I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu:"

Transkrypt

1 I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu: shutdown -Przeznaczenie: zamykanie systemu -Parametry: shutdown [minuty] [informacja dla zalogowanych uŝytkowników] shutdown - natychmiastowe zamknięcie systemu shutdown now - j/w shutdown 0 (zero) - j/w shutdown 2 - system zamknie się za 2minuty shutdown 2 2minuty do wył. systemu - system zamknie się za 2minuty pokazując komunikat -Opis: to polecenie słuŝy do zamykania systemu, jest moŝliwość ustawienia tej komendy, Ŝeby zamyknęła Linuxa za np. 2 min. powiadamiając zalogowanych uŝytkowników adduser -Przeznaczenie: dodawanie nowego uŝytkownika -Parametry:adduser [nazwa uŝytkownika] adduser jan - dodaje uŝytkownika do komputera o nazwie(imieniu) jan -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz się najpierw przelogować na root'a -Patrz takŝe: [passwd] [newgrp] newgrp -Przeznaczenie: dodawanie nowej grupylub przełączanie na inną -Parametry:newgrp [nazwa grupy] newgrp programmers - dodaje nową grupę o nazwie programmers -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tworzenia grupy, jeśli nie masz prawo do zmieniania się międz nimi -Patrz takŝe: [adduser] passwd -Przeznaczenie: zmiana hasła -Parametry: passwd [uŝytkownik] adduser - zmienia hasło loginu na którym jesteś zalogowany adduser thomson - zmienia hasło uŝytkownika thomson, jeśli jesteś zalogowany jako root i nie musisz znać poprzedniego hasła zwykłego uŝytkownika -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz się najpierw przelogować na root'a -Patrz takŝe: [adduser] logout -Przeznaczenie: słuŝy do wylogowania się -Parametry: brak -Opis: po wpisaniu polecenia widzimy napis do zalogowowania się -Patrz takŝe: [adduser] who -Przeznaczenie: sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany -Parametry: who [parametry] who - pokazuje np: root tty01 Dec 13 12:42 who am i - pokazuje nam informacje o naszym loginie -Opis: moŝesz za pomocą tego polecenia sprawdzić kto jest zalogowany lub "kim" jesteś w systemie -Patrz takŝe: [users] [w] [whoami] users -Przeznaczenie: pokazuje kto jest zalogowany -Parametry: brak -Opis: ta komenda jedynie pokazauje po przecinku nazwy uŝytkowników zalogowanych w systemie -Patrz takŝe: [who] [w] [whoami]

2 w -Przeznaczenie: pokazuje kto jest zalogowany -Parametry: brak -Opis: po wpisaniu widzisz napisy : 8:43pm up 13 min, 3 users, load average: 0.07, 0.20, 0.20 USER TTY FROM IDLE JCPU PCPU WHAT ^^^a co poszczególne rzeczy oznaczają^^^ 8:43pm - bieŝaca godzina (20:43) up 13 min - jak długo pracuje nasz system (13min) 3 users - ilu uŝytkowników pracuje w systemie load average - obciąŝenie systemu przez programy USER - identyfikator uŝytkownika TTY - nazwa terminalu FROM - informacja dodatkowa - godzina zalogowania IDLE - ile czasu upłynęło od ostatniego naciśnięcia klawisza JCPU - czas zuŝyty przez wszystkie programy na danym terminalu PCPU - oraz przez wszystkie programy w danym momencie WHAT - nazwa aktywnego procesu -Patrz takŝe: [who] [whoami] [whoami] [users] whoami -Przeznaczenie: sprawdzamy nazwą loginu na którym się zalogowaliśmy -Parametry: brak -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root to wyśwetla napis w następnej linijce "root" -Patrz takŝe: [who] [w] [users] mesg -Przeznaczenie: zezwolenie lub nie na przyjmowania komunikatów -Parametry: adduser [Yn] mesg y - moŝesz otrzymywać wiadomości mesg n - nie moŝesz otrzymywać wiadomości -Opis: jest to moŝliwość ustawienia czy do ciebie mają przychodzić komunikaty -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser] write -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: write [uŝyykownik] [wiadomość] write pasternak wiadro - wysłanie wiadomości do uŝytkownika pasternak, u pasternaka pojawi się tekst: Message from silverstar!root on tty1 at 23:33 wiadro po polsku i ludzku: "Wiadomość od root wysłana o godz. 23:33" i teraz wiadomosc "wiadro" -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania komunikaty do wybranej osoby -Patrz takŝe: [mesg] [wall] [rwall] [ruser] wall -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich uŝytkowników wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch osób -Patrz takŝe: [mesg] [write] [rwall] [ruser] rwall -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich sieci wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [ruser]

3 ruser -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich pracujących w systemie uŝytkowników wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [ruser] talk -Przeznaczenie: interaktywna rozmowa -Parametry: talk talk parker - wtedy pokaŝe się wiadomość No connect yet - brak polaczenia Waiting for your party to respond - czekanie na odp. Your party is not logged on - brak partnera w sieci Ringing your party again - ponowne wezwanie Connection established - nawiazano polaczenie U odbiorcy pojawi napis Message from at 23:33 talk: connection requested by root talk: respond with: talk root Czyli jesli adresat po odczytaniu tego napisze talk root, to polaczenie zostanie nawiazane -Opis: mozemy nawiazac interaktywny kontakt nie tylko z osoba z naszego komputera, ale tez innego z sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [rwall] [ruser] finger -Przeznaczenie: informacja o uŝytkownikach -Parametry: finger [user] finger - pokarze się nam okienko w rodzaju: LOGIN NAME TTY IDLE WHEN WHERE root root ttyp1 1.01s Jan 20:33 Unknow finger root - pokarze się nam okienko w rodzaju: Login name: root In real life: root Directory: /root Shell: /bin/bash On since Jan 27 20:33:11 on ttyp1 at Unknow No unread mail No Plan. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Jak widac dowiadujemy się, jakie są prawdziwe personalia uŝytkownika (In real life), nazwy jego kartoteki prywatnej (Directory), rodzaj shell'a (Shell), kiedy się zalogowal (On since), lub kiedy ostatnio byl w sieci (Last login), czy dostal/czytal ostatnią paczkę poczty -Opis: Są to szczegółowe informacje o uŝytkownikach -Patrz takŝe: [who] su -Przeznaczenie: szybka zmiana loginu -Parametry: su [user] su root - zmieniamy się w uŝytkownika root po podaniu jego hasła -Opis: jesli jestesmy jako root nie trzeba podawać hasła -Patrz takŝe: [logout] chmod -Przeznaczenie: zmieniamy parametry pliku -Parametry: chmod [u(user) g(grupa) o(właściciel) a(wszyscy)][+ -][r(czytanie) w(pisanie) x(uruchamianie)][nazwa pliku] chmod ugo-rw file - odbieramy prawa dostępu do czytania i modyfikowania pliku właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod a-rw - j/w

4 chmod a+r - wszyscy mają prawo do czytania pliku chmod a+rwx - wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku -Parametry: chmod [liczba od 000 do 777][nazwa pliku] pierwsza liczba to uŝytkownik, druga liczba to grupa a trzecia pozoztali 0 lub --- brak praw dostępu 1 lub --x wykonywanie 2 lub -w- czytanie 3 lub -wx zapis 4 lub r-- zapis i wykonywanie 5 lub r-x odczyt 6 lub rw- odczyt i zapis 7 lub rwx odczyt, zapis i wykonywanie chmod 777 file - dajemy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod 000 file - zabieramy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod a+r - wszyscy mają prawo do czytania pliku chmod a+rwx - wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku -Opis: są to prawodostępu dające lub nie prawa do zapisu, czytania i wykonywania jakie są prawa moŝna zobaczyć wpisując ls -l na początku jest -rwxr--r-- pierwszy znak oznacza plik, katalog..., jeśli zwykły plik to jest minus-, 9 następnych to prawa dostępu 3 pierwsze dla włąściciela 3 następe dla grupy a 3 ostatnie dla wszystkich -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser] chown -Przeznaczenie: zmieniamy parametry pliku -Parametry: chmod [user] [plik] chown rex doc6 - rex jest właścicielom pliku doc6 chown rex doc* - rex jest właścicielom wszystkich plików w katalogu zaczynających się na doc np. doc5, doc98 chown rex??? - rex jest właścicielom wszystkich plików mających 3 litery np. doc, abc -Opis: jest to moŝliwość ustawienia właściciela pliku lub plików -Patrz takŝe: [chmod] [chgrp] [newgrp] chgrp -Przeznaczenie: ustawiamy która grupa jest właścicielem pliku pliku -Parametry: chgrp [grupa] [plik] chgrp gracze spis - gracze są właścicielami pliku spis chgrp gracze * - gracze są właścicielami wszystkich plików -Opis: jest to moŝliwość ustawienia czy d ciebie mają przychodzić komunikaty -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser]

5 II. Polecenia związane z plikami i katalogami: -Polecenia związane z katalogami: --ls -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: ls [parametr] [katalog] -- ls - zostaną wyświetlone pliki i katalogi jeden po drugim -- ls -a - zostaną wyświetlone wszystkie pliki (ukryte) i katalogi -- ls -l - zostaną wyświetlone pliki i katalogi w postaci listy -- -ls -t - zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki nowsze -- ls -r - zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki starsze -- -Opis: jest moŝliwość łączenia parametrów w postaci ls -al jednak źle będą rozpoznawane ls -a -l -- -Patrz takŝe: [dir] -- --dir -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: -brak- -- -Opis: to samo po napisaniu ls (bez parametrów) -- -Patrz takŝe: [ls] -- --pwd -- -Przeznaczenie: sprawdzanie w którym jesteśmy katalogu -- -Parametry: -brak- -- -Opis: po wpisaniu komendy pokazuje się odpowiedź -- --cd -- -Przeznaczenie: zmiana katalogu -- -Parametry: ls [parametr lub katalog] -- cd.. - cofamy się o 1 katakog na dół -- cd../.. - cofamy się o 2 katakogi na dół -- cd gry - otwieramy katalog gry -- -cd gry/tetris - otwieramy katalog tetris w katalogu gry -- cd../programy - otwieramy katalog programy w katlogu niŝej -- cd /programy - otwieramy katalog programy na samym "dole" -- cd - otwieramy własny katalog -- -Opis: jest to moŝliwość zmieniania aktualnego katalogu -- --rmdir -- -Przeznaczenie: usuwanie katalogu -- -Parametry: rmdir [katalog(i)] -- rmdir kat1 - usuniencie katalogu kat1 -- rmdir kat1 kat2 - usuniencie katalogu kat1 i kat2 -- rmdir kat1/kat10 - usuniencie katalogu kat10 w katalogu kat1 -- -Opis: jest moŝliwość usunięcia katalogu, UWAGA katalog musi być pusty -- -Patrz takŝe: [mkdir] -- --mkdir -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: mkdir [katalog] -- mkdir kat8 - zostanie utworzony katalog kat8 -- mkdir kat1 gry - zostanie utworzony katalog kat8 i gry -- mkdir gry/nethach - zostanie utworzony katalog gry a wnim utworzony katalog nethack -- -Opis: jest moŝliwość utworzenia katalogu --

6 -Polecenia związane z plikami: --cat -- -Przeznaczenie: edytowanie tekstu -- -Parametry: cat [parametr] [katalog] -- cat >nowy.w - wpisany tekst jest zapisany do pliku nowy.w -- cat nowy.w > dwa - plik nowy.w kopiujemy do pliku dwa -- -cat dwa nowy.w >tr3 - plik nowy.w i dwa (złączony jeden po drugim) kopiujemy do tr3 -- cat tr3 > one > two > tree - plik tr3 kopiujemy do one, one do two, two do tree -- -Opis: UWAGA przy plikach binarnych grozi ta metoda zawieszeniem terminala lub systemu -- --rm -- -Przeznaczenie: usuwanie pliku -- -Parametry: rmdir [plik(i)] -- rmdir plk1 - usuniencie pliku kat1 -- rmdir plk1 plk2 - usuniencie pliku kat1 i kat2 -- -Opis: jest moŝliwość usunięcia pliku -- -Patrz takŝe: [rmdir] -- -Polecenia związane z kopiowaniem i przenoszeniem, plików i katalogów : --mv -- -Przeznaczenie: przenoszenie plików -- -Parametry: mv [plik] [cel] -- mv qfile /tmp - przenosimy plik qfile do katalogu /tmp -- mv f* kat - przenosimy wszystkie pliki zaczynające się litere f do katalogu kat -- -Opis: za pomocą tej komendy moŝemy takŝe zmienić nazwę -- --cp -- -Przeznaczenie: kopiujemy plik -- -Parametry: cp [plik/katalog] [cel] -- cp plk1 plik198 - kopiujemy zawartość plk1 do plik cp plk1 c - kopiujemy zawartość pliku plk1 do c -- -Opis: jest moŝliwość kopiowania plików i katalogów -- -Patrz takŝe: [mv] [mvdir] -- --mvdir -- -Przeznaczenie: przenoszenie katalogu -- -Parametry: mvdir [katalog] [cel] -- mvdir homm3 gry - przenosimy katalog homm3 do gry -- mvdir kosz /tmp - przenosimy katalog kosz do /tmp -- -Opis: to polecenie działa podobnie jak mv -- -Patrz takŝe: [mv] --

7 III. Polecenia związane z procesami: ps -Przeznaczenie: sprawdzanie komunikatów -Parametry: ps [parametry] ps - zotanie wyświetlone PID TTY STAT TIME COMMAND S 0:02 /bin/login -- root S 0:00 (mingetty) S 0:00 (mingetty) S 0:00 (mingetty) S 0:01 (bash) R 0:00 ps ps -aux - zotanie wyświetlone USER PID %CPU %MEM SIZE RSS TTY STAT START TIME COMMAND bin ? S 20:32 0:00 (portmap) news ? S 20:33 0:00 /sbin/innd -p5 -r news ? S 20:33 0:00 (overchan) jasio S 20:33 0:01 /bin/login -- jasio jasio S 20:38 0:01 -bash asia S 20:39 0:01 /bin/login -- asia asia S 20:39 0:00 -bash root ? S 20:30 0:04 init [...] root R 20:53 0:00 ps -aux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ USER - uzytkownik procesu PID - numer identyfikacyjny procesu TTY - procesy zwiazane z naszym terminalem STAT - status procesu R - proces dzialajacy (ang. running) T - proces zatrzymany (ang. stopped) P - proces w stanie spoczynku (ang. page wait) D - proces w stanie spoczynku (ang. disk wait) S - proces w stanie spoczynku (ang. sleeping) I - proces w stanie spoczynku (ang. idle) Z - proces duch (ang. zombie), zakonczyl sie ale nie rozliczyl sie jeszcze z procesami nadrzednymi! TIME - jak dlugo dziala proces COMMAND - nazwa programu, ktorej odpowiada proces %CPU - ilosc zaangazowania procesora w procesie %MEM - jaka czesc pamieci operacyjnej -Opis: jeśli chcesz zobaczyć kot jakie procesy wykonuje jest to polecenie dla ciebie -Patrz takŝe: [kill] kill -Przeznaczenie: zabijanie procesów -Parametry:kill [parametr] [PID] kill zabija proces z numerem 200 (PID) kill jeśli jest oporny i nieche się wyączyć jest to prawie pewny sposób kill zabija wszystkie procesy procesy kill !!!samobójstwo!!! -Opis: wyłączanie procesów -Patrz takŝe: [ps]

8 IV. Polecenia związane z pomocą: help -Przeznaczenie: wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie -Parametry: -brak- -Opis: wyświetlenie komunikatów dostępnych w systemie -Patrz takŝe: [man] man -Przeznaczenie: pokazuje nam pomoc do programu -Parametry: man [program] man mount - wyświetla pomoc do polecenia mount -Opis: pomoc do konkretnych programów -Patrz takŝe: [man] V. Polecenia związane z kompresją i archiwilizacją: gzip -Przeznaczenie: kompresuje nam archiwum *.qz -Parametry: gunzip [parametry] [*.gz] gzip arx - tworzy nam zkompresowany plikp arx.gz gzip -d arx.gz - odkompresuje nam archiwum arx.gz -Opis: MoŜna tylko kompresować jeden plik, w przypadku większej ilości trzeba uŝyć TAR'a -Patrz takŝe: [tar] tar -Przeznaczenie: achiwizuje nam archiwum *.qz -Parametry: tar [parametry] [*.tar] tar -cvf plik* - archwzuje nam wszystkie pliki do sk.tar tar -xvf - rozarchwzuje nam wszystkie sk.tar -Opis: TAR nie kompresuje nam plików, Ŝeby były z kompresowane trzeba uŝyć GZIP'a -Patrz takŝe: [man]

9 Wszystkie standartowe polecenia systemu Linux: /proc - Pseudo system plików z informacjami o procesach setfpucw - Zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 _exit - Zakończ bieŝący proces abort - Nienormalne zakończenie programu abs - Oblicza bezwzględna zmiennej integer ac - Wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia uŝytkowników accept - Przyjmuj połączenie na gnieździe access - Sprawdź prawa uŝytkownika do pliku acct - Switch process accounting on or off acheflush - WypróŜnij zawartość cache z instrukcjami i/lub z danymi acos - Funkcja arcus cosinus acosh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji cosinus adjtimex - Dopasuj zegar kernela alarm - Ustaw zegar na dostarczenie sygnału alarm aliases - Plik z aliasami dla sendmaila alloca - Alokacja pamięci apropos - Przeszukaj bazę danych whatis pod kątem łańcuchów ar - Utwórz, modyfikuj i ekstraktuj z archiwów arch - Wydrukuj architekturę maszyny ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej, lub ascii-xfr - Podeślij/pobierz pliki przy uŝyciu protokołu ASCII asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime - Konwersja binarnej daty i czasu asin - Funkcja arcus sinus asinh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji sinus assert - Przerwanie pracy programu jeśli wyraŝenie jest fałszywe atan - Funkcja arcus tangens atan2 - Funkcja arcus tangens dwóch zmiennych atanh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji tangens atexit - Rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu programu atof - Konwersja zmiennej napisowej na double atoi - Konwersja zmiennej napisowej na integer atol - Konwersja zmiennej strong na long integer autoexecd - Demon dla blondynek badblocks - Szukaj na urządzeniu uszkodzonych bloków basename - Oddziela katalog i przyrostek od nazw plików. bc - Język kalkulatora dowolnej precyzji bcmp - Porównanie łańcuchów bajtów bcopy - Kopiowanie łańcucha bajtów bdflush - Uruchom, oczyść, lub dostrój daemona bdflush (buffer-dirty-flush) biff - "Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest" bind - PrzywiąŜ nazwę do gniazda bison - Generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc) bootparam - Wprowadzenie do parametrów bootujących kernela Linuxa. brk, sbrk - Zmień wielkość segmentu danych bsearch - Binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy bzero - Wpisywanie zer do łańcucha bajtów captoinfo - Konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo cat - Połącz pliki i wypisz na standardowe wyjcie catgets - Pobranie komunikatu z katalogu komunikatów catopen, catclose - Otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów cbrt - Pierwiastek sześcienny ceil - Najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza niŝ x chat - Zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem chattr - Zmień atrybuty plików na systemie plików ext2fs chdir, fchdir - Zmień katalog roboczy checkalias - Sprawdź czy alias nie jest juŝ zdefiniowany. chfn - Zmień swoją informację fingerową

10 chgrp - Zmień grupę właścicieli plików chkdupexe - Znajdź dublujące się pliki wykonywalne chmod, fchmod - Zmień prawa pliku chown, fchown - Zmień właściciela pliku chroot - Zmień główny katalog chsh - Zmień powłokę loginową cjpeg - Konwersja plików graficznych do formatu JPEG cksum - Oblicz sumę kontrolną i policz bajty w pliku clear - Wyczyść ekran terminala clock - Wyznaczanie czasu procesora clone - Utwórz proces potomny close - Zamknij deskryptor pliku closedir - Zamknięcie strumienia katalogu colrm - Usuń z pliku kolumny comm - Porównaj dwa posortowane pliki linia po linii compress uncompress - Skompresuj dane (wersja 4.1) configure - Przygotuj kod źródłowy do kompilacji confstr - Pobranie zmiennych łańcuchowych zaleŝnych od konfiguracji connect - Zainicjuj połączenie poprzez gniazdo console - Terminal na konsoli i konsole wirtualne console_codes - Kody konsolowe Linuxa, oraz sekwencje eskejpowe copysign - Kopiowanie znaku liczby cos - Funkcja cosinus cosh - Hiperboliczna funkcja cosinus cp - Kopiuj pliki i katalogi create_module - Utwórz wpis ładowalnego modułu cron - Daemon do wywoływania odłoŝonych komend crontab - Zarządzanie plikami crontab naleŝącymi do uŝytkowników (V3) crypt - Szyfrowanie danych i haseł csplit - Podziel plik na części według linii kontekstowych ctermid - Pobranie nazwy terminalu kontrolującego ctrlaltdel - Ustaw działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del cut - Usuń sekcje z kaŝdej linii plików date - Wydrukuj, lub ustaw datę systemową i czas dc - Kalkulator dowolnej precyzji dd - Skonwertuj plik podczas jego kopiowania delete_module - Skasuj wpis ładowalnego modułu. depmod, modprobe - Programy do "automatycznej" obsługi modułów df - Podsumuj ilość wolnego miejsca na dysku dialog - Wyświetlaj dialogi ze skryptów powłoki diff - Szukanie róŝnic pomiędzy dwoma plikami difftime - Obliczanie róŝnicy czasu dircolors - Konfiguracja kolorów dla `ls' dirname - Usuń niekatalogowy przyrostek nazwy pliku div - Obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych djpeg - Dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego dos, xdos, dosexec, dosdebug - Uruchamianie MS-DOS-u i programów dpkg - MenedŜer pakietów dla systemu Debian GNU/Linux dpkg-deb - Narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb) dpkg-split - Narzędzie dzielenia/łączenia pakietów Debiana drand48, erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48, drem - Reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego dselect - Narzędzie do zarządzania pakietami Debiana du - Podsumuj zuŝycie miejsca na dysku dumpe2fs - Wyrzuć dane o systemie plików dumpkeys - Wyrzuć tabele translacji klawiatury dup, dup2 - Duplikuj deskryptor pliku e2fsck - Sprawdź system plików ext2fs (second extended filesystem) echo - Wyświetl linijkę tekstu ecvt, fcvt - Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

11 ed, red - Edytor tekstu edquota - Edytuj quoty uŝytkowników eject - Wysuń wyciągalny nonik env - Uruchom program w zmienionym środowisku environ - Środowisko uŝytkownika erf, erfc - Funkcja błędu i uzupełniająca funkcja błędu errno - Numer ostatniego błędu execl, execlp, execle, execv, execvp - Wykonanie pliku execve - Uruchom program exit - Normalne zakończenie programu exp, log, log10, pow - Funkcja wykładnicza, logarytm oraz potęga expand - Skonwertuj znaki tabulacji na spacje expm1, log1p - Funkcja wykładnicza minus 1, logarytm z 1 plus argument exports - Systemy plików eksportowane w systemie NFS expr - Wykonaj wyraŝenia fabs - Wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej faillog - Plik logujący nieudane zalogowania false - Nic nie rób, bez powodzenia fclose - Zamknięcie strumienia fcntl - Manipuluj deskryptorem pliku fd - Urządzenie stacji dyskietek fdatasync - Zsynchronizuj rdzeniowe zawartości plików z zawartością dysku. fdformat - Niskopoziomowe formatowanie dyskietki fdisk - Obsługa tablicy partycji dla Linuxa feof, ferror, fileno, clearerr - Sprawdzenie i zmiana stanu strumienia fflush - WypróŜnienie buforów strumienia ffs - Pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie fgetgrent - Pobranie wpisu z pliku grupy fgetpwent - Pobranie wpisu z pliku haseł file - Określ typ pliku filesystems - Typy systemów plików Linuxa: minix, ext, ext2, xia, msdos, finger - Program do sprawdzania informacji o uŝytkowniku flock - Załącz, lub usuń doradczy lock z otwartego pliku. floor - Największa wartość całkowita nie większa niŝ x fmod - Reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego fmt - Prosty optymalny formater tekstu fnmatch - Porównanie nazwy pliku lub ścieŝki fold - Zawiń kaŝdą linię wejścia aby pasowała do określonej szerokości fopen, fdopen, freopen -Funkcje otwarcia strumienia fork, vfork - Utwórz proces potomny formail - Program do zmiany formatu listów ( ) fpathconf, pathconf - Pobranie konfiguracji dla plików fread, fwrite - Binarny odczyt/zapis strumienia free - Wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie frexp - Konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą frm,nfrm - Podaje pola from i subject wybranych wiadomości w skrzynce fstab - Statyczna informacja o systemach plików fsync - Synchronizuj wewnątrzrdzeniową zawartość pliku z zawartością dysku full - Urządzenie zawsze pełne fuser - Podaj procesy, korzystające z plików g77 - Kompilator Fortranu GNU (v0.5.24) gawk - Język wyszukiwania i przetwarzania wzorców. gdb - Debugger GNU get_kernel_syms - Pobierz wyeksportowane symbole kernela i modułów getdents - Pobierz wpisy katalogu getdomainname, setdomainname - Pobierz/ustaw nazwę domeny getdtablesize - Pobierz rozmiar tabeli deskryptorów getfilename - Zapytaj uŝytkownika o nazwę pliku w określonym formacie getgid, getegid - Pobierz identyfikator grupy getgroups, setgroups - Pobierz/ustaw listę grup dostępu

12 gethostid, sethostid - get or set the unique identifier of the current host gethostname, sethostname - Pobierz/ustaw nazwę hosta getitimer, setitimer - Pobierz lub ustaw wartość wewnętrznego timera getlist - Pobierz listę z serwera NNTP getopt - Analizuj opcje linii komend getpagesize - Pobierz rozmiar strony systemowej getpeername - Pobierz nazwę podłączonego peera getpid, getppid - Pobierz identyfikator procesu getpriority, setpriority - Pobierz/ustaw priorytet przydzielania programu getpw - Zrekonstruuj wpis z pliku passwd. getpwent, setpwent, endpwent - Pobierz wpis z pliku z hasłem getpwnam, getpwuid - Pobierz wpis z pliku z hasłem getresuid, getresgid - Pobierz rzeczywisty, efektywny i zachowany ID getrlimit, getrusage, setrlimit - Pobierz/ustaw limity zasobów i zuŝycie getsid - Pobierz ID sesji getsockname - Pobierz nazwę gniazda glob, globfree - Znajdź ścieŝki, odpowiadające wzorcowi, zwolnij pamięć z glob() GNU as - Przenośny asembler GNU gpm - Narzędzie do kopiowania i wklejania oraz serwer myszy groff - Frontend systemu formatowania dokumentów groff groff_me - Makra troff dla formatowania dokumentów group - Plik grup uŝytkowników groupadd - Utwórz nową grupę groupdel - Usuń grupę groupmod - Zmień dane grupy groups - Drukuj grupy, w których jest uŝytkownik gs - Aladdin Ghostscript wersja interpreter/przeglądarka gzexe - Kompresuj pliki wykonywalne gzip, gunzip, zcat - Skompresuj i zdekompresuj pliki halt, reboot - Zastopuj system hd - Urządzenia twardych dysków MFM/IDE hdparm - Pobierz/ustaw parametry dysku twardego head - Wypisz pierwszą część plików hexdump - Zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy hier - Opis systemowej hierarchii plików host - Wyszukuje nazw hostów uŝywając serwerów domen htonl, htons, ntohl, ntohs - Konwersja wartości pomiędzy lokalnym a httpd - Serwer http Apache id - Drukuj rzeczywiste i efektywne UID oraz GID idle - Powoduje idlowanie (bezczynność) procesu 0 ifconfig - Konfiguruj interfejs sieciowy index, rindex - Zlokalizuj znak w ciągu inetd.dq super-serwer info - System hipertekstu GNU init, telinit - sterowanie procesu inicjującego inittab - format pliku inittab uŝywanego przez proces init kompatybilny z sysv. insmod - instaluje ładowalny moduł jądra install - kopiuj pliki i ustaw ich atrybuty intro - Wprowadzenie do formatów plików intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych intro - wprowadzenie do poleceń uŝytkownika intro - Wprowadzenie do sekcji róŝne intro - wprowadzenie do wywołań systemowych intro - wstęp do plików specjalnych ioctl - kontroluj urządzenia ioperm - ustaw prawa wejścia/wyjścia portu iopl - zmień poziom uprawnień I/O ip - Implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux ipc - mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V ipc - Wywołania systemowe IPC z Systemu V

13 ipchains - administracja zaporą ogniową IP (IP firewall) ipchains-restore - przywróć łańcuchy zapory ogniowej IP wczytane ze stdin ipchains-save - wypisz łańcuchy ścianki ogniowej IP na stdout ipcs - udostępnij informacje o urządzeniach ipc ipcs - udostępnij informacje o urządzeniach ipc ipfw - zapora ogniowa (firewall) IP i zliczanie ruchu isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, iso_8859_1 - zestaw znaków ISO zakodowany ósemkowo, dziesiętnie issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem issue.net - plik identyfikacji dla sesji telnetowych joe - "własny edytor Joe'go" (Joe's Own Editor) join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury kbdrate - zresetuj częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury kerneld - wykonuje działanie jądra w przestrzeni uŝytkownika (jak np. ładowanie modułów na Ŝyczenie) keytables - opisy tabeli klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys kill - wyślij sygnał do procesu kill - zakończ proces killall - zakończ procesy określone nazwą killall5 -- wyślij sygnał wszystkim procesom. killpg - wyślij sygnał do grupy procesów konsolowe ioctl'e - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych koules.svga - Gra akcji dla Linuxa ksh - Publiczna implementacja powłoki Korn-a latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu ld.so - dynamiczny konsolidator/ładowacz a.out ldconfig - określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania ldd - drukuj zaleŝności od bibliotek dzielonych less - przeciwieństwo more licq - klient ICQ dla X11 lilo - instalacja boot loadera lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo link - tworzy dla pliku nową nazwę ln - utwórz dowiązania między plikami loadkeys - ładuj tablice translacji klawiatury locale - opis obsługi wielu języków locale - opisuje pliki definicji locale login - zalogowanie się w systemie logname - wydrukuj nazwę loginową uŝytkownika longjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu look - wyświetl linie, zaczynające się od podanego napisu lp - urządzenia drukarek wierszowych ls, dir, vdir - listuj pliki i katalogi lsattr - listuj atrybuty plików z systemu plików ext2fs. lseek - repozycjonuj offset w pliku lsmod - wyświetla załadowane moduły lynx - przeglądarka WWW mail - wysyłanie i odbieranie poczty mailaddr - opis adresowania poczty mailq - drukuj kolejkę poczty makemap - utwórz bazy map dla sendmaila man - formatuj i wyświetlaj dostępne strony podręcznika man man - makra do formatowania stron man man.config - dane konfiguracyjne systemu podręcznika man mattrib - zmień atrybuty plików MSDOS mbadblocks - testuje dyskietki, oznacza błędne bloki w FAT mcat - zrzuć obraz dyskietki mcd - zmień katalog MSDOS mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych mcopy - kopiuj pliki pomiędzy DOSem a Unixem

14 md5sum - oblicz i sprawdź skrót [pliku] w formacie MD5 mdel - skasuj plik MSDOS mdeltree - usuwanie katalogu MSDOS mdir - wyświetl katalog DOSu mdu - wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez katalog DOS mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe mesg - kontroluj dostęp zapisu do terminala metamail - infrastruktura dla oprogramowania pocztowego bazującego na mailcap mformat - dodaje system plików DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki minfo - pokaŝ informację o systemie plików MS-DOS mkdir - utwórz katalogi mke2fs - utwórz linuxowy system plików second extended mkfifo - utwórz FIFO (potoki nazwane) mkmanifest - tworzy skrypt powłoki do odtworzenia nazw plików Unixa mknod - utwórz specjalne pliki mkswap - skonfiguruj obszar swap dla Linuxa mmap, munmap - mapuj pliki lub urządzenia na pamięć mmd - utwórz podkatalog MSDOS mmount - zamontuj (dołącz) dysk MSDOS mmove - przesuń lub zmień nazwę pliku/katalogu MSDOS more - filtrowa przeglądarka plików dla CRT motd - komunikat dnia mount - montuj system plików mouse - interfejs myszy szeregowej mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS mrd - usuń katalog MSDOS mren - zmień nazwę istniejącego pliku MSDOS msgget - daj identyfikator kolejki komunikatów mshowfat - pokazuje FAT dla danych plików mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools mtoolstest - sprawdza i wyświetla konfigurację mtools mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS mutt - agent pocztowy uŝytkownika (MUA) mv - przemianuj nazwy plików mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz nanosleep - zatrzymaj wykonywanie na podany czas ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji netstat - Wyświetl połączenia sieciowe, tablice routingu, statystyki nice - uruchom program ze zmodyfikowanym priorytetem nl - ponumeruj linie plików nohup - uruchom polecenie niewraŝliwe na zawieszenia wykonywania, z wyjściem nologin - zabrania zalogowania uŝytkownikowi innemu niŝ root none - nieudokumentowane funkcje biblioteczne nroff - emulacja komend nroff przy uŝyciu groffa null, zero - czarna dziura od - zrzuć pliki w formacie ósemkowym i innych open, creat - otwórz, lub utwórz plik lub urządzenie outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl - wyjcie portowe passwd - plik passwd definiujący uŝytkowników systemu paste - zlep linie plików patch - dołącz plik róŝnicowy do oryginału pathchk - sprawdź czy nazwy plików są prawidłowe lub przenośne pause - czekaj na sygnał pgp - system szyfrowania Pretty Good Privacy pidof - znajdź pid działającego programu. pine - program do czytania grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej pipe - utwórz potok popen, pclose - I/O procesu pppd - Demon protokołu Point to Point

15 pppstats - drukuj statystyki PPP pr - skonwertuj pliki tekstowe do drukowania printenv - drukuj całość, lub część rodowiska printf - formatuj i drukuj dane procmail - autonomiczny procesor poczty procmailex - przykłady plików rc procmaila procmailrc - plik rc procmaila protocols - plik definiujący protokoły ps - zgło status procesu putc, putchar, puts, fputc, fputs - wyświetlanie znaków i napisów pwd - wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego qsort - sortuje tablicę raise - wylij sygnał do bieŝącego procesu ram - urządzenie dysku RAM random, urandom - urządzenia źródłowe liczb losowych jądra ranlib - generuj indeks dla archiwum. re_comp, re_exec - funkcje regex w wersji BSD read - odczyt z deskryptora pliku readdir - odczytaj wpis katalogowy readlink - odczytaj wartość dowiązania symbolicznego renice - popraw priorytet działającego procesu rm - usuń pliki rmdir - usuń puste katalogi rmmod - usuń załadowany moduł rpm - MenedŜer pakietów Red Hat rquota - implementuj kwoty na odległych maszynach sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobierz statyczny zakres priorytetu sched_rr_get_interval - pobierz interwał SCHED_RR dla danego procesu sched_setparam, sched_getparam - ustaw i pobierz parametry przydzielania sched_setscheduler, sched_getscheduler - sched_yield - ustąp procesorowi script - tworzy maszynopis sesji sd - sterownik dysków twardych SCSI securetty - plik zawierający listę bezpiecznych terminali (ttyx) z których sed - edytor strumieniowy select, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne dzielenie I/O sendmail - agent transportu poczty elektronicznej services - lista usług sieci Internet setfont - ładuj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA setjmp - zachowaj kontekst stosu dla nielokalnego goto setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym shadow - zakodowany plik z hasłami shells - cieŝki do dostępnych powłok loginowych sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - POSIX-owe funkcje obsługi sygnałów. sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - operacje na masce sygnałów signal - lista dostępnych sygnałów signal - obsługa ANSI C sygnałów sleep - pauzuj przez podany czas soelim - interpretuje Ŝądania.so w wejściu groff sort - posortuj linie plików tekstowych split - rozdziel plik na kawałki st - tama magnetyczna SCSI stat - drukuj zawartość iwęzła stat, fstat, lstat - pobierz status pliku stdarg - listy zmiennych argumentów strace - śledź wywołania systemowe i sygnały strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strchr, strrchr - zlokalizuj znak w ciągu strfry - stochastyzuj ciąg strings - drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików

16 strip - Usuń symbole z plików obiektowych strlen - oblicz długość napisu strsignal - zwróć ciąg opisujący sygnał strspn, strcspn - wyszukaj w ciągu znaki z zestawu strstr - zlokalizuj podciąg strtok - wydziel znamię z ciągu stty - zmień i wydrukuj ustawienia linii terminala su - uruchom powłokę z podmienieniem ID uŝytkownika/grupy. suffixes - lista rozszerzeń plików sum - sprawdź sumę kontrolną i policz bloki w pliku swapon, swapoff - włącz/wyłącz urządzenia i pliki swapu symlink - utwórz nową nazwę dla pliku sync - przekaŝ cache buforowe na dysk sysctl - czytaj/zapisuj parametry systemu sysfs - pobierz informację o rodzaju systemu plików sysinfo - zwraca informacje statystyczne systemu tac - połącz i wypisz pliki odwrócone tail - wypisz końcową część pliku talk - wymiana pisanej na bieŝąco informacji z innym uŝytkownikiem tar - Wersja GNU Programu archiwizującego tar Tcl - Podsumowanie składni języka Tcl tcpd - urządzenie kontroli dostępu do usług internetowych tee - czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe term - zasady nazywania typów terminali test - sprawdzanie typów plików i porównywanie wartości time - pobierz czas w sekundach touch - zmiana czasu pliku tr - przetłumacz lub usuń znaki traceroute - drukuj trasę, którą przebiegają pakiety do hosta sieciowego trek - trekkerska gra true - nic nie rób, z powodzeniem tty - bieŝący terminal kontrolujący tty - wydrukuj nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego wejścia ttys - linie szeregowe terminali ttytype - nazwy terminali i lista urządzeń tune2fs - dostrój dostrajalne parametry systemu plików ext2 tunelp - ustaw róŝne parametry urządzenia lp ul - dokonaj podkreślenia umount - odmontuj systemy plików uname - wydrukuj informację o systemie uncompress - Dekompresuj dane unexpand - zamień znaki spacji na tabulacje Unicode - zunifikowany 16-bitowy super zestaw znaków uniq - usuń powtarzające się linie z posortowanego pliku uptime - Powiedz jak długo system jest włączony. useradd - twórz nowego uŝytkownika lub zmień domyślną informację o nowym userdel - usuń konto uŝytkownika i powiązane pliki usermod - zmiana danych konta uŝytkownika users - drukuj nazwy uŝytkowników obecnie zalogowanych na hocie UTF-8 - kompatybilne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe utmp, wtmp - rekordy logina uucico - Demon transferów plików UUCP uucp - Unix to Unix copy (Kopiowanie z Unixa na Unix) uuencode - format zakodowanego pliku uuencode uux - Zdalne wywołanie komendy poprzez UUCP uuxqt - demon wywołania UUCP vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej vm86 - wejdź w tryb wirtualny 8086 wait, waitpid - czekaj na zakończenie procesu wall - wyślij wiadomość do uŝytkowników

17 wc - wypisz iloć bajtów, słów i linii w plikach whatis - przeszukaj bazę danych whatis pod kątem całych słów which - pokaŝ pełną ścieŝkę komendy who - pokaŝ, kto jest zalogowany whoami - wydrukuj efektywny id uŝytkownika write - wyślij komunikat do innego uŝytkownika write - zapisz do deskryptora pliku xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia xbmtopbm - utwórz przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X10 lub X11 xcopy - rekurencyjne kopiowanie katalogów MSDOS ximtoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim xpmtoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pixmapy X11 xvminitoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV xvpictoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV xwdtopnm - utwórz przenośną mapę (.p?m) z pliku.xwd w wersji X10 lub X11 ybmtopbm - utwórz przenośną bitmapę (pbm) z pliku typu "face" yes - wypisuj bez końca dowolny ciąg znaków ypcat - drukuje wartości wszystkich klawiszy z bazy danych NIS yuvsplittoppm - przekształć pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej pixmapy yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu.ppm zcmp, zdiff - porównaj skompresowane pliki zeisstopnm - dokonaj konwersji pliku zbieŝnoogniskowego Zeissa do postaci zforce - przywróć rozszerzenie '.gz' plikom skompresowanym przez gzip zgrep - znajdź wyraŝenie regularne równieŝ w skompresowanych plikach zipgrep - znajdź wyraŝenie regularne w plikach.zip zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych znew - dokonaj konwersji pliku.z do pliku.gz zsh - Powłoka Z zsoelim - wypełnij Ŝądania.so w wejściu roff

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej BAZY DANYCH PostgreSQL. Podstawowe wiadomości Dodatek do instrukcji laboratoryjnej Spis treści 1. Połączenie z serwerem...4 1.1. SSH, SFTP...4 2. Podstawowe komendy i polecenia w systemie Linux...5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

MAN BY DePe OTOCZENIE. update: 18.05.09

MAN BY DePe OTOCZENIE. update: 18.05.09 update: 18.05.09 MAN BY DePe OTOCZENIE Moje środowisko testowe na platformie Windows XP: 1. Sun VirtualBox 2.2.2 - ustawienie w grupie NET: Bridged Adapter - instalacja Debian 5.0.1 Lenny (NETINST) 2.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2013. Tytuł oryginału: A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming (3rd Edition) Tłumaczenie: Robert Górczyński z wykorzystaniem fragmentów książki Fedora i Red Hat Enterprise Linux.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet

Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Pracownia Komputerowa III UNIX i Internet Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Email: rjakubowski@fizyka.umk.pl http://www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Pokój 573 Konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy operacyjne Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v1.4 2012-02-16 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści 1 Podstawy użytkowania systemu Unix 3 1.1 Środowisko pracy........................

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition)

Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tytuł oryginału: A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux (6th Edition) Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk: wstęp, rozdz. 1-17, 27-28, dodatki; Grzegorz Kostek: rozdz. 18 19; Lech Lachowski:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

BASH Komendy. apropos delete kluczowe którego szukamy.

BASH Komendy. apropos delete kluczowe którego szukamy. BASH Komendy Linux jest dostarczany z ogromną liczbą programów. Większość z nich można w jakiś sposób uruchomić z wiersza poleceń. Jeżeli chcecie się nauczyć linuxa to powłoka powinna stać się dla was

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27. Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33. Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35

O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27. Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33. Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35 Spis treści O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27 Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33 Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35 Dlaczego warto korzystać z FreeBSD?... 35 Co można zrobić za pomocą FreeBSD?...

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Unix/BSD/GNU/Linux

Wprowadzenie do systemu Unix/BSD/GNU/Linux Wprowadzenie do systemu Unix/BSD/GNU/Linux Architektura, Administrowanie, Użytkowanie dr inż. Grzegorz J. Nalepa gjn@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Katedry Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Informatyki

Wprowadzenie do Informatyki Wprowadzenie do Informatyki Notatki do wykładu dla I roku astronomii Wersja 0.98.2, 2006-10-31 Kopiowanie w całości bądź części możliwe pod warunkiem zacytowania źródła. Tomasz Kwiatkowski Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM

Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM Router MultiLink Based on Intel IXP425 128MB RAM INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA - karta gwarancyjna - dane techniczne- zastosowania - opis techniczny - instalacja - obsługa 1. Karta gwarancyjna Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Marcin Tomana SYSTEM UNIX

Marcin Tomana SYSTEM UNIX Marcin Tomana SYSTEM UNIX Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Bielsko-Biała 2001 System Unix Marcin Tomana Marcin Tomana SYSTEM UNIX Kolegium Redakcyjne serii: Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Linuksa Slackware

Podstawy Linuksa Slackware Podstawy Linuksa Slackware Spis treści Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. 1-57176-338-4 Podstawy Linuksa

Bardziej szczegółowo

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 Uwaga Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać

SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać SYSTEMY LINUX - PODSTAWY 1. Wymień główne cechy systemów wielodostępnych: System wielodostępny - jest to system operacyjny z którego może korzystać więcej niż jedna osoba. Użytkownicy identyfikowani są

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo