PRZETARG NUMER 1/ FWN /2015. SPRZEDAŻ BUDYNKU O FUNKCJI HANDLOWO - USŁUGOWEJ PGNiG TERMIKA SA WARSZAWA UL. TOPIEL 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NUMER 1/ FWN /2015. SPRZEDAŻ BUDYNKU O FUNKCJI HANDLOWO - USŁUGOWEJ PGNiG TERMIKA SA WARSZAWA UL. TOPIEL 15"

Transkrypt

1 PRZETARG NUMER 1/ FWN /2015 SPRZEDAŻ BUDYNKU O FUNKCJI HANDLOWO - USŁUGOWEJ PGNiG TERMIKA SA WARSZAWA UL. TOPIEL 15 PGNiG TERMIKA SA ul. Modlińska 15, Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy (opłacony w całości): ,00zł NIP , REGON

2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące PGNiG TERMIKA SA prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (dalej Nieruchomość ). OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Dane z KW WA4M/ /2 Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW numer WA4M/ /2. DZIAŁ I-O (oznaczenie nieruchomości) Działka numer ewidencyjny 43/2, o łącznym obszarze 402 metry kwadratowe położona w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Topiel 15b, w obrębie Budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 146,10 m 2. DZIAŁ I-Sp (Spis praw związanych z własnością) Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do i stanowiący odrębną nieruchomość budynek o przeznaczeniu innym niż mieszkalne; DZIAŁ II (Własność) Właściciel nieruchomości Skarb Państwa Użytkownik wieczysty PGNiG TERMIKA SA, Warszawa, ul. Modlińska 15 DZIAŁ III (ciężary i ograniczenia) Ograniczone prawo rzeczowe: Ustanowiona odpłatnie i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przechodu (w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ulicy Topiel) przez całą działkę nr ew. 43/2, której wykonywanie ograniczone będzie do niezabudowanej części działki 43/2 wzdłuż posadowionego na tej działce budynku na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy oznaczony literą A usytuowany w budynku położonym przy ulicy Topiel numer 15B w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW WA4M/ /2. Ograniczone prawo rzeczowe: Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 43/2 objętą niniejszą księgą wieczystą WA4M/ /2 oraz przez działkę gruntu 43/1 objętą księgą wieczystą WA4M/ /9 na rzecz każdoczesnego właściciela, użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 44, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA4M/ /2, zgodnie z treścią aktu notarialnego z dnia roku Rep A Nr 10030/2005 zawartego przed notariuszem Dorotą Kałowską w kancelarii w Warszawie. DZIAŁ IV (hipoteki) Brak wpisów

3 2. Dane z Kartoteki Budynku Na podstawie wypisu z Kartoteki lokali stwierdza się, iż budynek położony jest w Warszawie, w jednostce ewidencyjnej _8 Śródmieście w obrębie o powierzchni zabudowy 148m 2 pełni funkcję handlowo-usługową, posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną. 3. Dane z Kartoteki lokali Na podstawie wypisu z Kartoteki lokali stwierdza się, iż lokal położony jest w Warszawie, w jednostce ewidencyjnej _8 Śródmieście w obrębie oznaczony jest jako lokal użytkowy lu-b o funkcji użytkowej, niemieszkalnej, o powierzchni użytkowej 146,10 m 2, posiadający 3 izby. 4. Dane z Rejestru gruntów. Nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczona jest, jako działka ewidencyjna nr 43/2 z obrębu o powierzchni 402 m 2 z opisem użytku, jako inne tereny zabudowane, oznaczony symbolem Bi. FUNKCJA DLA NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obecnie dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego; dotychczas obowiązujący plan stracił ważność z dniem r. Według stanu obowiązującego na dzień r.: czyli zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Śródmieście, zatwierdzonym Uchwałą Rady Dzielnicy Nr 264/93 z dnia 9 lutego 1993 r., przedmiotowy budynek znajduje się w obszarze UM2 - zespoły usługowo-mieszkaniowe, skupiające zabudowę wielorodzinną z wbudowanymi lub wolnostojącymi funkcjami usługowymi, o programie związanym z obsługą sieciową mieszkańców strefy centrum i strefy śródmiejskiej w zakresie handlu, usług, opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania. Dla terenu, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość w dniu 19 października 2006 roku Rada Miasta stołecznego Warszawy pojęła Uchwałę Nr LXXXIII/2767/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiśla Północnego.

4 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Topiel 15. Dzielnica Śródmieście obejmuje obszar ścisłego centrum stolicy z najstarszą częścią miasta - Starym i Nowym Miastem. Śródmieście jest najbardziej reprezentacyjną dzielnicą Warszawy. Mieści się tu większość urzędów centralnych i samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalnorekreacyjnym stolicy, z największą ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Śródmieście to także nowoczesne biurowce, hotele, centra handlowe, muzea, najsłynniejsze warszawskie teatry i najlepsze szkoły w stolicy. Tu znajdują się najważniejsze urzędy państwowe - Sejm, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów i ministerstwa. Ulica Topiel, przy której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, leży na Powiślu i biegnie od ulicy Tamka do ulicy Oboźnej. Przez Powiśle przebiegają ważne warszawskie szlaki komunikacyjne: kolejowa linia średnicowa ze stacją Warszawa Powiśle oraz drogowa Wisłostrada będąca fragmentem drogi krajowej nr 7. Na terenie Powiśla znajdują się także trzy warszawskie mosty: Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski oraz Średnicowy. Przebiega też druga linia metra ze stacją Centrum Nauki Kopernik przy zbiegu ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie. Najbardziej znanym obiektem naukowym i kulturalnym na Powiślu jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy Dobrej, na dachach której mieszczą się zielone ogrody oraz punkt widokowy. Inne ważne miejsca to pozostałe zabudowania Uniwersytetu Warszawskiego, a także Teatr Ateneum oraz Zamek Ostrogskich przy Tamce, mieszczące Muzeum Fryderyka Chopina.

5 Na Powiślu nad tunelem Wisłostrady u zbiegu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Zajęczej, zrealizowano Centrum Naukowe Kopernik. Inwestycja stanowi wspólną inicjatywę Miasta st. Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po drugiej stronie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, vis a vis Centrum Naukowego Kopernik na terenach dawnej Elektrociepłowni Powiśle realizowana jest inwestycja zespołu mieszkalno-handlowo-usługowego i biurowego. Powiśle jest także pełne terenów rekreacyjnych, po których można poruszać się dwiema pełnymi ścieżkami rowerowymi: pod skarpą wiślaną oraz wzdłuż Wisły. Źródło: Google Budynek, w którym mieści się wyceniany lokal położony jest w niedalekiej odległości od skrzyżowania ulicy Topiel z ulicą Zajęczą i ulicą Tamka. Jest to obszar wchodzący w strefę płatnego parkowania. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowano nowe inwestycje budynki apartamentowe z usługami, a następna tego typu inwestycja u zbiegu ulicy Tamka z ulicą Topiel jest w trakcie realizacji.

6 CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI Działka ewidencyjna nr 43/2 o powierzchni 402 m 2 z obrębu ma kształt prostokąta. Teren działki jest utwardzony i zagospodarowany. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym (1 nadziemna), podpiwniczonym przeznaczonym na cele niemieszkalne. Teren poza zabudową budynku stanowi ciąg pieszy, w tym dojście do lokalu A ( mieszczącego się w budynku przy ul. Topiel 15B ) oraz teren, gdzie możliwe jest parkowanie samochodów. Część nadziemna oraz część pomieszczeń piwnicznych stanowi lokal użytkowy. Budynek przylega krótszym bokiem do budynku mieszkalnego, posiada wspólną ścianę z lokalem użytkowym przy ul. Topiel 15 B- lokal A. Zlokalizowane w piwnicy budynku pomieszczenie węzła cieplnego, przyłącza gazu oraz hydroforni obsługują również budynki mieszkalne wielorodzinne położone przy ul. Topiel 15B oraz Topiel 19 oraz pawilon usługowy ul. Topiel 15A. Warunki korzystania z ww. pomieszczeń reguluje umowa numer 11DIUA115 z dnia 30 listopada 2011 roku.

7 Charakterystyka budynku: Konstrukcja budynku oraz stropodach Ławy fundamentowe oraz ściany piwnic Ściany wypełnienia oraz ścianki działowe Stolarka okienna Elewacja Stropodach żelbetowe żelbetowe murowane plastikowa tynk cementowo-wapienny, pomalowany, częściowo obłożony terakotą plaski, kryty papą z obróbkami z blachy stalowej Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną centralnego ogrzewania elektryczną gazową telefoniczną alarmową odgromową. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy 148,00 m 2 Powierzchnia użytkowa lokalu 146,10 m 2 Wejście do lokalu użytkowego znajduje się od południowej strony budynku. Zejście do części podziemia znajduje się w podłodze jednego z pomieszczeń, natomiast do pozostałej części podziemia poprzez budynek wielorodzinny Topiel 15B. Posadzki w pomieszczeniach kondygnacji naziemnej wyłożone są terakotą. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne kat. III. Ściany w pomieszczeniach pomalowane farbą emulsyjną. W sanitariatach ( szt. 2 ) ściany wyłożone glazurą, posadzki z terakoty. W 2010 roku w lokalu został przeprowadzony remont polegający na wymianie okien, drzwi, podłóg, remoncie ścian wewnętrznych.

8 Rzut kondygnacji budynku

9 Dokumentacja fotograficzna

10 Pomieszczenia parteru (na dzień wizji lokalnej).

11 Łazienki Piwnica pod lokalem. Piwnica pod budynkiem mieszkalnym- Topiel 15.

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie

PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego Inwestor: Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. ul. Dolna 3-go Maja 3 20-079 Lublin tel./fax 81 5343805 www.graden.lublin.pl;

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 opisu i oszacowania niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 719, zabudowana nieruchomość o pow.0,60.00 ha położonej: 62-831 Korzeniew, dla

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Rząska, ul. Krótka 2/1 gmina Zabierzów OBRĘB Nr 0018, Rząska RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2K/00051099/9

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK

INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK zaprasza do wzięcia udziału w drugim pisemnym przetargu ograniczonym na 10-letnią dzierżawę pomieszczeń na III piętrze w Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości Spis treści.wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania..cel właściciela nieruchomości.3.podsumowanie. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości...stan prawny nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY: OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA 41-800 ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/00030973/3 PODSTAWA WYCENY:

Bardziej szczegółowo

4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych

4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Hotelu Green wraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI z pozostałym zagospodarowaniem terenu ADRES Sąspów, Gm. JerzmanowicePrzeginia OBRĘB Sąspów,

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo