Społeczne zaangażowanie firmy Samsung Electronics Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczne zaangażowanie firmy Samsung Electronics Polska"

Transkrypt

1 Społeczne zaangażowanie firmy Samsung Electronics Polska Iwona Brzózka-Złotnicka Kraków, 19 marca 2015 r.

2 Edukacja w Samsung Wyrównywanie szans osób ze środowisk wykluczonych cyfrowo Inspirowanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych Local insight Mistrzowie Kodowania Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne

3 Cyfrowe pokolenie w analogowej szkole Pokolenie touch-screen / babies with tablets jest już w szkole. Według KE 58% Polaków ma niskie lub zerowe umiejętności cyfrowe. Zaledwie 25% nauczycieli deklaruje pracę z narzędziami ICT. Według KE już w 2015 r. będzie 900 tys. wakatów na rynku ICT, a 90% miejsc pracy wymagać będzie znajomości ICT. Niski poziom kompetencji STEM. W 2014 roku maturę z matematyki zdało zaledwie 75% przystępujących.

4 Nasze inicjatywy Program rozwoju kompetencji cyfrowych przez naukę kodowania. Program rozwoju zaawansowanych umiejętności technicznych przez szkolenia oraz praktyki zawodowe. Inicjatywa kierowana do uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Inicjatywa kierowana do uczniów oraz studentów w wieku

5 Impuls do zmian Idea Program rozwoju kompetencji cyfrowych poprzez naukę kodowania 5

6 Partnerzy programu 6

7 Patroni drugiej edycji 7

8 Cel 15: uczestników Pilotaż 09/13 01/14 34 szkoły 2 szkoły z Małopolski 74 nauczycieli wszystkich przedmiotów, od informatyków po wuefistów 1200 uczniów z klas 2-6 (8-12 lat) 1. Edycja 02/14 06/ szkół 16 szkół z Małopolski 250 nauczycieli wszystkich przedmiotów, od informatyków po wuefistów 4000 uczniów z klas 1-6 (6-12 lat) 2. Edycja 09/14 06/ szkoły 60 szkół z Małopolski 1300 nauczycieli wszystkich przedmiotów, od informatyków po wuefistów uczniów z klas 1-6 (6-12 lat) oraz gimnazjalistów

9 Beneficjenci Uczniowie: Nabywanie kluczowych kompetencji cyfrowych, poprawa kompetencji STEM, algorytmiczne myślenie. Nauczyciele: Profesjonalne szkolenia i wsparcie ze strony ekspertów. Rozwój zawodowy, upowszechnienie stosowania narzędzi ICT. Szkoły: Nowe atrakcyjne zajęcia wzbogacające podstawę programową. Budowanie poparcia dla idei nauki programowania w szkołach. Społeczeństwo: Rozwój społeczeństwa cyfrowego i wkład w budowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Władze centralne: Rozwój kompetencji ICT, oparcie gospodarki na nowocześnie wykształconych kadrach. Samorząd: Edukacja społeczności lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw nauczycieli. Wyrównywanie różnic. 9

10 Koncepcja programu Strategia programu opracowana na podstawie międzynarodowych doświadczeń Samsung, analizy potrzeb polskiej edukacji i wzorców ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Estonii. Lekcje testowe oraz dwie edycje potwierdzające, że programowania może uczyć przeszkolony nauczyciel każdej specjalizacji. 10

11 Scenariusze lekcji kodowania Opracowanie dedykowanych scenariuszy zajęć nauki programowania w otwartych i darmowych językach, np. Scratch czy App Inventor, które zostały stworzone przez specjalistów z Massachusetts Institute of Technology. Rozpoczynamy naukę od języka, który został opracowany tak, aby dzieci uczyły się programowania w sposób obiektowy, wizualny, łącząc ze sobą poszczególne moduły. Dzięki temu widzą natychmiast rezultat pracy i mogą w dowolnej chwili go poprawić. 11

12 Rekrutacja szkół Do programu może zgłosić się KAŻDA szkoła, bez względu na miejsce położenia oraz poziom edukacyjny. Szczególną troską otaczamy placówki z nieuprzywilejowanych regionów Polski wyrównywanie szans edukacyjnych. 12

13 Szkolenie nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone na podstawie przygotowanych scenariuszy w sposób, który pozwala nauczycielom na zapoznanie się z wyzwaniami stojącymi przed uczniami oraz mnogością rozwiązań jednego zadania. Szkolenia w formule train the trainer. Z uwagi na fakt, że programowanie zmienia tradycyjny model edukacji oparty na podziale nauczyciel uczeń, w nowoczesny model, w którym nauczyciel nie dysponuje jednym rozwiązaniem, a jego zadaniem jest stymulacji kreatywności i innowacyjności uczniów, program zapewnia stałe wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli. Jednym z komponentów szkoleń jest wiedza na temat zagrożeń związanych z internetem. 13

14 Szkolenie nauczycieli Lekcje programowania realizowane w ramach: zajęć z informatyki 2 godzin tygodniowo z Karty Nauczyciela kółek zainteresowań albo zajęć dodatkowych prowadzonych w szkołach lub w ośrodkach aktywności społecznej (biblioteki, domy kultury) podczas innych przedmiotów w klasach

15 Ewaluacja Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych po każdym zakończonym module zajęć w formie ankietowej oraz badań telefonicznych wśród nauczycieli. Wiem, co to programowanie. Cały czas myślę o tym, co mógłbym jeszcze zrobić i co zrobię na zajęciach z programowania. Dzieciaki potrafią i chcą działać. Trzeba tylko podsunąć im coś ciekawego. Przerosły mnie wiedzą i umiejętnościami komputerowymi i to chyba dobrze, mogę się od nich dużo nauczyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że za 20 lat oczekiwania odnośnie ludzi wchodzących na rynek pracy się zmienią wiedza będzie mniej istotna niż kreatywność i logiczne myślenie. A programowanie właśnie rozwija te umiejętności i dlatego zachęcam do nauki programowania moich synów. 15

16 Rezultaty projektu Zmiana tradycyjnego modelu edukacji Kodowanie wpływa na wspólne poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań przez uczniów i nauczycieli, rozwija kreatywność i innowacyjność. Kompetencje nauczycieli Nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje, które mogą wykorzystać na własnych zajęciach. Połowa nauczycieli w programie to NIE informatycy. Team-Building Uczniowie przestają być wyizolowani w swojej pracy. Dzielą się rozwiązaniami oraz wspólnie poszukują najciekawszych wzorców pracując w grupach. Elastyczność M.in. nauczyciele dostosowywali program do własnych potrzeb, decydując o włączeniu uczniów z klas 1-2 oraz nawet 6-latków. Kompetencje uczniów. Kodowanie to nie tylko rozwój kompetencji cyfrowych i STEM. Nauczyciele biorący udział w programie zaobserwowali, że kodujący uczniowie wykazują coraz lepsze kompetencje na innych przedmiotach. Angażowanie inicjatyw lokalnych Program zaangażował czas wolny nauczycieli, którzy wykonywali zajęcia we własnym wolnym czasie. Program zaangażował rodziców, którzy kontynuowali szkolenia w ramach aktywności społecznej.

17 Współpraca z Warszawą W styczniu 2015 r. Samsung został wybrany w konkursie na partnera strategicznego Miasta Stołecznego Warszawa w obszarze projektów edukacyjnych na lata Celem współpracy jest wprowadzenie do warszawskich szkół programu Mistrzowie Kodowania. I etap współpracy: w roku szkolnym 2015/2016 do 50 szkół (klasy 1-3) zostaną wprowadzone zajęcia programowania w ramach Mistrzów Kodowania. Źródło finansowania: środki dostępne w budżecie miasta oraz środki unijne. 17

18 Samsung LABO Pilotaż

19 System edukacji a rynek pracy w Polsce Od lat 90-tych XX w. liczba uczniów szkół zawodowych zmniejszyła się czterokrotnie z w 1990 r. do w 2012 r. Uczelnie kształcą teoretyków a pracodawcy poszukują specyficznych kompetencji. Na rynku brakuje tysięcy informatyków i wykwalifikowanych pracowników technicznych. Rośnie luka kompetencyjna między programem nauczania, a wymaganiami rynku pracy. Firmy zatrudniające młodych pracowników muszą ich doszkalać. Pracodawcy zgłaszają również potrzebę rozwoju kompetencji miękkich.

20 Program Samsung LABO Samsung LABO to program szkoleń uzupełniających dla uczniów szkół zawodowych (ścieżka zawodowa) oraz studentów szkół wyższych (ścieżka profesjonalna), którego celem jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy praktycznej oraz zainspirowanie do brania odpowiedzialności za swoje życie i osiągnięcia zawodowe. Edycja pilotażowa: od października 2014 do czerwca 2015 r. Pełen program: rok szkolny r. Sposób realizacji: Trójstronne porozumienie pomiędzy Samsung Electronics, jednostkami edukacyjnymi oraz lokalnymi władzami samorządowymi. Miejesce realizacji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Zespół Szkół nr. 1 we Wronkach. 20

21 Cel Samsung LABO Misją Samsung LABO jest wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu pożądanych przez pracodawców umiejętności inżynierskich oraz interpersonalnych, które przełożą się na ich pozycję na rynku pracy. Celem pośrednim jest zwiększenie prestiżu zawodów technicznych oraz atrakcyjności pracy polegającej na konstrukcji i serwisowaniu sprzętu AGD i elektronicznego, dzięki czemu będą one chętniej wybierane przez uczniów jako właściwa ścieżka zawodowa. 21

22 Beneficjenci Samsung LABO Studenci : Rozwój umiejętności biznesowych oraz pozyskiwanie praktycznej wiedzy Uczniowie szkół zawodowych: Rozwój profesjonalnych umiejętności oraz przeszkolenie zawodowe Uniwersytety: Zwiększenie oferty edukacyjnej (nowe i atrakcyjne kursy) Rząd: Zmniejszenie luki na rynku pracy Szkoły zawodowe: Bliska współpraca z potencjalnym pracodawcą, dobre praktyki Władze lokalne: Zmniejszenie luki na rynku pracy, pomoc w planowaniu polityki edukacyjnej Dwutorowa realizacja Kursy dla studentów dostosowane do rynku pracy Szkolenia zawodowe 22

23 Jak będzie funkcjonować ścieżka profesjonalna? Pilotażowa edycja będzie zorganizowana jako kurs obieralny na Wydziałach Informatyki i Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uczestnicy: łącznie 50 studentów. Start zajęć w Samsung LABO: październik 2014, 6 warsztatów po 5 godzin zajęć = 30 godzin kursu. Zakres nauczania podzielony na dwie ścieżki tematyczne: technologiczną i biznesową. Zajęcia prowadzone w formule zblokowanych warsztatów, studenci pracują w kilkuosobowych zespołach nad wybranym projektem w systemie Android, Tizen lub SmartTV. Na potrzeby realizacji zajęć, Samsung wyposaży salę zajęciową w odpowiedni sprzęt. Po ukończeniu kursu studenci otrzymają certyfikat, a najlepszym zostaną zaoferowane praktyki w SRPOL. Pozostali mogą otrzymać dofinansowanie od firmy Samsung na założenie firmy i rozwijać ją w ramach inkubatora przedsiębiorczości ZUT. 23

24 Jak będzie funkcjonować ścieżka zawodowa? Pilotażowa edycja będzie miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wronkach (woj. Wielkopolskie). Uczestnicy: 50 uczniów ostatnich klas ZSZ. Start zajęć w Samsung LABO: wrzesień/ październik 2014, czas trwania: do końca semestru zimowego. Zakres nauczania podzielony na dwie ścieżki tematyczne: technologiczną i biznesową. Zajęcia prowadzone w formule zblokowanych warsztatów, uczniowie pracują nad wybranym projektem w kilkuosobowych zespołach. Na potrzeby realizacji zajęć, Samsung wyposaży salę wykładową w odpowiedni sprzęt. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymają certyfikat, a najlepszym zostaną zaoferowane praktyki w autoryzowanych punktach serwisowych bądź SEPM. Pozostali mogą otrzymać dofinansowanie od firmy Samsung na realizację swojego celu zawodowego. 24

25 Zaangażowanie trenerów W ramach obu ścieżek edukacyjnych poszczególne tematy będą realizowane na zasadach wykładów gościnnych, omawianych w modułach. Trenerami ścieżki technologicznej będą pracownicy SRPOL, SEPM, pracownicy serwisów oraz nauczyciele szkolni. Ścieżkę biznesową prowadzą przedstawiciele Partnerów projektu eksperci ds. tworzenia biznesplanów, pozyskiwania funduszy i zarządzania. 25

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia Program 1:1 Program Komputer dla ucznia Analiza i perspektywy rozwoju rynku nowych technologii i ich wykorzystanie w procesie nauczania na potrzeby programu Komputer dla ucznia Ekspertyza Opracował: Maciej

Bardziej szczegółowo