Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [ , ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [185-188, 192-197]"

Transkrypt

1 YOUCAT (5) Chrześcijańskie wyznanie wiary Czym są wyznania wiary? Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [ , ] Tego rodzaju krótkie wyznania wiary znajdują się już w listach św. Pawła. Wczesnochrześcijański Symbol Apostolski ma szczególną wartość, ponieważ uważa się go za streszczenie wiary -> APOSTOŁÓW. Symbol nicejsko-konstantynopolitański cieszy się dużym poważaniem, ponieważ jest owocem wielkiego wysiłku teologicznego podczas dwóch pierwszych soborów niepodzielonego jeszcze Kościoła (Nicea 325; Konstantynopol 381) i do dnia dzisiejszego jest wspólnym fundamentem dla chrześcijan na Wschodzie i na Zachodzie. Jak powstały wyznania wiary? Wyznania wiary pochodzą od Jezusa, który polecił swoim uczniom chrzcić. Mieli przy tym skłaniać ludzi do wyznania określonej wiary, a mianowicie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego ( -> TRÓJCA ŚWIĘTA). [ ] Pierwotną formą wszystkich późniejszych formuł wyznania wiary jest wyznanie, że Jezus jest Panem, oraz Jego nakaz misyjny. Brzmi on: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

2 Wszystkie formuły wyznania wiary Kościoła są rozwinięciem wyznania wiary w Boga Trójjedynego. Za każdym razem zaczynają się od wyznania wiary w Ojca, Stwórcę i Pana świata, potem w Syna, przez którego świat i my sami zostaliśmy zbawieni, i wreszcie następuje wyznanie wiary w Ducha Świętego, który jest Bożą obecnością w Kościele i w świecie. Jaka jest treść wyznania wiary zwanego Symbolem Apostolskim? Wierzą w Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Twoje Credo niech będzie dla ciebie jak zwierciadło! Przeglądaj się w nim, aby zobaczyć, czy we wszystko, o czym deklarujesz, że wierzysz, wierzysz rzeczywiście. I raduj się każdego dnia twoją wiarą. ŚW.AUGUSTYN Żaden człowiek nie żyje sam, żaden człowiek nie wierzy sam. Bóg wypowiada do nas słowo i przez to, że je mówi, zwołuje na, czyni z nas wspólnotę, swój lud, swój Kościół. Po odejściu Jezusa Kościół jest znakiem Jego obecności w świecie. BAZYLI Z SELEUCJI (Vw.) biskup

3 Dlaczego wierzymy w jednego Boga? Wierzymy w jednego Boga, ponieważ zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego istnieje tylko jeden Bóg, jak również według praw logiki tylko jeden może istnieć. [ , 228] Gdyby było dwóch bogów, jeden bóg byłby ograniczeniem drugiego; żaden z nich nie byłby nieskończony, żaden nie byłby doskonały, zatem żaden z nich dwóch nie byłby bogiem. Podstawowe doświadczenie Boga w Izraelu brzmi: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym" (Pwt 6, 4). Prorocy nieustannie wzywają do porzucenia fałszywych bożkowi nawrócenia się do Boga jedynego: Ja jestem Bogiem i nie ma innego" (Iz 45, 22). Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Mk 12,29-30 MONOTEIZM (gr. monos -jedyny i theos Bóg) wiara w istnienie tylko jednego jedynego Boga; wiara w Boga rozumianego jako jedyna, absolutna i osobowa istota, która jest praprzyczyną wszystkiego. Monoteistycznymi religiami są: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Dlaczego Bóg nazywa siebie? Bóg nazywa siebie, ponieważ chciałby, aby zwracano się do Niego po imieniu. [ , ]

4 Bóg nie chciałby pozostać nierozpoznany. Nie chce być czczony jako wyższa istota" jedynie odczuwana albo intuicyjnie przeczuwana. Bóg chciałby być znany i przywoływany jako ktoś rzeczywisty i działający. W płonącym krzewie Bóg wyjawia Mojżeszowi swoje święte imię JHWH (Wj 3, 14). Bóg pozwala swojemu ludowi zwracać się do siebie, pozostaje jednakże Bogiem ukrytym, istniejącą tajemnicą. Z głębokiego szacunku wobec Boga w Izraelu nie wymawiano (i nie wymawia się) imienia Bożego i zastępuje się je zwrotem Adonaj (Panie). Również tym tytułem posługuje się -> NOWY TESTAMENT, kiedy uwielbia Jezusa jako prawdziwego Boga: Jezus jest Panem!" (Rz 10, 9). JHWH/JAHWE najważniejsze imię Boże w Starym Testamencie (Wj 3,14). Można je przetłumaczyć: Jestem". Zarówno dla Żydów, jak też dla chrześcijan jest ono imieniem jedynego Boga całego świata, jego Stwórcy, Władcy, Partnera Przymierza, Wyzwoliciela z niewoli egipskiej, Sędziego i Zbawcy. Co to znaczy, że Bóg jest prawdą? Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności" (l 3 l, 5). Jego słowo jest prawdą (Prz 8, 7; 2 Sm 7, 28) i Jego Prawo jest prawdą (Ps 119,142). Sam Jezus stanowi gwarancję prawdy Bożej, przez to, że wyznaje przed Piłatem: Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie" (J 18, 37). [ ] Bóg nie może podlegać procedurze dowodowej, bo nauka nie może z Niego uczynić obiektu do sprawdzenia. A jednak sam Bóg poddaje się specyficznej procedurze dowodowej. O tym, że Bóg jest prawdą, wiemy na podstawie absolutnej wiarygodności Jezusa. On jest drogą i prawdą, i życiem" (3 14, 6). To może poznać i sprawdzić każdy, kto wejdzie z Nim w dialog. Gdyby Bóg nie był prawdą", wiara i rozum nie mogłyby ze sobą dojść do porozumienia. Jest ono jednak możliwe, ponieważ Bóg jest prawdą i prawda jest boskim przymiotem.

5 Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Skoro Bóg jest miłością, to nie ma nic stworzonego, co nie byłoby podtrzymywane i przeniknięte Jego nieskończoną łaskawością. Bóg nie stwierdza tylko, że jest miłością, ale dowodzi tego: Nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół" (J 15,13). [218/221] Żadna inna -> RELIGIA nie mówi tego, co chrześcijaństwo: Bóg jest miłością" (l J 4, 8.16). Wiara opiera się mocno na tym zdaniu, chociaż doświadczenie cierpienia i zła w świecie każą ludziom wątpić, że Bóg jest rzeczywiście taki kochający. Już w STARYM TESTAMENCIE Bóg oznajmia swemu ludowi ustami proroka Izajasza: Jesteś dla mnie cenny i ponieważ cię kocham, dam ci wszystkie kraje. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą!" (por. Iz 43, 4n) i każe mu mówić: Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała. Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49, 15). O tym, że mówienie o Bożej miłości to nie są puste słowa, świadczy Jezus na krzyżu, oddając życie za swoich przyjaciół. Co trzeba robić, kiedy poznało się Boga? Kiedy poznało się Boga, trzeba Go umieścić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Wtedy zaczyna się nowe życie. Chrześcijan rozpoznaje się po tym, że miłują nawet swoich wrogów. ( )

6 Poznać Boga oznacza przecież poznanie tego, który mnie stworzył i zechciał, który w każdej sekundzie patrzy na mnie z miłością, który błogosławi moje życie i zachowuje je, który w swoim ręku trzyma losy świata i ludzi, których kocham, który tęsknie na mnie czeka, który chciałby mnie wypełnić i udoskonalić i chciałby, abym na wieki u Niego zamieszkał - oto On. Pokiwanie potakująco głową nie wystarcza. Chrześcijanie muszą przejąć styl życia Jezusa. Prawdziwa miłość boli. Musi boleć. Musi być czymś bolesnym kochać kogoś. Boli jego odejście, chciałoby się za niego umrzeć. Kiedy ludzie się pobierają, muszą ze wszystkiego zrezygnować, aby się nawzajem miłować. Matka, która obdarza dziecko życiem, wiele cierpi. Słowo miłość" jest tak błędnie rozumiane i tak nadużywane. BŁ. MATKA TERESA Panie mój i Boże mój, weź ode mnie wszystko, co mi przeszkadza w relacji z Tobą. Panie mój i Boże mój, daj mi wszystko, co mnie wspomaga w drodze ku Tobie. Panie mój i Boże mój, weź mnie ode mnie i daj całego Tobie. ŚW. MIKOŁAJ (+1487), szwajcarski mistyki pustelnik

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Rozważania liturgiczne na każdy dzień Rozważania liturgiczne na każdy dzień Włodzimierz Zatorski OSB Rozważania liturgiczne na każdy dzień T. 2b: Okres Wielkanocny Spis rozważań Rozważania na Okres Wielkanocny Wigilia Paschalna A, B, C...

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

Przyjmujemy Pana Jezusa

Przyjmujemy Pana Jezusa Przyjmujemy Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ PŁOCK 2014 Podręcznik numer

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg WIARA KATOLICKA SERIA LUKE A E. HARTA W Co Wierzą Katolicy Część 2: Bóg Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke owi E. Hartowi serię książeczek na temat podstawowych elementów wiary katolickiej Bóg

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Tekst dla szkoły podstawowej Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27).

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.

WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY. 1 WIERZĘ W JEDEN KATOLICKI KOŚCIÓŁ ŚWIADECTWO KONWERSJI DO PRAWOSŁAWIA [PRZYCZYNEK EKUMENICZNY] sobory kanony encykliki ojcowie kościoła ELIASZ LESZEK SZCZEPANIAK WWW.PRAWOSŁAWNIKATOLICY.PL 2013 2 KSIĄŻKĘ

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok 1 Od wydawcy Książka ta została napisana w języku ojczystym autora czyli w języku polskim. Korzystał z przekładu Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień

Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień Piątek Mdr 11,21-26 Często poznawanie cudowności Bożego działania, czy nawet Istnienia, dokonuje się przez zachwyt otaczającym nas światem. Światem

Bardziej szczegółowo

Pozyskujący uczniów sługa Boży

Pozyskujący uczniów sługa Boży www.shepherdserve.org Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub rozsyłanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób. Warunkiem jest zachowanie integralności i niezmienionej treści oraz nie

Bardziej szczegółowo

IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27).

IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa (Imię Boże... s. 25, 27). IMIĘ BOŻE Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27). Odpowiedź. 1) Niesłuszny jest zarzut ŚJ, że Kościół nasz

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo