Zadanie 5. Zadanie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 5. Zadanie 7"

Transkrypt

1 Zadanie 2 Który z poniższych przykładów komentarza umieszczanego w kodzie źródłowym języka C++ jest nieprawidłowy? A. // komentarz */ B. // Komentarz C. /* komentarz */ D. /***komentarz // inny komentarz# Zadanie 4 Na zdjęciu pokazano Zadanie 5 Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie A. stosowane są głównie w przemyśle i systemach sterowania. B. równocześnie wykonują wiele programów (zadań). C. sterują układem (klasterem) niezależnych komputerów. D. oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czasu użytkownikom. W górę Zadanie 7 Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego LPT/Centronics (wg standardu IEEE1284) tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogocą przesyłać zarówno dane, jak i adresy nazywa się A. Compatibility Mode A. złącze interfejsu FireWire (IEEE 1394). B. ECP Mode B. złącze interfejsu LPT. C. złącze interfesju COM (RS 232). D. złącze interfejsu USB. W górę C. Byte Mode D. EPP Mode W górę

2 Zadanie 10 Na poniższym zdjęciu przedstawiono gniazdo Zadanie 17 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i Jednostka zarządzania pamięcią A. DVI-I B. DVI-D C. DL-DVI-I W górę D. DL-DVI-D Zadanie 12 Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu A. Telnet B. FTP C. SSH A. współpracuje w trybie chronionym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. B. współpracuje w trybie mulipleksowym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. C. współpracuje w trybie wirtualnym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. współpracuje w trybie rzeczywistym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. Zadanie 21 Mikroprocesor Intel 8086 posiada D. WWW

3 Zadanie 24 Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach skanerów i drukarek? A. Punkty na cal. B. Punkty na milimetr. C. Punkty na centymetr. A. 20-bitową magistralę danych, 16-bitową magistralę adresową. B. 8-bitową magistralę danych, 17-bitową magistralę adresową. C. 17-bitową magistralę danych, 20-bitową magistralę adresową. D. Gęstość optyczną. Zadanie 25 Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a: D. 16-bitową magistralę danych, 20-bitową magistralę adresową. Zadanie 23 Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99: A. nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu B. nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz C. ulegnie uszkodzeniu D. przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem A bajtów B. 12 bitów C. 0,5 KB D. 512 KB

4 Zadanie 26 Utworzenie formuły a arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowanie adresowania A. automatycznego. B. względnego C. standardowego D. bezwzględnego Zadanie 29 W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word? A. Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie. B. Na parzystych stronach dokumentu. C. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie. D. Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu. Zadanie 32 Przełącznik (switch) jest A. urządzeniem łączącym segmenty sieci komputerowej pracującej w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Przekazuje ramki wyłącznie do docelowego segmentu sieci. B. urządzeniem pracującym w węźle sieci podejmującym decyzję, dokąd dalej skierować dane. Pozwala podzielić sieć komputerową. C. urządzeniem mającym wiele portów do przyłączania stacji roboczych. Przenosi sygnał z portu wejściowego na wszystkie porty wyjściowe bit po bicie. D. urządzeniem służącym do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są Zadanie 34 Router jest A. urządzeniem łączącym segmenty sieci komputerowej pracującej w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Przekazuje ramki wyłącznie do docelowego segmentu sieci. B. urządzeniem służącym do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. C. urządzeniem pracującym w węźle sieci podejmującym decyzję, dokąd dalej skierować dane. Pozwala podzielić sieć komputerową. D. urządzeniem mającym wiele portów do przyłączania stacji roboczych. Przenosi sygnał z portu wejściowego na wszystkie porty wyjściowe bit po bicie. Zadanie 35

5 Przy pomocy taśmy przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera A. do 1 m. B. do 2 m C. do 100 m. D. do 4,5 m. Zadanie 37 W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane A. pamięcią cache i pamięcią ROM. B. multiplekserem i demultiplekserem. C. potokiem południowym i potokiem północnym. D. mostkiem północnym i mostkiem południowym. A. dyski PATA. B. napędy FDD. C. dyski SATA. D. dyski SCSI. Zadanie 36 Długość kabla interfejsu FireWire (IEEE 1394) wynosi Zadanie 38 Sumą dwóch liczb binarnych i jest liczba dziesiętna A. 402 B. 180 C. 170 D. 201

6 Zadanie 40 Jak zadeklarować liczbę zmiennoprzecinkową w języku C++? A. writeln B. float a=1 C. printf D. for a=1 Zadanie 42 Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być A. elektroizolacyjna. B. antystatyczna. C. elektrostatyczna. D. magnetostatyczna. Zadanie 43 Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to A. przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM B. bufor RAM C. przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM D. mikroprocesor karty dźwiękowej Zadanie 45 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie A. izolacji części czynnych. B. izolowania stanowiska komputerowego. C. nieuziemionych połaczeń wyrównawczych miejscowych. D. separacji części czynnych.

7 Zadanie 48 W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki? A. Źle skonfigurowana drukarka. B. Brak podłączonej myszki komputerowej. C. Zbyt dużo ikon na pulpicie. D. Niewłaściwe napięcie zasilania procesora. Zadanie 49 Mikroprocesor Intel 8086 jest procesorem w pełni A. 64-bitowym. B. 16-bitowym. C. formularz z podformularzem. D. formularz połączony z raportem. Zadanie 4 Modem to urządzenie, którego zadaniem jest: A. konwersja liczb zapisanych w systemie hexadecymalnym na system binarny. B. zamiana sygnału transmisji w sieci ethernet na sygnał używany w liniach telefonicznych. C. zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby dane mogły być przesyłane przez medium transmisyjne. D. konwersja liczb zapisanych w systemie binarnym na system dziesiętny. Zadanie 6 Na poniższym zdjęciu przedstawiono wtyk C. 8-bitowym. D. 32-bitowym. Zadanie 3 Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to A. kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza. B. formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym. A. DVI-D B. DL-DVI-I C. DVI-I D. DL-DVI-D

8 Zadanie 7 Adres fizyczny MAC urządzenia sieciowego ma długość: A. 64 bitów i zapisywany jest w sytemie heksadecymalnym. B. 32 bitów i zapisywany jest w systemie dziesiętnym. C. 32 bitów i zapisywany jest w systemie binarnym. D. 48 bitów i zapisywany jest w systemie heksadecymalnym. Zadanie 14 W celu przyspieszenia wykonywania instrukcji stosuje się m.in. prefetching, który polega na A. #5A681B B. #1C9D4A C. #1B5A68 D. # Zadanie 18 W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora A. %l B. %c A. równoległym wykonywaniu fazy pobrania następnego rozkazu, jeszcze w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego. B. zwiększeniu wydajności procesora przez zwiększanie jego częstotliwości taktowania. C. szeregowym wykonywaniu fazy pobrania następnego rozkazu, po wcześniejszej realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego. D. wykonywaniu kolejnych instrukcji, przy czym rozpoczęcie następnej wymaga zakończenia poprzedniej. Zadanie 17 Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony=27, zielony=90 i niebieski=104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML? C. %d D. %s Zadanie 23 Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej? A. Fizyczny adres karty sieciowej. B. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny. C. Główny rekord rozruchowy SO. D. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC. Zadanie 24

9 Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się A. konsolidator. B. kompilator. C. edytor. D. debugger. Zadanie 25 Karta graficzna pracuje w trybie tekstowym VGA (25 wierszy po 80 znaków). Oblicz ilość pamięci potrzebną do przechowania treści całego ekranu. A. tranzystor. B. transformator. C. konwerter. A. 2kB B. 4kB C. 16kB D. 8kB Zadanie 33 Na poniższym rysunku cyfrą 4a i 4b oznaczono D. kondensator. Zadanie 34 W przypadku monitorów kineskopowych, czynnikami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska pracy są czynniki mikroklimatyczne oraz emisja energii elekromagnetycznej: pola elektryczne i magnetyczne, promieniowanie miękkie X oraz promieniowanie A. beta. B. ultrafioletowe i podczerwone. C. słoneczne. D. alfa.

10 Zadanie 36 Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku A. odpowiedzialny jest za generowanie obrazu w pamięci obrazu. B. umożliwia wymianę danych i sterowanie kartą graficzną. C. przekształca analogowe dane z pamięci ROM na sygnał sterujący dla monitora cyfrowego. D. przekształca cyfrowe dane z pamięci obrazu na sygnał sterujący dla monitora analogowego A. programu uprzednio zdefiniowanego. B. iteracyjnego. Zadanie 45 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i Jednostka zarządzania pamięcią C. wykonywalnego. D. warunkowego, Zadanie 43 Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest A. kompresja i kopiowanie danych. B. kopiowanie danych. C. kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem. A. współpracuje w trybie chronionym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji. B. współpracuje w trybie wirtualnym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. kompresja danych. Zadanie 44 Układ RAMDAC karty graficznej C. współpracuje w trybie rzeczywistym z jednostką adresową i jednostką sterowania magistralami. D. współpracuje w trybie mulipleksowym z jednostką wykonawczą i jednostką dekodowania instrukcji.

11 Zadanie 47 Interfejsy monitorów LCD oznaczone DL DVI-I oraz SL DVI-I przeznaczone są do A. transmisji sygnałów analogowych. B. transmisji sygnałów cyfrowych oraz sygnałów analogowych. C. transmisji sygnałów wyłącznie cyfrowych. A. 3,3V D. transmisji sygnałów analogowych i sygnałów synchronizacji. Zadanie 48 Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu pracy przy komputerze? A. Krótkowzroczność. B. Zaćma. C. Niedowidzenie połowiczne. D. Zespół suchego oka. Zadanie 49 Napięcie na pinie przewodu koloru czerwonego złącza zasilacza komputerowego wynosi B. 5V C. 12V D. 0V (masa) Zadanie 50 Zysk energetyczny anten mierzy się w: A. db B. VA C. V D. W

12 Zadanie 2 Renderowanie (ang. rendering) jest to A. komputerowa analiza modelu 3D danej sceny i utworzenie na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu wyjściowego w formie statycznej lub w formie animacji. B. działanie polegające na jak najwierniejszym przedstawieniu płaskiej figury geometrycznej na urządzeniu rastrowym dysponującym skończoną rozdzielczością. C. przyspieszone obliczanie animacji przez specjalny moduł w karcie graficznej, bez angażowania procesora komputera. C. naziemnej telewizji cyfrowej, także transmisji w wysokiej rozdzielczości wraz z dźwiękiem przestrzennym. D. telewizji cyfrowej z lokalnej telewizji kablowej Zadanie 13 Podstawowymi własnościami procesora Pentium 4 m.in. są A. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 233MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB, podstawka: Socket 3. D. wyliczanie koloru pikseli (cieniowanie pikseli). Zadanie 4 Gniazdo Socket A (Socket 462) jest przeznaczone dla procesorów A. Intel Pentium II, Celeron. B. Intel Pentium IV, Celeron, Pentium Dual Core. C. AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64. D. AMD Athlon, Duron, Athlon XP. B. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Intel NetBurst Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 2400MHz, liczba tranzystorów - 55 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:1MB, podstawka: Socket 478. C. 64-bitowa magistrala danych, 36-bitowa magistrala adresowa, Dynamic Execution Microarchitekture, częstotliwość zegara - od 266MHz, liczba tranzystorów - 7,5 mln., przestrzeń adresowa - 64GB, pamięć cache L1:16kB, L2:256kB, podstawka: Slot 1. D. 64-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 1200MHz, liczba tranzystorów - 3,1 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:16kB, podstawka: Socket 7. Zadanie 14 Arytmometr pokazany na rysunku poniżej Zadanie 7 Tuner DVB-S umożliwia odbiór A. cyfrowej telewizji satelitarnej. B. standardowego analogowego sygnału telewizyjnego (PAL lub NTSC) oraz naziemnej telewizji cyfrowej lub cyfrowej telewizji satelitarnej.

13 A. przechowuje adresy wybranych miejsc pamięci operacyjnej oraz dane i wyniki obliczeń. C. 320 GB/s B. jest jednostką, w której odbywają się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer, zarówno arytmetyczne, jak i logiczne na liczbach binarnych. C. jest jednostką, w której odbywają się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer, zarówno arytmetyczne, jak i logiczne na liczbach heksadecymalnych. D. 200 MB/s Zadanie 16 Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a: D. odpowiada za dostarczenie układom sterującym danych do obliczeń z pamięci operacyjnej, przekazywanie wyników z powrotem do pamięci oraz właściwą kolejność przetwarzania. Zadanie 15 Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI.Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym A bajtów B. 12 bitów C. 512 KB D. 0,5 KB Zadanie 19 Na poniższym zdjęciu przedstawiono złącze zasilacza A. 132 MB/s B. 320 MB/s A. 5-pinowe S-ATA

14 B. 4-pinowe Molex. C. 4-pinowe ATA D. 4-pinowe ATX12V. Zadanie 21 Podstawowymi własnościami procesora i80286 m.in. są A. 16-bitowa magistrala danych, 20-bitowa magistrala adresowa, prefetching, częstotliwość zegara - 8MHz, liczba tranzystorów - 29 tys., przestrzeń adresowa - 1MB, brak pamięci cache. B. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 25MHz, liczba tranzystorów - 1,2 mln., przestrzeń adresowa - 4GB, pamięć cache L1:8kB. A. S-Video. C. 16-bitowa magistrala danych, 24-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 12,5MHz, liczba tranzystorów tys., przestrzeń adresowa - 16MB, brak pamięci cache. B. Composite Video. C. antenowe. D. 32-bitowa magistrala danych, 32-bitowa magistrala adresowa, pipelining, częstotliwość zegara - od 20MHz, liczba tranzystorów tys., przestrzeń adresowa - 4GB, zewnętrzna pamięć cache. Zadanie 22 Na poniższym zdjęciu cyfrą 3 oznaczono gniazdo D. Audio. Zadanie 23 Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej: A. A adresu zmiennej K. B. A typu Char obiektu K.

15 C. K adresu obiektu A. D. K wartość zmiennej A. Zadanie 24 Po zatrzymaniu oddechu, na skutek porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym, zalecana częstotliwość wdmuchiwania powietrza podczas sztucznego oddychania metodą usta-usta wynosi A. 12 razy na godzinę. B. 12 razy na minutę. C. 24 razy na minutę. A. włączenia zasilacza poprzez podanie stanu niskiego napięcia (logiczne 0). D. 24 razy na godzinę. Zadanie 27 Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być A. antystatyczna. B. elektrostatyczna. B. włączenia zasilacza poprzez podanie stanu wysokiego napięcia (logiczna 1). C. doprowadzenia napięcia do płyty głównej podczas wyłączenia zasilacza (wtedy, kiedy zasilacz jest podłączony do sieci zasilającej). D. wyłączenia zasilacza poprzez podanie stanu niskiego napięcia (logiczne 0). Zadanie 29 Do połączenia kilku komputerów w sieć lokalną można użyć C. elektroizolacyjna. A. most. D. magnetostatyczna. Zadanie 28 Wyprowadzenie złącza zasilacza oznaczone PS_ON# służy do B. switch. C. modem. D. router.

16 Zadanie 30 Na poniższym zdjęciu cyfrą 4 oznaczono gniazdo B. dane i adresy znajdują się w pamięci podręcznej cache i należy je zapisać do pamięci operacyjnej. C. dane i adresy znajdują się w katalogu cache (tzw. TAG-ROM), ale nie zostały zapisane jeszcze do zestawu cache. D. dane i adresy znajdują się w banku cache, ale nie zostały zapisane jeszcze do katalogu cache (tzw. TAG-ROM). Zadanie 32 Interfejs Bluetooth pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą A. 20 kbit/s. B. 10 Mb/s. C. 480 Mb/s. A. Audio. B. antenowe. C. Composite Video. D. S-Video. Zadanie 31 Stan pamięci podręcznej cache nazywany chybieniem (ang. cache miss) występuje gdy D. 115 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu. Zadanie 35 Złącze LPT jest interfejsem komunikacyjnym przeznaczonym do A. podłączenia głośników do komputera. B. szeregowej transmisji danych. C. podłączenia monitora LCD do komputera. A. dane i adresy nie znajdują się w pamięci podręcznej cache i należy je pobrać z pamięci operacyjnej. D. równoległej transmisji danych. Zadanie 36

17 Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to B. tryb pracy dysku. A. Boot Magic C. prędkość obrotową dysku. B. Ranish Partition Manager C. Smart Boot Manager D. Grub D. napięcie zasilania silnika. Zadanie 40 Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C (rys.)? Zadanie 37 Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/Cpp zapisuje się jako A. 4 A. Odp. B B. Odp. D C. Odp. A D. Odp. C Zadanie 38 B. 2 C. 3 D. 1 Zadanie 44 Elementy oznaczone na rysunku jako 4a, 4b i 3 pełnią funkcję Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za A. rodzaj interfejsu dyskowego.

18 A. Wyboru. A. filtru napięcia wyprostowanego oraz zapobiegają przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci energetycznej. B. Warunkową. B. układu przetwornicy zamieniającej napięcie stałe na przemienne. C. Pętli. C. układu prostowniczego zamieniającego napięcie przemienne na stałe. D. układu sprzężenia zwrotnego, który dostarcza informację o wartości napięcia wyjściowego do układu sterowania PWM. Zadanie 46 W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem A. rozdzielczości. B. jasności. C. intensywności kolorów. D. rozmiarów pliku graficznego Zadanie 49 Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C? D. Skoku. Zadanie 50 Czas dostępu do danych w pamięci operacyjnej RAM zawiera się w przedziale: A. od 5ms do 20ms B. od 30ns do 90ns C. od 3ns do 50ns D. od 1ns do 2ns Zadanie 1 Pamięć operacyjna komputera zbudowana jest A. z pamięci optycznych. B. z pamięci statycznych SRAM.

19 C. z pamięci typu ROM. A. nie jest stosowane. D. z pamięci dynamicznych DRAM. Zadanie 8 Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków (operatorów) działań do wykonania wynosi B. dostarczyć do układu PWM informacji o poziomie napięcia wyjściowego. C. przełączyć napięciw wejściowe zasilacza bezpośrednio na jego wyjście. D. dostarczyć do układu PWM informacji o poziomie napięcia wejściowego. Zadanie 13 Na schemacie blokowym procesora czerwonym kolorem zaznaczono: A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Zadanie 10 Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) stosowane w zasilaczach impulsowych ma za zadanie A. moduł zarządzania realizujący dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU. B. jednostkę adresową, która obsługuje m.in. pobieranie argumentów rozkazów. C. jednostkę wykonującą operacje na liczbach stałoprzecinkowych. D. jednostkę wykonującą operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych.

20 Zadanie 16 Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia: A. pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz B. pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz C. przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s D. przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s Zadanie 18 Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu mażna zastąpić D. trzema instrukcjami warunkowymi. Zadanie 19 Co jest główną przyczyną padaczki komputerowej? A. Brak ruchu i monotonność czynności ruchowych. B. Brak komunikacji werbalnej. C. Intensywny tryb życia osób pracujących przy komputerze. D. Intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych monitorów komputerów. Zadanie 20 Zmienna var TextAttr:byte określa A. położenie okna tekstowego. B. rodzaj animacji tekstu na ekranie. C. sposób wyprowadzania znaków na ekran. D. kolor znaków. A. pętlą sterującą for... do B. pętlą sterującą while... do Zadanie 21 Na schemacie blokowym procesora graficznego znajduje się układ Z-bufor, który służy do C. instrukcą repeat... until

21 A. liniowy A. ustalania geometrii obrazu poprzez podział obiektów na wielokąty, najczęściej trójkąty. itp. B. przechowywania tekstur symulujących różne powierzchnie np. drewno, trawa C. przechowywania informacji o położeniu punktu tworzącego obraz na scenie trójwymiarowej. D. zapewnienia naturalnego wyglądu przedmiotów poprzez nakładanie tak zwanych tekstur. Zadanie 26 Schemta blokowy przedstawia algorytm: B. rekurencyjny C. warunkowy D. iteracyjny Zadanie 27 W interfejsie USB do przesyłania informacji używa się A. napięć dodatnich tzw. poziomów TTL (0 logiczne - od 0 V do 1,4 V; 1 logiczna - od 2,4 V do 5 V). B. napięć ujemnych tzw. poziomów -TTL (0 logiczne - od 0 V do -1,4 V; 1 logiczna - od -2,4 V do -5 V). C. kodowania sygnału metodą NRZI (0 logiczne - zmiana stanu magistrali z wysokiego na niski lub odwrotnie; 1 logiczna - brak zmiany stanu magistrali). D. napięć dodatnich i ujemnych (0 logiczne - od 3 V do 15 V; 1 logiczna - od -3 V do -15 V).

22 Zadanie 29 Transmisja Multicast polega na tym, że: A. pakiet jest rozsyłany do wszystkich hostów określonych przez adres, czyli do całej podsieci. B. pakiet jest przesyłany do serwera, który kieruje go do hosta przeznaczenia. C. pakiet jest przesyłany od jednego hosta do drugiego. Transmisja punkt-punkt. D. pakiet jest kopiowany przez sieć i trafia do każdego hosta określonego w adresie. Każda maszyna chcąca otrzymywać od nadawcy takie pakiety musi to zadeklarować na routerze. Zadanie 31 Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami A. dekad A. demultipleksera. B. zasilacza liniowego. C. generatora przebiegu prostokątnego. D. zasilacza impulsowego. Zadanie 33 Tworzenie globalnego schematu relacyjnego jest B. oktetów A. konieczne do obsługi zdarzeń w formularzach. C. bitów B. niezbędne do poprawnego działania bazy. D. helów Zadanie 32 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat C. konieczne tylko do poprawnego funkcjonowania kreatorów. D. konieczne do poprawnego działania zapytań. Zadanie 35 Na poniższym rysunku cyfrą 4a i 4b oznaczono

23 C. 10 D. 7 Zadanie 45 Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C? A. kondensator. B. tranzystor. C. konwerter. D. transformator. Zadanie 42 Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu? A. 4 B. 9 C. 12 D. 25 Zadanie 48 Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera A. instrukcję warunkową. A. 6 B. 13 B. pętlę warunkową. C. instrukcję porównania.

24 D. instrukcję wyboru. Zadanie 1 Na rysunku przedstawiono strukturę pamięci cache dla systemu z procesorem 80486, w której zastosowano Liczbie 16 bitowej zapisanej W systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba A. 3CBE 16 B. 3DAE 16 C. 3DFE 16 D. 3CAE 16 Zadanie 2 Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę A. architekturę typu look-cache-from. A. wielozadaniowości z wywłaszczeniem. B. wielozadaniowości kooperatywnej. C. wieloprogramowości. D. wielodostępowości. Zadanie 3 W górę B. architekturę typu look-aside. C. architekturę typu look-back. D. architekturę typu look-through. Zadanie 4

25 Które zdanie mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? A. Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie. B. Klasa jest częścią składową obiektu. C. Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. D. Obiekt jest reperzentantem klasy. Zadanie 7 Technika rozwiązywania problemów "dziel i zwyciężaj" jest stosowana przy A. Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego. B. Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego. C. Szukania największego elementu w zbiorze. D. Szukania najmniejszego elementu w zbiorze. Zadanie 10 Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to A. znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału. B. scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych. C. znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym. D. sortowaniu zbioru metodą bąbelkową. Zadanie 9 Jaki algorytm przedstawiono na rysunku? A. formularz połączony z raportem. B. kilka formularzy równorzędnych scalonych do jednego formularza. C. formularz połączony z arkuszem kalkulacyjnym. D. formularz z podformularzem. Zadanie 11 W arkuszu kalkulacyjnym utworzenie formuły odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki, wymaga zastosowania adresowania

26 A. automatycznego. B. względnego. C. standardowego. D. bezwzględnego. Zadanie 12 Rozdzielczością ekranu nazywamy A. iloczyn luminancji i chrominancji (np.1024x768). B. ilość subpikseli w poziomie i pionie (np.1024x768). C. ilość pikseli w wierszu i w kolumnie (np.1024x768). D. iloczyn kontrastu i jasności (np.1024x768). Zadanie 13 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy mikroprocesora i W skład jednostki dekodowania instrukcji wchodzi A. układ generowania adresu fizycznego oraz zestaw rejestrów segmentowych. B. 16-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna oraz zestaw rejestrów. C. interfejs koprocesora, bufory adresowe, prefetcher, układ sterowania magistralami, bufory danych i 6-bajtowa kolejka rozkazów. D. dekoder rozkazów oraz 3-elementowa kolejka rozkazów zdekodowanych. Zadanie 14 Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opartych na technologii światłowodowej? A. 100 MB/s B. 100 Mb/s C Mb/s D kb/s

27 Zadanie 16 Do interfejsu IrDA można podłączyć maksymalnie A. 127 urządzeń. B. 1 urządzenie. C. 64 urządzenia B FF.FF C D A Zadanie 22 Rysunek przedstawia architekturę pamięci cache typu D. 2 urządzenia. Zadanie 17 Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą: A. dwóch komputerów. B. klienta z serwerem. C. segmentów sieci LAN. D. roboczych stacji bezdyskowych. Zadanie 18 Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę? A A. Look-through B. Look-back C. Look-from D. Look-aside Zadanie 29

28 Dla u:=sqrt(4)-1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość A. FALSE B. TRUE C. 0 D. 2 B. 133 MHz C. 266 MHz D MHz Zadanie 32 Przedstawiony algorytm posortuje liczby Zadanie 31 W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe? A. malejąco. B. na parzyste i nieparzyste. C. rosnąco. D. na dodatnie i ujemne. Zadanie 34 Interfejs COM (RS-232) pozwala na transfer z szybkością maksymalną wynoszącą A MHz

29 A. 480 Mb/s. B. 20 kbit/s. C. 115 kb/s lub 4Mb/s w zależności od standardu. D. 2 MB/s Zadanie 36 Która z wymienionych rzeczy jest środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem? A. 8. B. 2. A. Fartuch kretonowy. B. Rękawice ochronne. C. Krzesło ergomoniczne. D. Okulary korekcyjne. Zadanie 40 Na rysunku procesor oznaczony jest numerem C. 3. D. 5. Zadanie 41 Do pamięci masowych zaliczamy A. dyski twarde, pamięci optyczne, pamięci półprzewodnikowe. B. dyski twarde i elastyczne, streamery, pamięci optyczne. C. pamięci dynamiczne DRAM i statyczne SRAM, pamięci typu ROM, rejestry mikroprocesora. D. pamięci optyczne, pamięci dynamiczne DRAM, pamięci statyczne SRAM, pamięci ROM.

30 Zadanie 44 Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą B. wprowadzenia wartości określonych zmiennych z klawiatury. C. obliczania długości wejściowego łańcucha znaków. D. wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę. Zadanie 47 Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Zadanie 46 Przedstawiony symbol graficzny jest stosowany w zapisie algorytmów do A. Układ odbiorczy bez własnego zasilania. B. Małe gabaryty. C. Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kv. D. Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości. Zadanie 49 Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się A. debugger. B. kompilator. C. edytor. A. podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie. D. konsolidator.

31 Zadanie 50 Rysunek przedstawia pamięć A. SDRAM DIMM B. Compact Flash C. DDR DIMM D. SIMM

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. SKN IM-Tech Test sprawdzający wiedzę z zakresu informatyki. Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji:

Strona 1 z 5. SKN IM-Tech Test sprawdzający wiedzę z zakresu informatyki. Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji: Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji: A. if.. then. Else B. repeat.. Until C. goto D. for Zadanie 2. Skrótem VPN określa się: A. wirtualną prywatną sieć komputerową. B.

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D.

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. 1 WERSJA X Zadanie 1 Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. I/O Zadanie 2 Na podstawie nazw sygnałów

Bardziej szczegółowo

..:EWA RUŁAN:.. Home Site. Zadania z egzaminu zawodowego dla kierunku Technik Informatyk czerwiec 2006 Zadanie 15.

..:EWA RUŁAN:.. Home Site. Zadania z egzaminu zawodowego dla kierunku Technik Informatyk czerwiec 2006 Zadanie 15. Przykład testu PRZYKŁAD TESTU TEORETYCZNEGO Zadania z egzaminu zawodowego dla kierunku Technik Informatyk czerwiec 2006 Zadanie 15. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? A. Sieciowa.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal? A. 1

CZĘŚĆ I. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal? A. 1 Zadanie 1. CZĘŚĆ I W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ

ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ ETAP PISEMNY PRZYKŁADY ZADAŃ część 1 (50 zad.) Zadanie 1 Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono A. połączenie do dysku IDE. B. połączenie do dysku SCSI. C. gniazdo zasilania do

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie PYTANIA KONKURS INFORMATYCZNY Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i II edycja z marca 2016 roku Strona 1 1. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do: a) rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 30 grudnia 2006 Michał Pazdanowski 2006 2 Jednostki Informacji Bit (b)( - Binary digit - jednostka podstawowa Bajt (B)( - 8 bitów Wielokrotności: 1 kb - 1024 B 1

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

1. Akapitem nazywamy :

1. Akapitem nazywamy : 1. Akapitem nazywamy : a. Ciąg znaków rozdzielonych spacjami; b. Ciąg liter rozdzielonych spacjami; c. Wcięcie w pierwszym wierszu tekstu; d. Wyróżnienie pierwszej litery, w pierwszym wierszu tekstu; 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!!

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!! TEST (max. 25 pkt.) Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu wpisz swoje dane na karcie odpowiedzi. Następnie przeczytaj uważnie pytania. W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Poprawne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy OGÓLNE INFORMACJE 1. Najmniejsza jednostka pamięci przetwarzana przez komputer to: Bit Bajt Kilobajt 1 2. Jaką wartość może przyjąć jeden bit: 0 lub 1 0-12 od

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA.

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karty Graficzne CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych Charakterystyka urządzeń zewnętrznych PAMIĘĆ OPERACYJNA MIKROPROCESOR KANAŁY WE WY Urządzenia zewnętrzne WE WY Urządzenia pamięci zewnętrznej Urządzenia transmisji danych Budowa jednostki centralnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

d. Główny sterownik pamięci operacyjnej na płycie głównej komputera

d. Główny sterownik pamięci operacyjnej na płycie głównej komputera Pytanie 1 Operator przypisania to operator, który: a. powoduje, że zmienna zostanie przeniesiona na dysk b. przypisuje zmiennej wartość c. powoduje wykonanie pętli w programie d. przypisuje zmiennej nazwę

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Rys. 1. Schemat komputera wykorzystany w zadaniach 1 i 2.

CZĘŚĆ I. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Rys. 1. Schemat komputera wykorzystany w zadaniach 1 i 2. CZĘŚĆ I Rys. 1. Schemat komputera wykorzystany w zadaniach 1 i 2. Zadanie 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 Zadanie 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A.

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

Higiena pracy z komputerem

Higiena pracy z komputerem Twoje biurko Sposób i miejsce ustawienia komputera powinny być przemyślane. Również przygotowanie samego komputera do pracy będzie miało w przyszłości wpływ na jej sprawność i szybkość. Pamiętaj też, że

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1) Liczba zapisana w systemie binarnym 00110110 to w systemie dziesiętnym: a) 54; b) 46; c) 56; d) 44;

1) Liczba zapisana w systemie binarnym 00110110 to w systemie dziesiętnym: a) 54; b) 46; c) 56; d) 44; 1) Liczba zapisana w systemie binarnym 00110110 to w systemie dziesiętnym: a) 54; b) 46; c) 56; d) 44; 2) Liczba zapisana w systemie dziesiętnym 222 to w systemie binarnym: a) 10101010; b) 11011110; c)

Bardziej szczegółowo

A: operacji zmiennoprzecinkowych. C: podprogramów. B: operacji na liczbach całkowitych. D: operacji na liczbach naturalnych.

A: operacji zmiennoprzecinkowych. C: podprogramów. B: operacji na liczbach całkowitych. D: operacji na liczbach naturalnych. Zadanie 1 Ile gwiazdek wydrukuje się po uŝyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal k:=25; for i:=1 to (k mod 7) do write ('*'); A: 1 B: 4 C: 7 D: 25 Zadanie 2 Rysunek przedstawia wejście

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW. TEST (max. 25 pkt.)

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW. TEST (max. 25 pkt.) TEST (max. 25 pkt.) Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu przeczytaj uwaŝnie pytania. W kaŝdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Poprawne odpowiedzi nanieś na KARTĘ ODPOWIEDZI zamalowując odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Magistrala systemowa (System Bus)

Magistrala systemowa (System Bus) Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM, RAM Jednostka centralna Układy we/wy In/Out Wstęp do Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ETAP SZKOLNY

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ETAP SZKOLNY M A Ł O P O L S K I K O N K U R S I N F O R M A T Y C Z N Y D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy arkusz konkursowy z treścią zadań zawiera 6 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

HDD. (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP

HDD. (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP HDD (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP Dysk twardy Interfejsy: ATA (IDE, PATA) SATA (Serial-ATA) PATA W kablu IDE jest 80

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej?

Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej? Zadanie 1. Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graficznej? A. ISA B. PCI C. AGP D. PCI-E Zadanie 2. Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15

Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15 Grupa II Szkolny Konkurs Informatyczny 2014/15 1. Po włożeniu do komputera nowej karty graficznej okazało się, że czcionki na ekranie mają poszarpane brzegi i nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Aby polepszyd

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo