Pół miliona w rękach mieszkańców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pół miliona w rękach mieszkańców"

Transkrypt

1 nr 6 (64) listopad-grudzień 2013 bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa to wspólne centrum kontaktu Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i miejskich jednostek, którego zadaniem jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem. Do dyspozycji warszawiaków udostępnionych zostało kilka kanałów kontaktu: numer telefonu 19115: samoobsługowy portal internetowy: aplikacja mobilna, poczta elektroniczna, sms, faks oraz chat. Konsultanci tego nowoczesnego miejskiego Centrum przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu będą przyjmować zgłoszenia interwencyjne oraz udzielać informacji dotyczących wszystkich zagadnień i procedur urzędowych. Karta Warszawiaka oraz Karta Młodego Warszawiaka Jeśli mieszkasz i rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Warszawie to możesz otrzymać Kartę Warszawiaka, a Twoje dzieci Kartę Młodego Warszawiaka. Karty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. dokończenie na str. 2 W tym wydaniu m.in.: Karta Warszawiaka, s. 2 Budżet partycypacyjny, s. 3 Centrum Przedsiębiorczości, s. 5 I miejsce dla Biblioteki, s lat szkoły na Promienistej, s. 9 Sercem w dwóch krajach, s. 11 Pół miliona w rękach mieszkańców O tym na co ma być wydana część budżetu dzielnicy Włochy na rok 2015 zadecydują mieszkańcy. Wkrótce okaże się czy projekty będą realizowane w ramach czterech obszarów: Nowych Włoch, Starych Włoch, Wysokiego Okęcia i Niskiego Okęcia. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Słowo proces jest tu kluczowe, bo zanim pieniądze zostaną wydane zgodnie ze wskazaniami mieszkańców, niezbędny jest cały łańcuch wydarzeń przygotowujących. W każdej dzielnicy nad tym obywatelskim procesem czuwa i wspiera specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu partycypacyjnego. Zespół ten składa się z przedstawicieli: mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych i urzędników. W Dzielnicy Włochy liczy on dwadzieścia osób. Jednym z pierwszych i niezwykle ważnych zadań warszawskich Zespołów ds. Budżetu partycypacyjnego było zaproponowanie podzielenia dzielnic na obszary (i przypisanie im kwot), w ramach których mieszkańcy będą mogli składać projekty do budżetu dzielnicowego. W Dzielnicy Włochy (podobnie jak większości warszawskich postanowiono oddać 0,5% całego budżetu. Po przeliczeniu jest to złotych. Podczas spotkań dyskusje dotyczące podziału dzielnicy były bardzo interesujące. Wśród proponowanych rozwiązań zarysowały się dwa podstawowe zamysły. W jednym rozwiązaniu opowiadano się za mniejszą ilością większych obszarów z przydzielonymi większymi kwotami, co umożliwiłoby realizację droższych inwestycji. W drugim modelu nacisk położono na wiele małych części, z mniejszymi budżetami, które skłaniałyby mniejsze społeczności do aktywnego składania projektów. Ostatecznie zdecydowano podzielić naszą dzielnicę na cztery części: Nowe Włochy (granica: linia kolejowa), Stare Włochy (granica: Al. Jerozolimskie, ul. Łopuszańska, linia WKD), Wysokie Okęcie (granica: ul. Łopuszańska, al. Krakowska, 17 Stycznia, Skrzydlata) i Niskie Okęcie. Każdej z części przydzielono jednakową dzielnic) w ręce mieszkańców kwotę ,50 zł. dok. na str. 3 fot. UD Włochy

2 2 Kilka złotych za bezcenny skarb! Miejsce, w którym przed ponad trzydziestoma laty rozbił się samolot Mikołaj Kopernik, jest bardzo skromne. Władze PRL nie zabiegały o upamiętnienie piosenkarki Anny Jantar i innych ofiar tragicznego rejsu z USA do Polski. Do stojącego na uboczu krzyża, z płytą pamiątkową ufundowaną przez Prymasa Wyszyńskiego, jeszcze do niedawna przytwierdzony był niezwykle cenny drobiazg. Maleńki fragment poszycia Iła-62 był jedną z ostatnich pamiątek po tragicznych wydarzeniach. Usytuowano go niewiele poniżej poprzecznej belki metalowego krzyża tak, że nie sposób było do niego dosięgnąć bez drabiny. Relikt, o którym mowa miał być ważnym elementem tego miejsca również po przygotowywanej modernizacji terenu. Urząd Dzielnicy podjął kroki by przed zbliżającą się 35 rocznicą katastrofy miejsce stało się bardziej przystępne dla mieszkańców. Okolice krzyża są regularnie odwiedzane przez pracowników urzędu, a w ostatnich dniach trwały tam prace porządkowe. Jeszcze w końcu września bezcenny kawałek metalu był na swoim miejscu. Z poczatkiem października zniknął. Można się tylko domyślać, że przedmiot o nieocenionej wartości historycznej i sentymentalnej został wymieniony na kilka złotych w skupie złomu. Nowa lokalizacja kontenera na elektro-odpady Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy informuje, iż od dnia r. (sobota) zbiórka elektro-odpadów została przeniesiona z ul. Podborskiej (parkingu Urzędu) na teren nieruchomości położonej przy al. Krakowskiej od strony ul. Sabały (na zapleczu sklepu Biedronka ). Odbiór ww. odpadów prowadzony przez firmę ElektroEko będzie się odbywał w każdą sobotę w godzinach nr 6 (64) listopad-grudzień 2013 Karta Warszawiaka oraz Karta Młodego Warszawiaka Jeśli mieszkasz i rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Warszawie to możesz otrzymać Kartę Warszawiaka, a Twoje dzieci Kartę Młodego Warszawiaka. Karty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Dla kogo? Każdy, kto mieszka i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Warszawie może otrzymać Kartę warszawiaka, a dzieci osób rozliczających się w stołecznym urzędzie skarbowym - Kartę Młodego Warszawiaka. Karta Młodego Warszawiaka przysługuje dzieciom do ukończenia 20. roku życia lub studentom do ukończenia 26. roku życia. Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka będą działały na bazie elektronicznej karty będącej nośnikiem biletów. Docelowo będą miały inny wygląd. Od 3 grudnia 2013 r. na obowiązujące karty będzie naklejany specjalny hologram. Jak otrzymać kartę? Ten, kto posiada już spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) lub inny elektroniczny nośnik biletów (np. Elektroniczna Legitymacja Studencka, Uczniowska), nie musi wyrabiać nowej karty wnioskuje jedynie o wydanie hologramu. Trzy proste kroki, aby mieć Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka: 1. Wypełnić wniosek na stronie lub w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM (POP) i Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach (WOM): zielony (I) dla osoby indywidualnej, niebieski (R) dla rodziny, pomarańczowy (3) dla rodziny z trójką dzieci. 2. Wysłać wniosek poprzez stronę pocztą do ZTM (ul. Żelazna 61, Warszawa,) lub złożyć osobiście w dowolnym POP lub WOM. Lista punktów dostępna na stronie Jeśli wyrabia się nową kartę, trzeba dołączyć do wniosku aktualne zdjęcie. 3. Odebrać kartę lub hologram w miejscu, które wskazało się we wniosku. O terminie odbioru mieszkaniec zostanie poinformowany mailem. W przypadku, gdy nie poda się we wniosku kontaktu do siebie, może uzyskać informację o terminie odbioru pod numerem Ważne! Odbierając Kartę warszawiaka i młodego warszawiaka, trzeba wziąć ze sobą wymagane dokumenty: 1. wniosek podpisany przez wszystkie pełnoletnie osoby, także jeśli wniosek był wysłany przez Internet, 2. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, 3. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka), 4. karty WKM lub inne elektroniczne nośniki biletów wskazane we wniosku, 5. dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP dotyczy tylko obcokrajowców. Szczegółowe informacje można uzyskać: - na stronie internetowej - pod numerem telefonu (24h) adresem mailowym: - w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM

3 Pół miliona w rękach mieszkańców donończenie ze str. 1 Wydaje się, że wybrana opcja jest rozsądnym kompromisem między dwiema konkurencyjnymi wizjami podziału dzielnicy. Warto też zwrócić uwagę, że zrezygnowano z przeznaczenia pieniędzy na projekty ogólnodzielnicowe i postanowiono skupić się na działaniach, na rzecz mniejszych społeczności. Rozwiązanie wypracowane przez Zespół nie są jeszcze definitywne. Do końca grudnia trwają konsultacje społeczne, w których można wypowiedzieć się na temat podziału dzielnicy. Każdy mieszkaniec uważający, że dzielnica powinna być podzielona w inny sposób, jest zaproszony do zaproponowania i uargumentowania innego podziału zarówno terenu i kwot. Swoje uwagi można wysyłać em na adres: lub składać do specjalnie opisanych pudełek wystawionych w: Urzędzie Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257, Bibliotece przy ul. Chrościckiego 2, Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a, Budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36a oraz Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31. Można też wziąć udział w specjalnie organizowanym spotkaniu, które odbędzie się w dzielnicowym Ratuszu 19 grudnia o godz (sala 205). Zbierane do końca grudnia opinie mieszkańców pozwolą na powtórną analizę podziału dzielnicy i wprowadzenie I - Nowe Włochy (granica: linia kolejowa) II - Stare Włochy (granica: Al. Jerozolimskie, Łopuszańska, linia WKD) III - Wysokie Okęcie (granica: Łopuszańska, al. Krakowska, 17 Stycznia, Skrzydlata) IV - Niskie Okęcie ewentualnych zmian w podziale terytorium i środków w ramach Budżetu partycypacyjnego. Dzięki wyznaczeniu obszarów w dzielnicy i przypisaniu im konkretnych kwot możliwe będzie zbieranie projektów mieszkańców na rozdysponowanie cząstki dzielnicowego budżetu. Każdy mieszkaniec, który ukończył 14 lat, będzie mógł zgłosić swoją propozycję na wydanie publicznych pieniędzy. Wystarczy, że swój pomysł przeniesie na prosty formularz (udostępniany m.in. na stronie internetowej urzędu i w różnych dzielnicowych placówkach), pod którym zbierze 15 podpisów innych mieszkańców i przekaże go między końcem stycznia a początkiem marca do Urzędu Dzielnicy. Jeśli złożony projekt spełni wymogi formalne (nie będzie za drogi, będzie wpisywał się w zadania samorządu itp.), to zostanie włączony do puli projektów poddanych pod głosownie mieszkańców. To właśnie mieszkańcy swoimi głosami wybiorą, które pomysły będę realizowane w ich okolicy. Projekty mogące pochwalić się największą ilością głosów zostaną w drugiej połowie 2014 roku wpisane do budżetu dzielnicowego, tak aby w 2015 mogły być zrealizowane. Nie sposób dziś przewidzieć na co zostanie wydanych niespełna 550 tys. złotych z dzielnicowego budżetu. I chyba to jest najciekawsze w tym procesie, że pozostaje wiele niewiadomych, o których zdecydują sami mieszkańcy swoją aktywnością i oddanymi głosami. Siłownie plenerowe 100 nowych siłowni plenerowych w ramach projektu pt. Warszawa w dobrej kondycji! Warszawa w dobrej kondycji! - to projekt w ramach, którego powstanie 100 nowych siłowni plenerowych. W każdej siłowni znajdzie się po sześć urządzeń. Będą to: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz. Konsultacje trwały od 20 września do 10 października br. Mieszkańcy mieli możliwość oddania swoich głosów zarówno poprzez ankietę internetową na stronie oraz poprzez wypełnienie ankiety w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. Etapy realizacji projektu: I ETAP zbieranie pomysłów od mieszkańców - do 31 lipca 2013r. II ETAP weryfikacja formalno-prawna lokalizacji zgłoszonych przez mieszkańców - do 31 sierpnia 2013r. Według poniższych kryteriów: - prawo dysponowania terenem oraz inne uwarunkowania prawne, - wielkość terenu dla jednej siłowni - ok. 150 m², - równomierne rozłożenie siłowni w dzielnicy, - integracja lokalnych społeczności, mieszkańców dzielnicy, - miejsce społecznie uzasadnione (np. miejsce objęte rewitalizacją), - miejsce wpisujące się w otoczenie, przyjazne dla otoczenia i mieszkańców (np. dostępność komunikacyjna, teren otoczony zielenią). III ETAP konsultacje społeczne na temat lokalizacji zgłoszonych przez mieszkańców możliwych do zrealizowania - do 10 października 2013r. IV ETAP przygotowanie formalno-prawne dokumentacji projektowej budowy siłowni oraz montaż urządzeń. Na każdą dzielnicę przypada określona liczba siłowni, uzależniona od liczby mieszkańców. Mokotów będize miał 11; Praga- Południe 9; Praga-Północ 9; Ursynów 7; Wola 7; Bielany 7; Śródmieście 7; Targówek 6; Bemowo 6; Białołęka 6; Ochota 5; Wawer 5; Żoliborz 3; Ursus 3; Włochy 3; Rembertów 3; Wesoła 3; Wilanów - 3 W konsultacjach społecznych dotyczących wyboru ostatecznych lokalizacji wzięły udział osoby (24751 uczestników skorzystało z internetowej strony, 2116 osób wypełniło ankiety dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach). Lokalizacje, które zostały wybrane w naszej dzielnicy to teren w Parku Kombatantów w okolicy ul. Koziorożca i ul. Łuki Wielkie, teren Parku Marka Kotańskiego oraz przy szkole na ul. Malowniczej. nr 6 (64) listopad-grudzień

4 foto. ZDM 4 Nowe windy i kamery Zamontowano nowe windy i kamery w al. Krakowskiej i w Al. Jerozolimskich. W październiku przeprowadzono prace związane z demontażem sześciu urządzeń dźwigowych w al. Krakowskiej nad torami kolejowymi, na przystanku PKP Rakowiec. Następnie roboty zostały przeniesione na Al. Jerozolimskie, gdzie zdemontowano kolejne dwie windy. Po zakończeniu tego etapu prac, rozpoczęto montaż nowoczesnych urządzeń o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Konstrukcja została obudowana szkłem bezpiecznym w kolorze jasnego brązu. Drzwi przystankowe są dwu panelowe i przeszklone. Dodatkowo w każdej z wind została zamontowana kamera, obraz z kamer będzie przekazywany bezpośrednio do firmy, której pracownicy w przypadku ewentualnej dewastacji będą interweniowali. Docelowo w przyszłym roku, kamery pojawią się we wszystkich urządzeniach dźwigowych znajdujących się w zarządzie ZDM, w sumie to 105 obiektów. Nowolazurowa Od października można przejechać nowym połączeniem ul. Nowolazurowej z Al. Jerozolimskimi i z ul. ks. J. Chrościckiego. Ulica Nowolazurowa została włączona do budowanego węzła Salomea w Al. Jerozolimskich. Węzeł jest budowany w ramach trasy S8 Salomea-Wolica przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Miejska ulica będzie podłączona do jezdni w kierunku Pruszkowa. Obecnie można z Al. Jerozolimskich skręcić w prawo w ul. Nowolazurową oraz wyjechać z ul. Nowolazurowej skręcając w prawo w Al. Jerozolimskie. Do czasu zakończenia budowy węzła Salomea nie będzie bezpośredniego wyjazdu z ul. Nowolazurowej w lewo. Kierowcy jadący do centrum miasta będą mogli zawrócić w Al. Jerozolimskich przed skrzyżowaniem z ul. Ryżową. nr 6 (64) listopad-grudzień 2013 System Quota Count rusza na Lotnisku Chopina Od początku sezonu rozkładowego Zima 2013 na Lotnisku Chopina w Warszawie wprowadzony zostanie system Quota Count, który ułatwi koordynowanie lotów w porze nocnej. Liczba operacji lotniczych zależeć będzie od ich głośności. Wszystkim statkom powietrznym operującym na Lotnisku Chopina przydzielona została określona liczba punktów w przedziale od 0,25 do 16 w zależności od poziomu hałasu jaki powodują przy starcie lub lądowaniu. Im samolot mniej hałasuje, tym niższą wartość otrzymał. Od początku sezonu zimowego (czyli od 27 października) wszystkie operacje startu lub lądowania będą sumowane według wartości punktowej przyznanej samolotom, które je wykonują. Po osiągnięciu limitu 32 punktów ruch na lotnisku w porze nocy zostanie wstrzymany. - Oznacza to, że będą preferowane samoloty emitujące mniejszy hałas. Liczba operacji lotniczych może się różnić każdej nocy, ale zasięg hałasu powodowany przez statki powietrzne utrzymany będzie na stałym poziomie wyjaśnia Witold Piechota, kierownik Działu Ochrony Środowiska Lotniska Chopina. Limit punktów w systemie Quota Count wyznaczany jest dla jednej nocy w oparciu o Ponad 20 osób przyszło w sobotni poranek 26 października na miejscówkę spotterską przy ul. Wirażowej, żeby posprzątać śmieci leżące pod ogrodzeniem Lotniska Chopina. W nieco ponad godzinę udało się zebrać kilkanaście worków odpadków i oczyścić teren wielkości boiska piłkarskiego. Po nieczynnym odcinku ul. Wirażowej nie jeżdżą już samochody, ale korzystają z niej spotterzy do obserwowania samolotów kołujących na start tuż za płotem. Nie ukrywają, że fotografowanie nie jest przyjemne, kiedy stoi się na śmietniku. - Miejsce jest ogólnodostępne i korzystają z niego różni ludzie. Niektórzy zupełnie nie dbają o czystość. Przy okazji oglądania samolotów robią sobie piknik i zostawiają górę śmieci. Stąd ten bałagan - opowiadają spotterzy. Najbardziej zaangażowani pasjonaci dwa razy do roku skrzykują się na Facebooku na wspólne sprzątanie. Sami kupują worki na śmieci i rękawiczki i w sobotnie przedpołudnia w czynie społecznym oczyszczają teren. Lotnisko zawsze podstawia kontener i odbiera zebrane odpady. Tym razem śmieci było już wyraźnie mniej, założenia przyjęte do określenia granicy obszaru ograniczonego użytkowania dla Lotniska Chopina przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Limit ustalany jest raz na sezon, jednak jego wartość może być zmieniana w zależności od wyników prowadzonego monitoringu oddziaływania hałasu lub zmian w przepisach. - System Quota Count to kolejne narzędzie, które wprowadzamy w trosce o komfort życia mieszkańców Warszawy. Umożliwi ono osiągnięcie pewnego kompromisu pomiędzy potrzebami pasażerów, korzystających z lotniska a także osób mieszkających w pobliżu naszego portu tłumaczy Michał Marzec, dyrektor Lotniska Chopina - Chodzi o to by zachować równowagę pomiędzy prawem do spokojnego wypoczynku, a prawem do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, która znacząco przyczynia się do rozwoju miasta i regionu dodaje Michał Marzec. mat. Lotniska Chopina Spotterzy posprzątali ul. Wirażową Ponad 160 kg śmieci udało się zebrać podczas szóstej już akcji sprzątania miejscówki spotterskiej przy ul. Wirażowej na Okęciu. - Nasze akcje przynoszą efekty cieszyli się uczestnicy akcji. niż w czasie poprzednich akcji. - Zebraliśmy tylko 15 worków, choć bywały czasy, że zbieraliśmy ich nawet po kilkadziesiąt mówi Grzegorz Różycki, jeden z inicjatorów akcji sprzątania. - Najwyraźniej nasze starania przynoszą skutek. Stare śmieci, które gromadziły się tu od wielu lat zostały już uprzątnięte i teraz zbieramy tylko te świeże dodaje. Najczęściej do worków trafiają butelki po piwie i puszki po napojach energetycznych. Ciągle sporo znajduje się plastikowych pojemników po płynach eksploatacyjnych do samochodów i zwykłe odpadki komunalne: reklamówki z resztkami jedzenia, gazety, opakowania po kosmetykach... - To przykre, że ludzie nie potrafią powstrzymać się przed wyrzucaniem na ziemię swoich śmieci. Sprzątamy tu dwa razy do roku i ciągle jest co robić. Na szczęście mamy wsparcie grupy fajnych zaangażowanych osób, którym chce się z tym walczyć. Należy im się za to ogromne podziękowanie mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Lotniska Chopina. mat. Lotnisko Chopina

5 Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Czereśniowa 118, Warszawa tel.: ul. Robotnicza 15, tel Jeśli masz odwagę zmienić swoje życie przyłącz się do ŹRÓDŁA serdecznie zapraszamy - poznasz doświadczonych życiowo, wesołych, mądrych ludzi - rozwiążesz wspólnie swoje problemy, także przy pomocy psychologa - wyjedziesz na wspólne wycieczki - zabawisz się razem na dyskotekach lub wieczorkach tanecznych - pobiesiadujesz na rocznicach abstynenckich. KIEDYŚ Narastający stres, lęk i problemy powodowały, że czułam się zagubiona i osamotniona. Wstyd nie pozwalał mi mówić o tym co mnie boli. Płakałam z bezradności i izolowałam się coraz bardziej. Było mi z tym bardzo źle. Czułam, że tracę męża i zaniedbuję dzieci. Moje życie się waliło, a ja nie wiedziałam gdzie szukać pomocy. - EWA Zaprasza Osoby dorosłe - pragnące zadbać o swój rozwój osobisty, - chcące poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, - ldoskonalić umiejętności wychowawcze, - przeżywające kryzys życiowy (np. stratę osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc...), - doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, obniżonego nastroju, nadmiernej impulsywności, problemów z samokontrolą, - przeżywające cierpienie w związku z długotrwałą chorobą, - którym zalecono podjęcie psychoterapii (z wyłączeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych). Dzieci w wieku od 2 do 12 lat - na zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, - terapię psychopedagogiczną (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD, problemy wychowawcze ), - elementy terapii Integracji Sensorycznej, Młodzież powyżej 12 r.ż. - z problemami z zachowaniem, - z problemami w kontaktach z rówieśnikami, - przeżywającą kłopoty w kontaktach z dorosłymi. Rodziny i pary - mające trudności w wychowaniu dzieci, - pragnące poradzić sobie z kłopotami w podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń, - chcące rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się, - przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą, - lub naturalny kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka, założenie przez nie swojej rodziny, etc.), - uwikłane w konflikty międzypokoleniowe, - doświadczające innych trudności w bliskim związku. Stowarzyszenie Rodzin Abstynemckich Źródło Poczucie zaciskającej się pętli nałogu i beznadziei towarzyszyło mi codziennie. Wielokrotne próby samodzielnego radzenia sobie z problemem nie udawały się. Nasilało się poczucie osamotnienia, pojawiły problemy w pracy i w rodzinie. Traciłem kontakt z rzeczywistością. Przeczuwałem, że potrzebuję pomocy lecz wstydziłem się i nie miałem odwagi jej szukać. - ADAM TERAZ Poznałam wspaniałych ludzi, wiele się od nich nauczyłam i uczę się nadal. Pokonuję stres i jestem z siebie dumna. Kłopoty nie zniknęły, ale nauczyłam się je pokonywać. Odzyskuję pewność siebie, uśmiech i wiarę w ludzi. Zmieniłam się, wiele zrozumiałam buduję nowe relacje z mężem. Uczę się tańczyć realizuję marzenie swojego życia. Wiem czego chcę, układam swoje życie na nowo. EWA W Klubie znalazłem się wśród koleżanek i kolegów mających taki sam problem, mogę liczyć na ich pomoc i wsparcie. Nauczyłem się radzić sobie z chorobą. Zerwałem ze starymi nawykami. Odnalazłem radość życia, zmieniłem jego tryb i styl. Odnalazłem się w rodzinie, mam kontakt z dziećmi, mam dobrą pracę i jestem szanowany. Uprawiam sport, uczę się tańczyć, często chodzimy razem z żoną i klubowiczami na zabawy. Poczułem piękny smak wolności. - ADAM Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza do Centrum Przedsiebiorczości Smolna. Jest to ośrodek spotkań i wydarzeń oraz przestrzeń wymiany idei i konkretnych rozwiązań. Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Projekt jest częścią strategii Miasta Stołecznego Warszawy związanej z tworzeniem na terenie stolicy parków naukowych i technologicznych umożliwiających transfer wiedzy z nauki do praktyki i działalności gospodarczej. Centrum będzie uzupełnieniem istniejących inicjatyw w zakresie przestrzeni badawczo-rozwojowych, parkowych i inkubacyjnych. Placówka połączy dotychczasowe działania w jedną platformę, która pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w oparciu o rozproszone inicjatywy działające na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Centrum przy ul. Smolnej 4 zaprasza przedsiębiorców, kandydatów na przedsiębiorców i inne osoby do skorzystania z oferty w zakresie: podstawowej pomocy informacyjnej świadczonej w ramach Front Office, działań Urzędu Pracy m.st. Warszawy, punktu informacyjnego o Unii Europejskiej Europe Direct, rejestracji działalności gospodarczej (składania wniosków do CEIDG). Więcej na: Odpady zielone w okresie jesiennym Właścicielu lub zarządco nieruchomości - jeśli zaleganją na posesji tzw. odpady zielone (liście i trawy) powinieneś zwrócić się z odpowiednim pisemnym wnioskiem do firmy, która odbiera od ciebie odpady komunalne. Dopiero w sytuacji, gdy wnioskowana potrzeba nie jest realizowana, właściciel nieruchomości powinien zgłosić problem za pośrednictwem infolinii Urzędu m.st. Warszawy, pod numer Dążąc do racjonalizacji kosztów odbioru pozostałości roślinnych, dana firma zrealizuje tę usługę z chwilą otrzymania kilku zgłoszeń z danego rejonu bądź obszaru. Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) na terenie m.st. Warszawy nie można spalać liści ani ściętej trawy, ponieważ tzw. odpady zielone, w skład których wchodzą też pozostałości roślinne, objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. nr 6 (64) listopad-grudzień

6 6 Włochowski Klub Integracji Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie p.n. Włochowski Klub Integracji Społecznej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie osoby nieaktywne zawodowo w wieku lata, zamieszkujące woj. mazowieckie. W ramach projektu uczestnicy skorzystają bezpłatnie z: - kursów zawodowych; - wyjazdów/wyjść integracyjnych; - indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego; - warsztatów aktywnego poszukiwania pracy; - warsztatów informatycznych; - indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy; - wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika); - warsztatów asertywności; - treningu umiejętności społecznych; - indywidualnych konsultacji psychologicznych; - wsparcia pracownika socjalnego. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. Czereśniowej 35, Warszawa lub tel.: , wew. 116 (pon.-pt. godz ). ogólnodostępnych, wyposażonych w spaecjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z bezpłatnym dostępem do internetu. E-pracownie zlokalizowane są w następujących placówkach: 1. Tarchomin w Multicentrum przy ul. Porajów 14, 2. Bielany w Mediatece Start-Meta przy ul. Szegedyńskiej 13a, 3. Nowa Praga w Bibliotece Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego przy ul. W. Skoczylasa 9, 4. Grochów w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3, 5. Śródmieście w Instytucie Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6, 6. Stara Ochota w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44, 7. Wierzbno w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. J. P. Woronicza 44a. Więcej na: Projekt Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w nasza przyszłość. nr 6 (64) listopad-grudzień 2013 Wolontariusze ze 113 Uczniowie klasy 3b z Gimnazjum nr 113 przy ulicy Promienistej pomagali osobom niepełnosprawnym, uczestniczącym w 53. Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK,,Palmiry Dnia 18 października br. grupa gimnazjalistów wraz ze swoim wychowawcą Agnieszką Kryk i organizatorem wyprawy Anną Zawadzką-Mróz wyruszyła do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD,,Helenów. Młodzież z niepokojem, ale i z ekscytacją czekała na spotkanie. Okazało się, że wychowankowie obu placówek szybko znaleźli wspólny język i podczas dwóch dni spędzonych razem, bardzo się polubili. Pierwszego dnia grupa uczestniczyła w zwiedzaniu Bramy Straceń, Cytadeli Warszawskiej oraz Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Przewodnik oprowadzający grupę przekazał wiele ciekawych informacji historycznych. Przez większość dnia padał niestety deszcz, co utrudniało wycieczkę, ale humor poprawił wszystkim ciepły posiłek w McDonaldzie. Drugiego dnia zaczęły się schody dla wychowanków ośrodka i włochowskich wolontariuszy. Aby dotrzeć do centrum wydarzeń rodziców uczniów naszej szkoły. Program był bardzo bogaty i obejmował prelekcje licznie zaproszonych gości specjalistów w zakresie pracy z dziećmi dyslektycznymi. Jako pierwsza głos zabrała Iwona Jankiewicz psycholog gimnazjum, która omówiła sytuację prawną i szkolną uczniów posiadających opinie z diagnozą dysleksji. Następnie Sylwia Pełka reedukator rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22 podała przykładowe sposoby i formy pracy z młodzieżą dyslektyczną. Kolejne wystąpienie dotyczyło budowania relacji między uczniem, rodzicami i szkołą, a jego autorką była Helena Grzelachowska honorowy członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży Dyslektycznej. Później zaprezentowane zostały przez Magdalenę Skaradzińską wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów możliwości tej nowatorskiej metody edukacyjnej. Na zakończenie Barbara Piast autorka wielu książek i podręczników, a także twórczyni Bajkowej Tabliczki Mnożenia przedstawiła zjawisko dysleksji widziane oczyma dyslektyka. Jednocześnie na korytarzu szkolnym przygotowano stanowiska konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców z reprezentantami PPP Nr 22, Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów oraz zlotu, grupa musiała bowiem pokonać ciężką drogę przez las. Było to trudne zadanie, zarówno dla prowadzących wózki inwalidzkie, jak i ich pasażerów. Trasę przecinały liczne doły, pagórki i grząski grunt. Nikt jednak nie dał za wygraną i wspólnymi siłami udało się dotrzeć do Palmir, gdzie grupa zwiedziła Muzeum Walki i Męczeństwa oraz cmentarz. Następnie we wsi Pociecha wszyscy zjedli żołnierską grochówkę. W godzinach popołudniowych rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego oraz 95. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Wśród uczestników była też grupa rekonstrukcyjna, żołnierze, harcerze, turyści oraz specjalni goście. W ciągu tych dwóch niezapomnianych dni wychowankowie ośrodka i wolontariusze zacieśnili więzi oraz zdobyli wspaniałe doświadczenie na wiele lat. Wojciech Modzelewski (uczeń klasy 3b z Gimnazjum nr 113) Dzień Świadomości Dysleksji w Gimnazjum Nr 112 W dniu 23 października br. odbył się w Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego Dzień Świadomości Dysleksji adresowany do Pracowni Testów Psychologicznych i wydawnictw oferujących literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii. Inicjatywa Dnia Świadomości Dysleksji spotkała się z dużym zainteresowaniem i z pozytywnym odbiorem rodziców. Udział w spotkaniu wzięło ok. 30 z nich. Wiele osób skorzystało również z możliwości odbycia rozmów indywidualnych z przybyłymi do szkoły specjalistami. Działania specjalistów skierowane były również do uczniów. Spotkania, warsztaty i ćwiczenia odbywały się w trakcie Tygodnia Świadomości Dysleksji zorganizowanego w dniach listopada 2013r. Oba wydarzenie spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i z pewnością wpłynęły na zwiększenie wiedzy na temat dysleksji. Iwona Jankiewicz psycholog szkolny Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego fot. arch. szkoły

7 fot. AKTYWACJA Zeppelin przycumował na Okęciu! Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej AKTYWACJA zaprojektowała i pomalowała filary przy rondzie Jerzego Wojnara. Zeppelin i balon, ale też: szybowiec, klasyczny dwupłatowiec, śmigłowiec i paralotnia. Ten niecodzienny zestaw latających pojazdów z początkiem października na dobre wylądował na rondzie im. Jerzego Wojnara u zbiegu al. Krakowskiej z ul. Hynka i ul. Łopuszańską. A to wszystko dzięki współpracy Stowarzyszenia na rzecz kultury młodzieżowej Aktywacja z Urzędem Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Dzięki współpracy dzielnicowego ratusza i Stowarzyszeniu Aktywacja narodził się pomysł aby szare filary jednej z centralnych części dzielnicy ozdobić różnymi statkami powietrznymi. W 83 rocznicę urodzin Jerzego Wojnara, trzykrotnego rekordzisty świata w szybownictwie oraz w 55 lat od śmierci Franciszka Hynka wybitnego pilota balonowego, jedna z centralnych części Okęcia nabrała nowych lotniczych rumieńców. Graffiti przedstawiające przemierzające przestworza sterowce, balony czy paralotnie wymalowała młodzież z dzielnicy Włochy pod czujnym okiem instruktorów z Clubu Zioma Janka (placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywacja ). Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez zgody Zarządu Dróg Miejskich, a także wsparcia firmy Keller, która udostępniła niezbędne do realizacji projektu rusztowania. Godziny malowania nie poszły na marne. Jednak zanim rozpoczęło się wielkie spreyowanie trzeba było wielu godzin pracy nad opracowywaniem projektów i wycinaniem szablonów - zarówno chmur jak i szybujących w przestworzach: zeppelina, balonu, samolotu, śmigłowca, szy- bowca i paralotni. Ponure do niedawna filary dziś pełne są kolorowych lotniczych akcentów. AKTYWACJA to Stowarzyszeniu kulturalnych pasjonatów i praktyków pracy z młodzieżą. Każdy z członków dzieli się z młodszym pokoleniem życiową pasją poprzez prowadzenie warsztatów, wykładów, organizowanie koncertów, wyjazdów. AK- TYWACJA jest wylęgarnią zespołów hiphopowych z pozytywnym przekazem oraz inicjatorem pierwszego w Polsce młodzieżowego musicalu hiphopowego ziom- STORY. Stowarzyszenie oferuje warsztaty z tańca nowoczesnego, jazdy na monocyklu, muzyki hip-hop, grafiki i innych elementów ważnych dla współczesnej kultury alternatywnej, bliskiej dojrzewającemu człowiekowi. Organizowane są spotkania, koncerty, przedstawienia, na których podopieczni z klubu mogą sprawdzić się w tym, czego nauczyli się na warsztatach. Klubowicze mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach socjoterapeutycznych, motywacyjnych, treningach osobowości. A także są pod stałą opieką pedagogów doświadczonych w pracy z młodzieżą. Więcej o Stowarzyszeniu na: Wybierz najlepszą warszawską książkę 2013 Nagroda Literacka m.st. Warszawy Od 1 grudnia do końca stycznia można zgłaszać swoje typy do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Jest o co walczyć łącznie do laureatów 5 kategorii trafi 200 tys. zł. To największa w Polsce nagroda w dziedzinie literatury fundowana przez samorząd. Jak co roku, nominacje można zgłaszać w pięciu kategoriach: literatura piękna proza, literatura piękna poezja, literatura dziecięca tekst i ilustracje, edycja warszawska oraz warszawski twórca. Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko autora, tytuł książki, jej wydawcę, datę oraz miejsce wydania można przesyłać mailem (na adres: lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, Warszawa z dopiskiem Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Jeśli zgłaszającym jest wydawca, prosimy o przesłanie na adres Biura Kultury 8 egzemplarzy zgłaszanej książki. Swoje typy można zgłaszać do 31 stycznia 2014 r. Nagroda Literacka m.st Warszawy jest kontynuacją chwalebnej tradycji wyróżnienia o tej samej nazwie, przyznawanego w latach Pierwszym jego laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław, ostatnim zaś (przed II Wojną Światową) Leopold Staff (1938). Nagrodą tą wyróżniono również twórców tak wybitnych jak Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937). W okresie powojennym istniały w Warszawie nagrody o podobnym charakterze, nie było jednak konsekwencji ani w nazwie, ani w zasadach ich przyznawania. Spośrod nazwisk laureatów nagród powojennych warto przypomnieć m.in. Mirona Białoszewskiego, Kazimierza Brandysa, Ernesta Brylla, Juliusza Wiktora Gomulickiego, Hannę Januszewską czy Jerzego Waldorffa. fot. um.warszawa.pl nr 6 (64) listopad-grudzień

8 8 I Nagroda dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy w WPEK! Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) powstał w roku 2009 w celu budowania [ ] zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni oraz szkół w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. ¹ Jak czytamy dalej we wprowadzeniu do programu - edukacja kulturalna to działania [ ] obejmujące zarówno edukację artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym; zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury; uwrażliwianie na równoważną godność kultur oraz na podstawową więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością; kształcenie do wartości moralnych i obywatelskich; przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu; kształcenie interkulturowe i wielokulturowe. Jedną z form propagowania dobrych praktyk WPEK jest Konkurs na najlepszy program z zakresu edukacji kulturalnej. W dniu 28 października 2013 r. odbyła się IV Warszawska Giełda Programów Kulturalnych, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody za najlepsze programy edukacji kulturalnej w roku Programy były oceniane w 7 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne. I Nagrodę w kategorii instytucje kultury otrzymała Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za projekt Książeczka z woreczka, który był realizowany przez Wypożyczalnię nr 71 przy ul. Żwirki i Wigury 1 po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012 we współpracy z Przedszkolem nr 175 przy ul. Astronautów 5. W Wypożyczalni nr 71 od lat obserwowaliśmy malejące zainteresowanie zbiorami bibliotecznymi dla dzieci, co wynika ze struktury wiekowej mieszkańców osiedla położonego między ulicami Hynka a nr 6 (64) listopad-grudzień Stycznia. Podobnie, obserwowaliśmy rosnącą liczbę dzieci dowożonych do Przedszkola z innych rejonów naszej dzielnicy, co z kolei uświadomiło nam, że wiele dzieci nie ma możliwości korzystania z oferty kulturalnej różnych instytucji, w tym bibliotecznej, ze względu na skomplikowaną organizację życia rodzinnego. Kierując się chęcią lepszego wykorzystania naszych bogatych zbiorów książek dla dzieci oraz ułatwienia dostępu do nich zabieganym rodzinom, postanowiliśmy wyjść na zewnątrz z naszą ofertą. Dyrektor Przedszkola, kadra pedagogiczna i rodzice zaakceptowali naszą propozycję i przystąpiliśmy do działania. Przygotowaliśmy 60 zestawów książek w kolorowych workach, oznaczonych kolorowymi obrazkami, które zostały przekazane do Przedszkola, żeby dzieci mogły wypożyczać je bez żadnych formalności do domu, ale wg określonych reguł. Uznaliśmy, że projekt ten oprócz zaprezentowania dzieciom różnych gatunków literackich oraz wskazywania edukacyjnej roli książki może przyczynić się do uczenia odpowiedzialności, dbałości o dobro wspólne, respektowania równych praw wszystkich uczestników projektu, ponadto powinien służyć tworzeniu pozytywnych skojarzeń związanych z książką. W każdym worku znalazły się 2 książki z literatury pięknej dla dzieci: bajki, baśnie, opowiadania, legendy oraz 1 książka popularnonaukowa lub w języku angielskim, ewentualnie dwujęzyczna wszystkie dostosowane do wieku dzieci. W całym zestawie książek przygotowanych do projektu żaden tytuł się nie powtarzał. Zasadą była wymiana worków w Przedszkolu co tydzień. Pilnowanie wymiany worków na nowe miało należeć do obowiązków dziecka, czyli przyjęcie zasady jeśli dziś poniedziałek, to zabieram woreczek do Przedszkola i wezmę sobie nowy. Co miesiąc bibliotekarka z Wypożyczalni nr 71 odwiedzała Przedszkole w celu sprawdzenia stanu książek w workach i dokonania wymiany, gdyby książki były zniszczone w końcu chodziło nam o to, by dzieci mogły korzystać z atrakcyjnych zbiorów. Ponadto, rozmawiała z dziećmi na temat książek, głośno czytała fragmenty utworów literackich i prowadziła różne zabawy. Na zakończenie pierwszej edycji projektu zorganizowano w Bibliotece wystawę prac plastycznych uczestników, prezentującą ilustracje do ulubionych książek oraz spotkanie z Agnieszką Frączek - autorką książek dla dzieci. Przy organizacji tego projektu towarzyszyło nam wiele obaw i wątpliwości: czy dla rodziców nie będzie on dodatkowym utrudnieniem, czy dzieci będą pamiętały o workach, czy książki wrócą do Biblioteki i w jakim będą stanie oraz kiedy zabraknie worków w Przedszkolu. Jednakże żadna z tych obaw się nie potwierdziła, dzieci dbały o książki perfekcyjnie i stosowały się do przyjętych zasad. Natomiast, prawdziwą przyjemność sprawiła nam radość dzieci i ich zainteresowanie książkami, a także emocje i wiedza wynikające z lektury książek w domu. Przedszkolaki z ochotą dzieliły się swoimi wrażeniami w czasie naszych comiesięcznych spotkań. Dzięki projektowi i aktywności bibliotekarzy w Przedszkolu zwróciliśmy uwagę rodziców na ofertę biblioteki, co przekłada się na większą liczbę czytelników, a także zainteresowanie innymi naszymi działaniami. Aktualnie trwa trzecia edycja projektu Książeczka z woreczka. Katarzyna Winogrodzka ¹ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia r. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej fot. A. Pawłowski

9 dodatek psychologiczny część VI Rodzina, dzieci, wychowanie Rodzina, tradycja, świętowanie Święta to taki moment, kiedy wychodzimy z codziennego kieratu pracy i obowiązków, zatrzymujemy się by razem z bliskimi przeżyć Boże Narodzenie. Dla wielu osób nie jest to wcale takie proste jakby się mogło wydawać. Człowiek zajęty pracą często nie myśli o sprawach najważniejszych: po co to wszystko i dla kogo. W pracy nie uświadamia sobie jaki właściwie jest cel tego wszystkiego. O dziwo okazuje się, że święta są dla wielu ludzi źródłem poważnego stresu. Oderwanie od codziennej rutyny i pracy, spotkanie oko w oko z rodziną, odrobina refleksji o życiu i jego sensie to wszytko może pracoholikom (ale nie tylko) sprawić poważny kłopot i wywołać stres. Może czasem przypominać o ważnych sprawach, które gdzieś im w życiu uciekły. Świętą wybijają z codziennej rutyny. Chcesz, czy nie chce musisz w większym stopniu skontaktować się sam ze sobą, co nie zawsze nastraja optymistycznie. To w czasie świąt zdarza się wiele depresji, a nawet samobójstw. Nie każdy ma tzw. rodzinne święta. Samotność świąteczna to stan trudny do wytrzymania. Wrócimy do spraw przyjemniejszych: Kim był święty Mikołaj? Wedle przekazów utrzymuje, że pochodził z bogatej rodziny. Swoją diecezją (stolicą jej jest Myra, znajdująca się na południu Azji Mniejszej) zarządzał z troską i poświeceniem. Zdecydowanie bronił wiary (prześladowania Dioklecjana), a jak trzeba było to jak ponoć się zdarzyło na Soborze w Nicei (325), gdzie potępiono arianizm niejakiemu Ariuszowi wymierzył siarczysty policzek, za co miał trafić do więzienia (pewnie dlatego, tym mniej grzecznym czasem, może dać rózgi). Był człowiekiem bardzo zajętym, ponieważ całe życie spędził na pomaganiu innym ludziom a podopiecznych miał wielu. Zajmował się pannami na wydaniu, które cudownie ratował, podrzucając pieniądze rodzicom, którzy cóż chcieli ich się pozbyć niekiedy w sposób mało przyjemny (jak wieść niosła, jeden zubożały do cna ojciec chciał sprzedać trzy swoje córki do domu publicznego). Mikołaj przez komin podrzucił im trzy mieszki z pieniędzmi i to tak szczęśliwie, że wpadły do trzech pończoch i stąd się ponoć wziął się zwyczaj pozostawiania ich na prezenty. Mikołaj sam cały swój majątek rozdał biednym, czyniąc to całkiem niewidocznie i dyskretnie. Gazeta pomocna Wojciech Warecki, Marek Warecki Szedł w sukurs znajdującym się w potrzebie żeglarzom i gdy trzeba było to, jak głosi legenda, uciszył fale. Wybawiał z tarapatów nieudacznych urzędników. Jest patronem Rusi i bardzo szanowanym świętym w prawosławiu, gdzie jest szczególnie ceniony jako opiekun ukrzywdzonych i cierpiących. Jaki jest przepis na dobre świętą? 1. Po pierwsze: trzeba je oddzielić od pracy zawodowej i nie mieszać jednego z drugim. Niby to brzmi prosto, ale nie każdemu się udaje być w domu z bliskimi i jednocześnie myślami nie być w pracy (nie mówiąc o dobieraniu telefonów i i). 2. Nie dać się zwariować szałem zakupów. Wiele osób spłaca kredyty świąteczne jeszcze wiele miesięcy po świętach. Nie chodzi o to, aby biegać po sklepach i kupować wszystko, co podtykają nam pod nos handlowcy i do czego przymusza nas reklama. Tu nie małą role odgrywają dzieci, ponieważ to one oglądają reklamówki w telewizorze i potem nakłaniają rodziców do kupowania takich a nie innych towarów. Można do szczętu ugrzęznąć w tym gromadzeniu dóbr i kompletnie stracić sens świat. Święta mogą stać się okazją do eksplozji zakupoholizmu, zadłużania się na cały najbliższy rok. Kupowania, kupowania i jeszcze raz kupowania. Kupowania dla samego kupowania. Bo promocja, bo okazja, bo święta, bo coś tam. Naturalnie handlowcy wykorzystują jak mogą ten okres, żeby sprzedać nam jak najwięcej towarów i usług takie ich zbójeckie prawo. 3. Obowiązkami muszą być obdzielone wszystkie osoby w rodzinie, oczywiście proporcjonalnie i stosownie do swoich możliwości. Święta to praca zespołowa. Tata z dziećmi idzie po choinkę, a one potem ją ubierają. Mama i babcia gotują, dzieci sprzątają i tak dalej. Nie można dopuścić do tego, aby jedna osoba była nadmiernie obciążona obowiązkami. Udział w przygotowaniach świątecznych przynosi satysfakcje, bo każdy ma udział w tym, jakie one są. 4. Przygotowania nie mogą przesłonić samej istoty świąt. Nie jest dobry przerost formy nad treścią: kiedy jesteśmy tak zmęczeni przygotowaniami, że już nie mamy... pomagamy ludziom rosnąć... siły na świętowanie. W tej sprawie pożądany jest umiar. Gotowanie, porządki, kupowanie nie mogą zastąpić tego, co w nich jest najważniejsze. Udane święta nie zależą od ilości pieniędzy wydanych na prezenty, czy zastawienie stołu do granic możliwości. 5. Wiąże się z tym religijny, duchowy wymiar świąt, który nie może się zgubić pośród prezentów i przygotowań. Trzeba o to zadbać w sposób szczególny, kiedy dzieci są jeszcze małe i wyjaśnić im co świętujemy. Że św. Mikołaj to nie jest otyły klaun w czerwonej czapce, żłopiący coca colę. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy szaleje poprawność polityczna i wiele sklepów czy mediów świadomie rezygnuje z symboliki religijnej. 6. Warto zadbać o świąteczną atmosferę. Odłożyć na później pretensje i swary. Wzbudzić w sobie i innych pogodę ducha. Odłóżmy na kiedy indziej załatwianie rodzinnych problemów i konfliktów. Akurat tego dnia wyciągnijmy przyjazną rękę do każdego. Kłótnie przy stole świątecznym surowo zakazane. 7. Nie oglądać telewizji niech telewizor nie będzie najważniejszym gościem przy stole. 8. Święta są doskonałą okazją do rodzinnego spaceru. Nie przepuście takiej okazji. 9. Nie przesadzajmy z alkoholem i jedzeniem, choć oczywiście trudno bywa o zwykły zdrowy rozsądek Na co dzień nie zdajemy sobie dobrze sprawy z tego, jakie piękne jest chrześcijaństwo, a katolicyzm w szczególności. Przeżywamy to indywidualnie i w wymiarze wspólnotowym: rodzinnym, kościoła i narodu. Warto pamiętać, że te trzy wspólnoty czyli rodzina, naród i kościół są podstawowymi społecznościami jakie decydują o naszej tożsamości i formacji i tym kim jesteśmy. 13

10 Jak pomóc sobie samemu? Po co żyjemy jakie są konsekwencje wyborów duchowych? Przez całe życie czy nam się to podoba, czy też nie musimy dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje. Początkowo wiele z nich dokonywanych jest przez naszych rodziców (do jakiej szkoły mamy iść lub czy będziemy chodzić na religię) potem, wraz z wiekiem, podejmujemy decyzje w coraz większym stopniu samodzielnie i to nie tylko dot. kierunku wykształcenia, pracy czy partnera życiowego, ale także naszej duchowości i dzieje się to nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że nie dokonujemy żadnego wyboru. I także ponosimy tego konsekwencje. A co to jest duchowość? Jak wyjaśnia o. J. A. Kłoczowski: Tradycyjny pogląd mówi, że jest to pozamaterialny wymiar ludzkiego bytu. Natomiast dziś często używa się tego terminu, opisując propozycję kultury alternatywnej w stosunku do tradycyjnych religii i Kościołów. Duchowość oznacza w tym wypadku poszukiwanie głębszego, pełniejszego sensu ludzkiej egzystencji. Z jednej strony nie może się ona pomieścić w materialistycznej wizji, z drugiej strony nie może się znaleźć w ustalonych, ustabilizowanych tradycjach religijnych. To przypomina worek, do którego wrzuca się wszystko: od okultyzmu, ezoteryzmu, wiary w gwiazdy i wróżki, po rozmaite szkoły psychologiczne jak psychologia humanistyczna czy transpersonalna. ¹ Jakby nie patrzeć wybór mamy ogromny, a jak napisał oj. J.M. Bocheński, O.P. sensu życia nikt mi nie da. Muszę go znaleźć i zachować sam. Nikt mi tu nie pomoże, ale zważywszy na skutki naszych decyzji, pamiętajmy o słowach Jacka Pleskaczyńskiego SJ: Jeśli zadajemy pytanie o autentyzm przeżywania sensu życia to nie można wykluczyć tych dwu doświadczeń całkowitej pewności śmierci i znacznego prawdopodobieństwa choroby. Jedno i drugie jest zazwyczaj zaskoczeniem, nie znamy dnia ani godziny. I dobrze by było, żeby jedną z konsekwencji dokonywanych przez nas wyborów było odpowiednie przygotowanie się do ww. doświadczeń. Doskonale to ilustruje stare powiedzenie, że o wytrzymałości łańcucha decyduje jego najsłabsze ogniwo. Czy w chwili nieuchronnej próby przyda nam się np. jediizm, który jest jak twierdzą jedyści (?), stanowiący zresztą w Nowej Zelandii drugą co do wielkości grupę wyznaniową nie żadnym tam zlepkiem innych poglądów, a osobną religią, powstałą na gruncie mitologii Star Wars, wiarą w przenikającą wszystkie organizmy i materie i dająca się kontrolować przez adeptów Jedi Moc? Niech czytelnicy ocenią to sami. Podobne pytania można postawić w przypadku opisywanych przez panią Joannę Winiarską, hedonistów nowego typu, żyjących w prawdziwej duchowej schizofrenii, gdzie normą jest rozdarcie pomiędzy tak modnym, zdrowym trybem życia a potrzebą niezdrowej, szalonej zabawy. Bo tylko taka naprawdę kręci. ² Czy taki wybór da również szczęście? A może rację ma John Powell, autor książki Twoje szczęście jest w tobie, mówiąc, że: Wzięcie całkowitej odpowiedzialności za wszystkie nasze czyny, a także za nasze emocje i zachowania będące reakcją na różne sytuacje życiowe, jest najważniejszym krokiem na drodze ku dojrzałości. Kim jest człowiek o osobowości dojrzałej? Zdaniem prof. Kępińskiego takiego człowieka cechuje: 1. wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoich najbliższych; 2. zdolność do uzewnętrzniania swoich zdolności twórczych; 3. przewaga dawania uczuć nad ich braniem. Albowiem jak powiedział Jan Paweł II: wolność nie tylko została nam dana i zadana. A jak my na to odpowiemy, takie poniesiemy tego konsekwencje. ¹ Z pokorą, ale bez lęku. Z Janem o. Janem Kłoczowskim rozmawia Paweł Kozacki O. P. i Joanna Brodniewicz, W Drodze, Nr 330 (02/2001), ² Joanna Winiarska, Hedonistka na pół gwizdka, pomagamy ludziom rosnąć...

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Trwa spór o nową nazwę. Budżet partycypacyjny wpływają projekty. W tym wydaniu m.in.: Wyrzucanie na bruk, s. 2. Włochy na ludowo, s.

Trwa spór o nową nazwę. Budżet partycypacyjny wpływają projekty. W tym wydaniu m.in.: Wyrzucanie na bruk, s. 2. Włochy na ludowo, s. nr 2 (66) marzec 2014 bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN 1734-7378 www.facebook.com/warszawawlochy Trwa spór o nową nazwę Nowolazurowej Pułkownika Kuklińskiego, 4 czerwca a może Stołeczna? Trwa spór

Bardziej szczegółowo

Nowolazurowa w terminie!

Nowolazurowa w terminie! nr 3 (55) maj-czerwiec 2012 bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN 1734-7378 www.dzielnicawlochy.blogspot.com Foto Włochy Tworzymy internetowy album włochowskich fotografii. W pierwszej połowie maja na terenie

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

W tym roku nie otrzymamy 1%

W tym roku nie otrzymamy 1% nr 1 (109) I/II 2013 WWW. NCH. PL Spotkanie z nowym burmistrzem Serdecznie zapraszamy mieszkańców zachodniej części Zielonej Białołęki (Choszczówka, Białołęka Dworska, Płudy, Henryków, Wiśniewo) na spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r.

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. 4 Trudny czas dla bezdomnych ISSN: 1642 1108 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. Ostatnie takie TBS-y Nastały chłodne dni i noce. Jak pomóc przetrwać zimę osobom bez dachu nad głową? Można m.in.

Bardziej szczegółowo

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Warszawa pięknieje Spis rozdziałów Łączy nas Warszawa 4 Warszawa dla każdego odbudowa więzi społecznych

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

A Ty? REMONTY WYKO CZENIA. Zamelduj się i odbierz nagrodę ÂRODKI CZYSTOÂCI SPRZÑTANIE. Anteny Tv/Sat - Alarmy - Kamery - Domofony

A Ty? REMONTY WYKO CZENIA. Zamelduj się i odbierz nagrodę ÂRODKI CZYSTOÂCI SPRZÑTANIE. Anteny Tv/Sat - Alarmy - Kamery - Domofony nr 3 (105) V/VI 2012 WWW. NCH. PL Linia lotniskowa KM Wszędzie, tylko nie w Choszczówce Wygląda na to, że ktoś specjalnie się uparł żeby biało zielone pociągi linii lotniskowej Kolei Mazowieckich nie zatrzymywały

Bardziej szczegółowo

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko

czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko czyli 20 lokalnych inicjatyw w Warszawie i nie tylko WSTĘP Informacje o publikacji PUBLIKACJA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI MIESZKAŃCY-

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Czy korki znikną z Legionowa?

Czy korki znikną z Legionowa? AKTYWNOŚĆ ZDROWIE WSPÓLNOTA PORADY Na ścianie wspinaczkowej str. 11 Uwaga pacjenci! str. 8 Zajrzyj do Tygielka str. 6 str. 10 i 11 Miesięcznik z Życia Miasta Egzemplarz bezpłatny 2/2015 Długa droga do

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania ISSN 2080-1262 doradca czerwiec 33 2012 26,15 zł w tym 5% VAT AKTUALNOŚCI NADzÓR PRAWO PEDAGOGICZNE Dyrektor pod nadzorem Przygotowania do zakończenia roku szkolnego Temat miesiąca Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo