Temat psalmów to relacja Bóg-człowiek albo człowiek-bóg. W psalmach człowiek mówi do Boga, a nie Bóg do człowieka (lamentacja, prośba, modlitwa).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat psalmów to relacja Bóg-człowiek albo człowiek-bóg. W psalmach człowiek mówi do Boga, a nie Bóg do człowieka (lamentacja, prośba, modlitwa)."

Transkrypt

1 KSIĘGI PSALMÓW Notatki Psalmy są w 100% poezją. Były pisane po hebrajsku. Temat psalmów to relacja Bóg-człowiek albo człowiek-bóg. W psalmach człowiek mówi do Boga, a nie Bóg do człowieka (lamentacja, prośba, modlitwa). Nazwa Księga Psalmów zawiera 150 psalmów, pieśni pochwalnych i innych. Wszystkie te utwory mają charakter religijny jest to poezja religijna. W jęz. hebrajskim księga psalmów nazywa się księgą pieśni tehillim gr. psalmos łac. liber psalmorum Miejsce Psalmów w kanonie Biblii Dwa kanony oryginalne a) kanon hebrajski: - I cz. Torah - II cz. Prorocy (Nebim) - III cz. Pisma (Ketubim) b) kanon grecki wśród tzw. ksiąg mądrościowych Kościoły chrześcijańskie różnie przyjęły kanon. U nas psalmy są w ramach ksiąg mądrościowych. Księgę Psalmów może być traktowana jako podsumowanie myśli teologicznej ST, bowiem zawiera wszystkie najważniejsze tematy teologiczne ST. Ta księga nie zajmuje się kwestiami czasu czy przestrzeni, ale relacją człowieka do Boga, dlatego też jest ponadczasowa. Autor W tradycji żydowskiej, a później w chrześcijańskiej większość psalmów przypisywana jest Dawidowi, bo słynął on już w ks. Królewskich z umiejętności śpiewania, tańczenia oraz układania pieśni dla Boga. W NT mówi się też o Dawidzie jako głównym autorze psalmów psalm 16 jest cytowany jako Dawidowy, chociaż jest też mowa o innych autorach: 12 psalmów Asab 11 psalmów Korachidzi 2 psalmy Salomon 1 psalm Mojżesz 1 psalm Heman 1 psalm Etan Dawid raczej nie napisał psalmów, bo musiałby żyć 500 lat.. Autorem psalmów na pewno nie był jeden człowiek, musiało być kilku autorów związanych z różnymi środowiskami. Imion też raczej nie poznamy, bo większość psalmów jest anonimowa. Nawet jeśli za autora podawano Dawida albo Salomona, to robiono to tylko dlatego, żeby dzieło było bardziej popularne.

2 Czas Najstarsze są nawet z XII w. p.n.e. Ps 29,68 odkryto bardzo stary język, prymitywne figury stylistyczne charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu Możliwe jest, ze Ps 29 to dawny psalm kananejski na cześć Baala przerobiony na psalm ku czci Boga Prawdziwego. Gdyby tak było, to byłby to najstarszy psalm w historii. Pieśni niewłączone do Psalmów: - Pieśń Debory - Wyj 15 Większość psalmów pochodzi z okresu monarchii (Dawid i Salomon). Najmłodsze psalmy datuje się na IIIw., a nawet na połowę II w.(świadczy o tym praktyka Qumran). Ogólnie rzecz biorąc, psalmy powstawały na przestrzeni lat. Środowisko - dwór królewski królowie byli mecenasami sztuki i kultury, sztuka pisania i czytania nie była dla zwykłych zjadaczy chleba - świątynia ludzie powiązani ze świątynią, liturgią, jednak nie kapłani, lecz śpiewacy, wiele psalmów było tworzonych na potrzebę liturgii, wyróżnia się nawet psalmy na wstępowania na wejście do świątyni Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać sytuację różne okoliczności życia poszczególnych autorów. Psalmy od początku były tworzone i wykonywane w środowisku światynnym. Wygląd Widoczne są ślady etapowego formowanie Księgi Psalmów. Psalmy są podzielone na 5 odrębnych jednostek zwanych księgami, tzw. podksięgi biblijne. Jest to podział sztuczny na wzór Pięcioksięgu lub na wzór M... (zwój) I cz. Ps 1-41 doksologia Amen, Amen miała podkreślić ważność II cz. Ps III cz. Ps IV cz. Ps V cz. Ps cały psalm 150 jest doksologią Kryterium podziału była doksologia (chwała) na końcu. W lekturze psalmów są różne warianty numeracji psalmów. Wzięło się to bowiem z różnicy podziałów w wersji hebrajskiej lub greckiej (niektórzy źle podzielili albo połączyli ze sobą niektóre psalmy). My posługujemy się numeracją oryginalną hebrajską. Tytuły Na 150 psalmów 120 ma osobne tytuły. W wersji hebrajskiej na tytuł wskazują tylko pierwsze słowa.

3 Bardzo szczegółowe tytuły wskazują na charakter psalmów (czym one są), jakich instrumentów należy używać, aby wykazać psalm i na formę literacką, np.: Tehilla pieśń pochwalna Mizma piosenka przy akompaniamencie instrumentów, nie wolno jej czytać, tylko śpiewać Szir pieśń Tefillim modlitwa Psalmy były utworami do śpiewania i rzecz jasna, pomyślane odgórnie. W tytułach pojawiają się liczne informacje o autorach, np. Ps 73 przypisuje się Dawidowi, zaś wiele innych wskazuje na Korachitów śpiewaków przy Namiocie Spotkania, Asaf profesjonalny śpiewak w świątyni za czasów Dawida i Salomona, Heman, Etan, Jeditun związani ze świątynią, kultem i śpiewem Okoliczności - Ps 7 gdy Dawid ukrywał się przed Saulem - Ps 51- po grzechu Dawida z Betszebą - Ps 3 gdy Dawid uciekał przed swym synem - sytuacje religijne: pielgrzymowanie do Jerozolimy, wstępowanie do świątyni Szata literacka Autorzy psalmów byli amatorami, jednakże stosowali oni kanony, standardy, które w tym czasie obowiązywały w poezji. pararelizm różnego rodzaju zależności literackie pomiędzy różnymi cześciami zadania lub stylu synomimiczny myśl zostaje powtórzona różnymi słowami w różnych miejscach wiersza, np. Ps 49: Posłuchajcie Nadstawcie ucha antytetyczny wyrażona myśl za pomocą 2 przeciwstawnych wypowiedzi, np. Ps 27: Ojciec i matka opuścili Bóg jest zawsze ze mną: syntetyczny kompilacja wielu członów, które mówią o tej samej myśli, ale wyrażają to w inny sposób, np. Ps 42: Jak łatwo tęskni do strumienia wód, tak moja dusza tęskni di Ciebie Boże budowa wiersza (metrum) chodzi o ilość sylab w danym wierszu, nie ma znaczenia długość sylab, ale ilość, ilość sylab akcentowanych i nieakcentowanych rym ma swoje znaczenie, ale nie jest bardzo częsty akrostychy utwory pisane wg alfabetu, każda linijka to kolejna litera alfabetu, np. Ps 25; 34; 119 refren czasami występuje, np. Ps 46 (Hallelujah) elipsa wyrzucenie jakiejś bardzo ważnej części zdania, by zwrócić na to uwagę czytelnika, np. Ps 4 szyk wyrazów w zdaniu bardzo ważny, by zdanie miało sens (np. hebrajski orzeczenie + podmiot + cała reszta), psalmiści stosują przestawiony szyk zdań chiazm kontrast, przeciwstawienie różnych członów wiersza, które skupiają się na tym co najważniejsze, np. Ps 7

4 inkluzja początek jest ten sam i koniec jest ten sam, tworzą jakby ramki dla utworu, często jest to wyraz alleluja figury retoryczne - porównanie jak, jakby, jak gdyby, np. Ps 2; 90; metafora przeniesienie znaczenia jednej rzeczy na drugą, np. Ps 23 przeniesienie znaczenia pasterza na Boga; skała obraz siły, trwałości; owoc rezultat działań człowieka i konsekwencje; morze wielkie wody, są to siły wrogie Bogu - hiperbola wyolbrzymianie, np. Ps 5; 78 - personifikacja nadawanie przedmiotom cech ludzkich, np. personifikacja gwiazd, księżyca i wezwanie do ich chwalenia Boga - Ps 85; antropomorfizmy mówi się o Bogu jak o człowieku, np. ręce, nogi, usta; ma cechy ludzkie płacze, śmieje się, smuci - synekdocha abstrakcjom nadaje się konkretny sens, np. język kłamliwy kłamca, synowie Adama ludzkość Psalmy biblijne a poezja pozabiblijna 1) Cywilizacja Dwurzecza Mezopotamia Popularnością cieszy się poezja lamentacyjna: lamentacje, elegie, pieśni żałobne, ale i też hymny, np. na cześć Marduka 2) Egipt Hymny pochwalne sławiące bogów, w XIVw.p.n.e. faraon Echnaton wprowadził na siłę kult jednego boga Słońca i na jego cześć stworzył hymn, który jest prawie taki sam jak Ps 106. Czyli poezja jest dorobkiem ogólnoludzkim 3) Kanaan Klasyfikacja psalmów ze względu na ich formę literacką 1) hymny - wysławiające Boga - o królowaniu Boga Ps 47; 93; 96 - pieśni o Syjonie (góra, Jerozolima świątynia) 2) lamentacje - indywidualne skargi, narzekania - zbiorowe narodowe 3) dziękczynne - prywatne - zbiorowe narodowe 4) królewskie mówiące o królach (mesjańskie), obraz króla idealnego Mesjasza 5) dydaktyczne o charakterze mądrościowym, przypominają, napominają, nauczają, ostrzegają 6) liturgiczne mówią o liturgii w świątyni i niebie, np. Ps 15 Psalmy ufności poeci wyrażają wierność i zaufanie Bogu, np. Ps 16

5 PSALM 1 POD BOŻĄ OPIEKĄ Autor przekazuje prawdę, że człowiek, jeśli jest dobry, cieszy się przychylnością Boga. Psalm należy do gatunku mądrościowego. Wyróżniamy 3 części: 1 część wiersze 1-3 autor przedstawia człowieka sprawiedliwego 2 część wiersze autor przedstawia człowieka bezbożnego 3 część wiersz 6 konkluzja, zakończenie, autor przedstawia los dobrych i złych W części 1 bohaterem jest człowiek szczęśliwy, wymieniane są cechy szczęścia człowieka. Autor daje naukę na czym polega szczęście człowieka. Człowiek szczęśliwy cieszy się wieloma dobrami, przywilejami i to nie tylko religijnymi, ale i zwykłymi. Autor nie mówi o człowieku błogosławionym, ale szczęśliwym. Psalmista chce nam wyjaśnić na czym polega szczęście człowieka. Najpierw określa szczęście w sposób negatywny: 3xNIE: - nie chodzi na naradę złoczyńców (w znaczeniu zgromadzenia, posiedzenia), gdy radzi się jak komuś wyrządzić krzywdę - nie uczestniczy w przedsięwzięciach grzeszników - nie bywa na posiedzeniach szyderców 3 kategorie ludzi, których człowiek powinien się wystrzegać: a) złoczyńcy ludzie, którzy praktykują zło, zamieniają ideał zła w konkret (w Biblii dopuszczają się zbrodni, oszustwa, gwałtów, itp.), nie są wierni Bogu, mają Go za nic, zło nie tylko w charakterze religijnym b) grzesznicy popełniają grzechy, dla nas grzech ma charakter religijny, w tradycji biblijnej grzesznik to była osoba, która nie trafiała do celu, potem oznaczał człowieka, który w życiu kierował się fałszem, postępował niewłaściwie, następnie to człowiek łamiący zasady ludzkie, dopiero na koniec w znaczeniu religijnym jako sprzeciw przykazaniu Boga c) szydercy - bezczelni, kłótliwi, są powodem konfliktów, niezgody, kpią z ludzi, zasad i Boga a potem określa szczęście w sposób pozytywny: mówi na czym polega szczęście szczęście daje człowiekowi to, gdy ma upodobanie w Bogu, jego przykazaniach, miłość do Boga. hebr hefets upodobanie, rozkosz Upodobanie w Bogu ma doprowadzić człowieka na szczyty rozkoszy (duchowej) Przedmiotem bezpośredniej rozkoszy człowiek nie jest sam Bóg (bo On przewyższa możliwości poznawcze człowieka), ale to, co Bóg dał Prawo (Tora) Człowiek szczęśliwy to ten, który kocha Pismo Św. i co ma się uzewnętrzniać poprzez jego rozważanie. dzień i noc semicki sposób mówienia, oznacza zawsze, stale, bez ustanku hebr haga rozmyslć, rozważać, medytować, mruczeć, jęczeć, szeptać, mamrotać pod nosem, czytać

6 semici nie uznają czynności czysto myślowych, więc jeżeli myślał o czymś intensywnie, to i mamrotał. Słowo niewypowiedziane nie istnieje dla nich. ar. hadża mruczenie, mamrotanie, składanie czegoś do kupy czytanie W drugim wersecie psalmista zachęca by umiłować Pismo Św. przez czytanie Metafora człowieka sprawiedliwego drzewo, które wydaje owoce, które rośnie nad brzegami wód. Ta metafora była już znana wcześniej, ok. 1100p.n.e. Metafora podkreśla niezawodność, stabilność, trwałość, a także owocność. Owoce dobre czyny W części 2 złoczyńcy porównani są do plew rozniesionych przez wiatr metafora żniwa czas podziału, oddzielono to, co złe od dobrego Złoczyńcy tak jak plewy w końcu znikną. Mimo że jest ich dużo, to ich koniec jest przesądzony. Są tak samo bezużyteczni jak i plewy. hebr ruah wiatr, tchnienie, duch, Bóg W rozproszeniu złoczyńców może mieć udział sam Bóg. Chodzi tu o Sąd Ostateczny (tak twierdzą niektórzy), ale na bank o zwykły osąd między dobrem i złem przez Boga (Sąd Boży) Część 3 to krótkie podsumowanie długiego wyroku. Bóg troszczy się o los sprawiedliwych, a los złoczyńców jest z góry skazany na niepowodzenie (klęskę). Na końcu ich drogi jest stracenie. Ten psalm nazwany jest psalmem dróg, bo ukazane są dwa sposoby postępowania. Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? W psalmach jest dwóch bohaterów Bóg i człowiek. W psalmach to człowiek zwraca się do Boga. Kierunek jest od człowieka do Boga. Czy Bóg jest? W starożytności ateizm był nieznany (świat semicki). Ateizm pojawia się w filozofii greckiej jako zaprzeczenie istoty wyższej niż człowiek. W świecie semickim nie było teoretycznego ateizmu, ale praktyczny wierzono w Boga, ale nie liczono się z konsekwencjami swego zachowania (czują się bezkarni). Psalmiści często określają swoją wiarę w Boga. Wyznają oni wiarę w Boga w sposób hebrajski. Ps 78 przedstawiający historię Izraela jest to wielkie wyznanie wiary. Monoteizm wiara w jednego Boga, istnieje tylko jeden Bóg, inni bogowie nie istnieją Monolatria wierzy się w jednego Boga, ale akceptuje/uznaje się też istnienie innych, w których wierzą inne narody. W psalmach jest prezentowana postawa...(ta na czerwono, ale jej nie mam uzupełnię Imiona Boga EL bóstwo, Bóg, istota różna od człowieka (najpopularniejsze określenie Boga w jęz. semickim), nie jest to imię własne. ELOAH często pojawia się w Psalmach Bóg u semitów łączony jest z pojęciem mocy, władzy, potęgi. El (czyt. Ul) stać mocno, być mocnym Bóg jest przywódcą, ma moc, jest królem, władcą. Elohim l. mn. od El; Bogowie

7 Staje się określeniem Boga Jedynego, Bóg odznaczał się taką mocą, żeby nie dało się go określić w l. poj. Bóg ma wszystkie moce, atrybuty. Imię własne Boga JHWH Nie ma samogłosek i nie wiemy do końca jak je wymawiać. W tradycji żydowskiej ze względu na szacunek nie wymawiano imienia Boga. W kościele do końca Vw. też tego nie robiono. Jehowa jest to raczej błąd, raczej niezgodne z gramatyką. Jahwe 3 os. l. poj. czasownika być, oznacza jest To zwraca uwagę na relacje Boga do czasu. Dla Boga zawsze jest teraz (nie ma wczoraj ani jutra0 Wieczność psalmiści mówią, że Bóg trwa od wieków, podkreślają, że Bóg jest zawsze. JHWH SEBAOT Jahwe stojący na czele wojska Jahwe zastępów O Bogu często mówiono z aspekcie militarnym. Bóg nie tylko broni, ale i atakuje, walczy z wrogami swego narodu. Często Sebaot oznacza armię niebiańską. Bóg stoi na czele armii anielskiej. Bóg postrzegany jako absolutny władca, król. Panuje nad strefą niebiańską i ziemską. ELJON Najwyższy, bardzo często występuje w psalmach, Bóg ponad wszystkim, nad niebem, ziemią, ludźmi, bóstwami, itp. Bóstwo Eljon było czczone w Jerozolimie przez Jebusytów. O tym bogu pogańskim wspomina Rdz.14 (kapłan Ejona Melchizedek złożył ofiarę Abrahamowi) Bóg Eljon, Najwyższy - królował w Jerozolimie nawet gdy nie było tam Izraelitów. Przymioty Boga Święty Qadosz, tzn. ciąć, rozcinać W psalmach trzykrotne powtórzenie święty to sposób wyrażania stopnia najwyższego Świętość łączona ze sferą moralności, etyki Dla starożytnych świętość to odrębność, inność, granice. Coś jest różne. Dlatego Bóg jest świętością. Ludzie, przedmioty święte są wyłączone z normalnego użytku, przeznaczone są dla Boga, do kultu bożego. Psalmiści widzieli przepaść między sobą a Bogiem. Mądrość Bóg jest wszechwiedzący, posiada wiedzę w stopniu najwyższym, mądrość w stopniu najdoskonalszym nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. Mądrość jeden z atrybutów, dzięki którym działa Bóg (Hohma) Wierny swoim obietnicom, nigdy nie oszuka, nie skłamie, nie zawodzi, Bóg jest zwany skałą jako coś trwałego, niezmiennego, wiernego Emet wierność, pochodzi od rdzenia Amen wskazanie na samego Boga W Dz. Apostolskich Amen to tytuł Chrystusa Sprawiedliwy Jego czyny, postępowanie jest sprawiedliwe (Saddiq przywódca pewnej lokalnej społeczności) Działanie Boga jest z natury sprawiedliwe czyli dobre. Król - Melek, najstarsze określenie Boga w Biblii

8 Psalmy królewskie ze względu na treść, tu określa się Boga królem, Bóg króluje Władza królewska dostojność, godność, doskonałość Stwórca Bore Bóg stworzyciel, ten, który czyni, buduje. Ks. Rdz i Ps mówią o tym, źródło wiedzy o stworzeniu Tylko Bóg może powołać do istnienia. Dla psalmistów Bóg jest przed wszystkim Bogiem Izraela. Dlatego często w psalmach Bóg jest przedstawiany jako Bóg zainteresowany tylko jednym narodem.. Bóg wybrał Izrael i zawarł z nim przymierze. Psalmiści wychwalają dobrodziejstwa, jakie Bóg uczynił Izraelowi (np. Ps 78) Przymierze Bóg wychodzi z inicjatywą. Psalmiści podkreślają, że Bóg wybrał Izraelitów jako swój naród. - Synaj nie tylko miejsce zawarcia przymierza, ale też jako miejsce objawienia się Boga ludziom po raz pierwszy - Syjon Jerozolima świątynia w Jerozolimie symbol tożsamości Psalmiści podkreślają, że świątynia w Jerozolimie jest miejscem zamieszkania Boga, jest miejscem przebywania chwały Boga Zaznaczają też wybranie Dawida jako pierwszego, który ma powszechną władzę daną od Boga. Z tym też łączy się temat Mesjasza Izraelici oczekiwali na króla idealnego, Pomazańca, wybranego przez Boga. Zatem w Psalmach jest temat o mesjanizmie królewskim władza, która zaprowadzi w świecie dobro i sprawiedliwość. Psalmy mesjańsko-królewskie Ps 2; 110 Ten idealny władca zostanie dany ludziom przez Boga. W psalmach są dwa tematy: Bóg, człowiek i relacje między nimi. Ks. psalmów jest najbardziej ludzką księgą, gdyż najwięcej mówi o człowieku. Określenia człowieka Adam nie jest to imię własne, jest to określenie istoty ludzkiej, przejście od istoty ludzkiej do imienia własnego nastąpiło w przejściu translatorskim podczas tłumaczenia na gr. i łac. Adam- zwraca uwagę na naturę człowieka, na tą słabą, ułomną, kruchą i zniszczalną. adama ziemia (gleba0, nawiązuje do stworzenia człowieka, natura człowieka jest glebista. Ben adam syn człowieczy podkreśla słabość człowieka w porównaniu do doskonałości Boga isz pojęcia generalne oznaczające istotę ludzką z akcentem na jego płciowość (isz/isza), mówiąc o isz, zazwyczaj podkreśla się cechy męskie: siłę, odwagę, walkę. geber człowiek (ale w znaczeniu męski szowinista), wojowniczość, twardość (jednak w negatywnym znaczeniu) basar mięso zwierzęce, później oznaczało ciało (ludzi, zwierząt), potem istotę co to ciało posiada, a w ostatnim etapie człowieka. Często psalmiści używają basar jako

9 substytutu człowieka (człowiek to kawałek mięska), by podkreślić słabość i ograniczoność człowieka w porównaniu do Boga. Największa słabość człowieka to niemożność przeciwstawienia się śmierci (Ps 103). W psalmach człowiek to istota ograniczona, słaba, nie ma na nic wpływu. Psalmy podkreślają też wielkość i godność człowieka, ale tylko w relacji z Bogiem... Bóg daje bowiem człowiekowi panowanie nad światem i stawia człowieka na piedestale stworzenia. Relacje Bóg-człowiek polegają na doświadczaniu dobrodziejstw, które Bóg wyświadcza ludziom. Postawa człowieka wobec Boga Czyli czego oczekiwano od człowieka i na co zwracano uwagę... Psalmy bardzo mało mówią o miłości. Jest wyrażenie Co, którzy kochają Boga hbr. achawe pojawia się tylko 6 razy Najważniejsze wg psalmów to poznanie Boga, bowiem od poznania Boga zaczyna się wzajemna relacja. Hebr. znać oznacza uznać Boga, przyjąć Go, postawić go na pierwszym miejscu w życiu. Zachowywanie norm, przykazań Bożych to robią ci, którzy uznają Boga. bojaźń Boga bojący się Boga to określenie ludzi wiernych, znających Boga, pobożnych, wielkość Boga ma wpływać na bojaźń człowieka, ale to nie ma nic wspólnego ze strachem, przerażeniem, ale chodzi tu o szacunek i respekt wobec Boga i Jego przykazań. szukanie Boga szukający Boga oznacza ludzi pobożnych, wiernych, prawych słudzy Boga, niewolnicy Boga, służący Boga to ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, to ci, którzy są wzorem i w tradycji stoją najbliżej Boga, są posłuszni Bogu hbr. ebed sługa (Mojżesz, Abraham, Jozue, Mesjasz) Służba to np.: szukanie i osiąganie mądrości w życiu, obowiązki kultyczne, posłuszeństwo, wypełnianie Bożych poleceń ufność, zaufanie Bogu hbr. sadikim ludzie dobrzy, sprawiedliwi, polega na przestrzeganiu Prawa hbr. hasidim pobożni wierni (ci, co zachowują Prawo często na określenie Żydów) hbr. anawim ubodzy czyli pobożni, ludzie, którzy są tylko adam i basar przed Bogiem, polegają na tylko na Bogu, żeby nie było, nie chodzi tu o znaczenie ekonomiczne hbr. kedoszim święci (nie w sensie moralnym, ale ontycznym), ci co odseparowują się od tego, co złe miłujący Boga PSALM 25 psalm ufnościowy Bóg = pasterz Ten psalm jest także mądrościowy, bowiem pojawia się puenta, pouczenie 6 wierszy: 1 część: 1-4 metafora pasterza to ma na uwadze zastosowanie 2 metafor

10 2 część: 5-6 metafora gospodarza (tego, który przygotowuje ucztę i zaprasza na nią człowieka) Metafora pasterza określenie mój pasterz w Biblii x2 (Rdz 48,15 błog. Jakuba) Odnosi się ona do Boga i do ludzi. Wszędzie na Wschodzie pasterzami byli ludzie, którzy mają władzę królowie, dostojnicy dworscy, arystokracja kapłańska Bóg często jest nazywany pasterzem w tradycji pozabiblijnej. Bóg pasterz doskonały: a) przez to chciano podkreślić władzę, potęgę Boga b) pasterz to obrońca, działanie obronne c) metafora ta podkreśla też troskę i opiekę nad ludźmi Psalm podkreśla najpierw troskę Boga o człowieka. Pasterz zapewnia dobrobyt i pomyślność owcom, którymi się zajmuje to Bóg zaspakaja wszystkie ludzkie potrzeby Psalmy często mówią o trosce Boga o naród Izraela podczas wyjścia (tak jak pasterz o owce) i podkreślają obronę człowieka przez Boga. hbr. ciemna dolina, dolina śmierci wyznanie, ze Bóg może ocalić człowieka od niebezpieczeństw, ale i śmierci Narzędzia: - kij potężna włócznia (ok. 3m) zakończona metalowym ostrzem, służąca do obrony przed ludźmi i zwierzętami - laska służyła do przeganiania owiec, do nakłaniania ich do posłuszeństwa Metafora gospodarza Bóg urządza dla człowieka ucztę, która jest obrazem nieba, zbawienia Psalmista podkreśla swój osobisty kontakt z Bogiem. Jest to wyznanie wiary i przekonanie, ze Bóg nie opuszcza człowieka. Ostatni wiersz zamieszkanie w świątyni lub uczestnictwo w uczcie niebiańskiej W NT Jezus nazywa siebie Pasterzem, co ma doprowadzić ludzi do zaufanie Bogu.

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Biblia w uczniowskich lekturach

Biblia w uczniowskich lekturach 8 Jak uczyć nauczyciel mistrz i przewodnik Biblia w uczniowskich lekturach Teresa Zawisza-Chlebowska, autorka licznych publikacji Przez lata Biblia była nieobecna w polskiej szkole powojennej. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27).

IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa (Imię Boże... s. 25, 27). IMIĘ BOŻE Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27). Odpowiedź. 1) Niesłuszny jest zarzut ŚJ, że Kościół nasz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD)

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) 1 R O Z S Z E R Z O N Y W S T Ę P O G Ó L N Y D O P I S M A Ś W. WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) Wprowadzenie. Św. Hieronim (+420) w liście do Paulina pisał, że zajmowanie się Pismem św. wymaga przewodnika.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU Dariusz Matuszewski Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych Studium teologiczno-egzegetyczne Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg WIARA KATOLICKA SERIA LUKE A E. HARTA W Co Wierzą Katolicy Część 2: Bóg Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke owi E. Hartowi serię książeczek na temat podstawowych elementów wiary katolickiej Bóg

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Robert Kałamański Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Warszawa 2010 Autor wyraża zgodę na powielanie i bezpłatne rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

PRZYMIERZE BIBLIJNE W ŻYDOWSKIEJ TRADYCJI POLITYCZNEJ

PRZYMIERZE BIBLIJNE W ŻYDOWSKIEJ TRADYCJI POLITYCZNEJ Lucyna Chmielewska PRZYMIERZE BIBLIJNE W ŻYDOWSKIEJ TRADYCJI POLITYCZNEJ Słowa kluczowe: przymierze, Biblia, władza, umowa społeczna, Izrael Istnieje tylko jeden sposób, by zdefiniować religię żydowską.

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII 1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII SPIS TREŚCI str. 1 Wprowadzenie str. 2 CZĘŚĆ I. JAK POWSTAŁA BIBLIA str. 2 1. O Biblii str. 2 2. Pierwsze kroki str. 5 3. Jak napisana jest Biblia? str. 7 4.

Bardziej szczegółowo

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW Dowód absolutny, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Królestwa Niebieskiego Autor: Tony Alamo Biblijne cytaty użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Biblii Tysiąclecia,

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA Skrypt dla studentów II roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa 2007 Centralnym wydarzeniem, o którym

Bardziej szczegółowo