Mariusz Jędrzejko PIGMALION I AUREOLA. Techniki aktywizacji uczniów oraz umacniania ich więzi z kulturą i szkołą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Jędrzejko PIGMALION I AUREOLA. Techniki aktywizacji uczniów oraz umacniania ich więzi z kulturą i szkołą"

Transkrypt

1 PIGMALION I AUREOLA

2

3 Mariusz Jędrzejko PIGMALION I AUREOLA Techniki aktywizacji uczniów oraz umacniania ich więzi z kulturą i szkołą Warszawa 2013

4 Recenzent: prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Projekt okładki: Zbigniew Pindor Wydawcy: Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA Studio Poligraficzne Edytorka, ISBN: Projekt pn. Bezpieczni i wolni od nałogów program warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jako wsparcie procesu wychowania dziecka w placówkach gimnazjalnych Realizator Projektu: Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA Poznań, ul. Golęcińska 9, tel , Koordynator projektu: Marcin Piotrowski Materiał szkoleniowy współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

5 Moim nauczycielom i nauczycielkom z XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z wdzięcznościścią za wszystko, co od nich otrzymałem

6

7 Spis treści Wprowadzenie Część I. Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy Poszukiwania gdzie i dlaczego? W uścisku szans i ryzyka Nowe oblicza starych problemów młodych marzenia o utopiach Od trójpodziału do dwupodziału, czyli dorosłe dzieci Możliwe skutki i konsekwencje Płynna nowoczesność jako źródło zaburzeń i patologii społecznych Bezgraniczne poznania vs niezwykłe doznania Poszukiwania vs nieograniczona dostępność Konkluzje socjopedagogiczne Zamiast zakończenia młode pokolenie Polaków (i nie tylko) w pozytywnej perspektywie Część II. Pigmalion i Aureola główne tezy programu Podstawowe założenia i cele programu Kluczowe tezy programu Zamiast zakończenia Wybrana literatura tematu

8

9 Wprowadzenie W wielu polskich szkołach realizowane są unikalne programy wzmacniania procesu wychowania i edukacji ukierunkowane na wzmacnianie więzi z tradycją, kulturą, historią oraz wewnętrzny rozwój dziecka. Ich autorzy, bazując na doświadczeniu własnym i wielu innych osób, czynią, co tylko możliwe, aby zwiększyć efektywność i atrakcyjność programu edukacyjnego w szkole, a także wzmocnić wychowawczą rolę placówek oświatowych. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do tych inicjatyw, tworzą one bowiem pole dla aktywizacji dzieci i młodzieży, rozwijają je intelektualnie i emocjonalnie. Tam, gdzie spotykaliśmy takie programy, skutkowało to wyższymi wynikami, lepszą atmosferą szkolną i właściwymi relacjami z rodzicami uczniów. Ich przesłanka jest oczywista w świecie zawirowań, wielu ryzyk oraz promowania nowych modeli funkcjonowania społecznego zagrożona jest nie tylko rodzina, lecz także szkoła rozumiana jako miejsce kształtowania moralnego dzieci. Coraz częściej w nowych modelach wychowania i edukacji podkreśla się potrzebę budowania przedziwnych konstrukcji, według których jakiekolwiek mówienie o korzeniach Polski, jej wielkiej chrześcijańskiej tradycji jest naruszaniem wolności. Autor opracowania pedagog, socjolog, nauczyciel akademicki, ale przede wszystkim ojciec takie podejście jednoznacznie odrzuca. Nie dlatego, że brak mu zdolności do dialogu, lecz dlatego, że nad wartościami się nie dyskutuje, nie są one polem do dialogu, lecz przyjęcia i rzetelnego wdrażania. Takie stanowisko w żadnym stopniu nie przekreśla podmiotowości dziecka oraz prawa do posiadania własnych poglądów. Pamiętać jednak należy, że to, co dla nas jest zrozumiałe, co ogarniamy nie tylko wiedzą, lecz także sumieniem, dla niejednego młodego człowieka nie jest jeszcze oczywiste, stąd potrzebuje on czytelnych drogowskazów. U podstaw prezentowanego programu leży autorska diagnoza współczesnych problemów wychowania, zawarta w części pierwszej opracowania, powstała jako naukowa refleksja nad skutkami reformy oświatowej, 9

10 Wprowadzenie rozpoczętej i niedokończonej, w ramach której do rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej wprowadzono byt niezrozumiały gimnazjum. Wpisał się on idealnie w nowe trendy i prądy ponowoczesnego życia, w ramach którego młodym ludziom nadaje się szkodliwie i niepotrzebnie statusy dorosłości. Gdyby autorom tego pomysłu starczyło edukacyjnej refleksji, nadaliby gimnazjum inny model organizacyjny, w wyniku czego mielibyśmy klasy osobowe oraz wzmocnione oddziaływanie pedagogiczne wspierające uczniów tego poziomu edukacji w niezwykle trudnym okresie życia adolescencji. Mielibyśmy gimnazja z 6 8 lekcjami wychowania fizycznego w tygodniu, z bazą sportową i rekreacyjną, z nowoczesnymi cyfrowymi technologiami wspierania edukacji. Mamy jednak twory dziwne, które wpisano w nowe realia funkcjonowania oświaty oparte o ekonomiczne możliwości lokalnych samorządów. Trzeba by jeszcze kilkudziesięciu stron, aby dokładnie wyjaśnić wiele negatywnych przejawów funkcjonowania szkół, dość tylko stwierdzić, że w modelu obecnym znacząca część nauczycieli, dając z siebie wszystko, nie może podołać narastającym problemom. Tak rodził się Pigmalion i Aureola, będący niczym innym, jak próbą powrotu do takiego modelu, w którym nauczyciele mają prawo do budowania rozwiązań opartych o czytelne granice, normy, przy zachowaniu podmiotowości dziecka. Ale podmiotowość ta nie może oznaczać paraliżu wychowawczego i prawa szkoły do budowania czytelnych relacji nauczyciel uczeń, w którym ten drugi ma piękne prawo: Masz prawo się uczyć, a ten pierwszy niezwykły obowiązek: Pomogę Ci zrealizować to prawo, jest to bowiem mój największy obowiązek. Przedstawiając Państwu założenia pedagogicznego projektu pn. Pigmalion i Aureola, chcielibyśmy podkreślić, że został już on pozytywnie zweryfikowany w wielu mazowieckich, podlaskich i łódzkich placówkach oświatowych. Nie przynosi, co prawda, szerokich rzesz szóstkowiczów i piątkowiczów, ale wzmacnia wyraźnie i widocznie uczniów średnich oraz zmniejsza liczbę uczniów określanych jako problemowych. Jest także polem budowania nowych relacji w szkole, obniżania agresji oraz przywracania idei nauki jako cudownego prawa, a nie przykrego obowiązku. Wprowadza do szkół ducha mądrej rywalizacji oraz wzmacnia chęć do szkolnych i pozaszkolnych sukcesów w oparciu o tezę: każdy uczeń ma swoją mocną stronę. Naszym zdaniem, wielkim walorem programu jest przywracanie norm kulturowych i zasad w relacjach nauczyciele uczniowie, uczniowie uczniowie, rodzice nauczyciele szkoła. Budując założenia Pigmaliona i Aureoli, sięgnęliśmy do najnowszych doświadczeń pedagogiki, dydaktyki i psychologii, doświadczeń krajowych 10

11 Wprowadzenie i zagranicznych. Każde zdanie i propozycja w tym programie zostały głęboko przemyślane, nie ma w nich przypadkowości i blichtru. Promowany przez nas program jest częścią autorskiej koncepcji konserwatywnego wychowania dzieci, tzn. wychowania w granicach i normach, w oparciu o czytelne podstawy aksjologiczne. Jest to program dla tych, którzy sukcesów w przyszłości upatrują w łacińskich, chrześcijańskich korzeniach Polski; nie jest to program dla zwolenników ponowoczesnych, postmodernistycznych modeli życia. To program dla ludzi otwartych, ale szanujących tradycję. Prezentowane w opracowaniu tezy nie stanowią całego programu, lecz jedynie ogólny zarys, a całą ideę i rozwiązania prezentujemy w trakcie specjalnych warsztatów metodycznych dla Rady Pedagogicznej, w których (w części pierwszej) uczestniczą także wszyscy pracownicy administracyjni i techniczni zatrudnieni w szkole. Program obejmuje także zbudowane w cyklu trzyletnim działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do rodziców i uczniów. Autor składa serdeczne podziękowania Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za liczne krytyczne uwagi, propozycje i sugestie, które pomogły zbudować przedkładaną Czytelnikowi propozycję.

12

13 Część I Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych W rozdziale zawarta jest swoista pułapka, w którą łatwo wpaść badaczowi problemów społecznych i patologii, polegająca na założeniu, że różnego rodzaju penetracje i poszukiwania (aby być szczęśliwym, spełnić marzenia, zdobyć upragnione szczęście ), jakich nieustannie dokonują młodzi ludzie, muszą być poszukiwaniami z założenia generującymi z jednej strony realne problemy i zjawiska skutkujące zaburzeniem rozwoju społecznego lub/i indywidualnego, z drugiej zaś strony nowe ryzyka. O ile ryzyko zawsze zagraża możemy być jego przypadkową ofiarą, o tyle wiedza o ryzkach pozwala na ich unikanie lub minimalizowanie skutków. Zauważamy zatem, że ryzyk jest więcej wzrosła liczba punktów sprzedaży alkoholu, narkotyki spowszedniały, w wyniku czego dostępne są we wszystkich wielkich miastach i znaczącej części miasteczek. Jadąc głównymi polskimi trasami, nieustannie dostrzegamy prostytutki, a liczba ofert agencji towarzyskich budzi zdziwienie i przerażenie wiele z nich to znieważone i zniewolone przez organizacje przestępcze kobiety. Wielbiciele sportu zwłaszcza piłki nożnej coraz częściej zamiast fetujących kibiców spotykają stadionowych bandytów spod gwiazdy Starucha i dzicz stadionową, którą próbują usprawiedliwiać marni politycy i piłkarscy notable. Media pełne agresji, ryzyko pracy w szarej strefie, spotkania pijanych nastolatków, ustawki kiboli, zniszczone przez graficiarzy pociągi to zjawiska niewspółmiernie częstsze niż 20 lat temu. Obserwujemy także wielu ludzi poszukujących w przestrzeniach ryzyka swoistego spełnienia 13

14 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych się, wyładowania, wyszumienia i pytamy: co się stało? Dlaczego w społeczeństwie budującym od ponad 20 lat demokrację w wymarzonej wolności mamy tak wiele obszarów zaburzających życie? Już na wstępie należy wskazać na kluczowe źródło zaburzeń tkwiące poza dziećmi i młodzieżą otóż są oni ofiarami nas starszych, ofiarą masowych przyzwoleń, aby wchodzili do sfer zastrzeżonych dla dorosłych i szybko dorastali. Są ofiarą niekonsekwencji i przymrużania oka na małe ekscesy, ekstrawaganckich wzorów, ofiarą opuszczenia wychowawczego, wreszcie ofiarą wzorów pozbawionych moralności celebrytów nieznających już żadnych granic, a także ofiarą ponowoczesnych modeli życia, w których wolność nie ma granic.. Jak napisaliśmy na wstępie, nieustanne poszukiwania dokonywane przez młodzież, a często dzieci, nie muszą oznaczać poszukiwań z założenia generujących problemy i zjawiska skutkujące zaburzeniem rozwoju społecznego lub/i indywidualnego. Otóż poszukiwań pozytywnych, progresywnych, rozwojowych, skutkujących wielowymiarowym wzrostem jest ciągle więcej niż ścieżek jednokierunkowych. Dzieci lepiej opanowują technologie cyfrowe, osiągają rewelacyjne wyniki w olimpiadach, stoją w kolejkach do Muzeum Narodowego i masowo odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, tańczą i śpiewają, prezentują swoje filmy i obrazy, wreszcie lepiej od nas znają języki obce. Ale wiemy też, że jeśli człowiek popada w różnego rodzaju problemy, to dużo łatwiej mu wejść na owe ścieżki jednokierunkowe, z których wraca się wyjątkowo trudno (np. uzależnienia, przestępczość, rozwiązłość seksualna), a wejście w jedną patologię nierzadko generuje kolejne zaburzenia oraz prowadzi do pesymistycznego, czyli negatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Badacz tych problemów Robert Opora w niezwykle rzetelnym i naukowo dopracowanym studium dotyczącym nieprzystosowania społecznego pisze następująco: 14 ( ) kuratorzy sądowi i wychowawcy pracujący z dorastającą młodzieżą często są zmuszani do zajęcia się wieloma współwystępującymi objawami u podopiecznego (Opora 2009, s. 339). i dalej prezentuje kolejną, ciekawą uwagę: ( ) nieletni nastawieni pesymistycznie radzą sobie gorzej niż ich bardziej optymistyczni rówieśnicy. Z upływem czasu ich pogląd na świat staje się coraz bardziej pesymistyczny (Opora 2009, s. 340).

15 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych Podkreślmy także, że zejście przez nastolatka na przysłowiową złą drogę najczęściej generuje kolejne zaburzenia, wśród których literatura tematu wymienia m.in.: kwestionowanie autorytetów, przestępstwa przeciwko mieniu, agresję wobec obcych lub myślących inaczej, a także niszczenie mienia jest to nieustanny ciąg zachowań i czynów szkodliwych społecznie oraz indywidualnie. Dowiedziono także występowania współzależności między takimi zachowaniami a komplikacjami zdrowotnymi w wyniku podejmowania zachowań ryzykownych (np. złamania, urazy, choroby). W cytowanej powyżej pracy jako konkluzję z przestudiowanej literatury znajdziemy także takie stwierdzenie: Zaburzenia zachowania i emocjonalne utrudniają dziecku prawidłowe funkcjonowanie społeczne (Opora 2009, s. 17). A wiemy przecież, że stabilna homeostaza, prawidłowe relacje z rodzicami, najbliższym środowiskiem i szkołą mają kluczowe znaczenie dla stabilnego rozwoju młodego człowieka. Takie ujęcia, odnoszące się do wielu ryzykownych zachowań nastolatków, znajdziemy w pracach wielu pedagogów, psychologów i socjologów. W interesującym studium aktywności sieciowej dokonanym przez Agnieszkę Niewiarę pt. Wpływ e-twinningu na proces doskonalenia kompetencji medialnych uczniów autorka wskazuje, że młode pokolenie dokonało rewolucyjnego skoku w skali i jakości wykorzystywania nowych technik multimedialnych w codziennym życiu (Niewiara 2013, s ). Tym samym to właśnie ono jest zasadniczym, efektywnym konsumentem postępu technologicznego, a dzięki aktywności młodzieży rzeczywistością stał się nowy trend technologiczno-ekonomiczny prosumpcja. Okazuje się, że młodzi ludzie dużo szybciej i pełniej opanowują nowe technologie multimedialne, a ich użytkowanie przez nastolatka jest w dosłownym tego słowa znaczeniu wszechstronniejsze i szybsze piszą o tym szeroko w swoich publikacjach Manuel Castells, Mark Spitzer, Janusz Morbitzer i Danuta Morańska. Potwierdzenie wielu pozytywnych trendów znajdujemy również w badaniach w jednym z nich, przeprowadzonym na Uniwersytecie Śląskim, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej potrafili pisać w tempie przekraczającym 300 znaków na minutę (Huk 2013, s. 189 i nast.). Kiedy wiosną 2013 roku w kilku szkołach na Mazowszu i Górnym Śląsku zrealizowaliśmy eksperyment dotyczący szybkości poszukiwania materiałów w sieci gimnazjaliści nie tylko wyprzedzili nauczycieli, lecz także odszukali więcej materiałów. Także w innych studiach i analizach odnajdujemy tezy wskazujące na niezwykłą aktywność i kreatywność młodego pokolenia, raz w postaci 15

16 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych wolontariatu, innym razem sieciowych i realnych wojowników o wolność Internetu gdyby nie skrzyknięcie się internautów, bylibyśmy wszyscy ofiarami wielkich cięć w obszarze wolności internetowej przez administracyjne wdrożenie tzw. ACTA. Jeśli piszemy o kreatywnych zachowaniach młodego pokolenia, dostrzegamy je szczególnie w przestrzeniach Internetu. Jak się wydaje, specyficzne cechy technologii cyfrowych sprzyjają takim postawom, a sieć stała się przestrzenią realnego i nierealnego życia coraz większej części młodzieży, w której szukają: wzorów zachowań; odpowiedzi na pytania oraz problemy wieku dorastania; wyjaśnienia pytań edukacyjnych; rozrywki; kontaktu z nowymi i już znanymi osobami; tańszych zakupów oraz trendów mody; pierwszych i kolejnych miłości, doświadczeń seksualnych; nowych znajomych; miejsca i sposobu regulowania coraz liczniejszych napięć, jakich dostarcza im pędzący świat. Jak zauważa Krystyna Chałas: ( ) młodość, będąc kluczowym etapem w życiu każdego człowieka, «ma swoje przywileje i prawa», ale coraz częściej na skutek obniżenia poziomu wychowania moralnego, w granicach i normach, według czytelnych aksjologicznych drogowskazów, młodzi ludzie skłonni są preferować prawa i bezgraniczną wolność, nie doświadczając holistycznego poznania właściwego ludzkiemu rozumowi i poznania właściwego wierze (zob. Chałas 2011, s. 9 i nast.). Podkreślając to, co rozwijające i kreatywne, konieczne jest jednak zaznaczenie, że ta sieciowa aktywność ma nierzadko formę ucieczek przed burzliwą adolescencją, indolencją rodziców, brakiem zrozumienia okresowej inności bądź jest poszukiwaniem nieograniczonej wolności, do jakiej nieustannie i z wielką upartością przygotowujemy młode pokolenia. Wskażmy zatem, że owa ucieczka w sieć oraz regulowanie napięć emocjonalnych przez kompulsywne używanie nowych multimediów są zdecydowanie łatwiejsze (masowa dostępność), a przez wielu użytkowników uważane za bezpieczniejsze. Tymczasem siła działania nowych technologii na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza neuroprzekaźnik nagrody dopaminę jest ogromna i może skutkować poważnymi zaburzeniami. 16 Jeśli dostrzegamy wielkie pozytywy w młodym pokoleniu, ważne jest ukazywanie zagrożeń, wobec jakich ono staje, najczęściej nie dlatego, że ma ku nim specyficzną skłonność, lecz dlatego, że nie działają klasyczne czynniki ochronne wychowanie w rodzinie, profilaktyka i wychowanie w szkole, wsparcie społeczne, pozytywne zachowania wzorców osobowych.

17 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych Uwaga zawarta w powyższej ramce jest zasadna, od kilku lat bowiem część pedagogów, etyków, psychologów, socjologów i praktyków resocjalizacji formułuje krytyczne lub pesymistyczne tezy o wzroście zaburzeń w młodym pokoleniu i jej uciekaniu w ciemną stronę życia (zobacz prace takich autorów, jak: Bożejewicz 2010; Cekiera 2011; Gilejko 2008; Gołębiowski 2011, 2012; Jędrzejko 2009, Kiereś 2007; Pstrąg 2000; Raport URM Młodzi 2011 ; Raporty Komendy Głównej Policji 2010, 2011; Śledzianowski 2004; Woszczyk 2010, Safjański 2012). Do podobnych refleksji zachęcają także liczne raporty policji, Ministerstwa Edukacji, organizacji pozarządowych, publikacje telewizyjne, prasowe, dane udostępniane przez zespoły kuratorskie i sądy. Gdyby patrzeć tylko na liczby, teza taka znalazłaby uzasadnienie: 26 tysięcy przestępstw popełnionych przez gimnazjalistów w 2010 roku; co czwarty badany w wieku lat (2011) miał kontakt z przetworami konopi (ESPASD, 2011, Malczewski 2012a, s. 29; Safjański 2012, s ), a 15% z lekami (Malczewski 2012b, s. 28); brak miejsc w domach poprawczych dla nieletnich; rosnąca liczba dzieci kierowanych na diagnozę do poradni pedagogiczno-psychologicznych i uzależnień; wysoki odsetek dziewcząt nastolatek mających za sobą kontakt seksualny. Wydaje się jednak zasadne, aby podjętą tu kwestię rozpatrywać w szerszej perspektywie, poszukując kluczowych przyczyn powodujących coraz liczniejsze ryzykowne poszukiwania nastolatków oraz ich problemy ze zrozumieniem społecznego wymiaru życia co zawieramy w kilku ważnych pedagogicznych pytaniach: 1. Jak to możliwe, że w społeczeństwie coraz lepiej wykształconym wszakże mamy 7,5 miliona ludzi ze statusem wyższego wykształcenia nadal były tak poważne problemy nikotynowe, alkoholowe i narkotykowe? Dlaczego ludzie tak masowo nie szanują zdrowia? 2. Dlaczego na rynek wprowadzane są coraz liczniejsze chemiczne świństwa, którym nadaje się piękne opakowania i silnie wzmacnia reklamami, bez świadomości, że ich ofiarą są już małe dzieci? Skąd pomysł, że masowo reklamowane przed egzaminami gimnazjalnymi i maturami sesje mają pomóc w nauce? 3. Jak można masowo wmawiać dzieciom i nastolatkom, że marihuana to lekki narkotyk? 17

18 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych 4. Dlaczego, mając ponoć lepiej wykształconych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz zespoły pedagogiczne w szkołach, mamy takie poważne problemy z młodzieżą? 5. Skąd bierze się pęd do szkodliwego korzystania z wolności, o którą z wielką determinacją walczyły pokolenia Polaków? *** W prezentowanym Czytelnikowi opracowaniu, pomyślanym jako zachęta dla pedagogów i psychologów szkolnych, a także nauczycieli, do szerszej refleksji nad miejscem, w jakim się obecnie znajdujemy, podejmiemy tylko kluczowe problemy, zachęcając do samodzielnej lektury tematu oraz usilnego powrotu do wychowania uczniów według modelu w granicach i zgodnie z normami, tzn. takiego modelu edukacji, w którym, przy zachowaniu podmiotowości ucznia, będzie on wiedział, iż ma do czynienia z mistrzem, od którego może nauczyć się wiele w wielkiej sztuce życia. W tej samodzielnej refleksji szczególnie polecamy prace Franciszka Adamskiego, Henryka Kieresia, Marka Dziewieckiego i Zbigniewa Gasia. Zauważmy zatem, że czas współczesny wygenerował widoczną zmianę w podejściu do tego, co jeszcze dwie dekady temu uznawano za normę, i tego, co określano jako patologiczne (dewiacyjne). Gdy sięgniemy np. do klasyki literatury nt. narkomanii z lat 70. i 80. XX wieku (Cz. Cekiera, K. Frieske, B. Hołyst, R. Merton), szybko zauważymy stanowisko autorów, według których każde używanie narkotyków (pomińmy tu przyczyny) uznawano za zachowanie dewiacyjne, z towarzyszącym temu naznaczeniem, nierzadko wykluczeniem i licznymi reperkusjami. Tymczasem w 2013 roku przez wielu Polaków używanie niektórych narkotyków jest niczym innym, jak zachowaniem mniej szkodliwym niż picie alkoholu, prawem człowieka o decydowaniu o sobie, co jest wspierane marszami na rzecz legalizacji marihuany oraz ekscentrycznymi zachowaniami rówieśników 1. Popatrzmy na wygląd wielu młodych ludzi sfeminizowanych młodzieńców, zmaskulinizowane dziewczęta, na brzydotę, której nadano nazwę super moda. I nie chodzi wcale o jednolite mundurki i wyprasowane spodnie, krótkie fryzury, lecz coś, co jest standardem kultury oraz zapomnianym pięknym słowem: stosownością co do czasu i miejsca. Wychodząc z takiego założenia, podjęta zostanie próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn wzrostu liczby zachowań ryzykownych 1 Jak wynika z raportu NIK z września 2013 roku, co trzeci polski uczeń widział kolegę/ koleżankę zażywającą narkotyki na terenie szkoły lub w jej otoczeniu. 18

19 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy i szkodliwych w młodym pokoleniu w kontekście uwarunkowań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów społecznych i dysfunkcji współczesnej rodziny. Autor ma wielką nadzieję, że wywoła ona gorącą dyskusję, sformułuje kolejne pytania i własne wypowiedzi, aby wspólnie poszukiwać skutecznych dróg wyjścia z problemu. 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy Jeśli zgodzimy się z zaprezentowaną we wstępie uwagą o wzroście problemów wychowawczych z młodym pokoleniem, jak i empirycznie weryfikowalnymi tezami dowodzącymi nowej cechy współczesnych czasów (na przełomie XX i XXI wieku weszliśmy w erę uzależnień Woronowicz 2009, s. 15), zasadne jest wskazanie, iż spokojne spojrzenie w przeszłość ukaże nam występowanie w każdym okresie historycznym młodzieży problemowej, w skali wcale nie mniejszej niż do tej pory, tyle tylko, że problemy te obejmowały inne przestrzenie zaburzeń oraz zachowania ryzykowne: masowa migracja ludności wiejskiej do miast (przełom XIX i XX wieku oraz pierwsze dekady wieku XX) wywołały gwałtowny wzrost przestępczości nieletnich oraz prostytucji (Karpiński 2010). To właśnie młodzi ludzie stanowili zasadnicze zaplecze rodzących się zorganizowanych grup przestępczych, jak i byli ich ofiarami; lata rewolucji młodzieżowych po 1968 roku w Europie Zachodniej to burzliwy rozwój subkultur młodzieżowych, w tym o charakterze agresywnym (Giddens 2009; Merton 2004) oraz boom narkotykowy związany z popularyzacją marihuany, LSD i heroiny, co znalazło odzwierciedlenie w Polsce z kilkuletnim opóźnieniem; wielka industrializacja Polski, generująca powstanie ogromnych robotniczych osiedli mieszkaniowych, które zasiedlili głównie mieszkańcy wsi, połączone z modelem polityki społecznej i ekonomicznej, doprowadziły do eksplozji problemów alkoholowych oraz (nie)zwykłego chuligaństwa. Jeśli dzisiaj patrzymy na wielki problem alkoholowy Polaków, to u jego podstaw leży polska kultura alkoholowa z tradycją sięgającą kilku wieków wstecz oraz świadome działania władz dbających o to, aby alkohol był zawsze dostępny; lata 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i USA były okresem gwałtownego rozwoju streetgangs i chuligaństwa (Giddens 2009), 19

20 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych 20 z czym władze tych krajów dały sobie radę dopiero lat później, prowadząc ofensywne programy profilaktyczne, edukacyjne oraz kanalizujące emocje młodzieży (przykładem może być opanowanie chuligaństwa na brytyjskich stadionach oraz wyciągnięcie tysięcy młodych ludzi z północnoamerykańskich gangów murzyńskich i latynoskich). W kontekście tego problemu dla pedagoga pozostaje niezrozumiałe, dlaczego państwo nie może dać sobie rady z hordami dzikich, zdemoralizowanych kiboli; druga połowa XX wieku w wielkich aglomeracjach krajów łacińskich Ameryki Środkowej i Południowej (Brazylia, Meksyk, Argentyna) była okresem szybkiego wzrostu patologii społecznych wśród nieletnich (prostytucja, chuligaństwo, narkomania, zorganizowana przestępczość), zwłaszcza w obszarach określanych jako favele. Wiemy już, że każde dychotomiczne rozwoje społeczne generują wzrost patologii i zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi; afrykańskie konflikty zbrojne końca XX wieku stworzyły dramat dziecka-żołnierza bezwzględnego, mordującego niczym robot (ocenia się, że liczba dzieci-żołnierzy w Afryce osiągnęła w tym okresie ok tysięcy), a lata kolejne pokazały, jak trudno jest z tymi ofiarami realizować projekty resocjalizacyjne, a w zasadzie rehumanizacyjne; transformacja krajów powstałych po upadku ZSRR wywołała nowe typy patologicznych i przestępczych zachowań dzieci i młodzieży (w wymiarze setek tysięcy osób), jak również nowe typy zagrożeń (np. kilka tysięcy śmiertelnych ofiar dezomorfiny nowego typu narkotyku; handlu ludźmi ofiary międzynarodowych gangów przestępczości prostytucyjnej i rynku pornograficznego); transformacja społeczno-ekonomiczna w Polsce, zainicjowana w latach , obok eksplozji inicjatyw ekonomicznych zaowocowała wzrostem samobójstw (Jarosz 2004, s. 94 i nast.) oraz udziału młodych ludzi w zorganizowanej przestępczości. To także okres gwałtownego wzrostu różnych ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz wchodzenia w sfery do tej pory zastrzeżone dla dorosłych (życie wieczorno-nocne, używanie alkoholu, aktywność seksualna zob. Walancik, Janusz, Jędrzejko 2013); wahania gospodarcze i kryzysy ekonomiczno-finansowe czynią ofiarami przede wszystkim ludzi młodych (tzw. umowy śmieciowe, fikcyjne zatrudnienia, płace w szarej strefie, wysokie bezrobocie absolwentów, nowe formy wyzysku pracowniczego);

21 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy tysiące młodych Polaków decyduje się na marsze wokół idei uwolnienia marihuany, nie mając kompletnie żadnej wiedzy, do czego prowadzi używanie tego narkotyku. W 2012 roku zwróciłem uwagę nauczycielom wychowania fizycznego w jednej ze stołecznych szkół sportowych, że ich letni wychowankowie piją masowo napoje energetyczne. Odpowiedziano: Panie, tu się liczy wynik. Jeśli mówimy o problemach, winniśmy mówić także o coraz liczniejszych upadkach etyki zawodowej. Gdy w tym roku zaproponowałem w jednej z łódzkich szkół podstawowych, aby dzieci nie przynosiły do szkoły telefonów komórkowych, ponieważ masowo filmują się wzajemnie, a następnie umieszczają w sieci filmy, zatroskana mama powiedziała: Ja muszę mieć kontakt z dzieckiem w każdej chwili. Nie po to mu kupiłam smartfona, by leżał w domu. W tej perspektywie ocena współczesnych zaburzeń i zagrożeń w młodym pokoleniu powinna uwzględniać konieczność holistycznego spojrzenia na samo zjawisko, zwłaszcza jego skalę oraz etiologię, u podstaw której będą zawsze dorośli, ich błędne decyzje bądź zaniechania. Nie bez znaczenia jest także fakt, że na początku XXI wieku daleko krytyczniej oceniamy wiele zachowań i postaw nieletnich: np. palenie tytoniu przez młodzież, które jeszcze lat temu było zjawiskiem powszechnym w całej Polsce, a wręcz zachęcano do tego 2. Zauważmy także, że współcześnie inaczej oceniamy także przemoc rodziców wobec dzieci (jeszcze w latach 90. XX wieku uderzenie dziecka za karę było środkiem powszechnie akceptowanym społecznie), jak i przemoc mężczyzn wobec kobiet. Gdy analizujemy raporty policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, lokalne badania społeczne, szybko zauważamy wzrastającą liczbę zachowań ryzykownych, czynów kompulsywnych, bezprawnych, patologicznych oraz zachowań, którym przypisujemy cechy niedostosowania społecznego. Od czasu do czasu otrzymujemy optymistyczne sygnały o zmianie tej sytuacji, które niestety są wynikiem gier statystycznych, jeśli bowiem zmierzymy spadki przestępczości nieletnich i porównamy je ze zmianą liczby populacji młodych ludzi okazuje się, że nic się nie zmienia lub jest jeszcze gorzej. I ma to miejsce w sytuacji zwiększenia nakładów na profilaktykę, rosnącej w siłę policji, zwiększenia liczby pedagogów. Jeśli coś jest w tym 2 Do 1990 roku żołnierze służby zasadniczej jednostek podległych MON i MSW oraz funkcjonariusze policji otrzymywali przydziały papierosów lub środków finansowych na papierosy. 21

22 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych bardziej optymistycznego, to rosnąca społeczna i badawcza wrażliwość zaczynamy wreszcie o tym mówić otwarcie, zrzucając stygmaty, naznaczenia i emocje, a szukając odpowiedzi na kluczowe pytanie: dlaczego tak się dzieje? Zatrwożeni narastaniem problemów wychowawczych z młodzieżą, jej eksperymentami z narkotykami, rosnącym spożyciem alkoholu, coraz bardziej widoczną agresją, powinniśmy zastanowić się, na ile jest to nasza, dorosłych zasługa przez ciągłe odchodzenie od wychowania w granicach i do norm, czynienie z dzieci dorosłych, promowanie rozwiązań kompulsywnych (media pełne agresji i seksu) oraz dopuszczanie ich do sfer, do których nie są przygotowane emocjonalnie. Wielu uniesionych ideą wolności dorosłych, zwłaszcza idoli i celebrytów, nie rozumie, że ich skrajne, ekstrawaganckie, nierzadko obsceniczne zachowania podważające normy moralne i prawne działają jak teorie kompasu lub psychologiczne nasycenie informacyjne. Niewątpliwie w 2013 roku potrafimy lepiej diagnozować stare i nowe problemy, jesteśmy na nie bardziej wyczuleni (np. otwarciej mówimy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu i nadużywania alkoholu), z drugiej strony jednak tworzywo społeczne jest bardziej podatne na przyjmowanie wszelkich zaburzających go projektów cóż z tego, że producenci napojów energetyzujących zalecają niełączenie ich z alkoholem, kiedy kultowym drinkiem jest setka i redbulek. Podobnie jest z kultową sesją, substancją masowo reklamowaną przed egzaminami gimnazjalnymi i maturalnymi. Ciekawe jest przy tym, że ten ostatni problem jest zauważany przez wszystkich, a tylko nieliczne placówki oświatowe podejmują odważne działania edukacyjne wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców. Ale zachowania ryzykowne młodzieży nie są immanentną cechą nowych czasów. Analizując współczesne zachowania młodych ludzi, warto przypomnieć, że masowej prostytucji nieletnich w początkach II Rzeczypospolitej (tylko w prawobrzeżnej Warszawie procederem tym parało się ponad 5 tysięcy kobiet zob. Karpiński 2010) nie towarzyszyły alarmistyczne artykuły w ówczesnej prasie, jak i niewiele spotkamy tekstów dotyczących opioidowych eksperymentów warszawskiej czy lwowskiej bohemy lat 30. ubiegłego wieku. Natomiast współcześnie trzy galerianki z białostockiej Alfy lub warszawskiej Arkadii mają szansę trafić natychmiast na czołówki gazet, podobnie jak trzech wyrostków bijących na podwórku 22

23 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy nieletnią koleżankę (media elektroniczne zwłaszcza programy informacyjne i publicystyczne odegrały w ostatnich latach wielką rolę emancypacyjną i edukacyjną, a realna groźba ujawnienia przemocy bądź zachowań niezgodnych z normami społecznymi jest czynnikiem ograniczającym wiele zachowań niebezpiecznych wobec dzieci i młodzieży). Z drugiej jednak strony te same media ochoczo pokazują ciemne strony życia, przerysowując ich skalę i znaczenie, w wyniku czego uśredniony przekaz medialny jest przekazem pełnym agresji, często negatywnym i ekscytującym. W wyniku takiego modelu informacyjnego sukces młodej skrzypaczki nie przebije się nawet na szóstą stronę centralnego dziennika, natomiast pojedynczy przypadek samobójstwa młodego człowieka staje się hitem dnia, a jeśli trafi na zatrwożonych redaktorów prowadzących, będzie podtrzymywany jako medialny hit przez wiele dni. Podejmowanie problemów ważnych społecznie, nierzadko istotnych moralnie, pokazuje oczywiście wyższy stopień wrażliwości społecznej, ale faktem są liczne próby czynienia z takich zachowań ekscytujących, kluczowych tematów prasowych i telewizyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w umysłach nie tylko młodych ludzi. Jeśli dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie dotyczące tak szybkiego narastania zachowań problemowych i ryzykownych młodego pokolenia, to także dlatego, że są one im dobrze znane i nierzadko traktowane jako część normalnego życia. Podjęte powyżej kwestie warto podkreślać także dlatego, że model współczesnego przekazu medialnego, z preferencją dla tego wszystkiego, co negatywne i ekscytujące, odgrywa znaczącą rolę w modelowaniu zachowań młodego pokolenia. Na materii współczesnych nowoczesnych mediów elektronicznych obok ich doniosłej roli w edukacji, informowaniu, prezentowaniu treści ważnych widać prawdziwość teorii społecznego uczenia się, teorii podaży oraz teorii kompasu Poszukiwania gdzie i dlaczego? Od tysiącleci człowiek poszukiwał, zdobywając kolejne doświadczenie i zapewniając rozwój gatunku (Fernandez-Armesto 2008). Pierwotni mieszkańcy środkowej Afryki i Europy poszukiwali schronienia przed drapieżnymi zwierzętami; gromady i rody ze wszystkich kontynentów zwierząt, które miały stać się ich pokarmem; bliższe nam plemiona nieustannie szukały pokarmu oraz miejsc pozwalających zwolnić niekończące się poszukiwania i osiąść na nieco dłużej. Im bliżej współczesnych czasów, tym 23

24 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych poszukiwania stawały się liczniejsze tematycznie, przestrzennie, rosła także determinacja poszukiwaczy, nie zawsze służąc im zdrowotnie, społecznie, politycznie, moralnie, zbiorowo lub indywidualnie. Każda grupa społeczna, ród, plemię czy nacja wniosły w te poszukiwania coś nowego. Jak pisze Fernandez-Armesto: 24 ( ) niektórzy Afrykanie wnieśli spore sukcesy w cywilizowanie pewnych ekosystemów, niektórzy przedkolumbijscy Amerykanie innych, niektórzy Europejczycy i Azjaci jeszcze innych ( ). Nasz świat jest wielkim poletkiem doświadczalnym, w którym każde pokolenie odkrywa coś nowego ( ) (Fernandez-Armesto 2008, s. 35). W kontekście tej uwagi zasadne jest postawienie kolejnych pytań, na które warto odpowiadać, budując lokalne i szkolne programy profilaktyki: czy w świecie masowego zalewu informacyjnego, często w postaci błota informacyjnego, możliwe jest spokojne uczenie się, analizowanie otrzymywanych przekazów i na tej podstawie wyprowadzanie właściwych wniosków oraz podejmowanie mądrych działań; jak dzieci mogą efektywnie funkcjonować w przestrzeniach szkolnych, gdy ogromna część nastolatków w godzinach dynamicznie funkcjonuje w cyberprzestrzeni; na ile silne pobudzenie cybertechnologiami, zwłaszcza rozwój wielozadaniowości, utrudnia myślenie analityczne i spokojne wypracowanie decyzji, a na ile błędne wybory są skutkiem coraz większego pobudzenia emocjonalnego i nerwowości; czy przebywanie w świecie masowej konsumpcji, w którym MIEĆ oznacza BYĆ, nie prowadzi do stanu zagubienia, deprecjonowania wartości przyziemnych, ale ważnych? Gdy patrzmy na aktywność młodego pokolenia, widzimy, iż wraz z rozwojem człowieka pojawiały się coraz to nowe pomysły na poszukiwania: tajemniczy świat za wielkimi górami zachęcający do wypraw; pobudzające umysły wrota Heraklesa i wyprawy po złote runo ; podróż za tajemnicze morza, gdzie słońce zachodzi, co w końcu zawiodło Europejczyków na Jawę i Jamajkę; sfermentowany owoc przeradzający się w wino; płatki róży, które za piątą próbą dały Chanel 5 ; liście koki zwiększające wydolność oddechową; tajemnicze jaskinie i groty z wiedźmami; liście tytoniu używane przez wiele lat jako lekarstwo; kolejne prowadzone do 25. skutecznej próby eksperymenty z LSD; używanie narkotycznej koki do produkcji pierwszych

25 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy coli. W całych dziejach człowieka młodzi ludzie zawsze poszukiwali 3, ale obecnie poszukują tak aktywnie, jak nigdy dotąd. Opisów takich poszukiwań oraz podróży za wszystkim i niczym, kreatywnych i destruktywnych, koniecznych i upragnionych, znajdziemy we współczesnej literaturze wiele (Eliade 1987; Seligman, Walker, Rosenhan 2003, s ), co sugerowałoby wniosek o potrzebie mądrego zagospodarowania ich energii. Gdy w jednej z warszawskich szkół nauczyciele zasygnalizowali masowe używanie tabletów i smartfonów, my zaproponowaliśmy, aby szkolny pedagog zrobił to samo, założył konto na Facebooku i zaczął aktywnie tam działać. Wynik? Jak sygnalizuje pedagog, zasób jego wiedzy o młodzieży wzrósł niepomiernie, a cyberprzestrzeń okazała się świetnym polem do prowadzenia pracy profilaktycznej i wychowawczej. Szybko zauważono istotny fakt większość dziwnych pomysłów młodych ludzi to nic innego, jak powielanie zachowań dorosłych. Przypomnijmy zatem, że naśladownictwo dorosłych jest kluczowym mechanizmem, według którego postępują dzieci i młodzież raz w odniesieniu do rodziców i najbliższych, innym razem osób ważnych (idole popkultury i sportu, silni fizycznie i dominujących w grupie rówieśnicy, celebryci), a wynikiem jest m.in. powielanie ubioru, języka, preferowanie stylu zachowania (zob. Bandura 1997, s ; Bandura 2007, s. 21 i nast.). Kwestia ta jest dlatego istotna, że większość zachowań ryzykownych nieletnich i dorosłych jest swoistym zamachem na zdrowie, co wynika z ciągle niskiej świadomości zdrowotnej (zob. Zamiara 2008, s. 4 6, 9 24). Te zamachy są codziennie obecne w życiu kilku milionów polskich rodzin, ponieważ jak zauważa Witold Zatoński nadal 7 milionów Polaków pali nałogowo papierosy. W odniesieniu do patologii społecznej, jaką jest niewątpliwie nikotynizm, dobro społeczne i zdrowie nieustannie przegrywają z chciwością przemysłu tytoniowego, a dla jego obrony używa się najbardziej pokrętnego argumentu utraty pracy tysięcy ludzi uprawiających tytoń, produkujących papierosy oraz je sprzedających. Nową prozdrowotną tezą są informacje, że e-papierosy nie zawierają substancji smolistych. 3 Poszukiwali zawsze ludzie młodzi, choć samo pojęcie młodości przez tysiąclecia zmieniło się zasadniczo jeszcze lat temu przeciętny Europejczyk nie dożywał czterdziestki; w wiekach średnich umieranie po przekroczeniu lat było na tyle naturalne, że nie zwracało społecznej uwagi oraz troski; pamiętajmy, że do końca XIX wieku umierał co trzeci noworodek, a wyraźne zmniejszenie umieralności małych dzieci jest owocem polityki zdrowotnej w ostatnich latach. 25

26 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych Poszukiwania młodego pokolenia, którymi zaniepokojona jest znacząca część dorosłych, to nic innego, jak powielanie wzorów dorosłych, tylko w nowoczesnej formie. To dowód na ogromną ekspresję i zdolności poszukiwawcze młodych ludzi, których energii nie potrafimy zagospodarować. Niektóre z obserwowanych zachowań są niczym innym, jak nieakceptowanymi społecznie sposobami nałogowego regulowania uczuć na skutek niemożliwości ich stłumienia w sposób konformistyczny i akceptowany społecznie. Młodzi poszukiwali wszędzie i wszystkiego, często rewolucjonizując świat, czego przykładem mogą być strony internetowe, Internet, blogi, gry sieciowe, ipad. Największy projekt początku XXI wieku Facebook wynalazł i wykreował człowiek młody, co uczyni go postacią historyczną, nie mniej ważną niż Kopernik czy Galileusz (potwierdzą to w książkach młodzi pisarze za 100 lat). Przeróżne poszukiwania doprowadziły do: dzisiejszej podkoszulki (młodzi koszykarze oderwali rękawy, bo było im za gorąco), koncertów Woodstock pełnych ecstasy i dymu z marihuany (jako odreagowanie na hipokryzję starszych i wojnę w Wietnamie), pióra żelowego (nie robiło kleksów) oraz płyty CD (zapisywała więcej piosenek niż klasyczna taśma) W uścisku szans i ryzyka Dychotomia zachowań młodego pokolenia jest trudna do naukowego ogarnięcia, przeanalizowania i opisania, co wskazywałoby na potrzebę refleksji nad kierunkiem badań tego zjawiska oraz zbudowania nowej platformy metodologicznej. W latach 70. i 80. XX wieku badacze młodzieży i problemów resocjalizacji wskazywali na 3 4 dominujące w tej grupie społecznej zagrożenia (nikotynizm, eksperymenty z alkoholem, chuligaństwo, aktywność subkulturowa), lecz dodawali równocześnie, iż większość z nich ma miejsce w obszarach wykluczenia społecznego i ubóstwa. Zaburzenia te miały, w tamtym okresie, silną podbudowę ekonomiczno-społeczną oraz związane były z rożnymi formami wykluczenia oraz naznaczenia. Od tego 4 Jak wynika z rejestracji patentów, blisko ¾ współczesnych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych w dziedzinach nowych technologii dokonują ludzie poniżej 30 roku życia. Ale oni też dokonują w Polsce ponad 80% najbrutalniejszych przestępstw (Sarzała 2013, s. 120 i nast.; Statystyki CZ SW ; Statystyki KG Policji ), stanowią ponad 80% dealerów narkotykowych (Safjański 2012), są sprawcami ponad 26 tysięcy czynów przestępczych (2011) popełnionych na terenach gimnazjów i w ich otoczeniu (KG Policji 2011). 26

27 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy czasu przestrzeń życia społecznego, zwłaszcza młodego pokolenia, uległa wielkiej zmianie, np. przez masową migrację do wielkich miast (najszybciej rozwijają się satelity metropolii np. Marki, Piaseczno, Pruszków, Grodzisk, Ząbki, Legionowo, okolice Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Krakowa); wzrost zasobności ekonomicznej dużej części społeczeństwa; masową edukację na poziomie średnim i wyższym; pojawienie się i nieustanny rozwój cyberprzestrzeni na Naszej klasie w ciągu roku powstało ponad 2 miliony kont, pod koniec 2011 roku konta na Facebooku miało już ponad 7 milionów Polaków, w większości ludzi młodych (Bednarek, Andrzejewska 2009; Kosyrz 2009; Small, Vorgan 2011); oraz zwiększenie się liczby osób żyjących w ubóstwie, a także doświadczonych różnego typu problemami. Jak zauważa Cz. Cekiera, w 2007 roku różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej objętych było ponad 1,5 miliona osób w wieku do 18 lat (Cekiera 2011, s. 147). Grafika 1. Aktywność młodych ludzi a cechy współczesnych czasów Lepszy dostęp do informacji. Wszechstronniejsza edukacja. Powszechna opieka zdrowotna. Rozbudowane programy profilaktyczne. Nieumiejętność odróżnienia informacji od wiedzy. Więcej zachowań ryzykownych i uzależnień. Dążenie do szybkiego dorastania. Głębokie zmiany zaszły także w innych sferach. Według danych GUS i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1989 roku w Polsce zwiększyła się sześciokrotnie liczba pedagogów i dziewięciokrotnie psychologów (których wedle nauczycieli ciągle brakuje w szkołach, a z drugiej strony liczne rzesze absolwentów tych kierunków są całkowicie nieprzygotowane do praktycznej pracy u podstaw). W tym samym okresie w szkołach, przedszkolach, placówkach pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz systemie oświatowym wprowadzono dziesiątki nowych rozwiązań, w tym pomysł sygnalizowany wcześniej: zgromadzenie w jednym czasie i miejscu tryskających hormonami młodzieńców i dziewczęta, nazwany eufemistycznie gimnazjum (choć nie ma nic wspólnego z jego przedwojennym ani greckim pierwowzorem). 27

28 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych W świecie nieustannych zmian młodzi ludzie gubią się coraz bardziej, a coraz mniej spraw w ich życiu, w tym kluczowych dla ich przyszłości jest trwałe i niezmienne. Epatując ich nieustannie nowościami i nowinkami, zlewając niepotrzebnymi informacjami utrudniamy młodemu pokoleniu szersze spojrzenie na jednorazowy wymiar życia człowieka na ziemi oraz wybór mądrych celów. Te wszystkie pomysły, nowinki, koncepcje zderzyły się ze skutkami wielkiej społecznej zmiany (a może właściwiej byłoby stwierdzić, iż ją współtworzyły), prowadząc do zmian kolejnych, tak w systemie oświaty, wychowania, opieki społecznej, resocjalizacji, kształcenia, jak i terapii oraz leczenia. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że ostatnie dwie dekady doprowadziły do stanu, w którym permanentne zmiany stały się czymś naturalnym, raz wynikającym z cyklu wyborów parlamentarnych (wybory roku 2011 są pierwszymi bez zmiany koalicji rządzącej), innym razem z wymogów umów międzynarodowych (implementacja celów UE) bądź kolejnych pomysłów edukacyjnych (np. zmniejszenie liczby godzin języka polskiego i historii). Jeśli podnosimy problem współczesnej edukacji, to zasadne jest stwierdzenie, że stała się ona brutalną ofiarą upolitycznienia, a przykładem tego mogą być kuriozalne postacie na czele resortu edukacji oraz traktowanie oświaty samorządowej jako pola obsadzania swoimi. To także rodzi patologie w postaci nepotyzmu, sieci układów, osaczania myślących inaczej. Nieprzypadkowo jeden z badaczy tej problematyki Z. Kwieciński formułuje niezwykłą uwagę: 28 ( ) w publicznych środkach masowego oddziaływania nie dysponujemy koncepcją wychowania, nowoczesną i odpowiadającą wyzwaniom przyszłości (Kwieciński 2013, s. 3), a wybitny polski pedagog Bogusław Śliwerski dodaje tak: Nie istnieje właściwie całościowa polityka edukacyjna państwa, poszczególne systemy są dysfunkcjonalne, sterowane są skrajnie centralistycznie przez niekompetentnych polityków kadencyjnych i przez przerośnięty quasi-rynek edukacyjny (Kwieciński 2013, s. 3). Zgodzić się należy z tym autorem, że obecna kondycja społeczna, rozumiana jako zdolność mądrego spożytkowania wiedzy oraz działania pozytywnie kreatywne, nie ma większych szans, jeśli kształcimy nie w demokracji, lecz ciągle dla demokracji lub o demokracji (Śliwerski 2013, s. 11). Jeśli nałożymy na to odwieczne polskie problemy związane z kampanijnością, tendencją do nieustannych zmian, przyspieszaniem w imię projektów

29 1. Wielkie poszukiwania małych poszukiwaczy politycznych, a nie racji państwowych, lepiej będziemy rozumieli podłoże różnych zaburzeń, zachowań dewiacyjnych i patologii społecznych. Jest to wynik bardzo złożonych, ale jednak widocznych procesów. Jak to możliwe, że w społeczeństwie formalnie lepiej wykształconym, z masową edukacją na poziomie średnim i wyższym, mamy do czynienia z tak wielką liczbą zachowań ryzykownych i czynów nagannych? Dlaczego rośnie liczba patologii wyszukanych oraz ich sprawców w grupach społecznych, które doświadczyły dobroci transformacji wykształcenia, wysokiego standardu socjalnego i materialnego, możliwości spełniania potrzeb kulturalnych najwyższego rzędu? Czy częsta niska jakość edukacji nie generuje wysublimowanych form patologii pod płaszczykiem korzystania z wolności? Te, jak i inne czynniki piszemy o nich w dalszej części rozdziału I doprowadziły przestrzeń społeczną do stanu płynnej rzeczywistości, w której nic nie jest już stałe, a to, co było wczoraj, jutro ktoś lub coś może zmienić, choćby dlatego, że autorem okazał się polityczny przeciwnik. Ta płynność jest kluczowym elementem przyspieszania i spowalniania, próżnych projektów i nic nieznaczących modeli. W tle tych zjawisk zawsze dostrzegać będziemy proces podważania tradycji oraz klasycznych norm moralnych. Wielu autorów te niczym nieuzasadnione zmiany, powielanie wzorów skrajnych idoli, nieustanne eksperymenty i odrzucanie sprawdzonych oraz pedagogicznie i psychologicznie weryfikowalnych zasad oraz rozwiązań traktuje jako jedną z ważnych pierwotnych przyczyn nieustannych poszukiwań oraz nienormatywnych zachowań młodzieży (zob. Bełch 2011, s ; Kowalski, Farnicka 2012, s. 24 i nast; Giddens 2001, s. 178). Jeśli szukamy odpowiedzi o przyczyny stanu, w którym młode pokolenie na każdą szansę ma nowy ucisk oraz nowe typy ryzyk, to zasadne jest następujące stwierdzenie każdy stan niepewności, niejasności, relatywizowania oraz nadmiernego przyspieszania sprzyja zachowaniom nienormatywnym, a także zaburzeniom. Tym samym młode pokolenie pozbawione względnej stabilności (bo nic nie jest już stałe) rozwija się w wielkiej zmianie, a może bardziej w odmienności. Iinteresującą interpretację problemu wpływu zmian odrzucania tradycji i ich konsekwencji znajdzie Czytelnik w rozmowie ( Rzeczpospolita Plus Minus, 14/2012) z prof. Jackiem Bartyzelem z UMK, gdzie mówi on tak: 29

30 Młodzież w poszukiwaniu szczęścia u źródeł współczesnych problemów wychowawczych 30 Dziś problem polega na tym, że społeczeństwa muszą żyć w otoczeniu, w instytucjach, które zostały wymyślone przeciwko tradycji, a więc w ostatecznym rozrachunku, przeciwko człowiekowi i jego dobru. Cóż, wszystkie powyższe uwagi mogą mieć do myśli przewodniej zawartej w tytule przedkładanych Czytelnikowi rozważań? Polska pedagogika (społeczna i resocjalizacyjna), psychologia, antropologia, nierzadko filozofia i etyka oraz socjologia od lat podejmują próby często głębokie i niezwykle interesujące przeprowadzenia diagnozy zmian zachodzących w młodym pokoleniu oraz problemów, z jakimi ono się zmaga lub samo tworzy (m.in. Adamski 2009; Cekiera 1985, 1992, 2010; Chudy 2010; Cierpiałkowska 2006, 2011; Dziewiecki 2009; Gaś 2011; Gilejko 2008; Gogacz 1998; Jarosz 2005, 2007, 2009; Kosyrz 2009, 2012; Krąpiec 2005; Łuczak 1997; Niewiadomska 2004). Będące ich wynikiem studia jednostkowe i interdyscyplinarne poszerzone o teorie takich naukowców, jak: R. Cloward, L. Ohlin, A.K. Cohen, W.B. Miller, R. Merton, H.S. Becker, T. Hirshi, M. LeBlanc, A. Bandura, F. Streit, D.H. Stanton, D.B. Kandel, A. Ruden, M. Byalick, J.S. Brook, dostarczają nam wiedzy na temat etiologii, przebiegu, tempa i charakteru zmian, powstających zagrożeń (uzależnień, zachowań ryzykownych i kompulsywnych, dewiacji, ścieżek naśladowania) oraz skutecznych sposobów ich rozwiązywania np. potrafimy już określić kluczowe czynniki ryzyka oraz czynniki wzmacniające (zob. prace K. Chałas, K. Dąbrowskiego, C.J. Fredericka, W. Kostowskiego, G. Di Chiary, R.L. Solomona, G.F. Kooba, R.C. Cloningera, J. Rogali-Obłękowskiej, H. Sęk). Jednak pomimo licznych opracowań teoretycznych i praktycznych mamy ciągle niedosyt diagnostyczny, podsycany kolejnymi informacjami o nowych problemach i zaburzeniach (gdyby zachować kryteria naukowe, termin zaburzenia powinniśmy odnosić do tych dysfunkcji, które zostały zamieszczone w ICD-10 wydaje się jednak zasadne rozważenie, czy obok powszechnie używanych w pedagogice terminów problemy wychowawcze, niedostosowanie społeczne, zachowania ryzykowne nie wprowadzić terminu zaburzenia wychowawcze). Pionier i najbardziej znany polski badacz tych kwestii Bronisław Urban pisze wręcz tak: Mimo niewątpliwego postępu w tej sferze badań, wiele istotnych problemów, wiążących się zwłaszcza z genezą i etiologią zaburzeń, nie jest ostatecznie wyjaśnionych ( ) (Urban 2005, s. 15). A w innym fragmencie tej samej pracy dodaje: ( ) niepomiernie wzrosły rozmiary przestępczości gwałtownej, zawierającej motywacyjne i behawioralne składniki agresji (tamże, s. 16).

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Z Z Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Warszawa Dąbrowa Górnicza 2013 Recenzent naukowy: dr hab. prof. KUL Roman B. Sieroń Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Mariusz Jędrzejko Danuta Morańska. Cyfrowi Tubylcy. (socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych)

Mariusz Jędrzejko Danuta Morańska. Cyfrowi Tubylcy. (socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych) Mariusz Jędrzejko Danuta Morańska Cyfrowi Tubylcy (socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych) Digital Natives (social and behavioral aspects of new digital technologies) Cnotą kluczową jest

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Narkomania. spojrzenie wielowymiarowe

Narkomania. spojrzenie wielowymiarowe Narkomania spojrzenie wielowymiarowe AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA Narkomania spojrzenie wielowymiarowe Redakcja naukowa MARIUSZ JĘDRZEJKO Pułtusk Warszawa 2009 Recenzja naukowa prof.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA?

JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? 1 JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? PROPOZYCJE EKSPERTÓW Publikacja zbiorowa (red. Lechosław Hojnacki, Marcin Polak) Warszawa 2013 2 JAKICH PILNYCH ZMIAN POTRZEBUJE POLSKA SZKOŁA? PROPOZYCJE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOERAPII im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 2012/2013 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2012r. 1 WPROWADZENIE I. ZNACZENIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI Redakcja naukowa STEFAN M. KWIATKOWSKI ZDZISŁAW SIROJĆ Warszawa 2006 Rada Programowa prof. dr hab. Julian Auleytner

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach

Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach INSPIRACJE EDUKACYJNE Dyrektor szkoły moderator, facylitator, coach Jarosław Kordziński Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Świątkiewicz

PROFILAKTYKA. Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Świątkiewicz PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Świątkiewicz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa, 2002 Wydanie sfinansowano ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Szanowni Państwo!

Od Redakcji. Szanowni Państwo! Od Redakcji Szanowni Państwo! Wielość zmian, które dokonują się w systemie oświaty, ich zasięg, głębokość, wymaga od nauczyciela dużej wiedzy, zaangażowania i czasu. I właśnie ten ciągły brak czasu często

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna. Autorzy: Marcin Chałupka, Justyna Drath Współpraca merytoryczna: Magdalena Dąbkowska, Aleksandra Denst-Sadura, Karolina Karwowska, Agnieszka Sieniawska Redakcja: Marta Konarzewska Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 14 1 AD REM I/2008 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

An initiative of the European Union. Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie

An initiative of the European Union. Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie An initiative of the European Union Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie Warszawa 2009 1 Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie 27 października 2009, Warszawa hotel Marriott Pierwsza w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY 21 22.10.2009 r. Poradnik opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC Komenda Powiatowa Policji Powiat Strzelecki Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo