WorldVentures Marketing, LLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WorldVentures Marketing, LLC"

Transkrypt

1 WorldVentures Marketing, LLC POLITYKI I PROCEDURY Polska Październik 2014 r.

2 Spis Treści SEKCJA 1 WSTĘP OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MISJI FIRMY KODEKS ETYCZNY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO... 5 SEKCJA 2 - INFORMACJE OGÓLNE POLITYKI I PLAN WYNAGRODZENIA JAKO CZĘŚĆ UMOWY Z PRZEDSTAWICIELEM CEL POLITYK ZMIANY UMOWY OPÓŹNIENIA KLAUZULA SALWATORYJNA ZRZECZENIE... 7 SEKCJA 3 - UZYSKANIE STATUSU PRZEDSTAWICIELA WYMOGI DO UZYSKANIA STATUSU PRZEDSTAWICIELA PAKIET DZIAŁALNOŚCI PRZEDSTAWICIELA (PDP) POZYSKIWANIE NOWYCH PRZEDSTAWICIELI REKRUTACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KORZYŚCI Z POSIADANIA STATUSU PRZEDSTAWICIELA PRZEDŁUŻENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES... 9 SEKCJA 4 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES PRZESTRZEGANIE PLANU WYNAGRODZENIA WORLDVENTURES POSTANOWIENIA OGÓLNE PREZENTACJE PRODUKTÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES REKLAMA I MARKETING OGÓLNE STRONY INTERNETOWE PRZEDSTAWICIELI NAZWY PROFILI, NAZWY DOMEN I ADRESY INTERNETOWE ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE MEDIA I KONTAKTY Z MEDIAMI SPAMOWANIE I NIEPOŻĄDANE FAKSY ZAKAZ ZAKUPU BONUSÓW PODMIOTY GOSPODARCZE ZMIANY DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES POSTANOWIENIA OGÓLNE DODAWANIE WSPÓŁ-KANDYDATA ZMIANA SPONSORA ZMIANA UMIEJSCOWIENIA W STRUKTURZE GENEALOGICZNEJ REZYGNACJA I PONOWNE ZGŁOSZENIE NIEUPOWAŻNIONE OŚWIADCZENIA I DZIAŁANIA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIETNICE UZYSKIWANEGO DOCHODU PODATKI ORAZ MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA BŁĘDNA INTERPRETACJA MOŻLIWOŚCI WORLDVENTURES

3 3 WorldVentures Marketing, LLC Polska PLACÓWKI HANDLOWE I SPRZEDAŻ PLACÓWKI HANDLOWE TARGI, WYSTAWY I INNE FORA SPRZEDAŻOWE KONFLIKT INTERESÓW ZAKAZ NAKŁANIANIA RAPORTY AKTYWNOŚCI SIECI PODPORZĄDKOWANEJ - DOWNLINE (RAPORTY GENEALOGICZNE) INNE USŁUGI I PRODUKTY SPONSOROWANIE KRZYŻOWE BŁĘDY LUB WĄTPLIWOŚCI ZGODY WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYRAZY POPARCIA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ZAMÓWIEŃ IDENTYFIKACJA PODATEK DOCHODOWY STATUS NIEZALEŻNEGO PRZEDSIĘBIORCY UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI MARKETING MIĘDZYNARODOWY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA LOKALNE PRZEPISY PRAWA NIEPEŁNOLETNI JEDNA DZIAŁALNOŚĆ WORLDVENTURES NA JEDNĄ OSOBĘ/PRZEDSTAWICIELA WNIOSKI O DOKUMENTY SPRZEDAŻ, PRZENIESIENIE ALBO CESJA DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES SPONSOROWANIE I POZYSKIWANIE STOGOWANIE PRZENIESIENIE PRZENIESIENIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSTAWICIELA PRZENIESIENIE NA SKUTEK UBEZWŁASNOWOLNIENIA PRZEDSTAWICIELA TELEMARKETING KORZYSTANIE Z SYSTEMU KOMUNIKACJI WORLDVENTURES ZAKAZ POBIERANIA WYGÓROWANYCH OPŁAT POLITYKA DOBRYCH MANIER DREAMTRIP WORLDVENTURES POUFNOŚĆ SEKCJA 5 - OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI ZMIANA ADRESU LUB NUMERU TELEFONU ZAKAZ DYSKREDYTOWANIA POLITYKA ZERO TOLERANCJI DLA NĘKANIA DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI KANDYDATOM ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW NARUSZENIA POLITYKI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW SEKCJA 6 - WYMOGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY BRAK OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH SEKCJA 7 - PREMIE I PROWIZJE... 30

4 7.2 - ZMIANY W ZAKRESIE PREMII I PROWIZJI ZMIANY W ZWIĄZKU ZE ZWROTEM PRODUKTÓW I USŁUG PŁATNOŚCI I PREMIE W DOLARACH AMERYKAŃSKICH RAPORTY Z DZIAŁALNOŚCI ONLINE I TELEFONICZNIE SEKCJA 8 - ZWROTY, ZWROTY KOSZTÓW, REZYGNACJE I ZAKUP ZWROTNY ZAPASÓW ZWROT TOWARÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI W PRZYPADKU REZYGNACJI PROCEDURY ZWROTÓW SEKCJA 9 - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE SANKCJE DYSCYPLINARNE SKARGI I REKLAMACJE RADA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PRAWO WŁAŚCIWE I SĄDY WŁAŚCIWE SEKCJA 10 ZAMAWIANIE KUPOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG WORLDVENTURES OGÓLNE POLITYKI W ZAKRESIE ZAMAWIANIA POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA SEKCJA 11 - PŁATNOŚCI I PRZESYŁKI NIEWYSTARCZAJĄCE FUNDUSZE NIEHONOROWANE CZEKI OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ OSOBY TRZECIEJ ORAZ DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO ZWROT OPŁATY POBRANEJ Z KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ SEKCJA 12 - BRAK AKTYWNOŚCI I ROZWIĄZANIE SKUTKI REZYGNACJI BRAK AKTYWNOŚCI NIEWYSTARCZAJĄCA INDYWIDUALNA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY DO POZOSTANIA AKTYWNYM PRZEDSTAWICIELEM PRZYMUSOWE ROZWIĄZANIE DOBROWOLNA REZYGNACJA BRAK PRZEDŁUŻENIA SEKCJA 13 - DEFINICJE

5 5 WorldVentures Marketing, LLC Polska SEKCJA 1 WSTĘP Oświadczenie w sprawie misji firmy Ambicje firmy WorldVentures do utworzenia na całym świecie mocnej kultury życia w dostatku, poczucia współpracy oraz spełnienia odzwierciedlone są w jej misji, którą jest okraszenie życia niezapomnianymi światowymi, lokalnymi oraz codziennymi doświadczeniami. Wierzymy, że te doświadczenia nie tylko dodają życiu kolorytu, a także wprowadzą w nie więcej wolności oraz poczucia spełnienia. WorldVentures ma także ambicje do zostania najsolidniejszą marką w przemyśle sprzedaży bezpośredniej, a to dzięki stworzeniu rodziny najlepszych na świecie niezależnych przedstawicieli handlowych Kodeks etyczny przedstawiciela handlowego Wszyscy niezależni przedstawiciele handlowi firmy WorldVentures zgadzają się z Kodeksem etycznym przedstawiciela handlowego oraz obiecują go przestrzegać. 1. Jesteś twarzą marki WorldVentures. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z innym przedstawicielem, kandydatem na przedstawiciela czy członkiem WorldVentures, pamiętaj, że to właśnie Ty reprezentujesz markę WorldVentures oraz jej reputację. Proszę się odnosić do innych z szacunkiem oraz kulturą. 2. Wspieraj klimat zaufania oraz wzajemnego szacunku. Nie rób obraźliwych lub zniechęcających uwag do/na temat innych przedstawicieli WorldVentures, klientów i pracowników. Powstrzymaj się od stosowania wulgaryzmów, zastraszania, gróźb, oszczerstw oraz plotek. 3. Miej wiarę w WorldVentures, swój interes oraz oferowane przez Ciebie produkty i usługi, a także unikaj krytykowania produktów i usług innych firm. 4. Bądź uczciwy i szczery w interesach. Jako przedstawiciel WorldVentures prowadź jedynie etyczne, moralne, legalne oraz odpowiedzialne finansowo interesy, które wzmocnią Twoją reputację oraz pozytywny wizerunek utworzony przez WorldVentures. Odznaczaj się wrażliwością na miejscowe zwyczaje oraz kulturę podczas pracy za granicą. 5. Szanuj przysługujące każdemu człowiekowi prawo do prywatności oraz do zerwania dowolnej umowy. Odpowiadaj za pytania szczerze oraz jasno. 6. Reprezentuj produkty, usługi praz Plan wynagrodzenia WorldVentures, a także produkty, usługi oraz plany wynagrodzenia innych firm w sposób uczciwy oraz realistyczny. Nie wyolbrzymiaj potencjalnych korzyści, zysków i cech produktów oraz możliwości. 7. Upewnij się, że przyjmowany przez Ciebie nowy przedstawiciel handlowy widzi, rozumie oraz zgadza się z warunkami i postanowieniami umowy, a także z Polityką i procedurami WorldVentures oraz Planem wynagrodzenia. 8. Przekazuj jasno, że sukces zależy od tego, ile czasu oraz energii przedstawiciel handlowy poświęca na prowadzenie swojego interesu. Podawaj sensowne przykłady spodziewanych wydatków oraz ilości czasu, którą będą musieli poświęcić na prowadzenie interesu, jeśli chcą osiągnąć spodziewany dochód. Żadnemu przedstawicielowi handlowemu nie gwarantuj jakiekolwiek przychodu oraz zarobków. 9. Wypełniaj swoje obowiązki liderskie. Jako sponsor, szkól, wspieraj oraz rozmawiaj z innymi przedstawicielami handlowymi w Twojej organizacji. Upewnij się, że nadzorujesz oraz wpierasz swoją organizację w tworzeniu bazy klientów oraz w rozszerzaniu się o nowych członków. 10. Graj fair. Szanuj więzi pomiędzy kandydatem a przedstawicielem handlowym, który wprowadza go do WorldVentures. Jeśli podejdzie do Ciebie osoba, która pragnie zostać przedstawicielem handlowym firmy WorldVentures, poproś ją, aby udała się do tego przedstawiciela, który zaprosił ją na to wydarzenie. Wyrazem szacunku względem innym przedstawicieli handlowych jest nieoferowanie, nienakłanianie, nienagabywanie oraz niekuszenie kandydatów, aby zarejestrowali się pod Twoim nazwiskiem, a nie pod nazwiskiem osoby, która wprowadziła ich do organizacji.

6 11. Stosuj politykę otwartych drzwi w odniesieniu do swoich szkoleń oraz spotkań. Wszystkie szkolenia powinny być otwarte, co oznacza, że każdy przedstawiciel o tej samej lub wyżej pozycji może na nie przyjść, gdyż pomagają one innym przedstawicielom w budowaniu swojego interesu. 12. Stosuj Politykę i procedury WorldVentures w literze i duchu. To Oświadczenie Polityki oraz Procedur powinno być przeczytane, a Plan wynagrodzenia powinien być opublikowany oraz rozpowszechniony przez WorldVentures. SEKCJA 2 - INFORMACJE OGÓLNE Polityki i Plan Wynagrodzenia jako część Umowy z Przedstawicielem Niniejsze Polityki i Procedury, w obecnej wersji oraz zmieniane przez WorldVentures Marketing, LLC (zwaną dalej WorldVentures albo Spółką ) w sposób przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego, stanowią integralną część Umowy z Przedstawicielem WorldVentures ( Umowa z Przedstawicielem ). W przypadku gdy w niniejszych Politykach i Procedurach występuje termin Umowa, dotyczy on łącznie formularza zgłoszeniowego, Umowy z Przedstawicielem, niniejszych Polityk i Procedur, Planu Wynagrodzenia WorldVentures, oraz Formularza Rejestracji Spółki WorldVentures (o ile ma zastosowanie). Wskazane dokumenty, poprzez odwołanie do Umowy z Przedstawicielem, stanowią jej integralną część (każdy z nich w aktualnie obowiązującej wersji, ze zmianami wprowadzonymi przez WorldVentures). Obowiązkiem każdego Przedstawiciela jest przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie aktualnie obowiązującej wersji Polityk i Procedur, a także każdorazowe upewnienie się, że postępuje on zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją Polityk i Procedur. W przypadku sponsorowania, obowiązkiem sponsorującego Przedstawiciela jest dostarczenie aktualnie obowiązującej wersji niniejszych Polityk i Procedur oraz Planu Wynagrodzenia kandydatowi, zanim podpisze on Umowę z Przedstawicielem Cel Polityk WorldVentures jest spółką sprzedaży bezpośredniej, która zajmuje się sprzedażą produktów i usług związanych z podróżami za pośrednictwem niezależnych Przedstawicieli. Ważne jest, żeby Przedstawiciel rozumiał, że jego sukces i sukces pozostałych Przedstawicieli zależy od uczciwości osób, które sprzedają nasze produkty i usługi. W celu precyzyjnego określenia stosunku, jaki istnieje pomiędzy Przedstawicielami a WorldVentures, oraz standardów dopuszczalnych zachowań biznesowych, WorldVentures opracowała Umowę. Przedstawiciele WorldVentures zobowiązani są przestrzegać warunków określonych w Umowie, jak również przepisów prawa, zasad, regulacji i kodeksów postępowania mających zastosowanie do ich działalności w ramach WorldVentures, a także do ich postępowania. Ponieważ Przedstawiciel może nie znać wielu z tych standardów postępowania, bardzo ważne jest, żeby każdy Przedstawiciel zapoznał się z Umową i przestrzegał jej postanowień. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w niniejszych Politykach i Procedurach. Polityki i Procedury wyjaśniają i określają relacje, jakie istnieją między Przedstawicielem a Spółką. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki albo danej procedury, należy zwrócić się z prośbą o jej wyjaśnienie do swojego Sponsora albo do WorldVentures Zmiany Umowy Ponieważ przepisy prawa, zasady, regulacje i kodeksy postępowania, jak również całe środowisko biznesowe ulegają okresowym zmianom, WorldVentures zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Umowy, jak również cen produktów i usług oferowanych przez WorldVentures według swojego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podpisując Umowę z Przedstawicielem, 6

7 Przedstawiciel zobowiązuje się do zapoznawania się z wszelkimi zmianami i modyfikacjami wprowadzanymi przez WorldVentures oraz do ich przestrzegania. WorldVentures zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy za powiadomieniem z odpowiednim co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienia o zmianach będą publikowane w oficjalnych materiałach WorldVentures. Spółka dostarczy lub udostępni każdemu Przedstawicielowi kompletne zestawienie zmian do Umowy w jeden lub więcej następujących sposobów: (1) zamieszczenie na oficjalnej stronie Spółki; (2) pocztą elektroniczną ( ); (3) faksem (tylko na żądanie); (4) za pośrednictwem wiadomości poczty głosowej; (5) zamieszczenie w publikacjach Spółki; (6) dołączenie do zamówienia produktów lub płatności premii; lub (7) w drodze specjalnych przesyłek. Kontynuowanie przez Przedstawiciela jego Działalności WorldVentures albo przyjęcie przez Przedstawiciela premii lub prowizji oznacza, że Przedstawiciel akceptuje wszelkie takie zmiany Opóźnienia WorldVentures nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia albo niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli dochowanie terminu lub ich wykonanie okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodów pozostających poza kontrolą WorldVentures. Obejmuje to w szczególności strajki i inne niepokoje pracownicze, zamieszki, wojny, pożary, śmierć, uszczuplenie zasobów dostawy, nakazy i decyzje władz publicznych Klauzula salwatoryjna Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy w jego obecnym lub zmienionym brzmieniu zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wyłącznie takie postanowienie (albo postanowienia) będzie uznawane za nieobowiązujące, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne, a ponadto uznaje się, że takie nieważne albo niewykonalne postanowienie nigdy nie stanowiło części Umowy Zrzeczenie Spółka w żadnym wypadku nie zrzeka się swojego prawa do żądania przestrzegania postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów, zasad, regulacji i kodeksów postępowania. Niewykonanie przez WorldVentures jakiegokolwiek prawa przysługującego jej na mocy Umowy, jak również niezgłoszenie wobec Przedstawiciela żądania ścisłego przestrzegania jego obowiązków albo postanowień Umowy, ani żadne postępowanie stron odbiegające od warunków Umowy, nie stanowi zrzeczenia się przez WorldVentures prawa do żądania ścisłego przestrzegania postanowień Umowy. WorldVentures może dokonać takiego zrzeczenia wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem upoważnionego do tego przedstawiciela Spółki. Zrzeczenie się przez WorldVentures prawa do podjęcia działania w przypadku określonego naruszenia, którego dopuścił się Przedstawiciel, pozostaje bez wpływu na prawa WorldVentures w zakresie jakiegokolwiek innego naruszenia, jak również pozostaje bez wpływu na obowiązki innych Przedstawicieli. Podobnie, żadne opóźnienie albo nieskorzystanie przez WorldVentures ze środków przysługujących jej w związku z takim naruszeniem nie ma wpływu na prawa WorldVentures w zakresie tego naruszenia, jak i wszelkich innych naruszeń. Istnienie jakichkolwiek roszczeń albo podstaw do wniesienia powództwa przez Przedstawiciela przeciwko WorldVentures nie może stanowić środka obrony przed dochodzeniem przez WorldVentures wykonania jakiegokolwiek warunku albo postanowienia Umowy. SEKCJA 3 - UZYSKANIE STATUSU PRZEDSTAWICIELA Wymogi do uzyskania statusu Przedstawiciela Żeby zostać Przedstawicielem WorldVentures, każdy kandydat musi: a) mieć ukończone 18 lat; 7

8 b) mieszkać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; c) kupić Pakiet Działalności Przedstawiciela WorldVentures za cenę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym; oraz d) wysłać online odpowiednio wypełnioną Umowę z Przedstawicielem WorldVentures za pośrednictwem strony internetowej WorldVentures korzystając z pomocy rekrutującego go Przedstawiciela ( Rekrutera ). Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich kandydatur/formularzy zgłoszeniowych o zawarcie Umów z Przedstawicielem Pakiet Działalności Przedstawiciela (PDP) W celu zaznajomienia nowego Przedstawiciela z produktami, usługami, technikami sprzedaży, pomocami sprzedażowymi oraz innymi aspektami działalności WorldVentures, Spółka wymaga, żeby każdy Przedstawiciel nabył Pakiet Działalności Przedstawiciela ( PDP ), co wiąże się z poniesieniem Opłaty Wstępnej, a następnie ponoszeniem Opłat Miesięcznych. Poza zakupem PDP według ceny nabycia, żadna osoba nie jest zobowiązana do kupowania produktów, usług albo pomocy sprzedażowych WorldVentures, ani do zapłaty jakiejkolwiek opłaty za uzyskanie statusu Przedstawiciela. PDP jest narzędziem online, które obejmuje spersonalizowaną stronę internetową oraz dostęp do oprogramowanie biura pomocniczego, jak również dostęp do szkoleń online oraz do najważniejszych narzędzi sprzedażowych i marketingowych, w celu umożliwienia Przedstawicielom zorganizowania ich własnej działalności WorldVentures. Ceny nie zawierają VAT, który może być dodatkowo płaty, o ile będzie to wymagane przepisami prawa Pozyskiwanie nowych Przedstawicieli W celu uzyskania statusu Przedstawiciela WorldVentures, kandydat musi złożyć formularz rejestracyjny online za pośrednictwem strony internetowej WorldVentures swojego Rekrutera zawierający zgłoszenie kandydatury na Przedstawiciela WorldVentures Rekrutacja Podmiotów Gospodarczych Podmioty gospodarcze, to jest spółki cywilne, spółki kapitałowe lub spółki osobowe również mogą zostać Przedstawicielami WorldVentures. Jeśli działalność WorldVentures będzie prowadzona przez taki podmiot, niezbędne jest wypełnienie i złożenie Formularza Rejestracji Spółki oraz innych dokumentów dotyczących tego podmiotu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku. Jeśli wspólnik podmiotu gospodarczego również jest podmiotem gospodarczym, wówczas wspólnik ten zobowiązany jest przekazać WorldVentures takie same informacje, jakie w procesie ubiegania się o status Przedstawiciela zobowiązany jest podać każdy podmiot gospodarczy Korzyści z posiadania statusu Przedstawiciela Po zaakceptowaniu Umowy z Przedstawicielem przez WorldVentures Przedstawiciel uzyskuje dostęp do korzyści określonych w Planie Wynagrodzenia oraz w Umowie z Przedstawicielem. Te korzyści obejmują uprawnienie do: a) kupowania produktów i usług WorldVentures; b) promowania i sprzedaży produktów i usług WorldVentures; c) uczestnictwa w Planie Wynagrodzenia WorldVentures (oraz otrzymywania premii i prowizji, o ile będą należne); d) rekrutowania innych osób lub podmiotów jako Przedstawicieli WorldVentures, co umożliwi budowę Organizacji Marketingowej oraz uzyskiwanie awansów w Planie Wynagrodzenia WorldVentures; e) otrzymywania okresowo wydawanej literatury WorldVentures oraz innych komunikatów od WorldVentures; f) uczestniczenia w zapewnianych przez WorldVentures wydarzeniach wsparcia, obsłudze, 8

9 szkoleniach, programach motywacyjnych oraz obejmowania funkcji tytularnych po uiszczeniu odpowiednich opłat o ile są przewidziane oraz; g) uczestniczenia w promocyjnych i motywacyjnych konkursach lub programach organizowanych przez WorldVentures dla jej Przedstawicieli Przedłużenie Działalności WorldVentures Umowa z Przedstawicielem jest zawierana na okres jednego (1) roku od dnia jej zaakceptowania przez WorldVentures. Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy jednego (1) roku, chyba że dojdzie do złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy z Przedstawicielem przez WorldVentures lub przez Przedstawiciela, którego złożenie powinno nastąpić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, albo do rozwiązania Umowy z Przedstawicielem w przypadkach przewidzianych w Umowie. SEKCJA 4 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES Przestrzeganie Planu Wynagrodzenia WorldVentures Postanowienia ogólne Przedstawiciele zobowiązani są przestrzegać Planu Wynagrodzenia, który jest integralną częścią Umowy z Przedstawicielem i jednocześnie elementem oficjalnej literatury WorldVentures. Przedstawiciele nie będą proponować możliwości WorldVentures za pośrednictwem albo w połączeniu z jakimkolwiek innym systemem, programem albo metodą marketingową inną niż wyraźnie przewidziana w oficjalnej literaturze WorldVentures. Przedstawiciele nie będą wymagać ani zachęcać potencjalnych klientów albo Przedstawicieli do uczestnictwa w WorldVentures na warunkach odmiennych od programu określonego w oficjalnej literaturze WorldVentures. Przedstawiciele nie będą wymagać od ani zachęcać potencjalnych klientów lub Przedstawicieli do podpisania jakiejkolwiek umowy innej niż oficjalnie stosowane przez WorldVentures w celu uzyskania statusu Przedstawiciela WorldVentures. Podobnie, Przedstawiciele nie będą wymagać ani zachęcać obecnych lub potencjalnych klientów albo Przedstawicieli do dokonywania jakichkolwiek zakupów lub płatności na rzecz jakiejkolwiek osoby albo podmiotu w celu uczestnictwa w Planie Wynagrodzenia WorldVentures, innych niż zakupy lub płatności wskazane jako rekomendowane albo wymagane w oficjalnej literaturze WorldVentures Prezentacje Produktów oraz Działalności WorldVentures Każdy Przedstawiciel zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z prezentacji zaakceptowanych przez WorldVentures. Dotyczy to wszelkich przypadków prezentowania produktów albo Działalności WorldVentures i obejmuje w szczególności prezentacje na slajdach (PowerPoint, Flash, albo inne), wydrukowane materiały oraz płyty DVD. Wyraźnie zabronione jest używanie prezentacji opracowanych przez Przedstawiciela we własnym zakresie. Wszelkie proponowane zmiany do już istniejących prezentacji muszą być zgłoszone do działu zgodności WorldVentures w celu uzyskania akceptacji WorldVentures przed ich wykorzystaniem Reklama i Marketing Ogólne Wszyscy przedstawiciele handlowi powinni chronić oraz wspierać dobrą reputację firmy WorldVentures oraz jej produktów. Sprzedaż i promocja związane z firmą WorldVentures, z WorldVentures Opportunity, z Planem wynagrodzenia oraz z produktami WorldVentures powinny być zgodne z interesem publicznym oraz nie mogą się opierać o nieuprzejme, zwodnicze i nieetyczne praktyki i zachowania. Przedstawiciele handlowi przychodzący na wydarzenie związane z/zorganizowane przez WorldVentures powinni zastosować się do Kodeksu etycznego 9

10 WorldVentures. Firma WorldVentures zakazuje wszystkim swoim przedstawicielom handlowym stosowania praktyki polegającej na pokazywaniu kandydatom kopii jakichkolwiek dochodów ze sprzedaży i przekonywaniu ich do dołączenia do danej grupy sprzedawców. Przedstawiciele handlowi mają zakaz faksowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz pokazywania kopii jakichkolwiek dochodów ze sprzedaży kandydatom na przedstawiciela handlowego. WorldVentures ma sztywną politykę, która zakazuje swoim przedstawicielom przedstawiania nieprawdziwych lub przesadzonych szacunków dotyczących potencjalnych dochodów. Przedstawiciele handlowi mają także zakaz przedstawiania produktów/usług WorldVentures w fałszywym świetle lub formie. Oficjalne zestawy reklamowe firmy WorldVentures zakazują wszystkim jej przedstawicielom handlowym wykorzystywania nazwy WorldVentures w reklamie, chyba że za zgodą. Celem promowania zarówno produktów i usług, jak i ogromnych możliwości jakie oferuje WorldVentures, przedstawiciele muszą korzystać z pomocy sprzedażowych i materiałów wyprodukowanych przez WorldVentures. Uzasadnienie tego wymogu jest proste - spółka WorldVentures starannie zaprojektowała swoje produkty, nazwy produktów, plan wynagradzania oraz materiały promocyjne w celu zapewnienia, że każdy aspekt spółki WorldVentures jest rzetelny, zgodny z prawdą, uzasadniony i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami oraz kodeksami postępowania. Gdyby przedstawiciele WorldVentures mogli zaprojektować swoje własne pomoce sprzedażowe oraz materiały promocyjne (które obejmują reklamy internetowe), bez względu na ich uczciwość i dobre intencje, prawdopodobne jest, że nieświadomie naruszyliby szereg ustaw i przepisów dotyczących działalności WorldVentures. Naruszenia te, choć mogłyby być one stosunkowo nieliczne, mogłyby narazić na szwank możliwości jakie WorldVentures oferuje wszystkim przedstawicielom. W związku z powyższym, przedstawicielom zabrania się tworzenia własnej literatury, materiałów reklamowych, pomocy sprzedażowych, materiałów promocyjnych, wizytówek, czy też stron internetowych, chyba że zostały one zatwierdzone na piśmie przez Spółkę przed ich wykorzystaniem. Obejmuje to również, choć nie jest ograniczone do produktów i akcesoriów, takich jak czapki, koszulki itp. Przedstawiciel może przesłać Spółce do zatwierdzenia wszelkie pisemne pomocy sprzedażowe, materiały promocyjne, materiały reklamowe oraz inną literaturę (w tym proponowane reklamy internetowe). W przypadku gdy przedstawiciel nie otrzyma pisemnej zgody na wykorzystanie tych materiałów, wniosek uważa się za odrzucony. WorldVentures może bez przerwy monitorować i dokumentować działalność promocyjną przedstawicieli, czy to na internecie, w formie drukowanej, czy też za pośrednictwem innych środków Strony Internetowe Przedstawicieli Jeśli Przedstawiciel zamierza wykorzystywać stronę internetową w celu promowania swojej działalności, może to zrobić wyłącznie poprzez program pozwalający na powielenie strony Spółki. Przedstawiciel nie może samodzielnie zaprojektować strony internetowej, która wykorzystuje nazwy, logo albo opisy produktów WorldVentures albo w inny sposób promuje (bezpośrednio lub pośrednio) produkty WorldVentures lub szansę biznesową WorldVentures. Przedstawiciel nie może również wykorzystywać ślepych reklam w Internecie (bez podawania nazwy reklamodawcy) dotyczących produktów lub dochodów, które są bezpośrednio powiązane lub wskazują na choćby pośrednie powiązanie ich z produktami WorldVentures, szansą biznesową WorldVentures albo Planem Wynagrodzenia WorldVentures. Wykorzystanie jakiejkolwiek strony lub stron internetowych (w tym w szczególności portali aukcyjnych, takich jak ebay) w jakikolwiek sposób do promocji lub sprzedaży produktów WorldVentures, szansy biznesowej WorldVentures czy też Planu Wynagrodzenia jest całkowicie zabronione. 10

11 Przedstawiciel nie może reklamować ani promować działalności Przedstawiciela albo działalności czy produktów WorldVentures, ani Planu Wynagrodzenia, ani korzystać z nazwy WorldVentures w jakichkolwiek transmisjach w mediach elektronicznych, w tym w Internecie za pośrednictwem strony internetowej albo w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody WorldVentures, której WorldVentures może odmówić. Odmowa wyrażenia zgody przez WorldVentures nie wymaga uzasadnienia. W przypadku udzielenia pisemnej zgody, Przedstawiciel musi przestrzegać wytycznych WorldVentures, w tym w szczególności następujących zasad: (a) Przedstawiciel nie będzie składał ofert ani prowadził rekrutacji pod pretekstem badań, ankiet albo komunikacji informacyjnej, jeśli jego rzeczywistą intencją jest sprzedaż produktów lub usług albo możliwość sponsorowania Przedstawicieli; (b) Przedstawiciele prowadzący zatwierdzone strony internetowe, bez względu na to, czy zbierają dane osobowe poszczególnych klientów, przedstawią klientom w widocznym miejscu na stronie informacje, w jaki sposób dane klientów będą wykorzystywane, jak również będą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w związku z ich gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem w inny sposób takich danych; (c) Przedstawiciele gromadzący dane osobowe drogą elektroniczną albo podczas bezpośrednich spotkań z klientami zapewnią każdemu klientowi możliwość udzielenia zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, w tym na dzielenie się takimi danymi z osobami trzecimi, oraz (d) jeśli klient uprzednio wyraził zgodę, o której mowa powyżej, ale później zażąda, żeby jego dane osobowe nie były przetwarzane lub przekazywane, Przedstawiciel niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania lub przekazywania takich danych; (e) Przedstawiciele zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów prawa i wewnętrznych regulacji WorldVentures dotyczących komunikacji elektronicznej; (f) Przedstawiciele nie mogą przesyłać żadnych treści poprzez korzystanie z list dystrybucyjnych ani wykorzystywać danych żadnej osoby, która nie udzieliła wyraźnej zgody na włączenie jej do takiego procesu; (g) Przedstawiciele nie mogą przesyłać treści, które są niezgodne z prawem, stanowią przejaw nękania, jak również takich, które są oszczercze, szkalujące, obraźliwe, zawierające groźby, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne albo zawierają inny wątpliwy materiał, który mógłby być podstawą odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób naruszać mające zastosowanie przepisy prawa i wewnętrzne regulacje WorldVentures; oraz (h) Przedstawiciele nie mogą przesyłać ani powodować przesyłania niechcianych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną do odbiorców indywidualnych, o ile adresat poczty elektronicznej nie powiadomił uprzednio Przedstawiciela o swojej zgodzie na otrzymywanie takich komunikatów. Pożądana wiadomość to taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca wyraźnie poprosił. Niechciana wiadomość marketingowa, na której otrzymanie nie wyrażono zgody to nie tylko taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca nie prosił, ale również taka wobec której wyraźnie nie wskazał, że zgadza się na jej otrzymanie. Wszelkie wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e) przesyłane przez Przedstawiciela do odbiorców, zarówno będących członkami struktury WorldVentures, jak i nie będących członkami tej struktury, które promują WorldVentures, szansę biznesową WorldVentures albo produkty i usługi WorldVentures muszą zawierać: a) informację o działającym adresie zwrotnym nadawcy; b) powiadomienie, że adresat może odpowiedzieć na tę wiadomość z wykorzystaniem działającego adresu zwrotnego przesyłając prośbę o nieprzesyłanie kolejnych marketingowych wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłości (działająca opcja opt-out ); c) informację o adresie pocztowym Przedstawiciela, co powinno potwierdzać, że nadawca nie podszywa się pod żadną osobę; d) wyraźną informację, że wiadomość jest reklamą. 11

12 12 WorldVentures Marketing, LLC Polska Strony Wsparcia dla Zespołu Strony Wsparcia dla Zespołu zostały zaprojektowane, żeby dostarczyć czołowym liderom środki do promowania specjalnych wydarzeń grupowych, zapewnienia rozpoznawalności, możliwości organizowania telekonferencji, szkoleń, i innych podobnych wydarzeń skierowanych do liderów zespołów sprzedażowych. Przedstawiciele, którzy osiągną rangę Dyrektora Marketingowego ( DM ) albo wyższą, mogą przedstawić proponowaną stronę internetową wraz z jej zawartością działowi zgodności WorldVentures do zatwierdzenia tej zawartości według wyłącznego uznania WorldVentures. Przestrzeganie zasad regulujących prowadzenie Stron Wsparcia dla Zespołu będzie ściśle wymagane i WorldVentures zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji, jeśli stwierdzi, że treść przeznaczona do publikacji na danej stronie jest nieodpowiednia, zwłaszcza zgodnie z ustępem (por. powyżej) dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli. Wszelkie zmiany treści publikowanych na Stronach Wsparcia dla Zespołu wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji działu zgodności WorldVentures. Wytyczne w zakresie Strony Wsparcia dla Zespołu: a) fraza Niezależny Przedstawiciel (Przedstawiciele) WorldVentures musi znajdować się w nagłówku każdej podstrony i na Stronie Głównej; b) Przedstawiciel może wykorzystać w treści publikowanej na stronie wyłącznie nazwę WorldVentures i nie jest uprawniony do wykorzystywania jej znaków towarowych, jak również logo Spółki; c) wszelkie materiały pomocnicze WorldVentures (np. Paszport do Sukcesu, Formularz Zamówienia Produktu oraz Umowy z Przedstawicielami) muszą być udostępniane poprzez zamieszczenie odwołania do tych dokumentów na oficjalnej stronie WorldVentures, żeby zapewnić, że wszelkie aktualizacje dokumentów wprowadzane przez Spółkę znajdą się w dokumentach aktualnie wykorzystywanych przez Przedstawicieli. Pobieranie plików zawierających ww. dokumenty i zamieszczanie ich na stronie Przedstawiciela jest zabronione; d) strona nie może mieć bezpośrednich linków do stron z rozszerzeniem.com oraz.biz poszczególnych Przedstawicieli. Wszelkie zmiany treści publikowanych na Stronie Wsparcia dla Zespołu należy zgłaszać działowi zgodności WorldVentures przed ich opublikowaniem. W celu zapewnienia zgodności treści publikowanych na Stronach Wsparcia dla Zespołu z treściami publikowanymi przez WorldVentures, Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych kontroli zawartości Stron Wsparcia dla Zespołu. Jeśli zostanie stwierdzone w jakimkolwiek czasie, że Strona Wsparcia dla Zespołu (według wyłącznego uznania WorldVentures) narusza Polityki i Procedury, Strona Wsparcia dla Zespołu zostanie natychmiast zdjęta, do czasu podjęcia działań naprawczych przez danego Przedstawiciela oraz zatwierdzenia przez WorldVentures. 1. Strony publiczne Portale Społecznościowe, Fora i Blogi Jeśli Przedstawiciel posiada stronę publiczną albo profil w takich portalach społecznościowych jak MySpace, Facebook, Blogger, WordPress, Second Life, itd., to zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: a) zawartość tekstowa i obrazkowa musi być dezaktywowana albo ustawienia użytkownika muszą być zmienione na opcję zatwierdź przed publikacją, w celu zapewnienia, że strona lub portal nie służy jako miejsce umieszczania niewłaściwej zawartości lub spamu; b) mogą być umieszczane wyłącznie banery reklamowe zatwierdzone przez WorldVentures (dostępne w funkcji back office w zakładce Materiały Marketingowe ). Banery reklamowe muszą być wykorzystywane w dostarczonej formie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i zamieszczania dodatkowych

13 komentarzy; c) strona nie może zawierać odniesień do jakichkolwiek powiązanych produktów, znaków towarowych, logo WorldVentures, itd. Jedynym wyjątkiem jest umieszczanie w komentarzach do zdjęcia/nazwach takich tytułów jak Nasz DreamTrip do Tortoli. Jednakże nie można wskazywać żadnych cen, twierdzeń dotyczących oszczędności ani innych opracowań oraz; d) pełna treść przeznaczona do publikacji na stronie musi zostać przedstawiona działowi zgodności WorldVentures do jej zatwierdzenia przed opublikowaniem. WorldVentures będzie dokonywać oceny w dobrej wierze i poinformuje Przedstawiciela o zaakceptowaniu treści albo odmowie wyrażenia zgody na publikację przedstawionej treści. WorldVentures może odmówić wyrażenia zgody na publikację w szczególności, jeżeli zostanie stwierdzone (według wyłącznego uznania WorldVentures), że strona nie spełnia wymogów określonych w ustępie dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli Strony Indywidualne Przedstawiciel może mieć indywidualną stronę internetową (np. która jest w 100% opracowana przez niego i może zawierać zdjęcia rodziny, przyjaciół, domów, samochodów, zdjęcia z wakacji, itd. Strona może zawierać jeden z zatwierdzonych banerów reklamowych WorldVentures dostępnych w funkcji back office w zakładce Materiały Marketingowe, jednakże baner musi być wykorzystany w udostępnionej formie bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i zamieszczania dodatkowych komentarzy. Strona nie może zawierać żadnych odwołań do produktów, Planu Wynagrodzenia, znaków towarowych, partnerów strategicznych, pracowników WorldVentures, jak również oświadczeń o dochodach w WorldVentures, itd. Pełna treść przeznaczona do publikacji na każdej stronie musi zostać przedstawiona działowi zgodności WorldVentures do zatwierdzenia. WorldVentures będzie dokonywać oceny w dobrej wierze i poinformuje Przedstawiciela o zaakceptowaniu treści albo odmowie wyrażenia zgody na publikację przedstawionej treści.. WorldVentures może odmówić wyrażenia zgody na publikację w szczególności, jeżeli zostanie stwierdzone (według wyłącznego uznania WorldVentures), że strona nie spełnia wymogów określonych w ustępie dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli Nazwy profili, nazwy domen i adresy internetowe Przedstawiciele nie mogą używać ani ubiegać się o zarejestrowanie jakichkolwiek dotyczących WorldVentures nazw handlowych, znaków towarowych, znaków lub oznaczeń usługowych lub znaków lub oznaczeń produktów, firmy WorldVentur ani żadnych jej pochodnych, w żadnej nazwie domeny internetowej. Ponadto, Przedstawiciel nie może włączać nazw handlowych, znaków towarowych, nazw lub oznaczeń usług lub produktów, firmy WorldVenture ani żadnych jej pochodnych, do jakiegokolwiek adresu poczty elektronicznej. Ma to również zastosowanie do nazw/stron profilowych, nazw użytkownika, informacji o koncie, jak również wszelkich kont internetowych, w tym do kont na następujących portalach: LinkedIn, Twitter, Facebook, MySpace, Squidoo, Friendster, Digg, YouTube, Viddler, Vimeo, itd Znaki Towarowe i Prawa Autorskie Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki i oznaczenia usługowe wykorzystywane przez WorldVentures stanowią wyłączną własność WorldVentures. WorldVentures nie zezwala na korzystanie z jej nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów czy symboli żadnej osobie, w tym Przedstawicielom WorldVentures, bez uprzedniej pisemnej zgody. Przedstawiciele nie mogą używać dla celów sprzedaży ani dystrybucji żadnych nagrań z wydarzeń ani przemówień 13

14 14 WorldVentures Marketing, LLC Polska przedstawicieli Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody WorldVentures, podobnie Przedstawiciele nie mogę powielać dla celów sprzedaży oraz do użytku prywatnego żadnych nagrań stworzonych przez Spółkę, jak również prezentacji audio lub video. Nazwa WorldVentures jak również wszelkie inne nazwy lub oznaczenia, które mogą być przyjęte przez WorldVentures, są zastrzeżonymi nazwami handlowymi, znakami towarowymi i znakami usługowymi. Jako takie, znaki te posiadają wielką wartość dla WorldVentures i są dostarczane Przedstawicielom dla ich wyłącznego użytku i wyłącznie w zatwierdzony sposób. Wykorzystanie nazwy WorldVentures na jakimkolwiek przedmiocie niepochodzącym od Spółki jest zabronione, z zastrzeżeniem poniższego wyjątku: Imię i nazwisko Przedstawiciela Niezależny Przedstawiciel WorldVentures Wszyscy Przedstawiciele muszą określać siebie jako Niezależny Przedstawiciel WorldVentures, a informację tę mogą umieszczać na białych lub żółtych stronach książki telefonicznej pod swoim nazwiskiem. Żaden przedstawiciel nie może zamieszczać w książce telefonicznej reklam zawierających nazwę lub logo WorldVentures. Przedstawiciele nie mogą odbierać telefonu mówiąc WorldVentures, Spółka WorldVentures ani w żaden inny sposób, który mógłby by spowodować, że dzwoniący odniósłby wrażenie, iż dodzwonił się do biura WorldVentures Media i kontakty z mediami Przedstawiciele nie mogą odpowiadać na próby kontaktu ze strony mediów dotyczących WorldVentures, jej produktów i usług ani ich niezależnej działalności WorldVentures. Wszystkie próby kontaktu, niezależnie od rodzaju mediów muszą być przekazane do działu komunikacji WorldVentures. Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie, aby opinii publicznej były dostarczane rzetelne i spójne informacje, jak również aby możliwe było utrzymanie odpowiedniego wizerunku WorldVentures i jej Przedstawicieli. Przedstawiciele mają wyraźny zakaz występowania w imieniu WorldVentures w jakichkolwiek mediach oraz korzystania z nieodpłatnych form przekazu medialnego, w tym, w szczególności z publikacji prasowych, artykułów, artykułów wstępnych, nieodpłatnej reklamy, reklamy informacyjnej i szkoleniowej, telewizji, telewizji kablowej oraz programów radiowych w celu promowania i propagowania szansy biznesowej WorldVentures lub jej produktów, o ile nie uzyskają pisemnej zgody WorldVentures. Takie wnioski muszą być składane na piśmie do działu komunikacji WorldVentures co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed planowaną aktywnością medialną. Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie, aby opinii publicznej były dostarczane rzetelne i spójne informacje, jak również aby możliwe było utrzymanie odpowiedniego wizerunku WorldVentures i jej Przedstawicieli Spamowanie i niepożądane faksy Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu, Przedstawiciele nie mogą używać ani wysyłać niepożądanych faksów, zbiorowych maili, niepożądanych maili ani żadnego spamu związanego z prowadzeniem działalności WorldVentures. Przedstawiciel nie może przekazywać, ani powodować przekazywania niezamówionych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną ani faksem do indywidualnych adresatów, chyba że adresat poczty elektronicznej albo faksu uprzednio powiadomił Przedstawiciela, jako nadawcę, że zgadza się, w danym czasie, na otrzymywanie takiej komunikacji. Pożądana wiadomość to taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca wyraźnie poprosił. Niechciana wiadomość marketingowa, na której otrzymanie nie wyrażono zgody to nie tylko taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca nie prosił, ale również taka, wobec której wyraźnie nie wskazał, że zgadza się na jej otrzymanie.

15 15 WorldVentures Marketing, LLC Polska Wszelkie wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e) lub faxu przesyłane przez Przedstawiciela do odbiorców, zarówno będących członkami struktury WorldVentures, jak i nie będących członkami tej struktury, które promują WorldVentures, szansę biznesową WorldVentures, albo produkty i usługi WorldVentures muszą być zgodnie z następującymi wymogami: a) wiadomość musi zawierać działający adres zwrotny albo numer faksu nadawcy; b) wiadomość musi zawierać powiadomienie, że adresat może odpowiedzieć na tę wiadomość albo wiadomość przesłaną faksem z wykorzystaniem działającego adresu zwrotnego albo numeru faxu, z prośbą o nieprzesyłanie dalszych marketingowych wiadomości w przyszłości (działająca opcja opt-out ); c) wiadomość musi zawierać informację o adresie pocztowym Przedstawiciela, co powinno potwierdzać, że nadawca nie podszywa się pod żadną osobę; d) wiadomość musi jasno i wyraźnie wskazywać, że jest reklamą; e) wykorzystywanie wprowadzającego w błąd tematu albo nagłówka wiadomości jest niedozwolone; f) wszystkie rezygnacje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem albo tradycyjną pocztą muszą być uwzględniane. Jeśli Przedstawiciel otrzyma rezygnację od adresata wiadomości poczty elektronicznej albo faksu, zobowiązany jest przekazać ją Spółce. Obecne i przyszłe skargi zgłaszane WorldVentures będą rozpatrywane w następujący sposób: 1. Wszelkie skargi w zakresie SPAMu zgłoszone WorldVentures przez Go Daddy (albo innego dostawcę usług hostingowych) będą rozpoznawane i rozstrzygane, a wyniki będą przedstawiane Go Daddy (albo innemu dostawcy usług hostingowych), w terminie pięciu (5) dni. 2. Jeśli Przedstawiciel nie jest w stanie wykazać, że skarga w zakresie SPAMu jest bezpodstawna, WorldVentures przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z Przedstawicielem z powodu naruszenia postanowień Umowy. Uwaga: jeśli zostanie złożona skarga, na Przedstawicielu (a nie na WorldVentures) spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że skarga jest bezpodstawna. Przedstawiciel powinien prowadzić aktywny dziennik wszystkich wiadomości wysłanych i otrzymanych (opcja opt-in i opt-out). Takie informacje mogą być mu potrzebne, jeśli zostanie złożona skarga, w szczególności w celu uniknięcia wypowiedzenia Umowy z Przedstawicielem Zakaz Zakupu Bonusów Zakup Bonusów jest całkowicie zabroniony. Zakup Bonusów obejmuje: (a) pozyskiwanie osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów bez wiedzy WorldVentures lub bez podpisania Umowy z Przedstawicielem albo umowy z klientem (formularza zgłoszeniowego) przez takie osoby albo podmioty; (b) oszukańcze pozyskiwanie osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów; (c) pozyskiwanie albo usiłowanie pozyskania nieistniejących osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów ( duchy ); (d) korzystanie z karty kredytowej przez albo w imieniu Przedstawiciela albo klienta, jeśli taki Przedstawiciel albo klient nie jest właścicielem konta do takiej karty kredytowej; (e) kupowanie produktów lub usług WorldVentures w imieniu innego Przedstawiciela albo klienta albo z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego innego Przedstawiciela, w celu zapewnienia sobie kwalifikacji do otrzymywania prowizji lub bonusów.

16 4.5 - Podmioty gospodarcze Spółka cywilna, spóła kapitałowa lub spółka osobowa (łącznie zwane dalej w tym ustępie Podmiotami Gospodarczymi ) może wnioskować o przyznanie jej statusu Przedstawiciela poprzez złożenie umowy spółki albo aktu założycielskiego (takie dokumenty zwane są dalej łącznie Dokumentami Spółki ) do WorldVentures, wraz z właściwie wypełnionym Formularzem Rejestracji Spółki. Jeśli Przedstawiciel dokonuje zgłoszenia online, Dokumenty Spółki oraz Formularz Rejestracji Spółki muszą zostać złożone WorldVentures w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zgłoszenia online (jeśli nie zostaną złożone w terminie trzydziestu (30) dni, Umowa z Przedstawicielem zostaje automatycznie rozwiązana). Status działalności WorldVentures może zostać przeniesiony na inną osobę w ramach podległości temu samemu sponsorowi, co dotyczy przeniesienia statusu przysługującego osobie fizycznej na spółkę cywilną, spółkę osobową albo spółkę kapitałową albo statusu przysługujący jednej ze spółek na inną spółkę. Każda zmiana statusu, o której dokonanie ubiega się Przedstawiciel, podlega opłacie w wysokości 25,00 $. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pisemnego wniosku oraz wypełnionej Umowy z Przedstawicielem. Formularz Rejestracji Spółki musi być podpisany przez wszystkich wspólników spółki, a w przypadku spółki kapitałowej przez organ uprawniony do jej reprezentacji. Właściciele podmiotu są solidarnie odpowiedzialni za wszelkie zadłużenie oraz inne zobowiązania wobec WorldVentures Zmiany Działalności WorldVentures Postanowienia ogólne Każdy Przedstawiciel musi niezwłocznie powiadomić WorldVentures o wszelkich zmianach danych wskazanych w jego Umowie z Przedstawicielem albo w Umowie. Przedstawiciel może modyfikować obowiązującą Umowę z Przedstawicielem (np., zmiana statusu z indywidualnej działalności gospodarczej na spółkę) poprzez złożenie pisemnego wniosku, właściwie wypełnionej Umowy z Przedstawicielem online oraz odpowiedniej dokumentacji dodatkowej Dodawanie Współ-kandydata Przy dodawaniu współ-kandydata (zarówno osoby fizycznej, jak i podmiotu gospodarczego) do istniejącego już statusu działalności WorldVentures, Spółka wymaga zarówno pisemnego wniosku, właściwie wypełnionego zgłoszenia rejestracyjnego Przedstawiciela, jak i Umowy z Przedstawicielem, zawierających podpisy kandydata i wszystkich współ-kandydatów. W celu uniknięcia obchodzenia Ustępu 4.24 (dotyczącego podziału działalności WorldVentures), pierwotny kandydat musi pozostać stroną pierwotnego Umowy z Przedstawicielem. Jeżeli Przedstawiciel chce zakończyć swój stosunek ze Spółką, zobowiązany jest do przeniesienia albo dokonania cesji statusu swojej działalności zgodnie z Ustępem Jeśli ta procedura nie zostanie dopełniona, Umowa z Przedstawicielem ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w chwili wycofania się pierwotnego Przedstawiciela. Wszystkie płatności premii lub prowizji zostaną dokonane na konto pierwotnego Przedstawiciela. Proszę zauważyć, że zmiany opisane w niniejszym paragrafie nie dotyczą zmiany sponsora. Zmiana sponsora została opisana w Ustępie poniżej. Za każdą wnioskowaną zmianę naliczana jest opłata w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (25,00 $), której dowód uiszczenia musi być dołączona do pisemnego wniosku oraz wypełnionej Umowy z Przedstawicielem. WorldVentures może, według własnego uznania, wymagać poświadczonych dokumentów przed wprowadzeniem zmian w statusie działalności WorldVentures. Ze względów operacyjnych WorldVentures zastrzega, że zmiana zostanie dokonana w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wniosku przez WorldVentures (czas wymagany na przetworzenia danych) Zmiana sponsora W celu zapewnienia spójności wszystkich organizacji marketingowych oraz ochrony rezultatów zaangażowania i wysiłków wszystkich Przedstawicieli, WorldVentures stanowczo odradza 16

17 17 WorldVentures Marketing, LLC Polska dokonywania jakichkolwiek zmian sponsora. Utrzymywanie linii sponsorowania jest kluczowe dla każdego Przedstawiciela oraz Organizacji Marketingowej. W związku z tym wyłącznie w wyjątkowych przypadkach WorldVentures zezwala na przeniesienie statusu działalności WorldVentures do struktury innego sponsora. Wniosek o zmianę sponsora musi zostać złożony na piśmie w dziale obsługi Przedstawicieli i musi zawierać uzasadnienie. Przeniesienie jest możliwe wyłącznie w dwóch (2) wskazanych poniżej przypadkach: a) w przypadkach dotyczących oszukańczego pozyskiwania albo nieetycznego sponsorowania, Przedstawiciel może wnioskować o przeniesienie jego statusu do struktury innego sponsora, przy czym jego cała Organizacja Marketingowa nie podlega przeniesieniu. Każdy wniosek o przeniesienie w związku z oszukańczymi praktykami postępowania będzie rozpatrywany indywidualnie; b) Przedstawiciel ubiegający się o przeniesienie złoży właściwie wypełniony i podpisany Formularz Zmiany Sponsora, który zawiera pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody jego bezpośrednich Przedstawicieli opatrzone własnoręcznymi podpisami, w tym osób, na których dochód przeniesienie będzie miało wpływ. Skserowane albo zeskanowane oświadczenia lub podpisy nie będą akceptowane. Podpisy wszystkich Przedstawicieli muszą być poświadczone przez notariusza. Przedstawiciel, który ubiega się o przeniesienie statusu musi uiścić opłatę w wysokości 50,00 $ z tytułu kosztów administracyjnych i przetwarzania danych. Jeśli przenoszący status Przedstawiciel ubiega się o przeniesienie również któregokolwiek Przedstawiciela ze swojej Organizacji Marketingowej, każdy Przedstawiciel w strukturze podporządkowanej (downline) zobowiązany jest również złożyć odpowiednio wypełniony Formularz Zmiany Sponsora wraz z dowodem uiszczenia opłaty za zmianę w wysokości 50,00 $ (tj. przenoszący się Przedstawiciel i każdy Przedstawiciel w jego Organizacji Marketingowej razy kwota 50,00 $ to koszt przeniesienia statusu działalności WorldVentures). Statusy Przedstawicieli na niższym poziomie struktury organizacyjnej nie będą przenoszone wraz z przenoszącym status Przedstawicielem, chyba że spełnione zostaną wszystkie wymogi niniejszego paragrafu. Ze względów operacyjnych WorldVentures zastrzega, że przeniesienie statusów Przedstawicieli nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania przez WorldVentures Formularzy Zmiany Sponsora (czas wymagany na przetworzenie danych oraz weryfikacje wniosków o przeniesienie) Zmiana Umiejscowienia w Strukturze Genealogicznej WorldVentures zezwala na składanie wniosków o zmianę umiejscowienia statusu Przedstawiciela wprowadzonego do struktury w nieprawidłowym miejscu w wyniku błędu podczas wprowadzania danych przez Rekrutera albo ze względu na błąd wprowadzania danych do systemu komputowego. Wnioski takie mogą być składane w terminie (2) dni roboczych od pierwszego wprowadzenia danych. Jeśli wniosek o zmianę zostanie złożony w terminie dwóch (2) dni roboczych, błąd zostanie skorygowany i nie będzie żadnej opłaty za zmianę. Po upływie terminu dwóch (2) dni roboczych WorldVentures może odmówić uwzględnienia wniosku o zmianę. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, zostanie naliczona opłata w wysokości 25 $, której uiszczenie wymagane jest przez Rekrutera. Opłata powinna zostać uiszczona przed wprowadzeniem zmiany. WorldVentures zastrzega sobie prawo do dokonywania takich zmian w terminie jednego (1) tygodnia od pierwszego wprowadzenia danych Rezygnacja i Ponowne Zgłoszenie Przedstawiciel może zmienić Organizację Marketingową przez dobrowolną rezygnację z posiadania statusu działalności WorldVentures oraz pozostanie nieaktywnym (tj. niedokonywanie zakupu żadnych produktów WorldVentures w celach odsprzedaży, nieprowadzenie sprzedaży

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r.

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Zasady i Procedury Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Sekcja 1 - Wstęp 1.1 - Misja firmy Założenia WowWe Zobowiązujemy się do tworzenia narzędzi i urządzeń internetowych oraz

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY ACN. ACNP&P-PL 2.1 Wejście w życie: 1 sierpnia 2015 r.

ZASADY I PROCEDURY ACN. ACNP&P-PL 2.1 Wejście w życie: 1 sierpnia 2015 r. ZASADY I PROCEDURY ACN ACNP&P-PL 2.1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ARTYKUŁ I - DEFINICJE... 5 ARTYKUŁ II ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ... 7 II.1. Twój związek z ACN... 7 II.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie.

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Regulamin Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Więcej informacji http://www.iabpolska.pl/ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL)

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) 1 Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy 1.1 Przedmiot Umowy Przedmiot Umowy Członkowskiej Trusted Shops (Umowa) został zdefiniowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Członkostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive Warunki korzystania Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2013 r Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo