Merrill Lynch International Investment Funds. Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Merrill Lynch International Investment Funds. Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r."

Transkrypt

1 Merrill Lynch International Investment Funds Kwartalny Przegląd Inwestycji do 31 grudnia 2006 r.

2 Informacje o funduszu Merrill Lynch International Investment Funds Na dzień 31 grudnia 2006 r. Stworzony 1 lipca 2002 r. Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. MLIIF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednego z najszerszych asortymentów funduszy na rynku. Wartość aktywów MLIF na koniec grudzien 2006 r. wyniosła 67,7 miliarda USD. Strona Waluta transakcji* Wartość aktywów netto funduszu (m) Opłata manipulacyjna za nabycie j.u. A () Roczna opłata za zarządzanie () Data rozpoczęcia działalności FUNDUSZE AKCJI US SmallCap Value Fund 3 US$/ US$ US Basic Value Fund 5 US$/ / US$ US Focused Value Fund 7 US$/ US$ US Flexible Equity Fund 9 US$/ US$ US Growth Fund 11 US$/ US$ US Opportunities Fund 13 US$/ US$ Latin American Fund 15 US$/ / US$ European Value Fund 17 / /US$ United Kingdom Fund 19 / /US$ Continental European Flexible Fund Euro-Markets Fund 23 /US$ European Fund 25 /US$ European Growth Fund 27 /US$ European Opportunities Fund 29 /US$ Emerging Europe Fund 31 /US$ Pacific Equity Fund 33 US$/ / US$ Japan Fund 35 ī/ /US$ ī Japan Value Fund 37 ī/ /US$ ī Asian Dragon Fund 39 US$/ / US$ Japan Opportunities Fund 41 ī/ /US$ ī India Fund 43 US$/ / US$ Global Fundamental Value Fund 45 US$/ US$ Global SmallCap Fund 47 US$/ US$ Global Equity Fund 49 US$/ US$ Global Dynamic Equity Fund 51 US$/ US$ Global Opportunities Fund 53 US$/ US$ Emerging Markets Fund 55 US$/ US$ World Gold Fund 57 US$/ US$ World Healthscience Fund 59 US$/ US$ World Financials Fund 61 US$/ US$ World Technology Fund 63 US$/ / US$ World Mining Fund 65 US$/ US$ World Energy Fund 67 US$/ US$ New Energy Fund 69 US$/ US$ FUNDUSZE MIESZANE Global Allocation Fund 71 US$/ / US$ Conservative Allocation Fund (Euro) Conservative Allocation Fund (USD) 75 US$ US$ Strategic Allocation Fund (Euro) Strategic Allocation Fund (US Dollar) 79 US$ US$ FUNDUSZE OBLIGACJI World Bond Fund 81 US$ US$ World Income Fund 83 US$/ US$ Global Bond Fund (US Dollar) 85 US$ US$ Emerging Markets Bond Fund 87 US$/ US$ Asian Tiger Bond Fund 89 US$ US$ US Dollar Core Bond Fund 91 US$/ US$ US Dollar High Yield Bond Fund 93 US$ US$ US Government Mortgage Fund 95 US$/ US$ US Dollar Low Duration Bond Fund 97 US$/ US$ US Dollar Reserve Fund 99 US$ US$ Euro Bond Fund 101 /US$ Euro Corporate Bond Fund Global Bond Fund (Euro) Global High Yield Bond Fund (Euro) 107 /US$ Global Capital Securities Absolute Return 109 /US$ Euro Short Duration Bond Fund Euro Reserve Fund Sterling Reserve Fund * Jeślipodanodwiewalutytransakcji, walutawskazanajakopierwszajestwalutą, w którejdenominowanyjestdanyfundusz. Szczegółoweinformacjedotycząceinnychopłati kosztówmożnaznaleźćw prospekcie.

3 US SmallCap Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Russell 2000 Equity Index 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 2000 Equity Index Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek o mniejszej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek niedoszacowanych w opinii Menedżera. A Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 2000 Equity Index Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Elise Baum Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 2000 Equity Index S&P Sector Smaller Companies North America Wartość aktywów netto funduszu US$154.8 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MERUSAI LX RU20INTR BLRKIU Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 30.25/26.44 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Conseco 2.4 Crescent Real Estate 2.4 First Midwest Bancorp 2.4 Dresser-Rand Group 2.2 Medicis Pharmaceutical 2.1 Denbury Resources 2.0 Foot Locker 2.0 Webster Financial 2.0 Allied Waste North America 1.9 Triumph Group 1.9 Suma 21.3 inwestuje w akcje mniejszych spółek. Akcje mniejszych spółek mogą podlegać większym wahaniom i odznaczać się mniejszą płynnością niż papiery dużych spółek. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 3

4 US SmallCap Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Kanada Holandia /benchmark 97.1/ / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Kanada Holandia -benchmark Sektor Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Energia Materiały Podst. towary konsumpcyjne Przeds. użyt. publ./usł. tele Sektor 25.3/ / / / / / / / / / /4.5 Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Energia Materiały Podst. towary konsumpcyjne Przeds. użyt. publ./usł. tele Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlaussmallcapvaluefundjestrussell2000equityindex. 4

5 US Basic Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ S&P 500 Citigroup Value 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite* 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A S&P 500 Citigroup Value* S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które w opinii Menedżera, są niedoszacowane, dzięki czemu posiadają naturalną wartość inwestycyjną. AA A Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A S&P 500 Citigroup Value* S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Kevin Rendino/Bob Martorelli Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark S&P 500 Citigroup Value* S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$2,118.6 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MERBVAI LX Reuters Page Id BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 53.66/44.26 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Exxon Mobil 4.8 JPMorgan Chase 3.6 IBM 3.2 Citigroup 2.9 Wells Fargo 2.8 AIG 2.7 Morgan Stanley 2.6 Tyco International 2.5 St Paul Travelers 2.3 Time Warner 2.3 Suma 29.7 * 1 stycznia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Barra Value Index na S&P 500 Citigroup Value Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 5

6 US Basic Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Holandia Zjednoczone Królestwo Japonia Kanada /benchmark 92.7/ / / / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Holandia Zjednoczone Królestwo Japonia Kanada -benchmark Sektor Finanse Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Przeds. przemysłowe Energia Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Telekomunikacja Materiały Przeds. użyteczności publicznej Sektor 26.0/ / / / / / / / / / /0.0 Finanse Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Przeds. przemysłowe Energia Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Telekomunikacja Materiały Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla US Basic Value Fund jest S&P 500 Citigroup Value. 1 stycznia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Barra Value Index na S&P 500 Citigroup Value Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). 6

7 US Focused Value Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Russell 1000 Value 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 1000 Value Russell Klasyfikacja ćwiartkowa Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 1000 Value Russell Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Wartość Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które w opinii Menedżera, są niedoszacowane w odniesieniu do oceny ich aktualnej lub przyszłej kondycji lub też w odniesieniu do odpowiednich lub przeważających wskaźników rynkowych. AA Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Martorelli/Kevin Rendino Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark Russell 1000 Value S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$1,054.4 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MERVISI LX RU10VATR BLRKIU Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 44.02/36.44 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu AIG 3.6 Citigroup 3.6 JP Morgan Chase 3.6 Unisys 3.3 Chevron Corp 3.1 St Paul Travelers 3.0 Exxon Mobil 2.9 IBM 2.7 Global SantaFe 2.6 Morgan Stanley 2.6 Suma 31.0 Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowyw WarszawieSA, ul. Goleszowska6, Warszawa, Polska. DlaPaństwabezpieczeństwa, rozmowytelefonicznebędązazwyczajnagrywane. 7

8 US Focused Value Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Holandia Zjednoczone Królestwo Kanada /benchmark 94.1/ / / / /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA Holandia Zjednoczone Królestwo Kanada -benchmark Sektor Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Energia Cykliczne tow. konsumpcyjne Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Materiały Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Sektor 25.9/ / / / / / / / / / /6.4 Finanse Informatyka Przeds. przemysłowe Energia Cykliczne tow. konsumpcyjne Podst. towary konsumpcyjne Opieka zdrowotna Materiały Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausfocusedvaluefundjestrussell1000value. 8

9 US Flexible Equity Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite 1 rok 3 lata Od wejścia nanarastająco od rynek początku roku Rocznie od wejścia na rynek Wynik skumulowany Klasa A Russell S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Elastyczny Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja całkowitego zwrotu wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub prowadzących działalność głównie w Stanach Zjednoczonych. Inwestuje on w papiery wartościowe, które - zdaniem Menedżera - mają potencjał wzrostu lub potencjał inwestycyjny, z odpowiednim uwzględnieniem prognoz rynkowych. AA AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Doll Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark Russell 1000 S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$8,491.9 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MLFLEUA LX RU10INTR BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 18.75/15.97 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Exxon Mobil 4.3 Citigroup 2.9 Johnson & Johnson 2.3 Pfizer 2.3 Chevron Corp 2.2 JPMorgan Chase 2.2 Cisco Systems 2.1 IBM 2.1 Hewlett-Packard 1.9 General Electric 1.8 Suma 24.1 Dnia 22 lipca 2005 r. Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund połączył się z em MLIIF US Flexible Equity. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 9

10 US Flexible Equity Fund ciąg dalszy Struktura funduszu /benchmark USA 100.0/100.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna -benchmark USA 0.0 Sektor Informatyka Opieka zdrowotna Finanse Cykliczne tow. konsumpcyjne Energia Przeds. przemysłowe Materiały Podst. towary konsumpcyjne Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Sektor 22.2/ / / / / / / / / /3.9 Informatyka Opieka zdrowotna Finanse Cykliczne tow. konsumpcyjne Energia Przeds. przemysłowe Materiały Podst. towary konsumpcyjne Telekomunikacja Przeds. użyteczności publicznej Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausflexibleequityfundjestrussell

11 US Growth Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie akcji Niskie Klasa ryzyka Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Russell 1000 Growth 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite* 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Kapitałowy Spółek Wzrost Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk kładzie się na spółki, które wykazały ponadprzeciętne stopy wzrostu zysków. AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Bob Doll Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 1000 Growth* S&P Sector Equity North America Wartość aktywów netto funduszu US$132.3 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MEREQGA LX Reuters Page Id BLRKIS Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 10.53/9.11 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu Cisco Systems Inc. 3.4 Johnson & Johnson 3.4 IBM 3.0 Microsoft 2.3 Hewlett-Packard 2.0 Oracle 2.0 Goldman Sachs 1.8 Lockheed Martin 1.5 Motorola 1.5 Schering-Plough 1.5 Suma 22.4 * 1 Kwietnia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Citigroup Growth Index na Russell 1000 Growth Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indeksy - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do y, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 11

12 US Growth Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA /benchmark 99.8/ /0.0 Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna USA -benchmark Sektor Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Przeds. przemysłowe Finanse Energia Podst. towary konsumpcyjne Materiały Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Sektor 36.6/ / / / / / / / / / /0.9 Informatyka Cykliczne tow. konsumpcyjne Opieka zdrowotna Przeds. przemysłowe Finanse Energia Podst. towary konsumpcyjne Materiały Przeds. użyteczności publicznej Telekomunikacja Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla US Growth Fund jest Russell 1000 Growth. 1 Kwietnia 2006 r. benchmark zmieniono z S&P 500 Citigroup Growth Index na Russell 1000 Growth Index (nowy indeks zostanie dołączony do historii poprzedniego benchmarku). 12

13 US Opportunities Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Kapitałowy Spółek Wzrost Russell 2000 Growth 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy S&P 500 Composite 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A Russell 2000 Growth S&P 500 Composite Klasyfikacja ćwiartkowa Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA poprzez inwestowanie przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek o mniejszej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A Russell 2000 Growth S&P 500 Composite Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Neil Wagner Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji Benchmark Russell 2000 Growth S&P Sector Smaller Companies North America Wartość aktywów netto funduszu US$150.1 Identyfikacja / Kody ISIN Bloomberg Equity Ticker - Bloomberg Equity Ticker - Benchmark Reuters Page Id LU MIGSNOI LX RU20GRTR BLRKII Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.50 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A /91.88 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu SkillSoft 2.7 Align Technology 2.3 DiamondCluster 2.3 Gardner Denver 2.2 BE Aerospace 2.1 Transaction Systems Architects 2.1 Digene 2.0 SonicWALL 2.0 CKX 1.9 IHS 1.9 Suma 21.5 Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 13

14 US Opportunities Fund ciąg dalszy Struktura funduszu USA Irlandia Izrael Kanada Brytyjskie Wyspy Dziewicze Sektor Informatyka Przeds. przemysłowe Opieka zdrowotna Cykliczne tow. konsumpcyjne Finanse Energia Materiały Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata 5 latod wejścia na rynek Stopień wahania () Benchmark* Beta * Benchmarkw ramachstatystykryzykafunduszudlausopportunitiesfundjestrussell2000growth. 14

15 Latin American Fund Dane na temat u do 31 grudnia 2006 r. Do użytku tylko w pośrednictwie Klasa ryzyka akcji Niskie Wysokie MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS A-Wyniki jednostek uczestnictwa w US$ miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy MSCI EM Latin America net 1 rok 3 lata 5 lat Narastająco od początku roku W stosunku rocznym (5 lat) Wynik skumulowany Klasa A MSCI EM Latin America net Klasyfikacja ćwiartkowa Kapitalizacja Giełdowa Duża Średnia Mała Styl Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P Rating funduszu Forsyth Partners Kapitałowy Spółek Wschodzące Podsumowanie celu inwestycyjnego Celem u jest zmaksymalizowanie całkowitego zwrotu wyrażonego w dolarach amerykańskich poprzez dokonywanie inwestycji w akcje zwykłe spółek posiadających siedziby lub prowadzących zasadniczą część swojej działalności gospodarczej na wschodzących rynkach Ameryki Łacińskiej, w tym w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Środkowej i regionu Karaibów. A AA Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A MSCI EM Latin America net Dane na temat u Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Will Landers Data rozpoczęcia działalności Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji, Benchmark MSCI EM Latin America net S&P Sector Kapitał własny - Ameryka Łacińska Wartość aktywów netto funduszu US$3,813.3 Identyfikacja / Kody ISIN LU Bloomberg Equity Ticker MERLTAI LX Reuters Page Id BLRKIT Transakcje i ceny Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3dni Opłaty Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa 1.75 A) Cena jednostki netto (US$) Klasa A Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (US$) miesiącach Klasa A 61.90/40.90 Dane wymagane przez Savings Directive Status u EUSD nie dotyczy Dochód do opodatkowania na j.u największych spółek w portfelu America Movil 9.9 CVRD 9.9 Petrobras 9.6 Banco Bradesco 7.9 AmBev 4.2 Grupo Televisa 3.5 Wal-Mart de Mexico 3.4 Cemex 3.1 Femsa 2.8 Unibanco 2.8 Suma 57.1 Roczna opłata za zarządzanie funduszem wzrosła z dniem 21 października 2005 z 1.5 na inwestuje w pewne mniejsze i wschodzące rynki. Perspektywy wzrostu gospodarczego na niektórych spośród tych rynków są znaczące, zaś zwroty z instrumentów kapitałowych mogą potencjalnie przewyższyć zwroty osiągane na rynkach dojrzałych w miarę, gdy wzrost ten będzie osiągany. Jednakże istnieją ryzyka dla u wynikające z czynników politycznych, gospodarczych i rynkowych na rynkach mniejszych i wschodzących, które mają bardzo duże znaczenie. Źródła: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze MLIIF, w tym ten, mają status dystrybutora jednostek udziałowych klasy A i starają się o spełnienie wymogów związanych ze statusem dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Niniejsze dotyczy wyłącznie rezydentów brytyjskich. Stopień ryzyka BIM(UK)L: Wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do y związanych z wschodzącymi rynkami, o małej kapitalizacji lub wąsko zogniskowanych/skoncentrowanych upoważnieniach do inwestowania w akcje zwykłe, co może ograniczać płynność i zwiększać niestabilność zwrotów. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami Merrill Lynch Investment Funds (MLIIF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego u i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. Wyniki są ujmowane na 31 grudnia 2006 r. w US$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto u z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla y wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki u skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane u podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. MLIIF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w MLIIF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy MLIIF posiada akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem.. -Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku u o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez MLIIF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. e nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa Merrill Lynch i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem Merrill Lynch & Co.,Inc.,. Raport Menedżera u przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym MLIIF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów u. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie MLIIF. MLIIF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez przedstawicielstwo Merrill Lynch Polska Sp.z o.o., al Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Goleszowska 6, Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa, rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane. 15

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa ret.pl.xx.0150731.lu086668966.pdf ASIAN HIGH YIELD FUND AACCEURO 31 LIPIEC 015 Metodologia i styl Fundusz inwestuje zasadniczo w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw z siedzibą w Azji w ramach dywersyfikacji

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena JAPAN ADVANTAGE FUND AACCEURO Metodologia i styl Podejście Marka Buffetta do doboru akcji polega na poszukiwaniu spółek reprezentujących wysoką wartość. Starannie wybiera spółki, w przypadku których sądzi,

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo