za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (WZCz.) Spółdzielni Mieszkaniowej Przy SGGW w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 11 które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 roku w auli Gimnazjum Fundacji Primus przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie 1. Otwarcie obrad. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej (RN) Tomasz Grzelak. Po powitaniu wszystkich zebranych przystąpiono do wyboru Przewodniczącego WZCz. 2. Wybór Przewodniczącego WZCz. Na Przewodniczącego WZCz. zaproponowano panów Michała Bud-Gusaim (wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko) oraz Andrzeja Pisulę (nie wyraził zgody). Wobec braku innych kandydatów rozpoczęto głosowanie nad kandydaturą p. Michała Bud-Gusaim. Wynik głosowania jawnego: za kandydaturą - 32 głosów, przeciw - 7 głosów. Przewodniczącym WZCz. został p. Michał Bud-Gusaim. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak poinformował zebranych o obecności na sali adwokata Marcina Jędrzejczyka. 3. Wybór Sekretarza WZCz. oraz Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Przewodniczący WZCz. zaproponował na stanowisko Sekretarza WZCz. p. Marzenę Fabijańską, która wyraziła zgodę na kandydowanie na to stanowisko. Wobec braku innych kandydatów zarządził głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za kandydaturą - 35 głosów, przeciw - 0 głosów. P. Marzena Fabijańska została Sekretarzem WZCz. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące kandydatury: p. Marzenę Pracz - wyraziła zgodę na kandydowanie, p. Joannę Wojak - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Andrzeja Pisulę - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Joannę Feldberg-Kowalczyk - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Krzysztofa Kaczmarskiego - wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydatury osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie poddano pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego za tymi kandydaturami był następujący: p. Marzena Pracz 1

2 za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Krzysztof Kaczmarski za kandydaturą - 44 głosy, przeciw - 0 głosów. p. Marzena Pracz i p. Krzysztof Kaczmarski zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącą, którą została p.marzena Pracz. Do Komisji Wnioskowej zaproponowano następujące kandydatury: p. Katarzynę Rojewską - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Beatę Sawicką - wyraziła zgodę na kandydowanie, p. Jarosława Ponomarów - nie wyraził zgody na kandydowanie, p. Aldonę Zawojską - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Stanisława Gawrońskiego - wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydatury osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie poddano pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego za tymi kandydaturami był następujący: p. Beata Sawicka za kandydaturą - 47 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Stanisław Gawroński za kandydaturą - 47 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Beata Sawicka i p. Stanisław Gawroński zostali wybrani do Komisji Wnioskowej. Komisja Wnioskowa wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został p. Stanisław Gawroński. Komisja Skrutacyjna realizując swoje obowiązki potwierdziła poprawność zwołania zgromadzenia, a tym samym zdolność do podejmowania Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. p. Andrzej Pisula zgłosił wniosek formalny. Stwierdził, że Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, które otrzymali członkowie spółdzielni nie są przez nikogo podpisane. Twierdził, że na Sprawozdaniu Zarządu była tylko parafka, a na Sprawozdaniu RN nieczytelny podpis. Powołał się na opinię adwokata Janowskiego, według którego taki materiał nie może być przedmiotem obrad na WZCz. P. Pisula poprosił Przewodniczącego RN p. Grzelaka o potwierdzenie swojego podpisu na Sprawozdaniu RN. Zgłosił też swój sprzeciw przeciwko prowadzeniu obrad WZCz. przez p. Michała Bud-Gusaim, który był Członkiem Zarządu w roku ubiegłym. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak odpowiedział, że nie wie jakie p. Pisula widział dokumenty. Potwierdził, że dokumenty, które członkowie spółdzielni otrzymali to Sprawozdanie RN przyjęte przez RN na spotkaniu r. Stwierdził, że jest to ten sam tryb, w jakim od kilku lat członkowie otrzymywali dokumenty. p. Andrzej Pisula powiedział, że nie otrzymał protokołu ze spotkania RN zatwierdzającej Sprawozdanie RN. Stwierdził, że wcześniej protokoły były zawsze podpisywane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zgłosił wniosek do prawnika o rozpatrzenie czy WZCz. może dyskutować i głosować 2

3 nad sprawozdaniami. Adwokat Marcin Jędrzejczyk oznajmił, że ustawa nie nakazuje dostarczenia członkom dokumentów, muszą one być wyłożone w spółdzielni. Stwierdził też, że p. Michał Bud-Gusaim może sprawować funkcję Przewodniczącego WZCz., nie mógłby jedynie być w Komisji Skrutacyjnej i liczyć głosów. Członek Zarządu p. Sławomir Straszewski podkreślił, że cała procedura dostarczania materiałów i wyłożenia dokumentów została wypełniona w terminie. Dokumenty rozesłane, opublikowane na stronie internetowej oraz wyłożone są tożsame i zostały podpisane z należytą starannością. Przewodniczący WZCz. odczytał zaproponowany przez Zarząd porządek obrad i, wobec braku kolejnych uwag, poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za przyjęciem porządku obrad - 49 głosów, przeciw - 1 głos. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez WZCz. (załącznik nr 1 do protokołu). p.wojciech Malesa chciał się dowiedzieć ile jest na sali osób uprawnionych do głosowania. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu stwierdziła, że o godzinie są na sali 54 osoby z mandatami (na 55 wydanych do tej pory mandatów). 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie przedstawił Członek Zarządu p.sławomir Straszewski (załącznik nr 2 do protokołu). Podkreślił, że Zarząd jest jednoosobowy, ponieważ daje to wysoką skuteczność i odpowiedzialność przed członkami spółdzielni. Omawiając przesłane materiały szczególnie podkreślił że: jest dostępny dla mieszkańców, posiada włączony telefon, wyznaczone godziny dyżurów, adres internetowy- nie ma żadnych problemów z kontaktem z nim; mamy ustabilizowaną listę firm świadczących spółdzielni usługi, która jest jednak weryfikowana; spółdzielnia posiada pierwszego inspektora nadzoru budowlanego, który realizuje nasze interesy oraz radcę prawnego; remonty bieżące, bardzo uciążliwe dla mieszkańców są na półmetku; w najbliższym okresie ważne będzie zmniejszenie zużycia energii w lokalach i powierzchniach wspólnych z powodu wzrastających znacząco kosztów energii; roboty inwestycyjne, których się podejmuje mają zlikwidować źródła, a nie skutki wad budowlanych. Nie może więc podejmować się działań takich jakie wykonywane były w przeszłości ponieważ one nic nie dają. W związku z systemowym usuwaniem wad spółdzielnia dokonała zakupu osuszaczy powietrza oraz rusztowań do remontów- obie te inwestycje już się zwróciły; Spółdzielnia jest w skomplikowanej sytuacji. Budynki zbudowano w oparciu o trudny projekt architektoniczny, mało dostosowany do polskich warunków pogodowych co powoduje zwiększone koszty napraw i eksploatacji. Inne powody tego to: w okresie budowy nadzór reprezentował interesy wykonawcy a nie inwestora, fatalne wykonawstwo, nieskuteczne egzekwowanie likwidacji wad w okresie gwarancji i rękojmi, brak spójnej strategii w późniejszych okresach i pomysłu jak to systemowo naprawić; Struktura kosztów spółdzielni w ostatnich latach zmieniła się. Spadły znacząco koszty zarządu (z 26% w 2007r. do 13% w 2011r.), koszty napraw bieżących (z 21% do 17%) i ochrony (z 17% do 16%). Wzrosły koszty materiałowe, głównie energia (z 10% do 16%), utrzymanie czystości (z 11% do 16%) oraz podatki, ubezpieczenia i VAT zaliczany do kosztów (z 9% do 14%); Budżet spółdzielni jest zrównoważony. 3

4 N koniec p.straszewski powiedział, że został oddelegowany do pracy w Zarządzie przez RN do dnia dzisiejszego. Członkowie spółdzielni znają jego zarobki, jest to koszt niższy niż od kosztu pracy p.czaprackiego. Będzie kontynuował sprawowanie zarządu jeśli będzie taka wola zebranych i jeśli zaufanie wobec jego osoby będzie jednoznaczne. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grzelak i złożył je na ręce Przewodniczącego WZCz. (załącznik nr 3 do protokołu). P. Grzelak poinformował zebranych także: o koniecznych podwyżkach opłat eksploatacyjnych od czwartego kwartału 2011 r. o ok. 6%; o projekcie dofinansowania przez spółdzielnię lekkiej zabudowy tarasów (zwrot 30% kosztów odtworzenia tarasu) limit dofinansowania dla wszystkich chętnych członków spółdzielni to 50 tys. zł rocznie; o projekcie dofinansowania wymiany piecy gazowych z zamkniętą komorą spalania. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. Dyskusję rozpoczęła p. Maria Zajączkowska oświadczając, że podobało jej się wystąpienia p.straszewskiego. Stwierdziła, że praca w spółdzielni zależy od RN, a ta nie pracuje jak należy. Zwłaszcza nie podoba jej się działalność Przewodniczącego RN p.tomasza Grzelaka, który z własnej woli odgrodził kawałek korytarza, a poprzez to, wyjście na dach przez 10 klatkę. Stwierdziła, że p.grzelak naraża tym życie nas wszystkich w wypadku pożaru i że szef RN nie może stosować wybiórczo polityki zawłaszczania. P.Zajączkowska krytycznie oceniła także politykę zabudowy tarasów, jej zdaniem te środki należy przeznaczyć np. na garaże. Stwierdziła że p.grzelak zdążył już zabudować sobie ogromny taras, a dopłata do tego ma iść z pieniędzy spółdzielni. Zaapelowała do pozostałych członków RN aby zatrzymali tę rozrzutność. Stwierdziła, że wobec p.straszewskiego było wiele pretensji, ale on się wziął do pracy. Nie powinien jednak sam siebie kontrolować będąc w RN. Do Rady Nadzorczej ma żal, że w ciągu 2 lat mięliśmy 4 administratorów. Przestrzegła że to się może źle skończyć ponieważ oni zarządzają naszymi pieniędzmi. P. Jadwiga Brzozowska- Lipczyńska zwróciła się z prośbą do Zarządu, do p.straszewskiego jako jedynej osoby która się nami interesuje, w sprawie gry w piłkę na podwórku. Powiedziała, że tatusiowie z dziećmi grają w piłkę od rana do wieczora, powstaje hałas, piłka wpada na drzewa. Tak samo jest ze zwierzętami- pieski są wypuszczane samopas. Poprosiła o uregulowanie tej sprawy. P.Aldona Zawojska zwróciła uwagę, że gdy coś pokazuje się w czasie to nie za wybrany miesiąc oraz że fakt iż udział jakiegoś rodzaju kosztów spada nie oznacza że koszty spadają. Stwierdziła, że chciałaby aby Zarząd siedział w biurze i zapytała czy w biurze siedzi firma czy pracownik spółdzielni ponieważ inne są relacje w prawie pracy a inne w prawie cywilnym. Spytała także czy są w spółdzielni osoby zalegające z czynszem, czy są to wydarzenia sporadyczne. Odnosząc się do sprawy zabudowy tarasów oceniła, że nie jest to sprawa najważniejsza, ale widać że dominuje interes władzy. Niektóre sprawy są nadal nie załatwione: zardzewiałe kratki w garażach, brud w śmietniku. P. Maria Zajączkowska powiedziała, że zatrudnienie firmy jako zarządu spółdzielni może mieć daleko idące konsekwencje ponieważ to inny stosunek prawny i możemy się dostać w ręce cwaniaków. P.Jerzy Milej chciał się przyłączyć do głosu w sprawie gry w piłkę. Stwierdził, że niektórzy chłopcy grają w korkach co niszczy trawę. Poprosił aby Zarząd zajął się tym problemem bo to trawniki a nie boisko, trzeba postawić tabliczkę bo szkoda naszych pieniędzy. P. Milej powiedział, że jest jednym z 4

5 tych, którzy zabudowali taras. Nie wszystko odbyło się na koszt spółdzielni, Tylko mniejszą część całej kwoty zapłaciła spółdzielnia, a resztę członek spółdzielni. Płaci też większy czynsz więc spółdzielnia na tym korzysta. P.Katarzyna Dobosz-Rojewska powiedziała, że tak jak przedmówcy wybierała Radę Nadzorczą z nadzieją. Zawiodła się bardzo na swoim sąsiedzie p.straszewskim, który pozwalał sobie na czyny daleko wykraczające poza dobre stosunki sąsiedzkie. Powiedziała, że jej syn pohuśtał się na huśtawce i sprawa o niszczenie mienia trafiła na policję. Miała w domu wizytę dzielnicowego, syn tłumaczył się z tego. Dowiedziała się od dzielnicowego, że zarzut podpalenia badany jest na podstawie doniesienia p.straszewskiego albo Rady Nadzorczej. RN nie udzieliła jej odpowiedzi. Stwierdziła, że p.straszewski i p.grzelak śledzą jej rodzinę na monitoringu, robili to wiele godzin przeglądając taśmy. P.Dobosz-Rojewska oceniła, że wiele rzeczy w spółdzielni nie podoba się ludziom, do własnej skrzynki dostała imienny list z prośbą o poruszenie różnych spraw na zebraniu. Ludzie sami boją się je poruszać. Powiedziała też, że kartka z jej danymi osobowymi wisiała na klatce schodowej. Nikt jej nie przeprosił, a od sąsiada z Przy Bażantarni 11 słyszała, że jej syn podpalił plac zabaw. Chciała zobaczyć faktury w biurze spółdzielni, ale jej na to nie pozwolono. Zaproponowała żeby ogłosić przetarg i zatrudnić firmę, która za to samo wynagrodzenie wykonywałaby tę sama pracę. P.Joanna Wojak odczytała wnioski, które rozdawała przed WZCz. i złożyła je Sekretarzowi WZCz jako załącznik do protokołu ( załącznik nr 4 do protokołu) P.Wojciech Malesa spytał na kiedy planowany jest remont elewacji Przy Bażantarni 11. Radzie Nadzorczej zarzucił, ze coś ustala i planuje ale nie podaje nic do wiadomości. Chciał się kiedyś spotkać z RN ale spotkał się z odmową, arogancją i niechęcią. Przypomniał, że na poprzednim zebraniu prosił abyśmy próbowali gospodarzyć wspólnie. Spytał kto myje garaże, za ile i jak często, w okresie letnim zbyt często a to generuje koszty. P.Malesa stwierdził, że drobne naprawy wykonano 2 dni przed WZCz, domofony naprawiono przed Walnym po 8 miesiącach. Nikt nie gospodaruje w tej spółdzielni, powinniśmy mieć administratora który będzie tu gospodarował. P.Longin Kokot zapytał na czym polegała modernizacja sprzętu komputerowego: co zmodernizowano, za ile i po co. Stwierdził, że za przekazywanie informacji w internecie odpowiedzialny jest p.grzelak, na stronę spółdzielni nie można się zalogować. Zwrócił uwagę, że nie powinniśmy więcej wracać do historii i tego co się zdarzyło, powinniśmy podziękować panom Pisuli i Krawczykowi bo dużo zrobili w swoim czasie. Wiele obecnych działań to marnowanie pieniędzy, będziemy to widzieć gdy będziemy mieć wgląd w materiały. P.Kokot przypomniał, że proponował aby powołać Komisję Rewizyjną. Spytał co się dzieje z własnością gruntu, był to główny punkt krytyki p.czaprackiego i chciałby wiedzieć co się teraz w tej sprawie dzieje. P.Joanna Wojak stwierdziła, że informacje o remontach nie były zawarte w sprawozdaniach które otrzymaliśmy. Dlaczego harmonogram prac nie jest sporządzany i przekazywany mieszkańcom? P.Marek Moskal podkreślił brak informacji o działaniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Spytał jakie są kryteria akceptowania remontów, na jakich analizach się opierają. P.Aldona Zawojska poprosiła aby Zarząd i Rada Nadzorcza udzielili wyjaśnień pytanie po pytaniu przed głosowaniem absolutorium. P.Jarosław Ponomarow zapytał, czy Zarząd zapoznał się z materiałami przedstawionymi przez p.joannę Wojak. Poprosił o odpowiedzi przed głosowaniem. Spytał też czy Zarząd przekalkulował co będzie najpierw remontowane: kominy czy tarasy. Powiedział że u niego rozkuto komin, po osuszeniu styropian znów nasiąkł wodą. P. Małgorzata Malec spytała ile pieniędzy zostało przeznaczone na ocieplenie budynku. Stwierdziła, że w jej mieszkaniu po ociepleniu jest zimniej i poinformowano ją, że może sobie skuć warstwę od wewnątrz i położyć ocieplenie. 5

6 Odpowiedzi Rozpoczął Członek Zarządu p.sławomir Straszewski odnosząc się do swoich relacji do spółdzielni. Poinformował, że prowadzi przedsiębiorstwo doradcze i świadczy spółdzielni usługi jako osoba fizyczna ponosząc całkowitą odpowiedzialność za swoje działania. Z tytułu tej relacji nie ma żadnych zagrożeń. Spółdzielnia jest w korzystnej sytuacji ponieważ nie płaci za niego ubezpieczeń, nie udziela urlopu ani wypowiedzenia. Ma on prawo reprezentowania spółdzielni, podjęte zostały prawidłowe uchwały Rady Nadzorczej. Odnosząc się do sprawy zabudowy tarasów powiedział, że nastąpiła głęboka korozja elementów tarasów, a ich zabudowa rozwiązuje wiele problemów. Do zabudowy tarasu wraz z przebudową dachu spółdzielnia dopłaca 8-12% całej kwoty, resztę pokrywa członek spółdzielni. Spółdzielnia ponosi także koszty przygotowania do zabudowy, jest to poniżej 100 zł/m2. Dofinansowanie do wszystkich tarasów jest takie samo dla każdego członka spółdzielni. Natomiast sprawy techniczne zabudowy są skomplikowane i indywidualne. Dla spółdzielni jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, inaczej musielibyśmy zapłacić tys. zł za klatkę schodową. Mamy już załatwione sprawy tarasów na ostatnich piętrach. Poruszając sprawę zabudowy klatki schodowej p.grzelaka powiedział, że tę powierzchnię sprzedał p.grzelakowi już kilka lat temu p.krawczyk (ówczesny Prezes). P.Krawczyk potrzebował pieniędzy aby oddać dług członkom spółdzielni. P.Straszewski wyjaśnił wątpliwości związane ze sprawami formalnymi dotyczącymi jego pracy jako Członka Zarządu. Powiedział, że został oddelegowany z Rady Nadzorczej do Zarządu, nie bierze udziału w posiedzeniach i pracach RN, nie pełni w RN żadnej funkcji i nie jest jej członkiem. Powiadomił zebranych, że jeśli będzie pracował dla spółdzielni to wyłącznie jednoosobowo. Stwierdził, że p. Pisula stworzył w spółdzielni organizację porównywalną z SGGW, z licznymi komisjami i podkomisjami. Według p. Straszewskiego tylko jednoosobowy nadzór da dobre efekty. Jeśli członkowie spółdzielni nie obdarza go zaufaniem znając te warunki, to mogą szukać kandydata, który zatrudni do pomocy administratora, może dwóch. Stwierdził, że on sam jest administratorem. Jeśli członkowie spółdzielni chcą mieć administratora to muszą się liczyć ze stawką wynagrodzenia 60gr/m2 powierzchni co da łączną kwotę 18 tys. zł miesięcznie. Poruszając problem trawników i zieleni p. Straszewski stwierdził, że nie będziemy obecnie inwestować w roślinność ponieważ w zawiązku z przeciekami do garaży czeka nas masowe odkrywanie podwórek i nakłady na zieleń nie maja sensu. Nie można także dostarczać im więcej wody z powodu przeciekających dylatacji. Nawiązując do sprawy remontów, p. Straszewski powiedział że Przewodniczący RN p. Grzelak już przedstawił zebranym co nas czeka w najbliższych 4 latach i harmonogram prac. Członkowie spółdzielni muszą się zrzucić na 2,5 mln zł, jeśli nie będziemy zbierać pieniędzy na remont to budynki będą gniły. Przypomniał, że ustalanie opłat eksploatacyjnych należy do wyłącznych kompetencji RN. Powiedział, że według planów elewacja budynku 11 będzie remontowana w 2014r. Może Budimex sprzeda nam lokal na górze, bez tego nie ma możliwości dalszych remontów a ocieplanie grzyba nie ma żadnego sensu. Odnosząc się do kwestii braku informacji ze strony władz spółdzielni powiedział, że ci którzy chcą wiedzieć to wiedzą. Następnie p. Straszewski odpowiedział na pytanie p. Ponomarowa wyjaśniając, że przy montażu jego pieca gwóźdź został wbity w rurę kanalizacyjną co jest przyczyną przecieków do jego mieszkania. Stwierdził, że suche mieszkanie dziś nie oznacza że nie ma przecieków których skutki się pojawią. Odpowiadając p. Malec stwierdził, iż nie sygnalizowała ona że ma zimne mieszkanie. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za zamontowanie okien i będzie musiała ponieść koszty. Poinformował, że konserwacje pieców nie będą przez spółdzielnię prowadzone jeśli będą różne rodzaje pieców. Nadwyżka finansowa którą ma spółdzielnia pokrywa bieżące remonty. Utrzymanie 6

7 wind kosztuje tys. zł rocznie. To co płacimy za remonty w mieszkaniach to są drobne sumy w porównaniu z ogólnymi kosztami. Odnosząc się do zarzutów kupna sprzętu komputerowego do biura spółdzielni, p. Straszewski wyjaśnił, że zakupił nowy monitor, dysk do archiwizacji danych oraz dysk mobilny, całość kosztowała 2200 zł i były to wydatki konieczne. Następnie zwrócił się do obu atakujących go pań w pierwszym rzędzie dziękując p. Wojak i p. Kopce za przyjście na zebranie i śledzenie obrad. Stwierdził, że p. Rojewski nie miał takiej odwagi. Stwierdził, że panie mówią nieprawdę. Policja otrzymała nagrania z monitoringu ze zdarzenia i dalej działała sama. Rada Nadzorcza uznała, że zawiadomienie policji było słuszne. Policja stwierdziła, że czyn nie nosi znamion przestępstwa. Problem gry w piłkę nożna na podwórku pozostawił rodzicom dzieci oczekując na ich odpowiedzialność. Poruszając sprawę zaległości w czynszach poinformował, że sięgają one łącznie kwoty 100 ty zł. Mieszkańcy maja symboliczne zaległości, problem jest z lokalami użytkowymi. Brak parkingów przy lokalach, niedawny remont ulicy KEN i ogólna sytuacja doprowadziły do utraty płynności finansowej przez niektórych właścicieli. Procedura odzyskiwania należności jest następująca: wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty. Niestety, nie może podać listy dłużników do publicznej wiadomości. P. Straszewski poinformował też, że zwiększył monitoring przeciwpożarowy oraz że w budynku 13 jest siedem wyjść przeciwpożarowych, tyle ile trzeba. Na zakończenie podziękował za współpracę przez cały rok, szczególnie p. Annie Mazur- Lewandowskiej która jest gwarantem spraw członkowskich, p. Jackowi Adamowiczowi który pracuje jak mrówka od 3 lat nie biorąc za to wynagrodzenia a jest człowiekiem niezwykłej skromności oraz Radzie Nadzorczej za to że zaryzykowała jego wybór do Zarządu. Adwokat Marcin Jędrzejczyk odniósł się do sprawy własności gruntu. Przypomniał, że budynki stoją na działkach należących do dwóch różnych właścicieli: Skarbu Państwa i Miasta st. Warszawy. Wojewoda nie podjął w ustawowym czasie żadnych decyzji, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sąd przyznał rację spółdzielni nakazując rozpoznanie wniosku w ciągu miesiąca. Został on rozpatrzony negatywnie, tak samo skarga do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Orzeczenia zostały zaskarżone ponownie do WSA, na razie nie ma rozstrzygnięć w tej sprawie. Obecnie chcemy zostać stroną postępowania aby naciskać na wojewodę. Niestety, podanie nazwy SGGW w urzędzie powoduje negatywne nastawienie. p. Andrzej Pisula spytał na jakiej podstawie adwokat powiedział, że są zastrzeżenia wobec uczelni. Oświadczył, ze on prowadził w SGGW te sprawy i były w porządku. P. Wojciech Malesa poprosił o odpowiedź na swoje pytanie o mycie garażu oraz o elewację frontu budynku 11. P. Straszewski wyjaśnił, że mycie garaży wykonuje specjalistyczna firma raz w miesiącu, jest to w pakiecie usługi. Ostatnio wywieszono na nowo rozpisany schemat sprzątania. Firma sprzątająca ma postawione ultimatum: albo poprawi jakość sprzątania albo my zrezygnujemy z jej usług. Powiedział też że elewacja jest ostatnim elementem w procesie naprawy budynku, a samo malowanie prowadzi donikąd. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak odniósł się do zarzutów wobec jego osoby dotyczących zabudowy klatki schodowej. Powiedział, że powierzchnia ta została mu sprzedana 2003/2004 r. przez ówczesne władze spółdzielni. Chodzi o kilka metrów schodów prowadzących wyłącznie do jego mieszkania. Powiedział, że jako Przewodniczący RN odbył wiele spotkań z różnymi osobami. Nie stroni od nich, jednak właściwym podmiotem do kontaktów są Zarząd i administracja. Jest do dyspozycji w sprawach ważnych, ale nie o godzinie

8 Poruszając sprawę zabudowy tarasów p. Grzelak przypomniał, że był on zwolennikiem tej koncepcji, a p. Straszewski jej przeciwnikiem. Teraz p. Straszewski zmienił swój pogląd, bo w miarę zagłębiania się w problemy związane z budynkiem okazuje się że ma to sens. Albo zabudowa albo będziemy odtwarzać tarasy za 880 zł/m2 ale klimatu się nie oszuka i problem powróci za lat. Koncepcja zabudowy tarasów została rozszerzona w dół. Dlaczego odrzucać ten projekt z powodów ideologicznych? System dofinansowania jest obopólnie korzystny. Spółdzielnia finansuje 30% kosztu odtworzenia tarasu który wynosi ok. 880 zł/m2, co stanowi ok.10% kwoty całego przedsięwzięcia. P. Grzelak powiedział, że dotarły do niego głosy o widmie bankructwa spółdzielni. Uspokoił zebranych, że nie ma takiego zagrożenia, spółdzielnia ma na kontach stale powyżej 1 mln zł. Zysk na bieżącej eksploatacji wyniósł ok.100 tys zł i został przeznaczony na remonty. Ponownie zdementował informację o złym stanie finansów spółdzielni. Przypomniał, że grupa, która przyszła kiedyś do władz spółdzielni za cel postawiła sobie uzyskanie stanu pierwotnego budynków. Poprosił o spójną ocenę władz i ich koncepcji. Stwierdził że zebrani mogą wybrać inną koncepcję jeśli ktoś ją przedstawi. p.andrzej Pisula poprosił o wyjaśnienie decyzji o wstrzymaniu sprzedaży garaży, które według niego warte są ok. 1,5 mln zł. Dlaczego zamiast je sprzedać władze spółdzielni chcą zwiększyć fundusz remontowy? Przewodniczący RN p.tomasz Grzelak wyjaśnił, że aktualnie mamy 40 wolnych miejsc parkingowych wartych ok. 1,2 mln zł. Wstrzymano ich sprzedaż na zewnątrz, bo je sprzedamy i wszystkie pieniądze się rozejdą. Moglibyśmy to zrobić, ale to decyzja strategiczna w tym sensie, że nie chcemy otworzyć tych garaży dla wszystkich. Nie chcemy ich sprzedawać aby nie powstała nam tu jakaś dziupla. To się także nie opłaca, bo z wynajmu tych miejsc otrzymujemy wyższe kwoty (ok. 8%). 8. Podjęcie uchwał P.Aldona Zawojska zgłosiła wniosek o utajnienie wszystkich głosowań. Przewodniczący WZCz. przypomniał, że głosowanie jest tajne gdy wniosek poprze przynajmniej 1/10 członków obecnych na WZCz. i zarządził głosowanie. W tym momencie zebrania członkom spółdzielni wydano 59 mandatów. Za tajnym trybem wszystkich kolejnych głosowań było 9 głosów, co stanowiło powyżej 1/10 członków obecnych na WZCz. Przewodniczący WZCz. zarządził tajne głosowania na przygotowanych kartach do głosowania, oznaczonych kolejnymi numerami, poprzez napisanie na nich TAK (za przyjęciem uchwały) lub NIE (za odrzuceniem uchwały). a) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz przeznaczeniu zysku spółdzielni za 2010 rok Po odczytaniu treści Uchwały nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz przeznaczeniu zysku spółdzielni za 2010 rok, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 1. za przyjęciem uchwały - 48 głosów, przeciw - 6 głosów, Uchwała nr 1 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni 8

9 w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 2. za przyjęciem uchwały - 45 głosów, przeciw 8 głosów, Uchwała nr 2 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. c) o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok Po odczytaniu treści Uchwały nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 3. za przyjęciem uchwały - 37 głosów, przeciw 16 głosów, Uchwała nr 3 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. d) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Plichcie ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 4 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Plichcie ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 4. za przyjęciem uchwały - 7 głosów, przeciw 43 głosy, 1 głos nieważny Uchwała nr 4 WZCz. w zaproponowanej treści nie została podjęta. e) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Michałowi Bud-Gusaim ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 5 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Michałowi Bud-Gusaim ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 5. za przyjęciem uchwały - 32 głosy, przeciw 19 głosów, 1 karta do głosowania należąca do p.michała Bud-Gusaim została złożona w Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 5 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. f) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Straszewskiemu ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 6 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Straszewskiemu ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 6. za przyjęciem uchwały - 43 głosy, przeciw 8 głosów, 1 głos nieważny 1 karta do głosowania należąca do p.sławomira Straszewskiego została złożona w Komisji 9

10 Skrutacyjnej. Uchwała nr 6 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej P.Jacek Konarzewski poprosił o poinformowanie co leży w obowiązkach członka Rady Nadzorczej. Wyjaśnień udzielił mu Przewodniczący RN p.tomasz Grzelak. Poinformował także zebranych, że kadencja kończy się p.krzysztofowi Gregorczykowi i p. Sławomirowi Straszewskiemu, w związku z tym do RN należy wybrać dwóch członków. Przewodniczący WZCz. poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydatury: p. Marka Moskala, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przedstawił się zebranym, powiedział że mieszka w budynku nr 11, ma 36 lat, zawodowo zajmuje się projektowaniem sieci telekomunikacyjnych, jest członkiem spółdzielni od 2004 r., jest miłym i dobrym sąsiadem. p. Joanny Wojak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. P.Wojak powiedziała że mieszka w budynku nr 13, z wykształcenia jest mechanikiem, prowadzi 2 firmy. p. Michała Bud-Gusaim, który wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział, że chciałby realizować program przedstawiony wcześniej bo on ma sens, popiera zabudowę tarasów i głosowałby za podwyżką opłat eksploatacyjnych. p. Sławomira Straszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. p.longin Kokot wyraził wątpliwość, że jeśli p.straszewski dobrze prowadzi Zarząd, to po co wybierać go do Rady Nadzorczej i poprzez oddelegowanie go do Zarządu zmniejszać skład RN? Osoba z sali zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie jawne nad tym wnioskiem. Wyniki głosowania był jednogłośny: 46 głosów za. Przewodniczący WZCz. stwierdził zgłoszenie czworga kandydatów do Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie tajne. Poinstruował zebranych aby na karcie do głosowania nr 7 wpisali bez skreśleń nazwiska jednego lub dwóch kandydatów na których chcą oddać głos. Komisja Skrutacyjna po zebraniu i przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki wyborów do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania tajnego: za kandydaturą p.sławomira Straszewskiego- 31 głosów, za kandydaturą p.marka Moskala- 23 głosy, za kandydaturą p.michała Bud-Gusaim - 19 głosów, za kandydaturą p.joanny Wojak- 11 głosów, głosy na 4 kartach były nieważne. Uchwałą nr 7 WZCz. Członkiem Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję został p.sławomir Straszewski. Uchwałą nr 8 WZCz. Członkiem Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję został p.marek Moskal. 10. Podjęcie uchwał o zmianie statutu Spółdzielni Przewodniczący WZCz. p.michał Bud-Gusaim poprosił wnioskodawców o przedstawienie 10

11 proponowanej zmiany w statucie dotyczącej zmiany nazwy spółdzielni z "Spółdzielnia Mieszkaniowa przy SGGW" na Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Bażantarni". Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że spółdzielnia została poinformowana o procesie pomiędzy SGGW (Powód) a Miastem St. Warszawa (Pozwany), w którym spółdzielnia została wezwana przez powoda do wzięcia udziału w procesie w charakterze przypozwanego. Decyzją zarządu spółdzielni, po zasięgnięciu konsultacji prawnej zdecydowano, że bezpiecznym dla spółdzielni będzie nie przystępowanie do tego procesu. Istotą tego procesu jest sprawa zapłacenia przez SGGW tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste jednej z działek gruntu, z której została zwolniona w celu realizacji celów statutowych jako Uczelnia państwowa. Wartość przedmiotu sporu wynosi ,00 PLN plus koszty postępowania i odsetki. Członek Zarządu p. Sławomir Straszewski wyjaśnił że nabywaliśmy przedmiotową działkę gruntu tj. działkę nr 1/7 o powierzchni 4300 metrów kwadratowych znajdującą się obecnie pod budynkiem położonym przy ul. Przy Bażantarni 13 w szeregu aktów notarialnych, działka ta podlegała także wcześniejszej wymianie pomiędzy SGGW a gminą Warszawa Ursynów, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych SGGW. Były to akt notarialne nr 5121/96 z dnia 21 sierpnia 1996 roku, nr, protokół uzgodnień z dnia 8 lipca 1998 roku, akt notarialny nr 14482/98 z 30 lipca 1998 roku, akt notarialny nr 9178/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku. Podkreślił, że zawarcie w 2003 roku właściwej (ostatecznej) umowy sprzedaży tej działki było możliwe dzięki staraniom ówczesnego członka RN Pana Kazimierza Grzelaka, który w toku działań nadzorczych stwierdził, że mimo podpisania w 1998 roku przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży tej nieruchomości ówczesny zarząd spółdzielni nie podejmował przez 4 lata żadnych kroków w celu podpisania umowy ostatecznej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki. Sprawą niepokojącą obecnie jest to, że przedstawiciele spółdzielni podpisując warunkową umowę sprzedaży w 1998 roku zobowiązali się wnieść, w miejsce SGGW m in. tzw. pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste, z którego SGGW została zwolniona, otrzymując grunt na realizację celów statutowych uczelni. Pan Sławomir Straszewski podkreślił jednak, że nie ma to nic wspólnego z nabytym prawem wieczystego użytkowania działki, które zostało nabyte w sposób prawidłowy i nie może być podważone. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak powiedział, że możemy się liczyć z roszczeniami za używanie nazwy SGGW do której nie mamy prawa, poza tym ta nazwa źle się kojarzy w urzędach. Przypomniał, że taką zmianę władze spółdzielni proponowały już w zeszłym roku, ale nie została ona przegłosowana. Powodem była kwestia związanych z tym kosztów. Zapewnił, że wszystkie zmiany zostaną dokonane przy okazji składania dokumentów do KRS, trzeba będzie wymienić tylko kilka pieczątek. P.Wojciech Malesa poprosił aby prawnik wytłumaczył co spowoduje zmiana nazwy spółdzielni, jeśli to głęboko uzasadniona zmiana to może jest ona potrzebna. W odpowiedzi adwokat Marcin Jędrzejczyk spytał, czy zakładają spółdzielnię mieliśmy zgodę na używanie nazwy SGGW? Istnieje możliwość, że uczelnia będzie chciała uzyskać od spółdzielni należność z tego tytułu. Zmiana nazwy nie zmieni sytuacji spółdzielni, ponieważ będzie to ta sama spółdzielnia. P. Jędrzejczyk dodał, że z doświadczenia w sprawie gruntów ma przekonanie, że łatwiejsza byłaby sytuacja gdyby w nazwie spółdzielni nie było SGGW. P. Maria Zajączkowska przypomniała, że gdy spółdzielnia była zakładana, to była ona mocno związana z SGGW. Jądro spółdzielni stanowili pracownicy SGGW i było jeszcze parę innych osób. Ziemia była kupiona od SGGW. Dodała, że zmiana nazwy może być także na naszą niekorzyść, bo dopiero wtedy SGGW może się do nas zwrócić. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak odpowiedział, że uczelnia jest tam, a spółdzielnia tu i trzeba 11

12 uciąć wszystkie możliwe niebezpieczeństwa. P. Andrzej Pisula poinformował, że p.malesa był w tamtym czasie w Radzie Ursynowa, uczelnia odstąpiła od wielu spraw np. dotyczących parku na Moczydle. Dodał, że zmiana nazwy będzie kosztowała, bo trzeba będzie zmieniać dokumenty. P. Paweł Jakubowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie. Przewodniczący WZCz. poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za wnioskiem - 45 głosów, przeciw - 0 głosów, W tej sytuacji Przewodniczący WZCz. zamknął dyskusję, odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 9 o zmianie par. 1 ust. 1 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 9. za przyjęciem uchwały - 24 głosy, przeciw - 22 głosy, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 31 głosów. Uchwała nr 9 WZCz. nie została podjęta. Przewodniczący WZCz. p.michał Bud-Gusaim poprosił wnioskodawców o przedstawienie proponowanej zmiany w statucie dotyczącej zakazu prowadzenia w budynkach spółdzielni działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych, alkoholu i materiałów niebezpiecznych. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski poinformował, że Rada Nadzorcza i WZCz. były już angażowane do wypowiadania się o prowadzeniu takiej działalności w budynkach spółdzielni i zawsze 100% ludzi opowiadało się przeciwko. Dlatego Rada Nadzorcza zaproponowała dokonanie odpowiednich zmian w statucie Spółdzielni. P.Aldona Zawojska zaproponowała aby dodać do tej listy jeszcze agencje towarzyskie. Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że w swojej praktyce miał dwie takie sprawy i problem polega na definicji co jest agencją towarzyską. Stwierdził, że na ten problem można reagować i walczyć w sposób doraźny. Wyjaśnił, że art.17^10 to procedura która ma szybko doprowadzić do porządku w razie gdy wystąpi duża uciążliwość działalności dla mieszkańców. P.Katarzyna Starzyńska powiedziała, że cała sprawa dotyczy jej wniosku o prowadzenie sklepu z markowymi alkoholami. Poprosiła zebranych aby zastanowili się, czy uchwalając takie zmiany sami nie zamykają sobie drogi ponieważ lokale użytkowe w tych budynkach mają problemy. Stwierdziła, że w sprawie sklepu z markowymi alkoholami kontaktował się z nią Marek Kondrat i nasz budynek zyskałby gdyby on prowadził tu swoją działalność. P.Marzena Fabijańska spytała jaką p.starzyńska da nam gwarancję, że w sklepie będą sprzedawane drogie wina i markowe alkohole, a z czasem nie zmieni się on w sklep z piwem, winem i wódką. Podkreśliła bliskość Alei Kasztanowej i uciążliwość związaną z pijącymi tam wieczorem alkohol osobami. P.Katarzyna Starzyńska powiedziała, ze u nas wszystko jest zabronione i dodała, że to byłby sklep z drogimi winami kupowanymi w skrzynkach. P.Stanisław Gawroński spytał, czy ta zmiana statutu będzie dotyczyła wszystkich kolejnych takich wniosków. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski powiedział, że p.starzyńska uczciwie przyszła do Zarządu i zapytała o możliwość prowadzenia takiej działalności. Stwierdził, że każdy taki wniosek był 12

13 odrzucany i kierowany do oceny przez WZCz. W tej chwili spółdzielnia nie ma narzędzi aby w sprawny sposób wyegzekwować zakończenie prowadzenia takich działalności w przypadku braku zgody Spółdzielni. Władze spółdzielni chciałyby uregulować tę sprawę raz na zawsze aby nie ciągać wnioskodawcy od instancji do instancji. Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że na sprzedaż alkoholu zawsze wymagana jest zgoda zarządcy. Jeśli jest to działalność uciążliwa to są możliwości egzekwowania ale post factum. P.Wojciech Malesa powiedział, ze musimy być elastyczni. Spytał jak wyglądałby problem dowozu towaru do sklepu gdy nie ma tam dojazdu? P.Jacek Malejczyk powiedział, że sformułowanie o materiałach niebezpiecznych jest niekonkretne i może lepsze byłyby materiały pirotechniczne. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie i przejście do głosowania. Przewodniczący WZCz. poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za wnioskiem - 42 głosy, przeciw - 0 głosów, Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 10 o dodaniu ust. 4 w par. 19 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 10 za przyjęciem uchwały - 27 głosów, przeciw - 17 głosów, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 30 głosów. Uchwała nr 10 WZCz. nie została podjęta. Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 11 o dodaniu ust. 2 w par. 15 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 11 za przyjęciem uchwały - 26 głosów, przeciw - 18 głosów, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 30 głosów. Uchwała nr 11 WZCz. nie została podjęta. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania się Pani Katarzyny Starzyńskiej od postanowień uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2011 roku Członek Zarządu p.sławomir Straszewski zreferował sprawę p.katarzyny Starzyńskiej. Poprosił WZCz. o podtrzymanie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej. P.Marzena Fabijańska spytała co stanie się jeśli działalność okaże się uciążliwa dla mieszkańców? p.sławomir Straszewski odpowiedział, że zostanie nam postępowanie wewnątrzspółdzielcze. Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 12 o podtrzymaniu uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2011 roku dotyczącej decyzji zarządu spółdzielni w sprawie pisma Pani Katarzyny Starzyńskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku o zmianie profilu działalności i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 12. za przyjęciem uchwały - 20 głosów, 13

14 przeciw - 13 głosów, 4 głosy nieważne. Uchwała nr 12 WZCz. została podjęta. 12. Wolne wnioski P.Wojciech Malesa poruszył problem dowozu towarów do sklepów. P.Beata Sawicka spytała o remonty tarasów w 2011 r. które nie będą zabudowywane. Spytała czy jest to realne czy został już wybrany jakiś wykonawca. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski odpowiedział, że na lipiec i sierpień 2011 r. zaplanowany jest remont 220 m2 tarasów. Dostęp do remontowanych tarasów będzie z zewnątrz, poprzez rusztowania spółdzielni. P. Danuta Leonik poruszyła problem śmietników. Powiedziała, że drzwi do śmietnika w budynku 13 są ciągle otwarte, z powodu brzydkiego zapachu nie można otwierać okien. Po opróżnieniu pojemniki są ciągle mieszane i w związku z tym segregacja śmieci jest bez sensu. P.Leonik odniosła się też do sprawy zwierząt biegających po terenie bez smyczy. Stwierdziła, że kilka razy zwracała na to uwagę właścicielom, ale to nie skutkuje i jest nieprzyjemne więc sprawę należy załatwić przepisami. Powiedziała też, że mino remontu w 10 klatce woda nadal wybija i ścieka do jej piwnicy, w związku z tym codziennie musi z niej usuwać wodę. p.sławomir Straszewski odpowiedział, że jeśli stan sprzątania, także śmietników, się nie poprawi firma sprzątająca będzie musiała odejść. Zarządzi też częstsze mycie kontenerów na śmieci. Powiedział, że w 10 klatce wybija woda gruntowa, po usunięciu jednego przecieku woda wybija gdzie indziej. Konieczne będzie odkrycie fundamentów na długości ok. 40 m. Ostatnio p.straszewski dowiedział się, że wzdłuż Al..Kasztanowej biegł rów melioracyjny, zasypany w latach 50-tych. W okresie budowy budynku nr 13 był suchy rok i odstąpiono od wielu izolacji. Jeśli nastąpią 3 mokre lata, to będziemy mieć wodę w garażach. P.Katarzyna Dobosz-Rojewska spytała co z parapetami które zostały zniszczone przy okazji zabudowy tarasów. Parapety rdzewieją i kto będzie za to płacił? Przypomniała też, że w 2008 r. zgłosiła zaciek w mieszkaniu od strony podwórka i spytała jak długo jeszcze będzie czekać na remont. p.sławomir Straszewski odpowiedział, że po zabudowie tarasów ruszy ocieplanie elewacji i parapety będą wymieniane. Stwierdził, że Spółdzielnia jest gotowa do remontu u p.rojewskiej, taką gotowość zgłosił 24 marca. Jednak nie może zaakceptować warunku p.rojewskiej, że nie wolno mu wejść do jej lokalu. Jako osoba odpowiedzialna za działalność i finanse spółdzielni musi mieć możliwość oceny i zaakceptowania tych wydatków, bez tego nie podpisze żadnych dokumentów. P.Wojciech Malesa powiedział, ze chciałby podziękować przewodniczącemu za prowadzenie zebrania, Radzie Nadzorczej i p.straszewskiemu i wnioskuje aby zebranie zakończyć. 13. Zamknięcie obrad Wobec braku dalszych chętnych do wypowiedzi i wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz. podziękował obecnym za przybycie i uczestnictwo i zakończył obrady. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Marzena Fabijańska Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Michał Bud-Gusaim 14

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!

Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj! magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan Nr 4/2014 e-mail do redakcji: msmws@poczta.fm Ukazuje się od 1997 r. Czytaj w numerze: Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Kolejny zamach na społdzielnie

Kolejny zamach na społdzielnie PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/68/2011 Pora do szkoły Wybraliśmy nową Radę Nadzorczą i rady osiedlowe Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustrojowymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej SPIS TREŚCI: str. 2 Niektóre zagadnienia ekonomiczne na rok 2014 opłaty eksploatacyjne str. 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA wrzesień-październik 2014, Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 Kilkanaście placów zabaw dla dzieci, dziewięć siłowni plenerowych, kilka dużych boisk wielofunkcyjnych. Spółdzielnia stworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński,

Bardziej szczegółowo