KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym w okresie od dnia 17 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przyznano środki finansowe na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, stanowiący załącznik do komunikatu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379 i 423.

2 Objaśnienia do komunikatu Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Załącznik do komunikatu zawiera wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym w okresie od dnia 17 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przyznano środki finansowe na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, na łączną kwotę ,91 zł.

3 Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2014 r. WYKAZ podmiotów działających na rzecz nauki, którym w okresie od dnia 17 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przyznano środki finansowe na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Agencja Promocyjna Inventor Agencja Promocyjna Inventor Agencja Promocyjna Inventor Agencja Promocyjna Inventor Promocja innowacji opracowanych przez instytuty badawcze i na wyższych uczelniach podczas IX Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii - Nowy Czas w Sewastopolu Promocja wynalazków opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach podczas 65. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA w Norymberdze w dniach 31 października - 3 listopada 2013 roku Promocja wynalazków opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach, podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2013 w Moskwie Promocja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach podczas 11. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA 2013 w Zagrzebiu , , , ,00 5 Agencja Wydawnicza Medsportpress Czasopismo, Acta Neuropsychologica ,00 6 Agencja Wydawnicza Medsportpress Czasopismo, Journal of Combat Sports and Martial Arts ,00 7 Agencja Wydawnicza Medsportpress Czasopismo, Medycyna Sportowa ,00 8 Agencja Wydawnicza Medsportpress Agencja Wydawnicza 9 Medsportpress 10 Agencja Wydawnicza Medsportpress 11 Agencja Wydawnicza Medsportpress Czasopismo, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja W. A. Fedorow, A. J. Kowieljenow, G. N. Łoginow, F. N. Riabczuk, Zasoby organizmu - Nowe podejście do ustalania etiologii chorób i metod ich leczenia Suplement nr 1/2013 Medycyna Sportowa Suplement nr 2/2013 Medycyna Sportowa , , , ,00

4 Suplement nr 1/2013 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja ,00 Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 12 Agencja Wydawnicza Medsportpress 13 Agencja Wydawnicza Medsportpress Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku Białej Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania 23 Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania 24 Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 25 Akademicka Oficyna Wydawnicza 26 Suplement nr 2/2013 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (red.) Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk, Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources. Seria: Acta Archaeologica Pultuskiensia, t. IV , ,00 Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej ,00 Utrzymanie bazy bibliotecznej i opracowanie retrospektywne zbiorów oraz zakup dostępu do kolekcji Oxford University Press VII Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu Podniesienie wartości informacyjnej katalogu Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (retrokonwersja zasobów) , , ,00 Tworzenie i utrzymywanie baz danych ,00 XIV Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki ,00 Retrokonwersja zbiorów z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji do katalogu online Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w celu efektywniejszego wykorzystania księgozbioru ,00 Czasopismo, Antropomotoryka, nr 61, 62, 63, ,00 Czasopismo, Folia Turistica, nr 28, ,00 Czasopismo, Studia Humanistyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nr 13, ,00 Czasopismo, Forum Akademickie ,00 Aluna Anna Łuczyńska Czasopismo, Medycyna Wieku Rozwojowego , AVT Korporacja sp. z o. o. Bellona S.A. Realizacja szkolnej prenumeraty miesięcznika Młody Technik w roku 2013 Prenumerata dla 5760 szkół Magazynu Historycznego Mówią wieki , ,00

5 29 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń 30 i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń 31 i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń 32 i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń 33 i Reklamy Eurobusiness Maria Barbara Haller de Hallenburg Illg 34 Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c Konserwacja i digitalizacja rękopisu i dwóch starodruków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Udział jednostek sfery nauki w 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA Udział jednostek sfery nauki w 112. Światowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w charakterze Wystawcy Udział jednostek sfery nauki w 9. Światowych Targach Wynalazczości i Technik INST w charakterze Wystawcy Udział jednostek sfery nauki w 28. Światowych Targach Wynalazczości INPEX w charakterze Wystawcy , , , , ,00 Czasopismo, Quaestiones Geographicae ,00 Borgis Czasopismo, New Medicine 3 000,00 Borgis Czasopismo, Nowa Pediatria 3 000,00 Borgis Czasopismo, Postępy Fitoterapii 3 000,00 Borgis Czasopismo, Postępy Nauk Medycznych 6 000,00 Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Centrum Nauki Kopernik 42 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 43 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 44 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 45 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Digitalizacja zbiorów i tworzenie biblioteki cyfrowej ,00 Czasopismo, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna , Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik Festiwal Nauki: wydarzenie - debata otwarta z udziałem gości specjalnych i mieszkańców Torunia , ,00 Festiwal Nauki: wydarzenie - gra miejska 4 355,00 Festiwal Nauki: wydarzenie - warsztaty popularnonaukowe 5 278,00 Festiwal Nauki: wydarzenie - widowisko naukowe science show ,00

6 46 Charaktery Dofinansowanie prenumeraty miesięcznika Charaktery dla 1500 szkół w 2012 roku (zobowiązanie z 2012 r.) 480,00 47 Collegium Artium ART-Dok Polska - Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki ,00 48 Collegium Columbinum S.J. Marzena Maria Szurek, Biblia Wujka (1599) a Biblia gdańska (1632) w świetle wzorca stylowego polszczyzny biblijnej ,00 49 Collegium Columbinum S.J. Mateusz Skucha, Ładni chłopcy i szalone. Męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego 8 000,00 50 Collegium Columbinum S.J. Łukasz Front, Myśl religijna polskiego modernizmu i jej konteksty (Karol Ludwik Koniński) ,00 51 Collegium Columbinum S.J. (opr.) Marek Nalepa, Grzegorz Trościński Józef Morelowski, Prawidła poetyki i prawidła robienia kazań księdza Józefa Morelowskiego SJ ( ) 4 405,00 52 Collegium Columbinum S.J. Paweł Dziadul, W oczekiwaniu na Dzień Gniewu Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI wieku 7 225,00 53 Collegium Columbinum S.J. Magdalena Puda-Blokesz, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku) 6 450, Collegium Columbinum S.J. Anna Oczko, Rumuńska Słowiańszczyzna. Zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku 7 515,00 Cornetis Czasopismo, Studies in Physical Culture and Tourism ,00 Cornetis Czasopismo, Mikologia Lekarska ,00 Cornetis Czasopismo, Onkologia Polska ,00 Cornetis Czasopismo, Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka ,00 Cornetis Czasopismo, Polski Przegląd Kardiologiczny ,00 Cornetis Czasopismo, Przegląd Pediatryczny ,00 Cornetis Czasopismo, Dermatologia Kliniczna ,00 Cornetis Czasopismo, Gastroenterologia Polska ,00 63 Cornetis Czasopismo, Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism ,00 64 Dom Wydawniczy Duet (opr.) Tomasz Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji ,00 65 Dom Wydawniczy Duet Sławomir Dębski, Samorząd gospodarczy - Polska, Europa, Świat ,00

7 66 Dom Wydawniczy Duet Wojciech Szenk, Śmigłowiec bojowy Mi-24. Historia - rozwój 3 600,00 67 Dom Wydawniczy Duet Karolina Maria Gawron-Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach ,00 68 Dom Wydawniczy Duet Szymon Niedziela, Fundamentalizm muzułmański w Algierii. Znaczenie wewnętrzne i oddziaływanie międzynarodowe ,00 69 Dom Wydawniczy Duet Agnieszka Zielińska, Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku ,00 70 Dom Wydawniczy Duet Marta Kuźmiak, Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie ,00 71 Dom Wydawniczy Duet Sabina Olszyk, Stereotyp wroga w walce wyborczej w Polsce ,00 72 Dom Wydawniczy Duet Robert Gawłowski, Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem metropolii londyńskiej 8 000,00 73 Dom Wydawniczy Duet Mirosława Regina Weremiejewicz, Kościół Chrystusowy w Polsce w latach ,00 74 Dom Wydawniczy Duet Stanisław Ciesielski, Wróg jest wszędzie. Stalinowska polityka represyjna w latach ,00 75 Dom Wydawniczy Duet Tadeusz Zieliński, Lotnictwo w działaniach ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego 5 000, Dom Wydawniczy Duet Marcin Florian Gawrycki, Między sztuką a polityką - kino i kubańska rewolucja ,00 Dom Wydawniczy Duet Czesław M. Cekiera, Papierosy. Palący problem palenia 4 800,00 78 Dom Wydawniczy Duet Arkadiusz Fordoński, W walce o znaczeń przywracanie. Wolność i godność w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka 5 000,00 79 Dom Wydawniczy Duet Michał Wangrat, Japonia i jej morskie spory graniczne z sąsiadami 7 000,00 80 Dom Wydawniczy Duet Rafał Tuszyński, Polityczny i ekonomiczny wymiar Economic Cooperation Framework Agreement - jego znaczenie na drodze reunifikacji obu części Chin 6 000,00

8 81 Dom Wydawniczy Duet (red.) Joachim Zdrenka, (zebrali i opracowali) Adam Górski, Paweł Karp, Corpus Inscriptionum Poloniae. Tom X: Inskrypcje województwa lubuskiego 8 000,00 82 Dom Wydawniczy Duet Hanna Winiszewska, Dramma giocoso - między operą, seria a opera buffa 7 000,00 83 Dom Wydawniczy Duet Jarosław Kłaczkow, Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku 7 800,00 84 Europejskie Centrum Edukacyjne 85 Europejskie Centrum Edukacyjne 86 Europejskie Centrum Edukacyjne 87 Europejskie Centrum Edukacyjne 88 Europejskie Centrum Edukacyjne 89 Europejskie Centrum Edukacyjne 90 Europejskie Centrum Edukacyjne Raul Andrzej Kosta, Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Poradnictwo całożyciowe, jako element wsparcia w edukacji dorosłych na przykładzie reemigrantów (red.) Stanisław Konopacki, Rada Unii Europejskiej pod polskim przewodnictwem? Problemy, doświadczenia i wnioski Łukasz Firmanty, Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej Filip Tereszkiewicz, Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Wiktor Bołkunow, Anna Pietrzak, Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu (red.) Jerzy Mizgalski, Jerzy Sielski, The History of Jewish Citizens of Częstochowa during World War II and after (up Until Present Day) (w języku angielskim) 4 800, , , , , , ,00 91 Europejskie Centrum Edukacyjne 92 Europejskie Centrum Edukacyjne 93 Europejskie Centrum Edukacyjne 94 Europejskie Centrum Edukacyjne 95 Europejskie Centrum Edukacyjne 96 Europejskie Centrum Edukacyjne 97 Europejskie Centrum Edukacyjne Karol Oskar Broniecki, Granice morskie Chin 4 800,00 Jarosław Tarasiński, Komuniści wobec Kościołów w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach (red.) Mateusz Goliński i Krzysztof Mikulski, Między Zachodem a Wschodem. Tom VI: Organizacja władz miejskich na obszarze pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII wieku Danuta Dobrowolska, My o przeszłości, przeszłość o nas. Problemy tożsamości narodowej w literaturze polskiej Monika Guszkowska, Aktywność fizyczna a psychika - korzyści i zagrożenia Bartosz Grzegorz Kułan, Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu z dnia 20 września 1925 r. Radosław Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne , , , , , ,00

9 98 Europejskie Centrum Edukacyjne 99 Europejskie Centrum Edukacyjne 100 Europejskie Centrum Edukacyjne 101 Europejskie Centrum Edukacyjne 102 Europejskie Centrum Edukacyjne 103 Europejskie Centrum Edukacyjne 104 Ewa Pajestka-Kojder Oficyna Naukowa 105 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna; Muzeum Techniki Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna; Muzeum Techniki (red.) Ditt Baczała, Jacek J. Błeszczyński, Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych Wojciech Welskop, Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku Marta Kosmala-Kozłowska, Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka i Robert Wiszniowski, Marketing polityczny. Doświadczenia polskie Adam Staniszewski, Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach (red.) Sylwester Gardocki, Rosja, Ukraina, Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju Anna Kowalska, Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury Tworzenie i utrzymywanie Centralnego Serwisu Informacji Katalogowej i Bibliograficznej Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES XI Forum Inżynierskie pt.: Innowacje w przemyśle maszyn i urządzeń Festiwal robotów domowych, towarzyszących i kroczących Cyberiada Józef Piłatowicz, Słownik Biograficzny Techników Polskich, t. 24 Druga Wystawa Bezzałogowych Systemów Latających z pokazami praktycznego wykorzystania konstrukcji w locie Upowszechnianie, promowanie i popularyzacja osiągnięć Naukowo-Technicznych i Naukowych 4 800, , , , , , , , , , , , , Firma Wydawnicza HARD s.c. Jerzy Radecki, Hanna Radecka Czasopismo, Polish Journal of Environmental Studies ,00

10 112 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 113 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 114 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 115 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 116 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 117 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 118 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 119 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 120 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 121 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 122 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 123 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 124 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 125 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 126 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 127 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 128 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 129 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 130 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 131 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 132 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. Robert Klarecki, Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość Sławomir Bartnicki, Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim. Teoria Lucyna Czechowska, Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej (red.) Kazimierz Czerwiński i Wojciech J. Maliszewski, Edukacja - Komunikacja społeczna -Wybrane problemy (red.) Justyna Miecznikowska, Politycy europejscy XXI wieku Joanna Modrzyńska, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (red.) Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak, Rozważania nad państwem i prawem. Współczesne wyzwania Katarzyna Szczurowicz, Dalekosiężne planowanie i podwójne standardy jako podstawa współpracy z Chińską Republiką Ludową. Studium na przykładzie relacji niemiecko-chińskich Michał Piechowicz, Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej (red.) Józef Baniak, Wielowymiarowość i konteksty kulturowe duchowości religijnej (red.) Gracjan Cimek, Maciej Franz, Karolina Szydywar- Grabowska, Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Wybrane problemy Andrzej Pająk, Dochodowość inwestycji w kontrakty terminowe na akcje w Polsce (red.) Danuta Apanel i Anetta Jaworska, Obszary wykluczenia społecznego. Część I: sfera biologiczna i środowiskowa Renata Podgórzańska, Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego Jacek Knopek, Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie: historia-polityka-gospodarka-kultura (red.) Joanna Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk, Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna Karolina J. Helnarska, Czynnik kulturowy w polityce zagranicznej Francji Radosław Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności Michał Klonowski, Juan Carlos de Borbón y Borbón i jego rola w transformacji ustrojowej w Hiszpanii (red.) Robert Cieślak, Muzyczność - wizualnośćperformatywność. Studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Cezary Marasiński, Filozoficzne aspekty kultury śmiechu 9 000,00

11 133 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 134 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c. 135 Firma Wydawniczo- Handlowa MADO s.c Fundacja Ars Auro Prior Fundacja Gender Center 138 Fundacja Prawo Ubezpieczeniowe Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Kobiety w kolegialnych organach władzy kreowanych w wyborach powszechnych w Polsce w latach Paweł Kołek, Polityka zagraniczna Holandii w latach Krzysztof Siwek, Próby dialogu politycznego Stanów Zjednoczonych z Kubą w latach Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej Międzynarodowa Konferencja pt.: Narodziny nowej Polski 6 000, , , , ,00 Czasopismo, Prawo Asekuracyjne , Fundacja Progress and Business KICSS' th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems , Fundacja Progress and Business 141 Fundacja Akademia Humanistyczna 142 Fundacja Akademia Humanistyczna 143 Fundacja Akademia Humanistyczna 144 Fundacja Akademia Humanistyczna 145 Fundacja Akademia Humanistyczna 146 Fundacja Akademia Humanistyczna 147 Fundacja Akademia Humanistyczna 148 Fundacja Akademia Humanistyczna 149 Fundacja Akademia Humanistyczna 150 Fundacja Akademia Humanistyczna 151 Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 152 Fundacja Cement, Wapno, Beton 153 Fundacja Centrum Badań Historycznych Portal naukowy nt.: foresightu i roadmappingu technologicznego Joanna Jeziorska-Haładyj, Tekstowe wykładniki fikcji. Seria: Rozprawy Literackie Marta Renata Mayenowa (Rachela Kapłan), Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Część pierwsza: problemy kompozycji Jan Tomkowski, Wojna książek. Biblioteka i historia literatury (red.) Ewa Głębicka, wydanie krytyczne, Maria Dąbrowska, Noce i dnie , , , , ,00 Monika Rudaś-Grodzka, Słowiański sfinks i mumia polska ,00 Joanna Krauze-Karpińska, Warszawska Drukarnia Misjonarzy Monografia bibliograficzna 5 250,00 Czasopismo, Pamiętnik Literacki ,00 Maria Prussak, Od słowa do słowa. Na marginesie krytyki tekstu Danuta Ulicka, Słowa i ludzie. Dziesięć szkiców z antropologii filologicznej 6 000, ,00 Alina Kowalczykowa, Żeromski w Niepodległej 7 700,00 Halina Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek ,00 Czasopismo, Cement Wapno Beton ,00 Czasopismo, Quaestiones Medii Aevi Novae ,00

12 154 Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych (red.) Witold Sadowski, Potencjał wiersza 7 600, Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA II Interdyscyplinarny Kongres Naukowy pt.: Prewencja wad rozwojowych, chorób i obrażeń narządu ruchu w XXI wieku , Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Fundacja Epileptologii Profesora Jerzego Majkowskiego Fundacja Epileptologii Profesora Jerzego Majkowskiego Fundacja Epileptologii Profesora Jerzego Majkowskiego Fundacja Gdańska Fundacja Gdańska Fundacja Hereditas 165 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga 166 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga Konferencja pt.: Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych polskiego społeczeństwa - organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno - Edukacyjnej pod hasłem Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych , ,00 Czasopismo, Ekonomia i Środowisko, nr 44, 45, 46, ,00 Czasopismo, Epileptologia International Journal for Clinical and Experimental Research ( forma elektroniczna) Czasopismo, Epileptologia International Journal for Clinical and Exsperimental Research (wydanie krajowe) Journal of Epileptology.International Journal for Clinical and Experimental Research (forma międzynarodowa) Andrzej Drzycimski, Westerplatte Historia i legenda. Część II: Reduta Andrzej Drzycimski, Westerplatte Historia i legenda. Część III: Reduta wojenna Małgorzata Korpała, Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury Adam Izdebski, A Rural Economy in Transition. Asia Minor from Late Antiquity into the early Middle Ages Jakub Urbanik, Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice Proceedings of the Seminar Held in Warsaw February , , , , , , , , Fundacja im. Rafała Taubenschlaga Joseph Mélèze Modrzejewski, Loi et coutume dans l Égypte grecque et romaine. Les facteurs de formation du droit en Égypte d'alexandre le Grand à la conquête arabe ,00

13 168 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga 169 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga Fundacja Instytutu Filozofii 170 i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Fundacja Instytutu 171 Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 172 Fundacja Języka Polskiego 173 Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej Artur Obłuski, The Rise of Nobadia. Social Changes in Northern Nubia in Late Antiquity Ekspozycja papirusów z kolekcji Biblioteki im. Rafała Taubenschlaga (red.) Maria Gołębiewska, Andrzej Leder, Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury Konferencja pt.: Non-violence, peacebuilding and reconciliation IX Forum Kultury Słowa Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt.: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do zastosowania 8 879, , , , , ,00 Fundacja Natura Optima Dux Czasopismo, Acta Chiropterologica ,00 Fundacja Natura Optima Dux Czasopismo, Acta Ornithologica ,00 Fundacja Natura Optima Dux Czasopismo, Annales Zoologici ,00 Fundacja Natura Optima Dux 178 Fundacja Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką 179 Fundacja Ośrodka KARTA Cyfryzacja kolekcji ptaków w ramach projektu pt.: Zwierzęta wymarłe lub zagrożone wyginięciem, a zasoby kolekcji zoologicznych MIZ ,00 Stworzenie Platformy Politologii Empirycznej ,00 Archiwum Historii Mówionej: Doświadczenie biograficzne w PRL oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu , Fundacja Ośrodka KARTA Archiwum Historii Mówionej: Pokolenie II RP. Nagranie 30 osób urodzonych w latach , Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Archiwum Historii Mówionej: Opracowanie i upowszechnienie kolekcji pt.: Praca przymusowa i niewolnicza dla III Rzeszy Archiwum Historii Mówionej: W kolejce po równość. Polska w opowieściach kobiet. Nagranie, opracowanie i upowszechnienie 20 relacji biograficznych kobiet Bazy archiwalne Ośrodka KARTA jako forma upowszechniania informacji o zbiorach Digitalizacja czasopism II obiegu z zasobu Archiwum Opozycji - II etap , , , , Fundacja Ośrodka KARTA Digitalizacja i upowszechnienie w Bibliotece Cyfrowej kolekcji osobistych z Archiwum Wschodniego ,00

14 Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fundacja Ośrodka KARTA Fotograficzne Archiwum Opozycji - utworzenie i opracowanie kolekcji zdjęć dotyczących oporu społecznego wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach (I etap) Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji Ireny Jarosińskiej Opracowanie i upowszechnienie kolekcji Klubu Twórców i Działaczy Kultury Kuźnica Opracowanie kolekcji fotograficznych z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (III etap) Opracowanie społecznych kolekcji fotograficznych z lat (I etap) Wydanie płyty kompaktowej zawierającej biogramy obywateli II Rzeczypospolitej represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach opracowane i opublikowane w tomach serii wydawniczej pt.: Indeks Represjonowanych Archiwum Historii Mówionej: Życiorysy emocjonalne. Przemiany społeczne w Polsce z perspektywy psychoterapeutów Archiwum Opozycji: Opracowanie i upowszechnienie kolekcji dzienników Jana de Viriona z lat , , , , , , , ,00 Fundacja Pro Physica 5th Warsaw School of Statistical Physics , Fundacja Pro Physica 6th Workshop on Quantum Chaos and Localisation Phenomena ,00 Fundacja Pro Physica Conference Biomolecules and Nanostructures ,00 Fundacja Pro Physica Quantum Technologies Conference IV ,00 Fundacja Promocji Turystyki 198 Kongresowej Convention Bureau Wrocław 199 Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo 200 Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej 201 Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej 202 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 203 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Międzynarodowa konferencja Academia Europaea we Wrocławiu pt.: European science and scholarship looking ahead - challenges of the next 25 Years ,00 Czasopismo, Inżynieria i Budownictwo ,00 Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Architektury Budownictwo i Architektura Konferencja EP2DS-MSS ( International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems i International Conference on Modulated Semiconductor Structures) The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials , , ,00 XIX Letnia Szkoła Biotechnologii ,00

15 204 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 205 Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Fundacja Slawistyczna Jacek Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza ,00 Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Pogranicze wschodnie i zachodnie Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej. Część I: Początek i koniec czasów Międzynarodowa konferencja pt.: Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Wartości w świecie słowiańskim Internetowe repozytorium rozpraw doktorskich i preprintów innych prac naukowych ireteslaw Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: The Paleo- Balkan-German relations Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6. Pisarze wieku XI (red.) Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber ( ). Materiały i wspomnienia , , , , , , , , ,00 Fundacja Slawistyczna Rocznik, Cognitive Studies, t ,00 Fundacja Slawistyczna Rocznik, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t ,00 Fundacja Slawistyczna Baza danych: Slawistyczny e-świat , Fundacja Studiów Międzynarodowych 218 Fundacja Studiów Międzynarodowych 219 Fundacja Studiów Międzynarodowych 220 Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 221 Fundacja Zaawansowanych Technologii 222 Fundacja Zaawansowanych Technologii 223 II edycja konferencji pt.: Azja od nowa 2 360,00 Rocznik Strategiczny 2012/2013. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Edycja osiemnasta / Strategic Yearbook 2012/ ,00 Remigiusz Sosnowski, Polityka imigracyjna Izraela 5 400,00 Jerzy Miziołek, Hubert Kowalski, Uniwersytet Warszawski i młody Chopin ,00 Ogólnopolski Festiwal E(x)plory ,00 Regionalne Festiwale E(x)plory (RE(x)) ,00 Grupa dr A. R. Kwiecińskiego Czasopismo, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy , IBIDEM s.c. B. Walicka, A. Łopatka 225 (red.) Janusz Dobieszewski, Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t ,00 IMOGEOR sp. z o. o. Czasopismo, Inżynieria Morska i Geotechnika ,00

16 Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Trybunał Litewski - księgi dekretowe z lat Digitalizacja i opisanie Archiwalia-polonika z zespołu 13 (Judicium Castrense Premisliense) z Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie , , Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Polonika - archiwalia z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Uzupełnienie opisów i tłumaczeń , Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Wojciech Walczak, Organizational Structure of the uniate eparchy of Turov And Pinsk In The Seventeenth And Eighteenth Centuries 2 400, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (red.) Wojciech Walczak i Karol Łopatecki, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 4, 5 Krystyna Szelągowska, Ludvig Holberg - życie i twórczość Polonika z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu - kontynuacja , , , Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (redakcja naukowa) Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Krzysztof Zajas, Inflanty Polskie: Historia - Literatura - Sztuka. Seria: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III 1 000, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (wstęp, redakcja i opracowanie tekstu) Krzysztof Zajas, Gustaw Manteuffel, Portrety miast inflanckich. Pieśni gminne, seria: Pisma Wybrane, tom II, Białystok , Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 240 Instytut im. Jerzego Grotowskiego Pozyskanie kopii cyfrowych Trybunału Litewskiego z roku 1679 znajdującego się w Państwowym Archiwum w Wilnie Archiwalia - polonika Metryka Koronna z zespołu Skoklostersamlingen E8636 (Riksarkivet - Sztokholm) , ,00 Konferencja międzynarodowa pt.: Miejsce zdarzenia ,00 Krzysztof Borkowski, Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp ,00 Czasopismo, Problemy Kryminalistyki ,00 Międzynarodowa konferencja pt.: Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda wraz z wydarzeniami towarzyszącymi ,00

17 Lp. 241 Nazwa podmiotu Instytut Kaszubski 242 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 243 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Nazwa zadania Justyna Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii 8 800,00 Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady ,00 Konferencja pt.: Performanse i przedstawienia wolności w polskiej kulturze współczesnej 2 500, Instytut Wydawniczy Księży Czasopismo, Nasza Przeszłość ,00 Misjonarzy Nasza Przeszłość 245 KAPRINT Czasopismo, Rynek Energii , Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydawnictwo KUL 251 Kieleckie Towarzystwo Naukowe Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego we Wrocławiu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego we Wrocławiu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego we Wrocławiu Kolegium Filozoficzno- Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów Władysław Konopczyński, Historyka 6 300,00 Rocznik, Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój Hanna Krajewska, Protestanci w Łodzi Między edukacją a ewangelizacją John Connelly, Zniewolony uniwersytet. Szkolnictwo wyższe w Czechach, Niemczech Wschodnich i Polsce 9 600, , ,00 Czasopismo, Ethos ,00 Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas, Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX w ,00 Dziesiąta Wschodnia Szkoła Zimowa ,00 Czasopismo, New Eastern Europe ,00 A. Ross Johnson, Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA Years and Beyond ,00 Konserwacja inkunabułów , Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej ,00

18 Lp. Nazwa podmiotu 257 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci 258 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR Nazwa zadania Specjalistyczne warsztaty i staże badawcze ,00 Wielodyscyplinarne obozy naukowe Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Repozytorium dorobku naukowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego KOHA w krakowskich instytucjach bibliotecznych Konferencja pt.: Innovative Technologies in Biomedicine , , , , Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Anna Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje , Krystyna Palczewska COMVIDEO 264 Krystyna Palczewska COMVIDEO 265 Księgarnia Akademicka 266 Księgarnia Akademicka 267 Księgarnia Akademicka Kwartalnik, PrzypadkiMedyczne.pl (wydanie elektroniczne) 6 000,00 II Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl ,00 (red.) Aleksander Fiut, Artur Grabowski, Łukasz Tischner, Miłosz, Miłosz Anna Budzanowska, Charles Maurras. Twórca nacjonalizmu integralnego Barbara Major, Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej , , , Księgarnia Akademicka Jarosław Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe 9 000, Księgarnia Akademicka 270 Księgarnia Akademicka 271 Księgarnia Akademicka 272 Księgarnia Akademicka 273 Księgarnia Akademicka 274 Księgarnia Akademicka 275 Księgarnia Akademicka 276 Księgarnia Akademicka Magdalena Marciniak, Sens i sensualność. Myśl teatralna Rolanda Barthesa i Jean-François Lyotarda i Jaquesa Derridy 6 300,00 Rocznik, Cracov Indological Studies ,00 Rocznik, Krakowskie Pismo Kresowe ,00 Rocznik, Lingvaria ,00 Rocznik, Miedzy Oryginałem a Przekładem ,00 Zdzisław Józef Kijas, Anthropologie de Paul A. Florensky 6 700,00 Rocznik, Classica Cracoviensia ,00 Anna Sommer, Ocalić ostatnich żydów polskich. Działalność American Jewish Distribution Committee w latach ,00

19 Lp. Nazwa podmiotu 277 Księgarnia Akademicka 278 Księgarnia Akademicka 279 Księgarnia Akademicka 280 Księgarnia Akademicka 281 Księgarnia Akademicka 282 Księgarnia Akademicka 283 Księgarnia Akademicka Nazwa zadania Rocznik, Studies in Ancient Art and Civilization ,00 Rocznik, Politeja ,00 Bartosz Tracz, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i jego członkowie w latach Małgorzata Flig, Mitotwórcza funkcja kina i literatury w kulturze stalinowskiej lat trzydziestych dwudziestego wieku Szymon Fedorowicz, Pułkownik Przemysław Barthel de Weydenthal ( ). Działalność patriotyczna i niepodległościowa Stanisław Stachowski, Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim Andrzej Olszowski (wstęp i opracowanie) Kazimierz Przyboś, Adam Perłakowski, Censurae candidatorum sceptri polonici 5 160, , , , , Księgarnia Akademicka Adam Świątek, Gente Ruthenii, natione Poloni. Idea i tożsamość Rusinów narodowości polskiej w Galicji , Księgarnia Akademicka 286 Księgarnia Akademicka 287 Księgarnia Akademicka 288 Księgarnia Akademicka 289 Księgarnia Akademicka 290 Księgarnia Akademicka 291 Księgarnia Akademicka 292 Księgarnia Akademicka 293 Księgarnia Akademicka 294 Księgarnia Akademicka 295 Księgarnia Akademicka 296 Księgarnia Akademicka Wiktoria Kudela-Świątek, Miejsca nie(pamięci). O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach Anna Zientała, Poeci urzeczeni - przedmioty w poezji polskiej ( ) Dominik Knapik, Bernardyni alwernijscy. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu (2 połowa XI - XII/XIII w.) Rolf Fieguth, Zaproszenie do Quidama. Aspekty rzymskiej przypowieści Cypriana Kamila Norwida Dymitr Romanowski, Idea trzeciego Rzymu - labirynty samoświadomości narodowej Magdalena Woźniewska-Działek, Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl 4 200, , , , , , ,00 Rocznik, Ad Americam ,00 Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku 5 295,00 Rocznik, Krakowskie Pismo Kresowe, nr ,00 Rocznik, Krakowskie Pismo Kresowe, nr ,00 Jan Brzeski, Słownik biograficzny Biblioteki Jagiellońskiej ,00

20 Lp. 297 Nazwa podmiotu KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej 298 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 299 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 300 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 301 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 302 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 303 Lubelskie Towarzystwo Naukowe 304 Lubuskie Towarzystwo Naukowe 305 Lubuskie Towarzystwo Naukowe 306 Lubuskie Towarzystwo Naukowe Nazwa zadania Czasopismo, Turystyka Kulturowa ,00 II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu: Wspólne drogi, pod hasłem: Opór - protest - wykroczenie Konferencja pt.: Lucjusz Korneliusz Sulla - historia i tradycja Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: Konteksty wolności Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Filozofia XVII wieku - źródła i kontynuacje 41st Polish Seminaria on Positron Annihilation (PSPA) 41 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów Mariola Tymochowicz, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian Konferencja pt.: Diagnostics of Prosesses and Systems, DPS' 2013 Czasopismo, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), 2013, Vol. 23, No 1, 2, 3, 4 Rocznik Lubuski, tom 39, cz. 1, pt.: Nowe tendencje w badaniach społecznych 5 000, , , , , , , , , Lubuskie Towarzystwo Naukowe Rocznik Lubuski, tom 39, cz. 2, pt.: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych 7 500, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 309 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 310 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Łomżyńskie spotkania naukowe z ekonomią 7 200,00 Spotkania naukowe z historii 6 500,00 Spotkania naukowe z językoznawstwa 6 400, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 312 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 313 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 314 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 315 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Udostępnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych z Kolekcji profesora Piotra Bańkowskiego Konferencja pt.: Gwary podlaskie na tle porównawczym - polskim i słowiańskim Konferencja pt.: Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północnowschodnim i Podlasiu Konferencja pt.: Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób o etiologii żywieniowej u krów mlecznych. Schorzenia metaboliczne i niedoborowe. Znaczenie technologii produkcji pasz (red.) Dorota K. Rembiszewska i Hanna Krajewska, Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych. Seria: archiwalia a badania regionalne, t. III , , , , ,00

21 Lp. Nazwa podmiotu 316 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 317 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 318 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 319 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 320 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 321 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 322 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 323 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 324 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 325 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 326 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 327 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 328 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 329 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 330 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 331 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 332 Nazwa zadania (red.) Michał Gnatowski, Studia Łomżyńskie, t. XXIV Ks. Marian Lis, (opracowanie i wstęp) ks. Józef Łupiński, Życie codzienne pod okupacją sowiecko-niemiecką według Dziennika ks. Mariana Lisa - Proboszcza parafii Lubotyń , ,00 XIII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki ,00 Rocznik, Art Inquiry. Recherches sur les arts, vol ,00 Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź. Recherches sur les déformations, t. 63, vol. 1, 2, 3 Andrzej Wicher, Selected Medieval and Religious Themes in the Works of C. S. Lewis and J. R. R. Tolkien , ,00 Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 87 i ,00 Studia Wyborcze, t. 15 i ,00 Acta Geographica Lodziensia, t ,00 Folia Medica Lodziensia, t. 40 z. 1 i ,00 Krzysztof Stefański, Wille fabrykanckie ,00 Rocznik, Acta Archaeologica Lodziensia, t ,00 Rocznik, Prace Polonistyczne, t ,00 Czasopismo, Przegląd Socjologiczny, t. 62, z. 1, 2, 3, ,00 Rocznik, Rozprawy Komisji Językowej, t ,00 Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 56 i t ,00 Mars Society Polska Organizacja konkursu astronautycznego dla dzieci , Mars Society Polska 334 Media Promocja Zdzisław Cozac 335 Mediabrigade Banaszkiewicz i Kurek sp.j. 336 Medical Communications Działania promocyjne i upowszechniające naukę uzupełniające kampanię wyjazdową polskich studentów na konkurs University Rover Challenge 2013 Produkcja filmu popularnonaukowego pt.: Miasto zatopionych bogów Produkcja filmu dokumentalnego pt.: Powrót Chemika (o profesorze Janie Czochralskim) , , ,00 Czasopismo, Aktualności Neurologiczne ,00

22 Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 337 Medical Communications Czasopismo, Current Gynecologic Oncology , Medical Communications Czasopismo, Pediatria i Medycyna Rodzinna , Medical Communications Czasopismo, Psychiatria i Psychologia Kliniczna , Mediton s.c. Czasopismo, Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny , Mediton s.c. 342 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Czasopismo, Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny 9. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE , , Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuką IRSA s.c. 344 Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuką IRSA s.c Musica Iagellonica Musica Iagellonica Muzeum Etnograficzne im. 347 Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu Muzeum Etnograficzne im. 348 Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 349 Muzeum Historii Polski w Warszawie 350 Muzeum Historyczne w Legionowie 351 Oddział Polski The Explorers Club 352 Oddział Polski The Explorers Club Oddział Zagłębia 353 Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Czasopismo, Artibus et Historiae ,00 Oleksandr Noga, Anatolij Martyniuk, Waldemar Odorowski, Bogusław Krasnowolski, Andrij Klimaszewski, Aleksandra Panfilova, Urszula Kozakowska-Zaucha, Aleksandra Sheybal-Rostek, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Tomasz Gryglewicz, Janusz Antos, Jacek Cybis, Helena Haśkiewicz, Stanisław Rodziński, Plenery krzemienieckie w latach 30. XX wieku - tradycja, współczesność, perspektywy Antoni Stańczyk, Filozoficzne inspiracje rozumienia czasu muzycznego (tłumaczenie z języka angielskiego na język polski) Stanisław Będkowski, Nicholas Cook, Przewodnik po analizie muzycznej (tytuł oryginału: A Guide to Musical Analysis) 4 200, , ,00 Maria Antonina Czaplicka, Mój rok na Syberii 4 800,00 Czesław Pietkiewicz, Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu czasopisma Przegląd Historyczny Ekspozycja Wandalowie - cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie Wystawa pt.: Projekt Wisła Interdyscyplinarne badania dna rzeki , , , ,00 Wystawa pt.: Polacy dla Dziedzictwa Światowego ,00 Czasopismo, Śląskie Wiadomości Elektryczne ,00

23 Lp. Nazwa podmiotu 354 Oficyna Wydawnicza Epigram Kamila Dominiak 355 Oficyna Wydawnicza Epigram Kamila Dominiak 356 Oficyna Wydawnicza Epigram Kamila Dominiak 357 Oficyna Wydawnicza Vocatio 358 Oficyna Wydawnicza Vocatio 359 Opolskie Towarzystwo Nazwa zadania Agnieszka Jarzewicz, Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej 8 000,00 Czasopismo, Filo-Sofija ,00 Czasopismo, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne ,00 ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, Onomastykon do Septuaginty ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski, Septuaginta z pseudoepigrafami i pieśniami (red.) Sabina Brzozowska-Dybizbańska, Aneta Mazur, Zmierzchy dziewiętnastowieczności 6 000, , , Opolskie Towarzystwo Arkadiusz Bryl, Robert Sochacki, Krzywe o sławnych nazwiskach 3 315, Opolskie Towarzystwo 362 Opolskie Towarzystwo 363 Opolskie Towarzystwo Ostrołęckie Towarzystwo 364 Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 369 Ośrodek Badań Filozoficznych 370 Ośrodek Badań Filozoficznych 371 Ośrodek Badań Filozoficznych Państwowa Szkoła Wyższa 372 im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Patrycja Włodek, Świat był przemoczoną pustką. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i w filmie 8 337,00 Kwartalnik Opolski ,00 Rocznik, Stylistyka 7 500,00 Historyczne spotkania naukowe 4 000,00 Konferencja popularnonaukowa pt.: Od tolitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego - na przykładzie Mazowsza Północno Wschodniego i Wołynia (Ukraina) 7 500,00 Spotkania językoznawcze 2 800,00 Zeszyty Naukowe XXVI 8 500,00 (red.) Maria Przytocka, Ecclesia Ostrolecensis. Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce ,00 Kazimierz Naturalism Workshop ,00 Konferencja pt.: Trends in Interdisciplinary Studies ,00 Czasopismo AVANT ,00 Czasopismo, Człowiek i Zdrowie/ Human and Health ,00

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 Poz. 9850-10395 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36.

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz.33160-36245 listopad 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 Poz. 19735-20388 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30

R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 R. 68(80) Warszawa, 22-28 lipca 2012 r. Nr 30 Poz. 21225-21914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 Poz. 5792-6403 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 Poz. 32057-32559 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 13-19 października 2013 r. Nr 42

R. 69(81) Warszawa, 13-19 października 2013 r. Nr 42 R. 69(81) Warszawa, 13-19 października 2013 r. Nr 42 Poz. 26720-27239 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo