WorldVentures Marketing, LLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WorldVentures Marketing, LLC"

Transkrypt

1 WorldVentures Marketing, LLC POLITYKI I PROCEDURY Polska Październik 2014 r.

2 Spis Treści SEKCJA 1 WSTĘP OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MISJI FIRMY KODEKS ETYCZNY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO... 5 SEKCJA 2 - INFORMACJE OGÓLNE POLITYKI I PLAN WYNAGRODZENIA JAKO CZĘŚĆ UMOWY Z PRZEDSTAWICIELEM CEL POLITYK ZMIANY UMOWY OPÓŹNIENIA KLAUZULA SALWATORYJNA ZRZECZENIE... 7 SEKCJA 3 - UZYSKANIE STATUSU PRZEDSTAWICIELA WYMOGI DO UZYSKANIA STATUSU PRZEDSTAWICIELA PAKIET DZIAŁALNOŚCI PRZEDSTAWICIELA (PDP) POZYSKIWANIE NOWYCH PRZEDSTAWICIELI REKRUTACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KORZYŚCI Z POSIADANIA STATUSU PRZEDSTAWICIELA PRZEDŁUŻENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES... 9 SEKCJA 4 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES PRZESTRZEGANIE PLANU WYNAGRODZENIA WORLDVENTURES POSTANOWIENIA OGÓLNE PREZENTACJE PRODUKTÓW ORAZ DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES REKLAMA I MARKETING OGÓLNE STRONY INTERNETOWE PRZEDSTAWICIELI NAZWY PROFILI, NAZWY DOMEN I ADRESY INTERNETOWE ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE MEDIA I KONTAKTY Z MEDIAMI SPAMOWANIE I NIEPOŻĄDANE FAKSY ZAKAZ ZAKUPU BONUSÓW PODMIOTY GOSPODARCZE ZMIANY DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES POSTANOWIENIA OGÓLNE DODAWANIE WSPÓŁ-KANDYDATA ZMIANA SPONSORA ZMIANA UMIEJSCOWIENIA W STRUKTURZE GENEALOGICZNEJ REZYGNACJA I PONOWNE ZGŁOSZENIE NIEUPOWAŻNIONE OŚWIADCZENIA I DZIAŁANIA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIETNICE UZYSKIWANEGO DOCHODU PODATKI ORAZ MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA BŁĘDNA INTERPRETACJA MOŻLIWOŚCI WORLDVENTURES

3 3 WorldVentures Marketing, LLC Polska PLACÓWKI HANDLOWE I SPRZEDAŻ PLACÓWKI HANDLOWE TARGI, WYSTAWY I INNE FORA SPRZEDAŻOWE KONFLIKT INTERESÓW ZAKAZ NAKŁANIANIA RAPORTY AKTYWNOŚCI SIECI PODPORZĄDKOWANEJ - DOWNLINE (RAPORTY GENEALOGICZNE) INNE USŁUGI I PRODUKTY SPONSOROWANIE KRZYŻOWE BŁĘDY LUB WĄTPLIWOŚCI ZGODY WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYRAZY POPARCIA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ZAMÓWIEŃ IDENTYFIKACJA PODATEK DOCHODOWY STATUS NIEZALEŻNEGO PRZEDSIĘBIORCY UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI MARKETING MIĘDZYNARODOWY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA LOKALNE PRZEPISY PRAWA NIEPEŁNOLETNI JEDNA DZIAŁALNOŚĆ WORLDVENTURES NA JEDNĄ OSOBĘ/PRZEDSTAWICIELA WNIOSKI O DOKUMENTY SPRZEDAŻ, PRZENIESIENIE ALBO CESJA DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES SPONSOROWANIE I POZYSKIWANIE STOGOWANIE PRZENIESIENIE PRZENIESIENIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSTAWICIELA PRZENIESIENIE NA SKUTEK UBEZWŁASNOWOLNIENIA PRZEDSTAWICIELA TELEMARKETING KORZYSTANIE Z SYSTEMU KOMUNIKACJI WORLDVENTURES ZAKAZ POBIERANIA WYGÓROWANYCH OPŁAT POLITYKA DOBRYCH MANIER DREAMTRIP WORLDVENTURES POUFNOŚĆ SEKCJA 5 - OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI ZMIANA ADRESU LUB NUMERU TELEFONU ZAKAZ DYSKREDYTOWANIA POLITYKA ZERO TOLERANCJI DLA NĘKANIA DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI KANDYDATOM ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW NARUSZENIA POLITYKI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW SEKCJA 6 - WYMOGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY BRAK OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH SEKCJA 7 - PREMIE I PROWIZJE... 30

4 7.2 - ZMIANY W ZAKRESIE PREMII I PROWIZJI ZMIANY W ZWIĄZKU ZE ZWROTEM PRODUKTÓW I USŁUG PŁATNOŚCI I PREMIE W DOLARACH AMERYKAŃSKICH RAPORTY Z DZIAŁALNOŚCI ONLINE I TELEFONICZNIE SEKCJA 8 - ZWROTY, ZWROTY KOSZTÓW, REZYGNACJE I ZAKUP ZWROTNY ZAPASÓW ZWROT TOWARÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI W PRZYPADKU REZYGNACJI PROCEDURY ZWROTÓW SEKCJA 9 - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE SANKCJE DYSCYPLINARNE SKARGI I REKLAMACJE RADA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PRAWO WŁAŚCIWE I SĄDY WŁAŚCIWE SEKCJA 10 ZAMAWIANIE KUPOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG WORLDVENTURES OGÓLNE POLITYKI W ZAKRESIE ZAMAWIANIA POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA SEKCJA 11 - PŁATNOŚCI I PRZESYŁKI NIEWYSTARCZAJĄCE FUNDUSZE NIEHONOROWANE CZEKI OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ OSOBY TRZECIEJ ORAZ DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO ZWROT OPŁATY POBRANEJ Z KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ SEKCJA 12 - BRAK AKTYWNOŚCI I ROZWIĄZANIE SKUTKI REZYGNACJI BRAK AKTYWNOŚCI NIEWYSTARCZAJĄCA INDYWIDUALNA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY DO POZOSTANIA AKTYWNYM PRZEDSTAWICIELEM PRZYMUSOWE ROZWIĄZANIE DOBROWOLNA REZYGNACJA BRAK PRZEDŁUŻENIA SEKCJA 13 - DEFINICJE

5 5 WorldVentures Marketing, LLC Polska SEKCJA 1 WSTĘP Oświadczenie w sprawie misji firmy Ambicje firmy WorldVentures do utworzenia na całym świecie mocnej kultury życia w dostatku, poczucia współpracy oraz spełnienia odzwierciedlone są w jej misji, którą jest okraszenie życia niezapomnianymi światowymi, lokalnymi oraz codziennymi doświadczeniami. Wierzymy, że te doświadczenia nie tylko dodają życiu kolorytu, a także wprowadzą w nie więcej wolności oraz poczucia spełnienia. WorldVentures ma także ambicje do zostania najsolidniejszą marką w przemyśle sprzedaży bezpośredniej, a to dzięki stworzeniu rodziny najlepszych na świecie niezależnych przedstawicieli handlowych Kodeks etyczny przedstawiciela handlowego Wszyscy niezależni przedstawiciele handlowi firmy WorldVentures zgadzają się z Kodeksem etycznym przedstawiciela handlowego oraz obiecują go przestrzegać. 1. Jesteś twarzą marki WorldVentures. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z innym przedstawicielem, kandydatem na przedstawiciela czy członkiem WorldVentures, pamiętaj, że to właśnie Ty reprezentujesz markę WorldVentures oraz jej reputację. Proszę się odnosić do innych z szacunkiem oraz kulturą. 2. Wspieraj klimat zaufania oraz wzajemnego szacunku. Nie rób obraźliwych lub zniechęcających uwag do/na temat innych przedstawicieli WorldVentures, klientów i pracowników. Powstrzymaj się od stosowania wulgaryzmów, zastraszania, gróźb, oszczerstw oraz plotek. 3. Miej wiarę w WorldVentures, swój interes oraz oferowane przez Ciebie produkty i usługi, a także unikaj krytykowania produktów i usług innych firm. 4. Bądź uczciwy i szczery w interesach. Jako przedstawiciel WorldVentures prowadź jedynie etyczne, moralne, legalne oraz odpowiedzialne finansowo interesy, które wzmocnią Twoją reputację oraz pozytywny wizerunek utworzony przez WorldVentures. Odznaczaj się wrażliwością na miejscowe zwyczaje oraz kulturę podczas pracy za granicą. 5. Szanuj przysługujące każdemu człowiekowi prawo do prywatności oraz do zerwania dowolnej umowy. Odpowiadaj za pytania szczerze oraz jasno. 6. Reprezentuj produkty, usługi praz Plan wynagrodzenia WorldVentures, a także produkty, usługi oraz plany wynagrodzenia innych firm w sposób uczciwy oraz realistyczny. Nie wyolbrzymiaj potencjalnych korzyści, zysków i cech produktów oraz możliwości. 7. Upewnij się, że przyjmowany przez Ciebie nowy przedstawiciel handlowy widzi, rozumie oraz zgadza się z warunkami i postanowieniami umowy, a także z Polityką i procedurami WorldVentures oraz Planem wynagrodzenia. 8. Przekazuj jasno, że sukces zależy od tego, ile czasu oraz energii przedstawiciel handlowy poświęca na prowadzenie swojego interesu. Podawaj sensowne przykłady spodziewanych wydatków oraz ilości czasu, którą będą musieli poświęcić na prowadzenie interesu, jeśli chcą osiągnąć spodziewany dochód. Żadnemu przedstawicielowi handlowemu nie gwarantuj jakiekolwiek przychodu oraz zarobków. 9. Wypełniaj swoje obowiązki liderskie. Jako sponsor, szkól, wspieraj oraz rozmawiaj z innymi przedstawicielami handlowymi w Twojej organizacji. Upewnij się, że nadzorujesz oraz wpierasz swoją organizację w tworzeniu bazy klientów oraz w rozszerzaniu się o nowych członków. 10. Graj fair. Szanuj więzi pomiędzy kandydatem a przedstawicielem handlowym, który wprowadza go do WorldVentures. Jeśli podejdzie do Ciebie osoba, która pragnie zostać przedstawicielem handlowym firmy WorldVentures, poproś ją, aby udała się do tego przedstawiciela, który zaprosił ją na to wydarzenie. Wyrazem szacunku względem innym przedstawicieli handlowych jest nieoferowanie, nienakłanianie, nienagabywanie oraz niekuszenie kandydatów, aby zarejestrowali się pod Twoim nazwiskiem, a nie pod nazwiskiem osoby, która wprowadziła ich do organizacji.

6 11. Stosuj politykę otwartych drzwi w odniesieniu do swoich szkoleń oraz spotkań. Wszystkie szkolenia powinny być otwarte, co oznacza, że każdy przedstawiciel o tej samej lub wyżej pozycji może na nie przyjść, gdyż pomagają one innym przedstawicielom w budowaniu swojego interesu. 12. Stosuj Politykę i procedury WorldVentures w literze i duchu. To Oświadczenie Polityki oraz Procedur powinno być przeczytane, a Plan wynagrodzenia powinien być opublikowany oraz rozpowszechniony przez WorldVentures. SEKCJA 2 - INFORMACJE OGÓLNE Polityki i Plan Wynagrodzenia jako część Umowy z Przedstawicielem Niniejsze Polityki i Procedury, w obecnej wersji oraz zmieniane przez WorldVentures Marketing, LLC (zwaną dalej WorldVentures albo Spółką ) w sposób przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego, stanowią integralną część Umowy z Przedstawicielem WorldVentures ( Umowa z Przedstawicielem ). W przypadku gdy w niniejszych Politykach i Procedurach występuje termin Umowa, dotyczy on łącznie formularza zgłoszeniowego, Umowy z Przedstawicielem, niniejszych Polityk i Procedur, Planu Wynagrodzenia WorldVentures, oraz Formularza Rejestracji Spółki WorldVentures (o ile ma zastosowanie). Wskazane dokumenty, poprzez odwołanie do Umowy z Przedstawicielem, stanowią jej integralną część (każdy z nich w aktualnie obowiązującej wersji, ze zmianami wprowadzonymi przez WorldVentures). Obowiązkiem każdego Przedstawiciela jest przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie aktualnie obowiązującej wersji Polityk i Procedur, a także każdorazowe upewnienie się, że postępuje on zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją Polityk i Procedur. W przypadku sponsorowania, obowiązkiem sponsorującego Przedstawiciela jest dostarczenie aktualnie obowiązującej wersji niniejszych Polityk i Procedur oraz Planu Wynagrodzenia kandydatowi, zanim podpisze on Umowę z Przedstawicielem Cel Polityk WorldVentures jest spółką sprzedaży bezpośredniej, która zajmuje się sprzedażą produktów i usług związanych z podróżami za pośrednictwem niezależnych Przedstawicieli. Ważne jest, żeby Przedstawiciel rozumiał, że jego sukces i sukces pozostałych Przedstawicieli zależy od uczciwości osób, które sprzedają nasze produkty i usługi. W celu precyzyjnego określenia stosunku, jaki istnieje pomiędzy Przedstawicielami a WorldVentures, oraz standardów dopuszczalnych zachowań biznesowych, WorldVentures opracowała Umowę. Przedstawiciele WorldVentures zobowiązani są przestrzegać warunków określonych w Umowie, jak również przepisów prawa, zasad, regulacji i kodeksów postępowania mających zastosowanie do ich działalności w ramach WorldVentures, a także do ich postępowania. Ponieważ Przedstawiciel może nie znać wielu z tych standardów postępowania, bardzo ważne jest, żeby każdy Przedstawiciel zapoznał się z Umową i przestrzegał jej postanowień. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w niniejszych Politykach i Procedurach. Polityki i Procedury wyjaśniają i określają relacje, jakie istnieją między Przedstawicielem a Spółką. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki albo danej procedury, należy zwrócić się z prośbą o jej wyjaśnienie do swojego Sponsora albo do WorldVentures Zmiany Umowy Ponieważ przepisy prawa, zasady, regulacje i kodeksy postępowania, jak również całe środowisko biznesowe ulegają okresowym zmianom, WorldVentures zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Umowy, jak również cen produktów i usług oferowanych przez WorldVentures według swojego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podpisując Umowę z Przedstawicielem, 6

7 Przedstawiciel zobowiązuje się do zapoznawania się z wszelkimi zmianami i modyfikacjami wprowadzanymi przez WorldVentures oraz do ich przestrzegania. WorldVentures zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy za powiadomieniem z odpowiednim co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienia o zmianach będą publikowane w oficjalnych materiałach WorldVentures. Spółka dostarczy lub udostępni każdemu Przedstawicielowi kompletne zestawienie zmian do Umowy w jeden lub więcej następujących sposobów: (1) zamieszczenie na oficjalnej stronie Spółki; (2) pocztą elektroniczną ( ); (3) faksem (tylko na żądanie); (4) za pośrednictwem wiadomości poczty głosowej; (5) zamieszczenie w publikacjach Spółki; (6) dołączenie do zamówienia produktów lub płatności premii; lub (7) w drodze specjalnych przesyłek. Kontynuowanie przez Przedstawiciela jego Działalności WorldVentures albo przyjęcie przez Przedstawiciela premii lub prowizji oznacza, że Przedstawiciel akceptuje wszelkie takie zmiany Opóźnienia WorldVentures nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia albo niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli dochowanie terminu lub ich wykonanie okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodów pozostających poza kontrolą WorldVentures. Obejmuje to w szczególności strajki i inne niepokoje pracownicze, zamieszki, wojny, pożary, śmierć, uszczuplenie zasobów dostawy, nakazy i decyzje władz publicznych Klauzula salwatoryjna Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy w jego obecnym lub zmienionym brzmieniu zostanie uznane za nieważne albo niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wyłącznie takie postanowienie (albo postanowienia) będzie uznawane za nieobowiązujące, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne, a ponadto uznaje się, że takie nieważne albo niewykonalne postanowienie nigdy nie stanowiło części Umowy Zrzeczenie Spółka w żadnym wypadku nie zrzeka się swojego prawa do żądania przestrzegania postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów, zasad, regulacji i kodeksów postępowania. Niewykonanie przez WorldVentures jakiegokolwiek prawa przysługującego jej na mocy Umowy, jak również niezgłoszenie wobec Przedstawiciela żądania ścisłego przestrzegania jego obowiązków albo postanowień Umowy, ani żadne postępowanie stron odbiegające od warunków Umowy, nie stanowi zrzeczenia się przez WorldVentures prawa do żądania ścisłego przestrzegania postanowień Umowy. WorldVentures może dokonać takiego zrzeczenia wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem upoważnionego do tego przedstawiciela Spółki. Zrzeczenie się przez WorldVentures prawa do podjęcia działania w przypadku określonego naruszenia, którego dopuścił się Przedstawiciel, pozostaje bez wpływu na prawa WorldVentures w zakresie jakiegokolwiek innego naruszenia, jak również pozostaje bez wpływu na obowiązki innych Przedstawicieli. Podobnie, żadne opóźnienie albo nieskorzystanie przez WorldVentures ze środków przysługujących jej w związku z takim naruszeniem nie ma wpływu na prawa WorldVentures w zakresie tego naruszenia, jak i wszelkich innych naruszeń. Istnienie jakichkolwiek roszczeń albo podstaw do wniesienia powództwa przez Przedstawiciela przeciwko WorldVentures nie może stanowić środka obrony przed dochodzeniem przez WorldVentures wykonania jakiegokolwiek warunku albo postanowienia Umowy. SEKCJA 3 - UZYSKANIE STATUSU PRZEDSTAWICIELA Wymogi do uzyskania statusu Przedstawiciela Żeby zostać Przedstawicielem WorldVentures, każdy kandydat musi: a) mieć ukończone 18 lat; 7

8 b) mieszkać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; c) kupić Pakiet Działalności Przedstawiciela WorldVentures za cenę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym; oraz d) wysłać online odpowiednio wypełnioną Umowę z Przedstawicielem WorldVentures za pośrednictwem strony internetowej WorldVentures korzystając z pomocy rekrutującego go Przedstawiciela ( Rekrutera ). Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich kandydatur/formularzy zgłoszeniowych o zawarcie Umów z Przedstawicielem Pakiet Działalności Przedstawiciela (PDP) W celu zaznajomienia nowego Przedstawiciela z produktami, usługami, technikami sprzedaży, pomocami sprzedażowymi oraz innymi aspektami działalności WorldVentures, Spółka wymaga, żeby każdy Przedstawiciel nabył Pakiet Działalności Przedstawiciela ( PDP ), co wiąże się z poniesieniem Opłaty Wstępnej, a następnie ponoszeniem Opłat Miesięcznych. Poza zakupem PDP według ceny nabycia, żadna osoba nie jest zobowiązana do kupowania produktów, usług albo pomocy sprzedażowych WorldVentures, ani do zapłaty jakiejkolwiek opłaty za uzyskanie statusu Przedstawiciela. PDP jest narzędziem online, które obejmuje spersonalizowaną stronę internetową oraz dostęp do oprogramowanie biura pomocniczego, jak również dostęp do szkoleń online oraz do najważniejszych narzędzi sprzedażowych i marketingowych, w celu umożliwienia Przedstawicielom zorganizowania ich własnej działalności WorldVentures. Ceny nie zawierają VAT, który może być dodatkowo płaty, o ile będzie to wymagane przepisami prawa Pozyskiwanie nowych Przedstawicieli W celu uzyskania statusu Przedstawiciela WorldVentures, kandydat musi złożyć formularz rejestracyjny online za pośrednictwem strony internetowej WorldVentures swojego Rekrutera zawierający zgłoszenie kandydatury na Przedstawiciela WorldVentures Rekrutacja Podmiotów Gospodarczych Podmioty gospodarcze, to jest spółki cywilne, spółki kapitałowe lub spółki osobowe również mogą zostać Przedstawicielami WorldVentures. Jeśli działalność WorldVentures będzie prowadzona przez taki podmiot, niezbędne jest wypełnienie i złożenie Formularza Rejestracji Spółki oraz innych dokumentów dotyczących tego podmiotu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku. Jeśli wspólnik podmiotu gospodarczego również jest podmiotem gospodarczym, wówczas wspólnik ten zobowiązany jest przekazać WorldVentures takie same informacje, jakie w procesie ubiegania się o status Przedstawiciela zobowiązany jest podać każdy podmiot gospodarczy Korzyści z posiadania statusu Przedstawiciela Po zaakceptowaniu Umowy z Przedstawicielem przez WorldVentures Przedstawiciel uzyskuje dostęp do korzyści określonych w Planie Wynagrodzenia oraz w Umowie z Przedstawicielem. Te korzyści obejmują uprawnienie do: a) kupowania produktów i usług WorldVentures; b) promowania i sprzedaży produktów i usług WorldVentures; c) uczestnictwa w Planie Wynagrodzenia WorldVentures (oraz otrzymywania premii i prowizji, o ile będą należne); d) rekrutowania innych osób lub podmiotów jako Przedstawicieli WorldVentures, co umożliwi budowę Organizacji Marketingowej oraz uzyskiwanie awansów w Planie Wynagrodzenia WorldVentures; e) otrzymywania okresowo wydawanej literatury WorldVentures oraz innych komunikatów od WorldVentures; f) uczestniczenia w zapewnianych przez WorldVentures wydarzeniach wsparcia, obsłudze, 8

9 szkoleniach, programach motywacyjnych oraz obejmowania funkcji tytularnych po uiszczeniu odpowiednich opłat o ile są przewidziane oraz; g) uczestniczenia w promocyjnych i motywacyjnych konkursach lub programach organizowanych przez WorldVentures dla jej Przedstawicieli Przedłużenie Działalności WorldVentures Umowa z Przedstawicielem jest zawierana na okres jednego (1) roku od dnia jej zaakceptowania przez WorldVentures. Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy jednego (1) roku, chyba że dojdzie do złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy z Przedstawicielem przez WorldVentures lub przez Przedstawiciela, którego złożenie powinno nastąpić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, albo do rozwiązania Umowy z Przedstawicielem w przypadkach przewidzianych w Umowie. SEKCJA 4 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WORLDVENTURES Przestrzeganie Planu Wynagrodzenia WorldVentures Postanowienia ogólne Przedstawiciele zobowiązani są przestrzegać Planu Wynagrodzenia, który jest integralną częścią Umowy z Przedstawicielem i jednocześnie elementem oficjalnej literatury WorldVentures. Przedstawiciele nie będą proponować możliwości WorldVentures za pośrednictwem albo w połączeniu z jakimkolwiek innym systemem, programem albo metodą marketingową inną niż wyraźnie przewidziana w oficjalnej literaturze WorldVentures. Przedstawiciele nie będą wymagać ani zachęcać potencjalnych klientów albo Przedstawicieli do uczestnictwa w WorldVentures na warunkach odmiennych od programu określonego w oficjalnej literaturze WorldVentures. Przedstawiciele nie będą wymagać od ani zachęcać potencjalnych klientów lub Przedstawicieli do podpisania jakiejkolwiek umowy innej niż oficjalnie stosowane przez WorldVentures w celu uzyskania statusu Przedstawiciela WorldVentures. Podobnie, Przedstawiciele nie będą wymagać ani zachęcać obecnych lub potencjalnych klientów albo Przedstawicieli do dokonywania jakichkolwiek zakupów lub płatności na rzecz jakiejkolwiek osoby albo podmiotu w celu uczestnictwa w Planie Wynagrodzenia WorldVentures, innych niż zakupy lub płatności wskazane jako rekomendowane albo wymagane w oficjalnej literaturze WorldVentures Prezentacje Produktów oraz Działalności WorldVentures Każdy Przedstawiciel zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z prezentacji zaakceptowanych przez WorldVentures. Dotyczy to wszelkich przypadków prezentowania produktów albo Działalności WorldVentures i obejmuje w szczególności prezentacje na slajdach (PowerPoint, Flash, albo inne), wydrukowane materiały oraz płyty DVD. Wyraźnie zabronione jest używanie prezentacji opracowanych przez Przedstawiciela we własnym zakresie. Wszelkie proponowane zmiany do już istniejących prezentacji muszą być zgłoszone do działu zgodności WorldVentures w celu uzyskania akceptacji WorldVentures przed ich wykorzystaniem Reklama i Marketing Ogólne Wszyscy przedstawiciele handlowi powinni chronić oraz wspierać dobrą reputację firmy WorldVentures oraz jej produktów. Sprzedaż i promocja związane z firmą WorldVentures, z WorldVentures Opportunity, z Planem wynagrodzenia oraz z produktami WorldVentures powinny być zgodne z interesem publicznym oraz nie mogą się opierać o nieuprzejme, zwodnicze i nieetyczne praktyki i zachowania. Przedstawiciele handlowi przychodzący na wydarzenie związane z/zorganizowane przez WorldVentures powinni zastosować się do Kodeksu etycznego 9

10 WorldVentures. Firma WorldVentures zakazuje wszystkim swoim przedstawicielom handlowym stosowania praktyki polegającej na pokazywaniu kandydatom kopii jakichkolwiek dochodów ze sprzedaży i przekonywaniu ich do dołączenia do danej grupy sprzedawców. Przedstawiciele handlowi mają zakaz faksowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz pokazywania kopii jakichkolwiek dochodów ze sprzedaży kandydatom na przedstawiciela handlowego. WorldVentures ma sztywną politykę, która zakazuje swoim przedstawicielom przedstawiania nieprawdziwych lub przesadzonych szacunków dotyczących potencjalnych dochodów. Przedstawiciele handlowi mają także zakaz przedstawiania produktów/usług WorldVentures w fałszywym świetle lub formie. Oficjalne zestawy reklamowe firmy WorldVentures zakazują wszystkim jej przedstawicielom handlowym wykorzystywania nazwy WorldVentures w reklamie, chyba że za zgodą. Celem promowania zarówno produktów i usług, jak i ogromnych możliwości jakie oferuje WorldVentures, przedstawiciele muszą korzystać z pomocy sprzedażowych i materiałów wyprodukowanych przez WorldVentures. Uzasadnienie tego wymogu jest proste - spółka WorldVentures starannie zaprojektowała swoje produkty, nazwy produktów, plan wynagradzania oraz materiały promocyjne w celu zapewnienia, że każdy aspekt spółki WorldVentures jest rzetelny, zgodny z prawdą, uzasadniony i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami oraz kodeksami postępowania. Gdyby przedstawiciele WorldVentures mogli zaprojektować swoje własne pomoce sprzedażowe oraz materiały promocyjne (które obejmują reklamy internetowe), bez względu na ich uczciwość i dobre intencje, prawdopodobne jest, że nieświadomie naruszyliby szereg ustaw i przepisów dotyczących działalności WorldVentures. Naruszenia te, choć mogłyby być one stosunkowo nieliczne, mogłyby narazić na szwank możliwości jakie WorldVentures oferuje wszystkim przedstawicielom. W związku z powyższym, przedstawicielom zabrania się tworzenia własnej literatury, materiałów reklamowych, pomocy sprzedażowych, materiałów promocyjnych, wizytówek, czy też stron internetowych, chyba że zostały one zatwierdzone na piśmie przez Spółkę przed ich wykorzystaniem. Obejmuje to również, choć nie jest ograniczone do produktów i akcesoriów, takich jak czapki, koszulki itp. Przedstawiciel może przesłać Spółce do zatwierdzenia wszelkie pisemne pomocy sprzedażowe, materiały promocyjne, materiały reklamowe oraz inną literaturę (w tym proponowane reklamy internetowe). W przypadku gdy przedstawiciel nie otrzyma pisemnej zgody na wykorzystanie tych materiałów, wniosek uważa się za odrzucony. WorldVentures może bez przerwy monitorować i dokumentować działalność promocyjną przedstawicieli, czy to na internecie, w formie drukowanej, czy też za pośrednictwem innych środków Strony Internetowe Przedstawicieli Jeśli Przedstawiciel zamierza wykorzystywać stronę internetową w celu promowania swojej działalności, może to zrobić wyłącznie poprzez program pozwalający na powielenie strony Spółki. Przedstawiciel nie może samodzielnie zaprojektować strony internetowej, która wykorzystuje nazwy, logo albo opisy produktów WorldVentures albo w inny sposób promuje (bezpośrednio lub pośrednio) produkty WorldVentures lub szansę biznesową WorldVentures. Przedstawiciel nie może również wykorzystywać ślepych reklam w Internecie (bez podawania nazwy reklamodawcy) dotyczących produktów lub dochodów, które są bezpośrednio powiązane lub wskazują na choćby pośrednie powiązanie ich z produktami WorldVentures, szansą biznesową WorldVentures albo Planem Wynagrodzenia WorldVentures. Wykorzystanie jakiejkolwiek strony lub stron internetowych (w tym w szczególności portali aukcyjnych, takich jak ebay) w jakikolwiek sposób do promocji lub sprzedaży produktów WorldVentures, szansy biznesowej WorldVentures czy też Planu Wynagrodzenia jest całkowicie zabronione. 10

11 Przedstawiciel nie może reklamować ani promować działalności Przedstawiciela albo działalności czy produktów WorldVentures, ani Planu Wynagrodzenia, ani korzystać z nazwy WorldVentures w jakichkolwiek transmisjach w mediach elektronicznych, w tym w Internecie za pośrednictwem strony internetowej albo w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody WorldVentures, której WorldVentures może odmówić. Odmowa wyrażenia zgody przez WorldVentures nie wymaga uzasadnienia. W przypadku udzielenia pisemnej zgody, Przedstawiciel musi przestrzegać wytycznych WorldVentures, w tym w szczególności następujących zasad: (a) Przedstawiciel nie będzie składał ofert ani prowadził rekrutacji pod pretekstem badań, ankiet albo komunikacji informacyjnej, jeśli jego rzeczywistą intencją jest sprzedaż produktów lub usług albo możliwość sponsorowania Przedstawicieli; (b) Przedstawiciele prowadzący zatwierdzone strony internetowe, bez względu na to, czy zbierają dane osobowe poszczególnych klientów, przedstawią klientom w widocznym miejscu na stronie informacje, w jaki sposób dane klientów będą wykorzystywane, jak również będą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w związku z ich gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem w inny sposób takich danych; (c) Przedstawiciele gromadzący dane osobowe drogą elektroniczną albo podczas bezpośrednich spotkań z klientami zapewnią każdemu klientowi możliwość udzielenia zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, w tym na dzielenie się takimi danymi z osobami trzecimi, oraz (d) jeśli klient uprzednio wyraził zgodę, o której mowa powyżej, ale później zażąda, żeby jego dane osobowe nie były przetwarzane lub przekazywane, Przedstawiciel niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania lub przekazywania takich danych; (e) Przedstawiciele zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów prawa i wewnętrznych regulacji WorldVentures dotyczących komunikacji elektronicznej; (f) Przedstawiciele nie mogą przesyłać żadnych treści poprzez korzystanie z list dystrybucyjnych ani wykorzystywać danych żadnej osoby, która nie udzieliła wyraźnej zgody na włączenie jej do takiego procesu; (g) Przedstawiciele nie mogą przesyłać treści, które są niezgodne z prawem, stanowią przejaw nękania, jak również takich, które są oszczercze, szkalujące, obraźliwe, zawierające groźby, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne albo zawierają inny wątpliwy materiał, który mógłby być podstawą odpowiedzialności cywilnej albo w inny sposób naruszać mające zastosowanie przepisy prawa i wewnętrzne regulacje WorldVentures; oraz (h) Przedstawiciele nie mogą przesyłać ani powodować przesyłania niechcianych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną do odbiorców indywidualnych, o ile adresat poczty elektronicznej nie powiadomił uprzednio Przedstawiciela o swojej zgodzie na otrzymywanie takich komunikatów. Pożądana wiadomość to taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca wyraźnie poprosił. Niechciana wiadomość marketingowa, na której otrzymanie nie wyrażono zgody to nie tylko taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca nie prosił, ale również taka wobec której wyraźnie nie wskazał, że zgadza się na jej otrzymanie. Wszelkie wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e) przesyłane przez Przedstawiciela do odbiorców, zarówno będących członkami struktury WorldVentures, jak i nie będących członkami tej struktury, które promują WorldVentures, szansę biznesową WorldVentures albo produkty i usługi WorldVentures muszą zawierać: a) informację o działającym adresie zwrotnym nadawcy; b) powiadomienie, że adresat może odpowiedzieć na tę wiadomość z wykorzystaniem działającego adresu zwrotnego przesyłając prośbę o nieprzesyłanie kolejnych marketingowych wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłości (działająca opcja opt-out ); c) informację o adresie pocztowym Przedstawiciela, co powinno potwierdzać, że nadawca nie podszywa się pod żadną osobę; d) wyraźną informację, że wiadomość jest reklamą. 11

12 12 WorldVentures Marketing, LLC Polska Strony Wsparcia dla Zespołu Strony Wsparcia dla Zespołu zostały zaprojektowane, żeby dostarczyć czołowym liderom środki do promowania specjalnych wydarzeń grupowych, zapewnienia rozpoznawalności, możliwości organizowania telekonferencji, szkoleń, i innych podobnych wydarzeń skierowanych do liderów zespołów sprzedażowych. Przedstawiciele, którzy osiągną rangę Dyrektora Marketingowego ( DM ) albo wyższą, mogą przedstawić proponowaną stronę internetową wraz z jej zawartością działowi zgodności WorldVentures do zatwierdzenia tej zawartości według wyłącznego uznania WorldVentures. Przestrzeganie zasad regulujących prowadzenie Stron Wsparcia dla Zespołu będzie ściśle wymagane i WorldVentures zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji, jeśli stwierdzi, że treść przeznaczona do publikacji na danej stronie jest nieodpowiednia, zwłaszcza zgodnie z ustępem (por. powyżej) dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli. Wszelkie zmiany treści publikowanych na Stronach Wsparcia dla Zespołu wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji działu zgodności WorldVentures. Wytyczne w zakresie Strony Wsparcia dla Zespołu: a) fraza Niezależny Przedstawiciel (Przedstawiciele) WorldVentures musi znajdować się w nagłówku każdej podstrony i na Stronie Głównej; b) Przedstawiciel może wykorzystać w treści publikowanej na stronie wyłącznie nazwę WorldVentures i nie jest uprawniony do wykorzystywania jej znaków towarowych, jak również logo Spółki; c) wszelkie materiały pomocnicze WorldVentures (np. Paszport do Sukcesu, Formularz Zamówienia Produktu oraz Umowy z Przedstawicielami) muszą być udostępniane poprzez zamieszczenie odwołania do tych dokumentów na oficjalnej stronie WorldVentures, żeby zapewnić, że wszelkie aktualizacje dokumentów wprowadzane przez Spółkę znajdą się w dokumentach aktualnie wykorzystywanych przez Przedstawicieli. Pobieranie plików zawierających ww. dokumenty i zamieszczanie ich na stronie Przedstawiciela jest zabronione; d) strona nie może mieć bezpośrednich linków do stron z rozszerzeniem.com oraz.biz poszczególnych Przedstawicieli. Wszelkie zmiany treści publikowanych na Stronie Wsparcia dla Zespołu należy zgłaszać działowi zgodności WorldVentures przed ich opublikowaniem. W celu zapewnienia zgodności treści publikowanych na Stronach Wsparcia dla Zespołu z treściami publikowanymi przez WorldVentures, Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych kontroli zawartości Stron Wsparcia dla Zespołu. Jeśli zostanie stwierdzone w jakimkolwiek czasie, że Strona Wsparcia dla Zespołu (według wyłącznego uznania WorldVentures) narusza Polityki i Procedury, Strona Wsparcia dla Zespołu zostanie natychmiast zdjęta, do czasu podjęcia działań naprawczych przez danego Przedstawiciela oraz zatwierdzenia przez WorldVentures. 1. Strony publiczne Portale Społecznościowe, Fora i Blogi Jeśli Przedstawiciel posiada stronę publiczną albo profil w takich portalach społecznościowych jak MySpace, Facebook, Blogger, WordPress, Second Life, itd., to zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: a) zawartość tekstowa i obrazkowa musi być dezaktywowana albo ustawienia użytkownika muszą być zmienione na opcję zatwierdź przed publikacją, w celu zapewnienia, że strona lub portal nie służy jako miejsce umieszczania niewłaściwej zawartości lub spamu; b) mogą być umieszczane wyłącznie banery reklamowe zatwierdzone przez WorldVentures (dostępne w funkcji back office w zakładce Materiały Marketingowe ). Banery reklamowe muszą być wykorzystywane w dostarczonej formie, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i zamieszczania dodatkowych

13 komentarzy; c) strona nie może zawierać odniesień do jakichkolwiek powiązanych produktów, znaków towarowych, logo WorldVentures, itd. Jedynym wyjątkiem jest umieszczanie w komentarzach do zdjęcia/nazwach takich tytułów jak Nasz DreamTrip do Tortoli. Jednakże nie można wskazywać żadnych cen, twierdzeń dotyczących oszczędności ani innych opracowań oraz; d) pełna treść przeznaczona do publikacji na stronie musi zostać przedstawiona działowi zgodności WorldVentures do jej zatwierdzenia przed opublikowaniem. WorldVentures będzie dokonywać oceny w dobrej wierze i poinformuje Przedstawiciela o zaakceptowaniu treści albo odmowie wyrażenia zgody na publikację przedstawionej treści. WorldVentures może odmówić wyrażenia zgody na publikację w szczególności, jeżeli zostanie stwierdzone (według wyłącznego uznania WorldVentures), że strona nie spełnia wymogów określonych w ustępie dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli Strony Indywidualne Przedstawiciel może mieć indywidualną stronę internetową (np. która jest w 100% opracowana przez niego i może zawierać zdjęcia rodziny, przyjaciół, domów, samochodów, zdjęcia z wakacji, itd. Strona może zawierać jeden z zatwierdzonych banerów reklamowych WorldVentures dostępnych w funkcji back office w zakładce Materiały Marketingowe, jednakże baner musi być wykorzystany w udostępnionej formie bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i zamieszczania dodatkowych komentarzy. Strona nie może zawierać żadnych odwołań do produktów, Planu Wynagrodzenia, znaków towarowych, partnerów strategicznych, pracowników WorldVentures, jak również oświadczeń o dochodach w WorldVentures, itd. Pełna treść przeznaczona do publikacji na każdej stronie musi zostać przedstawiona działowi zgodności WorldVentures do zatwierdzenia. WorldVentures będzie dokonywać oceny w dobrej wierze i poinformuje Przedstawiciela o zaakceptowaniu treści albo odmowie wyrażenia zgody na publikację przedstawionej treści.. WorldVentures może odmówić wyrażenia zgody na publikację w szczególności, jeżeli zostanie stwierdzone (według wyłącznego uznania WorldVentures), że strona nie spełnia wymogów określonych w ustępie dotyczącym Stron Internetowych Przedstawicieli Nazwy profili, nazwy domen i adresy internetowe Przedstawiciele nie mogą używać ani ubiegać się o zarejestrowanie jakichkolwiek dotyczących WorldVentures nazw handlowych, znaków towarowych, znaków lub oznaczeń usługowych lub znaków lub oznaczeń produktów, firmy WorldVentur ani żadnych jej pochodnych, w żadnej nazwie domeny internetowej. Ponadto, Przedstawiciel nie może włączać nazw handlowych, znaków towarowych, nazw lub oznaczeń usług lub produktów, firmy WorldVenture ani żadnych jej pochodnych, do jakiegokolwiek adresu poczty elektronicznej. Ma to również zastosowanie do nazw/stron profilowych, nazw użytkownika, informacji o koncie, jak również wszelkich kont internetowych, w tym do kont na następujących portalach: LinkedIn, Twitter, Facebook, MySpace, Squidoo, Friendster, Digg, YouTube, Viddler, Vimeo, itd Znaki Towarowe i Prawa Autorskie Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki i oznaczenia usługowe wykorzystywane przez WorldVentures stanowią wyłączną własność WorldVentures. WorldVentures nie zezwala na korzystanie z jej nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów czy symboli żadnej osobie, w tym Przedstawicielom WorldVentures, bez uprzedniej pisemnej zgody. Przedstawiciele nie mogą używać dla celów sprzedaży ani dystrybucji żadnych nagrań z wydarzeń ani przemówień 13

14 14 WorldVentures Marketing, LLC Polska przedstawicieli Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody WorldVentures, podobnie Przedstawiciele nie mogę powielać dla celów sprzedaży oraz do użytku prywatnego żadnych nagrań stworzonych przez Spółkę, jak również prezentacji audio lub video. Nazwa WorldVentures jak również wszelkie inne nazwy lub oznaczenia, które mogą być przyjęte przez WorldVentures, są zastrzeżonymi nazwami handlowymi, znakami towarowymi i znakami usługowymi. Jako takie, znaki te posiadają wielką wartość dla WorldVentures i są dostarczane Przedstawicielom dla ich wyłącznego użytku i wyłącznie w zatwierdzony sposób. Wykorzystanie nazwy WorldVentures na jakimkolwiek przedmiocie niepochodzącym od Spółki jest zabronione, z zastrzeżeniem poniższego wyjątku: Imię i nazwisko Przedstawiciela Niezależny Przedstawiciel WorldVentures Wszyscy Przedstawiciele muszą określać siebie jako Niezależny Przedstawiciel WorldVentures, a informację tę mogą umieszczać na białych lub żółtych stronach książki telefonicznej pod swoim nazwiskiem. Żaden przedstawiciel nie może zamieszczać w książce telefonicznej reklam zawierających nazwę lub logo WorldVentures. Przedstawiciele nie mogą odbierać telefonu mówiąc WorldVentures, Spółka WorldVentures ani w żaden inny sposób, który mógłby by spowodować, że dzwoniący odniósłby wrażenie, iż dodzwonił się do biura WorldVentures Media i kontakty z mediami Przedstawiciele nie mogą odpowiadać na próby kontaktu ze strony mediów dotyczących WorldVentures, jej produktów i usług ani ich niezależnej działalności WorldVentures. Wszystkie próby kontaktu, niezależnie od rodzaju mediów muszą być przekazane do działu komunikacji WorldVentures. Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie, aby opinii publicznej były dostarczane rzetelne i spójne informacje, jak również aby możliwe było utrzymanie odpowiedniego wizerunku WorldVentures i jej Przedstawicieli. Przedstawiciele mają wyraźny zakaz występowania w imieniu WorldVentures w jakichkolwiek mediach oraz korzystania z nieodpłatnych form przekazu medialnego, w tym, w szczególności z publikacji prasowych, artykułów, artykułów wstępnych, nieodpłatnej reklamy, reklamy informacyjnej i szkoleniowej, telewizji, telewizji kablowej oraz programów radiowych w celu promowania i propagowania szansy biznesowej WorldVentures lub jej produktów, o ile nie uzyskają pisemnej zgody WorldVentures. Takie wnioski muszą być składane na piśmie do działu komunikacji WorldVentures co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed planowaną aktywnością medialną. Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie, aby opinii publicznej były dostarczane rzetelne i spójne informacje, jak również aby możliwe było utrzymanie odpowiedniego wizerunku WorldVentures i jej Przedstawicieli Spamowanie i niepożądane faksy Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu, Przedstawiciele nie mogą używać ani wysyłać niepożądanych faksów, zbiorowych maili, niepożądanych maili ani żadnego spamu związanego z prowadzeniem działalności WorldVentures. Przedstawiciel nie może przekazywać, ani powodować przekazywania niezamówionych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną ani faksem do indywidualnych adresatów, chyba że adresat poczty elektronicznej albo faksu uprzednio powiadomił Przedstawiciela, jako nadawcę, że zgadza się, w danym czasie, na otrzymywanie takiej komunikacji. Pożądana wiadomość to taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca wyraźnie poprosił. Niechciana wiadomość marketingowa, na której otrzymanie nie wyrażono zgody to nie tylko taka wiadomość, o której przesłanie odbiorca nie prosił, ale również taka, wobec której wyraźnie nie wskazał, że zgadza się na jej otrzymanie.

15 15 WorldVentures Marketing, LLC Polska Wszelkie wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e) lub faxu przesyłane przez Przedstawiciela do odbiorców, zarówno będących członkami struktury WorldVentures, jak i nie będących członkami tej struktury, które promują WorldVentures, szansę biznesową WorldVentures, albo produkty i usługi WorldVentures muszą być zgodnie z następującymi wymogami: a) wiadomość musi zawierać działający adres zwrotny albo numer faksu nadawcy; b) wiadomość musi zawierać powiadomienie, że adresat może odpowiedzieć na tę wiadomość albo wiadomość przesłaną faksem z wykorzystaniem działającego adresu zwrotnego albo numeru faxu, z prośbą o nieprzesyłanie dalszych marketingowych wiadomości w przyszłości (działająca opcja opt-out ); c) wiadomość musi zawierać informację o adresie pocztowym Przedstawiciela, co powinno potwierdzać, że nadawca nie podszywa się pod żadną osobę; d) wiadomość musi jasno i wyraźnie wskazywać, że jest reklamą; e) wykorzystywanie wprowadzającego w błąd tematu albo nagłówka wiadomości jest niedozwolone; f) wszystkie rezygnacje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem albo tradycyjną pocztą muszą być uwzględniane. Jeśli Przedstawiciel otrzyma rezygnację od adresata wiadomości poczty elektronicznej albo faksu, zobowiązany jest przekazać ją Spółce. Obecne i przyszłe skargi zgłaszane WorldVentures będą rozpatrywane w następujący sposób: 1. Wszelkie skargi w zakresie SPAMu zgłoszone WorldVentures przez Go Daddy (albo innego dostawcę usług hostingowych) będą rozpoznawane i rozstrzygane, a wyniki będą przedstawiane Go Daddy (albo innemu dostawcy usług hostingowych), w terminie pięciu (5) dni. 2. Jeśli Przedstawiciel nie jest w stanie wykazać, że skarga w zakresie SPAMu jest bezpodstawna, WorldVentures przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z Przedstawicielem z powodu naruszenia postanowień Umowy. Uwaga: jeśli zostanie złożona skarga, na Przedstawicielu (a nie na WorldVentures) spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że skarga jest bezpodstawna. Przedstawiciel powinien prowadzić aktywny dziennik wszystkich wiadomości wysłanych i otrzymanych (opcja opt-in i opt-out). Takie informacje mogą być mu potrzebne, jeśli zostanie złożona skarga, w szczególności w celu uniknięcia wypowiedzenia Umowy z Przedstawicielem Zakaz Zakupu Bonusów Zakup Bonusów jest całkowicie zabroniony. Zakup Bonusów obejmuje: (a) pozyskiwanie osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów bez wiedzy WorldVentures lub bez podpisania Umowy z Przedstawicielem albo umowy z klientem (formularza zgłoszeniowego) przez takie osoby albo podmioty; (b) oszukańcze pozyskiwanie osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów; (c) pozyskiwanie albo usiłowanie pozyskania nieistniejących osób albo podmiotów jako Przedstawicieli lub klientów ( duchy ); (d) korzystanie z karty kredytowej przez albo w imieniu Przedstawiciela albo klienta, jeśli taki Przedstawiciel albo klient nie jest właścicielem konta do takiej karty kredytowej; (e) kupowanie produktów lub usług WorldVentures w imieniu innego Przedstawiciela albo klienta albo z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego innego Przedstawiciela, w celu zapewnienia sobie kwalifikacji do otrzymywania prowizji lub bonusów.

16 4.5 - Podmioty gospodarcze Spółka cywilna, spóła kapitałowa lub spółka osobowa (łącznie zwane dalej w tym ustępie Podmiotami Gospodarczymi ) może wnioskować o przyznanie jej statusu Przedstawiciela poprzez złożenie umowy spółki albo aktu założycielskiego (takie dokumenty zwane są dalej łącznie Dokumentami Spółki ) do WorldVentures, wraz z właściwie wypełnionym Formularzem Rejestracji Spółki. Jeśli Przedstawiciel dokonuje zgłoszenia online, Dokumenty Spółki oraz Formularz Rejestracji Spółki muszą zostać złożone WorldVentures w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zgłoszenia online (jeśli nie zostaną złożone w terminie trzydziestu (30) dni, Umowa z Przedstawicielem zostaje automatycznie rozwiązana). Status działalności WorldVentures może zostać przeniesiony na inną osobę w ramach podległości temu samemu sponsorowi, co dotyczy przeniesienia statusu przysługującego osobie fizycznej na spółkę cywilną, spółkę osobową albo spółkę kapitałową albo statusu przysługujący jednej ze spółek na inną spółkę. Każda zmiana statusu, o której dokonanie ubiega się Przedstawiciel, podlega opłacie w wysokości 25,00 $. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pisemnego wniosku oraz wypełnionej Umowy z Przedstawicielem. Formularz Rejestracji Spółki musi być podpisany przez wszystkich wspólników spółki, a w przypadku spółki kapitałowej przez organ uprawniony do jej reprezentacji. Właściciele podmiotu są solidarnie odpowiedzialni za wszelkie zadłużenie oraz inne zobowiązania wobec WorldVentures Zmiany Działalności WorldVentures Postanowienia ogólne Każdy Przedstawiciel musi niezwłocznie powiadomić WorldVentures o wszelkich zmianach danych wskazanych w jego Umowie z Przedstawicielem albo w Umowie. Przedstawiciel może modyfikować obowiązującą Umowę z Przedstawicielem (np., zmiana statusu z indywidualnej działalności gospodarczej na spółkę) poprzez złożenie pisemnego wniosku, właściwie wypełnionej Umowy z Przedstawicielem online oraz odpowiedniej dokumentacji dodatkowej Dodawanie Współ-kandydata Przy dodawaniu współ-kandydata (zarówno osoby fizycznej, jak i podmiotu gospodarczego) do istniejącego już statusu działalności WorldVentures, Spółka wymaga zarówno pisemnego wniosku, właściwie wypełnionego zgłoszenia rejestracyjnego Przedstawiciela, jak i Umowy z Przedstawicielem, zawierających podpisy kandydata i wszystkich współ-kandydatów. W celu uniknięcia obchodzenia Ustępu 4.24 (dotyczącego podziału działalności WorldVentures), pierwotny kandydat musi pozostać stroną pierwotnego Umowy z Przedstawicielem. Jeżeli Przedstawiciel chce zakończyć swój stosunek ze Spółką, zobowiązany jest do przeniesienia albo dokonania cesji statusu swojej działalności zgodnie z Ustępem Jeśli ta procedura nie zostanie dopełniona, Umowa z Przedstawicielem ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w chwili wycofania się pierwotnego Przedstawiciela. Wszystkie płatności premii lub prowizji zostaną dokonane na konto pierwotnego Przedstawiciela. Proszę zauważyć, że zmiany opisane w niniejszym paragrafie nie dotyczą zmiany sponsora. Zmiana sponsora została opisana w Ustępie poniżej. Za każdą wnioskowaną zmianę naliczana jest opłata w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (25,00 $), której dowód uiszczenia musi być dołączona do pisemnego wniosku oraz wypełnionej Umowy z Przedstawicielem. WorldVentures może, według własnego uznania, wymagać poświadczonych dokumentów przed wprowadzeniem zmian w statusie działalności WorldVentures. Ze względów operacyjnych WorldVentures zastrzega, że zmiana zostanie dokonana w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wniosku przez WorldVentures (czas wymagany na przetworzenia danych) Zmiana sponsora W celu zapewnienia spójności wszystkich organizacji marketingowych oraz ochrony rezultatów zaangażowania i wysiłków wszystkich Przedstawicieli, WorldVentures stanowczo odradza 16

17 17 WorldVentures Marketing, LLC Polska dokonywania jakichkolwiek zmian sponsora. Utrzymywanie linii sponsorowania jest kluczowe dla każdego Przedstawiciela oraz Organizacji Marketingowej. W związku z tym wyłącznie w wyjątkowych przypadkach WorldVentures zezwala na przeniesienie statusu działalności WorldVentures do struktury innego sponsora. Wniosek o zmianę sponsora musi zostać złożony na piśmie w dziale obsługi Przedstawicieli i musi zawierać uzasadnienie. Przeniesienie jest możliwe wyłącznie w dwóch (2) wskazanych poniżej przypadkach: a) w przypadkach dotyczących oszukańczego pozyskiwania albo nieetycznego sponsorowania, Przedstawiciel może wnioskować o przeniesienie jego statusu do struktury innego sponsora, przy czym jego cała Organizacja Marketingowa nie podlega przeniesieniu. Każdy wniosek o przeniesienie w związku z oszukańczymi praktykami postępowania będzie rozpatrywany indywidualnie; b) Przedstawiciel ubiegający się o przeniesienie złoży właściwie wypełniony i podpisany Formularz Zmiany Sponsora, który zawiera pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody jego bezpośrednich Przedstawicieli opatrzone własnoręcznymi podpisami, w tym osób, na których dochód przeniesienie będzie miało wpływ. Skserowane albo zeskanowane oświadczenia lub podpisy nie będą akceptowane. Podpisy wszystkich Przedstawicieli muszą być poświadczone przez notariusza. Przedstawiciel, który ubiega się o przeniesienie statusu musi uiścić opłatę w wysokości 50,00 $ z tytułu kosztów administracyjnych i przetwarzania danych. Jeśli przenoszący status Przedstawiciel ubiega się o przeniesienie również któregokolwiek Przedstawiciela ze swojej Organizacji Marketingowej, każdy Przedstawiciel w strukturze podporządkowanej (downline) zobowiązany jest również złożyć odpowiednio wypełniony Formularz Zmiany Sponsora wraz z dowodem uiszczenia opłaty za zmianę w wysokości 50,00 $ (tj. przenoszący się Przedstawiciel i każdy Przedstawiciel w jego Organizacji Marketingowej razy kwota 50,00 $ to koszt przeniesienia statusu działalności WorldVentures). Statusy Przedstawicieli na niższym poziomie struktury organizacyjnej nie będą przenoszone wraz z przenoszącym status Przedstawicielem, chyba że spełnione zostaną wszystkie wymogi niniejszego paragrafu. Ze względów operacyjnych WorldVentures zastrzega, że przeniesienie statusów Przedstawicieli nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania przez WorldVentures Formularzy Zmiany Sponsora (czas wymagany na przetworzenie danych oraz weryfikacje wniosków o przeniesienie) Zmiana Umiejscowienia w Strukturze Genealogicznej WorldVentures zezwala na składanie wniosków o zmianę umiejscowienia statusu Przedstawiciela wprowadzonego do struktury w nieprawidłowym miejscu w wyniku błędu podczas wprowadzania danych przez Rekrutera albo ze względu na błąd wprowadzania danych do systemu komputowego. Wnioski takie mogą być składane w terminie (2) dni roboczych od pierwszego wprowadzenia danych. Jeśli wniosek o zmianę zostanie złożony w terminie dwóch (2) dni roboczych, błąd zostanie skorygowany i nie będzie żadnej opłaty za zmianę. Po upływie terminu dwóch (2) dni roboczych WorldVentures może odmówić uwzględnienia wniosku o zmianę. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, zostanie naliczona opłata w wysokości 25 $, której uiszczenie wymagane jest przez Rekrutera. Opłata powinna zostać uiszczona przed wprowadzeniem zmiany. WorldVentures zastrzega sobie prawo do dokonywania takich zmian w terminie jednego (1) tygodnia od pierwszego wprowadzenia danych Rezygnacja i Ponowne Zgłoszenie Przedstawiciel może zmienić Organizację Marketingową przez dobrowolną rezygnację z posiadania statusu działalności WorldVentures oraz pozostanie nieaktywnym (tj. niedokonywanie zakupu żadnych produktów WorldVentures w celach odsprzedaży, nieprowadzenie sprzedaży

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Definicje 1. OWU Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia. 2. Organizator BSO Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie REGULAMIN KLUBU 1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, następuje na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużone. 2. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli. 3.

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo