I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu:"

Transkrypt

1 I. Polecenia związane z uŝytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu: shutdown -Przeznaczenie: zamykanie systemu -Parametry: shutdown [minuty] [informacja dla zalogowanych uŝytkowników] shutdown - natychmiastowe zamknięcie systemu shutdown now - j/w shutdown 0 (zero) - j/w shutdown 2 - system zamknie się za 2minuty shutdown 2 2minuty do wył. systemu - system zamknie się za 2minuty pokazując komunikat -Opis: to polecenie słuŝy do zamykania systemu, jest moŝliwość ustawienia tej komendy, Ŝeby zamyknęła Linuxa za np. 2 min. powiadamiając zalogowanych uŝytkowników adduser -Przeznaczenie: dodawanie nowego uŝytkownika -Parametry:adduser [nazwa uŝytkownika] adduser jan - dodaje uŝytkownika do komputera o nazwie(imieniu) jan -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz się najpierw przelogować na root'a -Patrz takŝe: [passwd] [newgrp] newgrp -Przeznaczenie: dodawanie nowej grupylub przełączanie na inną -Parametry:newgrp [nazwa grupy] newgrp programmers - dodaje nową grupę o nazwie programmers -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tworzenia grupy, jeśli nie masz prawo do zmieniania się międz nimi -Patrz takŝe: [adduser] passwd -Przeznaczenie: zmiana hasła -Parametry: passwd [uŝytkownik] adduser - zmienia hasło loginu na którym jesteś zalogowany adduser thomson - zmienia hasło uŝytkownika thomson, jeśli jesteś zalogowany jako root i nie musisz znać poprzedniego hasła zwykłego uŝytkownika -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root masz prawo dostępu do tej komendy, jeśli nie jesteś musisz się najpierw przelogować na root'a -Patrz takŝe: [adduser] logout -Przeznaczenie: słuŝy do wylogowania się -Parametry: brak -Opis: po wpisaniu polecenia widzimy napis do zalogowowania się -Patrz takŝe: [adduser] who -Przeznaczenie: sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany -Parametry: who [parametry] who - pokazuje np: root tty01 Dec 13 12:42 who am i - pokazuje nam informacje o naszym loginie -Opis: moŝesz za pomocą tego polecenia sprawdzić kto jest zalogowany lub "kim" jesteś w systemie -Patrz takŝe: [users] [w] [whoami] users -Przeznaczenie: pokazuje kto jest zalogowany -Parametry: brak -Opis: ta komenda jedynie pokazauje po przecinku nazwy uŝytkowników zalogowanych w systemie -Patrz takŝe: [who] [w] [whoami]

2 w -Przeznaczenie: pokazuje kto jest zalogowany -Parametry: brak -Opis: po wpisaniu widzisz napisy : 8:43pm up 13 min, 3 users, load average: 0.07, 0.20, 0.20 USER TTY FROM IDLE JCPU PCPU WHAT ^^^a co poszczególne rzeczy oznaczają^^^ 8:43pm - bieŝaca godzina (20:43) up 13 min - jak długo pracuje nasz system (13min) 3 users - ilu uŝytkowników pracuje w systemie load average - obciąŝenie systemu przez programy USER - identyfikator uŝytkownika TTY - nazwa terminalu FROM - informacja dodatkowa - godzina zalogowania IDLE - ile czasu upłynęło od ostatniego naciśnięcia klawisza JCPU - czas zuŝyty przez wszystkie programy na danym terminalu PCPU - oraz przez wszystkie programy w danym momencie WHAT - nazwa aktywnego procesu -Patrz takŝe: [who] [whoami] [whoami] [users] whoami -Przeznaczenie: sprawdzamy nazwą loginu na którym się zalogowaliśmy -Parametry: brak -Opis: jeśli jesteś zalogowany jako root to wyśwetla napis w następnej linijce "root" -Patrz takŝe: [who] [w] [users] mesg -Przeznaczenie: zezwolenie lub nie na przyjmowania komunikatów -Parametry: adduser [Yn] mesg y - moŝesz otrzymywać wiadomości mesg n - nie moŝesz otrzymywać wiadomości -Opis: jest to moŝliwość ustawienia czy do ciebie mają przychodzić komunikaty -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser] write -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: write [uŝyykownik] [wiadomość] write pasternak wiadro - wysłanie wiadomości do uŝytkownika pasternak, u pasternaka pojawi się tekst: Message from silverstar!root on tty1 at 23:33 wiadro po polsku i ludzku: "Wiadomość od root wysłana o godz. 23:33" i teraz wiadomosc "wiadro" -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania komunikaty do wybranej osoby -Patrz takŝe: [mesg] [wall] [rwall] [ruser] wall -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich uŝytkowników wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch osób -Patrz takŝe: [mesg] [write] [rwall] [ruser] rwall -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich sieci wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [ruser]

3 ruser -Przeznaczenie: wysyłanie komunikatów -Parametry: wall [plik tekstowy] wall mes.txt - wysłanie do wszystkich pracujących w systemie uŝytkowników wiadomści z pliku mes.txt -Opis: polecenie daje moŝliwość wysłania wiadomości do wszystkch sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [ruser] talk -Przeznaczenie: interaktywna rozmowa -Parametry: talk talk parker - wtedy pokaŝe się wiadomość No connect yet - brak polaczenia Waiting for your party to respond - czekanie na odp. Your party is not logged on - brak partnera w sieci Ringing your party again - ponowne wezwanie Connection established - nawiazano polaczenie U odbiorcy pojawi napis Message from at 23:33 talk: connection requested by root talk: respond with: talk root Czyli jesli adresat po odczytaniu tego napisze talk root, to polaczenie zostanie nawiazane -Opis: mozemy nawiazac interaktywny kontakt nie tylko z osoba z naszego komputera, ale tez innego z sieci -Patrz takŝe: [mesg] [write] [wall] [rwall] [ruser] finger -Przeznaczenie: informacja o uŝytkownikach -Parametry: finger [user] finger - pokarze się nam okienko w rodzaju: LOGIN NAME TTY IDLE WHEN WHERE root root ttyp1 1.01s Jan 20:33 Unknow finger root - pokarze się nam okienko w rodzaju: Login name: root In real life: root Directory: /root Shell: /bin/bash On since Jan 27 20:33:11 on ttyp1 at Unknow No unread mail No Plan. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Jak widac dowiadujemy się, jakie są prawdziwe personalia uŝytkownika (In real life), nazwy jego kartoteki prywatnej (Directory), rodzaj shell'a (Shell), kiedy się zalogowal (On since), lub kiedy ostatnio byl w sieci (Last login), czy dostal/czytal ostatnią paczkę poczty -Opis: Są to szczegółowe informacje o uŝytkownikach -Patrz takŝe: [who] su -Przeznaczenie: szybka zmiana loginu -Parametry: su [user] su root - zmieniamy się w uŝytkownika root po podaniu jego hasła -Opis: jesli jestesmy jako root nie trzeba podawać hasła -Patrz takŝe: [logout] chmod -Przeznaczenie: zmieniamy parametry pliku -Parametry: chmod [u(user) g(grupa) o(właściciel) a(wszyscy)][+ -][r(czytanie) w(pisanie) x(uruchamianie)][nazwa pliku] chmod ugo-rw file - odbieramy prawa dostępu do czytania i modyfikowania pliku właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod a-rw - j/w

4 chmod a+r - wszyscy mają prawo do czytania pliku chmod a+rwx - wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku -Parametry: chmod [liczba od 000 do 777][nazwa pliku] pierwsza liczba to uŝytkownik, druga liczba to grupa a trzecia pozoztali 0 lub --- brak praw dostępu 1 lub --x wykonywanie 2 lub -w- czytanie 3 lub -wx zapis 4 lub r-- zapis i wykonywanie 5 lub r-x odczyt 6 lub rw- odczyt i zapis 7 lub rwx odczyt, zapis i wykonywanie chmod 777 file - dajemy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod 000 file - zabieramy pełny dostęp właścicielowi,grupie oraz uŝytkownikom chmod a+r - wszyscy mają prawo do czytania pliku chmod a+rwx - wszyscy mają prawo do czytania,zapisywania i uruchamiania pliku -Opis: są to prawodostępu dające lub nie prawa do zapisu, czytania i wykonywania jakie są prawa moŝna zobaczyć wpisując ls -l na początku jest -rwxr--r-- pierwszy znak oznacza plik, katalog..., jeśli zwykły plik to jest minus-, 9 następnych to prawa dostępu 3 pierwsze dla włąściciela 3 następe dla grupy a 3 ostatnie dla wszystkich -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser] chown -Przeznaczenie: zmieniamy parametry pliku -Parametry: chmod [user] [plik] chown rex doc6 - rex jest właścicielom pliku doc6 chown rex doc* - rex jest właścicielom wszystkich plików w katalogu zaczynających się na doc np. doc5, doc98 chown rex??? - rex jest właścicielom wszystkich plików mających 3 litery np. doc, abc -Opis: jest to moŝliwość ustawienia właściciela pliku lub plików -Patrz takŝe: [chmod] [chgrp] [newgrp] chgrp -Przeznaczenie: ustawiamy która grupa jest właścicielem pliku pliku -Parametry: chgrp [grupa] [plik] chgrp gracze spis - gracze są właścicielami pliku spis chgrp gracze * - gracze są właścicielami wszystkich plików -Opis: jest to moŝliwość ustawienia czy d ciebie mają przychodzić komunikaty -Patrz takŝe: [write] [wall] [rwall] [ruser]

5 II. Polecenia związane z plikami i katalogami: -Polecenia związane z katalogami: --ls -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: ls [parametr] [katalog] -- ls - zostaną wyświetlone pliki i katalogi jeden po drugim -- ls -a - zostaną wyświetlone wszystkie pliki (ukryte) i katalogi -- ls -l - zostaną wyświetlone pliki i katalogi w postaci listy -- -ls -t - zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki nowsze -- ls -r - zostaną wyświetlone pliki i katalogi według daty, najpierw wyświetlane są pliki starsze -- -Opis: jest moŝliwość łączenia parametrów w postaci ls -al jednak źle będą rozpoznawane ls -a -l -- -Patrz takŝe: [dir] -- --dir -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: -brak- -- -Opis: to samo po napisaniu ls (bez parametrów) -- -Patrz takŝe: [ls] -- --pwd -- -Przeznaczenie: sprawdzanie w którym jesteśmy katalogu -- -Parametry: -brak- -- -Opis: po wpisaniu komendy pokazuje się odpowiedź -- --cd -- -Przeznaczenie: zmiana katalogu -- -Parametry: ls [parametr lub katalog] -- cd.. - cofamy się o 1 katakog na dół -- cd../.. - cofamy się o 2 katakogi na dół -- cd gry - otwieramy katalog gry -- -cd gry/tetris - otwieramy katalog tetris w katalogu gry -- cd../programy - otwieramy katalog programy w katlogu niŝej -- cd /programy - otwieramy katalog programy na samym "dole" -- cd - otwieramy własny katalog -- -Opis: jest to moŝliwość zmieniania aktualnego katalogu -- --rmdir -- -Przeznaczenie: usuwanie katalogu -- -Parametry: rmdir [katalog(i)] -- rmdir kat1 - usuniencie katalogu kat1 -- rmdir kat1 kat2 - usuniencie katalogu kat1 i kat2 -- rmdir kat1/kat10 - usuniencie katalogu kat10 w katalogu kat1 -- -Opis: jest moŝliwość usunięcia katalogu, UWAGA katalog musi być pusty -- -Patrz takŝe: [mkdir] -- --mkdir -- -Przeznaczenie: sprawdzanie zawartości katalogu -- -Parametry: mkdir [katalog] -- mkdir kat8 - zostanie utworzony katalog kat8 -- mkdir kat1 gry - zostanie utworzony katalog kat8 i gry -- mkdir gry/nethach - zostanie utworzony katalog gry a wnim utworzony katalog nethack -- -Opis: jest moŝliwość utworzenia katalogu --

6 -Polecenia związane z plikami: --cat -- -Przeznaczenie: edytowanie tekstu -- -Parametry: cat [parametr] [katalog] -- cat >nowy.w - wpisany tekst jest zapisany do pliku nowy.w -- cat nowy.w > dwa - plik nowy.w kopiujemy do pliku dwa -- -cat dwa nowy.w >tr3 - plik nowy.w i dwa (złączony jeden po drugim) kopiujemy do tr3 -- cat tr3 > one > two > tree - plik tr3 kopiujemy do one, one do two, two do tree -- -Opis: UWAGA przy plikach binarnych grozi ta metoda zawieszeniem terminala lub systemu -- --rm -- -Przeznaczenie: usuwanie pliku -- -Parametry: rmdir [plik(i)] -- rmdir plk1 - usuniencie pliku kat1 -- rmdir plk1 plk2 - usuniencie pliku kat1 i kat2 -- -Opis: jest moŝliwość usunięcia pliku -- -Patrz takŝe: [rmdir] -- -Polecenia związane z kopiowaniem i przenoszeniem, plików i katalogów : --mv -- -Przeznaczenie: przenoszenie plików -- -Parametry: mv [plik] [cel] -- mv qfile /tmp - przenosimy plik qfile do katalogu /tmp -- mv f* kat - przenosimy wszystkie pliki zaczynające się litere f do katalogu kat -- -Opis: za pomocą tej komendy moŝemy takŝe zmienić nazwę -- --cp -- -Przeznaczenie: kopiujemy plik -- -Parametry: cp [plik/katalog] [cel] -- cp plk1 plik198 - kopiujemy zawartość plk1 do plik cp plk1 c - kopiujemy zawartość pliku plk1 do c -- -Opis: jest moŝliwość kopiowania plików i katalogów -- -Patrz takŝe: [mv] [mvdir] -- --mvdir -- -Przeznaczenie: przenoszenie katalogu -- -Parametry: mvdir [katalog] [cel] -- mvdir homm3 gry - przenosimy katalog homm3 do gry -- mvdir kosz /tmp - przenosimy katalog kosz do /tmp -- -Opis: to polecenie działa podobnie jak mv -- -Patrz takŝe: [mv] --

7 III. Polecenia związane z procesami: ps -Przeznaczenie: sprawdzanie komunikatów -Parametry: ps [parametry] ps - zotanie wyświetlone PID TTY STAT TIME COMMAND S 0:02 /bin/login -- root S 0:00 (mingetty) S 0:00 (mingetty) S 0:00 (mingetty) S 0:01 (bash) R 0:00 ps ps -aux - zotanie wyświetlone USER PID %CPU %MEM SIZE RSS TTY STAT START TIME COMMAND bin ? S 20:32 0:00 (portmap) news ? S 20:33 0:00 /sbin/innd -p5 -r news ? S 20:33 0:00 (overchan) jasio S 20:33 0:01 /bin/login -- jasio jasio S 20:38 0:01 -bash asia S 20:39 0:01 /bin/login -- asia asia S 20:39 0:00 -bash root ? S 20:30 0:04 init [...] root R 20:53 0:00 ps -aux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ USER - uzytkownik procesu PID - numer identyfikacyjny procesu TTY - procesy zwiazane z naszym terminalem STAT - status procesu R - proces dzialajacy (ang. running) T - proces zatrzymany (ang. stopped) P - proces w stanie spoczynku (ang. page wait) D - proces w stanie spoczynku (ang. disk wait) S - proces w stanie spoczynku (ang. sleeping) I - proces w stanie spoczynku (ang. idle) Z - proces duch (ang. zombie), zakonczyl sie ale nie rozliczyl sie jeszcze z procesami nadrzednymi! TIME - jak dlugo dziala proces COMMAND - nazwa programu, ktorej odpowiada proces %CPU - ilosc zaangazowania procesora w procesie %MEM - jaka czesc pamieci operacyjnej -Opis: jeśli chcesz zobaczyć kot jakie procesy wykonuje jest to polecenie dla ciebie -Patrz takŝe: [kill] kill -Przeznaczenie: zabijanie procesów -Parametry:kill [parametr] [PID] kill zabija proces z numerem 200 (PID) kill jeśli jest oporny i nieche się wyączyć jest to prawie pewny sposób kill zabija wszystkie procesy procesy kill !!!samobójstwo!!! -Opis: wyłączanie procesów -Patrz takŝe: [ps]

8 IV. Polecenia związane z pomocą: help -Przeznaczenie: wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie -Parametry: -brak- -Opis: wyświetlenie komunikatów dostępnych w systemie -Patrz takŝe: [man] man -Przeznaczenie: pokazuje nam pomoc do programu -Parametry: man [program] man mount - wyświetla pomoc do polecenia mount -Opis: pomoc do konkretnych programów -Patrz takŝe: [man] V. Polecenia związane z kompresją i archiwilizacją: gzip -Przeznaczenie: kompresuje nam archiwum *.qz -Parametry: gunzip [parametry] [*.gz] gzip arx - tworzy nam zkompresowany plikp arx.gz gzip -d arx.gz - odkompresuje nam archiwum arx.gz -Opis: MoŜna tylko kompresować jeden plik, w przypadku większej ilości trzeba uŝyć TAR'a -Patrz takŝe: [tar] tar -Przeznaczenie: achiwizuje nam archiwum *.qz -Parametry: tar [parametry] [*.tar] tar -cvf plik* - archwzuje nam wszystkie pliki do sk.tar tar -xvf - rozarchwzuje nam wszystkie sk.tar -Opis: TAR nie kompresuje nam plików, Ŝeby były z kompresowane trzeba uŝyć GZIP'a -Patrz takŝe: [man]

9 Wszystkie standartowe polecenia systemu Linux: /proc - Pseudo system plików z informacjami o procesach setfpucw - Zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 _exit - Zakończ bieŝący proces abort - Nienormalne zakończenie programu abs - Oblicza bezwzględna zmiennej integer ac - Wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia uŝytkowników accept - Przyjmuj połączenie na gnieździe access - Sprawdź prawa uŝytkownika do pliku acct - Switch process accounting on or off acheflush - WypróŜnij zawartość cache z instrukcjami i/lub z danymi acos - Funkcja arcus cosinus acosh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji cosinus adjtimex - Dopasuj zegar kernela alarm - Ustaw zegar na dostarczenie sygnału alarm aliases - Plik z aliasami dla sendmaila alloca - Alokacja pamięci apropos - Przeszukaj bazę danych whatis pod kątem łańcuchów ar - Utwórz, modyfikuj i ekstraktuj z archiwów arch - Wydrukuj architekturę maszyny ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej, lub ascii-xfr - Podeślij/pobierz pliki przy uŝyciu protokołu ASCII asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime - Konwersja binarnej daty i czasu asin - Funkcja arcus sinus asinh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji sinus assert - Przerwanie pracy programu jeśli wyraŝenie jest fałszywe atan - Funkcja arcus tangens atan2 - Funkcja arcus tangens dwóch zmiennych atanh - Odwrotność hiperbolicznej funkcji tangens atexit - Rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu programu atof - Konwersja zmiennej napisowej na double atoi - Konwersja zmiennej napisowej na integer atol - Konwersja zmiennej strong na long integer autoexecd - Demon dla blondynek badblocks - Szukaj na urządzeniu uszkodzonych bloków basename - Oddziela katalog i przyrostek od nazw plików. bc - Język kalkulatora dowolnej precyzji bcmp - Porównanie łańcuchów bajtów bcopy - Kopiowanie łańcucha bajtów bdflush - Uruchom, oczyść, lub dostrój daemona bdflush (buffer-dirty-flush) biff - "Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest" bind - PrzywiąŜ nazwę do gniazda bison - Generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc) bootparam - Wprowadzenie do parametrów bootujących kernela Linuxa. brk, sbrk - Zmień wielkość segmentu danych bsearch - Binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy bzero - Wpisywanie zer do łańcucha bajtów captoinfo - Konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo cat - Połącz pliki i wypisz na standardowe wyjcie catgets - Pobranie komunikatu z katalogu komunikatów catopen, catclose - Otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów cbrt - Pierwiastek sześcienny ceil - Najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza niŝ x chat - Zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem chattr - Zmień atrybuty plików na systemie plików ext2fs chdir, fchdir - Zmień katalog roboczy checkalias - Sprawdź czy alias nie jest juŝ zdefiniowany. chfn - Zmień swoją informację fingerową

10 chgrp - Zmień grupę właścicieli plików chkdupexe - Znajdź dublujące się pliki wykonywalne chmod, fchmod - Zmień prawa pliku chown, fchown - Zmień właściciela pliku chroot - Zmień główny katalog chsh - Zmień powłokę loginową cjpeg - Konwersja plików graficznych do formatu JPEG cksum - Oblicz sumę kontrolną i policz bajty w pliku clear - Wyczyść ekran terminala clock - Wyznaczanie czasu procesora clone - Utwórz proces potomny close - Zamknij deskryptor pliku closedir - Zamknięcie strumienia katalogu colrm - Usuń z pliku kolumny comm - Porównaj dwa posortowane pliki linia po linii compress uncompress - Skompresuj dane (wersja 4.1) configure - Przygotuj kod źródłowy do kompilacji confstr - Pobranie zmiennych łańcuchowych zaleŝnych od konfiguracji connect - Zainicjuj połączenie poprzez gniazdo console - Terminal na konsoli i konsole wirtualne console_codes - Kody konsolowe Linuxa, oraz sekwencje eskejpowe copysign - Kopiowanie znaku liczby cos - Funkcja cosinus cosh - Hiperboliczna funkcja cosinus cp - Kopiuj pliki i katalogi create_module - Utwórz wpis ładowalnego modułu cron - Daemon do wywoływania odłoŝonych komend crontab - Zarządzanie plikami crontab naleŝącymi do uŝytkowników (V3) crypt - Szyfrowanie danych i haseł csplit - Podziel plik na części według linii kontekstowych ctermid - Pobranie nazwy terminalu kontrolującego ctrlaltdel - Ustaw działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del cut - Usuń sekcje z kaŝdej linii plików date - Wydrukuj, lub ustaw datę systemową i czas dc - Kalkulator dowolnej precyzji dd - Skonwertuj plik podczas jego kopiowania delete_module - Skasuj wpis ładowalnego modułu. depmod, modprobe - Programy do "automatycznej" obsługi modułów df - Podsumuj ilość wolnego miejsca na dysku dialog - Wyświetlaj dialogi ze skryptów powłoki diff - Szukanie róŝnic pomiędzy dwoma plikami difftime - Obliczanie róŝnicy czasu dircolors - Konfiguracja kolorów dla `ls' dirname - Usuń niekatalogowy przyrostek nazwy pliku div - Obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych djpeg - Dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego dos, xdos, dosexec, dosdebug - Uruchamianie MS-DOS-u i programów dpkg - MenedŜer pakietów dla systemu Debian GNU/Linux dpkg-deb - Narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb) dpkg-split - Narzędzie dzielenia/łączenia pakietów Debiana drand48, erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48, drem - Reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego dselect - Narzędzie do zarządzania pakietami Debiana du - Podsumuj zuŝycie miejsca na dysku dumpe2fs - Wyrzuć dane o systemie plików dumpkeys - Wyrzuć tabele translacji klawiatury dup, dup2 - Duplikuj deskryptor pliku e2fsck - Sprawdź system plików ext2fs (second extended filesystem) echo - Wyświetl linijkę tekstu ecvt, fcvt - Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

11 ed, red - Edytor tekstu edquota - Edytuj quoty uŝytkowników eject - Wysuń wyciągalny nonik env - Uruchom program w zmienionym środowisku environ - Środowisko uŝytkownika erf, erfc - Funkcja błędu i uzupełniająca funkcja błędu errno - Numer ostatniego błędu execl, execlp, execle, execv, execvp - Wykonanie pliku execve - Uruchom program exit - Normalne zakończenie programu exp, log, log10, pow - Funkcja wykładnicza, logarytm oraz potęga expand - Skonwertuj znaki tabulacji na spacje expm1, log1p - Funkcja wykładnicza minus 1, logarytm z 1 plus argument exports - Systemy plików eksportowane w systemie NFS expr - Wykonaj wyraŝenia fabs - Wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej faillog - Plik logujący nieudane zalogowania false - Nic nie rób, bez powodzenia fclose - Zamknięcie strumienia fcntl - Manipuluj deskryptorem pliku fd - Urządzenie stacji dyskietek fdatasync - Zsynchronizuj rdzeniowe zawartości plików z zawartością dysku. fdformat - Niskopoziomowe formatowanie dyskietki fdisk - Obsługa tablicy partycji dla Linuxa feof, ferror, fileno, clearerr - Sprawdzenie i zmiana stanu strumienia fflush - WypróŜnienie buforów strumienia ffs - Pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie fgetgrent - Pobranie wpisu z pliku grupy fgetpwent - Pobranie wpisu z pliku haseł file - Określ typ pliku filesystems - Typy systemów plików Linuxa: minix, ext, ext2, xia, msdos, finger - Program do sprawdzania informacji o uŝytkowniku flock - Załącz, lub usuń doradczy lock z otwartego pliku. floor - Największa wartość całkowita nie większa niŝ x fmod - Reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego fmt - Prosty optymalny formater tekstu fnmatch - Porównanie nazwy pliku lub ścieŝki fold - Zawiń kaŝdą linię wejścia aby pasowała do określonej szerokości fopen, fdopen, freopen -Funkcje otwarcia strumienia fork, vfork - Utwórz proces potomny formail - Program do zmiany formatu listów ( ) fpathconf, pathconf - Pobranie konfiguracji dla plików fread, fwrite - Binarny odczyt/zapis strumienia free - Wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie frexp - Konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą frm,nfrm - Podaje pola from i subject wybranych wiadomości w skrzynce fstab - Statyczna informacja o systemach plików fsync - Synchronizuj wewnątrzrdzeniową zawartość pliku z zawartością dysku full - Urządzenie zawsze pełne fuser - Podaj procesy, korzystające z plików g77 - Kompilator Fortranu GNU (v0.5.24) gawk - Język wyszukiwania i przetwarzania wzorców. gdb - Debugger GNU get_kernel_syms - Pobierz wyeksportowane symbole kernela i modułów getdents - Pobierz wpisy katalogu getdomainname, setdomainname - Pobierz/ustaw nazwę domeny getdtablesize - Pobierz rozmiar tabeli deskryptorów getfilename - Zapytaj uŝytkownika o nazwę pliku w określonym formacie getgid, getegid - Pobierz identyfikator grupy getgroups, setgroups - Pobierz/ustaw listę grup dostępu

12 gethostid, sethostid - get or set the unique identifier of the current host gethostname, sethostname - Pobierz/ustaw nazwę hosta getitimer, setitimer - Pobierz lub ustaw wartość wewnętrznego timera getlist - Pobierz listę z serwera NNTP getopt - Analizuj opcje linii komend getpagesize - Pobierz rozmiar strony systemowej getpeername - Pobierz nazwę podłączonego peera getpid, getppid - Pobierz identyfikator procesu getpriority, setpriority - Pobierz/ustaw priorytet przydzielania programu getpw - Zrekonstruuj wpis z pliku passwd. getpwent, setpwent, endpwent - Pobierz wpis z pliku z hasłem getpwnam, getpwuid - Pobierz wpis z pliku z hasłem getresuid, getresgid - Pobierz rzeczywisty, efektywny i zachowany ID getrlimit, getrusage, setrlimit - Pobierz/ustaw limity zasobów i zuŝycie getsid - Pobierz ID sesji getsockname - Pobierz nazwę gniazda glob, globfree - Znajdź ścieŝki, odpowiadające wzorcowi, zwolnij pamięć z glob() GNU as - Przenośny asembler GNU gpm - Narzędzie do kopiowania i wklejania oraz serwer myszy groff - Frontend systemu formatowania dokumentów groff groff_me - Makra troff dla formatowania dokumentów group - Plik grup uŝytkowników groupadd - Utwórz nową grupę groupdel - Usuń grupę groupmod - Zmień dane grupy groups - Drukuj grupy, w których jest uŝytkownik gs - Aladdin Ghostscript wersja interpreter/przeglądarka gzexe - Kompresuj pliki wykonywalne gzip, gunzip, zcat - Skompresuj i zdekompresuj pliki halt, reboot - Zastopuj system hd - Urządzenia twardych dysków MFM/IDE hdparm - Pobierz/ustaw parametry dysku twardego head - Wypisz pierwszą część plików hexdump - Zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy hier - Opis systemowej hierarchii plików host - Wyszukuje nazw hostów uŝywając serwerów domen htonl, htons, ntohl, ntohs - Konwersja wartości pomiędzy lokalnym a httpd - Serwer http Apache id - Drukuj rzeczywiste i efektywne UID oraz GID idle - Powoduje idlowanie (bezczynność) procesu 0 ifconfig - Konfiguruj interfejs sieciowy index, rindex - Zlokalizuj znak w ciągu inetd.dq super-serwer info - System hipertekstu GNU init, telinit - sterowanie procesu inicjującego inittab - format pliku inittab uŝywanego przez proces init kompatybilny z sysv. insmod - instaluje ładowalny moduł jądra install - kopiuj pliki i ustaw ich atrybuty intro - Wprowadzenie do formatów plików intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych intro - wprowadzenie do poleceń uŝytkownika intro - Wprowadzenie do sekcji róŝne intro - wprowadzenie do wywołań systemowych intro - wstęp do plików specjalnych ioctl - kontroluj urządzenia ioperm - ustaw prawa wejścia/wyjścia portu iopl - zmień poziom uprawnień I/O ip - Implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux ipc - mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V ipc - Wywołania systemowe IPC z Systemu V

13 ipchains - administracja zaporą ogniową IP (IP firewall) ipchains-restore - przywróć łańcuchy zapory ogniowej IP wczytane ze stdin ipchains-save - wypisz łańcuchy ścianki ogniowej IP na stdout ipcs - udostępnij informacje o urządzeniach ipc ipcs - udostępnij informacje o urządzeniach ipc ipfw - zapora ogniowa (firewall) IP i zliczanie ruchu isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, iso_8859_1 - zestaw znaków ISO zakodowany ósemkowo, dziesiętnie issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem issue.net - plik identyfikacji dla sesji telnetowych joe - "własny edytor Joe'go" (Joe's Own Editor) join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury kbdrate - zresetuj częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury kerneld - wykonuje działanie jądra w przestrzeni uŝytkownika (jak np. ładowanie modułów na Ŝyczenie) keytables - opisy tabeli klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys kill - wyślij sygnał do procesu kill - zakończ proces killall - zakończ procesy określone nazwą killall5 -- wyślij sygnał wszystkim procesom. killpg - wyślij sygnał do grupy procesów konsolowe ioctl'e - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych koules.svga - Gra akcji dla Linuxa ksh - Publiczna implementacja powłoki Korn-a latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu ld.so - dynamiczny konsolidator/ładowacz a.out ldconfig - określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania ldd - drukuj zaleŝności od bibliotek dzielonych less - przeciwieństwo more licq - klient ICQ dla X11 lilo - instalacja boot loadera lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo link - tworzy dla pliku nową nazwę ln - utwórz dowiązania między plikami loadkeys - ładuj tablice translacji klawiatury locale - opis obsługi wielu języków locale - opisuje pliki definicji locale login - zalogowanie się w systemie logname - wydrukuj nazwę loginową uŝytkownika longjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu look - wyświetl linie, zaczynające się od podanego napisu lp - urządzenia drukarek wierszowych ls, dir, vdir - listuj pliki i katalogi lsattr - listuj atrybuty plików z systemu plików ext2fs. lseek - repozycjonuj offset w pliku lsmod - wyświetla załadowane moduły lynx - przeglądarka WWW mail - wysyłanie i odbieranie poczty mailaddr - opis adresowania poczty mailq - drukuj kolejkę poczty makemap - utwórz bazy map dla sendmaila man - formatuj i wyświetlaj dostępne strony podręcznika man man - makra do formatowania stron man man.config - dane konfiguracyjne systemu podręcznika man mattrib - zmień atrybuty plików MSDOS mbadblocks - testuje dyskietki, oznacza błędne bloki w FAT mcat - zrzuć obraz dyskietki mcd - zmień katalog MSDOS mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych mcopy - kopiuj pliki pomiędzy DOSem a Unixem

14 md5sum - oblicz i sprawdź skrót [pliku] w formacie MD5 mdel - skasuj plik MSDOS mdeltree - usuwanie katalogu MSDOS mdir - wyświetl katalog DOSu mdu - wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez katalog DOS mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe mesg - kontroluj dostęp zapisu do terminala metamail - infrastruktura dla oprogramowania pocztowego bazującego na mailcap mformat - dodaje system plików DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki minfo - pokaŝ informację o systemie plików MS-DOS mkdir - utwórz katalogi mke2fs - utwórz linuxowy system plików second extended mkfifo - utwórz FIFO (potoki nazwane) mkmanifest - tworzy skrypt powłoki do odtworzenia nazw plików Unixa mknod - utwórz specjalne pliki mkswap - skonfiguruj obszar swap dla Linuxa mmap, munmap - mapuj pliki lub urządzenia na pamięć mmd - utwórz podkatalog MSDOS mmount - zamontuj (dołącz) dysk MSDOS mmove - przesuń lub zmień nazwę pliku/katalogu MSDOS more - filtrowa przeglądarka plików dla CRT motd - komunikat dnia mount - montuj system plików mouse - interfejs myszy szeregowej mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS mrd - usuń katalog MSDOS mren - zmień nazwę istniejącego pliku MSDOS msgget - daj identyfikator kolejki komunikatów mshowfat - pokazuje FAT dla danych plików mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools mtoolstest - sprawdza i wyświetla konfigurację mtools mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS mutt - agent pocztowy uŝytkownika (MUA) mv - przemianuj nazwy plików mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz nanosleep - zatrzymaj wykonywanie na podany czas ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji netstat - Wyświetl połączenia sieciowe, tablice routingu, statystyki nice - uruchom program ze zmodyfikowanym priorytetem nl - ponumeruj linie plików nohup - uruchom polecenie niewraŝliwe na zawieszenia wykonywania, z wyjściem nologin - zabrania zalogowania uŝytkownikowi innemu niŝ root none - nieudokumentowane funkcje biblioteczne nroff - emulacja komend nroff przy uŝyciu groffa null, zero - czarna dziura od - zrzuć pliki w formacie ósemkowym i innych open, creat - otwórz, lub utwórz plik lub urządzenie outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl - wyjcie portowe passwd - plik passwd definiujący uŝytkowników systemu paste - zlep linie plików patch - dołącz plik róŝnicowy do oryginału pathchk - sprawdź czy nazwy plików są prawidłowe lub przenośne pause - czekaj na sygnał pgp - system szyfrowania Pretty Good Privacy pidof - znajdź pid działającego programu. pine - program do czytania grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej pipe - utwórz potok popen, pclose - I/O procesu pppd - Demon protokołu Point to Point

15 pppstats - drukuj statystyki PPP pr - skonwertuj pliki tekstowe do drukowania printenv - drukuj całość, lub część rodowiska printf - formatuj i drukuj dane procmail - autonomiczny procesor poczty procmailex - przykłady plików rc procmaila procmailrc - plik rc procmaila protocols - plik definiujący protokoły ps - zgło status procesu putc, putchar, puts, fputc, fputs - wyświetlanie znaków i napisów pwd - wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego qsort - sortuje tablicę raise - wylij sygnał do bieŝącego procesu ram - urządzenie dysku RAM random, urandom - urządzenia źródłowe liczb losowych jądra ranlib - generuj indeks dla archiwum. re_comp, re_exec - funkcje regex w wersji BSD read - odczyt z deskryptora pliku readdir - odczytaj wpis katalogowy readlink - odczytaj wartość dowiązania symbolicznego renice - popraw priorytet działającego procesu rm - usuń pliki rmdir - usuń puste katalogi rmmod - usuń załadowany moduł rpm - MenedŜer pakietów Red Hat rquota - implementuj kwoty na odległych maszynach sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobierz statyczny zakres priorytetu sched_rr_get_interval - pobierz interwał SCHED_RR dla danego procesu sched_setparam, sched_getparam - ustaw i pobierz parametry przydzielania sched_setscheduler, sched_getscheduler - sched_yield - ustąp procesorowi script - tworzy maszynopis sesji sd - sterownik dysków twardych SCSI securetty - plik zawierający listę bezpiecznych terminali (ttyx) z których sed - edytor strumieniowy select, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne dzielenie I/O sendmail - agent transportu poczty elektronicznej services - lista usług sieci Internet setfont - ładuj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA setjmp - zachowaj kontekst stosu dla nielokalnego goto setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym shadow - zakodowany plik z hasłami shells - cieŝki do dostępnych powłok loginowych sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - POSIX-owe funkcje obsługi sygnałów. sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - operacje na masce sygnałów signal - lista dostępnych sygnałów signal - obsługa ANSI C sygnałów sleep - pauzuj przez podany czas soelim - interpretuje Ŝądania.so w wejściu groff sort - posortuj linie plików tekstowych split - rozdziel plik na kawałki st - tama magnetyczna SCSI stat - drukuj zawartość iwęzła stat, fstat, lstat - pobierz status pliku stdarg - listy zmiennych argumentów strace - śledź wywołania systemowe i sygnały strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strchr, strrchr - zlokalizuj znak w ciągu strfry - stochastyzuj ciąg strings - drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików

16 strip - Usuń symbole z plików obiektowych strlen - oblicz długość napisu strsignal - zwróć ciąg opisujący sygnał strspn, strcspn - wyszukaj w ciągu znaki z zestawu strstr - zlokalizuj podciąg strtok - wydziel znamię z ciągu stty - zmień i wydrukuj ustawienia linii terminala su - uruchom powłokę z podmienieniem ID uŝytkownika/grupy. suffixes - lista rozszerzeń plików sum - sprawdź sumę kontrolną i policz bloki w pliku swapon, swapoff - włącz/wyłącz urządzenia i pliki swapu symlink - utwórz nową nazwę dla pliku sync - przekaŝ cache buforowe na dysk sysctl - czytaj/zapisuj parametry systemu sysfs - pobierz informację o rodzaju systemu plików sysinfo - zwraca informacje statystyczne systemu tac - połącz i wypisz pliki odwrócone tail - wypisz końcową część pliku talk - wymiana pisanej na bieŝąco informacji z innym uŝytkownikiem tar - Wersja GNU Programu archiwizującego tar Tcl - Podsumowanie składni języka Tcl tcpd - urządzenie kontroli dostępu do usług internetowych tee - czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe term - zasady nazywania typów terminali test - sprawdzanie typów plików i porównywanie wartości time - pobierz czas w sekundach touch - zmiana czasu pliku tr - przetłumacz lub usuń znaki traceroute - drukuj trasę, którą przebiegają pakiety do hosta sieciowego trek - trekkerska gra true - nic nie rób, z powodzeniem tty - bieŝący terminal kontrolujący tty - wydrukuj nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego wejścia ttys - linie szeregowe terminali ttytype - nazwy terminali i lista urządzeń tune2fs - dostrój dostrajalne parametry systemu plików ext2 tunelp - ustaw róŝne parametry urządzenia lp ul - dokonaj podkreślenia umount - odmontuj systemy plików uname - wydrukuj informację o systemie uncompress - Dekompresuj dane unexpand - zamień znaki spacji na tabulacje Unicode - zunifikowany 16-bitowy super zestaw znaków uniq - usuń powtarzające się linie z posortowanego pliku uptime - Powiedz jak długo system jest włączony. useradd - twórz nowego uŝytkownika lub zmień domyślną informację o nowym userdel - usuń konto uŝytkownika i powiązane pliki usermod - zmiana danych konta uŝytkownika users - drukuj nazwy uŝytkowników obecnie zalogowanych na hocie UTF-8 - kompatybilne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe utmp, wtmp - rekordy logina uucico - Demon transferów plików UUCP uucp - Unix to Unix copy (Kopiowanie z Unixa na Unix) uuencode - format zakodowanego pliku uuencode uux - Zdalne wywołanie komendy poprzez UUCP uuxqt - demon wywołania UUCP vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej vm86 - wejdź w tryb wirtualny 8086 wait, waitpid - czekaj na zakończenie procesu wall - wyślij wiadomość do uŝytkowników

17 wc - wypisz iloć bajtów, słów i linii w plikach whatis - przeszukaj bazę danych whatis pod kątem całych słów which - pokaŝ pełną ścieŝkę komendy who - pokaŝ, kto jest zalogowany whoami - wydrukuj efektywny id uŝytkownika write - wyślij komunikat do innego uŝytkownika write - zapisz do deskryptora pliku xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia xbmtopbm - utwórz przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X10 lub X11 xcopy - rekurencyjne kopiowanie katalogów MSDOS ximtoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim xpmtoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pixmapy X11 xvminitoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV xvpictoppm - utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV xwdtopnm - utwórz przenośną mapę (.p?m) z pliku.xwd w wersji X10 lub X11 ybmtopbm - utwórz przenośną bitmapę (pbm) z pliku typu "face" yes - wypisuj bez końca dowolny ciąg znaków ypcat - drukuje wartości wszystkich klawiszy z bazy danych NIS yuvsplittoppm - przekształć pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej pixmapy yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu.ppm zcmp, zdiff - porównaj skompresowane pliki zeisstopnm - dokonaj konwersji pliku zbieŝnoogniskowego Zeissa do postaci zforce - przywróć rozszerzenie '.gz' plikom skompresowanym przez gzip zgrep - znajdź wyraŝenie regularne równieŝ w skompresowanych plikach zipgrep - znajdź wyraŝenie regularne w plikach.zip zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych znew - dokonaj konwersji pliku.z do pliku.gz zsh - Powłoka Z zsoelim - wypełnij Ŝądania.so w wejściu roff

Podstawowe komendy i polecenia w Linux

Podstawowe komendy i polecenia w Linux Podstawowe komendy i polecenia w Linux I. Polecenia związane z użytkownikami, grupami, loginami i zamykaniem systemu o shutdown(zamykamy Linuxa) o adduser (dodajemy nowego użytkownika) o newgrp (dodajemy

Bardziej szczegółowo

1. Linux jest systemem operacyjnym; powstał na bazie rodziny systemów Unix, będąc w założeniach jego wolną alternatywą.

1. Linux jest systemem operacyjnym; powstał na bazie rodziny systemów Unix, będąc w założeniach jego wolną alternatywą. LINUX LINUX CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. Linux jest systemem operacyjnym; powstał na bazie rodziny systemów Unix, będąc w założeniach jego wolną alternatywą. 2. Linux jest zaliczany do tzw. Wolnego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy)

SYSTEMY OPERACYJNE I laboratorium 3 (Informatyka stacjonarne 2 rok, semestr zimowy) Procesy i shell. Polecenia ps, sleep, exit, jobs, bg, fg, top, kill, bash, tcsh, which, type, whereis, touch. Metaznak & i >>. Dowiązania miękkie i twarde. Proces jest programem, który jest wykonywany

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX

Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Architektura systemów informatycznych WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX Materiały: www.staff.amu.edu.pl/~evert/asi.php W razie nieobecności proszę o zapoznanie się z materiałem z ćwiczeń w domu Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia

Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia Wykład: polecenia terminala, manualia systemowe, uprawnienia, kompresja, archiwizacja, ukrywanie plików, sudo su, ps, kill, chmod, chown, tar, gzip, whoami, ls,

Bardziej szczegółowo

Linux: System Plików

Linux: System Plików Linux: System Plików Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Wszystko jest plikiem Obsługa systemu plików Prawa dostępu Wyszukiwanie Mateusz Hołenko Linux: System Plików [2/24] Wszystko

Bardziej szczegółowo

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś

Konsola Linux. autor: Mariusz Barnaś Konsola Linux autor: Mariusz Barnaś Wstęp Pierwsze uruchomienie Operacje na plikach Poruszanie się po katalogach Tworzenie plików i katalogów Wypisanie zawartości katalogu Dowiązania między plikami Łączenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania Linux a

Podstawy użytkowania Linux a Podstawy użytkowania Linux a Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Rozpoczynanie pracy z systemem Podstawowe polecenia Pomoc systemowa Interpreter poleceń Mateusz Hołenko Podstawy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP)

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) O autorze 9 Dedykacja 9 Podziękowania 9 Kontakt z Czytelnikami 10 Rozdział 1. Proces zdobywania certyfikatów NCLP i planowanie

Bardziej szczegółowo

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące:

Niektóre katalogi są standardowymi katalogami zarezerwowanymi do użytku przez system. Znaczenie wybranych katalogów systemowych jest następujące: Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki Shell podstawy

Wstęp do informatyki Shell podstawy Wstęp do informatyki Shell podstawy Podstawowe polecenia less plik(i) Przeglądaj interaktywnie zawartość plików. Można używać klawiszy kursora, PgDn, PgUp, etc. Koniec pracy (q), wyszukiwanie / Less is

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne I: Procesy

Systemy Operacyjne I: Procesy Politechnika Poznańska 4 kwietnia 2013 Materiały Prezentacja oraz inne materiały zostały przygotowane na podstawie: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX - dr D.Wawrzyniak Systemy operacyjne - skrypt -

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias

Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie procesu, potoki, aliasy S laj d 1 Uruchamianie programów w systemie Linux, potoki, strumienie, procesy, alias 7 październik 2008 Uruchomienie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

S P I S POLECEŃ LINUXA

S P I S POLECEŃ LINUXA S P I S POLECEŃ LINUXA Polecenia d l a katalogów Wyświetlanie zawartości katalogów ls ls [opcje][katalog][plik] -a (all) listuje również pliki ukryte zaczynające się znakiem».«-b wyświetla znaki niedrukowalne

Bardziej szczegółowo

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Test Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 1) Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? A. Sieciowa. B. Fizyczna. C. Transportowa. D. Łącza danych. 2) W sieciach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid)

W pierwszej kolumnie wyświetlany jest identyfikator procesu (pid) Ćwiczenie 2 Cel ćwiczenia: Poznanie mechanizmów wejścia/wyjścia, zapoznanie się ze sposobami wyświetlania plików tekstowych i wyszukiwania informacji, podstawowe operacje na plikach tekstowych, zmienne

Bardziej szczegółowo

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny

Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux. Andrzej Zbrzezny Podstawy używania konsoli tekstowej w systemie Linux Andrzej Zbrzezny 25 października 2012 Rozdział 1 Podstawy konsoli 1.1 Podstawy użytkowania Linuksa w konsoli tekstowej 1. Włączanie i wyłączanie systemu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX system plików. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX system plików System plików systemu UNIX (s5fs) System plików ma strukturę drzewa. Na samym szczycie znajduje się korzeń (root), symbolicznie przedstawiany jako /. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Zarządzanie użytkownikami Użytkownicy i grupy Katalogi domowe Hasła Pliki konfiguracyjne Polecenia konsolowe Moduł YaST-a Łamanie

Bardziej szczegółowo

System plików. Podstawy systemu Linux

System plików. Podstawy systemu Linux Podstawy systemu Linux Linux jest systemem operacyjnym dla komputerów PC, opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych przez Linusa Torvaldsa. Podobnie jak Unix jest on systemem wielozadaniowym - umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików

Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików Systemy teleinformatyczne AiR Ćwiczenie 9 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl lub www.prz.rzeszow.pl/~tbajorek - dostęp po zalogowaniu: użytkownik:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW...

SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... SPIS TREŚCI 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LINUX... 3 3. WIELODOSTĘPNOŚĆ... 4 4. SYSTEMY PLIKÓW I STRUKTURA FOLDERÓW... 5 5. UZYSKIWANIE POMOCY SYSTEMOWEJ... 6 6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux p. 1

Administracja systemem Linux p. 1 Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Start systemu Linux Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików

Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Wstęp do systemów wielozadaniowych laboratorium 02 Praca w systemie plików Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-10-08 Co to jest konsola / terminal UNIX-owy?

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie Instalacja serwera baz danych PostgreSQL ze źródeł i pierwsze uruchomienie Kroki wstępne 1. Uruchamiamy wcześniej utworzoną maszynę wirtualną 2. Po uruchomieniu systemu ukaże się ekran logowania: 3. Logujemy

Bardziej szczegółowo

System plików Linuxa. Tomasz Borzyszkowski

System plików Linuxa. Tomasz Borzyszkowski System plików Linuxa Tomasz Borzyszkowski Diagram blokowy jądra systemu Programy użytkowników Poziom użytkownika Poziom jądra Biblioteki Interfejs funkcji systemowych Podsystem plików Bufor Znakowe Blokowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne- tematy do opracowania

Systemy operacyjne- tematy do opracowania Systemy operacyjne- tematy do opracowania Nr Termin Temat Ogólna zawartość Szczegółowa zawartość Co student powinien wiedzieć/umieć po zajęciach? 1 2.03 Podstawowe informacje i charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

IdyllaOS. Prosty, alternatywny system operacyjny. www.idyllaos.org. Autor: Grzegorz Gliński. Kontakt: milyges@gmail.com

IdyllaOS. Prosty, alternatywny system operacyjny. www.idyllaos.org. Autor: Grzegorz Gliński. Kontakt: milyges@gmail.com IdyllaOS www.idyllaos.org Prosty, alternatywny system operacyjny Autor: Grzegorz Gliński Kontakt: milyges@gmail.com Co to jest IdyllaOS? IdyllaOS jest to mały, prosty, uniksopodobny, wielozadaniowy oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/semestr 2(rok)/(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe

Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe LINUX Jądro Powłoka System plików Programy użytkowe / tmp etc dev bin usr home proc bin lib ułatwienia pliki ukryte pol1;pol2 pol1 \ arg1 \ arg2 ~/.. $HOME.nazwa ls -a metaznaki *? [.] maskowanie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Linux

Wstęp do systemu Linux M. Trzebiński Linux 1/8 Wstęp do systemu Linux Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński Linux

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład II

Pracownia Komputerowa wykład II Pracownia Komputerowa wykład II dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada 1 Systemy operacyjne! Windows np. Windows 8.! Systemy unixowe:! Linux i Mac OS X 2 Logowanie na konta studenckie!

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

System Linux - użytkowanie

System Linux - użytkowanie System Linux - użytkowanie 1 Podstawowe operacje ls Listuje zawartość bieżącego katalogu ls -al more Listuje zawartość bieżącego katalogu, wszystkie pliki cd katalog Zmiana katalogu./nazwa_programu Uruchom

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie komend linux'a.

Przypomnienie komend linux'a. Przypomnienie komend linux'a. Krzysztof Dynowski Komendy podstawowe date pokazuje datę i czas systemowy history pokazuje historię komend z linii poleceń pwd (print working directory) pokazuje pełną ścieŝkę

Bardziej szczegółowo

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej.

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej. Procesy Proces (zwany też zadaniem) jest jednostką aktywną, kontrolowaną przez system operacyjny i związaną z wykonywanym programem. Proces ma przydzielone zasoby typu pamięć (segment kodu, segment danych,

Bardziej szczegółowo

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1

System plików - wprowadzenie. Ścieżki dostępu. Informatyka ćw 1 Informatyka ćw 1 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY - (portal tbajorek.prz.rzeszow.pl - dostęp po zalogowaniu: użytkownik: student hasło: samoloty 2. Skonfigurować połączenie z adresem

Bardziej szczegółowo

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel 8086. Wygoda użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie

Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,<,>> Jeżeli pierwsze polecenie powiodło się to wykona drugie Linux Polecenia Opracował: Andrzej Nowak Operatory zmiany sposobu przypisania standardowych strumieni >,> Przykłady: 2> plik przypisuje standardowe wyjście błędów do pliku, 1>&2 przypisanie standardowe

Bardziej szczegółowo

Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi.

Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi. Przykład: $ ls more Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi. Tworzenie łącza #include int pipe(int filedes[2]); Przykład: int

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write.

Komunikaty System Linux umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą. Do tego celu można wykorzystać programy mail i write. Ćwiczenie 5 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obsługa programu Midnight Commander, utrwalenie wiadomości dotyczących skryptów, poznanie podstaw obsługi ftp oraz telnet. Wykorzystane polecenia ftp umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Linux. Wprowadzenie do systemu.

Linux. Wprowadzenie do systemu. Linux. Wprowadzenie do systemu. Koło Naukowe Systemów Open Source Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Marcin Pawełkiewicz mpawelkiewicz@wsb-nlu.edu.pl Nowy Sącz, 5 grudnia 2006 Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych (semestr drugi)

Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych (semestr drugi) Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych (semestr drugi) wiczenie trzecie Temat: Potoki i ł cza nazwane w Linuksie. Opracowanie: mgr in ż. Arkadiusz Chrobot Wprowadzenie 1. Komunikacja z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski Komunikacja za pomocą potoków Tomasz Borzyszkowski Wstęp Sygnały, omówione wcześniej, są użyteczne w sytuacjach błędnych lub innych wyjątkowych stanach programu, jednak nie nadają się do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych. (semestr drugi)

Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych. (semestr drugi) Instrukcja do laboratorium Systemów Operacyjnych (semestr drugi) Ćwiczenie drugie (jedne zajęcia) Temat: Procesy i sygnały w Linuksie. Opracowanie: mgr in ż. Arkadiusz Chrobot Wprowadzenie 1. Budowa procesu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;)

Szkolenie AGH Linux. Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) Szkolenie AGH Linux Nie bój się konsoli i zdaj kolosa na 5.0!!! Tytuł wcale nie przesadzony ;) O mnie Imię i nazwisko: Pieczyrak Paweł Kryptonim: Morfeusz888 Osiągnięcia Administrator pomocniczy na publicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne I: System plików

Systemy Operacyjne I: System plików Politechnika Poznańska 18 marca 2014 Materiały Prezentacja oraz inne materiały zostały przygotowane na podstawie: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX - dr D.Wawrzyniak Systemy operacyjne - skrypt - dr

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Unix/Linux 3. procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Unix/Linux 3 procesy, archiwa i inne Tomasz Bartuś 2012 Ustawienia poczty W związku z tym, że serwery AGH (galaxy, student i inne), obsługują pocztę z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad II

Pracownia Komputerowa wyk ad II Pracownia Komputerowa wykad II dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Systemy operacyjne Windows np. Windows 8. Systemy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System operacyjny Linux wybrane zagadnienia. Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu System operacyjny Linux wybrane zagadnienia Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Linux Open Source Stale rozwijany Darmowy (wersje niekomercyjne) Bezpieczny Stabilny

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików (1)

Prawa dostępu do plików (1) Prawa dostępu do plików (1) w - zapis x wykonywanie r odczytywanie - brak uprawnień Rodzaj pliku: - zwykły plik d katalog l link (dowiązanie symboliczne) b plik specjalny blokow c plik specjalny znakowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Instalacja i podstawy administracji systemem operacyjnym UNIX na przykładzie dystrybucji Ubuntu Linux.

Laboratorium 2 Instalacja i podstawy administracji systemem operacyjnym UNIX na przykładzie dystrybucji Ubuntu Linux. Laboratorium 2 Instalacja i podstawy administracji systemem operacyjnym UNIX na przykładzie dystrybucji Ubuntu Linux. 2.1 Konta użytkowników 2.2 Prawa dostępu do plików i katalogów 1 2.1 Konta użytkowników

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak

Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak Linux Leksykon komend i poleceń Opracował: Andrzej Nowak ls wyświetla listę plików w katalogu bieżącym ls opcje plik -a uwzględnia pliki, których nazwa zaczyna się od kropki (pliki ukryte) -l wyświetla

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików

Prawa dostępu do plików Prawa dostępu do plików Wszystkie pliki systemów uniksowych posiadają swoje prawa dostępu dla zapisu, odczytu i wykonywania. Jeżeli dotychczas spotykałeś się z systemami Windows na partycjach FAT - możesz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy - ćwiczenia. 012a

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy - ćwiczenia. 012a Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenia 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy - ćwiczenia 012a Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.

Sieci komputerowe. Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc. Sieci komputerowe Wstęp do systemu Linux/UNIX, część I Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/35 Plan wykładu Wstęp

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca semestralna Kierunek: Technik Informatyk Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Semestr: II Wykładowca : mgr inż. Adam Aleksiejczuk Temat: Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2)

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Wstęp do informatyki stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Lista procesów top Pokaż listę procesów polecenie interaktywne Procesy Uruchamianie w tle. shell nie czeka na zakończenie procesu, można wydawać

Bardziej szczegółowo

Linux Zarządzanie użytkownikami, grupami

Linux Zarządzanie użytkownikami, grupami Linux Zarządzanie użytkownikami, grupami Strona1 Spis treści Plik /etc/passwd... 3 Plik /etc/group... 3 Plik /etc/shadow... 4 Narzędzie passwd... 4 useradd... 5 usermod... 6 userdel... 6 groupadd, groupmod,

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo

Okiełznać Pingwina.... czyli podstawy systemu GNU/Linux

Okiełznać Pingwina.... czyli podstawy systemu GNU/Linux Rozkład jazdy Teoria funkcjonowania systemu GNU/Linux Struktura systemu plików, systemy plików Standard hierarchii systemu plików (FHS) Konsola, terminal, powłoka Używanie konta super użytkownika Instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dlaczego Linux? Porównanie z systemem Windows Przegląd dystrybucji Środowisko graficzne GNOME, Program YaST, Konsola

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Wielodostępne systemy operacyjne Nowoczesne systemy operacyjne są w większości systemami wielodostępnymi, które pozwalają pracować jednocześnie wielu użytkownikom za pośrednictwem terminali podłączonych

Bardziej szczegółowo