Zadanie 5. Zadanie 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 5. Zadanie 7"

Transkrypt

1 Zadanie 2 Który z poniższych przykładów komentarza umieszczanego w kodzie źródłowym języka C++ jest nieprawidłowy? A. // komentarz */ B. // Komentarz C. /* komentarz */ D. /***komentarz // inny komentarz# Zadanie 4 Na zdjęciu pokazano Zadanie 5 Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie A. stosowane są głównie w przemyśle i systemach sterowania. B. równocześnie wykonują wiele programów (zadań). C. sterują układem (klasterem) niezależnych komputerów. D. oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czasu użytkownikom. W górę Zadanie 7 Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego LPT/Centronics (wg standardu IEEE1284) tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogocą przesyłać zarówno dane, jak i adresy nazywa się A. Compatibility Mode A. złącze interfejsu FireWire (IEEE 1394). B. ECP Mode B. złącze interfejsu LPT. C. złącze interfesju COM (RS 232). D. złącze interfejsu USB. W górę C. Byte Mode D. EPP Mode W górę

2 Zadanie 10 Na poniższym zdjęciu przedstawiono gniazdo Zadanie 17 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i Jednostka zarządzania pamięcią A. DVI-I B. DVI-D C. DL-DVI-I W górę D. DL-DVI-D Zadanie 12 Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu A. Telnet B. FTP C. SSH A. współpracuje w trybie chronionym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. B. współpracuje w trybie mulipleksowym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. C. współpracuje w trybie wirtualnym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. współpracuje w trybie rzeczywistym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. Zadanie 21 Mikroprocesor Intel 8086 posiada D. WWW

3 Zadanie 24 Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach skanerów i drukarek? A. Punkty na cal. B. Punkty na milimetr. C. Punkty na centymetr. A. 20-bitową magistralę danych, 16-bitową magistralę adresową. B. 8-bitową magistralę danych, 17-bitową magistralę adresową. C. 17-bitową magistralę danych, 20-bitową magistralę adresową. D. Gęstość optyczną. Zadanie 25 Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a: D. 16-bitową magistralę danych, 20-bitową magistralę adresową. Zadanie 23 Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99: A. nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu B. nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz C. ulegnie uszkodzeniu D. przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem A bajtów B. 12 bitów C. 0,5 KB D. 512 KB

4 Zadanie 26 Utworzenie formuły a arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowanie adresowania A. automatycznego. B. względnego C. standardowego D. bezwzględnego Zadanie 29 W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word? A. Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie. B. Na parzystych stronach dokumentu. C. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie. D. Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu. Zadanie 32 Przełącznik (switch) jest A. urządzeniem łączącym segmenty sieci komputerowej pracującej w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Przekazuje ramki wyłącznie do docelowego segmentu sieci. B. urządzeniem pracującym w węźle sieci podejmującym decyzję, dokąd dalej skierować dane. Pozwala podzielić sieć komputerową. C. urządzeniem mającym wiele portów do przyłączania stacji roboczych. Przenosi sygnał z portu wejściowego na wszystkie porty wyjściowe bit po bicie. D. urządzeniem służącym do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są Zadanie 34 Router jest A. urządzeniem łączącym segmenty sieci komputerowej pracującej w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Przekazuje ramki wyłącznie do docelowego segmentu sieci. B. urządzeniem służącym do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. C. urządzeniem pracującym w węźle sieci podejmującym decyzję, dokąd dalej skierować dane. Pozwala podzielić sieć komputerową. D. urządzeniem mającym wiele portów do przyłączania stacji roboczych. Przenosi sygnał z portu wejściowego na wszystkie porty wyjściowe bit po bicie. Zadanie 35

5 Przy pomocy taśmy przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera A. do 1 m. B. do 2 m C. do 100 m. D. do 4,5 m. Zadanie 37 W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane A. pamięcią cache i pamięcią ROM. B. multiplekserem i demultiplekserem. C. potokiem południowym i potokiem północnym. D. mostkiem północnym i mostkiem południowym. A. dyski PATA. B. napędy FDD. C. dyski SATA. D. dyski SCSI. Zadanie 36 Długość kabla interfejsu FireWire (IEEE 1394) wynosi Zadanie 38 Sumą dwóch liczb binarnych i jest liczba dziesiętna A. 402 B. 180 C. 170 D. 201

6 Zadanie 40 Jak zadeklarować liczbę zmiennoprzecinkową w języku C++? A. writeln B. float a=1 C. printf D. for a=1 Zadanie 42 Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być A. elektroizolacyjna. B. antystatyczna. C. elektrostatyczna. D. magnetostatyczna. Zadanie 43 Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to A. przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM B. bufor RAM C. przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM D. mikroprocesor karty dźwiękowej Zadanie 45 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie A. izolacji części czynnych. B. izolowania stanowiska komputerowego. C. nieuziemionych połaczeń wyrównawczych miejscowych. D. separacji części czynnych.

7 Zadanie 48 W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki? A. Źle skonfigurowana drukarka. B. Brak podłączonej myszki komputerowej. C. Zbyt dużo ikon na pulpicie. D. Niewłaściwe napięcie zasilania procesora. Zadanie 49 Mikroprocesor Intel 8086 jest procesorem w pełni A. 64-bitowym. B. 16-bitowym. C. formularz z podformularzem. D. formularz połączony z raportem. Zadanie 4 Modem to urządzenie, którego zadaniem jest: A. konwersja liczb zapisanych w systemie hexadecymalnym na system binarny. B. zamiana sygnału transmisji w sieci ethernet na sygnał używany w liniach telefonicznych. C. zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby dane mogły być przesyłane przez medium transmisyjne. D. konwersja liczb zapisanych w systemie binarnym na system dziesiętny. Zadanie 6 Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk C. 8-bitowym. D. 32-bitowym. Zadanie 3 Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to A. kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza. B. formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym. A. DVI-D B. DL-DVI-I C. DVI-I D. DL-DVI-D

8 Zadanie 7 Adres fizyczny MAC urządzenia sieciowego ma długość: A. 64 bitów i zapisywany jest w sytemie heksadecymalnym. B. 32 bitów i zapisywany jest w systemie dziesiętnym. C. 32 bitów i zapisywany jest w systemie binarnym. D. 48 bitów i zapisywany jest w systemie heksadecymalnym. Zadanie 14 W celu przyspieszenia wykonywania instrukcji stosuje się m.in. prefetching, który polega na A. #5A681B B. #1C9D4A C. #1B5A68 D. # Zadanie 18 W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora A. %l B. %c A. równoległym wykonywaniu fazy pobrania następnego rozkazu, jeszcze w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego. B. zwiększeniu wydajności procesora przez zwiększanie jego częstotliwości taktowania. C. szeregowym wykonywaniu fazy pobrania następnego rozkazu, po wcześniejszej realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego. D. wykonywaniu kolejnych instrukcji, przy czym rozpoczęcie następnej wymaga zakończenia poprzedniej. Zadanie 17 Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony=27, zielony=90 i niebieski=104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML? C. %d D. %s Zadanie 23 Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej? A. Fizyczny adres karty sieciowej. B. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny. C. Główny rekord rozruchowy SO. D. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC. Zadanie 24

9 Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się A. konsolidator. B. kompilator. C. edytor. D. debugger. Zadanie 25 Karta graficzna pracuje w trybie tekstowym VGA (25 wierszy po 80 znaków). Oblicz ilość pamięci potrzebną do przechowania treści całego ekranu. A. tranzystor. B. transformator. C. konwerter. A. 2kB B. 4kB C. 16kB D. 8kB Zadanie 33 Na poniższym rysunku cyfrą 4a i 4b oznaczono D. kondensator. Zadanie 34 W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie A. beta. B. ultrafioletowe i podczerwone. C. słoneczne. D. alfa.

10 Zadanie 36 Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku A. odpowiedzialny jest za generowanie obrazu w pamięci obrazu. B. umożliwia wymianę danych i sterowanie kartą graficzną. C. przekształca analogowe dane z pamięci ROM na sygnał sterujący dla monitora cyfrowego. D. przekształca cyfrowe dane z pamięci obrazu na sygnał sterujący dla monitora analogowego A. programu uprzednio zdefiniowanego. B. iteracyjnego. Zadanie 45 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i Jednostka zarządzania pamięcią C. wykonywalnego. D. warunkowego, Zadanie 43 Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest A. kompresja i kopiowanie danych. B. kopiowanie danych. C. kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem. A. współpracuje w trybie chronionym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. B. współpracuje w trybie wirtualnym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. kompresja danych. Zadanie 44 Układ RAMDAC karty graficznej C. współpracuje w trybie rzeczywistym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. współpracuje w trybie mulipleksowym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji.

11 Zadanie 47 Interfejsy monitorów LCD oznaczone DL DVI-I oraz SL DVI-I przeznaczone są do A. transmisji sygnałów analogowych. B. transmisji sygnałów cyfrowych oraz sygnałów analogowych. C. transmisji sygnałów wyłącznie cyfrowych. A. 3,3V D. transmisji sygnałów analogowych i sygnałów synchronizacji. Zadanie 48 Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze? A. Krótkowzroczność. B. Zaćma. C. Niedowidzenie połowiczne. D. Zespół suchego oka. Zadanie 49 Napięcie na pinie przewodu koloru czerwonego złącza zasilacza komputerowego wynosi B. 5V C. 12V D. 0V (masa) Zadanie 50 Zysk energetyczny anten mierzy się w: A. db B. VA C. V D. W

12 Zadanie 2 Renderowanie (ang. rendering) jest to A. komputerowa analiza modelu 3D danej sceny i utworzenie na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu wyjściowego w formie statycznej lub w formie animacji. B. działanie polegające na jak najwierniejszym przedstawieniu płaskiej figury geometrycznej na urządzeniu rastrowym dysponującym skończoną rozdzielczością. C. przyspieszone obliczanie animacji przez specjalny moduł w karcie graficznej, bez angażowania procesora komputera. C. naziemnej telewizji cyfrowej, także transmisji w wysokiej rozdzielczości wraz z dźwiękiem przestrzennym. D. telewizji cyfrowej z lokalnej telewizji kablowej Zadanie 13 Podstawowymi własnościami procesora Pentium 4 m.in. są A. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 233MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB, podstawka: Socket 3. D. wyliczanie koloru pikseli (cieniowanie pikseli). Zadanie 4 Gniazdo Socket A (Socket 462) jest przeznaczone dla procesorów A. Intel Pentium II, Celeron. B. Intel Pentium IV, Celeron, Pentium Dual Core. C. AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64. D. AMD Athlon, Duron, Athlon XP. B. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Intel NetBurst Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 2400MHz, liczba tranzystorów - 55 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:1MB, podstawka: Socket 478. C. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Dynamic Execution Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 266MHz, liczba tranzystorów - 7,5 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:256kB, podstawka: Slot 1. D. 64-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 1200MHz, liczba tranzystorów - 3,1 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:16kB, podstawka: Socket 7. Zadanie 14 Arytmometr pokazany na rysunku poniżej Zadanie 7 Tuner DVB-S umożliwia odbiór A. cyfrowej telewizji satelitarnej. B. standardowego analogowego sygnału telewizyjnego (PAL lub NTSC) oraz naziemnej telewizji cyfrowej lub cyfrowej telewizji satelitarnej.

13 A. przechowuje adresy wybranych miejsc pamięci operacyjnej oraz dane i wyniki obliczeń. C. 320 GB/s B. jest jednostką, w której odbywają się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer, zarówno arytmetyczne, jak i logiczne na liczbach binarnych. C. jest jednostką, w której odbywają się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer, zarówno arytmetyczne, jak i logiczne na liczbach heksadecymalnych. D. 200 MB/s Zadanie 16 Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a: D. odpowiada za dostarczenie układom sterującym danych do obliczeń z pamięci operacyjnej, przekazywanie wyników z powrotem do pamięci oraz właściwą kolejność przetwarzania. Zadanie 15 Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI.Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym A bajtów B. 12 bitów C. 512 KB D. 0,5 KB Zadanie 19 Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza A. 132 MB/s B. 320 MB/s A. 5-pinowe S-ATA

14 B. 4-pinowe Molex. C. 4-pinowe ATA D. 4-pinowe ATX12V. Zadanie 21 Podstawowymi własnościami procesora i80286 m.in. są A. 16-bitowa magistrala danych, 20-bitowa magistrala adresowa, prefetching, częstotliwość zegara - 8MHz, liczba tranzystorów - 29 tys., przestrzeń adresowa - 1MB, brak pamięci cache. B. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 25MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB. A. S-Video. C. 16-bitowa magistrala danych, 24-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 12,5MHz, liczba tranzystorów tys., przestrzeń adresowa - 16MB, brak pamięci cache. B. Composite Video. C. antenowe. D. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 20MHz, liczba tranzystorów tys., przestrzeń adresowa - 4GB, zewnętrzna pamięć cache. Zadanie 22 Na poniższym zdjęciu cyfrą 3 oznaczono gniazdo D. Audio. Zadanie 23 Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej: A. A adresu zmiennej K. B. A typu Char obiektu K.

15 C. K adresu obiektu A. D. K wartość zmiennej A. Zadanie 24 Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego oddychania metodą usta-usta wynosi A. 12 razy na godzinę. B. 12 razy na minutę. C. 24 razy na minutę. A. włączenia zasilacza poprzez podanie stanu niskiego napięcia (logiczne 0). D. 24 razy na godzinę. Zadanie 27 Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być A. antystatyczna. B. elektrostatyczna. B. włączenia zasilacza poprzez podanie stanu wysokiego napięcia (logiczna 1). C. doprowadzenia napięcia do płyty głównej podczas wyłączenia zasilacza (wtedy, kiedy zasilacz jest podłączony do sieci zasilającej). D. wyłączenia zasilacza poprzez podanie stanu niskiego napięcia (logiczne 0). Zadanie 29 Do połączenia kilku komputerów w sieć lokalną można użyć C. elektroizolacyjna. A. most. D. magnetostatyczna. Zadanie 28 Wyprowadzenie złącza zasilacza oznaczone PS_ON# służy do B. switch. C. modem. D. router.

16 Zadanie 30 Na poniższym zdjęciu cyfrą 4 oznaczono gniazdo B. dane i adresy znajdują się w pamięci podręcznej cache i należy je zapisać do pamięci operacyjnej. C. dane i adresy znajdują się w katalogu cache (tzw. TAG-ROM), ale nie zostały zapisane jeszcze do zestawu cache. D. dane i adresy znajdują się w banku cache, ale nie zostały zapisane jeszcze do katalogu cache (tzw. TAG-ROM). Zadanie 32 Interfejs Bluetooth pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą A. 20 kbit/s. B. 10 Mb/s. C. 480 Mb/s. A. Audio. B. antenowe. C. Composite Video. D. S-Video. Zadanie 31 Stan pamięci podręcznej cache nazywany chybieniem (ang. cache miss) występuje gdy D. 115 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu. Zadanie 35 Złącze LPT jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do A. podłączenia głośników do komputera. B. szeregowej transmisji danych. C. podłączenia monitora LCD do komputera. A. dane i adresy nie znajdują się w pamięci podręcznej cache i należy je pobrać z pamięci operacyjnej. D. równoległej transmisji danych. Zadanie 36

17 Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to B. tryb pracy dysku. A. Boot Magic C. prędkość obrotową dysku. B. Ranish Partition Manager C. Smart Boot Manager D. Grub D. napięcie zasilania silnika. Zadanie 40 Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C (rys.)? Zadanie 37 Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/Cpp zapisuje się jako A. 4 A. Odp. B B. Odp. D C. Odp. A D. Odp. C Zadanie 38 B. 2 C. 3 D. 1 Zadanie 44 Elementy oznaczone na rysunku jako 4a, 4b i 3 pełnią funkcję Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za A. rodzaj interfejsu dyskowego.

18 A. Wyboru. A. filtru napięcia wyprostowanego oraz zapobiegają przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci energetycznej. B. Warunkową. B. układu przetwornicy zamieniającej napięcie stałe na przemienne. C. Pętli. C. układu prostowniczego zamieniającego napięcie przemienne na stałe. D. układu sprzężenia zwrotnego, który dostarcza informację o wartości napięcia wyjściowego do układu sterowania PWM. Zadanie 46 W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem A. rozdzielczości. B. jasności. C. intensywności kolorów. D. rozmiarów pliku graficznego Zadanie 49 Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C? D. Skoku. Zadanie 50 Czas dostępu do danych w pamięci operacyjnej RAM zawiera się w przedziale: A. od 5ms do 20ms B. od 30ns do 90ns C. od 3ns do 50ns D. od 1ns do 2ns Zadanie 1 Pamięć operacyjna komputera zbudowana jest A. z pamięci optycznych. B. z pamięci statycznych SRAM.

19 C. z pamięci typu ROM. A. nie jest stosowane. D. z pamięci dynamicznych DRAM. Zadanie 8 Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków (operatorów) działań do wykonania wynosi B. dostarczyć do układu PWM informacji o poziomie napięcia wyjściowego. C. przełączyć napięciw wejściowe zasilacza bezpośrednio na jego wyjście. D. dostarczyć do układu PWM informacji o poziomie napięcia wejściowego. Zadanie 13 Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono: A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Zadanie 10 Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) stosowane w zasilaczach impulsowych ma za zadanie A. moduł zarządzania realizujący dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU. B. jednostkę adresową, która obsługuje m.in. pobieranie argumentów rozkazów. C. jednostkę wykonującą operacje na liczbach stałoprzecinkowych. D. jednostkę wykonującą operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych.

20 Zadanie 16 Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia: A. pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz B. pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz C. przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s D. przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s Zadanie 18 Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu mażna zastąpić D. trzema instrukcjami warunkowymi. Zadanie 19 Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej? A. Brak ruchu i monotonność czynności ruchowych. B. Brak komunikacji werbalnej. C. Intensywny tryb życia osób pracujących przy komputerze. D. Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów. Zadanie 20 Zmienna var TextAttr:byte określa A. położenie okna tekstowego. B. rodzaj animacji tekstu na ekranie. C. sposób wyprowadzania znaków na ekran. D. kolor znaków. A. pętlą sterującą for... do B. pętlą sterującą while... do Zadanie 21 Na schemacie blokowym procesora graficznego znajduje się układ Z-bufor, który służy do C. instrukcą repeat... until

21 A. liniowy A. ustalania geometrii obrazu poprzez podział obiektów na wielokąty, najczęściej trójkąty. itp. B. przechowywania tekstur symulujących różne powierzchnie np. drewno, trawa C. przechowywania informacji o położeniu punktu tworzącego obraz na scenie trójwymiarowej. D. zapewnienia naturalnego wyglądu przedmiotów poprzez nakładanie tak zwanych tekstur. Zadanie 26 Schemta blokowy przedstawia algorytm: B. rekurencyjny C. warunkowy D. iteracyjny Zadanie 27 W interfejsie USB do przesyłania informacji używa się A. napięć dodatnich tzw. poziomów TTL (0 logiczne - od 0 V do 1,4 V; 1 logiczna - od 2,4 V do 5 V). B. napięć ujemnych tzw. poziomów -TTL (0 logiczne - od 0 V do -1,4 V; 1 logiczna - od -2,4 V do -5 V). C. kodowania sygnału metodą NRZI (0 logiczne - zmiana stanu magistrali z wysokiego na niski lub odwrotnie; 1 logiczna - brak zmiany stanu magistrali). D. napięć dodatnich i ujemnych (0 logiczne - od 3 V do 15 V; 1 logiczna - od -3 V do -15 V).

22 Zadanie 29 Transmisja Multicast polega na tym, że: A. pakiet jest rozsyłany do wszystkich hostów określonych przez adres, czyli do całej podsieci. B. pakiet jest przesyłany do serwera, który kieruje go do hosta przeznaczenia. C. pakiet jest przesyłany od jednego hosta do drugiego. Transmisja punkt-punkt. D. pakiet jest kopiowany przez sieć i trafia do każdego hosta określonego w adresie. Każda maszyna chcąca otrzymywać od nadawcy takie pakiety musi to zadeklarować na routerze. Zadanie 31 Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami A. dekad A. demultipleksera. B. zasilacza liniowego. C. generatora przebiegu prostokątnego. D. zasilacza impulsowego. Zadanie 33 Tworzenie globalnego schematu relacyjnego jest B. oktetów A. konieczne do obsługi zdarzeń w formularzach. C. bitów B. niezbędne do poprawnego działania bazy. D. helów Zadanie 32 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat C. konieczne tylko do poprawnego funkcjonowania kreatorów. D. konieczne do poprawnego działania zapytań. Zadanie 35 Na poniższym rysunku cyfrą 4a i 4b oznaczono

23 C. 10 D. 7 Zadanie 45 Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C? A. kondensator. B. tranzystor. C. konwerter. D. transformator. Zadanie 42 Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu? A. 4 B. 9 C. 12 D. 25 Zadanie 48 Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera A. instrukcję warunkową. A. 6 B. 13 B. pętlę warunkową. C. instrukcję porównania.

24 D. instrukcję wyboru. Zadanie 1 Na rysunku przedstawiono strukturę pamięci cache dla systemu z procesorem 80486, w której zastosowano Liczbie 16 bitowej zapisanej W systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba A. 3CBE 16 B. 3DAE 16 C. 3DFE 16 D. 3CAE 16 Zadanie 2 Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę A. architekturę typu look-cache-from. A. wielozadaniowości z wywłaszczeniem. B. wielozadaniowości kooperatywnej. C. wieloprogramowości. D. wielodostępowości. Zadanie 3 W górę B. architekturę typu look-aside. C. architekturę typu look-back. D. architekturę typu look-through. Zadanie 4

25 Które zdanie mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? A. Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie. B. Klasa jest częścią składową obiektu. C. Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. D. Obiekt jest reperzentantem klasy. Zadanie 7 Technika rozwiązywania problemów "dziel i zwyciężaj" jest stosowana przy A. Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego. B. Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego. C. Szukania największego elementu w zbiorze. D. Szukania najmniejszego elementu w zbiorze. Zadanie 10 Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to A. znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału. B. scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych. C. znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym. D. sortowaniu zbioru metodą bąbelkową. Zadanie 9 Jaki algorytm przedstawiono na rysunku? A. formularz połączony z raportem. B. kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza. C. formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym. D. formularz z podformularzem. Zadanie 11 W arkuszu kalkulacyjnym utworzenie formuły odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki, wymaga zastosowania adresowania

26 A. automatycznego. B. względnego. C. standardowego. D. bezwzględnego. Zadanie 12 Rozdzielczością ekranu nazywamy A. iloczyn luminancji i chrominancji (np.1024x768). B. ilość subpikseli w poziomie i pionie (np.1024x768). C. ilość pikseli w wierszu i w kolumnie (np.1024x768). D. iloczyn kontrastu i jasności (np.1024x768). Zadanie 13 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i W skład jednostki dekodowania instrukcji wchodzi A. układ generowania adresu fizycznego oraz zestaw rejestrów segmentowych. B. 16-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna oraz zestaw rejestrów. C. interfejs koprocesora, bufory adresowe, prefetcher, układ sterowania magistralami, bufory danych i 6-bajtowa kolejka rozkazów. D. dekoder rozkazów oraz 3-elementowa kolejka rozkazów zdekodowanych. Zadanie 14 Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej? A. 100 MB/s B. 100 Mb/s C Mb/s D kb/s

27 Zadanie 16 Do interfejsu IrDA można podłączyć maksymalnie A. 127 urządzeń. B. 1 urządzenie. C. 64 urządzenia B FF.FF C D A Zadanie 22 Rysunek przedstawia architekturę pamięci cache typu D. 2 urządzenia. Zadanie 17 Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą: A. dwóch komputerów. B. klienta z serwerem. C. segmentów sieci LAN. D. roboczych stacji bezdyskowych. Zadanie 18 Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę? A A. Look-through B. Look-back C. Look-from D. Look-aside Zadanie 29

28 Dla u:=sqrt(4)-1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość A. FALSE B. TRUE C. 0 D. 2 B. 133 MHz C. 266 MHz D MHz Zadanie 32 Przedstawiony algorytm posortuje liczby Zadanie 31 W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe? A. malejąco. B. na parzyste i nieparzyste. C. rosnąco. D. na dodatnie i ujemne. Zadanie 34 Interfejs COM (RS-232) pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą A MHz

29 A. 480 Mb/s. B. 20 kbit/s. C. 115 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu. D. 2 MB/s Zadanie 36 Która z wymienionych rzeczy jest środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem? A. 8. B. 2. A. Fartuch kretonowy. B. Rękawice ochronne. C. Krzesło ergomoniczne. D. Okulary korekcyjne. Zadanie 40 Na rysunku procesor oznaczony jest numerem C. 3. D. 5. Zadanie 41 Do pamięci masowych zaliczamy A. dyski twarde, pamięci optyczne, pamięci półprzewodnikowe. B. dyski twarde i elastyczne, streamery, pamięci optyczne. C. pamięci dynamiczne DRAM i statyczne SRAM, pamięci typu ROM, rejestry mikroprocesora. D. pamięci optyczne, pamięci dynamiczne DRAM, pamięci statyczne SRAM, pamięci ROM.

30 Zadanie 44 Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą B. wprowadzenia wartości określonych zmiennych z klawiatury. C. obliczania długości wejściowego łańcucha znaków. D. wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę. Zadanie 47 Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Zadanie 46 Przedstawiony symbol graficzny jest stosowany w zapisie algorytmów do A. Układ odbiorczy bez własnego zasilania. B. Małe gabaryty. C. Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kv. D. Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości. Zadanie 49 Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się A. debugger. B. kompilator. C. edytor. A. podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie. D. konsolidator.

31 Zadanie 50 Rysunek przedstawia pamięć A. SDRAM DIMM B. Compact Flash C. DDR DIMM D. SIMM

Urządzenia komputerowe 2006-2014

Urządzenia komputerowe 2006-2014 Urządzenia komputerowe 2006-2014 1. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 zapisana w systemie dwójkowym? a) 3DAF b) 3CBF c) 3CAF d) 3DFF 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk Dobry Sprawdzian Wiedzy Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk CZĘŚĆ I ZESTAWY ZADAŃ WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej

Budowa komputerów osobistych typu IBM PC. Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej Budowa komputerów osobistych typu IBM PC Marek Pudełko Urządzenia techniki Komputerowej PC dla początkujących Pierwsze komputery Rozwój komputerów Architektura von Neumanna Architektura von Neumanna Podział

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań.

TECHNIK INFORMATYK. diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej. Materiały naprawcze Zestawy zadań. TECHNIK INFORMATYK diagnoza przed egzaminem zawodowym w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Materiały naprawcze Zestawy zadań. Część I Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER OSOBISTY PC

KOMPUTER OSOBISTY PC KOMPUTER OSOBISTY PC 1. Schemat blokowy komputera 2. Elementy płyty głównej - Chipset 3. Zasilanie komputera AT, ATX, BTX 4. System operacyjny i BIOS 5. Pamięć operacyjna, moduły pamięci SDRAM, DDRRAM

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń

Technologie informacyjne. wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Technologie informacyjne wykład I r 2012/2013 Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Instytut Fizyki UMK Toruń Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ig Id: brodnica Hasło: Brodnica Materiały

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny. Część I

Etap pisemny. Część I Diagnoza przed egzaminem zawodowym. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk Etap pisemny. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa

sterowanie Urządzenia we/wy Procesor Pamięć mag. danych mag. adresowa Budowa i architektura komputera sterowanie Procesor Pamięć Urządzenia we/wy mag. danych mag. adresowa Koncepcja von Neumanna JEDNOSTKA CENTRALNA Urządzenia wejścia Procesor Pamięć operacyjna Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Program zajęć Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Nr ćw. Temat 1. Organizacja dysku, podstawy MS-DOS 2. Instalacja i konfiguracja Windows 98 3. Wstęp do sieci, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo