DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI"

Transkrypt

1 fot. Monika Biernat Pismo Parafii Św. Marcina w Słupnie Nr 5/2012 (6) maj Nakład 500 egz. DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI Wywiad z ks. bp. Romanem Marcinkowskim - strona 2 Wspomnienie o bł. bp. Antonim Nowowiejskim - strona 4 Komunie w obiektywie - strona 6 Boże Ciało - strona 8 Czym jest dla mnie bierzmowanie? - strona 9 W dniach czerwca odbędzie się w naszej parafii wizytacja biskupia. Z tej okazji Jego Ekscelencja ks. bp. Roman Marcinkowski zgodził się odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Euro 2012 Poradnik dla niekibica - strona 10 Andrzej Dzięgielewski: Na mocy przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, co najmniej raz na 5 lat, biskup obowiązany jest wizytować wszystkie parafie diecezji. Jaki cel mają te wizytacje? Bp Roman Marcinkowski: Parafia ma dwa wymiary: jeden to jej zaplecze materialne, do którego należy kościół (jako pierwszy budynek w parafii), ale też inne obiekty służące parafii, również cmentarz; drugi wymiar - bardziej podstawowy od pierwszego i najważniejszy - to religijne życie ludzi; ich życie wiary. Wizytacja, w zamyśle prawa kanonicznego, ma biskupowi pomóc rozeznać stan duchowo -materialny wspólnoty parafialnej. Poprzez pracowników Kurii, którzy wcześniej przyjeżdżają do parafii, dokonuje się oceny sytuacji gospodarczej parafii (co powinno być najpierw zrobione, gdy chodzi o inwestycje materialne; jakie proboszcz ma w tym zakresie plany i jakie są możliwości danej wspólnoty parafialnej; co jest najbardziej pilne i konieczne, itp.). Drugi aspekt - duchowy - ocenić jest znacznie trudniej. Sprawdzamy - na przykład - ile osób przeciętnie przychodzi w niedzielę na Mszę Świętą. Średnia frekwencja w diecezji w tym względzie to niewiele ponad 30% katolików. Wizytacja ma (cd. na str. 2)

2 fot. Monika Biernat Dzisiaj potrzebni są nam ludzie bardzo świadomi swojej wiary; tacy, którzy czują się za Kościół odpowiedzialni cd ze str. 1 pomóc rozeznać, jakie istnieją problemy w parafii. Dzisiaj jednym z najbardziej poważnych wyzwań duszpasterskich i moralnych jest wzrastająca liczba małżeństw niesakramentalnych (oczywiście, przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo złożone; niejednokrotnie wiążą się one z osobistą tragedią osób żyjących w takich związkach, czego Kościół ma pełną świadomość). Takie rozeznanie duszpasterskie jest ogromnie ważne. Podczas wizytacji biskup także sprawdza, czy parafia nie jest tylko punktem usługowym, który - można by rzec - obsługuje wiernych, spełniając usługi religijne (kiedy trzeba ochrzcić dziecko, albo pogrzebać zmarłego). Ważne jest, czy parafia odczytuje znacznie szerzej swoje zadania we współczesnym społeczeństwie, to znaczy, na ile stwarza takie sytuacje, dzięki którym ludzie mogliby pogłębiać swoją wiarę. Może się to dokonywać chociażby poprzez koła biblijne czy też koła misyjne. Możliwości jest tutaj bardzo wiele. Biskup wizytator ma ocenić, czy księża sprawujący pieczę nad parafią, wypełniają właściwie powierzone im zadania, choćby takie, jak: sprawowanie Mszy Świętej i innych sakramentów, głoszenie homilii i kazań, katechizacja parafialna. Księża wypełniają także kwestionariusz, który jest dla mnie pomocą w tym rozeznaniu. A.D.: Jak przez te lata posługiwania w Diecezji Płockiej ocenia Ksiądz Biskup dokonane wizytacje? R.M.: Jestem już biskupem od ponad 27 lat i nie ma parafii w naszej diecezji, w której bym nie był kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt razy. Są to więc dla mnie zawsze powroty. Mogę powiedzieć, że - gdy chodzi o kwestie duszpasterskie - mam rozeznanie niezależnie od tego, jak dana parafia zostanie przedstawiona przez księdza proboszcza czy poszczególne grupy i wspólnoty parafialne w ich sprawozdaniach. Parafie się zmieniają i widzę te zmiany, zarówno na przestrzeni owych 27 lat, jak i między kolejnymi wizytacjami, co 5 lat. Podczas każdej wizytacji chciałbym - na ile to możliwe przy takiej niecodziennej Program wizytacji: (sobota): 19:00 - spotkanie z grupami parafialnymi (niedziela): 10:00 Msza Święta z udziałem ks. bpa Romana Marcinkowskiego 11:30 Ingres wizytacyjny i udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania Jego Ekscelencja ks. bp Roman Marcinkowski z naszym proboszczem - ks. Markiem Zaborowskim okazji - zajrzeć do codzienności życia parafialnego i zobaczyć jak ono wygląda. Chodzi o to, żeby tę wspólnotę zobaczyć od wewnątrz. Oczywiście błędne byłoby przekonanie, że jedna, konkretna wizytacja radykalnie odmieni oblicze parafii, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi z naszymi możliwościami i ograniczeniami. Tym niemniej, w czasie każdej wizytacji z pewnością powstają i rozwijają się dobre dzieła; być może coś zostaje zainspirowane, rodzi się jakaś dobra inicjatywa. Często, gdy wracam po pięciu latach do tej samej parafii, zauważam, że wiele się w niej zmieniło na lepsze, że jakaś grupa osób jest bardzo zaangażowana w życie swojej parafii i to przynosi owoce. I trzeba się z tego cieszyć. Jedno jest pewne: przemiana postaw ludzkich jest znacznie trudniejsza, niż wybudowanie kościoła, czy zakupienie ławek albo wykonanie ogrodzenia na cmentarzu. Przemiana postaw ludzkich to długi proces, który dokonuje się przez całe życie. A.D.: A czy biskup też jest wizytowany? Czy też musi przedstawiać efekty swojej pracy? R.M.: Ależ oczywiście. Zgodnie z obowiązującym w Kościele prawem kanonicznym, każdy biskup obowiązany jest raz na pięć lat do złożenia wizyty "Ad Limina Apostolorum" w Rzymie. Wizyta taka ma na celu nawiedzenie grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła, ale również przedstawienie w Stolicy Apostolskiej sprawozdania na temat powierzonej mu diecezji. Podobnie, jak przed wizytacją parafii proboszcz, tak też i przed wizytą w Rzymie - u Ojca Świętego i w urzędach watykańskich - biskup musi przygotować szereg dokumentów dotyczących zarówno duchowego i duszpasterskiego, jak i materialnego wymiaru diecezji. Efektem takiej wizyty jest ocena diecezji dokonana przez Stolicę Apostolską i ewentualne zalecenia odnoszące się do dalszych działań w diecezji. A.D.: W ostatnim czasie trwa w Polsce i na świecie kampania nienawiści w stosunku do Kościoła. Jak wspólnota parafialna, czy wspólnota diecezjalna - zdaniem Księdza Biskupa - powinna reagować i jak reaguje na tę nagonkę? Był czas, kiedy Kościół bardziej się jednoczył, gdy był atakowany. Czy obecny atak na Kościół bardziej zjednoczy ludzi? R.M.: Myślę, że to już się dzieje. Jeśli patrzymy na protesty, na marsze, które mają miejsce chociażby z racji nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, to dostrzegamy, że ludzie w Polsce - i to nie tylko katolicy - się budzą, bo widzą, że są spychani na margines, krzywdzeni i pozbawiani podstawowych praw obywatelskich. Dlaczego osoby te nie mogą mieć

3 zapewnionego miejsca w przestrzeni publicznej? To są miliony osób. Zawsze tak było w przeszłości, że gdy Kościół był atakowany, to sytuacje takie ludzi mobilizowały. Dzisiaj potrzebni są nam ludzie bardzo świadomi swojej wiary; tacy, którzy czują się za Kościół odpowiedzialni. Nie powinno być tak, że gdy ktoś z Kościoła jest niesłusznie i niesprawiedliwie, publicznie atakowany (bez różnicy, czy chodzi o biskupa, kapłana czy osobę świecką), to taka osoba jest pozostawiona sama sobie i nikt jej nie wspiera, i nikt - również publicznie - nie staje w jej obronie. W takich sytuacjach musimy być razem. Uważam, że nieocenioną rolę - także na tej płaszczyźnie słusznej solidarności - mają zawsze do odegrania ruchy i stowarzyszenia kościelne. A.D.: Zdarza się, że sam Kościół nie zawsze jest postrzegany, jako mówiący jednym głosem. Każdy katolik pojmuje go na trochę inny sposób. Czy nie ma ryzyka, że Kościół w Polsce i na świecie przestanie mówić wspólnym głosem? R.M.: Są takie rzeczy w Kościele i w nauce Kościoła, które nie od nas zależą. To nie ludzie wymyślili zasady Chrystusowej Ewangelii i przykazania Boże, i nie ludzie nadali Kościołowi określoną strukturę. Jakże wielkim przejawem pychy jest uzurpowanie sobie prawa do poprawiania Pana Boga. Są pewne zasady, które były, są i na zawsze pozostaną niezmienne, bo pochodzą od samego Boga. W tych kwestiach, kwestiach dotyczących prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, Kościół zawsze mówi jednym głosem. Gdy chodzi o inne sprawy, nie dotyczące owych Bożych fundamentów stanowiących o tożsamości Kościoła, to każdy katolik (tak, jak każdy obywatel danego państwa) może mieć własne poglądy, co w niczym nie narusza jedności Kościoła. Oczywiście, owe poglądy - dotyczące, na przykład, bieżącej sytuacji społecznej czy politycznej - nie mogą być sprzeczne z nauką Kościoła wynikającą z Bożego Objawienia. A.D.: To pytanie bardziej sprowadza się do tego, na ile dziś katolik może iść na kompromis? R.M.: Zależy, czego ów kompromis ma dotyczyć. W kwestiach dotyczących prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, w tym chociażby w kwestii bezwzględnej obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, kompromisów nie ma i być nie może. W tym względzie nie ma mniejszego, czy większego zła. Gdy chodzi o inne kwestie, to i w nich wszelkie możliwe kompromisy muszą mieć swoje mądre granice. Kompromis jest możliwy do takiej granicy, która nie zmienia, czy wręcz nie niszczy trwałych, ustalonych zasad, o których przed chwilą mówiłem. Moja wolność kończy się w tym miejscu, w którym zaczynają się słuszne prawa drugiej osoby. W dzisiejszym świecie to ludzie często wymyślają zasady i prawa (niekiedy nieludzkie) i narzucają je innym. Często dokonuje się to w wyniku uzyskania większości głosów w jakimś gremium. Takie prawa można przegłosować, używając nawet instrumentów demokracji. Ale natury w ten sposób się nie zmieni. Musimy umieć rozmawiać z ludźmi. Powinniśmy być otwarci, jako katolicy, aby wysłuchać zdania innych. Nie znaczy to jednak, że za wszelką cenę musimy racje innych przyjmować. Moim zadaniem jest przekonanie adwersarza, że droga, którą wybrałem jest słuszna i dlatego z tej drogi nie zejdę. Możemy się spierać, a potem rozstać, mając różne opinie, i dalej się szanować. Prawdziwa tolerancja dotyczy obydwu stron podejmujących dyskusję. Tolerancja nie może polegać na tym (jak to niekiedy, niestety, próbuje się nam wmówić), że tolerancyjna ma być - i to bezwarunkowo - tylko jedna strona sporu, i ma zawsze bezkrytycznie przyjmować stanowisko strony drugiej, bez stosowania zasady wzajemności. Przyznajmy, swoista to tolerancja. A.D.: Tylko, czy my potrafimy jeszcze rozmawiać? Ludzie się teraz od siebie izolują. Nawet w kościele na znak pokoju nie podają sobie dłoni. Czy jest na to jakieś lekarstwo? R.M.: Idealnego lekarstwa nie ma. W dużym stopniu lekarstwo to jest zależne od nas. Często polega na przełamywaniu uporu czy niechęci. Rzeczywiście, więzi między ludźmi jakoś osłabły. Gdy się przejeżdża przez niektóre miejscowości czy dzielnice miast, widać wysokie płoty, kolczaste druty; monitorujące kamery; ludzie są odizolowani od siebie; nie odwiedzają się nawzajem. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone. Jedną z nich jest narastająca przestępczość i coraz większy brak poczucia fizycznego bezpieczeństwa; stąd te różnego rodzaju zabezpieczenia. Ale owa izolacja ma często o wiele głębsze podłoże. Sprzyja jej współczesny styl życia wielu ludzi skupionych jedynie - na przykład - na własnej karierze, żyjących w ciągłym stresie i ciągłej gonitwie wyłącznie za dobrami tego świata, co z Roman Adam Marcinkowski, biskup pomocniczy w Płocku, Wikariusz Generalny Diecezji Płockiej. Urodził się 28 lutego 1942 roku w Szczutowie; absolwent Liceum im. św. Stanisława Kostki i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Stacjonarne studia specjalistyczne z katechetyki ( ) odbył na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: Płock-Imielnica, Ciechanów, Pałuki, Bodzanów, Płock - par. św. Jana Chrzciciela. W roku 1974 został zatrudniony w Kurii Diecezjalnej Płockiej, obejmując stanowiska: diecezjalnego Duszpasterza Rodzin, notariusza Wydziału Katechetycznego i diecezjalnego Wizytatora Religii, dyrektora Wydziału Katechetycznego. Przez wiele lat był profesorem teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 23 lutego 1985 roku został ustanowiony biskupem tytularnym Bulla Reggia i biskupem pomocniczym w Płocku. Nominację ogłoszono 28 lutego 1985 roku. W dniu 13 kwietnia 1985 roku przyjął sakrę biskupią z rąk Jego Eminencji Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Jako dewizę biskupią wybrał zawołanie Euntes docete ( Idąc nauczajcie ). Jest kolei rodzi egoizm i wyobcowanie. Oczywiście rzeczy materialne są ludziom niezbędne do normalnego życia, i trudno wyobrazić sobie nasze życie bez pieniędzy czy bez mieszkania. I każdy z nas ma prawo, tutaj na ziemi, do godnego - oby także dostatniego pod względem materialnym - życia. Chodzi tylko o to, aby nie odwracać w życiu właściwej hierarchii wartości, i aby rzeczy ważne, czy nawet bardzo ważne, niezbędne i dobre same w sobie, nie zajęły miejsca rzeczy najważniejszych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Na szczycie tej hierarchii musi zawsze stać Bóg. Nie możemy nigdy zapomnieć, że cokolwiek w życiu czynimy - jak mówił św. Paweł - na chwałę Boga mamy to czynić, i ze względu na własne oraz innych zbawienie. Izolacja, o której mówimy, dotyka także Kościoła i jego wymiaru wspólnotowego. Konkretnym tego przejawem bywa wspomniany znak pokoju, czy raczej brak takiego autentycznego znaku. Myślę, że z pomocą może tu przyjść włączanie się jak największej liczby osób w czynne uczestnictwo w liturgii, w działalność grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń. Parafia to przecież wspólnota wspólnot. Silne poczucie przynależności do tej samej wspólnoty parafialnej z pewnością dopomoże w przełamywaniu różnych międzyludzkich barier. Jeżeli naprawdę wierzę w Boga, to nie mogę się zamykać na drugiego człowieka, bo droga do Boga wiedzie poprzez człowieka. autorem, między innymi, dwóch podręczników do nauki religii dla III i IV klasy szkoły podstawowej, nowej Instrukcji o liturgii Komunii Świętej Generalnej oraz Wskazań liturgiczno-duszpasterskich dotyczących przygotowania i przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania w Diecezji Płockiej oraz wielu innych publikacji i artykułów o tematyce katechetycznej i duszpasterskiej. W roku 1990 został wybrany prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej. Przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski został powołany na opiekuna Legionu Maryi w Polsce i członka Komisji Wychowania Katolickiego tejże Konferencji.

4 CV ŚWIĘTEGO W jaki sposób współczesnemu człowiekowi opowiadać o świętych i błogosławionych? Jakim językiem przybliżać ich żywoty? Jak rozumieć świętych obcowanie oraz jak zachęcać do kultu? Niestety, nie wiem. Sam najchętniej zadałbym te pytania jakiemuś świętemu, licząc na konkretne wskazówki. Chociaż temat nie jest łatwy, spróbuję. Przykład ułatwi zadanie. Już czerwiec, za kilka dni będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz bpa Leona Wetmańskiego błogosławionych. Historia i Boża Opatrzność związała ich w sposób szczególny z naszą parafią. Nie brak widocznych znaków świadczących o ich obecności w Słupnie. Naszą parafialną świątynię zdobi wymowny tryptyk, portrety ich towarzyszy oraz pamiątkowa tablica. Są również takie, których nie jesteśmy w stanie z łatwością zobaczyć. Mowa o pamiątkach ze czcią przechowywanych w domach naszych parafian. Między innymi: obrus ołtarzowy, na którym błogosławiony arcybiskup sprawował Najświętszą Ofiarę, pamiątkowe zdjęcia, medal wybity z okazji pięćdziesięciolecia jego kapłaństwa oraz figura Michała Archanioła, której historię opisywaliśmy w pierwszym numerze naszego miesięcznika. Jak poznać życie błogosławionych pasterzy? Zamiast żywotów proponuję uwspółcześnione Curiculum Vitae naszych bohaterów. Życie błogosławionych łączy jeszcze wiele wspólnych elementów. Zdecydowanie najważniejsze to wierna służba Kościołowi i ludziom, niezłomna wiara i męczeńska śmierć poniesiona z rąk hitlerowców w działdowskim obozie. Łączą ich również jednakie zainteresowania wypraszanie łask. Odnoszę wrażenie, że ludzie traktują świętych z dystansem. Postrzegają ich jako niedostępne ideały, które nigdy nie stąpały po ziemi. Nic bardziej mylnego. Przykładem niech będzie opowieść Antoni Julian Nowowiejski urodzony 11 lutego 1858 we wsi Lubienie Leon Wetmański urodzony 10 kwietnia 1886 w Żurominie Wykształcenie: wyższe teologiczne Doświadczenie: - rektor płockiego seminarium w latach biskup płocki w latach poczet błogosławionych od roku 1999 Umiejętności: - patron studentów i trudnych egzaminów - opiekun pogody Wykształcenie: wyższe teologiczne Doświadczenie: - profesor i ojciec duchowny płockiego seminarium - biskup pomocniczy diecezji płockiej w latach poczet błogosławionych od roku 1999 Umiejętności: - patron dobroczynności - opiekun młodzieży

5 jednego z księży, który pamięta błogosławionego arcybiskupa. Wspomina, że biskup postanowił uczestniczyć w jednej z wypraw łodzią po Wiśle. Niestety niespodziewanie nabawił się torsji spowodowanej kołysaniem na wodzie. Jak widać, nie zaszkodziło to jego świętości. Święci i błogosławieni byli takimi samymi ludźmi jak my. Doświadczali zwyczajnych problemów i zmartwień. I dlatego możemy się z nimi do nich zwracać. Warto modlić za pośrednictwem świętych nie tylko przy okazji różnych świąt czy wspomnień w kościele. CV świętego podpowiada nam w jakich sprawach można się do niego zwracać. Tak naprawdę możemy się zwracać z prośbą o pomoc w każdej sytuacji życia. Jak to robić? Zawsze możemy zwra- Pielgrzymka śladami błogosławionych biskupów - 8. października 2011 Obóz w Działdowie, gdzie przetrzymywani byli po aresztowaniu abp Nowowiejski i bp Wetmański Wysławiamy Cię, Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i wielbimy Twoje miłosierdzie. Ty bowiem uczyniłeś arcybiskupa Antoniego Juliana godnym tego dnia i tej godziny, w której wyznając święte imię Jezus, oddał swe życie za Ewangelię, Kościół, Twojego Syna i Naród polski. Wspominając wielkość tej ofiary, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem udzielił nam łask potrzebnych do codziennego życia. Pragniemy bowiem w zdrowiu i w chorobie, w radości i smutku, w pełni sił, jak i w umieraniu ufać Tobie i dawać o Tobie świadectwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. opracował: Jakub Siwek cać się do świętego wła- sny

6

7 Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w obiektywie fot. Tomasz Niesłuchowski

8 Ankieta CZYM JEST DLA MNIE BIERZMOWANIE? opracowała Joanna Zarzycka foto: Monika Biernat Bierzmowanie czym jest tak naprawdę dla młodych i jakie ma dla nich znaczenie? Oto kilka słów o tym, co na ten temat myślą tegoroczni bierzmowani. Lidia Jankowska Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotuje mnie do dalszego życia, umocni w wierze. Przygotowywałam się do niego poprzez uczestnictwo w mszy świętej, w katechezie, spotkaniach. To wydarzenie ma dla mnie duże znaczenie. Jakub Wrzesień Bierzmowanie jest otwarciem na łaski Ducha Świętego. Jest to bardzo ważny sakrament. Przystępuję do niego z własnej, nieprzymuszonej woli, bo tak chcę. Wiem, że potrzebuję darów Ducha Świętego do dalszego życia. Będę bardziej otwarty na działanie Boga i dojrzały w wierze. Kamil Krześnicki Bierzmowanie rozpoczyna nowy rozdział w moim życiu. Jest to przyjęcie darów Ducha Świętego. Mam nadzieję, że wpłyną na moje życie, będę lepszym człowiekiem. Przed bierzmowaniem uczęszczałem na msze święte i zagłębiałem naukę kościoła. Mam nadzieję, że jestem odpowiednio przygotowany do tego sakramentu. Adam Stańczak Sakrament bierzmowania to jeden z kolejnych obowiązków chrześcijańskich. Wprowadzi mnie w chrześcijańską dorosłość. Na pewno będę się starał być jak najlepszym katolikiem. Traktuję bierzmowanie, jako chrześcijański obowiązek, który powinien wypełnić każdy. Przemysław Grzelak Sakrament bierzmowania dzięki niemu przyjmę dary Ducha Świętego. W przyszłości dzięki niemu będę mógł się ożenić. Mam nadzieję, że po tym będę stawał się coraz lepszym. Chodziłem na niedzielne msze święte, spowiadałem się. Uważam, że jestem gotowy do bierzmowania. W moim życiu nie nastąpią żadne drastyczne zmiany, ale na pewno w jakimś stopniu na nie wpłyną. Piotr Jankowski Bierzmowanie jest dla mnie wejściem w dorosłe życie. Bez bierzmowania nie można przyjąć ślubu. Aby przygotować się do tego sakramentu chodziłem na katechezy i uczyłem się odpowiedzi na pytania z indeksu. Starałem się być na każdym spotkaniu bierzmowanych w kościele. Nie wiem czy i jak bierzmowanie zmieni moje życie. Zapytaj mnie o to za 10 lat ;)

9 fot. Monika Biernat było łatwiej, przecież Ciało Boga Co łączy Boże Ciało z Wielkim Czwartkiem? Po pierwsze no właśnie czwartek, a po drugie i najważniejsze że podczas tych dwóch czwartków w roku szczególną uwagę kierujemy ku Eucharystii, czyli rzeczywistemu Ciału Boga. To właśnie w Wielki Czwartek Jezus ustanowił największy dar, jaki mógł nam zostawić- samego siebie w postaci zwykłego chleba. Historia Bożego ciała sięga XIII wieku. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon ( ). Jako przeorysza klasztoru augustianek w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Uroczystość ta kształtowała się przez wiele długich lat, ponieważ Kościół w odniesieniu do objawień prywatnych zachowuje szczególną ostrożność. Ostatecznie jednak na uznanie Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej miało wpływ wydarzenie z miejscowości Bolsena. Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. To właśnie po tym wydarzeniu powstał hymn Pange lingua, czyli Sław Procesja Bożego Ciała w naszej parafii czerwca 2011 w każdym z nas, wierząjęzyku tajemnicę napisany przez św. Tomasza z Akwinu. Z tą niezwykłą uroczystością wiąże się tradycja procesji Bożego Ciała, prowadzi ona do czterech ołtarzy, przy których czytana jest Ewangelia. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. A jakie znaczenie dla nas dziś ma Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej? Może tego dnia powinniśmy się poczuć jak uczniowie, którzy tłumnie gromadzili się tam, gdzie był Jezus? Właściwie czemu nie. Uczniowie widzieli żywego Jezusa. Może nam się wydawać, że im dzieli Go, słyszeli. Ale czy Jezus dwa tysiące lat temu różni się od tego, za którym idziemy w trakcie procesji? Odpowiedź brzmi nie! Czasem można usłyszeć, że ten biały opłatek jest tylko symbolem Boga, co jak udowadnia przytoczona wyżej historia jest błędem. Jezus w Eucharystii jest tak samo realny jak wtedy kiedy widzieli go jego uczniowie. My dzisiaj mamy nawet trochę łatwiej, każdy z nas może osobiście spotkać Jezusa, bez konieczności ruszania w dalekie podróże tak jak uczniowie. Boże ciało pokazuje nam jeszcze jedną ważną prawdę. Nie da się zamknąć Jezusa w tabernakulum i za kratami kościoła. Jezus jest cym, niewierzącym, chorym, zdrowym, w każdym. Wychodząc z Nim na ulicę pokazujemy, że nie wstydzimy się przyznać, że należymy do Jezusa. Tak jak Jezusa nie uda nam się zamknąć w kościele, tak nie powinniśmy próbować w nim zamykać naszej wiary. Jezus mówi Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Mt 10, Idziemy więc między ludzi, bo tego oczekuje od nas Jezus, a procesja Bożego Ciała jest dla nas świetną okazją, aby pokazać w kogo wierzymy. Wystarczy zamieć kolejność słów, aby dobitniej dotarła do nas ich treść: CIAŁO BO- GA! Niech ta uroczystość przypomni nam, że Bóg naprawdę, realnie jest obecny, niech stanie się również zachętą, aby jak najczęściej korzystać z tego ogromnego Daru, jakim jest Eucharystia. Magda Siwek

10 Euro 2012 szkoła przetrwania dla niekibica W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy Państwu poradnik kibica niepiłkarskiego, w którym obiecaliśmy wesprzeć radą ludzi niekoniecznie zakochanych w piłce nożnej. Czas spełnić obietnicę. Gotowi? Zaczynamy! Koko koko Euro spoko! Przekonywać kogoś do czegoś jest niezwykle trudno. Zwłaszcza gdy ten ktoś z góry założy, że przekonać się nie da, choćby nie wiem co. Warto jednak poświęcić chwilkę temu tekstowi, ponieważ możecie dowiedzieć się dzięki niemu, jak bezboleśnie przeżyć Euro a może nawet złapać piłkarskiego bakcyla. Postaramy się to zrobić w kilku punktach. Po pierwsze: zasady Okej, od początku. Na boisku piłkarskim spotykają się dwie drużyny. Każda z nich ma jedenastu zawodników. Facet w rękawiczkach na tle białego prostokąta (bramka) to bramkarz, później są obrońcy (zazwyczaj czterech), pomocnicy (też zazwyczaj czterech) i napastnicy (zazwyczaj dwóch). Facet, który ubrany jest na czarno, żółto lub fioletowo to sędzia, on nie gra, choć potrafi być centralną postacią na boisku. Kiedy? Jeżeli słyszymy z gardzieli wybranka pieszczotliwe frazesy wykrzykiwane zawsze wtedy, gdy pan z gwizdkiem gwiżdże przeciwko naszym (to właśnie wtedy jest kaloszem ). I tu ważna sprawa: NASI to ci ubrani zazwyczaj na biało czerwono (białe koszulki, czerwone spodenki), lub na czerwono. Reszta to NIE nasi. Mecz trwa 90 minut (2 razy 45min.), z małą 15 minutową przerwą na skorzystanie z toalety. Ale żeby nie było tak prosto, to mały wyjątek. Czasami musi być dogrywka, czyli dodatkowe 30 minut. Dzieje się tak, gdyż czasami mecz musi być rozstrzygnięty (ktoś musi wygrać). Jeżeli w czasie dogrywki nikt nie strzeli bramki, wtedy rozgrywa się tak zwany konkurs rzutów karnych i odbywa się do skutku. Koniec. Co to jest ten spalony? Ze wszystkich zasad piłki kopanej to zagadnienie sprawia najwięcej kłopotów. A więc na początek prosta grafika na sąsiedniej

11 stronie. Proste, prawda? Okej, jeszcze raz. Na spalonym jest zawodnik, który w momencie podania piłki przez swojego kolegę jest bliżej bramki niż ostatni zawodnik drużyny przeciwnej. Jeżeli dalej mamy problemy, myślę że podczas meczu wszystko się wyjaśni. Poza tym piłka nożna to naprawdę bardzo prosty sport. Kilka słów o Euro w Polsce i Ukrainie. Wszystko zaczyna się 8 czerwca i kończy 1 lipca. O będzie po nabożeństwie siebie. Panowie nawet nie Od kilku dni pełno wszędzie tytuł mistrza Europy zmie- czerwcowym i będziecie zauważą, że wyszłyście do flag, biało czerwonych rzy się 16 drużyn w 4 gru- mogły je oglądać. Najważ- sąsiadki na małe pogadu- wstążeczek na samocho- pach. Najważniejsza dla nas niejsze daty dla nas to na chy. Po kilku dniach za- dach, balkonach. I nareszcie jest grupa A, w której zna- razie 8 czerwca (Polska - czniecie się złościć, że nie nie towarzyszą im posępne lazła się Polska wraz z Gre- Grecja), 12 czerwca (Polska możecie obejrzeć ulubione- miny i listopadowe deszcze. cją, Rosją i Czechami. W Rosja) i 16 czerwca go serialu? Mała przerwa Życzymy Państwu wielu walce o tytuł mistrza Euro- (Polska Czechy). Dalej, naprawdę nie zrobi nam sportowych emocji i nieza- py rozegranych zostanie 31 zobaczymy. większej krzywdy. Co jesz- pomnianych wrażeń. Do spotkań. Odbędą się one na cze oferują nam mistrzo- zobaczenia przed telewizo- ośmiu stadionach, czterech Jak przetrwać Euro? stwa Europy? Jesteśmy rami. w Polsce i czterech na Po prostu oglądać, może dumni, że to właśnie u nas Marcin i Kasia Ukrainie. Codziennie będą jednak nam się spodoba. odbywa się tak ważne mię- Duszczyk odbywać się dwa mecze. Zawsze to kilka chwil więcej dzynarodowe wydarzanie. Pierwszy o 18.00, a drugi o a to oznacza że już spędzonych z mężem, tatą albo synami. Nawet nie wiecie, jak są z siebie dumni, kiedy prosicie ich o wyjaśnienie czegoś, co dzieje się na boisku. Nawet, jeśli tego nie okazują. Jeśli jednak będziecie miały już dość, wykorzystajcie ten czas dla Jeśli zechcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami ze sportowych przeżyć związanych z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, zapraszamy na nasze łamy. Ciekawi jesteśmy, czy komuś z naszych parafian udało się zdobyć bilet na mecz i uczestniczyć w tych wydarzeniach na żywo? Czekamy na Wasze listy, te zwykłe (adres w stopce na ostatniej stronie) i te elektroniczne

12 REKLAMA W MIESIĘCZNIKU PARAFIALNYM "U Świętego Marcina" powstaje wyłącznie dzięki społecznej działalności redakcji. Chcielibyśmy, aby pismo trafiało do rąk czytelników bezpłatnie. W związku z tym proponujemy wykorzystanie łamów czasopisma do celów reklamowych. Wpływy z reklam pomogłyby pokryć koszty druku. Pismo parafialne "U Świętego Marcina" dociera co miesiąc do 2000 osób w naszej parafii. Jeśli jesteś zainteresowany zamieszczeniem na jednej ze stron reklamy swojej firmy, prosimy o kontakt z redakcją Pod adresem redakcji czekamy na Państwa opinie na temat naszego miesięcznika. O czym chcieliby Państwo przeczytać na łamach naszego pisma? Czekamy na pomysły, sugestie. Pragniemy, żeby przy naszym skromnym współudziale Parafia Świętego Marcina w Słupnie stawała się prawdziwą wspólnotą ludzi znajomych, bliskich, przyjaznych. Może Państwo, a może ktoś z sąsiedztwa podzieliłby się wspomnieniami z historii rodziny, miejscowości, czy gminy. Czekamy na głos naszych Czytelników pod adresem: Dane kontaktowe adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, Słupno, ul. Kościelna 1 tel.: strona internetowa: swietymarcin.org.pl nr konta: Duszpasterze - Ks. Marek Zaborowski - proboszcz od 2006 r. - Ks. Andrzej Pieńdyk - wikariusz od 2009 r. Msze święte - w niedzielę - godz. 8, 10, 11.30, 16 - w dni powszednie - godz. 18 Kancelaria parafialna - codziennie po wieczornej mszy św. U świętego Marcina Pismo Parafii św. Marcina w Słupnie Zespół redakcyjny: ks. Marek Zaborowski, ks. Andrzej Pieńdyk, Monika Biernat, Magdalena Siwek, Joanna Zarzycka, Marcin Duszczyk, Jakub Siwek Redaktor naczelny: Andrzej Dzięgielewski Adres wydawcy i redakcji: Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie, ul. Kościelna 1, Słupno Kontakt: tel Druk: MKM Płock

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47 1. Określenie sakramentu kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Ks. Tomasz praktykę duszpasterską rozpoczął wśród plemienia Masajów w diecezji Arusha. W 2010 r. zaczął pracować

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny)

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) Parafia pw.... w (miejscowość):... Dekanat:... Proboszcz parafii:... Dane kontaktowe:..... Katecheci

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

W domu i rodzinie Jezusa

W domu i rodzinie Jezusa W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a 1 W domu i rodzinie Jezusa Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Kraków 2011 Podręcznik nr AZ-11-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne z trzech jednostek lekcyjnych, kartkówki z trzech jednostek lekcyjnych, wypowiedzi w trakcie katechezy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara Biskup Henryk Tomasik konsekrował kościół Św. Rafała na radomskim Ustroniu. Uroczystości odbyły się w ostatnią niedzielę września i zgromadziły w świątyni całą wspólnotę parafialną. Zostały również wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

XXXII niedziela zwykła / /

XXXII niedziela zwykła / / XXXII niedziela zwykła /12.11.2017/ 1 Za modlitwę w intencji Ojczyzny oraz za spotkania różańcowe w intencji zmarłych składamy- Bóg zapłać 2. Dziś o godz. 12.00 spotkanie z Bożym Słowem dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz.

W naszym kościele główna Msza Święta rozpoczęła się o godz , którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Wiesław Kondratowicz. 23 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Dla katolików to jedno z głównych świąt, dlatego tak licznie zgromadzili się parafianie, by brać udział we Mszy Świętej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y

K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e K O M E N T A T O R L I T U R G I C Z N Y K O M E N T A R Z L I T U R G I C Z N Y nie jest wprost potrzebny do przeżywania liturgii, stąd nie należy go stosować na

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo