Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N I A N A R Z Ę D Z I O W E G O Zawartość 1. Przełącznik (switch) typu I Przełącznik (switch) typu II Router z funkcją zintegrowanej ochrony sieci Serwer Serwer Macierz dyskowa z mechanizmem archiwizacyjnym Zasilacz awaryjny UPS Zestaw komputerowy typu I Zestaw komputerowy typu II Zestaw komputerowy typu III Stacja robocza przenośna Notebook Drukarka laserowa Drukarka wielofunkcyjna (wielofunkcyjne urządzenie drukujące) Drukarka laserowa kolorowa Serwerowy system operacyjny I Klienckie licencje dostępowe (do serwera zarządzającego i zapasowego) Licencje do zdalnego dostępu do serwerów Serwerowy system obiegu dokumentów i poczty Licencje dostępowe do serwera pocztowego Strona 1 z 95

2 20. Serwerowy system operacyjny II Pakiet pocztowo-biurowy podst Pakiet pocztowo-biurowy prof Oprogramowanie antywirusowe stacji roboczych wraz z konsolą zarządzającą Oprogramowanie antywirusowe do ochrony serwerów Oprogramowanie do ochrony serwera pocztowego Oprogramowanie szyfrujące do ochrony komputerów przenośnych System operacyjny stacji roboczych Oprogramowanie do wizualizacji systemów i procesów Oprogramowanie do zarządzania systemem kopii zapasowych Oprogramowanie do audytu i inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania Oprogramowanie do kompresji danych Oprogramowanie do zarządzania systemem plików Oprogramowanie backupowe do stacji roboczych Oprogramowanie do edycji plików formatu PDF Oprogramowanie do grafiki wektorowej Oprogramowanie do obróbki grafiki www/flash/photo Oprogramowanie bazodanowe dla potrzeb HIS Strona 2 z 95

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, typ produktu i model oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia TAK/NIE należy wpisać słowo TAK w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań minimalnych lub słowo NIE w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie minimalnych wymagań. Niespełnienie nawet jednego z niżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie oferowanych parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1. P r z e ł ą c z n i k ( s w i t c h ) t y p u I Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Ilość portów 20 wielofunkcyjnych gniazd SFP umożliwiających obsługę sieci światłowodowych lub miedzianych, 4 porty combo obsługujące skrętkę lub światłowód, dołączone 12 modułów SFP 1000SX (LC Connector). Wymiar 19 cali do montażu w szafie rackowej, wysokość max 1 U. Inne Przełączanie ruchu sieci szkieletowej z prędkością do 136 Gb/s, Szybkość przekazywania do 95 Mp/s, Obsługa do adresów MAC, 256 MB pamięci SDRAM procesora. 32 MB pamięci typu flash. Agregacja łączy z obsługą maksymalnie 18 statycznych łączy zagregowanych, 8 dynamicznych łączy zagregowanych i 8 portów na łącze zagregowane, obsługa protokołów LACP (IEEE 802.3ad) i LLDP-MED. Obsługa sieci VLAN na podstawie znaczników oraz portów, zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q. Podwójne znakowanie VLAN (QinQ). Strona 3 z 95

4 Zarządzanie Obsługiwane standardy Obsługa maksymalnie 1024 sieci VLAN. Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP. Internetowy interfejs zarządzania. Zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń dostępny za pośrednictwem usługi Telnet lub lokalnego portu szeregowego. Obsługa protokołu SNMP w wersji 1, 2c i 3. Obsługa 4 grup funkcji zdalnego, monitorowania RMON (historia, statystyki, alarmy i zdarzenia). Przesyłanie plików oprogramowania wewnętrznego i plików konfiguracyjnych za pomocą protokołu TFTP. Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego dostępne w urządzeniu. Obsługa wysyłania/pobierania wielu plików konfiguracyjnych. Statystyki związane z monitorowaniem błędów i optymalizacją wydajności, w tym tabele podsumowań dla portów. Obsługa zarządzania adresami IP za pomocą protokołu BootP/DHCP. Funkcje zdalnego rejestrowania komunikatów w dzienniku systemowym. Czujniki temperatury umożliwiające monitorowanie środowiska pracy. IEEE 802.1AB. IEEE 802.1D. IEEE 802.1Q. IEEE 802.1p. IEEE 802.1w. IEEE 802.1x. IEEE IEEE IEEE 802.3I. IEEE 802.3u. IEEE 802.3x. Strona 4 z 95

5 Dostępność Bezpieczeństwo IEEE 802.3z. IEEE 802.ab. IEEE 802.3ac. IEEE 802.3ad. IEEE 802.3ae. IEEE 802.3ak. Obsługa struktury Spanning Tree (IEEE 802.1D) i Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) oraz trybu Fast Link. Obsługa struktury Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s). Obsługa protokołu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Diagnostyka kabli. Diagnostyka optycznych modułów nadawczo-odbiorczych. Uwierzytelnianie brzegowe IEEE 802.1x - obsługa dostępu z jednego lub wielu hostów, dostęp gościa, autoryzacja głosowa, obsługa usługi Active Directory. Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła. Określany przez użytkownika dostęp do funkcji zarządzania przy użyciu interfejsu internetowego, protokołów SSH i SSL oraz usługi Telnet. Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych adresów. Filtrowanie adresów IP na potrzeby dostępu do zarządzania za pomocą protokołów Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH i SNMP. Zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołów RADIUS i TACACS+ podczas uzyskiwania dostępu do funkcji zarządzania przełącznikiem. Obsługa maksymalnie 100 list kontroli dostępu (ACL), maksymalnie 10 wpisów kontroli dostępu (ACE) dla każdej listy ACL. Szyfrowanie ruchu związanego z zarządzaniem przełącznikiem za pomocą protokołów SSL w wersji 3 i SSH w wersji 2. Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji zarządzania przy użyciu profili dostępu administracyjnego. Strona 5 z 95

6 Dokumentacja użytkownika Gwarancja Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim. Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 2. P r z e ł ą c z n i k ( s w i t c h ) t y p u I I Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Ilość portów 48 portów 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP. Dostarczone 2 moduły SFP 1000SX (LC Connector). Wymiar 19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U. Inne Obsługiwane standardy Zarządzanie, zabezpieczenia Forwarding Rate 71,2 Mpps. Switching fabric 96 Gbps. QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3/4, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portów, Wsparcie dla VLAN, wsparcie dla GVRP, Obsługa routingu: statyczny, RIP, OSPF również w wersji 3. Obsługa Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP). Obsługa IPv x Q VLAN p ad, LACP. IEEE 802.1s. Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i Strona 6 z 95

7 użytkownika Gwarancja drukowanej w języku polskim lub angielskim. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 3. R o u t e r z f u n k c j ą z i n t e g r o w a n e j o c h r o n y s i e c i Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Zapora sieciowa (Firewall) Firewall klasy Stateful Inspection. Urządzenie powinno obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na firewall u. Urządzenie daje możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej lub hybrydowo (część jako router a część jako bridge). Narzędzie do konfiguracji firewall a powinno umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. Edytor reguł na firewall u posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Strona 7 z 95

8 System detekcji i prewencji włamań (IPS) Kształtowanie Pasma (Traffic W domyślnej konfiguracji urządzenie (a dokładniej Firewall) powinien blokować wszystkie połączenia poza połączeniami administracyjnym od strony sieci lokalnej (LAN). Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla translacji adresów (NAT). Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla NAT określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla NAT. Edytor reguł dla NAT posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Firewall umożliwia uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). System detekcji i prewencji włamań (IPS) jest zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. Administrator musi mieć możliwość wyłączenia analizy protokołów oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe dla wybranych połączeń. IPS powinien być konfigurowalny na poziomie reguł dla firewall a. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewall a w celu użycia tego samego harmonogramu dla IPS. Dla ustawień IPS możliwe jest skonfigurowanie co najmniej 4 profili ustawień. Przy czym w domyślnej konfiguracji jeden profil jest ustawiony automatycznie dla połączeń wychodzących, a drugi dla połączeń przychodzących. Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu. Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma Strona 8 z 95

9 Shapping) Ochrona Antywirusowa Ochrona Antyspamowa w oparciu o minimalną i maksymalną wartość dostępnego pasma. W przypadku określania minimum lub maksimum pasma administrator może określić żądane wartości podając je w kb, Mb lub wartości procentowe. Ograniczenie pasma lub priorytezacja określana jest względem reguły na firewall u w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). Kształtowanie pasma powinno odbywać się na poziomie reguł dla Firewall a. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewall a w celu użycia tego samego harmonogramu dla kształtowania pasma. Rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych dostarczony jest w ramach podstawowej licencji. Skaner antywirusowy skanuje ruch poprzez mechanizm Proxy. Skanowane są protokoły HTTP, POP3, SMTP. Dla każdego z trzech Proxy (HTTP, POP3, SMTP) administrator ma możliwość stworzenia minimum 4 profili ustawień. Producent udostępnia mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). Ochrona antyspam działa w oparciu o: Białe/czarne listy, DNS RBL, Moduł analizy heurystycznej. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Dla każdego z serwerów RBL można określić jeden z 3 poziomów reputacji. W przypadku określenia poczty jako SPAM administrator może określić tekst (Tag), który zostanie dodany do tematu wiadomości. Urządzenie powinno mieć możliwość dodawania własnego wpisu do nagłówka wiadomości zawierającego informację Strona 9 z 95

10 Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Filtracja adresów URL o tym czy wiadomość została zaklasyfikowana jako spam. Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na VPN. Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL. Filtr URL powinien działać w oparciu o: klasyfikacje adresów URL dostarczoną przez producenta, klasyfikacje adresów stworzoną przez administratora, klasyfikacje firmy trzeciej (opcjonalnie). Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP. Baza adresów URL musi być przechowywana lokalnie w pamięci urządzenia. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: Blokowanie dostępu do adresu URL. Zezwolenie na dostęp do adresu URL. Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML Strona 10 z 95

11 zdefiniowanej przez administratora. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Harmonogram filtrowania adresów URL powinien być niezależny od harmonogramu dla firewall a. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla filtra URL. Edytor reguł dla filtra URL posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Uwierzytelnianie Urządzenie powinno pozwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników, (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), integrację z serwerem Active Directory. rozwiązanie pozwala na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, NTLM, Kerberos. Autoryzacja może zostać włączona na: Zewnętrznym interfejsie (od strony sieci Internet), Wewnętrznym interfejsie (od strony sieci LAN), Jednocześnie na wewnętrznym jak i zewnętrznym interfejsie. Strona 11 z 95

12 Administracja łączami od dostawców usług Internetowych (ISP) Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego musi działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego, równoważenie względem adresu docelowego. Urządzenie musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimalnej liczby aktywnych łączy podstawowych poniżej której nastąpi przełączenie na łącza zapasowe. Urządzenie posiada możliwość definiowania przynajmniej 4 rodzajów połączeń typu Dial-up włączając w to: PPPoE, PPTP, PPP, L2TP. Skaner Sieci Administracja Urządzeniem Moduł skanujący sieć wewnętrzną umożliwia: wykrywanie podatnych na ataki wersji oprogramowania, zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym, kontrolę aplikacji sieciowych, wykrywanie luk i podatności na ataki, sugestie niezbędnych działań. Producent dostarcza w podstawowej licencji oprogramowania narzędziowe, które umożliwia: lokalną oraz zdalną konfigurację i administrację, lokalny oraz zdalny podgląd pracy urządzenia (tzw. monitoring w trybie rzeczywistym), umożliwiający zarządzanie, analizę i prostą interpretację logów, zarządzanie więcej niż jednym urządzeniem (centralna administracja). Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi być szyfrowana. Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się po porcie innym niż tcp 80, tcp 443 (http, https). Strona 12 z 95

13 Pozostałe Usługi i Funkcje Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów, którzy posiadają rozłączne lub nakładające się uprawnienia. Urządzenie musi być w pełni zarządzane przez oprogramowanie stworzone i dostarczone przez producenta (Windows 2000/XP/2003/7/2008). Dodatkowo administracja musi być możliwa przy wykorzystaniu linii poleceń (przez SSH lub przy wykorzystaniu portu SERIAL). Urządzenie jest dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia. Urządzenie ma możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem do generowania kompleksowych raportów z jego działania. Program generujący raporty powinien tworzyć pliki HTML oraz mieć możliwość stworzenia pliku index.html zawierającego łącza do wszystkich dotychczas stworzonych raportów. Powinien również mieć możliwość składowania raportu lokalnie na dysku twardym, wysyłania przy użyciu poczty elektronicznej lub przesłania na serwer FTP. W przypadku wysyłania raportów przy użyciu poczty elektronicznej oprogramowanie powinno dawać możliwość spakowania raportu do pojedynczego archiwum. Instalacja całego pakietu oprogramowania, w którego skład wchodzą: aplikacja do konfiguracji urządzenia, aplikacja do podglądu stanu w trybie rzeczywistym, aplikacja do zarządzania logami moduł automatycznego generowania raportów, serwer syslog (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000/XP/2003), serwer bazodanowy (preferowany PostgreSQL), powinna odbywać się przy użyciu jednego pliku instalacyjnego. System operacyjny urządzenia powinien być oparty o jeden ze znanych systemów operacyjnych (preferowany system operacyjny z Strona 13 z 95

14 Urządzenia Parametry Sprzętowe Certyfikaty rodziny BSD). Urządzenie powinno być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. Restart urządzenia może być zabezpieczony poprzez zastosowanie fizycznego tokena USB. Urządzenie oferuje możliwość skonfigurowania usługi dynamicznego DNS dzięki czemu klienci z dynamicznym adresem IP mogą korzystać ze stałej nazwy hosta/domeny. Urządzenie powinno posiadać usługę klienta NTP. Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 70 Gb. Dysk powinien być podzielony na co najmniej 3 partycje. W tym dwie systemowe (umożliwiając tym samym start urządzenia z jednej z dwóch partycji) oraz jedną przeznaczoną na logi. Liczba portów Ethernet 10/100/ Przepustowość Firewall-a wraz z włączonym systemem IPS wynosi 850 Mbps. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi 190 Mbps. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie powinna być mniejsza niż Możliwość zdefiniowania co najmniej reguł filtrujących. Obsługa 128 VLAN-ów. Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. Urządzenie posiada certyfikaty niezależnych organizacji min. Common Criteria EAL 4+. Montaż Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Gwarancja Wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Gwarancja 3 lata wraz z aktualizacjami do wszystkich modułów. Czas reakcji serwisu- wymiana urządzenia na nowe do 2 dni roboczych. 4. S e r w e r 1 Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Płyta główna Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wielordzeniowych. Strona 14 z 95

15 Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Interfejsy sieciowe Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.53 GHz, pamięć L3 12MB, TDP maksymalnie 80W lub procesor równoważny. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik minimum 210 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 8 rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Minimum 12 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. ECC, SBEC, SDDC, Memory Mirror. Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW. Dyski twarde Kontroler RAID Porty Video Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacz Redundantne Hot-Plug o mocy maksymalnie 720W każdy. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Strona 15 z 95

16 Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Interfejsy FC Minimum jedna dwuportowa karta FC4. Karta zarządzania Certyfikaty Dokumentacja użytkownika Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ- 45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament), SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru Strona 16 z 95

17 Gwarancja seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 5. S e r w e r 2 Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Płyta główna Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wielordzeniowych.. Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.53 GHz, pamięć L3 12MB, TDP maksymalnie 80W lub procesory równoważne. W przypadku procesorów równoważnych, oferowany model serwera z procesorami równoważnymi musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik minimum 210 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 8 rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Minimum 24 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. ECC, SBEC, SDDC, Memory Mirror. Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Interfejsy sieciowe Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej Strona 17 z 95

18 z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW. Dyski twarde Kontroler RAID Porty Video Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacz Redundantne Hot-Plug o mocy maksymalnie 720W każdy. Bezpieczeństwo Diagnostyka Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Interfejsy FC Minimum jedna dwuportowa karta FC4. Karta zarządzania Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ- 45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament), SNMP, Strona 18 z 95

19 Certyfikaty Dokumentacja użytkownika Gwarancja IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 6. M a c i e r z d y s k o w a z m e c h a n i z m e m a r c h i w i z a c y j n y m M a c i e r z Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Kontrolery Moduł podstawowy maksymalnie 3U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie dual-active udostępniające minimum dwa złącza FC 4Gbps na każdym do podłączenia switchy lub serwerów. Wymagane poziomy RAID Strona 19 z 95

20 Cache Dyski 3,5,1/0; Możliwość definiowania globalnych dysków (lub przestrzeni) Hot-Spare. Z opcją przydziału przez administratora pamięci dla zapisu i odczytu; minimum 2GB sumarycznie, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk w razie awarii zasilania. Moduł podstawowy: 5x 450GB SAS 15,000rpm możliwość instalacji dodatkowych 7 dysków; Dodatkowe półki dyskowe: 10x2TB SATA 7,2krpm, możliwość instalacji dodatkowych 2 dysków, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwość obsługi łącznie minimum 60 dysków. Obsługa ekonomicznych dysków SATA II oraz wydajnych SAS w ramach jednej macierzy dyskowej, wymagane dostarczenie licencji na maksymalną obsługiwaną pojemność macierzy. Oprogramowanie Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków rezydujące na macierzy. Upgrade bez zatrzymywania pracy macierzy. Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność kopii migawkowych (co najmniej 256 kopii) oraz klonów (kopie danych point-in-time), zdalnej synchronicznej replikacji danych poprzez wykorzystanie wbudowanych w macierz funkcji mirroringu synchronicznego. Mirroring danych musi być realizowany na poziomie mikrokodu macierzy. Wsparcie dla systemów operacyjnych Bezpieczeństwo Możliwość zdefiniowani min. 512 jednostek logicznych (LUN) Możliwość obsługi 64 podłączonych hostów. Do oferty powinny być dołączone licencje umożliwiające realizację failover na podłączanych serwerach dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych. MS Windows Server 2003 i 2008, Linux, VMWare, AIX, HP-UX, Solaris. Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, Strona 20 z 95

21 Dokumentacja użytkownika wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi Gwarancja posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. S w i t c h F C d o m a c i e r z y Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Ilość i typ portów Minimum 8 aktywnych portów FC8, możliwość rozbudowy do 24., obsługiwane standardy: FL_Port, F_Port, E_Port, Class 2, Class 3, Class F. Oprogramowanie Zarządzające switchami przez SNMP i WWW; monitorujące stan pracy. Kable 8x 5m LC-LC. Gwarancja 3 lata, czas naprawy maksymalnie 1 godzina od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na Gwarancja świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. B i b l i o t e k a t a ś m o w a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Obudowa Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych. Strona 21 z 95

22 Napęd 1x LTO4. Intefrejs Liczba slotów Liczba kaset dostarczonych wraz z biblioteką Dodatkowe Gwarancja SAS wymagany odpowiedni kabel zewnętrzny oraz kontroler umożliwiający podłączenie biblioteki do jednego z ww. serwerów. 8 z możliwością rozbudowy do 16, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów. 25x LTO4, 2x kaseta czyszcząca. interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD, wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm, wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja), obsługa SNMP. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 7. Z a s i l a c z a w a r y j n y U P S Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Moc pozorna Minimum 5000 VA Obudowa Maksymalnie 4U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie. Charakterystyka Online. Właściwości Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14. Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13. Strona 22 z 95

23 Minimum 2 gniazda wyjściowe typu IEC320-C19. Napięcie nominalne: 230 V. Częstotliwość 50/60 Hz (+/- 3) Hz. Wydajność przy pełnym naładowaniu min. 95%. Baterie bezobsługowe typu hot-swap. Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 21 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja optyczno-akustyczna. Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS em wyświetlający informacje (przynajmniej o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym). Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Dołączone oprogramowanie zarządzające. Minimum jeden port serial. Minimum jeden port USB 2.0. Możliwość instalacji karty pozwalającej na zarządzanie UPS em Komunikacja poprzez sieć Ethernet. Wsparcie dla protokołu SHUT. Oprogramowanie do zarządzania. Normy i UL, cul, CB Report, GS, GOST, SIRIM, NRCS, TISI, KC, BSMI, S-Mark, certyfikaty FCC PART15, Class B. CNS Wydzielanie ciepła Podczas pracy na baterii nie więcej niż 1300 BTU. Głośność Nie większa niż 55 dba. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi Gwarancja posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 8. Z e s t a w k o m p u t e r o w y t y p u I J e d n o s t k a c e n t r a l n a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16 niski profil, Strona 23 z 95

24 Procesor 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze esata. Procesor klasy x86 2 rdzeniowy min. 2,93GHz, 3MB cache lub równoważny. Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating Productivity wynik 169 punktów a w teście E-Learnig wynik 172 punktów. Pamięć RAM Min. 3GB DDR3 1333MHz (1x2048MB+1x1024MB). Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Karta sieciowa Porty 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco diagnostycznej producenta komputera. Wbudowane: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort lub DVI-D, min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz Napęd optyczny Odtwarzacz DVD. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi. Obudowa Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Strona 24 z 95

25 System operacyjny Bezpieczeństwo Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 235W i wydajności min. 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię procesora lub pamięci podręcznej procesora. Uszkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. Licencja Microsoft Windows 7 Prof. PL 32-bit, w polskiej wersji językowej lub równoważna, pozwalająca na zainstalowanie i uruchomienie programów eksploatowanych przez Zamawiającego takich jak: EuroSoft Apteka, PŁATNIK, NFZ-KO, NFZ 2, miniiris, e- PFRON Offline. Zainstalowany system operacyjny ma nie wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik instalacyjny. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego Strona 25 z 95

26 hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, Strona 26 z 95

27 Dodatkowe oprogramowanie podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy. Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB. Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie. Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej. Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci. Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS. Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Strona 27 z 95

28 Certyfikaty i standardy Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą Strona 28 z 95

29 Wsparcie techniczne producenta Gwarancja M o n i t o r ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą (5:4) TFT 19 Jasność min. 250 cd/m2. Kontrast min. 800:1. Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Rozdzielczość minimalna Powłoka powierzchni min. 160/170 stopni. max 5ms (od czerni do bieli) x 1024 przy 60Hz. Przeciwodblaskowa. Strona 29 z 95

30 ekranu Podświetlenie System podświetlenia min. 2 lampy CCFL lub LED. Zakres pochylenia min. 25. monitora Zakres obracanie min. 90. monitora PIVOT Tak. Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot. Waga bez Maksymalnie 4,3 kg. podstawy Złącza 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, wbudowany HUB USB min. 4 porty wejściowe. Zużycie energii max 53W. Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikaty TCO 03, ISO lub ISO 9241, Energy Star 5.0. Inne Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania. Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników. 9. Z e s t a w k o m p u t e r o w y t y p u I I J e d n o s t k a c e n t r a l n a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze esata; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę trybu RAID 0 i RAID 1. Procesor Procesor klasy x86 2 rdzeniowy min. 2,93GHz, 3MB cache lub Strona 30 z 95

31 równoważny. Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating Productivity wynik 169 punktów a w teście E-Learnig wynik 172 punktów. Pamięć RAM Min. 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB). Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej min. do 256MB. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Karta sieciowa Porty 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco diagnostycznej producenta komputera. Wbudowane: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort lub DVI-D, min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz Napęd optyczny Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Obudowa Typu Mini Tower (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z Strona 31 z 95

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna 1 GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. (029) 757 30 16 e-mail: urzad@tluszcz.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Część nr 1 Zakup serwera dwuprocesowego z kartą zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który spełnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych realizowanego w ramach modułu e-edukacja wchodzącego

Bardziej szczegółowo