Powiatowy Informator Edukacyjny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Informator Edukacyjny 2015/2016"

Transkrypt

1 Powiatowy nformator Edukacyjny 2015/2016 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w twocku

2 StaroStwo Powiatowe ul. Górna 13, twock tel oświata Powiatowa ul. Poniatowskiego 10, twock tel wydawca: Starostwo Powiatowe w twocku Patron medialny: Projekt graficzny i skład: MidMedia Materiały: autorstwo szkół Druk i oprawa: Poligrafia GREG, twock-świerk orekta: Maria Skoczek

3 Drodzy Gimnazjaliści! Mirosław Pszonka starosta otwocki Już wkrótce staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w Waszym życiu - wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Chcąc Wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, wzorem lat ubiegłych, przygotowaliśmy informator mający na celu przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z powiatu otwockiego. Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach tegorocznego informatora edukacyjnego. We wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat twocki staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pracy. W naszych jednostkach naucza wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce naukowe. Serdecznie zapraszam Was do udziału w dniach otwartych otwockich szkół, byście osobiście mogli się przekonać, jaka panuje tam atmosfera, jakie są warunki do nauki i dokonali jak najlepszego wyboru - najlepszej dla Was szkoły! Liczę, iż oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi twockiemu spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę jak najlepszych ocen na świadectwach oraz pomyślnego wyniku z egzaminu gimnazjalnego!

4

5 Państwa dzieci tak szybko dorosły, a życie zaczyna od nich wymagać podejmowania ważnych decyzji. Rodzice pragną w tych wyborach i pierwszych trudnych decyzjach wspomagać swoje pociechy. Doskonale rozumiem Państwa obawy i niepokoje każdy rodzić chciałby, aby jego dziecko wybrało jak najlepiej. Dlatego też przedstawiamy Państwu i Państwa Dzieciom ofertę edukacyjną, dotyczącą kierunków kształcenia w szkołach z terenu Stoicie przed trudnym wyborem do jakiej szkoły średniej złożyć dokumenty. by pomóc Wam w dokonaniu właściwego wyboru przedstawiamy szczegółowe informacje o szkołach średnich z terenu powiatu otwockiego. Dlaczego warto wybrać właśnie nasze szkoły? Ci, którzy marzą o dobrym liceum, mogą z całą pewnością zawierzyć swoją przyszłość i świetnie zdaną maturę Gałczynowi czy też Słowakowi nasze licea gwarantują Wam dobry start na studia, a w trakcie nauki wiele inspirujących i pobudzających osobisty rozwój wydarzeń. auka w tych szkołach to szansa na rozwijanie swoich zainteresowań, pasji. a wyróżnienie zasługuje także wspaniała atmosfera życzliwości, możecie liczyć na akceptację i wsparcie. W każdym człowieku jest coś wyjątkowego, jakiś talent, który wystarczy tylko odkryć. Pomogą Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia schronieniem rystoteles Drodzy Rodzice Gimnazjalistów Gimnazjaliści! neta Bartnicka członek zarządu powiatu powiatu otwockiego. Szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat twocki to placówki z tradycjami i wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. bsolwenci naszych szkół są świetnie przygotowanymi młodymi ludźmi, przed którymi otworem stoją uczelnie wyższe. Uczniowie kończący szkoły zawodowe, to dobrze przygotowani fachowcy, gotowi do funkcjonowania na rynku pracy. Wam w tym innowacje pedagogiczne i różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, które dają szansę na poszerzanie zainteresowań, a także stanowią świetne przygotowanie do dalszego zdobywania wykształcenia. Ci z Was, którzy chcieliby od razu po ukończeniu szkoły średniej mieć jakiś zawód z całą pewnością znajdą bardzo ciekawą ofertę kierunków kształcenia w naszym Ekonomiku czy też ukleoniku. Dzięki nauce w tych szkołach możecie nie tylko zdobyć zawód, ale też macie zapewnioną praktykę zawodową i dobry start w pierwszej pracy. W tych szkołach spotkacie wspaniałych ludzi. Miła atmosfera i przyjazne nastawienie pomogą Wam szybko poczuć się tam dobrze. Życzę jak najlepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym i końcowym świadectwie. Do zobaczenia na dniach otwartych w naszych szkołach!

6 E M Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w twocku Zadbaj o swoją przyszłość daj sobie szansę na rynku pracy. Przyjdź do nas! Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w twocku ul. M. onopnickiej 3; tel ; fax polonia Żołądek, dyrektor ZSEG GMZJLST! w XV gólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2015 zajęliśmy 278. miejsce na 1850 ocenianych techników w Polsce i 24 miejsce na Mazowszu. jesteśmy jedyną Szkołą posiadającą niepowtarzalne kierunki kształcenia, które stanowią adekwatną i trafną odpowiedź na potrzeby rynku pracy, oprócz wszechstronnego przygotowania teoretycznego będziesz mógł kształcić u nas umiejętności praktyczne, odbyć praktyki i staże zawodowe w renomowanych instytucjach w kraju i za granicą, które zapewnią Ci doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców, stosujemy nowatorską metodologię nauczania opartą na nowoczesnej bazie technodydaktycznej, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w procesie nauczania zapewniamy Ci naukę pod okiem ekspertów w dziedzinie kształcenia zawodowego i profesjonalnej kadry pedagogicznej, u nas rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, będziesz mógł wziąć udział w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, ekonomicznych, gastronomicznych, hotelarskich, konkursach kelnerskich, zawodach sportowych, strzeleckich i innych, w których nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty, uczniowie z najwyższą średnią ocen otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, najlepsi zostają wpisani do Złotej sięgi bsolwentów ZSEG, nasza Szkoła zadba nie tylko o Twoją sprawność intelektualną i fizyczną, ale także duchową, od 1973 r. patronem naszej Szkoły jest Stanisław Staszic, który powiedział: Prawdziwa człowieka szczęśliwość dobrej edukacji najpierwszym być celem powinna. 6

7 ERU SZTŁCE E M TECHUM r 1 auka odbywa się w systemie jednozmianowym. Trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują tytuł technika. Uczymy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. bsolwenci mogą kontynuować naukę na studiach, zdobywać nowe umiejętności w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub podjąć pracę. TECH EMST Zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki, finansów, realizuje rozszerzony program z geografii i języka angielskiego. bsolwent potrafi samodzielnie prowadzić dokumentację finansową i handlową, rachunkowość, obsługiwać klienta w banku i innych instytucjach. TECH EMST (LS WJSW-PLCYJ) Dla osób wiążących swoją przyszłość ze służbą wojskową, służbą w policji, straży pożarnej lub granicznej, pracą w administracji samorządowej lub rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Uczniowie realizują rozszerzony program z wiedzy o społeczeństwie i geografii oraz dodatkowo przysposobienia wojskowo-policyjnego. TECH HTELRSTW (LS PERSELU PŁDWEG) Uczy się profesjonalnej obsługi gości, programowania kalendarza imprez, czuwania nad prawidłową realizacją zamówień klienta, realizuje rozszerzony program z geografii i języka angielskiego. nnowacja pedagogiczna kierowana do absolwentów gimnazjum, którzy pragną związać swoją przyszłość z branżą turystyczno-usługową w charakterze pracownika hotelu oraz pracownika personelu pokładowego linii lotniczych. Program nauczania w zawodzie technik hotelarstwa został wzbogacony o najważniejsze treści kształcenia zawodowego pracowników personelu pokładowego. 7

8 E M TECH ŻYWE USŁUG GSTRMCZYCH (LS PRMTR ZDRW URDY) i (LS WJSW - SŁUŻB ŻYWŚCW W LGSTYCE WJSWEJ) Zdobywa kwalifikacje z zakresu sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych, realizuje rozszerzony program z chemii i języka angielskiego. Po zdaniu pierwszej części egzaminu zawodowego nabywa uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu kucharz. TECH TECHLG ŻYWŚC Zdobywa kwalifikacje z zakresu produkcji wyrobów cukierniczych oraz organizacji i nadzoru produkcji wyrobów spożywczych, realizuje rozszerzony program z chemii i języka angielskiego. Uzyskuje możliwość wykonywania drugiego zawodu cukiernik, po zdaniu pierwszej części egzaminu zawodowego. ELER Program nauczania obejmuje podstawy żywienia, technologii sporządzania potraw i napojów, obsługi kelnerskiej, działalności gospodarczej w gastronomii. Uczniowie realizują rozszerzony program z chemii i języka angielskiego. W trakcie nauki mło-dzież zdobywa kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kelnerskich oraz organizacji usług. ZSDCZ SZŁ ZWDW r 1 auka trwa 3 lata. ończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie. UCHRZ W ramach zajęć edukacyjnych Szkoła oferuje pakiet podstawowych przedmiotów ogólnokształcących, a także przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem i zajęcia praktyczne. bsolwent ma możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i zdobycia nowego zawodu, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe. Młodzież naszej Szkoły ma zapewnioną praktykę w renomowanych hotelach na terenie kraju (Sheraton, Westin, ovotel, Holiday nn, Boss, Z Hotel, bis, Marriott, Double Tree by Hilton), bankach, urzędach skarbowych i innych instytucjach. Uczniowie są cenieni przez pracodawców i po skończonej edukacji bardzo chętnie zatrudniani do pracy. Szkoła współpracuje z pracodawcami nie tylko w zakresie praktyk, ale także organizowane są lekcje przedmiotowe w restauracjach czy hotelach. Przy naszej Szkole działa środek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wszyscy chętni mogą tu ukończyć kursy kwalifikacyjne i uzyskać możliwość wykonywania nowego zawodu. 8

9 ZPRSZMY D UDZŁU W PRJETCH UJYCH, STŻCH ZGRCZYCH, WYMCH MŁDZEŻY! Wycieczka do Rzymu d kilku lat realizujemy projekty unijne, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu jako uczeń naszej Szkoły będziesz miał możliwość wyjazdu na staże zagraniczne, m.in. do Włoch, Hiszpanii, na Maltę. Zdobędziesz doświadczenie w zakresie nowych metod organizacji pracy w zawodzie, będziesz doskonalił umiejętność porozumiewania się językiem obcym. Poznasz kulturę, tradycje i smaki Europy, odwiedzisz wytwórnie makaronu, wina, czekolady, oliwy z oliwek. Wyjeżdżając do Włoch, zwiedzisz Spoleto, Rzym, Watykan, syż, Perugię i inne miasta. asi uczniowie po zakończeniu stażu otrzymują unijny certyfikat Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe oraz certyfikat ukończenia kursu języka obcego zawodowego i referencje od pracodawcy. RÓWEŻ TY MŻESZ TM DBYĆ STŻ ZWDWY! a stażu w Spoleto W bieżącym roku szkolnym zrealizowaliśmy piąty projekt unijny Uczymy się zawodu w Europie, podczas którego stażyści doskonalili swoje umiejętności zawodowe we Włoszech i Hiszpanii. becnie realizujemy już szósty projekt Uczymy się zawodu w Europie, do którego zakwalifikowano 102 uczniów. W latach wzięliśmy udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej apitał Ludzki. Uczniowie uczestniczyli w kilku projektach, w których doskonalili naukę języków obcych, matematykę i przedmioty zawodowe. becnie realizowany jest projekt Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu. d kilku lat prowadzimy wymianę mło-dzieży ze szkołą w iemczech. Corocznie grupa naszych uczniów wyjeżdża do Lennestadt, a młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły odwiedza ZSEG. Uczniowie mają okazję poznać kraj swoich najbliższych sąsiadów, ich kulturę, mentalność, zwyczaje. W czasie spotkań realizujemy przygotowany przez gospodarzy program, który zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej jest ciekawy i różnorodny, nastawiony na integrację i naukę poprzez wspólne zajęcia w szkole, na wycieczkach i pobyt w rodzinach. E M 9

10 E M D TWJEJ DYSPZYCJ DDJEMY WCZESE ZPLECZE DYDTYCZE SPRTWE! Pracownie komputerowe wyposażone w najnowsze systemy operacyjne, pakiety biurowe oraz oprogramowanie dydaktyczne owoczesne pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta Sale przedmiotowe z interaktywnymi tablicami multimedialnymi W pełni wyposażona czterostanowiskowa strzelnica sportowa Pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala do aerobiku, siłownia, boisko z nawierzchnią poliuretanową 10

11 E M Finał WŚP 2015 r. w ZSEG. Uczniowie z aktorką nną arczmarczyk absolwentką naszej szkoły bsługa kelnerska podczas Jubileuszu 50-lecia ZSEG DDTW ZPEWMY C: najnowszy sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł, opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa, nowoczesne szatnie - każdy uczeń ma do dyspozycji szafkę ubraniową, dziennik elektroniczny, sklepik oraz automaty z artykułami spożywczymi. ZSTŃ WSPÓŁUTREM SZYCH SUCESÓW! wysokim poziomie kształcenia Szkoły świadczy m.in. fakt uczestnictwa uczniów w różnych olimpiadach i konkursach. Do najważniejszych osiągnięć w ciągu kilku ostatnich lat należą: limpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (finaliści: 2007r., 2008r., 2010r., 2012r., 2013r.) limpiada Wiedzy Hotelarskiej (finaliści: 2012r., 2013r., 2014r., 2015r.) limpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości (finalista 2012r.) limpiada Wiedzy o Bankach (finalista 2013r.) Międzynarodowy onkurs Matematyczny Euklides (laureat 2011r. ) gólnopolski onkurs Zgotuj sobie sukces (finalista: 2012r., 2013r.) gólnopolski onkurs elnerski (finalista: 2012r., 2014r.) gólnopolski onkurs uchnia polska wczoraj i dziś (finaliści 2012r.) gólnopolski onkurs uchnia polska na Mazowszu (laureaci: 2010r., 2012r., 2013r., 2014r.) gólnopolski onkurs Sprawni jak żołnierze (finaliści 2013r.) Pierwszy gólnopolski Przegląd las Mundurowych (finaliści 2013r.) gólnopolski onkurs Prymas Wyszyński. Drogi Pamięci ( miejsce 2012r.) Mazowiecka Spartakiada Szkół Gastronomicznych ( miejsce 2014r.) 11

12 E M d roku szkolnego 2007/2008 młodzież ZSEG w powiatowej rywalizacji sportowej sześciokrotnie zdobyła miejsce. W roku szkolnym 2013/2014 i w pierwszym semestrze b.r. nasi uczniowie brali udział we wszystkich zawodach objętych alendarzem mprez Sportowych, zdobywając między innymi: Mistrzostwo Powiatu w Piłce Halowej Chłopców Mistrzostwo Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców i Dziewcząt Mistrzostwo Powiatu w Biegach Przełajowych Chłopców i Dziewcząt Mistrzostwo Powiatu w Biegach Sztafetowych Mistrzostwo Powiatu w Halowej Piłce ożnej Chłopców Mistrzostwo Powiatu w Piłce oszykowej Chłopców i Dziewcząt Mistrzostwo Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt Mistrzostwo Powiatu w Lekkiej tletyce Dziewcząt Laureaci konkursu uchnia polska na Mazowszu 2014 Laureatki limpiady Hotelarskiej i Wiedzy o Żywieniu gólnopolski konkurs Tradycje Świąt Bożego arodzenia S PRTERZY: ŻDRMER WJSW DEM BRY RDWEJ PUŁ CHRY WRSZW SS SJPER GRWL WPR PP TWC CHTCZ STRŻ PŻR PGRZEL / SEC HTEL VLL TWC CETRUM FERECYJ SZLEWE BSS HTEL Z-HTEL HTEL MRRTT HTEL RDSS BLU SBES HTEL SHERT HTEL WEST HTEL HLDY HTEL HLT 12

13 W SZEJ SZLE BĘDZESZ MÓGŁ SĘ WSZECHSTRE RELZWĆ! Szkolnylub Przedsiębiorczości realizuje projekty proponowane przez BP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. oło Gastronomiczne przygotowuje do konkursów i olimpiad, wprowadza nowe trendy obowiązujące w gastronomii, organizuje dodatkowe szkolenia, np.: kursy barmańskie, kelnerskie. oło Sportów bronnych uczy samoobrony, ratownictwa przedmedycznego, strzelania, manewrów taktycznych. Szkolne oła Sportowe - uczniowie uczestniczą w zajęciach z zespołowych gier sportowych, tenisa stołowego oraz ćwiczeń muzyczno-ruchowych, osiągając sukcesy na szczeblu powiatowym. Szkolne oło Wolontariatu Empatia współpracuje, m.in. z Domowym Hospicjum Promyczek, Fundacją onstruktywnego Rozwoju w twocku. Praca w wolontariacie kształtuje postawę młodych ludzi, uwrażliwia na potrzeby innych i uczy odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski inicjuje różnorodne imprezy, konkursy, uroczystości, spotkania integracyjne, akcje charytatywne i inne działania. Chór szkolny i zespół taneczny uświetniają szkolne uroczystości. E M Patriotyczna uroczystość szkolna Uroczystość z udziałem tancerzy ZSEG i chóru szkolnego ZPRSZMY CEBE TWCH RDZCÓW DZEŃ TWRTY T SPTE S WSZYSTCH. W MURCH SZEJ SZŁY MŻESZ RZPCZĄĆ LEJY ETP TWJEJ EDUCJ! Sobota, 11 kwietnia 2015 r. w godz

14 S Ł W C LCEUM GÓLSZTŁCĄCE R im. Juliusza Słowackiego w twocku ul. Słowackiego 4/10, tel Robert Pielak, dyrektor szkoły Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto, przed Wami wybór szkoły ponadgimnazjalnej i profilu klasy. tórą szkołę wybrać? tórą wybrać i się nie rozczarować? tóra zapewni mi dobry start w dorosłe życie? Zapewne te pytania spędzają Wam sen z powiek. Musicie podjąć tę trudną decyzję odpowiedzialnie, ponieważ jest to pierwszy bardzo ważny krok, decydujący o Waszej przyszłości: wyborze uczelni, kierunku studiów, a co za tym idzie - karierze zawodowej i sukcesie. Liceum gólnokształcące r, zwane SŁWEM, buduje swoją tradycję od 21 lat. Popularność wśród młodzieży zawdzięczamy doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej, nowoczesnym metodom nauczania oraz dobrej bazie dydaktycznej. d lat utrzymujemy pozycję lidera na rynku edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Po raz piąty z rzędu znaleźliśmy się w gronie najlepszych liceów w Polsce. W XV gólnopolskim Rankingu Liceów gólnokształcących Perspektywy 2015 zajęliśmy 156. miejsce na 2315 ocenianych liceów. Zdobyliśmy po raz kolejny Srebrną Tarczę! Ranking Perspektyw oparty jest na kryteriach odzwierciedlających między innymi wyniki szkół na egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. ferujemy Wam w SŁWU przemyślany i bardzo dobrze zorganizowany proces kształcenia. Reszta zależy od Waszego zaangażowania, wytężonej i systematycznej nauki. ie zmarnujcie swoich talentów i zdolności! Skorzystajcie z możliwości realizacji marzeń w SŁWU! Sami musicie zdecydować, czy chcecie zostać jednymi z wielu, czy chcecie być niepowtarzalni i wyjątkowi, jak uczniowie naszego liceum! Zachęcam Was, drodzy Gimnazjaliści, do dokładnej lektury informacji zamieszczonych w folderze i... skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Zapraszam na,,dzień otwartych drzwi. 14

15 ERU SZTŁCE lasa : DZERS-FLMW z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. lasa adresowana do mło-dzieży, która chciałaby rozwijać swoje pasje związane z dziennikarstwem i filmem. Stworzona dla kreatywnych, ciekawych świata i dorobku kultury. lasa C: PRW-EURPEJS z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia. auka w tej klasie pozwala młodzieży kształcić umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych. Umożliwia posługiwanie się dwoma nowożytnymi językami obcymi i daje szansę na zdobycie wiedzy o ciekawych miejscach na kuli ziemskiej. lasa B: PLTECHCZ z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski. lasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych, chętnej do zdobywania wiedzy w zakresie szczegółowej obsługi komputera. Szczególnie dla tych, którzy w świecie zjawisk fizycznych, liczb i pojęć matematycznych dostrzegają inspirację do dalszego działania. Dla zainteresowanych prowadzone jest koło informatyczne. lasa D: BZESW z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia. lasa atrakcyjna dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i lubiących poznawać świat. Jedną z form zdobywania wiedzy są wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz rajdy rowerowe. lasa E: MEDYCZ z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski lub matematyka. lasa atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Matematyka to język logiki, niezbędny w zrozumieniu świata, a język angielski pozwoli zgłębiać publikacje dotyczące problemów współczesnej cywilizacji. S Ł W C 15

16 S Ł W C ZWĘSZY WYMR GDZ Z PRZEDMTÓW RZSZERZYCH SŁUŻY: przygotowaniu uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym, przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, efektywnej nauce języków obcych w grupach o określonym stopniu zaawansowania. auczane języki obce w szkole: we wszystkich klasach wiodącym językiem jest język angielski z podziałem na stopnie zaawansowania. Drugi język (prowadzony w systemie lektoratowym) do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański. Grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji. najwyższymi w powiecie otwockim wynikami na maturze, życzliwą kadrą pedagogiczną, bogatym zapleczem dydaktyczno sportowym, miłą atmosferą jednoczącą społeczność szkolną. Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego,,SŁWC WYRÓŻ SĘ SPŚRÓD YCH SZÓŁ!!! Matura Stworzyliśmy w szkole niepowtarzalny klimat, zachęcający uczniów do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. W naszym liceum zapewniamy wysoki poziom kształcenia, który umożliwia uczniom kontynuację nauki w systemie studiów dziennych na najlepszych uczelniach oraz sprzyjającą nauce atmosferę w dobrze wyposażonych dydaktycznie salach. Działamy zespołowo i jednocześnie dbamy o indywidualny rozwój naszych uczniów. d 2008 roku należymy do międzynarodowej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego i z tego tytułu corocznie uczestniczymy w uroczystych zlotach przedstawicieli tych szkół. 16

17 UCZWE SŁW : poszerzają swoje zainteresowania, biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. koło informatyczne, sekcje sportowe), angażując się w projekty edukacyjne (np. Filmoteka Szkolna, owe Horyzonty Edukacji Filmowej), współpracując z Polską kcją Humanitarną, gólnopolskim Towarzystwem chrony Ptaków. S Ł W C Festiwal Filmoteki Szkolnej gólnopolski onkurs Śpiewania Poezji C.. orwida w Warszawie uczestniczą z sukcesami w olimpiadach i konkursach, m.in. matematycznych (angur, Praski onkurs Matematyczny); recytatorskich (Bliżej orwida, Powiatowy onkurs Recytatorski im... Gałczyńskiego); literackich (Szkolny onkurs Wiedzy o Juliuszu Słowackim); artystycznych (Festiwal Filmoteki Szkolnej); teologicznych (gólnopolska Franciszkańska limpiada Wiedzy o św. Maksymilianie, limpiada Teologii atolickiej); językowych (gólnopolska limpiada Języka iemieckiego), przedmiotowych (limpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, onkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Szkolna nternetowa Gra Giełdowa), w gólnopolskim Geograficznym onkursie GEPLET. poznają młodzież z innych krajów, biorąc udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (Belgia - szkoła w Zottegem), uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez studentów niemieckich i hiszpańskich w ramach międzynarodowej wymiany ERSMUS; w lekcjach prowadzonych przez studentów z Brazylii, Grecji i Ukrainy w ramach współpracy z organizacją ESEC. a planie filmowym w towarzystwie Cezarego Pazury w WSF 17

18 S Ł W C Dzień otwarty dla gimnazjalistów Ślubowanie klas pierwszych rozwijają swoje pasje i uzdolnienia, uczestnicząc w warsztatach: aktorskich, językowych, dziennikarskich, filmowych, organizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami. planują własną karierę edukacyjną, w szkole działa Szkolny środek ariery, który pomaga uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia; organizuje prelekcje prowadzone przez studentów różnych uczelni. tworzą i podtrzymują tradycję szkoły, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych: Ślubowanie Uczniów las Pierwszych, Święto Szkoły, Urodziny Patrona, Zlot Szkół im. J. Słowackiego, Jasełka. zwiedzają ciekawe miejsca w Polsce i w Europie podczas atrakcyjnych rajdów rowerowych i wycieczek (Szwajcaria, Bawaria, Francja, Litwa, Ukraina, Rosja, atalonia, Węgry, Bałkany, iemcy, Londyn). lbania Budapeszt Chorwacja Czarnogóra 18

19 Londyn Petersburg S Ł W C pomagają innym, organizując akcje charytatywne np.: Słowak Dzieciom, Spełniamy Marzenie, Szlachetna Paczka, honorowe krwiodawstwo, zbiórka żywności, zabawek lub pieniędzy dla potrzebujących. integrują się, organizując liczne imprezy i realizując ciekawe projekty szkolne: trzęsiny, Dzień Życzliwości, Walentynki, Mam Talent, Festiwal Miłosza, Dzień Juliana Tuwima, Dzień Języków bcych, nspiracje Teatralne. współorganizują imprezy środowiskowe, np. Powiatowe Mistrzostwa Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szachowe, Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie, Powiatowy onkurs Recytatorski Wokół Słowackiego, wspólne kolędowanie z Seniorami: Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w twocku. trzęsiny Mam talent Zajęcia sportowe Wspólne kolędowanie 19

20 S Ł W C są objęci fachową pomocą: liceum zapewnia opiekę i pomoc psychologa oraz pedagogów szkolnych, daje możliwość udziału w zajęciach doskonalących umiejętności planowania własnej nauki, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów i konfliktów, negocjacji, rozwijania kreatywności. Biblioteka Sala biologiczna Sala matematyczna Sala polonistyczna ZPEWMY prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na wysokim poziomie, przez wykwalifikowanych nauczycieli, w pełnej zrozumienia atmosferze, w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. WDRŻMY do samodzielnego myślenia, samookreślenia i samorealizacji. WSPÓŁPRCUJEMY z rodzinami uczniów, społecznością lokalną i instytucjami wspomagającymi młodzież, szkołę i rodzinę. SZTŁTUJEMY postawy uczciwości, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości. ZPRSZMY GMZJLSTÓW RDZCÓW DZEŃ TWRTY 11 kwietnia 2015 r. w godz

21 ZESPÓŁ SZÓŁ R 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie SZŁ TYSĄC ZWDÓW ZESPÓŁ SZÓŁ r 2 ULE im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego 7, twock tel ; tel./fax w U L E Henryk Matosek, dyrektor Zespołu Szkół r 2 Drodzy Gimnazjaliści! iedługo staniecie przed wyborem kolejnego etapu kształcenia. Zachęcam Was do wyboru naszej szkoły, istniejącej od 50 lat. a przestrzeni lat zmieniał się charakter naszej placówki, a w najbliższym czasie zakończy się rozbudowa budynku. asi uczniowie będą korzystać z nowych, dobrze wyposażonych pracowni fryzjerskiej, logistycznej oraz warsztatów szkolnych. Jesteśmy szkołą, która kształci młodzież w kierunkach technicznych. aszą ofertę edukacyjną dostosowujemy do ciągle zmieniającego się rynku pracy. becnie w technikum uczą się przyszli elektrycy, elektronicy, informatycy, fryzjerzy i logistycy. andydatom do zasadniczej szkoły zawodowej oferujemy naukę w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, a klasa wielozawodowa daje nieograniczoną możliwość wyboru różnych zawodów. ształcimy poszukiwanych i cenionych specjalistów, którzy nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Ukończenie szkoły kończącej się maturą pozwala kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Wyniki matur i egzaminów zawodowych od lat są zadowalające. W ukleoniku czekają na Was dobrze wyposażone pracownie, profesjonalni i życzliwi nauczyciele oraz na pewno fajni koledzy i miłe koleżanki. Życzę Wam podjęcia mądrej decyzji życiowej i mam nadzieję, że zobaczymy się w nowym roku szkolnym! Henryk Matosek 21

22 U L E LCEUM? MŻE JED TECHUM? Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego powiedziała pani Joanna luzik-rostkowska, minister edukacji narodowej i ogłosiła rok szkolny 2014/2015 REM SZŁY ZWDWCÓW. W związku z tą decyzją na ten rok i na następne lata zaplanowano szereg konkretnych działań usprawniających ten rodzaj szkolnictwa. kazuje się, że zgodnie z danymi ME-u dotyczącymi wyborów szkół ponadgimnazjalnych coraz więcej młodzieży wybiera szkoły zawodowe (technika i zasadnicze szkoły zawodowe). W poprzednim roku szkolnym liceum ogólnokształcące wybrało 51% gimnazjalistów, a w obecnym roku tylko 45%. ształcenie zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy jest ogromną perspektywą dla młodych ludzi. CZYM PLEG WYŻSZŚĆ TECHÓW D LCEM GÓLSZTŁCĄCYM? Technika dają z jednej strony solidne wykształcenie na poziomie umożliwiającym pójście na studia i kontynuowanie nauki w uczelniach wyższych, a z drugiej strony dają zawód i pracę. Licea ogólnokształcące oferują tylko to pierwsze. DLTEG PRZEMYŚL DJ TRFEG WYBRU! PSTW SZLCTW ZWDWE! TECHUM r 2 ształcenie trwa 4 lata. ończy się uzyskaniem dyplomu technika oraz egzaminem maturalnym. Szkoła przygotowuje do kontynuowania nauki w uczelniach technicznych (ale nie tylko) lub do podjęcia pracy. auczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. TECH ELETR Polecam zawód technik elektronik, ponieważ daje on wiele możliwości, nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Jest to bardzo ciekawy kierunek, można wiele się nauczyć, wiedza zdobyta w tej szkole przydaje się w codziennym życiu. Łukasz ze Skorup, kl. V a Wybrałem zawód technik elektronik, bo jest to zawód przyszłości i coraz więcej jest elektroniki w życiu. walifikacje technika elektronika umożliwiają pracę przy instalacji, montażu, programowaniu, użytkowaniu urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych w szczególności: urządzeń techniki komputerowej, sieci lokalnych, sprzętu i urządzeń audiowizualnych, telewizji kablowej i satelitarnej, układów i urządzeń automatyki, systemów zabezpieczeń, aparatury pomiarowej i innych. acper z arczewa, kl. V a 22

23 TECH ELETRY Polecam zawód elektryka, ponieważ jest dobrze płatny i poszukiwany w obecnych czasach. amil z twocka, kl. c Wybrałem zawód elektryka, ponieważ jest zawodem dobrze płatnym, szanowanym i przydaje się do własnego użytku, nawet jeśli się nie pracuje w zawodzie. Mateusz z arczewa, kl. c Polecam zawód elektryka, bo jest dobrze płatny i jest duże zapotrzebowanie na elektryków. Mateusz z twocka, kl. c U L E Technik elektryk może znaleźć pracę w: elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, na kolei firmach naprawiających sprzęt elektryczny zakładach usługowych i naprawczych GD firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe może prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową TECH FRMTY Jest to dobrze płatny zawód i jest na niego duże zapotrzebowanie. Daniel z Pilawy, kl. V b Wybrałem zawód informatyka, ponieważ jest to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. W tym zawodzie o wiele łatwiej znaleźć dobrze płatną pracę. Mariusz z Glinianki, kl. V b Jest to bardzo poszukiwany zawód i można łatwo znaleźć dobrze płatną pracę. Maciej z siecka, kl. V b Dzięki rozwojowi techniki komputerowej potrzebnych będzie coraz więcej specjalistów. Sam kierunek T jest bardzo szeroką dziedziną. Piotr z Pogorzeli, kl. b Polecam zawód informatyka, gdyż jest to wysoko wynagradzana praca, która nie wymaga wysiłku fizycznego i wiąże się z niewielką trudnością. Łukasz z Wysoczyna, kl V b 23

24 U L E Technik informatyk może znaleźć pracę: jako administrator lub analityk systemów komputerowych jako administrator baz danych lub monter i sprzedawca komputerów w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, firmach mających własne systemy informatyczne w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe w punktach serwisowych, sklepach. organach administracji publicznej MŻESZ PRWDZĆ WŁSĄ DZŁLŚĆ GSPDRCZĄ W ZRESE USŁUG FRMTYCZYCH TELEFRMTYCZYCH. TECH USŁUG FRYZJERSCH Polecam zawód technik usług fryzjerskich, ponieważ można tutaj nauczyć się wielu przydatnych umiejętności. Mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię fryzjerską, świetnych nauczycieli przedmiotów zawodowych (i nie tylko), szeroką dostępność do wszelkiego rodzaju kosmetyków fryzjerskich. Emilia z Reguta kl. e Polecam zawód technik usług fryzjerskich, ponieważ jest to zawód z przyszłością, który gwarantuje dobrą i ciekawą pracę z ludźmi oraz umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej. Daria kl. e Polecam zawód technika usług fryzjerskich, ponieważ jest to zawód dobrze płatny. Dominik z twocka, kl. e bsolwenci tego kierunku mogą: pracować w salonach fryzjerskich, samodzielnie prowadzić takie salony, zajmować się stylizacją przy produkcjach telewizyjnych, na pokazach mody, przy sesjach zdjęciowych. Po ukończeniu tego kierunku można rozszerzać swoje umiejętności w policealnych szkołach stylizacji i charakteryzacji lub po zdaniu matury studiować kosmetologię (i nie tylko). 24

25 TECH LGSTY Polecam zawód logistyka, ponieważ łatwo można znaleźć pracę z perspektywą awansu o dużych zarobkach. Piotr z Celestynowa, kl. d Wybrałem zawód logistyka, ponieważ według badań rynku jest to zawód posiadający przyszłość. Jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. To zawód dobrze płatny. Łukasz z Całowania, kl d Polecam zawód logistyka, gwarantuje on znalezienie dobrej pracy. Jest stworzony dla ludzi lubiących organizować, zarządzać, planować. rystian z Jatnego, kl. d Wybrałem zawód logistyka, ponieważ jest on poszukiwany na rynku pracy. twiera możliwości pracy w dużych firmach z wysokimi płacami. Mateusz z Sobieni-Jezior, kl. d U L E Wybrałem zawód logistyka, ponieważ zapotrzebowanie na logistyków rośnie. Jest to bardzo ciekawy zawód i oferuje pewną i dobrze płatną pracę. Paweł z twocka, kl. V d bsolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w działach logistyki różnych przedsiębiorstw (przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, przy dystrybucji towarów), a po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelniach wyższych. ZSDCZ SZŁ ZWDW R 2 auka trwa 3 lata. Szkoła przygotowuje do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie. auczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. MECH PJZDÓW SMCHDWYCH bsolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: zakładach diagnostycznych i naprawczych stacjach obsługi pojazdów samochodowych salonach sprzedaży samochodów handlu częściami samochodowymi przedsiębiorstwach transportu samochodowego doradztwie technicznym dotyczącym motoryzacji mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 25

26 U L E MTER ELETR bsolwenci tego kierunku mogą pracować: w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne przy montażu i konserwacji urządzeń elektronicznych w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne w placówkach handlowych LS WELZWDW (różne zawody) bsolwenci tego kierunku: samodzielnie znajdują miejsce zajęć praktycznych u pracodawcy oraz podpisują umowę o pracę, stając się młodocianymi pracownikami. Szukając praktyk uczeń musi pamiętać, aby pracodawca, u którego będzie realizował zajęcia praktyczne, był mistrzem lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie i przygotowanie pedagogiczne. W szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, w zakładach pracy odbywają naukę zawodu, na kursach zawodowych przyswajają teorię zawodową ZWDÓW D WYBRU! DLCZEG WRT WYBRĆ ULE?,,Szkołę polecili mi starsi znajomi, słyszałam od nich wiele pozytywnych opinii i śmiało mogę stwierdzić, że nie żałuję tego wyboru. arolina z ugustówki, kl. d Uczymy się w nowoczesnych pracowniach,,wybrałam ukleonik, ponieważ czytałam o nim dużo pozytywnych opinii. Po ukończeniu technikum mam tytuł technika i maturę. '' Martyna z twocka, kl. d,,wybrałem ukleonik, ponieważ w tej szkole miałem wielu znajomych, słyszałem o wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych, miłych wspomnieniach absolwentów, brak nudy na zajęciach i pomiędzy nimi. Marek z twocka, kl. V b 26 Robimy coś dla innych,,polecam ukleonik, bo ma dużą zdawalność matur. arolina z twocka, kl. e

27 ,,pinia o tej szkole jest różna, ale wiedziałam od moich kolegów i koleżanek, że szkoła ta jest bardzo dobra oraz jest wysoka zdawalność matur.'' Dorota ze Starego Zamrzykowa, kl. e,,polecam ukleonik, ponieważ w szkole panuje miła atmosfera. ażdy ma ze sobą doskonałe relacje. Poziom nauczania jest wysoki. Dominik z Celestynowa, kl. b,,wybrałem ukleonik, ponieważ tę szkołę polecili mi absolwenci oraz koledzy, którzy chodzą jeszcze do szkoły. dam z twocka Małego, kl. d,,wybrałem ukleonik, ponieważ chodziło do tej szkoły moje rodzeństwo. lbert z twocka kl. V b,,gdybym miała wybierać kolejny raz, to szkołą pierwszego wyboru byłby na pewno ukleonik. Justyna z Całowania, kl. e,,wybrałam ukleonik, ponieważ ma wysoką zdawalność matur. Szkoła oferuje naukę wielu zawodów. Patrycja z Celestynowa, kl. e,,wybrałem ukleonik, ponieważ właśnie w tej szkole odnalazłem kierunek, który mnie interesuje. Jest to szkoła, która jest polecana przez absolwentów. Łukasz z Całowania, kl. d mprezujemy z dyrekcją Bawimy się rganizujemy Dzień Sportu U L E Samorząd Uczniowski: uczy, bawi, integruje uczniów i nauczycieli, sprawia, że oprócz lekcji w ukleoniku się dzieje organizuje akcje charytatywne organizuje noce filmowe prowadzi akcję Szczęśliwy umerek hucznie obchodzi walentynki, andrzejki, mikołajki, kolędowanie, Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych. Szkolni Dj e prezentują na dyskotekach hity i autorskie sety. ażdy powód do śmiesznych akcentów w wystroju szkoły oraz korytarzowego karaoke jest dobry! dważni i spontaniczni udowadniają, że śpiewać każdy może, bawiąc siebie i oglądających do łez. ZPRSZMY GMZJLSTÓW RDZCÓW DZEŃ TWRTY 11 kwietnia 2015 r. w godz

28 G Ł C Z Y Ń S LCEUM GÓLSZTŁCĄCE R im... GŁCZYŃSEG iedy wchodzisz na nową drogę, nie pytaj, jaka ona długa, lecz dokąd prowadzi Liceum gólnokształcące r im... Gałczyńskiego ul. Gen. J. Filipowicza 9, twock tel , fax Joanna Michalczyk dyrektor Zespołu Szkół gólnokształcących w twocku Drodzy Gimnazjaliści! Stoicie przed wyborem szkoły średniej. Mam nadzieję, że wielu z Was wybierze SZĄ SZŁĘ! Szkołę z tradycjami, w której każdy uczeń otrzymuje szansę wszechstronnego rozwoju intelektualnego, możliwości pogłębiania własnych zainteresowań, warunki do poszerzania wiedzy, pomoc w twórczym i kreatywnym rozwoju osobowości. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli naszego Liceum zapewnia atrakcyjną i skuteczną edukację w przyjaznej atmosferze, czego efektem są bardzo wysokie wyniki na maturze. by uatrakcyjnić ofertę edukacyjną, przygotowaliśmy dwie innowacje, które uzyskały pozytywną opinię uratorium światy w Warszawie. Dla uczniów zainteresowanych szeroko pojętą technologią informacyjną proponujemy zajęcia Robotyka i programowanie, a dla przyszłych lekarzy Tajemnice organizmów a medycyna. Mam nadzieję, że razem będziecie współtworzyć atmosferę naszej szkoły tak, aby spędzany w niej czas przyniósł Wam wiele radości, satysfakcji i zadowolenia, wyzwolił inicjatywę, potrzebę działania i poczucie więzi. Sądzę, że wielu z Was odnajdzie się w działalności Samorządu Szkolnego, oła Teatralnego, lubu Europejskiego... Jesteśmy prężnie rozwijającą się Szkołą, stawiającą na potencjał intelektualny uczniów, ich aktywność i pomysłowość. Wszystkich, którzy podzielają nasze aspiracje, zapraszamy! Mam nadzieję, Drodzy Gimnazjaliści, iż zaproponowane przez nas kierunki kształcenia spełnią Wasze oczekiwania i od 1 września 2015 r. Liceum gólnokształcące im... Gałczyńskiego stanie się Waszą szkołą. Tym samym jako kolejne pokolenie przyczynicie się do budowania jej dalszej wspaniałej historii wzbogaconej wieloma sukcesami. 28

29 SZ SZŁ M JUŻ 95 LT!!! Liceum im... Gałczyńskiego jest najstarszą i bardzo zasłużoną placówką oświatową na terenie powiatu otwockiego. Zabytkowy budynek szkoły jest jednym z charakterystycznych obiektów, będących perełką architektoniczną miasta. W ubiegłym roku został całkowicie odnowiony. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Szkoła została wyposażona w bezprzewodową sieć Wi Fi, zapewniająca sprawne działanie internetu w całym budynku. Szkoła posiada znakomicie wyposażone pracownie przedmiotowe (projektory, tablice interaktywne, wizualizer), klimatyzowane sale komputerowe (komputery firmy PPLE oraz PC), nternetowe Centrum nformacji Multimedialnej, bogatą w zbiory bibliotekę szkolną oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł. W pomieszczeniach pod tarasem, z widokiem na park, mieszczą się sale gimnastyczne i nowocześnie wyposażona siłownia. dbywają się tu zajęcia wychowania fizycznego i aerobiku. W okresie zimowym w ramach lekcji w-f uczniowie korzystają z lodowiska. G Ł C Z Y Ń S FERT EDUCYJ auczanie języków obcych odbywa się według kryterium stopnia zaawansowania, z uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego lub oceny na świadectwie gimnazjalnym. lasa (politechniczna) program rozszerzony: matematyka, fizyka, informatyka; języki: angielski drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański) rozwija zainteresowania przedmiotami ścisłymi wprowadza naukę programowania na wysokim poziomie dla chętnych programowanie robotów na zajęciach dodatkowych przygotowuje do nauki na studiach o kierunkach ścisłych, ekonomicznych, uniwersyteckich, politechnicznych, SGH, SGGW; lasa B (przyrodniczo medyczna) Grupa program rozszerzony: biologia, chemia, matematyka Grupa program rozszerzony: biologia, chemia, język angielski języki: angielski; drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański) rozwija zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi; przygotowuje do nauki na studiach medycznych, rolniczych, politechnicznych ( chemia, biotechnologia ); uniwersyteckich związanych z ochroną środowiska, ekologią), WF 29

30 G Ł C Z Y Ń S lasa C (społeczno administracyjna) program rozszerzony: geografia, WS, język angielski języki: angielski drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański) rozwija zainteresowania życiem społecznym, politycznym i kulturą narodów Europy i świata przygotowuje do nauki na studiach takich jak: geografia, handel zagraniczny, prawo, politologia, europeistyka, filologia angielska i inne lasa D (ekonomiczno turystyczna) program rozszerzony: matematyka, geografia, język angielski języki: angielski drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański) rozwija zainteresowania geografią, matematyką, językiem i kulturą krajów anglojęzycznych przygotowuje do nauki na studiach o kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, ekonomia, zarządzanie i marketing, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, matematyka, filologia angielska, kierunki architektoniczne i inne lasa E (humanistyczno dziennikarska) Grupa program rozszerzony: historia, język polski, język angielski Grupa program rozszerzony: wos, język polski, język angielski języki: angielski drugi język do wyboru (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański) rozwija zainteresowania historią, kulturą, życiem społecznym oraz kształci umiejętności literackie przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, tj. prawo, politologia, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, filologia polska, filologia angielska i inne Uczniowie uczący się języka niemieckiego mogą wziąć udział w wymianie polsko-niemieckiej Zwiększony wymiar godzin z przedmiotów kierunkowych pozwala przygotować uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów. WCJE PEDGGCZE: BLG: TJEMCE RGZMÓW MEDYCY Projekt jest przeznaczony dla uczniów klasy drugiej i trzeciej uczących się biologii w zakresie rozszerzonym. a jego realizację przewidziano dodatkową godzinę z podziałem na grupy. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, takimi jak: ćwiczenia, warsztaty, pokazy, wycieczki edukacyjne, zajęcia laboratoryjne i terenowe. Program umożliwi młodzieży poszerzenie wiedzy biologicznej wszystkimi zmysłami poprzez praktyczne działanie. Proponowana tematyka zajęć pozwoli uczniom odkryć wiele tajemnic z życia organizmów, a medycyna stanie się fascynującą dziedziną nauk przyrodniczych. Będziemy zdobywać wiedzę, działając zgodnie z zasadą Jeśli chcesz się czegoś nauczyć wykonuj to. (Przewidziano modyfikację tematyki zajęć w zależności od zainteresowań uczniów). JEŚL JESTEŚ PRZYRDEM, TÓRY CHCE DRYWĆ TJEMCE RGZMÓW, MEDYCY JEST DZEDZĄ FSCYUJĄCĄ CĘ - DŁĄCZ D S WEŹ UDZŁ W PRJECE!!! 30

31 FRMTY: RBTY PRGRMWE Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów z klas o rozszerzonym programie z matematyki, fizyki i informatyki. a realizację zajęć przeznaczono dodatkowe dwie godziny w drugim semestrze klasy drugiej. W czasie ich trwania uczniowie będą projektować i wykonywać konstrukcje robotów oraz je programować. Praca odbywać się będzie po podziale klasy na dwie grupy, w zespołach dwuosobowych. Zdobyte umiejętności i wiedza w tym zakresie mają przygotować ucznia do poznania technik sterowania obiektami, poznania środowiska i techniki programowania robotów, a także przyczynić się do kształcenia wyobraźni technicznej i przestrzennej. Zajęcia te opierają się na zdobytej już wiedzy na zajęciach informatyki w zakresie języka programowania i algorytmiki, ale także znacznie ją poszerzają. ch celem jest także zdobycie umiejętności z zakresu elektroniki i techniki procesorowej oraz umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową taką jak czujnik stanów logicznych, multimetr cyfrowy oraz oscyloskop. Sposób prowadzenia zajęć zakłada także rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i wymiany doświadczeń. G Ł C Z Y Ń S ZPRSZMY UCZÓW, TÓRZY TERESUJĄ SĘ WCZESĄ TECHĄ CHCELBY PZWĆ JĄ W PRTYCE. D RBTY-!!! W każdym roku szkolnym przygotowujemy atrakcyjną ofertę wyjazdów zagranicznych. d wielu lat uczestniczymy w spotkaniach polsko-niemieckich w rzyżowej k/wrocławia, Berlinie, Warszawie. Spotkania polsko-niemieckie Młodzież z US z coroczną wizytą w naszej Szkole 31

32 G Ł C Z Y Ń S Tradycją stały się wycieczki krajowe i zagraniczne odwiedziliśmy już Francję, Grecję, Hiszpanię, nglię, Maltę, Szwajcarię, Rosję, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Ukrainę, Węgry, ustrię, Danię, Szwecję i Czechy. Młodzież naszego Liceum od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach z uczniami i studentami ze Stanów Zjednoczonych, zraela, ustralii, iemiec, Ukrainy i Białorusi; zawiązane znajomości kontynuowane są przez uczniów na platformach mediów społecznościowych. Uczestniczymy w różnych formach kształcenia pozaszkolnego: wycieczki przedmiotowe, lekcje muzealne, odczyty, wykłady w Towarzystwie aukowym Warszawskim. rganizujemy warsztaty językowe podnoszące kompetencje uczniów, wiążąc je z atrakcyjnym programem turystycznym, jak np. regularne wyjazdy do nglii i na Maltę. Współpracujemy z Centrum Edukacji bywatelskiej oraz Centrum Zaangażowania bywatelskiego i Demokracji z Uniwersytetu Maryville w St. Louis w ramach projektu Global wareness and CivilEducation. Wszystkie projekty prowadzone są w nowoczesny sposób, dalece odbiegający od rutyny szkolnej, kształtują one umiejętności interpersonalne, współpracę w grupie, rozwijają ukryte talenty, zainteresowania i wyzwalają chęć do samodzielnej nauki. UCZYCELE Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać (Mark Twain) Grono pedagogiczne Liceum z zaproszonymi gośćmi podczas obchodów 95-lecia szkoły 32

33 G Ł C Z Y Ń S bchody 95-lecia szkoły DBR SZŁ E PRDUUJE GEUSZY, TYL ZDRWE SPŁECZEŃSTW Dokładamy wszelkich starań aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do życia w społeczeństwie. Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi owocuje cyklicznymi (rocznymi) projektami edukacyjnymi, zajęciami w formie warsztatów (organizowanymi przy współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana) promującymi aktywność obywatelską. Uczestniczymy w Europa mobil warsztatach językowych prowadzonych przez studentów z krajów UE oraz Spotkaniach z Parlamentem Europejskim - symulacją wyborów do Parlamentu i ciekawym happeningiem informacyjnym. ształtując wrażliwość młodzieży na problemy drugiego człowieka, uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz domów pomocy społecznej, hospicjów, domów dziecka, domów samotnej matki. Wielu naszych uczniów jest wolontariuszami docenianymi przez lokalne środowisko. rganizujemy wewnątrzszkolne konkursy, które są okazją do pogłębienia wiedzy i zdobycia nagród. Są to: onkurs Fotograficzny (dwa razy w roku), konkursy związane z obchodami rocznic historycznych, onkurs Let s Celebrate (onkurs Wiedzy o rajach nglojęzycznych), onkurs My Project (połączenie wiedzy o krajach anglojęzycznych z kreatywnością), konkurs językowy Życie jest piękne", onkurs programistyczno-algorytmiczny Bitwa algorytmiczna, Powiatowy onkurs Recytatorski im... Gałczyńskiego. Zainteresowanym naukami przyrodniczymi oferujemy ciekawe zajęcia fakultatywne z chemii i biologii. rganizujemy uroczystości szkolne, m.in. Gałczynalia działania artystyczne związane z Dniem Patrona Szkoły, Dzień Papieski, Dzień iepodległości, Jasełka, trzęsiny las Pierwszych, uchnie Świata i inne. 33

34 G Ł C Z Y Ń S a szczególną uwagę zasługuje Samorząd Uczniowski, dzięki któremu szkoła tętni życiem. Uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, takich jak:kcja Ciacho, Mikołajki Szkolne, kcja Góra Grosza, kcja Pampers (dla nterwencyjnej Placówki Preadopcyjnej w twocku), zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Celestynowie, kcja orek, Dzień Dziecka dla Promyczka (Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek). Szkolne oło Teatralne Studniówka 2014 r. w auli Liceum asi uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim. ch osiągnięcia w 2014 roku to m.in.: miejsce w Mistrzostwach Powiatu twockiego w lekkiej atletyce dziewcząt, miejsce w piłce koszykowej chłopców, miejsce w halowej piłce nożnej chłopców, miejsce w sztafetach przełajowych. Popularyzujemy ogólnopolskie konkursy młodzieżowe i olimpiady przedmiotowe, takie jak: konkurs matematyczny angur, konkurs fizyczny Lwiątko, Praski onkurs Matematyczny, nternetowy onkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogólnopolskie konkursy takie jak: Eko-planeta, limpiada Wiedzy Ekologicznej, onkurs Bateriada, limpiada nformatyczna, limpiada Teologiczna, limpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, onkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W ogólnopolskim konkursie Rusz Mózgiem"uczeń naszej szkoły zajął miejsce. ZPRSZMY GMZJLSTÓW RDZCÓW DZEŃ TWRTY 11 kwietnia 2015 r. w godz

35 Z S Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. ardynała Wyszyńskiego 4, arczew, tel./fax www. zskarczew.pl TYUUJEMY WCJĘ PEDGGCZĄ: LS WJSW, TECH PJZDÓW SMCHDWYCH R C Z E W ERU SZTŁCE: TECH PJZDÓW SMCHDWYCH auka kończy się egzaminem maturalnym pozwalającym na podjęcie studiów wyższych. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji: M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42 rganizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych pozwalają uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych. Uczniowie technikum mają zapewnioną praktykę w renomowanych stacjach obsługi i zakładach naprawy pojazdów. LS WJSW TECH PJZDÓW SMCHDWYCH Szkoła nawiązała współpracę z 10 Warszawskim Pułkiem Samochodowym, kademią brony arodowej oraz Centrum Szkolenia Łączności i nformatyki w Zegrzu. auka kończy się egzaminem maturalnym. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji: M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42 rganizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych pozwalają uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych. Uczniowie technikum mają zapewnioną praktykę w renomowanych stacjach obsługi i zakładach naprawy pojazdów. 35

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI

VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI ROK SZKOLNY 2011/2012 DRODZY UCZNIOWIE! Po raz kolejny oddajemy do Waszych rąk Vademecum Edukacyjne Powiatu Krotoszyńskiego. Kierujemy je przede wszystkim do uczniów

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo