Program Stypendialny Moja Przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Stypendialny Moja Przyszłość"

Transkrypt

1 Program Stypendialny Moja Przyszłość Raport końcowy z realizacji programu w roku 2010/2011 TOWARZYSTWO NASZ DOM 22 lipca 2011 Elżbieta Strzemieczna Koordynator Programu

2 Program Stypendialny Moja Przyszłość Raport końcowy z realizacji programu w roku 2010/2011 Wstęp Program Stypendialny Moja Przyszłość jest formą pomocy finansowej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka przyznawaną przez Towarzystwo Nasz Dom już po raz czwarty. Od początku jego istnienia jest on realizowany we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. Dzięki pomocy Banku od 2008 roku pomocą zostało objęte w sumie 440 dzieci. Celem programu jest przyznanie stypendiów wychowankom domów dziecka i rodzinnych domów dziecka na cele edukacyjne. Ze stypendiów finansowane są korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe czy kursy prawa jazdy. Dla wielu dzieci otrzymanie stypendium Moja Przyszłość jest jedyną formą pomocy, która może im umożliwić ukończenie szkoły, zdanie matury czy promocję do następnej klasy. Uczestnicy programu to osoby, które często mają duże braki w zakresie edukacji i bez indywidualnego wsparcia nie są w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi szkoła indywidualne korepetycje pomagają im nie tylko nadrobić braki i poszerzyć swoją wiedzę, ale także podnieść własną samoocenę i poczucie kompetencji. Uczniowie, którzy mieli korepetycje podkreślają o ile chętniej chodzili do szkoły, częściej zgłaszali się do odpowiedzi i z większym optymizmem patrzyli w przyszłość. Stypendium daje także możliwość rozwoju własnych zainteresowań, zdobycie kompetencji zawodowych czy prawa jazdy, co bez tego typu pomocy nie byłoby możliwe. Uczestnicy Do czwartej edycji Programu stypendialnego Moja Przyszłość zgłosiło się 160 osób, zakwalifikowanych do pomocy zostały 153 osoby. Wśród uczestników są trzy osoby usamodzielnione, które opuściwszy już dom dziecka rozpoczęły samodzielne życie. Spośród tegorocznych stypendystów 50 osób brało udział w programie w zeszłym roku (edycja 2009/2010), 32 osoby brały udział w edycji 2008/2009 a 11 osób dostało stypendium w roku szkolnym 200/2008. Pomoc finansową otrzymało w sumie 85 dziewczynek i 68 chłopców mieszkających obecnie w jednym z 24 zgłoszonych do Programu domów dla dzieci, domów dziecka czy rodzinnych domów dziecka. Poniżej znajduje się lista placówek i rodzinnych domów dziecka, które wzięły udział w tegorocznej edycji Programu. 1

3 TABELA 1. UCZESTNICY PROGRAMU STYPENDIALNEGO "MOJA PRZYSZŁOŚĆ" 2010/2011 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba uczestników 1. "Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Przemyślu 14 "Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Przemyślu, ul. Rosłońskiego 36 "Nasza Chata" Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Przemyślu, Ostrów Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Krakowie 18 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom", ul. Ruciana 6a, Kraków 11 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom", ul. Borkowska 29/44 Kraków 3. Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie 26 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie, ul. Warszawska 8 5 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie, oś. Grunwaldzkie 8/14 i 8/25 2 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie, ul. Warszawska 53 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie, ul. Spacerowa 3a Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" we Wrocławiu 14 Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" we Wrocławiu, ul. Zagrodnicza 13b Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" we Wrocławiu, ul. Storczykowa Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku 16 Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, ul. Kochanowskiego 10, Ustka 4 Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, ul. Tetmajera 4, Ustka Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, ul. Jagiełły 1/3, Słupsk Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, ul. Głogowa 3, Słupsk Dom Dziecka nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej w Warszawie, Al. Zjednoczenia Dom Dziecka w Przybysławicach 6 8. Domy dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 11 Domy dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, "Dom pod Cyprysami" 4 2

4 Domy dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, "Dom przy Gościnnej" 9. Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Legnica 10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. A Kamińskiego w Porszewicach, Filia im. Jana Pawła II w Pabianicach Domy dla Dzieci w Kwidzynie Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Międzyleś, Poświętne Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Wołomin Dom Dziecka w Piekarach Śląskich Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom" w Skierniewicach 9 Uczestnicy Usamodzielnieni 3 Razem: 153 3

5 Rozliczenie merytoryczne Zrealizowane zajęcia W ramach stypendium zostały sfinansowane różnego rodzaju zajęcia. Najczęściej zgłaszane prośby dotyczyły korepetycji, ale pojawiły się także kursy na prawo jazdy, kursy doszkalające czy zajęcia rozwijające zainteresowania. Szczegółowy spis zajęć znajduje się poniżej. TABELA 2. ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH STYPENDIUM Lp. Rodzaj zajęć Liczba osób 1. korepetycje z matematyki korepetycje z języka angielskiego korepetycje z chemii korepetycje z fizyki korepetycje z języka niemieckiego korepetycje z języka polskiego 10. korepetycje z języka rosyjskiego 1 8. korepetycje z języka francuskiego 1 9. korepetycje z historii kurs prawa jazdy zajęcia sportowe (piłka nożna, fitness itp.) kurs tańca zajęcia na basenie zajęcia Aikido zajęcia z Break Dance kurs języka angielskiego 4 1. kurs obsługi wózka widłowego kurs obsługi kas fiskalnych zajęcia reedukacyjne zakup materiałów plastycznych kurs programowania języka php kurs makijażu i stylizacji korepetycje z przyrody zajęcia przygotowujące do egzaminów po szóstej klasie 1 4

6 25. zajęcia przygotowujące do testów gimnazjalnych kurs stylizacji paznokci 1 2. opłata za szkołę (czesne, akademik itp.) zakup akcesoriów fryzjerskich kurs I stopień -Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego 1 Razem: 198 Osiągnięte cele i efekty stypendiów Każdy z tegorocznych uczestników Programu Stypendialnego był zobowiązany do przedstawienia planu realizacji stypendium, w którym należało uwzględnić cele, które mają zostać osiągnięte, konkretne działania podjęte w ramach realizacji celu a także tzw. wartość dodaną czyli pewnego rodzaju miękkie efekty stypendium. Na zakończenie programu każdy przygotowywał raport z jego realizacji przedstawiający efekty stypendium. Najczęściej pojawiającym się efektem była poprawa ocen z przedmiotu, z którego zajęcia dodatkowe były finansowane z funduszu stypendialnego, oraz promocja do następnej klasy, która bez zajęć dodatkowych byłaby bardzo utrudniona. Większość stypendystów poprawiła oceny niedostateczne na dopuszczające, jednak pojawiali się i tacy, którzy dzięki zajęciom dodatkowym otrzymywali na koniec roku oceny dobre lub bardzo dobre. Kilka osób, dzięki naszym stypendiom, zdało matury i dostało się na studia, zdało testy gimnazjalne i dostało się do liceum (lub technikum) czy napisało pomyślnie egzamin szóstoklasisty i zdało do gimnazjum. Otrzymane stypendia przyczyniły się także do wielkich osiągnięć dzieci - jeden stypendysta otrzymał III miejsce w międzynarodowym konkursie Break Dance w Berlinie. Jednak ważna była nie tylko ocena, ale także podejście do przedmiotu i obowiązku szkolnego w ogóle, uczniowie podkreślali, że dzięki korepetycjom lepiej rozumieją omawiany na lekcjach materiał, pewniej czują się w szkole, chętniej zgłaszają do odpowiedzi i rzadziej opuszczają zajęcia. Nierzadko korepetycje z jednego przedmiotu skutkowały poprawą ocen także z kilku innych przedmiotów, co było efektem podwyższenia samooceny, poczucia kompetencji, przekonania, że wszystkiego można się nauczyć, jeśli się tylko chce, oraz wzrostu frekwencji. Te wszystkie, nie zawsze mierzalne efekty, są niezwykle istotne dla dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej, dzieci, które nierzadko mają poczucie porażki, którym nikt nigdy nie pomagał w lekcjach, które czują się głupsze od rówieśników i wydaje im się, że nic nie może im się udać. Taka postawa, utrudniająca nie tylko funkcjonowanie szkolne, ale także myślenie o przyszłości, uległa zmianie dzięki otrzymanemu wsparciu. Przekonanie o własnych możliwościach i radość z pierwszych, nawet niewielkich sukcesów, to wielkie osiągnięcie dla dzieci i powód do dumy dla organizatorów Programu Stypendialnego (patrz załączniki). Poniżej zaprezentowano tabelkę przedstawiającą najczęściej osiągnięte przez stypendystów twarde cele stypendium, wraz z liczbą osób, które takie cele osiągnęły. 5

7 TABELA 3. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ EFEKTY STYPENDIÓW Lp. Osiągnięte cele Liczba osób 1. Poprawienie oceny z przedmiotu (a co za tym często szło promocja do następnej klasy) Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z przedmiotu Zdanie matury 2 4. Zdanie testu po szkole podstawowej/gimnazjum, ukończenie szkoły oraz przejście na kolejny szczebel edukacji 5. Poszerzenie własnych zainteresowań (plastycznych, tanecznych, językowych itp.) Zdobycie prawa jazdy. Poprawa stanu zdrowia, mobilności (rehabilitacja) 2 8. Zdobycie umiejętności przydatnych do wykonywania zawodu 13 Realizacja planów nie zawsze odbywała się bez problemów. Wielu dzieciom brakowało motywacji do regularnego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, miały trudności w porozumieniu się z korepetytorami, szybko się zniechęcały i ciężko było im nadrobić zaległości. W większości przypadków trudności te jednak zostały pokonane, dzięki pomocy opiekunów, którzy pilnowali godzin zajęć, ciężkiej pracy i pierwszym pojawiającym się sukcesom, uczniowie coraz chętniej i rzetelniej uczestniczyli w zajęciach osiągając zamierzone przez siebie cele. Pokonywanie trudności miało także aspekt edukacyjny dzieci widziały, że ciężka praca się opłaca a problemy są po to, żeby je pokonywać. Zdarzało się jednak, że mimo otrzymanej pomocy, dzieciom nie udało się osiągnąć zamierzonych celów. Mimo korepetycji kilka osób otrzymało oceny niedostateczne z przedmiotów, nie otrzymało promocji do następnej klasy lub porzuciło zajęcia dodatkowe przed ich ukończeniem. Takich osób, którym albo nie wystarczyło motywacji, albo ich zaległości były zbyt duże by je nadrobić w pół roku, nawet mimo dodatkowych zajęć było w tegorocznej edycji 11. Jednak mimo pewnego rodzaju porażki, jaką poniosły te dzieci (brak promocji do następnej klasy), wydaje się, że przekazane tym dzieciom środki nie poszły na marne uczniowie ci nabyli nowa wiedzę, podejmowali próby walki i nauczyli się ciężko pracować. Zobaczyli też, że wytężona i regularna praca stoi ponad doraźną pomocą i tylko dzięki tej pierwszej można odnieść prawdziwy sukces. 6

8 Rozliczenie finansowe Programu Budżet Programu Stypendialnego W tym roku otrzymaliśmy 160 zgłoszeń na łączną sumę 18 64,00 zł. Dzięki wsparciu Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz pomocy prywatnego darczyńcy udało nam się sfinansować 153 stypendia opiewające łącznie na ,00 zł. Rozliczenie domów biorących udział w Programie Każdy dom, którego podopieczni otrzymali stypendium był zobowiązany do rzetelnego rozliczenia się z otrzymanej pomocy, potwierdzając wydane kwoty rachunkami i fakturami. Zdarzało się, że niektóre dzieci nie mogły w pełni skorzystać z przyznanej im kwoty (np.: z powodu powrotu do domu rodzinnego czy decyzji umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym itp.) wtedy kwota ta była przeznaczana na zajęcia dla innego dziecka, najczęściej uczestnika programu stypendialnego, w celu zwiększenia liczby zajęć. Niekiedy, zwłaszcza gdy stypendium było przeznaczone na zakup akcesoriów i niezbędnych materiałów do rozwoju zainteresowań, placówce pozostawała niewielka niewydana suma. W takich przypadkach kwotę tą należało zwrócić na konto Towarzystwa Nasz Dom i była ona przeznaczana na obsługę programu, które to wydatki mimo tego nie przekroczyły, uwzględnionego w regulaminie programu progu 20% ogólnego budżetu programu stypendialnego. Szczegółowe rozliczenie prezentujące budżet całego programu i uwzględniające wszystkie wydatki (łącznie z wydatkami na obsługę programu, zwrotami domów itp.) zaprezentowano poniżej. TABELA 4. BUDŻET PROGRAMU "MOJA PRZYSZŁOŚĆ" Wpływy Wydatki Raiffeisen Bank Polska S.A ,00 Umowy z placówkami ,48 Prywatny darczyńca ,00 Wynagrodzenie personelu 9 000,00 Towarzystwo Nasz Dom ,00 Koszty biurowe 9 100,31 Wpływy z tytułu odsetek od lokat 408,15 Koszty bankowe 422,36 Razem: ,15 Razem: ,15 Raport przygotowała: Raport zatwierdził/a:

9 ZAŁĄCZNIKI - sprawozdania z realizacji stypendium - podziękowania dzieci - podziękowania opiekunów Proszę o uszanowanie i nierozpowszechnianie danych osobowych zawartych w poniższych dokumentach. 8

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI Dzieciak Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 OD PRZEWODNICZĄCEGO: Wciąż jeszcze w Nowym Roku, którego dni tak szybko mijają, pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych zapracowanych

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież, imigranci, tolerancja finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież, imigranci, tolerancja finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego Joanna Konieczna Elżbieta Świdrowska Młodzież, imigranci, tolerancja Raport z badań terenowych w szkołach Warszawa 2008 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież,

Bardziej szczegółowo

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r.

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r. Konferencja e-learning nowa jakość kształcenia 21 października 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chodzi o to, aby każdy człowiek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kossaka Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu.

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu. Nr 7 / 166 / 2014 Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76 22 czerwca 2014 r. uczniowie klas mundurowych Szkół ZDZ w Radomiu brali udział, jako wolontariusze, w drugiej edycji

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego

Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego Uznawanie kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Raport z badania jakościowego Przygotowany przez PBS Spółka z o. o. Dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Spis treści 1. Opis badania...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski

Bardziej szczegółowo