Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015"

Transkrypt

1 15 Prezentacja dla inwestorów wyniki 4Q 2014, CC Group Small&MidCap Conference 5 th Edition Warszawa, 26 marca 2015

2 Skarbiec TFI jedno z najlepiej rozpoznawalnych TFI w Polsce jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku najszersza sieć dystrybucji na polskim rynku (71 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały sprzedaży własnej) ponad 15 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 3,4 mld aktywów w funduszach bez dedykowanych piąte miejsce w Polsce, drugie wśród niezależnych TFI Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI 15,1 mld zł unikalny na polskim rynku, zespołowy model zarządzania gwarantujący sprawny obieg informacji w zespole zarządzających oraz motywację do wspólnych sukcesów oferta produktów inwestycyjnych na każdą sytuację makroekonomiczną i trend rynkowy (27 funduszy własnych i 4 we współpracy z JP Morgan) blisko 40% aktywów detalicznych w funduszach inwestujących poza granicami Polski potwierdzony track record innowacyjności: pierwszy fundusz pieniężny pierwszy fundusz parasolowy pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty pierwszy polski fundusz wierzytelności medycznych Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI - fundusze skierowane do szerokiego grona inwestorów (detaliczne) ,4 mld zł Źródło: Spółka, IZFiA, dane na

3 Długoterminowy wzrost wyników finansowych Wyniki finansowe Skarbiec Holding (mln zł) Generowane środki pieniężne (FCFF, mln zł) , , ,5 9, przychody ze sprzedaży wynik netto* Struktura przychodów ze sprzedaży w 2014 r. wysokie napływy netto i wzrost aktywów pod zarządzaniem konsekwencją wprowadzanych innowacji produktowych, dobrych wyników inwestycyjnych i szerokiej sieci dystrybucji; dominujący udział wynagrodzenia stałego z tyt. zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kształtowaniu wyników Grupy. 14% 8% wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wynagrodzenie stałe istotny udział wynagrodzenia zmiennego pomimo trudnego roku na rynku w 2014 pobranie pierwszego success fee w 2013 r.; wynagrodzenie zmienne pozostałe przychody możliwość wypłaty wysokiej dywidendy (do 100% zysku) ze względu na wysoki powtarzalny poziom konwersji wyniku na wolne środki pieniężne; 78% * wynik netto znormalizowany = wynik netto raportowany po skorygowaniu o koszty związane z procesem IPO oraz koszty programów motywacyjnych opartych na akcjach szczegóły korekt w załączniku FCFF = EBIT podatek zapłacony + koszty niegotówkowe CAPEX wzrost kapitału obrotowego netto 3

4 Skarbiec TFI na tle rynku

5 sytuacja na rynku Podsumowanie napływów w 2014 r.: 10,4 mld zł napływów netto do funduszy detalicznych TFI w 2014 r., w tym: 6,9 mld zł napływów do funduszy dłużnych, 6,1 mld zł napływów do funduszy pieniężnych, 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych; bardzo dobra sprzedaż funduszy dłużnych (6,9 mld zł napływów netto w 2014 r.) we wszystkich grupach produktowych; 2,7 mld zł odpływów z funduszy akcji i mieszanych z widocznym przesunięciem kapitału z funduszy inwestujących w Polsce do funduszy inwestujących zagranicą; fundusze sekurytyzacyjne i rynku surowców wśród grup funduszy z najwyższą dynamiką wzrostu aktywów w 2014 r. (wzrost odpowiednio o 109% i 28%); Główne wydarzenia w 4Q 2014 r.: brak rajdu św Mikołaja w Polsce spadek indeksów WIG (- 6,3%), WIG20 (-7,4%), mwig (4,3%); niestabilna sytuacja geopolityczna w regionie - zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy; zapowiedź wprowadzenia luzowania pieniężnego przez Europejski Bank Centralny; prognozowana poprawa sytuacji w gospodarce Polski (na tle CEE i Strefy Euro) w kolejnych latach - przesłanka powrotu inwestorów na polski rynek akcji w 2015 r.. napływy netto do TFI w Polsce (fundusze detaliczne, mld zł) stopy zwrotu indeksów 0,40 1,59 1,56 2,64 2,30 0,67-0,17-0,74-1,80 zmiana q/q 2,57 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 Źródło: analizy online akcji i mieszane dłużne pieniężne 1,34 0,05 zmiana r/r WIG -6,3% +0,3% MSCI EM Eastern Europe -25,7% -37,6% MSCI EM -4,1% -3,9% MSCI World +0,1% +2,1% Citigroup Poland GBI* +2,1% +9,9% * Citigroup Poland Government Bond Index Źródło: stooq.pl, dane Spółki, zmiany liczone wg dat zamknięcia z

6 Skarbiec TFI napływy do funduszy detalicznych napływy netto 80 napływy netto za mln zł w tym do funduszy wysokomarżowych +23 mln zł napływy do grup funduszy (z konwersjami) Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q' akcji, mieszane i alternatywne -105 dłużne i niefinansowe pieniężne 268 mln zł napływów netto do Skarbiec TFI w 2014 r. (2,6% udział w napływach netto na rynek), w tym 225 mln zł napływów z wyłączeniem funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); napływy skierowane głównie do funduszy dłużnych szeroka oferta produktów własnych Skarbca (7 funduszy) wsparta funduszami JP Morgan; 37 mln zł napływów netto w 4Q 14 do funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych odzwierciedleniem zmiany w trendach rynkowych (50 mln zł napływów do tej grupy funduszy na rynku); ujemne saldo napływów netto w 4Q spowodowane głównie umorzeniami w funduszu Lokacyjnym (kapitał częściowo konwertowany na pozostałe fundusze z oferty Skarbca); Źródło: dane Analizy Online, IZFiA, spółka Skarbiec TFI - udział w sprzedaży netto fundusze detaliczne, bez funduszy pieniężnych (mln zł) Q Q Q Q 2014 sprzedaż netto Skarbiec TFI teoretyczna sprzedaż netto Skarbiec TFI wg udziału w AuM 6

7 Aktywa pod zarządzaniem - dywersyfikacja Skarbiec TFI aktywa pod zarządzaniem* (mld zł) Skarbiec TFI aktywa funduszy detalicznych (mld zł, na koniec kwartału) 9,8 13,7 15,0 15,2 0,31 0,29 0,23 0,30 0,36 0,32 11% 9% 4,6 7,0 10,6 11,6 11,7 1,27 1,38 1,69 1,79 1,69 50% 1,73 50% 2,7 1,9 2,8 3,1 3,4 3, ,51 1,44 1,37 1,33 1,33 39% 1,45 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 02'15 41% fundusze detaliczne fundusze dedykowane akcji i mieszane dłużne i pozostałe pieniężne * bez aktywów zarządzanych w ramach portfeli instrumentów finansowych długoterminowy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI 22% CAGR funduszy detalicznych (lata ); wzrost aktywów netto w 2014 r. o 9,3 % (+289 mln zł), w tym: wzrost aktywów w kategorii dłużne i pozostałe o 34% (+425 mln zł) spadek aktywów w kategorii akcji i mieszane o 12% (-185 mln zł) wzrost aktywów w funduszach pieniężnych o 16% (+49 mln zł); wysoki udział aktywów w funduszach dłużnych (50% obecnie vs 41% na koniec 2013 r.) - potencjał do konwersji na fundusze wysokomarżowe w 2015 r. Źródło: Spółka, IZFiA 7

8 Pełna oferta Skarbiec TFI - produkty na każdą sytuację makro i trend rynkowy dywersyfikacja produktów (i) stabilność biznesu, (ii) rozproszona baza pobierania success fee, (iii) potencjał konwersji lepsza pozycja konkurencyjna u dystrybutorów, którzy ograniczają liczbę dystrybuowanych TFI utrzymanie klienta w długim okresie Polska Europa Świat Suma Akcji / Mieszane 861 mln zł 289 mln zł 179 mln zł mln zł Dłużne 813 mln zł 38 mln zł 737 mln zł mln zł Pieniężne 359 mln zł mln zł Alternat ywne 103 mln zł mln zł Suma mln zł 327 mln zł 917 mln zł mln zł Źródło: Spółka, IZFiA x mln zł AuM na x liczba funduszy na x liczba funduszy, na których pobrano success fee w 2014 r. 8

9 performance funduszy % AuM FIO ze stopą zwrotu powyżej benchmarku w danym okresie Skarbiec TFI stopy zwrotu funduszy w 2014 r. fundusze wysokomarżowe fundusze wysokomarżowe (3Y stopa zwrotu) 1Q (4Q'14) 94% 12/14 Spółek Wzrostowych 8,5% (+74,4%) 1Y 57% 9/14 Akcji Nowej Europy 6,7% (+36,5%) 3Y 98% 13/14 III Filar 5,8% (+29,2%) fundusze niskomarżowe fundusze niskomarżowe 1Q (4Q'14) 59% 2/4 Obligacja 8,3% (+22,7%) 1Y 77% 3/4 Depozytowy 5,9% (+19,9%) 3Y 100% 4/4 Lokacyjny 3,3% (+26,4%) liczba funduszy z performance powyżej benchmarku w okresie / łączna liczba funduszy Jakość i wyniki funduszy Skarbiec TFI docenione przez ekspertów rynkowych: Skarbiec III filar najlepszym funduszem w kategorii funduszy stabilnego wzrostu w 2014 r. (ranking Rzeczpospolitej) Skarbiec Spółek Wzrostowych Alfa 2013 Najlepszy Fundusz Akcji Nowej Europy fundusze docenione przez niezależny portal analizy online: Spółek Wzrostowych Źródło: Spółka, Rzeczpospolita, Analizy Online, dane na koniec r. III Filar, Waga Zrównoważony, Lokacyjny, Małych i Średnich Spółek 9

10 Wyniki finansowe

11 podsumowanie wyników Wyniki finansowe Skarbiec Holding (tys. zł) 4Q Q 2013 zmiana zmiana przychody całkowite, w tym: % % - wynagrodzenie stałe z tyt. zarządzania % % - wynagrodzenie zmienne z tyt. zarządzania % % - pozostałe przychody* % % koszty operacyjne % % EBIT % % zysk netto % % zysk netto znormalizowany % % * pozostałe przychody obejmują przychody z tyt. opłat manipulacyjnych (oddawane w blisko 100% dystrybutorom) oraz przychody z tyt. świadczonych usług księgowych 4Q 14 normalizacja wyników 2014 normalizacja wyników 4,3 +0,4 +0,5 5,2 18,4 +1,5 +3,4 23,3 zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany zysk netto raportowany koszty IPO programy motywacyjne zysk netto znormalizowany 11

12 opłata stała z tyt. zarządzania zarządzanie funduszami opłata stała (mln zł) 68,6 43,6 5,3 +3,1% +13,8% 72,0 44,9 19,7 22,5 4,6 18,4 18,2 12,6 1,2 10,7 1,1 4,7 6, Q'13 4Q'14 fundusze dedykowane i portfele fundusze detaliczne - wysokomarżowe fundusze detaliczne - niskomarżowe wzrost opłaty stałej za zarządzanie funduszami detalicznymi w 2014 o 6% r/r pochodną wzrostu AuM; stabilne stawki opłaty stałej za zarządzanie (%) dla obu kategorii funduszy; potencjał konwersji aktywów z funduszy niskomarżowych na wysokomarżowe w przyszłości. Fundusze akcji, mieszane i alternatywne +1,8% ,59% 3,59% 3,59% 3,59% Fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych +5,1% ,37% 1,35% 1,37% 1,35% Q'13 4Q' Q'13 4Q'14 średni AuM (mln zł) średnia stawka brutto opłaty stałej* średni AuM (mln zł) * średnia stawka brutto opłaty stałej dla danej grupy funduszy liczona jako: przychody brutto (z kick back) z tyt. opłaty stałej / średni AuM średnia stawka brutto opłaty stałej* 12

13 success fee systematyczność pobierania Success fee nominalne - rocznie Success fee nominalne - kwartalnie 6 24,6 niskomarżowe - zagranica 3,7 4,0 1,5 niskomarżowe - Polska 4 0,2 4,5 wysokomarżowe - zagranica 3,2 12,5 2,6 2,7 wysokomarżowe - Polska 2,3 14,4 0,1 pozostałe* 2 3,9 3,1 6,0 2,3 2,5 0,1 0 4,0 0,6 0, ,1 0,2 0,1 0,1 1Q Q Q Q / 3 7 / 2 liczba funduszy z pobranym SF w kwartale (wysoko/niskomarżowe) 3 / 1 4 / 0 4 / 0 4 / 1 pobranie success fee w każdym kwartale pomimo zmiennych warunków na rynku efekt zdywersyfikowanej geograficznie i produktowo oferty funduszy; ok. 70% success fee pobranego na funduszach inwestujących poza granicami Polski (33% w 2013 r.); success fee pobrane w 2014 r. stanowiło 0,42% średnich aktywów w funduszach detalicznych (2013: 0,8%), w tym: 0,73% średnich aktywów w funduszach wysokomarżowych (2013: 1,3%) 0,15% średnich aktywów w funduszach niskomarżowych. (2013: 0,3%) * pozycja pozostałe obejmuje success fee pobrane na funduszach dedykowanych oraz na portfelach Pobrane success fee jako % średniego AuM 0,31% 0,23% 0,17% 0,20% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 1Q Q Q Q 2014 wysokomarżowe niskomarżowe 13

14 koszty działalności Grupy (mln zł) 65,8 67,0 32,4 34,3 12,2 11,2 21,1 21, koszty działalności Grupy 15,5 16,3 8,6 8,3 1,3 2,2 5,6 5,9 4Q Q 2014 koszty stałe koszty zmienne koszty dystrybucji (zmienne) pozycja koszty zmienne obejmuje koszty: agenta transferowego, banku powiernika oraz zmienną część kosztu wynagrodzenia (mln zł) 19,5 6,5 1,2 3,4 2,7 11,8 11, koszty wynagrodzeń 17,4 2,7 0,2 2,6 2,9-0,1 4Q'13 program motywacyjny wynagrodzenie zmienne (premie) wynagrodzenie stałe 3,8 0,5 0,3 4Q'14 koszty dystrybucji wzrost zgodnie z tempem wzrostu przychodów z opłaty stałej (porównywalny poziom 2H 2014 i 2H 2013); koszty stałe pod ścisłą kontrolą 34% kosztów operacyjnych ma charakter kosztów stałych; konkurencyjny system motywacyjny wynagradzający za performance (premie) oraz umożliwiający związanie kluczowych menedżerów przez długoterminowe programy motywacyjne (akcje, warranty); 4Q 14 - rozpoczęcie ujmowania kosztu nowego programu motywacyjnego (0,24 mln zł kwartalnie) szacowany łączny koszt do ujęcia w kolejnych latach: 2014/15 r. ok 1 mln zł, 2015/16 r. ok 0,9 mln zł. 14

15 Podsumowanie Zarządcze: perspektywa kolejnych kwartałów: Oczekiwane znaczące napływy nowych środków na rynek funduszy w 2015, w tym zwiększenie tempa napływów do funduszy wysokomarżowych (kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 4Q 2014); koncentracja Skarbiec TFI na najważniejszych partnerach bankowych - trend z 2014 roku może zostać utrzymany duże przesunięcia oszczędności w ramach banków; koncentracja Skarbiec TFI na zwiększaniu aktywów funduszy wysokomarżowych oraz nowych funduszy alternatywnych (Skarbiec Zdrowia, Skarbiec Nieruchomości) wprowadzenie przez Skarbiec TFI na rynek kolejnych produktów, min. strategii multi-asset. kluczowe parametry 2014: 3,4 mld zł w aktywach funduszy detalicznych (39% aktywów w funduszach wysokomarżowych); 268 mln zł napływów netto do funduszy detalicznych w 2014 r. (2,6% udział w napływach rynkowych), w tym 225 mln zł napływów netto po wyłączeniu funduszy pieniężnych (5,2% udział w rynku); 23,3 mln zł znormalizowanego zysku netto za 2014r.; 18,4 mln zł zysku netto po 4Q powiększone o zysk jednostkowy Skarbiec Holding za 1H do dystrybucji do inwestorów w 2H 2015.; 26 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec 2014 r.; 72 mln zł opłaty stałej z tyt. zarządzania funduszami w 2014 r. (wzrost o 5% r/r); 12,5 mln zł pobranej opłaty zmiennej, w tym na 9 funduszach detalicznych. 15

16 Kontakt IR Tomasz Cierkowski Investor Relations CC Group sp z oo tel: Bartosz Józefiak Członek Zarządu Skarbiec Holding tel: Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które SKARBIEC Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji,że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. SKARBIEC Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody SKARBIEC Holding S.A. 16

17 Załączniki

18 Strategia Skarbca dostosowana do polskiego rynku strategia na rynku dystrybutora rynek funduszy pozostaje rynkiem push zarządzanym przez dystrybutorów o sprzedaży jednostek decyduje zasięg uzyskiwany dzięki dystrybutorom dystrybutorzy oczekują: szerokiej palety produktów, procesu inwestycyjnego generującego systematyczne wyniki, wiarygodności potwierdzonej latami współpracy Model biznesowy Skarbca dostosowany do oczekiwań dystrybutorów i klientów końcowych Strategia Skarbca Oczekiwania klienta końcowego pełna gama produktów inwestycyjnych systematyczność wyników i niskie ryzyko Koncentracja na największym i najbardziej perspektywicznym segmencie końcowych klientów poszukującym stabilnego zwrotu przy ograniczonym ryzyku Oczekiwania dystrybutorów pełna gama produktów i systematyczność wyników wiarygodność TFI atrakcyjne wynagrodzenie Dotarcie przez jak najszerszą sieć dystrybutorów z pełną paleta produktów, w tym innowacjami Skarbiec TFI produkty na każdą sytuację makro i rynek oraz zespołowe zarządzanie 17 lat na rynku rynkowe stawki wynagrodzenia Celem zespołu zarządzania jest osiąganie stabilnych systematycznych wyników inwestycyjnych 18

19 dywidenda Skarbiec Holding SA wpływ przesuniętego roku obrotowego Skarbiec TFI rok obrotowy = rok kalendarzowy raport roczny i WZ (2Q 15) wypłata dywidendy (2Q 15) Skarbiec Holding SA rok obrotowy kończy się z końcem czerwca (dywidenda powiększa zysk jednostkowy Skarbiec Holding SA) przedłużony pierwszy rok obrotowy w SH = efekt zmiany raport roczny i WZ (październik) wypłata dywidendy do akcjonariuszy Skarbiec Holding SA (październik) w kolejnych latach dywidenda wypłacana przez Skarbiec Holding SA obejmuje: 2015: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 14) i zysk Skarbiec Holding SA (1Q 14-2Q 15) 2016: zysk Skarbiec TFI (1-4Q 15) i zysk Skarbiec Holding SA (3Q 15-2Q 16) 2017 i kolejne zgodnie z mechanizmem z 2016 r. 19

20 performance funduszy detalicznych grupa akcji mieszane obligacji fundusz wysokomarżowy fundusz stopa zwrotu w okresie (wg stanu na ) 1Q 1Y 3Y Skarbiec Akcja -6,8% -7,7% 21,5% Skarbiec TOP Funduszy Akcji -6,3% -3,5% 21,9% Skarbiec Małych i Średnich Spółek -4,5% -9,0% 42,6% Skarbiec Spółek Wzrostowych 3,3% 8,5% 74,4% Skarbiec Akcji Nowej Europy 3,6% 6,7% 36,5% Skarbiec Market Neutral 9,5% -3,0% 0,0% Skarbiec TOP Brands 0,4% 1,3% 15,6% Skarbiec Rynków Rozwiniętych 0,9% 5,4% 32,7% Skarbiec Rynków Wschodzących -3,5% -2,5% -2,3% Skarbiec SMARTFIZ FIZ 5,4% 10,6% - Skarbiec Rynków Surowcowych -13,0% -19,6% -29,9% JPM Emerging Markets Opportunities 4,6% 13,3% - JPM Highbridge US Steep 5,4% 14,7% - Skarbiec III Filar 0,0% 5,8% 29,2% Skarbiec Waga -2,0% 1,4% 24,0% Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych -2,4% 0,3% 20,0% Skarbiec Market Opportunities 3,8% 3,7% 8,5% Skarbiec Obligacja 1,5% 8,3% 22,7% Skarbiec Depozytowy 1,0% 5,9% 19,9% Skarbiec Obligacyjny FIZ 1,4% 6,4% 27,2% Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy FIZ 2,8% 11,2% - Skarbiec Lokacyjny 0,4% 3,3% 26,4% Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ -0,1% 2,7% - Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 0,8% - - JPM Global High Yield Bond 0,5% 3,7% - JPM Global Strategic Bond 0,8% 2,6% - pieniężne Skarbiec Kasa 0,3% 2,1% 10,0% Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ -0,8% -2,8% -27,1% alternatywne Sezam Dochodowych Nieruchomości FIZAN 1,4% 3,3% - Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN -0,6% - - Skarbiec Zdrowia FIZAN 0,2%

21 Normalizacja wyników dane w mln zł H Q Q 2014 Zysk z działalności operacyjnej (raportowany) 14,8 11,9 35,4 23,1 11,5 6,1 5,4 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO ( w tym koszty nieodliczalnego VAT) 1,9 0,6 0,7 0,5 Zysk z działalności operacyjnej (znormalizowany) 15,0 13,1 36,6 28,3 13,7 8,1 6,4 Zysk netto (raportowany) 12,9 10,3 28,9 18,4 9,3 4,8 4,3 Koszty programu motywacyjnego 0,2 1,3 1,2 3,4 1,6 1,3 0,5 Koszty IPO (netto) 1,5 0,5 0,6 0,4 Zysk netto (znormalizowany) 13,1 11,6 30,1 23,3 11,4 6,6 5,2 koszty programu motywacyjnego (koszty niepodatkowe): stary program, kończący się w roku kalendarzowym 2014; koszty nowego programu to szacowany całkowity koszt 2,8 mln zł, w roku 2014/2015: 1,0 mln zł, a w 2015/2016: 0,9 mln zł koszty IPO (koszty podatkowe w kwocie brutto): jednorazowe koszty 21

22 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przychody ze sprzedaży Amortyzacja (639) (587) (510) (573) (271) (160) (142) Koszty dystrybucji (20 688) (20 769) (32 445) (34 272) (17 181) (8 831) (8 260) Koszty świadczeń pracowniczych (11 354) (13 236) (19 516) (17 432) (8 800) (4 845) (3 787) Pozostałe koszty działalności operacyjnej (15 793) (12 427) (13 296) (14 748) (6 840) (3 772) (4 136) Koszty operacyjne (48 474) (47 019) (65 767) (67 025) (33 092) (17 608) (16 325) Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (60) (301) (531) (1 579) (625) (525) (429) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (597) (164) (98) (191) (163) 29 (57) Zysk / (strata) na aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży (2) Udziały w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 (259) Zysk brutto Podatek dochodowy (3 184) (2 799) (7 218) (5 188) (2 602) (1 446) (1 140) Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1 604) (782) 85 1 (102) Inne całkowite dochody netto (1 604) (782) 85 1 (102) CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK

23 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej dane w tys. zł (dane zbadane) (dane zbadane) (dane zbadane) (dane niebadane) (dane zbadane) AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Kapitał w trakcie rejestracji Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty) Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe rezerwy zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem

24 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych dane w tys. zł 2011 (dane zbadane) 2012 (dane zbadane) 2013 (dane zbadane) 2014 (dane niebadane) 1H Q Q 2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty: (3 958) (4 647) (4 639) (1 821) (994) (2 323) Koszty programu motywacyjnego Inne korekty (1 307) (3 813) (585) (764) (2 205) Podatek dochodowy zapłacony (2 880) (2 121) (8 111) (4 596) (1 795) (1 375) (1 426) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1 517) (10 644) (10 603) (15 083) (13 583) 0 (1 500) Inne (2 874) (560) (413) 52 (199) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 214) (5 868) (963) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Emisja akcji nabytych przez akcjonariuszy niekontrolujących Wykup akcji od akcjonariuszy niekontrolujących (13 464) (13 464) 0 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0 (3 500) (6 687) (19 034) (19 034) 0 0 Spłata kredytu i odsetek (21 184) (24) Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (355) (267) (266) (327) (159) (66) (102) Inne (5 636) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 614) (8 427) (6 553) (32 533) (32 365) (66) (102) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 715) (5 169) (14 938) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Wyniki roczne 2011 CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja /kurs 33,75 PLN za akcję na dzień 20.03.2012/:

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.06.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo