Stosunek Koercji do Indukcji magnetycznej, oraz optymalny punkt pracy magnesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosunek Koercji do Indukcji magnetycznej, oraz optymalny punkt pracy magnesu"

Transkrypt

1 MATERIAŁY MAGNETYCZNE Rodzaje Diamagnetyki, Paramagnetyki, Ferromagnetyki Ferrimagnetyki Diamagnetyki magnetyzują się w bardzo słabym stopniu w kierunku przeciwnym do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego. osłabiają działanie pola magnetyzacja ta jest proporcjonalna do natężenia pola zewnętrznego i niezależna od temperatury; Gazy szlachetne; miedź; srebro; cynk; złoto; węgiel; kadm; rtęć; ołów; itd Paramagnetyki magnetyzują się w bardzo słabym stopniu, lecz w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego. nie osłabia go, ale wzmacnia w bardzo niewielkim stopniu. magnetyzacja ta jest na ogół proporcjonalna do zewnętrznego pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalna do temperatury bezwzględnej. Metale alkaliczne; platyna; magnez; aluminium; cyna; wanad; wolfram; itd M = X H Namagnesowanie: M namagnesowanie (moment magnetyczny jednostki objętości substancji) χ objętościowa podatność magnetyczna H natężenie pola magnetycznego. Ferromagnetyki Magnetyzują się bardzo silnie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego, Wzmacnia zewnętrzne pole magnetyczne, Przy okresowej zmianie kierunku pola magnetycznego wykazują własności histerezy (tzn. w mniejszym lub w większym stopniu zachowują magnetyzację po zaniknięciu zewnętrznego pola), Ten rodzaj magnetyzacji nie jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest odwrotne proporcjonalny do różnicy temp. Bezwzględnej i punkt Curie charakterystyczną dla każdego materiału Żelazo; nikiel; kobalt, gadolin Podział: twarde zachowują stan namagnesowania pomimo zmian zewnętrznego pola magnetycznego, półtwarde zachowują stan namagnesowania, ale jest on stosunkowo łatwy do usunięcia. miękkie tracą zewnętrzne namagnesowanie po usunięciu pola magnetycznego zachowując jedynie namagnesowanie resztkowe znacznie mniejsze od maksymalnego, Materiały magnetycznie twarde Umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji H C jest powyżej 10 ka/m (typowo powyżej 100 ka/m, do 24 MA/m). Materiały magnetycznie twarde nazywane są również magnesami trwałymi.

2 Stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest silne stałe pole lub indukcja magnetyczna. Wykorzystuje się je również w silnikach lub generatorach synchronicznych (szczególnie w elektrowniach wiatrowych) oraz w siłownikach elektromagnetycznych lub czujnikach. Stosunek Koercji do Indukcji magnetycznej, oraz optymalny punkt pracy magnesu Opis wykresu Energia magnetyczna magnesu (czerwona krzywa), obliczona jako iloczyn indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H dla krzywej odmagnesowania (niebieska krzywa) przechodzącej przez punkty remanencji B r i koercji B H C. Punkty B a i H a wyznaczają optymalny punkt pracy magnesu dla którego energia magnetyczna przyjmuje maksimum. Materiały magnetycznie miękkie umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji H C jest poniżej 1000 A/m (H C przyjmuje tylko wartości dodatnie). Magnetyki miękkie stosuje się w maszynach elektrycznych do transformacji energii elektrycznej (transformatory), generacji energii elektrycznej (generatory, alternatory i prądnice) oraz zamiany energii elektrycznej w mechaniczną (silniki elektryczne). Znajdują one również szerokie zastosowanie do ekranowania magnetycznego i czujników magnetycznych. Pętle Histerezy Opis wykresu Rodzina pętli histerezy B=f(H) dla orientowanej blachy elektrotechnicznej, na wykresie zaznaczono remanencję B R oraz koercję H C Materiały magnetycznie półtwarde umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji H C zawiera się w granicach 1 10 ka/m. Magnetyki półtwarde znajdują zastosowanie głównie do przechowywania informacji. Głównie są one wykorzystywane do:

3 pamięci magnetycznych, gdzie powierzchnia magnetyczna jest namagnesowana w kierunku dodatnich (logiczna jedynka) lub ujemnych (logiczne zero) wartości indukcji magnetycznej. Informacja może być kasowana lub zmieniana poprzez zmianę kierunku namagnesowania systemów zabezpieczeń towarowych, gdzie taśmy półtwarde mogą rezonować w polu elektromagnetycznym po rozmagnesowaniu (lub namagnesowaniu) zmienia się czestotliwość rezonansowa i tym samym można przenieść towar przez bramkę zabezpieczającą wszelkiego rodzaju czujników Pożądanymi parametrami materiału magnetycznie miękkiego są: duża przenikalność magnetyczna, pozwalająca uzyskać duże wartości indukcji magnetycznej przy użyciu małego prądu magnesowania jak najmniejsza stratność(pole objęte pętlą histerezy), pozwalająca na wysokosprawne przetwarzanie energii duża indukcja nasycenia, pozwalająca na uzyskanie jak największej siły mechaniczej (proporcjonalnej do kwadratu indukcji) duża rezystywność w celu zmniejszenia strat mocy powodowanych prądami wirowymi odpowiednie własnoście mechaniczne (w zależności od zastosowania) Pożądanymi parametrami materiału magnetycznie półtwardego są: duża wartość remanencji, ułatwiająca odczytywanie stanu (kierunku polaryzacji) namagnesowania odpowiednia wartość pola koercji pozwalająca na względnie łatwe przemagnesowanie, w zależności od aplikacji duża stabilność parametrów w zależności od temperatury duża odporność na zewnętrze warunki (np. korozję) odpowiednie własności mechaniczne Pożądanymi parametrami materiału magnetycznie twardego są: duża wartość remanencji (indukcji szczątkowej), pozwalająca uzyskać siły mechanicznej (proporcjonalnej do kwadratu indukcji) duże natężenie koercji, pozwalające na uzyskanie jak największej energii magnetycznej odpowiednie własności mechaniczne (w zależności od zastosowania) odporność na korozję Stopy metali ferromagnetycznych: Alnico zawierające Fe, Co, Ni, Al, Cu twarde ferryty, o składzie MOFe 12 O, gdzie MO jest zwykle tlenkiem baru lub strontu magnesy na bazie metali ziem rzadkich, przykładowe składy chemiczne to: Nd 2 Fe 14 B, SmCo 5.

4 Często spotykane materiały ferromagnetyczne Nazwa Magnesu Wygląd Skład chemiczny BaFe 12O 19 Remanencja (Br) zakres zakres Koercja (jhc) Gęstość energii (BH)max Gęstość kgs ka/m kj/m 3 g/cm 3 zakres Temp. Curie Max Temp. pracy o C C Ferrytowe (ceramiczne) lub 2,00 4, ,5 35,0 4,0 5, N e o d y m o w e SrFe 12O 1 Wiązane Nd 2 Fe 14B 4,0 8,0 7,0 17,0 Spiekane Nd 2Fe 14B 10,212,2 11,0 30, ,5 6,6 7,4 7, SmCo 5 Samarowo Kobaltowe lub 8,012, ,0 8, Sm 2 Co 17 Alnico (odlewane) Związki glinu niklu kobaltu (AlNi Co). Gs Oe ,0 72,0 6,9 7, Ferrytowe Przy produkcji magnesów anizotropowych operacja prasowania odbywa się w polu magnetycznym orientującym ziarna osiami łatwego namagnesowania wzdłuż linii sił pola. Metody wytwarzania tych magnesów są zbliżone do sposobów produkcji innych materiałów ceramicznych. W procesie wytwarzania izotropowych magnesów ferrytowych podczas prasowania nie stosuje się zewnętrznego pola magnetycznego. Wiązane W procesie produkcji magnetyczny proszek na bazie związku Nd 2 Fe 14 B spajany jest tworzywem sztucznym. Typ tworzywa wiążącego dobiera się w zależności od przewidzianej metody formowania magnesów. Neodymowe Produkcja Spiekane Wytwarzane są metodami metalurgii proszków. dzięki prasowaniu w polu magnetycznym lub obróbce plastycznej w podwyższonej temperaturze uzyskują strukturę anizotropową. Samarowo Kobaltowe Są one produkowane metodami metalurgii proszków, z reguły jako magnesy anizotropowe. Alnico Magnesy alnico mogą być produkowane metodami metalurgicznymi (odlewy) albo metalurgii proszków (spiekanie).

5 Każdy Magnes tworzy pole magnetyczne Natężenie pola magnetycznego wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna jest definiowana przez siłę działającą na poruszający się ładunek elektryczny (noszącą nazwę siły Lorentza) siła działająca na ładunek elektryczny z powodu jego ruchu w polu magnetycznym [N] ładunek elektryczny prędkość ładunku indukcja Więc: JEDNOSTKA: tesla Jeżeli w pewnym obszarze na poruszający się ładunek działa siła określona przez następujący iloczyn wektorowy to w obszarze tym występuje pole magnetyczne o indukcji. Przenikalność magnetyczna jest to wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego. Między ę indukcją ą magnetyczną B a natężeniem pola magnetycznego H zachodzi relacja: gdzie: to przenikalność magnetyczna ośrodka, wyrażona w henrach na metr.

6 Przenikalność Magnetyczna Schematyczne porównanie przenikalności: ferromagnetyka (μ f ) paramagnetyka (μ p ), próżni (μ 0 ) diamagnetyka (μ d ) Dodatkowe Pojęcia: domena magnetyczna ( obszar Weissa) obszar w którym spiny atomów pod działaniem sił wymiany porządkują się równolegle, a ich momenty magnetyczne ustawiają się zgodnie z osiami łatwego magnesowania kryształu. 2) małe obszary samorzutnego magnesowania(tworzą obwód zamknięty).jest to spowodowane dążeniem systemu do osiągnięcia jak najniższej sumarycznej energii magnetycznej. siły wymiany siły wzajemnego oddziaływania spinowych momentów elektronów prowadzące do spontanicznego uporządkowania orientacji spinów podatność magnetyczna Jest to cecha materiału, która porównuje własności magnetyczne danego materiału względem powietrza i mówi o ile dany materiał jest lepszy od powietrza;

7 separatory magnetyczne: Wałki magnetyczne inaczej nazywane separatory magnetyczne zbudowane z magnesów neodymowych w osłonie ze stali kwasoodpornej 1H18N9T. Wykorzystywane do konstruowania niezależnych separatorów magnetycznych. Z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i innych dziedzinach przemysłu, gdzie potrzebna jest separacja ferromagnetyczna materiałów sypkich i lejnych.

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OGRANICZENIA ZANIŻANIA WSKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁANYCH WYKORZYSTANIEM MAGNESÓW NEODYMOWYCH

METODOLOGIA OGRANICZENIA ZANIŻANIA WSKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁANYCH WYKORZYSTANIEM MAGNESÓW NEODYMOWYCH Adam Kozłowski METODOLOGIA OGRAICZEIA ZAIŻAIA WKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁAYCH WYKORZYTAIEM MAGEÓW EODYMOWYCH 1. Wprowadzenie Z analizy wielu informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, jak również publikacji

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OGRANICZENIA ZANIŻANIA WSKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁANYCH WYKORZYSTANIEM MAGNESÓW NEODYMOWYCH

METODOLOGIA OGRANICZENIA ZANIŻANIA WSKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁANYCH WYKORZYSTANIEM MAGNESÓW NEODYMOWYCH Adam Kozłowski METODOLOGIA OGRAICZEIA ZAIŻAIA WKAZAŃ POBORU WODY WYWOŁAYCH WYKORZYTAIEM MAGEÓW EODYMOWYCH 1. Wprowadzenie Z analizy wielu informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, jak również publikacji

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI Borys STORCH Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM Koszalin SPIS TREŚCI 1. Wiadomości ogólne... 7 1.1. Wstęp... 7 1.2. Podział i określenie obróbki ubytkowej... 8 1.3. Narzędzia... 13 1.3.1. Geometria części roboczej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r ska Imię i nazwisko: Kierunek studiów: Łukasz Kondracki Energetyka

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Technologii Inteligentnych Pracownia Adaptroniki Rozprawa doktorska: Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych identyfikacja udaru, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi dla radiowej identyfikacji obiektów RFID oraz indukcyjnego przekazu energii

Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi dla radiowej identyfikacji obiektów RFID oraz indukcyjnego przekazu energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki ROZPRAWA DOKTORSKA Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Elektronika spinowa i główne kierunki jej rozwoju

Elektronika spinowa i główne kierunki jej rozwoju NAUKA 4/2012 87-99 JÓZEF BARNAŚ Elektronika spinowa i główne kierunki jej rozwoju Od dawna już wiadomo, że prąd elektryczny płynący w układach przewodzących, na przykład w metalach lub półprzewodnikach,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard

eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard RTG eksa (gr. ex - sześd) E 10 18 trylion peta (gr. penta - pięd) P 10 15 biliard Historia odkrycia promieni X 5 maja 1894r., 49-cio letni Wilhelm Conrad Röntgen, zamówił lampę wyładowczą i aparaturę

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Co to jest ceramika? Ceramiczne produkty

Co to jest ceramika? Ceramiczne produkty Co to jest ceramika? Sztuka i nauka dotycząca wytwarzania oraz używania przedmiotów stałych zbudowanych głównie z nieorganicznych i niemetalicznych materiałów. Introduction to Ceramics, W. David Kingery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo