klientom stałego, ramowego wsparcia doradczego i operacyjnego dostosowanego do ich bieżących potrzeb. realizacja zleceń zamkniętych na bazie modelu projektowego Projektowy wariant współpracy zakłada kooperację na bazie umowy celowej i używany jest w odniesieniu do procesów pozyskania finansowania, transakcji kapitałowych, procesów sprzedażowych oraz procesów komercjalizacji. Bazuje on na retainerze oraz success fee uzależnionym bezpośrednio od efektów i czasu realizacji projektu. oferta promocyjna W ramach oferty promocyjnej przygotowanej na 2015 rok ATFC oferuje nowym Klientom 33% obniżkę cen oferowanych usług. Powyższe ceny promocyjne obowiązują dla pierwszych 6 miesięcy wsparcia ramowego oraz dla pierwszego projektu zamkniętego. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. Wzór umowy ramowej w modelu zespolonym wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

6 Oferowane usługi szeroki wachlarz usług świadczonych w modelu zespolonym, ramowym i projektowym ATFC oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług zapewniający zarówno możliwość uzyskania ciągłego, elastycznego wsparcia doradczego i operacyjnego, jak również możliwość kooperacji w cyklach zamkniętych, przy wybranych projektach na bazie pojedynczych usług modułowych lub pakietów usługowych, takich jak pakiet restrukturyzacyjny / inkubacyjny lub pakiet dedykowany dla transakcji kapitałowych i procesów pozyskiwania finansowania. transakcje kapitałowe i finansowanie Znajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji transakcji kapitałowych oraz procesów pozyskania finansowania dłużnego stanowi jeden z dwóch głównych pakietów usługowych znajdujący się w naszej ofercie. Obejmuje on również procesy pozyskiwania inwestorów finansowych i strategicznych dla podmiotów we wczesnej fazie rozwoju lub poszukujących finansowania na wykup managerski, czy też przejęcia. Usługi dostępne w ramach kategorii: Pozyskiwanie finansowania Transakcje kapitałowe restrukturyzacje i inkubacja spółek Znajdujące się w ofercie ATFC wsparcie w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz inkubacji spółek i projektów stanowi jeden z naszych dwóch głównych pakietów usługowych. Charakteryzuje się on zdolnością do przejmowania w zarządzanie wybranych segmentów działalności Klienta poprzez usługi typu interim management oraz opcjonalnym, powierniczym powoływaniem podmiotów na zlecenie Klienta. Usługi dostępne w ramach kategorii: Restrukturyzacja spółek Inkubacja spółek ramowe wsparcie interimowe i doradcze Znajdujące się w ofercie ATFC ramowe wsparcia interimowe i doradcze stanowi pakiet usług ciągłych nakierowany na zapewnienie elastycznego wsparcia naszym Klientom, jak również jest ono bazą dla oferty zespolonej. Usługi te nakierowane są zarówno na rozszerzenie możliwości merytorycznych i operacyjnych zespołu wewnętrznego Klienta, jak również są one formą zabezpieczenia i eliminacji luk kompetencyjnych oraz operacyjnych w okresach wzmożonego natężenia prac. Usługi dostępne w ramach kategorii: Nadzór korporacyjny Zarządzanie projektami Interim menagement Outsourcing operacyjny Outsourcing analityczny Lean menagement Doradztwo strategiczne Doradztwo biznesowe Doradztwo prawne usługi uzupełniające i niesklasyfikowane Znajdujące się w ofercie ATFC usługi niesklasyfikowane i uzupełniające to modułowe uzupełnienie naszej oferty. Usługi te stanowią element zamkniętych zleceń lub rozszerzenie współpracy ramowej w modelu zespolonym. Głównymi elementami poniższej oferty jest wsparcie doradcze i operacyjne związane z nieruchomościami komercyjnymi, analizą i opisem projektów, a także wsparcie doradcze i operacyjne w zakresie aspektów miękkich. Usługi dostępne w ramach kategorii: Komercjalizacja obiektów Sprzedaż nieruchomości Wycena spółek Procesy due diligence Memoranda informacyjne Biznes plany Negocjacje biznesowe Mediacje i arbitraże Executive coaching Wsparcie HR Wsparcie IR szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład poszczególnych usług dostępny jest w załączniku nr 2 do wzoru umowy ramowej pod adresem:

7 Doświadczenie jesteśmy niezależni operacyjnie Koordynator sekcji interim management Jakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami. Ponadto jest on autorem kilkudziesięciu publikacji i analiz z zakresu analizy fundamentalnej, corporate finance oraz asset management. Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji odpowiada za aspekty finansowe i prawne funkcjonowania spółki oraz koordynuje projekty realizowane przez ATFC. Odpowiada ponadto za realizację procesów pozyskania finansowania i inwestorów oraz procesy komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy. Jakub Kocjan pełni również okresowo funkcję w zarządach / radach nadzorczych nadzorowanych lub inkubowanych spółek celowych. Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Jakub Kocjan - Senior Partner E: M: Pełny opis doświadczenia Jakuba Kocjana dostępny jest w CV pod adresem:

8 Doświadczenie Obszary doświadczenia wszechstronne doświadczenie w rozbudowanych projektach Nasi specjaliści posiadają doświadczenie wyniesione zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego. Dzięki pracy w czołowych instytucjach przy realizacji zaawansowanych projektów zdobyli doświadczenie i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Oprócz doświadczenia korporacyjnego posiadają oni także doświadczenie wyniesione z zarządzania aktywami oraz działalności gospodarczej, dzięki czemu cechują się szerokim spojrzeniem na analizowane kwestie i wysoką elastycznością działania. Restrukturyzacja i optymalizacja spółek doświadczenie w realizacji wieloetapowych projektów restrukturyzacyjnych Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w realizacji szeroko zakrojonych i wieloletnich projektów restrukturyzacyjnych obejmujących w szczególności takie aspekty jak: zmiana strategii rynkowej, zmiana modelu biznesowego, zmiana struktury grupy, konsolidacja aktywów, wydzielanie sekcji biznesowych do SPV, zamykanie nierentownych sekcji biznesowych, optymalizacja kosztowa i przychodowa, zmiana struktury finansowania, optymalizacja płynności, zmiana struktury organizacyjnej, zmiany w zespołach pracowniczych, wymiana infrastruktury i systemów wsparcia oraz inne elementy związane z optymalizacją działalności podmiotu. Transakcje kapitałowe i pozyskiwanie finansowania skuteczna i kompleksowa realizacja procesów pozyskania finansowania i inwestorów Nasi specjaliści posiadają doświadczenie z czołowych instytucji finansowych w realizacji transakcji kapitałowych na bazie dual track oraz single track. Doświadczenia naszych specjalistów obejmują w szczególności: IPO (pierwsza oferta publiczna), venture capital, privare equity, mezzanine capital, inwestorów strategicznych, M&A (fuzje i przejęcia) oraz pozyskiwanie finansowania dłużnego od podmiotów zewnętrznych i na bazie senior debt. Projekty dla biznesu i doradztwo szerokie spektrum doświadczeń w realizacji projektów dla biznesu Podczas realizacji szerokiego spektrum zleceń / projektów dla biznesu nasi specjaliści zdobyli doświadczenie w takich sektorach jak: nieruchomości komercyjne, budownictwo i materiały budowlane, usługi dla biznesu, usługi consultingowe, usługi elektroniczne, e-commerce, handel detaliczny i hurtowy, przemysł spożywczy, przemysł przetwórczy, recycling, przemysł maszynowy. Doświadczenie naszych specjalistów obejmuje kilkadziesiąt zleceń / projektów długofalowych (o okresie realizacji przekraczającym 6 miesięcy) oraz szereg zleceń / projektów o krótszym czasie realizacji. Projekty start-up i projekty rozwojowe szerokie spektrum doświadczeń w realizacji projektów rozwojowych Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w organizacji i inkubacji projektów i spółek z takich sektorów jak: projekty deweloperskie, projekty inwestycyjne, usługi finansowe i pokrewne, usługi dla biznesu, usługi consultingowe, usługi z sektora ochrony zdrowia oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ich doświadczenia obejmują pełen zakres realizacji projektu od fazy koncepcyjnej, poprzez organizację i strukturyzację projektu / podmiotu, aż po pełne usamodzielnienie się spółki i uzyskanie stabilności ekonomicznej. Wycena spółek i projektów obszerne doświadczenie w wycenie spółek i projektów gospodarczych Nasi specjaliści wykonali w ciągu ostatnich 5 lat swojej kariery ponad 1500 różnego rodzaju wycen spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyceniali zarówno podmioty, których sumy bilansowe przekraczały miliard zł, jak i spółki średniej wielkości oraz podmioty w początkowej fazie rozwoju. Opracowujemy zarówno wyceny dochodowe, porównawcze, jak i majątkowe oraz mieszane.

9 Doświadczenie Case study - załącznik 1 Niniejsze studium przypadku zostało opisane na bazie projektu realizowanego przez ATFC w latach dla jednego z naszych Klientów reprezentującego sektor deweloperski. Z uwagi na stosowaną przez ATFC politykę prywatności wszelkie dane identyfikacyjne osób / podmiotów, które brały udział w projekcie zostały usunięte w celu ochrony informacji poufnych. Niniejsze studium przypadku zostało wybrane z uwagi na obrazowanie możliwości płynnego przechodzenia między współpracą ramową, a zleceniami o charakterze projektowym. Prace wstępne --- nawiązanie współpracy W ramach prac wstępnych jakie zapoczątkowały współpracę między ATFC, a Klientem realizowane były przez nas 2 projekty zamknięte w ramach których ATFC: opracowała konsolidacyjny model finansowy połączony z wyceną dochodową oraz budżety średnioterminowe i operacyjne dla 5 spółek operacyjnych z grupy kapitałowej Klienta; realizowała proces pozyskania finansowała dłużnego na poziomie 30 mln PLN dla nieruchomości komercyjnej będącej w fazie modernizacji / rozbudowy. Ponadto na etapie tym zapoczątkowane zostało świadczenie przez ATFC usług doradczych dla zarządów poszczególnych spółek oraz udziałowców większościowych. Przejście na zakres ramowy --- rozwój współpracy Kolejnym etapem rozwoju współpracy między ATFC, a Klientem było wynegocjowanie warunków ramowych dla świadczenia usług consultingowych i typu interim management poszerzone o warunki bazowe i schemat zgłoszenia dla projektów związanych z pozyskiwaniem finansownaia oraz transakcjami kapitałowymi i nieruchomościowymi. W ramach prac i projektów realizowanych na rzecz Klienta na tym etapie ATFC: przeprowadzała proces reorganizacji struktury organizacyjnej Klienta poprzez wydzielenie poszczególnych sekcji biznesowych do SPV, w tym przez wydzielenie spółek consultingowych i serwisowych; przeprowadzała reorganizacje struktury pracowniczej Klienta obejmującą ponad 50% pracowników oraz strukturyzowała zasady współpracy z pracownikami poprzez wprowadzenie jednolitych kontraktów cywilno-prawnych; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów restrukturyzacyjnych dział finansowy Klienta, w tym wspierała przeniesienie księgowości z podmiotu outsourcingowego do wnętrza organizacji oraz nadzorowała wymianę systemów księgowych i wsparcia; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów inkubacyjnych dział prawny Klienta, w tym realizowała proces budowy działu od podstaw łącznie z rekrutacją pracowników oraz budową zdigitalizowanej wersji archiwum centralnego i bazy szablonów operacyjnych; przejęła w czasowy nadzór w ramach procesów restrukturyzacyjnych dział back officowy Klienta, w tym realizowała proces budowy działu od podstaw łącznie z rekrutacją pracowników oraz pełną wymianą infrastruktury szkieletowej i techniczno-informatycznej; przejęła w czasowe zarządzanie / nadzór w ramach procesów inkubacyjnych jeden z projektów deweloperskich Klienta, w tym koordynowała pracę departamentu inwestycji, departamentu komercjalizacji oraz departamentów wspomagających w tym finansowego i prawnego; przeprowadzała proces optymalizacji wpływów od najemców obiektów komercyjnych na bazie ustrukturyzowania schematu rozliczeń oraz budowy i optymalizacji podmiotu serwisowego w ramach SPV; przeprowadzała w ramach procesów restrukturyzacyjnych redukcję kosztów funkcjonowania Klienta w ramach procesu dostosowania do kowenantów kredytowych obowiązujących spółki operacyjne oraz prowadziła bieżącą analizę płynnościową grupy; prowadzała w ramach działań operacyjnych we współpracy z doradcą prawnym mediacje oraz negocjacje z Generalnym Wykonawcą zakończone polubownym podpisaniem bezkosztowego porozumienia wygaszającego spór między stronami i prowadzące do dokończenia realizowanego obiektu handlowego; prowadzała w ramach działań operacyjnych we współpracy z doradcą prawnym analizę kluczowych zagrożeń formalnych i operacyjnych, która doprowadziła do wykrycia kilkunastu poważnych zagrożeń o ryzyku jednostkowym przekraczającej 5% wyceny grupy kapitałowej Klienta oraz opracowała schematy zabezpieczeń i niwelizacji ryzyk; prowadzała w ramach procesów restrukturyzacyjnych we współpracy z doradcą prawnym działania mediacyjne oraz negocjacje z udziałowcami mniejszościowymi zakończone polubownym podpisaniem porozumienia wygaszającego spór między stronami; dostarczała stałego wsparcia operacyjnego dla podmiotów z grupy kapitałowej Klienta, w tym w zakresie tworzenia dokumentów i materiałów oraz bieżącego wsparcia merytorycznego i nadzoru prac pracowników Klienta; dostarczała stałego wsparcia doradczego i merytorycznego dla zarządu oraz udziałowców większościowych, w tym w zakresie strategicznym oraz biznesowym. Ponadto w trakcie współpracy ramowej w aspekcie schematów odnoszących się do zgłaszania projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami kapitałowymi i nieruchomościowymi ATFC prowadziło działania związane z: refinansowaniem umowy kredytowej (na poziomie 7,5 mln PLN) dotyczącej nieruchomości komercyjnej znajdującej się w portfelu Klienta zakończone uzyskaniem przez spółkę operacyjną ponad 30% poprawy warunków kredytowania; renegocjacją umowy kredytowej (na poziomie 25 mln PLN) dotyczącej nieruchomości komercyjnej znajdującej się w portfelu Klienta zakończone uzyskaniem przez spółkę operacyjną obniżenia raty miesięcznej o ponad 25% w celu dostosowania wielkości rat do aktualnych planów spółki; transakcjami kapitałowymi i pozyskaniem inwestora strategicznego do 2 projektów nieruchomościowych realizowanych przez Klienta, w szczególności we współpracy z doradcą prawnym prowadziło negocjacje umowy inwestycyjnej i warunków transakcji. Obecnie ATFC nadal współpracuje z powyższym Klientem dostarczając na bazie umowy ramowej stałego, elastycznego wsparcia w zakresie consultingu i usług interim management.

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT. wzór umowy ramowej. str. 1

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT. wzór umowy ramowej. str. 1 UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT str. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Strony umowy 1.1. Umowa zawarta w [Miejsce] w dniu [Data] roku pomiędzy: [Klient] z siedzibą w [Miejsce]

Bardziej szczegółowo

ATF CONSULTING. psychotherapy and psychology

ATF CONSULTING. psychotherapy and psychology ATF CONSULTING psychotherapy and psychology ATFC - P&P ekspert usług on-line w zakresie terapii i ochrony zdrowia psychicznego ATF Psychotherapy and Psychology ( ATFC P&P ) powstało jako wyspecjalizowany

Bardziej szczegółowo

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo