Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015"

Transkrypt

1 15 Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

2 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji na polskim rynku (71 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały sprzedaży własnej) ponad 15 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 3,4 mld aktywów w funduszach bez dedykowanych piąte miejsce w Polsce, drugie wśród niezależnych TFI Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI 15,1 mld zł unikalny na polskim rynku, zespołowy model zarządzania gwarantujący sprawny obieg informacji w zespole zarządzających oraz motywację do wspólnych sukcesów oferta produktów inwestycyjnych na każdą sytuację makroekonomiczną i trend rynkowy (27 funduszy własnych i 4 we współpracy z JP Morgan) blisko 40% aktywów detalicznych w funduszach inwestujących poza granicami Polski potwierdzony track record innowacyjności: pierwszy fundusz pieniężny pierwszy fundusz parasolowy pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty pierwszy polski fundusz wierzytelności medycznych Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI - fundusze skierowane do szerokiego grona inwestorów (detaliczne) ,4 mld zł Źródło: Spółka, IZFiA, dane na

3 Długoterminowy wzrost wyników finansowych Wyniki finansowe Skarbiec Holding (mln zł) Generowane środki pieniężne (FCFF, mln zł) , , ,5 9, przychody ze sprzedaży wynik netto* Struktura przychodów ze sprzedaży w 2014 r. wysokie napływy netto i wzrost aktywów pod zarządzaniem konsekwencją wprowadzanych innowacji produktowych, dobrych wyników inwestycyjnych i szerokiej sieci dystrybucji; dominujący udział wynagrodzenia stałego z tyt. zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kształtowaniu wyników Grupy. 14% 8% wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wynagrodzenie stałe istotny udział wynagrodzenia zmiennego pomimo trudnego roku na rynku w 2014 pobranie pierwszego success fee w 2013 r.; wynagrodzenie zmienne pozostałe przychody możliwość wypłaty wysokiej dywidendy (do 100% zysku) ze względu na wysoki powtarzalny poziom konwersji wyniku na wolne środki pieniężne; 78% * wynik netto znormalizowany = wynik netto raportowany po skorygowaniu o koszty związane z procesem IPO oraz koszty programów motywacyjnych opartych na akcjach szczegóły korekt w załączniku FCFF = EBIT podatek zapłacony + koszty niegotówkowe CAPEX wzrost kapitału obrotowego netto 3

4 Skarbiec TFI na tle rynku

5 sytuacja na rynku Podsumowanie napływów w 2014 r.: 10,4 mld zł napływów netto do funduszy detalicznych TFI w 2014 r., w tym: 6,9 mld zł napływów do funduszy dłużnych, 6,1 mld zł napływów do funduszy pieniężnych, 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych; bardzo dobra sprzedaż funduszy dłużnych (6,9 mld zł napływów netto w 2014 r.) we wszystkich grupach produktowych; 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych z widocznym przesunięciem kapitału z funduszy inwestujących w Polsce do funduszy inwestujących zagranicą; fundusze sekurytyzacyjne i rynku surowców wśród grup funduszy z najwyższą dynamiką wzrostu aktywów w 2014 r. (wzrost odpowiednio o 109% i 28%); Główne wydarzenia w 4Q 2014 r.: brak rajdu św Mikołaja w Polsce spadek indeksów WIG (- 6,3%), WIG20 (-7,4%), mwig (4,3%); niestabilna sytuacja geopolityczna w regionie - zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy; zapowiedź wprowadzenia luzowania pieniężnego przez Europejski Bank Centralny; prognozowana poprawa sytuacji w gospodarce Polski (na tle CEE i Strefy Euro) w kolejnych latach - przesłanka powrotu inwestorów na polski rynek akcji w 2015 r.. napływy netto do TFI w Polsce (fundusze detaliczne, mld zł) stopy zwrotu indeksów 0,40 1,59 1,56 2,64 2,30 0,67-0,17-0,74-1,80 zmiana q/q 2,57 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 Źródło: analizy online akcji i mieszane dłużne pieniężne 1,34 0,05 zmiana r/r WIG -6,3% +0,3% MSCI EM Eastern Europe -25,7% -37,6% MSCI EM -4,1% -3,9% MSCI World +0,1% +2,1% Citigroup Poland GBI* +2,1% +9,9% * Citigroup Poland Government Bond Index Źródło: stooq.pl, dane Spółki, zmiany liczone wg dat zamknięcia z

6 Skarbiec TFI napływy do funduszy detalicznych napływy netto 80 napływy netto za mln zł w tym do funduszy wysokomarżowych +23 mln zł napływy do grup funduszy (z konwersjami) Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' akcji, mieszane i alternatywne -105 dłużne i niefinansowe pieniężne 268 mln zł napływów netto do Skarbiec TFI w 2014 r. (2,6% udział w napływach netto na rynek), w tym 225 mln zł napływów z wyłączeniem funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); napływy skierowane głównie do funduszy dłużnych szeroka oferta produktów własnych Skarbca (7 funduszy) wsparta funduszami JP Morgan; 37 mln zł napływów netto w 4Q 14 do funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych odzwierciedleniem zmiany w trendach rynkowych (50 mln zł napływów do tej grupy funduszy na rynku); ujemne saldo napływów netto w 4Q spowodowane głównie umorzeniami w funduszu Lokacyjnym (kapitał częściowo konwertowany na pozostałe fundusze z oferty Skarbca); Źródło: dane Analizy Online, IZFiA, spółka Skarbiec TFI - udział w sprzedaży netto fundusze detaliczne, bez funduszy pieniężnych (mln zł) Q Q Q Q 2014 sprzedaż netto Skarbiec TFI teoretyczna sprzedaż netto Skarbiec TFI wg udziału w AuM 6

7 Aktywa pod zarządzaniem - dywersyfikacja Skarbiec TFI aktywa pod zarządzaniem* (mld zł) Skarbiec TFI aktywa funduszy detalicznych (mld zł, na koniec kwartału) 9,8 13,7 15,0 15,2 0,31 0,29 0,23 0,30 0,36 0,32 11% 9% 4,6 7,0 10,6 11,6 11,7 1,27 1,38 1,69 1,79 1,69 50% 1,73 50% 2,7 1,9 2,8 3,1 3,4 3, ,51 1,44 1,37 1,33 1,33 39% 1,45 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 02'15 41% fundusze detaliczne fundusze dedykowane akcji i mieszane dłużne i pozostałe pieniężne * bez aktywów zarządzanych w ramach portfeli instrumentów finansowych długoterminowy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI 22% CAGR funduszy detalicznych (lata ); wzrost aktywów netto w 2014 r. o 9,3 % (+289 mln zł), w tym: wzrost aktywów w kategorii dłużne i pozostałe o 34% (+425 mln zł) spadek aktywów w kategorii akcji i mieszane o 12% (-185 mln zł) wzrost aktywów w funduszach pieniężnych o 16% (+49 mln zł); wysoki udział aktywów w funduszach dłużnych (50% obecnie vs 41% na koniec 2013 r.) - potencjał do konwersji na fundusze wysokomarżowe w 2015 r. Źródło: Spółka, IZFiA 7

8 Pełna oferta Skarbiec TFI - produkty na każdą sytuację makro i trend rynkowy dywersyfikacja produktów (i) stabilność biznesu, (ii) rozproszona baza pobierania success fee, (iii) potencjał konwersji lepsza pozycja konkurencyjna u dystrybutorów, którzy ograniczają liczbę dystrybuowanych TFI utrzymanie klienta w długim okresie Polska Europa Świat Suma Akcji / Mieszane 861 mln zł 289 mln zł 179 mln zł mln zł Dłużne 813 mln zł 38 mln zł 737 mln zł mln zł Pieniężne 359 mln zł mln zł Alternat ywne 103 mln zł mln zł Suma mln zł 327 mln zł 917 mln zł mln zł Źródło: Spółka, IZFiA x mln zł AuM na x liczba funduszy na x liczba funduszy, na których pobrano success fee w 2014 r. 8

9 performance funduszy % AuM FIO ze stopą zwrotu powyżej benchmarku w danym okresie Skarbiec TFI stopy zwrotu funduszy w 2014 r. fundusze wysokomarżowe fundusze wysokomarżowe (3Y stopa zwrotu) 1Q (4Q'14) 94% 12/14 Spółek Wzrostowych 8,5% (+74,4%) 1Y 57% 9/14 Akcji Nowej Europy 6,7% (+36,5%) 3Y 98% 13/14 III Filar 5,8% (+29,2%) fundusze niskomarżowe fundusze niskomarżowe 1Q (4Q'14) 59% 2/4 Obligacja 8,3% (+22,7%) 1Y 77% 3/4 Depozytowy 5,9% (+19,9%) 3Y 100% 4/4 Lokacyjny 3,3% (+26,4%) liczba funduszy z performance powyżej benchmarku w okresie / łączna liczba funduszy Jakość i wyniki funduszy Skarbiec TFI docenione przez ekspertów rynkowych: Skarbiec III filar najlepszym funduszem w kategorii funduszy stabilnego wzrostu w 2014 r. (ranking Rzeczpospolitej) Skarbiec Spółek Wzrostowych Alfa 2013 Najlepszy Fundusz Akcji Nowej Europy fundusze docenione przez niezależny portal analizy online: Spółek Wzrostowych Źródło: Spółka, Rzeczpospolita, Analizy Online, dane na koniec r. III Filar, Waga Zrównoważony, Lokacyjny, Małych i Średnich Spółek 9

10 Wyniki finansowe

11 podsumowanie wyników Wyniki finansowe Skarbiec Holding (tys. zł) 4Q Q 2013 zmiana zmiana przychody całkowite, w tym: % % - wynagrodzenie stałe z tyt. zarządzania % % - wynagrodzenie zmienne z tyt. zarządzania % % - pozostałe przychody* % % koszty operacyjne % % EBIT % % zysk netto % % zysk netto znormalizowany % % * pozostałe przychody obejmują przychody z tyt. opłat manipulacyjnych (oddawane w blisko 100% dystrybutorom) oraz przychody z tyt. świadczonych usług księgowych 4Q 14 normalizacja wyników 2014 normalizacja wyników 4,3 +0,4 +0,5 5,2 18,4 +1,5 +3,4 23,3 zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany 11

12 opłata stała z tyt. zarządzania zarządzanie funduszami opłata stała (mln zł) 68,6 43,6 5,3 +3,1% +13,8% 72,0 44,9 19,7 22,5 4,6 18,4 18,2 12,6 1,2 10,7 1,1 4,7 6, Q'13 4Q'14 fundusze dedykowane i portfele fundusze detaliczne - wysokomarżowe fundusze detaliczne - niskomarżowe wzrost opłaty stałej za zarządzanie funduszami detalicznymi w 2014 o 6% r/r pochodną wzrostu AuM; stabilne stawki opłaty stałej za zarządzanie (%) dla obu kategorii funduszy; potencjał konwersji aktywów z funduszy niskomarżowych na wysokomarżowe w przyszłości. Fundusze akcji, mieszane i alternatywne +1,8% ,59% 3,59% 3,59% 3,59% Fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych +5,1% ,37% 1,35% 1,37% 1,35% Q'13 4Q' Q'13 4Q'14 średni AuM (mln zł) średnia stawka brutto opłaty stałej* średni AuM (mln zł) * średnia stawka brutto opłaty stałej dla danej grupy funduszy liczona jako: przychody brutto (z kick back) z tyt. opłaty stałej / średni AuM średnia stawka brutto opłaty stałej* 12

13 success fee systematyczność pobierania Success fee nominalne - rocznie Success fee nominalne - kwartalnie 6 24,6 niskomarżowe - zagranica 3,7 4,0 1,5 niskomarżowe - Polska 4 0,2 4,5 wysokomarżowe - zagranica 3,2 12,5 2,6 2,7 wysokomarżowe - Polska 2,3 14,4 0,1 pozostałe* 2 3,9 3,1 6,0 2,3 2,5 0,1 0 4,0 0,6 0, ,1 0,2 0,1 0,1 1Q Q Q Q / 3 7 / 2 liczba funduszy z pobranym SF w kwartale (wysoko/niskomarżowe) 3 / 1 4 / 0 4 / 0 4 / 1 pobranie success fee w każdym kwartale pomimo zmiennych warunków na rynku efekt zdywersyfikowanej geograficznie i produktowo oferty funduszy; ok. 70% success fee pobranego na funduszach inwestujących poza granicami Polski (33% w 2013 r.); success fee pobrane w 2014 r. stanowiło 0,42% średnich aktywów w funduszach detalicznych (2013: 0,8%), w tym: 0,73% średnich aktywów w funduszach wysokomarżowych (2013: 1,3%) 0,15% średnich aktywów w funduszach niskomarżowych. (2013: 0,3%) * pozycja pozostałe obejmuje success fee pobrane na funduszach dedykowanych oraz na portfelach Pobrane success fee jako % średniego AuM 0,31% 0,23% 0,17% 0,20% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 1Q Q Q Q 2014 wysokomarżowe niskomarżowe 13

14 koszty działalności Grupy (mln zł) 65,8 67,0 32,4 34,3 12,2 11,2 21,1 21, koszty działalności Grupy 15,5 16,3 8,6 8,3 1,3 2,2 5,6 5,9 4Q Q 2014 koszty stałe koszty zmienne koszty dystrybucji (zmienne) pozycja koszty zmienne obejmuje koszty: agenta transferowego, banku powiernika oraz zmienną część kosztu wynagrodzenia (mln zł) 19,5 6,5 1,2 3,4 2,7 11,8 11, koszty wynagrodzeń 17,4 2,7 0,2 2,6 2,9-0,1 4Q'13 program motywacyjny wynagrodzenie zmienne (premie) wynagrodzenie stałe 3,8 0,5 0,3 4Q'14 koszty dystrybucji wzrost zgodnie z tempem wzrostu przychodów z opłaty stałej (porównywalny poziom 2H 2014 i 2H 2013); koszty stałe pod ścisłą kontrolą 34% kosztów operacyjnych ma charakter kosztów stałych; konkurencyjny system motywacyjny wynagradzający za performance (premie) oraz umożliwiający związanie kluczowych menedżerów przez długoterminowe programy motywacyjne (akcje, warranty); 4Q 14 - rozpoczęcie ujmowania kosztu nowego programu motywacyjnego (0,24 mln zł kwartalnie) szacowany łączny koszt do ujęcia w kolejnych latach: 2014/15 r. ok 1 mln zł, 2015/16 r. ok 0,9 mln zł. 14

15 Podsumowanie Zarządcze: perspektywa kolejnych kwartałów: Oczekiwane znaczące napływy nowych środków na rynek funduszy w 2015, w tym zwiększenie tempa napływów do funduszy wysokomarżowych (kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 4Q 2014); koncentracja Skarbiec TFI na najważniejszych partnerach bankowych - trend z 2014 roku może zostać utrzymany duże przesunięcia oszczędności w ramach banków; koncentracja Skarbiec TFI na zwiększaniu aktywów funduszy wysokomarżowych oraz nowych funduszy alternatywnych (Skarbiec Zdrowia, Skarbiec Nieruchomości) wprowadzenie przez Skarbiec TFI na rynek kolejnych produktów, min. strategii multi-asset. kluczowe parametry 2014: 3,4 mld zł w aktywach funduszy detalicznych (39% aktywów w funduszach wysokomarżowych); 268 mln zł napływów netto do funduszy detalicznych w 2014 r. (2,6% udział w napływach rynkowych), w tym 225 mln zł napływów netto po wyłączeniu funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); 23,3 mln zł znormalizowanego zysku netto za 2014r.; 18,4 mln zł zysku netto po 4Q powiększone o zysk jednostkowy Skarbiec Holding za 1H do dystrybucji do inwestorów w 2H 2015.; 26 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec 2014 r.; 72 mln zł opłaty stałej z tyt. zarządzania funduszami w 2014 r. (wzrost o 5% r/r); 12,5 mln zł pobranej opłaty zmiennej, w tym na 9 funduszach detalicznych. 15

16 Kontakt IR Tomasz Cierkowski Investor Relations CC Group sp z oo tel: Bartosz Józefiak Członek Zarządu Skarbiec Holding tel: Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które SKARBIEC Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji,że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. SKARBIEC Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody SKARBIEC Holding S.A. 16

17 Załączniki

18 Strategia Skarbca dostosowana do polskiego rynku strategia na rynku dystrybutora rynek funduszy pozostaje rynkiem push zarządzanym przez dystrybutorów o sprzedaży jednostek decyduje zasięg uzyskiwany dzięki dystrybutorom dystrybutorzy oczekują: szerokiej palety produktów, procesu inwestycyjnego generującego systematyczne wyniki, wiarygodności potwierdzonej latami współpracy Model biznesowy Skarbca dostosowany do oczekiwań dystrybutorów i klientów końcowych Strategia Skarbca Oczekiwania klienta końcowego pełna gama produktów inwestycyjnych systematyczność wyników i niskie ryzyko Koncentracja na największym i najbardziej perspektywicznym segmencie końcowych klientów poszukującym stabilnego zwrotu przy ograniczonym ryzyku Oczekiwania dystrybutorów pełna gama produktów i systematyczność wyników wiarygodność TFI atrakcyjne wynagrodzenie Dotarcie przez jak najszerszą sieć dystrybutorów z pełną paleta produktów, w tym innowacjami Skarbiec TFI produkty na każdą sytuację makro i rynek oraz zespołowe zarządzanie 17 lat na rynku rynkowe stawki wynagrodzenia Celem zespołu zarządzania jest osiąganie stabilnych systematycznych wyników inwestycyjnych 18

19 dywidenda Skarbiec Holding SA wpływ przesuniętego roku obrotowego Skarbiec TFI rok obrotowy = rok kalendarzowy raport roczny i WZ (2Q 15) wypłata dywidendy (2Q 15) Skarbiec Holding SA rok obrotowy kończy się z końcem czerwca (dywidenda powiększa zysk jednostkowy Skarbiec Holding SA) przedłużony pierwszy rok obrotowy w SH = efekt zmiany raport roczny i WZ (październik) wypłata dywidendy do akcjonariuszy Skarbiec Holding SA (październik) w kolejnych latach dywidenda wypłacana przez Skarbiec Holding SA obejmuje: 2015: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 14) i zysk Skarbiec Holding SA (1Q 14-2Q 15) 2016: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 15) i zysk Skarbiec Holding SA (3Q 15-2Q 16) 2017 i kolejne zgodnie z mechanizmem z 2016 r. 19

20 performance funduszy detalicznych grupa akcji mieszane obligacji fundusz wysokomarżowy fundusz stopa zwrotu w okresie (wg stanu na ) 1Q 1Y 3Y Skarbiec Akcja -6,8% -7,7% 21,5% Skarbiec TOP Funduszy Akcji -6,3% -3,5% 21,9% Skarbiec Małych i Średnich Spółek -4,5% -9,0% 42,6% Skarbiec Spółek Wzrostowych 3,3% 8,5% 74,4% Skarbiec Akcji Nowej Europy 3,6% 6,7% 36,5% Skarbiec Market Neutral 9,5% -3,0% 0,0% Skarbiec TOP Brands 0,4% 1,3% 15,6% Skarbiec Rynków Rozwiniętych 0,9% 5,4% 32,7% Skarbiec Rynków Wschodzących -3,5% -2,5% -2,3% Skarbiec SMARTFIZ FIZ 5,4% 10,6% - Skarbiec Rynków Surowcowych -13,0% -19,6% -29,9% JPM Emerging Markets Opportunities 4,6% 13,3% - JPM Highbridge US Steep 5,4% 14,7% - Skarbiec III Filar 0,0% 5,8% 29,2% Skarbiec Waga -2,0% 1,4% 24,0% Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych -2,4% 0,3% 20,0% Skarbiec Market Opportunities 3,8% 3,7% 8,5% Skarbiec Obligacja 1,5% 8,3% 22,7% Skarbiec Depozytowy 1,0% 5,9% 19,9% Skarbiec Obligacyjny FIZ 1,4% 6,4% 27,2% Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy FIZ 2,8% 11,2% - Skarbiec Lokacyjny 0,4% 3,3% 26,4% Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ -0,1% 2,7% - Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 0,8% - - JPM Global High Yield Bond 0,5% 3,7% - JPM Global Strategic Bond 0,8% 2,6% - pieniężne Skarbiec Kasa 0,3% 2,1% 10,0% Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ -0,8% -2,8% -27,1% alternatywne Sezam Dochodowych Nieruchomości FIZAN 1,4% 3,3% - Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN -0,6% - - Skarbiec Zdrowia FIZAN 0,2%

21 Normalizacja wyników dane w mln zł H Q Q 2014 Zysk z działalności operacyjnej (raportowany) 14,8 11,9 35,4 23,1 11,5 6,1 5,4 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO ( w tym koszty nieodliczalnego VAT) 1,9 0,6 0,7 0,5 Zysk z działalności operacyjnej (znormalizowany) 15,0 13,1 36,6 28,3 13,7 8,1 6,4 Zysk netto (raportowany) 12,9 10,3 28,9 18,4 9,3 4,8 4,3 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO (netto) 1,5 0,5 0,6 0,4 Zysk netto (znormalizowany) 13,1 11,6 30,1 23,3 11,4 6,6 5,2 koszty programu motywacyjnego (koszty niepodatkowe): stary program, kończący się w roku kalendarzowym 2014; koszty nowego programu to szacowany całkowity koszt 2,8 mln zł, w roku 2014/2015: 1,0 mln zł, a w 2015/2016: 0,9 mln zł koszty IPO (koszty podatkowe w kwocie brutto): jednorazowe koszty 21

22 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przychody ze sprzedaży Amortyzacja (639) (587) (510) (573) (271) (160) (142) Koszty dystrybucji (20 688) (20 769) (32 445) (34 272) (17 181) (8 831) (8 260) Koszty świadczeń pracowniczych (11 354) (13 236) (19 516) (17 432) (8 800) (4 845) (3 787) Pozostałe koszty działalności operacyjnej (15 793) (12 427) (13 296) (14 748) (6 840) (3 772) (4 136) Koszty operacyjne (48 474) (47 019) (65 767) (67 025) (33 092) (17 608) (16 325) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (60) (301) (531) (1 579) (625) (525) (429) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (597) (164) (98) (191) (163) 29 (57) Zysk / (strata) na aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży (2) Udziały w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 (259) Zysk brutto Podatek dochodowy (3 184) (2 799) (7 218) (5 188) (2 602) (1 446) (1 140) Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1 604) (782) 85 1 (102) Inne całkowite dochody netto (1 604) (782) 85 1 (102) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK

23 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej dane w tys. zł (dane zbadane) (dane zbadane) (dane zbadane) (dane niebadane) (dane zbadane) AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał w trakcie rejestracji Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty) Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe rezerwy zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem

24 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty: (3 958) (4 647) (4 639) (1 821) (994) (2 323) Koszty programu motywacyjnego Inne korekty (1 307) (3 813) (585) (764) (2 205) Podatek dochodowy zapłacony (2 880) (2 121) (8 111) (4 596) (1 795) (1 375) (1 426) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1 517) (10 644) (10 603) (15 083) (13 583) 0 (1 500) Inne (2 874) (560) (413) 52 (199) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 214) (5 868) (963) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Emisja akcji nabytych przez akcjonariuszy niekontrolujących Wykup akcji od akcjonariuszy niekontrolujących (13 464) (13 464) 0 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0 (3 500) (6 687) (19 034) (19 034) 0 0 Spłata kredytu i odsetek (21 184) (24) Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (355) (267) (266) (327) (159) (66) (102) Inne (5 636) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 614) (8 427) (6 553) (32 533) (32 365) (66) (102) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 715) (5 169) (14 938) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2015, Warszawa, 26 lutego 2016

Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2015, Warszawa, 26 lutego 2016 Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2015, Warszawa, 26 lutego 2016 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2016, Warszawa, 20 maja 2016

Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2016, Warszawa, 20 maja 2016 Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2016, Warszawa, 20 maja 2016 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2016, Warszawa, 7 marca 2017

Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2016, Warszawa, 7 marca 2017 Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2016, Warszawa, 7 marca 2017 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku; najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów wyniki 3Q 2015, Warszawa, 23 listopada 2015

Prezentacja dla inwestorów wyniki 3Q 2015, Warszawa, 23 listopada 2015 Prezentacja dla inwestorów wyniki 3Q 2015, Warszawa, 23 listopada 2015 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2017, Warszawa, 12 maja 2017

Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2017, Warszawa, 12 maja 2017 Prezentacja dla inwestorów wyniki 1Q 2017, Warszawa, 12 maja 2017 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów wyniki 2Q 2016, Warszawa, 30 sierpnia 2016

Prezentacja dla inwestorów wyniki 2Q 2016, Warszawa, 30 sierpnia 2016 Prezentacja dla inwestorów wyniki 2Q 2016, Warszawa, 30 sierpnia 2016 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku; najszersza sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition 31 marca 2016 roku

CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition 31 marca 2016 roku Marek Winicjusz Rybiec Bartosz Józefiak Prezes Zarządu Członek Zarządu CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition 31 marca 2016 roku Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 lutego 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo