März-April. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. marzec-kwiecień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "März-April. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. marzec-kwiecień"

Transkrypt

1 März-April 2014 program austriackiego forum kultury w Warszawie marzec-kwiecień

2 Zespół Austriackiego Forum Kultury w Warszawie / Das Team des Österreichischen Kulturforums Warschau Martin Meisel - dyrektor / Direktor tel Ernestine Baig - z-ca dyrektora / Vizedirektorin tel dr Agnieszka Borkiewicz - literatura, stypendia / Literatur und Stipendien tel Andrea Brzoza - muzyka / Musik tel Gerald Eidherr - kanclerz, finanse i sprawy administracyjne / Kanzler, Finanzen und Administration tel Jacek Malinowski - sztuki wizualne, galeria austriackiego forum kultury, opracowanie graficzne programu / bildende Kunst, Betreuung der Galerie am Kulturforum, grafische Gestaltung des Programmes tel Natalia Wawrzewska - asystentka dyrektora / Assistentin des Direktors tel Jolanta Żukowska - asystentka forum / Assistentin des Forums tel Kontakt: ul. Próżna 7/9, Warszawa skr. poczt Warszawa tel , fax

3 März-April 2014 program austriackiego forum kultury w Warszawie WSTĘP/VORWORT 2 MARZEC/MÄRZ 4 KWIECIEŃ/APRIL 22 BIBLIOTEKI/BIBLIOTHEKEN 34 KURSY, LEKTORZY/ KURSE, LEKTOREN 36 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, informacje w AFK lub na naszej stronie: Die Veranstalter behalten sich das Recht auf Änderungen im Programm vor, Informationen im ÖKF oder auf unserer Homepage: marzec-kwiecień

4 WSTĘP Szanowni Państwo! Drodzy przyjaciele Austriackiego Forum Kultury w Warszawie! Z początkiem wiosny odświeżyliśmy nasz program, redukując nieco jego objętość i jednocześnie dodając więcej treści. Chcemy także zaktualizować naszą stronę internetową oraz stronę na Facebooku i cieszylibyśmy się, gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi obserwacjami, uwagami i propozycjami dotyczącymi naszego dotychczasowego funkcjonowania w Internecie. Prosimy kierować je na adres: warschau Wiosnę rozpoczynamy ciekawym i wielowątkowym programem, z którego pozwolę sobie przedstawić kilka imprez: Po prezentacji Food/Design/Humanity Sonji Stummerer i Martina Hablesreitera na Łódź Design Festival i po wystawie Kwestia smaku w Galerii AFK w grudniu, zamykamy trylogię na ten temat realizowanym w Poznaniu projektem Cooking performance w wykonaniu austriackiej grupy artystycznej Alien Productions. Setna rocznica wybuchu I wojny światowej, prakatastrofy XX wieku, będzie okazją do naświetlenia podczas dwudniowego sympozjum perspektyw kulturowych i aspektów historyczno-filozoficznych, które istotne są także dla dzisiejszej Europy. Koncert solowy Martina Mallauna pod względem muzycznym zapowiada się niezwykle obiecująco - program, w którym cytrzysta zaprezentuje swój instrument, obejmuje okres od baroku do awangardy. Zawsze będzie mi miło móc powitać Państwa w Austriackim Forum Kultury w Warszawie przy ul. Próżnej 7/9. Martin Meisel 4

5 VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Freunde des Österreichischen Kulturforums Warschau! Zu Frühlingsbeginn haben wir unser Programmheft aufgefrischt und im Umfang etwas reduziert um dafür umso mehr Inhalt anzubieten. Wir werden auch die homepage und unseren facebook-auftritt aktualisieren und freuen uns über Ihre Anmerkungen, Kritik und Vorschläge zu unserem bisherigen Internetauftritt, die Sie an warschau richten Können. Wir starten in den Frühling mit einem spannenden und bunten Programm, aus dem ich einige Veranstaltungen herausgreifen darf: Nach der Präsentation Food/Design/Menschheit von Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter beim Lodz Design Festival und der Ausstellung Geschmackssache im Dezember in der Galerie des Kulturforums schließen wir mit der Performance Die wohltemporierte Küche der österreichischen Künstlergruppe Alien Productions in Poznań unsere Trilogie zu diesem Thema. Der hundertste Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, gibt uns Anlass in einem zweitägigen Symposium die, auch für das heutige Europa sehr relevanten, kulturellen Perspektiven und geschichtsphilosophischen Aspekte zu beleuchten. Das Solokonzert von Martin Mallaun verspricht musikalisch äußerst interessant zu werden - von Barock bis Avantgarde spannt sich das Programm, mit dem der Zitherspieler sein Instrument präsentieren wird. Ich freue mich immer Sie im österreichischen Kulturforum Warschau, ul. Próżna 7/9 begrüßen zu dürfen. Martin Meisel 5

6 marzec/märz Wykład Belli Szwarcman- Czarnoty/Vortrag Bella Szwarcman-Czarnota (NAUKA / WISSENSCHAFT) Wykłady / Vorträge Dr. Inge Gleichauf (LITERATURA / LITERATUR) Prezentacja książki / Buchpräsentation Rudolf Kassner (NAUKA / WISSENSCHAFT) Otwarcie wystawy/ Ausstellungseröffnung Minimum/Maximum (GALERIA / GALERIE) 08, Czytanie w ciemności Głodne dziecko / Lesung im Dunkeln Eiskind (TEATR / THEATER) 10, 11, Wieczór pieśni Pieśń duszy / Liederabend Lied der Seele (MUZYKA/MUSIK) Warsztaty i prezentacja Harmonie & hałasy / Workshop und Präsentation Harmonie & Geräusche (MUZYKA/MUSIK) Otwarcie wystawy Czas przed rokiem 1914 / Ausstellungseröffnung Die Zeit vor 1914 (NAUKA / WISSENSCHAFT) 13, Sympozjum I Wojna Światowa przełomem epokowym / Symposium Der 1. Weltkrieg als Epochenschwelle (NAUKA / WISSENSCHAFT) 19, Dni Austrii / Österreich-Tage Katowice (INNE / ANDERE) Prezentacja kwartalnika/ Präsentation der Zeitschrift Cwiszn (INNE / ANDERE) 20, 26, Spektakl Cienie. Eurydyka mówi / Theaterstück Schatten. Eurydike sagt (TEATR / THEATER) Otwarcie wystawy Spójrz na mnie / Ausstellungseröffnung Look at me (GALERIA / GALERIE) 21, Prezentacja / Präsentation Ars Eletronica Animation Festival 2013 (FILM) Czytanie sceniczne Sztuki Podróż do Ohio / Szenische Lesung des Stücks Ohio? Wieso?! (TEATR / THEATER)

7 marzec/märz

8 4/03, 8/ (wt./di.), 18: (wt./di.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa po polsku / polnisch Wykłady Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu Kobiety żydowskie Marzec: Kobiety z Ksiąg Królewskich a proroctwo Huldy Kwiecień: Noemi i Rut, czyli historia powtórzona We współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie Marzec: Księgi Królewskie obfitują w postaci kobiet. Wymienione z imienia, jak również bezimienne, skłaniają do podjęcia problemu władzy kobiet - duchowej i całkowicie ziemskiej. Kwiecień: Pod koniec Księgi Rut czytamy: Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski (4,11). Czy historia Noemi i Rut miałaby być prostym odwzorowaniem historii Racheli i Lei czy też polemiką z tekstem z Księgi Rodzaju? Vortragsreihe von Bella Szwarcman - Czarnota Jüdische Frauen März: Frauen in den Büchern der Könige und die Wahrsagung Huldas April: Naomi und Ruth oder die Wiederholung der Geschichte In Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Warschau März: In den Büchern der Könige kommen viele Frauengestalten vor. Die mit Namen genannten und die Namenlosen laden zur Analyse der Frage nach der Macht der Frauen ein. April: Am Ende des Buches Ruth lesen wir: Der Herr gebe, dass die Frau, die Dein Haus betritt, wie Rachel und Lea wäre, die gemeinsam das Haus Israel errichteten (4,11). Sollte die Geschichte Naomis und Ruths eine einfache Wiederholung jener Rachels und Leas sein oder eine Polemik mit dem Text im Buche Moses?

9 5, 6/03 Wieczór autorski. Ingeborg Gleichauf opowie o ksiażce: Ingeborg Bachmann i Max Frisch. Miłość między intymnością a publicznością Piper Verlag 2013 Lesung und Gespräch. Ingeborg Gleichauf spricht über das Buch: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Öffentlichkeit Piper Verlag 2013 Ingeborg Bachmann i Max Frisch byli w latach parą. Frisch przyznaje: Źle znieśliśmy koniec. Oboje. Ingeborg Gleichauf przygląda się temu związkowi zarówno z osobistym jak i naukowym zainteresowaniem. Studiowała filozofię i germanistykę. Obroniła doktorat o Ingeborg Bachmann. Napisała m. in. biografie Maxa Frischa, Hanny Arendt i Simone de Beauvoir. Mieszka we Fryburgu. Die beiden ungleichen Schriftsteller Ingeborg Bachmann und Max Frisch waren zwischen 1958 und 1962 ein Liebespaar. Frisch gestand selbstkritisch: Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht. Ingeborg Gleichauf betrachtet die Beziehung sowohl aus persönlichem als auch aus wissenschaftlichem Interesse. Sie studierte Philosophie und Germanistik und promovierte über Ingeborg Bachmann. Sie verfasste u. a. Biografien von Max Frisch, Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Sie lebt in Freiburg (śr./mi.), 12:00 Uniwersytet Rzeszowski Al. Tadeusza Rejtana 16, Rzeszów (czw./do.), 16:45 Biblioteka Austriacka Österreich-Bibliothek Krakau Al. Mickiewicza 22, Kraków Po niemiecku / deutsch 9

10 10 6/ (czw./do.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Prezentacja książki Rudolf Kassner: Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem: Zarys fizjonomiki uniwersalnej (wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2013) Przekład i wstęp: Sławomir Leśniak O książce rozmawiają: dr hab. Anna Wołkowicz (UW), dr hab. Sławomir Leśniak (UG) i dr hab. Adam Lipszyc (PAN) Książka austriackiego filozofa kultury Rudolfa Kassnera ( ) Liczba i oblicze (1919) przedstawia się czytelnikowi jako tekst, który właściwie w o- góle nie istnieje i który czytelnik wynajduje dopiero w lekturze. Istnieje on tylko wtedy, kiedy matematyka i poezja, przyrodoznawczo-techniczna abstrakcja i artystyczna wyobraźnia nie jawią się jako sobie przeciwstawne, lecz kiedy kryją w sobie sprzeczność i konflikt. W ten sposób nie dokonuje abstrakcyjnych rozróżnień, lecz pozwala matematyce i poezji dojść do słowa. Buchpräsentation Rudolf Kassner: Zahl und Gesicht Nebst einer Einleitung: Der Umriss einer universalen Physiognomik (Verlag słowo/obraz terytoria 2013) Übersetzung und Vorwort: Sławomir Leśniak Über das Buch sprechen: Dr. Anna Wołkowicz (Universität Warschau), Dr. Sławomir Leśniak (Universität Danzig) und Dr. Adam Lipszyc (Polnische Akademie der Wissenschaften) Mit dem Buch des österreichischen Kulturphilosophen und Schriftstellers Rudolf Kassner ( ), Zahl und Gesicht (1919) wird dem Leser ein Text geboten, den es eigentlich nicht gibt und der erst vom Leser während der Lektüre gefunden wird. Es gibt ihn nur dann, wenn Mathematik und Poesie, naturwissenschaftlich-technische Abstraktion und künstlerische Phantasie nicht Gegensätze sind, sondern Widerspruch und Konflikt in sich bergen. So lässt der Text Mathematik und Poesie zu Wort kommen.

11 Minimum/Maximum - wystawa prac: Lotte Lyon i Tomka Barana Kurator: Jacek Malinowski we współpracy z Galerią Le Guern w Warszawie Rzeźbiarkę Lotte Lyon i malarza Tomka Barana łączy minimalistyczne podejście do formy i maksymalizacja napięcia. Fotografie Lyon redefiniują nierealną przestrzeń i wraz z abstrakcyjnym malarstwem Barana, opowiadają historię o architekturze poddawanej przekształceniom. Lotte skaluje tę architekturę tak, by nie spełniała oczywistych funkcji. Tomek precyzyjnie pokrywa świat ftalowymi powłokami płócien, pozostawiając sugestię, że coś, co się pod nimi kryje, ma ochotę przedostać się do światła. Minimum/Maximum - Ausstellung der Werke: Lotte Lyons und Tomek Barans Kurator: Jacek Malinowski In Zusammenarbeit mit der Galerie Le Guern in Warschau Die Bildhauerin Lotte Lyon und der Maler Tomek Baran verbindet der minimalistische Zugang zur Form und die Maximierung der Spannung. Lyons Fotos definieren einen irrealen Raum neu und erzählen zusammen mit der abstrakten Malerei Barans von einer veränderten Architektur. Sie gibt der Architektur funktionslose Maße. Er bedeckt die Welt präzise mit Farbschichten, die suggerieren, dass das, was sich darunter befindet, ans Licht drängt. 7/ (pt./fr.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Wystawa czynna do / zu sehen bis

12 8, 9/03 Czytanie w ciemności Elisabeth Vera Rathenböck: Głodne dziecko Tłumaczenie: Karolina Bikont Reżyseria: Andrzej Ficowski Produkcja: Stowarzyszenie Rita Baum Lesung im Dunkeln Elisabeth Vera Rathenböck: Eiskind Übersetzung: Karolina Bikont Regie: Andrzej Ficowski Produktion: Verein Rita Baum (sob./sa.), 19: (Nd./So.), 17:00 CK Agora, ul. Serbska 5, Wrocław Po polsku / polnisch Dramat Głodne dziecko opowiada o problemie anoreksji i bulimii wśród dziewcząt. Choroby te nie są już uważane za skutek uboczny kultu szczupłej sylwetki. Przyczyn szuka się w najbliższym otoczeniu, w relacjach rodzinnych. Po czytaniu odbędzie sie dyskusja zorganizowana we współpracy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania z udziałem terapeuty oraz osób doświadczonych przez te choroby. Elisabeth Vera Rathenböck (ur. 1966) - austriacka pisarka i dziennikarka. Das Drama Eiskind handelt von Magersucht und Bulimie bei jungen Mädchen. Die Krankheiten gelten nicht mehr alleine als Nebenwirkung des Schlankheitskults. Ihre Ursachen werden in der nächsten Umgebung, in den Familienbeziehungen, gesucht. Nach der Lesung findet eine Diskussion in Zusammenarbeit mit dem Polnischen Zentrum für Essstörungen statt, an der sich Betroffene und ein Therapeut beteiligen. Elisabeth Vera Rathenböck (geb. 1966) - österreichische Schriftstellerin und Journalistin. 12

13 10,11,14/03 Pieśń duszy Wybór pieśni Franciszka Schuberta, Hugo Wolfa i Atosa Banlaky ego wykonują: Paul Schweinester - tenor Lech Napierała - fortepian Paul Schweinester, do niedawna solista wiedeńskiej Volksoper, obecnie występuje gościnnie w takich teatrach operowych, jak Staatstheater (Monachium), Royal Opera House (Londyn) czy Opéra National (Paryż). Lech Napierała specjalizuje się w wykonawstwie muzyki kameralnej, w tym pieśni. Występował w tak znakomitych salach koncertowych, jak wiedeńskie Musikverein, Konzerthaus, czy berlińska Filharmonia. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie. Lied der Seele Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf und Atos Banlaky interpretiert von: Paul Schweinester - Tenor Lech Napierała - Klavier Der junge österreichische Tenor, Paul Schweinester war zuletzt Solist der Wiener Volksoper, derzeit gastiert er am Staatstheater München, dem Royal Opera House in London und an der Opéra National in Paris, er widmet sich aber auch dem Lied. Lech Napierała tritt sowohl als Solist als auch als Kammermusiker und Liedbegleiter auf. Er lebt in Wien, wo er Klavier-Vokalbegleitung bei Prof. David Lutz studiert hat. Ab Oktober 2013 unterrichtet er Kammermusik und Liedbegleitung an der Musikakademie Krakau (pon./mo.), 18:00 Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław (wt./di.), 19:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa (pt./fr.), 19:30 Filharmonia im. K. Szymanowskiego ul. Zwierzyniecka 1, Kraków Bilety / Eintrittskarten 13

14 11/ (wt./di.), 13:30 Szkoły Stowarzyszenia Kultury i Edukacji (Liceum Ogólnokształcące nr 50, Gimnazjum nr 5) ul. Foksal 11, Warszawa Warsztaty i koncert z cyklu Harmonie i hałasy - spotkania z nową muzyką poświęcone muzyce Arnolda Schönberga Warsztaty prowadzą: Sławomir Wojciechowski (kompozytor), Krzysztof Kwiatkowski (autor koncepcji programu), Anna Kwiatkowska (skrzypce) oraz muzycy: Joanna Gatniejewska (flet), Krystyna Sakowska (klarnet), Joanna Opalińska (fortepian), Mikołaj Pałosz (wiolonczela) Warsztaty wokół twórczości ojca-założyciela nowej muzyki przybliżą jego dzieło na dwa sposoby: młodzież będzie miała okazję dyrygować żywym zespołem wykonującym fragmenty jego Symfonii kameralnej op. 9 oraz stworzyć własną kompozycję wokalną z wykorzystaniem środków wyrazu użytych po raz pierwszy w Pierrot Lunaire - słynnym arcydziele Arnolda Schönberga. Prezentacja obejmie również wykonanie całej Symfonii kameralnej przez zespół złożony z artystów specjalizujących się w muzyce współczesnej. Konzert und Präsentation zur Musik Arnold Schönbergs im Rahmen der Workshop-Reihe Harmonie und Geräusche - Begegnung mit Neuer Musik Workshop geleitet von: Sławomir Wojciechowski (Komponist), Krzysztof Kwiatkowski (Konzept), Anna Kwiatkowska (Violine) sowie den MusikerInnen: Joanna Gatniejewska (Flöte), Krystyna Sakowska (Klarinette), Joanna Opalińska (Klavier), Mikołaj Pałosz (Violoncello) Der Workshop zum Werk des Gründervaters der neuen Musik bringt den Jugendlichen dieses auf zweierlei Arten näher: die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben ein echtes Ensemble bei der Aufführung von Fragmenten der Kammersinfonie op. 9 zu dirigieren und ein Vokalwerk auf der Basis der bei Pierrot Lunaire zum ersten Mal eingesetzten Ausdrucksmittel zu komponieren. Anlässlich der Präsentation wird auch die ganze Kammersinfonie durch ein Ensemble von Spezialisten der neuen Musik aufgeführt. 14

15 13/03, 8/04 Otwarcie wystawy Gorączkowa cisza przed burzą - Czas przed rokiem 1914 W latach przed 1914 rozgrywano i raz jeszcze przetestowano wszystkie wady i zalety nowej Europy: sprawdzano, na ile wytrzymałe są tradycyjne granice: artystyczne, osobiste i społeczne, krytycznej analizie poddawano fundamenty moralne i teoretyczne oraz wypróbowywano nowe możliwości techniczne w budownictwie miejskim i w medycynie - wszystko to w jednym mieście, w którym jednego dnia mogło minąć sto lat, jak już po I wojnie światowej nieco nostalgicznie powiedział o Wiedniu Robert Musil. Ausstellungseröffnung Bewegte Ruhe vor dem Sturm - Die Zeit vor 1914 In den Jahren vor 1914 wurden alle Vor- und Nachteile des alten und des neuen Europas gegeneinander ausgespielt: Überbrachte künstlerische, persönliche und soziale Grenzen wurden auf ihre Tauglichkeit getestet, moralische und theoretische Fundamente überdacht und neue technische Möglichkeiten in Städtebau und Medizin erprobt - alles gleichzeitig in einer Stadt, in der man an einem Tag hundert Jahre zurücklegen konnte, wie Robert Musil nach dem Ersten Weltkrieg rückblickend über Wien feststellte (czw./do.), 18:00 Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, Warszawa Wystawa czynna do / zu sehen bis (wt./di.), 18:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna Mała Galeria ul. Piastowska 18, Opole Wystawa czynna do / zu sehen bis

16 13, 14/ (czw./do.), 09:00-17: (pt./fr.), 09:00-18:30 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Po niemiecku / deutsch Międzynarodowe Sympozjum Pierwsza Wojna Światowa przełomem epokowym w literaturze i kulturze współnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego I Wojna Światowa, która rozpoczęła się przed stu laty, była dla Europy wydarzeniem epokowym. Na ten czas przypadają zarówno Czarny kwadrat Malewicza i ready mades Duchampa, jak i setki tysięcy zabitych i polityczne przemiany, które wywarły wpływ na cały XX wiek. Sympozjum poświęcone jest konsekwencjom tego okresu dla kultury. Dwa dni dyskutować będziemy zagadnienia teatru, płci i literatury w czasie wojny oraz rozważać perspektywy historyczno-filozoficzne. Program na stronie Internationales Symposium Der Erste Weltkrieg als Epochenschwelle in Literatur und Kultur zusammen mit dem Institut für Germanistik der Universität Warschau Der 1. Weltkrieg begann vor 100 Jahren und war ein Epochenbruch für Europa. Malewitsch s Schwarzes Quadrat und Duchamps Original fallen in diese Zeit ebenso wie hunderttausende Tote und politische Veränderungen deren Auswirkungen das ganze 20. Jahrhundert beeinflussten. Das Symposium beleuchtet die Konsequenzen in der kulturellen Entwicklung. An 2 Tagen untersuchen wir Kriegsschauplätze, Geschlechter und Buch im Krieg sowie geschichtsphilosophische Perspektiven. Detailliertes Programm auf 16

17 19,20/03 I Dni Austrii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Organizacja: Instytut Germanistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Programm der vom Germanistischen Institut der Schlesischen Universität Katowice organisierten ersten Österreich-Tage: godz : Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: dr Miodek Little Amadeus godz. 12:00: Konkurs dla uczniów Kultura Austrii godz. 11:00: Koncert godz : dr Machaj, Instytut Miesesa w Warszawie Szkoła austriacka jako nauka o wolności * godz : dr Rydel (UP Kraków) Galicja * godz : dr Dahlmanns (UŚ): Karl Popper dla filologów godz. 15:30: dr Mazurkiewicz (UŚ): H. C. Artmann *po polsku Uhr: Werkstatt für DeutschlehrerInnen von Dr. Miodek Little Amadeus 12:00 Uhr: Wettbewerb für SchülerInnen Kulturland Österreich :00: Konzert 11.30: Dr. Machaj vom Mieses-Institut Warschau: Die österreichische Schule, als Wissenschaft von der Freiheit * 13.00: Dr. Rydel (UP Kraków) Galizien * 14.30: Dr. Dahlmanns (UŚ): Karl Popper für Philologen 15:30: Dr. Mazurkiewicz (UŚ): H. C. Artmann *auf Polnisch (śr.-czw./mi.-do.) Centrum Neofilologiczne, Sala Rady Wydziału, ul. Grota-Roweckiego 4 Sosnowiec Wstęp wolny Po niemiecku i po polsku deutsch und polnisch 17

18 20/ (czw./do.), 18:00 Austriackie Forum Kultury Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po polsku / polnisch Prezentacja numeru kwartalnika Cwiszn W spotkaniu udział wezmą: dr Joanna Lisek (UWr.), Bella Szwarcman Czarnota (Midrasz), Ania Szyba (Cwiszn) Prowadzenie: Anna Geller (Cwiszn) Zaprezentowany numer kwartalnika Cwiszn poświęcony jest szkolnictwu żydowskiemu. Ten ważny temat od początków XX wieku wzbudzał wiele dyskusji. Już w latach dwudziestych XX wieku istniała w Polsce siatka prężnie działających prywatnych szkół żydowskich. Porozmawiamy o ich sytuacji, przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w edukacji żydowskiej tuż po wojnie, oraz zastanowimy się nad tym, na czym polega dziś żydowskość szkolnictwa. Präsentation der Zeitschrift Cwiszn Am Gespräch nehmen teil: Dr. Joanna Lisek (UWr.), Bella Szwarcman Czarnota (Midrasz), Ania Szyba (Cwiszn) Moderatorin: Anna Geller (Cwiszn) Die neue Ausgabe der Zeitschrift Cwiszn befasst sich mit dem jüdischen Schulwesen. Dieses wichtige Thema rief seit Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Diskussionen hervor. Bereits in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts gab es in Polen ein Netz gut funktionierender jüdischer Privatschulen. Das Gespräch wird sich um diese, um die jüdische Erziehung in den Nachkriegsjahren und auch darum drehen, was heute jüdisch im Schulwesen bedeutet. 18

19 Spektakl Mai Kleczewskiej i Łukasza Chotkowskiego w oparciu o najnowszy tekst Elfriede Jelinek Cienie. Eurydyka mówi Premiera na 35. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej Spektakl przygotowany przez: Teatr IMKA (Warszawa), Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz) i Teatr Muzyczny Capitol (Wrocław) Elfriede Jelinek zdekonstruuje mit o Orfeuszu i Eurydyce, jako bezwolnie kochającej kobiecie. W micie nikt Eurydyki nie pyta, czy chce ożyć. U Jelinek może wyrazić swoją wolę: powiedzieć nie. Spektakl będzie fuzją muzyki i teatru. Elfriede Jelinek na prośbę reżyserki nagrała fragmenty swojego tekstu, które zostaną wykorzystane w spektaklu. Spektakl współtworzy Katarzyna Nosowska, wokalistka grupa Hej, która specjalnie z myślą o spektaklu napisała kilka piosenek inspirowanych tekstem Jelinek. Premiere eines Theaterstück von Maja Kleczewska und Łukasz Chotkowski nach dem neuesten Stück von Elfriede Jelinek Schatten. Eurydike sagt Das Stück wurde erarbeitet von: Teatr IMKA Warschau, Teatr Polski in Bydgoszcz und Musiktheater Capitol in Wrocław Jelinek dekonstruiert den Mythos von Orpheus und Eurydike, seiner ergeben Liebenden. Im Mythos fragt Eurydike niemand ob sie wieder leben möchte. Bei Jelinek hat sie ihren Willen: sie kann nein sagen. Das Stück ist eine Fusion aus Musik und Theater. Elfriede Jelinek nahm auf Wunsch der Regisseurin Fragmente ihres Textes auf Tonband auf, die im Stück verwendet werden. Katarzyna Nosowska, Vokalistin der Gruppe Hej, schrieb extra für das Stück einige von Jelinek inspirierte Lieder. 20,26,27/ (czw./do.) Teatr Muzyczny Capitol, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67 Wrocław 26, (śr-czw./mi.-do.) Teatr Polski, Al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz Bilety/Eintrittskarten. Po polsku/polnisch 19

20 21/ (pt./fr.), 19:00 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, Toruń Wystawa czynna do / zu sehen bis: Otwarcie wystawy Spójrz na mnie (taka piękna, taka zabawna) Artystki: Anita Frech i Jakob Lena Knebl Kuratorka: Pia Jardí Wystawa jest prezentacją fotografii dwóch artystek austriackich, Anity Frech (St. Pölten, 1973) oraz Jakoba Leny Knebl (Wiedeń, 1970). Obydwie wykorzystują w pracy własne ciało oraz jego opakowanie, tworząc z nich scenerię swoich przedstawień. Na tej wystawie ich dokonania zostały zaprezentowane z nowej perspektywy. Twórczość artystek odczytano jako przejaw oraz artystyczne studium społecznego i kulturowego zjawiska, które zdominowało współczesną kulturę materializmu i konsumpcjonizmu - mody. Ausstellungseröffnung Look at me (so beautiful, so fun) Künstlerinnen: Anita Frech und Jakob Lena Knebl Kuratorin: Pia Jardí Die Ausstellung zeigt Fotos der beiden Künstlerinnen, Anita Frech (St. Pölten, 1973) und Jakob Lena Knebl (Wien, 1970). Beide verwenden in ihren Arbeite den eigenen Körper und seine Umhüllung als Bühnenbild ihrer Performances. Die Ausstellung zeigt ihre Arbeiten aus neuer Perspektive. Ihre Schöpfungen werden als künstlerisches Studium eines gesellschaftlichen und kulturellen Bereichs interpretiert, der die zeitgenössische materialistische Konsumkultur dominiert - die Mode. 20

21 21,22/03 Prezentacja Ars Elecronica Animation Festival 2013 (Linz) na Festiwalu Sztuki Digitalnej Odbywający się od ponad 30 lat festiwal Ars Electronica prezentuje i wspiera sztukę związaną z elektroniką, nowymi mediami i zagadnieniami społecznymi. Prezentacja Ars Elecronica Animation Festival 2013 jest wyborem prac nadesłanych w kategoriach animacji komputerowej/filmu/vfx na konkurs Ars Electronica Wybór tych prac będzie można zobaczyć na festiwalu w Szczecinie. Präsentation Ars Elecronica Animation Festival 2013 (Linz) Beim Festival Digitaler Kunst Das seit über 30 Jahren in Linz stattfindende Festival Ars Electronica präsentiert und fördert Kunst in Verbindung mit digitaler Technik, neuen Medien und gesellschaftlichen Fragestellungen. Das Ars Electronica Animation Festival ist eine Auswahl aus den Einreichungen der Kategorien Computer Animation / Film / VFX des Prix Ars Electronica Ein Querschnitt aus dieser breiten Palette wird beim Festival in Szczecin zu sehen sein (pt.-sob./fr.-sa.) Klub 13 muz Plac Żołnierza Polskiego 2 Szczecin 21

22 31/ (pon./mo.), 19:00 Teatr Konsekwentny Rynek Nowego Miasta 5/7 Warszawa Po polsku / polnisch Czytanie sceniczne sztuki Gabriela Barylli ego Podróż do Ohio Tłumaczenie: Marek Szalsza Reżyseria: Karolina Kirsz Gabriel Barylli jest obecnie jednym z najpopularniejszych pisarzy, reżyserów i aktorów niemieckiego obszaru językowego. Kilka jego sztuk było już wystawianych w Polsce. W nowym dramacie społeczno obyczajowym Podróż do Ohio autor analizuje liczne skazane na porażkę modele relacji damsko-męskich i pułapki współczesnych związków. Operuje przy tym zręcznie stereotypami. Szenische Lesung des Stücks Gabriel Baryllis Ohio? Wieso?! Übersetzung: Marek Szalsza Regie: Karolina Kirsz Gabriel Barylli ist gegenwärtig einer der erfolgreichsten Autoren, Regisseure und Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Einige seiner Stücke waren bereits auf polnischen Bühnen zu sehen. In seinem neuen Gesellschaftsstück Ohio - Wieso?! durchleuchtet der Autor sämtliche zum Scheitern verurteilte Beziehungsmodelle zwischen Mann und Frau und die Sackgassen heutiger Beziehungen. Dabei spielt er gekonnt mit Klischees. 22

23 COSI FAN TUTTE W. A. Mozart Kierownictwo muzyczne / musikalische Leitung: Friedrich Haider Premiera / Premiere: , 19:00 kolejne spektakle / weitere Aufführungen: ,17:00 / , 19:00 Opera Bałtycka Aleja Zwycięstwa 15, Gdańsk Miło nam poinformować, że austriacki dyrygent Friedrich Haider objął kierownictwo muzyczne premiery oraz dwóch dalszych wykonań opery Mozarta Cosi fan tutte w reżyserii Marka Weissa w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wir freuen uns, dass der österreichische Dirigent Friedrich Haider die Premiere sowie die zwei Folgeaufführungen der von Marek Weiss inszenierten Mozart-Oper Cosi fan tutte in der Baltischen Oper in Gdansk dirigieren wird.

24 kwiecień/april Recital Martin Mallaun - cytra/ Solorecital Martin Mallaun - Zither (MUZYKA/MUSIK) Wykład/Vortrag Prof. Elisabeth Holzleithner (INNE/ANDERE) 07, 08, 09, Spotkania autorskie / Lesungen Simon Deckert (LITERATURA/LITERATUR) ALIEN PRODUCTION Cooking performance / Die wohltemperierte Küche (TEATR /THEATER) Wykład Belli Szwarcman- Czarnoty/Vortrag Bella Szwarcman-Czarnota (NAUKA /WISSENSCHAFT) Otwarcie wystawy Czas przed rokiem 1914 / Ausstellungseröffnung Die Zeit vor 1914 (NAUKA / WISSENSCHAFT) Koncert zespołu / Konzert der Gruppe Radian (MUZYKA/MUSIK) Warsztaty i wykład/ Workshop und Vortrag Prof. Josef Mitterer (NAUKA /WISSENSCHAFT) Spotkanie autorskie/ Lesung Radek Knapp (LITERATURA/LITERATUR) 15, Alexander Lernet-Holenia - prezentacja książek / Buchpräsentation (LITERATURA /LITERATUR) Cykl seminariów - Literatura Austriacka i psychoanaliza Elias Canetti i psychoanaliza /Seminarzyklus - Österreichische Literatur und Psychoanalyse Elias Canetti und Psychoanalyse (LITERATURA/LITERATUR) 25, Koncerty/Konzerte: Philipp Jagschitz Trio (MUZYKA/MUSIK)

25 kwiecień/april

26 2/ (śr./mi.), 19:30 Austriackie Forum Kultury/ Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Recital Martin Mallaun - cytra W programie utwory kompozytorów: Esaias Reussner d. J. ( ) Leopold Hurt (*1979) Franz Hautzinger (*1963) Silvius Leopold Weiss ( ) Werner Pirchner ( ) Martin Mallaun (ur.1975 w Kitzbühel/Tyrol) jest wirtuozem gry na cytrze dysponującym bardzo szerokim repertuarem. Artysta sięga zarówno po nową i elektroniczną muzykę, improwizację, jak i po regionalną muzykę ludową i utwory na barokową lutnię. Podczas recitalu Mallaun zaprezentuje swój niecodzienny instrument w utworach od baroku po współczesność. W dniu będzie można go usłyszeć w ramach Festiwalu Musica Polonca Nova we Wrocławiu. Solorecital Martin Mallaun - Zither Programm: Esaias Reussner d. J. ( ) Leopold Hurt (*1979) Franz Hautzinger (*1963) Silvius Leopold Weiss ( ) Werner Pirchner ( ) Martin Mallaun (geb.1975 in Kitzbühel/Tirol) ist ein Virtuose mit enormer musikalischer Bandbreite. Neben neuer und elektronischer Musik und Improvisation, verfügt er auch über ein breites Repertoire regionaler Volksmusik oder für barocke Laute. In seinem Konzert wird Mallaun einen zeitlichen Bogen vom Barock bis heute spannen und die Zither in einer außergewöhnlichen Bandbreite vorstellen. Mallaun wird auch am in Wroclaw bei Musica Polonca Nova zu hören sein. 26

27 7,8,9,10/04 Spotkania autorskie z Simonem Deckertem Współpraca Bibliotek Austriackich w Polsce z Rządem Księstwa Lichtensteinu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Edukacji i Kultury Simon Deckert jest najmłodszym pisarzem, jakiego do tej pory gościliśmy. Urodził się w 1990 roku w Austrii a wychował w Lichtensteinie. Studiował anglistykę, filozofię i pisarstwo. Pisze przede wszystkim prozę i słowa piosenek, które ukazały się w rożnych antologiach, pismach literackich. Czasami występuje jako perkusista, piosenkarz lub gitarzysta. Autorenlesungen mit Simon Deckert Ein Zusammenarbeit der Österreich-Bibliotheken mit der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Ministerium für Äußeres, Bildung und Kultur Simon Deckert ist der jüngste Schriftsteller, den wir bis jetzt zu Gast hatten. Geboren 1990 in Österreich und aufgewachsen in Liechtenstein, studierte Anglistik, Philosophie und Literarisches Schreiben. Er schreibt hauptsächlich Prosa und Songtexte, die in diversen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. Gelegentlich tritt er als Schlagzeuger, Sänger und Gitarrist auf (pon./mo.), 11:15 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław (wt./di.), 13:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Al. Mickiewicza 22, Kraków (śr./mi.), 10:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Pl. Piłsudskiego 5, Opole (czw./do.), 18:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek ul. Zwierzyniecka 7, Poznań Wszędzie wstęp wolny/überall Eintritt frei Po niemiecku/deutsch 27

28 7/ (pon./mo.), 10: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Amt des Premierministers Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa Po polsku i po angielsku / Polnisch und Englisch Informacje i zgłoszenia / Informationen und Anmeldung: Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamie Ankieta, która powstała z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Ambasady Austrii, zbiera opinie na temat ról społecznych w reklamie. Prof. Elisabeth Holzleithner z Uniwersytetu Wiedeńskiego, specjalistka do spraw równego traktowania, przedstawi austriacki model doradczej rady antyseksistowskiej w radzie doradczej do spraw reklamy. Szczegółowy program i zgłoszenia na stronie internetowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Geschlechterrollen in der Werbung Eine Enquete auf Initiative der Regierungsbevollmächtigten für Gleichbehandlung, Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz und der österreichischen Botschaft behandelt Geschlechterrollen in der Werbung. Prof. Elisabeth Holzleithner, Universität Wien, Spezialistin für Gleichbehandlungsfragen wird über das österreichische Modell eines Antisexismus-Beirats im Werbebeirat referieren. Detailliertes Programm und Anmeldung auf der Homepage der Regierungsbevollmächtigten für Gleichbehandlung. 28

29 8/04 Alien Production Cooking performance w ramach festiwalu Inwazja barbarzyńców We współpracy z Fundacją Barak Kultury Performance, który nawiązuje do rytuałów dnia codziennego, do muzyki powstałej z przetworzonych dźwięków związanych z jedzeniem. Alien Production, dzięki niestandardowemu podejściu do muzyki zyskała olbrzymią popularność w Austrii. Grupa zaprasza mieszkańców Poznania do wysyłania zdjęć swoich kuchni, które posłużą do projekcji multimedialnej odbywającej się w trakcie wydarzenia. Akcja muzyczna kończy się wspólnym jedzeniem przygotowanym w trakcie performancu. Alien Production Die wohltemperierte Küche Im Rahmen des Festivals Invasion der Barbaren Organisation: Fundacja Barak Kultury Eine Performance, die alltägliche Rituale thematisiert. Musik, die aus der elektronischen Bearbeitung von Essgeräuschen entstand. Dank ihrem ungewöhnlichen Umgang mit Musik ist Alien Production in Österreich sehr populär. Die Gruppe lädt die Einwohner Posens dazu ein, Fotos ihrer Küchen einzuschicken, die während der Performance als Multimediaprojektion gezeigt werden. Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Verzehr der Speisen, die während der Performance vorbereitet wurden (wt./di.), 20:00 Pawilon Nowa Gazownia ul. Ewangelicka 1, Poznań Wstęp wolny 29

30 9/ (śr./mi.), 20:00 Klub Powiększenie Nowy Świat 27 Warszawa Bilety / Eintrittskarten Koncert zespołu RADIAN Martin Brandlmayr - drums, electronics, editing and arrangements John Norman - bass Martin Siewert - guitar, lapsteel, electronics Radian został założony w 1996 roku w Wiedniu. Jest ważnym i wpływowym zespołem, którego muzyka porusza się między strukturą i abstrakcją. Martin Brandlmayr, John Norman i Martin Siewert łączą tradycyjną instrumentację pochodzącą z rocka z maksymalnie minimalistycznymi i abstrakcyjnymi strukturami. Zespół zyskał światową renomę dzięki nagraniom wydanym przez wytwórnię Thrill Jockey. Konzert der Gruppe RADIAN Martin Brandlmayr - drums, electronics, editing and arrangements John Norman - bass Martin Siewert - guitar, lapsteel, electronics Radian formierte sich 1996 in Wien und ist eine wichtige, einflussreiche Gruppe, deren Musik sich zwischen Struktur und Abstraktion bewegt. Martin Brandlmayr, John Norman und Martin Siewert verbinden die traditionelle aus der Rockmusik stammende Instrumentierung mit extrem minimalistischen abstrakten Strukturen. Weltweite Aufmerksamkeit erzielte die Gruppe durch das Label Thrill Jockey. 30

31 Prof. Dr. Josef Mitterer Warsztaty: Prawda, referencja, przygodność Wykład: Prawda i referencja. Refleksje na temat ukierunkowania myślenia Warsztaty: Prawda, referencja, przygodność Czy filozofia jest czymś więcej niż techniką argumentacyjną? Czy dychotomiczne rozróżnienie między językiem a rzeczywistością stanowi konieczne założenie racjonalnych dyskursów? Jaką rolę odgrywa idea referencji? Czy filozofia bez poszukiwania prawdy jest możliwa? Czy przygodność jest nieunikniona? Wykład: Prawda i referencja. Refleksje na temat ukierunkowania myślenia. Skuteczne poszukiwanie prawdy i poznania zakłada: dychotomiczne podziały między językiem a rzeczywistością oraz między deskrypcją przedmiotu a samym przedmiotem; pojęcie referencji; ukierunkowanie poznania na jego przedmiot. Prof. dr Josef Mitterer wykłada filozofię na Uniwersytecie w Klagenfurcie. Kilka jego książek ukazało się w polskim tłumaczeniu. Prof. Dr. Josef Mitterer Workshop: Wahrheit, Referenz, Kontingenz Vortrag: Wahrheit und Referenz. Bemerkungen zur Richtung des Denkens Workshop: Wahrheit, Referenz, Kontingenz Ist Philosophie mehr als eine Argumentationstechnik? Ist die dichotomische Unterscheidung zwischen Sprache und Realität eine notwendige Voraussetzung für rationale Diskurse? Welche Rolle spielt die Idee der Referenz? Ist Philosophieren ohne Suche nach Wahrheit möglich? Ist Kontingenz unvermeidlich? Vortrag: Wahrheit und Referenz. Bemerkungen zur Richtung des Denkens Eine erfolgreiche Suche nach Wahrheit und Erkenntnis setzt voraus: Dichotomische Unterscheidungen zwischen Sprache und Realität, Beschreibung und Objekt, die Idee der Referenz, die Richtung der Erkenntnis auf das Objekt der Erkenntnis. Prof. Dr. Josef Mitterer lehrt Philosophie an der Universität Klagenfurt. Etliche seiner Bücher sind auch in polnischer Übersetzung erschienen. 11/ (pt./fr.) 15:00-17:30 warsztaty/ Workshop 18:00 wykład/vortrag Austriackie Forum Kultury/ Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po angielsku / englisch 31

32 15/04 Radek Knapp czyta ze swojej książki Podroż do Kalina Tłumaczenie: Anna Makowiecka-Siudut Partner: Wyd. Sonia Draga, 2014 Radek Knapp liest aus Reise nach Kalino Übersetzung: Anna Makowiecka-Siudut Partner: Verlag Sonia Draga, (wt./di.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po polsku / polnisch Radek Knapp prezentuje swoja najnowszą książkę w - jak sam mówi - swoim ulubionym instytucie. Pisarz (ur w Warszawie) mieszka i pisze w Wiedniu oraz pod Warszawą. Jego powieść Lekcje Pana Kuki należy do największych longsellerów w historii rynku wydawniczego. Radek Knapp präsentiert sein neuestes Buch in - wie er selbst sagt - seinem Lieblingsinstitut. Der Autor wurde 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman Herrn Kukas Empfehlungen gehört zu den erfolgreichsten Longsellern der Verlagsgeschichte. 32

33 15,16/04 Prezentacja książek: Alexander Lernet-Holenia Germania - tomik wierszy Hrabia Luna - powieść Przedstawia tłumacz: Ryszard Wojnakowski Partner: Wydawnictwo ATUT Alexander Lernet-Holenia ( ) należy do najważniejszych pisarzy austriackich XX wieku. Jego opowiadania i nowele zebrane w tomie Mona Liza zostały w roku 1967 przełożone na j. polski i w międzyczasie niemal całkowicie popadły w zapomnienie. W 2002 ukazała się w Polsce powieść Mars w znaku Barana. Tom wierszy Germania (2012) i mistrzowska powieść Hrabia Luna (2013) dopełniają polski obraz twórczości pisarza. Buchpräsentation: Alexander Lernet-Holenia Den Gedichtband Germanien und den Roman Der Graf Luna präsentiert der Übersetzer: Ryszard Wojnakowski Partner: Verlag ATUT Alexander Lernet-Holenia ( ) gehört zu den bedeutenden österreichischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen und Novellen, zusammengefasst im Band Mona Lisa, wurden 1967 ins Polnische übersetzt, sind aber inzwischen beinahe in Vergessenheit geraten erschien sein Roman Mars im Widder. Der von Ryszard Wojnakowski zusammengestellte Gedichtband Germanien (2012) und der meisterhafte Roman Der Graf Luna (2013) runden das Bild des Schriftstellers in Polen ab (wt./di.), 13:30 WBP w Opolu - Biblioteka Austriacka Pl. Piłsudskiego 5, Opole (śr. / Mi.), 11:30 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej Pl. Nankiera 15, Wrocław Wszędzie wstęp wolny / überall Eintritt frei Po polsku / polnisch 33

34 23/ (śr./mi.), 19:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Prosimy o zgłoszenie do / Bitte um Anmeldung bis : tel Po polsku / polnisch Cykl seminariów: Literatura Austriacka i psychoanaliza Elias Canetti i psychoanaliza Prowadzenie: Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne), dr hab. Adam Lipszyc (PAN) Tytuły lektur: Auto da fé i Ocalony język (obligatoryjne), Pochodnia w uchu, Gra oczu (fakultatywnie) Po styczniowym spotkaniu poświeconym powieści Auto da fé przyjrzymy się także autobiograficznej prozie Canettiego, zwracając szczególną uwagę na relację bohatera tej prozy z rodzicami i fascynującą kwestię późnego wkroczenia w język niemiecki, którym posługiwali się między sobą jego rodzice, a który miał stać się dla Canettiego językiem twórczości literackiej. Spróbujemy rozważyć złożone związki tej prozy z powieścią Auto da fé. Seminarzyklus: Österreichische Literatur und Psychoanalyse Elias Canetti und Psychoanalyse Leitung: Ewa Modzelewska-Kossowska (Polnische Psychoanalytische Gesellschaft), Dr. Adam Lipszyc (Polnische Akademie der Wissenschaften) Lektüren: Die Blendung und Die gerettete Zunge (obligatorisch), Die Fackel im Ohr, Das Augenspiel (fakultativ) Nachdem im Jänner Die Blendung diskutiert wurde, werden diesmal die autobiografischen Schriften Canettis, aus psychoanalytischer Sicht betrachtet. Besonderes Augenmerk richtet sich auf seine Beziehung zu den Eltern und seinen späten Eintritt in die deutsche Sprache, in der sich seine Eltern verständigten und die später zur Sprache seines Schaffens wurde. Auch die komplexen Zusammenhänge zwischen der autobiografischen Prosa und dem Roman Die Blendung werden untersucht. 34

35 25-26/04 Koncerty zespołu Philipp Jagschitz Trio Philipp Jagschitz - fortepian Matthias Pichler - bas Andreas Pichler - perkusja we współpracy z VI Lublin Jazz Festival Młody, świeży jazz z Austrii. Philipp Jagschitz oraz bracia Andreas i Matthias Pichlerowie wykonują kompozycje własne, dalekie od stereotypów i mainstreamu. Philipp Jagschitz Trio to wyjątkowa formacja jazzowa, która została zaproszona przez Music Information Center Austria oraz austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do udziału w New Austrian Sound of Music, programie adresowanym do szczególnie uzdolnionych młodych muzyków i zespołów. Konzerte des Philipp Jagschitz Trios Philipp Jagschitz - Klavier Matthias Pichler - Bass Andreas Pichler - Drums In Zusammenarbeit mit dem VI. Lublin Jazz Festival Junger frischer Jazz aus Österreich. Philipp Jagschitz und die Brüder Andreas und Matthias Pichler spielen Eigenkompositionen abseits von Klischee und Mainstream. Das Philipp Jagschitz Trio wurde als hervorragende Jazzformation in das von Music Information Center Austria und Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten initiierte Programm New Austrian Sound of Music aufgenommen (pt./fr.), 20:00 Austriackie Forum Kultury Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa (sob./sa.) Centrum Kultury w Lublinie VI Lublin Jazz Festival 35

36 Biblioteki Austriackie w Polsce Österreich-Bibliotheken in Polen Austriackie Forum Kultury w Warszawie sprawuje we współpracy z lokalnymi uniwersytetami lub bibliotekami opiekę nad sześcioma Bibliotekami Austriackimi w Polsce. Oferują one czytelnikom duży wybór literatury pięknej, jak i książek historycznych, filozoficznych i wielu innych. Biblioteki Austriackie organizują własne imprezy kulturalne dotyczące Austrii, takie jak wieczory autorskie, wykłady, koncerty, projekcje filmów i wystawy. Dzięki swojej szerokiej ofercie są atrakcyjnym miejscem spotkań dla osób zainteresowanych Austrią i jej kulturą. Das österreichische Kulturforum Warschau betreut sechs Österreich-Bibliotheken in Polen, in Partnerschaft mit Universitäten oder öffentlichen Bibliotheken. Sie bieten den Lesern und Leserinnen eine große Auswahl an österreichischer Literatur sowie Bücher zu Geschichte, Philosophie und Vieles mehr. Die Österreich-Bibliotheken organisieren auch eigene kulturelle Veranstaltungen zu österreichischen Themen, etwa Lesungen, Vorträge, Musik- Filmabende und Ausstellungen. Mit ihrem umfangreichen Angebot sind sie eine Anlaufstelle für an Österreich und seiner Kultur interessierten Menschen. Österreich-Bibliothek Krakau - Biblioteka Jagiellońska Czytelnia Europejska, Biblioteka Austriacka Al. Mickiewicza Kraków Tel: katalog: (sygnatury zaczynające się od: BJ Austr./ Signatur der österreichischen Bücher mit BJ Austr.) Godziny otwarcia/öffnungszeiten: Mo-Fr/pn-pt: Sa/sob: Österreich-Bibliothek Opole - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Biblioteka Austriacka Plac Piłsudskiego Opole Tel: katalog: php?katid=0&lang=pl_pl Godziny otwarcia/öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr/pn, śr, pt: 10:00-18:00 Di, Do/wt, czw: 10:00-16:00 36

37 Österreich-Bibliothek Poznań - Austriacki Ośrodek Kultury Centrum Egzaminacyjne ÖSD Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Zwierzyniecka Poznań Tel: katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn-pt/mo-fr: sob/sa: Österreich-Bibliothek Przemyśl - Biblioteka Austriacka - NKJO Ul. T. Kościuszki Przemyśl Tel: wew./dw 17; www/katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn, wt, pt/mo, Di, Fr: 12:00-13:30 śr, czw/mi, Do: Österreich-Bibliothek Warschau - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Austriacka Ul. Dobra 56/ Warszawa Tel: katalog: (pod linkiem/unter dem Link: Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek) Godziny otwarcia/öffnungszeiten: wypożyczanie/verleih: pn-pt/mo-fr: 12:00-17:00 tylko na miejscu/nur im Lesesaal: pn-sob/mo-sa: 9:00-21:00; nd/so: 15:00-20:00 Österreich-Bibliothek Wrocław - Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Austriacka Pl. Uniwersytecki Wrocław Tel.: katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn, czw/mo, Do: wt, śr, pt/di, Mi, Fr: sob/sa:

38 Kursy języka niemieckiego/deutsch-sprachkurse Kursy dla dzieci i młodzieży, trening do matury, kursy standardowe dla dorosłych, konwersacje, kursy specjalistyczne, jak również przygotowania do Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego czy Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych - to tylko nieliczne z bogatej oferty kursów w Instytucie Austriackim. Kursy semestralne, przyspieszone wakacyjne bądź intensywne...sprintem, który skutecznie prowadzi do celu w zaledwie 30 godzin lekcyjnych. Uczymy z ponad 40-letnim doświadczeniem, i z przyjemnością... Deutschkurse für Kinder und Jugendliche, Maturatraining, Standardkurse für Erwachsene, Fachsprachenkurse sowie Vorbereitungskurse zum Österreichischen Sprachdiplom und dem Europäischen Wirtschaftsführerschein - das sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kursangebot des Österreich Instituts. Wir stellen uns auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten ein: in Semesterkursen, Ferienkursen oder mit...sprint bringen wir Sie sicher zum Ziel. Wir unterrichten seit über 40 Jahren in Warschau - Tradition verpflichtet. Österreich Institut Warszawa, ul. Zielna 37, Warszawa, tel.: lub ; fax.: ; Österreich Institut Kraków, ul. Basztowa 3, Kraków, tel.: (012) ; Österreich Institut Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, Wrocław, tel.: (071) ; 38 Lektorzy austriaccy/österreichische Lektoren: Na siedmiu uniwersytetach działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną prowadzą lektorki i lektorzy austriaccy. An sieben Universitäten sind österreichische Lektorinnen und Lektoren in Forschung und Lehre tätig. Dr. Margit Eberharter Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 55; Gdańsk tel , wew fax Mag. Julia Miesenböck Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Czapskich 4; Kraków tel ; fax Mag. Kurt Hirtler Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego ul. Sienkiewicza 21; Łódź tel./fax Mag. Marion Rutzendorfer Instytut Germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza al. Niepodległości 4; Poznań tel Mag. Michaela Pölzl Katedra Filologii Germańskiej, UMK Toruń ul. W.Bojarskiego 1; Toruń tel ; fax Dr. Markus Eberharter Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 55; Warszawa Tel./fax Mag. Christian Wimplinger Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15; Wrocław tel , fax

November-Dezember. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. listopad-grudzień

November-Dezember. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. listopad-grudzień November-Dezember 2014 program austriackiego forum kultury w Warszawie listopad-grudzień Zespół Austriackiego Forum Kultury w Warszawie / Das Team des Österreichischen Kulturforums Warschau Martin Meisel

Bardziej szczegółowo

2013 program austriackiego

2013 program austriackiego Januar-Februar 2013 program austriackiego forum kultury w Warszawie styczen-luty Zyczymy Panstwu zdrowego i dostatniego Nowego Roku Zespół Austriackiego Forum Kultury w Warszawie Wir wünschen Ihnen eine

Bardziej szczegółowo

2012 program austriackiego

2012 program austriackiego 2012 program austriackiego forum kultury w Warszawie listopad/ grudzień November/ Dezember Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, informacje w AFK lub na naszej stronie: www.austria.org.pl.

Bardziej szczegółowo

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location Herzlich Willkommen 4 Das Programm 6 Markt der Möglichkeiten

Bardziej szczegółowo

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Vol. 138 (2012) GMO Wystarczy iskra! 1. Internationales KORCZAK-Festival Berlin 12 Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Slawa Ratajczak Korczak,

Bardziej szczegółowo

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Nr 4 (25) Zielona Góra 2008 ISSN 1642-5995 Nr indeksu 370754 Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej Herausgegeben mit finanzieller

Bardziej szczegółowo

2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności

2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności 2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2 Inhaltsverzeichnis Herausgeber: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) Redaktion:

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Marion-Dönhoff-Schule in Mikołajki (Nikolaiken)

Marion-Dönhoff-Schule in Mikołajki (Nikolaiken) Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach Szkoła SukceSu / Die erfolgsschule 1 2 Witamy w naszej szkole! A tak naprawdę w naszych

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G ISSN 2080-4555 Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Pro Libris nr 1(30) 2010 Prace plastyczne wykorzystane w numerze Zbigniew Sejwa Copyright by Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Berlin Warschau Warszawa Berlin

Berlin Warschau Warszawa Berlin Berlin Warschau Warszawa Berlin the place to be. sei offen sei frei sei berlin www.sei.berlin.de More value for your investment. Mit seinem kreativen Potenzial, hochqualifizierten und verfügbaren Fachkräften,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

20 Jahre Schulpartnerschaft Wyszków-Moormerland 20 lat partnerstwa szkół I LO w Wyszkowie i Schule Moormerland

20 Jahre Schulpartnerschaft Wyszków-Moormerland 20 lat partnerstwa szkół I LO w Wyszkowie i Schule Moormerland 20 Jahre Schulpartnerschaft Wyszków-Moormerland 20 lat partnerstwa szkół I LO w Wyszkowie i Schule Moormerland 1 9 9 1-2 0 1 0 / 1 1 Schule Moormerland Theodor Heuss Str.3 26802 Moormerland Tel. 04954-5545

Bardziej szczegółowo

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA

TEATRUM LA CINEMA LA MUSICA LAOPERETIA WROCŁAW Unseres Eckchen beschaftigt sich seit einiger Zeit mit der Metereologie. Wir sind sicherlich keine Niederlassung der meterologischen Warte der Universita!. Unsere Gedanken haben vielmehr einen

Bardziej szczegółowo

Aus der Geschichte Posens Z kart historii Poznania

Aus der Geschichte Posens Z kart historii Poznania Aus der Geschichte Posens Z kart historii Poznania Katedra w Poznaniu Dom von Posen Aus der Geschichte Posens Die Anfänge Posens liegen im 8. Jahrhundert. Der Sage nach geht der Name der Stadt auf eine

Bardziej szczegółowo

FRONTERA CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 OPLA AUTORYZOWANY DEALER

FRONTERA CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 OPLA AUTORYZOWANY DEALER CARCENTER UL. MUCHOBORSKA 7 54424 WROCŁAW TEL. 071/57-67-97, 73-79-75 FRONTERA AUTORYZOWANY DEALER OPLA ZAPRASZA DO SWOJEGO SALONU I SERWISU CODZIENNIE OD 8.00 DO 18.00 KURS PRZYGOTOWAWCZY. dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO Pół wieku działalności ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961 2011 materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej Koszalin Pruszcz Gdański 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Mówić językami Dziesięć rozmów o dwujęzyczności polsko-niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle:

Bardziej szczegółowo

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans-Günter Ottenberg Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans Günter Ottenberg Król i jego przekorny klawesynista Fryderyk II i Karol Filip Emanuel

Bardziej szczegółowo

Berufsbildung. Kształcenie zawodowe 04-05/2013

Berufsbildung. Kształcenie zawodowe 04-05/2013 l Nowe rynki eksportowe dla Niemiec / Neue Exportmärkte für Deutschland l Czego poszukują polscy pracodawcy? / Wonach suchen polnische Arbeitgeber? www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 04-05/2013 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%)

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%) www.wochenblatt.pl Nagrobki Płytki granitowe Schody Blaty Kominki Tarasy LARES: Diese Materialien Nowy punkt: sind lediglich Oddział zum Lesen Vervielfältigung ist Zakład Kamieniarski PPHU Sati 46-073

Bardziej szczegółowo

S Ł AWOMIR SOBCZAK NAPRĘŻENIE III SPANNUNG III

S Ł AWOMIR SOBCZAK NAPRĘŻENIE III SPANNUNG III 1 S Ł AWOMIR SOBCZAK NAPRĘŻENIE III SPANNUNG III Collegium Polonicum w Słubicach od 2012 roku gości u siebie powstającą z darowizn artystów kolekcję sztuki współczesnej. Darowanie prac do kolekcji staje

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji,

Bardziej szczegółowo

1. Lena ist in der Schülervertretung des Gymnasiums:

1. Lena ist in der Schülervertretung des Gymnasiums: WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ETAP SZKOLNY 4 grudnia 2008 Godz. 9.00-10.00.. Imię i nazwisko./50 Ilość punktów ZADANIE I Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu Wir sind

Bardziej szczegółowo

OSKAR ANWEILER. Uroczystoœæ wrêczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

OSKAR ANWEILER. Uroczystoœæ wrêczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Uroczystoœæ wrêczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Feier anläslich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Warschau OSKAR ANWEILER 27 czerwca 2007 roku den 27. Juni

Bardziej szczegółowo

wrocławski miesi no-informacyjny, 17 ICWIEJ'j la

wrocławski miesi no-informacyjny, 17 ICWIEJ'j la wrocławski miesi no-informacyjny, 17 ICWIEJ'j la t WROClAW Ole Metereologie. Das ist ein sicheres Thema. Man/Frau' weib, dab dle Politik gefiihrlich seln kann, ebenso die Frage der zwischenmenschlichen

Bardziej szczegółowo