VRM Video Recording Manager

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VRM Video Recording Manager"

Transkrypt

1 Wideo VRM Video Recording Manager VRM Video Recording Manager Pamięć rozproszona z możliwością konfigracji obciążenia Wyższa niezawodność dzięki trybowi awaryjnem macierzy dyskowych iscsi Możliwość stosowania ze wszystkimi kamerami i nadajnikami wizyjnymi firmy Bosch korzystającymi z sieci IP Możliwość konfigracji wszystkich macierzy dyskowych firmy Bosch (systemy z serii DSA E Series i DIVAR IP) Możliwość integracji kamer innych prodcentów (ONVIF, RTSP, JPEG) System VRM Video Recording Manager firmy Bosch to rozproszony sieciowy rejestrator wizyjny (network video recorder, NVR), który eliminje potrzebę stosowania dedykowanych rządzeń NVR i stanowi zapowiedź drgiej generacji rozwiązań do sieciowego zapis wizyjnego. VRM jest zgodny z systemami pamięci masowej opartymi na technologii iscsi i rządzeniami wizyjnymi firmy Bosch korzystającymi z sieci IP (kamery sieciowe oraz sieciowe nadajniki wizyjne). Oprogramowanie VRM równoważy obciążenia w systemach pamięci masowej iscsi i możliwia przełączanie w razie ich awarii oraz zapewnia prosty sposób dodawania w późniejszym terminie kolejnych nośników pamięci iscsi. W oprogramowani tym zastosowano koncepcję warstwy wirtalizacji pamięci masowej (storage virtalization layer). Warstwa wirtalizacji możliwia oprogramowani VRM zarządzanie poszczególnymi macierzami dyskowymi w całym systemie jako różnymi wirtalnymi plami pamięci masowej, alokowanymi inteligentnie zgodnie z potrzebami. Oprogramowanie VRM eliminje potrzebę stosowania klasycznych rządzeń NVR oraz powiązanych z nimi serwerów, systemów operacyjnych i programów antywirsowych. Nie trzeba także ciągle instalować niezbędnych poprawek i aktalizacji do oprogramowania tych systemów. Nowa technologia NVR w znacznym stopni łatwia instalację, obsłgę i konserwację, jak również zmniejsza koszty eksploatacji. Przegląd system System VRM Video Recording Manager składa się z następjących komponentów: VRM Server (słga zarządzania zapisem), Configration Manager Video Streaming Gateway (VSG). Scentralizowana słga zarządzania zapisem jest rchamiana jako słga na platformach Microsoft Windows. Firma Bosch zaleca rchamianie oprogramowania VRM Server na dedykowanych platformach serwerowych/sprzętowych.

2 2 VRM Video Recording Manager Oprogramowanie VRM oferje zapis, monitorowanie oraz zarządzanie pamięcią iscsi, nadajnikami wizyjnymi i kamerami firmy Bosch w obrębie całego system. Oprogramowanie VRM jest zgodne z sieciowymi rządzeniami wizyjnymi Bosch H.264 i MPEG 4, w tym ze wszystkimi nadajnikami i kamerami firmy Bosch. Dzięki komponentowi Video Streaming Gateway obsłgje także kamery innych prodcentów zgodne z protokołem ONVIF, RTSP lb JPEG. Wśród obsłgiwanych podsystemów pamięci znajdją się macierze dyskowe firmy Bosch z serii DSA E Series i DIVAR IP, oparte na technologii iscsi. Macierze dyskowe iscsi można dołączyć w dowolnym miejsc standardowej sieci IP. Optymalna wydajność Oprogramowanie VRM to wyjątkowo wydajne, elastyczne, skalowalne i wysoce niezawodne rozwiązanie do zarządzania systemami pamięci masowej iscsi. Optymalizację wydajności zyskano poprzez zastosowanie inteligentnego adresowania na poziomie bloków, co pozwala również na zrównoważony zapis obraz we wszystkich dostępnych blokach pamięci zlokalizowanych w dowolnej macierzy. Przy konfigrowani zrównoważonego obciążenia względnia się przepstowość oraz liczbę połączeń macierzy iscsi; odbywa się ono dla poszczególnych adresów IP (docelowe rządzenia iscsi). Wirtalizacja logiczna Warstwa wirtalizacji oprogramowania VRM możliwia skalowanie pamięci bez względ na fizyczne ograniczenia pojedynczego podsystem pamięci masowej. Taka warstwa abstrakcji logicznej oznacza, że każda kamera może wykorzystywać dowolną potrzebną jej ilość przestrzeni dyskowej zamiast określonej ilości pamięci przydzielonej jej arbitralnie z wyprzedzeniem. Czas przechowywania danych wizyjnych można dostosować do wymagań. Szybki zapis i wyszkiwanie Oprogramowanie VRM możliwia szybkie i elastyczne wyszkiwanie nagrań i metadanych w bazie. Metadane opisją inne dane, takie jak zdarzenia, informacje na temat bankomatów/pnktów sprzedaży oraz dane z analizy treści obraz. Metadane są zapisywane razem z danymi wizyjnymi, możliwiając szybkie i skteczne wyszkiwanie określonych sekwencji wideo przez wyszkiwarkę wchodzącą w skład klienta odtwarzania. Baza danych zawiera również informacje o lokalizacji bloków zapis. Jeśli dojdzie do traty bazy danych, oprogramowanie VRM dysponje możliwością samoregeneracji, czyli może odtworzyć bazę danych na podstawie zachowanych metadanych. Pamięć rozproszona Oprogramowanie VRM zapewnia nie tylko możliwość nadmiarowego zarządzania metadanymi, ale też znaczącą poprawę ogólnej niezawodności i dostępności. Dzięki zapewnieni na potrzeby słgi scentralizowanego zarządzania zapisem nadmiarowego dostępniania pamięci oraz tryb awaryjnego praktycznie nie ma możliwości wystąpienia awarii. Ponadto, w odróżnieni od klasycznych systemów NVR, do skalowania oprogramowania VRM nie są konieczne dodatkowe komptery. Zmniejsza to znacznie ryzyko awarii system. Podstawowe fnkcje VRM Server Komponent VRM Server ze scentralizowaną słgą zarządzania zapisem aktalizje bazę danych zawierającą informacje na temat źródła zapis oraz listę powiązanych napędów iscsi. Modł scentralizowanego monitorowania zawiera internetowy interfejs żytkownika słżący do monitorowania stan. Modł ten zapewnia dostęp do informacji o stanie system i zapis, a także podgląd na żywo oraz podgląd zapis z poszczególnych kamer. Configration Manager Komponent Configration Manager możliwia scentralizowane konfigrowanie sieciowych podsystemów pamięci masowej, zapis obrazów (wraz z harmonogramem), przepływności, częstotliwości odświeżania, transmisji strmieniowej oraz prawnień. Umożliwia również zarządzanie kontami żytkowników. Więcej informacji na temat oprogramowania Configration Manager można znaleźć w dokmentacji prodkt. Klient odtwarzania Do odtwarzania słży oprogramowanie Video Client w wersji 1.7 lb nowszej. Oprogramowanie to jest dostępne w witrynie Bosch ST pod adresem Więcej informacji na jego temat można znaleźć w dokmentacji prodkt. Integracja kamer innych prodcentów Oprogramowanie VRM z komponentem Video Streaming Gateway oferje możliwość integracji kamer, które obsłgją protokoły ONVIF, standardowy RTSP lb JPEG. Komponent Video Streaming Gateway słży do podgląd na żywo oraz do opartego na technologii iscsi zapis przez oprogramowanie VRM obraz z kamer w środowiskach o niskiej

3 3 VRM Video Recording Manager przepstowości lb z kamer innych prodcentów obsłgjących jeden z wyżej wymienionych protokołów. Oprogramowanie VRM 3.20 zapewnia obsłgę fnkcji dynamicznego transkodowania w przypadk połączeń o niskiej przepstowości typowych dla niektórych klientów odtwarzania (takich jak rządzenia ipad). Wersja VRM 3.20 obsłgje ple pamięci iscsi. Pla pamięci składa się z jednego lb większej liczby systemów pamięci masowej iscsi, które mają te same właściwości w zakresie równoważenia obciążenia. Obraz z nadajników/kamer sieciowych przypisanych do systemów pamięci masowej iscsi wchodzących w skład danej pli pamięci jest zapisywany przy tych samych stawieniach równoważenia obciążenia. Tworzenie kopii zapasowych danych za pomocą oprogramowania VRM Fnkcja tworzenia kopii zapasowych, możliwiająca eksport dżych ilości danych, została przeniesiona do aplikacji VRM export Wizard. Aplikacja ta, słżąca do tworzenia kopii zapasowych nośników dyskowych i taśmowych, jest oferowana jako oprogramowanie samodzielne. Odtwarzanie wyeksportowanych danych jest możliwe bez środowiska VRM obecnie zapewnia to jedynie oprogramowanie Archive Player. Zalecenia projektowe Wersja VRM 3.20 obsłgje jedynie następjące preferencje zapis: Ato W tym trybie oprogramowanie VRM atomatycznie wykorzystje właściwości pamięci, takie jak przepstowość i połączenia macierzy iscsi, w cel równoważenia obciążenia w obrębie system VRM. Tryb ten można skonfigrować w stawieni nadmiarowym lb zorientowanym na pojemność (bez jawnej nadmiarowości). Failover Ręczne przydzielanie głównego i opcjonalnego drgorzędnego docelowego rządzenia iscsi. Urządzenia podstawowe i drgorzędne mszą należeć do tej samej pli pamięci. Uwagi: Preferencje zapis to cecha charakterystyczna pli pamięci, a nie kamery lb nadajnika. Inne tryby nie są jż obsłgiwane. W trakcie aktalniania z wersji < VRM 3.0 do nowszej następje przejście ze starych trybów na obecnie dostępne. Konfigracje mieszane nie są obsłgiwane i trzeba je ręcznie zrekonfigrować. Fnkcję Atomatic Network Replenishment (ANR) przeniesiono do nowych kamer i do ich nowego oprogramowania kładowego (wersja v5.60 lb nowsza). Obsłgę fnkcji ANR z wersji VRM 3.0 i nowszych snięto. Adresy IP rządzeń mogą być stałe lb przydzielane przez serwer DHCP. Licencjonowanie Można korzystać z istniejących licencji na system VRM 2.0. Planowanie Komponenty oprogramowania VRM Oprogramowanie VRM Video Recording Manager składa się z następjących komponentów, które można instalować w oddzielnych systemach: VRM Server (scentralizowana słga zarządzania zapisem) z interfejsem WWW dla narzędzia VRM Monitor Configration Manager Video Streaming Gateway VRM Monitor Wyświetla ogólne informacje o stanie system, w tym czas działania, prędkość transmisji oraz czas przechowywania danych. Dostarcza informacji o stanie nagrań oraz pamięci. Wyświetla podgląd na żywo oraz podgląd zapis z poszczególnych kamer. Configration Manager Umożliwia konfigrowanie podsystemów pamięci masowej iscsi: seria Bosch DSA E Series (platforma NetApp Storage Systems); systemy Bosch DIVAR IP i DLA (platforma macierzy dyskowych Bosch OEM). Umożliwia konfigrowanie parametrów zapis, w tym harmonogramów, przepływności, częstotliwości odświeżania, strmieni danych oraz prawnień. Umożliwia zarządzanie żytkownikami i grpami za pomocą prawnień i ról. Umożliwia konfigrowanie parametrów równoważenia obciążenia (przepstowość oraz połączenia macierzy dyskowych iscsi) dla każdej macierzy (poprzez adres IP). Dane techniczne Przepstowość Obsłgiwane języki VRM Server (jako słga) Obsłgiwane systemy operacyjne Sieć o przepstowości (zalecana) Angielski, arabski, chiński proszczony, chiński tradycyjny, czeski, dński, fiński, francski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portgalski, rosyjski, szwedzki, tajski, trecki, węgierski, włoski Windows 7 Ultimate, Professional Edition, wersje 32/64-bitowe Windows Server 2003 R2, Standard Edition, wersje 32/64-bitowe Windows Server 2008 R2, Standard Edition z pakietem SP1, wersje 64-bitowe Windows Storage Server 2008, Standard Edition z pakietem SP1, wersje 64-bitowe Windows Storage Server 2012 i Windows Storage Server 2012 R2

4 4 VRM Video Recording Manager Wymagania sprzętowe Procesor 6-rdzeniowy procesor Intel Xeon E (2,0 GHz, 6-rdzeniowy, 15 MB, 95 W) Pamięć RAM Karta graficzna Instalacja Zalecane serwery firmy Bosch VRM Monitor Oprogramowanie 4 GB lb więcej Kompatybilna z VGA lb SVGA Uprawnienia administratora system operacyjnego Windows Serwer zarządzający DL380p Gen8 (MHW S380R8 SC) Serwer zarządzający DL380p Gen8 na rynek amerykański (MHW S380R8 SCUS) Configration Manager Obsłgiwane systemy operacyjne DirectX 9.0c/MPEG Active X Windows 7 Ultimate/Enterprise, wersje 32/64-bitowe Windows Server 2008 R2, Standard Edition z pakietem SP1, wersje 64-bitowe Windows Storage Server 2008, Standard Edition z pakietem SP1, wersje 64-bitowe Windows 8 masowej oparte na technologii iscsi, które nie zostały zakwalifikowane przez firmę Bosch, nie są obsłgiwane. Zamówienia - informacje VRM pakiet podstawowy, 16 kamer Pakiet podstawowy Bosch VRM z licencją na 16 kamer, 1 szt. Można korzystać z licencji na system VRM 2.0. Nmer zamówienia MVM-BVRM-016 VRM Failover Licencja na oprogramowanie Bosch VRM Failover. Można korzystać z licencji na system VRM 2.0. Nmer zamówienia MVM-SVRM-BAK VRM rozszerzenie licencji na 16 kamer Rozszerzenie licencji na 16 kamer Nmer zamówienia MVM-XVRM-016 VRM rozszerzenie licencji na 32 kamery Rozszerzenie licencji na 32 kamery Nmer zamówienia MVM-XVRM-032 VRM rozszerzenie licencji na 64 kamery Rozszerzenie licencji na 64 kamery Nmer zamówienia MVM-XVRM-064 VRM rozszerzenie licencji na 128 kamer Rozszerzenie licencji na 128 kamer Nmer zamówienia MVM-XVRM-128 Wymagania sprzętowe Procesor Pamięć RAM Intel Pentim (minimm 3,0 GHz) do Intel Core i3/i5/i7; Intel Xeon dw-, cztero- i sześciordzeniowy (z rodziny X3, E3 lb E5) 2 GB lb więcej VRM rozszerzenie licencji na 256 kamer Rozszerzenie licencji na 256 kamer Nmer zamówienia MVM-XVRM-256 VRM rozszerzenie licencji na 512 kamer Rozszerzenie licencji na 512 kamer Nmer zamówienia MVM-XVRM-512 Karta graficzna Kompatybilna z VGA lb SVGA Oprogramowanie Microsoft.NET 4.5 Instalacja Uwaga Uprawnienia administratora system operacyjnego Windows Jeden system VRM obsłgje: 2048 kanałów, 1 PB pamięci masowej (pojemność netto), 40 macierzy dyskowych (liczba zalecana), maksymalnie 120 rządzeń docelowych iscsi (limit twardy). W przypadk projektowania większych środowisk zalecane jest korzystanie z dżych macierzy dyskowych zamiast z dżej liczby małych macierzy (skalowanie w pionie zamiast skalowania w poziomie). W przypadk systemów obejmjących więcej niż 40 macierzy dyskowych należy skontaktować się z inżynierem ds. projektowania (Bosch Design Engineer). Systemy pamięci VRM rozszerzenie licencji na 1024 kamery Rozszerzenie licencji na 1024 kamery Nmer zamówienia MVM-XVRM-1024 VRM rozszerzenie licencji na 2048 kamer Rozszerzenie licencji na 2048 kamer Nmer zamówienia MVM-XVRM-2048 Sprzęt Serwer zarządzający DL380p Gen8 Serwer zarządzający o zaawansowanych parametrach do standardowych zastosowań. Angielski (brytyjski) Nmer zamówienia MHW-S380R8-SC Serwer zarządzający DL380p Gen8 na rynek amerykański Serwer o zaawansowanych parametrach do standardowych zastosowań. Angielski (amerykański) Nmer zamówienia MHW-S380R8-SCUS

5 5 VRM Video Recording Manager Reprezentowana przez: Poland Robert Bosch Sp. z o.o. Jtrzenki 105 str Warszawa Phone: Fax: Robert Bosch Sp. z o.o./ Secrity Systems 2015 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian pl, V2, 22. Lip 2015

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 6000 2U DIVAR IP 6000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Wstępnie zainstalowane i skonfigrowane sieciowe

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System 5.5

Bosch Video Management System 5.5 Wideo Bosch Video Management System 5.5 Bosch Video Management System 5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v. 5.0

Bosch Video Management System v. 5.0 Wideo Bosch Video Management System v. 5.0 Bosch Video Management System v. 5.0 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Wideo Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie do nagrywania i zarządzania obrazem w sieci Możliwość

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Systemy specjalistyczne omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 www.boschsecrity.pl Jedno kompletne rozwiązanie do zarządzania bdynkiem i zabezpieczeniami. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

AutoDome Easy II IP. Wideo AutoDome Easy II IP. www.boschsecurity.pl. Wybór standardu, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H.

AutoDome Easy II IP. Wideo AutoDome Easy II IP. www.boschsecurity.pl. Wybór standardu, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H. Wideo AtoDome Easy II IP AtoDome Easy II IP www.boschsecrity.pl Wybór standard, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H.264 i JPEG Kompresja H.264 zapewniająca wysoką jakość przy rozdzielczościach 4CIF/D1

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa DINION IP 7000 HD

Kamera sieciowa DINION IP 7000 HD Wideo Kamera sieciowa DINION IP 7000 HD Kamera sieciowa DINION IP 7000 HD www.boschsecrity.pl Wysoka rozdzielczość 1080p, format HD Inteligentna redkcja szmów zmniejsza wymaganą szerokość pasma i ilość

Bardziej szczegółowo

EXTEGRA IP starlight 9000 FX

EXTEGRA IP starlight 9000 FX Wideo EXTEGRA IP starlight 9000 FX EXTEGRA IP starlight 9000 FX www.boschsecrity.pl Wysokiej klasy kamera z technologią starlight, o rozdzielczości HD 720p50/60, w odpornej na eksplozje obdowie wykonanej

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Nadajnik sygnału wizyjnego VideoJet X20/ X40 XF E H.264

Nadajnik sygnału wizyjnego VideoJet X20/ X40 XF E H.264 Wideo Nadajnik sygnał wizyjnego VideoJet X20/X40 XF E H.264 Nadajnik sygnał wizyjnego VideoJet X20/ X40 XF E H.264 www.boschsecrity.pl Transmisja wysokiej jakości obraz o kompresji H. 264 za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

DSA E-Series 2TB. Wideo DSA E-Series 2TB. www.boschsecurity.pl

DSA E-Series 2TB. Wideo DSA E-Series 2TB. www.boschsecurity.pl Wideo DSA E-Series 2TB DSA E-Series 2TB www.boschsecurity.pl u Łatwe do rozbudowy sieciowe rozwiązanie do zapisu kontroler z 12 wewnętrznymi dyskami twardymi i możliwością podłączenia maks. 192 dysków

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym 2 Bosch Recording Solutions Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu Video Recording Manager 2.0 Przegląd systemu 1 VRM 1.x Dostępne wersje 2 VRM v1 - QA4 VRM 1.0 Funkcjonalność VRM oferuje szeroki wachlarz możliwości zapisu strumieni wizyjnych z kamer IP i/lub enkoderów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server wersje Premium i Standard

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server wersje Premium i Standard Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server wersje Premium i Standard Kompleksowa ochrona i odzyskiwanie danych dla Microsoft Windows Small Business Server Współczesne małe firmy wymagają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie obrazem 2 Systemy zapisu Bosch Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów zapisu

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu obrazu i dźwięku w technologii IP

Systemy zapisu obrazu i dźwięku w technologii IP Systemy zapisu obrazu i dźwięku w technologii IP DLA proste, trwałe platformy agregacji obrazu, dźwięku i metadanych Inteligenta platforma zapisu Serii 1200 Inteligenta platforma zapisu Serii 1400 Powered

Bardziej szczegółowo

VIDEOJET decoder 3000

VIDEOJET decoder 3000 Wideo VIDEOJET decoder 3000 VIDEOJET decoder 3000 www.boschsecrity.pl Dekodowanie obraz HD 1080p30/i60 lb 720p60 podczas wyświetlania podgląd pojedynczego Podgląd obraz SD o rozdzielczości maks. 960H w

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

System szybkiego pozycjonowania

System szybkiego pozycjonowania Wideo System szybkiego pozycjonowania System szybkiego pozycjonowania www.boschsecrity.pl Obrót ciągły 360º z prędkością maks. 100º na sekndę Pochylanie w zakresie od -90º do +40º z prędkością 40º na sekndę

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo