Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Miesięczny Wrzesień 2015"

Transkrypt

1 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów, malejąca skłonność do ponoszenia ryzyka 05 SUROWCE Popyt na surowce nadal spada 06 RYNEK PIENIĘŻNY Polityka monetarna pod wpływem chińskiej waluty 07 PROGNOZY Przegląd prognoz dla głównych wskaźników rynków finansowych 08 PERSPEKTYWY RYNKU Przegląd klas aktywów

2 Gospodarka: Wzrost w Europie jest powolny, aczkolwiek bazuje na solidnych fundamentach Obawy dotyczące gospodarki chińskiej mogą okazać się przesadzone. Niezależnie od sytuacji w tym kraju, w Europie i Stanach Zjednoczonych utrzymuje się ożywienie gospodarcze, nawet jeśli nie zawsze przebiega ono bez problemów. Zaledwie uspokoiła się sytuacja wokół Grecji, a już pojawił się problem z topniejącym zaufaniem do gospodarki chińskiej. Kontrolowaną deprecjację chińskiej waluty krajowej renminbi (RMB) w połowie sierpnia inwestorzy na rynkach kapitałowych interpretują jako kolejną oznakę tego, że sytuacja gospodarcza w tym kraju jest znacznie gorsza niż przypuszczano. W emocjonalnej wyprzedaży akcji na giełdach światowych uwzględniono w międzyczasie nawet możliwość recesji w skali całego świata. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), mimo zauważalnego zwolnienia tempa wzrostu, nie spodziewa się wystąpienia kryzysu gospodarczego w Chinach. Reformy w Państwie Środka prowadzone są obecnie kosztem wzrostu gospodarczego. Nie oczekuje się natomiast kryzysu, który mógłby skończyć się tam twardym lądowaniem koniunktury gospodarczej. Dynamika wzrostu gospodarczego powinna przyspieszyć już w drugiej połowie bieżącego roku. Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) powinien w 2015 r. być równy +7% r/r zgodnie z dotychczasowymi prognozami i planami władz chińskich. Nierówny kwartał w Eurolandzie. Wzrost PKB krajów strefy euro o +0,4% w drugim kwartale br. po rewizji w porównaniu do kwartału poprzedniego był bliski oczekiwaniom inwestorów. Niezadowalający jest jednakże fakt, że dwie największe gospodarki strefy euro nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Wzrost PKB w Niemczech był równy +0,4% q/q, we Francji nastąpiła stagnacja (0,0% q/q). Mimo to nie występują obecnie żadne konkretne powody, aby obniżyć prognozy wzrostu PKB dla całej strefy euro z poziomów: +1,4% w roku bieżącym i z +1,6% w 2016 r. Indeks Ifo: Trend wzrostowy pozostaje niezagrożony dane w punktach Indeks Ifo SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg, stan na W SKROCIE Mimo bieżących problemów MFW nie spodziewa się kryzysu gospodarczego w Chinach. Koniunktura gospodarcza w Europie rozczarowała w 1Q nie ma jednak powodów do obaw. Gospodarka USA mocno rozpoczęła drugą połowę roku. Siłą napędzającą jest w tym kraju sprzyjająca koniunktura na rynku wewnętrznym. Przyzwoity wzrost niemieckiego PKB. Największy wpływ na wzrost PKB w Niemczech w 2Q 2015 r. o +0,4% q/q miał eksport netto, który rósł znacznie szybciej niż import. Pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy miały także wydatki gospodarstw domowych i wydatki publiczne. Rozczarowały z kolei niskie inwestycje w środki trwałe brutto i istotne zmniejszanie stanów zapasów. W sierpniu pozytywnie zaskoczył indeks klimatu koniunktury Ifo. Całkowity wskaźnik koniunktury wzrósł ze 108 pkt. do 108,3 pkt. Wskaźnik częściowy dotyczący oceny bieżącej sytuacji wzrósł ze 113,9 pkt. do 114,8 pkt. Spadek wskaźnika częściowego odnośnie oczekiwań przyszłej sytuacji firm był nieznaczny i mniejszy od prognoz analityków (-0,2 pkt.). Indeks Ifo postrzegany jest przez inwestorów i ekonomistów jako niezawodny wskaźnik przyszłej koniunktury w Niemczech. Dobre dane w USA. Najnowsze dane dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych w większości należy ocenić pozytywnie. Nakłady na dobra trwałego użytku wzrosły w lipcu o +2,2%, co stanowiło najlepszy wynik od czerwca 2014r. Wzrost produkcji przemysłowej o +0,6% m/m był dwukrotnie wyższy od prognoz. Silny wzrost w przemyśle przetwórczym (+0,8%) można przypisać wyraźnemu wzrostowi produkcji samochodów i części samochodowych. Bez uwzględnienia tego sektora zwyżka produkcji przemysłowej byłaby równa +0,1% m/m. Dobra koniunktura utrzymuje się nadal na rynku pracy w USA. W lipcu utworzono o 215 tys. więcej nowych miejsc pracy niż w miesiącu poprzednim. Wynik ten jest co prawda o niższy niż oczekiwano, ale dotychczasowe korekty w górę w czerwcu i maju wyniosły łącznie 14 tys. miejsc. Początek drugiego półrocza 2015 roku wydaje się korzystny dla gospodarki amerykańskiej. Koniunktura ekonomiczna w Stanach Zjednoczonych napędzana jest głównie przez bardzo silny popyt na rynku wewnętrznym, w sytuacji, w kiedy gospodarki innych krajów zauważalnie hamują tempo swego rozwoju. Oczekiwania PKB w USA w 3Q 2015 r. oscylują przy poziomach około +3% q/q. 02 Raport Miesięczny 09/2015

3 Obligacje: Zróżnicowana sytuacja na poszczególnych rynkach długu Polityka pieniężna w strefie euro, koniunktura gospodarcza i wydajność pracy w Stanach Zjednoczonych - wzrost dochodów z obligacji skarbowych wydaje się ograniczony. W krajach rozwijających zagrożeniem są straty z papierów dłużnych z tytułu ujemnych różnic kursowych. Rentowności niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych wyniosły na koniec sierpnia mniej niż 0,70%, co napędza inwestorów do poszukiwania zysków na innych rynkach długu. Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy determinowany przez koniunkturę na rynku wewnętrznym z jednej strony oraz stosunkowo ograniczone powiązania wymiany handlowej z Chinami z drugiej strony, inwestorzy mogą więcej inwestować w papiery skarbowe z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii lub też Włoch. Podczas gdy premie za ryzyko w przypadku papierów wartościowych z europejskich krajów peryferyjnych mogą spadać zgodnie z oczekiwaniami, przewiduje się w nadchodzących miesiącach wzrostu rentowności obligacji skarbowych z głównych krajów europejskiej unii walutowej. W oczekiwaniu na decyzje FED. Rentowności obligacji amerykańskich powinny rosnąć- należy się z tym liczyć ze względu na prawdopodobną podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Ponieważ rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych już we wrześniu (prawdopodobieństwo wyceniane jest na ok. 30%), dochody z inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe mogą w takiej sytuacji pozytywnie zaskoczyć w krótkim okresie. Ich wzrost w dłuższej perspektywie pozostaje jednak mocno ograniczony. Wzrost wynagrodzeń i wydajności pracy w gospodarce amerykańskiej wskazują na bliski koniec obecnej polityki niskich stóp procentowych, jak już od pewnego czasu sygnalizuje to Zarząd Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Obligacje nieskarbowe. Kursy obligacji o wysokiej dochodowości i ryzyku (tzw. High Yield) mogą znaleźć się pod coraz silniejszą presją. Denominowane w Krzywe rentowności obligacji skarbowych w Niemczech i USA Dane w procentach 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 USA Niemcy 1M 3M 6M 1R 2L 3L 5L 7L 10L 30L dolarach amerykańskich obligacje tego typu, z których 86% nabywają inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, straciły w sierpniu ok. -2,9% (w USD). Premia za ryzyko w przypadku amerykańskich obligacji o ratingu poniżej inwestycyjnego, wzrosła w tym czasie o 73 punkty bazowe i osiągnęła poziom 586 pkt. bazowych. Na europejskie obligacje o wysokiej dochodowości w mniejszym stopniu wywierała jak do tej pory wpływ malejąca gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka. Powód: europejskie obligacje przedsiębiorstw z sektora energetycznego i surowcowego mają zdecydowanie mniejszy udział w całkowitym koszyku papierów wartościowych indeksu obligacji, tak jak ma to miejsce w przypadku papierów amerykańskich. Niekorzystna sytuacja obligacji EM. Negatywny wpływ na popyt na papiery dłużne z krajów rozwijających może zasadniczo wywierać malejąca gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach należy traktować jednak nie jako kryzys, lecz konieczną korektę koniunktury gospodarczej. Szanse na cykliczne ożywienie w drugiej połowie roku są wysokie. Nad krajami rozwijającymi się wisi jednak ryzyko w postaci wyższych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które mogą negatywnie wpływać na tempo wzrostu rynków EM. Deprecjacja chińskiego renminbi (RMB) zwiększyła presję w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy na obligacje skarbowe z krajów rozwijających się, które były emitowane w walutach lokalnych. Między 1 a 25 sierpnia wskaźnik JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) stracił odpowiednio -1,3%. Wskaźnik GBI-EM obejmuje obligacje skarbowe z krajów rozwijających się w walutach lokalnych. Zdecydowanie wyższe okazały się straty przy uwzględnieniu wahań kursów walut. Od początku roku wyniki dla inwestorów z eurolandu są ujemne -7,0% w EUR (wg stanu na dzień 25.08). Jeszcze więcej stracili inwestorzy amerykańscy -12,3% w przeliczeniu na USD. Koniec negatywnego trendu na rynku obligacji z rynków wschodzących jest trudny do przewidzenia. W SKRÓCIE Hiszpania, Portugalia, Włochy: tzw. poszukiwanie zysków może prowadzić do wzrostu popytu na obligacje skarbowe z powyższych krajów. Wzrost rentowności papierów z głównych krajów europejskich (Niemcy, Francja) i Stanów Zjednoczonych pozostaje ograniczony. Obligacje skarbowe krajów rozwijających się znajdują się wciąż pod presją podaży. Żródło: Bloomberg, stan: ; Raport Miesięczny 09/

4 Akcje: Wysoka zmienność indeksów giełdowych, malejąca skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka Inwestorzy muszą liczyć się nadal z silnymi wahaniami na światowych rynkach akcji. Istotnymi czynnikami są koniunktura w Chinach i polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych. Na międzynarodowych rynkach akcji nie widać było sezonu wakacyjnego. Najpierw inwestorzy reagowali nerwowo na kryzys w Grecji - mocniej w Europie niż w USA. Podczas gdy prowadzone były powtórnie negocjacje między Atenami i ich partnerami, inwestorzy na rynkach światowych podnieśli najpierw alarm, a następnie wpadli w panikę w związku z zaskakującą deprecjacją waluty w Chinach i związanymi z tym obawami o światową koniunkturę gospodarczą. W Europie dawały się jeszcze odczuć silniejsze wahania na rynkach giełdowych niż w Stanach Zjednoczonych. Większe spadki kursów w Europie w oczekiwaniu na możliwe twarde lądowanie gospodarki chińskiej świadczą o większej zależności przedsiębiorstw europejskich od wzrostów i spadków popytu w Chinach. Interesująca sytuacja na giełdach w Niemczech i USA. Na sytuację w Chinach szczególnie wrażliwy okazał się indeks DAX. Ze względu na duży udział przedsiębiorstw z sektora samochodowego i dostawczego (waga w indeksie 17,6%) główny wskaźnik giełdowy w Niemczech jest bardzo wrażliwy na zmiany tamtejszego eksportu. Jeśli obawy dotyczące gospodarki chińskiej i konsekwencje dla gospodarki światowej wkrótce znikną, akcje spółek, których notowania ostatnio najbardziej spadły, mogą najwięcej zyskiwać na wartości. Z kolei pozytywny wpływ na zachowanie indeksu DAX mają obecnie: polityka pieniężna w Europie, coraz szybsze tempo rozwoju gospodarczego w strefie euro i korzystna koniunktura gospodarcza w samych Niemczech. Analitycy z Grupy Deutsche Bank optymistycznie oceniają zmiany kursów akcji niemieckich w przyszłości, jednak ze względu na malejącą gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka poziom docelowy wskaźnika na koniec 2015 roku został obniżony z pkt. do punktów. Zbliżająca się podwyżka podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może w krótkim okresie doprowadzić do większych wahań kursów akcji amerykańskich. Wyniki przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500 są jak dotychczas bardzo zadowalające. Biorąc jednak pod uwagę wyraźny wzrost wycen akcji spółek w USA, dalsze zwiększanie się marż firm w ramach indeksu zależeć będzie w drugiej połowie bieżącego roku od utrwalenia ożywienia gospodarczego na świecie. Analitycy DB prognozują, że na przełomie 2015 roku wskaźnik S&P500 osiągnie poziom pkt., a na koniec przyszłego roku osiągnie wartość punktów. W SKRÓCIE Obawy dotyczące załamania koniunktury gospodarczej w Chinach mają negatywny wpływ na światowe rynki akcji. Akcje spółek niemieckich mogą istotnie zyskać dzięki ożywieniu gospodarczemu na świecie. Mimo mocnych wahań kursów akcje spółek chińskich pozostają interesującą propozycją. Solidna sytuacja Japonii. Perspektywy poprawy wyników spółek japońskich na bieżący rok finansowy (do marca 2016 r.) są optymistyczne. Od 2014 r. analitycy z banków inwestycyjnych stale podwyższają prognozy ich zysków na lata Jest to czynnik wyróżniający akcje firm japońskich na tle innych rynków. Wydaje się, że reformy wprowadzone przez premiera Shinzo Abe przynoszą wymierne efekty. Agresywna polityka pieniężna (program QE) i realizowany plan reform gospodarczych mogą okazać się skuteczne w długim okresie. Duże ryzyko na rynkach rozwijających się. Podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, dewaluacja chińskiego renminbi oraz obawy o dalsze spowolnienie w Chinach rzutują negatywnie na większość azjatyckich gospodarek wschodzących. W międzyczasie pogłębiła się w sierpniu korekta na rynkach akcji w Chinach. W zależności od interpretacji ostatnie turbulencje na rynkach określano jako mocną korektę lub nawet krach. Deprecjacja renminbi i słabe dane gospodarcze zwiększyły dynamikę wahań kursów na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Mimo to akcje spółek z Chin kontynentalnych (tzw. akcje typu H), szczególnie na giełdzie w Hongkongu, pozostają wciąż atrakcyjną inwestycją. Zmiany indeksów wybranych Emerging Markets Indeksowane do 100; = MSCI Emerging Markets MSCI EM Latin America MSCI China SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg, stan: Raport Miesięczny 09/2015

5 Surowce: Popyt nadal spada Sytuacja na rynkach wielu surowców pogarsza się. Do wysokiej podaży dołącza coraz słabszy popyt, który dodatkowo jest warunkowany czynnikami strukturalnymi. Ceny wielu surowców w dalszym ciągu spadają. W Drugiej połowie sierpnia cena ropy naftowej WTI spadła do zaledwie 40 USD z baryłkę, osiągając tym samym najniższy poziom od ponad sześciu lat. Późniejsze dynamiczne odbicie cen tego surowca nie stanowi jeszcze zapowiedzi trwałej zmiany trendu. Rosnące zapasy magazynowe, mocny dolar, utrzymująca się wysoka podaż ze strony organizacji OPEC i obawy dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie to główne przyczyny istotnego spadku notowań ropy na giełdach. Od miesięcy wiele surowców po stronie podażowej boryka się z istotną nadprodukcją, która częściowo jest warunkowana czynnikami strukturalnymi (np. rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych). Sytuacja taka oczekiwana była w zasadzie już od dawna. Zdaniem analityków Deutsche Banku ostatnie załamanie się cen zostało jednak wywołane po stronie popytu poprzez wyraźny spadek zapotrzebowania na surowiec z krajów rozwijających się. Chiny czynnik ryzyka. Zmiany strukturalne w Chinach wywierają istotny wpływ na strukturę cen w segmencie surowców. Z tego kraju docierają obecnie niepokojące informacje. Słabe dane gospodarcze (produkcja przemysłowa, inwestycje w środki trwałe i sprzedaż eksportowa), pesymistyczne oczekiwania (indeksy nastrojów koniunktury) i zaskakująca deprecjacja chińskiej waluty renminbi (RMB) pogłębiają obawy dotyczące wzrostu gospodarczego już nie tylko w Chinach, ale coraz bardziej w skali całego świata. W dalszym ciągu popyt chiński na najważniejsze surowce z sektora metali przemysłowych stanowi 40-50% światowego popytu. Deprecjacja renminbi (RMB) powoduje wzrost cen i hamuje w ten sposób import surowców, których sprzedaż rozliczana jest w dolarach amerykańskich. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można ponadto stwierdzić, że wrażliwość popytu i cen surowców na zmiany chińskiego PKB jest bardzo wysoka. Wciąż znaczący potencjał do spadku cen surowców. Na podstawie danych historycznych szacuje się, że spadek wzrostu gospodarczego w Chinach o 1 punkt procentowy może przełożyć się na spadek popytu na aluminium o 4% w skali całego świata. Spadek popytu na rudę żelaza byłby równy 3%, a miedzi co najmniej 2%. Jeszcze większy wpływ spadek chińskiego PKB miałby na bezpośrednie ceny surowców. W SKRÓCIE Wysokie zapasy i malejący popyt - ceny surowców pozostają pod presją. Obawy dotyczące koniunktury gospodarczej w Chinach ciążą na wycenach wielu kategorii surowców. Jak na razie brak perspektyw na zmianę trendu na rynku surowców. Dewaluacja juana stanowi dodatkowe ryzyko. Spadek wzrostu gospodarczego w Chinach o 1 pkt. proc. może spowodować obniżenie cen rud żelaza o 20%, a cen miedzi o co najmniej 17%. Negatywny wpływ zmian kursów walut na ceny. Dodatkową presję na notowania surowców wywierają niekorzystne kursy tzw. walut towarowych (np. dolara australijskiego), których negatywny wpływ na ceny pogłębia dodatkowo deprecjacja chińskiego renminbi. Sytuacja ta wspiera eksport, a koszty graniczne producentów surowców spadają. Mechanizm ten dotyczy także samych Chin. Wyższa konkurencyjność producentów chińskich przy niższym popycie na surowce na rynku wewnętrznym prowadzi do wzrostu eksportu i tym samym wzrostu podaży na rynku światowym. Reakcja cen metali przemysłowych od momentu zdeprecjonowania renminbi 11 sierpnia jest zresztą jednoznaczna: aluminium spadło o -2,4%, ołów -3,9%, cyna -8,6%, miedź -2,8%, nikiel -10,9%, a cynk -6,0% (stan na dzień 27.08). Nawet jeśli dalsza deprecjacja chińskiej waluty opóźni się, analitycy Deuteche Banku pozostają sceptycznie nastawieni wobec przyszłego kształtowania się cen surowców ogółem, a w szczególności metali przemysłowych. Zmiany cen ropy naftowej i jej produktów Indeksowane do 100; = Olej opałowy 50 Ropa (WTI) Benzyna 25 SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg ; stan na Raport Miesięczny 09/

6 Rynek pieniężny: Polityka monetarna banków centralnych pod wpływem chińskiej waluty - renminbi Prawdopodobnie deprecjacja chińskiej waluty nie będzie miała decydującego wpływu na odroczenie podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Osłabienie renminbi może mieć jednak wpływ na politykę pieniężną w USA i Europie Zachodniej. Deprecjacja chińskiego renminbi (RMB) i jej konsekwencje mogą opóźnić podwyżkę podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynki finansowe oczekują jednak, że nadal istnieje prawdopodobieństwo, iż Zarząd Rezerwy Federalnej dokona zmiany w wysokości stóp jeszcze we wrześniu. Deprecjacja renminbi względem dolara amerykańskiego o ok. -3% w zasadzie nic nie zmieniła. Jej wpływ na inflację i wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych powinien być tylko nieznaczny. W długim okresie zmiana mechanizmu wyznaczania kursów walutowych w Chinach może mieć wpływ na to, jak szybko FED będzie mógł dokonywać kolejnych zmian w polityce monetarnej. Już w dosyć niedalekiej przyszłości chińskie renminbi może tracić na wartości krok w krok z innymi walutami w okresach umacniania się dolara amerykańskiego. ECB obserwuje dane i wyczekuje. Ekonomiści z Deutsche Banku nie przewidują żadnego długotrwałego pogorszenia się oczekiwań inflacyjnych w strefie euro wywołanych przez deprecjację renminbi. Jeżeli taki efekt miałby jednak miejsce, Europejski Bank Centralny (EBC) może zwiększyć program skupu europejskich obligacji państwowych (europejski program luzowania ilościowego quantitative easing, w skrócie QE) pod względem czasowym (przedłużenie go ponad zaplanowany termin tj. do końca września 2016 roku) lub pod względem wartościowym zwiększenie miesięcznych wolumenów kupowanych papierów wartościowych ponad obecne 60 mld euro miesięcznie. Prezes EBC - Mario Draghi, a ostatnio także główny ekonomista tego banku - Peter Praet, nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości, że Europejski Bank Centralny podejmie wszelkie możliwe kroki w celu osiągnięcia założonego celu inflacyjnego dla eurostrefy. Dosłownie oznacza to, że program QE zostanie zakończony planowo we wrześniu 2016 r., tylko i wyłącznie, jeżeli EBC będzie mieć całkowitą pewność, że cel inflacyjny, na założonym poziomie 2% w skali roku, zostanie osiągnięty w tzw. okresie średnioterminowym. W SKRÓCIE Pierwsza od wielu lat podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w Stanach Zjednoczonych jest we wrześniu wciąż prawdopodobna. Europejski Bank Centralny koncentruje się na założonym celu inflacyjnym i jest gotowy dalej rozluźniać prowadzoną obecnie politykę pieniężną. 06 Raport Miesięczny 09/2015

7 Przegląd prognoz dla rynków finansowych: deprecjacja waluty chińskiej i obawy o tempo wzrostu gospodarczego w Chinach doprowadziły do głębokich korekt na światowych rynkach akcji. W strefie euro ożywienie gospodarcze było początkowo nieco wolniejsze niż oczekiwano - nadal utrzymuje się jednak trend rosnący. W 2015 r. gospodarka Stanów Zjednoczonych może rosnąć nieco szybciej niż dotychczas oczekiwano. Wzrost PKB w % Świat 3,4 3,2 3,6 USA 2,4 2,6 3,0 Strefa euro 0,9 1,4 1,6 Niemcy 1,6 1,7 1,7 Japonia -0,1 0,6 1,2 Chiny 7,4 7,0 6,7 Inflacja (CPI) w % Świat 3,6 3,4 3,9 USA 1,6 0,4 2,6 Strefa euro 0,4 0,3 1,4 Niemcy 0,8 0,5 1,8 Japonia 2,7 0,8 0,8 Chiny 2,0 1,6 2,7 Podstawowe stopy procentowe w % Wartość bieżąca Koniec 2015 r. EURIBOR 3M -0,03 0,10 Strefa euro 0,05 0,05 USA 0,25 0,75 Japonia 0,10 0,10 Waluty Wartość bieżąca Koniec 2015 r. EUR/USD 1,12 1,00 EUR/GBP 0,74 0,68 EUR/JPY 135,17 126,00 EUR/CHF 1,09 1,10 EUR/NOK 9,28 9,00 Rentowność obligacji Obligacje 10-letnie % Wartość bieżąca Koniec 2015 r. Niemcy 0,78 0,90 Francja 1,13 1,20 Włochy 2,00 2,00 Hiszpania 2,16 2,10 USA 2,18 2,45 Wielka Brytania 1,92 2,15 Chiny 3,40 3,40 Indie 7,74 7,75 Rosja 11,53 10,00 Brazylia 14,75 12,00 Akcje Wskaźniki Wartość bieżąca Koniec 2015 r. USA (S&P 500 w USD) Strefa euro (Euro Stoxx 50) Niemcy (DAX) Włochy (FTSE MIB) Hiszpania (IBEX 35) Japonia (Topix in JPY) Azja bez Japonii (MSCI w USD) Ameryka Łacińska (MSCI w USD) Brazylia (MSCI w BRL) Chiny (MSCI w HKD) Indie (MSCI w INR) Rosja (MSCI w USD) Surowce w USD Wartość bieżąca Koniec 2015 r. Ropa naftowa (Brent) 50,16 63,00 Złoto 1.132, ,00 Srebro 14,75 17,00 Żródło: wartości bieżące za Bloomberg, stan na Prognozy: Deutsche Bank GM, Deutsche Bank CIO PBC, stan na Raport Miesięczny 09/

8 GOTÓWKA NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJE 1-2 L W dalszym ciągu ekspansywna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego będzie utrzymywać krótkoterminowe stopy procentowe na obecnym, niskim poziomie. Gotówka służy z tego względu jako rozwiązanie tymczasowe i powinna zostać wykorzystana na inwestycje w dochodowe kategorie inwestycji. Na całym świecie utrzymuje się duży popyt na powierzchnie biurowe. Zwiększa to rentowność inwestycji w nieruchomości. Przy wyborze konkretnych inwestycji należy kierować się dywersyfikacją w skali międzynarodowej. Rentowność papierów europejskich pozostaje już długo na niskim poziomie. Nie odnotowano w zasadzie żadnej reakcji na osiągnięte porozumienie w sprawie Grecji. Biorąc pod uwagę program skupu obligacji ECB i związaną z nim dużą siłę nabywczą, w średnim okresie nie należy zakładać wzrostu rentowności obligacji europejskich. OBLIGACJE 3-5 L AKCJE SUROWCE Zbliżająca się decyzja Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych skutkować powinna wzrostem oprocentowania obligacji przedsiębiorstw amerykańskich o wysokim ratingu inwestycyjnym. Bezpośrednio po decyzji Rezerwy Federalnej oprocentowanie długu w krajach rozwijających się może także dalej rosnąć. W przypadku obu kategorii aktywów zalecane jest zachowanie ostrożności. Podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną będzie skutkować jednak umacnianiem się dolara amerykańskiego, dzięki czemu krótkoterminowe obligacje amerykańskie mogą stanowić ciekawą okazję do zakupu. Gospodarka europejska rośnie powoli, ale w sposób trwały. Wyraźna w czerwcu nadwyżka w handlu zagranicznym wraz z korzystną koniunkturą na rynku wewnętrznym przemawia za trwałym wzrostem gospodarczym. Mocne spadki wycen spółek spowodowane deprecjacją waluty w Chinach nie są uzasadnione w przypadku przedsiębiorstw niemieckich. Mimo ryzyka związanego z wahaniami kursów w krótkim okresie akcje spółek niemieckich powinny stanowić ciekawą alternatywę inwestycyjną w kolejnych miesiącach. Ze względu na utrzymujące się nadwyżki podażowe nie należy oczekiwać wzrostu cen surowców w krótkim i średnim okresie czasu. Deprecjacja chińskiej waluty wywołała wśród uczestników rynku obawy o popyt na surowce w Chinach, co dodatkowo stłumiło oczekiwania na odbicie cen surowców w niedalekiej przyszłości. Można więc założyć, że ta klasa aktywów nie jest na chwilę obecną atrakcyjną lokatą kapitału. Opis użytych oznaczeń Inwestuj teraz Inwestuj w wybrane instrumenty Nie podejmuj żadnych działań Ograniczaj wybrane instrumenty Sprzedaj inwestycje 08 Raport Miesięczny 09/2015

9 Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. -, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego Deutsche Bank B Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (opłacony w całości)

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Listopad 2015

Raport Miesięczny Listopad 2015 Raport Miesięczny Listopad 2015 SPIS TREŚCI 02 POLSKA Słaby rynek w cieniu wyborów parlamentarnych 04 GOSPODARKA ŚWIATOWA Umiarkowany wzrost, silne Niemcy 06 OBLIGACJE Stabilny popyt na obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Październik 2015

Raport Miesięczny Październik 2015 Raport Miesięczny Październik 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Koniunktura w USA systematycznie poprawia się 03 OBLIGACJE Wzrost rentowności papierów dłużnych 04 AKCJE Ożywienie postępuje, mimo wielu przeciwności

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI W pierwszym materiale

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Jaki kurs dolara po podwyżce?

Jaki kurs dolara po podwyżce? Jaki kurs dolara po podwyżce? Umocnienie dolara w wyniku podwyżki stóp procentowych przez FED, osłabienie euro i złotego to najczęściej omawiane scenariusze dotyczące aktualnej sytuacji na rynku. Te analizy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07

Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07 Czy należy bać się spowolnienia w Chinach? 2015/10/07 W ostatnich miesiącach silny wpływ na rynki finansowe miały obawy przed znaczącym spowolnieniem chińskiej gospodarki oraz spekulacje na temat terminu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę.

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Obserwacja cykliczności zmian na rynkach pozwala przypuszczać, że indeks cen surowców wkrótce może osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA USA DUALIZM W USA Quantitative Easing 3? Poprawiające się dane makro Kluczowy czerwiec Istotnym wydarzeniem ostatnich dni było obniżenie perspektywy amerykańskiego ratingu kredytowego przez międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-04-03 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 27 kwietnia 2016 11:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ W połowie sierpnia zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo