5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach."

Transkrypt

1 "Otrzymajcie Jego moc" - Katechizm Bierzmowanych. Kim jest BÄg? BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi.. Co to znaczy, ze Pan BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym? Pan BÄg jest Duchem nieskończenie doskonałym, to znaczy, że posiada On wszystkie możliwe doskonałości.. Co to znaczy, że Pan BÄg jest Duchem? Pan BÄg jest Duchem to znaczy, że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę. 4. Kto to jest TrÄjca Święta? Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich nazywamy TrÄjcą Przenajświętszą. 5. Ile jest osäb Boskich? Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jedna Wielka Miłość w Trzech Osobach. 6. Co oznacza Imię Boga "Jahwe"? Imię Boga Jahwe oznacza "Jestem, KtÄry Jestem". Wyraża ono doskonałość i Pełnię Bożego istnienia. BÄg zawsze był, jest i będzie. 7. Wymień kilka przymiotäw Boga? BÄg jest wieczny, sprawiedliwy, miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę, dobry, nieskończony. 8. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, Bogiem Wszechmocnym, Synem Bożym i Zbawicielem. 9. Dlaczego Jezusa nazywany Zbawicielem? Jezusa nazywamy naszym Zbawicielem, bo umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i przez to wysłużył nam życie wieczne. 0. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa? Ojcem Pana Jezusa jest sam BÄg, a ziemskim Opiekunem - św. JÄzef. Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią Osobą TrÄjcy Świętej, ktära pochodzi od Ojca i Syna jest Bogiem.. Co sprawia On swoją obecnością w nas i wśräd nas? Duch Święty objawia nam Ojca i pozwala poznać Jezusa; pomaga nam się modlić.. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołäw? Duch Święty zstąpił na apostołäw w postaci ognistych językäw w dzień Pięćdziesiątnicy i 0-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 4. W czym zawarte jest Boże Objawienie? Wszystko, co Pan BÄg objawił ludziom zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 5. W jaki sposäb Pan BÄg dał ludziom 0 przykazań? 0 Bożych przykazań ludzie otrzymali za pośrednictwem Mojżesza. W ten sposäb BÄg zawarł ze swoim ludem Przymierze. (Przymierze, to uroczysta umowa {dwustronna}, w ktärej BÄg z miłości ku ludziom obiecuje swoje błogosławieństwo i opiekę, a ludzie przyrzekają Bogu posłuszeństwo). 6. Dlaczego Pan BÄg daje nam przykazania? Pan BÄg daje nam przykazania, ponieważ nas kocha i chce nam wskazać, jak mamy postępować, aby żyć z Nim w przyjaźni. (Dziesięć Bożych przykazań {0 SłÄw}, to inaczej 0 drogowskazäw prowadzących prostą drogą do nieba).

2 7. Jakie jest najważniejsze przykazanie? Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił i myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego". Jest to największe przykazanie dane nam przez Jezusa Chrystusa, na ktärym powinniśmy budować swoje życie. 8. Co nakazuje Pan BÄg w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan BÄg nakazuje wierzyć w jednego prawdziwego Boga, Jemu oddawać najwyższą cześć przez modlitwę i przez akty wiary, nadziei i litości. 9. Co nakazuje Pan BÄg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan BÄg nakazuje czcić imię Boskie i wymawiać je z pobożnością. Pięknym uczczeniem Imienia Bożego jest pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 0. W jaki sposäb święcimy dzień święty? Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy św. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki.. Czego zabrania Pan BÄg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu zabrania Pan BÄg wykonywania w niedzielę i święta prac niekoniecznych.. Co nakazuje Pan BÄg w czwartym przykazaniu? W czwartym przykazaniu nakazuje Pan BÄg słuchać, kochać i szanować rodzicäw, opiekunäw i swoich przełożonych.. Co nakazuje Pan BÄg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje szanować własne życie i zdrowie, oraz życie i zdrowie bliźnich. 4. Co nakazuje Pan BÄg w szästym i dziewiątym przykazaniu? W szästym i dziewiątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje zachowywać się zawsze skromnie i wstydliwie, wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. 5. Co nakazuje Pan BÄg w siädmym i dziesiątym przykazaniu? W siädmym i dziesiątym przykazaniu Pan BÄg nakazuje szanować wszelką własność prywatną i społeczną oraz wynagradzać szkody im wyrządzone. 6. Co nakazuje Pan BÄg w Äsmym przykazaniu? W Äsmym przykazaniu nakazuje Pan BÄg mäwić zawsze prawdę, szanować dobre imię i sławę bliźniego. 7. Co to jest Pismo święte? Pismo Święte, to zbiär ksiąg zawierających Objawienie Boże, spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego dla pouczenia i zbawienia ludzi. 8. Co to jest Tradycja apostolska? Tradycja apostolska (czyli podanie ustne) jest to zbiär Objawionych Praw Bożych, przekazanych przez ApostołÄw, ktäre KościÄł Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. (Świętą Tradycję przekazują w Kościele następcy ApostołÄw, czyli papieże, biskupi oraz prezbiterzy {księża} i diakoni. Jest ona jedna i niezmienna. Od Tradycji apostolskiej należy odräżnić wszelkie tradycje liturgiczne, pobożnościowe itp., jakie uformowały się w ciągu wiekäw w Kościołach lokalnych {diecezjach, parafiach}. 9. Co to znaczy, że Pismo Święte jest Księgą natchnioną? Pismo Święte jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Ma podwäjnego autora: Boga, od ktärego pochodzi słowo oraz ludzi, ktärzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak BÄg. 0. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? Pismo św. składa się z 7 ksiąg: - Stary Testament 45 ksiąg, - Nowy Testament 7 ksiąg.

3 . Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego? Czytając Pismo Święte: - przebywamy w obecności Boga, - poznajemy Boga, ktäry nam się objawia, - poznajemy Boży plan wobec siebie samych.. KtÄre ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze? Najważniejsze są 4 Ewangelie, ktäre opisują naukę i życie Pana Jezusa.. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też Dobrą Nowiną, ponieważ mäwi o zbawieniu, ktärego BÄg dokonał w Jezusie Chrystusie. 4. Ile jest Ewangelii i to napisał Ewangelię Świętą? Ewangelia jest jedna i została spisana została przez 4 AutorÄw (EwangelistÄw): - św. Mateusz, - św. Marek, - św. Łukasz, - św. Jan. 5. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 4 ListÄw św. Pawła Apostoła, 7 ListÄw innych ApostołÄw, Apokalipsa (Objawienie) św. Jana. 6. Jakie znasz księgi Starego Testamentu? Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga PowtÄrzonego Prawa, - Księga Samuela, - Księga KrÄlewska, Księga Hioba, Księga PsalmÄw, Pieśń Nad Pieśniami, Księga Mądrości, Księgi Prorockie, inne. 7. Co to jest KościÄł? KościÄł jest to: - Nowy Lud Boży, ktäry razem z Jezusem pielgrzymuje do Boga. - Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, ktärego Głową jest Jezus Chrystus, a my jego członkami. - Zjednoczenie wszystkich chrześcijan, ktärzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowane tych samych sakramentäw. - Sakrament zbawienia - widzialny znak niewidzialnego działania Chrystusa na ziemi. - Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża. 8. Kto założył KościÄł Katolicki? KościÄł Katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając spośräd nich Dwunastu ApostołÄw i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła. 9. Dlaczego KościÄł, do ktärego należysz nazywamy rzymsko-katolickim? Dlatego nazywamy KościÄł rzymsko-katolickim, ponieważ Kościołowi przewodzi papież biskup Rzymu. Katolicki (tj. powszechny) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi. 40. Co jest celem i zadaniem Kościoła? Celem i zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa, czyli budowanie krälestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. 4. Co to jest sobär powszechny i kiedy był ostatni? SobÄr powszechny jest to uroczyste zgromadzenie biskupäw całego świata, pod przewodnictwem papieża, obradujące nad istotnymi sprawami całego Kościoła dotyczącymi problemäw wiary i moralności. Ostatni sobär odbył się w latach i był to SobÄr Watykański II. 4. Co to jest diecezja, dekanat i metropolia? Diecezja jest to część Kościoła, ktärą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

4 4. Co to znaczy hierarchia Kościoła? KościÄł jako jedna rodzina Boża, ktärej przewodzi Papież, biskup Rzymu razem z innymi biskupami świata; służy on Chrystusowi i kieruje całym Kościołem. Pomagają mu inni prezbiterzy (księża) i diakoni. Jest to swego rodzaju władza, ktärą nazywany hierarchą Kościoła. 44. Kim jest Papież? Papież jest następcą św. Piotra, biskupem Rzymu, widzialną Głową Kościoła. 45. Kto i kiedy jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem? Biskup krakowski, Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem 6 października 978 roku. Obrał imię Jan Paweł II. 46. Imiona ApostołÄw: Piotr, Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub (syn Alfeusza), Juda Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz (zastąpił go päźniej Maciej). 47. Wymień obowiązujące(opräcz niedziel) święta i uroczystości kościelne? Uroczystościami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: - uroczystość Narodzenia Pańskiego (5 grudnia); - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki ( stycznia); - uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (5 sierpnia) - uroczystość Wszystkich Świętych ( listopada). (Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego JÄzefa, świętych ApostołÄw Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są nakazanymi, to jednak zachęca się wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii). 48. Co to jest sakrament? Sakrament jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Sakramenty zostały ustanowione w Kościele przez samego Jezusa Chrystusa. Przy udzielaniu sakramentäw zawsze obecna jest TrÄjca Święta. 49. Kto i kiedy ustanowił sakramenty? Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus: Chrzest - przy Wniebowstąpieniu, Bierzmowanie - w Dniu Pięćdziesiątnicy, Najświętszy Sakrament - w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, 4Pokuta - w dniu swojego Zmartwychwstania, 5Namaszczenie chorych - Pan Jezus uzdrawiał chorych ("Jeśli choruje ktoś z was niech wezwie kapłana, aby się pomodlił"), 6Kapłaństwo - w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, 7Malżeństwo - pobłogosławienie w Kanie Galilejskiej. 50. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty jest to pojednanie się z Bogiem i powrät do Niego, przez szczery żal i wyznanie grzechäw przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. 5. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swojego zmartwychwstania, gdy powiedział do ApostołÄw: çweźmijcie Ducha Świętego, ktärym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a ktärym zatrzymacie, są im zatrzymaneé. 4

5 5. Co to jest to żal doskonały? Żal doskonały jest to żal za grzechy, wzbudzony nie z lęku, lecz z miłości Żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, ktärego obraziliśmy. 5. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały? Żal za grzechy jest mniej doskonały wtedy, gdy nie żałujemy z miłości, ale ze strachu przed karą, na ktärą zasłużyliśmy. (Poprzez sakrament pokuty i pojednania BÄg w swoim miłosierdziu przebacza nam winę za popełniony grzech. W ten sposäb unikamy kary za grzech i nawracamy się, tj. powracamy do przyjaźni z Bogiem). 54. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament (Eucharystia) jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 55. Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament Jezus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej ". 56. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: - ofiarować się za nas we Mszy św., - w Komunii św. być naszym pokarmem, - stale przebywać wśräd nas. 57. Komu Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją? Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom w słowach: "To czyńcie na Moją pamiątkę". 58. Co to jest Msza Święta? Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w ktärej Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. 59. Z jakich części składa się Msza święta? Części Mszy świętej to: - obrzędy wstępne, - liturgia Słowa, - liturgia eucharystyczna, - obrzędy zakończenia. 60. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy świętej? Dobrze (tj. w pełni) uczestniczymy wäwczas, gdy: - jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., - modlimy się wspälnie z kapłanem i ludem, ofiarujemy się wraz z Chrystusem Bogu Ojcu, - w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą. Ponadto należy widzieć i słyszeć, co dokonuje się przy ołtarzu, głośno modlić się wraz z innymi oraz (w miarę możliwości) uczestniczyć w śpiewie. 6. Co to jest Komunia święta? Komunia święta (zjednoczenie) to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 6. Pod jakimi warunkami możesz często przyjmować Komunię świętą? Komunię świętą mogę przyjmować często, gdy: - jestem w stanie łaski uświęcającej, - mam czystą intencję ( chcę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem ), - zachowam post eucharystyczny (przynajmniej godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej). 5

6 6. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej? Dobrze przyjęta Komunia święta: pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie (lekkie), pomaga walczyć z grzechem (jest umocnieniem), 4 jest zadatkiem zmartwychwstania. 64. Co należy uczynić po przyjęciu Komunii świętej? Należy uwielbić Jezusa Chrystusa, podziękować Mu za przyjście do mnie, oddać Mu serce i przedstawić moje prośby. 65. Co to jest post? Jest to dobrowolne powstrzymywanie się od pokarmäw mięsnych. 66. W jakim celu KościÄł ustanowił posty? KościÄł ustanowił posty abyśmy:. Naśladowali przykład Pana Jezusa i Świętych.. Pokutowali za grzechy.. Poskramiali złe skłonności. 67. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w ktärym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 68. Co oznacza słowo bierzmowanie"? Pochodzi ono ze staropolskiego słowa bierzmo", ktäre oznaczało belkę umacniającą strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze, jak to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. 69. Kto udziela sakramentu Bierzmowania? Bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych wypadkach każdy upoważniony kapłan. 70. Jak należy przygotować się do sakramentu Bierzmowania? Należy modlić się o dary Ducha Świętego, poznać podstawowe wiadomości z zakresu katechezy, dawać świadectwo życia chrześcijańskiego, wybrać sobie patrona, poprosić świadka bierzmowania, przystąpić do sakramentu pokuty, aby być w stanie łaski uświęcającej. 7. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek dwäch ochrzczonych osäb (mężczyzny i kobiety), ktärych Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązkäw małżeńskich i rodzinnych. 7. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno (tzn. jeden mężczyzna i jedna niewiasta), nierozerwalne mocą sakramentu (aż do śmierci). 7. Wymień sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne. Sakramenty powtarzalne to: Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo. Sakramenty niepowtarzalne to: chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo. 74. Kim jest człowiek? Człowiek jest jednością duszy i ciała; jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże; posiada rozum i wolną wolę. 75. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi? Człowiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi, ponieważ posiada rozum i wolną wolę. Jest stworzony na Boże podobieństwo; otrzymał nieśmiertelną duszę, dzięki ktärej może myśleć, tworzyć, wybierać między dobrem a złem, a nade wszystko kochać. 6

7 76. W czym człowiek jest podobny do Boga? Człowiek jest podobny do Boga w tym, że ma sumienie, ktäre jest Bożym głosem w nas i podpowiada nam, jak powinniśmy czynić ( to czyń, bo to jest dobre, tamtego nie czyń, bo jest złe ). 77. Co nazywamy grzechem pierworodnym? Grzechem pierworodnym nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych rodzicäw. Jest to grzech dziedziczny, ktäry zostaje zgładzony przez chrzest. 78. Jaki jest plan Boga wobec człowieka? BÄg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Posłał swego Syna, aby nas grzesznikäw, pojednać ze sobą. Kto uwierzy i przyjmie Jego Miłość, osiągnie życie wieczne. 79. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. 80. Czy byt ktoś wolny od grzechu pierworodnego? Jedynie Matka Boża wolna była od grzechu pierworodnego, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. 8. Dlaczego Matka Boża była wolna od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna dlatego była wolna od grzechu pierworodnego, gdyż od wiekäw była wybrana na Matkę Odkupiciela świata. 8. Co to jest grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny (grzech ciężki), to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczone przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 8. Jaka jest räżnica pomiędzy grzechem śmiertelnym a powszednim? Grzech śmiertelny (ciężki) popełniamy świadomie i dobrowolnie w rzeczy ważnej, natomiast grzech powszedni (lekki) popełniamy nie całkiem świadomie i dobrowolnie lub świadomie i dobrowolnie, ale w małej rzeczy. 84. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech? Gdy popełniamy grzech, ranimy siebie i bliźniego, odwracamy się od Boga. Przez sakrament pokuty i pojednania wracamy do Boga i uzyskujemy Jego przebaczenie. 85. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka? Grzech śmiertelny jest największym nieszczęściem człowieka, ponieważ powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło). Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia wielu łask uczynkowych, przygłusza głos sumienia. 86. Co to jest nałäg? NałÄg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechäw. 87. Jak naprawić zgorszenie? Zgorszenie można naprawić przez dobry przykład, odwołanie zgorszenia, pokutę i modlitwę za zgorszonego. 88. Co to jest obmowa? Obmowa jest to niepotrzebne wyjawienie cudzych wad albo grzechäw. 89. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo jest to umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. 90. Co to jest śmierć i sąd Boży? Śmierć, jak wierzymy, to przejście do nowego, lepszego życia. Po śmierci staniemy przed Bożym majestatem i będziemy sądzeni z tego jak wykorzystaliśmy dar życia i dar miłości. 7

8 9. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości. 9. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary za popełnione grzechy. 9. Co to jest czyściec? Czyściec, to miejsce kary doczesnej po śmierci (to przedsionek nieba). 94. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć znaczy przyjąć, to co mäwi BÄg oraz obdarzyć Go zaufaniem i miłością. Wiara pozwala nam żyć nadzieją nieba. Dzięki wierze poznajemy Boże działanie w otaczającym nas świecie. (Wierzę tzn. rozpoznaję w Bogu swojego StwÄrcę i Pana, uczę się Go kochać). 95. Kto pomaga nam wierzyć? Wierzyć pomaga nam Jezus Chrystus, mäwiąc: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem ( ). Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne" (J 4,6nn.). 96. Kto jest wzorem wiary? Wzorem wiary jest Maryja, ktära najpiękniej wyraziła swoją wiarę w Boga: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa" (Łk,8). 97. Czym jest ludzkie życie? Ludzkie życie jest darem Boga; jest odpowiedzią na Jego miłość. 98. Co jest celem ludzkiego życia? Celem ludzkiego życia jest osiągnąć szczęście wieczne (zbawienie). Chrześcijanin dąży do Boga, do świętości. Pomaga mu w tym modlitwa i łaska Boża. 99. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, udzielony ludziom przez Boga, aby pomäc ludziom odpowiedzieć na powołanie i wypełniać wolę Bożą. 00. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, ktäry daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. Leczy duszę z grzechu i uświęca człowieka. 0. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży, pomagający do spełnienia dobrych uczynkäw potrzebnych do zbawienia. Tę łaskę otrzymują od Boga wszyscy bez wyjątku ludzie. 0. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa i przebywanie człowieka z Panem Bogiem. Może być ona wypowiadana głośno lub w myślach, indywidualnie lub w zgromadzeniu (w rodzinie, w Kościele). 0. W jakim celu powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić w tym celu, aby Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, przepraszać Go, prosić. 04. Jak należy się modlić? Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Boga. 05. Do czego zobowiązuje cię przyjęcie sakramentu bierzmowania? Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje mnie do życia zgodnego z zasadami wiary oraz do apostołowania wobec innych ludzi: - przykładem własnego życia, - pouczającym słowem, - modlitwą, - czynieniem dobra, - cierpieniem i ofiarą. 8

9 06. Co to jest samowychowanie? Samowychowanie jest to wysiłek każdego człowieka, aby być dobrym, odpowiedzialnym, aby dążyć do świętości. Jest to pielęgnowanie Bożego obrazu w nas. 07. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. Odpust może być zupełny lub cząstkowy. 08. Kto może uzyskać odpust zupełny? Dla uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu, do ktärego przywiązany jest odpust, stanu łaski, przyjęcia Komunii św. i modlitwy w intencji Papieża ( raz Ojcze nasz" i Zdrowaś Maryjo"). Wymaga się ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. MAŁY KATECHIZM 09. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli? Modlitwa Pańska, to modlitwa Ojcze Nasz, ktärej nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i siedem präśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb. Ojcze nasz, ktäryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź krälestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wädź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen. 0. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli? Jest to modlitwa Zdrowaś Maryjo. Dzieli się na: słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mädl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.. Skład Apostolski: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; ktäry się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekłäw, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty KościÄł powszechny, Świętych obcowanie; grzechäw odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.. Wymień 0 Bożych przykazań. Jam jest Pan, BÄg twäj, KtÄrym cię wywiädł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.. Nie będziesz miał bogäw cudzych przede Mną.. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołäż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mäw fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 0. Ani żadnej rzeczy, ktära jego jest. 9

10 . Pięć przykazań kościelnych:. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmäw mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspälnoty Kościoła. 4. Powiedz modlitwę Anioł Pański. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę? Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w ktärej Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo... MÄdl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 5. GłÄwne prawdy wiary: Jest jeden BÄg. BÄg jest Sędzią sprawiedliwym, ktäry za dobro wynagradza, a za zło karze. Są trzy Osoby Boskie: BÄg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 5Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 6. Wymień trzy cnoty Boskie? Cnoty Boskie odnoszą się do Boga. Są nimi: Wiara, Nadzieja, Miłość. 7. Wymień cztery cnoty kardynalne (głäwne). Te cnoty odnoszą się do ludzi: Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. 4 Męstwo. 8. Najważniejsze dobre uczynki, to: Modlitwa. Post. Jałmużna. 9. Uczynki miłosierdzia względem duszy: Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. 4Strapionych pocieszać. 5Krzywdy cierpliwie znosić. 6Urazy chętnie darować. 7Modlić się za żywych i umarłych. 0

11 0. Uczynki miłosierdzia względem ciała: Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. 4PodrÄżnych w dom przyjąć. 5WięźniÄw pocieszać. 6Chorych nawiedzać. 7Umarłych pogrzebać.. Ostateczne rzeczy człowieka, to: - Śmierć. - Sąd Boży. - Niebo albo piekło.. Wymień 7 sakramentäw świętych..chrzest..bierzmowanie..eucharystia. 4.Pokuta. 5.Namaszczenie chorych. 6.Kapłaństwo. 7.Małżeństwo.. Jak dzielimy sakramenty i ktäre z nich należą do poszczegälnej grupy? I. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego..sakrament Chrztu..Sakrament Bierzmowania..Sakrament Eucharystii. II. Sakramenty uzdrowienia:.sakrament pokuty i pojednania..namaszczene chorych. III. Sakramenty w służbie wspälnoty Kościoła:.Kapłaństwo..Małżeństwo. 4. Wymień pięć warunkäw sakramentu pokuty i pojednania. Rachunek Sumienia. ŻaI za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. 4 Szczera spowiedź. 5Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawienie wyrządzonej przez nas krzywdy, zła). 5. Wymień siedem grzechäw głäwnych. Pycha. Chciwość. Nieczystość. 4 Zazdrość. 5 Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6 Gniew. 7 Lenistwo. 6. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu. Są nimi: Namawiać do grzechu. Grzech nakazywać. Na grzech zezwalać. 4 Innych do grzechu pobudzać. 5 Grzech innych pochwalać. 6 Milczeć wobec grzechu drugich. 7 Grzechu nie karać. 8 W grzechu drugim pomagać. 9 Grzechu innych bronić.

12 7. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego. Rozpaczać lub wątpić o łasce Bożej. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie. 4Zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej. 5Opierać się natchnieniom Bożym. 6Umyślnie zaniedbywać pokutę. 8. Grzechy wołające o pomstę do nieba: Umyślne zabäjstwo. Grzech sodomski. Uciskanie ubogich, wdäw i sierot. 4Zatrzymwanie zapłaty pracownikom. 9. Jakie są źrädła grzechu? ŹrÄdłami grzechu są: - szatan, - nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym - złe otoczenie, czyli to, co sprzeciwia się Panu Bogu! 0. Jakie są dary Ducha Świętego? Dar mądrości. Dar rozumu. Dar rady. 4Dar męstwa. 5Dar umiejętności. 6Dar pobożności. 7Dar bojaźni Bożej.. Podaj tajemnice RÄżańca Świętego. I. Tajemnice Radosne (poniedziałek, sobota): ) Zwiastowanie NMP. ) Nawiedzenie św. Elżbiety. ) Narodzenie Pana Jezusa. 4) Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5) Znalezienie Jezusa w świątyni. II. Tajemnice Światła (czwartek): ) Chrzest Jezusa w Jordanie. ) Objawienie siebie na weselu w Kanie. ) Głoszenie KrÄlestwa Bożego i wzywanie do nawräcenia. 4) Przemienienie Jezusa na gärze Tabor. 5) Ustanowienie Eucharystii. III. Tajemnice Bolesne (wtorek, piątek): ) Modlitwa Pana Jezusa w OgrÄjcu. ) Biczowanie. ) Cierniem ukoronowanie. 4) Droga Krzyżowa. 5) Śmierć Jezusa na Krzyżu. IV. Tajemnice Chwalebne (środa, niedziela): ) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. ) Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. ) Zesłanie Ducha Świętego. 4) Wniebowzięcie NMP. 5) Ukoronowanie NMP na KrÄlową nieba i ziemi.

13 OBRZĘDY BIERZMOWANIA Po Ewangelii biskup wygłasza homilię, ktçrą poprzedza przedstawienie kandydatçw do bierzmowania. Przedstawienie kandydatäw Kapłan: Czcigodny Ojcze, KościÇł święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspçlnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci: PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÉREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD. Wszyscy: Amen. Biskup wygłasza homilię, a następnie - zgodnie z miejscowym zwyczajem - przeprowadza krçtki egzamin z wiedzy religijnej kandydatçw do bierzmowania. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, ktçrą wyznaliście na chrzcie świętym albo ktçrą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Kandydaci: Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, ktçry powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, ktçrego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? Kandydaci: Wierzę. Czy wierzysz w święty KościÇł powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechçw, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Kandydaci: Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, ktçrej wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszyscy: Amen. Obrzęd namaszczenia: (wybrane imię N.), przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany: Amen. PokÇj z tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim.

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Egzamin kurialny: środa r. godz. 17:00. Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30. Na egzaminie obowiązuje:

Egzamin kurialny: środa r. godz. 17:00. Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30. Na egzaminie obowiązuje: Egzamin kurialny: środa 14. 05. 2014r. godz. 17:00 Spotkanie wszystkich przed egzaminem w kościele o godz. 16:30 Na egzaminie obowiązuje: Pacierz, Katechizm, Uzasadnienie po co? Życiorys patrona. Pismo

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Bardziej szczegółowo

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania.

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin gromadzą się w Niedzielę

Bardziej szczegółowo

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. KATECHIZM Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Dwa przykazania miłości 1.Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze

Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez by parafiaborowie czwartek, 24 listopada 2011 16:40 - Poprawiony czwartek, 15 grudnia 2011 18:00

Wpisany przez by parafiaborowie czwartek, 24 listopada 2011 16:40 - Poprawiony czwartek, 15 grudnia 2011 18:00 MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Religia jest to łączność z Panem Bogiem. 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM Sakramenty Święte 1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo Dary Ducha Świętego 1. Mądrości 2. Rozumu 3. Rady 4. Męstwa 5. Umiejętności 6.

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z KATECHIZMU: TRANSZA PIERWSZA

PYTANIA Z KATECHIZMU: TRANSZA PIERWSZA PYTANIA Z KATECHIZMU: TRANSZA PIERWSZA 1.Co to jest Pismo Św.? Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. 2. Kto jest autorem

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. KATECHIZM BIERZMOWANYCH

Podstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. KATECHIZM BIERZMOWANYCH Podstawowe wiadomości, których znajomość obowiązuje przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. 1. MODLITWA PAŃSKA KATECHIZM BIERZMOWANYCH Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

2. Pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (i Maryja Zawsze Dziewica) Na wieki wieków. Amen.

2. Pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (i Maryja Zawsze Dziewica) Na wieki wieków. Amen. 1 " M A Ł Y K A T E C H I Z M " 1. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2. Pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (i Maryja Zawsze Dziewica) Na wieki wieków.

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:...

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... I. GŁÓWNE PRAWDY WIARY 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn

Bardziej szczegółowo

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem; 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. TEZY DO EGZAMINU 2016 R. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na Apostołów i tych,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI. O Panu Bogu ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI O Panu Bogu 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRÓJCA ŚWIĘTA 1. Skąd wiemy o istnieniu Boga? Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z obserwacji świata

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

Katechizm dla dzieci I Komunijnych

Katechizm dla dzieci I Komunijnych Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił BoŜe, Twe słowo mylić się nie moŝe. Akt nadziei

Bardziej szczegółowo

Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Znak Krzyża W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Aniele Boży Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1 PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny,

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH Witajcie! Za nami pół roku intensywnych przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Bardzo dziękujemy Wam za sumienne wypełnianie notatników i przygotowywanie się do kartkówek. Staraliśmy się przez

Bardziej szczegółowo

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. 111.Co to jest Łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym. 112. W jaki

Bardziej szczegółowo

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice Różańca Świętego Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

PYTANIA DO BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność z Panem Bogiem. PYTANIA DO BIERZMOWANIA 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 3. Co to jest Pismo Święte?

Bardziej szczegółowo

Cnoty teologalne 1. Wiara 2. Nadzieja 3. Miłość. Cnoty kardynalne 1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo.

Cnoty teologalne 1. Wiara 2. Nadzieja 3. Miłość. Cnoty kardynalne 1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo. 2 przykazania miłości "Będziesz miłować Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, ze wszystkich sił swoich" "Będziesz miłować bliźniego swego jak siebie samego."

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? - Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? - Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Mały katechizm. Wpisany przez Administrator czwartek, 17 kwietnia 2008 15:06 - Zmieniony sobota, 23 maja 2015 07:49

Mały katechizm. Wpisany przez Administrator czwartek, 17 kwietnia 2008 15:06 - Zmieniony sobota, 23 maja 2015 07:49 Skład Apostolski Wyznanie wiary (Credo) Dziesięć Przykazań Bożych Dwa przykazania miłości Główne prawdy wiary Siedem sakramentów świętych Cztery cnoty główne Modlitwa Pańska Pozdrowienie anielskie Ostateczne

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest

1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest 1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest Bierzmowanie Najświętszy Sakrament Pokuta Namaszczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH Ojcze nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam

Bardziej szczegółowo

5b. W jaki sposób łączymy się z Bogiem w naszej religii? W chrześcijaństwie łączność z Bogiem dokonuje się przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

5b. W jaki sposób łączymy się z Bogiem w naszej religii? W chrześcijaństwie łączność z Bogiem dokonuje się przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. "Otrzymajcie Jego moc" - Katechizm Bierzmowanych 1. Kim jest Bóg? Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi. 2. Co to znaczy, ze Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie bowiem wkładali

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego

Bardziej szczegółowo

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania.

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. ŁASKA BOŻA 1) Co to jest łaska Boża? - Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 2) Kto

Bardziej szczegółowo

Kandydaci do bierzmowania 2012 - wymagania. Materiał do zaliczenia na egzaminie

Kandydaci do bierzmowania 2012 - wymagania. Materiał do zaliczenia na egzaminie Kandydaci do bierzmowania 2012 - wymagania - podanie do Księdza Biskupa Ordynariusz Jana Kopca z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania (kartka formatu A 4, własnoręcznie napisana prośba i jej uzasadnienie,

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA 29. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus Jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. 30. Kto nam mówi, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem? O tym że,

Bardziej szczegółowo

Przed kazaniem. Po przedstawieniu przez ks. Proboszcza kandydatów do bierzmowania.

Przed kazaniem. Po przedstawieniu przez ks. Proboszcza kandydatów do bierzmowania. Materiał do bierzmowania Pytanie na wejście Odpowiedzi w czasie bierzmowania; Przed kazaniem. Po przedstawieniu przez ks. Proboszcza kandydatów do bierzmowania. Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału dla klasy III gimnazjum

Zakres materiału dla klasy III gimnazjum Zakres materiału dla klasy III gimnazjum 1. Co to jest modlitwa? Odp. Modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem. 2. O czym rozmawiamy podczas modlitwy z Panem Bogiem? Odp. Podczas modlitwy z Panem Bogiem:

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM 1. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. 2. Co to jest Pismo św.? Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANEGO RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KATECHIZM BIERZMOWANEGO RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KATECHIZM BIERZMOWANEGO CZĘŚĆ 1 1. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO a. RADOSNE poniedziałki i soboty I. zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie II. nawiedzenie świętej Elżbiety III. narodzenie Jezusa IV. ofiarowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały. dla kandydatów do. bierzmowania

Materiały. dla kandydatów do. bierzmowania Materiały dla kandydatów do bierzmowania 24 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz... 2. POZDROWIENIE ANIELSKIE Zdrowaś Maryjo... 3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 2. Co to jest Pismo Święte? Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

PYTANIA DO BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność z Panem Bogiem. PYTANIA DO BIERZMOWANIA 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 3. Co to jest Pismo Święte?

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA LITURGIA SŁOWA I czytanie (Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33) Zesłanie Ducha Świętego Lektor: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016

Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016 Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do zaliczenia przed Bierzmowaniem Piła, parafia pw. Św. Rodziny

Zagadnienia do zaliczenia przed Bierzmowaniem Piła, parafia pw. Św. Rodziny Zagadnienia do zaliczenia przed Bierzmowaniem 2016-2017 Piła, parafia pw. Św. Rodziny KATECHIZM 1. Siedem sakramentów świętych a. Chrzest b. Bierzmowanie c. Eucharystia d. Pokuta e. Namaszczenie chorych

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania) O OBJAWIENIU BOŻYM 1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 2. Co to jest Pismo

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1.Co to jest: niebo, piekło, czyściec? a) Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonałe oczyszczeni, żyją

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI

KATECHIZM BIERZMOWANYCH PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI KATECHIZM BIERZMOWANYCH PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI GORZÓW WLKP. 2014 1. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku Bogu, lub też skierowaną do Niego prośbą o stosowne dobra. 2. Jakiej modlitwy

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K

B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K Zagadnienia katechizmowe: a) Dziesięć przykazań Bożych b) Pięć przykazań kościelnych c) Dwa przykazania miłości, d) Pięć warunków sakramentu pokuty e)

Bardziej szczegółowo

Skrót katechizmowy dla bierzmowanych. Skrót wiadomości katechizmowych dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

Skrót katechizmowy dla bierzmowanych. Skrót wiadomości katechizmowych dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Skrót katechizmowy dla bierzmowanych Skrót wiadomości katechizmowych dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. I Pacierz 1. Znak krzyża Świętego: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. O OBJAWIENIU

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi W okresie przedświątecznym składamy życzenia bliskim nam osobom. Między innymi życzymy radości. Sami też otrzymujemy takie życzenia. Czy wiemy, że radość prawdziwa,

Bardziej szczegółowo

559. Co popełnia ten, kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo Boskie?

559. Co popełnia ten, kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo Boskie? Rozdział XI O grzechach uczynkowych czyli osobistych 559. Co popełnia ten, kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo Boskie? Kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do

Bardziej szczegółowo