PROJEKT: [ FIRMA TURYSTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT: [ FIRMA TURYSTYCZNA"

Transkrypt

1 2011/12 PODSTAWY BAZ DANYCH PROJEKT: [ FIRMA TURYSTYCZNA ] PIOTR BRYK, BARTŁOMIEJ SZCZEPANIK

2 Spis treści Spis treści... 1 Opis i cel projektu... 3 Opis tworzonego systemu... 4 Założenia poczynione przy tworzeniu systemu... 4 Funkcje realizowane przez system... 4 Struktura bazy danych... 5 Schemat bazy danych... 5 Styl stworzonego kodu SQL... 6 Opis schematu... 7 Tabele stałe i słownikowe... 7 Autoinkrementacja kluczy głównych... 8 Warunki integralności danych Ograniczenia Wyzwalacze Procedury wykowywane okresowo Generacja danych testowych Dane testowe i ich podział Generator danych Moduł DML dla bazy Oracle 11g Moduł generujący dane tabeli COUNTRY Moduł generujący pojedynczego użytkownika i adres Moduł generujący klientów Moduł prostego mapowania O/R Moduł generujący kompletne wycieczki Struktura widoków Informacje dla organizatorów wycieczki i przewoźników Analiza klientów firmy Zarządzanie rezerwacjami Zarządzanie wycieczkami i atrakcjami Informacje potrzebne do wystawienia faktury Zestaw operacji na danych Struktura indeksów Indeksy na kluczach głównych Opis i cel projektu Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

3 Własne indeksy Struktura uprawnień do danych Administrator Manager / Szef Sprzedawca / system sprzedaży Strona internetowa firmy Dodatkowe informacje Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Opis i cel projektu 2

4 Opis i cel projektu Projekt ma na celu stworzenie kompletnego systemu zarządzania sprzedażą wycieczek. W całym projekcie operujemy następującymi słowami kluczowymi: 1. Wycieczka (trip) impreza, w której udział organizuje nasza firma 2. Atrakcja (attraction) niewliczone w cenę atrakcje dostępne podczas imprezy 3. Rezerwacja (reservation) rezerwacja wycieczki lub jej wykupienie 4. Klient (client) osoba rezerwująca / wykupująca wycieczkę 5. Uczestnik (reservation person) osoba biorąca udział w imprezie Projekt został stworzony przy użyciu serwera bazy danych Oracle 11g, a także narzędzi Oracle SQL Developer i Oracle SQL Data Modeler. 3 Opis i cel projektu Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

5 Opis tworzonego systemu Założenia poczynione przy tworzeniu systemu 1. Miejscem wyjazdu/pobytu mogą być różne kraje 2. Liczba miejsc na każdą wycieczkę jest ograniczona 3. Z każdą imprezą mogą być związane pewne usługi/atrakcje dodatkowe 4. Liczba miejsc na usługi/atrakcje dodatkowe jest ograniczona 5. Klientami mogą być osoby indywidualne lub firmy 6. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji 7. Rezerwacja jest bezpłatna i jest ważna przez 14 dni 8. Rezerwacje mogą być złożone tylko do określonego dla każdej wycieczki terminu 9. Klient może poinformować organizatora, że nie pojedzie mimo wykupionej rezerwacji 10. Cena wycieczek i atrakcji może ulegać zmianie w trakcie okresu rezerwacji. 11. Klient zachowuje ceny wycieczki i atrakcji z dnia rezerwacji 12. Klient ma możliwość wykupienia imprezy, co obydwa się przez złożenie rezerwacji i uiszczeniu opłaty 13. Wykupiona rezerwacja nie może ulec zmianie, można złożyć nową rezerwację 14. Klient ma możliwość rezerwacji i/lub wykupienia usługi/atrakcji dodatkowych pod warunkiem, że rezerwuje/wykupuje imprezę główną 15. Klient ma możliwość zapłaty w kilku transzach 16. Płatność może odbywać się gotówką lub przelewem 17. Za wykupione imprezy/usługi klient otrzymuje fakturę 18. Klient podaje uczestników wycieczki i poszczególnych atrakcji Funkcje realizowane przez system 1. Dodawanie i modyfikacja wycieczek i atrakcji 2. Dodawanie i modyfikowanie rezerwacji i rezerwacji atrakcji 3. Dodawanie i usuwanie osób przyporządkowanych do rezerwacji 4. Dodawanie i modyfikacja klientów 5. Dodawanie, modyfikacja i usuwanie płatności 6. Wyświetlanie danych do faktury 7. Wyświetlanie danych do analizy klientów 8. Wyświetlanie danych do analizy rezerwacji 9. Wyświetlanie danych do analizy wycieczek i atrakcji 10. Wyświetlenie listy uczestników wycieczki i poszczególnych atrakcji Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Opis tworzonego systemu 4

6 Struktura bazy danych Schemat bazy danych 5 Struktura bazy danych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

7 Cały schemat w jednym pliku typu PNG dostępny na stronie: Styl stworzonego kodu SQL Tworząc naszą bazę danych staraliśmy się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami programowania w języku SQL. Dążyliśmy także do tego, aby baza była jak najbardziej spójna, a dostęp do niej był łatwy i intuicyjny. Tak więc zdefiniowaliśmy zestaw wytycznych dotyczących stylu kodu i nazewnictwa: 1. Nazwy wszystkich bytów (zmiennych, procedur, wyzwalaczy, itp.) są pisane albo z samych wielkich liter albo samych małych. Kolejne wyrazy są oddzielane podkreśleniami (tzw. underscore case). Przykłady poprawnych nazw: GET_DATE, get_date. Przykłady niepoprawnych nazw: getdate, GETDATE. Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura bazy danych 6

8 2. Nazwy tabel są zapisane w liczbie pojedynczej, chyba że liczba pojedyncza jest zastrzeżonym słowem kluczowym SQL. Przykład poprawnej nazwy tabeli: CLIENT, DATES (date jest słowem kluczowym). Nieprawidłowe nazwy: CLIENTS, RESERVATIONS. 3. Linie w kodzie nie powinny przekraczać 130 znaków. Opis schematu W schemacie bazy danych można wyróżnić dwie części. Pierwsza składa się z tzw. tabel stałych i słownikowych. Zostaną one opisane w następnym paragrafie. Druga część to tabele, na których użytkownik będzie przeprowadzał operacje. Oto ich lista wraz z krótkim opisem: 1. CLIENT klienci firmy turystycznej. Klient może być osobą prywatną lub firmą. Wymaganymi polami są nazwa, , telefon oraz wartość logiczna wskazująca czy jest to firma. 2. RESERVATION rezerwacje na wycieczki. Każda rezerwacja jest na określoną wycieczkę i nie może być dodana po upłynięciu czasu określonego w wycieczce. W rezerwacji znajdują się dane do faktury. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ często zdarza się, że klient podczas różnych zamówień chce faktury na różne firmy, tak więc trzymanie tych danych w tabeli CLIENT byłoby błędem projektowym. Ponadto, w rezerwacji trzymana jest cena, która obowiązywała podczas jej składania. Pozwala to zmieniać ceny wycieczek (np. oferty last minute) bez ingerencji w trwające rezerwacje. Jednakże w każdej chwili można uaktualnić cenę zapisaną w rezerwacji na tą, która znajduje się w tabeli TRIP. Rekordy z tej tabeli nie powinny być usuwane. Zamiast tego należy zmienić status rezerwacji na jeden z dostępnych. 3. TRIP impreza/wycieczka organizowana przez biuro turystyczne. Posiada liczbę, która wskazuje ile maksymalnie osób może brać w niej udział, a także aktualną cenę. Jest identyfikowana przez nazwę i długi opis. Ponadto po minięciu określonej daty nie można składać już rezerwacji nią. Wycieczki nie powinny być usuwane z tej tabeli, lecz wycofywane poprzez użycie procedury RETIRE_TRIP (opisana w następnych rozdziałach). 4. ATTRACTION atrakcja związana z daną wycieczką (TRIP). Każda atrakcja jest osobnym bytem i może być związana tylko z jedną wycieczką. Tak samo jak impreza, ma ograniczenie ilości wolnych miejsc i aktualną cenę. Posiada także nazwę i opis. 5. RESERVATION_PERSON dane personalne (imię i nazwisko) osoby w danej rezerwacji. W trakcie składania rezerwacji klient nie musi od razu podawać danych osób biorących udział w wycieczce. Może to zrobić w dowolnym momencie trwania rezerwacji. 6. RESERVED_ATTRACTION atrakcja dla danej rezerwacji. Zawiera ilość miejsc jak i cenę atrakcji obowiązującą podczas składania (można ją uaktualnić w każdej chwili) 7. RESERVED_ATTRACTION_DETAILS powiązanie osoby z danej rezerwacji z wybraną atrakcją. Atrakcja musi należeć do rezerwacji, z której pochodzi osoba. Tabele stałe i słownikowe Część tabel zawiera dane, które w większości przypadków nie będą się zmieniać przez cały czas eksploatacji bazy danych. Wprowadziliśmy te tabele, żeby nie musieć trzymać wartości w kodzie (tzw. magic numbers). Ponadto, dzięki temu zabiegowi otrzymujemy automatycznie integralność danych. Przykładem będzie zastosowanie tabeli PAYMENT_TYPE, w której znajdują się dwie wartości: Przelew bankowy i Płatność bezpośrednia wraz z ich kluczami głównymi. Teraz typem płatności może być tylko jedna z tych dwóch wartości. Gdybyśmy nie mieli jednak tabeli PAYMENT_TYPE, to 7 Struktura bazy danych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

9 użytkownik dla przykładu, mógłby dodać płatność typu abc, która kompletnie nie ma sensu. Żeby temu zapobiec musielibyśmy stosować wyzwalacze, a w naszym przypadku integralność danych (która jest bardzo ważna) otrzymujemy niejako przy okazji. Lista stałych tabel wraz z ich wartościami: PAYMENT_TYPE typy płatności insert into payment_type values ('1', 'Przelew bankowy'); insert into payment_type values ('2', 'Patność bezporśednia'); COUNTRY wszystkie kraje świata insert into country values ( 'AF', 'Afghanistan' ); insert into country values ( 'AX', 'Aland Islands' ); insert into country values ( 'AL', 'Albania' ); insert into country values ( 'DZ', 'Algeria' ); insert into country values ( 'AS', 'American Samoa' ); insert into country values ( 'AD', 'Andorra' ); insert into country values ( 'AO', 'Angola' ); insert into country values ( 'AI', 'Anguilla' ); insert into country values ( 'AQ', 'Antarctica' ); insert into country values ( 'AG', 'Antigua and Barbuda' ); insert into country values ( 'UY', 'Uruguay' ); insert into country values ( 'UZ', 'Uzbekistan' ); insert into country values ( 'VU', 'Vanuatu' ); insert into country values ( 'VE', 'Venezuela' ); insert into country values ( 'VN', 'Viet Nam' ); insert into country values ( 'VG', 'Virgin Islands, British' ); insert into country values ( 'VI', 'Virgin Islands, U.S.' ); insert into country values ( 'WF', 'Wallis and Futuna' ); insert into country values ( 'EH', 'Western Sahara' ); insert into country values ( 'YE', 'Yemen' ); insert into country values ( 'ZM', 'Zambia' ); insert into country values ( 'ZW', 'Zimbabwe' ); RESERVATION_STATE statusy rezerwacji insert into reservation_state values ( '1', 'Zapłacona' ); insert into reservation_state values ( '2', 'Zapłacona częściowo' ); insert into reservation_state values ( '3', 'Trwająca nadal' ); insert into reservation_state values ( '4', 'Anulowana' ); insert into reservation_state values ( '5', 'Czas oczekiwania minął' ); Autoinkrementacja kluczy głównych W celu uproszczenia modyfikacji danych do tabel, które będą modyfikowane przez użytkownika dodaliśmy opcję autoinkrementacji kluczy głównych. Dzięki temu nie trzeba podawać wartości klucza podczas wstawiania danych do tabeli, jednak, gdy użytkownik chce, to może ją podać. Obie sytuacje są przez nas wspierane. Jedynym warunkiem jest to, żeby klucz główny podany przez użytkownika był mniejszy niż Autoinkrementacja została zaimplementowana przy użyciu wyzwalaczy i sekwencji dla tabel: Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura bazy danych 8

10 PAYMENT RESERVATION TRIP ATTRACTION CLIENT RESERVATION_PERSON --PAYMENT_ID autoincrement create sequence seq_payment_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_payment before insert on payment for each row begin if :new.payment_id is null then select seq_payment_id.nextval into :new.payment_id from dual; end autoincrement_payment; / ---RESERVATION_ID autoincrement create sequence seq_reservation_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_reservation before insert on reservation for each row begin if :new.reservation_id is null then select seq_reservation_id.nextval into :new.reservation_id from dual; end autoincrement_reservation; / ---TRIP_ID autoincrement create sequence seq_trip_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_trip before insert on trip for each row begin if :new.trip_id is null then select seq_trip_id.nextval into :new.trip_id from dual; end autoincrement_trip; / ---ATTRACTION_ID autoincrement create sequence seq_attraction_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_attraction before insert on attraction for each row begin if :new.attraction_id is null then select seq_attraction_id.nextval into :new.attraction_id from dual; end autoincrement_attraction; / 9 Struktura bazy danych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

11 ---CLIENT_ID autoincrement create sequence seq_client_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_client before insert on client for each row begin if :new.client_id is null then select seq_client_id.nextval into :new.client_id from dual; end autoincrement_client; / ---RESERVATION_PERSON_ID autoincrement create sequence seq_reservation_p_id start with increment by 1 nomaxvalue; create or replace trigger autoincrement_reservation_p before insert on reservation_person for each row begin if :new.reservation_person_id is null then select seq_reservation_p_id.nextval into :new.reservation_person_id from dual; end autoincrement_reservation_p; / Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura bazy danych 10

12 Warunki integralności danych Ograniczenia Warunki integralności danych są zachowane przy użyciu dwóch technik: wyzwalaczy (triggers) i ograniczeń (constraints). Gdzie tylko to możliwe staraliśmy się korzystać z ograniczeń na poziomie tabel. Pozwalają one w łatwy sposób sprawdzić proste warunki integralności danych. Przy ich użyciu sprawdzaliśmy czy podane kwoty pieniężne mają realne wartości (są nieujemne) i liczby rezerwowanych osób są dodatnie. Przykładowe ograniczenia: ALTER TABLE attraction ADD CONSTRAINT positive_number_of_places_in_a CHECK (number_of_places > 0) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE attraction ADD CONSTRAINT non_negative_a_price CHECK (current_price_per_person >= 0 ) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE client ADD CONSTRAINT boolean_good CHECK (is_company in(1, 0) ) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_is_positive CHECK (amount > 0 and amount is not null) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE reservation ADD CONSTRAINT positive_number_of_people CHECK (number_of_people > 0) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE reservation ADD CONSTRAINT non_negative_reservation_price CHECK (price_per_person >= 0) INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE ; ALTER TABLE reservation ADD CONSTRAINT invoice CHECK ((issue_invoice = 1 and invoice_city is not null and invoice_postal_code is not null and invoice_street_address is not null and invoice_company_name is not null) or (issue_invoice = 0) 11 Warunki integralności danych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

13 ) ; INITIALLY IMMEDIATE ENABLE VALIDATE Wyzwalacze Wyzwalacze to potężne narzędzie, które pozwoliło nam stworzyć skomplikowane warunki integralności zawierające nietrywialną logikę biznesową. Pierwszy z nich, ON_PERSON_ADDED, pozwala nam sprawdzić czy liczba dodanych osób do rezerwacji nie przekracza zadeklarowanej liczby. create or replace trigger on_person_added before insert on reservation_person for each row declare missing integer; actual number; begin select missing_people into missing from reservation_people where reservation_id = :new.reservation_id; if missing = 0 then raise_application_error (-20000,'Cannot insert more people than reserved!'); end on_person_added; Drugi wyzwalacz jest uruchamiany podczas dodawania konkretnej osoby do atrakcji. Sprawdzamy tutaj czy dana atrakcja należy do rezerwacji, z której pochodzi osoba i czy nie przekroczono liczby dostępnych miejsc na atrakcję. create or replace trigger on_person_to_attraction_added before insert on reserved_attraction_details for each row declare max_number number; actual number; foreign_id number; begin select reservation_id into foreign_id from reservation_person where reservation_person_id = :new.reservation_person_id; if :new.reservation_id!= foreign_id then raise_application_error (-20000,'Cannot associate the person with this attraction, because it belongs to the other reservation!'); select number_of_people into max_number from reserved_attraction where reserved_attraction.reservation_id = :new.reservation_id and reserved_attraction.attraction_id = :new.attraction_id; select count(*) into actual from reserved_attraction_details where reserved_attraction_details.reservation_id = :new.reservation_id and reserved_attraction_details.attraction_id = :new.attraction_id; if actual >= max_number then raise_application_error (-20000,'Cannot insert more people than reserved!'); end on_person_to_attraction_added; Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Warunki integralności danych 12

14 Niestety, system zarządzania bazą danych Oracle nie pozwala w niektórych wyzwalaczach pobierać wartości z aktualnie zmienianej tabeli. Wobec tego postanowiliśmy, że pozostałe warunki integralności zostaną zachowane poprzez zaoferowanie użytkownikowi wachlarza procedur modyfikacji danych. Dzięki temu integralność zostanie zachowana, mimo ograniczeń samej bazy danych. Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że wybrane przez nas rozwiązanie jest mniej bezpieczne od korzystania z samych wyzwalaczy, ponieważ użytkownik może ominąć nasze procedury i samemu zacząć modyfikować wrażliwe dane. Jednakże, gdybyśmy wdrażali naszą bazę danych w systemie produkcyjnym, wtedy prawdopodobnie mielibyśmy uprawnienia administratora. Moglibyśmy wtedy zablokować dostęp do samodzielnego dostępu do danych, a więc zmusić użytkownika do używania naszych procedur. Procedury zostały szerzej opisane w rozdziale Zestaw operacji na danych. Oto lista warunków integralności, które dzięki nimi osiągnęliśmy: Nie można dodać płatności do przedawnionej lub anulowanej rezerwacji Status rezerwacji zostaje automatycznie zaktualizowany po przyjściu wpłaty Usunięcie płatności powoduje aktualizacje statusu rezerwacji Nie można dodać rezerwacji po terminie ustalonym w wycieczce Nie można zarezerwować zbyt dużo miejsc na wycieczkę Data złożenia rezerwacji jest datą jej pojawienia się w systemie Można modyfikować ceny tylko trwających rezerwacji Można zmienić liczbę zarezerwowanych miejsc tylko w trwającej rezerwacji Nie można zmienić liczby zarezerwowanych miejsc na wycieczkę na liczbę mniejszą niż już podana ilość osób z imienia i nazwiska Nie można zarezerwować zbyt dużej ilości miejsc na atrakcję Nie można dodać osoby do atrakcji z innej rezerwacji Nie można zmienić liczby zarezerwowanych miejsc na atrakcję na liczbę mniejszą niż już podana ilość osób z imienia i nazwiska Procedury wykowywane okresowo Ponieważ rezerwacje mogą trwać tylko określoną ilość czasu, stworzyliśmy procedurę, która automatycznie zmienia ich status po upływie określonej ilości dni. Powinna być ona uruchamiana automatycznie co np. jeden dzień, jednak nie mamy uprawnień pozwalających nam to zrealizować. Korzystamy tutaj z pomocniczej funkcji GET_RESERVATION_DURATION, która zostanie opisana później. create or replace procedure expire_reservations is begin update reservation set reservation_state_id = 5 where start_datecurrent_date > get_reservation_duration and reservation_state_id = 3; expired end expire_reservations; 13 Warunki integralności danych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

15 Generacja danych testowych Dane testowe i ich podział Następnym etapem projektowania bazy danych było wypełnienie stworzonej uprzednio struktury danymi. Oczywiście nie mógł być to proces całkowicie losowy. Dane muszą spełniać wszystkie założenia integralności. Wydzieliliśmy dwa typy danych. Pierwszy z nich to dane, które praktycznie nie zmieniają się w trakcie działania programu. Należą do nich przede wszystkim dane tabel słownikowych RESERVATION_STATE i PAYMENT_TYPE, ale także dane tabeli COUNTRY. Zawarte zostały one wszystkie razem w pliku fixed.sql. Pozostałe dane będą się zmieniać w trakcie programu. Wprowadziliśmy tu kolejny podział. W pierwszej kolejności wygenerowaliśmy listę klientów naszej firmy, a następnie kompletny zestaw wycieczek, rezerwacji i atrakcji. Generator danych Do zestawów danych napisaliśmy własny generator, by mieć większą kontrolę nad otrzymanymi danymi. Generator został napisany w języku Python. Wybór padł na ten język, dlatego że jest on bardzo prostym w użyciu językiem skryptowym i posiada rozbudowaną bibliotekę standardową z najważniejszą dla nas klasą random. Klasa ta zawiera metody randint(), sample(), choice(), uniform(), które bardzo ułatwiają tworzenie niedeterministycznych programów. Generator złożony jest z kilku modułów. Jedne z nich generują pojedyncze wartości lub obiekty, kolejne korzystają z poprzednich do generowania zestawów danych. Dodatkowo istnieje moduł odwzorowujący bardzo uproszczony DML bazy danych Oracle 11g i moduł implementujące bardzo proste odwzorowanie obiektowo-relacyjne. Każdy z tych modułów zostanie opisany oddzielnie. Moduł DML dla bazy Oracle 11g Moduł oracle_script ma za zadanie ułatwić pozostałym skryptom generacje skryptu SQL. Zawiera metodę insert_statement przyjmującą jako argumenty nazwę tabeli i tablicę wartości. Wartości mogą być przekazane w dowolnym typie, moduł sam skonwertuje je do postaci łańcucha znakowego. W dodatku zapewni też poprawny zapis znaków nieprzyjmowanych przez bazę Oracle w postaci jawnej i zapis daty w odpowiednim formacie. Moduł też odciąża nas z obsługi plików. import datetime class oracle_script(object): ''' Oracle DML script helper ''' def escape_oracle_string(self, ostr): ostr = ostr.replace('\'', '\'\'') ostr = ostr.replace('\"', '\\\'') return ostr def init (self): pass def sopen(self, filepath): self.scriptfile = open(filepath, 'w') Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 14

16 def sclose(self): self.scriptfile.flush() self.scriptfile.close() def add_empty_lines(self): self.scriptfile.write('\n\n\n') def add_insert_statement(self, table_name, values): text_values = '' for value in values: if value == None: text_values += 'NULL, ' elif isinstance(value, datetime.date): text_values += 'to_date(\'{0}\',\'yyyy/mm/dd\'), '.format(self. escape_oracle_string(str(value.strftime("%y/%m/%d")))) else: text_values += '\'{0}\', '.format(self. escape_oracle_string(str(value))) text_values = text_values.rstrip(', ') self.scriptfile.write('insert into {0} values ( {1} ); \n'.format(table_name, text_values)) oracle_script.py Moduł generujący dane tabeli COUNTRY Wymieniony skrypt tworzy listę krajów w formacie DML tak, by znalazła się w tabeli COUNTRY. Lista państw i ich oficjalnych kodów znajduje się w pliku tekstowym o następującym formacie: AD:Andorra AO:Angola AI:Anguilla code-countries.txt Skrypt DML zapisywany jest do pliku sql/country.sql. Treść tego pliku zostanie dołączona do fixed.sql. from oracle_script import oracle_script if name == ' main ': finput = open('lists/country-codes.txt') script = oracle_script() script.sopen('sql/country.sql') for line in finput: country_code, country_name = line.strip().split(':') script.add_insert_statement('country', [country_code, country_name]) finput.close() script.sclose() generate_countries.py Moduł generujący pojedynczego użytkownika i adres Ta część generatora odpowiedzialna jest za stworzenie pojedynczej krotki zawierające dane osobowe. Na podstawie listy imion, nazwisk i domen generuje imię, nazwisko i adres osoby. Poza tym generowany jest jeszcze numer telefonu. Generator tworzy dane osobowe 15 Generacja danych testowych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

17 charakterystyczne dla Polaków. Dane zwracane są za pomocą metody next_person(). Inna klasa odpowiedzialna jest za wylosowanie adresu z podanej przez plik puli. from random import choice, randint ''' Generates person ''' class person_generator(object): def init (self): file1 = open('lists/names.txt', 'r') file2 = open('lists/surnames.txt', 'r') domainsfile = open('lists/domains.txt', 'r') self.first = [] self.last = [] self.domains = [] for line in file1: self.first.append(line.strip().capitalize()) for line in file2: self.last.append(line.strip().capitalize()) for line in domainsfile: self.domains.append(line.strip().lower()) file1.close() file2.close() domainsfile.close() def fix_non_ascii_letters(self, string): foo = string.replace('ł', 'l'); foo = foo.replace('ł', 'l'); foo = foo.replace('ś', 's'); foo = foo.replace('ś', 's'); foo = foo.replace('ę', 'e'); foo = foo.replace('ę', 'e'); foo = foo.replace('ż', 'z'); foo = foo.replace('ż', 'z'); foo = foo.replace('ń', 'n'); foo = foo.replace('ń', 'n'); foo = foo.replace('ą', 'a'); foo = foo.replace('ą', 'a'); foo = foo.replace('ó', 'o'); foo = foo.replace('ó', 'o'); return foo def next_person(self): first_name = choice(self.first) last_name = choice(self.last) domain = choice(self.domains) ascii_first_name = self. fix_non_ascii_letters(first_name.lower()) ascii_last_name = self. fix_non_ascii_letters(last_name.lower()) = ascii_first_name + ascii_last_name + + domain.lower() number = randint( , ) return first_name, last_name, , number Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 16

18 ''' Generates address ''' class address_generator(object): def init (self): file1 = open('lists/addresses.txt', 'r') self.addresses = [] for line in file1: self.addresses.append(line.strip().split(',')) file1.close() def next_address(self): address = choice(self.addresses) return address[0], address[1], address[2] generators.py Moduł generujący klientów W następnej kolejności wygenerowaliśmy listę klientów firmy. Pierwsze sto z nich to wylosowani przy pomocy uprzednio opisanego generatora klienci indywidualni. W następnej kolejności dorzucamy wszystkie firmy zawarte w pliku company.txt. from random import randint from oracle_script import oracle_script from generators import person_generator if name == ' main ': generator = person_generator() script = oracle_script() script.sopen('sql/client.sql') for i in xrange(1, 100): first, last, , number = generator.next_person() script.add_insert_statement('client', [i, first + " " + last, , number, PL, None, None, None, 0]) # loading companies from file finput = open( lists/company.txt ) i = 101 for line in finput: city, postal, street, company_name = line.strip().split(, ) = company_name.lower() + company_name.lower() +.com phone = randint( , ) script.add_insert_statement( client, [i, company_name, , phone, PL, city, postal, street, 1]) i += 1 finput.close() script.sclose() generate_clients.py 17 Generacja danych testowych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

19 Moduł prostego mapowania O/R By móc łatwo odwoływać się do tworzonych kaskadowo tabel stworzyliśmy bardzo prosty O/R M. Zdefiniowaliśmy klasę-odpowiednik dla każdej tabeli w bazie, która będzie potrzebna w generatorze wycieczek. Niektóre z nich mają zaimplementowaną sekwencje do ustalenia klucza głównego. Wszystkie też mają pole table_name określającą nazwę odwzorowywanej tabeli i metodę getvalues(), która zwraca listę wartości, które później wstawimy do bazy, w kolejności zgodnej ze schematem bazy. Poza nimi istnieje również klasa DBSet, która zbiera wszystkie krotki, które będziemy chcieli następnie dodać do bazy. Metoda generate_script przyjmuje nazwę pliku, w której zapisze wszystkie dane, które dodajemy metodą insert(). Przed generacją skryptu dane są sortowane po tabelach w takiej kolejności, by dodawanie nie naruszyło warunków integralności (konkretnie foreign key contraint). from oracle_script import oracle_script class Attraction(object): id_sequence = 1 def init (self): self.script_order = 2 self.table_name = 'attraction' self.attraction_id = Attraction.id_sequence Attraction.id_sequence += 1 def getvalues(self): return [self.attraction_id, self.trip_id, self.name, self.current_price_per_person, self.description, self.number_of_places] pass class Reservation(object): id_sequence = 1 def init (self): self.script_order = 3 self.table_name = 'reservation' self.reservation_id = Reservation.id_sequence Reservation.id_sequence += 1 def getvalues(self): return [self.reservation_id, self.trip_id, self.client_id, self.reservation_state_id, self.number_of_people, self.price_per_person, self.start_date, self.issue_invoice, self.city, self.postal_code, self.street_address, self.invoice_receiver] class ReservedAttraction(object): def init (self): self.script_order = 4 self.table_name = 'reserved_attraction' def getvalues(self): return [self.reservation_id, self.attraction_id, self.number_of_people, Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 18

20 self.price_per_person] class ReservedAttractionDetails(object): def init (self): self.script_order = 6 self.table_name = 'reserved_attraction_details' def getvalues(self): return [self.reservation_id, self.attraction_id, self.reservation_person_id] class ReservationPerson(object): id_sequence = 1 def init (self): self.script_order = 5 self.table_name = 'reservation_person' self.reservation_person_id = ReservationPerson.id_sequence ReservationPerson.id_sequence += 1 def getvalues(self): return [self.reservation_person_id, self.reservation_id, self.first_name, self.last_name] class Payment(object): id_sequence = 1 def init (self): self.script_order = 7 self.table_name = 'payment' self.payment_id = Payment.id_sequence Payment.id_sequence += 1 def getvalues(self): return [self.payment_id, self.reservation_id, self.payment_type_id, self.date, self.amount] class Trip(object): id_sequence = 1 def init (self): self.script_order = 1 self.table_name = 'trip' self.trip_id = Trip.id_sequence Trip.id_sequence += 1 def getvalues(self): return [self.trip_id, self.country_id, self.name, self.description, self.reservation_end_date, self.current_price_per_person, self.number_of_places] class DBSet(object): ''' classdocs ''' def init (self): self.tuples = [] def insert(self, table_tuple): self.tuples.append(table_tuple) 19 Generacja danych testowych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

21 pass def generate_script(self, filename): self.tuples.sort(cmp=none, key=lambda t: t.script_order, reverse=false) script = oracle_script() script.sopen(filename) before = 1 for t in self.tuples: if(t.script_order!= before): script.add_empty_lines() script.add_insert_statement(t.table_name, t.getvalues()); before = t.script_order script.sclose() pass simple_orm.py Moduł generujący kompletne wycieczki Istotą modułu jest funkcja generate_trip przyjmującą następujące parametry: 1. Referencja do instancji DBSet 2. Kod kraju, którego ma dotyczyć wycieczka 3. Nazwa wycieczki 4. Opis wycieczki 5. Data końca rezerwacji 6. Ilość miejsc 7. Ilość miejsc, które zostały wykupione przez klientów 8. Ilość atrakcji Jak można się domyślić część danych wprost kopiowana jest do tabeli trip. Dwa ostatnie parametry służą do pokierowania działaniem generatora. Atrakcji już nie tworzymy wprost. Ograniczamy się tylko do podania ich liczby. Ilość miejsc wykupionych posłuży do zatrzymania generacji rezerwacji na określonym poziomie, by nie zawsze otrzymywać w pełni wykupione wycieczki. Dla wygody przy atrakcjach rzecz dzieje się już całkowicie losowo. Algorytm generacji wygląda następująco. Zaczynamy od utworzenia obiektu wycieczki. W przeciwieństwie do odpowiednika w bazie, dla wygody dodaliśmy mu pole free_places. Inicjalizujemy wszystkie pola, losujemy początkową cenę wycieczki. Następnie tworzymy atrakcje do naszej wycieczki. Wybieramy ich tyle ile dostaliśmy w parametrze z jakiejś prostej predefiniowanej listy atrakcji. Określamy jej cenę w przedziale 5-10% ceny całej wycieczki. Tutaj także dla wygody mamy pole free_places. W tym momencie następuje pętla rezerwacji. Będziemy je tworzyć dopóki nie wykorzystamy wszystkich wolnych miejsc (pomniejszonych odpowiednio o przekazany argument). Inicjalizujemy podstawowe pola rezerwacji, przyporządkowujemy jej klienta. Wprowadzamy dla wygody pole cost, które będzie zliczać koszt całej rezerwacji. Liczba osób w rezerwacji jest losowa, ale nie ma rozkładu liniowego, żeby uniknąć bardzo dużych rezerwacji lub bardzo dużej ilości małych rezerwacji. Datę Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 20

22 rezerwacji ustalamy maksymalnie na 40 dni przed datą końca rezerwacji wycieczki. Po drodze uaktualniamy dane wycieczki w miarę potrzeb. Z 50% prawdopodobieństwem zwiększamy cenę wycieczki (symulujemy rzeczywisty wzrost cen wraz ze zbliżającym się terminem wycieczki). Podobnie wybieramy czy rezerwujący chciał mieć wystawioną fakturę. Jeśli tak to losujemy dane adresowe i osobę, na którą wystawiona jest faktura. Po stworzeniu samej rezerwacji generujemy odpowiednią liczbę uczestników korzystając z modułu generującego osoby. Po tym tworzymy rezerwacje dla każdej atrakcji. Jeśli wylosowana liczba uczestników jest zerowa to pomijamy tworzenie obiektu. Cena atrakcji również zmienia się po każdej rezerwacji, ale są to zmiany dużo mniejsze. Przy okazji pamiętamy o dodaniu kosztu atrakcji do rezerwacji. Natychmiast też przyporządkowujemy uczestników poszczególnych atrakcji, gdy tylko utworzymy dla niej rezerwacje. Ostatnim etapem tworzenia rezerwacji jest stworzenie ewidencji płatności. Możemy mieć płatność w jednej, dwóch lub trzech ratach z prawdopodobieństwem 66%, 17%, 17%. Płatności tworzymy tak, by ich suma faktycznie odpowiadała kosztowi rezerwacji a ich daty znajdowały się pomiędzy datą stworzenia rezerwacji a datą końca rezerwacji dla wycieczki i w dodatku zachowały kolejność. Skrypt korzysta z kilku stałych, które mają kluczowe znaczenie dla jego działania. Musimy podać mu, jakie jest identyfikator stanu zapłaconej rezerwacji oraz zakres identyfikatorów klientów, których wygenerowaliśmy wcześniej. W głównej funkcji skryptu wywołujemy procedurę generującą kompletne zestawy, które łącznie zapisane będą w jednym pliku sql/complete-trips.sql. from random import choice, uniform, sample, randint from simple_orm import * import datetime from generators import address_generator, person_generator attractions = ['basen', 'spa', 'wieża widokowa', 'muzeum', 'spływ kajakowy', 'narty', 'snowboard', 'koncert', 'dyskoteka', 'piwo'] reservation_state_id_paid = 1 person_gen = person_generator() address_gen = address_generator() client_id_range = xrange(1,112) def generate_trip(dbset, trip_country_id, trip_name, trip_description, trip_reservation_end_date, trip_number_of_places, paid_places, attraction_number): global attractions, reservation_state_id_paid, person_gen, client_id_range trip = Trip() trip.country_id = trip_country_id trip.name = trip_name trip.description = trip_description trip.number_of_places = trip_number_of_places trip.reservation_end_date = trip_reservation_end_date trip.free_places = paid_places trip.current_price_per_person = randint(11,13) * choosen_attractions = sample(attractions, attraction_number) trip.attraction_set = [] for i in xrange(0, attraction_number): 21 Generacja danych testowych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

23 attraction = Attraction() attraction.trip_id = trip.trip_id attraction.name = choosen_attractions[i] attraction.current_price_per_person = round(trip.current_price_per_person / uniform(10,20)) attraction.description = attraction.name + ' kosztuje ' + str(attraction.current_price_per_person) attraction.number_of_places = max(5, int(trip.number_of_places / uniform(1, 10))) attraction.free_places = attraction.number_of_places dbset.insert(attraction) trip.attraction_set.append(attraction) while trip.free_places > 0: reservation = Reservation() reservation.cost = 0.0 reservation.trip_id = trip.trip_id reservation.client_id = choice(client_id_range) reservation.reservation_state_id = reservation_state_id_paid reservation.number_of_people = randint(1, max(min(5,trip.free_places), (int) (trip.free_places / 2))) trip.free_places -= reservation.number_of_people reservation.price_per_person = trip.current_price_per_person if(randint(0,1) == 1): trip.current_price_per_person -= 50.0 reservation.start_date = trip.reservation_end_date - datetime.timedelta(randint(0,40), 0, 0) if(randint(0,1) == 1): reservation.issue_invoice = 1 city, postal, street = address_gen.next_address() reservation.city = city reservation.postal_code = postal reservation.street_address = street receiver = person_gen.next_person() reservation.invoice_receiver = receiver[0] + ' ' + receiver[1] if(randint(1,5) == 1): reservation.invoice_receiver += ' sp. j.' else: reservation.issue_invoice = 0 reservation.city = None reservation.postal_code = None reservation.street_address = None reservation.invoice_receiver = None reservation.cost = reservation.number_of_people * reservation.price_per_person; reservation.person_set = [] for i in xrange(0, reservation.number_of_people): first, last, , number = person_gen.next_person() reservation_person = ReservationPerson() Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 22

24 reservation_person.reservation_id = reservation.reservation_id reservation_person.first_name = first reservation_person.last_name = last dbset.insert(reservation_person) reservation.person_set.append(reservation_person) for attr in trip.attraction_set: places = randint(0, min(attr.free_places, reservation.number_of_people)) if(places == 0): continue res_attr = ReservedAttraction() res_attr.attraction_id = attr.attraction_id res_attr.reservation_id = reservation.reservation_id res_attr.number_of_people = places res_attr.price_per_person = attr.current_price_per_person attr.current_price_per_person += 1.0 attr.free_places -= places reservation.cost += res_attr.number_of_people * res_attr.price_per_person dbset.insert(res_attr) people_for_this_attraction = sample(reservation.person_set, res_attr.number_of_people) for person in people_for_this_attraction: res_attr_details = ReservedAttractionDetails() res_attr_details.reservation_id = res_attr.reservation_id res_attr_details.attraction_id = res_attr.attraction_id res_attr_details.reservation_person_id = person.reservation_person_id dbset.insert(res_attr_details) # payments instalments = randint(1, 6) if(instalments > 3): instalments = 1 topay = reservation.cost daysbefore = (trip.reservation_end_date - reservation.start_date).days for i in xrange(0, instalments): payment = Payment() payment.reservation_id = reservation.reservation_id payment.payment_type_id = randint(1,2) daysbefore = randint(0, daysbefore) 23 Generacja danych testowych Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

25 payment.date = trip.reservation_end_date - datetime.timedelta(daysbefore, 0, 0) if(i!= (instalments - 1)): payment.amount = round(uniform(topay/3.0, topay /1.5), 2) topay -= payment.amount else: payment.amount = topay dbset.insert(payment) dbset.insert(reservation) dbset.insert(trip) pass if name == ' main ': dbset = DBSet() generate_trip(dbset, 'GB', 'Wycieczka do Wielkiej Brytanii', 'musisz tam być!', datetime.date(2011,10,03), 100, 70, 1) generate_trip(dbset, 'LV', 'Wycieczka do Łotwy', 'musisz tam być!', datetime.date(2011,10,25), 100, 90, 2) generate_trip(dbset, 'FR', 'Wycieczka do Francji', 'musisz tam być!', datetime.date(2012,02,29), 100, 92, 3) generate_trip(dbset, 'PL', 'Wycieczka w Bieszczady', 'musisz tam być!', datetime.date(2012,03,13), 20, 20, 2) generate_trip(dbset, 'AU', 'Wycieczka do Australii', 'musisz tam być!', datetime.date(2012,06,05), 50, 40, 6) generate_trip(dbset, 'IT', 'Wycieczka do Włoch', 'musisz tam być!', datetime.date(2012,10,25), 100, 13, 3) generate_trip(dbset, 'US', 'Wycieczka do USA', 'musisz tam być!', datetime.date(2012,12,02), 100, 1, 4) dbset.generate_script('sql/complete-trips.sql') generate_complete_trips.py Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Generacja danych testowych 24

26 Struktura widoków W ramach projektu stworzyliśmy także widoki ułatwiające dostęp do danych dla użytkowników bazy. Pogrupowaliśmy je na poszczególne przypadki użycia. Informacje dla organizatorów wycieczki i przewoźników Widoki te umożliwiają szybki dostęp do list uczestników poszczególnych wycieczek, a także atrakcji. Lista taka zazwyczaj jest dostarczana przewoźnikowi lub przewodnikowi. 1. LISTING_TRIP_PERSON o TRIP_ID o FIRST_NAME o LAST_NAME 2. LISTING_TRIP_ATTR_PERSON o TRIP_ID o ATTRACTION_ID o FIRST_NAME o LAST_NAME CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "LISTING_TRIP_PERSON" ("TRIP_ID", "FIRST_NAME", "LAST_NAME") AS SELECT r.trip_id, rp.first_name, rp.last_name FROM reservation_person rp INNER JOIN reservation r ON rp.reservation_id = r.reservation_id WHERE r.reservation_state_id = 1; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "LISTING_TRIP_ATTR_PERSON" ("TRIP_ID", "ATTRACTION_ID", "FIRST_NAME", "LAST_NAME") AS SELECT r.trip_id, ra.attraction_id, rp.first_name, rp.last_name FROM reservation r INNER JOIN reserved_attraction ra ON ra.reservation_id = r.reservation_id INNER JOIN reserved_attraction_details rad ON rad.reservation_id = ra.reservation_id AND rad.attraction_id = ra.attraction_id INNER JOIN reservation_person rp ON rp.reservation_person_id = rad.reservation_person_id WHERE r.reservation_state_id = 1 ORDER BY r.trip_id, ra.attraction_id, rp.last_name, rp.first_name; Analiza klientów firmy Poniższe widoki umożliwiają w szybki sposób zobaczyć zestawienie klientów pod względem ich wkładu w obroty naszej firmy. Policzona jest suma pieniędzy, które klient wydał na wycieczki, liczba 25 Struktura widoków Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

27 różnych wykupionych wycieczek jak i sumy dotyczące liczby osób, dla których dany klient zamówił daną wycieczkę. Ostatni widok komponuje wszystkie trzy poprzednie. 1. CLIENT_CASH a. CLIENT_ID b. NAME c. CASH 2. CLIENT_TRIPS a. CLIENT_ID b. NAME c. TRIPS d. TRIPS_PEOPLE 3. CLIENT_ATTRACTIONS a. CLIENT_ID b. NAME c. ATTRACTIONS d. ATTRACTIONS_PEOPLE 4. CLIENT_ALL a. CLIENT_ID b. NAME c. CASH d. TRIPS e. TRIPS_PEOPLE f. ATTRACTIONS g. ATTRACTIONS_PEOPLE CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "CLIENT_CASH" ("CLIENT_ID", "NAME", "CASH") AS SELECT cl.client_id, cl.name, SUM(NVL(p.AMOUNT, 0)) AS cash FROM reservation r INNER JOIN payment p ON r.reservation_id = p.reservation_id AND r.reservation_state_id IN (1,2) RIGHT OUTER JOIN CLIENT cl ON cl.client_id = r.client_id GROUP BY cl.client_id, cl.name ORDER BY cl.client_id; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "CLIENT_TRIPS" ("CLIENT_ID", "NAME", "TRIPS", "TRIPS_PEOPLE") AS SELECT cl.client_id, cl.name, COUNT(DISTINCT r.trip_id) AS trips, SUM(NVL(r.number_of_people, 0)) AS trips_people FROM reservation r RIGHT OUTER JOIN CLIENT cl Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura widoków 26

28 ON cl.client_id = r.client_id AND r.reservation_state_id IN (1,2) GROUP BY cl.client_id, cl.name ORDER BY cl.client_id; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "CLIENT_ATTRACTIONS" ("CLIENT_ID", "NAME", "ATTRACTIONS", "ATTRACTIONS_PEOPLE") AS SELECT cl.client_id, cl.name, COUNT(DISTINCT ra.attraction_id) AS attractions, SUM(NVL(ra.number_of_people, 0)) AS attractions_people FROM reservation r INNER JOIN reserved_attraction ra ON r.reservation_id = ra.reservation_id RIGHT OUTER JOIN CLIENT cl ON cl.client_id = r.client_id AND r.reservation_state_id IN(1,2) GROUP BY cl.client_id, cl.name ORDER BY cl.client_id; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "CLIENT_ALL" ("CLIENT_ID", "NAME", "CASH", "TRIPS", "TRIPS_PEOPLE", "ATTRACTIONS", "ATTRACTIONS_PEOPLE") AS SELECT cc.client_id, cc.name, cc.cash, ct.trips, ct.trips_people, ca.attractions, ca.attractions_people FROM client_cash cc INNER JOIN client_trips ct ON cc.client_id = ct.client_id INNER JOIN client_attractions ca ON ca.client_id = ct.client_id; Zarządzanie rezerwacjami Widoki z tej grupy mają na celu ułatwienie szybkiego wyszukiwania rezerwacji, które niedługo się kończą (aby przypomnieć o tym klientowi), które nie są kompletne, niedopłacone itd. Pierwszy liczy sumaryczny koszt rezerwacji, drugi wskazuje ilość podanych uczestników do rezerwacji wycieczki, trzeci to samo lecz dla atrakcji. Ostatni przedstawia aktualne rezerwacje posortowane malejąco za datą. Możemy szybko sprawdzić czy w którejś z kończących się rezerwacji jest coś nie tak. 1. RESERVATION_CASH a. RESERVATION_ID b. CASH_PAID c. COST d. TO_PAY 2. RESERVATION_PEOPLE a. RESERVATION_ID 27 Struktura widoków Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

29 b. NUMBER_OF_PEOPLE c. GIVEN_PEOPLE d. MISSING_PEOPLE 3. RESERVATION_ATTR_PEOPLE a. RESERVATION_ID b. GIVEN_ATTR_PEOPLE c. ALL_ATTR_PEOPLE d. MISSING_ATTR_PEOPLE 4. RESERVATION_CURRENT a. RESERVATION_ID b. START_DATE c. READABLE_NAME d. TO_PAY e. MISSING_PEOPLE f. MISSING_ATTR_PEOPLE g. NAME h. PHONE CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "RESERVATION_CASH" ("RESERVATION_ID", "CASH_PAID", "COST", "TO_PAY") AS SELECT r.reservation_id, NVL(SUM(p.amount),0) AS cash_paid, r.number_of_people * r.price_per_person + (SELECT NVL(SUM(number_of_people * price_per_person),0) FROM reserved_attraction WHERE reservation_id = r.reservation_id ) AS cost, r.number_of_people * r.price_per_person + (SELECT NVL(SUM(number_of_people * price_per_person),0) FROM reserved_attraction WHERE reservation_id = r.reservation_id ) - NVL( SUM(p.amount),0) AS to_pay FROM reservation r LEFT OUTER JOIN payment p ON p.reservation_id = r.reservation_id GROUP BY r.reservation_id, r.number_of_people, r.price_per_person ORDER BY r.reservation_id; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "RESERVATION_PEOPLE" ("RESERVATION_ID", "NUMBER_OF_PEOPLE", "GIVEN_PEOPLE", "MISSING_PEOPLE") AS SELECT r.reservation_id, r.number_of_people, COUNT(DISTINCT rp.reservation_person_id) AS given_people, r.number_of_people - COUNT(DISTINCT rp.reservation_person_id) AS missing_people FROM reservation r LEFT OUTER JOIN reservation_person rp Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura widoków 28

30 ON rp.reservation_id = r.reservation_id GROUP BY r.reservation_id, r.number_of_people; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "RESERVATION_ATTR_PEOPLE" ("RESERVATION_ID", "GIVEN_ATTR_PEOPLE", "ALL_ATTR_PEOPLE", "MISSING_ATTR_PEOPLE") AS SELECT r.reservation_id, (SELECT COUNT(*) FROM reserved_attraction_details WHERE reservation_id = r.reservation_id ) AS given_attr_people, (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reserved_attraction WHERE reservation_id = r.reservation_id ) AS all_attr_people, (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reserved_attraction WHERE reservation_id = r.reservation_id ) - (SELECT COUNT(*) FROM reserved_attraction_details WHERE reservation_id = r.reservation_id ) AS missing_attr_people FROM reservation r; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "RESERVATION_CURRENT" ("RESERVATION_ID", "START_DATE", "READABLE_NAME", "TO_PAY", "MISSING_PEOPLE", "MISSING_ATTR_PEOPLE", "NAME", "PHONE") AS SELECT rc.reservation_id, r.start_date, rs.readable_name, rc.to_pay, rp.missing_people, rap.missing_attr_people, cl.name, cl.phone FROM reservation r INNER JOIN reservation_cash rc ON rc.reservation_id = r.reservation_id INNER JOIN reservation_people rp ON rc.reservation_id = rp.reservation_id INNER JOIN reservation_attr_people rap ON rc.reservation_id = rap.reservation_id INNER JOIN client cl ON cl.client_id = r.client_id INNER JOIN reservation_state rs ON rs.reservation_state_id = r.reservation_state_id WHERE rs.reservation_state_id IN (1,2,3) ORDER BY r.start_date DESC; Zarządzanie wycieczkami i atrakcjami Kolejną grupą są widoki ułatwiające dostęp do danych wycieczek. Upraszczamy sprawdzanie liczby pozostałych wolnych miejsc, podział na miejsca zarezerwowane, opłacone (widok 2). Możemy sprawdzić ile rezerwacji dla danej wycieczki jest anulowanych. W łatwy sposób wyświetlimy też aktualne wycieczki i ich atrakcje, na które jeszcze mamy wolne miejsca (widok 3,4). Podobnie sprawa 29 Struktura widoków Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

31 się ma z atrakcjami (widok 5 i 6 agregujący). Umożliwiamy też sprawdzenie bilansu całej wycieczki (widok 1). 1. TRIP_CASH a. TRIP_ID b. CASH 2. TRIP_PLACES a. TRIP_ID b. NUMBER_OF_PLACES c. FREE_PLACES d. RESERVED_PLACES e. PAID_PLACES f. CANCELLED_PLACES 3. TRIP_CURRENT a. TRIP.* b. FREE_PLACES 4. ATTRACTION_CURRENT a. ATTRACTION.* b. FREE_PLACES 5. ATTRACTION_PLACES a. TRIP_ID b. ATTRACTION_ID c. NUMBER_OF_PLACES d. FREE_PLACES e. RESERVED_PLACES f. PAID_PLACES g. CANCELLED_PLACES 6. TRIP_ATTR_PLACES a. TRIP_ID b. OVERALL_PLACES c. OVERALL_FREE_PLACES d. OVERALL_RESERVED_PLACES e. OVERALL_PAID_PLACES f. OVERALL_CANCELLED_PLACES CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "TRIP_CASH" ("TRIP_ID", "CASH") AS SELECT t.trip_id, NVL(SUM(p.amount), 0) AS cash FROM reservation r INNER JOIN payment p ON r.reservation_id = p.reservation_id RIGHT OUTER JOIN trip t ON t.trip_id = r.trip_id GROUP BY t.trip_id; Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik Struktura widoków 30

32 CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "TRIP_PLACES" ("TRIP_ID", "NUMBER_OF_PLACES", "FREE_PLACES", "RESERVED_PLACES", "PAID_PLACES", "CANCELLED_PLACES") AS SELECT trip_id, number_of_places, number_of_places - (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reservation WHERE trip_id = t.trip_id AND reservation_state_id NOT IN (4,5) ) AS free_places, (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reservation WHERE trip_id = t.trip_id AND reservation_state_id = 3 ) AS reserved_places, (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reservation WHERE trip_id = t.trip_id AND reservation_state_id = 1 ) AS paid_places, (SELECT NVL(SUM(number_of_people),0) FROM reservation WHERE trip_id = t.trip_id AND reservation_state_id IN (4,5) ) AS cancelled_places FROM trip t; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "TRIP_CURRENT" ("TRIP_ID", "COUNTRY_ID", "NAME", "DESCRIPTION", "RESERVATION_END_DATE", "CURRENT_PRICE_PER_PERSON", "NUMBER_OF_PLACES", "FREE_PLACES") AS SELECT t."trip_id", t."country_id", t."name", t."description", t."reservation_end_date", t."current_price_per_person", t."number_of_places", tp.free_places FROM trip_places tp INNER JOIN trip t ON t.trip_id = tp.trip_id WHERE t.reservation_end_date > sysdate; CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "ATTRACTION_CURRENT" ("ATTRACTION_ID", "TRIP_ID", "NAME", "CURRENT_PRICE_PER_PERSON", "DESCRIPTION", "NUMBER_OF_PLACES", "FREE_PLACES") AS SELECT a."attraction_id", a."trip_id", a."name", a."current_price_per_person", a."description", a."number_of_places", ap.free_places FROM attraction_places ap INNER JOIN attraction a 31 Struktura widoków Projekt Firma turystyczna P. Bryk, B. Szczepanik

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal Janusz Górczyński Opis projektu WynajemSal WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 BAZA DANYCH...4 2.1 TABELE...4 2.2 PROCEDURY PRZECHOWYWANE...11 3 APLIKACJA WINDOWSOWA...15 3.1 UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57 Spis treści Przedmowa...9 1. Tworzenie kwerend... 15 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów 15 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR 18 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN 21 1.4. Wyłączanie rekordów

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo