polskie granity O złozach krajowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polskie granity O złozach krajowych"

Transkrypt

1 Bardzo dobre polskie granity O złozach krajowych Po ogólnych uwagach o granitach, zamieszczonych w poprzednim (25.) numerze nk wydaje się stosowne poznanie własnego, krajowego podwórka od strony złożowej. Zmiana granic Polski, a nawet istotne zmniejszenie powierzchni kraju, nie spowodowały znaczących strat w krajowych zasobach granitów. Musieliśmy oddać, co prawda, bogate złoża wołyńskiego zagłębia granitowego z kilkunastoma czynnymi w 1939 roku kamieniołomami, lecz zyskaliśmy Dolny Śląsk z równie bogatymi i jakościowo bardzo dobrymi złożami. Cios w granitach Zasadniczą rolę przy eksploatacji granitów odgrywają naturalne spękania ciosowe (cios to naturalna zdolność dzielenia się skał według pewnego, zwykle prawidłowego układu spękań). Cecha ta powoduje, że granit można wydobywać w postaci prostopadłościennych bloków. Rozkład spękań ciosowych był badany po raz pierwszy w masywie strzegomskim przez słynnego geologa niemieckiego, Hansa Cloosa (1922). W granitach dolnośląskich wyróżniane są następujące rodzaje ciosu: - cios tensyjny (system Q - poprzeczny, tzw. od czoła), pionowy lub zbliżony do pionowego, o kierunku NW-SE. Charakteryzuje się dobrze widocznymi, rozwartymi szczelinami, zmineralizowanymi często kwarcem lub pirytem; - cios kompresyjny (system S - podłużny, tzw. po chodzie), pionowy lub zbliżony do pionowego, prostopadły do systemu Q. Płaszczyzny spękań są mało widoczne, nierówne. Jest to kierunek naturalnej podzielności, ujawniającej się przy uderzeniu; Wydobycie bloków w kamieniołomie w Morowie koło Strzegomia - cios pokładowy (system L podstawowy), poziomy, równoległy do obecnej morfologii masywu granitowego. Gęstość ciosu pokładowego związana jest z wtórnymi procesami wietrzenia i odprężania się skały. Zmienność grubości ławic poziomych generalnie zmniejsza się z głębokością i jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu optymalnej głębokości kamieniołomów. Inne ciosy, np. diagonalny, występują stosunkowo rzadko i zwykle nie mają istotnego wpływu na eksploatację. GRANITY DOLNOŚLĄSKIE Na obszarze Dolnego Śląska znajduje się kilka masywów (plutonów) granitowych, związanych z orogenezą waryscyjską (hercyńską). Na szczególną uwagę zasługują znane powszechnie granitowe masywy Strzegomia i Sobótki, Strzelina i Karkonoszy. Mniejsze znaczenie mają granitoidy izerskie (rumburskie i zawidowskie), syenity niemczańskie, granity Kudowy, granitoidy masywu kłodzko-złotostockiego oraz granitoidy jawornickie i bialskie w Masywie Śnieżnika. Masyw Strzegom - Sobótka Masyw ten usytuowany jest na przedpolu Sudetów Środkowych. Na podstawie wierceń i badań geofizycznych określono jego zasięg 40

2 Złoże w Strzeblowie koło Strzegomia, w tle szczyt Ślęży; obok - granit strzegomski Złoże w Kośminie, dzielnicy Piławy Górnej; obok - syenit Kośmin Występowanie granitów na Dolnym Śląsku (wg S. Kozłowskiego) 1 granit, 2 granit pod małym nadkładem, 3 przypuszczalna granica masywów, 4 złoża zarejestrowane, 5 złoża udokumentowane Złoże w Szklarskiej Porębie Hucie; obok - granit karkonoski Najgłębsza kopalnia granitu w Polsce, w Strzelinie; obok - granit strzeliński 41

3 lecz już część środkowa tego regionu jest przyi częściowe przykrycie luźnymi utworami kenozoikutrzenie, ma dużą wytrzymałość na ściskanie i wać i polerować. Jest odporny na mróz i wie- Na podstawie szczegółowych badań petrograficznych w masywie Strzegom Sobótka nie we wszystkich dziedzinach budownictwa małą ścieralność. Znajduje szerokie zastosowa- zostały wyodrębnione trzy dominujące odmiany granitów: i wodnego. Sprawdza się jako materiał kon- monumentalnego, mostowego, drogowego - granit monzonitowy odznaczający się równorzędną ilością plagioklazów w stosunku pomniki, materiał okładzinowy, bruki, kostkę strukcyjny w budownictwie inżynieryjnym, na do skalenia potasowego oraz umiarkowaną drogową, krawężniki, kamienie geodezyjne, zawartością kwarcu (granit strzegomski), płyty chodnikowe, podłogowe, stopnie. Z występujący w północno-zachodniej części odpadów produkuje się tłucznie i grysy w różnych granulacjach. masywu; - granit alkaliczny z przejściem do monzonitowego, dwułyszczykowy (granit wierzbniwinny wystarczyć na kilkaset lat. Masyw Strze- Rozpoznano przeszło 50 złóż a zasoby pocki), występujący w środkowej części masywu; wydobycia skał granitowych w Polsce, a miasto gom - Sobótka jest najważniejszym obszarem - granodioryt biotytowy (granit strzeblowski) występujący w południowo-wschodniej ski. Na północno-zachodnich stokach Ślęży Strzegom jest nazywane granitową stolicą Pol- części masywu. zachowały się prehistoryczne kamieniołomy Lokalnie występują niewielkie ilości innych a w ich pobliżu znajduje się kilkanaście prasłowiańskich kultowych niezwykłych rzeźb z odmian petrograficznych: ciemny, drobnoziarnisty tonalit z Łazan koło Żarowa oraz granitów sobótczańskich (człowiek trzymający drobnoziarnisty granit monzonitowy z Zimnika. W brzeżnej strefie koło Sobótki spotyka- Ślady zastosowania granitów strzegomskich rybę, niedźwiedzie, mnich, grzyb i in.). my białawy, skaolinizowany granit, wykorzystywany jako surowiec ceramiczny. miu z lat ). Poniżej przykłady obiek- sięgają XIII wieku (gotycki kościół w Strzego- Wiek granitu określony w badaniach izotopowych jest zróżnicowany i wynosi ok. 280 gomskie: Wrocław - Politechnika, gimnazjum tów, w których zastosowano granity strze- mln lat dla monzogranitu strzegomskiego i ok. elżbietańskie, most Grunwaldzki, Dyrekcja Kolei, Dworzec Główny; Poznań - katedra, zamek 325 mln lat dla granitu dwułyszczykowego ze środkowej części masywu. Daty te wypadają cesarski (Dom Kultury Zamek ), Muzeum Narodowe, Teatr Wielki, Port Lotniczy na Ławicy; na górny karbon i pogranicze dolnego permu. Zmienność granitu jest na ogół wyraźna, Warszawa - gmach Hipoteki, Pałac Kultury i Nauki, gmach Ministerstwa Górnictwa, Dworzec stąd właściwości techniczne wykazują też pewne zróżnicowanie. Jako materiał budowlany granit wykazuje doskonałe właściwości Zygmunta; Szczecin - mosty i wybrzeża por- Centralny, różne stacje metra, trzon Kolumny techniczne, chemiczne oraz ceniony jest za towe, gmach Urzędu Wojewódzkiego; Gdańsk walory estetyczne. Daje się doskonale szlifo- - Port Północny, pomnik na Westerplatte, Po- Granit strzegomski wykazuje doskonałe właściwości technicze, chemiczne i jest ceniony za walory estetyczne Kamieniołom w Kostrzy w masywie Strzegom-Sobótka litechnika Gdańska; Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza, Port Lotniczy w Balicach, perony Dworca Głównego. Ponadto granity strzegomskie wykorzystano w różnych budowach w Olsztynie, Bydgoszczy, Nakle, Toruniu, Ostródzie, Inowrocławiu, Obornikach, Głogowie, Ścinawie, Legnicy, Zgorzelcu, Brzegu, Miliczu, Nysie, Częstochowie, Katowicach, Chorzowie i in. Poza granicami kraju, wymienić należy Berlin ( katedra, most Liebknechta, Czerwony Ratusz, pałac Prezydencki Reichstagu, pomnik Siegessaule), śluzy w Belgii i Holandii, gmachy w Dreźnie, Lipsku, Bremie, Lubece, Frankfurcie, Taurogach, Buenos Aires, posadzkę lotniska w Dusseldorfie, umocnienia wyspy Helgoland i wiele innych budowli, pomników i nagrobków na terenie całej Europy. Masywy Strzelina i Żulowej W dawniejszej literaturze granitoidy ze wschodniej części bloku przedsudeckiego łączono pod wspólną nazwą masywu Strzelin Żulowa, ale nazwa ta nie jest właściwa, ponieważ granitoidy nie tworzą tu zwartego większego masywu, tylko stosunkowo niewielkie izolowane intruzje. Granity odsłaniają się w północnej części w okolicach Strzelina 42

4 kryta młodszymi osadami. Część południowa (okolice Otmuchowa, Nadziejowa i Jarnołtowa) łączy się na terenie Czech z wychodniami granitu na Pogórzu Żulowskim. W rejonie Strzelina wyróżnia się 3 odmiany skał granitowych: 1 granit strzeliński, drobnoziarnisty, barwy jasnoszarej do szarawej z lekko niebieskawym odcieniem; 2 granit strzeliński średnioziarnisty, o barwie jasnoszarej i wyraźnie grubszym ziarnie; 3 drobnoziarnisty dwułyszczykowy granit z Nowego Kościoła, o zabarwieniu białoszarym z odcieniem jasnobeżowym. Ponadto w towarzystwie granitów występuje kilka odmian skał gnejsowych. Oprócz wymienionych odmian zdarzają się skały różniące się od opisanych, np. ciemniejsze granity monzonitowe i granodioryty z Nadziejowa i Maciejowic. Wiek granitów masywu Strzelina jest przedmiotem kontrowersji. Najstarsze odmiany oznaczono metodami izotopowymi na ok mln lat, ale główne odmiany mogą mieć wieki znacznie młodsze, ok. 290 mln lat. W Strzelinie znajduje się najgłębszy w Polsce kamieniołom granitu, liczący ponad 100 metrów głębokości, 650 m długości i ok. 300 metrów szerokości. Eksploatację ułatwia dość regularny przebieg szczelin ciosowych w korzystnych, dużych odstępach. Tylko w niektórych miejscach cios jest nieregularny. W okresie największej koniunktury pracowało tu ok osób a produkcja roczna przekraczała ton kostki drogowej różnych rodzajów. Granit strzeliński miał i ma również zastosowanie w architekturze i nagrobkarstwie. Właściwości techniczne granitu strzelińskiego są bardzo dobre lub doskonałe. Charakterystyczna jest mała ścieralność, dzięki której granit jest stosowany jako kamień brukowy, płyty chodnikowe, stopnie i krawężniki. Odpady są łamane na tłuczeń lub grys drogowy lub kolejowy. Inne kamieniołomy, eksploatowane od dawna w okolicach Strzelina, znajdują się w Mikoszowie, Gębczycach, Łomach k/nysy, Maciejowicach, Kamiennej Górze, Nieradowicach, Starowicach, Radziejowie, Górce Sobockiej. Do najstarszych obiektów zbudowanych z granitów strzelińskich należą: rotunda św. Prokopa w Strzelinie (XII wiek), kolegiata w Trzebnicy (XIII wiek) i kościół w Górce Sobockiej. W okresie gotyckim stosowany był jako surowiec Eksploatacja granitu wg spękań ciosowych, Strzelin kamieniarski na gzymsy, wsporniki, zworniki sklepień itp. Te elementy architektoniczne widzimy w kościołach we Wrocławiu, Karczowie, Prusach, Grodkowie i Otmuchowie. W XVII wieku granit strzeliński był głównym materiałem miejskich murów obronnych. Kostkę granitową z masywu Strzelina sprowadzono do Krakowa w roku 1835 i wybrukowano ulicę Floriańską. W Berlinie wykonano kolumny w budynku Deutsche Bank oraz schody i posadzki w Reichstagu. Dużych ilości granitu strzelińskiego użyto do budowy Portu Północnego w Gdańsku oraz w wielu polskich miastach na budowę ulic. Masyw Karkonoszy Nieznacznie większa część masywu znajduje się w Czechach a ok. 40 proc. (460 km 2 ) powierzchni w granicach Polski. Jest on równoleżnikowo wydłużony i stanowi największą intruzję granitów dolnośląskich, o długości ponad 60 km i szerokości dochodzącej do 20 km. Pluton powstał w okresie karbonu, co potwierdziły datowania izotopowe wieku tej skały ok mln lat). Najbardziej typową skałą dla masywu Karkonoszy jest granit porfirowaty o zabarwieniu różowo-szarym, odsłaniający się w kamieniołomach koło Szklarskiej Poręby. Charakterystyczne są duże kryształy różowych skaleni potasowych, jak gdyby porozrzucane w ziarnistej masie skalnej. Drugą odmianą petrograficzną jest granit równoziarnisty. Ten typ granitu spotykamy na głównym grzbiecie Karkonoszy i w części Rudaw Janowickich. Odsłania się w licznych, malowniczych skałkach. Jest jednolity pod względem składu mineralnego i chemicznego. W większości granit ten występuje na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego i dlatego nie może być tam eksploatowany. Trzecią, najmniej rozpowszechnioną odmianą jest tzw. granit granofirowy (granofir to nazwa drobnych, pismowych przerostów kwarcowo-skaleniowych). Występuje przede wszystkim w północnej i północno-wschodniej części masywu. W niektórych partiach odmiana ta jest gruboziarnista. Ciekawostką petrograficzną występującą w okolicach Jeleniej Góry jest bardzo rzadka odmiana granitu nazwana granitem kulistym. Krystalizacja składników z magmy nie była równomierna, lecz skupiała się wokół centrów, które rozszerzały się promieniście lub sferoidalnie we wszystkich kierunkach. Eksploatowana była głównie porfirowata odmiana granitu karkonoskiego (kamieniołomy Czerwony Potok, Wiciarka, Michałowice). Dziś granity średnio- i równoziarniste wydobywa kamieniołom w Szklarskiej Porębie Hucie. Na terenie Czech czynne są kamieniołomy granitu karkonoskiego w okolicach Liberca. Granity karkonoskie wykorzystuje się w budownictwie na okładziny zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonuje się z nich także pomniki, nagrobki, posadzki i stopnie. Wypolerowane granity karkonoskie odznaczają się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Za najpiękniejszą odmianę uważa się materiał z Michałowic, gdzie różowe skalenie osiągają wielkość kilkunastu centymetrów. Właściwości techniczne są korzystne, choć ustępują nieco szarym granitom okolic Strzegomia i Strzelina. Doskonale się szlifują i przyjmują poler. Na przełomie XIX i XX wieku wykonano z granitów karkonoskich niektóre mosty w Berlinie i Wrocławiu, wystrój metra w Berlinie, nieistniejącą dziś Szkołę Realną w Poznaniu i Południowoamerykański Bank w Buenos Aires. Po II wojnie światowej eksploatacja w Karkonoszach była dość intensywna, zwłaszcza przed ustanowieniem Karkonoskiego Parku 44

5 Narodowego (1959). Oto lista przykładowych obiektów z granitami karkonoskimi: Pałac Kultury i Nauki i Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie, Pałac Młodzieży w Katowicach, pomnik Powstańców Śląskich na Górze św. Anny, dwór Artusa i Zbrojownia w Gdańsku, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Pawilon Budownictwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Granitoidy niemczańskie Skały te znane są pod nazwą syenitów niemczańskich. Największe rozprzestrzenienie mają szare, średnioziarniste, porfirowate granodioryty wydobywane w Kośminie oraz drobnoziarniste i bezkierunkowe, prawie czarne syenodioryty eksploatowane w Przedborowej. Syenit z Kośmina według klasyfikacji petrograficznej jest granodiorytem. Obie odmiany dobrze przyjmują poler i po obróbce przedstawiają wartościowy materiał dekoracyjny. Jest to materiał na cokoły, schody, płyty posadzkowe i okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne, pomniki i nagrobki. Kamień eksploatowany jest systemem stokowym. Wydobycie większych bloków jest trudne stąd znaczna część urobku przeznaczona jest na kamień łamany i drobniejsze kruszywa. Badania wykazały, że syenodioryt z Przedborowej w postaci kruszywa 5-8 mm zastępuje a nawet przewyższa materiał bazaltowy. Syenity niemczańskie były wydobywane od dawna, o czym świadczą liczne stare wyrobiska. Przykadowe zastosowanie syenitów niemczańskich: nagrobek - syenit Kośmin, krzyż - syenit Przedborowa W latach siedemdziesiątych ub. wieku syenity zastosowano m.in. w Katowicach (hol dworca PKP), Wrocławiu (poczta w Rynku), Warszawie (hol dworca Centralnego), Poznaniu (przejście podziemne przy dworcu PKS), Krakowie (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla). Granit kudowski Na niewielkim obszarze masywu Kudowy występują granity monzonitowe, granodioryty, tonality oraz granity alkaliczne. Rozpoznane są dwa złoża: Kudowa Chołogierki i Lewin Kłodzki, których łączne zasoby wynoszą ponad 4 mln ton. Granitoidy kudowskie należy zaliczyć do materiałów ozdobnych. Nie dysponujemy badaniami technicznymi. Ze względu na charakter uzdrowiskowy regionu i obecność źródeł mineralnych, nie należy traktować tych złóż jako perspektywiczne. Granitoidy kłodzko-złotostockie Występują one w zwartym masywie, odsłaniającym się na powierzchni ok. 120 km 2 pomiędzy Kłodzkiem, Złotym Stokiem i Ołdrzychowicami. Charakteryzują się znaczną zmiennością składu mineralnego i chemicznego, a także zmiennością strukturalną. Podstawową odmianą wśród skał masywu są ciemnoszare, średnioziarniste, niekiedy porfirowate granodioryty. Znaczna liczba nieczynnych kamieniołomów świadczy o intensywnej eksploatacji w niezbyt odległym czasie. Dokumentacje złóż Chwalisław, Gajek-Zamczysko i Rogówka potwierdziły przydatność surowca do produkcji brukowca, krawężników, kamienia łamanego, tłucznia, klińca, grysów, kamienia budowlanego a także częściowo bloków. Granitoidy jawornickie i tonality bialskie Granitoidy jawornickie występują w postaci żył wśród skał metamorficznych okolic Złotego Stoku. Po polskiej stronie największa żyła ma 11 km długości i około 0,8 km szerokości. Ciągnie się od wsi Radochowice przez Orłowiec po miejscowość Bila Voda po stronie czeskiej. Wśród szarych granitoidów o strukturze drobno- i gruboziarnistej, możemy wyróżnić tonality, granodioryty i monzonity kwarcowe. Koło Orłowca znajdują się dwa małe nieczynne kamieniołomy, z których materiał był wykorzystywany na lokalne potrzeby budownictwa drogowego w postaci brukowca, kamienia łamanego i tłucznia. Tonality bialskie tworzą wychodnię o szerokości około 1 km, wydłużoną w kierunku NE-SW, w obrębie łupków metamorficznych i amfibolitów tzw. strefy Stareho Mesta, po wschodniej stronie Masywu Śnieżnika. Długość tej wychodni na terytorium Polski, w rejonie zwanym workiem bialskim, wynosi zaledwie ok. 2,5 km, pozostała część przechodzi na teren Czech. Skały te występują na terenach bardzo atrakcyjnych turystycznie, zatem ich eksploatacja jest mało realna. Granitoidy Gór Izerskich i ich pogórza W Górach Izerskich i na ich pogórzu występuje duża ilość skał granitoidowych, wieku przeważnie wczesnopaleozoicznego (ok. 500 mln lat), w różnym stopniu zdeformowanych i przeobrażonych. Ich tekstury są zróżnicowane od średnio- i gruboziarnistych, bezkierunkowych (granity izerskie i rumburskie z charakterystycznym niebieskawym kwarcem), przez pośrednie granitognejsy, do silnie kierunkowych i oczkowych gnejsów izerskich. W przeszłości skały te były eksploatowane głównie na lokalne potrzeby budowlane i drogowe. W zachodniej części regionu, w okolicach Zgorzelca i Zawidowa występują tzw. granodioryty zawidowskie. Mają one barwę ciemnoszarą z odcieniem zielonawym. Dawniej produkowano z nich kostkę brukową, tłuczeń, krawężniki a także płyty chodnikowe i elewacyjne. Tereny wystąpień tych skał należy traktować perspektywicznie. 46

6 Mapa masywu tatrzańskiego (wg Bac-Moszaszwili i in.). Znakiem + zakreślono zakres występowania granitoidów tatrzańskich GRANITY TATRZAŃSKIE Trzon krystaliczny Tatr to obszar, w którym dominują granity i w nich wypreparowane są najwyższe szczyty: Gerlach, Łomnica, Rysy. Granit tworzy także wyspy w Tatrach Zachodnich (Kasprowy, Czuba Goryczkowa, szczyt Małołączniaka). Mimo wielu datowań wieku granitów tatrzańskich dane nie są jednoznaczne. Przyjmuje się ich wiek w przedziale czasowym od karbonu po perm. Typowe granity tatrzańskie mają zabarwienie szare, często z wyraźnie zielonawym odcieniem. Przeważa struktura drobno- i średnioziarnista. W niektórych miejscach występują granity porfirowate z dużymi kryształami skalenia potasowego, zwykle zabarwionego różowo, a także białawe odmiany granitu alkalicznego. Własności techniczne skał granitowych Tatr są dosyć dobre. Znacznie lepsze są odmiany bogatsze w skaleń potasowy, uboższe w biotyt. Mimo, że należą do niewątpliwie dekoracyjnych odmian granitów, nie mogą być eksploatowane ze względu na występowanie w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego utworzonego w roku W okresie dwudziestolecia międzywojennego trwała niewyobrażalna hossa na kamień drogowy. Ambicją odrodzonego państwa było maksymalne wykorzystanie możliwości w kraju. Oto co można przeczytać w styczniowym numerze Echa Powszechnej Wystawy Krajowej z roku 1928: Ostatnio miasto Poznań uczyniło poważne zamówienie na materiał pod budowę dróg w związku z Powszechną Wystawą Krajową w r Przedsiębiorstwo kamieniołomów przeistoczyło się niedawno w wielkie towarzystwo przemysłowe. Dnia 8 października 1927 podpisany został przed notariuszem Ludwikiem Cichowiczem w Poznaniu akt spółki pod firmą Kamieniołomy Tatrzańskie Fundacja Zakłady Kórnickie i Henryk Kiejnowski Sp. z o. o. z kapitałem zakładowym zł ,- wpłaconym w całości przy podpisaniu. W innym miejscu Echa czytamy: Dzięki inwestycjom dużego kapitału poczynionym przez zaszczytnie znanego przemysłowca p. Henryka Kiejnowskiego, kamieniołomy tatrzańskie obecnie już wykazują produkcję około 100 ton szlachetnie obrobionego materiału dziennie, przeprowadzone zaś na iście amerykańską modłę adaptacje zezwolą już w r na potrójną co najmniej wydajność. Granitową kostkę brukową wykonywano jednak nie w czynnym wówczas kamieniołomie Pod Capkami lecz w dość prymitywnych warunkach w dolinie Rybiego Potoku. Hossa nie trwała jednak długo, gdyż przeważyły względy ekologiczne: bezwzględna ochrona unikalnego krajobrazu tatrzańskiego. Tatrzańskie bruki poznańskich ulic zostały już dawno zalane asfaltem, a chyba tylko ulica Pamiątkowa w dzielnicy Wilda jest jeszcze świadkiem opisanej historii. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ustawiono wielki głaz tatrzański upamiętniający niezwykłego obrońcę i miłośnika Tatr, ówczesnego właściciela dóbr kórnickich hr. Władysława Zamoyskiego ( ). Wykupił on znaczne obszary granitowych Tatr w rejonie Morskiego Oka i po wygranym procesie w Grazu przyłączył je do Polski. Do niedawna jedyną możliwością pozyskania granitowego surowca Tatr są żwirowiska Dunajca, Białki i Popradu. Głazy, otoczaki i żwiry były szeroko wykorzystywane przy budowie domów, głównie na podmurówki. To właśnie pięknie wkomponowane w podmurówki otoczaki doprowadziły do powstania specyficznej cechy architektury, typowej tylko dla polskiego Podhala. W architekturze Krakowa granit tatrzański ma niewielkie zastosowanie. Można spotkać otoczaki w oblicowaniach fundamentów budynków, podmurówkach i ogrodzeniach. Dwa miliony (!) otoczaków można podziwiać na elewacji nowohuckiej Arki Pana pierwszego kościoła w dzielnicy, która miała być twierdzą ateizmu. Niewątpliwie największym blokiem granitu tatrzańskiego jest w Krakowie wielki głaz o wadze 26 ton, pochodzący z doliny Białej Wody niedaleko Łysej Polany. Stanowi on zaledwie ćwierć ogromnego, przywleczonego przez górski lodowiec eratyku, a jedna z jego ścian nosi ślady tego transportu. Monolit postawiono na Błoniach w miejscu, gdzie w czasie kolejnych pielgrzymek papieża Jana Pawła II wznoszony był ołtarz. Inny, metrowej średnicy głaz tatrzański z żyłami pegmatytowymi, znajduje się na szczycie kopca Tadeusza Kościuszki wtoczony tam w roku Jeden z nielicznych zachowanych przykładów zastosowania granitów tatrzańskich: ulica Pamiątkowa w Poznaniu 48

7 Rozmieszczenie skał plutonicznych i wulkanicznych w podłożu północno-wschodniej Polski (na podstawie prac O. Juskowiaka i W. Ryki) A granitoidy, B sjenity, C anortozyty i noryty, D gabra, E - bazalty Obok: Przekrój geologiczny Gołdap k. Suwałk Tłuszcz k. Warszawy, literą A oznaczono wyniesienie mazursko-suwalskie, znakami + oznaczono granitoidy GRANITY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI Wiercenia wykonane do połowy lat siedemdziesiątych osiągnęły podłoże krystaliczne północno-wschodniej Polski, co pozwoliło na poznanie prekambryjskich skał granitoidowych. Wyodrębnia się trzy granitoidowe intruzje: suwalską, kętrzyńską i chorzelską. Skały budujące te intruzje mają różne struktury a także różny skład mineralny od granitów alkalicznych po granodioryty. Magmowe podłoże występuje na stosunkowo niewielkiej głębokości. Od około 400 m w okolicy Białegostoku łagodnie obniża się ku zachodowi na głębokość około 1300 m w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Czerwony granit mikroklinowy nawiercony został na głębokości 1290 m w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej. Struktura mozaikowa utworzona jest z ziaren o wielkości do 8 mm. Skała ta składa się z kwarcu, skaleni potasowych i plagioklazu a także z nielicznych blaszek biotytu i amfibolu. Granity monzonitowe i granodioryty napotkano w wierceniu w Wisznicach koło Białej Podlaskiej. Przeważają tu ciemnoszare, gruboziarniste odmiany zawierające duże, czerwone i jasne skalenie przy nieznacznym udziale minerałów ciemnych. Inne granitoidy nawiercono w Gołdapi i Krasnopolu. Są to skały gruboziarniste, porfirowate o szarym zabarwieniu. Spotyka się duże okazy czerwonego skalenia. Innymi skałami magmowymi północno-wschodniej Polski, stwierdzonymi w rdzeniach wiertniczych, są sjenity, monzonity, gabra, anortozyty i bazalty. Oczywiście, ze względu na dużą głębokość zalegania, skały krystaliczne podłoża północno-wschodniej Polski, nie mogą być eksploatowane. GŁAZY NARZUTOWE Opisy wystąpień granitów w Polsce nie byłyby pełne, gdyby nie uwzględnić głazów narzutowych czyli eratyków. Są to goście z Północy przywleczeni przez lądolód skandynawski w okresie plejstoceńskim. Wśród nich jest wiele granitów, granodiorytów, syenitów, granitognejsów, gnejsów, itp., pochodzących z terenu Szwecji, Finlandii i dna Bałtyku. Występują w dużych ilościach na północnych i środkowych terenach Polski. Głazy narzutowe mają różne wymiary, od drobnych okruchów do olbrzymów o objętości nawet kilkuset metrów sześciennych. Skała oderwana od podłoża działaniem lodu przybiera na ogół postać zaokrąglonych otoczaków. Duże głazy polodowcowe stanowią chronione obiekty przyrody nieożywionej jeśli spełniają pewne warunki. Zarejestrowano ok głazów, z czego 600 uznano za pomniki przyrody nieożywionej, prawnie chronione. Znaczne ilości głazów pozyskano przy okazji udostępniania złóż węgla brunatnego w okolicach Konina i Bełchatowa. Od początków chrześcijaństwa w Polsce wykorzystywano głazy w budownictwie, szczególnie sakralnym. Najliczniejsze przykłady można podziwiać na Pomorzu, Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce. Współcześnie również korzysta się z tego unikalnego i fascynującego materiału, szczególnie w nagrobkarstwie, wystroju parków, upamiętnianiu historii. Niewiarygodnie wielką ilość głazów narzutowych zagospodarowano na terenie sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu koło Konina, a przykładem godnym naśladowania jest wyjątkowa troska o głazy, jaką nietrudno zauważyć będąc w Warszawie (Muzeum Ziemi, Biblioteka Narodowa, Służew, nekropolie). # Ryszard Kryza, Henryk Walendowski zdjęcia: Ryszard Kryza, Agnieszka Środoń, K. Jurewicz, Szymon Paź Źródła: Borkowska M.: Petrografia granitu Karkonoszy. Geologia Sudetica 2, 1966 Hermann O.: Gesteine fur Architektur und Skulptur. Berlin 1914 Dziedzic K., Kozłowski S., Majerowicz A., Sawicki L.: Surowce Mineralne Dolnego Śląska. Ossolineum - Wrocław 1979 Kozłowski S.: Surowce skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1986 Majerowicz A.: Masyw granitowy Strzegom-Sobótka. Geologia Sudetica 6, 1972 Oberc-Dziedzic T.: Pozycja geologiczna granitoidów strzelińskich. Acta Univ. Wratislaviensis 1739, 1995 Rajchel J.: Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 PERSPEKTYWY WZNOWIENIA EKSPLOATCJI NIEKTÓRYCH ZŁÓŻ ZWIĘZŁYCH SUROWCÓW SKALNYCH

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 PERSPEKTYWY WZNOWIENIA EKSPLOATCJI NIEKTÓRYCH ZŁÓŻ ZWIĘZŁYCH SUROWCÓW SKALNYCH Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 Studia i Materiały Nr 28 2000 Jarosława SZWED-LORENZ * Stanisław ŚLUSARCZYK* surowce skalne, zasoby, eksploatacja PERSPEKTYWY WZNOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis geostanowiska Grzegorz Gil

Opis geostanowiska Grzegorz Gil Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne (WGS 84) Miejscowość, osiedle, ulica Opis lokalizacji

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS mgr inż. Danuta KUKIELSKA Kruszywa amfibolitowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Piława Górna, osiedle Kopanica Opis lokalizacji i dostępności. Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul.

Piława Górna, osiedle Kopanica Opis lokalizacji i dostępności. Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul. Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 178 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Punkt widokowy i nieczynny łom mylonitów Piława Górna Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Łom ortognejsów Stachów 2. Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293

Łom ortognejsów Stachów 2. Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293 OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 126 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom ortognejsów Stachów 2 Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16,96404

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 68 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom diorytów Brodziszów Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.78696312

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Teresa Oberc-Dziedzic Informacje ogólne Nr obiektu 23 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kamieniołom granitów i gnejsów w Mikoszowie Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

SKAŁY MAGMOWE SKAŁY GŁĘBINOWE (PLUTONICZNE)

SKAŁY MAGMOWE SKAŁY GŁĘBINOWE (PLUTONICZNE) SKAŁY MAGMOWE Skały magmowe powstają w procesie krystalizacji magmy. Utwory krystalizujące pod powierzchnią ziemi zaliczamy do skał głębinowych (plutonicznych), natomiast na powierzchni do skał wylewnych

Bardziej szczegółowo

Kamieniołom granitu w Białym Kościele

Kamieniołom granitu w Białym Kościele OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne Nr obiektu 56 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kamieniołom granitu w Białym Kościele Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

Łom tonalitów na S zboczu wzgórza Kalinka

Łom tonalitów na S zboczu wzgórza Kalinka OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne Nr obiektu 17 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom tonalitów na S zboczu wzgórza Kalinka Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia.

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia. OPIS GEOSTANOWISKA Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji

Bardziej szczegółowo

O firmie 3 Położenie geograficzne 5 O korzyściach granitu 7 Główne właściwości kamienia 8 Produkcja 9 Wyroby z granitu 11

O firmie 3 Położenie geograficzne 5 O korzyściach granitu 7 Główne właściwości kamienia 8 Produkcja 9 Wyroby z granitu 11 1 Spis treści O firmie 3 Położenie geograficzne 5 O korzyściach granitu 7 Główne właściwości kamienia 8 Produkcja 9 Wyroby z granitu 11 Płyty płomieniowane 12 Płyty polerowane 12 Kostka brukowa cięta płomieniowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech petrograficznych na wybrane parametry fizyczno-mechaniczne kruszyw granitoidowych z Dolnego Śląska wykorzystywanych w budownictwie drogowym

Wpływ cech petrograficznych na wybrane parametry fizyczno-mechaniczne kruszyw granitoidowych z Dolnego Śląska wykorzystywanych w budownictwie drogowym Wpływ cech petrograficznych na wybrane parametry fizyczno-mechaniczne kruszyw granitoidowych z Dolnego Śląska wykorzystywanych w budownictwie drogowym tomasz pawlik GDDKiA, Oddział we Wrocławiu tpawlik@gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Łomy gnejsów i granitów w Bożnowicach. Długość: Szerokość:

Łomy gnejsów i granitów w Bożnowicach. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne Nr obiektu 31 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łomy gnejsów i granitów w Bożnowicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Czas prezentacji do 10-15 minut. Plansze, mapy, tabele i inne graficzne

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Powiat jeleniogórski położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego granicząc od zachodu i północnego-zachodu z powiatem lwóweckim, od północy z powiatem złotoryjskim,

Bardziej szczegółowo

Kamieniołom granitu w Gościęcicach

Kamieniołom granitu w Gościęcicach OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne Nr obiektu 47 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kamieniołom granitu w Gościęcicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.08242

Bardziej szczegółowo

Łom gnejsów Koziniec. Długość: Szerokość:

Łom gnejsów Koziniec. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 139 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom gnejsów Koziniec Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.77238 Szerokość:

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 36 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach.

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach. 1 2 4 3 Zdj.28. Pokład węgla humusowego nr205/1 (579,10-580,10m) -1, następnie iłowiec (580,10-581,42m) -2; pokład węgla humusowego nr205/2 (581,42-581,70m) -3 oraz mułowiec (581,70-587,15m) -4. Zdj.29.

Bardziej szczegółowo

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm jak i osób indywidualnych. Długoletnie doświadczenie w branży kamieniarskiej pozwala

Bardziej szczegółowo

Łom granitu Mała Kotlina

Łom granitu Mała Kotlina OPIS GEOSTANOWISKA Marcin Goleń Informacje ogólne Nr obiektu 83 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom granitu Mała Kotlina Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 1871289.145

Bardziej szczegółowo

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość:

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 73 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 4

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 4 SUROWCE I RECYKLING Wykład 4 Minerały główne skał magmowych Kwarc SiO 2 Skalenie ortoklaz K[AlSi 3 O 8 ] albit Na[AlSi 3 O 8 ] anortyt - Ca[Al 2 Si 2 O 8 ] Miki muskowit KAl 2 [(OH,F) 2 AlSi 3 O 10 ] biotyt

Bardziej szczegółowo

Petrograficzny opis skały

Petrograficzny opis skały Petrograficzny opis skały Skała: S-15 Badana skała to plutoniczna skała magmowa. Minerały występujące w skale to: plagioklazy, biotyt, hornblenda, kwarc, w ilościach podrzędnych stwierdzono cyrkon i apatyt,

Bardziej szczegółowo

CZYM SĄ GŁAZY NARZUTOWE?

CZYM SĄ GŁAZY NARZUTOWE? CZYM SĄ GŁAZY NARZUTOWE? Głazy narzutowe nazywane eratykami lub też narzutniakami są charakterystycznym elementem krajobrazu polodowcowego na obszarach ukształtowanych przez lądolód skandynawski. Pochodzą

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE

PREFABRYKATY BETONOWE PREFABRYKATY BETONOWE DLA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ KATALOG PRODUKTÓW WWW.BAZALT.PL Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne BAZALT S.A. w Wilkowie Obecnie w naszej ofercie znajdują się: rury betonowe i

Bardziej szczegółowo

Skałki na szczycie wzgórza Gromnik

Skałki na szczycie wzgórza Gromnik OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] 58a Skałki na szczycie wzgórza Gromnik Długość: 17.10969

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kopalnia migmatytów "Piława Górna" Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość: 16 44'19" Szerokość: 50 42'11" Miejscowość, osiedle, ulica

Kopalnia migmatytów Piława Górna Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość: 16 44'19 Szerokość: 50 42'11 Miejscowość, osiedle, ulica Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 209 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kopalnia migmatytów "Piława Górna" Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość:

Bardziej szczegółowo

Kwarc. Plagioklaz. Skaleń potasowy. % objętości. Oliwin. Piroksen. Amfibol. Biotyt. 700 C 0 Wzrost temperatury krystalizacji

Kwarc. Plagioklaz. Skaleń potasowy. % objętości. Oliwin. Piroksen. Amfibol. Biotyt. 700 C 0 Wzrost temperatury krystalizacji % objętości % SiO 2 70 65 56 48 44 40 Żyłowa Aplit Lamprofiry Diabaz Wylewna Ryolit Dacyt Andezyt Bazalt Pikryty Glebinowa Muskowit Granit Granodioryt Dioryt Gabro Perydotyt Perydotyt (dunit) 80 60 40

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH

KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH KOPALNIA KLUCZOWA PRZYSZŁOŚĆ OPARTA NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH 1 Inwestycja w wartości TRWAŁE FUNDAMENTY NA PRZYSZŁOŚĆ W świecie, który zmienia się tak szybko, stałość i niezmienność to wartości szczególne.

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 74 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Gór Stołowych Od marca 2016r. Park Narodowy Gór Stołowych posługuje się nowym logotypem. Przedstawia on stylizowaną piaskowcową formę skalną oraz zarys Szczelińca Wielkiego - najwyższego

Bardziej szczegółowo

Łom łupków kwarcowo-grafitowych na Wzgórzu Buczek. Długość: Szerokość:

Łom łupków kwarcowo-grafitowych na Wzgórzu Buczek. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 64 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków kwarcowo-grafitowych na Wzgórzu Buczek Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne

2. Baza zasobowa skał do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce i jej zróżnicowanie regionalne Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Krzysztof Galos* REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KRAJOWEGO RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 1. Wstęp Kruszywa naturalne łamane są surowcami, które w większości

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw PROFILE GEOLOGICZNE OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw METODA STRATYGRAFICZNA METODA PETROGRAFICZNA METODA PALENTOLOGICZNA ANALIZA PYŁKOWA (PALINOLOGIA) METODA STRATYGRAFICZNA zasada superpozycji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw PROFILE GEOLOGICZNE OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw METODA STRATYGRAFICZNA METODA PETROGRAFICZNA METODA PALENTOLOGICZNA ANALIZA PYŁKOWA (PALINOLOGIA) METODA STRATYGRAFICZNA zasada superpozycji

Bardziej szczegółowo

XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 -2/1- XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 10. A. Okolice Chęcin są podręcznikowym przykładem obszaru występowania inwersji rzeźby. Wyjaśnij, na czym polega inwersja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.10. Układanie kostki ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25-27,

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 148 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Punkt widokowy koło Pomianowa Górnego Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

GRANIT ZASTOSOWANIE: Bardzo dobra odporność na ścieranie pozwala na zastosowanie GRANITU na:

GRANIT ZASTOSOWANIE: Bardzo dobra odporność na ścieranie pozwala na zastosowanie GRANITU na: G1 GRANIT G 2 elewacja zewnętrzna okładzina wewnęrzna posadzki blaty stołowe, kuchenne, parapety drogi, ścieżki, alejki, podjazdy oczka wodne, fontanny murki, bryły i elementy dekoracyjne Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych.

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych. Okaz 93 MCh/P/11593 - Kalamit Brzeszcze Owalny, nieznacznie spłaszczony fragment łodygi. Powierzchnie poprzeczne cięte ukośnie. Wyraźne prążkowanie zachowane tylko na połowie obwodu. Niezbyt wyraźnie widoczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI

BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI Budowlany podział kamieni WYKORZYSTAĆ KAMIEŃ 139 BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI Najprostszą formą wykorzystania skał jako surowca budowlanego jest bezpośrednie użycie ich fragmentów. Rodzaj wybranej skały,

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych w Baldwinowicach. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych w Baldwinowicach. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 51 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych w Baldwinowicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

Łom amfibolitów Kluczowa. Długość: Szerokość:

Łom amfibolitów Kluczowa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 69 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom amfibolitów Kluczowa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.77329537

Bardziej szczegółowo

Rzeźba na mapach. m n.p.m

Rzeźba na mapach. m n.p.m Rzeźba na mapach Rzeźbę terenu przedstawia się obecnie najczęściej za pomocą poziomic. Poziomice (izohipsy) są to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wysokości. Mapa poziomicowa (hipsometryczna)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ŹRÓDŁA Granity bloczne Sjenity Marmury Piaskowce bloczne

WSTĘP ŹRÓDŁA Granity bloczne Sjenity Marmury Piaskowce bloczne Bilans polskiego kamieniarstwa 2001 WSTĘP W gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2001 r. odnotowano dalszy rozwój, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. W obu przypadkach wielkości przekroczyły

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Dawid Białek. Informacje ogólne (weryfikacja) Charakterystyka geologiczna geostanowiska Późny kambr/wczesny ordowik Litologia

OPIS GEOSTANOWISKA. Dawid Białek. Informacje ogólne (weryfikacja) Charakterystyka geologiczna geostanowiska Późny kambr/wczesny ordowik Litologia OPIS GEOSTANOWISKA Dawid Białek Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu 39 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Skałki gnejsów w Doboszowicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012

EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU STRZEGOM SOBÓTKA W DZIESIĘCIOLECIU 2003 2012 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 136 Politechniki Wrocławskiej Nr 136 Studia i Materiały Nr 43 2013 Wojciech GLAPA* Cezary SROGA** granitoidy, masyw Strzegom Sobótka EKSPLOATACJA GRANITOIDÓW MASYWU

Bardziej szczegółowo

Carbono. Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone. Więcej informacji o Silestone na stronie

Carbono. Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone. Więcej informacji o Silestone na stronie Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone Więcej informacji o Silestone na stronie www.silestone.com.pl Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone Więcej informacji o Silestone na stronie www.silestone.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności: Długość

Bardziej szczegółowo

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ

PIĘKNO Z NATURY KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ KAMIEŃ NATURALNY W BUDOWNICTWIE I WYKOŃCZENIU WNĘTRZ PIĘKNO Z NATURY W dzisiejszych czasach coraz więcej osób świadomie decyduje się na stosowanie w budownictwie materiałów naturalnych, stworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Kostki brukowe. Kostki brukowe IBF kiedy architektura, konkurencyjność i środowisko są ważne

Kostki brukowe. Kostki brukowe IBF kiedy architektura, konkurencyjność i środowisko są ważne IBF jeden z największych i najbardziej doświadczonych producentów kostki brukowej w Polsce Kostki brukowe IBF 20 lat w Polsce profesjonalne i konkurencyjne rozwiązania kostek brukowych dla inwestorów IBF

Bardziej szczegółowo

Podstawy nauk o Ziemi

Podstawy nauk o Ziemi Podstawy nauk o Ziemi Zależność rzeźby od budowy geologicznej mgr inż. Renata Różycka-Czas Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 162 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 8 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności:

Bardziej szczegółowo

Piława Górna, Centrum, ul. Szkolna 6 Opis lokalizacji i dostępności. Obiekt bezpośrednio przy ulicy, wejście na teren za zgodą obsługi Długość

Piława Górna, Centrum, ul. Szkolna 6 Opis lokalizacji i dostępności. Obiekt bezpośrednio przy ulicy, wejście na teren za zgodą obsługi Długość Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 190 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Ośrodek szkolno-wychowawczy w Piławie Górnej Współrzędne geograficzne (WGS

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

DOLOMITY TO TAKŻE SUROWIEC DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

DOLOMITY TO TAKŻE SUROWIEC DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH DOLOMITY TO TAKŻE SUROWIEC DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Piotr Wyszomirski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 Akademia Górniczo-Hutnicza 30-059 Kraków, al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe

Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe Rodzaje erozji lodowcowej Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych DETRAKCJA wyrywanie z podłoża dużych okruchów i bloków skalnych EGZARACJA żłobienie podłoża w wyniku zdzieranie materiału

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały. Lekcja powtórkowa z 1 części litosfery. Zadania maturalne: Zadanie 1. (1 pkt) Flisz to kompleks skał osadowych morskiego pochodzenia. Zaznacz literę, którą oznaczono skały wchodzące w skład fliszu. A.

Bardziej szczegółowo

Łom perydotytów na wzgórzu Grochowiec. Długość: Szerokość:

Łom perydotytów na wzgórzu Grochowiec. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 75 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom perydotytów na wzgórzu Grochowiec Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Blokdiagramy A-D (załącznik 1) ilustrują budowę geologiczną czterech regionów Polski. Uzupełnij tabelę: w kolumnie 1:

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA zwietrzeliny granitowe Koziniec

OPIS GEOSTANOWISKA zwietrzeliny granitowe Koziniec OPIS GEOSTANOWISKA zwietrzeliny granitowe Koziniec (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, dawny kamieniołom granitu pod Kozińcem obiegowa lub nadana)

Bardziej szczegółowo

71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika. 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców

71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika. 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców 71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców 72_1 Sztolnie z pegmatytem Wilczej Poręby 72_2 Szafir z pegmatytu Wilczej Poręby 72_3 Dumortieryt z pegmatytu Wilczej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech MOST RĘDZIŃSKI Most Rędziński drogowy most wantowy nad Odrą, będący częścią autostrady A8. Przeprawa nad Odrą oraz nad całą Wyspą Rędzińską, przy

Bardziej szczegółowo

Artykuł stanowi początek

Artykuł stanowi początek Łukasz Machniak, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH w Krakowie Górnictwo odkrywkowe w liczbach cz. I. Złoża kopalin okruchowych W zapowiedzianym cyklu artykułów opisane zostaną dane dotyczące powierzchni złóż

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój jako. uzdrowisko

Lądek Zdrój jako. uzdrowisko Lądek Zdrój jako uzdrowisko Położenie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój. Położone w Sudetach Wschodnich, w dolinie rzeki Białej Lądeckiej. Według

Bardziej szczegółowo

Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO

Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO Idealna forma dachu Naturalny Łupek Dachowy GERMANIC IBERO Dachówka stworzona przez naturę Ibero IBERO jest kamieniem wydobywanym ze złóż w regionie Valldeoras w północno-zachodniej Hiszapanii. Region

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE

PREFABRYKATY BETONOWE PREFABRYKATY BETONOWE DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ KATALOG PRODUKTÓW PREFABRYKATY BETONOWE PGP BAZALT S.A. produkuje szeroką gamę prefabrykatów dla rynku budowlanego. W naszej ofercie znajdują się

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE

PREFABRYKATY BETONOWE PREFABRYKATY BETONOWE DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ KATALOG PRODUKTÓW Prefabrykaty betonowe PGP BAZALT S.A. produkuje szeroką gamę prefabrykatów dla rynku budowlanego. W naszej ofercie znajdują się

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze Mosty w Polsce

Najciekawsze Mosty w Polsce Najciekawsze Mosty w Polsce Potrafią zadziwić swoją wielkością, rozmachem, rozwiązaniami technicznymi. Niektóre z nich pretendują do miana osiągnięć inżynierii, inne zadziwiają rozwiązaniami funkcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE! W 2014 R. WYDOBYCIE RUD MIEDZI W KGHM POLSKA MIEDŹ WYNIOSŁO 30 MLN TON Fot. KGHM Polska Miedź S.A. MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

Blanco Zeus Extreme. Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone. Więcej informacji o Spiekach Kwarcowych na stronie www.silestone.pl

Blanco Zeus Extreme. Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone. Więcej informacji o Spiekach Kwarcowych na stronie www.silestone.pl Sprawdź aktualny stan magazynu Silestone Więcej informacji o Spiekach Kwarcowych na stronie www.silestone.pl Silestone to najwyższej jakości kwarco-granit o parametrach zbliżonych do granitu. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARKONOSZE NA DAWNEJ GRAFICE MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU

KARKONOSZE NA DAWNEJ GRAFICE MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU KARKONOSZE NA DAWNEJ GRAFICE MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU KARKONOSZE NA DAWNEJ GRAFICE Patronat honorowy Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Grafika na okładce Panorama Karkonoszy

Bardziej szczegółowo

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 8 SUROWCE I RECYKLING Wykład 8 WYBRANE NIEMETALICZNE SUROWCE MINERALNE surowce krzemionkowe, tj. zasobne w SiO 2, surowce ilaste, surowce glinowe, glinokrzemianowe i zawierające alkalia, surowce wapniowe,

Bardziej szczegółowo

Łom migmatytów Kluczowa. Długość: Szerokość:

Łom migmatytów Kluczowa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 72 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom migmatytów Kluczowa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.76778997

Bardziej szczegółowo

Minerały. Autorstwo: Jackowiak Maciej Kamiński Kamil Wróblewska Natalia

Minerały. Autorstwo: Jackowiak Maciej Kamiński Kamil Wróblewska Natalia Minerały Autorstwo: Jackowiak Maciej Kamiński Kamil Wróblewska Natalia Klasyfikacja minerałów ze względu na skałę macierzystą Minerały skał magmowych Minerały skał osadowych Minerały skał metamorficznych

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA Góra Wapienna

OPIS GEOSTANOWISKA Góra Wapienna OPIS GEOSTANOWISKA Góra Wapienna (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Góra Wapienna obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne Długość: 16 52

Bardziej szczegółowo

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) , Poznań, dn. 22 lipca 2013r. Charakterystyka wydajności cieplnej gruntu dla inwestycji w Szarocinie k. Kamiennej Góry na podstawie danych literaturowych oraz wykonanych robót geologicznych. Wykonawca: MDW

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYDOBYCIA I TRANSPORTU SUROWCÓW SKALNYCH. STAN I PERSPEKTYWY

STUDIUM WYDOBYCIA I TRANSPORTU SUROWCÓW SKALNYCH. STAN I PERSPEKTYWY Zespół autorski dr inż. Jan Blachowski kierownik projektu mgr inż. arch. Janusz Korzeń mgr inż. Katarzyna Mańkowska-Bigus 2 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Cel i zakres opracowania 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW NA 2017 ROK

CENNIK WYROBÓW NA 2017 ROK Strzegom, dnia 08.05.2017 r. CENNIK WYROBÓW NA 2017 ROK Spis treści: strona 1. Spis treści 1 2. Bloki i bryły granitowe 2 3. Kruszywa i kamień łamany 3 4. Płyty nieobcinane 4 5. Płyty posadzkowe, fasadowe,

Bardziej szczegółowo