O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego"

Transkrypt

1 O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego: - Kodeks postępowania karnego Kościan rok wydania 1945 r., - Kodeks zobowiązań Warszawa rok wydania 1946 r., - Kodeks postępowania cywilnego Warszawa rok wydania 1946 r. - Kodeks postępowania niespornego Łódź rok wydania 1946 r. - Kodeks zobowiązań autor Święcicki Witold- Łódź rok wydania 1946 r. - Orzecznictwo powojenne Sadu Najwyższego w sprawach cywilnych Łódź rok wydania Prawo cywilne część I Warszawa rok wydania Prawo o sadach ubezpieczeń społecznych Warszawa rok wydania Kodeks handlowy Warszawa rok wydania Prawo karno skarbowe Warszawa rok wydania Ochrona wynalazków i znaków towarowych - M. Waligórski Proces cywilny dynamika Warszawa rok wydania Prawo o notariacie - Warszawa rok wydania Teodor Swinarski Skorowidz przep. Prawnych Warszawa rok wydania 1948, - W.I. Lenin Marks Engels Marksizm Warszawa rok wydania 1948, - Przepisy mieszkaniowe Kraków rok wydania Stanisław Rospond Skorowidz ustal. nazw na ziemiach zachodnich Warszawa rok wydania 1948 sztuk 2, - J. Wasilkowski Prawo rzeczowe Warszawa, rok wydania 1948, - Komplet Dz. U. za 1945 rok, - Komplet Dz. U. za rok 1946, - Komplet Dz. U. za 1947 rok, - Komplet Dz. U. za 1948 rok, - Komplet Dz. U. za 1944 rok, - Komplet Dz. U. część I za 1949 rok, - Komplet Dz. U. część II za 1949 rok, - Kodeks postępowania cywilnego wg stanu na 1949 Warszawa, rok wydania M. Sierieski Mały kodeks karny Warszawa, rok wydania T, Cyprian, P Asianowicz Karna i cywilna odpowiedzialność lekarza Kraków, rok wydania 1949, - K. Gorszenin Radziecka Prokuratura Warszawa, rok wydania 1950, - Regulamin w sprawie urzędowania sądów Warszawa, rok wydania 1950, - F. Engels Pochodzenie rodziny, własność prywatna i państwa Warszawa, rok wydania 1949, - O upadku feudalizmu i początkach rozwoju burżuazji Warszawa, rok wydania 1949,

2 - W. Lenin Dzieła wybrane Tom I, Warszawa, rok wydania 1949, - W. Lenin Dzieła wybrane Tom II, Warszawa, rok wydania 1949, - K. Marks, Engels Dzieła wybrane Tom I, Warszawa, rok wydania 1949, - K. Marks, Engels Dzieła wybrane Tom II, Warszawa, rok wydania 1949, - F. Mehring Karol Marks historia jego życia, Warszawa, rok wydania 1950, - Prawo spółdzielcze ustawa, Warszawa, rok wydania 1951, - Kodeks Postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1951, - L. Staff Polityczne założenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej, Warszawa, rok wydania 1951, - Wspomnienia z pola walki Warszawa, rok wydania 1951, - F. Engels Ludwik Feuerbach, Warszawa, rok wydania 1949, - I. Lenin Dzieła 20, Warszawa, rok wydania 1949, - I. Lenin Dzieła, Warszawa, rok wydania 1949, - I. Lenin Dzieła, Warszawa, rok wydania 1949, - I. Lenin Dzieła, Warszawa, rok wydania 1949, - Kodeks karny prawo o wykroczeniach - Warszawa, rok wydania 1952, - F. Jóźwiak Polska Partia Robotnicza, Warszawa, rok wydania 1952, - W. I Lenin Marksizm a rewizjonizm, Warszawa, rok wydania 1950, - Jak pracują obce wywiady w Polsce, Warszawa, rok wydania 1951, - S. Rozmaryn Polskie Prawo Państwowe, Warszawa, rok wydania 1951, - słownik polsko rosyjski, Warszawa, rok wydania 1950, - słownik rosyjsko polski, Warszawa, rok wydania 1950, - Deklaracja idea PZPR - Warszawa, rok wydania 1950, - Ł. Łune Międzynarodowe prawo prywatne. Warszawa, rok wydania 1950, - W. I. Lenin Dzieła, Warszawa, rok wydania 1950, - Ł. Kurdybacka Dzieje Oświaty kościelnej - Warszawa, rok wydania 1950, - I. Lenin Dzieła, Warszawa, rok wydania 1950, - Przepisy o kasach i rachunkowości w sadach, Warszawa, rok wydania 1953, - Ochrona czci na tle krytyki i samokrytyki, Warszawa, rok wydania 1953, - Kodeks rodzinny wg Sanu na 1954r., Warszawa, rok wydania 1954, - Kodeks zobowiązań, Warszawa, rok wydania 1953, - Instrukcja dla pracowników sklepowych, Warszawa, rok wydania 1953, - Ślusarek Zasady systemu budżetowego, Warszawa, rok wydania 1953, - J. Makowski Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa, rok wydania 1948, - Prawo spadkowe, Warszawa, rok wydania 1954, - Prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych, Warszawa, rok wydania 1954, - R. Kaczmarek Składnica akt, Warszawa, rok wydania 1954, - s. Kalinowski Rewizja nadzwyczajna w Polskim procesie karnym, Warszawa, rok wydania 1954, - Dyscyplina etatów i płac, Warszawa, rok wydania 1954, - S. Garlicki Urlopy pracownicze, wypoczynkowe i okolicznościowe, Warszawa, rok wydania 1955, - Kodeks Postępowania Cywilnego wyd. VI, Warszawa, rok wydania 1954, -Kodeks rodzinny, Warszawa, rok wydania 1955, - Prawo finansowe, Warszawa, rok wydania 1955, - H. Kempisty Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa, rok wydania 1955, - Obowiązek alimentacyjny, Warszawa, rok wydania 1956, - Zobowiązania część szczegółowa, Warszawa, rok wydania 1956, - Materializm dialektyczny, Warszawa, rok wydania 1956,

3 - Kodeks postępowania niespornego, Warszawa, rok wydania 1956, - Materiały XX zjazdu KPP Zw.R., Warszawa, rok wydania 1956, - Leon Penner Amnestia w 27 IV 1956, Warszawa, rok wydania 1956, - Regulamin czynności, Warszawa, rok wydania 1956, - Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania 1956, - Z. Ziembiński Jak dochodzić ojcostwa i alimentów dla dziecka, Warszawa, rok wydania 1956, - W. Siedlecki Zarys postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1956, - Publiczna gospodarka Sokalami, Warszawa, rok wydania 1956, - Z. Rybicki Przepisy karno - administracyjne, Warszawa, rok wydania 1954, - J. Wasilkowski Prawo Rzeczowe cz. I, Warszawa, rok wydania 1956, - J. Wasilkowski Prawo rzeczowe cz. II, Warszawa, rok wydania 1956, - J. Policzkiewicz i inni Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1956, - A. Stelmachowski Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa, rok wydania 1957, - Kodeks postępowania niespornego, Warszawa, rok wydania 1957, - W. Piotrowski Nowe warunki rozwiązania stosunku pracy, Warszawa, rok wydania 1957, - J. Sajewski Przepisy samochodowe komentarz, Warszawa, rok wydania 1957, - J. Winiarz O wynagradzaniu szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy państwowych, Warszawa, rok wydania 1957, -S. Śliwiński Wznowienie postępowania karnego w prawie karnym Polski na tle porównawczym, Warszawa, rok wydania 1957, - R. Moszyński Działy spadkowe, Warszawa, rok wydania 1957, - M. Guzińska Doświadczenia kuratora sądowego w świetle 100 dozorów, Warszawa, rok wydania 1957, - W. Świetlicki Postępowanie dowodowe w sprawach naukowych a księgowość, Warszawa, rok wydania 1957, - J. Białobrzeski i inni Postępowanie podatkowe, Warszawa, rok wydania 1958, - Warunkowe zwolnienie, Warszawa, rok wydania 1958, - S. Breyer, J. Ignatowicz i inni prawo cywilne z orzecznictwem I, Warszawa, rok wydania 1958, - S. Breyer, J. Ignatowicz i inni prawo cywilne z orzecznictwem II, Warszawa, rok wydania 1958, - Ustawodawstwo Polski Ludowej T I, Warszawa, rok wydania 1957, - W. Siedlecki Zarys postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1957, - J. Franz Podatki i opłaty terenowe, Warszawa, rok wydania 1958, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1958, - Koszty sądowe i s postępowaniu arbitrażowym, Warszawa, rok wydania 1958, - S. Garlicki Urlopy pracownicze, Warszawa, rok wydania 1958, - M. Piekarski Odpowiedzialność za manco, Warszawa, rok wydania 1958, - Z. Kopankiewicz Prawa emerytów i rencistów, Warszawa, rok wydania 1958, - H. Mokrzyński i J. Franz Podatek do nabycia praw majątkowych opłata skarbowa, Warszawa, rok wydania 1958, - J. Białobrzeski i inni Podatek obrotowy i podatek dochodowy, Warszawa, rok wydania 1958, - Sąd Najwyższy orzekł., Warszawa, rok wydania 1958, - W. Kubiak O przymusowym ściąganiu podatków, Warszawa, rok wydania 1957, - W. Siedlecki Zasady wyrokowania w procesach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1957, - Zaopatrzenie emerytalne, Warszawa, rok wydania 1958,

4 - T. Wasylecki Zaopatrzenie inwalidów wojen i innych, Warszawa, rok wydania 1958, - R. Moszyński Zasiedzenie i rozgraniczenie, Warszawa, rok wydania 1959, - Z. Leoński Przepisy o postępowania przymusowym w administracyjnym, Warszawa, rok wydania 1959, - E. Wengerek Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania 1958, - Prawo handlowe i przemysłowe, Warszawa, rok wydania 1958, - Kodeks postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1959, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, Warszawa, rok wydania 1959, - J. Bafia O zaostrzeniu i przyspieszeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, Warszawa, rok wydania 1959, - Radzieckie Prawo Cywilne, T I, Warszawa, rok wydania 1955, - Radzieckie Prawo Cywilne, T II, Warszawa, rok wydania 1955, - W. Natausen Zakup prawa o notariacie, Warszawa, rok wydania 1953, - Z. Ziembiński Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, Warszawa, rok wydania 1954, - R. R. Rachunow Teoria i praktyka ekspertyzy w radzieckim prawie karnym, Warszawa, rok wydania 1956, - E. Flejszic Zobowiązania z tytułu wyrządzenia szkody i niesłusznego rozbogacenie, Warszawa, rok wydania 1954, - S. Kalinowski Rewizja Nadzwyczajna w Polskim Procesie Karnym, Warszawa, rok wydania 1954, - D. Kasiew Radziecki ustrój sądowy, Warszawa, rok wydania 1954, - J. Policzkiewicz i inni Czynności sądowe w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1959, - Kodeks rodzinny z komentarzem, Warszawa, rok wydania 1959, - J. Gwiazdomorski Prawo spadkowe, Warszawa, rok wydania 1959, - P. Horyszowski Kryminalistyka, Warszawa, rok wydania 1958, - S. Szer Prawo spadkowe, Warszawa, rok wydania 1955, - J. Grzeszyk Niedobory manca, Warszawa, rok wydania 1959, - A. Śliwiński Polski proces karny, Warszawa, rok wydania 1959, - Ustawa o orzecznictwie karno administracyjnym, Warszawa, rok wydania 1959, - W. Siedlecki Postępowanie cywilne, Warszawa, rok wydania 1959, - J. Jodłowski, W. Siedlecki Postępowanie cywilne część ogólne, Warszawa, rok wydania 1959, - Prawo pracy T I, Warszawa, rok wydania 1959, - Prawo pracy T II, Warszawa, rok wydania 1959, - Skorowidz orzeczeń Sądu Najwyższego , Warszawa, rok wydania 1959, - Kodeks postępowania niespornego, Warszawa, rok wydania 1959, - Co wolno przywieźć i wywieść za granicę, Warszawa, rok wydania 1959, - Prawo lokalowe przepisy o budownictwie mieszkaniowym, Warszawa, rok wydania 1959, - W. Piotrowski Rozwiązanie stosunku pracy, Warszawa, rok wydania 1959, - S. Garlicki Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa, rok wydania 1959, - P. Horyszowski Śledcze oględziny miejsca, Warszawa, rok wydania 1959, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego prawa mat. Karnego , Warszawa, rok wydania 1958, - L. Rernell Własność społeczna jako przedmiot ochrony prawa karnego, Warszawa, rok wydania 1958, - B. Moszyński, L. Policka Przepisy o komornikach, Warszawa, rok wydania 1959,

5 - B. Moszyński, L. Policka Przepisy o komornikach, Warszawa, rok wydania 1959, - W. Siedlecki Podstawy rewizji cywilnej, Warszawa, rok wydania 1959, - Leo Hockberg i inni Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1959, - J. Gajewski Przepisy samochodowe, Warszawa, rok wydania 1959, - Mała encyklopedia prawna, Warszawa, rok wydania 1959, - H. Notecki takie jest prawo, Warszawa, rok wydania 1959, - Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa, rok wydania 1960, - Konstytucja i podstawowe akty ustawodawca w PRL, Warszawa, rok wydania 1960, - J. Bafia Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej, Warszawa, rok wydania 1960, - Ustawodawstwo Polski Ludowej II, Warszawa, rok wydania 1960, - Ustawodawstwo Polski Ludowej III, Warszawa, rok wydania 1960, - Ustawodawstwo Polski Ludowej IV, Warszawa, rok wydania 1960, - Ustawodawstwo Polski Ludowej V, Warszawa, rok wydania 1960, - Księgi wieczyste, Warszawa, rok wydania 1960, - Kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Warszawa, rok wydania 1960, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1960, - Kodeks postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1960, - Ustawa karno skarbowa, Warszawa, rok wydania 1960, - J. Bafia, L. Hochberg Przestępstwa gospodarcze komentarz, Warszawa, rok wydania 1960, - S. Kalinowski, Siewierski Kodeks Postępowania Karnego, Warszawa, rok wydania 1960, - Podział Administracyjny PRL, Warszawa, rok wydania L. Jastrzębski Prawo Łowieckie, Warszawa, rok wydania 1960, - K. Buchała Przestępstwa w komunikacji drogowej, Warszawa, rok wydania 1960, - Orzecznictwo Sąd Najwyższego sprawy cywilne , Warszawa, rok wydania 1961, - K. Lipiński Kodeks postępowania cywilnego komentarz, Warszawa, rok wydania 1961, - J. Litwin Prawo o aktach stanu cywilnego komentarz, Warszawa, rok wydania 1961, - K. Kocot Sposoby interpretacji karty Narodów Zjednoczonych, Warszawa, rok wydania 1961, - L. Ehrlich Prawo międzynarodowe, Warszawa, rok wydania 1958, - J. Starościak Prawo administracyjne, Warszawa, rok wydania 1959, - Kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Warszawa, rok wydania 1961, - Czynności sądowe w sprawach karnych, Warszawa, rok wydania 1961, - J.Grzeszyk Niedobory (nauka) w handlu uspołecz., Warszawa, rok wydania 1961, - J.Bafia Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, Warszawa, rok wydania Instrukcja dla Wydziałów Finansowych w sprawie stosowania ustawy karno-skarbowej, Warszawa, rok wydania Komentarz do ustawy karno-skarbowej, Warszawa, rok wydania Zbiór zarządzeń i okólników tom I 1961, Warszawa, rok wydania Prawo na co dzień, Warszawa, rok wydania M.Leonieni Warunkowe zawieszenie wykonania kary, Warszawa, rok wydania Prawo Spółdzielcze, Warszawa, rok wydania Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa, rok wydania R.Moszyński Działy spadkowe, Warszawa, rok wydania L.Lernell Wykład Prawa Karnego, Warszawa, rok wydania Prawo o notariacie oraz przep.wykon.,warszawa, rok wydania Kodeks karny Wojska Polskiego, Warszawa, rok wydania 1962

6 - Kodeks wojskowego postępowania karnego, Warszawa, rok wydania Kodeks postępowania administracyjnego,warszawa,rok wydania Z.Bożyczko Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Warszawa, rok wydania S.Garlicki,M.Piekarski Odpowiedzialność cywilna za niedobory,warszawa, rok wydania Prawo lokalowe-przepisy o budownictwie mieszkaniowym, Warszawa, rok wydania R.Czarnecki Rozgraniczenie nieruchomości, Warszawa, rok wydania Zbiór zarzadzeń,okólników Min.Spraw. tom II, Warszawa, rok wydania Prawo wywłaszczeniowe, Warszawa, rok wydania M.Gersdorf,I.Ignatowicz Ustawa o i ich związkach,warszawa, rok wydania Z.Trybulski Bibliografia prawa i postępowania cywilnego , Warszawa, rok wydania Zaopatrzenie emerytalne, Warszawa, rok wydania Instrukcja dla wydziałów finansowych w spr.wykon.majątk.represji karnej, Warszawa, rok wydania Regulamin czynności S.W.i P., Warszawa, rok wydania Regulamin czynności S.W i P., Warszawa, rok wydania Projekt kodeksu karnego, Warszawa, rok wydania A.Banaszek Geneza i działalności społecznych sądów robotniczych, Warszawa, rok wydania Koszty sądowe, Warszawa, rok wydania Koszty sądowe, Warszawa, rok wydania Koszty sądowe, Warszawa, rok wydania O transporcie drogowym i spedycji krajowej, Warszawa, rok wydania Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa, rok wydania Walka państw socjalistycznych o powszechne i całkowite rozbrojenie, Warszawa, rok wydania Skorowidz orzeczeń Izby Karnej S.N , Warszawa, rok wydania Skorowidz orzeczeń Izby Karnej S.N , Warszawa, rok wydania Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania Kodeks karny w/g stanu 01.IV.1963, Warszawa, rok wydania Ustawa karno-skarbowa, Warszawa, rok wydania J.Franz,I.Mokrzyński Opłata skarbowa,podatek od nabycia praw majątkowych, Warszawa, rok wydania S.Waltoś Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa, rok wydania J.Wąsik Kara dożywotniego więzienia, Warszawa, rok wydania C.Sawicz Poradnik ławnika, Warszawa, rok wydania H.Kempisky Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa, rok wydania Koszty sądowe, Warszawa, rok wydania J.Ignatowicz Ochrona posiadania, Warszawa, rok wydania Kodeks karny w/g stanu na dz.01.iv.1963, Warszawa, rok wydania Chuligaństwo studia, Warszawa, rok wydania Prawo cywilne i kodeks rodzinny, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej 1951, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania 1952

7 - Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Zbiór orzeczeń SN Izby Cywilnej i Karnej, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1946r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1946r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1947r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1950r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1950r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1951r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1951r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1952r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1952r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1953r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1953r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1954r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1954r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1955r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1955r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1956r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1956r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1957r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1957r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1958r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1958r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1959r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1959r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1960r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1961r, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1961r, Warszawa, rok wydania Nowe Czasy 1950r., Warszawa, rok wydania Nowe Czasy 1953r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1954r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1954r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1956r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1956r., Warszawa, rok wydania 1956

8 - Nowe Prawo 1957r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1957r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1958r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1958r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1959r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1960r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1960r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1959r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1961r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1961r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1951r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1952r., Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1962r., Warszawa, rok wydania Panstwo i Prawo 1962r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1962, Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1962, Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw (zbiór) 1951r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1952r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1953r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1954r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1955r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1956r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1957r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1957r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1958r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1959r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1960r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1961r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1961r., Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1962r., Warszawa, rok wydania prof.grzywa Dąbrowski Medycyna sądowa dla pracowników, Warszawa - Projekt kodeksu postępowania PRL, Warszawa, rok wydania Monitor Polski 1959r., Warszawa, rok wydania Monitor Polski 1960r., Warszawa, rok wydania Monitor Polski 1961r., Warszawa, rok wydania Monitor Polski 1962r., Warszawa, rok wydania Orzecznictwo Sądów Polskich 1957r.,1958r., Warszawa, rok wydania Orzecznictwo Sądów Polskich 1959r., Warszawa, rok wydania Orzecznictwo Sądów Polskich 1960r., Warszawa, rok wydania S.Kalinowski Przebieg procesu karnego, Warszawa, rok wydania M.Sawczuk Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania Regulamin czynności sądów rejonowych, Warszawa, rok wydania Dzienniki Ustaw 1963r., Warszawa, rok wydania Monitor Polski 1963r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1962r., Warszawa, rok wydania Nowe Prawo 1963r., Warszawa, rok wydania Orzecznictwo S.N. Izba Karna i Wojskowa 1963r.,Warszawa, rok wydania Orzecznictwo S.N. Izba Karna i Wojskowa 1963r.,Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1963r.,Warszawa, rok wydania 1962

9 - Państwo i Prawo 1963r.,Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1963r.,Warszawa, rok wydania Z.Adaszewski-Ciliński Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania Z. Adaszewski Celiński Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Z. Adaszewski Celiński Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Z. Adaszewski Celiński Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Z. Adaszewski Celiński Czynności sekretarza sądowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Z. Adaszewski Celiński Czynności sekretarza sadowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Kodeks postępowania karnego stan na 31.XII 1963, Warszawa, rok wydania 1964, - Kodeks drogowy wyd. IV, Warszawa, rok wydania 1964, - Jerzy Bafia Zmiana kwalifikacji prawnej w procesie karnym, Warszawa, rok wydania 1964, - F. Engels Zasady komunizmu, Warszawa, rok wydania 1949, - F. Engels Anty Duhring, Warszawa, rok wydania 1948, - K. Kautsk Nauki Ekonomiczne K. Marksa, Warszawa, rok wydania 1949, - E. Serzom, J. Starościak Kodeks Postępowania Administracyjnego, Warszawa, rok wydania 1964, - J. Kruszewska, T Jackowski Dostawy, roboty i usługi jednostek spółdzielczych, społecznych i prywatnych, Warszawa, rok wydania 1964, - Ustrój Sądów Powszechnych, Warszawa, rok wydania 1964, - Przepisy dotyczące komorników, Warszawa, rok wydania 1964, - Prawo cywilne i kodeks rodzinny, Warszawa, rok wydania 1961, - Kodeks karny i prawo o wykroczeniach stan na 1. III. 1960, Warszawa, rok wydania 1960, - Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wg stanu na 15. III. 1964r. Warszawa, rok wydania 1964, - Kodeks cywilny, Warszawa, rok wydania 1964, - J. Bratoszewski, W. Kocoń i W. Żebrowski Poradnik biegłego sądowego, Warszawa, rok wydania 1964, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Cyw. 1962, Warszawa, rok wydania 1962, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Cyw. 1963r., Warszawa, rok wydania 1963, - Orzecznictwo Sadu Polskich i Arbitrażowych 1962, Warszawa, rok wydania 1962, - Orzecznictwo Sądów Polskich i Arbitrażowych, Warszawa, rok wydania 1963, - L. Keck Skorowidz przepisów prawnych ogr w MP i Dz. U. w latach , , Warszawa, rok wydania 1964, - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa, rok wydania 1964, - O. Chyliński, W. Sutekursk Prawo karne część szczegółowa - Warszawa, rok wydania 1964, - Dodatek do II tomy zbioru zarządzeń okólników Ministra Sprawiedliwości, Obrót prawny z zagranicą, Warszawa, rok wydania 1964, - Prawo lokalowe przepisy o budownictwie mieszkaniowym, Warszawa, rok wydania 1964, - Ustrój sądów powszechnych, Warszawa, rok wydania 1965, - Ustrój sadów powszechnych, Warszawa, rok wydania 1965, - Monitor Polski, Warszawa, rok wydania Dziennik Urzędowy, Warszawa, rok wydania Orzecznictwo S. N. Izba Cywilna t. I i t. II, Warszawa, rok wydania Orzecznictwo S.N. Izba Karna 1964, Warszawa, rok wydania 1964, - Nowe Prawo 1964, Warszawa, rok wydania Państwo i prawo t. I i t. II zeszyt r., Warszawa, rok wydania 1964

10 - Bafia Leo, Hochberg Leo, M. Siewierski Ustawy karne PRL komentarz, Warszawa, rok wydania Zbiór przepisów dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Warszawa, rok wydania 1965, - Z. Klafkowski, A. Rosieńkiewicz, S. Czajkowski Państwowy arbitraż gospodarczy i obsługa prawna, Warszawa, rok wydania 1965, - J. Więcek Stowarzyszenia w państwie socjalistycznym, Warszawa, rok wydania 1965, - K. Pietrzykowski, Dziedziczenie gospodarstw rolnych, Warszawa, rok wydania 1965, - J. Litwin Prawo o Aktach Stanu Cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Stanisław Parela Wykonanie orzeczeń w sprawach karnych komentarz, Warszawa, rok wydania 1965, - M. Siewierski :Kodeks karny komentarz, Warszawa, rok wydania 1965, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Komentarz do ustawy karno skarbowej, Warszawa, rok wydania 1965, - Cesare Beccaria O przestępstwach i karach, Warszawa, rok wydania 1959, - Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa, rok wydania 1965, - W. Siedlecki Nieważność procesu cywilnego, Warszawa, rok wydania 1965, - Prawo rodzinne i spadkowe europejskich państw socjalistycznych t. I, Warszawa, rok wydania 1965, - Gutekunst Kryminalistyka, Warszawa, rok wydania 1965, - E. Wierzbowski Umowy międzynarodowe PRL dotyczące obrotu prawnego, Warszawa, rok wydania 1966, - Orzecznictwo S.N Izba karna 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo I-IV 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo V-IX 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo X-XII 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Nowe prawo 1965 I-VI, Warszawa, rok wydania 1966, - Nowe prawo 1965 V-XII, Warszawa, rok wydania 1966, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1965 I-V, Warszawa, rok wydania 1966, - Orzecznictwo S.N Izba Cywilna 1965 V-XII, Warszawa, rok wydania 1966, - Dzienniki Ustaw 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Monitor Polski 1965, Warszawa, rok wydania 1966, - Z. Krzemiński Sądowe ustalenie ojcostwa, Warszawa, rok wydania 1966, - A. Stelmachowski i inni :O przysposobieniu (adopcji) dzieci, Warszawa, rok wydania 1966, - J. Bolezła Przepis o ustalaniu cen, Warszawa, rok wydania 1966, - Z. Keck Skorowidz przepisów prawnych ; , Warszawa, rok wydania 1966, - Projekt kodeksu karnego, Warszawa, rok wydania 1966, - W. Berułowicz Znaczenie prawne sadowego dochodzenia roszczeń, Warszawa, rok wydania 1966, - Kalinowski, M. Siewierski Kodeks postępowania karnego komentarz, Warszawa, rok wydania 1966, - Rola prawa w interpretacji ziem zachodnich, Warszawa, rok wydania 1966, - J. Białobrzeski Tabela potrąceń podatku od wynagrodzeń, Warszawa, rok wydania 1966, - Z. Ziembiński Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa, rok wydania 1966, - F. Rusek Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa, rok wydania 1966,

11 - H. Kempisty Ustrój sądów komentarz, Warszawa, rok wydania 1966, - Kodeks cywilny rodzinny prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, rok wydania 1966, - H. Kempisty Ustrój sądów powszechnych komentarz, Warszawa, rok wydania 1966, - S. Sarlicki, E. Szeremeta Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczeń rodzinnych, Warszawa, rok wydania 1966, - J. Prokopczuk Prawo lokalowe, Warszawa, rok wydania 1966, - L. Bar Kodeks budowlany, Warszawa, rok wydania 1966, - Dzienniki Ustaw 1966r., Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Monitor Polski 1966, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Orzecznictwo sądów polskich i komisji arbitrażowych 1965, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Orzecznictwo S.N. Izba karna, 1966, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Izba Cywilna 1966, Warszawa, rok wydania 1966, okłdka - S. Brener, B. Dobrzański, S. Sross Kodeks rodzinny i opiekuńczy Warszawa, rok wydania 1966, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1966, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1966, - Spis miejscowości PRL, Warszawa, rok wydania 1966, - Z. Krzemiński, W. Żywicki Rozwód komentarz, przepisy związkowe, Warszawa, rok wydania Orzecznictwo Sądów Polskich i komisji arbitrażowych 1996, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Państwo i prawo, styczeń 1966, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Państwo i prawo, luty 1966, Warszawa, rok wydania 1966, okładka - Państwo i prawo, marzec 1966, Warszawa, rok wydania 1966 okładka, - Państwo i prawo, kwiecień maj, okładka, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo, wrzesień okładka, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo, październik 1966 okładka, Warszawa, rok wydania 1966, - Prawo i państwo, listopad 1966 okładka, Warszawa, rok wydania 1966, - Państwo i prawo, grudzień 1966r. okładka, Warszawa, rok wydania 1966, - Biruta Lewaszkiewicz Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo za pomocą siły przyrody - Warszawa, rok wydania 1967, - J. Swaja Kara umowna wg kodeksu, Warszawa, rok wydania 1967, - Policzkiewicz, Siedlecki, Wengerek Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1967, - Policzkiewicz, Siedlecki, Wengerek Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1967, - Sesja dwudziestolecia S.N. w Polsce Ludowej, Warszawa, rok wydania 1967, - J. Krajewski, K. Piasecki Kodeks postępowania cywilnego tekst, orzecznictwo, Warszawa, rok wydania 1968, - Dokumentacja w zakładach pracy, przepisy kancelaryjne i archiwalne, Warszawa, rok wydania 1966, - W. Czachórski Prawo zobowiązań, Warszawa, rok wydania 1968, - Gwiazdomorski Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa, rok wydania 1967, - Projekt kodeksu karnego, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodeks karny wg. stanu na 28 II 1968, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodeks karny wg. stanu na 28 II 1968, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodesk cywilny, rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe wg. stanu na III 1968, Warszawa, rok wydania 1968,

12 - Projekt kodeksu postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodeks cywilny rodzinny, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodeks cywilny rodzinny, Warszawa, rok wydania 1968, - Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania 1968, - Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1968, - B. Butnym Koszty sadowe w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania 1968, - Państwo i prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Państwo i prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Państwo i prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, okładka, - Państwo i prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, okładka, - Nowe prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, okładka, - Nowe prawo 1967, Warszawa, rok wydania 1967, okładka, - Dzienniki Ustaw 1967, Warszawa, rok wydania 1968, - Orzecznictwo Sądów Polskich 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Monitor Polski 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Orzecznictwo SN Izba Cywilna 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Orzecznictwo Izba Karna 1967, Warszawa, rok wydania 1967, - Z. Keck Skorowidz przepisów prawnych , Warszawa, rok wydania 1968, - Projekt kodeksu postępowania karnego, Warszawa, rok wydania 1968, - Projekt kodeksu karnego wykonawczego, Warszawa, rok wydania 1968, - A. Zieliński Ochrona orzeczeń pracowników w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania 1969, - E. Kitłowski Surogacja rzeczowa w procesie cywilnym, Warszawa, rok wydania 1969, - B. Dolnański Kodeks postępowania cywilnego komentarz, Warszawa, rok wydania 1969, - B. Dolnański Kodeks postępowania cywilnego komentarz, Warszawa, rok wydania 1969, - A. Wosiewicz Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, Warszawa, rok wydania 1969, - Prawo o aktach stanu cywilnego, Warszawa, rok wydania 1969, - Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa, rok wydania 1969, - Z. Bidziński, K. Sosnowski, Ustawodawstwo dewizowe, Warszawa, rok wydania1969, - Monitor Polski rok Jerzy Bafia, Stanisław Pawela Amnestia komentarz do ustawy z 21 VII 1969, Warszawa, rok wydania Orzecznictwo sądów polskich i Komisji Arbitrażowych, rok 1968, Warszawa, rok wydania Dziennik ustaw 1968, - Orzecznictwo S.N Izba Cywilna 1968r., Warszawa, rok wydania Orzecznictwo S.N. Izba Karna 1968, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1968r. I-VI, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1968 VII-XII, Warszawa, rok wydania Tomasz Dybowski Ochrona własności i Polskim Prawie Cywilnym, Warszawa, rok wydania Władysław Wolter, Janusz Pietrzykowski Problemy odpowiedzialności karnej, Warszawa, rok wydania Pracownicze urlopy wypoczynkowe, Warszawa, rok wydania Tomasz Wasylecki Przepisy o zaopatrzeniach emerytalnych, Warszawa, rok wydania Władysław Gomułka Z kart nasze historii, Warszawa, rok wydania Ozo Hochlerg Przestępstwa przeciwników życia, wolności i równości według nowego kodeksu karnego, Warszawa, rok wydania1969

13 - Mirosław Gersdorf Ustanie spółdzielczego stosunku pracy, Warszawa, rok wydania Józef Zieliński Prawo pracy Tom I i II, Warszawa, rok wydania Józef Zieliński, Prawo pracy Tom I i II, Warszawa, rok wydania Zygmunt Nowakowski Prawo rzeczowe- zarys wykładu, Warszawa, rok wydania Seweryn Szer Prawo rodzinne w zarysie, Warszawa, rok wydania Aleksander Wolter Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa, rok wydania Bronisław Walaszek, Mieczysław Sośniak Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa, rok wydania Stanisław Jabłoński XXV wymiaru sprawiedliwości PRL, Warszawa, rok wydania Aleksander Wolter Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa, rok wydania Edmund Wengerek Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach Cywilnych, Warszawa, rok wydania Jan Nelken Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa, rok wydania Marek Piątkowski Uprawnienia socjalne pracowników i ich rodzin, Warszawa, rok wydania1970, -Kazimierz Łojewski Instrukcja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa, rok wydania Marek Piątkowski Emerytury i renty prawnicze, Warszawa, rok wydania1970, - Marek Qiutow, Stanisław Rudnicki Problematyka prawna nieruchomości, Warszawa, rok wydania1969, - Stanisław Garlicki, Mieczysław Piekowski Odpowiedzialność cywilna za niedobory, Warszawa, rok wydania Z. Krauze, T. Szwałowski Prawo o notariacie, Warszawa, rok wydania1970, - Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa, rok wydania S. Walczak Z problematyki nowego ustawodawstwa karnego, Warszawa, rok wydania Z. Kafkowski Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa, rok wydania L. Stecki opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Poznań, rok wydania 1970, - Instytut PAN Udział ławnika w postępowaniu karnym, Warszawa, rok wydania1970, - A. Podgórecki Prestiż prawa, Warszawa, rok wydania1966, - H. Jankowski Prawo i moralność, Warszawa, rok wydania1968, - Z. Salwa Uprawnienia pracujących kobiet, Warszawa, rok wydania1970, - P. Głowacki Jak uzyskać mieszkanie spółdzielcze, Warszawa, rok wydania1970, - Jan Winiarz Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa, rok wydania1970, - W. Daszkiewicz Zasądzenie odszkodowanie z urzędu w polskim procesie karnym, Warszawa, rok wydania1970, - Witold Świda Prawo Karne (część ogólna), Warszawa, rok wydania1970, - Dziennik Ustaw rok Monitor Polski 1969r. - Monitor Polski 1968r. - Orzecznictwo Sądów Polskich 1969r., - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna 1969r., - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1969r. I I II - Nowe Prawo 1968r. - Nowe Prawo 1969r. I i II - Państwo i Prawo 1969 I i II 1969r. - Skorowidz do mapy Polski 1: Zdzisław Keck Skorowidz przepisów prawnych r., r. - Jarosław Ładosz Materializm dialektyczny, Warszawa, rok wydania1969, - Zdzisław Cachowski Główne zagadnienia kierunku filozofii, Warszawa, rok wydania1970

14 - Kodeks karny przepisy wprowadzające oraz skorowidz wg 1.VI.1970, Warszawa, rok wydania Regulamin czynności Sądów Wojewódzkich i Powiatowych, wg stanu na 1.IV.1970, Warszawa, rok wydania Z. Kopankiewicz Prawa emerytów, rencistów i odszkodowania za wypadki, Warszawa, rok wydania Jakub Banaszkiewicz Filozofia marksistowska, Warszawa, rok wydania1970, - K. Kąkol Prawa i obowiązki obywatelskie w PRL, Warszawa, rok wydania1969, - Henryk Starczewski i inni Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa w PRL, Warszawa, rok wydania1970, - Lidia Mościcka Przestępczość nieletnich, Warszawa, rok wydania1970, - J. Grzeszyk Niedobory w handlu uspołecznionym, Warszawa, rok wydania T. Rowiński Interes prawny w procesie cywilnym i postępowań nieprocesowym, Warszawa, rok wydania197, - Stefan Breyer Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa, rok wydania1971, - Z. Krzemiński Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania W. Siedlecki Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania Z. Policzkiewicz Zawadzka Umowa o dożywocie:, Warszawa, rok wydania Zbiór przepisów informacji Min. Sprw. Zagr. Z zakresu obrotu prawnego z zagranicą Warszawa, rok wydania T. Bińczycka- Majewska Opinie o pracownikach w świetle prawa, Warszawa, rok wydania1971, - Z. Najgebauer, E. Prusak Biografia prawa i postępowania karnego r., Warszawa, rok wydania1971, - Siewierski Kodeks karny komentarz, Warszawa, rok wydania1971, - Bafia, Miodulski i inni Kodeks karny komentarz, Warszawa, rok wydania1971, - A. Rembieliński Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, Warszawa, rok wydania1971, - Eustachy Wierzbowski Międzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania1971, - Kodeks Karny Wykonawczy, Warszawa, rok wydania Koszty sądowe i arbitrażowe, Warszawa, rok wydania1970, - F. Błahuta i inni Gospodarstwa rolne, Warszawa, rok wydania M. Sośniak Cywilna odpowiedź lekarza, Warszawa, rok wydania M. Gintowt i inni Problematyka prawna nieruchomości, Warszawa, rok wydania Kodeks postępowania karnego, - M. Siewierski Postępowanie karne w zarysie, Warszawa, rok wydania1971, - O.Chybiński i inni Prawo karne część szczególna, Warszawa, rok wydania T. Bukowski Rozstrzygnięcie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa, rok wydania1971, - Orzeczenia Sądu Najwyższego Izba Karna I wojskowa 1970r., - Orzeczenia Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz pracy 1970r., - Nowe prawo 1971r. I I II tom, - Dziennik Ustaw 1970r. - Orzeczenie Sądów Polskich i Kom. Arbitrażowych 1970r. - Monitor Polski 1970r. - Państwo i Prawo 1970 T I i II 1970r. - Kodeks wykroczeń oraz przep. wprow., Warszawa, rok wydania1971

15 - Wydawnictwo Prawnicze Udział ławników w postępowaniu karnym, Warszawa, rok wydania1970, - Jan Klimowicz Interwencja uboczna, Warszawa, rok wydania1972, - Andrzej Kubas Budowa na cudzym gruncie, Warszawa, rok wydania1972, - Kodeks cywilny komentarz I, III, Warszawa, rok wydania1972, - Kazimierz Korzan orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania1972, - Z. Trybulski Bibliografia prawa i postępowania cywilnego, Warszawa, rok wydania1972, - W. Górski Umowa przewozu, Warszawa, rok wydania1972, - Wydawnictwo Prawnicze Prawo wodne, Warszawa, rok wydania1972, - A. Spotowski Przestępstwo służbowe nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo Prawnicze Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, Warszawa, rok wydania1972, - Wydawnictwo Pracownicze Pracownicze urlopy wypoczynkowe, Warszawa, rok wydania1972, - Wydawnictwo Prawnicze Kodeks cywilny komentarz, T I, II, III, Warszawa, rok wydania1972, - Aleksander Katarski Akcja cywilna w procesie karnym, Warszawa, rok wydania1972r. - Andrzej Gaberze Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Warszawa, rok wydania S. Dalka Skutki prawne przedawnienia zobowiązań, Warszawa, rok wydania1972, - m> Leoniewicz, W. Michalski Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej, Warszawa, rok wydania1972, - Wydawnictwo Prawnicze Przepisy dotyczące komorników, Warszawa, rok wydania1972, - A. Tobis Zasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie, Warszawa, rok wydania1972, - Z. Doda Rewizja Nadzwyczajna w Polskim Prawie Karnym, Warszawa, rok wydania W. Skierkowska Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych, Warszawa, rok wydania1972r. - Wydawnictwo Prawnicze Kodeks cywilny T I, II, III, Warszawa, rok wydania S. Pawela Kodeks karny wykonawczy komentarz, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo Prawnicze Kodeks drogowy, Warszawa, rok wydania E. Wengerek Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne komentarz, Warszawa, rok wydania1972, - Cz. Blak, W. Jeżewski Mały podręcznik kierowcy, Warszawa, rok wydania1972, - B. Kubas Zasady ruchu w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, rok wydania1972, - J. Smoleński Ustawa o Prokuraturze PRL komentarz, Warszawa, rok wydania1971, - W. Czajnowski, A. Jarzęcki Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych, Warszawa, rok wydania Orzeczenia Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa 1971r. - Orzeczenia Sądu Najwyższego Sądu Izba Cywilna, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1971, - Państwo i Prawo T I, II 1971r. - Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1971r., - Monitor Polski 1971, - Nowe Prawo T I i II 1971r. - T. Wasylecki Przepisy o zapatrzeniach emerytalnych, Warszawa, rok wydania1972, - J. Nowosielska Deresiewicz Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Warszawa, rok wydania1973,

16 - A. Ferenc Rewizja strony w procesie karnym, Warszawa, rok wydania1973, - A. Kędzierska : Komis zagadnienie cywilno prawna - A. Wąsek Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu - K. Piasecki i F. Wesoły Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składkach powiększonych - Andrzej Marek warunkowo umorzenie postępowania karnego, Warszawa, rok wydania1973, - B. Lewaszkiewicz Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa, rok wydania T. Świniarski Tezy orzeczeń Trybunału Ubezpieczeń Społecznych i Sądu Najwyższego w sprawie rent i zaopatrzeń emerytalnych, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo Prawnicze Dziennik Ustaw z A. Szpunar Odszkodowanie w razie śmierci, Warszawa, rok wydania1973, - J. Bartoszewski Zdanie odrębne w procesie karnym Warszawa, rok wydania1973, - J. Filipowski Adwokat w procesie cywilnym, Warszawa, rok wydania1973, - Policzkiewicz, Siedlecki, Wengerek Postępowanie nieprocesowe, Warszawa, rok wydania1973, - B. Kowalska Warunkowe zwolnienie nieletnich z zakładów poprawczych, Warszawa, rok wydania1973r. - F. Zedler Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa, rok wydania1973, - OSN Izba Cywilna oraz Izba pracy, Warszawa, rok wydania OSN Izba karna i wojskowa, Warszawa, rok wydania1972, - Dzienniki Ustaw, Warszawa, rok wydania1972, - Monitor Polski 1972, - Marek Gintowt i inni Kodeks cywilny 1973r. - H. Pławecka Świadczenia wyrównania przysługujące w razie wypadku przy pracy, Warszawa, rok wydania Dzienniki Urzędowe Ministra Sprawiedliwości r., - Dzienniki Urzędowe Ministra Finansów r. - Orzecznictwo Sądów Polskich - J. Miokry Odwołalność czynności procesowych w sądowych postępowaniach cywilnych, Warszawa, rok wydania Jerzy Śliwowski Kara ograniczenia wolności, Warszawa, rok wydania1973, - Wydawnictwo Prawnicze Kodeks drogowy wg stanu na 15 IX.1973, Warszawa, rok wydania1973, -Wydawnictwo prawnicze Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa, rok wydania Kodeks drogowy wg stanu na 15 IX 1973, Warszawa, rok wydania S. Grzybowski Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa, rok wydania Prawo o aktach stanu cywilnego, Warszawa, rok wydania Z. Nowakowski, A. Wosiewicz Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych, Warszawa, rok wydania F. Prusak Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym, Warszawa, rok wydania1973, - W. Kubiak Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa, rok wydania J. Winiarz Odpowiedzialność cywilna z tytułu nadzoru nad dzieckiem, Warszawa, rok wydania1973, - K. Buckala Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji drogowej, Warszawa, rok wydania1973, - S. Waltoś Postępowanie szczególne w procesie karnym, Warszawa, rok wydania1973, - Igor Andrzejew Kodeks karny z komentarzem, Warszawa, rok wydania1973, - Ustawa karno skarbowa z komentarzem, Warszawa, rok wydania1973

17 - M. Siewierski Komentarz do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do Ustawy o ustroju kolegiów ds. wykroczeń, Warszawa, rok wydania L. Krauze i T. Szołowski Prawo o notariacie, Prawo o księgach wieczystych oraz przepisy wykonawcze, Warszawa, rok wydania1974, - D. Pleńska Zagadnienia recydywy w prawie karnym, Warszawa, rok wydania A. Grzybowska Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Przepisy wykonawcze. Warszawa, rok wydania1974, - Monitor Polski zbiór 1973r. - Dzienniki Ustaw zbiór 1973r. - Orzecznictwo Sadu Najwyższego Izba karna i wojskowa 1973, - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1973r. T I,II - Państwo i Prawo tom I, II 1972r., - Państwo i Prawo tom I, II 1973r. - Nowe Prawo tom I, II 1972r. - Nowe Prawo tom I, II 1973r. - Koszty sądowe i arbitrażowe oraz opłaty materialne i odwoławcze, Warszawa, rok wydania M. Leonieni Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa, rok wydania A. Kofta Kontrola sądowa postępowania przygotowawczego, Warszawa, rok wydania1974, - Podział terytorialny PRL, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo Prawnicze Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo Prawne Przepisy paszportowe, dewizowe i celne, Warszawa, rok wydania S. Romykalski, T. Szósłakowski Przepisy dla komorników komentarz, Warszawa, rok wydania1974, - J. Policzkiewicz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydania W. Berułowicz Przewodnik do nauki o postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydania W. Berułowicz Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa, rok wydania1974, - S. Mizera, A. Poczobutt Ceny i opłaty za grunty w miastach i wsiach, - Z. Bidziński Ustawodawstwo dewizowe, Warszawa, rok wydanie M. Nestorowicz Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Warszawa, rok wydanie H. Kępiasty Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa, rok wydanie 1974, - W. Gutekusut Kryminalistyka, Warszawa, rok wydanie A. Blusiewicz, A. Marek Kodeks postępowania karnego orzecznictwo i piśmiennictwo, Warszawa, rok wydanie 1974, - J. Kamiński, S. Linek Zasady wykonania kary ograniczenia wolności, Warszawa, rok wydanie J. Chęciński Ochrona ludności we współczesnej wojnie, Warszawa, rok wydanie 1974, - J. Służewski Postępowanie administracyjne, Warszawa, rok wydanie 1974, - Skorowidz przepisów prawnych, Warszawa, rok wydanie 1974, - Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Warszawa, rok wydanie 1974, - Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa, rok wydanie 1974, - Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa, rok wydanie 1974,

18 - M. Rybicki Sądy społeczne w europejskich państwach socjalistycznych, Warszawa, rok wydanie 1974, - Prawo Lokalowe, Warszawa, rok wydanie 1974, - M. Cieślak, K. Łojewski Pismo procesowe w postępowaniu karnym, Warszawa, rok wydanie 1974, - R. Olszyński Przepisy o transporcie samochodowym oraz o gosp. I ruchu pojazdów samochodowych, Warszawa, rok wydanie 1974, - T. Szeute Prawo wekslowe i czekowe komentarz, Warszawa, rok wydanie M. Cieslak, K. Łojewski Pisma procesowe w sprawach karnych, - J. Bafia, Kodeks wykroczeń komentarz, Warszawa, rok wydanie S. Bryjer i inni Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa, rok wydanie 1974, - Roman Góral Kodeks karny orzeczenia i pisma, Warszawa, rok wydanie 1974, - Przepisy w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem, Warszawa, rok wydanie A. Blusiewicz Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych i kar majątkowych w postępowaniach - M. Jędrzejowska Współuczestnictwo w procesie, Warszawa, rok wydanie S. Kalinowski Rozprawa główna w polskim procesie karnym, Warszawa, rok wydanie B. Bladowski Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydanie 1975, - M. Sawczak Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa, rok wydanie 1974, - T. Marcinkowski Medycyna Sadowa dla prawników, Warszawa, rok wydanie W. Majewicz Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydanie w. Chojnowski Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych, Warszawa, rok wydanie Z. Czeszejko Adwokat z urzędu w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydanie OSN Izba karna 1974r. - OSN Izba Cywilna 1974r. - Państwo i Prawo 1974r. - Nowe Prawo 1974r. - OSP i KA 1973r. - OSP i KA 1974r. - Monitor Polski 1974r. - Dziennik Ustaw 1974r. - Kodeks pracy oraz przep. związ,, Warszawa, rok wydanie J. Ponowicz Lipska Majatkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa, rok wydanie R. Korole, J. Pacho Nowe prawo pracy, Warszawa, rok wydanie J. Kamiński Resocjalizacja skazanych, Warszawa, rok wydanie R. Korole, J. Pacho Nowe prawo pracy, Warszawa, rok wydanie J. Marciniak Treść i sprawozdanie opieki nad małoletnim, Warszawa, rok wydanie B. Dobrzański KPC z komentarzem, Warszawa, rok wydanie K. Piasecki Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa, rok wydanie S. Breyer Przeniesienie własności nieruchomości:, Warszawa, rok wydanie Insp. Obron. Cywiln. Zbió zasad i sposobów prowadzenia prac ratownictwa technicznego w rejonie porażenia bronią jądrową, Warszawa, rok wydanie B. Dobrzański, M. Lisiewski Kodeks postępowania cywilnego komentarz, tom II, Warszawa, rok wydanie 1975, - A. Mirończuk Kodeks pracy, nowe prawo pracy, Warszawa, rok wydanie S. Breyer Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa, rok wydanie Kodeks postępowania karnego, Warszawa, rok wydanie 1975

19 - J. Brol, M. Gintow Postępowanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa, rok wydanie 1975, - Kodeks karny ustawodawstwo dodatkowe, Warszawa, rok wydanie 1975, - Prawo na co dzień Encyklopedia, Warszawa, rok wydanie H. Kępiasty Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa, rok wydanie 1975, - B. Dobrzański i inni KPC z komentarzem, tom I, II, Warszawa, rok wydanie 1976, - K. Daszkiewicz Nadzwyczajne złagodzenie kary, Warszawa, rok wydanie W. Daszkiewicz Przedstawiciel społeczny w procesie karnym, Warszawa, rok wydanie J. Jodłowski Orzecznictwo S.N w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym, Warszawa, rok wydanie A. Szponar Wynagrodzenie szkody wynikłej w skutek wypadku drogowego, Warszawa, rok wydanie 1976, - Z. Drexler Kodeks drogowy z komentarzem, Warszawa, rok wydanie G. Long Jak uzyskać mieszkanie spółdzielcze, Warszawa, rok wydanie 1976, - M. Szczęśniak Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, Warszawa, rok wydanie 1976, - J. Brol Postępowanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa, rok wydanie 1976, - M. Tarnawski Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa, Warszawa, rok wydanie 1976, - A. Spotowski Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa, rok wydanie 1976, - J. Brol Postępowanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa, rok wydanie 1976, - T. Rychler ABC silnika dwusuwowego, Warszawa, rok wydanie 1976, - Prawo ochrona pracy, Warszawa, rok wydanie M. Mazur KPK z komentarzem, Warszawa, rok wydanie 1976, - Z. Gostyński Postępowanie sądowe, orzeczenia w sprawach o wykroczenia, Warszawa, rok wydanie 1976, - M. Tyczka Postępowanie w sprawach wynalazczych, Warszawa, rok wydanie 1976, - M. Piekarski Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa, rok wydanie 1976, - F. Rusek i inni Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa, rok wydanie 1976, - A. Kuleba Poradnik ławnika w sprawach karnych, Warszawa, rok wydanie 1976, - K. Nowakowski Poradnik ławnika w sprawach cywilnych, Warszawa, rok wydanie 1976, - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, Warszawa, rok wydanie 1976, - Wojciech Michalski Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Warszawa, rok wydanie 1976, - A. Szewc Wynalazki prawnicze w procesie polskim, Warszawa, rok wydanie 1976, - Katalog 1974 Maszyny i urządzenia biurowe, - Koszty sądowe i arbitrażowe, Warszawa, rok wydanie 1976, - F. Zedler Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Warszawa, rok wydanie 1976, - J. Bafia i inni Kodeks postępowania karnego + komentarz, Warszawa, rok wydanie 1976, - F. Rusek Koszty sadowe w postępowaniu cywilnym komentarz, Warszawa, rok wydanie 1976, - R. Kmiecik Oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym, Warszawa, rok wydanie 1976, - M. Zychowicz Postępowanie o zniesieniu współwłasności, Warszawa, rok wydanie 1976,

20 - M. Gintowt Problematyka prawna nieruchomości, Warszawa, rok wydanie 1976, - T. Ereciński Sadowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa, rok wydanie 1976, - Z. Salwa Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa, rok wydanie J. Klich Rump Postawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa, rok wydanie 1977, - OSN Izba Cywilna 1975r. - Państwo i Prawo 1975r. - OSN Izba karna 1975r., - Praca i zabezpieczenie społeczne 1975r. - Nowe Prawo1975r. - Orzecznictwo Sądów polskich, Komisji arbitrażowych 1975r. - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1975r. - Dziennik Ustaw 1975, - Monitor Polski 1975r. - Wydawnictwo Prawnicze Skorowidz przepisów prawnych, Warszawa, wydano w 1977r. - J. Krajewski Kodeks postępowania cywilnego Warszawa, rok wydania J. Prokopczuk Prawo lokalowe, Warszawa, rok wydania M. Piekarski Odpowiedzialność odszkodowawcza za niedobory, Warszawa, rok wydania M. Sośniak Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa, rok wydania Z. Najgebauer Bibliografia prawa karnego , Warszawa, rok wydania A. Wolter Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa, rok wydania G. Bieniek Kodeks pracy komentarz, Warszawa, rok wydania J. Ignatowicz Prawo rzeczowe, Warszawa, rok wydania G. Bieniek Kodeks pracy komentarz, Warszawa, rok wydania Long, Łyszczak i inni Jak uzyskać mieszkanie spółdzielcze, Warszawa, rok wydania Z. Mońk Reguły społecznej gry, Warszawa, rok wydania H. Kępiasty Koszty sądowe w sprawach karny, Warszawa, rok wydania E. Spirydowicz Ziemia i prawo, Warszawa, rok wydania Jan Winiarz Prawo rodzinne, Warszawa, rok wydania J. Ignatowicz Prawo rzeczowe, Warszawa, rok wydania Wydawnictwo prawnicze KC KR i OP, Warszawa, rok wydania Otranowicz, Górski Zarys prawa zobowiązań, Warszawa, rok wydania Siedlecki Władysław Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa, rok wydania Dzikiewicz Lech Materialna odpowiedzialność pracownika, Warszawa, rok wydania Berner i inni Poradnik kuratora nieletnich, Warszawa, rok wydania Brener i inni Poradnik kuratora nieletnich, Warszawa, rok wydania Brener i inni Poradnik kuratora nieletnich, Warszawa, rok wydania L. Bar Kodeks budowlany Warszawa, rok wydania KK KPK KKW, Warszawa, rok wydania KK, KPK, KKW, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1976 I VI, Warszawa, rok wydania Państwo i Prawo 1976 VII-XII, Warszawa, rok wydania Praca i zabezpieczenia społeczne 1976, - Nowe Prawo 1976 I-VI, - Nowe Prawo 1976 VII-XII, - OSN Izba Cywilna 1976 I-VI, - OSN Izba Cywilna 1976 VII-XII,

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży Załącznik nr do Ogłoszenia nr / z dnia 6 października 0 r. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży Lp. TYTUŁ KSIĄŻKI AUTOR WYDAWNICTWO, ROK ILOŚĆ SZTUK CENA jednos tkowa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 297, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1990 r. Nr 55, poz. 318, z 1996 r. Nr 43, poz. 189. Przepisy wprowadzające Kodeks

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wołowie

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wołowie Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wołowie Wołów, dnia 05 listopada 2007 r. Na podstawie 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I Geneza sygnalizacji w polskim prawie karnym... 17 1. Problematyka zapobiegania przestępczości w k.p.k. z 1928 r.... 18 2. Profilaktyka w sferze prawnokarnej działalności organów ścigania

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów...

Spis treści. Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów... Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów... XIII XV A. Tekst ustawy Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398).............. 3 B. Komentarz Ustawaokosztachsądowychwsprawachcywilnych...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 11/09 P O S T A N O W I E N I E Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na posiedzeniu w składzie: Dnia 29 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sędziowie SN: Sędzia SN Przemysław Kalinowski Jerzy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Profesor Tadeusz Nowak

Profesor Tadeusz Nowak Profesor Tadeusz Nowak Publikacje (do 2000r.) Monografie 1. Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań 1966 2. Zasada bezpośredniości w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dz.U poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/326 Dz.U. 2014 poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo