za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (WZCz.) Spółdzielni Mieszkaniowej Przy SGGW w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 11 które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 roku w auli Gimnazjum Fundacji Primus przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie 1. Otwarcie obrad. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej (RN) Tomasz Grzelak. Po powitaniu wszystkich zebranych przystąpiono do wyboru Przewodniczącego WZCz. 2. Wybór Przewodniczącego WZCz. Na Przewodniczącego WZCz. zaproponowano panów Michała Bud-Gusaim (wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko) oraz Andrzeja Pisulę (nie wyraził zgody). Wobec braku innych kandydatów rozpoczęto głosowanie nad kandydaturą p. Michała Bud-Gusaim. Wynik głosowania jawnego: za kandydaturą - 32 głosów, przeciw - 7 głosów. Przewodniczącym WZCz. został p. Michał Bud-Gusaim. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak poinformował zebranych o obecności na sali adwokata Marcina Jędrzejczyka. 3. Wybór Sekretarza WZCz. oraz Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Przewodniczący WZCz. zaproponował na stanowisko Sekretarza WZCz. p. Marzenę Fabijańską, która wyraziła zgodę na kandydowanie na to stanowisko. Wobec braku innych kandydatów zarządził głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za kandydaturą - 35 głosów, przeciw - 0 głosów. P. Marzena Fabijańska została Sekretarzem WZCz. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące kandydatury: p. Marzenę Pracz - wyraziła zgodę na kandydowanie, p. Joannę Wojak - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Andrzeja Pisulę - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Joannę Feldberg-Kowalczyk - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Krzysztofa Kaczmarskiego - wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydatury osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie poddano pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego za tymi kandydaturami był następujący: p. Marzena Pracz 1

2 za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Krzysztof Kaczmarski za kandydaturą - 44 głosy, przeciw - 0 głosów. p. Marzena Pracz i p. Krzysztof Kaczmarski zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącą, którą została p.marzena Pracz. Do Komisji Wnioskowej zaproponowano następujące kandydatury: p. Katarzynę Rojewską - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Beatę Sawicką - wyraziła zgodę na kandydowanie, p. Jarosława Ponomarów - nie wyraził zgody na kandydowanie, p. Aldonę Zawojską - nie wyraziła zgody na kandydowanie, p. Stanisława Gawrońskiego - wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydatury osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie poddano pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego za tymi kandydaturami był następujący: p. Beata Sawicka za kandydaturą - 47 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Stanisław Gawroński za kandydaturą - 47 głosów, przeciw - 0 głosów. p. Beata Sawicka i p. Stanisław Gawroński zostali wybrani do Komisji Wnioskowej. Komisja Wnioskowa wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został p. Stanisław Gawroński. Komisja Skrutacyjna realizując swoje obowiązki potwierdziła poprawność zwołania zgromadzenia, a tym samym zdolność do podejmowania Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. p. Andrzej Pisula zgłosił wniosek formalny. Stwierdził, że Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, które otrzymali członkowie spółdzielni nie są przez nikogo podpisane. Twierdził, że na Sprawozdaniu Zarządu była tylko parafka, a na Sprawozdaniu RN nieczytelny podpis. Powołał się na opinię adwokata Janowskiego, według którego taki materiał nie może być przedmiotem obrad na WZCz. P. Pisula poprosił Przewodniczącego RN p. Grzelaka o potwierdzenie swojego podpisu na Sprawozdaniu RN. Zgłosił też swój sprzeciw przeciwko prowadzeniu obrad WZCz. przez p. Michała Bud-Gusaim, który był Członkiem Zarządu w roku ubiegłym. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak odpowiedział, że nie wie jakie p. Pisula widział dokumenty. Potwierdził, że dokumenty, które członkowie spółdzielni otrzymali to Sprawozdanie RN przyjęte przez RN na spotkaniu r. Stwierdził, że jest to ten sam tryb, w jakim od kilku lat członkowie otrzymywali dokumenty. p. Andrzej Pisula powiedział, że nie otrzymał protokołu ze spotkania RN zatwierdzającej Sprawozdanie RN. Stwierdził, że wcześniej protokoły były zawsze podpisywane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zgłosił wniosek do prawnika o rozpatrzenie czy WZCz. może dyskutować i głosować 2

3 nad sprawozdaniami. Adwokat Marcin Jędrzejczyk oznajmił, że ustawa nie nakazuje dostarczenia członkom dokumentów, muszą one być wyłożone w spółdzielni. Stwierdził też, że p. Michał Bud-Gusaim może sprawować funkcję Przewodniczącego WZCz., nie mógłby jedynie być w Komisji Skrutacyjnej i liczyć głosów. Członek Zarządu p. Sławomir Straszewski podkreślił, że cała procedura dostarczania materiałów i wyłożenia dokumentów została wypełniona w terminie. Dokumenty rozesłane, opublikowane na stronie internetowej oraz wyłożone są tożsame i zostały podpisane z należytą starannością. Przewodniczący WZCz. odczytał zaproponowany przez Zarząd porządek obrad i, wobec braku kolejnych uwag, poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za przyjęciem porządku obrad - 49 głosów, przeciw - 1 głos. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez WZCz. (załącznik nr 1 do protokołu). p.wojciech Malesa chciał się dowiedzieć ile jest na sali osób uprawnionych do głosowania. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu stwierdziła, że o godzinie są na sali 54 osoby z mandatami (na 55 wydanych do tej pory mandatów). 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie przedstawił Członek Zarządu p.sławomir Straszewski (załącznik nr 2 do protokołu). Podkreślił, że Zarząd jest jednoosobowy, ponieważ daje to wysoką skuteczność i odpowiedzialność przed członkami spółdzielni. Omawiając przesłane materiały szczególnie podkreślił że: jest dostępny dla mieszkańców, posiada włączony telefon, wyznaczone godziny dyżurów, adres internetowy- nie ma żadnych problemów z kontaktem z nim; mamy ustabilizowaną listę firm świadczących spółdzielni usługi, która jest jednak weryfikowana; spółdzielnia posiada pierwszego inspektora nadzoru budowlanego, który realizuje nasze interesy oraz radcę prawnego; remonty bieżące, bardzo uciążliwe dla mieszkańców są na półmetku; w najbliższym okresie ważne będzie zmniejszenie zużycia energii w lokalach i powierzchniach wspólnych z powodu wzrastających znacząco kosztów energii; roboty inwestycyjne, których się podejmuje mają zlikwidować źródła, a nie skutki wad budowlanych. Nie może więc podejmować się działań takich jakie wykonywane były w przeszłości ponieważ one nic nie dają. W związku z systemowym usuwaniem wad spółdzielnia dokonała zakupu osuszaczy powietrza oraz rusztowań do remontów- obie te inwestycje już się zwróciły; Spółdzielnia jest w skomplikowanej sytuacji. Budynki zbudowano w oparciu o trudny projekt architektoniczny, mało dostosowany do polskich warunków pogodowych co powoduje zwiększone koszty napraw i eksploatacji. Inne powody tego to: w okresie budowy nadzór reprezentował interesy wykonawcy a nie inwestora, fatalne wykonawstwo, nieskuteczne egzekwowanie likwidacji wad w okresie gwarancji i rękojmi, brak spójnej strategii w późniejszych okresach i pomysłu jak to systemowo naprawić; Struktura kosztów spółdzielni w ostatnich latach zmieniła się. Spadły znacząco koszty zarządu (z 26% w 2007r. do 13% w 2011r.), koszty napraw bieżących (z 21% do 17%) i ochrony (z 17% do 16%). Wzrosły koszty materiałowe, głównie energia (z 10% do 16%), utrzymanie czystości (z 11% do 16%) oraz podatki, ubezpieczenia i VAT zaliczany do kosztów (z 9% do 14%); Budżet spółdzielni jest zrównoważony. 3

4 N koniec p.straszewski powiedział, że został oddelegowany do pracy w Zarządzie przez RN do dnia dzisiejszego. Członkowie spółdzielni znają jego zarobki, jest to koszt niższy niż od kosztu pracy p.czaprackiego. Będzie kontynuował sprawowanie zarządu jeśli będzie taka wola zebranych i jeśli zaufanie wobec jego osoby będzie jednoznaczne. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grzelak i złożył je na ręce Przewodniczącego WZCz. (załącznik nr 3 do protokołu). P. Grzelak poinformował zebranych także: o koniecznych podwyżkach opłat eksploatacyjnych od czwartego kwartału 2011 r. o ok. 6%; o projekcie dofinansowania przez spółdzielnię lekkiej zabudowy tarasów (zwrot 30% kosztów odtworzenia tarasu) limit dofinansowania dla wszystkich chętnych członków spółdzielni to 50 tys. zł rocznie; o projekcie dofinansowania wymiany piecy gazowych z zamkniętą komorą spalania. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. Dyskusję rozpoczęła p. Maria Zajączkowska oświadczając, że podobało jej się wystąpienia p.straszewskiego. Stwierdziła, że praca w spółdzielni zależy od RN, a ta nie pracuje jak należy. Zwłaszcza nie podoba jej się działalność Przewodniczącego RN p.tomasza Grzelaka, który z własnej woli odgrodził kawałek korytarza, a poprzez to, wyjście na dach przez 10 klatkę. Stwierdziła, że p.grzelak naraża tym życie nas wszystkich w wypadku pożaru i że szef RN nie może stosować wybiórczo polityki zawłaszczania. P.Zajączkowska krytycznie oceniła także politykę zabudowy tarasów, jej zdaniem te środki należy przeznaczyć np. na garaże. Stwierdziła że p.grzelak zdążył już zabudować sobie ogromny taras, a dopłata do tego ma iść z pieniędzy spółdzielni. Zaapelowała do pozostałych członków RN aby zatrzymali tę rozrzutność. Stwierdziła, że wobec p.straszewskiego było wiele pretensji, ale on się wziął do pracy. Nie powinien jednak sam siebie kontrolować będąc w RN. Do Rady Nadzorczej ma żal, że w ciągu 2 lat mięliśmy 4 administratorów. Przestrzegła że to się może źle skończyć ponieważ oni zarządzają naszymi pieniędzmi. P. Jadwiga Brzozowska- Lipczyńska zwróciła się z prośbą do Zarządu, do p.straszewskiego jako jedynej osoby która się nami interesuje, w sprawie gry w piłkę na podwórku. Powiedziała, że tatusiowie z dziećmi grają w piłkę od rana do wieczora, powstaje hałas, piłka wpada na drzewa. Tak samo jest ze zwierzętami- pieski są wypuszczane samopas. Poprosiła o uregulowanie tej sprawy. P.Aldona Zawojska zwróciła uwagę, że gdy coś pokazuje się w czasie to nie za wybrany miesiąc oraz że fakt iż udział jakiegoś rodzaju kosztów spada nie oznacza że koszty spadają. Stwierdziła, że chciałaby aby Zarząd siedział w biurze i zapytała czy w biurze siedzi firma czy pracownik spółdzielni ponieważ inne są relacje w prawie pracy a inne w prawie cywilnym. Spytała także czy są w spółdzielni osoby zalegające z czynszem, czy są to wydarzenia sporadyczne. Odnosząc się do sprawy zabudowy tarasów oceniła, że nie jest to sprawa najważniejsza, ale widać że dominuje interes władzy. Niektóre sprawy są nadal nie załatwione: zardzewiałe kratki w garażach, brud w śmietniku. P. Maria Zajączkowska powiedziała, że zatrudnienie firmy jako zarządu spółdzielni może mieć daleko idące konsekwencje ponieważ to inny stosunek prawny i możemy się dostać w ręce cwaniaków. P.Jerzy Milej chciał się przyłączyć do głosu w sprawie gry w piłkę. Stwierdził, że niektórzy chłopcy grają w korkach co niszczy trawę. Poprosił aby Zarząd zajął się tym problemem bo to trawniki a nie boisko, trzeba postawić tabliczkę bo szkoda naszych pieniędzy. P. Milej powiedział, że jest jednym z 4

5 tych, którzy zabudowali taras. Nie wszystko odbyło się na koszt spółdzielni, Tylko mniejszą część całej kwoty zapłaciła spółdzielnia, a resztę członek spółdzielni. Płaci też większy czynsz więc spółdzielnia na tym korzysta. P.Katarzyna Dobosz-Rojewska powiedziała, że tak jak przedmówcy wybierała Radę Nadzorczą z nadzieją. Zawiodła się bardzo na swoim sąsiedzie p.straszewskim, który pozwalał sobie na czyny daleko wykraczające poza dobre stosunki sąsiedzkie. Powiedziała, że jej syn pohuśtał się na huśtawce i sprawa o niszczenie mienia trafiła na policję. Miała w domu wizytę dzielnicowego, syn tłumaczył się z tego. Dowiedziała się od dzielnicowego, że zarzut podpalenia badany jest na podstawie doniesienia p.straszewskiego albo Rady Nadzorczej. RN nie udzieliła jej odpowiedzi. Stwierdziła, że p.straszewski i p.grzelak śledzą jej rodzinę na monitoringu, robili to wiele godzin przeglądając taśmy. P.Dobosz-Rojewska oceniła, że wiele rzeczy w spółdzielni nie podoba się ludziom, do własnej skrzynki dostała imienny list z prośbą o poruszenie różnych spraw na zebraniu. Ludzie sami boją się je poruszać. Powiedziała też, że kartka z jej danymi osobowymi wisiała na klatce schodowej. Nikt jej nie przeprosił, a od sąsiada z Przy Bażantarni 11 słyszała, że jej syn podpalił plac zabaw. Chciała zobaczyć faktury w biurze spółdzielni, ale jej na to nie pozwolono. Zaproponowała żeby ogłosić przetarg i zatrudnić firmę, która za to samo wynagrodzenie wykonywałaby tę sama pracę. P.Joanna Wojak odczytała wnioski, które rozdawała przed WZCz. i złożyła je Sekretarzowi WZCz jako załącznik do protokołu ( załącznik nr 4 do protokołu) P.Wojciech Malesa spytał na kiedy planowany jest remont elewacji Przy Bażantarni 11. Radzie Nadzorczej zarzucił, ze coś ustala i planuje ale nie podaje nic do wiadomości. Chciał się kiedyś spotkać z RN ale spotkał się z odmową, arogancją i niechęcią. Przypomniał, że na poprzednim zebraniu prosił abyśmy próbowali gospodarzyć wspólnie. Spytał kto myje garaże, za ile i jak często, w okresie letnim zbyt często a to generuje koszty. P.Malesa stwierdził, że drobne naprawy wykonano 2 dni przed WZCz, domofony naprawiono przed Walnym po 8 miesiącach. Nikt nie gospodaruje w tej spółdzielni, powinniśmy mieć administratora który będzie tu gospodarował. P.Longin Kokot zapytał na czym polegała modernizacja sprzętu komputerowego: co zmodernizowano, za ile i po co. Stwierdził, że za przekazywanie informacji w internecie odpowiedzialny jest p.grzelak, na stronę spółdzielni nie można się zalogować. Zwrócił uwagę, że nie powinniśmy więcej wracać do historii i tego co się zdarzyło, powinniśmy podziękować panom Pisuli i Krawczykowi bo dużo zrobili w swoim czasie. Wiele obecnych działań to marnowanie pieniędzy, będziemy to widzieć gdy będziemy mieć wgląd w materiały. P.Kokot przypomniał, że proponował aby powołać Komisję Rewizyjną. Spytał co się dzieje z własnością gruntu, był to główny punkt krytyki p.czaprackiego i chciałby wiedzieć co się teraz w tej sprawie dzieje. P.Joanna Wojak stwierdziła, że informacje o remontach nie były zawarte w sprawozdaniach które otrzymaliśmy. Dlaczego harmonogram prac nie jest sporządzany i przekazywany mieszkańcom? P.Marek Moskal podkreślił brak informacji o działaniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Spytał jakie są kryteria akceptowania remontów, na jakich analizach się opierają. P.Aldona Zawojska poprosiła aby Zarząd i Rada Nadzorcza udzielili wyjaśnień pytanie po pytaniu przed głosowaniem absolutorium. P.Jarosław Ponomarow zapytał, czy Zarząd zapoznał się z materiałami przedstawionymi przez p.joannę Wojak. Poprosił o odpowiedzi przed głosowaniem. Spytał też czy Zarząd przekalkulował co będzie najpierw remontowane: kominy czy tarasy. Powiedział że u niego rozkuto komin, po osuszeniu styropian znów nasiąkł wodą. P. Małgorzata Malec spytała ile pieniędzy zostało przeznaczone na ocieplenie budynku. Stwierdziła, że w jej mieszkaniu po ociepleniu jest zimniej i poinformowano ją, że może sobie skuć warstwę od wewnątrz i położyć ocieplenie. 5

6 Odpowiedzi Rozpoczął Członek Zarządu p.sławomir Straszewski odnosząc się do swoich relacji do spółdzielni. Poinformował, że prowadzi przedsiębiorstwo doradcze i świadczy spółdzielni usługi jako osoba fizyczna ponosząc całkowitą odpowiedzialność za swoje działania. Z tytułu tej relacji nie ma żadnych zagrożeń. Spółdzielnia jest w korzystnej sytuacji ponieważ nie płaci za niego ubezpieczeń, nie udziela urlopu ani wypowiedzenia. Ma on prawo reprezentowania spółdzielni, podjęte zostały prawidłowe uchwały Rady Nadzorczej. Odnosząc się do sprawy zabudowy tarasów powiedział, że nastąpiła głęboka korozja elementów tarasów, a ich zabudowa rozwiązuje wiele problemów. Do zabudowy tarasu wraz z przebudową dachu spółdzielnia dopłaca 8-12% całej kwoty, resztę pokrywa członek spółdzielni. Spółdzielnia ponosi także koszty przygotowania do zabudowy, jest to poniżej 100 zł/m2. Dofinansowanie do wszystkich tarasów jest takie samo dla każdego członka spółdzielni. Natomiast sprawy techniczne zabudowy są skomplikowane i indywidualne. Dla spółdzielni jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, inaczej musielibyśmy zapłacić tys. zł za klatkę schodową. Mamy już załatwione sprawy tarasów na ostatnich piętrach. Poruszając sprawę zabudowy klatki schodowej p.grzelaka powiedział, że tę powierzchnię sprzedał p.grzelakowi już kilka lat temu p.krawczyk (ówczesny Prezes). P.Krawczyk potrzebował pieniędzy aby oddać dług członkom spółdzielni. P.Straszewski wyjaśnił wątpliwości związane ze sprawami formalnymi dotyczącymi jego pracy jako Członka Zarządu. Powiedział, że został oddelegowany z Rady Nadzorczej do Zarządu, nie bierze udziału w posiedzeniach i pracach RN, nie pełni w RN żadnej funkcji i nie jest jej członkiem. Powiadomił zebranych, że jeśli będzie pracował dla spółdzielni to wyłącznie jednoosobowo. Stwierdził, że p. Pisula stworzył w spółdzielni organizację porównywalną z SGGW, z licznymi komisjami i podkomisjami. Według p. Straszewskiego tylko jednoosobowy nadzór da dobre efekty. Jeśli członkowie spółdzielni nie obdarza go zaufaniem znając te warunki, to mogą szukać kandydata, który zatrudni do pomocy administratora, może dwóch. Stwierdził, że on sam jest administratorem. Jeśli członkowie spółdzielni chcą mieć administratora to muszą się liczyć ze stawką wynagrodzenia 60gr/m2 powierzchni co da łączną kwotę 18 tys. zł miesięcznie. Poruszając problem trawników i zieleni p. Straszewski stwierdził, że nie będziemy obecnie inwestować w roślinność ponieważ w zawiązku z przeciekami do garaży czeka nas masowe odkrywanie podwórek i nakłady na zieleń nie maja sensu. Nie można także dostarczać im więcej wody z powodu przeciekających dylatacji. Nawiązując do sprawy remontów, p. Straszewski powiedział że Przewodniczący RN p. Grzelak już przedstawił zebranym co nas czeka w najbliższych 4 latach i harmonogram prac. Członkowie spółdzielni muszą się zrzucić na 2,5 mln zł, jeśli nie będziemy zbierać pieniędzy na remont to budynki będą gniły. Przypomniał, że ustalanie opłat eksploatacyjnych należy do wyłącznych kompetencji RN. Powiedział, że według planów elewacja budynku 11 będzie remontowana w 2014r. Może Budimex sprzeda nam lokal na górze, bez tego nie ma możliwości dalszych remontów a ocieplanie grzyba nie ma żadnego sensu. Odnosząc się do kwestii braku informacji ze strony władz spółdzielni powiedział, że ci którzy chcą wiedzieć to wiedzą. Następnie p. Straszewski odpowiedział na pytanie p. Ponomarowa wyjaśniając, że przy montażu jego pieca gwóźdź został wbity w rurę kanalizacyjną co jest przyczyną przecieków do jego mieszkania. Stwierdził, że suche mieszkanie dziś nie oznacza że nie ma przecieków których skutki się pojawią. Odpowiadając p. Malec stwierdził, iż nie sygnalizowała ona że ma zimne mieszkanie. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za zamontowanie okien i będzie musiała ponieść koszty. Poinformował, że konserwacje pieców nie będą przez spółdzielnię prowadzone jeśli będą różne rodzaje pieców. Nadwyżka finansowa którą ma spółdzielnia pokrywa bieżące remonty. Utrzymanie 6

7 wind kosztuje tys. zł rocznie. To co płacimy za remonty w mieszkaniach to są drobne sumy w porównaniu z ogólnymi kosztami. Odnosząc się do zarzutów kupna sprzętu komputerowego do biura spółdzielni, p. Straszewski wyjaśnił, że zakupił nowy monitor, dysk do archiwizacji danych oraz dysk mobilny, całość kosztowała 2200 zł i były to wydatki konieczne. Następnie zwrócił się do obu atakujących go pań w pierwszym rzędzie dziękując p. Wojak i p. Kopce za przyjście na zebranie i śledzenie obrad. Stwierdził, że p. Rojewski nie miał takiej odwagi. Stwierdził, że panie mówią nieprawdę. Policja otrzymała nagrania z monitoringu ze zdarzenia i dalej działała sama. Rada Nadzorcza uznała, że zawiadomienie policji było słuszne. Policja stwierdziła, że czyn nie nosi znamion przestępstwa. Problem gry w piłkę nożna na podwórku pozostawił rodzicom dzieci oczekując na ich odpowiedzialność. Poruszając sprawę zaległości w czynszach poinformował, że sięgają one łącznie kwoty 100 ty zł. Mieszkańcy maja symboliczne zaległości, problem jest z lokalami użytkowymi. Brak parkingów przy lokalach, niedawny remont ulicy KEN i ogólna sytuacja doprowadziły do utraty płynności finansowej przez niektórych właścicieli. Procedura odzyskiwania należności jest następująca: wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty. Niestety, nie może podać listy dłużników do publicznej wiadomości. P. Straszewski poinformował też, że zwiększył monitoring przeciwpożarowy oraz że w budynku 13 jest siedem wyjść przeciwpożarowych, tyle ile trzeba. Na zakończenie podziękował za współpracę przez cały rok, szczególnie p. Annie Mazur- Lewandowskiej która jest gwarantem spraw członkowskich, p. Jackowi Adamowiczowi który pracuje jak mrówka od 3 lat nie biorąc za to wynagrodzenia a jest człowiekiem niezwykłej skromności oraz Radzie Nadzorczej za to że zaryzykowała jego wybór do Zarządu. Adwokat Marcin Jędrzejczyk odniósł się do sprawy własności gruntu. Przypomniał, że budynki stoją na działkach należących do dwóch różnych właścicieli: Skarbu Państwa i Miasta st. Warszawy. Wojewoda nie podjął w ustawowym czasie żadnych decyzji, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sąd przyznał rację spółdzielni nakazując rozpoznanie wniosku w ciągu miesiąca. Został on rozpatrzony negatywnie, tak samo skarga do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Orzeczenia zostały zaskarżone ponownie do WSA, na razie nie ma rozstrzygnięć w tej sprawie. Obecnie chcemy zostać stroną postępowania aby naciskać na wojewodę. Niestety, podanie nazwy SGGW w urzędzie powoduje negatywne nastawienie. p. Andrzej Pisula spytał na jakiej podstawie adwokat powiedział, że są zastrzeżenia wobec uczelni. Oświadczył, ze on prowadził w SGGW te sprawy i były w porządku. P. Wojciech Malesa poprosił o odpowiedź na swoje pytanie o mycie garażu oraz o elewację frontu budynku 11. P. Straszewski wyjaśnił, że mycie garaży wykonuje specjalistyczna firma raz w miesiącu, jest to w pakiecie usługi. Ostatnio wywieszono na nowo rozpisany schemat sprzątania. Firma sprzątająca ma postawione ultimatum: albo poprawi jakość sprzątania albo my zrezygnujemy z jej usług. Powiedział też że elewacja jest ostatnim elementem w procesie naprawy budynku, a samo malowanie prowadzi donikąd. Przewodniczący RN p. Tomasz Grzelak odniósł się do zarzutów wobec jego osoby dotyczących zabudowy klatki schodowej. Powiedział, że powierzchnia ta została mu sprzedana 2003/2004 r. przez ówczesne władze spółdzielni. Chodzi o kilka metrów schodów prowadzących wyłącznie do jego mieszkania. Powiedział, że jako Przewodniczący RN odbył wiele spotkań z różnymi osobami. Nie stroni od nich, jednak właściwym podmiotem do kontaktów są Zarząd i administracja. Jest do dyspozycji w sprawach ważnych, ale nie o godzinie

8 Poruszając sprawę zabudowy tarasów p. Grzelak przypomniał, że był on zwolennikiem tej koncepcji, a p. Straszewski jej przeciwnikiem. Teraz p. Straszewski zmienił swój pogląd, bo w miarę zagłębiania się w problemy związane z budynkiem okazuje się że ma to sens. Albo zabudowa albo będziemy odtwarzać tarasy za 880 zł/m2 ale klimatu się nie oszuka i problem powróci za lat. Koncepcja zabudowy tarasów została rozszerzona w dół. Dlaczego odrzucać ten projekt z powodów ideologicznych? System dofinansowania jest obopólnie korzystny. Spółdzielnia finansuje 30% kosztu odtworzenia tarasu który wynosi ok. 880 zł/m2, co stanowi ok.10% kwoty całego przedsięwzięcia. P. Grzelak powiedział, że dotarły do niego głosy o widmie bankructwa spółdzielni. Uspokoił zebranych, że nie ma takiego zagrożenia, spółdzielnia ma na kontach stale powyżej 1 mln zł. Zysk na bieżącej eksploatacji wyniósł ok.100 tys zł i został przeznaczony na remonty. Ponownie zdementował informację o złym stanie finansów spółdzielni. Przypomniał, że grupa, która przyszła kiedyś do władz spółdzielni za cel postawiła sobie uzyskanie stanu pierwotnego budynków. Poprosił o spójną ocenę władz i ich koncepcji. Stwierdził że zebrani mogą wybrać inną koncepcję jeśli ktoś ją przedstawi. p.andrzej Pisula poprosił o wyjaśnienie decyzji o wstrzymaniu sprzedaży garaży, które według niego warte są ok. 1,5 mln zł. Dlaczego zamiast je sprzedać władze spółdzielni chcą zwiększyć fundusz remontowy? Przewodniczący RN p.tomasz Grzelak wyjaśnił, że aktualnie mamy 40 wolnych miejsc parkingowych wartych ok. 1,2 mln zł. Wstrzymano ich sprzedaż na zewnątrz, bo je sprzedamy i wszystkie pieniądze się rozejdą. Moglibyśmy to zrobić, ale to decyzja strategiczna w tym sensie, że nie chcemy otworzyć tych garaży dla wszystkich. Nie chcemy ich sprzedawać aby nie powstała nam tu jakaś dziupla. To się także nie opłaca, bo z wynajmu tych miejsc otrzymujemy wyższe kwoty (ok. 8%). 8. Podjęcie uchwał P.Aldona Zawojska zgłosiła wniosek o utajnienie wszystkich głosowań. Przewodniczący WZCz. przypomniał, że głosowanie jest tajne gdy wniosek poprze przynajmniej 1/10 członków obecnych na WZCz. i zarządził głosowanie. W tym momencie zebrania członkom spółdzielni wydano 59 mandatów. Za tajnym trybem wszystkich kolejnych głosowań było 9 głosów, co stanowiło powyżej 1/10 członków obecnych na WZCz. Przewodniczący WZCz. zarządził tajne głosowania na przygotowanych kartach do głosowania, oznaczonych kolejnymi numerami, poprzez napisanie na nich TAK (za przyjęciem uchwały) lub NIE (za odrzuceniem uchwały). a) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz przeznaczeniu zysku spółdzielni za 2010 rok Po odczytaniu treści Uchwały nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz przeznaczeniu zysku spółdzielni za 2010 rok, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 1. za przyjęciem uchwały - 48 głosów, przeciw - 6 głosów, Uchwała nr 1 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni 8

9 w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 2. za przyjęciem uchwały - 45 głosów, przeciw 8 głosów, Uchwała nr 2 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. c) o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok Po odczytaniu treści Uchwały nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 3. za przyjęciem uchwały - 37 głosów, przeciw 16 głosów, Uchwała nr 3 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. d) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Plichcie ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 4 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Plichcie ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 4. za przyjęciem uchwały - 7 głosów, przeciw 43 głosy, 1 głos nieważny Uchwała nr 4 WZCz. w zaproponowanej treści nie została podjęta. e) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Michałowi Bud-Gusaim ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 5 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Michałowi Bud-Gusaim ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 5. za przyjęciem uchwały - 32 głosy, przeciw 19 głosów, 1 karta do głosowania należąca do p.michała Bud-Gusaim została złożona w Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 5 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. f) o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Straszewskiemu ze sprawowania Zarządu w 2010 roku Po odczytaniu treści Uchwały nr 6 o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Straszewskiemu ze sprawowania Zarządu w 2010 roku, Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie nad jej przyjęciem na karcie do głosowania nr 6. za przyjęciem uchwały - 43 głosy, przeciw 8 głosów, 1 głos nieważny 1 karta do głosowania należąca do p.sławomira Straszewskiego została złożona w Komisji 9

10 Skrutacyjnej. Uchwała nr 6 WZCz. w zaproponowanej treści została podjęta. 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej P.Jacek Konarzewski poprosił o poinformowanie co leży w obowiązkach członka Rady Nadzorczej. Wyjaśnień udzielił mu Przewodniczący RN p.tomasz Grzelak. Poinformował także zebranych, że kadencja kończy się p.krzysztofowi Gregorczykowi i p. Sławomirowi Straszewskiemu, w związku z tym do RN należy wybrać dwóch członków. Przewodniczący WZCz. poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydatury: p. Marka Moskala, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przedstawił się zebranym, powiedział że mieszka w budynku nr 11, ma 36 lat, zawodowo zajmuje się projektowaniem sieci telekomunikacyjnych, jest członkiem spółdzielni od 2004 r., jest miłym i dobrym sąsiadem. p. Joanny Wojak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. P.Wojak powiedziała że mieszka w budynku nr 13, z wykształcenia jest mechanikiem, prowadzi 2 firmy. p. Michała Bud-Gusaim, który wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział, że chciałby realizować program przedstawiony wcześniej bo on ma sens, popiera zabudowę tarasów i głosowałby za podwyżką opłat eksploatacyjnych. p. Sławomira Straszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. p.longin Kokot wyraził wątpliwość, że jeśli p.straszewski dobrze prowadzi Zarząd, to po co wybierać go do Rady Nadzorczej i poprzez oddelegowanie go do Zarządu zmniejszać skład RN? Osoba z sali zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący WZCz. zarządził głosowanie jawne nad tym wnioskiem. Wyniki głosowania był jednogłośny: 46 głosów za. Przewodniczący WZCz. stwierdził zgłoszenie czworga kandydatów do Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie tajne. Poinstruował zebranych aby na karcie do głosowania nr 7 wpisali bez skreśleń nazwiska jednego lub dwóch kandydatów na których chcą oddać głos. Komisja Skrutacyjna po zebraniu i przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki wyborów do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania tajnego: za kandydaturą p.sławomira Straszewskiego- 31 głosów, za kandydaturą p.marka Moskala- 23 głosy, za kandydaturą p.michała Bud-Gusaim - 19 głosów, za kandydaturą p.joanny Wojak- 11 głosów, głosy na 4 kartach były nieważne. Uchwałą nr 7 WZCz. Członkiem Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję został p.sławomir Straszewski. Uchwałą nr 8 WZCz. Członkiem Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję został p.marek Moskal. 10. Podjęcie uchwał o zmianie statutu Spółdzielni Przewodniczący WZCz. p.michał Bud-Gusaim poprosił wnioskodawców o przedstawienie 10

11 proponowanej zmiany w statucie dotyczącej zmiany nazwy spółdzielni z "Spółdzielnia Mieszkaniowa przy SGGW" na Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Bażantarni". Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że spółdzielnia została poinformowana o procesie pomiędzy SGGW (Powód) a Miastem St. Warszawa (Pozwany), w którym spółdzielnia została wezwana przez powoda do wzięcia udziału w procesie w charakterze przypozwanego. Decyzją zarządu spółdzielni, po zasięgnięciu konsultacji prawnej zdecydowano, że bezpiecznym dla spółdzielni będzie nie przystępowanie do tego procesu. Istotą tego procesu jest sprawa zapłacenia przez SGGW tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste jednej z działek gruntu, z której została zwolniona w celu realizacji celów statutowych jako Uczelnia państwowa. Wartość przedmiotu sporu wynosi ,00 PLN plus koszty postępowania i odsetki. Członek Zarządu p. Sławomir Straszewski wyjaśnił że nabywaliśmy przedmiotową działkę gruntu tj. działkę nr 1/7 o powierzchni 4300 metrów kwadratowych znajdującą się obecnie pod budynkiem położonym przy ul. Przy Bażantarni 13 w szeregu aktów notarialnych, działka ta podlegała także wcześniejszej wymianie pomiędzy SGGW a gminą Warszawa Ursynów, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych SGGW. Były to akt notarialne nr 5121/96 z dnia 21 sierpnia 1996 roku, nr, protokół uzgodnień z dnia 8 lipca 1998 roku, akt notarialny nr 14482/98 z 30 lipca 1998 roku, akt notarialny nr 9178/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku. Podkreślił, że zawarcie w 2003 roku właściwej (ostatecznej) umowy sprzedaży tej działki było możliwe dzięki staraniom ówczesnego członka RN Pana Kazimierza Grzelaka, który w toku działań nadzorczych stwierdził, że mimo podpisania w 1998 roku przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży tej nieruchomości ówczesny zarząd spółdzielni nie podejmował przez 4 lata żadnych kroków w celu podpisania umowy ostatecznej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki. Sprawą niepokojącą obecnie jest to, że przedstawiciele spółdzielni podpisując warunkową umowę sprzedaży w 1998 roku zobowiązali się wnieść, w miejsce SGGW m in. tzw. pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste, z którego SGGW została zwolniona, otrzymując grunt na realizację celów statutowych uczelni. Pan Sławomir Straszewski podkreślił jednak, że nie ma to nic wspólnego z nabytym prawem wieczystego użytkowania działki, które zostało nabyte w sposób prawidłowy i nie może być podważone. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak powiedział, że możemy się liczyć z roszczeniami za używanie nazwy SGGW do której nie mamy prawa, poza tym ta nazwa źle się kojarzy w urzędach. Przypomniał, że taką zmianę władze spółdzielni proponowały już w zeszłym roku, ale nie została ona przegłosowana. Powodem była kwestia związanych z tym kosztów. Zapewnił, że wszystkie zmiany zostaną dokonane przy okazji składania dokumentów do KRS, trzeba będzie wymienić tylko kilka pieczątek. P.Wojciech Malesa poprosił aby prawnik wytłumaczył co spowoduje zmiana nazwy spółdzielni, jeśli to głęboko uzasadniona zmiana to może jest ona potrzebna. W odpowiedzi adwokat Marcin Jędrzejczyk spytał, czy zakładają spółdzielnię mieliśmy zgodę na używanie nazwy SGGW? Istnieje możliwość, że uczelnia będzie chciała uzyskać od spółdzielni należność z tego tytułu. Zmiana nazwy nie zmieni sytuacji spółdzielni, ponieważ będzie to ta sama spółdzielnia. P. Jędrzejczyk dodał, że z doświadczenia w sprawie gruntów ma przekonanie, że łatwiejsza byłaby sytuacja gdyby w nazwie spółdzielni nie było SGGW. P. Maria Zajączkowska przypomniała, że gdy spółdzielnia była zakładana, to była ona mocno związana z SGGW. Jądro spółdzielni stanowili pracownicy SGGW i było jeszcze parę innych osób. Ziemia była kupiona od SGGW. Dodała, że zmiana nazwy może być także na naszą niekorzyść, bo dopiero wtedy SGGW może się do nas zwrócić. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak odpowiedział, że uczelnia jest tam, a spółdzielnia tu i trzeba 11

12 uciąć wszystkie możliwe niebezpieczeństwa. P. Andrzej Pisula poinformował, że p.malesa był w tamtym czasie w Radzie Ursynowa, uczelnia odstąpiła od wielu spraw np. dotyczących parku na Moczydle. Dodał, że zmiana nazwy będzie kosztowała, bo trzeba będzie zmieniać dokumenty. P. Paweł Jakubowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie. Przewodniczący WZCz. poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za wnioskiem - 45 głosów, przeciw - 0 głosów, W tej sytuacji Przewodniczący WZCz. zamknął dyskusję, odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 9 o zmianie par. 1 ust. 1 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 9. za przyjęciem uchwały - 24 głosy, przeciw - 22 głosy, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 31 głosów. Uchwała nr 9 WZCz. nie została podjęta. Przewodniczący WZCz. p.michał Bud-Gusaim poprosił wnioskodawców o przedstawienie proponowanej zmiany w statucie dotyczącej zakazu prowadzenia w budynkach spółdzielni działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych, alkoholu i materiałów niebezpiecznych. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski poinformował, że Rada Nadzorcza i WZCz. były już angażowane do wypowiadania się o prowadzeniu takiej działalności w budynkach spółdzielni i zawsze 100% ludzi opowiadało się przeciwko. Dlatego Rada Nadzorcza zaproponowała dokonanie odpowiednich zmian w statucie Spółdzielni. P.Aldona Zawojska zaproponowała aby dodać do tej listy jeszcze agencje towarzyskie. Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że w swojej praktyce miał dwie takie sprawy i problem polega na definicji co jest agencją towarzyską. Stwierdził, że na ten problem można reagować i walczyć w sposób doraźny. Wyjaśnił, że art.17^10 to procedura która ma szybko doprowadzić do porządku w razie gdy wystąpi duża uciążliwość działalności dla mieszkańców. P.Katarzyna Starzyńska powiedziała, że cała sprawa dotyczy jej wniosku o prowadzenie sklepu z markowymi alkoholami. Poprosiła zebranych aby zastanowili się, czy uchwalając takie zmiany sami nie zamykają sobie drogi ponieważ lokale użytkowe w tych budynkach mają problemy. Stwierdziła, że w sprawie sklepu z markowymi alkoholami kontaktował się z nią Marek Kondrat i nasz budynek zyskałby gdyby on prowadził tu swoją działalność. P.Marzena Fabijańska spytała jaką p.starzyńska da nam gwarancję, że w sklepie będą sprzedawane drogie wina i markowe alkohole, a z czasem nie zmieni się on w sklep z piwem, winem i wódką. Podkreśliła bliskość Alei Kasztanowej i uciążliwość związaną z pijącymi tam wieczorem alkohol osobami. P.Katarzyna Starzyńska powiedziała, ze u nas wszystko jest zabronione i dodała, że to byłby sklep z drogimi winami kupowanymi w skrzynkach. P.Stanisław Gawroński spytał, czy ta zmiana statutu będzie dotyczyła wszystkich kolejnych takich wniosków. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski powiedział, że p.starzyńska uczciwie przyszła do Zarządu i zapytała o możliwość prowadzenia takiej działalności. Stwierdził, że każdy taki wniosek był 12

13 odrzucany i kierowany do oceny przez WZCz. W tej chwili spółdzielnia nie ma narzędzi aby w sprawny sposób wyegzekwować zakończenie prowadzenia takich działalności w przypadku braku zgody Spółdzielni. Władze spółdzielni chciałyby uregulować tę sprawę raz na zawsze aby nie ciągać wnioskodawcy od instancji do instancji. Adwokat Marcin Jędrzejczyk powiedział, że na sprzedaż alkoholu zawsze wymagana jest zgoda zarządcy. Jeśli jest to działalność uciążliwa to są możliwości egzekwowania ale post factum. P.Wojciech Malesa powiedział, ze musimy być elastyczni. Spytał jak wyglądałby problem dowozu towaru do sklepu gdy nie ma tam dojazdu? P.Jacek Malejczyk powiedział, że sformułowanie o materiałach niebezpiecznych jest niekonkretne i może lepsze byłyby materiały pirotechniczne. Przewodniczący RN Tomasz Grzelak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie i przejście do głosowania. Przewodniczący WZCz. poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania jawnego: za wnioskiem - 42 głosy, przeciw - 0 głosów, Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 10 o dodaniu ust. 4 w par. 19 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 10 za przyjęciem uchwały - 27 głosów, przeciw - 17 głosów, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 30 głosów. Uchwała nr 10 WZCz. nie została podjęta. Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 11 o dodaniu ust. 2 w par. 15 statutu Spółdzielni i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 11 za przyjęciem uchwały - 26 głosów, przeciw - 18 głosów, Do przyjęcia uchwały, wprowadzającej zmiany w statucie, wymaganych było 2/3 oddanych głosów czyli 30 głosów. Uchwała nr 11 WZCz. nie została podjęta. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania się Pani Katarzyny Starzyńskiej od postanowień uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2011 roku Członek Zarządu p.sławomir Straszewski zreferował sprawę p.katarzyny Starzyńskiej. Poprosił WZCz. o podtrzymanie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej. P.Marzena Fabijańska spytała co stanie się jeśli działalność okaże się uciążliwa dla mieszkańców? p.sławomir Straszewski odpowiedział, że zostanie nam postępowanie wewnątrzspółdzielcze. Przewodniczący WZCz. odczytał treść zgłoszonej Uchwały nr 12 o podtrzymaniu uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2011 roku dotyczącej decyzji zarządu spółdzielni w sprawie pisma Pani Katarzyny Starzyńskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku o zmianie profilu działalności i zarządził przejście do głosowania na karcie do głosowania nr 12. za przyjęciem uchwały - 20 głosów, 13

14 przeciw - 13 głosów, 4 głosy nieważne. Uchwała nr 12 WZCz. została podjęta. 12. Wolne wnioski P.Wojciech Malesa poruszył problem dowozu towarów do sklepów. P.Beata Sawicka spytała o remonty tarasów w 2011 r. które nie będą zabudowywane. Spytała czy jest to realne czy został już wybrany jakiś wykonawca. Członek Zarządu p.sławomir Straszewski odpowiedział, że na lipiec i sierpień 2011 r. zaplanowany jest remont 220 m2 tarasów. Dostęp do remontowanych tarasów będzie z zewnątrz, poprzez rusztowania spółdzielni. P. Danuta Leonik poruszyła problem śmietników. Powiedziała, że drzwi do śmietnika w budynku 13 są ciągle otwarte, z powodu brzydkiego zapachu nie można otwierać okien. Po opróżnieniu pojemniki są ciągle mieszane i w związku z tym segregacja śmieci jest bez sensu. P.Leonik odniosła się też do sprawy zwierząt biegających po terenie bez smyczy. Stwierdziła, że kilka razy zwracała na to uwagę właścicielom, ale to nie skutkuje i jest nieprzyjemne więc sprawę należy załatwić przepisami. Powiedziała też, że mino remontu w 10 klatce woda nadal wybija i ścieka do jej piwnicy, w związku z tym codziennie musi z niej usuwać wodę. p.sławomir Straszewski odpowiedział, że jeśli stan sprzątania, także śmietników, się nie poprawi firma sprzątająca będzie musiała odejść. Zarządzi też częstsze mycie kontenerów na śmieci. Powiedział, że w 10 klatce wybija woda gruntowa, po usunięciu jednego przecieku woda wybija gdzie indziej. Konieczne będzie odkrycie fundamentów na długości ok. 40 m. Ostatnio p.straszewski dowiedział się, że wzdłuż Al..Kasztanowej biegł rów melioracyjny, zasypany w latach 50-tych. W okresie budowy budynku nr 13 był suchy rok i odstąpiono od wielu izolacji. Jeśli nastąpią 3 mokre lata, to będziemy mieć wodę w garażach. P.Katarzyna Dobosz-Rojewska spytała co z parapetami które zostały zniszczone przy okazji zabudowy tarasów. Parapety rdzewieją i kto będzie za to płacił? Przypomniała też, że w 2008 r. zgłosiła zaciek w mieszkaniu od strony podwórka i spytała jak długo jeszcze będzie czekać na remont. p.sławomir Straszewski odpowiedział, że po zabudowie tarasów ruszy ocieplanie elewacji i parapety będą wymieniane. Stwierdził, że Spółdzielnia jest gotowa do remontu u p.rojewskiej, taką gotowość zgłosił 24 marca. Jednak nie może zaakceptować warunku p.rojewskiej, że nie wolno mu wejść do jej lokalu. Jako osoba odpowiedzialna za działalność i finanse spółdzielni musi mieć możliwość oceny i zaakceptowania tych wydatków, bez tego nie podpisze żadnych dokumentów. P.Wojciech Malesa powiedział, ze chciałby podziękować przewodniczącemu za prowadzenie zebrania, Radzie Nadzorczej i p.straszewskiemu i wnioskuje aby zebranie zakończyć. 13. Zamknięcie obrad Wobec braku dalszych chętnych do wypowiedzi i wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZCz. podziękował obecnym za przybycie i uczestnictwo i zakończył obrady. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Marzena Fabijańska Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Michał Bud-Gusaim 14

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06. PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.2012r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku Na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) byli obecni: 1. Krzysztof Gregorczyk VRN, protokolant posiedzenia 2. Tomasz Grzelak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku-

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku- Załącznik do uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013r. Regulamin Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada Uchwała nr 1 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. postanawia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r.

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. PROTOKÓŁ CZŁONKÓW MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Kabel Robert Kopacz. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A.

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. Wrocław, dnia 31 maja 2017. PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. odbytego w dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu W dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków 1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu załącznik do uchwały Nr 9/2011, Walnego Zgromadzenia Członków SM Podzamcze w Wałbrzychu R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu 1 Rada Nadzorcza działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa 23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa I. Przepisy ogólne. 1. 1. Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego)

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego) AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Tekst jednolity REGULAMINU RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami: - art. 44-46a i art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE,

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, które odbyło się w czterech częściach w dniach 30 maja, 1, 2 i 3 czerwca 2016 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 14.09.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MR

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MR PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE które odbyło się w czterech częściach w dniach 3, 5, 6, 7 czerwca 2013 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej.

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SKARBEK w Łęcznej. REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "SKARBEK" w Łęcznej. 1 Zebranie Przedstawicieli zastępuje Walne Zgromadzenie Członków i działa na podstawie przepisów art. 35-42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALNYCH MO WCO W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, zwane dalej Stowarzyszeniem. Art. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 22/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A." z dnia 24 sierpnia 2006 roku

UCHWAŁA nr 22/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Toora Poland S.A. z dnia 24 sierpnia 2006 roku UCHWAŁA nr 22/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stosownie do artykułu 409 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN OBRAD ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne i tryb zwoływania zebrań. 1. Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni,zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów : 1) Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gryf w Gryfowie Śląskim 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity)

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity) R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity) Rada Nadzorcza Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY NIERUCHOMOŚCI

Regulamin RADY NIERUCHOMOŚCI 1 Regulamin RADY NIERUCHOMOŚCI Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nieruchomości stanowi pochodzącą z wyboru stałą reprezentację mieszkańców danej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI =========================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom w e W r o c ł a w i u I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 2. Zebranie Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo