CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator"

Transkrypt

1 CONSTRUCTION INVESTMENTS - murator edycja 00 ISSN english summaries najważniejsze realizacje zakończone w 008 i 009 roku main projects completed in 008 and 009 raport o stanie budownictwa report on the construction market pracownie architektoniczne architect designer studios wykonawcy budowlani contractors obsługa inwestycji investment service Tytuł bezpłatny The title free of charge

2

3 od redakcji editorial note Redaktor prowadząca: Magdalena Wasilewska-Pyłka Redaktorzy: Aneta Domagała-Ruść Emilia Wiśniewska Opracowanie językowe: Ewa Stroik Współpraca: Anna Wasilewska Projekt okładki: Barbara Dobrzyńska, Towarzystwo Projektowe Tłumaczenia: Skrivanek sp. z o.o. Adres redakcji: ul. Dęblińska Warszawa tel faks muratorplus.pl Fot. Kalbar Rok 009 roku potwierdził, że zakończył się hurraoptymistyczny etap na rynku inwestycji budowlanych. Deweloperskie marzenia o licznych realizacjach rozprysły się jak bańka mydlana najpierw na świecie, a kilkanaście miesięcy później w Polsce. Efekty widać było od razu wrocławski Sky Tower nie sięgnął chmur, a nabywcy rezydencji na Palm Islands w Dubaju stracili na inwestycji po kilkadziesiąt procent. Oprócz tych spektakularnych wydarzeń, kryzys, czy jak to wolą nazywać niektórzy eksperci dekoniunktura, jest też odczuwalny na co dzień przez nas wszystkich, niezależnie od branży, w której pracujemy. Sprawia też, że musimy działać i planować inaczej. Wierzę, że w dalszej perspektywie to spowolnienie wzrostu gospodarczego nie wpłynie na realizację naszych wizji. Nie rezygnujmy z marzeń, bo dzięki nim świat idzie do przodu. Realizujmy projekty w oparciu o solidne fundamenty, a nie wirtualne wartości. Nie wszystkie firmy przetrwają ten trudny czas, ale te, którym się to uda, będą bogatsze o nowe doświadczenia. Podobno optymista w każdej zmianie widzi nowe szanse, dlatego, jak co roku, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą firm, które również wierzą w przyszłość i chcą na nią aktywnie wpływać. The year 009 confirmed that an overoptimistic period on the construction investments market came to an end. Developers dreams of numerous projects burst like a bubble first internationally and a year later in Poland. The effects were immediately visible Wrocław s Sky Tower was not completed and the buyers of residences on the Palm Islands in Dubai lost tens of percent on their investment. Apart from these dramatic events, the crisis, or as some experts prefer to call it a slump in the market affects our everyday lives, irrespective of the industry we work in. The crisis forces us to act and plan in a different way. I believe that in the long run a slowing down of the economic growth will not adversely affect the realisation of our visions. Let us not give up our dreams as they make the world move forward. Let us carry out projects on the basis of solid foundations rather than virtual values. Not all companies will survive this difficult time, but those that manage to will be richer in new experience. It is said that an optimist perceives each change as a new chance; therefore, like every year, I would like to encourage you to get to know what the companies that also believe in the future and wish to shape it actively have to offer. Magdalena Wasilewska-Pyłka redaktor prowadząca Biuro Reklamy Magazyny i Informatory Dział Informatorów Dyrektor: Artur Bułatowicz tel Koordynator ds. sprzedaży: Agnieszka Borzęcka tel Konsultanci handlowi: Kinga Anulewicz, Dominika Chmielak, Michał Dec, Agnieszka Dorocińska, Marek Kędzior, Jacek Ozga, Elżbieta Piecyk, Joanna Rzymowska-Fiks, Dorota Sadowska, Małgorzata Siennicka, Magdalena Widźgowska Skład i łamanie: Digital Media sp. z o.o. Druk: RR Donnelley Europe Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Wszystkie informacje zawarte w części prezentacyjnej, adresowej oraz w dziale obiekty w katalogu INWESTYCJE BUDOWLANE-murator pochodzą od firm i MURATOR S.A. nie bierze za nie odpowiedzialności. Powierzchnia zawierająca prezentacje została wykupiona przez firmy. MURATOR S.A. zastrzega sobie również prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny. Copyright by MURATOR S.A. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych informatora INWESTYCJE BUDOWLANE- -murator. Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną. Wydawca MURATOR S.A. ul. Dęblińska 6, 0-87 Warszawa tel , , faks 9 0 wydawnictwo.murator.pl Zarząd Prezes: Agnieszka Anielska Wiceprezesi: Renata Krzewska, Ewa P. Porębska, Tomasz Szakiel Członkowie: Katarzyna Białek, Małgorzata Golińska Dyrektor generalny: Renata Krzewska Dyrektor zarządzający tytułem: Renata Krzewska Dyrektor operacyjny: Tomasz Szakiel Dyrektor finansowy: Marzenna Bialuk Szef Projektu Tuznajdziesz.pl, Muratorplus.pl, Inwestycje Budowlane-murator: Dominika Merek Biuro Reklamy Magazyny i Informatory Dyrektor: Anna Dygasiewicz-Piwko tel. 9 0, faks 9 0, Dział Marketingu Dyrektor: Irena Walczak tel. 9 0, Biuro Komunikacji (PR) PR Manager: Joanna Krzyżaniak tel. 9 0, Dział Produkcji Dyrektor: Małgorzata Kuźma tel , Pion Dystrybucji: Dyrektor: Piotr Ludwicki tel , Biuro Obsługi Klienta (i zamawianie publikacji) tel. 9 0, 80 (w godzinach ) faks 9 0 ; sklep.murator.com.pl Salon MURATORA (sprzedaż projektów domów) ul. Dęblińska 6, 0-87 Warszawa tel , 9 0 (czynny pon. pt., w godzinach ) Rocznik, tytuł bezpłatny Murator S.a. jest członkiem Izby Wydawców Prasy

4 spis treści contents od redakcji obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 budynki administracji państwowej budynki biurowe hotele i centra konferencyjne obiekty handlowo-usługowe obiekty targowo-wystawiennicze budynki i osiedla mieszkalne obiekty kultury i sztuki obiekty oświatowe parki naukowo-technologiczne obiekty sportowe obiekty służby zdrowia obiekty komunikacyjne obiekty magazynowe i produkcyjne obiekty ochrony środowiska prezentacje firm obsługa inwestycyjna deweloperstwo inwestorstwo zastępcze zarządzanie inwestycjami tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską kosztorysowanie projekty branżowe projekty wielobranżowe instalacje konstrukcje budowlane architektura krajobrazu architektura wnętrz projekty achitektoniczne generalne wykonawstwo wykonawstwo branżowe fundamenty i wzmacnianie gruntu iniekcje konstrukcje stalowe konstrukcje budowlane konstrukcje żelbetowe konstrukcje z drewna klejonego wnętrza sufity podwieszane akustyka wnętrz instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne instalacje grzewcze, gazowe i wodno-kanalizacyjne bramy inteligentny budynek dachy detekcje gazów dźwigi wynajem, sprzedaż sprzętu budowlanego maszyny budowlane deskowania i rusztowania polskie budownictwo raport rynek powierzchni mieszkaniowych rynek powierzchni biurowych rynek powierzchni handlowych rynek hotelarski rynek powierzchni magazynowych management contracting partnerstwo publiczno-prywatne indeksy przedstawicielstwa i oddziały indeks reklam indeks prezentacji editorial note projects completed in 008 and 009 central government buildings office buildings hotels and conference centres commercial and service buildings fair and exhibition structures residential buildings and housing estates culture and art structures educational structures science and technology parks sports facilities health service structures communication structures warehouses and production structures environmental protection structures presentations of companies investment service development substitute investment investment management land and structures under preservation orders costing discipline designs multi-disciplinary designs installations building constructions landscape architecture interior design architectural designs general construction trade-specific construction foundations and soil strengthening injections steel constructions building constructions reinforced concrete structures structures of glued laminated timber interiors suspended ceilings interior acoustics ventilation and air conditioning installations heating and gas installations, water and sewage systems gates intelligent building roofs gas detection lifts rental, sales of construction equipment construction machines formwork and scaffolding polish building report residential space market office space market retail space market hotel market industrial space market management contracting public-private partnership indices agencies and branches index of advertisements index of presentation REKLAMA

5 od redakcji editorial note od redakcji editorial note LISTA Pełnego Portfela W okresie dekoniunktury liczy się dla firmy każdy kontrakt, zarówno duży, jak i mały, bo to od tego zależy przetrwanie przedsiębiorstwa na trudnym dzisiaj rynku. Firma poprzez wygrane przetargi udowadnia także, że na tym rynku wciąż jest i dobrze sobie radzi. I właśnie to chcemy promować, tworząc LISTĘ Pełnego Portfela. W rankingu firmy mają okazję zaprezentować wartość aktualnego portfela zamówień, liczbę placów budów, pokazać swoją najbardziej prestiżową inwestycję. Pomimo naszych starań, wiele firm w tym roku nie zdecydowało się jednak na podanie takich informacji. Dlatego nasza LISTa Pełnego Portfela publikowana obok nie jest efektem docelowym, a jedynie próbką tego, co zamierzamy osiągnąć. Od stycznia 00 LISTa jest zamieszczona w serwisie budowlanym dla profesjonalistów muratorplus.pl. Zachęcamy Państwa do przystąpienia do tej inicjatywy i aktualizowania wpisów. Chcemy w ten sposób pokazać, że w polskim budownictwie dużo się dzieje, chociaż nie jest to łatwy rynek. ale równoprawnie działają na nim duzi i mniejsi, dla każdej firmy grubość portfela ma wartość proporcjonalną. Mamy nadzieję, że nasza LISTa zostanie oceniona przychylnie, będzie traktowana jako źródło informacji o rynku i działalności firm. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu! The Full Portfolio List During a slump in the market each contract, irrespective of its size, is vital for companies that face difficult market conditions. Companies, through the tenders that they have won, demonstrate that they are able to remain competitive on the market. The aim of the Full Portfolio List is to promote companies survival ability. This ranking offers companies a opportunity to demonstrate the value of their current order portfolio and the number of construction sites, and to present their most prestigious investment. In spite of our efforts, many companies have decided not to reveal such information. Therefore, our Full Portfolio List published alongside is not a target result, but only a sample of what we aim to achieve. Since January 00 the List has been published in the construction bulletin for professionals at muratorplus.pl. We would like to encourage you to join our initiative and update your entries. In this way we would like to demonstrate that the Polish construction industry is still going strong, even though it is not an easy market. For each company the size of portfolio is relative as both big and small companies exist on equal terms on the market. Our List is designed to reflect the situation on the market. We would like to invite you to take part in this venture! Organizatorzy Organisers Uczestnicy LISTY Pełnego Portfela 009 Participants of the Full Portfolio List 009

6 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 fot. od firmy UNIBEP SA fot. od firmy GT-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. fot. od firmy Cuprum Arena MGC Inwest firmy firmy firmy obiekty handlowo-usługowe commercial and service buildings AlfA Centrum BiAłystok lokalizacja location: Białystok, ul. Świętojańska oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 7 89 m kubatura volume: 8 9 m A-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. inwestor Maciej Kuryłowicz Architekt projekt architektoniczny UNIBEP SA generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego SchNEIdER ElEcTRIc PolSKA rozdzielnica sn SM6, rozdzielnice nn PRISMA, PRAGMA, szynoprzewody canalis, automatyka budynku cemex Polska dostawa betonu towarowego UlMA construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań AlfA Centrum olsztyn II etap lokalizacja location: olsztyn, al. Marszałka Piłsudskiego 6 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 00 m GT-JWK-MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. inwestor Pracownia Architektoniczna ARco projekt architektoniczny Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z.o. o. generalne wykonawstwo SchNEIdER ElEcTRIc PolSKA rozdzielnica sn SM6, transformatory TRIhAl, rozdzielnice nn PRISMA, PRAGMA, automatyka budynku cemex Polska dostawa betonu posadzkowego CUPRUM ARENA lokalizacja location: lubin, ul. Władysława Sikorskiego 0 projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: m kubatura volume: m MGc Inwest sp. z o.o. deweloper, właściciel, wykonawca STUdIo AdS sp. z o.o. projekt architektoniczny MAllSoN PolSKA sp. z o.o. komercjalizacja ikropka Pracownia Architektury Krajobrazu architektura krajobrazu UlMA construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań lite-licht PolSKA sp. z o.o. częściowa dostawa opraw oświetleniowych Centrum handlowe JANTAR lokalizacja location: Słupsk, ul. Szczecińska 8 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: m MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. inwestor RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań Centrum handlowe KAROLINKA lokalizacja location: Opole, ul. Wrocławska oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: m MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. inwestor AKI-PROJEKT projekt architektoniczny ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski pełnobranżowy projekt wykonawczy wnętrz Firma NI-POL Włodzimierz Nikiel budowa węzłów cieplnych NASSAU POLSKA Sp. z o.o. dostawa i montaż bram segmentowych i szybkobieżnych HöRMANN POLSKA sp. z o.o. dostawa oraz montaż bram Centrum handlowe KLIF (rozbudowa) lokalizacja location: Gdynia, al. Zwycięstwa 6 realizacja construction: powierzchnia użytkowa usable floor area: 6 m kubatura volume: 76 m PAIGE INvESTMENTS sp. z o.o. inwestor Construction Management nadzór Wojciech Zakrzewski projekt WARBUD SA generalne wykonawstwo Moeller electric sp. z o.o. rozdzielnice obiektowe nn ramirent SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Centrum handlowe MARINO lokalizacja location: Wrocław, róg ul. Żmigrodzkiej i Paprotnej oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia wynajmu rental space: m kubatura volume: m RAFAEL INvESTMENT sp. z o.o. inwestor Pracownia Projektowa ARCO projekt architektoniczny RE INvESTMENT sp. z o.o. przygotowanie koncepcji centrum handlowego, współinwestor, nadzór inwestorski i komercjalizacja BUDoPOL-WROCłAW SA generalne wykonawstwo ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań firmy firmy firmy firmy fot. od firmy RE INVESTMENT sp. z o.o. fot. od firmy WARBUD SA fot. od firmy MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o. fot. od firmy MAYLAND REAL ESTATE sp. z o.o.

7 0 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 Galeria WiSŁa lokalizacja location: Płock, ul. Wyszogrodzka projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 800 m obiekty targowo-wystawiennicze fair and exhibition structures fot. od firmy Budizol Property sp. z o.o. fot. od firmy Plus Communication fot. od firmy CONDITE sp. z o.o. fot. od firmy CAELUM DEVELOPMENT firmy firmy firmy firmy CAELUM DEVELOPMENT inwestor BUDUS SA generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Salon samochodowy LEXUS lokalizacja location: Kraków, al. Pokoju 6A projekt design: 008 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 90 m kubatura volume: m Autoryzowana Stacja Obsługi M. Romanowski inwestor DDJM Biuro Architektoniczne projekt, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski CONDITE sp. z o.o. generalne wykonawstwo RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań DAIkIN AIRCONDITIONINg POLAND sp. z o.o. systemy klimatyzacyjne SoLariS center lokalizacja location: Opole, pl. Kopernika 6/6A projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: m kubatura volume: 6 0 m IRLANDzkA grupa INWESTyCyjNA sp. z o.o. inwestor JSK ARCHITEKCI sp. z o.o. projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy, wykonawczy część architektura, nadzór autorski BEg Ingénierie Polska generalne wykonawstwo VERTANO REAL ESTATE zarządca projektu ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS BV sufity Armstrong WzorcoWnia lokalizacja location: Włocławek, ul. Kilińskiego oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia najmu: 0 00 m BUDIzOL PROPERTy sp. z o.o. inwestor CDF Architekci projekt architektoniczny BUDIzOL SA generalne wykonawstwo king STURgE wynajem powierzchni handlowej INSIDE s.j. dostawa i montaż okładzin ściennych Gustafs Panel System RAMIRENT SA wypożyczalnie sprzętu budowlanego Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska lokalizacja location: Warszawa, ul. Marsa 6C projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia wystawiennicza floor area: m kubatura volume: 7 8 m Europejskie Centrum Inwestycyjne inwestor Firma Pabich Krzysztof Trochim konstrukcja hali Pracownia Konbud konstrukcja żelbetowa Pracownia Mopp Michał olejnik instalacje mechaniczne i sanitarne MErKury instalacje elektryczne ConsTEal generalne wykonawstwo EXPO SILESIA lokalizacja location: sosnowiec, ul. braci Mieroszewskich projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 69 m kubatura volume: 6 m KolPorTEr sa inwestor Marek Trela projekt architektoniczny CondITE sp. z o.o. generalne wykonawstwo MoEllEr ElECTrIC sp. z o.o. rozdzielnice nn systemu xenergy HörMann PolsKa sp. z o.o. bramy segmentowe Warszawskie Centrum EXPO XXI lokalizacja location: Warszawa, zbieg ul. bema i Prądzyńskiego oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 600 m Warszawskie Centrum Expo XXI inwestor Marek boretti wraz z pracownią db Projekt i Kfadrat projekt architektoniczny Consbud sp. z o.o. generalne wykonawstwo ramirent sa wypożyczalnie sprzętu budowlanego GaZEX detekcja gazów firmy firmy firmy 8 0 fot. od firmy Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o., halamtpolska.pl fot. od firmy CONDITE sp. z o.o. fot. od firmy Warszawskie Centrum Expo XXI

8 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 obiekty zrealizowane w latach 008 i 009 projects completed in 008 and 009 fot. od firmy BUDNER SA fot. materiały inwestora fot. od firmy KARMAR SA firmy firmy firmy budynki i osiedla mieszkalne residential buildings and housing estates ApArtAmenty Boernerowo lokalizacja location: Warszawa, ul. Gąsiorowskiego 6 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 0 m kubatura volume: 7 m Budner SA inwestor i generalne wykonawstwo JEMS Architekci projekt architektoniczny IN & OUT Architekci Krajobrazu Dorota Nitecka-Frączyk architektura krajobrazu ApArtAmenty dobra lokalizacja location: Białystok, ul. Kraszewskiego/Dobra projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 6000 m Rogowski Development inwestor arch. Krzysztof Brański projekt architektoniczny Rogowski Budownictwo generalne wykonawstwo ApArtAmenty elekcyjna lokalizacja location: Warszawa, ul. Elekcyjna 9 realizacja construction: powierzchnia użytkowa usable floor area: 7 m kubatura volume: 0 m Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych sp. z o.o. inwestor Biuro Projektów Szumielewicz i PAWłOWSKI s.c. projekt architektoniczny z APAR-PROJEKT sp. z o.o. KARMAR SA generalne wykonawstwo ramirent Sa wypożyczalnie sprzętu budowlanego CEMEX Polska dostawa betonu towarowego ULMA Construccion Polska SA kompleksowa dostawa deskowań ApArtAmenty murano lokalizacja location: Warszawa, ul. Pokorna oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 78 m kubatura volume: 0 m BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. inwestor DDJM Biuro Architektoniczne projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski BUDIMEX SA generalne wykonawstwo ApArtAmenty parkowa ŁAzienki lokalizacja location: Warszawa, ul. Parkowa projekt design: oddanie do użytku putting into use: 008 powierzchnia użytkowa usable floor area: 000 m kubatura volume: 00 m Parkowa Łazienki sp. z o.o. inwestor RKW Rhode Kellermann Wawrowsky projekt architektoniczny Tebodin Poland zarządzanie projektem inwestycyjnym PleneRia s.c. dariusz Malinowski, Jakub Stanowski projekt, generalne wykonawstwo zagospodarowania terenu ApArtAmenty platinum towers lokalizacja location: Waszawa, ul. Grzybowska 6 projekt design: oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 9 00 m kubatura volume: m atlas estates inwestor Piotr Majewski (MWH Architekci) przy współpracy z Yossi Sivan (Moore-Yaski-Sivan Architects) projekt architektoniczny HOCHTIEF Polska Oddział Budokor generalne wykonawstwo ApArtAmenty wilanowska lokalizacja location: Warszawa, al. Wilanowska 8 projekt design: 006 oddanie do użytku putting into use: 009 powierzchnia użytkowa usable floor area: 00 m Rogowski Development inwestor JEMS Architekci projekt architektoniczny Rogowski Budownictwo generalne wykonawstwo firmy firmy firmy firmy 96 6 fot. materiały inwestora fot. od firmy Platinum Towers sp. z o.o. fot. od firmy RKW Rhode Kellermann Wawrowsky fot. od firmy DDJM Biuro Architektoniczne

9 09 prezentacje firm presentations of companies obsługa inwestycyjna investment service

10 obsługa inwestycyjna / deweloperstwo investment service / development obsługa inwestycyjna / deweloperstwo investment service / development Parkridge retail development sp. z o.o. /xxxxxxxxxx /parkridge al. Jana Pawła II 00-8 Warszawa tel faks parkridge.pl Gracjana Pyrgiel asystentka tel FOCUS MALL, Jelenia Góra, FOCUS MALL, Rybnik, 8 FOCUS MALL, Piotrków Trybunalski FOCUS MALL, Bydgoszcz 6, 7 FOCUS MALL, Zielona Góra 9 FOCUS MALL, Piła 0 FOCUS MALL, Gliwice dewelopersko-inwestycyjna obejmująca centra rozrywkowo-handlowe FOCUS MALL zlokalizowane w średnich miastach oraz parki handlowe FOCUS PARK development and investment covering FOCUS MALL leisure and trade centers located in medium-sized cities and FOCUS PARK commercial parks zarząd John Cutts, Jarosław Fijałkowski, Magdalena Książek liczba zatrudnionych 60 osób stowarzyszenia ISCS, British-Polish Chamber of Commerce nagrody, wyróżnienia Polski Herkules 009 nagroda przyznana przez magazyn BUILDER, CEE Real Estate Quality Awards: CEE Real Estate Retail Development of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, Building of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, The Best Shopping Center 008 nagroda przyznana przez czytelników RetailNet.pl dla Focus Mall w Bydgoszczy, CEE Retail Estate Awards 008 Developer of the Year 008, Shopping Centre of the Year średnie miasta dla Focus Mall w Zielonej Górze, Shopping Centre of the Year 008 duże miasta dla Focus Mall w Bydgoszczy, Project of the Year 008 dla Focus Mall w Bydgoszczy, Best Partner in Business in the category Developer tytuł przyznany przez magazyn Home & Market, II miejsce w rankingu Inwestorzy Zagraniczni 00 tytuł przyznany przez gazetę Rzeczpospolita, Budowlana Firma Roku 007 tytuł przyznany przez magazyn BUILDER, wyróżnienie za skuteczne zarządzanie firmą dla Prezesa Parkridge Retail Jarosława Fijałkowskiego (008 r.) rok założenia 00 zasięg działania Polska, kraje Europy Środkowo- -Wschodniej informacje dodatkowe PARKRIDGE RETAIL planuje budowę sieci galerii rozrywkowo-handlowych Focus Mall w: Jeleniej Górze, Gliwicach, Pile, Starogardzie Gdańskim, Ostrowie Wielkopolskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz parków handlowych FOCUS PARK we Włocławku, Lubinie, Jeleniej Górze, Tarnowie FOCUS Mall, Piotrków Trybunalski (realizacja.009, powierzchnia GLA 000 m, powierzchnia całkowita m ). Zarządca projektu: ALFA ASSET MANAGE- MENT sp. z o.o. Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Zielona Góra, ul. Wrocławska 7 (realizacja , powierzchnia GLA 9 00 m, całkowita m ). Zarządca projektu: ALFA ASSET MANAGE- MENT sp. z o.o. Projekt: IMB ASYMETRIA FOCUS Mall, Jelenia Góra, ul. Maja (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA 7 00 m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO AR- CHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Gliwice (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Starogard Gdański (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA m, powierzchnia całkowita m ). Projekt: MOFO AR- CHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Piła (w trakcie realizacji, realizacja 0, powierzchnia GLA 000 m, powierzchnia całkowita 07 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Mall, Ostrów Wielkopolski (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 7 9 m, powierzchnia całkowita m ) FOCUS Park, Włocławek (w trakcie realizacji, realizacja 00, powierzchnia GLA 6 m, powierzchnia całkowita 6600 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Park, Lubin (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 99 m, powierzchnia całkowita 960 m ). Projekt: MOFO ARCHITEKCI sp. z o.o. FOCUS Park, Tarnów (projekt planowany, realizacja 0, powierzchnia GLA 79 m, powierzchnia całkowita 8700 m ). Projekt: AGP S.K

11 6 obsługa inwestycyjna / inwestorstwo zastępcze investment service / substitute investment obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management 7 MIASTOPROJEKT WROCŁAW sp. z o.o. BoVIS lend lease /xxxxxxxxxx /miastoprojekt ul. Oławska 7 0- Wrocław tel faks miastoprojektwroclaw.pl Aleksandra Oszywa-Kałamaga prezes zarządu tel Stadion Zagłębie Lubin Biblioteka naukowa Kolegium Karkonoskiego PWSZ, Jelenia Góra Głogowskie Obiekty Sportowe PCC ROKita, Brzeg Dolny aquapark Polkowice 6 twierdza Nysa 7 Zamek Książ, Wałbrzych zarządzanie projektem inwestycyjnym, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, inżynier konsultant zarządzanie budową i koordynacja robót budowlanych nadzór inwestorski organizacja i finansowanie inwestycji, zarządzanie kosztami inwestycji projektowanie organizacja przetargów, kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym doradztwo techniczne, prawne i finansowe investment project management, substitute investor, contract engineer, consultant engineer management of the construction and coordination of construction work investor supervision investment organization and financing, management of investment costs design organization of tenders, end-to-end management of the investment process technical, legal and financial consulting zarząd firmy Aleksandra Oszywa-Kałamaga prezes zarządu liczba zatrudnionych 0 osób stowarzyszenia Polski Klub Infrastruktury Sportowej certyfikaty, nagrody, wyróżnienia nominacja do tytułu Modernizacja Roku 00 dla zespołu pałacowo- -parkowego Zamek Książ zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy KGHM Polska Miedź SA, PCC Rokita SA, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zagłębie Lubin SA, Chemipark Technologiczny sp. z o.o., Gmina Wałbrzych, Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o., Aquapark Polkowice SA, Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze, Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., Aquapark Bydgoszcz Myślęcinek sp. z o.o. informacje dodatkowe realizacja inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Koncesji Budowlanych, obsługa biznesowa doradztwo i zarządzanie podmiotami powołanymi do prowadzenia inwestycji Zespół basenów odkrytych i krytych, stadion lekkoatletyczny, boiska treningowe, Głogów, ul. Wita Stwosza (inwestor zastępczy: koreferat do dokumentacji projektowej, pozyskanie i rozliczenie środków finansowych, w tym dotacji; funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego, rozliczenie, odbiór i zakończenie budowy, pow. użytkowa 799 m, kubatura 0 98 m ). Inwestor: Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. 6 Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Aquapark, Polkowice, ul. Młyńska (inwestor zastępczy: koreferat do PFU i dokumentacji projektowej, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, nadzór budowlany, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, pow. użytkowa 8 m, kubatura 800 m ). Inwestor: Aquapark Polkowice SA Stadion Zagłębie Lubin SA, Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 (inwestor zastępczy: koreferat do dokumentacji projektowej, nadzór budowlany, rozliczenia, odbiór i zakończenie budowy, uzyskanie certyfikatów FIFA i UEFA, pow. zabudowy 0 76 m ). Inwestor: Zagłębie Lubin SA Przebudowa dawnego budynku wojskowego na bibliotekę naukową, Jelenia Góra, ul. Lwówecka 8 (inwestor zastępczy: wybór generalnego wykonawcy i zawarcie z nim umowy, koordynacja i nadzór inwestorski nad procesem inwestycyjnym, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, pow. użytkowa 9 m, kubatura 8 m ). Inwestor: Kolegium Karkonoskie PWSZ w Jeleniej Górze Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa, etap I rewitalizacja Fortu Wodnego i Bastionu św. Jadwigi, Nysa, ul. Piastowska (Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu: zarządzanie projektem, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie środków ZPORR, współpraca z Urzędem Wojewódzkim, kontrola zapisów umowy o dofinansowanie projektu, nadzór nad procesem inwestycyjnym, pow. użytkowa 096 m ). Inwestor: Gmina Nysa Budowa Wytwórni Chemicznej Środków Siarczanowanych, o wydajności 0 tys. ton rocznie, na terenie PCC Rokita, Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza (inwestor zastępczy: prowadzenie inwestycji, nadzór budowlany, rozliczenie kontraktu, pow. użytkowa ponad 00 m, kubatura 000 m ). Inwestor: PCC ROKITA SA Intensyfikacja produkcji Roflamu P do 8 tys. ton rocznie na terenie PCC Rokita, Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza (inwestor zastępczy: wybór generalnego wykonawcy i zawarcie z nim umowy, nadzór budowlany, rozliczenie kontraktu). Inwestor: PCC ROKITA SA Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ, Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich (inwestor zastępczy: nadzór budowlany i konserwatorski, rozliczanie kontraktu i środków ZPORR, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary). Inwestor: Gmina Wałbrzych 7 realizacja inwestycji budowlanych zarządzanie i kontrola procesów budowlanych doradztwo budowlane usługi inżynieryjne z zakresu budownictwa nadzór budowlany zarządzanie budową: Construction Management (CM), Project Management (PM), EPCM, implementation of construction investments management and control of construction processes construction consultancy services engineering services in the construction industry construction supervision construction site management: Construction Management, Project Management, EPCM, about the company managing board Tadeusz A. Blecha Managing Director number of employees 00 a member of British-Polish Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, Polish-German Chamber of Commerce, Polish Chamber of Power Industry and Environment Protection, Polish Green Building Council (PLGBC) certificates, prizes, awards Focus Park Bydgoszcz Europa Property 008 CEE Retail Estate Awards, CEE Retail Overall Reward: Project of the Year 008 and CEE Retail Award: Shopping Center Large (above 000 m ), Focus Park Zielona Góra Europa Property 008 CEE Retail Award: Shopping Center Medium ( m ), Focus Park Zielona Góra Lubuska Izba Budownictwa Mister of Construction 008 Best Construction Project in the Lubuskie Region 008 in the category of renovations and adaptations, WBJ Book of Lists The Best PM Company of the Year 008, CIOP Central Institute of Labour Protection Leader of Safe Work , Employer Organizer of Safe Work 008 by the National Labour Inspectorate, Malta Retail Center Safe Building of the 007 by National Labour Inspectorate, Manufaktura Retail Center in Łódź 008 ICSC European Award in the category of the best new very large center, Manufaktura Retail Center in Łódź ULI Award 007 Global Award for Excellence, BSEN ISO 900:000 Quality Management System Certificates (for the Construction Management, Project Management, Consulting with the Design Project Services), Environmental Management System Certificate ISO 00:00, Occupational Health & Safety Management System which complies with the requirements of OHSAS 800:99 established in 990 extent of activity Poland top investors APSYS POLSKA, BP, BRITISH GYPSUM, CADBURY, CARGILL, CHELVERTON Intl., CRH, ELECTRO- LUX, GLOBE TRADE CENTRE, IBM, LG ELECTRONICS, KARIMPOL, NEINVER POLSKA, NESTLE, PARKRIDGE RE- TAIL POLAND, PEPSICO, PHILIP MORRIS, PILKINGTON, ROCHE, GRAY INTERNATIONAL, MONDI, STORA ENSO selected projects Futura Park, Wrocław, street Graniczna (Construction Management, design date 0.007, completion date.008, usable area m ). Investor: NEINVER POL- SKA. Designer: MAĆKÓW Pracownia Projektowa sp. z o.o. Power Plant, Ostrołęka, street I Armii Wojska Polskiego (Construction Management, design date.008, completion date 00) CeMent Plant extension, Ożarów, Karsy 77 (Construction Management, design date 008, completion date 009). Investor: GRUPA OŻARÓW SA, CRH Malta retail Centre, Poznań, corner of street abp. Baraniaka, Katowicka, Polanka, Kaliska (Project Management, design date 006, completion date 009, total area 000 m, cubature m ). Investor: NEINVER POLSKA. Designer: Ewa i Stanisław SIPIńSCY, APA Wojciechowski FoCuS Park, Rybnik, street Bolesława Chrobrego (Construction Management, design date 00, completion date 007, usable area 000 m, cubature 8 0 m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: IMB ASYMETRIA FoCuS Park, Bydgoszcz, street Jagiellońska (Construction Management, design date 00, completion date 008, usable area m, cubature 000 m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: MOFO ARCHITEKCI FoCuS Park, Zielona Góra, street Wrocławska 7 (Construction Management, design date 00, completion date 008, usable area m, cubature m ). Investor: PARKRIDGE RETAIL POLAND. Designer: IMB ASYMETRIA CHewInG GuM Plant, Skarbimierz near Opole (Management Contracting with Target Price, design date 006, completion date , usable area m ). Investor: CADBURY POLSKA. Designer: EPSTEIN, BOVIS TECHNOLOGY PaPer MIll, Świecie, street Bydgoska (Civil Construction Management, design date 008, completion date 009). Investor: MONDI ŚWIECIE SA Tłumaczenie: BOVIS LEND LEASE sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa tel faks bovislendlease.com Artur Dziubak Business Development Director tel. kom CADBURY CHEWING GUM PLANT, Skarbimierz NEINVER FUTURA PARK, Wrocław PARKRIDGE FOCUS PARK, Zielona Góra STORA ENSO POWER PLANT, Ostrołęka CRH OŻARÓW EXTENSION, Ożarów 6 NEINVER MALTA RETAIL CENTRE, Poznań /bovis 6

12 obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management obsługa inwestycyjna / zarządzanie inwestycjami investment service / investment management Tebodin Poland sp. z o.o. /xxxxxxxxxx /tebodin ul. Taśmowa Warszawa tel faks 9 00 tebodin.pl oddziały branches 9 98 Sąd Najwyższy, Warszawa Galeria TARNOVIA, Tarnów Rafineria LOTOS, Gdańsk Hotel CAMPANILE i PREMIERE CLASSE, Wrocław Budynek PHILIPS, Łódź 6 Hotel HILTON, Warszawa 7 Galeria JURAJSKA, Częstochowa 8 Fabryka opon MICHELIN, Olsztyn 9 Osiedle MENNOLY, Warszawa 0 MALTA OFFICE PARK, Poznań Lotnisko im. Fryderyka Chopina terminal, Warszawa Ul. Poleczki, Warszawa Budynek UNILEVER, Katowice usługi konsultingowe projektowanie wydawanie pozwoleń organizacja przetargów zarządzanie projektem inwestycyjnym zarządzanie budową nadzór inwestorski zarządzanie kosztami inwestycji consultancy design and engineering permitting procurement project management construction management construction supervision cost management Tłumaczenie: Tebodin Poland sp. z o.o. zarząd firmy Arno Ruijtenbeek prezes, dyrektor zarządzający liczba zatrudnionych 0 osób stowarzyszenia Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa certyfikaty, wyróżnienia ISO 900:000; certyfikat jakości dla projektów specjalnych AQAP 0:00; Branżowa Firma Usługowa Roku 006 na CEE Real Estate Quality Awards rok założenia Holandia (9), Polska (989) zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy BOyUGUES ImmOBIlIER, CAmPINA, CEISA PACkAGING, COlEP, DElPHI, DOm DEvElOPmENT, DykA, ECHO INvESTmENT, ElECTROlUx, EUROGlAS, GDDkIA, GlOBE TRADE CENTER (GTC), HINES, ING REAl ESTATE, JABIl, lafarge, lotos, michelin, NEINvER, NUTRICIA, ORIFlAmE, PARkRIDGE, PFlEIDE- RER, PHIlIPS, PHIlIP morris, POlSkIE PORTy lotnicze, PRINTPACk, PROCTER & GAmBlE, SHEll, SHImIZU (SHARP, FUJI SEAl, ykk), TAkENAkA (BRIDGESTONE, NIFCO), TElEkOmUNIkACJA POlSkA, Tk DEvElOPmENT, TOyOTA, UNIlEvER, voestalpine, ZEElANDIA SUPER BAkE informacje dodatkowe 0 lat na polskim rynku; projektowanie i obsługa realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych Fabryka szkła euroglas, Ujazd k. Łodzi (projektowanie wielobranżowe, realizacja przetargów, zarządzanie budową, projekt 007, realizacja 009, pow. użytkowa m, kubatura m ). Inwestor: EUROGlAS POlSkA. Generalny wykonawca: HOCHTIEF sp. z o.o. lotnisko im. Fryderyka Chopina terminal, Warszawa (budowa terminalu, płyty lotniskowej, podziemnej stacji kolejowej, wielopoziomowego parkingu samochodowego; funkcja inżyniera FIDIC w ostatnim roku budowy, wsparcie przedsiębiorstwa PPl w zarządzaniu kontraktem, projekt.00, realizacja 0.008, pow. użytkowa m, kubatura m ). Inwestor: PPl lot. Projekt: ESTUDIO lamela. Generalny wykonawca: konsorcjum firm BUDImEx SA, FERROvIAl, ESTUDIO lamela Hotel CamPanile i Premiere Classe, Wrocław, ul. Ślężna (zarządzanie inwestycją, projekt 009, realizacja 0, pow. użytkowa 900 m, kubatura 0 00 m ). Inwestor: louvre HOTElS / STARWOOD CAPITAl GROUP WARImPEx joint venture. Projekt: ImPRESSIO sp. z o.o. rafineria lotos, Gdańsk, ul. Elbląska (nadzór robót budowlanych, realizacja zbiorników magazynowych, rurociągu przesyłowego do portu, estakad, oczyszczalni ścieków, chłodni wentylatorowych, systemu zasilania energetycznego, projekt 008, realizacja 00). Inwestor: lotos SA. Projekt i generalny wykonawca: FlUOR GlIWICE SA Terminal kontenerowy etap i, kutno (projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy oraz wykonawczy, projekt 009, realizacja 00, pow. użytkowa ha, pojemność składowania 800 TEU). Inwestor: PCC INTERmODAl CaTalina office CenTer, Warszawa, ul. Wyścigowa 6 (kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym, nadzór inwestorski, projekt 007, realizacja 009, pow. użytkowa 000 m ). Inwestor: CATAlINA GROUP. Projekt: SZAROSZyk & RyCERSkI ARCHITEkCI. Generalny wykonawca: karmar SA osiedle menolly etap a zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z częścią usługową na terenie dawnej ec Powiśle, Warszawa, kwartał ulic: Wybrzeże kościuszkowskie, lipowa, Dobra, leszczyńska (nadzór inwestorski, realizacja 00, pow. użytkowa 7 m, kubatura ok m ). Inwestor: menolly NOWE POWIŚlE sp. z o.o. Projekt: APA kuryłowicz & ASSO- CIATES sp. z o.o. Generalny wykonawca: WARBUD SA galeria Tarnovia, Tarnów, ul. krakowska 9 (zarządzanie projektem, koordynacja najemców, projekt 0.008, realizacja.009, pow. użytkowa 800 m, kubatura 9 0 m ). Inwestor: EURO mall POlSkA xiv sp. z o.o. Projekt: Agencja Projektowa A. Generalny wykonawca: POlImEx-mOSTOSTAl Sa autostradowa obwodnica mińska mazowieckiego, (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy i przetargowy, podziały nieruchomości, ocena wpływu na środowisko wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej, nadzór autorski, projekt 007, realizacja 009, odcinek km). Inwestor: GDDkiA. Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i mostów sp. z o.o., ASTAlDI S.p.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa lądowego mazowieckie mosty sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo mostowe mosty SA malta office Park, budynki C, d, e ii etap, Poznań, ul. Baraniaka 9 (construction management, nadzór nad pracami na powierzchniach wynajmowanych, projekt 007, realizacja 00, pow. użytkowa 8 0 m, kubatura 8 97 m ). Inwestor: ECHO INvESTmENT SA. Projekt: Biuro Architektoniczne litoborski + marciniak sp. z o.o

13 architektura krajobrazu architektura krajobrazu landscape architecture landscape architecture CALLA s.c. Jolanta Gryczyńska, Robert Gryczyński OgrOdOwnia sp. z o.o. /calla ul. Kochłowicka Katowice tel. 7 7 tel./faks calla.pl CH Forum, Gliwice osiedle mieszkaniowe Dębowe tarasy, Katowice CH Pogoria, Dąbrowa górnicza projektowanie, wykonawstwo, modernizacja i pielęgnacja terenów zieleni przy obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, drogach, osiedlach i prywatnych budynkach mieszkalnych projektowanie, aranżacja i pielęgnacja zieleni we wnętrzach opracowywanie dokumentacji kosztorysowej designing, execution, modernisation and maintenance of greenery around public utility facilities, industrial facilities, roads, housing estates and private residential buildings designing, decoration and maintenance of interior plants development of cost-estimates zarząd firmy Jolanta Gryczyńska, Robert Gryczyński współwłaściciele liczba zatrudnionych osoby stowarzyszenia Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu ZIELEŃ POLSKA, Polska Izba Ekologii, European Landscape Contractors Association ELCA Committee of Firms, Polskie Stowarzyszenie DAChy ZIELOnE rok założenia 99 zasięg działania Polska, Europa najważniejsi zleceniodawcy TRIGRAnIT DEVELOPMEnT CORPORATIOn sp. z o.o., Domy Towarowe CASInO, LI- BREChT & WOOD, APSyS POLSKA, PLAZA CEnTERS, COn- CORDE InVESTISSEMEnT SA, IKEA CEnTER POLSKA, STRA- BAG sp. z o.o., MAyLAnD REAL ESTATE CH Forum, Gliwice, ul. Lipowa (zieleń wewnątrz obiektu, kubatura m, projekt 008, realizacja 009) Inwestor: FORuM GLIWICE sp. z o.o. CH PoGoRiA, Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6 (zieleń wokół i wewnątrz budynku oraz rewitalizacja przyległego parku, projekt 008, realizacja 008, powierzchnia terenu m ). Inwestor: MAyLAnD REAL ESTATE osiedle mieszkaniowe Dębowe TARAsy, Katowice ul. Ściegiennego (zieleń wraz z małą architekturą i placem zabaw wokół osiedla, zieleń na dachach zielonych, powierzchnia użytkowa m, kubatura 9 9 m, projekt 007, realizacja 008). Inwestor: TRIGRAnIT DEVELOPMEnT CORPORATIOn sp. z o.o. Projekt: STABIL sp. z o.o. Generalny wykonawca: BIPROMET SA FAsHioN HoUse outlet CeNTeR, Sosnowiec, Orląt Lwowskich 8 (zieleń wokół budynku, przy drogach, w donicach, na parkingach oraz wewnątrz obiektu, projekt 00, realizacja: I etap 00, II etap 008, III etap 009, powierzchnia całkowita terenu ha, kubatura 8 0 m ). Inwestor: TAM PROPERTIES POL- SKA sp. z o.o. Projekt: ChODOR PROJEKT sp. z o.o. Generalny wykonawca: WARBuD SA Centrum handlowe CeNTRo CoMeRCiAL ARMo- NiA, Arad, Rumunia, ul. Cales Aurel Vlaicu 99/6 (zieleń wokół budynku, w donicach, przy drogach, na parkingach, projekt 008, realizacja 008, powierzchnia terenu zieleni 000 m ). Inwestor: RED PROJECT OnE s.r.l. Centrum handlowe PLZeŇ PLAZA, Pilzno, Czechy, ul. Radčická (zieleń naturalna i sztuczna wewnątrz budynku, projekt 007, realizacja 007, powierzchnia terenu m ). Inwestor: PILSEn PLAZA s.r.o. Centrum handlowe PoLUs CeNTeR CLUJ, Cluj-napoca, Rumunia, ul. Republicii 09 (zieleń wokół budynku, w donicach, przy drogach i na parkingach, projekt 007, realizacja 007, powierzchnia całkowita terenu m ). Inwestor: POLuS TRAnSILVAnIA C.I. SA. Projekt: ASSIX CREATIOnS, BOSE InTERnATIOnAL Centrum handlowe AReNA, Gliwice, al. Jana nowaka-jeziorańskiego (duże drzewa przed budynkiem oraz zieleń wewnątrz centrum, realizacja 006, powierzchnia całkowita 000 m ). Inwestor: CEFIC POLSKA. Projekt: BEG InGénIERIE POLSKA. Generalny wykonawca: BuDuS SA silesia CiTy CeNTeR, Katowice, ul. Chorzowska (zieleń wokół budynku, na parkingu oraz mała architektura, realizacja 00, powierzchnia całkowita 0 ha, kubatura m ). Inwestor: TRIGRAnIT DEVELOP- MEnT CORPORATIOn sp. z o.o. Projekt: BOSE InTERnA- TIOnAL PLAnnInG & ARChITECTuRE, STABIL sp. z o.o. Generalny wykonawca: STRABAG sp. z o.o. Centrum handlowe ARKADiA, Warszawa, al. Jana Pawła II 8 (zieleń w galerii, jako podwykonawca firmy JARDInS DE GALLy, realizacja 00, kubatura m ). Projekt: RTKL InTERnATIOnAL, BEG InGénIERIE POLSKA kompleksowa realizacja projektów zagospodarowania terenu (zieleń, nawierzchnie, mała architektura, place zabaw, zielone dachy, ozdobne układy wodne, zbiorniki retencyjne, stawy kąpielowe, przesadzanie dużych drzew, systemy automatycznego nawadniania, zabezpieczanie drzew) projekty zagospodarowania terenu (osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych) projekty rekultywacji terenów poprzemysłowych projekty rewaloryzacji ogrodowo-parkowych założeń historycznych inwentaryzacje i waloryzacje istniejącej zieleni projekty gospodarki drzewostanem projekty i wykonywanie zabezpieczeń drzew kompleksowa obsługa formalnoprawna inwestycji w zakresie zieleni nadzór autorski nad przebiegiem prac budowlanych specyfikacje wykonania i odbioru robót przedmiary robót, kosztorysy comprehensive implementation of designs (green, pavements and roads, small architectural forms, playgrounds, green roofs, decorational water systems, water retention reservoirs, swimming ponds, planting out large trees, automatic irrigation systems, planning and implementation of securing trees) housing estate development, public space and commercial facilities reclaiming postindustrial terrains revalorization of the historical garden dendrological inventory and valuation tree stand management, planning and implementation of securing trees comprehensive legal and administrative service in greenery domain copyright supervision on construction works specification of making and receiving construction works costs estimations Tłumaczenie: OGRODOWNIA sp. z o.o. zarząd firmy Agnieszka Duc, Mariusz Pasek rok założenia 006 zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy HOCHTIEF Polska sp. z o.o., PB UNIMAX SA, WARBUD SA, SOPREMA SA, RONSON DE- VELOPMENT GROUP, VOLUMETRIC MK POLSKA sp. z o.o., LONG BRIDGE sp. z o.o. informacje dodatkowe OGRODOWNIA sp. z o.o. została wyodrębniona w 006 r. z firmy Pracownia Sztuki Ogrodowej s.c., istniejącej na rynku od 997 r. Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNE OSIE- DLE, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, budowa sztucznej rzeki o długości ok. 60 m z progami wodnymi i mostkami, mała architektura, ściany gabionowe, projekt i realizacja 008). Inwestor: KLINKIER BUD Centrum handlowe ARKADIA, Warszawa, al. Jana Pawła II 8 (wykonanie zieleni na dachu obiektu w systemie SOPREMA SOPRANATURE, realizacja 006, powierzchnia użytkowa zielonego dachu ok m ). Inwestor: CEFIC POLSKA sp. z o.o. Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNY SKWER, Warszawa, ul. Pruszkowska 7 (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, nawierzchnie, droga pożarowa o nawierzchni biologicznie czynnej, wykonana w technologii NETLON, fontanny, mała architektura, projekt 00, realizacja 00 00, powierzchnia całkowita 8000 m ). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Budynek mieszkalny MERIDIAN, Warszawa, ul. Chłodna 8/0 (zagospodarowanie terenu nasadzenie roślin, układ wodny: fontanna, strumień i zbiornik wodny z kaskadą, mała architektura, nawierzchnie, droga pożarowa o nawierzchni biologicznie czynnej, wykonana w technologii FIBERTURF, oświetlenie, projekt i realizacja 006). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Osiedle mieszkaniowe PEGAZ I, Warszawa, al. Wyścigowa 8B (zagospodarowanie terenu osiedla nasadzenie roślin, mała architektura, nawierzchnie, projekt i realizacja 00). Inwestor: RONSON DEVELOPMENT GROUP Budynek CANAL +, Warszawa, al. gen. W. Sikorskiego 9 (baseny z fontannami przy wejściu do siedziby firmy, projekt i realizacja 008) Siedziba firmy AQUATHERM, Łomianki k. Warszawy, ul. Racławicka 0 (wykonanie zbiornika wodnego i aranżacja holu zielenią, realizacja 000). Inwestor: AQUATHERM PPH sp.j. Restauracja RUBIKON, Warszawa, ul. Wróbla / (zagospodarowanie otoczenia, projekt i realizacja 006) Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa (projekt koncepcyjny i wykonawczy zieleni, projekt 009). Inwestor: Politechnika Warszawska ul. Rolna Łazy k. Warszawy 0- Wólka Kosowska tel./faks 77 7 ogrodownia.pl pracownia studio ul. Rolna 6A 0-79 Warszawa tel./faks 6 0 Agnieszka Duc tel. kom Mariusz Pasek tel. kom Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNY SKWER, Warszawa Budynek mieszkalny MERIDIAN, Warszawa CH ARKADIA, Warszawa, Zespół budynków mieszkalnych SŁONECZNE OSIEDLE, Stara Iwiczna /ogrodownia

14 prezentacje firm presentations of companies architektura wnętrz interior design patron działu patron of section

15 architektura wnętrz interior design architektura wnętrz interior design EXIT Pracownia Projektowa /xxxxxxxxxx /exit ul. Jana Sebastiana Bacha 6B/ Warszawa tel. kom. 0, 0 8 exitdesign.com.pl Kawiarnia, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski),,, Biuro, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 6, Dom jednorodzinny, osiedle MARinA MoKotóW, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 7, 8 Apartament, osiedle EKo-PARK, Warszawa (fot. Aleksander Rutkowski) 9, 0 Apartament, osiedle MARinA MoKotóW, Warszawa (fot. Rafał Lipski) architektura wnętrz: projektowanie wnętrz prywatnych (domów, rezydencji, apartamentów) oraz użyteczności publicznej (hoteli, restauracji, biur, sklepów) nadzór autorski, koordynacja, wnętrza pod klucz, inwestorstwo zastępcze interior design: private (houses, residences, apartments) and public utility (hotels, restaurants, offices, shops) author s supervision, coordination, turn-key interiors, substitute investment zarząd firmy Paweł Sokół, Hanka Bajer właściciele liczba zatrudnionych osoby stowarzyszenia AVA LIVING World Interiors Architects Community rok założenia 00 zasięg działania Polska najważniejsi inwestorzy prywatni oraz firmy: MDDP, POLENERGIA, TVN Dom jednorodzinny na terenie osiedla MARINA MOKOTÓW, Warszawa (projekt wnętrz, inwestorstwo zastępcze, projekt 007, realizacja , powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: prywatny Apartament na terenie osiedla MARINA MOKOTÓW, Warszawa (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 007, realizacja 008, powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: prywatny Apartament na terenie osiedla EKO-PARK, Warszawa (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 006, realizacja 007, powierzchnia użytkowa 00 m ). Inwestor: prywatny Kawiarnia, Warszawa, ul. Ostrobramska (projekt wnętrz wraz ze szczegółowymi projektami wszystkich mebli, projekt 00, realizacja 006, powierzchnia użytkowa 70 m ). Inwestor: prywatny Biuro, Warszawa, ul. Książęca (projekt wnętrz oraz podprojekty niektórych mebli, projekt 00, realizacja 00, powierzchnia użytkowa 0 m ). Inwestor: MDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R

A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R K A T O W I C E - P O Z N A Ń - W A R S Z A W A - W R O C Ł A W I S S N 1 8 9 7-4 6 9 4 N R 4 ( 2 7 ) C E N A

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 4 (51) Kwiecień 2011 ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ SkySCRApeRCity Forum rywalizacji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 1 (48) Styczeń 2011 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

BFM Projekt BFM Projekt

BFM Projekt BFM Projekt Inżynierskie wielobranżowe instalacyjne biuro projektów BFM Projekt działa od 2006 roku. Właścicielami biura są Jacek Bujas, Wojciech Fuliński oraz Mariusz Mistarz. Do roku 2014 biuro działało pod marką

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ` ` ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 I www.gazetainwestor.pl POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 3 poprzednim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław issn 1897-4694 nr 11 (22) Listopad 2008 Cena 4,99 zł (w tym vat 7%) www.gazetainwestor.pl NR INDEKSU 242187 Infrastruktura Centrum DEPTAK w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Konkurs PZITB Budowa Roku

Konkurs PZITB Budowa Roku Konkurs PZITB Budowa Roku 25 L A T Wyróżnienie ZASŁUŻONYM DLA PZITB Wyróżnienie to przyznajemy Firmom, które od wielu lat biorą aktywny udział w Konkursie PZITB Budowa Roku. Należą do grona inwestorów,

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park I www.gazetainwestor.pl NWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA KATOWICE POZNAN ` WROCŁAW ISSN 1897-4694 NR 10 (21) PAZDZIERNIK 2008 CENA 4,99 ZŁ (W TYM VAT 7%) ` Architektura inwestycji {temat miesiąca} Andersia

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo