Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Miesięczny Wrzesień 2015"

Transkrypt

1 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów, malejąca skłonność do ponoszenia ryzyka 05 SUROWCE Popyt na surowce nadal spada 06 RYNEK PIENIĘŻNY Polityka monetarna pod wpływem chińskiej waluty 07 PROGNOZY Przegląd prognoz dla głównych wskaźników rynków finansowych 08 PERSPEKTYWY RYNKU Przegląd klas aktywów

2 Gospodarka: Wzrost w Europie jest powolny, aczkolwiek bazuje na solidnych fundamentach Obawy dotyczące gospodarki chińskiej mogą okazać się przesadzone. Niezależnie od sytuacji w tym kraju, w Europie i Stanach Zjednoczonych utrzymuje się ożywienie gospodarcze, nawet jeśli nie zawsze przebiega ono bez problemów. Zaledwie uspokoiła się sytuacja wokół Grecji, a już pojawił się problem z topniejącym zaufaniem do gospodarki chińskiej. Kontrolowaną deprecjację chińskiej waluty krajowej renminbi (RMB) w połowie sierpnia inwestorzy na rynkach kapitałowych interpretują jako kolejną oznakę tego, że sytuacja gospodarcza w tym kraju jest znacznie gorsza niż przypuszczano. W emocjonalnej wyprzedaży akcji na giełdach światowych uwzględniono w międzyczasie nawet możliwość recesji w skali całego świata. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), mimo zauważalnego zwolnienia tempa wzrostu, nie spodziewa się wystąpienia kryzysu gospodarczego w Chinach. Reformy w Państwie Środka prowadzone są obecnie kosztem wzrostu gospodarczego. Nie oczekuje się natomiast kryzysu, który mógłby skończyć się tam twardym lądowaniem koniunktury gospodarczej. Dynamika wzrostu gospodarczego powinna przyspieszyć już w drugiej połowie bieżącego roku. Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) powinien w 2015 r. być równy +7% r/r zgodnie z dotychczasowymi prognozami i planami władz chińskich. Nierówny kwartał w Eurolandzie. Wzrost PKB krajów strefy euro o +0,4% w drugim kwartale br. po rewizji w porównaniu do kwartału poprzedniego był bliski oczekiwaniom inwestorów. Niezadowalający jest jednakże fakt, że dwie największe gospodarki strefy euro nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Wzrost PKB w Niemczech był równy +0,4% q/q, we Francji nastąpiła stagnacja (0,0% q/q). Mimo to nie występują obecnie żadne konkretne powody, aby obniżyć prognozy wzrostu PKB dla całej strefy euro z poziomów: +1,4% w roku bieżącym i z +1,6% w 2016 r. Indeks Ifo: Trend wzrostowy pozostaje niezagrożony dane w punktach Indeks Ifo SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg, stan na W SKROCIE Mimo bieżących problemów MFW nie spodziewa się kryzysu gospodarczego w Chinach. Koniunktura gospodarcza w Europie rozczarowała w 1Q nie ma jednak powodów do obaw. Gospodarka USA mocno rozpoczęła drugą połowę roku. Siłą napędzającą jest w tym kraju sprzyjająca koniunktura na rynku wewnętrznym. Przyzwoity wzrost niemieckiego PKB. Największy wpływ na wzrost PKB w Niemczech w 2Q 2015 r. o +0,4% q/q miał eksport netto, który rósł znacznie szybciej niż import. Pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy miały także wydatki gospodarstw domowych i wydatki publiczne. Rozczarowały z kolei niskie inwestycje w środki trwałe brutto i istotne zmniejszanie stanów zapasów. W sierpniu pozytywnie zaskoczył indeks klimatu koniunktury Ifo. Całkowity wskaźnik koniunktury wzrósł ze 108 pkt. do 108,3 pkt. Wskaźnik częściowy dotyczący oceny bieżącej sytuacji wzrósł ze 113,9 pkt. do 114,8 pkt. Spadek wskaźnika częściowego odnośnie oczekiwań przyszłej sytuacji firm był nieznaczny i mniejszy od prognoz analityków (-0,2 pkt.). Indeks Ifo postrzegany jest przez inwestorów i ekonomistów jako niezawodny wskaźnik przyszłej koniunktury w Niemczech. Dobre dane w USA. Najnowsze dane dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych w większości należy ocenić pozytywnie. Nakłady na dobra trwałego użytku wzrosły w lipcu o +2,2%, co stanowiło najlepszy wynik od czerwca 2014r. Wzrost produkcji przemysłowej o +0,6% m/m był dwukrotnie wyższy od prognoz. Silny wzrost w przemyśle przetwórczym (+0,8%) można przypisać wyraźnemu wzrostowi produkcji samochodów i części samochodowych. Bez uwzględnienia tego sektora zwyżka produkcji przemysłowej byłaby równa +0,1% m/m. Dobra koniunktura utrzymuje się nadal na rynku pracy w USA. W lipcu utworzono o 215 tys. więcej nowych miejsc pracy niż w miesiącu poprzednim. Wynik ten jest co prawda o niższy niż oczekiwano, ale dotychczasowe korekty w górę w czerwcu i maju wyniosły łącznie 14 tys. miejsc. Początek drugiego półrocza 2015 roku wydaje się korzystny dla gospodarki amerykańskiej. Koniunktura ekonomiczna w Stanach Zjednoczonych napędzana jest głównie przez bardzo silny popyt na rynku wewnętrznym, w sytuacji, w kiedy gospodarki innych krajów zauważalnie hamują tempo swego rozwoju. Oczekiwania PKB w USA w 3Q 2015 r. oscylują przy poziomach około +3% q/q. 02 Raport Miesięczny 09/2015

3 Obligacje: Zróżnicowana sytuacja na poszczególnych rynkach długu Polityka pieniężna w strefie euro, koniunktura gospodarcza i wydajność pracy w Stanach Zjednoczonych - wzrost dochodów z obligacji skarbowych wydaje się ograniczony. W krajach rozwijających zagrożeniem są straty z papierów dłużnych z tytułu ujemnych różnic kursowych. Rentowności niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych wyniosły na koniec sierpnia mniej niż 0,70%, co napędza inwestorów do poszukiwania zysków na innych rynkach długu. Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy determinowany przez koniunkturę na rynku wewnętrznym z jednej strony oraz stosunkowo ograniczone powiązania wymiany handlowej z Chinami z drugiej strony, inwestorzy mogą więcej inwestować w papiery skarbowe z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii lub też Włoch. Podczas gdy premie za ryzyko w przypadku papierów wartościowych z europejskich krajów peryferyjnych mogą spadać zgodnie z oczekiwaniami, przewiduje się w nadchodzących miesiącach wzrostu rentowności obligacji skarbowych z głównych krajów europejskiej unii walutowej. W oczekiwaniu na decyzje FED. Rentowności obligacji amerykańskich powinny rosnąć- należy się z tym liczyć ze względu na prawdopodobną podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Ponieważ rynek nie oczekuje zmiany stóp procentowych już we wrześniu (prawdopodobieństwo wyceniane jest na ok. 30%), dochody z inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe mogą w takiej sytuacji pozytywnie zaskoczyć w krótkim okresie. Ich wzrost w dłuższej perspektywie pozostaje jednak mocno ograniczony. Wzrost wynagrodzeń i wydajności pracy w gospodarce amerykańskiej wskazują na bliski koniec obecnej polityki niskich stóp procentowych, jak już od pewnego czasu sygnalizuje to Zarząd Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Obligacje nieskarbowe. Kursy obligacji o wysokiej dochodowości i ryzyku (tzw. High Yield) mogą znaleźć się pod coraz silniejszą presją. Denominowane w Krzywe rentowności obligacji skarbowych w Niemczech i USA Dane w procentach 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 USA Niemcy 1M 3M 6M 1R 2L 3L 5L 7L 10L 30L dolarach amerykańskich obligacje tego typu, z których 86% nabywają inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, straciły w sierpniu ok. -2,9% (w USD). Premia za ryzyko w przypadku amerykańskich obligacji o ratingu poniżej inwestycyjnego, wzrosła w tym czasie o 73 punkty bazowe i osiągnęła poziom 586 pkt. bazowych. Na europejskie obligacje o wysokiej dochodowości w mniejszym stopniu wywierała jak do tej pory wpływ malejąca gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka. Powód: europejskie obligacje przedsiębiorstw z sektora energetycznego i surowcowego mają zdecydowanie mniejszy udział w całkowitym koszyku papierów wartościowych indeksu obligacji, tak jak ma to miejsce w przypadku papierów amerykańskich. Niekorzystna sytuacja obligacji EM. Negatywny wpływ na popyt na papiery dłużne z krajów rozwijających może zasadniczo wywierać malejąca gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach należy traktować jednak nie jako kryzys, lecz konieczną korektę koniunktury gospodarczej. Szanse na cykliczne ożywienie w drugiej połowie roku są wysokie. Nad krajami rozwijającymi się wisi jednak ryzyko w postaci wyższych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które mogą negatywnie wpływać na tempo wzrostu rynków EM. Deprecjacja chińskiego renminbi (RMB) zwiększyła presję w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy na obligacje skarbowe z krajów rozwijających się, które były emitowane w walutach lokalnych. Między 1 a 25 sierpnia wskaźnik JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) stracił odpowiednio -1,3%. Wskaźnik GBI-EM obejmuje obligacje skarbowe z krajów rozwijających się w walutach lokalnych. Zdecydowanie wyższe okazały się straty przy uwzględnieniu wahań kursów walut. Od początku roku wyniki dla inwestorów z eurolandu są ujemne -7,0% w EUR (wg stanu na dzień 25.08). Jeszcze więcej stracili inwestorzy amerykańscy -12,3% w przeliczeniu na USD. Koniec negatywnego trendu na rynku obligacji z rynków wschodzących jest trudny do przewidzenia. W SKRÓCIE Hiszpania, Portugalia, Włochy: tzw. poszukiwanie zysków może prowadzić do wzrostu popytu na obligacje skarbowe z powyższych krajów. Wzrost rentowności papierów z głównych krajów europejskich (Niemcy, Francja) i Stanów Zjednoczonych pozostaje ograniczony. Obligacje skarbowe krajów rozwijających się znajdują się wciąż pod presją podaży. Żródło: Bloomberg, stan: ; Raport Miesięczny 09/

4 Akcje: Wysoka zmienność indeksów giełdowych, malejąca skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka Inwestorzy muszą liczyć się nadal z silnymi wahaniami na światowych rynkach akcji. Istotnymi czynnikami są koniunktura w Chinach i polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych. Na międzynarodowych rynkach akcji nie widać było sezonu wakacyjnego. Najpierw inwestorzy reagowali nerwowo na kryzys w Grecji - mocniej w Europie niż w USA. Podczas gdy prowadzone były powtórnie negocjacje między Atenami i ich partnerami, inwestorzy na rynkach światowych podnieśli najpierw alarm, a następnie wpadli w panikę w związku z zaskakującą deprecjacją waluty w Chinach i związanymi z tym obawami o światową koniunkturę gospodarczą. W Europie dawały się jeszcze odczuć silniejsze wahania na rynkach giełdowych niż w Stanach Zjednoczonych. Większe spadki kursów w Europie w oczekiwaniu na możliwe twarde lądowanie gospodarki chińskiej świadczą o większej zależności przedsiębiorstw europejskich od wzrostów i spadków popytu w Chinach. Interesująca sytuacja na giełdach w Niemczech i USA. Na sytuację w Chinach szczególnie wrażliwy okazał się indeks DAX. Ze względu na duży udział przedsiębiorstw z sektora samochodowego i dostawczego (waga w indeksie 17,6%) główny wskaźnik giełdowy w Niemczech jest bardzo wrażliwy na zmiany tamtejszego eksportu. Jeśli obawy dotyczące gospodarki chińskiej i konsekwencje dla gospodarki światowej wkrótce znikną, akcje spółek, których notowania ostatnio najbardziej spadły, mogą najwięcej zyskiwać na wartości. Z kolei pozytywny wpływ na zachowanie indeksu DAX mają obecnie: polityka pieniężna w Europie, coraz szybsze tempo rozwoju gospodarczego w strefie euro i korzystna koniunktura gospodarcza w samych Niemczech. Analitycy z Grupy Deutsche Bank optymistycznie oceniają zmiany kursów akcji niemieckich w przyszłości, jednak ze względu na malejącą gotowość inwestorów do podejmowania ryzyka poziom docelowy wskaźnika na koniec 2015 roku został obniżony z pkt. do punktów. Zbliżająca się podwyżka podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może w krótkim okresie doprowadzić do większych wahań kursów akcji amerykańskich. Wyniki przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500 są jak dotychczas bardzo zadowalające. Biorąc jednak pod uwagę wyraźny wzrost wycen akcji spółek w USA, dalsze zwiększanie się marż firm w ramach indeksu zależeć będzie w drugiej połowie bieżącego roku od utrwalenia ożywienia gospodarczego na świecie. Analitycy DB prognozują, że na przełomie 2015 roku wskaźnik S&P500 osiągnie poziom pkt., a na koniec przyszłego roku osiągnie wartość punktów. W SKRÓCIE Obawy dotyczące załamania koniunktury gospodarczej w Chinach mają negatywny wpływ na światowe rynki akcji. Akcje spółek niemieckich mogą istotnie zyskać dzięki ożywieniu gospodarczemu na świecie. Mimo mocnych wahań kursów akcje spółek chińskich pozostają interesującą propozycją. Solidna sytuacja Japonii. Perspektywy poprawy wyników spółek japońskich na bieżący rok finansowy (do marca 2016 r.) są optymistyczne. Od 2014 r. analitycy z banków inwestycyjnych stale podwyższają prognozy ich zysków na lata Jest to czynnik wyróżniający akcje firm japońskich na tle innych rynków. Wydaje się, że reformy wprowadzone przez premiera Shinzo Abe przynoszą wymierne efekty. Agresywna polityka pieniężna (program QE) i realizowany plan reform gospodarczych mogą okazać się skuteczne w długim okresie. Duże ryzyko na rynkach rozwijających się. Podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, dewaluacja chińskiego renminbi oraz obawy o dalsze spowolnienie w Chinach rzutują negatywnie na większość azjatyckich gospodarek wschodzących. W międzyczasie pogłębiła się w sierpniu korekta na rynkach akcji w Chinach. W zależności od interpretacji ostatnie turbulencje na rynkach określano jako mocną korektę lub nawet krach. Deprecjacja renminbi i słabe dane gospodarcze zwiększyły dynamikę wahań kursów na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Mimo to akcje spółek z Chin kontynentalnych (tzw. akcje typu H), szczególnie na giełdzie w Hongkongu, pozostają wciąż atrakcyjną inwestycją. Zmiany indeksów wybranych Emerging Markets Indeksowane do 100; = MSCI Emerging Markets MSCI EM Latin America MSCI China SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg, stan: Raport Miesięczny 09/2015

5 Surowce: Popyt nadal spada Sytuacja na rynkach wielu surowców pogarsza się. Do wysokiej podaży dołącza coraz słabszy popyt, który dodatkowo jest warunkowany czynnikami strukturalnymi. Ceny wielu surowców w dalszym ciągu spadają. W Drugiej połowie sierpnia cena ropy naftowej WTI spadła do zaledwie 40 USD z baryłkę, osiągając tym samym najniższy poziom od ponad sześciu lat. Późniejsze dynamiczne odbicie cen tego surowca nie stanowi jeszcze zapowiedzi trwałej zmiany trendu. Rosnące zapasy magazynowe, mocny dolar, utrzymująca się wysoka podaż ze strony organizacji OPEC i obawy dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie to główne przyczyny istotnego spadku notowań ropy na giełdach. Od miesięcy wiele surowców po stronie podażowej boryka się z istotną nadprodukcją, która częściowo jest warunkowana czynnikami strukturalnymi (np. rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych). Sytuacja taka oczekiwana była w zasadzie już od dawna. Zdaniem analityków Deutsche Banku ostatnie załamanie się cen zostało jednak wywołane po stronie popytu poprzez wyraźny spadek zapotrzebowania na surowiec z krajów rozwijających się. Chiny czynnik ryzyka. Zmiany strukturalne w Chinach wywierają istotny wpływ na strukturę cen w segmencie surowców. Z tego kraju docierają obecnie niepokojące informacje. Słabe dane gospodarcze (produkcja przemysłowa, inwestycje w środki trwałe i sprzedaż eksportowa), pesymistyczne oczekiwania (indeksy nastrojów koniunktury) i zaskakująca deprecjacja chińskiej waluty renminbi (RMB) pogłębiają obawy dotyczące wzrostu gospodarczego już nie tylko w Chinach, ale coraz bardziej w skali całego świata. W dalszym ciągu popyt chiński na najważniejsze surowce z sektora metali przemysłowych stanowi 40-50% światowego popytu. Deprecjacja renminbi (RMB) powoduje wzrost cen i hamuje w ten sposób import surowców, których sprzedaż rozliczana jest w dolarach amerykańskich. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można ponadto stwierdzić, że wrażliwość popytu i cen surowców na zmiany chińskiego PKB jest bardzo wysoka. Wciąż znaczący potencjał do spadku cen surowców. Na podstawie danych historycznych szacuje się, że spadek wzrostu gospodarczego w Chinach o 1 punkt procentowy może przełożyć się na spadek popytu na aluminium o 4% w skali całego świata. Spadek popytu na rudę żelaza byłby równy 3%, a miedzi co najmniej 2%. Jeszcze większy wpływ spadek chińskiego PKB miałby na bezpośrednie ceny surowców. W SKRÓCIE Wysokie zapasy i malejący popyt - ceny surowców pozostają pod presją. Obawy dotyczące koniunktury gospodarczej w Chinach ciążą na wycenach wielu kategorii surowców. Jak na razie brak perspektyw na zmianę trendu na rynku surowców. Dewaluacja juana stanowi dodatkowe ryzyko. Spadek wzrostu gospodarczego w Chinach o 1 pkt. proc. może spowodować obniżenie cen rud żelaza o 20%, a cen miedzi o co najmniej 17%. Negatywny wpływ zmian kursów walut na ceny. Dodatkową presję na notowania surowców wywierają niekorzystne kursy tzw. walut towarowych (np. dolara australijskiego), których negatywny wpływ na ceny pogłębia dodatkowo deprecjacja chińskiego renminbi. Sytuacja ta wspiera eksport, a koszty graniczne producentów surowców spadają. Mechanizm ten dotyczy także samych Chin. Wyższa konkurencyjność producentów chińskich przy niższym popycie na surowce na rynku wewnętrznym prowadzi do wzrostu eksportu i tym samym wzrostu podaży na rynku światowym. Reakcja cen metali przemysłowych od momentu zdeprecjonowania renminbi 11 sierpnia jest zresztą jednoznaczna: aluminium spadło o -2,4%, ołów -3,9%, cyna -8,6%, miedź -2,8%, nikiel -10,9%, a cynk -6,0% (stan na dzień 27.08). Nawet jeśli dalsza deprecjacja chińskiej waluty opóźni się, analitycy Deuteche Banku pozostają sceptycznie nastawieni wobec przyszłego kształtowania się cen surowców ogółem, a w szczególności metali przemysłowych. Zmiany cen ropy naftowej i jej produktów Indeksowane do 100; = Olej opałowy 50 Ropa (WTI) Benzyna 25 SIER 10 SIER 11 SIER 12 SIER 13 SIER 14 SIER 15 Żródło: Bloomberg ; stan na Raport Miesięczny 09/

6 Rynek pieniężny: Polityka monetarna banków centralnych pod wpływem chińskiej waluty - renminbi Prawdopodobnie deprecjacja chińskiej waluty nie będzie miała decydującego wpływu na odroczenie podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Osłabienie renminbi może mieć jednak wpływ na politykę pieniężną w USA i Europie Zachodniej. Deprecjacja chińskiego renminbi (RMB) i jej konsekwencje mogą opóźnić podwyżkę podstawowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynki finansowe oczekują jednak, że nadal istnieje prawdopodobieństwo, iż Zarząd Rezerwy Federalnej dokona zmiany w wysokości stóp jeszcze we wrześniu. Deprecjacja renminbi względem dolara amerykańskiego o ok. -3% w zasadzie nic nie zmieniła. Jej wpływ na inflację i wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych powinien być tylko nieznaczny. W długim okresie zmiana mechanizmu wyznaczania kursów walutowych w Chinach może mieć wpływ na to, jak szybko FED będzie mógł dokonywać kolejnych zmian w polityce monetarnej. Już w dosyć niedalekiej przyszłości chińskie renminbi może tracić na wartości krok w krok z innymi walutami w okresach umacniania się dolara amerykańskiego. ECB obserwuje dane i wyczekuje. Ekonomiści z Deutsche Banku nie przewidują żadnego długotrwałego pogorszenia się oczekiwań inflacyjnych w strefie euro wywołanych przez deprecjację renminbi. Jeżeli taki efekt miałby jednak miejsce, Europejski Bank Centralny (EBC) może zwiększyć program skupu europejskich obligacji państwowych (europejski program luzowania ilościowego quantitative easing, w skrócie QE) pod względem czasowym (przedłużenie go ponad zaplanowany termin tj. do końca września 2016 roku) lub pod względem wartościowym zwiększenie miesięcznych wolumenów kupowanych papierów wartościowych ponad obecne 60 mld euro miesięcznie. Prezes EBC - Mario Draghi, a ostatnio także główny ekonomista tego banku - Peter Praet, nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości, że Europejski Bank Centralny podejmie wszelkie możliwe kroki w celu osiągnięcia założonego celu inflacyjnego dla eurostrefy. Dosłownie oznacza to, że program QE zostanie zakończony planowo we wrześniu 2016 r., tylko i wyłącznie, jeżeli EBC będzie mieć całkowitą pewność, że cel inflacyjny, na założonym poziomie 2% w skali roku, zostanie osiągnięty w tzw. okresie średnioterminowym. W SKRÓCIE Pierwsza od wielu lat podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w Stanach Zjednoczonych jest we wrześniu wciąż prawdopodobna. Europejski Bank Centralny koncentruje się na założonym celu inflacyjnym i jest gotowy dalej rozluźniać prowadzoną obecnie politykę pieniężną. 06 Raport Miesięczny 09/2015

7 Przegląd prognoz dla rynków finansowych: deprecjacja waluty chińskiej i obawy o tempo wzrostu gospodarczego w Chinach doprowadziły do głębokich korekt na światowych rynkach akcji. W strefie euro ożywienie gospodarcze było początkowo nieco wolniejsze niż oczekiwano - nadal utrzymuje się jednak trend rosnący. W 2015 r. gospodarka Stanów Zjednoczonych może rosnąć nieco szybciej niż dotychczas oczekiwano. Wzrost PKB w % Świat 3,4 3,2 3,6 USA 2,4 2,6 3,0 Strefa euro 0,9 1,4 1,6 Niemcy 1,6 1,7 1,7 Japonia -0,1 0,6 1,2 Chiny 7,4 7,0 6,7 Inflacja (CPI) w % Świat 3,6 3,4 3,9 USA 1,6 0,4 2,6 Strefa euro 0,4 0,3 1,4 Niemcy 0,8 0,5 1,8 Japonia 2,7 0,8 0,8 Chiny 2,0 1,6 2,7 Podstawowe stopy procentowe w % Wartość bieżąca Koniec 2015 r. EURIBOR 3M -0,03 0,10 Strefa euro 0,05 0,05 USA 0,25 0,75 Japonia 0,10 0,10 Waluty Wartość bieżąca Koniec 2015 r. EUR/USD 1,12 1,00 EUR/GBP 0,74 0,68 EUR/JPY 135,17 126,00 EUR/CHF 1,09 1,10 EUR/NOK 9,28 9,00 Rentowność obligacji Obligacje 10-letnie % Wartość bieżąca Koniec 2015 r. Niemcy 0,78 0,90 Francja 1,13 1,20 Włochy 2,00 2,00 Hiszpania 2,16 2,10 USA 2,18 2,45 Wielka Brytania 1,92 2,15 Chiny 3,40 3,40 Indie 7,74 7,75 Rosja 11,53 10,00 Brazylia 14,75 12,00 Akcje Wskaźniki Wartość bieżąca Koniec 2015 r. USA (S&P 500 w USD) Strefa euro (Euro Stoxx 50) Niemcy (DAX) Włochy (FTSE MIB) Hiszpania (IBEX 35) Japonia (Topix in JPY) Azja bez Japonii (MSCI w USD) Ameryka Łacińska (MSCI w USD) Brazylia (MSCI w BRL) Chiny (MSCI w HKD) Indie (MSCI w INR) Rosja (MSCI w USD) Surowce w USD Wartość bieżąca Koniec 2015 r. Ropa naftowa (Brent) 50,16 63,00 Złoto 1.132, ,00 Srebro 14,75 17,00 Żródło: wartości bieżące za Bloomberg, stan na Prognozy: Deutsche Bank GM, Deutsche Bank CIO PBC, stan na Raport Miesięczny 09/

8 GOTÓWKA NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJE 1-2 L W dalszym ciągu ekspansywna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego będzie utrzymywać krótkoterminowe stopy procentowe na obecnym, niskim poziomie. Gotówka służy z tego względu jako rozwiązanie tymczasowe i powinna zostać wykorzystana na inwestycje w dochodowe kategorie inwestycji. Na całym świecie utrzymuje się duży popyt na powierzchnie biurowe. Zwiększa to rentowność inwestycji w nieruchomości. Przy wyborze konkretnych inwestycji należy kierować się dywersyfikacją w skali międzynarodowej. Rentowność papierów europejskich pozostaje już długo na niskim poziomie. Nie odnotowano w zasadzie żadnej reakcji na osiągnięte porozumienie w sprawie Grecji. Biorąc pod uwagę program skupu obligacji ECB i związaną z nim dużą siłę nabywczą, w średnim okresie nie należy zakładać wzrostu rentowności obligacji europejskich. OBLIGACJE 3-5 L AKCJE SUROWCE Zbliżająca się decyzja Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych skutkować powinna wzrostem oprocentowania obligacji przedsiębiorstw amerykańskich o wysokim ratingu inwestycyjnym. Bezpośrednio po decyzji Rezerwy Federalnej oprocentowanie długu w krajach rozwijających się może także dalej rosnąć. W przypadku obu kategorii aktywów zalecane jest zachowanie ostrożności. Podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną będzie skutkować jednak umacnianiem się dolara amerykańskiego, dzięki czemu krótkoterminowe obligacje amerykańskie mogą stanowić ciekawą okazję do zakupu. Gospodarka europejska rośnie powoli, ale w sposób trwały. Wyraźna w czerwcu nadwyżka w handlu zagranicznym wraz z korzystną koniunkturą na rynku wewnętrznym przemawia za trwałym wzrostem gospodarczym. Mocne spadki wycen spółek spowodowane deprecjacją waluty w Chinach nie są uzasadnione w przypadku przedsiębiorstw niemieckich. Mimo ryzyka związanego z wahaniami kursów w krótkim okresie akcje spółek niemieckich powinny stanowić ciekawą alternatywę inwestycyjną w kolejnych miesiącach. Ze względu na utrzymujące się nadwyżki podażowe nie należy oczekiwać wzrostu cen surowców w krótkim i średnim okresie czasu. Deprecjacja chińskiej waluty wywołała wśród uczestników rynku obawy o popyt na surowce w Chinach, co dodatkowo stłumiło oczekiwania na odbicie cen surowców w niedalekiej przyszłości. Można więc założyć, że ta klasa aktywów nie jest na chwilę obecną atrakcyjną lokatą kapitału. Opis użytych oznaczeń Inwestuj teraz Inwestuj w wybrane instrumenty Nie podejmuj żadnych działań Ograniczaj wybrane instrumenty Sprzedaj inwestycje 08 Raport Miesięczny 09/2015

9 Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. -, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego Deutsche Bank B Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (opłacony w całości)

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w l kw. 2015 r. Wstęp Obawy o światowy wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo