Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N I A N A R Z Ę D Z I O W E G O Zawartość 1. Przełącznik (switch) typu I Przełącznik (switch) typu II Router z funkcją zintegrowanej ochrony sieci Serwer Serwer Macierz dyskowa z mechanizmem archiwizacyjnym Zasilacz awaryjny UPS Zestaw komputerowy typu I Zestaw komputerowy typu II Zestaw komputerowy typu III Stacja robocza przenośna Notebook Drukarka laserowa Drukarka wielofunkcyjna (wielofunkcyjne urządzenie drukujące) Drukarka laserowa kolorowa Serwerowy system operacyjny I Klienckie licencje dostępowe (do serwera zarządzającego i zapasowego) Licencje do zdalnego dostępu do serwerów Serwerowy system obiegu dokumentów i poczty Licencje dostępowe do serwera pocztowego Strona 1 z 95

2 20. Serwerowy system operacyjny II Pakiet pocztowo-biurowy podst Pakiet pocztowo-biurowy prof Oprogramowanie antywirusowe stacji roboczych wraz z konsolą zarządzającą Oprogramowanie antywirusowe do ochrony serwerów Oprogramowanie do ochrony serwera pocztowego Oprogramowanie szyfrujące do ochrony komputerów przenośnych System operacyjny stacji roboczych Oprogramowanie do wizualizacji systemów i procesów Oprogramowanie do zarządzania systemem kopii zapasowych Oprogramowanie do audytu i inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania Oprogramowanie do kompresji danych Oprogramowanie do zarządzania systemem plików Oprogramowanie backupowe do stacji roboczych Oprogramowanie do edycji plików formatu PDF Oprogramowanie do grafiki wektorowej Oprogramowanie do obróbki grafiki www/flash/photo Oprogramowanie bazodanowe dla potrzeb HIS Strona 2 z 95

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, typ produktu i model oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia TAK/NIE należy wpisać słowo TAK w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań minimalnych lub słowo NIE w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie minimalnych wymagań. Niespełnienie nawet jednego z niżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie oferowanych parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1. P r z e ł ą c z n i k ( s w i t c h ) t y p u I Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Ilość portów 20 wielofunkcyjnych gniazd SFP umożliwiających obsługę sieci światłowodowych lub miedzianych, 4 porty combo obsługujące skrętkę lub światłowód, dołączone 12 modułów SFP 1000SX (LC Connector). Wymiar 19 cali do montażu w szafie rackowej, wysokość max 1 U. Inne Przełączanie ruchu sieci szkieletowej z prędkością do 136 Gb/s, Szybkość przekazywania do 95 Mp/s, Obsługa do adresów MAC, 256 MB pamięci SDRAM procesora. 32 MB pamięci typu flash. Agregacja łączy z obsługą maksymalnie 18 statycznych łączy zagregowanych, 8 dynamicznych łączy zagregowanych i 8 portów na łącze zagregowane, obsługa protokołów LACP (IEEE 802.3ad) i LLDP-MED. Obsługa sieci VLAN na podstawie znaczników oraz portów, zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q. Podwójne znakowanie VLAN (QinQ). Strona 3 z 95

4 Zarządzanie Obsługiwane standardy Obsługa maksymalnie 1024 sieci VLAN. Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP. Internetowy interfejs zarządzania. Zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń dostępny za pośrednictwem usługi Telnet lub lokalnego portu szeregowego. Obsługa protokołu SNMP w wersji 1, 2c i 3. Obsługa 4 grup funkcji zdalnego, monitorowania RMON (historia, statystyki, alarmy i zdarzenia). Przesyłanie plików oprogramowania wewnętrznego i plików konfiguracyjnych za pomocą protokołu TFTP. Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego dostępne w urządzeniu. Obsługa wysyłania/pobierania wielu plików konfiguracyjnych. Statystyki związane z monitorowaniem błędów i optymalizacją wydajności, w tym tabele podsumowań dla portów. Obsługa zarządzania adresami IP za pomocą protokołu BootP/DHCP. Funkcje zdalnego rejestrowania komunikatów w dzienniku systemowym. Czujniki temperatury umożliwiające monitorowanie środowiska pracy. IEEE 802.1AB. IEEE 802.1D. IEEE 802.1Q. IEEE 802.1p. IEEE 802.1w. IEEE 802.1x. IEEE IEEE IEEE 802.3I. IEEE 802.3u. IEEE 802.3x. Strona 4 z 95

5 Dostępność Bezpieczeństwo IEEE 802.3z. IEEE 802.ab. IEEE 802.3ac. IEEE 802.3ad. IEEE 802.3ae. IEEE 802.3ak. Obsługa struktury Spanning Tree (IEEE 802.1D) i Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) oraz trybu Fast Link. Obsługa struktury Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s). Obsługa protokołu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Diagnostyka kabli. Diagnostyka optycznych modułów nadawczo-odbiorczych. Uwierzytelnianie brzegowe IEEE 802.1x - obsługa dostępu z jednego lub wielu hostów, dostęp gościa, autoryzacja głosowa, obsługa usługi Active Directory. Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła. Określany przez użytkownika dostęp do funkcji zarządzania przy użyciu interfejsu internetowego, protokołów SSH i SSL oraz usługi Telnet. Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych adresów. Filtrowanie adresów IP na potrzeby dostępu do zarządzania za pomocą protokołów Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH i SNMP. Zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołów RADIUS i TACACS+ podczas uzyskiwania dostępu do funkcji zarządzania przełącznikiem. Obsługa maksymalnie 100 list kontroli dostępu (ACL), maksymalnie 10 wpisów kontroli dostępu (ACE) dla każdej listy ACL. Szyfrowanie ruchu związanego z zarządzaniem przełącznikiem za pomocą protokołów SSL w wersji 3 i SSH w wersji 2. Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji zarządzania przy użyciu profili dostępu administracyjnego. Strona 5 z 95

6 Dokumentacja użytkownika Gwarancja Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim. Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 2. P r z e ł ą c z n i k ( s w i t c h ) t y p u I I Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Ilość portów 48 portów 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP. Dostarczone 2 moduły SFP 1000SX (LC Connector). Wymiar 19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U. Inne Obsługiwane standardy Zarządzanie, zabezpieczenia Forwarding Rate 71,2 Mpps. Switching fabric 96 Gbps. QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3/4, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portów, Wsparcie dla VLAN, wsparcie dla GVRP, Obsługa routingu: statyczny, RIP, OSPF również w wersji 3. Obsługa Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP). Obsługa IPv x Q VLAN p ad, LACP. IEEE 802.1s. Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i Strona 6 z 95

7 użytkownika Gwarancja drukowanej w języku polskim lub angielskim. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 3. R o u t e r z f u n k c j ą z i n t e g r o w a n e j o c h r o n y s i e c i Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Zapora sieciowa (Firewall) Firewall klasy Stateful Inspection. Urządzenie powinno obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na firewall u. Urządzenie daje możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej lub hybrydowo (część jako router a część jako bridge). Narzędzie do konfiguracji firewall a powinno umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. Edytor reguł na firewall u posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Strona 7 z 95

8 System detekcji i prewencji włamań (IPS) Kształtowanie Pasma (Traffic W domyślnej konfiguracji urządzenie (a dokładniej Firewall) powinien blokować wszystkie połączenia poza połączeniami administracyjnym od strony sieci lokalnej (LAN). Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla translacji adresów (NAT). Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla NAT określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla NAT. Edytor reguł dla NAT posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Firewall umożliwia uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). System detekcji i prewencji włamań (IPS) jest zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. Administrator musi mieć możliwość wyłączenia analizy protokołów oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe dla wybranych połączeń. IPS powinien być konfigurowalny na poziomie reguł dla firewall a. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewall a w celu użycia tego samego harmonogramu dla IPS. Dla ustawień IPS możliwe jest skonfigurowanie co najmniej 4 profili ustawień. Przy czym w domyślnej konfiguracji jeden profil jest ustawiony automatycznie dla połączeń wychodzących, a drugi dla połączeń przychodzących. Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu. Urządzenie ma możliwość kształtowania pasma Strona 8 z 95

9 Shapping) Ochrona Antywirusowa Ochrona Antyspamowa w oparciu o minimalną i maksymalną wartość dostępnego pasma. W przypadku określania minimum lub maksimum pasma administrator może określić żądane wartości podając je w kb, Mb lub wartości procentowe. Ograniczenie pasma lub priorytezacja określana jest względem reguły na firewall u w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). Kształtowanie pasma powinno odbywać się na poziomie reguł dla Firewall a. Cecha ta ma umożliwiać wykorzystanie harmonogramu dla firewall a w celu użycia tego samego harmonogramu dla kształtowania pasma. Rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych dostarczony jest w ramach podstawowej licencji. Skaner antywirusowy skanuje ruch poprzez mechanizm Proxy. Skanowane są protokoły HTTP, POP3, SMTP. Dla każdego z trzech Proxy (HTTP, POP3, SMTP) administrator ma możliwość stworzenia minimum 4 profili ustawień. Producent udostępnia mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). Ochrona antyspam działa w oparciu o: Białe/czarne listy, DNS RBL, Moduł analizy heurystycznej. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Dla każdego z serwerów RBL można określić jeden z 3 poziomów reputacji. W przypadku określenia poczty jako SPAM administrator może określić tekst (Tag), który zostanie dodany do tematu wiadomości. Urządzenie powinno mieć możliwość dodawania własnego wpisu do nagłówka wiadomości zawierającego informację Strona 9 z 95

10 Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Filtracja adresów URL o tym czy wiadomość została zaklasyfikowana jako spam. Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla VPN określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł na VPN. Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL. Filtr URL powinien działać w oparciu o: klasyfikacje adresów URL dostarczoną przez producenta, klasyfikacje adresów stworzoną przez administratora, klasyfikacje firmy trzeciej (opcjonalnie). Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP. Baza adresów URL musi być przechowywana lokalnie w pamięci urządzenia. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: Blokowanie dostępu do adresu URL. Zezwolenie na dostęp do adresu URL. Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML Strona 10 z 95

11 zdefiniowanej przez administratora. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL. Administrator ma możliwość zdefiniowania harmonogramu dla minimum 10 różnych zestawów reguł dla filtrowania URL określający dzień tygodnia, godzinę w jakich nastąpi automatyczne uruchomienie konkretnego zestawu. Harmonogram filtrowania adresów URL powinien być niezależny od harmonogramu dla firewall a. Oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada graficzny edytor konfiguracji harmonogramu reguł dla filtra URL. Edytor reguł dla filtra URL posiada wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). Uwierzytelnianie Urządzenie powinno pozwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: lokalną bazę użytkowników, (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), integrację z serwerem Active Directory. rozwiązanie pozwala na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: SSL, Radius, NTLM, Kerberos. Autoryzacja może zostać włączona na: Zewnętrznym interfejsie (od strony sieci Internet), Wewnętrznym interfejsie (od strony sieci LAN), Jednocześnie na wewnętrznym jak i zewnętrznym interfejsie. Strona 11 z 95

12 Administracja łączami od dostawców usług Internetowych (ISP) Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego musi działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego, równoważenie względem adresu docelowego. Urządzenie musi posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimalnej liczby aktywnych łączy podstawowych poniżej której nastąpi przełączenie na łącza zapasowe. Urządzenie posiada możliwość definiowania przynajmniej 4 rodzajów połączeń typu Dial-up włączając w to: PPPoE, PPTP, PPP, L2TP. Skaner Sieci Administracja Urządzeniem Moduł skanujący sieć wewnętrzną umożliwia: wykrywanie podatnych na ataki wersji oprogramowania, zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym, kontrolę aplikacji sieciowych, wykrywanie luk i podatności na ataki, sugestie niezbędnych działań. Producent dostarcza w podstawowej licencji oprogramowania narzędziowe, które umożliwia: lokalną oraz zdalną konfigurację i administrację, lokalny oraz zdalny podgląd pracy urządzenia (tzw. monitoring w trybie rzeczywistym), umożliwiający zarządzanie, analizę i prostą interpretację logów, zarządzanie więcej niż jednym urządzeniem (centralna administracja). Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi być szyfrowana. Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się po porcie innym niż tcp 80, tcp 443 (http, https). Strona 12 z 95

13 Pozostałe Usługi i Funkcje Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów, którzy posiadają rozłączne lub nakładające się uprawnienia. Urządzenie musi być w pełni zarządzane przez oprogramowanie stworzone i dostarczone przez producenta (Windows 2000/XP/2003/7/2008). Dodatkowo administracja musi być możliwa przy wykorzystaniu linii poleceń (przez SSH lub przy wykorzystaniu portu SERIAL). Urządzenie jest dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia. Urządzenie ma możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem do generowania kompleksowych raportów z jego działania. Program generujący raporty powinien tworzyć pliki HTML oraz mieć możliwość stworzenia pliku index.html zawierającego łącza do wszystkich dotychczas stworzonych raportów. Powinien również mieć możliwość składowania raportu lokalnie na dysku twardym, wysyłania przy użyciu poczty elektronicznej lub przesłania na serwer FTP. W przypadku wysyłania raportów przy użyciu poczty elektronicznej oprogramowanie powinno dawać możliwość spakowania raportu do pojedynczego archiwum. Instalacja całego pakietu oprogramowania, w którego skład wchodzą: aplikacja do konfiguracji urządzenia, aplikacja do podglądu stanu w trybie rzeczywistym, aplikacja do zarządzania logami moduł automatycznego generowania raportów, serwer syslog (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000/XP/2003), serwer bazodanowy (preferowany PostgreSQL), powinna odbywać się przy użyciu jednego pliku instalacyjnego. System operacyjny urządzenia powinien być oparty o jeden ze znanych systemów operacyjnych (preferowany system operacyjny z Strona 13 z 95

14 Urządzenia Parametry Sprzętowe Certyfikaty rodziny BSD). Urządzenie powinno być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. Restart urządzenia może być zabezpieczony poprzez zastosowanie fizycznego tokena USB. Urządzenie oferuje możliwość skonfigurowania usługi dynamicznego DNS dzięki czemu klienci z dynamicznym adresem IP mogą korzystać ze stałej nazwy hosta/domeny. Urządzenie powinno posiadać usługę klienta NTP. Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 70 Gb. Dysk powinien być podzielony na co najmniej 3 partycje. W tym dwie systemowe (umożliwiając tym samym start urządzenia z jednej z dwóch partycji) oraz jedną przeznaczoną na logi. Liczba portów Ethernet 10/100/ Przepustowość Firewall-a wraz z włączonym systemem IPS wynosi 850 Mbps. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi 190 Mbps. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie powinna być mniejsza niż Możliwość zdefiniowania co najmniej reguł filtrujących. Obsługa 128 VLAN-ów. Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. Urządzenie posiada certyfikaty niezależnych organizacji min. Common Criteria EAL 4+. Montaż Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Gwarancja Wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Gwarancja 3 lata wraz z aktualizacjami do wszystkich modułów. Czas reakcji serwisu- wymiana urządzenia na nowe do 2 dni roboczych. 4. S e r w e r 1 Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Płyta główna Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wielordzeniowych. Strona 14 z 95

15 Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Interfejsy sieciowe Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.53 GHz, pamięć L3 12MB, TDP maksymalnie 80W lub procesor równoważny. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik minimum 210 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 8 rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Minimum 12 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. ECC, SBEC, SDDC, Memory Mirror. Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW. Dyski twarde Kontroler RAID Porty Video Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacz Redundantne Hot-Plug o mocy maksymalnie 720W każdy. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Strona 15 z 95

16 Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Interfejsy FC Minimum jedna dwuportowa karta FC4. Karta zarządzania Certyfikaty Dokumentacja użytkownika Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ- 45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament), SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru Strona 16 z 95

17 Gwarancja seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 5. S e r w e r 2 Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Płyta główna Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Gniazda PCI Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wielordzeniowych.. Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.53 GHz, pamięć L3 12MB, TDP maksymalnie 80W lub procesory równoważne. W przypadku procesorów równoważnych, oferowany model serwera z procesorami równoważnymi musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik minimum 210 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 8 rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Minimum 24 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. ECC, SBEC, SDDC, Memory Mirror. Minimum 2 złącza PCIe x8 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Interfejsy sieciowe Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej Strona 17 z 95

18 z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW. Dyski twarde Kontroler RAID Porty Video Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS 6Gbps 2,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacz Redundantne Hot-Plug o mocy maksymalnie 720W każdy. Bezpieczeństwo Diagnostyka Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Interfejsy FC Minimum jedna dwuportowa karta FC4. Karta zarządzania Zainstalowana karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ- 45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament), SNMP, Strona 18 z 95

19 Certyfikaty Dokumentacja użytkownika Gwarancja IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 6. M a c i e r z d y s k o w a z m e c h a n i z m e m a r c h i w i z a c y j n y m M a c i e r z Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Obudowa Kontrolery Moduł podstawowy maksymalnie 3U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie dual-active udostępniające minimum dwa złącza FC 4Gbps na każdym do podłączenia switchy lub serwerów. Wymagane poziomy RAID Strona 19 z 95

20 Cache Dyski 3,5,1/0; Możliwość definiowania globalnych dysków (lub przestrzeni) Hot-Spare. Z opcją przydziału przez administratora pamięci dla zapisu i odczytu; minimum 2GB sumarycznie, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk w razie awarii zasilania. Moduł podstawowy: 5x 450GB SAS 15,000rpm możliwość instalacji dodatkowych 7 dysków; Dodatkowe półki dyskowe: 10x2TB SATA 7,2krpm, możliwość instalacji dodatkowych 2 dysków, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwość obsługi łącznie minimum 60 dysków. Obsługa ekonomicznych dysków SATA II oraz wydajnych SAS w ramach jednej macierzy dyskowej, wymagane dostarczenie licencji na maksymalną obsługiwaną pojemność macierzy. Oprogramowanie Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków rezydujące na macierzy. Upgrade bez zatrzymywania pracy macierzy. Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność kopii migawkowych (co najmniej 256 kopii) oraz klonów (kopie danych point-in-time), zdalnej synchronicznej replikacji danych poprzez wykorzystanie wbudowanych w macierz funkcji mirroringu synchronicznego. Mirroring danych musi być realizowany na poziomie mikrokodu macierzy. Wsparcie dla systemów operacyjnych Bezpieczeństwo Możliwość zdefiniowani min. 512 jednostek logicznych (LUN) Możliwość obsługi 64 podłączonych hostów. Do oferty powinny być dołączone licencje umożliwiające realizację failover na podłączanych serwerach dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych. MS Windows Server 2003 i 2008, Linux, VMWare, AIX, HP-UX, Solaris. Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, Strona 20 z 95

21 Dokumentacja użytkownika wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi Gwarancja posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. S w i t c h F C d o m a c i e r z y Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Ilość i typ portów Minimum 8 aktywnych portów FC8, możliwość rozbudowy do 24., obsługiwane standardy: FL_Port, F_Port, E_Port, Class 2, Class 3, Class F. Oprogramowanie Zarządzające switchami przez SNMP i WWW; monitorujące stan pracy. Kable 8x 5m LC-LC. Gwarancja 3 lata, czas naprawy maksymalnie 1 godzina od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na Gwarancja świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. B i b l i o t e k a t a ś m o w a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Obudowa Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych. Strona 21 z 95

22 Napęd 1x LTO4. Intefrejs Liczba slotów Liczba kaset dostarczonych wraz z biblioteką Dodatkowe Gwarancja SAS wymagany odpowiedni kabel zewnętrzny oraz kontroler umożliwiający podłączenie biblioteki do jednego z ww. serwerów. 8 z możliwością rozbudowy do 16, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów. 25x LTO4, 2x kaseta czyszcząca. interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD, wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm, wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja), obsługa SNMP. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 7. Z a s i l a c z a w a r y j n y U P S Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Moc pozorna Minimum 5000 VA Obudowa Maksymalnie 4U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie. Charakterystyka Online. Właściwości Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14. Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13. Strona 22 z 95

23 Minimum 2 gniazda wyjściowe typu IEC320-C19. Napięcie nominalne: 230 V. Częstotliwość 50/60 Hz (+/- 3) Hz. Wydajność przy pełnym naładowaniu min. 95%. Baterie bezobsługowe typu hot-swap. Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 21 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja optyczno-akustyczna. Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS em wyświetlający informacje (przynajmniej o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym). Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Dołączone oprogramowanie zarządzające. Minimum jeden port serial. Minimum jeden port USB 2.0. Możliwość instalacji karty pozwalającej na zarządzanie UPS em Komunikacja poprzez sieć Ethernet. Wsparcie dla protokołu SHUT. Oprogramowanie do zarządzania. Normy i UL, cul, CB Report, GS, GOST, SIRIM, NRCS, TISI, KC, BSMI, S-Mark, certyfikaty FCC PART15, Class B. CNS Wydzielanie ciepła Podczas pracy na baterii nie więcej niż 1300 BTU. Głośność Nie większa niż 55 dba. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi Gwarancja posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 8. Z e s t a w k o m p u t e r o w y t y p u I J e d n o s t k a c e n t r a l n a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16 niski profil, Strona 23 z 95

24 Procesor 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze esata. Procesor klasy x86 2 rdzeniowy min. 2,93GHz, 3MB cache lub równoważny. Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating Productivity wynik 169 punktów a w teście E-Learnig wynik 172 punktów. Pamięć RAM Min. 3GB DDR3 1333MHz (1x2048MB+1x1024MB). Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Karta sieciowa Porty 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco diagnostycznej producenta komputera. Wbudowane: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort lub DVI-D, min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz Napęd optyczny Odtwarzacz DVD. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi. Obudowa Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Strona 24 z 95

25 System operacyjny Bezpieczeństwo Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 235W i wydajności min. 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię procesora lub pamięci podręcznej procesora. Uszkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. Licencja Microsoft Windows 7 Prof. PL 32-bit, w polskiej wersji językowej lub równoważna, pozwalająca na zainstalowanie i uruchomienie programów eksploatowanych przez Zamawiającego takich jak: EuroSoft Apteka, PŁATNIK, NFZ-KO, NFZ 2, miniiris, e- PFRON Offline. Zainstalowany system operacyjny ma nie wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik instalacyjny. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego Strona 25 z 95

26 hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, Strona 26 z 95

27 Dodatkowe oprogramowanie podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy. Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB. Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie. Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej. Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci. Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS. Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Strona 27 z 95

28 Certyfikaty i standardy Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą Strona 28 z 95

29 Wsparcie techniczne producenta Gwarancja M o n i t o r ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Gwarancja 3 lata w następnym dniu roboczym. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą (5:4) TFT 19 Jasność min. 250 cd/m2. Kontrast min. 800:1. Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Rozdzielczość minimalna Powłoka powierzchni min. 160/170 stopni. max 5ms (od czerni do bieli) x 1024 przy 60Hz. Przeciwodblaskowa. Strona 29 z 95

30 ekranu Podświetlenie System podświetlenia min. 2 lampy CCFL lub LED. Zakres pochylenia min. 25. monitora Zakres obracanie min. 90. monitora PIVOT Tak. Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot. Waga bez Maksymalnie 4,3 kg. podstawy Złącza 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, wbudowany HUB USB min. 4 porty wejściowe. Zużycie energii max 53W. Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikaty TCO 03, ISO lub ISO 9241, Energy Star 5.0. Inne Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania. Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników. 9. Z e s t a w k o m p u t e r o w y t y p u I I J e d n o s t k a c e n t r a l n a Producent Nazwa producenta: Spełnia Identyfikacja Typ produktu, model: TAK/NIE Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze esata; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę trybu RAID 0 i RAID 1. Procesor Procesor klasy x86 2 rdzeniowy min. 2,93GHz, 3MB cache lub Strona 30 z 95

31 równoważny. Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating Productivity wynik 169 punktów a w teście E-Learnig wynik 172 punktów. Pamięć RAM Min. 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB). Dysk twardy Min. 500 GB SATAII 7200rpm. Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej min. do 256MB. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Karta sieciowa Porty 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco diagnostycznej producenta komputera. Wbudowane: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 1 x DisplayPort lub DVI-D, min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz Napęd optyczny Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Obudowa Typu Mini Tower (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z Strona 31 z 95

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.2 do SWIZ

Załącznik nr 1.2 do SWIZ Załącznik nr 1.2 do SWIZ Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe parametry techniczne

Szczegółowe parametry techniczne Szczegółowe parametry techniczne Pakiet nr 1 Specyfikacja jednostki centralnej 2 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia. Załącznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz zakres wdrożenia. 1. Szafa serwerowa 19 1 sztuka. Ilość miejsc Wysokość Wysokość użytkowa Szerokość Szerokość użytkowa Głębokość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo