CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator"

Transkrypt

1 CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator edycja 00 ISSN english summaries najważniejsze realizacje zakończone w 008 i 009 roku main projects completed in 008 and 009 raport o stanie budownictwa report on the construction market pracownie architektoniczne architect designer studios wykonawcy budowlani contractors obsługa inwestycji investment service Tytuł bezpłatny The title free of charge

2

3 od redakcji editorial note Redaktor prowadząca: Magdalena Wasilewska-Pyłka Redaktorzy: Aneta Domagała-Ruść Emilia Wiśniewska Opracowanie językowe: Ewa Stroik Współpraca: Anna Wasilewska Projekt okładki: Barbara Dobrzyńska, Towarzystwo Projektowe Tłumaczenia: Skrivanek sp. z o.o. Adres redakcji: ul. Dęblińska Warszawa tel faks muratorplus.pl Fot. Kalbar Rok 009 roku potwierdził, że zakończył się hurraoptymistyczny etap na rynku inwestycji budowlanych. Deweloperskie marzenia o licznych realizacjach rozprysły się jak bańka mydlana najpierw na świecie, a kilkanaście miesięcy później w Polsce. Efekty widać było od razu wrocławski Sky Tower nie sięgnął chmur, a nabywcy rezydencji na Palm Islands w Dubaju stracili na inwestycji po kilkadziesiąt procent. Oprócz tych spektakularnych wydarzeń, kryzys, czy jak to wolą nazywać niektórzy eksperci dekoniunktura, jest też odczuwalny na co dzień przez nas wszystkich, niezależnie od branży, w której pracujemy. Sprawia też, że musimy działać i planować inaczej. Wierzę, że w dalszej perspektywie to spowolnienie wzrostu gospodarczego nie wpłynie na realizację naszych wizji. Nie rezygnujmy z marzeń, bo dzięki nim świat idzie do przodu. Realizujmy projekty w oparciu o solidne fundamenty, a nie wirtualne wartości. Nie wszystkie firmy przetrwają ten trudny czas, ale te, którym się to uda, będą bogatsze o nowe doświadczenia. Podobno optymista w każdej zmianie widzi nowe szanse, dlatego, jak co roku, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą firm, które również wierzą w przyszłość i chcą na nią aktywnie wpływać. The year 009 confirmed that an overoptimistic period on the construction investments market came to an end. Developers dreams of numerous projects burst like a bubble first internationally and a year later in Poland. The effects were immediately visible Wrocław s Sky Tower was not completed and the buyers of residences on the Palm Islands in Dubai lost tens of percent on their investment. Apart from these dramatic events, the crisis, or as some experts prefer to call it a slump in the market affects our everyday lives, irrespective of the industry we work in. The crisis forces us to act and plan in a different way. I believe that in the long run a slowing down of the economic growth will not adversely affect the realisation of our visions. Let us not give up our dreams as they make the world move forward. Let us carry out projects on the basis of solid foundations rather than virtual values. Not all companies will survive this difficult time, but those that manage to will be richer in new experience. It is said that an optimist perceives each change as a new chance; therefore, like every year, I would like to encourage you to get to know what the companies that also believe in the future and wish to shape it actively have to offer. Magdalena Wasilewska-Pyłka redaktor prowadząca Biuro Reklamy Magazyny i Informatory Dział Informatorów Dyrektor: Artur Bułatowicz tel Koordynator ds. sprzedaży: Agnieszka Borzęcka tel Konsultanci handlowi: Kinga Anulewicz, Dominika Chmielak, Michał Dec, Agnieszka Dorocińska, Marek Kędzior, Jacek Ozga, Elżbieta Piecyk, Joanna Rzymowska-Fiks, Dorota Sadowska, Małgorzata Siennicka, Magdalena Widźgowska Skład i łamanie: Digital Media sp. z o.o. Druk: RR Donnelley Europe Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Wszystkie informacje zawarte w części prezentacyjnej, adresowej oraz w dziale obiekty w katalogu INWESTYCJE BUDOWLANE-murator pochodzą od firm i MURATOR S.A. nie bierze za nie odpowiedzialności. Powierzchnia zawierająca prezentacje została wykupiona przez firmy. MURATOR S.A. zastrzega sobie również prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny. Copyright by MURATOR S.A. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych informatora INWESTYCJE BUDOWLANE- -murator. Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną. Wydawca MURATOR S.A. ul. Dęblińska 6, 0-87 Warszawa tel , , faks 9 0 wydawnictwo.murator.pl Zarząd Prezes: Agnieszka Anielska Wiceprezesi: Renata Krzewska, Ewa P. Porębska, Tomasz Szakiel Członkowie: Katarzyna Białek, Małgorzata Golińska Dyrektor generalny: Renata Krzewska Dyrektor zarządzający tytułem: Renata Krzewska Dyrektor operacyjny: Tomasz Szakiel Dyrektor finansowy: Marzenna Bialuk Szef Projektu Tuznajdziesz.pl, Muratorplus.pl, Inwestycje Budowlane-murator: Dominika Merek Biuro Reklamy Magazyny i Informatory Dyrektor: Anna Dygasiewicz-Piwko tel. 9 0, faks 9 0, Dział Marketingu Dyrektor: Irena Walczak tel. 9 0, Biuro Komunikacji (PR) PR Manager: Joanna Krzyżaniak tel. 9 0, Dział Produkcji Dyrektor: Małgorzata Kuźma tel , Pion Dystrybucji: Dyrektor: Piotr Ludwicki tel , Biuro Obsługi Klienta (i zamawianie publikacji) tel. 9 0, 80 (w godzinach ) faks 9 0 ; sklep.murator.com.pl Salon MURATORA (sprzedaż projektów domów) ul. Dęblińska 6, 0-87 Warszawa tel , 9 0 (czynny pon. pt., w godzinach ) Rocznik, tytuł bezpłatny Murator S.a. jest członkiem Izby Wydawców Prasy

4 spis treści contents od redakcji obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 budynki administracji państwowej budynki biurowe hotele i centra konferencyjne obiekty handlowo-usługowe obiekty targowo-wystawiennicze budynki i osiedla mieszkalne obiekty kultury i sztuki obiekty oświatowe parki naukowo-technologiczne obiekty sportowe obiekty służby zdrowia obiekty komunikacyjne obiekty magazynowe i produkcyjne obiekty ochrony środowiska prezentacje firm obsługa inwestycyjna deweloperstwo inwestorstwo zastępcze zarządzanie inwestycjami tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską kosztorysowanie projekty branżowe projekty wielobranżowe instalacje konstrukcje budowlane architektura krajobrazu architektura wnętrz projekty achitektoniczne generalne wykonawstwo wykonawstwo branżowe fundamenty i wzmacnianie gruntu iniekcje konstrukcje stalowe konstrukcje budowlane konstrukcje żelbetowe konstrukcje z drewna klejonego wnętrza sufity podwieszane akustyka wnętrz instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne instalacje grzewcze, gazowe i wodno-kanalizacyjne bramy inteligentny budynek dachy detekcje gazów dźwigi wynajem, sprzedaż sprzętu budowlanego maszyny budowlane deskowania i rusztowania polskie budownictwo raport rynek powierzchni mieszkaniowych rynek powierzchni biurowych rynek powierzchni handlowych rynek hotelarski rynek powierzchni magazynowych management contracting partnerstwo publiczno-prywatne indeksy przedstawicielstwa i oddziały indeks reklam indeks prezentacji editorial note projects completed in 008 and 009 central government buildings office buildings hotels and conference centres commercial and service buildings fair and exhibition structures residential buildings and housing estates culture and art structures educational structures science and technology parks sports facilities health service structures communication structures warehouses and production structures environmental protection structures presentations of companies investment service development substitute investment investment management land and structures under preservation orders costing discipline designs multi-disciplinary designs installations building constructions landscape architecture interior design architectural designs general construction trade-specific construction foundations and soil strengthening injections steel constructions building constructions reinforced concrete structures structures of glued laminated timber interiors suspended ceilings interior acoustics ventilation and air conditioning installations heating and gas installations, water and sewage systems gates intelligent building roofs gas detection lifts rental, sales of construction equipment construction machines formwork and scaffolding polish building report residential space market office space market retail space market hotel market industrial space market management contracting public-private partnership indices agencies and branches index of advertisements index of presentation REKLAMA

5 od redakcji editorial note od redakcji editorial note LISTA Pełnego Portfela W okresie dekoniunktury liczy się dla firmy każdy kontrakt, zarówno duży, jak i mały, bo to od tego zależy przetrwanie przedsiębiorstwa na trudnym dzisiaj rynku. Firma poprzez wygrane przetargi udowadnia także, że na tym rynku wciąż jest i dobrze sobie radzi. I właśnie to chcemy promować, tworząc LISTĘ Pełnego Portfela. W rankingu firmy mają okazję zaprezentować wartość aktualnego portfela zamówień, liczbę placów budów, pokazać swoją najbardziej prestiżową inwestycję. Pomimo naszych starań, wiele firm w tym roku nie zdecydowało się jednak na podanie takich informacji. Dlatego nasza LISTa Pełnego Portfela publikowana obok nie jest efektem docelowym, a jedynie próbką tego, co zamierzamy osiągnąć. Od stycznia 00 LISTa jest zamieszczona w serwisie budowlanym dla profesjonalistów muratorplus.pl. Zachęcamy Państwa do przystąpienia do tej inicjatywy i aktualizowania wpisów. Chcemy w ten sposób pokazać, że w polskim budownictwie dużo się dzieje, chociaż nie jest to łatwy rynek. ale równoprawnie działają na nim duzi i mniejsi, dla każdej firmy grubość portfela ma wartość proporcjonalną. Mamy nadzieję, że nasza LISTa zostanie oceniona przychylnie, będzie traktowana jako źródło informacji o rynku i działalności firm. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu! The Full Portfolio List During a slump in the market each contract, irrespective of its size, is vital for companies that face difficult market conditions. Companies, through the tenders that they have won, demonstrate that they are able to remain competitive on the market. The aim of the Full Portfolio List is to promote companies survival ability. This ranking offers companies a opportunity to demonstrate the value of their current order portfolio and the number of construction sites, and to present their most prestigious investment. In spite of our efforts, many companies have decided not to reveal such information. Therefore, our Full Portfolio List published alongside is not a target result, but only a sample of what we aim to achieve. Since January 00 the List has been published in the construction bulletin for professionals at muratorplus.pl. We would like to encourage you to join our initiative and update your entries. In this way we would like to demonstrate that the Polish construction industry is still going strong, even though it is not an easy market. For each company the size of portfolio is relative as both big and small companies exist on equal terms on the market. Our List is designed to reflect the situation on the market. We would like to invite you to take part in this venture! Organizatorzy Organisers Uczestnicy LISTY Pełnego Portfela 009 Participants of the Full Portfolio List 009

6 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 fot. od firmy UNIBEP SA fot. od firmy GT-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. fot. od firmy Cuprum Arena MGC Inwest firmy firmy firmy obiekty handlowo-usługowe commercial and service buildings AlfA Centrum BiAłystok lokalizacja location: Białystok, ul. Świętojańska oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 7 89 m kubatura volume: 8 9 m A-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. inwestor Maciej Kuryłowicz Architekt projekt architektoniczny UNIBEP SA generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego SchNEIdER ElEcTRIc PolSKA rozdzielnica sn SM6, rozdzielnice nn PRISMA, PRAGMA, szynoprzewody canalis, automatyka budynku cemex Polska dostawa betonu towarowego UlMA construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań AlfA Centrum olsztyn II etap lokalizacja location: olsztyn, al. Marszałka Piłsudskiego 6 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 00 m GT-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. inwestor Pracownia Architektoniczna ARco projekt architektoniczny Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z.o. o. generalne wykonawstwo SchNEIdER ElEcTRIc PolSKA rozdzielnica sn SM6, transformatory TRIhAl, rozdzielnice nn PRISMA, PRAGMA, automatyka budynku cemex Polska dostawa betonu posadzkowego CUPRUM ARENA lokalizacja location: lubin, ul. Władysława Sikorskiego 0 projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: m kubatura volume: m MGc Inwest sp. z o.o. deweloper, właściciel, wykonawca STUdIo AdS sp. z o.o. projekt architektoniczny MAllSoN PolSKA sp. z o.o. komercjalizacja ikropka Pracownia Architektury Krajobrazu architektura krajobrazu UlMA construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań lite-licht PolSKA sp. z o.o. częściowa dostawa opraw oświetleniowych Centrum handlowe JANTAR lokalizacja location: Słupsk, ul. Szczecińska 8 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: m MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. inwestor RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań Centrum handlowe KAROLINKA lokalizacja location: Opole, ul. Wrocławska oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: m MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. inwestor AKI-PROJEKT projekt architektoniczny ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski pełnobranżowy projekt wykonawczy wnętrz Firma NI-POL Włodzimierz Nikiel budowa węzłów cieplnych NASSAU POLSKA Sp. z o.o. dostawa i montaż bram segmentowych i szybkobieżnych HöRMANN POLSKA sp. z o.o. dostawa oraz montaż bram Centrum handlowe KLIF (rozbudowa) lokalizacja location: Gdynia, al. Zwycięstwa 6 realizacja construction: powierzchnia użytkowa usable floor area: 6 m kubatura volume: 76 m PAIGE INvESTMENTS sp. z o.o. inwestor Construction Management nadzór Wojciech Zakrzewski projekt WARBUD SA generalne wykonawstwo Moeller electric sp. z o.o. rozdzielnice obiektowe nn ramirent SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Centrum handlowe MARINO lokalizacja location: Wrocław, róg ul. Żmigrodzkiej i Paprotnej oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia wynajmu rental space: m kubatura volume: m RAFAEL INvESTMENT sp. z o.o. inwestor Pracownia Projektowa ARCO projekt architektoniczny RE INvESTMENT sp. z o.o. przygotowanie koncepcji centrum handlowego, współinwestor, nadzór inwestorski i komercjalizacja BUDoPOL-WROCłAW SA generalne wykonawstwo ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań firmy firmy firmy firmy fot. od firmy RE INVESTMENT sp. z o.o. fot. od firmy WARBUD SA fot. od firmy MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. fot. od firmy MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o.

7 0 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 Galeria WiSŁa lokalizacja location: Płock, ul. Wyszogrodzka projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 800 m obiekty targowo-wystawiennicze fair and exhibition structures fot. od firmy Budizol Property sp. z o.o. fot. od firmy Plus Communication fot. od firmy CONDITE sp. z o.o. fot. od firmy CAELUM DEVELOPMENT firmy firmy firmy firmy CAELUM DEVELOPMENT inwestor BUDUS SA generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Salon samochodowy LEXUS lokalizacja location: Kraków, al. Pokoju 6A projekt design: 008 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 90 m kubatura volume: m Autoryzowana Stacja Obsługi M. Romanowski inwestor DDJM Biuro Architektoniczne projekt, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski CONDITE sp. z o.o. generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań DAIkIN AIRCONDITIONINg POLAND sp. z o.o. systemy klimatyzacyjne SoLariS center lokalizacja location: Opole, pl. Kopernika 6/6A projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: m kubatura volume: 6 0 m IRLANDzkA grupa INWESTyCyjNA sp. z o.o. inwestor JSK ARCHITEKCI sp. z o.o. projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy, wykonawczy część architektura, nadzór autorski BEg Ingénierie Polska generalne wykonawstwo VERTANO REAL ESTATE zarządca projektu ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS BV sufity Armstrong WzorcoWnia lokalizacja location: Włocławek, ul. Kilińskiego oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia najmu: 0 00 m BUDIzOL PROPERTy sp. z o.o. inwestor CDF Architekci projekt architektoniczny BUDIzOL SA generalne wykonawstwo king STURgE wynajem powierzchni handlowej INSIDE s.j. dostawa i montaż okładzin ściennych Gustafs Panel System RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska lokalizacja location: Warszawa, ul. Marsa 6C projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia wystawiennicza floor area: m kubatura volume: 7 8 m Europejskie Centrum Inwestycyjne inwestor Firma Pabich Krzysztof Trochim konstrukcja hali Pracownia Konbud konstrukcja żelbetowa Pracownia Mopp Michał olejnik instalacje mechaniczne i sanitarne MErKury instalacje elektryczne ConsTEal generalne wykonawstwo EXPO SILESIA lokalizacja location: sosnowiec, ul. braci Mieroszewskich projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 69 m kubatura volume: 6 m KolPorTEr sa inwestor Marek Trela projekt architektoniczny CondITE sp. z o.o. generalne wykonawstwo MoEllEr ElECTrIC sp. z o.o. rozdzielnice nn systemu xenergy HörMann PolsKa sp. z o.o. bramy segmentowe Warszawskie Centrum EXPO XXI lokalizacja location: Warszawa, zbieg ul. bema i Prądzyńskiego oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 600 m Warszawskie Centrum Expo XXI inwestor Marek boretti wraz z pracownią db Projekt i Kfadrat projekt architektoniczny Consbud sp. z o.o. generalne wykonawstwo ramirent sa wypożyczalnie sprzętu budowlanego GaZEX detekcja gazów firmy firmy firmy 8 0 fot. od firmy Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o., halamtpolska.pl fot. od firmy CONDITE sp. z o.o. fot. od firmy Warszawskie Centrum Expo XXI

8 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 fot. od firmy BUDNER SA fot. materiały inwestora fot. od firmy KARMAR SA firmy firmy firmy budynki i osiedla mieszkalne residential buildings and housing estates ApArtAmenty Boernerowo lokalizacja location: Warszawa, ul. Gąsiorowskiego 6 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 0 m kubatura volume: 7 m Budner SA inwestor i generalne wykonawstwo JEMS Architekci projekt architektoniczny IN & OUT Architekci Krajobrazu Dorota Nitecka-Frączyk architektura krajobrazu ApArtAmenty dobra lokalizacja location: Białystok, ul. Kraszewskiego/Dobra projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 6000 m Rogowski Development inwestor arch. Krzysztof Brański projekt architektoniczny Rogowski Budownictwo generalne wykonawstwo ApArtAmenty elekcyjna lokalizacja location: Warszawa, ul. Elekcyjna 9 realizacja construction: powierzchnia użytkowa usable floor area: 7 m kubatura volume: 0 m Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych sp. z o.o. inwestor Biuro Projektów Szumielewicz i PAWłOWSKI s.c. projekt architektoniczny z APAR-PROJEKT sp. z o.o. KARMAR SA generalne wykonawstwo ramirent Sa wypożyczalnie sprzętu budowlanego CEMEX Polska dostawa betonu towarowego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań ApArtAmenty murano lokalizacja location: Warszawa, ul. Pokorna oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 78 m kubatura volume: 0 m BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. inwestor DDJM Biuro Architektoniczne projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski BUDIMEX SA generalne wykonawstwo ApArtAmenty parkowa ŁAzienki lokalizacja location: Warszawa, ul. Parkowa projekt design: oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 000 m kubatura volume: 00 m Parkowa Łazienki sp. z o.o. inwestor RKW Rhode Kellermann Wawrowsky projekt architektoniczny Tebodin Poland zarządzanie projektem inwestycyjnym PleneRia s.c. dariusz Malinowski, Jakub Stanowski projekt, generalne wykonawstwo zagospodarowania terenu ApArtAmenty platinum towers lokalizacja location: Waszawa, ul. Grzybowska 6 projekt design: oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 9 00 m kubatura volume: m atlas estates inwestor Piotr Majewski (MWH Architekci) przy współpracy z Yossi Sivan (Moore-Yaski-Sivan Architects) projekt architektoniczny HOCHTIEF Polska Oddział Budokor generalne wykonawstwo ApArtAmenty wilanowska lokalizacja location: Warszawa, al. Wilanowska 8 projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 00 m Rogowski Development inwestor JEMS Architekci projekt architektoniczny Rogowski Budownictwo generalne wykonawstwo firmy firmy firmy firmy 96 6 fot. materiały inwestora fot. od firmy Platinum Towers sp. z o.o. fot. od firmy RKW Rhode Kellermann Wawrowsky fot. od firmy DDJM Biuro Architektoniczne

9 09 prezentacje firm presentations of companies obsługa inwestycyjna investment service

10 obsługa inwestycyjna / deweloperstwo investment service / development obsługa inwestycyjna / deweloperstwo investment service / development Parkridge retail development sp. z o.o. /xxxxxxxxxx /parkridge al. Jana Pawła II 00-8 Warszawa tel faks parkridge.pl Gracjana Pyrgiel asystentka tel FOCUS MALL, Jelenia Góra, FOCUS MALL, Rybnik, 8 FOCUS MALL, Piotrków Trybunalski FOCUS MALL, Bydgoszcz 6, 7 FOCUS MALL, Zielona Góra 9 FOCUS MALL, Piła 0 FOCUS MALL, Gliwice dewelopersko-inwestycyjna obejmująca centra rozrywkowo-handlowe FOCUS MALL zlokalizowane w średnich miastach oraz parki handlowe FOCUS PARK development and investment covering FOCUS MALL leisure and trade centers located in medium-sized cities and FOCUS PARK commercial parks zarząd John Cutts, Jarosław Fijałkowski, Magdalena Książek liczba zatrudnionych 60 osób stowarzyszenia ISCS, British-Polish Chamber of Commerce nagrody, wyróżnienia Polski Herkules 009 nagroda przyznana przez magazyn BUILDER, CEE Real Estate Quality Awards: CEE Real Estate Retail Development of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, Building of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, The Best Shopping Center 008 nagroda przyznana przez czytelników RetailNet.pl dla Focus Mall w Bydgoszczy, CEE Retail Estate Awards 008 Developer of the Year 008, Shopping Centre of the Year średnie miasta dla Focus Mall w Zielonej Górze, Shopping Centre of the Year 008 duże miasta dla Focus Mall w Bydgoszczy, Project of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, Best Partner in Business in the category Developer tytuł przyznany przez magazyn Home & Market, II miejsce w rankingu Inwestorzy Zagraniczni 00 tytuł przyznany przez gazetę Rzeczpospolita, Budowlana Firma Roku 007 tytuł przyznany przez magazyn BUILDER, wyróżnienie za skuteczne zarządzanie firmą dla Prezesa Parkridge Retail Jarosława Fijałkowskiego (008 r.) rok założenia 00 zasięg działania Polska, kraje Europy Środkowo- -Wschodniej informacje dodatkowe PARKRIDGE RETAIL planuje budowę sieci galerii rozrywkowo-handlowych Focus Mall w: Jeleniej Górze, Gliwicach, Pile, Starogardzie Gdańskim, Ostrowie Wielkopolskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz parków handlowych FOCUS PARK we Włocławku, Lubinie, Jeleniej Górze, Tarnowie FOCUS Mall, Piotrków Trybunalski (realizacja.009, powierzchnia GLA 000 m, powierzchnia całkowita m ). Zarządca projektu: ALFA ASSET MANAGE- MENT sp. z o.o. Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Zielona Góra, ul. Wrocławska 7 (realizacja , powierzchnia GLA 9 00 m, całkowita m ). Zarządca projektu: ALFA ASSET MANAGE- MENT sp. z o.o. Projekt: IMB ASYMETRIA FOCUS Mall, Jelenia Góra, ul. Maja (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA 7 00 m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO AR- CHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Gliwice (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Starogard Gdański (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO AR- CHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Piła (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA 000 m, powierzchnia całkowita 07 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Ostrów Wielkopolski (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 7 9 m, powierzchnia całkowita m ) FOCUS Park, Włocławek (w trakcie realizacji, realizacja 00, powierzchnia GLA 6 m, powierzchnia całkowita 6600 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Park, Lubin (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 99 m, powierzchnia całkowita 960 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Park, Tarnów (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 79 m, powierzchnia całkowita 8700 m ). Projekt: AGP S.K

11 6 obsługa inwestycyjna / inwestorstwo zastępcze investment service / substitute investment obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management 7 MIASTOPROJEKT WROCŁAW sp. z o.o. BoVIS lend lease /xxxxxxxxxx /miastoprojekt ul. Oławska 7 0- Wrocław tel faks miastoprojektwroclaw.pl Aleksandra Oszywa-Kałamaga prezes zarządu tel Stadion Zagłębie Lubin Biblioteka naukowa Kolegium Karkonoskiego PWSZ, Jelenia Góra Głogowskie Obiekty Sportowe PCC ROKita, Brzeg Dolny aquapark Polkowice 6 twierdza Nysa 7 Zamek Książ, Wałbrzych zarządzanie projektem inwestycyjnym, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, inżynier konsultant zarządzanie budową i koordynacja robót budowlanych nadzór inwestorski organizacja i finansowanie inwestycji, zarządzanie kosztami inwestycji projektowanie organizacja przetargów, kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym doradztwo techniczne, prawne i finansowe investment project management, substitute investor, contract engineer, consultant engineer management of the construction and coordination of construction work investor supervision investment organization and financing, management of investment costs design organization of tenders, end-to-end management of the investment process technical, legal and financial consulting zarząd firmy Aleksandra Oszywa-Kałamaga prezes zarządu liczba zatrudnionych 0 osób stowarzyszenia Polski Klub Infrastruktury Sportowej certyfikaty, nagrody, wyróżnienia nominacja do tytułu Modernizacja Roku 00 dla zespołu pałacowo- -parkowego Zamek Książ zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy KGHM Polska Miedź SA, PCC Rokita SA, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zagłębie Lubin SA, Chemipark Technologiczny sp. z o.o., Gmina Wałbrzych, Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o., Aquapark Polkowice SA, Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze, Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., Aquapark Bydgoszcz Myślęcinek sp. z o.o. informacje dodatkowe realizacja inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Koncesji Budowlanych, obsługa biznesowa doradztwo i zarządzanie podmiotami powołanymi do prowadzenia inwestycji Zespół basenów odkrytych i krytych, stadion lekkoatletyczny, boiska treningowe, Głogów, ul. Wita Stwosza (inwestor zastępczy: koreferat do dokumentacji projektowej, pozyskanie i rozliczenie środków finansowych, w tym dotacji; funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego, rozliczenie, odbiór i zakończenie budowy, pow. użytkowa 799 m, kubatura 0 98 m ). Inwestor: Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. 6 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Aquapark, Polkowice, ul. Młyńska (inwestor zastępczy: koreferat do PFU i dokumentacji projektowej, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, nadzór budowlany, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, pow. użytkowa 8 m, kubatura 800 m ). Inwestor: Aquapark Polkowice SA Stadion Zagłębie Lubin SA, Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 (inwestor zastępczy: koreferat do dokumentacji projektowej, nadzór budowlany, rozliczenia, odbiór i zakończenie budowy, uzyskanie certyfikatów FIFA i UEFA, pow. zabudowy 0 76 m ). Inwestor: Zagłębie Lubin SA Przebudowa dawnego budynku wojskowego na bibliotekę naukową, Jelenia Góra, ul. Lwówecka 8 (inwestor zastępczy: wybór generalnego wykonawcy i zawarcie z nim umowy, koordynacja i nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, pow. użytkowa 9 m, kubatura 8 m ). Inwestor: Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa, etap I rewitalizacja Fortu Wodnego i Bastionu św. Jadwigi, Nysa, ul. Piastowska (Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu: zarządzanie projektem, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie środków ZPORR, współpraca z Urzędem Wojewódzkim, kontrola zapisów umowy o dofinansowanie projektu, nadzór nad procesem inwestycyjnym, pow. użytkowa 096 m ). Inwestor: Gmina Nysa Budowa Wytwórni Chemicznej Środków Siarczanowanych, o wydajności 0 tys. ton rocznie, na terenie PCC Rokita, Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza (inwestor zastępczy: prowadzenie inwestycji, nadzór budowlany, rozliczenie kontraktu, pow. użytkowa ponad 00 m, kubatura 000 m ). Inwestor: PCC ROKITA SA Intensyfikacja produkcji Roflamu P do 8 tys. ton rocznie na terenie PCC Rokita, Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza (inwestor zastępczy: wybór generalnego wykonawcy i zawarcie z nim umowy, nadzór budowlany, rozliczenie kontraktu). Inwestor: PCC ROKITA SA Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ, Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich (inwestor zastępczy: nadzór budowlany i konserwatorski, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary). Inwestor: Gmina Wałbrzych 7 realizacja inwestycji budowlanych zarządzanie i kontrola procesów budowlanych doradztwo budowlane usługi inżynieryjne z zakresu budownictwa nadzór budowlany zarządzanie budową: Construction Management (CM), Project Management (PM), EPCM, implementation of construction investments management and control of construction processes construction consultancy services engineering services in the construction industry construction supervision construction site management: Construction Management, Project Management, EPCM, about the company managing board Tadeusz A. Blecha Managing Director number of employees 00 a member of British-Polish Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, Polish-German Chamber of Commerce, Polish Chamber of Power Industry and Environment Protection, Polish Green Building Council (PLGBC) certificates, prizes, awards Focus Park Bydgoszcz Europa Property 008 CEE Retail Estate Awards, CEE Retail Overall Reward: Project of the Year 008 and CEE Retail Award: Shopping Center Large (above 000 m ), Focus Park Zielona Góra Europa Property 008 CEE Retail Award: Shopping Center Medium ( m ), Focus Park Zielona Góra Lubuska Izba Budownictwa Mister of Construction 008 Best Construction Project in the Lubuskie Region 008 in the category of renovations and adaptations, WBJ Book of Lists The Best PM Company of the Year 008, CIOP Central Institute of Labour Protection Leader of Safe Work , Employer Organizer of Safe Work 008 by the National Labour Inspectorate, Malta Retail Center Safe Building of the 007 by National Labour Inspectorate, Manufaktura Retail Center in Łódź 008 ICSC European Award in the category of the best new very large center, Manufaktura Retail Center in Łódź ULI Award 007 Global Award for Excellence, BSEN ISO 900:000 Quality Management System Certificates (for the Construction Management, Project Management, Consulting with the Design Project Services), Environmental Management System Certificate ISO 00:00, Occupational Health & Safety Management System which complies with the requirements of OHSAS 800:99 established in 990 extent of activity Poland top investors APSYS POLSKA, BP, BRITISH GYPSUM, CADBURY, CARGILL, CHELVERTON Intl., CRH, ELECTRO- LUX, GLOBE TRADE CENTRE, IBM, LG ELECTRONICS, KARIMPOL, NEINVER POLSKA, NESTLE, PARKRIDGE RE- TAIL POLAND, PEPSICO, PHILIP MORRIS, PILKINGTON, ROCHE, GRAY INTERNATIONAL, MONDI, STORA ENSO selected projects Futura Park, Wrocław, street Graniczna (Construction Management, design date 0.007, completion date.008, usable area m ). Investor: NEINVER POL- SKA. Designer: MAĆKÓW Pracownia Projektowa sp. z o.o. Power Plant, Ostrołęka, street I Armii Wojska Polskiego (Construction Management, design date.008, completion date 00) CeMent Plant extension, Ożarów, Karsy 77 (Construction Management, design date 008, completion date 009). Investor: GRUPA OŻARÓW SA, CRH Malta retail Centre, Poznań, corner of street abp. Baraniaka, Katowicka, Polanka, Kaliska (Project Management, design date 006, completion date 009, total area 000 m, cubature m ). Investor: NEINVER POLSKA. Designer: Ewa i Stanisław SIPIńSCY, APA Wojciechowski FoCuS Park, Rybnik, street Bolesława Chrobrego (Construction Management, design date 00, completion date 007, usable area 000 m, cubature 8 0 m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: IMB ASYMETRIA FoCuS Park, Bydgoszcz, street Jagiellońska (Construction Management, design date 00, completion date 008, usable area m, cubature 000 m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: MOFO ARCHITEKCI FoCuS Park, Zielona Góra, street Wrocławska 7 (Construction Management, design date 00, completion date 008, usable area m, cubature m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: IMB ASYMETRIA CHewInG GuM Plant, Skarbimierz near Opole (Management Contracting with Target Price, design date 006, completion date , usable area m ). Investor: CADBURY POLSKA. Designer: EPSTEIN, BOVIS TECHNOLOGY PaPer MIll, Świecie, street Bydgoska (Civil Construction Management, design date 008, completion date 009). Investor: MONDI ŚWIECIE SA Tłumaczenie: BOVIS LEND LEASE sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa tel faks bovislendlease.com Artur Dziubak Business Development Director tel. kom CADBURY CHEWING GUM PLANT, Skarbimierz NEINVER FUTURA PARK, Wrocław PARKRIDGE FOCUS PARK, Zielona Góra STORA ENSO POWER PLANT, Ostrołęka CRH OŻARÓW EXTENSION, Ożarów 6 NEINVER MALTA RETAIL CENTRE, Poznań /bovis 6

12 obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management Tebodin Poland sp. z o.o. /xxxxxxxxxx /tebodin ul. Taśmowa Warszawa tel faks 9 00 tebodin.pl oddziały branches 9 98 Sąd Najwyższy, Warszawa Galeria TARNOVIA, Tarnów Rafineria LOTOS, Gdańsk Hotel CAMPANILE i PREMIERE CLASSE, Wrocław Budynek PHILIPS, Łódź 6 Hotel HILTON, Warszawa 7 Galeria JURAJSKA, Częstochowa 8 Fabryka opon MICHELIN, Olsztyn 9 Osiedle MENNOLY, Warszawa 0 MALTA OFFICE PARK, Poznań Lotnisko im. Fryderyka Chopina terminal, Warszawa Ul. Poleczki, Warszawa Budynek UNILEVER, Katowice usługi konsultingowe projektowanie wydawanie pozwoleń organizacja przetargów zarządzanie projektem inwestycyjnym zarządzanie budową nadzór inwestorski zarządzanie kosztami inwestycji consultancy design and engineering permitting procurement project management construction management construction supervision cost management Tłumaczenie: Tebodin Poland sp. z o.o. zarząd firmy Arno Ruijtenbeek prezes, dyrektor zarządzający liczba zatrudnionych 0 osób stowarzyszenia Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa certyfikaty, wyróżnienia ISO 900:000; certyfikat jakości dla projektów specjalnych AQAP 0:00; Branżowa Firma Usługowa Roku 006 na CEE Real Estate Quality Awards rok założenia Holandia (9), Polska (989) zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy BOyUGUES ImmOBIlIER, CAmPINA, CEISA PACkAGING, COlEP, DElPHI, DOm DEvElOPmENT, DykA, ECHO INvESTmENT, ElECTROlUx, EUROGlAS, GDDkIA, GlOBE TRADE CENTER (GTC), HINES, ING REAl ESTATE, JABIl, lafarge, lotos, michelin, NEINvER, NUTRICIA, ORIFlAmE, PARkRIDGE, PFlEIDE- RER, PHIlIPS, PHIlIP morris, POlSkIE PORTy lotnicze, PRINTPACk, PROCTER & GAmBlE, SHEll, SHImIZU (SHARP, FUJI SEAl, ykk), TAkENAkA (BRIDGESTONE, NIFCO), TElEkOmUNIkACJA POlSkA, Tk DEvElOPmENT, TOyOTA, UNIlEvER, voestalpine, ZEElANDIA SUPER BAkE informacje dodatkowe 0 lat na polskim rynku; projektowanie i obsługa realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych Fabryka szkła euroglas, Ujazd k. Łodzi (projektowanie wielobranżowe, realizacja przetargów, zarządzanie budową, projekt 007, realizacja 009, pow. użytkowa m, kubatura m ). Inwestor: EUROGlAS POlSkA. Generalny wykonawca: HOCHTIEF sp. z o.o. lotnisko im. Fryderyka Chopina terminal, Warszawa (budowa terminalu, płyty lotniskowej, podziemnej stacji kolejowej, wielopoziomowego parkingu samochodowego; funkcja inżyniera FIDIC w ostatnim roku budowy, wsparcie przedsiębiorstwa PPl w zarządzaniu kontraktem, projekt.00, realizacja 0.008, pow. użytkowa m, kubatura m ). Inwestor: PPl lot. Projekt: ESTUDIO lamela. Generalny wykonawca: konsorcjum firm BUDImEx SA, FERROvIAl, ESTUDIO lamela Hotel CamPanile i Premiere Classe, Wrocław, ul. Ślężna (zarządzanie inwestycją, projekt 009, realizacja 0, pow. użytkowa 900 m, kubatura 0 00 m ). Inwestor: louvre HOTElS / STARWOOD CAPITAl GROUP WARImPEx joint venture. Projekt: ImPRESSIO sp. z o.o. rafineria lotos, Gdańsk, ul. Elbląska (nadzór robót budowlanych, realizacja zbiorników magazynowych, rurociągu przesyłowego do portu, estakad, oczyszczalni ścieków, chłodni wentylatorowych, systemu zasilania energetycznego, projekt 008, realizacja 00). Inwestor: lotos SA. Projekt i generalny wykonawca: FlUOR GlIWICE SA Terminal kontenerowy etap i, kutno (projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy oraz wykonawczy, projekt 009, realizacja 00, pow. użytkowa ha, pojemność składowania 800 TEU). Inwestor: PCC INTERmODAl CaTalina office CenTer, Warszawa, ul. Wyścigowa 6 (kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym, nadzór inwestorski, projekt 007, realizacja 009, pow. użytkowa 000 m ). Inwestor: CATAlINA GROUP. Projekt: SZAROSZyk & RyCERSkI ARCHITEkCI. Generalny wykonawca: karmar SA osiedle menolly etap a zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z częścią usługową na terenie dawnej ec Powiśle, Warszawa, kwartał ulic: Wybrzeże kościuszkowskie, lipowa, Dobra, leszczyńska (nadzór inwestorski, realizacja 00, pow. użytkowa 7 m, kubatura ok m ). Inwestor: menolly NOWE POWIŚlE sp. z o.o. Projekt: APA kuryłowicz & ASSO- CIATES sp. z o.o. Generalny wykonawca: WARBUD SA galeria Tarnovia, Tarnów, ul. krakowska 9 (zarządzanie projektem, koordynacja najemców, projekt 0.008, realizacja.009, pow. użytkowa 800 m, kubatura 9 0 m ). Inwestor: EURO mall POlSkA xiv sp. z o.o. Projekt: Agencja Projektowa A. Generalny wykonawca: POlImEx-mOSTOSTAl Sa autostradowa obwodnica mińska mazowieckiego, (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy i przetargowy, podziały nieruchomości, ocena wpływu na środowisko wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej, nadzór autorski, projekt 007, realizacja 009, odcinek km). Inwestor: GDDkiA. Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i mostów sp. z o.o., ASTAlDI S.p.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa lądowego mazowieckie mosty sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo mostowe mosty SA malta office Park, budynki C, d, e ii etap, Poznań, ul. Baraniaka 9 (construction management, nadzór nad pracami na powierzchniach wynajmowanych, projekt 007, realizacja 00, pow. użytkowa 8 0 m, kubatura 8 97 m ). Inwestor: ECHO INvESTmENT SA. Projekt: Biuro Architektoniczne litoborski + marciniak sp. z o.o

13 architektura krajobrazu architektura krajobrazu landscape architecture landscape architecture CALLA s.c. Jolanta Gryczyńska, Robert Gryczyński OgrOdOwnia sp. z o.o. /calla ul. Kochłowicka Katowice tel. 7 7 tel./faks calla.pl CH Forum, Gliwice osiedle mieszkaniowe Dębowe tarasy, Katowice CH Pogoria, Dąbrowa górnicza projektowanie, wykonawstwo, modernizacja i pielęgnacja terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, drogach, osiedlach i prywatnych budynkach mieszkalnych projektowanie, aranżacja i pielęgnacja zieleni we wnętrzach opracowywanie dokumentacji kosztorysowej designing, execution, modernisation and maintenance of greenery around public utility facilities, industrial facilities, roads, housing estates and private residential buildings designing, decoration and maintenance of interior plants development of cost-estimates zarząd firmy Jolanta Gryczyńska, Robert Gryczyński współwłaściciele liczba zatrudnionych osoby stowarzyszenia Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu ZIELEŃ POLSKA, Polska Izba Ekologii, European Landscape Contractors Association ELCA Committee of Firms, Polskie Stowarzyszenie DAChy ZIELOnE rok założenia 99 zasięg działania Polska, Europa najważniejsi zleceniodawcy TRIGRAnIT DEVELOPMEnT CORPORATIOn sp. z o.o., Domy Towarowe CASInO, LI- BREChT & WOOD, APSyS POLSKA, PLAZA CEnTERS, COn- CORDE InVESTISSEMEnT SA, IKEA CEnTER POLSKA, STRA- BAG sp. z o.o., MAyLAnD REAL ESTATE CH Forum, Gliwice, ul. Lipowa (zieleń wewnątrz obiektu, kubatura m, projekt 008, realizacja 009) Inwestor: FORuM GLIWICE sp. z o.o. CH PoGoRiA, Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6 (zieleń wokół i wewnątrz budynku oraz rewitalizacja przyległego parku, projekt 008, realizacja 008, powierzchnia terenu m ). Inwestor: MAyLAnD REAL ESTATE osiedle mieszkaniowe Dębowe TARAsy, Katowice ul. Ściegiennego (zieleń wraz z małą architekturą i placem zabaw wokół osiedla, zieleń na dachach zielonych, powierzchnia użytkowa m, kubatura 9 9 m, projekt 007, realizacja 008). Inwestor: TRIGRAnIT DEVELOPMEnT CORPORATIOn sp. z o.o. Projekt: STABIL sp. z o.o. Generalny wykonawca: BIPROMET SA FAsHioN HoUse outlet CeNTeR, Sosnowiec, Orląt Lwowskich 8 (zieleń wokół budynku, przy drogach, w donicach, na parkingach oraz wewnątrz obiektu, projekt 00, realizacja: I etap 00, II etap 008, III etap 009, powierzchnia całkowita terenu ha, kubatura 8 0 m ). Inwestor: TAM PROPERTIES POL- SKA sp. z o.o. Projekt: ChODOR PROJEKT sp. z o.o. Generalny wykonawca: WARBuD SA Centrum handlowe CeNTRo CoMeRCiAL ARMo- NiA, Arad, Rumunia, ul. Cales Aurel Vlaicu 99/6 (zieleń wokół budynku, w donicach, przy drogach, na parkingach, projekt 008, realizacja 008, powierzchnia terenu zieleni 000 m ). Inwestor: RED PROJECT OnE s.r.l. Centrum handlowe PLZeŇ PLAZA, Pilzno, Czechy, ul. Radčická (zieleń naturalna i sztuczna wewnątrz budynku, projekt 007, realizacja 007, powierzchnia terenu m ). Inwestor: PILSEn PLAZA s.r.o. Centrum handlowe PoLUs CeNTeR CLUJ, Cluj-napoca, Rumunia, ul. Republicii 09 (zieleń wokół budynku, w donicach, przy drogach i na parkingach, projekt 007, realizacja 007, powierzchnia całkowita terenu m ). Inwestor: POLuS TRAnSILVAnIA C.I. SA. Projekt: ASSIX CREATIOnS, BOSE InTERnATIOnAL Centrum handlowe AReNA, Gliwice, al. Jana nowaka-jeziorańskiego (duże drzewa przed budynkiem oraz zieleń wewnątrz centrum, realizacja 006, powierzchnia całkowita 000 m ). Inwestor: CEFIC POLSKA. Projekt: BEG InGénIERIE POLSKA. Generalny wykonawca: BuDuS SA silesia CiTy CeNTeR, Katowice, ul. Chorzowska (zieleń wokół budynku, na parkingu oraz mała architektura, realizacja 00, powierzchnia całkowita 0 ha, kubatura m ). Inwestor: TRIGRAnIT DEVELOP- MEnT CORPORATIOn sp. z o.o. Projekt: BOSE InTERnA- TIOnAL PLAnnInG & ARChITECTuRE, STABIL sp. z o.o. Generalny wykonawca: STRABAG sp. z o.o. Centrum handlowe ARKADiA, Warszawa, al. Jana Pawła II 8 (zieleń w galerii, jako podwykonawca firmy JARDInS DE GALLy, realizacja 00, kubatura m ). Projekt: RTKL InTERnATIOnAL, BEG InGénIERIE POLSKA kompleksowa realizacja projektów zagospodarowania terenu (zieleń, nawierzchnie, mała architektura, place zabaw, zielone dachy, ozdobne układy wodne, zbiorniki retencyjne, stawy kąpielowe, przesadzanie dużych drzew, systemy automatycznego nawadniania, zabezpieczanie drzew) projekty zagospodarowania terenu (osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych) projekty rekultywacji terenów poprzemysłowych projekty rewaloryzacji ogrodowo-parkowych założeń historycznych inwentaryzacje i waloryzacje istniejącej zieleni projekty gospodarki drzewostanem projekty i wykonywanie zabezpieczeń drzew kompleksowa obsługa formalnoprawna inwestycji w zakresie zieleni nadzór autorski nad przebiegiem prac budowlanych specyfikacje wykonania i odbioru robót przedmiary robót, kosztorysy comprehensive implementation of designs (green, pavements and roads, small architectural forms, playgrounds, green roofs, decorational water systems, water retention reservoirs, swimming ponds, planting out large trees, automatic irrigation systems, planning and implementation of securing trees) housing estate development, public space and commercial facilities reclaiming postindustrial terrains revalorization of the historical garden dendrological inventory and valuation tree stand management, planning and implementation of securing trees comprehensive legal and administrative service in greenery domain copyright supervision on construction works specification of making and receiving construction works costs estimations Tłumaczenie: OGRODOWNIA sp. z o.o. zarząd firmy Agnieszka Duc, Mariusz Pasek rok założenia 006 zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy HOCHTIEF Polska sp. z o.o., PB UNIMAX SA, WARBUD SA, SOPREMA SA, RONSON DE- VELOPMENT GROUP, VOLUMETRIC MK POLSKA sp. z o.o., LONG BRIDGE sp. z o.o. informacje dodatkowe OGRODOWNIA sp. z o.o. została wyodrębniona w 006 r. z firmy Pracownia Sztuki Ogrodowej s.c., istniejącej na rynku od 997 r. Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNE OSIE- DLE, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, budowa sztucznej rzeki o długości ok. 60 m z progami wodnymi i mostkami, mała architektura, ściany gabionowe, projekt i realizacja 008). Inwestor: KLINKIER BUD Centrum handlowe ARKADIA, Warszawa, al. Jana Pawła II 8 (wykonanie zieleni na dachu obiektu w systemie SOPREMA SOPRANATURE, realizacja 006, powierzchnia użytkowa zielonego dachu ok m ). Inwestor: CEFIC POLSKA sp. z o.o. Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNY SKWER, Warszawa, ul. Pruszkowska 7 (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, nawierzchnie, droga pożarowa o nawierzchni biologicznie czynnej, wykonana w technologii NETLON, fontanny, mała architektura, projekt 00, realizacja 00 00, powierzchnia całkowita 8000 m ). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Budynek mieszkalny MERIDIAN, Warszawa, ul. Chłodna 8/0 (zagospodarowanie terenu nasadzenie roślin, układ wodny: fontanna, strumień i zbiornik wodny z kaskadą, mała architektura, nawierzchnie, droga pożarowa o nawierzchni biologicznie czynnej, wykonana w technologii FIBERTURF, oświetlenie, projekt i realizacja 006). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Osiedle mieszkaniowe PEGAZ I, Warszawa, al. Wyścigowa 8B (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, mała architektura, nawierzchnie, projekt i realizacja 00). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Budynek CANAL +, Warszawa, al. gen. W. Sikorskiego 9 (baseny z fontannami przy wejściu do siedziby firmy, projekt i realizacja 008) Siedziba firmy AQUATHERM, Łomianki k. Warszawy, ul. Racławicka 0 (wykonanie zbiornika wodnego i aranżacja holu zielenią, realizacja 000). Inwestor: AQUATHERM PPH sp.j. Restauracja RUBIKON, Warszawa, ul. Wróbla / (zagospodarowanie otoczenia, projekt i realizacja 006) Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa (projekt koncepcyjny i wykonawczy zieleni, projekt 009). Inwestor: Politechnika Warszawska ul. Rolna Łazy k. Warszawy 0- Wólka Kosowska tel./faks 77 7 ogrodownia.pl pracownia studio ul. Rolna 6A 0-79 Warszawa tel./faks 6 0 Agnieszka Duc tel. kom Mariusz Pasek tel. kom Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNY SKWER, Warszawa Budynek mieszkalny MERIDIAN, Warszawa CH ARKADIA, Warszawa, Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNE OSIEDLE, Stara Iwiczna /ogrodownia

14 prezentacje firm presentations of companies architektura wnętrz interior design patron działu patron of section

15 architektura wnętrz interior design architektura wnętrz interior design EXIT Pracownia Projektowa /xxxxxxxxxx /exit ul. Jana Sebastiana Bacha 6B/ Warszawa tel. kom. 0, 0 8 exitdesign.com.pl Kawiarnia, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski),,, Biuro, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 6, Dom jednorodzinny, osiedle MARinA MoKotóW, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 7, 8 Apartament, osiedle EKo-PARK, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 9, 0 Apartament, osiedle MARinA MoKotóW, Warszawa (fot. Rafał Lipski) architektura wnętrz: projektowanie wnętrz prywatnych (domów, rezydencji, apartamentów) oraz użyteczności publicznej (hoteli, restauracji, biur, sklepów) nadzór autorski, koordynacja, wnętrza pod klucz, inwestorstwo zastępcze interior design: private (houses, residences, apartments) and public utility (hotels, restaurants, offices, shops) author s supervision, coordination, turn-key interiors, substitute investment zarząd firmy Paweł Sokół, Hanka Bajer właściciele liczba zatrudnionych osoby stowarzyszenia AVA LIVING World Interiors Architects Community rok założenia 00 zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy prywatni oraz firmy: MDDP, POLENERGIA, TVN Dom jednorodzinny na terenie osiedla MARINA MOKOTÓW, Warszawa (projekt wnętrz, inwestorstwo zastępcze, projekt 007, realizacja , powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: prywatny Apartament na terenie osiedla MARINA MOKOTÓW, Warszawa (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 007, realizacja 008, powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: prywatny Apartament na terenie osiedla EKO-PARK, Warszawa (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 006, realizacja 007, powierzchnia użytkowa 00 m ). Inwestor: prywatny Kawiarnia, Warszawa, ul. Ostrobramska (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 00, realizacja 006, powierzchnia użytkowa 70 m ). Inwestor: prywatny Biuro, Warszawa, ul. Książęca (projekt wnętrz oraz podprojekty niektórych mebli, projekt 00, realizacja 00, powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: MDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań ... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917 2 2009 2010 Klient: AGORA w Bytomiu Jedno z największych centrów handlowych w Polsce, zlokalizowane w samym

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie

Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie 1 Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie technologie i sprawdzone systemy, materializujemy śmiałe

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Nadzory inwestorskie we wszystkich branżach. Koordynacja budów. Ocena stanu technicznego istniejących obiektów

Nadzory inwestorskie we wszystkich branżach. Koordynacja budów. Ocena stanu technicznego istniejących obiektów PREZENTACJA FIRMY Nadzory inwestorskie we wszystkich branżach Koordynacja budów Ocena stanu technicznego istniejących obiektów O FIRMIE Rozpoczęta w 2003 roku działalność VATRA GROUP oraz uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE PROJEKTOWE

REFERENCJE PROJEKTOWE REFERENCJE PROJEKTOWE WSP POLSKA Złota 44, Warszawa SPIS TREŚCI JESTEŚMY WSP POLSKA... 03 NASZ ZESPÓŁ... 04 LISTA KLIENTÓW... 05 NASZE PROJEKTY... 06 Środowisko... 08 Konstrukcja... 14 Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA DZIAŁALNOŚĆ OGRODNICZA Kompleksowe usługi ogrodnicze MPRO Sp. z o.o. obejmują: Projektowanie: w zakresie zieleni, małej architektury, nawierzchni; Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE NOWOCZESNE CENTRUM HANDLOWE. 20 tys. 10 % 114.000 65% QUICK PARK I OLKUSZ I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA OLKUSZ

PIERWSZE NOWOCZESNE CENTRUM HANDLOWE. 20 tys. 10 % 114.000 65% QUICK PARK I OLKUSZ I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA OLKUSZ QUICKPARK OLKUSZ QUICK PARK I OLKUSZ I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA PIERWSZE NOWOCZESNE CENTRUM HANDLOWE WYŻSZY O 3 % INDEKS SIŁY NABYWCZEJ DLA HANDLU DETALICZNEGO OLKUSZ PRZY DRODZE KRAJOWEJ 20 tys. SAMOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji?

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Konferencja: Dzień Urbanisty 10.02.2017 Dr inż. Marcin Gawroński, Sweco Consulting Agenda Profil

Bardziej szczegółowo

DEKRA w Polsce ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

DEKRA w Polsce ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA Działanie na rzecz bezpieczeństwa jest naszą statutową misją od 1925 roku Jedna z 5 firm ze światowej

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Informacja o PGOM Sp. z o.o. i lista wybranych obiektów referencyjnych

Informacja o PGOM Sp. z o.o. i lista wybranych obiektów referencyjnych PROJECT MANAGEMENT - INWESTORSTWO ZASTĘPCZE - DORADZTWO TECHNICZNE sp. z o.o. Informacja o PGOM Sp. z o.o. i lista wybranych obiektów referencyjnych INFORMACJE O FIRMIE PGOM Sp. z o.o. działa w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl Etis sp. z o.o od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwiązaniach klimatyzacyjno wentylacyjnych, zapewniając pełen zakres usług ze specjalizacją w zarządzaniu i realizacji projektów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 początki firmy - nauka - zabawa - poznawanie świata - praca - nauka - rozwój

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Generalny Wykonawca Budujemy wspólną przyszłość Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu www.cfe.com.pl Tel. +4822 4561600 Fax: +4822 4561601 Struktura organizacyjna - CFE Wstęp CFE Polska jest przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r.

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

DEKRA w Polsce Przeglądy Techniczne ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

DEKRA w Polsce Przeglądy Techniczne ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Przeglądy Techniczne ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA Działanie na rzecz bezpieczeństwa jest naszą statutową misją od 1925 roku Jedna z 5 firm ze światowej czołówki zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012

Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012 Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 1 Spis treści 1. Informacje o badaniu 2. Wnioski z analizy 3. Rankingi cząstkowe

Bardziej szczegółowo

1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015. 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015

1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015. 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015 REFERENCE LIST Lista Referencyjna - Deckshield 1 Aleja Bielany Car Parks Deckshield ID 27,000 2015 2 UBiQ Business Park Office Deckshield ID 1,100 2015 3 19. Dzielnica II etap Car Parks Deckshield 12,000

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Structural

Biuro Projektowe Structural Biuro Projektowe Structural Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Adikon - Wrocław NIP: 0 WWW.STRUCTURAL.PL ul. Powstańców Śląskich / Tel: BIURO@STRUCTURAL.PL Chcielibyśmy zachęcić do współpracy z naszą

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM Rental Budowa Sp. z o.o., Udziałowcy: Paweł Kusiński, Projekt Lokale Sp. z o.o., RPOINT Sp. z o. o. PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Grupa kapitałowa P.A.NOVA P.A. Nova Obiekty działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

C.H. "Galeria Jurowiecka" Białystok. Białystok. C.H. "Galeria Biała" Białystok. C.H. "Hetman" Białystok. C.H. "Auchan" Bronowice

C.H. Galeria Jurowiecka Białystok. Białystok. C.H. Galeria Biała Białystok. C.H. Hetman Białystok. C.H. Auchan Bronowice C.H. C.H. "Galeria Jurowiecka" C.H. "Galeria Biała" C.H. "Alfa" C.H. "Hetman" C.H. "Auchan" C.H. "Tesco" C.H. "Gemini" Bielsko Biała C.H. "Sfera" - C.H. "Auchan" Bronowice C.H. "Galeria Zielone Arkady"

Bardziej szczegółowo

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling www.mfastudio.pl info@mfastudio.pl tel. 509 646 131 Spis treści 1. Misja 2. Kim jesteśmy? 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka Organizator Organizatorem promocji jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą 31-871 Kraków, oś. Dywizjonu 303, pawilon

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt S T U D I O K A Katarzyna Świerczewska Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt Zakres działania Naszą misją jest dostarczanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż 2. Location / Lokalizacja Town / Street Miasto / Ulica Piła / Al. Poznańska 191 Province (Voivodship) / Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja Klubu Konesera i Almi Decor ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II Nazwa salonu Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 CH M1 ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA dla Uczestników Programu Lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera Programu lojalnościowego Spółki Alma S.A. (regulamin dostępny

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych:

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych: Zał.3 Lista deweloperów informacja na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego - materiał przekazany przez Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty przemysłowe KGHM Polska Miedź Sp z o.o. Lubin In 2000A, IP20 NGK Ceramiks Polska Sp. z o.o. Gliwice In 5000A, IP31 Unilever Polska S.A. Katowice In 800A, IP31 Grupa Azoty Puławy Grupa Kęty S.A.

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki Nazwa salonu Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki pn.-pt. 11:00-19:00, so. 11:00-15:00 W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy KOMERCJA O inwestycji Cztery Wieże to nowoczesny kompleks mieszkalno usługowy, zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Inwestycja składa się z czterech piętnastopiętrowych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków Producent Nine West Molton Hexeline Miasto Sklep Adres Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C C.H. Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Lublin C.H. Lublin Plaza ul. Lipowa 13 C.H. Plaza ul. Kaspra

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 25-26.01 Warszawa XLIV Targi Mieszkaniowe NOWY DOM, NOWE Murator Expo Sp. z o. o. MIESZKANIE 2014 29.01-01.02

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 29.01-01.02. Poznań BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT dla uczestników programu lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera spółki Alma Market S.A. (regulamin programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo