1456 GLIWICACH ŚLĄSKIE M. GLIWICE M. GLIWICE GLIWICE M. RUDA KOCHŁOWICE DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1456 GLIWICACH ŚLĄSKIE M. GLIWICE M. GLIWICE GLIWICE M. RUDA KOCHŁOWICE DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W"

Transkrypt

1 Wykaz organizacji poŝytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od ósób fizycznych za rok 2010 Nr KRS Nazwa podmiotu Województwo Powiat Gmina Miejscowość PODLASKI STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM Z 168 PORAśNIM MÓZGOWYM "JASNY CL" PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK FUNDACJA NA RZCZ POMOCY DZICIOM Z 291 GRODZIŃSZCZYZNY PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 715 GLIWICKI KLUB KARAT KYOKUSHIN ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC KĘDZIRZYŃSKO- 963 STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU WSI MCHNICA OPOLSKI KOZILSKI RŃSKA WIŚ MCHNICA STOWARZYSZNI SPORTU OSÓB 1106 NIPŁNOSPRAWNYCH "SSON" ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ MIJSKI KLUB SZACHOWY RYBNIK Z SIDZIBĄ W 1164 RYBNIKU ŚLĄSKI RYBNIK RYBNIK RYBNIK WANGLICKI TOWARZYSTWO DUKACYJN W 1366 GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC 1434 RYBNICKI KLUB MOTOROWY W RYBNIKU ŚLĄSKI RYBNIK RYBNIK RYBNIK GLIWICKI TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI Z SIDZIBĄ W 1446 GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "URANIA" PRZY KOPALNI 1450 WĘGLA KAMINNGO "POLSKA - WIRK" ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWIC DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIMICKIJ Z SIDZIBĄ W 1456 GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC 1575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKJOWY GKS JASTRZĘBI ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ STOWARZYSZNI UCZNIOWSKIGO KLUBU 1638 SPORTOWGO "ŚLĄSK" W ZABRZU ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ SIATKARSKI KLUB GÓRNIK RADLIN Z SIDZIBĄ W 1666 RADLINI ŚLĄSKI WODZISŁAWSKI RADLIN RADLIN STOWARZYSZNI RKRACYJNO-SPORTOW 1693 "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA STOWARZYSZNI OŚWIATOW "RODZIC-DZICIOM" W 1718 RYBNIKU ŚLĄSKI RYBNIK RYBNIK RYBNIK STOWARZYSZNI PROFILAKTYKI I WSPIRANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZICI I MŁODZIśY 1812 "WZRASTANI" Z SIDZIBĄ W PRZMYŚLU PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL TOWARZYSTWO SPOŁCZNO-KULTURALN NIMCÓW 1895 WOJWÓDZTWA ŚLĄSKIGO W RACIBORZU ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ 1950 KLUB INNR WHL W LUBLINI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI SCLROSIS MULTIPLX W 1973 KROTOSZYNI KROTOSZYŃSKI KROTOSZYN KROTOSZYN 2043 BRANIWSKI STOWARZYSZNI ABSTYNNCKI MAZURSKI BRANIWSKI BRANIWO BRANIWO TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W 2098 RYDUŁTOWACH ŚLĄSKI WODZISŁAWSKI RYDUŁTOWY RYDUŁTOWY FUNDACJA NA RZCZ LUDZI OSAMOTNIONYCH "SRBRN 2163 LATA" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ HOSPICJUM I ŚW. JÓZFA.ZSPÓŁ OPIKI 2168 PALIATYWNJ W RACIBORZU ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ 2188 STOWARZYSZNI AMAZONK POWIATU MILCKIGO MILCKI MILC MILC 2213 RYBNICKI MŁODZIśOWY KLUB SPORTOWY W RYBNIKU ŚLĄSKI RYBNIK RYBNIK RYBNIK GLIWICKI TOWARZYSTWO SZKOLN I JANUSZA 2344 KORCZAKA W GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC MISJA CHARYTATYWNA ZIMI TARNOGÓRSKIJ TARNOWSKI TARNOWSKI 2348 "INTGRACJA" TARNOWSKI GÓRY ŚLĄSKI TARNOGÓRSKI GÓRY GÓRY STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU PAŃSTWOWJ WYśSZJ SZKOŁY ZAWODOWJ I WITLONA W 2388 LGNICY "WSPÓLNOTA AKADMICKA" DOLNOŚLĄSKI LGNICA LGNICA LGNICA 2406 KLUB śglarski OSTRÓDA MAZURSKI OSTRÓDZKI OSTRÓDA OSTRÓDA 2503 KLUB śglarski "ORKAN" MILCKI MILC MILC 2518 POLSKI ZWIĄZK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI OPOLSKI OPOL OPOL OPOL LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" PILCHOWIC 2588 ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNGO ŚLĄSKI GLIWICKI PILCHOWIC PILCHOWIC 2616 TURYSTYCZNY KLUB śglarski "KORNLIUS" ZABRZ ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ SPOŁCZNY KOMITT POMOCY OSOBOM 2643 NIPŁNOSPRAWNYM ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC 2664 BANK śywności W NOWYCH BILICACH MORSKI KOSZALIŃSKI BISIKIRZ NOW BILIC 2676 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SIDLISKACH ŚLĄSKI RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA SIDLISKA 2681 RUDZKI KONTO POMOCY RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA 2790 TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZJ" ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ 2803 FUNDACJA NA RZCZ HMATOLOGII POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ 2838 OCHOTNICZA STRAś POśARNA GŁOśYNY W RADLINI ŚLĄSKI WODZISŁAWSKI RADLIN RADLIN - GŁOśYNY 2928 JAROCIŃSKI STOWARZYSZNI DUKACYJN JAROCIŃSKI JAROCIN JAROCIN

2 2 STOWARZYSZNI NA RZCZ ADAPTACJI OSÓB UZALśNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁCZŃSTWA 2937 "śyj I DAJ śyć" - ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNGO ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ STOWARZYSZNI POMOCY SPOŁCZNJ "SOCJAL" W 3007 BRANIWI MAZURSKI BRANIWSKI BRANIWO BRANIWO TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIMI JASTRZĘBSKIJ W 3038 JASTRZĘBIU ZDROJU ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ 3074 KLUB ABSTYNNTÓW "KROKUS" GLIWIC ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC TOWARZYSTWO OPIKI NAD ZWIRZĘTAMI "FAUNA" W 3109 RUDZI ŚLĄSKIJ ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA STOWARZYSZNI PROMOCJI ZDROWIA I TRZŹWGO 3134 STYLU śycia "SZANSA" ŚLĄSKI GLIWICKI RUDZINIC PŁAWNIOWIC STOWARZYSZNI RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z 3169 ZSPOŁM DOWNA "SZANSA" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC CHRZŚCIJAŃSKI STOWARZYSZNI "JROZOLIMA" W 3204 KUŹNI RACIBORSKIJ ŚLĄSKI RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA KUŹNIA RACIBORSKA LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAGÓRKA" CZRNICHÓW TRSNA ŚLĄSKI śywicki CZRNICHÓW TRSNA STOWARZYSZNI DIALIZOWANYCH NPHROS Z 3272 SIDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI ZDRÓJ STOWARZYSZNI HOSPICJUM I ANNY OLSZWSKIJ 3362 W SKIRNIWICACH ŁÓDZKI SKIRNIWICKI SKIRNIWIC SKIRNIWIC 3409 STOWARZYSZNI KULTURALNO-SPORTOW "PGAZ" LUBLSKI JANOWSKI JANÓW LUBLSKI JANÓW LUBLSKI SPOŁCZNO-OŚWIATOW STOWARZYSZNI POMOCY POKRZYWDZONYM I NIPŁNOSPRAWNYM "DUKATOR" POLANICA- POLANICA W ŁOMśY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU DOLNOŚLĄSKI KŁODZKI ZDRÓJ ZDRÓJ STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIKUNÓW I PRZYJACIÓŁ "SON" W 3452 GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC ŚLĄSKI STOWARZYSZNI RODZIN WILODZITNYCH 3454 I ŚW. JÓZFA Z SIDZIBĄ W GLIWICACH ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC 3483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI ZDRÓJ 3519 KURKOW BRACTWO STRZLCKI W śorach ŚLĄSKI śory śory śory STOWARZYSZNI KATOLICKIJ WSPÓLNOTY 3534 "MMANUL" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC 3639 FUNDACJA "RODZINA" MORSKI SŁAWIŃSKI SŁAWNO SŁAWNO 3643 HABITAT FOR HUMANITY GLIWIC ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC 3678 BRACTWO CZARNJ WODY POMORSKI ŚWICKI OSI OSI STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU PROFILAKTYKI I 3738 LCZNIA CHORÓB KOBICYCH W ZABRZU ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ 3793 TOWARZYSTWO MUZYCZN I KAROLA NICZ ŁÓDZKI PABIANICKI PABIANIC PABIANIC OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PAWŁOWI G 3819 PITROWIC WILKI ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI PAWŁÓW 3847 STOWARZYSZNI "MAMY WILKI SRCA" ŁÓDZKI ŁĘCZYCKI ŚWINIC WARCKI ŚWINIC WARCKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB 3866 NIPŁNOSPRAWNYCH "NATURA" PODLASKI WYSOKOMAZOWI CKI CICHANOWI C KOZARZ STOWARZYSZNI SPOŁCZNO-KULTURALN 3884 "SŁAWINK" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN LUDOWY KLUB SPORTOWY "CNTRA" W OSTROWI 3905 M OSTROWSKI OSTRÓW WILKOPOLS KI OSTRÓW 3961 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W GACI KALISKIJ KALISKI KOŹMINK GAĆ KALISKA TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWY DWÓR NOWY DWÓR 4001 NOWODWORSKIGO POMORSKI NOWODWORSKI GDAŃSKI GDAŃSKI DĄBROWA DĄBROWA DĄBROWA 4050 ZIMIA I MY CNTRUM DUKACJI KOLOGICZNJ ŚLĄSKI GÓRNICZA GÓRNICZA GÓRNICZA STOWARZYSZNI OPIKI HOSPICYJNJ I PALIATYWNJ 4129 IJANA PAWŁA II W RUDZI ŚLĄSKIJ ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA 4271 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KRASININI LUBLSKI LUBLSKI NIMC KRASININ STOWARZYSZNI OCHRONY I POMOCY RODZINI 4293 ALKOHOLOWJ "SOPRA" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN 4316 STOWARZYSZNI KULTURALN "VIVA ART" W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG 4348 STOWARZYSZNI INTGRACJI SPOŁCZNJ "NA KĘPI" KĘPIŃSKI KĘPNO KĘPNO STOWARZYSZNI RODZICÓW I OPIKUNÓW OSÓB 4478 UPOŚLDZONYCH UMYSŁOWO "WIARA I NADZIJA" MAZOWICKI "STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM 4502 NIPŁNOSPRAWNYM "ŚWITLIK" W PIŃCZOWI" KI PIŃCZOWSKI PIŃCZÓW SKOWRONNO DOLN ZABRZAŃSKI TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIKUNÓW 4507 I PRZYJACIÓŁ DZICI SPCJALNJ TROSKI W ZABRZU ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ 4522 LUBLSKI HOSPICJUM DLA DZICI I MAŁGO KSIĘCIA LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN

3 3 STOWARZYSZNI PRSONA NA RZCZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNGO Z SIDZIBĄ W 4540 RACIBORZU ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ 4 RGIONALN STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB 4562 AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC 4602 FUNDACJA NA RZCZ GALRII PRO ART MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM 4629 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KOŹMINKU KALISKI KOŹMINK KOŹMINK STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW 600- LTNIGO 4674 BIRUNIA ŚLĄSKI TYSKI BIRUŃ BIRUŃ STOWARZYSZNI GMIN DORZCZA GÓRNJ ODRY Z 4694 SIDZIBĄ W RACIBORZU ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ 4736 FUNDACJA POLSKA "ARKA" MAŁOPOLSKI TARNÓW TARNÓW TARNÓW STOWARZYSZNI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZ W 4792 PIRZCHNICY KI KILCKI PIRZCHNICA PIRZCHNICA STOWARZYSZNI PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZ 4836 "FNIX" ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ-BAŁUTY ŁÓDŹ TNISOWY KLUB SPORTOWY "ARKA" STOWARZYSZNI 4849 KULTURY FIZYCZNJ POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZWORNO DOLNOŚLĄSKI STRZLIŃSKI PRZWORNO PRZWORNO 4935 INTGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" DOLNOŚLĄSKI ŚWIDNICKI ŚWIDNICA ŚWIDNICA STOWARZYSZNI NA RZCZ MŁODZIśY SPRAWNJ 5145 INACZJ "ŚMIAŁK" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ 5282 LUBLSKI ZWIĄZK KOSZYKÓWKI W LUBLINI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY RODZINI 5380 SYNAPSA MAZURSKI MRĄGOWSKI MRĄGOWO MRĄGOWO FUNDACJA PROMOCJI I AKRDYTACJI KIRUNKÓW 5496 KONOMICZNYCH MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM "NASZA SZKOŁA" STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ 5622 SZKOŁY PODSTAWOWJ NR 1 W GRONOWI GÓRNYM MAZURSKI LBLĄG LBLĄG GRONOWO GÓRN 5648 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA LUBLSKI PUŁAWSKI NAŁĘCZÓW NAŁĘCZÓW STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH 5684 "NADZIJA" MAŁOPOLSKI CHRZANOWSKI LIBIĄś LIBIĄś 5726 POLSKI ZWIĄZK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAZOWICKI MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ WOJWÓDZKIGO 5820 SZPITALA SPCJALISTYCZNGO W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW LĘDZIŃSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB 5834 NIPŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ŚLĄSKI BIRUŃSKO- LĘDZIŃSKI LĘDZINY LĘDZINY STOWARZYSZNI OŚRODK WSPIRANIA RODZINY W 5861 CHŁMI LUBLSKI CHŁM CHŁM CHŁM STOWARZYSZNI NA RZCZ OCHRONY ZDROWIA I 5877 POMOCY SPOŁCZNJ W MYSŁOWICACH ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ W 5905 MALBORKU POMORSKI MALBORSKI MALBORK MALBORK 5964 FUNDACJA POMOCY SPOŁCZNJ MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI BRZSZCZ BRZSZCZ STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ HARCRSKIGO 6158 ZSPOŁU ARTYSTYCZNGO "KRAJKI" ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ- POLSI ŁÓDŹ 6159 STOWARZYSZNI ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKI ŁÓDZKI ŁÓDZKI WSCHODNI ANDRSPOL JUSTYNÓW 6231 LUDOWY KLUB SPORTOWY "śark" STRONI MAŁOPOLSKI WADOWICKI STRYSZÓW STRONI 6292 STOWARZYSZNI AMAZONK "AGATA" MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN 6479 STOWARZYSZNI "RAZM" MAZURSKI SZCZYCIŃSKI ŚWIĘTAJNO ŚWIĘTAJNO 6751 SOCJALNA FUNDACJA ŹL SŁYSZĄCYCH ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ 6767 FUNDACJA "NRGTYK" MAŁOPOLSKI CHRZANOWSKI TRZBINIA TRZBINIA STOWARZYSZNI "OTWART SRCA" RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ UCZNIÓW NIPŁNOSPRAWNYCH ZSPOŁU SZKÓŁ SPCJALNYCH NR 3 I ŚW.ŁUKASZA W RUDZI 6849 ŚLĄSKIJ ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA STOWARZYSZNI "OSTROWIANI DZICIOM 6873 SPCJALNJ TROSKI" OSTROWSKI OSTRÓW WILKOPOLS KI OSTRÓW OCHOTNICZA STRAś POśARNA W śrdzinach GMINA 6964 PITROWIC WILKI ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI śrdziny 6967 STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ ZWIRZĄT "AZYL" LUBLSKI BIALSKI STOWARZYSZNI "HOSPICJUM" - ORGANIZACJA KATOLICKA PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIJ P.W BOśGO CIAŁA W TUCHOLI BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA POMORSKI TUCHOLSKI TUCHOLA TUCHOLA 7228 FUNDACJA DUKACJI I TWÓRCZOŚCI PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK AS - STOWARZYSZNI WSPIRANIA INICJATYW 7260 LOKALNYCH DOLNOŚLĄSKI WROCŁAWSKI SOBÓTKA SOBÓTKA 7324 OGNISKO TKKF "PRZYJACIL KONIKA" MAŁOPOLSKI KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW 7330 POLSKI ZWIĄZK NIWIDOMYCH OKRĘG LUBLSKI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN 7384 FUNDACJA "MIŁOSIRDZI" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ

4 4 STOWARZYSZNI "CHRYSTUS DLA NARODÓW POLSKA" POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA 7632 STOWARZYSZNI ZIMI LIPOWICKIJ MAŁOPOLSKI CHRZANOWSKI BABIC WYGIŁZÓW FUNDACJA OŚWIATOWA IKS.STANISŁAWA 7646 KONARSKIGO MAŁOPOLSKI KRAKOWSKI KRAKÓW KRAKÓW FUNDACJA DOM RODZINNJ RHABILITACJI DZICI Z 7685 PORAśNIM MÓZGOWYM OPOLSKI OPOL OPOL OPOL TRNOW KOŁO POLSKIGO STOWARZYSZNIA NA 7771 RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOLSKI KOŁO KOŁO OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PITROWICACH 7908 WILKICH GMINA PITROWIC ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI PITROWIC WILKI "PYSKOWICKI NARODZINY" Z SIDZIBĄ W 7912 PYSKOWICACH ŚLĄSKI GLIWICKI PYSKOWIC PYSKOWIC 7966 LUBLSKI STOWARZYSZNI ALZHIMROWSKI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z 7981 UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZI MAZURSKI OSTRÓDZKI OSTRÓDA OSTRÓDA OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LKARTOWI GMINA 8128 PITROWIC WILKI ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI LKARTÓW 8190 STOWARZYSZNI "MISRICORDIA" W ZABRZU ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KORNICACH GMINA 8226 PITROWIC WILKI ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI KORNIC STOWARZYSZNI HOSPICJUM HOMO-HOMINI I ŚW BRATA ALBRTA ŚLĄSKI JAWORZNO JAWORZNO JAWORZNO 8331 STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM W śorach ŚLĄSKI śory śory śory 8536 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "TMPO" KĘTY MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI KĘTY KĘTY 8541 "KIWANIS KLUB PUŁAWY" LUBLSKI PUŁAWSKI PUŁAWY PUŁAWY MAKÓW STOWARZYSZNI "RODZINA KOLPINGA" PRZY PARAFII PODHALAŃSK MAKÓW 8558 P.W. "PRZMININIA PAŃSKIGO" MAŁOPOLSKI SUSKI I PODHALAŃSKI STOWARZYSZNI LOKALN SALZJAŃSKIJ ORGANIZACJI SPORTOWJ RZCZYPOSPOLITJ 8704 POLSKIJ W BYDGOSZCZY POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KROWIARKACH GMINA 8748 PITROWIC WILKI ŚLĄSKI RACIBORSKI PITROWIC WILKI KROWIARKI STOWARZYSZNI RODZIN ZASTĘPCZYCH I 8800 ADOPCYJNYCH "PLIKAN" W GDAŃSKU POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK 8824 ANDRYCHOWSKI KLUB SPORTOWY "BSKID" MAŁOPOLSKI WADOWICKI ANDRYCHÓW ANDRYCHÓW KRAJOW STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI 8838 NIPŁNOSPRAWNYCH " POMOC DZICIOM " MAZOWICKI PŁOCK PŁOCK PŁOCK STOWARZYSZNI RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB 8843 NIPŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ" DĘBICKI DĘBICA DĘBICA "FUNDACJA NA RZCZ PROGRAMU WCZSNGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U 8844 KOBIT GODULA - HOP" ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA IN GRMIO POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA PODLASKI ODDZIAŁ POLSKIGO TOWARZYSTWA 8964 STWARDNINIA ROZSIANGO LUBLSKI BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA 8971 STOWARZYSZNI JAROCIN XXI JAROCIŃSKI JAROCIN JAROCIN 9027 KOLOGICZNY KLUB OBYWATLSKI "CZUWANI" MORSKI SŁAWIŃSKI DARŁOWO DARŁOWO ŚWIBODZIŃSKI ZWIĄZK KRSOWIAN ORGANIZACJA 9080 POśYTKU PUBLICZNGO LUBUSKI ŚWIBODZIŃSKI ŚWIBODZIN ŚWIBODZIN STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I MŁODZIśY 9221 "DOM ANIOŁÓW STRÓśÓW" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC 9238 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SZYDŁOWI KI STASZOWSKI SZYDŁÓW SZYDŁÓW 9284 TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL PODLASKI ZAMBROWSKI ZAMBRÓW ZAMBRÓW ZILONOGÓRSKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 9290 CHORYCH "HOSPICJUM DOMOW" I ŚW. PAWŁA LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY I ROZWOJU INTGRACYJNJ SZKOŁY PODSTAWOWJ NR 5 W 9415 TYCHACH "PIĄTKA DZICIOM" ŚLĄSKI TYCHY TYCHY TYCHY 9458 KLUB SPORTOWY "URSUS" MAZOWICKI GORZÓW GORZÓW WILKOPOLS KI GORZÓW 9505 STOWARZYSZNI "śyci PO PRZSZCZPI" LUBUSKI ZWIĄZK STOWARZYSZŃ FORUM LUBLSKICH 9613 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN 9649 OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BRZSZCZACH MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI BRZSZCZ BRZSZCZ 9681 ZRZSZNI SZLACHTY HRBU "SAS" POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK 9730 KIWANIS INTRNATIONAL KLUB PRO ART W GDAŃSKU POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK OSTROWSKI STOWARZYSZNI OSÓB CHORYCH NA 9969 STWARDNINI ROZSIAN OSTROWSKI OSTRÓW WILKOPOLS KI OSTRÓW POLSKI STOWARZYSZNI PDAGOGÓW I 9970 ANIMATORÓW KLANZA LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START" MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN STOWARZYSZNI NA RZCZ SZKOLNICTWA SPCJALNGO W TCZWI POMORSKI TCZWSKI TCZW TCZW INTGRACYJN STOWARZYSZNI RHABILITACYJNO- SPORTOW CULANI MAZOWICKI WARSZAWSKI URSYNÓW

5 WŁOCŁAWSKI TOWARZYSTWO NAUKOW STOWARZYSZNI "IDOKAN POLSKA" RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW KLUB SPORTOWY "TMPO" KOLBUSZOWSKI CMOLAS CMOLAS LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZŁ" PSARY-BABINICA ŚLĄSKI LUBLINICKI WOŹNIKI PSARY OCHOTNICZA STRAś POśARNA W SROKOMLI LUBLSKI ŁUKOWSKI SROKOMLA SROKOMLA POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZI SZCZCIŃSKIM MORSKI STARGARDZKI STARGARD SZCZCIŃSKI STARGARD SZCZCIŃSKI KATOWICKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB STARSZYCH,NIPŁNOSPRAWNYCH I OCZKUJĄCYCH WSPARCIA "OPOKA" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "BARYCZ" OSTROWSKI PRZYGODZIC JANKÓW PRZYGODZKI STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM NIPŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNINIU, RHABILITACJI I RWALIDACJI ORAZ BZROBOTNYM I POSZUKUJĄCYM PRACY W UAKTYWNINIU ZAWODOWYM "INTGRACJA" KI SANDOMIRSKI SANDOMIRZ SANDOMIRZ STOWARZYSZNI "CNTRUM ROZWOJU KONOMICZNGO PASŁĘKA" MAZURSKI LBLĄSKI PASŁĘK PASŁĘK POMORSKI WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK ORATORIUM I ŚW. JANA BOSKO PRZY BAZYLIC NAJŚWIĘTSZGO SRCA JZUSOWGO W WARSZAWI MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM DOBRZYŃSKO-KUJAWSKI TOWARZYSTWO KULTURALN POMORSKI WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU JAROSŁAWSKI JAROSŁAW JAROSŁAW STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W PASŁĘKU MAZURSKI LBLĄSKI PASŁĘK PASŁĘK KI STOWARZYSZNI DZIDZICTWA PRZMYSŁOWGO KI KILC KILC KILC KLUB INTLIGNCJI KATOLICKIJ W BILSKU-BIAŁJ ŚLĄSKI BILSKO-BIAŁA BILSKO- BIAŁA BILSKO-BIAŁA "FUNDACJA RYSZARDA KRAUZ" POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA TOWARZYSTWO MUZYCZN I DWINA KOWALIKA MAZOWICKI WARSZAWSKI WILANÓW STOWARZYSZNIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZSPOŁU TAŃCA LUDOWGO "LSZCZYNIACY" W ŚWIDNIKU LUBLSKI ŚWIDNICKI ŚWIDNIK ŚWIDNIK NIZALśN TOWARZYSTWO WĘDKARSKI W KWIDZYNI POMORSKI KWIDZYŃSKI KWIDZYN KWIDZYN SULCHOWSKI STOWARZYSZNI " AMAZONK " LUBUSKI ZILONOGÓRSKI SULCHÓW SULCHÓW ŚLĄSKI STOWARZYSZNI DUKACJI I RHABILITACJI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "AKCNT" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC GÓRNOŚLĄSKI TOWARZYSTWO CHARYTATYWN ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC ORATORIUM I ŚW. JANA BOSKO ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI "NASZ DZICI" PILSKI WYRZYSK WYRZYSK STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU ODDZIAŁU CHORÓB WWNĘTRZNYCH SZPITALA WOJWÓDZKIGO IMIKOŁAJA KOPRNIKA W GDAŃSKU POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB POTRZBUJĄCYCH "ŚWIATŁO I CINI" POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK POLSKI STOWARZYSZNI DIABTYKÓW ODDZIAŁ WOJWÓDZKI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH I INTGRACJI ŚRODOWISKOWJ "SZANSA" POMORSKI CZŁUCHOWSKI CZARN CZARN STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG OGÓLNOPOLSKA FDRACJA ORGANIZACJI OSÓB NISPRAWNYCH RUCHOWO LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POMORSKIGO MUZUM WOJSKOWGO POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I MŁODZIśY NIPŁNOSPRAWNJ W KONICWAŁDZI POMORSKI SZTUMSKI SZTUM KONICWAŁD OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KĘPNI KĘPIŃSKI KĘPNO KĘPNO STOWARZYSZNI KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY " KARAN " MAZOWICKI RADOM RADOM RADOM ŁOMśYŃSKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" POD WZWANIM ŚWIĘTGO DUCHA PODLASKI ŁOMśYŃSKI ŁOMśA ŁOMśA SPOŁCZN TOWARZYSTWO OŚWIATOW MAZOWICKI STOWARZYSZNI LOKALN SALZJAŃSKIJ ORGANIZACJI SPORTOWJ PRZY PARAFII ŚW. TRSY ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI NA RZCZ WIJSKICH DZICI I OSÓB W PODSZŁYM WIKU MAZOWICKI WARSZAWSKI OCHOTA BILAŃSKI STOWARZYSZNI RODZIN OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH MAZOWICKI WARSZAWSKI BILANY STOWARZYSZNI "NASZ ZDROWI" W STRZYśOWI STRZYśOWSKI STRZYśÓW STRZYśÓW

6 LIONS CLUB KROTOSZYN KROTOSZYŃSKI KROTOSZYN KROTOSZYN RZSZOWSKI STOWARZYSZNI OCHRONY ZWIRZĄT W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW LUBLSKI FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH - SJMIK WOJWÓDZKI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI "SZKOLNIAK" MAZURSKI OSTRÓDZKI MAŁDYTY SZYMONOWO STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNJ "CANTICA CANTAMUS" PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK KŁODNICKI TOWARZYSTWO SPORTOW KTS "KŁODNICA" W KĘDZIRZYNI KOŹLU OPOLSKI KĘDZIRZYŃSKO- KOZILSKI KĘDZIRZYN- KOŹL KĘDZIRZYN- KOŹL STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z NIPŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTLKTUALNĄ LUBLSKI OPOLSKI PONIATOWA PONIATOWA ŚWIBODZIŃSKI TOWARZYSTWO OŚWIATOW LUBUSKI ŚWIBODZIŃSKI ŚWIBODZIN ŚWIBODZIN POLSKI ZWIĄZK NIWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI ŚLĄSKI CHORZÓW CHORZÓW CHORZÓW SAMODZILN KOŁO TRNOW SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OSWIATOWGO NR 102 MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM HOSPICJUM DOMOW I KS.UGNIUSZA DUTKIWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW.KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU ŚLĄSKI JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ JASTRZĘBI- ZDRÓJ BRACTWO KURKOW MIASTA RYBNIKA Z SIDZIBĄ W RYBNIKU ŚLĄSKI RYBNIK RYBNIK RYBNIK STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM NIPŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ W MYSŁOWICACH ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC ŚLĄSKI TOWARZYSTWO GOSPODARCZ PRO UROPA ŚLĄSKI RACIBORSKI RACIBÓRZ RACIBÓRZ ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZK SPORTOWY ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI ROZWOJU WZORNICTWA "DSIGN" MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN KARMLICKA OCHOTNICZA STRAś POśARNA W TRUTOWI POMORSKI LIPNOWSKI KIKÓŁ WOLA INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZM DOLNOŚLĄSKI WOŁOWSKI WOŁÓW WOŁÓW TOWARZYSTWO POLSKA NIMCY W GDAŃSKU POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK ZILONOGÓRSKI UNIWRSYTT TRZCIGO WIKU LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI ŚWIĘTGO FILIPA NRUSZA Z SIDZIBĄ W RUDZI ŚLĄSKIJ ŚLĄSKI RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA FUNDACJA "DWÓR W PODSTOLICACH" WRZSIŃSKI NKLA PODSTOLIC STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM NIPŁNOSPRAWNYM "JSTŚMY RAZM" POMORSKI LĘBORSKI LĘBORK LĘBORK STOWARZYSZNI "CZŁOWIK CZŁOWIKOWI..." KI SANDOMIRSKI ZAWICHOST PIOTROWIC MŁODZIśOWY KLUB KOSZYKÓWKI MDK KILC KI KILC KILC KILC AMRYKAŃSKO-POLSKI STOWARZYSZNI OŚWIATOW POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA STOWARZYSZNI "RODZINA MIŁOŚCI OFIARNJ" POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ STOWARZYSZNI DUKACYJN "INTGRITAS" RODZINA SZKOŁA - ŚRODOWISKO DOLNOŚLĄSKI WAŁBRZYSKI WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 162 SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI OPIKI SPOŁCZNJ BANK OTWARTYCH SRC POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK ODDZIAŁ TRNOWY POLSKIGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALCTWM MAZOWICKI CICHANOWSKI CICHANÓW CICHANÓW STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY LUDZIOM STARYM NIPŁNOSPRAWNYM I POTRZBUJĄCYM OPIKI "SNIOR" MORSKI KOŁOBRZSKI DYGOWO PIOTROWIC ŁÓDZKI TOWARZYSTWO OPIKI NAD ZWIRZĘTAMI ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY RODZINI I POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W ZWOLNIU MAZOWICKI ZWOLŃSKI ZWOLŃ ZWOLŃ "FUNDACJA TVN NI JSTŚ SAM" MAZOWICKI STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ ZSPOŁU "DINO" MAŁOPOLSKI WADOWICKI ANDRYCHÓW ANDRYCHÓW POLSKI TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZICIĘCYCH PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK OLSZTYŃSKI STOWARZYSZNI HOSPICYJN "PALIUM" MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI" OSTRZSZOWSKI DORUCHÓW DORUCHÓW SPOŁCZNY RUCH TRZŹWOŚCI W PIRZCHNICY KI KILCKI PIRZCHNICA PIRZCHNICA RZSZOWSKI TOWARZYSTWO POMOCY I ŚW. BRATA ALBRTA W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW ŚLĄSKI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC TOWARZYSTWO NA RZCZ RHAB.ZDROW.IPROF.F.CHRAPKIWICZA CHAPVILL'A STRZYśOWSKI STRZYśÓW STRZYśÓW

7 7 STOWARZYSZNI KLUBU SPORTOWGO GRYF GORĘCZYNO POMORSKI KARTUSKI SOMONINO GORĘCZYNO FUNDACJA KONOMISTÓW ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I MŁODZIśY SPRAWNJ INACZJ W TRZBOWNISKU RZSZOWSKI TRZBOWNIS KO TRZBOWNISK O STOWARZYSZNI NA RZCZ NIPŁNOSPRAWNYCH SPS ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TAŃCA - KLUB TAŃCA TOWARZYSKIGO "DśT RZSZÓW-BOGUCHWAŁA" W BOGUCHWAŁ BOGUCHWAL RZSZOWSKI A BOGUCHWAŁA TOWARZYSTWO MUZYCZN W CZĘSTOCHOWI ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHO WA CZĘSTOCHOW A STOWARZYSZNI NA RZCZ KOLOGICZNGO ROZWOJU GMIN "SOKÓŁ" Z SIDZIBĄ W PRZYKONI TURCKI PRZYKONA PRZYKONA STOWARZYSZNI ROZWOJU GMINY CMOLAS KOLBUSZOWSKI CMOLAS CMOLAS TOWARZYSTWO KRZWINIA KULTURY FIZYCZNJ W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW FUNDACJA SIATKÓWKI PLAśOWJ MAZOWICKI LUBLSKI ZWIĄZK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PARSĘTY MORSKI BIAŁOGARDZKI BIAŁOGARD BIAŁOGARD KOMITT ROZBUDOWY SZPITALA W NOWYM MIŚCI LUBAWSKIM MAZURSKI NOWOMIJSKI NOW MIASTO LUBAWSKI NOW MIASTO LUBAWSKI POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W PRZMYŚLU PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL LBLĄSKI TOWARZYSTWO KULTURALN MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG STOWARZYSZNI "NASZ RYMANÓW" KROŚNIŃSKI RYMANÓW RYMANÓW PRZMYSKI KLUB SPORTU I RKRACJI NIWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "PODKARPACI" PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL FUNDACJA "śyjmy ZDROWO" MAZOWICKI KOMITT POMOCY DLA ZWIRZĄT ŚLĄSKI TYCHY TYCHY TYCHY STOWARZYSZNI RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZICI NIWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "BLIśJ ŚWIATA" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN NADOBRZAŃSKI KLUB PŁTWONURKÓW "OBRA" LUBUSKI MIĘDZYRZCKI SKWIRZYNA SKWIRZYNA STOWARZYSZNI KLUB ABSTYNNTA "ANIMUS" LUBLSKI OPOLSKI PONIATOWA PONIATOWA LUDOWY KLUB SPORTOWY "TRZBOWNISKO" W TRZBOWNISKU RZSZOWSKI TRZBOWNIS KO TRZBOWNISK O STOWARZYSZNI NA RZCZ OPIKI DŁUGOTRMINOWJ I POMOCY SPOŁCZNJ "DOM POD SŁOŃCM" W TORUNIU POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ STOWARZYSZNI MŁODZIśY KATOLICKIJ "WOLNI OD UZALśNIŃ" STALOWOWOLSKI ZALSZANY KOTOWA WOLA STOWARZYSZNI PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZśA RA-ART POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA "TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU ZIMI KLCZWSKIJ" KONIŃSKI KLCZW KLCZW STOWARZYSZNI RHABILITACYJN KOBIT PO STALOWA STALOWA MASTKTOMII "AMAZONKA" STALOWOWOLSKI WOLA WOLA GDAŃSKI STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHIMRA POMORSKI SOPOT SOPOT SOPOT FUNDACJA "POKOLNIA-POKOLNIOM" MAZOWICKI PRUSZKOWSKI PRUSZKÓW PRUSZKÓW STOWARZYSZNI NIWIDOMYCH POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI MISZKAŃCÓW SŁUśWA MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM OGÓLNOPOLSKI TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI I MŁODZIśY STALOWA STALOWA NIPŁNOSPRAWNJ "SZANSA" STALOWOWOLSKI WOLA WOLA OSTROWIC OSTROWIC "STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB BZROBOTNYCH" W ŚWIĘTOKRZY OSTROWCU KIM KI OSTROWICKI SKI KI STOWARZYSZNI OPIKI HOSPICYJNJ I PALIATYWNJ "HOSPICJUM" W CHORZOWI ŚLĄSKI CHORZÓW CHORZÓW CHORZÓW LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZABORZANKA" W ZABORZU MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI OŚWIĘCIM ZABORZ STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM CHIRURGICZNI CHORYM POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK TOWARZYSTWO SZKOLN IRJA ŚLĄSKI BILSKO-BIAŁA BILSKO- BIAŁA BILSKO-BIAŁA KLUB śglarski "AUGUST" PODLASKI AUGUSTOWSKI AUGUSTÓW AUGUSTÓW TOWARZYSTWO OCHRONY DZIDZICTWA KULTUROWGO "KAZIMIRSKA FARA" LUBLSKI PUŁAWSKI KAZIMIRZ DOLNY KAZIMIRZ DOLNY STOWARZYSZNI OTWARTYCH SRC AKTYWNYCH KOBIT /SOS/ W OLKUSZU MAŁOPOLSKI OLKUSKI OLKUSZ OLKUSZ

8 8 STOWARZYSZNI RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH KI SKARśYSKI SKARśYSKO- KAMINNA SKARśYSKO- KAMINNA STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" W DĄBROWI TARNOWSKIJ MAŁOPOLSKI DĄBROWSKI DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA TARNOWSKA STOWARZYSZNI AKTYWNJ RHABILITACJI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW DICZJALNA FUNDACJA OBRONY śycia W OPOLU OPOLSKI OPOL OPOL OPOL STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ NIWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI DRUGA STRFA MAZOWICKI WARSZAWSKI BILANY RGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W PRZMYŚLU PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL STOWARZYSZNI NA RZCZ SZKOŁY W ODRACH I ROZWOJU LOKALNGO POMORSKI CHOJNICKI CZRSK ODRY STOWARZYSZNI "NASZ DZICI" LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA SKARśYSKI KLUB "AMAZONK" W SKARśYSKU KAMINNJ KI SKARśYSKI SKARśYSKO- KAMINNA SKARśYSKO- KAMINNA STOWARZYSZNI "PROMYK" MORSKI ŚWIDWIŃSKI ŚWIDWIN ŚWIDWIN KRAJOW TOWARZYSTWO AUTYZMU-ODDZIAŁ W KILCACH KI KILC KILC KILC OCHOTNICZA STRAś POśARNA W POGRODZIU MAZURSKI LBLĄSKI TOLKMICKO POGRODZI SZCZYCIŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARAT MAZURSKI SZCZYCIŃSKI SZCZYTNO SZCZYTNO STOWARZYSZNI POMOCY RODZINI ZAGROśONJ PATOLOGIĄ SPOŁCZNĄ "POSTIS" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI "RUCH KOBIT DO WALKI Z RAKIM PIRSI UROPA DONNA" PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL HOSPICJUM IŚW.MAKSYMILIANA KOLBGO W KOSZALINI MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN STOWARZYSZNI DZIAŁAJĄC NA RZCZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNI I ICH RODZIN "PRZYSTAŃ" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ FUNDACJA ŚW.FRANCISZKA"POMÓś ZWIRZĘTOM- KONSTANCIN- KONSTANCIN NASZYM MAŁYM BRACIOM" MAZOWICKI PIASCZYŃSKI JZIORNA JZIORNA STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZNIM SAMODZILNOŚCI śyciowj "AGIS" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GARDZINIC Z SIDZIBĄ W GARDZINICACH LUBLSKI ŚWIDNICKI PIASKI GARDZINIC I MAZURSKI STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM Z NIPŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ I NIPŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘśONĄ W OLSZTYNI MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN KLUB RKRACYJNO-SPORTOWY "KSTRIM-GORLIC" MAŁOPOLSKI GORLICKI GORLIC GORLIC KLUB MOTOCYKLOWY - CORVUS DOLNOŚLĄSKI OLŚNICKI OLŚNICA OLŚNICA MIJSKI KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W ORNCI MAZURSKI LIDZBARSKI ORNTA ORNTA STOWARZYSZNI INTGRACJI SPOŁCZNJ "RODZINA" MAŁOPOLSKI GORLICKI UŚCI GORLICKI WYSOWA- ZDRÓJ GALICYJSKI KLUB GÓRSKI MAŁOPOLSKI CHRZANOWSKI CHRZANÓW CHRZANÓW OCHOTNICZA STRAś POśARNA MORSKI ŚWIDWIŃSKI POŁCZYN- ZDRÓJ POŁCZYN ZDRÓJ OCHOTNICZA STRAś POśARNA W TŁUCZANI MAŁOPOLSKI WADOWICKI BRZŹNICA TŁUCZAŃ 25 SAMODZILN KOŁO TRNOW SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO MAZOWICKI WARSZAWSKI URSUS STOWARZYSZNI NA RZCZ CHŁMSKIGO CNTRUM RHABILITACJI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "ACTIVUM" LUBLSKI CHŁM CHŁM CHŁM FUNDACJA "MDYK" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM TOWARZYSTWO SPOŁCZNO-KULTURALN NIMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM OPOLSKI OPOL OPOL OPOL KLUB SPORTOWY "POGOŃ" MORSKI ŚWIDWIŃSKI POŁCZYN- ZDRÓJ POŁCZYN ZDRÓJ ZSPÓŁ PIŚNI I TAŃCA "ZIMIA BYDGOSKA" POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ STOWARZYSZNI KOBIT PO MASTKTOMII "KLUB SĄDCKICH AMAZONK" I HLNY WŁODARCZYK W NOWYM SĄCZU MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ MUROWANA FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZN ŚW.FRANCISZKA POZNAŃSKI GOŚLINA KAMIŃSKO POLSKI STOWARZYSZNI LUDZI CIRPIĄCYCH NA PADACZKĘ PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK KALISKI TOWARZYSTWO OPIKI PALIATYWNJ KALISZ KALISZ KALISZ ZSPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "LAZURKI" MAZOWICKI WARSZAWSKI BMOWO KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" ŁAŃCUCKI RAKSZAWA RAKSZAWA

9 LUDOWY KLUB SPORTOWY"LŃCZ"W LŃCZACH MAŁOPOLSKI WADOWICKI KALWARIA ZBRZYDOW SKA LŃCZ FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA W SZCZUCINI MAŁOPOLSKI DĄBROWSKI SZCZUCIN SZCZUCIN STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM MAZOWICKI GARWOLIŃSKI GARWOLIN GARWOLIN STOWARZYSZNI KOBIT PO CHOROBI RAKA PIRSI "ANNA" MORSKI ŚWINOUJŚCI ŚWINOUJŚCI ŚWINOUJŚCI STOWARZYSZNI NIPŁNOSPRAWNYCH POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA RGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIWIDOMYM ŚLĄSKI CHORZÓW CHORZÓW CHORZÓW ZRZSZNI KASZUBSKO-POMORSKI ODDZIAŁ W GDYNI POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA FUNDACJA "ZAMK SIWIRSKI" I KSIĘSTWA SIWIRSKIGO ŚLĄSKI BĘDZIŃSKI SIWIRZ SIWIRZ STOWARZYSZNI POMOCY NIPŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAśNIM DZICIĘCYM DĘBICKI DĘBICA DĘBICA STOWARZYSZNI "DAJMY DZICIOM MIŁOŚĆ" MAŁOPOLSKI TARNÓW TARNÓW ZGŁOBIC FUNDACJA "PODZIL SIĘ Z INNYMI" IMINIA HNRYKI RUDZKIJ ŚLĄSKI ZAWIRCIAŃSKI ZAWIRCI ZAWIRCI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWORK "AMICI DI TWORKI" MAZOWICKI PRUSZKOWSKI PRUSZKÓW PRUSZKÓW FUNDACJA HUMANITARNA POMORSKI WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK WŁOCŁAWK STOWARZYSZNI SPOŁCZN "DZICIOM BISZCZADZKIJ SZKOŁY W ZATWARNICY" BISZCZADZKI LUTOWISKA ZATWARNICA STOWARZYSZNI PROMOCJI I ROZWOJU WSI HANDZLÓWKA ŁAŃCUCKI ŁAŃCUT HANDZLÓWKA FUNDACJA NA RZCZ OCHRONY OBYWATLI ŁÓDZKI ZGIRSKI ZGIRZ ZGIRZ STOWARZYSZNI RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZICI I MŁODZIśY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZĆ ŚWIAT" MAZOWICKI SAMODZILN KOŁO TRNOW NR. 10 W MILANÓWKU SPOŁ.TOW.OŚWIATOWGO MAZOWICKI GRODZISKI MILANÓWK MILANÓWK STOWARZYSZNI POMOCY "LARUM" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW OCHOTNICZA STRAś POśARNA LUBUSKI śarski ŁĘKNICA ŁĘKNICA MILCKI STOWARZYSZNI CHORYCH NA STWARDNINI ROZSIAN W MILCU MILCKI MILC MILC STOWARZYSZNI MAUS LUBLSKI LUBLSKI NIDRZWICA DUśA KRĘśNICA JARA STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI Z ASTMĄ, CHOROBAMI RUMATYCZNYMI ORAZ MUKOWISCYDOZĄ LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI NA RZCZ CHORYCH, NIPŁNOSPRAWNYCH I POTRZBUJĄCYCH POMOCY I MATKI TRSY W śołyni ŁAŃCUCKI śołynia śołynia STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW MUZYKI IPROF.JANA SKOWROŃSKIGO. MAŁOPOLSKI GORLICKI GORLIC GORLIC STOWARZYSZNI "JDN ŚWIAT" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIGO "PROMYK" MAZURSKI IŁAWSKI IŁAWA IŁAWA KI STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM, MŁODZIśY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZNIAMI KI KILC KILC KILC STOWARZYSZNI NA RZCZ TWORZNIA PRZYJAZNGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZGO DZICI I MŁODZIśY IŁAWSKIJ "PRZYSTAŃ" MAZURSKI IŁAWSKI IŁAWA IŁAWA ZILONOGÓRSKI TOWARZYSTWO DUKACYJN "CIVILITAS" LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI ROZWOJU SOŁCTWA KRZYWA MAŁOPOLSKI GORLICKI SĘKOWA WOŁOWIC STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM NIPŁNOSPRAWNYM "PODAJMY SOBI RĘC" LUBLSKI CHŁM CHŁM CHŁM POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM - KOŁO W RYMANOWI KROŚNIŃSKI RYMANÓW RYMANÓW KOLSKI STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZJ" KOLSKI KOŁO KOŁO STOWARZYSZNI RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "PRZBUDZON NADZIJ" CHODZISKI CHODZIś CHODZIś TOWARZYSTWO KRZWINIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINI JAROCIŃSKI JAROCIN JAROCIN STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW JASŁA I RGIONU JASILSKIGO JASILSKI JASŁO JASŁO TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIJ KI KILC KILC KILC "STOWARZYSZNI OBRONY PRAW CZŁOWIKA" DĘBICKI DĘBICA DĘBICA LĘBORSKI KLUB BIGACZA IMINIM "BRACI PTK" POMORSKI LĘBORSKI LĘBORK LĘBORK STOWARZYSZNI RODZIN I OPIKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNI "RODZINA" W SZCZCINI MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN STOWARZYSZNI WŁAŚCICILI DOMKÓW RKRACYJNYCH OŚRODKA WYPOCZYNKU DORAŹNGO W ORZYSZU MAZURSKI PISKI ORZYSZ ORZYSZ

10 FUNDACJA "ZWIRZĘTA I MY" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI "TATR WĘGAJTY" MAZURSKI OLSZTYŃSKI JONKOWO WĘGAJTY STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU SPOŁCZNGO "STRICT" MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DANKOWIC ŚLĄSKI BILSKI WILAMOWIC DANKOWIC POLSKI TOWARZYSTWO WALKI Z KALCTWM ODDZIAŁ W PRZMYŚLU PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN KOLOGICZN STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ ŁĘśYC TRÓJMIJSKIGO PARKU KRAJOBRAZOWGO POMORSKI WJHROWSKI WJHROWO GŁODÓWKO STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ DZICI SPCJALNJ TROSKI I LSZKA GRAJKA POZNAŃSKI SWARZĘDZ SWARZĘDZ TOWARZYSTWO ZSPOŁU PIŚNI I TAŃCA "OSTROWIACY"W OSTROWI JAROSŁAWSKI RADYMNO OSTRÓW POLSKI TOWARZYSTWO CHORÓB NRWOWO MIĘŚNIOWYCH MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI UNIWRSYTT LUDOWY RZMIOSŁA ARTYSTYCZNGO SANOCKI BUKOWSKO WOLA SĘKOWA CZLADZKI STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM Z UPOŚLDZNIM PSYCHO - RUCHOWYM ŚLĄSKI BĘDZIŃSKI CZLADŹ CZLADŹ - PIASKI STOWARZYSZNI RODZIN NA RZCZ DZICI "SPRAWNYCH INACZJ" ŚLĄSKI JAWORZNO JAWORZNO JAWORZNO KOCIWSKI STOWARZYSZNI POMOCY DZICKU I RODZINI POMORSKI STAROGARDZKI STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OCHRONY ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI WOŁOWSKI WOŁÓW WOŁÓW GOŚCIRADÓ STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ GOŚCIRADOWA LUBLSKI KRAŚNICKI W GOŚCIRADÓW LUBLSKI OŚRODK SAMOPOMOCY LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN FUNDACJA POMOCY SAMOTNJ MATC "PRO-VITA" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ KRASNYSTA STOWARZYSZNI INTGRACYJN "MAGNUM BONUM" LUBLSKI KRASNOSTAWSKI W KRASNYSTAW GDAŃSKA FUNDACJA WODY POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK ZWIĄZK BIUR PORAD OBYWATLSKICH MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM KI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH KI KILC KILC KILC SALZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZCZYPOSPOLITJ POLSKIJ "SALOS RP" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI NA RZCZ UCZNIÓW I ABSOLWNTÓW ZS NR 105 ORAZ ICH RODZIN "TRWANI" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI KULTURALNO-OŚWIATOW "PIAST" WOLA IWINCNTGO WITOSA MAŁOPOLSKI TARNOWSKI TARNÓW RZĘDZIŃSKA POLSKI TOWARZYSTWO WALKI Z KALCTWM ODDZIAŁ W TARNOWI MAŁOPOLSKI TARNÓW TARNÓW TARNÓW TOWARZYSTWO POMOCY DZICIOM I MŁODZIśY Z CUKRZYCĄ ŚLĄSKI GLIWIC GLIWIC GLIWIC OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PRZĄSŁAWIU KI JĘDRZJOWSKI JĘDRZJÓW PRZĄSŁAW TOWARZYSTWO CHARYTATYWN "RODZINA" ŚLĄSKI WODZISŁAWSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI POLSKI TOWARZYSTWO CHORÓB NRWOWO MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ RGIONALNY W ŁODZI ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ FUNDACJA "DAR-TOM" LUBUSKI ZILONOGÓRSKI ZILONA GÓRA RACULA KLUB ZONTA MAZOWICKI WARSZAWSKI MOKOTÓW STOWARZYSZNI ZSPÓŁ PIŚNI I TAŃCA ZIMI LUBLSKIJ I WANDY KANIOROWJ LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN FUNDACJA "POMOC DZICIOM SPCJALNJ TROSKI" MAŁOPOLSKI MYŚLNIC MYŚLNIC MYŚLNIC ZILONOGÓRSKI TOWARZYSTWO ŚPIWACZ "CANTORS" LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA FUNDACJA POMOCY DZICIOM SPCJALNJ TROSKI, INWALIDOM I MRYTOM BRANśY TRANSPORTOWJ MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI RODZIN KATOLICKICH DICZJI LBLĄSKIJ P.W. ŚW.JÓZFA POMORSKI KWIDZYŃSKI KWIDZYN KWIDZYN KLUB WYSOKOGÓRSKI - KRAKÓW MAŁOPOLSKI KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA śory ŚLĄSKI śory śory śory STOWARZYSZNI OPIKI NAD DZIĆMI "ORATORIUM" I BŁOGOSŁAWIONGO KSIĘDZA BRONISŁAWA STALOWA STALOWA MARKIWICZA STALOWOWOLSKI WOLA WOLA RADOMSKI TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI MAZOWICKI RADOM RADOM RADOM FUNDACJA "O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJNNJ RP" POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA BRODNICKI STOWARZYSZNI OŚWIATOW POMORSKI BRODNICKI BRODNICA BRODNICA

11 11 LUDOWY KLUB SPORTOWY "HUCINA" W HUCINI STASZÓWC KOLBUSZOWSKI NIWISKA HUCINA STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM PO LCZNIU ONKOLOGICZNYM OPOLSKI OPOL OPOL OPOL STOWARZYSZNI PSYCHOLOGÓW CHRZŚCIJAŃSKICH MAZOWICKI MIĘDZYRZCKI STOWARZYSZNI TATRALN W MIĘDZYRZCU PODLASKIM LUBLSKI BIALSKI MIĘDZYRZC PODLASKI MIĘDZYRZC PODLASKI OCHOTNICZA STRAś POśARNA W JODŁÓWC WAŁKI MAŁOPOLSKI TARNOWSKI TARNÓW JODŁÓWKA WAŁKI DOBRZJOWIC OCHOTNICZA STRAś POśARNA W DOBRZJOWICACH DOLNOŚLĄSKI GŁOGOWSKI śukowic STOWARZYSZNI OCHRONY ZDROWIA "PRO FMINA" DOLNOŚLĄSKI WAŁBRZYSKI WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH POLSKI STOWARZYSZNI PDAGOGÓW I CZĘSTOCHO CZĘSTOCHOW PSYCHOLOGÓW "MACIRZ" ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWA WA A ZRZSZNI SPORTOW INWALIDÓW "START" W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW OGÓLNOPOLSKI STOWARZYSZNI WSPIRANIA RODZIN Z PRDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIDZICZNYCH MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN STOWARZYSZNI "AMAZONKI" - - CNTRUM MAZOWICKI WARSZAWSKI URSYNÓW DĄBROWA DĄBROWA DĄBROWA DĄBROWSKI STOWARZYSZNI RODZIN W KRYZYSI ŚLĄSKI GÓRNICZA GÓRNICZA GÓRNICZA LUBUSKI TOWARZYSTWO MUZYCZN I HNRYKA WINIAWSKIGO W ZILONJ GÓRZ LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI POMOCY NA RZCZ DZICI I MŁODZIśY WIJSKIJ "SZANSA" W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG WOJWÓDZKI ZRZSZNI LUDOW ZSPOŁY SPORTOW OPOLSKI OPOL OPOL OPOL STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM - "NADZIJA" Z SIDZIBĄ W SOŚNICOWICACH ŚLĄSKI GLIWICKI SOŚNICOWIC SOŚNICOWIC "POROZUMINI ZIMI KRASNOSTAWSKIJ" Z SIDZIBĄ W KRASNYMSTAWI LUBLSKI KRASNOSTAWSKI KRASNYSTA W KRASNYSTAW POLSKA FUNDACJA I ROBRTA SCHUMANA MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM TOWARZYSTWO KOŚCIUSZKOWSKI W POŁAŃCU KI STASZOWSKI POŁANIC POŁANIC "DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZCZ ROZWOJU DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ ZILONA TRNOWY KOMITT OCHRONY PRAW DZICKA LUBUSKI ZILONA GÓRA GÓRA ZILONA GÓRA "HANDICAP" STOWARZYSZNI NA RZCZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZICKA O OBNIśONJ SPRAWNOŚCI DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOSZNJ OPOLSKI KRAPKOWICKI STRZLCZKI MOSZNA CNTRUM SZKOLNIA SPORTOWGO MŁODZIśY "ORŁY RZSZÓW" RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW OCHOTNICZA STRAś POśARNA OPOLSKI STRZLCKI UJAZD STARY UJAZD FUNDACJA NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁCZNGO LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCGO MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM FUNDACJA SZKOŁY RYCRSKIJ POMORSKI BRODNICKI BRODNICA BRODNICA PUCKI STOWARZYSZNI WSPIRAJĄC OSOBY NIPŁNOSPRAWN UMYSŁOWO "RAZM" POMORSKI PUCKI PUCK PUCK FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" LUBUSKI GORZOWSKI KOSTRZYN KOSTRZYN STOWARZYSZNI RODZICÓW DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH "ISKRA" MAZOWICKI WARSZAWSKI BMOWO PUŁAWSKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" LUBLSKI PUŁAWSKI PUŁAWY PUŁAWY TOWARZYSTWO ZIMI KOZILSKIJ W KĘDZIRZYNI KOŹLU OPOLSKI KĘDZIRZYŃSKO- KOZILSKI KĘDZIRZYN- KOŹL KĘDZIRZYN- KOŹL JAROSŁAWSKI KLUB SPORTOWY-1909 JAROSŁAWSKI JAROSŁAW JAROSŁAW FUNDACJA I WOJSKOWJ AKADMII MDYCZNJ ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ PROFSJONALN CNTRUM NAUKI JAZDY - POLSKA MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI ROZWOJU GMINY KURZĘTNIK MAZURSKI NOWOMIJSKI KURZĘTNIK KURZĘTNIK ODDZIAŁ MAZURSKI POLSKIGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN FUNDACJA "PODARUJ SRC INNYM" ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI I MŁODZIśY NIPŁNOSPRAWNJ RUCHOWO LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN FUNDACJA "CHÓR STULIGROSZA - POZNAŃSKI SŁOWIKI" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMRALNJ I ORGANOWJ PODLASKI HAJNOWSKI HAJNÓWKA HAJNÓWKA

12 STOWARZYSZNI "ARTYŚCI NA BRUKU" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW FUNDACJA ROZWOJU RGIONU GOŁDAP MAZURSKI GOŁDAPSKI GOŁDAP GOŁDAP STOWARZYSZNI NA RZCZ WSPIRANIA PORADNI LCZNIA OSTOPOROZY I POMOCY OSOBOM STALOWA STALOWA NIPŁNOSPRAWNYM STALOWOWOLSKI WOLA WOLA STOWARZYSZNI HOSPICJUM OPOLSKI OPOLSKI OPOL OPOL OPOL FUNDACJA "POMOC KOBITOM I DZICIOM (ROZWÓD, PRZMOC, GŁÓD)" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM FUNDACJA IKSIĘDZA PRAŁATA FRANCISZKA KAROLA RACZYŃSKIGO MAZOWICKI PRUSZKOWSKI PRUSZKÓW PRUSZKÓW TOWARZYSTWO GIMNASTYCZN "SOKÓŁ" W WŁOSZAKOWI WŁOSZAKOWIC WŁOSZAKOWICACH LSZCZYŃSKI C TOWARZYSTWO POMOCY I ŚW. BRATA ALBRTA KOŁO NOWY W SKOSZYNI KI OSTROWICKI WAŚNIÓW SKOSZYN STOWARZYSZNI HOSPICYJNO-PALIATYWN "HOSPICJUM PŁOCKI" POD WZW. ŚW. URSZULI LDÓCHOWSKIJ MAZOWICKI PŁOCK PŁOCK PŁOCK CHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDICZJI WROCŁAWSKIJ PRZY PAPISKIM WYDZIAL TOLOGICZNYM "PURI CANTORS WRATISLAVINSS" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW ZRZSZNI KASZUBSKO-POMORSKI ODDZIAŁ W DĘBOGÓRZU POMORSKI PUCKI KOSAKOWO DĘBOGÓRZ MIJSKI KLUB SPORTOWY "WICHR" KOBYŁKA MAZOWICKI WOŁOMIŃSKI KOBYŁKA KOBYŁKA POLSKI TOWARZYSTWO WALKI Z KALCTWM ODDZIAŁ W RZSZOWI RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SARON" W OSTROWCU KIM KI OSTROWICKI OSTROWIC ŚWIĘTOKRZY SKI OSTROWIC KI TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JASTRZĘBIJ GÓRY POMORSKI PUCKI WŁADYSŁAW OWO JASTRZĘBIA GÓRA AUTONOMICZNA SKCJA PIŁKI RĘCZNJ "ZAWADZKI" OPOLSKI STRZLCKI ZAWADZKI ZAWADZKI GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GWARK" ORNONTOWIC ŚLĄSKI MIKOŁOWSKI ORNONTOWI C ORNONTOWIC BISZCZADZKI STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI I MŁODZIśY NIPŁNOSPRAWNJ "PROMYK NADZII" BISZCZADZKI USTRZYKI DOLN USTRZYKI DOLN STOWARZYSZNI CHORYCH NA STWARDNINI SIMIANOWIC SIMIANOWIC SIMIANOWIC ROZSIAN ICH OPIKUNÓW I PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKI ŚLĄSKI ŚLĄSKI ŚLĄSKI KATOLICKI STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ NIPŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "CYRNJCZYK" MAŁOPOLSKI LIMANOWSKI LIMANOWA LIMANOWA STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU OPIKI DŁUGOTRMINOWJ "OTWÓRZMY SRCA" MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI OŚWIĘCIM GROJC LUDZI-LUDZIOM POMORSKI CHŁMIŃSKI CHŁMNO CHŁMNO MIJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "WIDOK" ŁÓDZKI SKIRNIWICKI SKIRNIWIC SKIRNIWIC "STOWARZYSZNI INWSTORÓW INDYWIDUALNYCH" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW POWIATOW CNTRUM WOLONTARIATU SANOCKI SANOK SANOK STOWARZYSZNI RODZICÓW DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH "KRASNAL" MAZOWICKI WARSZAWSKI BIAŁOŁĘKA ZWIĄZK ROMÓW POLSKICH MORSKI SZCZCINCKI SZCZCINK SZCZCINK STOWARZYSZNI POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN JACHT KLUB "OSTROWIC" KI OSTROWICKI OSTROWIC ŚWIĘTOKRZY SKI OSTROWIC KI ŚLĄSKA GRUPA WOJWÓDZKA MIĘDZYNARODOWGO STOWARZYSZNIA POLICJI - SKCJA POLSKA ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC FUNDACJA "ZDROW SRC" MAZURSKI LBLĄSKI LBLĄG LBLĄG UROPJSKI CNTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIśY POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ FUNDACJA "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" PODLASKI SOKÓLSKI SOKÓŁKA SOKÓŁKA KOSZALIŃSKI CNTRUM WSPIRANIA INICJATYW SPOŁCZNYCH MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN KLUB STRZLCKI "GRYF SŁUPSKI" POMORSKI SŁUPSK SŁUPSK SŁUPSK WARSZAWSKI TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM LUBLSKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOBRGO SAMARYTANINA" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI HOSPICJUM DOMOW MAZOWICKI STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ MŁODZIśY SPCJALNJ TROSKI W ŁAŃCUCI ŁAŃCUCKI ŁAŃCUT ŁAŃCUT TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ KLUCZBORSKI STOWARZYSZNI DOBROCZYNN "SAMARYTANIN" OPOLSKI KLUCZBORSKI KLUCZBORK KLUCZBORK FUNDACJA NIPŁNOSPRAWNYCH "SANUS" MAZURSKI OSTRÓDZKI OSTRÓDA OSTRÓDA

13 CHOJNICKI STOWARZYSZNI MIŁOŚNIKÓW ZWIRZĄT POMORSKI CHOJNICKI CHOJNIC CHOJNIC GÓRNICZY KLUB TNISOWY "NAFTA" PRZY POLSKIM GÓRNICTWI NAFTOWYM I GAZOWNICTWI S.A ODDZIAŁ W ZILONJ GÓRZ LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI HOSPICJUM ŚW. KAMILA LUBUSKI GORZÓW GORZÓW WILKOPOLS KI GORZÓW FUNDACJA WSPIRANIA ROZWOJU RADIOKOMUNIKACJI I TCHNIK MULTIMDIALNYCH MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM FUNDACJA śyci DLA DZICI I MŁODZIśY MAŁOPOLSKI KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW RZSZOWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RS-GST" RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW ŁÓDZKI KLUB AMAZONKA ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ PORĄBKA OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PORĄBC USZWSKIJ MAŁOPOLSKI BRZSKI DĘBNO USZWSKA DOLNOŚLĄSKI STOWARZYSZNI KULTURY ZDROWOTNJ I SPORTU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW OCHOTNICZA STRAś POśARNA W ślaźni DOLNOŚLĄSKI KŁODZKI KŁODZKO ślazno STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI I OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNI KROTOSZYŃSKI KROTOSZYN KROTOSZYN OCHOTNICZA STRAś POśARNA W MAJDANI KAWĘCZYŃSKIM LUBLSKI ŚWIDNICKI PIASKI MAJDAN KAWĘCZYŃSKI FDRACJA STOWARZYSZŃ "AMAZONKI" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ FUNDACJA - ŚLĄSKI FUNDUSZ STYPNDIALNY I ADAMA GRACZYŃSKIGO ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHMIK" W BYDGOSZCZY POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZCZCIŃSKI KLUB SPORTOWY TAKWON-DO MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN FUNDACJA POMOCY DZICIOM NIPŁNOSPRAWNYM "UŚMICH DZICKA" POMORSKI KARTUSKI SIRAKOWIC SZKLANA SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 132 SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO MAZOWICKI LGIONOWSKI LGIONOWO LGIONOWO OSTROWSKI KLUB "AMAZONKI" W OSTROWI M OSTROWSKI OSTRÓW WILKOPOLS KI OSTRÓW FUNDACJA POMOCY DZICIOM I OSOBOM NIPŁNOSPRAWNYM "SALUS" MAZURSKI KĘTRZYŃSKI RSZL KLWNO STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU RHABILITACJI I POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH LUBLSKI ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ FUNDACJA AMICUS UNIVRSITATIS NICOLAI COPRNICI POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ STOWARZYSZNI "LIONS CLUB AMBR" POMORSKI GDAŃSKI GDAŃSK GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM Z PROBLMAMI UZALśNIŃ ALFA MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN STOWARZYSZNI DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDCHOWGO I DR. ROMANA GRZSZCZAKA SŁUPCKI SŁUPCA SŁUPCA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU PODLASKI GRAJWSKI RAJGRÓD RAJGRÓD TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOPOTU POMORSKI SOPOT SOPOT SOPOT POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM - KOŁO W POZNANIU POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ ŁBSKI TOWARZYSTWO OŚWIATOW Z SIDZIBĄ W ŁBI POMORSKI LĘBORSKI LĘBORK ŁBA STOWARZYSZNI ROZWOJU GMINY KIJ KI PIŃCZOWSKI KIJ KIJ STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ LUDOWGO ZSPOŁU PIŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA" LUBLSKI ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ FUNDACJA NA RZCZ SPOŁCZNJ POMOCY DZICIOM IMINIA UGNII KAMIŃSKIJ ( ) MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM MAŁOPOLSKI TOWARZYSTWO OŚWIATOW MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ FUNDACJA I BRATA ALBRTA MAŁOPOLSKI KRAKOWSKI ZABIRZÓW RADWANOWIC POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZCINI MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN OCHOTNICZA STRAś POśARNA W STARJ WSI MAŁOPOLSKI LIMANOWSKI LIMANOWA STARA WIŚ FUNDACJA I JACKA KRAWCZYKA RZSZOWSKI KRASN PALIKÓWKA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ INTGRACYJNYCH SPOŁCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MILANÓWKU MAZOWICKI GRODZISKI MILANÓWK MILANÓWK KI STOWARZYSZNI NA RZCZ AKTYWIZACJI ZAWODOWJ I POMOCY MŁODZIśY KI KILC KILC KILC TORUŃSKI STOWARZYSZNI KOLOGICZN "TILIA" POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 93 SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO W MIKOŁAJKACH MAZURSKI MRĄGOWSKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI

14 14 STOWARZYSZNI "ROTARY CLUB" OLSZTYN W OLSZTYNI MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN SZKOLNY ZWIĄZK SPORTOWY "WILKOPOLSKA" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI HOSPICJUM I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCI POMORSKI SOPOT SOPOT SOPOT OCHOTNICZA STRAś POśARNA W CHCHL ŁÓDZKI PABIANICKI DOBROŃ CHCHŁO FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIPŁNOSPRAWNYM W STRÓśACH MAŁOPOLSKI NOWOSĄDCKI GRYBÓW STRÓś STOWARZYSZNI RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "NADZIJA" W TUCHOWI MAŁOPOLSKI TARNOWSKI TUCHÓW TUCHÓW LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" MAZURSKI SZCZYCIŃSKI PASYM PASYM MILICKI STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ DZICI I OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH DOLNOŚLĄSKI MILICKI MILICZ MILICZ STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY DZICIOM I RODZINI "SAMARYTANIN" MAŁOPOLSKI BRZSKI BRZSKO JASIŃ STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY RODZINI "NADZIJA" MAŁOPOLSKI GORLICKI BICZ BICZ SPOŁCZN TOWARZYSTWO OŚWIATOW SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 50 W STARACHOWI STARACHOWIC STARACHOWICACH. KI STARACHOWICKI C STOWARZYSZNI POMOCY BLIŹNIMU I BRATA KRYSTYNA W GORZOWI M LUBUSKI GORZÓW GORZÓW WILKOPOLS KI GORZÓW TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PIWNICZNJ W PIWNICZNJ ZDROJU MAŁOPOLSKI NOWOSĄDCKI PIWNICZNA- ZDRÓJ PIWNICZNA- ZDRÓJ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W OLSZTYNI MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN KILCKI KLUB PIŁKARSKI KORONA KI KILC KILC KILC STOWARZYSZNI INTGRACYJN "BĄDŹMY RAZM" OPOLSKI OLSKI OLSNO OLSNO AUTOMOBILKLUB BICKI MAŁOPOLSKI GORLICKI BICZ BICZ STOWARZYSZNI OŚWIATOW WSI KWIATONOWIC MAŁOPOLSKI GORLICKI GORLIC KWIATONOWIC LASZCKI STOWARZYSZNI SPOŁCZN W LASZKACH JAROSŁAWSKI LASZKI LASZKI JANOWIC WILKOPOLS STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU WSI LASKOWO POMORSKI śniński KI LASKOWO BANK śywności SOS W WARSZAWI MAZOWICKI PRUSZKOWSKI MICHAŁOWIC RGUŁY STOWARZYSZNI NA RZCZ RODZINY I OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "RODZINA - RODZINI" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ LBLĄSKI STOWARZYSZNI AMAZONK W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄSKI LBLĄG LBLĄG LIGA KOBIT POLSKICH ODDZIAŁ TRNOWY W LBLĄGU MAZURSKI LBLĄSKI LBLĄG LBLĄG STOWARZYSZNI POMOCY SZKOL NA RZCZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCJ SZKOŁY MUZYCZNJ I I II STOPNIA I KAROLA SZYMANOWSKIGO W WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW JLNIA STOWARZYSZNI "POMOST" DOLNOŚLĄSKI JLNIA GÓRA GÓRA JLNIA GÓRA LANSADA LUBUSKI ZILONOGÓRSKI ZABÓR MILSKO SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 75 SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO W KRASNYMSTAWI LUBLSKI KRASNOSTAWSKI MAZURSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ BZPICZŃSTWA KRASNYSTA W KRASNYSTAW MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "OLŚNICZANKA" DOLNOŚLĄSKI OLŚNICKI OLŚNICA OLŚNICA CHOJŃSKI KLUB SPORTOWY ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ BANK śywności W OLSZTYNI MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN ZWIĄZK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW KLUB SPORTOWY "POLONIA" W PASŁĘKU MAZURSKI LBLĄSKI PASŁĘK PASŁĘK KI KLUB ABSTYNNTÓW "RAJ" W KILCACH KI KILC KILC KILC POLSKI TOWARZYSTWO FILOZOFICZN ZARZĄD GŁÓWNY MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM BYSTRZYCKI STOWARZYSZNI DOBROCZYNN W BYSTRZYCA BYSTRZYCA BYSTRZYCY KŁODZKIJ DOLNOŚLĄSKI KŁODZKI KŁODZKA KŁODZKA STOWARZYSZNI KI FUNDUSZ LOKALNY KI KILC KILC KILC KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI - STOWARZYSZNI DUKACYJN OPOLSKI OPOL OPOL OPOL INOWROCŁAWSKI STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM Z USZKODZNIM MÓZGU POMORSKI INOWROCŁAWSKI INOWROCŁA W INOWROCŁAW STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZSPOŁM DOWNA LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA

15 ZWIĄZK GÓRNOŚLĄSKI ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC OCHOTNICZA STRAś POśARNA W HARKABUZI MAŁOPOLSKI NOWOTARSKI RABA WYśNA HARKABUZ FUNDACJA "ALJA GWIAZD SPORTU" POMORSKI PUCKI WŁADYSŁAW OWO WŁADYSŁAWO WO STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH IŚW. BRATA ALBRTA PRZY PARAFII ŚW. SBASTIANA W NIDŹWIDZIU MAŁOPOLSKI LIMANOWSKI NIDŹWIDŹ NIDŹWIDŹ NOWY SĄDCKI TOWARZYSTWO MUZYCZN MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ SĄCZ NOWY SĄCZ TRNOWY KOMITT OCHRONY PRAW DZICKA ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHO WA CZĘSTOCHOW A TOWARZYSTWO GIMNASTYCZN "SOKÓŁ" POMORSKI INOWROCŁAWSKI INOWROCŁA W GNIWKOWO STOWARZYSZNI NA RZCZ KULTURY I DUKACJI MORSKI KAMIŃSKI DZIWNÓW DZIWNÓW SPOŁCZNA POMOC-STOWARZYSZNI DOM MAZOWICKI WARSZAWSKI ZACHODNI ŁOMIANKI SADOWA STOWARZYSZNI POMOC NIPŁNOSPRAWNYM W OSINACH KI KILC PIRZCHNICA OSINY FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA I RHABILITACJA NIPŁNOSPRAWNYCH POMORSKI GRUDZIĄDZKI ŁASIN ŁASIN MIĘDZYNARODOWA ORGAN.SOROPTIMIST INTRNATIONAL-PIRWSZY KLUB W GDAŃSKU POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY POTRZBUJĄCYM I ZAPOBIGANIA PATOLOGIOM SPOŁCZNYM "POMOCNA DŁOŃ" MAŁOPOLSKI BRZSKI GNOJNIK GNOJNIK ŚRODA "STOWARZYSZNI DLA POWIATU" DOLNOŚLĄSKI ŚRDZKI ŚLĄSKA ŚRODA ŚLĄSKA STOWARZYSZNI NA RZCZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ "PROMYK" W GIśYCKU MAZURSKI GIśYCKI GIśYCKO GIśYCKO STOWARZYSZNI "JANTAR" MAZURSKI LBLĄSKI LBLĄG LBLĄG POLSKI TOWARZYSTWO TCHNOLOGÓW śywności MAZOWICKI WARSZAWSKI URSYNÓW GMINNY KLUB SPORTOWY W USTC POMORSKI SŁUPSKI USTKA USTKA LUBLSKI STOWARZYSZNI ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁCZNJ LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN TOWARZYSTWO SPORTOW "CZARNI-GÓRAL" ŚLĄSKI śywicki śywic śywic FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIGO TOPR MAŁOPOLSKI TATRZAŃSKI ZAKOPAN ZAKOPAN STOWARZYSZNI ROZWOJU WSI SZCZYTNICA I OKOLIC DOLNOŚLĄSKI BOLSŁAWICKI WARTA BOLSŁAWI CKA SZYTNICA POMORSKI śniński śnin śnin FUNDACJA "DAR SRCA" POMORSKI śniński śnin śnin KLUB SPORTOWY "ŁOZINA" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW DŁUGOŁĘKA ŁOZINA "POLSKO-NIMICKI CNTRUM MŁODZIśY UROPJSKIJ W OLSZTYNI" MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN STOWARZYSZNI WZAJMNJ POMOCY "AGAP" ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHO WA CZĘSTOCHOW A FUNDACJA WILKA ORKISTRA ŚWIĄTCZNJ POMOCY MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DICZJI RZSZOWSKIJ RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW FUNDACJA POMOCY DZICIOM SPCJALNJ TROSKI "SRC DZICKU" POMORSKI WJHROWSKI WJHROWO WJHROWO KLUB SPORTOWY OLIMPIA LBLĄG MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG BYDGOSKI STOWARZYSZNI AMAZONK "ŁUCZNICZKA" POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AGRUM W KRAKOWI MAŁOPOLSKI KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW "LIONS CLUB LSZNO 2000" LSZCZYŃSKI RYDZYNA RYDZYNA STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "POMÓśMY IM" OPOLSKI BRZSKI LWIN BRZSKI LWIN BRZSKI STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH OPIKUNÓW I WOLONTARIUSZY "OSTOJA" MAŁOPOLSKI BRZSKI BRZSKO BRZSKO STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I LUDZIOM STARSZYM "AID" ŚLĄSKI BILSKI KOZY KOZY JAROSŁAWSKI STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKI JAROSŁAW JAROSŁAW TOWARZYSTWO SPORTOW "WISŁA" W ZAKOPANM MAŁOPOLSKI TATRZAŃSKI ZAKOPAN ZAKOPAN STOWARZYSZNI KARDIOPULS MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN JAROSŁAWSKI KATOLICKI STOWARZYSZNI CHARYTATYWN I OJCA PIO JAROSŁAWSKI WIĄZOWNICA RADAWA TOWARZYSTWO "NARW" PODLASKI MONICKI TRZCIANN TRZCIANN MIJSKI KLUB SPORTOWY WŁADYSŁAWOWO POMORSKI PUCKI WŁADYSŁAW OWO WŁADYSŁAWO WO POLSKI TOWARZYSTWO OPIKI PALIATYWNJ ODDZIAŁ W POZNANIU POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ

16 16 STOWARZYSZNI RODZICÓW NA RZCZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA" ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC LBLĄSKI WODN OCHOTNICZ POGOTOWI RATUNKOW MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG OCHOTNICZA STRAś POśARNA W BRZZICACH LUBLSKI ŚWIDNICKI PIASKI BRZZIC LUDOWY KLUB SPORTOWY"ZGODA"W MALCU MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI KĘTY MALC STOWARZYSZNI KOSZALIŃSKI KLUB "AMAZONKA" MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN OCHOTNICZA STRAś POśARNA W KUROWI MAŁOPOLSKI SUSKI STRYSZAWA KURÓW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOW W KONINI KONIN KONIN KONIN STOWARZYSZNI RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZICI I OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" MAŁOPOLSKI NOWOSĄDCKI PODGRODZI PODGRODZI STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I OSOBOM STARSZYM "PULS" ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ STOWARZYSZNI KULTURALN "RÓWNICA" W USTRONIU ŚLĄSKI CISZYŃSKI USTROŃ USTROŃ STOWARZYSZNI "NASZA SZKOŁA" W PIOTROWICACH DOLNOŚLĄSKI ŚRDZKI KOSTOMŁOTY PIOTROWIC NADSAŃSKI STOWARZYSZNI MUZYCZN W PRZMYŚLU PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY RODZINI "PODAJ DŁOŃ" LUBLSKI BIŁGORAJSKI JÓZFÓW JÓZFÓW FUNDACJA "LINIA śycia" MAZOWICKI WARSZ AWA FUNDACJA PRACOWNICZA LKTROWNI "ŁAGISZA" W BĘDZINI ŚLĄSKI BĘDZIŃSKI BĘDZIN BĘDZIN FUNDACJA POMOCY NA RZCZ śołnirzy ARMII KRAJOWJ I GN. BRYG. LOPOLDA OKULICKIGO PS "NIDŹWIADK" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 11 W TYCHACH "TRDCIMA" ŚLĄSKI TYCHY TYCHY TYCHY STOWARZYSZNI RODZIN I OPIKUNÓW OSÓB Z ZSPOŁM DOWNA "BARDZIJ KOCHANI" MAZOWICKI MIKOŁAJSKI STOWARZYSZNI WSPIRANIA INICJATYW LOKALNYCH - MS MAZURSKI MRĄGOWSKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI POLSKI TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZ ODDZIAŁ ZIMI LBLĄSKIJ MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG STOWARZYSZNI AUXILIUM "HOSPICJUM ŚW. ARNOLDA JANSSNA W NYSI" OPOLSKI NYSKI NYSA NYSA SMPR AVANTI DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW GMINNY KLUB SPORTOWY BLDZW LUBUSKI MIĘDZYRZCKI BLDZW BLDZW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IBŁOGOSŁAWIONGO DMUNDA BOJANOWSKIGO W BOCHNI MAŁOPOLSKI BOCHŃSKI BOCHNIA BOCHNIA FUNDACJA AKTYWNJ RHABILITACJI "FAR" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI RODZIN KATOLICKICH DICZJI RZSZOWSKIJ RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW STOWARZYSZNI ROZWOJU WSI BRZUZA MAZOWICKI WĘGROWSKI ŁOCHÓW BRZUZA POZNAŃSKI STOWARZYSZNI OŚWIATOW POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ MAZURSKI OLCKO- GOŁDAPSKI OLCKO OLCKO FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁCZNJ DZICI GŁĘBOKO UPOŚLDZONYCH MAŁOPOLSKI KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW NOWY DWÓR NOWY DWÓR TOWARZYSTWO KULTURALN "IWA" POMORSKI NOWODWORSKI GDAŃSKI GDAŃSKI FUNDACJA NA RZCZ CHORYCH Z CHOROBAMI KRWI MAZOWICKI STOWARZYSZNI "OTWART DRZWI" STOWARZYSZNI "ZWIĄZK LIMANOWIAN" W LIMANOWJ MAŁOPOLSKI LIMANOWSKI LIMANOWA LIMANOWA STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ POMORSKI KOŚCIRSKI LIPUSZ LIPUSZ KOWAL KOWAL STOWARZYSZNI "POMOCNA DŁOŃ" MAZURSKI OLCKI OLCKI OLCKI SPOŁCZN TOWARZYSTWO OŚWIATOW SAMODZILN KOŁO TRNOW NR 47 MORSKI SZCZCINCKI SZCZCINK SZCZCINK NOWY STOWARZYSZNI CHÓRU "SCHRZO" MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ SĄCZ NOWY SĄCZ STOWARZYSZNI DUKACYJN CHRZŚCIJAN "ARKA" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW KOMITT OCHRONY ORŁÓW MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN FUNDACJA LBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY RGIONU LBLĄSKIGO MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG SKIRNIWICKI STOWARZYSZNI RODZIN ABSTYNNCKICH "AMTYST" ŁÓDZKI SKIRNIWICKI SKIRNIWIC SKIRNIWIC KOSTRZYŃSKI KLUB PIŁKARSKI "CLULOZA" LUBUSKI GORZOWSKI KOSTRZYN KOSTRZYN STOWARZYSZNI DZIAŁAJĄC NA RZCZ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "RAZM" MIĘDZYCHODZKI CHRZYPSKO WILKI CHRZYPSKO WILKI ZWIĄZK POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM

17 17 FUNDACJA POMOCY NIPŁNOSPRAWNYM "DAR ROGOŹNA" OBORNICKI ROGOŹNO ROGOŹNO OCHOTNICZA STRAś POśARNA W LOTYNIU ZŁOTOWSKI OKONK LOTYŃ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZFA" OSTROWSKI OSTRÓW WILKOPOLS KI OSTRÓW WOJWÓDZKI TOWARZYSTWO WALKI Z KALCTWM OPOLSKI OPOL OPOL OPOL STOWARZYSZNI RODZIN DZICI Z USZKODZNIM MÓZGU "SPRO" LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI ŚW.FAUSTYNY "FIDS" POMORSKI MALBORSKI MALBORK MALBORK KLUB SPORTOWY "DUNAJC" W NOWYM SĄCZU MAŁOPOLSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ MIJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ-SOKÓŁ" LUBACZÓW LUBACZOWSKI LUBACZÓW LUBACZÓW STOWARZYSZNI PILSKI KLUB AMAZONK PILSKI PIŁA PIŁA GDAŃSKI STOWARZYSZNI KOBIT AMAZONKI POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI SPORTOW "DRZONKOWIANKA" LUBUSKI ZILONOGÓRSKI ZILONA GÓRA RACULA RYŃSKI STOWARZYSZNI INTGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "DAR SRCA" RYSIPON DAR SRCA MAZURSKI GIśYCKI RYN RYN STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM SPCJALNJ TROSKI "ADA" ŚLĄSKI BILSKO-BIAŁA BILSKO- BIAŁA BILSKO-BIAŁA SAMODZILN KOŁO TRNOW NR. 91 SPOŁCZNGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWGO PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK KLUB śglarski "KLIWR" PIŁA PILSKI PIŁA PIŁA FUNDACJA DLA DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH "NADZIJA" POMORSKI SŁUPSK SŁUPSK SŁUPSK KLUB INTLIGNCJI KATOLICKIJ MAZOWICKI LSZCZYŃSKI STOWARZYSZNI "KLUB ABSTYNNTÓW" W LSZNI LSZNO LSZNO LSZNO POLSKI TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZ LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA STOWARZYSZNI "WSPÓLNOTA POLSKA" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITT ODDZIAŁU W POZNANIU POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁCZNA MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI AMAZONK "śonkil" MAZOWICKI STOWARZYSZNI INICJATYW LOKALNYCH "SIL" LUBLSKI LUBARTOWSKI LUBARTÓW LUBARTÓW STOWARZYSZNI NA RZCZ KOROZWOJU "AGRO GROUP" PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK STOWARZYSZNI TRAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNJ "PRZMIANA" POMORSKI TCZWSKI TCZW TCZW STOWARZYSZNI "SOS DLA RODZINY" MORSKI SZCZCIN SZCZCIN SZCZCIN CHRZŚCIJAŃSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB STARSZYCH I NIPŁNOSPRAWNYCH Z SIDZIBĄ W LUBLINI LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN STOWARZYSZNI I ŚW. BRATA ALBRTA SŁUPCKI SŁUPCA SŁUPCA OCHRONA ZABYTKÓW POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ STOWARZYSZNI POMOCY "MIŚ" POMORSKI MALBORSKI MALBORK MALBORK FUNDACJA "WTRAN" ŁÓDZKI ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDŹ LUBLSKI STOWARZYSZNI OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNGO LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBRTA KI KILC KILC KILC FUNDACJA WSPIRANIA PRZDSIĘBIORCZOŚCI RGIONALNJ MAZURSKI GOŁDAPSKI GOŁDAP GOŁDAP KATOLICKI STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ NIPŁNOSPRAWNYCH "OTWART SRCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIJA W ŁAPANOWI MAŁOPOLSKI BOCHŃSKI ŁAPANÓW ŁAPANÓW MIJSKI KLUB SPORTOWY "ŚWIT" W ĆMILOWI KI OSTROWICKI ĆMILÓW ĆMILÓW POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNJ, SPORTU I TURYSTYKI NIWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁCZNJ W WIĘCKOWICACH MAŁOPOLSKI KRAKOWSKI ZABIRZÓW WIĘCKOWIC FUNDACJA POMOCY DZICIOM I MŁODZIśY NIPŁNOSPRAWNJ IŚW. STANISŁAWA KOSTKI ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC TARNOWSKI TARNOWSKI AUTOMOBILKLUB TARNOGÓRSKI ŚLĄSKI TARNOGÓRSKI GÓRY GÓRY FUNDACJA "PRZDSIĘBIORCZOŚĆ" LUBUSKI śarski śary śary MIJSKI KLUB SPORTOWY GORLIC MAŁOPOLSKI GORLICKI GORLIC GORLIC

18 TOWARZYSTWO RODZIN WILODZITNYCH KROSNO KROSNO KROSNO STOWARZYSZNI SPORTOW KLUB SPORTOWY "STAL" ZAWADZKI OPOLSKI STRZLCKI ZAWADZKI ZAWADZKI STOWARZYSZNI "RODZINA KATYŃSKA" W OPOLU OPOLSKI OPOL OPOL OPOL STOWARZYSZNI POMOCY DZICIOM I ICH RODZINOM W SZCZGÓLNI TRUDNJ SYTUACJI śyciowj "ISKIRKA" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW FUNDACJA POMOCY OSOBOM UPOŚLDZONYM UMYSŁOWO "DOM" MAZOWICKI WARSZAWSKI BILANY NOWOSOLSKI KLUB KARAT KYOKUSHIN LUBUSKI NOWOSOLSKI NOWA SÓL LUBISZÓW KLUB SPORTOWY "TYMBARK" W TYMBARKU MAŁOPOLSKI LIMANOWSKI TYMBARK TYMBARK BRZSKI STOWARZYSZNI PROMOCJI ZDROWIA OPOLSKI BRZSKI SKARBIMIRZ SKARBIMIRZ OBYWATLSKA FUNDACJA NA RZCZ DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH I POTRZBUJĄCYCH POMOCY CHODZISKI CHODZIś CHODZIś STOWARZYSZNI KLUBU ABSTYNNTA "AZYL" NISINI POMOCY CHORYM, UZALśNIONYM OD ALKOHOLU I OSOBOM WSPÓŁUZALśNIONY OPOLSKI NYSKI GŁUCHOŁAZY GŁUCHOŁAZY STOWARZYSZNI NA RZCZ ODPOWIDZIALNJ OPIKI NAD ZWIRZĘTAMI DOMOWYMI MAZOWICKI SOCHACZWSKI SOCHACZW WYMYSŁÓW ŁAŃCUCKI KLUB SPORTOWY "ŁKS" W ŁAŃCUCI SKRÓT: "ŁKS ŁAŃCUT" ŁAŃCUCKI ŁAŃCUT ŁAŃCUT POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W PABIANICACH ŁÓDZKI PABIANICKI PABIANIC PABIANIC KLUB INTLIGNCJI KATOLICKIJ W OLSZTYNI MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN SIDLCKI STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHIMRA MAZOWICKI SIDLC SIDLC SIDLC TOWARZYSTWO TNISA ZIMNGO W IŁAWI MAZURSKI IŁAWSKI IŁAWA IŁAWA FUNDACJA IMINIA ZOFII I WŁADYSŁAWA POKUSÓW WSPIRANIA DUKACJI MŁODZIśY WIJSKIJ MAŁOPOLSKI KRAKOWSKI KRAKÓW KRAKÓW STOWARZYSZNI POMOCY CHORYM NA DYSTROPHI ŚWIRKLANI NOW MUSCULORUM ŚLĄSKI TARNOGÓRSKI C CHCHŁO STOWARZYSZNI RODZICÓW DZICI SPCJALNJ TROSKI LSKI LSKO HUZL POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W KOSZALINI MORSKI KOSZALIN KOSZALIN KOSZALIN STOWARZYSZNI NA RZCZ OCHRONY ZDROWIA "NOW śyci" ŚLĄSKI BIRUŃSKO- LĘDZIŃSKI LĘDZINY LĘDZINY STOWARZYSZNI "SZPITAL DLA WSZYSTKICH" W ZŁOTOWI ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW ZŁOTÓW PODLASKI STOWARZYSZNI "MNIJ SPRAWNI" PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ŚWINOUJSKI KLUB KARAT KYOKUSHIN POWIATOW ZRZSZNI LUDOW ZSPOŁY SPORTOW MORSKI ŚWINOUJŚCI ŚWINOUJŚCI ŚWINOUJŚCI BRZOZOWSKI BRZOZÓW BRZOZÓW POLSKI ZWIĄZK NIWIDOMYCH OKRĘG PODLASKI PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "PODKARPACI" JASILSKI JASŁO JASŁO STOWARZYSZNI ROZWOJU WSI MASŁOŃSKI ŚLĄSKI MYSZKOWSKI PORAJ MASŁOŃSKI STOWARZYSZNI GMIN POLSKICH URORGIONU PRADZIAD OPOLSKI PRUDNICKI PRUDNIK PRUDNIK TOWARZYSTWO SPORTOW "PRZYLP" LUBUSKI ZILONOGÓRSKI ZILONA GÓRA PRZYLP GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA-TMPO" PACANÓW KI BUSKI PACANÓW PACANÓW FUNDACJA "ORLN-DAR SRCA" MAZOWICKI PŁOCK PŁOCK PŁOCK STOWARZYSZNI CZĘSTOCHOWSKI AMAZONKI ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHO WA CZĘSTOCHOW A STOWARZYSZNI MRYTÓW, RNCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W śarkach MAŁOPOLSKI CHRZANOWSKI LIBIĄś śarki STOWARZYSZNI NA RZCZ BZPICZŃSTWA DZICI I MŁODZIśY LUBUSKI ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA ZILONA GÓRA FUNDACJA "AGRO-FUND" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM FUNDACJA SCNA WSPÓŁCZSNA MAZOWICKI WARSZAWSKI WŁOCHY AUTOMOBILKLUB ZIMI KŁODZKIJ DOLNOŚLĄSKI KŁODZKI KŁODZKO KŁODZKO STOWARZYSZNI DOMU DZICKA-POMNIKA I DZICI ZAMOJSZCZYZNY MAZOWICKI SIDLC SIDLC SIDLC POLSKI ZWIĄZK NIWIDOMYCH OKRĘG RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ WARSZAWY MAZOWICKI WARSZAWSKI BMOWO STOWARZYSZNI CHARYTATYWN "DOBROMIR" MAZOWICKI śyrardowski śyrardów śyrardów ŚLĄSKI KLUB FANTASTYKI W KATOWICACH ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC FUNDACJA "GŁOS DLA śycia" POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ

19 LIONS CLUB - OLSZTYN MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KAMINIA W KAMINIU RZSZOWSKI KAMIŃ KAMIŃ "FUNDACJA NRKADAR NA RZCZ ZAPOBIGANIA I LCZNIA CHORÓB NRK" POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA SZPITALA MIJSKIGO W SOSNOWCU "ZDROWI" ŚLĄSKI SOSNOWIC SOSNOWIC SOSNOWIC STOWARZYSZNI "DUKACJA" DOLNOŚLĄSKI ZĄBKOWICKI ZIĘBIC ZIĘBIC POLSKI STOWARZYSZNI DIABTYKÓW POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ FUNDACJA "DUKACJA DLA DMOKRACJI" MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ MŁODZIśOWJ ORKISTRY DĘTJ W MORAWICY KI KILCKI MORAWICA MORAWICA KATOLICKI - LUDOWY KLUB SPORTOWY "JUVNTA- STARACHOWI STARACHOWIC KOBX" - STARACHOWIC KI STARACHOWICKI C STOWARZYSZNI RHABILITACJI KULTURY FIZYCZNJ, TURYSTYKI I INTGRACJI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH ŚLĄSKI CISZYŃSKI CISZYN CISZYN STOWARZYSZNI POMOCY NIPŁNOSPRAWNYM "SKARBK" ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC OGÓLNOSPOŁCZNA FUNDACJA DLA DZIACI BZDOMNYCH " BTLJMKA " WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN FUNDACJA DZICIOM "ZDĄśYĆ Z POMOCĄ" MAZOWICKI STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLIC DOLNOŚLĄSKI ZĄBKOWICKI ZIĘBIC LUBNÓW CZARNKOWSKO ANKAR TRZCIANCKI CZARNKÓW CZARNKÓW LUDOWY KLUB SPORTOWY SZAFLARY MAŁOPOLSKI NOWOTARSKI SZAFLARY SZAFLARY ZDUŃSKOWOLSKI STOWARZYSZNI OŚWIATOW ŁÓDZKI ZDUŃSKOWOLSKI ZDUŃSKA WOLA WOJSŁAWIC FUNDACJA "DOM NADZII" ŚLĄSKI BYTOM BYTOM BYTOM FUNDACJA I O.HONORIUSZA KOWALCZYKA POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ LIONS CLUB KATOWIC "BARBÓRKA" ŚLĄSKI KATOWIC KATOWIC KATOWIC ZYZDROJOWA FUNDACJA "ZWIRZĘTA ULALII" MAZURSKI MRĄGOWSKI PICKI WOLA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STĘśYCY LUBLSKI RYCKI STĘśYCA STĘśYCA PARAFIALNY KLUB SPORTOWY"JDNOŚĆ"W PALŚNICY MAŁOPOLSKI TARNOWSKI ZAKLICZYN PALŚNICA MIJSKI KLUB SPORTOWY "TUCHOVIA" MAŁOPOLSKI TARNOWSKI TUCHÓW TUCHÓW STOWARZYSZNI POD WZWANIM MATKI BOśJ NIUSTAJĄCJ POMOCY "PRZYJACIL SNIORÓW" DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW GŁUBCZYCKI KLUB ABSTYNNTA OPOLSKI GŁUBCZYCKI GŁUBCZYC GŁUBCZYC STOWARZYSZNI NA RZCZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW FUNDACJA POMOCY DZICIOM NIPŁNOSPRAWNYM I MATKI TRSY Z KALKUTY MAZURSKI LBLĄG LBLĄG LBLĄG TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KILCACH KI KILC KILC KILC FUNDACJA ARTIBUS WARSZAWSKI ORGANY WURLITZRA MAZOWICKI WARSZAWSKI WAWR GMINN STOWARZYSZNI PARTNRSKI "PARTNR" OPOLSKI OPOLSKI KOMPRACHCI C KOMPRACHCIC FUNDACJA POMOCY HUMANITARNJ RDMPTORIS MISSIO POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ DOLNOŚLĄSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ CHORYCH DŁUGOTRWAL UNIRUCHOMIONYCH "NIBISKI PARASOL" W LGNICY DOLNOŚLĄSKI LGNICKI CHOJNÓW CHOJNÓW STOWARZYSZNI RODZIN KATOLICKICH DICZJI TARNOWSKIJ MAŁOPOLSKI TARNÓW TARNÓW TARNÓW KLUB SPORTOWY "DRAGON" ŚLĄSKI SOSNOWIC SOSNOWIC SOSNOWIC "FUNDACJA DLA POLSKI" MAZOWICKI STOWARZYSZNI RODZIN KATOLICKICH ARCHIDICZJI BIAŁOSTOCKIJ PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK FUNDACJA SKARBOWOŚCI I JANA PAWŁA II POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TOWARZYSTWO SPORTOW "OPATRUNKI" POMORSKI TORUŃ TORUŃ TORUŃ MAKÓW MIJSKI KLUB SPORTOWY "HALNIAK" MAKÓW PODHALAŃSK MAKÓW PODHALAŃSKI MAŁOPOLSKI SUSKI I PODHALAŃSKI KLUB SZACHOWY "MDK" JASŁO JASILSKI JASŁO JASŁO MIASTCZKO MIASTCZKO FUNDACJA NA RZCZ DZICI "MIASTCZKO ŚLĄSKI" ŚLĄSKI TARNOGÓRSKI ŚLĄSKI ŚLĄSKI SUWALSKI STOWARZYSZNI RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNI "NADZIJA" PODLASKI SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI KRAJOW TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU PODLASKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK

20 20 POLSKI STOWARZYSZNI NA RZCZ OSÓB Z UPOŚLDZNIM UMYSŁOWYM KOŁO W KROŚNI KROSNO KROSNO KROSNO FUNDACJA SOLIDARNJ POMOCY I HIPOLITA CGILSKIGO POZNAŃ POZNAŃ POZNAŃ OCHOTNICZA STRAś POśARNA W RUDZICY ŚLĄSKI BILSKI JASINICA RUDZICA STOWARZYSZNI SPOŁCZNGO GIMNAZJUM I LADY WOLA SU RYDR W WOLI BATORSKIJ MAŁOPOLSKI WILICKI NIPOŁOMIC BATORSKA FUNDACJA NA RZCZ ROZWOJU CHIRURGII KLINICZNJ W BYDGOSZCZY POMORSKI BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ STOWARZYSZNI GOSPODYŃ WIJSKICH MAŁOPOLSKI WADOWICKI ANDRYCHÓW ANDRYCHÓW TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZSZOWA RZSZÓW RZSZÓW RZSZÓW STOWARZYSZNI MUZYCZN "PRLUDIUM" PRZY PAŃSTWOWJ SZKOL MUZYCZNJ I I II STOPNIA I STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ SPOŁCZN STOWARZYSZNI "HOSPICJUM I ŚW KALIKSTA I" ŚLĄSKI TYCHY TYCHY TYCHY POLSKI TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZ ZARZĄD ODDZIAŁU W MIŃSKU MAZOWICKIM MAZOWICKI MIŃSKI MIŃSK MAZOWICKI MIŃSK MAZOWICKI STOWARZYSZNI "NASZ GDAŃSK" POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI NA RZCZ DZICI Z CHORBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBR MAŁOPOLSKI KRAKOWSKI KRAKÓW KRAKÓW FUNDACJA INICJATYW NA RZCZ NIPŁNOSPRAWNYCH ALKSANDROWSK "PRO OMNIBUS" POMORSKI I CICHOCINK CICHOCINK STOWARZYSZNI POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM ZILONA "DALJ RAZM" LUBUSKI ZILONA GÓRA GÓRA ZILONA GÓRA KLUB SPORTOWY "GWARDIA" W WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW STOWARZYSZNI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZY DOMU NOWA WIŚ POMOCY SPOŁCZNJ W NOWJ WSI ŁCKIJ MAZURSKI ŁCKI ŁK ŁCKA FUNDACJA "NADZIJA-DZICI" ŚLĄSKI ZABRZ ZABRZ ZABRZ SPOŁCZN TOWARZYSTWO "HOSPICJUM CORDIS" ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC FUNDACJA NAUKI I KULTURY NA ŚLĄSKU OPOLSKI OPOL OPOL OPOL NYSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY NIWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ATUT" NYSA OPOLSKI NYSKI NYSA NYSA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PUŁAW LUBLSKI PUŁAWSKI PUŁAWY PUŁAWY STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY OSOBOM NIPŁNOSPRAWNYM "TRATWA" KI SANDOMIRSKI SANDOMIRZ SANDOMIRZ FUNDACJA POMOC LŚNIKOM W KROŚNI KROSNO KROSNO KROSNO KRAŚNICKI TOWARZYSTWO DUKACYJN LUBLSKI KRAŚNICKI KRAŚNIK KRAŚNIK STOWARZYSZNI CNTRUM MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ W TUCHOMIU POMORSKI BYTOWSKI TUCHOMI TUCHOMI TRNOWY KOMITT OCHRONY PRAW DZICKA W WAŁBRZYCHU DOLNOŚLĄSKI WAŁBRZYSKI WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH STOWARZYSZNI OSÓB Z WADĄ SŁUCHU "CISZA" POMORSKI GDYNIA GDYNIA GDYNIA STOWARZYSZNI INICJATYW SPOŁCZNO GOSPODARCZYCH ŚLĄSKI JAWORZNO JAWORZNO JAWORZNO STOWARZYSZNI CHORYCH NA SRC LUBLSKI LUBLIN LUBLIN LUBLIN KLUB SPORTOWY OLIMPIA SIŁA MYSŁOWIC ŚLĄSKI MYSŁOWIC MYSŁOWIC MYSŁOWIC FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA MAZOWICKI WARSZAWSKI CNTRUM STOWARZYSZNI "MŁODZIśOWA ORKISTRA DĘTA Z SIRAKOWA WLKP." MIĘDZYCHODZKI SIRAKÓW SIRAKÓW WLKP. RGIONALN TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWJ W NIDŹWIDZY MAŁOPOLSKI BRZSKI DĘBNO NIDŹWIDZA "STOWARZYSZNI NA RZCZ ROZWOJU NDOKRYNOLOGII" POMORSKI GDAŃSK GDAŃSK GDAŃSK STOWARZYSZNI NA RZCZ POMOCY OSOBOM NIPŁNOSPRAWNYM MAZURSKI LIDZBARSKI ORNTA ORNTA WARSZAWSKI HOSPICJUM SPOŁCZN MAZOWICKI OCHOTNICZA STRAś POśARNA W PIASKU ŚLĄSKI CZĘSTOCHOWSKI JANÓW PIASK "FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIJ" DOLNOŚLĄSKI LWÓWCKI LUBOMIRZ JANIC FUNDACJA RHABILITACJA DZICI NIPŁNOSPRAWNYCH "POMÓś MI" MAZURSKI OLSZTYN OLSZTYN OLSZTYN TOWARZYSTWO ROZWOJU RGIONALNGO STRZLIN DOLNOŚLĄSKI STRZLIŃSKI STRZLIN STRZLIN OCHOTNICZA SŁUśBA RATOWNICZA POMORSKI LĘBORSKI LĘBORK LĘBORK STOWARZYSZNI WSPIRANIA NISŁYSZĄCYCH-SWN PRZMYŚL PRZMYŚL PRZMYŚL FUNDACJA "śyć GODNI" POMORSKI GDAŃSKI PSZCZÓŁKI KOLNIK STOWARZYSZNI OSÓB NIPŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W DZIRZGONIU POMORSKI MALBORSKI DZIRZGOŃ DZIRZGOŃ STOWARZYSZNI "BRATNICH SRC" DLA LUDZI CHORYCH MAŁOPOLSKI OŚWIĘCIMSKI OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM KLUB SPORTOWY VICTORIA RUSZÓW DOLNOŚLĄSKI ZGORZLCKI WĘGLINIC RUSZÓW

LUDOWY KLUB SPORTOWY "BUK" RUDY Z SIEDZIBĄ W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY

LUDOWY KLUB SPORTOWY BUK RUDY Z SIEDZIBĄ W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY

W RUDACH ŚLĄSKIE RACIBORSKI KUŹNIA RACIBORSKA RUDY Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

KRS NFR WOJ POW GMI MSC

KRS NFR WOJ POW GMI MSC Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego 1 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. KRS

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. KRS 1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. 0000000168 PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY

Bardziej szczegółowo

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY OGNISKO PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. (M.P. z dn. 31grudnia 2007 r. Nr 99 poz. 1078) Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy (2) z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjne medycyna pracy

Lista współpracujących placówek medycznych Lp. Województwo Nazwa placówki Miejscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjne medycyna pracy Lista współpracujących placówk mdycznych Lp. Wojwództwo Nazwa placówki Mijscowość Ulica Godziny otwarcia Badania laboratoryjn mdycyna pracy (stan na 26 maja 20) Kod Ambulatoryjna Badania Konsultacj lkarzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover

Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover Załącznik nr 1- Lista Placówek Medycznych Medicover lp Nazwa pełna miasto 1 NZOZ "Przychodnia Rodzinna" 2 3 NZOZ KA-MED s.j. NZOZ KA-MED s.j. Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Oddział Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) bydgoszcz@kolporter.com.pl tel. (052) 346 55 45 do 47 ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz.

Oddział Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) bydgoszcz@kolporter.com.pl tel. (052) 346 55 45 do 47 ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz. Biuro Zarządu Kolportera S.A. ul. Zagnańska 61, Kielce, tel. 041 367-82-02 do 03, 041 367-88-88 www.kolporter.com.pl; e-mail:biuro@kolporter.com.pl Infolinia 0801 205 555 N Oddział Bielsko-Bialski (Bielsko-Biała)

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO 219599 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH W DOLNOŚLĄSKIE BARDO ŚLĄSKIE SYTUACJACH KRYZYSU

Bardziej szczegółowo

Siedziba. 1. STOWARZYSZENIE WIOSNA KRS 0000050905 Kraków małopolskie 199 965,00 198 685,00 197 przyjęta

Siedziba. 1. STOWARZYSZENIE WIOSNA KRS 0000050905 Kraków małopolskie 199 965,00 198 685,00 197 przyjęta WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2014 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 - 2 PRIORYTET AKCEPTUJĘ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ l.p.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. 87-700 kujawsko-pomorskie ul. KOŚCIELNA 14 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI. 95-070 łódzkie ul. 1 MAJA 28-30

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. 87-700 kujawsko-pomorskie ul. KOŚCIELNA 14 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI. 95-070 łódzkie ul. 1 MAJA 28-30 Lp. Nazwa Miasto Kod Województwo ul. Ulica Nr 1 WODOCIĄGOWEJ SP. Z ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 87-700 kujawsko-pomorskie ul. KOŚCIELNA 14 2 PGKIM SP. Z ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 95-070 łódzkie ul. 1 MAJA 28-30 3 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. 3 2. Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r.

Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r. Lista bankomatów wg. stanu na dzień 18.06.2012 r. Lp Nazwa banku Miejscowość /Poczta Ulica Województwo Powiat 1 BPS S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 148 mazowieckie Warszawa 2 BPS S.A. Warszawa ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań. Łączna liczba 344 (238 w jednostkach Policji), w tym certyfikowanych 59 (11 w jednostkach Policji)

Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań. Łączna liczba 344 (238 w jednostkach Policji), w tym certyfikowanych 59 (11 w jednostkach Policji) // 0 -// Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań Łączna liczba ( w jednostkach Policji), w tym ch ( w jednostkach Policji) (stan na dzień września 0 r.) Opracowanie: nadkom. Marzena Kordaczuk-Wąs

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny Warszawa, maj 2010 r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH Ranking szkół średnich wg liczby lauretów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdających maturę w maju 2007 roku autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień Zabrania się zapisywania

Bardziej szczegółowo