Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015"

Transkrypt

1 15 Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

2 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji na polskim rynku (71 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały sprzedaży własnej) ponad 15 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 3,4 mld aktywów w funduszach bez dedykowanych piąte miejsce w Polsce, drugie wśród niezależnych TFI Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI 15,1 mld zł unikalny na polskim rynku, zespołowy model zarządzania gwarantujący sprawny obieg informacji w zespole zarządzających oraz motywację do wspólnych sukcesów oferta produktów inwestycyjnych na każdą sytuację makroekonomiczną i trend rynkowy (27 funduszy własnych i 4 we współpracy z JP Morgan) blisko 40% aktywów detalicznych w funduszach inwestujących poza granicami Polski potwierdzony track record innowacyjności: pierwszy fundusz pieniężny pierwszy fundusz parasolowy pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty pierwszy polski fundusz wierzytelności medycznych Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI - fundusze skierowane do szerokiego grona inwestorów (detaliczne) ,4 mld zł Źródło: Spółka, IZFiA, dane na

3 Długoterminowy wzrost wyników finansowych Wyniki finansowe Skarbiec Holding (mln zł) Generowane środki pieniężne (FCFF, mln zł) , , ,5 9, przychody ze sprzedaży wynik netto* Struktura przychodów ze sprzedaży w 2014 r. wysokie napływy netto i wzrost aktywów pod zarządzaniem konsekwencją wprowadzanych innowacji produktowych, dobrych wyników inwestycyjnych i szerokiej sieci dystrybucji; dominujący udział wynagrodzenia stałego z tyt. zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kształtowaniu wyników Grupy. 14% 8% wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wynagrodzenie stałe istotny udział wynagrodzenia zmiennego pomimo trudnego roku na rynku w 2014 pobranie pierwszego success fee w 2013 r.; wynagrodzenie zmienne pozostałe przychody możliwość wypłaty wysokiej dywidendy (do 100% zysku) ze względu na wysoki powtarzalny poziom konwersji wyniku na wolne środki pieniężne; 78% * wynik netto znormalizowany = wynik netto raportowany po skorygowaniu o koszty związane z procesem IPO oraz koszty programów motywacyjnych opartych na akcjach szczegóły korekt w załączniku FCFF = EBIT podatek zapłacony + koszty niegotówkowe CAPEX wzrost kapitału obrotowego netto 3

4 Skarbiec TFI na tle rynku

5 sytuacja na rynku Podsumowanie napływów w 2014 r.: 10,4 mld zł napływów netto do funduszy detalicznych TFI w 2014 r., w tym: 6,9 mld zł napływów do funduszy dłużnych, 6,1 mld zł napływów do funduszy pieniężnych, 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych; bardzo dobra sprzedaż funduszy dłużnych (6,9 mld zł napływów netto w 2014 r.) we wszystkich grupach produktowych; 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych z widocznym przesunięciem kapitału z funduszy inwestujących w Polsce do funduszy inwestujących zagranicą; fundusze sekurytyzacyjne i rynku surowców wśród grup funduszy z najwyższą dynamiką wzrostu aktywów w 2014 r. (wzrost odpowiednio o 109% i 28%); Główne wydarzenia w 4Q 2014 r.: brak rajdu św Mikołaja w Polsce spadek indeksów WIG (- 6,3%), WIG20 (-7,4%), mwig (4,3%); niestabilna sytuacja geopolityczna w regionie - zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy; zapowiedź wprowadzenia luzowania pieniężnego przez Europejski Bank Centralny; prognozowana poprawa sytuacji w gospodarce Polski (na tle CEE i Strefy Euro) w kolejnych latach - przesłanka powrotu inwestorów na polski rynek akcji w 2015 r.. napływy netto do TFI w Polsce (fundusze detaliczne, mld zł) stopy zwrotu indeksów 0,40 1,59 1,56 2,64 2,30 0,67-0,17-0,74-1,80 zmiana q/q 2,57 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 Źródło: analizy online akcji i mieszane dłużne pieniężne 1,34 0,05 zmiana r/r WIG -6,3% +0,3% MSCI EM Eastern Europe -25,7% -37,6% MSCI EM -4,1% -3,9% MSCI World +0,1% +2,1% Citigroup Poland GBI* +2,1% +9,9% * Citigroup Poland Government Bond Index Źródło: stooq.pl, dane Spółki, zmiany liczone wg dat zamknięcia z

6 Skarbiec TFI napływy do funduszy detalicznych napływy netto 80 napływy netto za mln zł w tym do funduszy wysokomarżowych +23 mln zł napływy do grup funduszy (z konwersjami) Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' akcji, mieszane i alternatywne -105 dłużne i niefinansowe pieniężne 268 mln zł napływów netto do Skarbiec TFI w 2014 r. (2,6% udział w napływach netto na rynek), w tym 225 mln zł napływów z wyłączeniem funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); napływy skierowane głównie do funduszy dłużnych szeroka oferta produktów własnych Skarbca (7 funduszy) wsparta funduszami JP Morgan; 37 mln zł napływów netto w 4Q 14 do funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych odzwierciedleniem zmiany w trendach rynkowych (50 mln zł napływów do tej grupy funduszy na rynku); ujemne saldo napływów netto w 4Q spowodowane głównie umorzeniami w funduszu Lokacyjnym (kapitał częściowo konwertowany na pozostałe fundusze z oferty Skarbca); Źródło: dane Analizy Online, IZFiA, spółka Skarbiec TFI - udział w sprzedaży netto fundusze detaliczne, bez funduszy pieniężnych (mln zł) Q Q Q Q 2014 sprzedaż netto Skarbiec TFI teoretyczna sprzedaż netto Skarbiec TFI wg udziału w AuM 6

7 Aktywa pod zarządzaniem - dywersyfikacja Skarbiec TFI aktywa pod zarządzaniem* (mld zł) Skarbiec TFI aktywa funduszy detalicznych (mld zł, na koniec kwartału) 9,8 13,7 15,0 15,2 0,31 0,29 0,23 0,30 0,36 0,32 11% 9% 4,6 7,0 10,6 11,6 11,7 1,27 1,38 1,69 1,79 1,69 50% 1,73 50% 2,7 1,9 2,8 3,1 3,4 3, ,51 1,44 1,37 1,33 1,33 39% 1,45 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 02'15 41% fundusze detaliczne fundusze dedykowane akcji i mieszane dłużne i pozostałe pieniężne * bez aktywów zarządzanych w ramach portfeli instrumentów finansowych długoterminowy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI 22% CAGR funduszy detalicznych (lata ); wzrost aktywów netto w 2014 r. o 9,3 % (+289 mln zł), w tym: wzrost aktywów w kategorii dłużne i pozostałe o 34% (+425 mln zł) spadek aktywów w kategorii akcji i mieszane o 12% (-185 mln zł) wzrost aktywów w funduszach pieniężnych o 16% (+49 mln zł); wysoki udział aktywów w funduszach dłużnych (50% obecnie vs 41% na koniec 2013 r.) - potencjał do konwersji na fundusze wysokomarżowe w 2015 r. Źródło: Spółka, IZFiA 7

8 Pełna oferta Skarbiec TFI - produkty na każdą sytuację makro i trend rynkowy dywersyfikacja produktów (i) stabilność biznesu, (ii) rozproszona baza pobierania success fee, (iii) potencjał konwersji lepsza pozycja konkurencyjna u dystrybutorów, którzy ograniczają liczbę dystrybuowanych TFI utrzymanie klienta w długim okresie Polska Europa Świat Suma Akcji / Mieszane 861 mln zł 289 mln zł 179 mln zł mln zł Dłużne 813 mln zł 38 mln zł 737 mln zł mln zł Pieniężne 359 mln zł mln zł Alternat ywne 103 mln zł mln zł Suma mln zł 327 mln zł 917 mln zł mln zł Źródło: Spółka, IZFiA x mln zł AuM na x liczba funduszy na x liczba funduszy, na których pobrano success fee w 2014 r. 8

9 performance funduszy % AuM FIO ze stopą zwrotu powyżej benchmarku w danym okresie Skarbiec TFI stopy zwrotu funduszy w 2014 r. fundusze wysokomarżowe fundusze wysokomarżowe (3Y stopa zwrotu) 1Q (4Q'14) 94% 12/14 Spółek Wzrostowych 8,5% (+74,4%) 1Y 57% 9/14 Akcji Nowej Europy 6,7% (+36,5%) 3Y 98% 13/14 III Filar 5,8% (+29,2%) fundusze niskomarżowe fundusze niskomarżowe 1Q (4Q'14) 59% 2/4 Obligacja 8,3% (+22,7%) 1Y 77% 3/4 Depozytowy 5,9% (+19,9%) 3Y 100% 4/4 Lokacyjny 3,3% (+26,4%) liczba funduszy z performance powyżej benchmarku w okresie / łączna liczba funduszy Jakość i wyniki funduszy Skarbiec TFI docenione przez ekspertów rynkowych: Skarbiec III filar najlepszym funduszem w kategorii funduszy stabilnego wzrostu w 2014 r. (ranking Rzeczpospolitej) Skarbiec Spółek Wzrostowych Alfa 2013 Najlepszy Fundusz Akcji Nowej Europy fundusze docenione przez niezależny portal analizy online: Spółek Wzrostowych Źródło: Spółka, Rzeczpospolita, Analizy Online, dane na koniec r. III Filar, Waga Zrównoważony, Lokacyjny, Małych i Średnich Spółek 9

10 Wyniki finansowe

11 podsumowanie wyników Wyniki finansowe Skarbiec Holding (tys. zł) 4Q Q 2013 zmiana zmiana przychody całkowite, w tym: % % - wynagrodzenie stałe z tyt. zarządzania % % - wynagrodzenie zmienne z tyt. zarządzania % % - pozostałe przychody* % % koszty operacyjne % % EBIT % % zysk netto % % zysk netto znormalizowany % % * pozostałe przychody obejmują przychody z tyt. opłat manipulacyjnych (oddawane w blisko 100% dystrybutorom) oraz przychody z tyt. świadczonych usług księgowych 4Q 14 normalizacja wyników 2014 normalizacja wyników 4,3 +0,4 +0,5 5,2 18,4 +1,5 +3,4 23,3 zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany 11

12 opłata stała z tyt. zarządzania zarządzanie funduszami opłata stała (mln zł) 68,6 43,6 5,3 +3,1% +13,8% 72,0 44,9 19,7 22,5 4,6 18,4 18,2 12,6 1,2 10,7 1,1 4,7 6, Q'13 4Q'14 fundusze dedykowane i portfele fundusze detaliczne - wysokomarżowe fundusze detaliczne - niskomarżowe wzrost opłaty stałej za zarządzanie funduszami detalicznymi w 2014 o 6% r/r pochodną wzrostu AuM; stabilne stawki opłaty stałej za zarządzanie (%) dla obu kategorii funduszy; potencjał konwersji aktywów z funduszy niskomarżowych na wysokomarżowe w przyszłości. Fundusze akcji, mieszane i alternatywne +1,8% ,59% 3,59% 3,59% 3,59% Fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych +5,1% ,37% 1,35% 1,37% 1,35% Q'13 4Q' Q'13 4Q'14 średni AuM (mln zł) średnia stawka brutto opłaty stałej* średni AuM (mln zł) * średnia stawka brutto opłaty stałej dla danej grupy funduszy liczona jako: przychody brutto (z kick back) z tyt. opłaty stałej / średni AuM średnia stawka brutto opłaty stałej* 12

13 success fee systematyczność pobierania Success fee nominalne - rocznie Success fee nominalne - kwartalnie 6 24,6 niskomarżowe - zagranica 3,7 4,0 1,5 niskomarżowe - Polska 4 0,2 4,5 wysokomarżowe - zagranica 3,2 12,5 2,6 2,7 wysokomarżowe - Polska 2,3 14,4 0,1 pozostałe* 2 3,9 3,1 6,0 2,3 2,5 0,1 0 4,0 0,6 0, ,1 0,2 0,1 0,1 1Q Q Q Q / 3 7 / 2 liczba funduszy z pobranym SF w kwartale (wysoko/niskomarżowe) 3 / 1 4 / 0 4 / 0 4 / 1 pobranie success fee w każdym kwartale pomimo zmiennych warunków na rynku efekt zdywersyfikowanej geograficznie i produktowo oferty funduszy; ok. 70% success fee pobranego na funduszach inwestujących poza granicami Polski (33% w 2013 r.); success fee pobrane w 2014 r. stanowiło 0,42% średnich aktywów w funduszach detalicznych (2013: 0,8%), w tym: 0,73% średnich aktywów w funduszach wysokomarżowych (2013: 1,3%) 0,15% średnich aktywów w funduszach niskomarżowych. (2013: 0,3%) * pozycja pozostałe obejmuje success fee pobrane na funduszach dedykowanych oraz na portfelach Pobrane success fee jako % średniego AuM 0,31% 0,23% 0,17% 0,20% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 1Q Q Q Q 2014 wysokomarżowe niskomarżowe 13

14 koszty działalności Grupy (mln zł) 65,8 67,0 32,4 34,3 12,2 11,2 21,1 21, koszty działalności Grupy 15,5 16,3 8,6 8,3 1,3 2,2 5,6 5,9 4Q Q 2014 koszty stałe koszty zmienne koszty dystrybucji (zmienne) pozycja koszty zmienne obejmuje koszty: agenta transferowego, banku powiernika oraz zmienną część kosztu wynagrodzenia (mln zł) 19,5 6,5 1,2 3,4 2,7 11,8 11, koszty wynagrodzeń 17,4 2,7 0,2 2,6 2,9-0,1 4Q'13 program motywacyjny wynagrodzenie zmienne (premie) wynagrodzenie stałe 3,8 0,5 0,3 4Q'14 koszty dystrybucji wzrost zgodnie z tempem wzrostu przychodów z opłaty stałej (porównywalny poziom 2H 2014 i 2H 2013); koszty stałe pod ścisłą kontrolą 34% kosztów operacyjnych ma charakter kosztów stałych; konkurencyjny system motywacyjny wynagradzający za performance (premie) oraz umożliwiający związanie kluczowych menedżerów przez długoterminowe programy motywacyjne (akcje, warranty); 4Q 14 - rozpoczęcie ujmowania kosztu nowego programu motywacyjnego (0,24 mln zł kwartalnie) szacowany łączny koszt do ujęcia w kolejnych latach: 2014/15 r. ok 1 mln zł, 2015/16 r. ok 0,9 mln zł. 14

15 Podsumowanie Zarządcze: perspektywa kolejnych kwartałów: Oczekiwane znaczące napływy nowych środków na rynek funduszy w 2015, w tym zwiększenie tempa napływów do funduszy wysokomarżowych (kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 4Q 2014); koncentracja Skarbiec TFI na najważniejszych partnerach bankowych - trend z 2014 roku może zostać utrzymany duże przesunięcia oszczędności w ramach banków; koncentracja Skarbiec TFI na zwiększaniu aktywów funduszy wysokomarżowych oraz nowych funduszy alternatywnych (Skarbiec Zdrowia, Skarbiec Nieruchomości) wprowadzenie przez Skarbiec TFI na rynek kolejnych produktów, min. strategii multi-asset. kluczowe parametry 2014: 3,4 mld zł w aktywach funduszy detalicznych (39% aktywów w funduszach wysokomarżowych); 268 mln zł napływów netto do funduszy detalicznych w 2014 r. (2,6% udział w napływach rynkowych), w tym 225 mln zł napływów netto po wyłączeniu funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); 23,3 mln zł znormalizowanego zysku netto za 2014r.; 18,4 mln zł zysku netto po 4Q powiększone o zysk jednostkowy Skarbiec Holding za 1H do dystrybucji do inwestorów w 2H 2015.; 26 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec 2014 r.; 72 mln zł opłaty stałej z tyt. zarządzania funduszami w 2014 r. (wzrost o 5% r/r); 12,5 mln zł pobranej opłaty zmiennej, w tym na 9 funduszach detalicznych. 15

16 Kontakt IR Tomasz Cierkowski Investor Relations CC Group sp z oo tel: Bartosz Józefiak Członek Zarządu Skarbiec Holding tel: Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które SKARBIEC Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji,że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. SKARBIEC Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody SKARBIEC Holding S.A. 16

17 Załączniki

18 Strategia Skarbca dostosowana do polskiego rynku strategia na rynku dystrybutora rynek funduszy pozostaje rynkiem push zarządzanym przez dystrybutorów o sprzedaży jednostek decyduje zasięg uzyskiwany dzięki dystrybutorom dystrybutorzy oczekują: szerokiej palety produktów, procesu inwestycyjnego generującego systematyczne wyniki, wiarygodności potwierdzonej latami współpracy Model biznesowy Skarbca dostosowany do oczekiwań dystrybutorów i klientów końcowych Strategia Skarbca Oczekiwania klienta końcowego pełna gama produktów inwestycyjnych systematyczność wyników i niskie ryzyko Koncentracja na największym i najbardziej perspektywicznym segmencie końcowych klientów poszukującym stabilnego zwrotu przy ograniczonym ryzyku Oczekiwania dystrybutorów pełna gama produktów i systematyczność wyników wiarygodność TFI atrakcyjne wynagrodzenie Dotarcie przez jak najszerszą sieć dystrybutorów z pełną paleta produktów, w tym innowacjami Skarbiec TFI produkty na każdą sytuację makro i rynek oraz zespołowe zarządzanie 17 lat na rynku rynkowe stawki wynagrodzenia Celem zespołu zarządzania jest osiąganie stabilnych systematycznych wyników inwestycyjnych 18

19 dywidenda Skarbiec Holding SA wpływ przesuniętego roku obrotowego Skarbiec TFI rok obrotowy = rok kalendarzowy raport roczny i WZ (2Q 15) wypłata dywidendy (2Q 15) Skarbiec Holding SA rok obrotowy kończy się z końcem czerwca (dywidenda powiększa zysk jednostkowy Skarbiec Holding SA) przedłużony pierwszy rok obrotowy w SH = efekt zmiany raport roczny i WZ (październik) wypłata dywidendy do akcjonariuszy Skarbiec Holding SA (październik) w kolejnych latach dywidenda wypłacana przez Skarbiec Holding SA obejmuje: 2015: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 14) i zysk Skarbiec Holding SA (1Q 14-2Q 15) 2016: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 15) i zysk Skarbiec Holding SA (3Q 15-2Q 16) 2017 i kolejne zgodnie z mechanizmem z 2016 r. 19

20 performance funduszy detalicznych grupa akcji mieszane obligacji fundusz wysokomarżowy fundusz stopa zwrotu w okresie (wg stanu na ) 1Q 1Y 3Y Skarbiec Akcja -6,8% -7,7% 21,5% Skarbiec TOP Funduszy Akcji -6,3% -3,5% 21,9% Skarbiec Małych i Średnich Spółek -4,5% -9,0% 42,6% Skarbiec Spółek Wzrostowych 3,3% 8,5% 74,4% Skarbiec Akcji Nowej Europy 3,6% 6,7% 36,5% Skarbiec Market Neutral 9,5% -3,0% 0,0% Skarbiec TOP Brands 0,4% 1,3% 15,6% Skarbiec Rynków Rozwiniętych 0,9% 5,4% 32,7% Skarbiec Rynków Wschodzących -3,5% -2,5% -2,3% Skarbiec SMARTFIZ FIZ 5,4% 10,6% - Skarbiec Rynków Surowcowych -13,0% -19,6% -29,9% JPM Emerging Markets Opportunities 4,6% 13,3% - JPM Highbridge US Steep 5,4% 14,7% - Skarbiec III Filar 0,0% 5,8% 29,2% Skarbiec Waga -2,0% 1,4% 24,0% Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych -2,4% 0,3% 20,0% Skarbiec Market Opportunities 3,8% 3,7% 8,5% Skarbiec Obligacja 1,5% 8,3% 22,7% Skarbiec Depozytowy 1,0% 5,9% 19,9% Skarbiec Obligacyjny FIZ 1,4% 6,4% 27,2% Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy FIZ 2,8% 11,2% - Skarbiec Lokacyjny 0,4% 3,3% 26,4% Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ -0,1% 2,7% - Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 0,8% - - JPM Global High Yield Bond 0,5% 3,7% - JPM Global Strategic Bond 0,8% 2,6% - pieniężne Skarbiec Kasa 0,3% 2,1% 10,0% Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ -0,8% -2,8% -27,1% alternatywne Sezam Dochodowych Nieruchomości FIZAN 1,4% 3,3% - Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN -0,6% - - Skarbiec Zdrowia FIZAN 0,2%

21 Normalizacja wyników dane w mln zł H Q Q 2014 Zysk z działalności operacyjnej (raportowany) 14,8 11,9 35,4 23,1 11,5 6,1 5,4 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO ( w tym koszty nieodliczalnego VAT) 1,9 0,6 0,7 0,5 Zysk z działalności operacyjnej (znormalizowany) 15,0 13,1 36,6 28,3 13,7 8,1 6,4 Zysk netto (raportowany) 12,9 10,3 28,9 18,4 9,3 4,8 4,3 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO (netto) 1,5 0,5 0,6 0,4 Zysk netto (znormalizowany) 13,1 11,6 30,1 23,3 11,4 6,6 5,2 koszty programu motywacyjnego (koszty niepodatkowe): stary program, kończący się w roku kalendarzowym 2014; koszty nowego programu to szacowany całkowity koszt 2,8 mln zł, w roku 2014/2015: 1,0 mln zł, a w 2015/2016: 0,9 mln zł koszty IPO (koszty podatkowe w kwocie brutto): jednorazowe koszty 21

22 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przychody ze sprzedaży Amortyzacja (639) (587) (510) (573) (271) (160) (142) Koszty dystrybucji (20 688) (20 769) (32 445) (34 272) (17 181) (8 831) (8 260) Koszty świadczeń pracowniczych (11 354) (13 236) (19 516) (17 432) (8 800) (4 845) (3 787) Pozostałe koszty działalności operacyjnej (15 793) (12 427) (13 296) (14 748) (6 840) (3 772) (4 136) Koszty operacyjne (48 474) (47 019) (65 767) (67 025) (33 092) (17 608) (16 325) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (60) (301) (531) (1 579) (625) (525) (429) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (597) (164) (98) (191) (163) 29 (57) Zysk / (strata) na aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży (2) Udziały w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 (259) Zysk brutto Podatek dochodowy (3 184) (2 799) (7 218) (5 188) (2 602) (1 446) (1 140) Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1 604) (782) 85 1 (102) Inne całkowite dochody netto (1 604) (782) 85 1 (102) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK

23 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej dane w tys. zł (dane zbadane) (dane zbadane) (dane zbadane) (dane niebadane) (dane zbadane) AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał w trakcie rejestracji Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty) Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe rezerwy zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem

24 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty: (3 958) (4 647) (4 639) (1 821) (994) (2 323) Koszty programu motywacyjnego Inne korekty (1 307) (3 813) (585) (764) (2 205) Podatek dochodowy zapłacony (2 880) (2 121) (8 111) (4 596) (1 795) (1 375) (1 426) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1 517) (10 644) (10 603) (15 083) (13 583) 0 (1 500) Inne (2 874) (560) (413) 52 (199) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 214) (5 868) (963) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Emisja akcji nabytych przez akcjonariuszy niekontrolujących Wykup akcji od akcjonariuszy niekontrolujących (13 464) (13 464) 0 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0 (3 500) (6 687) (19 034) (19 034) 0 0 Spłata kredytu i odsetek (21 184) (24) Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (355) (267) (266) (327) (159) (66) (102) Inne (5 636) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 614) (8 427) (6 553) (32 533) (32 365) (66) (102) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 715) (5 169) (14 938) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r.

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium za I kwartał 2015 roku. Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo