März-April. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. marzec-kwiecień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "März-April. program austriackiego. forum. kultury. Warszawie. marzec-kwiecień"

Transkrypt

1 März-April 2014 program austriackiego forum kultury w Warszawie marzec-kwiecień

2 Zespół Austriackiego Forum Kultury w Warszawie / Das Team des Österreichischen Kulturforums Warschau Martin Meisel - dyrektor / Direktor tel Ernestine Baig - z-ca dyrektora / Vizedirektorin tel dr Agnieszka Borkiewicz - literatura, stypendia / Literatur und Stipendien tel Andrea Brzoza - muzyka / Musik tel Gerald Eidherr - kanclerz, finanse i sprawy administracyjne / Kanzler, Finanzen und Administration tel Jacek Malinowski - sztuki wizualne, galeria austriackiego forum kultury, opracowanie graficzne programu / bildende Kunst, Betreuung der Galerie am Kulturforum, grafische Gestaltung des Programmes tel Natalia Wawrzewska - asystentka dyrektora / Assistentin des Direktors tel Jolanta Żukowska - asystentka forum / Assistentin des Forums tel Kontakt: ul. Próżna 7/9, Warszawa skr. poczt Warszawa tel , fax

3 März-April 2014 program austriackiego forum kultury w Warszawie WSTĘP/VORWORT 2 MARZEC/MÄRZ 4 KWIECIEŃ/APRIL 22 BIBLIOTEKI/BIBLIOTHEKEN 34 KURSY, LEKTORZY/ KURSE, LEKTOREN 36 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, informacje w AFK lub na naszej stronie: Die Veranstalter behalten sich das Recht auf Änderungen im Programm vor, Informationen im ÖKF oder auf unserer Homepage: marzec-kwiecień

4 WSTĘP Szanowni Państwo! Drodzy przyjaciele Austriackiego Forum Kultury w Warszawie! Z początkiem wiosny odświeżyliśmy nasz program, redukując nieco jego objętość i jednocześnie dodając więcej treści. Chcemy także zaktualizować naszą stronę internetową oraz stronę na Facebooku i cieszylibyśmy się, gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi obserwacjami, uwagami i propozycjami dotyczącymi naszego dotychczasowego funkcjonowania w Internecie. Prosimy kierować je na adres: warschau Wiosnę rozpoczynamy ciekawym i wielowątkowym programem, z którego pozwolę sobie przedstawić kilka imprez: Po prezentacji Food/Design/Humanity Sonji Stummerer i Martina Hablesreitera na Łódź Design Festival i po wystawie Kwestia smaku w Galerii AFK w grudniu, zamykamy trylogię na ten temat realizowanym w Poznaniu projektem Cooking performance w wykonaniu austriackiej grupy artystycznej Alien Productions. Setna rocznica wybuchu I wojny światowej, prakatastrofy XX wieku, będzie okazją do naświetlenia podczas dwudniowego sympozjum perspektyw kulturowych i aspektów historyczno-filozoficznych, które istotne są także dla dzisiejszej Europy. Koncert solowy Martina Mallauna pod względem muzycznym zapowiada się niezwykle obiecująco - program, w którym cytrzysta zaprezentuje swój instrument, obejmuje okres od baroku do awangardy. Zawsze będzie mi miło móc powitać Państwa w Austriackim Forum Kultury w Warszawie przy ul. Próżnej 7/9. Martin Meisel 4

5 VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Freunde des Österreichischen Kulturforums Warschau! Zu Frühlingsbeginn haben wir unser Programmheft aufgefrischt und im Umfang etwas reduziert um dafür umso mehr Inhalt anzubieten. Wir werden auch die homepage und unseren facebook-auftritt aktualisieren und freuen uns über Ihre Anmerkungen, Kritik und Vorschläge zu unserem bisherigen Internetauftritt, die Sie an warschau richten Können. Wir starten in den Frühling mit einem spannenden und bunten Programm, aus dem ich einige Veranstaltungen herausgreifen darf: Nach der Präsentation Food/Design/Menschheit von Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter beim Lodz Design Festival und der Ausstellung Geschmackssache im Dezember in der Galerie des Kulturforums schließen wir mit der Performance Die wohltemporierte Küche der österreichischen Künstlergruppe Alien Productions in Poznań unsere Trilogie zu diesem Thema. Der hundertste Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, gibt uns Anlass in einem zweitägigen Symposium die, auch für das heutige Europa sehr relevanten, kulturellen Perspektiven und geschichtsphilosophischen Aspekte zu beleuchten. Das Solokonzert von Martin Mallaun verspricht musikalisch äußerst interessant zu werden - von Barock bis Avantgarde spannt sich das Programm, mit dem der Zitherspieler sein Instrument präsentieren wird. Ich freue mich immer Sie im österreichischen Kulturforum Warschau, ul. Próżna 7/9 begrüßen zu dürfen. Martin Meisel 5

6 marzec/märz Wykład Belli Szwarcman- Czarnoty/Vortrag Bella Szwarcman-Czarnota (NAUKA / WISSENSCHAFT) Wykłady / Vorträge Dr. Inge Gleichauf (LITERATURA / LITERATUR) Prezentacja książki / Buchpräsentation Rudolf Kassner (NAUKA / WISSENSCHAFT) Otwarcie wystawy/ Ausstellungseröffnung Minimum/Maximum (GALERIA / GALERIE) 08, Czytanie w ciemności Głodne dziecko / Lesung im Dunkeln Eiskind (TEATR / THEATER) 10, 11, Wieczór pieśni Pieśń duszy / Liederabend Lied der Seele (MUZYKA/MUSIK) Warsztaty i prezentacja Harmonie & hałasy / Workshop und Präsentation Harmonie & Geräusche (MUZYKA/MUSIK) Otwarcie wystawy Czas przed rokiem 1914 / Ausstellungseröffnung Die Zeit vor 1914 (NAUKA / WISSENSCHAFT) 13, Sympozjum I Wojna Światowa przełomem epokowym / Symposium Der 1. Weltkrieg als Epochenschwelle (NAUKA / WISSENSCHAFT) 19, Dni Austrii / Österreich-Tage Katowice (INNE / ANDERE) Prezentacja kwartalnika/ Präsentation der Zeitschrift Cwiszn (INNE / ANDERE) 20, 26, Spektakl Cienie. Eurydyka mówi / Theaterstück Schatten. Eurydike sagt (TEATR / THEATER) Otwarcie wystawy Spójrz na mnie / Ausstellungseröffnung Look at me (GALERIA / GALERIE) 21, Prezentacja / Präsentation Ars Eletronica Animation Festival 2013 (FILM) Czytanie sceniczne Sztuki Podróż do Ohio / Szenische Lesung des Stücks Ohio? Wieso?! (TEATR / THEATER)

7 marzec/märz

8 4/03, 8/ (wt./di.), 18: (wt./di.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa po polsku / polnisch Wykłady Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu Kobiety żydowskie Marzec: Kobiety z Ksiąg Królewskich a proroctwo Huldy Kwiecień: Noemi i Rut, czyli historia powtórzona We współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie Marzec: Księgi Królewskie obfitują w postaci kobiet. Wymienione z imienia, jak również bezimienne, skłaniają do podjęcia problemu władzy kobiet - duchowej i całkowicie ziemskiej. Kwiecień: Pod koniec Księgi Rut czytamy: Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski (4,11). Czy historia Noemi i Rut miałaby być prostym odwzorowaniem historii Racheli i Lei czy też polemiką z tekstem z Księgi Rodzaju? Vortragsreihe von Bella Szwarcman - Czarnota Jüdische Frauen März: Frauen in den Büchern der Könige und die Wahrsagung Huldas April: Naomi und Ruth oder die Wiederholung der Geschichte In Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Warschau März: In den Büchern der Könige kommen viele Frauengestalten vor. Die mit Namen genannten und die Namenlosen laden zur Analyse der Frage nach der Macht der Frauen ein. April: Am Ende des Buches Ruth lesen wir: Der Herr gebe, dass die Frau, die Dein Haus betritt, wie Rachel und Lea wäre, die gemeinsam das Haus Israel errichteten (4,11). Sollte die Geschichte Naomis und Ruths eine einfache Wiederholung jener Rachels und Leas sein oder eine Polemik mit dem Text im Buche Moses?

9 5, 6/03 Wieczór autorski. Ingeborg Gleichauf opowie o ksiażce: Ingeborg Bachmann i Max Frisch. Miłość między intymnością a publicznością Piper Verlag 2013 Lesung und Gespräch. Ingeborg Gleichauf spricht über das Buch: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Öffentlichkeit Piper Verlag 2013 Ingeborg Bachmann i Max Frisch byli w latach parą. Frisch przyznaje: Źle znieśliśmy koniec. Oboje. Ingeborg Gleichauf przygląda się temu związkowi zarówno z osobistym jak i naukowym zainteresowaniem. Studiowała filozofię i germanistykę. Obroniła doktorat o Ingeborg Bachmann. Napisała m. in. biografie Maxa Frischa, Hanny Arendt i Simone de Beauvoir. Mieszka we Fryburgu. Die beiden ungleichen Schriftsteller Ingeborg Bachmann und Max Frisch waren zwischen 1958 und 1962 ein Liebespaar. Frisch gestand selbstkritisch: Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht. Ingeborg Gleichauf betrachtet die Beziehung sowohl aus persönlichem als auch aus wissenschaftlichem Interesse. Sie studierte Philosophie und Germanistik und promovierte über Ingeborg Bachmann. Sie verfasste u. a. Biografien von Max Frisch, Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Sie lebt in Freiburg (śr./mi.), 12:00 Uniwersytet Rzeszowski Al. Tadeusza Rejtana 16, Rzeszów (czw./do.), 16:45 Biblioteka Austriacka Österreich-Bibliothek Krakau Al. Mickiewicza 22, Kraków Po niemiecku / deutsch 9

10 10 6/ (czw./do.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Prezentacja książki Rudolf Kassner: Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem: Zarys fizjonomiki uniwersalnej (wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2013) Przekład i wstęp: Sławomir Leśniak O książce rozmawiają: dr hab. Anna Wołkowicz (UW), dr hab. Sławomir Leśniak (UG) i dr hab. Adam Lipszyc (PAN) Książka austriackiego filozofa kultury Rudolfa Kassnera ( ) Liczba i oblicze (1919) przedstawia się czytelnikowi jako tekst, który właściwie w o- góle nie istnieje i który czytelnik wynajduje dopiero w lekturze. Istnieje on tylko wtedy, kiedy matematyka i poezja, przyrodoznawczo-techniczna abstrakcja i artystyczna wyobraźnia nie jawią się jako sobie przeciwstawne, lecz kiedy kryją w sobie sprzeczność i konflikt. W ten sposób nie dokonuje abstrakcyjnych rozróżnień, lecz pozwala matematyce i poezji dojść do słowa. Buchpräsentation Rudolf Kassner: Zahl und Gesicht Nebst einer Einleitung: Der Umriss einer universalen Physiognomik (Verlag słowo/obraz terytoria 2013) Übersetzung und Vorwort: Sławomir Leśniak Über das Buch sprechen: Dr. Anna Wołkowicz (Universität Warschau), Dr. Sławomir Leśniak (Universität Danzig) und Dr. Adam Lipszyc (Polnische Akademie der Wissenschaften) Mit dem Buch des österreichischen Kulturphilosophen und Schriftstellers Rudolf Kassner ( ), Zahl und Gesicht (1919) wird dem Leser ein Text geboten, den es eigentlich nicht gibt und der erst vom Leser während der Lektüre gefunden wird. Es gibt ihn nur dann, wenn Mathematik und Poesie, naturwissenschaftlich-technische Abstraktion und künstlerische Phantasie nicht Gegensätze sind, sondern Widerspruch und Konflikt in sich bergen. So lässt der Text Mathematik und Poesie zu Wort kommen.

11 Minimum/Maximum - wystawa prac: Lotte Lyon i Tomka Barana Kurator: Jacek Malinowski we współpracy z Galerią Le Guern w Warszawie Rzeźbiarkę Lotte Lyon i malarza Tomka Barana łączy minimalistyczne podejście do formy i maksymalizacja napięcia. Fotografie Lyon redefiniują nierealną przestrzeń i wraz z abstrakcyjnym malarstwem Barana, opowiadają historię o architekturze poddawanej przekształceniom. Lotte skaluje tę architekturę tak, by nie spełniała oczywistych funkcji. Tomek precyzyjnie pokrywa świat ftalowymi powłokami płócien, pozostawiając sugestię, że coś, co się pod nimi kryje, ma ochotę przedostać się do światła. Minimum/Maximum - Ausstellung der Werke: Lotte Lyons und Tomek Barans Kurator: Jacek Malinowski In Zusammenarbeit mit der Galerie Le Guern in Warschau Die Bildhauerin Lotte Lyon und der Maler Tomek Baran verbindet der minimalistische Zugang zur Form und die Maximierung der Spannung. Lyons Fotos definieren einen irrealen Raum neu und erzählen zusammen mit der abstrakten Malerei Barans von einer veränderten Architektur. Sie gibt der Architektur funktionslose Maße. Er bedeckt die Welt präzise mit Farbschichten, die suggerieren, dass das, was sich darunter befindet, ans Licht drängt. 7/ (pt./fr.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Wystawa czynna do / zu sehen bis

12 8, 9/03 Czytanie w ciemności Elisabeth Vera Rathenböck: Głodne dziecko Tłumaczenie: Karolina Bikont Reżyseria: Andrzej Ficowski Produkcja: Stowarzyszenie Rita Baum Lesung im Dunkeln Elisabeth Vera Rathenböck: Eiskind Übersetzung: Karolina Bikont Regie: Andrzej Ficowski Produktion: Verein Rita Baum (sob./sa.), 19: (Nd./So.), 17:00 CK Agora, ul. Serbska 5, Wrocław Po polsku / polnisch Dramat Głodne dziecko opowiada o problemie anoreksji i bulimii wśród dziewcząt. Choroby te nie są już uważane za skutek uboczny kultu szczupłej sylwetki. Przyczyn szuka się w najbliższym otoczeniu, w relacjach rodzinnych. Po czytaniu odbędzie sie dyskusja zorganizowana we współpracy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania z udziałem terapeuty oraz osób doświadczonych przez te choroby. Elisabeth Vera Rathenböck (ur. 1966) - austriacka pisarka i dziennikarka. Das Drama Eiskind handelt von Magersucht und Bulimie bei jungen Mädchen. Die Krankheiten gelten nicht mehr alleine als Nebenwirkung des Schlankheitskults. Ihre Ursachen werden in der nächsten Umgebung, in den Familienbeziehungen, gesucht. Nach der Lesung findet eine Diskussion in Zusammenarbeit mit dem Polnischen Zentrum für Essstörungen statt, an der sich Betroffene und ein Therapeut beteiligen. Elisabeth Vera Rathenböck (geb. 1966) - österreichische Schriftstellerin und Journalistin. 12

13 10,11,14/03 Pieśń duszy Wybór pieśni Franciszka Schuberta, Hugo Wolfa i Atosa Banlaky ego wykonują: Paul Schweinester - tenor Lech Napierała - fortepian Paul Schweinester, do niedawna solista wiedeńskiej Volksoper, obecnie występuje gościnnie w takich teatrach operowych, jak Staatstheater (Monachium), Royal Opera House (Londyn) czy Opéra National (Paryż). Lech Napierała specjalizuje się w wykonawstwie muzyki kameralnej, w tym pieśni. Występował w tak znakomitych salach koncertowych, jak wiedeńskie Musikverein, Konzerthaus, czy berlińska Filharmonia. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie. Lied der Seele Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf und Atos Banlaky interpretiert von: Paul Schweinester - Tenor Lech Napierała - Klavier Der junge österreichische Tenor, Paul Schweinester war zuletzt Solist der Wiener Volksoper, derzeit gastiert er am Staatstheater München, dem Royal Opera House in London und an der Opéra National in Paris, er widmet sich aber auch dem Lied. Lech Napierała tritt sowohl als Solist als auch als Kammermusiker und Liedbegleiter auf. Er lebt in Wien, wo er Klavier-Vokalbegleitung bei Prof. David Lutz studiert hat. Ab Oktober 2013 unterrichtet er Kammermusik und Liedbegleitung an der Musikakademie Krakau (pon./mo.), 18:00 Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław (wt./di.), 19:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa (pt./fr.), 19:30 Filharmonia im. K. Szymanowskiego ul. Zwierzyniecka 1, Kraków Bilety / Eintrittskarten 13

14 11/ (wt./di.), 13:30 Szkoły Stowarzyszenia Kultury i Edukacji (Liceum Ogólnokształcące nr 50, Gimnazjum nr 5) ul. Foksal 11, Warszawa Warsztaty i koncert z cyklu Harmonie i hałasy - spotkania z nową muzyką poświęcone muzyce Arnolda Schönberga Warsztaty prowadzą: Sławomir Wojciechowski (kompozytor), Krzysztof Kwiatkowski (autor koncepcji programu), Anna Kwiatkowska (skrzypce) oraz muzycy: Joanna Gatniejewska (flet), Krystyna Sakowska (klarnet), Joanna Opalińska (fortepian), Mikołaj Pałosz (wiolonczela) Warsztaty wokół twórczości ojca-założyciela nowej muzyki przybliżą jego dzieło na dwa sposoby: młodzież będzie miała okazję dyrygować żywym zespołem wykonującym fragmenty jego Symfonii kameralnej op. 9 oraz stworzyć własną kompozycję wokalną z wykorzystaniem środków wyrazu użytych po raz pierwszy w Pierrot Lunaire - słynnym arcydziele Arnolda Schönberga. Prezentacja obejmie również wykonanie całej Symfonii kameralnej przez zespół złożony z artystów specjalizujących się w muzyce współczesnej. Konzert und Präsentation zur Musik Arnold Schönbergs im Rahmen der Workshop-Reihe Harmonie und Geräusche - Begegnung mit Neuer Musik Workshop geleitet von: Sławomir Wojciechowski (Komponist), Krzysztof Kwiatkowski (Konzept), Anna Kwiatkowska (Violine) sowie den MusikerInnen: Joanna Gatniejewska (Flöte), Krystyna Sakowska (Klarinette), Joanna Opalińska (Klavier), Mikołaj Pałosz (Violoncello) Der Workshop zum Werk des Gründervaters der neuen Musik bringt den Jugendlichen dieses auf zweierlei Arten näher: die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben ein echtes Ensemble bei der Aufführung von Fragmenten der Kammersinfonie op. 9 zu dirigieren und ein Vokalwerk auf der Basis der bei Pierrot Lunaire zum ersten Mal eingesetzten Ausdrucksmittel zu komponieren. Anlässlich der Präsentation wird auch die ganze Kammersinfonie durch ein Ensemble von Spezialisten der neuen Musik aufgeführt. 14

15 13/03, 8/04 Otwarcie wystawy Gorączkowa cisza przed burzą - Czas przed rokiem 1914 W latach przed 1914 rozgrywano i raz jeszcze przetestowano wszystkie wady i zalety nowej Europy: sprawdzano, na ile wytrzymałe są tradycyjne granice: artystyczne, osobiste i społeczne, krytycznej analizie poddawano fundamenty moralne i teoretyczne oraz wypróbowywano nowe możliwości techniczne w budownictwie miejskim i w medycynie - wszystko to w jednym mieście, w którym jednego dnia mogło minąć sto lat, jak już po I wojnie światowej nieco nostalgicznie powiedział o Wiedniu Robert Musil. Ausstellungseröffnung Bewegte Ruhe vor dem Sturm - Die Zeit vor 1914 In den Jahren vor 1914 wurden alle Vor- und Nachteile des alten und des neuen Europas gegeneinander ausgespielt: Überbrachte künstlerische, persönliche und soziale Grenzen wurden auf ihre Tauglichkeit getestet, moralische und theoretische Fundamente überdacht und neue technische Möglichkeiten in Städtebau und Medizin erprobt - alles gleichzeitig in einer Stadt, in der man an einem Tag hundert Jahre zurücklegen konnte, wie Robert Musil nach dem Ersten Weltkrieg rückblickend über Wien feststellte (czw./do.), 18:00 Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, Warszawa Wystawa czynna do / zu sehen bis (wt./di.), 18:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna Mała Galeria ul. Piastowska 18, Opole Wystawa czynna do / zu sehen bis

16 13, 14/ (czw./do.), 09:00-17: (pt./fr.), 09:00-18:30 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Po niemiecku / deutsch Międzynarodowe Sympozjum Pierwsza Wojna Światowa przełomem epokowym w literaturze i kulturze współnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego I Wojna Światowa, która rozpoczęła się przed stu laty, była dla Europy wydarzeniem epokowym. Na ten czas przypadają zarówno Czarny kwadrat Malewicza i ready mades Duchampa, jak i setki tysięcy zabitych i polityczne przemiany, które wywarły wpływ na cały XX wiek. Sympozjum poświęcone jest konsekwencjom tego okresu dla kultury. Dwa dni dyskutować będziemy zagadnienia teatru, płci i literatury w czasie wojny oraz rozważać perspektywy historyczno-filozoficzne. Program na stronie Internationales Symposium Der Erste Weltkrieg als Epochenschwelle in Literatur und Kultur zusammen mit dem Institut für Germanistik der Universität Warschau Der 1. Weltkrieg begann vor 100 Jahren und war ein Epochenbruch für Europa. Malewitsch s Schwarzes Quadrat und Duchamps Original fallen in diese Zeit ebenso wie hunderttausende Tote und politische Veränderungen deren Auswirkungen das ganze 20. Jahrhundert beeinflussten. Das Symposium beleuchtet die Konsequenzen in der kulturellen Entwicklung. An 2 Tagen untersuchen wir Kriegsschauplätze, Geschlechter und Buch im Krieg sowie geschichtsphilosophische Perspektiven. Detailliertes Programm auf 16

17 19,20/03 I Dni Austrii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Organizacja: Instytut Germanistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Programm der vom Germanistischen Institut der Schlesischen Universität Katowice organisierten ersten Österreich-Tage: godz : Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: dr Miodek Little Amadeus godz. 12:00: Konkurs dla uczniów Kultura Austrii godz. 11:00: Koncert godz : dr Machaj, Instytut Miesesa w Warszawie Szkoła austriacka jako nauka o wolności * godz : dr Rydel (UP Kraków) Galicja * godz : dr Dahlmanns (UŚ): Karl Popper dla filologów godz. 15:30: dr Mazurkiewicz (UŚ): H. C. Artmann *po polsku Uhr: Werkstatt für DeutschlehrerInnen von Dr. Miodek Little Amadeus 12:00 Uhr: Wettbewerb für SchülerInnen Kulturland Österreich :00: Konzert 11.30: Dr. Machaj vom Mieses-Institut Warschau: Die österreichische Schule, als Wissenschaft von der Freiheit * 13.00: Dr. Rydel (UP Kraków) Galizien * 14.30: Dr. Dahlmanns (UŚ): Karl Popper für Philologen 15:30: Dr. Mazurkiewicz (UŚ): H. C. Artmann *auf Polnisch (śr.-czw./mi.-do.) Centrum Neofilologiczne, Sala Rady Wydziału, ul. Grota-Roweckiego 4 Sosnowiec Wstęp wolny Po niemiecku i po polsku deutsch und polnisch 17

18 20/ (czw./do.), 18:00 Austriackie Forum Kultury Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po polsku / polnisch Prezentacja numeru kwartalnika Cwiszn W spotkaniu udział wezmą: dr Joanna Lisek (UWr.), Bella Szwarcman Czarnota (Midrasz), Ania Szyba (Cwiszn) Prowadzenie: Anna Geller (Cwiszn) Zaprezentowany numer kwartalnika Cwiszn poświęcony jest szkolnictwu żydowskiemu. Ten ważny temat od początków XX wieku wzbudzał wiele dyskusji. Już w latach dwudziestych XX wieku istniała w Polsce siatka prężnie działających prywatnych szkół żydowskich. Porozmawiamy o ich sytuacji, przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w edukacji żydowskiej tuż po wojnie, oraz zastanowimy się nad tym, na czym polega dziś żydowskość szkolnictwa. Präsentation der Zeitschrift Cwiszn Am Gespräch nehmen teil: Dr. Joanna Lisek (UWr.), Bella Szwarcman Czarnota (Midrasz), Ania Szyba (Cwiszn) Moderatorin: Anna Geller (Cwiszn) Die neue Ausgabe der Zeitschrift Cwiszn befasst sich mit dem jüdischen Schulwesen. Dieses wichtige Thema rief seit Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Diskussionen hervor. Bereits in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts gab es in Polen ein Netz gut funktionierender jüdischer Privatschulen. Das Gespräch wird sich um diese, um die jüdische Erziehung in den Nachkriegsjahren und auch darum drehen, was heute jüdisch im Schulwesen bedeutet. 18

19 Spektakl Mai Kleczewskiej i Łukasza Chotkowskiego w oparciu o najnowszy tekst Elfriede Jelinek Cienie. Eurydyka mówi Premiera na 35. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej Spektakl przygotowany przez: Teatr IMKA (Warszawa), Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz) i Teatr Muzyczny Capitol (Wrocław) Elfriede Jelinek zdekonstruuje mit o Orfeuszu i Eurydyce, jako bezwolnie kochającej kobiecie. W micie nikt Eurydyki nie pyta, czy chce ożyć. U Jelinek może wyrazić swoją wolę: powiedzieć nie. Spektakl będzie fuzją muzyki i teatru. Elfriede Jelinek na prośbę reżyserki nagrała fragmenty swojego tekstu, które zostaną wykorzystane w spektaklu. Spektakl współtworzy Katarzyna Nosowska, wokalistka grupa Hej, która specjalnie z myślą o spektaklu napisała kilka piosenek inspirowanych tekstem Jelinek. Premiere eines Theaterstück von Maja Kleczewska und Łukasz Chotkowski nach dem neuesten Stück von Elfriede Jelinek Schatten. Eurydike sagt Das Stück wurde erarbeitet von: Teatr IMKA Warschau, Teatr Polski in Bydgoszcz und Musiktheater Capitol in Wrocław Jelinek dekonstruiert den Mythos von Orpheus und Eurydike, seiner ergeben Liebenden. Im Mythos fragt Eurydike niemand ob sie wieder leben möchte. Bei Jelinek hat sie ihren Willen: sie kann nein sagen. Das Stück ist eine Fusion aus Musik und Theater. Elfriede Jelinek nahm auf Wunsch der Regisseurin Fragmente ihres Textes auf Tonband auf, die im Stück verwendet werden. Katarzyna Nosowska, Vokalistin der Gruppe Hej, schrieb extra für das Stück einige von Jelinek inspirierte Lieder. 20,26,27/ (czw./do.) Teatr Muzyczny Capitol, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67 Wrocław 26, (śr-czw./mi.-do.) Teatr Polski, Al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz Bilety/Eintrittskarten. Po polsku/polnisch 19

20 21/ (pt./fr.), 19:00 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, Toruń Wystawa czynna do / zu sehen bis: Otwarcie wystawy Spójrz na mnie (taka piękna, taka zabawna) Artystki: Anita Frech i Jakob Lena Knebl Kuratorka: Pia Jardí Wystawa jest prezentacją fotografii dwóch artystek austriackich, Anity Frech (St. Pölten, 1973) oraz Jakoba Leny Knebl (Wiedeń, 1970). Obydwie wykorzystują w pracy własne ciało oraz jego opakowanie, tworząc z nich scenerię swoich przedstawień. Na tej wystawie ich dokonania zostały zaprezentowane z nowej perspektywy. Twórczość artystek odczytano jako przejaw oraz artystyczne studium społecznego i kulturowego zjawiska, które zdominowało współczesną kulturę materializmu i konsumpcjonizmu - mody. Ausstellungseröffnung Look at me (so beautiful, so fun) Künstlerinnen: Anita Frech und Jakob Lena Knebl Kuratorin: Pia Jardí Die Ausstellung zeigt Fotos der beiden Künstlerinnen, Anita Frech (St. Pölten, 1973) und Jakob Lena Knebl (Wien, 1970). Beide verwenden in ihren Arbeite den eigenen Körper und seine Umhüllung als Bühnenbild ihrer Performances. Die Ausstellung zeigt ihre Arbeiten aus neuer Perspektive. Ihre Schöpfungen werden als künstlerisches Studium eines gesellschaftlichen und kulturellen Bereichs interpretiert, der die zeitgenössische materialistische Konsumkultur dominiert - die Mode. 20

21 21,22/03 Prezentacja Ars Elecronica Animation Festival 2013 (Linz) na Festiwalu Sztuki Digitalnej Odbywający się od ponad 30 lat festiwal Ars Electronica prezentuje i wspiera sztukę związaną z elektroniką, nowymi mediami i zagadnieniami społecznymi. Prezentacja Ars Elecronica Animation Festival 2013 jest wyborem prac nadesłanych w kategoriach animacji komputerowej/filmu/vfx na konkurs Ars Electronica Wybór tych prac będzie można zobaczyć na festiwalu w Szczecinie. Präsentation Ars Elecronica Animation Festival 2013 (Linz) Beim Festival Digitaler Kunst Das seit über 30 Jahren in Linz stattfindende Festival Ars Electronica präsentiert und fördert Kunst in Verbindung mit digitaler Technik, neuen Medien und gesellschaftlichen Fragestellungen. Das Ars Electronica Animation Festival ist eine Auswahl aus den Einreichungen der Kategorien Computer Animation / Film / VFX des Prix Ars Electronica Ein Querschnitt aus dieser breiten Palette wird beim Festival in Szczecin zu sehen sein (pt.-sob./fr.-sa.) Klub 13 muz Plac Żołnierza Polskiego 2 Szczecin 21

22 31/ (pon./mo.), 19:00 Teatr Konsekwentny Rynek Nowego Miasta 5/7 Warszawa Po polsku / polnisch Czytanie sceniczne sztuki Gabriela Barylli ego Podróż do Ohio Tłumaczenie: Marek Szalsza Reżyseria: Karolina Kirsz Gabriel Barylli jest obecnie jednym z najpopularniejszych pisarzy, reżyserów i aktorów niemieckiego obszaru językowego. Kilka jego sztuk było już wystawianych w Polsce. W nowym dramacie społeczno obyczajowym Podróż do Ohio autor analizuje liczne skazane na porażkę modele relacji damsko-męskich i pułapki współczesnych związków. Operuje przy tym zręcznie stereotypami. Szenische Lesung des Stücks Gabriel Baryllis Ohio? Wieso?! Übersetzung: Marek Szalsza Regie: Karolina Kirsz Gabriel Barylli ist gegenwärtig einer der erfolgreichsten Autoren, Regisseure und Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Einige seiner Stücke waren bereits auf polnischen Bühnen zu sehen. In seinem neuen Gesellschaftsstück Ohio - Wieso?! durchleuchtet der Autor sämtliche zum Scheitern verurteilte Beziehungsmodelle zwischen Mann und Frau und die Sackgassen heutiger Beziehungen. Dabei spielt er gekonnt mit Klischees. 22

23 COSI FAN TUTTE W. A. Mozart Kierownictwo muzyczne / musikalische Leitung: Friedrich Haider Premiera / Premiere: , 19:00 kolejne spektakle / weitere Aufführungen: ,17:00 / , 19:00 Opera Bałtycka Aleja Zwycięstwa 15, Gdańsk Miło nam poinformować, że austriacki dyrygent Friedrich Haider objął kierownictwo muzyczne premiery oraz dwóch dalszych wykonań opery Mozarta Cosi fan tutte w reżyserii Marka Weissa w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Wir freuen uns, dass der österreichische Dirigent Friedrich Haider die Premiere sowie die zwei Folgeaufführungen der von Marek Weiss inszenierten Mozart-Oper Cosi fan tutte in der Baltischen Oper in Gdansk dirigieren wird.

24 kwiecień/april Recital Martin Mallaun - cytra/ Solorecital Martin Mallaun - Zither (MUZYKA/MUSIK) Wykład/Vortrag Prof. Elisabeth Holzleithner (INNE/ANDERE) 07, 08, 09, Spotkania autorskie / Lesungen Simon Deckert (LITERATURA/LITERATUR) ALIEN PRODUCTION Cooking performance / Die wohltemperierte Küche (TEATR /THEATER) Wykład Belli Szwarcman- Czarnoty/Vortrag Bella Szwarcman-Czarnota (NAUKA /WISSENSCHAFT) Otwarcie wystawy Czas przed rokiem 1914 / Ausstellungseröffnung Die Zeit vor 1914 (NAUKA / WISSENSCHAFT) Koncert zespołu / Konzert der Gruppe Radian (MUZYKA/MUSIK) Warsztaty i wykład/ Workshop und Vortrag Prof. Josef Mitterer (NAUKA /WISSENSCHAFT) Spotkanie autorskie/ Lesung Radek Knapp (LITERATURA/LITERATUR) 15, Alexander Lernet-Holenia - prezentacja książek / Buchpräsentation (LITERATURA /LITERATUR) Cykl seminariów - Literatura Austriacka i psychoanaliza Elias Canetti i psychoanaliza /Seminarzyklus - Österreichische Literatur und Psychoanalyse Elias Canetti und Psychoanalyse (LITERATURA/LITERATUR) 25, Koncerty/Konzerte: Philipp Jagschitz Trio (MUZYKA/MUSIK)

25 kwiecień/april

26 2/ (śr./mi.), 19:30 Austriackie Forum Kultury/ Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Recital Martin Mallaun - cytra W programie utwory kompozytorów: Esaias Reussner d. J. ( ) Leopold Hurt (*1979) Franz Hautzinger (*1963) Silvius Leopold Weiss ( ) Werner Pirchner ( ) Martin Mallaun (ur.1975 w Kitzbühel/Tyrol) jest wirtuozem gry na cytrze dysponującym bardzo szerokim repertuarem. Artysta sięga zarówno po nową i elektroniczną muzykę, improwizację, jak i po regionalną muzykę ludową i utwory na barokową lutnię. Podczas recitalu Mallaun zaprezentuje swój niecodzienny instrument w utworach od baroku po współczesność. W dniu będzie można go usłyszeć w ramach Festiwalu Musica Polonca Nova we Wrocławiu. Solorecital Martin Mallaun - Zither Programm: Esaias Reussner d. J. ( ) Leopold Hurt (*1979) Franz Hautzinger (*1963) Silvius Leopold Weiss ( ) Werner Pirchner ( ) Martin Mallaun (geb.1975 in Kitzbühel/Tirol) ist ein Virtuose mit enormer musikalischer Bandbreite. Neben neuer und elektronischer Musik und Improvisation, verfügt er auch über ein breites Repertoire regionaler Volksmusik oder für barocke Laute. In seinem Konzert wird Mallaun einen zeitlichen Bogen vom Barock bis heute spannen und die Zither in einer außergewöhnlichen Bandbreite vorstellen. Mallaun wird auch am in Wroclaw bei Musica Polonca Nova zu hören sein. 26

27 7,8,9,10/04 Spotkania autorskie z Simonem Deckertem Współpraca Bibliotek Austriackich w Polsce z Rządem Księstwa Lichtensteinu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Edukacji i Kultury Simon Deckert jest najmłodszym pisarzem, jakiego do tej pory gościliśmy. Urodził się w 1990 roku w Austrii a wychował w Lichtensteinie. Studiował anglistykę, filozofię i pisarstwo. Pisze przede wszystkim prozę i słowa piosenek, które ukazały się w rożnych antologiach, pismach literackich. Czasami występuje jako perkusista, piosenkarz lub gitarzysta. Autorenlesungen mit Simon Deckert Ein Zusammenarbeit der Österreich-Bibliotheken mit der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Ministerium für Äußeres, Bildung und Kultur Simon Deckert ist der jüngste Schriftsteller, den wir bis jetzt zu Gast hatten. Geboren 1990 in Österreich und aufgewachsen in Liechtenstein, studierte Anglistik, Philosophie und Literarisches Schreiben. Er schreibt hauptsächlich Prosa und Songtexte, die in diversen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. Gelegentlich tritt er als Schlagzeuger, Sänger und Gitarrist auf (pon./mo.), 11:15 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław (wt./di.), 13:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Al. Mickiewicza 22, Kraków (śr./mi.), 10:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek Pl. Piłsudskiego 5, Opole (czw./do.), 18:00 Biblioteka Austriacka Österreich Bibliothek ul. Zwierzyniecka 7, Poznań Wszędzie wstęp wolny/überall Eintritt frei Po niemiecku/deutsch 27

28 7/ (pon./mo.), 10: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Amt des Premierministers Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa Po polsku i po angielsku / Polnisch und Englisch Informacje i zgłoszenia / Informationen und Anmeldung: Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamie Ankieta, która powstała z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Ambasady Austrii, zbiera opinie na temat ról społecznych w reklamie. Prof. Elisabeth Holzleithner z Uniwersytetu Wiedeńskiego, specjalistka do spraw równego traktowania, przedstawi austriacki model doradczej rady antyseksistowskiej w radzie doradczej do spraw reklamy. Szczegółowy program i zgłoszenia na stronie internetowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Geschlechterrollen in der Werbung Eine Enquete auf Initiative der Regierungsbevollmächtigten für Gleichbehandlung, Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz und der österreichischen Botschaft behandelt Geschlechterrollen in der Werbung. Prof. Elisabeth Holzleithner, Universität Wien, Spezialistin für Gleichbehandlungsfragen wird über das österreichische Modell eines Antisexismus-Beirats im Werbebeirat referieren. Detailliertes Programm und Anmeldung auf der Homepage der Regierungsbevollmächtigten für Gleichbehandlung. 28

29 8/04 Alien Production Cooking performance w ramach festiwalu Inwazja barbarzyńców We współpracy z Fundacją Barak Kultury Performance, który nawiązuje do rytuałów dnia codziennego, do muzyki powstałej z przetworzonych dźwięków związanych z jedzeniem. Alien Production, dzięki niestandardowemu podejściu do muzyki zyskała olbrzymią popularność w Austrii. Grupa zaprasza mieszkańców Poznania do wysyłania zdjęć swoich kuchni, które posłużą do projekcji multimedialnej odbywającej się w trakcie wydarzenia. Akcja muzyczna kończy się wspólnym jedzeniem przygotowanym w trakcie performancu. Alien Production Die wohltemperierte Küche Im Rahmen des Festivals Invasion der Barbaren Organisation: Fundacja Barak Kultury Eine Performance, die alltägliche Rituale thematisiert. Musik, die aus der elektronischen Bearbeitung von Essgeräuschen entstand. Dank ihrem ungewöhnlichen Umgang mit Musik ist Alien Production in Österreich sehr populär. Die Gruppe lädt die Einwohner Posens dazu ein, Fotos ihrer Küchen einzuschicken, die während der Performance als Multimediaprojektion gezeigt werden. Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Verzehr der Speisen, die während der Performance vorbereitet wurden (wt./di.), 20:00 Pawilon Nowa Gazownia ul. Ewangelicka 1, Poznań Wstęp wolny 29

30 9/ (śr./mi.), 20:00 Klub Powiększenie Nowy Świat 27 Warszawa Bilety / Eintrittskarten Koncert zespołu RADIAN Martin Brandlmayr - drums, electronics, editing and arrangements John Norman - bass Martin Siewert - guitar, lapsteel, electronics Radian został założony w 1996 roku w Wiedniu. Jest ważnym i wpływowym zespołem, którego muzyka porusza się między strukturą i abstrakcją. Martin Brandlmayr, John Norman i Martin Siewert łączą tradycyjną instrumentację pochodzącą z rocka z maksymalnie minimalistycznymi i abstrakcyjnymi strukturami. Zespół zyskał światową renomę dzięki nagraniom wydanym przez wytwórnię Thrill Jockey. Konzert der Gruppe RADIAN Martin Brandlmayr - drums, electronics, editing and arrangements John Norman - bass Martin Siewert - guitar, lapsteel, electronics Radian formierte sich 1996 in Wien und ist eine wichtige, einflussreiche Gruppe, deren Musik sich zwischen Struktur und Abstraktion bewegt. Martin Brandlmayr, John Norman und Martin Siewert verbinden die traditionelle aus der Rockmusik stammende Instrumentierung mit extrem minimalistischen abstrakten Strukturen. Weltweite Aufmerksamkeit erzielte die Gruppe durch das Label Thrill Jockey. 30

31 Prof. Dr. Josef Mitterer Warsztaty: Prawda, referencja, przygodność Wykład: Prawda i referencja. Refleksje na temat ukierunkowania myślenia Warsztaty: Prawda, referencja, przygodność Czy filozofia jest czymś więcej niż techniką argumentacyjną? Czy dychotomiczne rozróżnienie między językiem a rzeczywistością stanowi konieczne założenie racjonalnych dyskursów? Jaką rolę odgrywa idea referencji? Czy filozofia bez poszukiwania prawdy jest możliwa? Czy przygodność jest nieunikniona? Wykład: Prawda i referencja. Refleksje na temat ukierunkowania myślenia. Skuteczne poszukiwanie prawdy i poznania zakłada: dychotomiczne podziały między językiem a rzeczywistością oraz między deskrypcją przedmiotu a samym przedmiotem; pojęcie referencji; ukierunkowanie poznania na jego przedmiot. Prof. dr Josef Mitterer wykłada filozofię na Uniwersytecie w Klagenfurcie. Kilka jego książek ukazało się w polskim tłumaczeniu. Prof. Dr. Josef Mitterer Workshop: Wahrheit, Referenz, Kontingenz Vortrag: Wahrheit und Referenz. Bemerkungen zur Richtung des Denkens Workshop: Wahrheit, Referenz, Kontingenz Ist Philosophie mehr als eine Argumentationstechnik? Ist die dichotomische Unterscheidung zwischen Sprache und Realität eine notwendige Voraussetzung für rationale Diskurse? Welche Rolle spielt die Idee der Referenz? Ist Philosophieren ohne Suche nach Wahrheit möglich? Ist Kontingenz unvermeidlich? Vortrag: Wahrheit und Referenz. Bemerkungen zur Richtung des Denkens Eine erfolgreiche Suche nach Wahrheit und Erkenntnis setzt voraus: Dichotomische Unterscheidungen zwischen Sprache und Realität, Beschreibung und Objekt, die Idee der Referenz, die Richtung der Erkenntnis auf das Objekt der Erkenntnis. Prof. Dr. Josef Mitterer lehrt Philosophie an der Universität Klagenfurt. Etliche seiner Bücher sind auch in polnischer Übersetzung erschienen. 11/ (pt./fr.) 15:00-17:30 warsztaty/ Workshop 18:00 wykład/vortrag Austriackie Forum Kultury/ Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po angielsku / englisch 31

32 15/04 Radek Knapp czyta ze swojej książki Podroż do Kalina Tłumaczenie: Anna Makowiecka-Siudut Partner: Wyd. Sonia Draga, 2014 Radek Knapp liest aus Reise nach Kalino Übersetzung: Anna Makowiecka-Siudut Partner: Verlag Sonia Draga, (wt./di.), 18:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa Po polsku / polnisch Radek Knapp prezentuje swoja najnowszą książkę w - jak sam mówi - swoim ulubionym instytucie. Pisarz (ur w Warszawie) mieszka i pisze w Wiedniu oraz pod Warszawą. Jego powieść Lekcje Pana Kuki należy do największych longsellerów w historii rynku wydawniczego. Radek Knapp präsentiert sein neuestes Buch in - wie er selbst sagt - seinem Lieblingsinstitut. Der Autor wurde 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman Herrn Kukas Empfehlungen gehört zu den erfolgreichsten Longsellern der Verlagsgeschichte. 32

33 15,16/04 Prezentacja książek: Alexander Lernet-Holenia Germania - tomik wierszy Hrabia Luna - powieść Przedstawia tłumacz: Ryszard Wojnakowski Partner: Wydawnictwo ATUT Alexander Lernet-Holenia ( ) należy do najważniejszych pisarzy austriackich XX wieku. Jego opowiadania i nowele zebrane w tomie Mona Liza zostały w roku 1967 przełożone na j. polski i w międzyczasie niemal całkowicie popadły w zapomnienie. W 2002 ukazała się w Polsce powieść Mars w znaku Barana. Tom wierszy Germania (2012) i mistrzowska powieść Hrabia Luna (2013) dopełniają polski obraz twórczości pisarza. Buchpräsentation: Alexander Lernet-Holenia Den Gedichtband Germanien und den Roman Der Graf Luna präsentiert der Übersetzer: Ryszard Wojnakowski Partner: Verlag ATUT Alexander Lernet-Holenia ( ) gehört zu den bedeutenden österreichischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen und Novellen, zusammengefasst im Band Mona Lisa, wurden 1967 ins Polnische übersetzt, sind aber inzwischen beinahe in Vergessenheit geraten erschien sein Roman Mars im Widder. Der von Ryszard Wojnakowski zusammengestellte Gedichtband Germanien (2012) und der meisterhafte Roman Der Graf Luna (2013) runden das Bild des Schriftstellers in Polen ab (wt./di.), 13:30 WBP w Opolu - Biblioteka Austriacka Pl. Piłsudskiego 5, Opole (śr. / Mi.), 11:30 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej Pl. Nankiera 15, Wrocław Wszędzie wstęp wolny / überall Eintritt frei Po polsku / polnisch 33

34 23/ (śr./mi.), 19:00 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum, ul. Próżna 7/9, Warszawa Prosimy o zgłoszenie do / Bitte um Anmeldung bis : tel Po polsku / polnisch Cykl seminariów: Literatura Austriacka i psychoanaliza Elias Canetti i psychoanaliza Prowadzenie: Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne), dr hab. Adam Lipszyc (PAN) Tytuły lektur: Auto da fé i Ocalony język (obligatoryjne), Pochodnia w uchu, Gra oczu (fakultatywnie) Po styczniowym spotkaniu poświeconym powieści Auto da fé przyjrzymy się także autobiograficznej prozie Canettiego, zwracając szczególną uwagę na relację bohatera tej prozy z rodzicami i fascynującą kwestię późnego wkroczenia w język niemiecki, którym posługiwali się między sobą jego rodzice, a który miał stać się dla Canettiego językiem twórczości literackiej. Spróbujemy rozważyć złożone związki tej prozy z powieścią Auto da fé. Seminarzyklus: Österreichische Literatur und Psychoanalyse Elias Canetti und Psychoanalyse Leitung: Ewa Modzelewska-Kossowska (Polnische Psychoanalytische Gesellschaft), Dr. Adam Lipszyc (Polnische Akademie der Wissenschaften) Lektüren: Die Blendung und Die gerettete Zunge (obligatorisch), Die Fackel im Ohr, Das Augenspiel (fakultativ) Nachdem im Jänner Die Blendung diskutiert wurde, werden diesmal die autobiografischen Schriften Canettis, aus psychoanalytischer Sicht betrachtet. Besonderes Augenmerk richtet sich auf seine Beziehung zu den Eltern und seinen späten Eintritt in die deutsche Sprache, in der sich seine Eltern verständigten und die später zur Sprache seines Schaffens wurde. Auch die komplexen Zusammenhänge zwischen der autobiografischen Prosa und dem Roman Die Blendung werden untersucht. 34

35 25-26/04 Koncerty zespołu Philipp Jagschitz Trio Philipp Jagschitz - fortepian Matthias Pichler - bas Andreas Pichler - perkusja we współpracy z VI Lublin Jazz Festival Młody, świeży jazz z Austrii. Philipp Jagschitz oraz bracia Andreas i Matthias Pichlerowie wykonują kompozycje własne, dalekie od stereotypów i mainstreamu. Philipp Jagschitz Trio to wyjątkowa formacja jazzowa, która została zaproszona przez Music Information Center Austria oraz austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do udziału w New Austrian Sound of Music, programie adresowanym do szczególnie uzdolnionych młodych muzyków i zespołów. Konzerte des Philipp Jagschitz Trios Philipp Jagschitz - Klavier Matthias Pichler - Bass Andreas Pichler - Drums In Zusammenarbeit mit dem VI. Lublin Jazz Festival Junger frischer Jazz aus Österreich. Philipp Jagschitz und die Brüder Andreas und Matthias Pichler spielen Eigenkompositionen abseits von Klischee und Mainstream. Das Philipp Jagschitz Trio wurde als hervorragende Jazzformation in das von Music Information Center Austria und Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten initiierte Programm New Austrian Sound of Music aufgenommen (pt./fr.), 20:00 Austriackie Forum Kultury Österreichisches Kulturforum ul. Próżna 7/9, Warszawa (sob./sa.) Centrum Kultury w Lublinie VI Lublin Jazz Festival 35

36 Biblioteki Austriackie w Polsce Österreich-Bibliotheken in Polen Austriackie Forum Kultury w Warszawie sprawuje we współpracy z lokalnymi uniwersytetami lub bibliotekami opiekę nad sześcioma Bibliotekami Austriackimi w Polsce. Oferują one czytelnikom duży wybór literatury pięknej, jak i książek historycznych, filozoficznych i wielu innych. Biblioteki Austriackie organizują własne imprezy kulturalne dotyczące Austrii, takie jak wieczory autorskie, wykłady, koncerty, projekcje filmów i wystawy. Dzięki swojej szerokiej ofercie są atrakcyjnym miejscem spotkań dla osób zainteresowanych Austrią i jej kulturą. Das österreichische Kulturforum Warschau betreut sechs Österreich-Bibliotheken in Polen, in Partnerschaft mit Universitäten oder öffentlichen Bibliotheken. Sie bieten den Lesern und Leserinnen eine große Auswahl an österreichischer Literatur sowie Bücher zu Geschichte, Philosophie und Vieles mehr. Die Österreich-Bibliotheken organisieren auch eigene kulturelle Veranstaltungen zu österreichischen Themen, etwa Lesungen, Vorträge, Musik- Filmabende und Ausstellungen. Mit ihrem umfangreichen Angebot sind sie eine Anlaufstelle für an Österreich und seiner Kultur interessierten Menschen. Österreich-Bibliothek Krakau - Biblioteka Jagiellońska Czytelnia Europejska, Biblioteka Austriacka Al. Mickiewicza Kraków Tel: katalog: (sygnatury zaczynające się od: BJ Austr./ Signatur der österreichischen Bücher mit BJ Austr.) Godziny otwarcia/öffnungszeiten: Mo-Fr/pn-pt: Sa/sob: Österreich-Bibliothek Opole - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Biblioteka Austriacka Plac Piłsudskiego Opole Tel: katalog: php?katid=0&lang=pl_pl Godziny otwarcia/öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr/pn, śr, pt: 10:00-18:00 Di, Do/wt, czw: 10:00-16:00 36

37 Österreich-Bibliothek Poznań - Austriacki Ośrodek Kultury Centrum Egzaminacyjne ÖSD Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Zwierzyniecka Poznań Tel: katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn-pt/mo-fr: sob/sa: Österreich-Bibliothek Przemyśl - Biblioteka Austriacka - NKJO Ul. T. Kościuszki Przemyśl Tel: wew./dw 17; www/katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn, wt, pt/mo, Di, Fr: 12:00-13:30 śr, czw/mi, Do: Österreich-Bibliothek Warschau - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Austriacka Ul. Dobra 56/ Warszawa Tel: katalog: (pod linkiem/unter dem Link: Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek) Godziny otwarcia/öffnungszeiten: wypożyczanie/verleih: pn-pt/mo-fr: 12:00-17:00 tylko na miejscu/nur im Lesesaal: pn-sob/mo-sa: 9:00-21:00; nd/so: 15:00-20:00 Österreich-Bibliothek Wrocław - Uniwersytet Wrocławski Biblioteka Austriacka Pl. Uniwersytecki Wrocław Tel.: katalog: Godziny otwarcia/öffnungszeiten: pn, czw/mo, Do: wt, śr, pt/di, Mi, Fr: sob/sa:

38 Kursy języka niemieckiego/deutsch-sprachkurse Kursy dla dzieci i młodzieży, trening do matury, kursy standardowe dla dorosłych, konwersacje, kursy specjalistyczne, jak również przygotowania do Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego czy Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych - to tylko nieliczne z bogatej oferty kursów w Instytucie Austriackim. Kursy semestralne, przyspieszone wakacyjne bądź intensywne...sprintem, który skutecznie prowadzi do celu w zaledwie 30 godzin lekcyjnych. Uczymy z ponad 40-letnim doświadczeniem, i z przyjemnością... Deutschkurse für Kinder und Jugendliche, Maturatraining, Standardkurse für Erwachsene, Fachsprachenkurse sowie Vorbereitungskurse zum Österreichischen Sprachdiplom und dem Europäischen Wirtschaftsführerschein - das sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kursangebot des Österreich Instituts. Wir stellen uns auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten ein: in Semesterkursen, Ferienkursen oder mit...sprint bringen wir Sie sicher zum Ziel. Wir unterrichten seit über 40 Jahren in Warschau - Tradition verpflichtet. Österreich Institut Warszawa, ul. Zielna 37, Warszawa, tel.: lub ; fax.: ; Österreich Institut Kraków, ul. Basztowa 3, Kraków, tel.: (012) ; Österreich Institut Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, Wrocław, tel.: (071) ; 38 Lektorzy austriaccy/österreichische Lektoren: Na siedmiu uniwersytetach działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną prowadzą lektorki i lektorzy austriaccy. An sieben Universitäten sind österreichische Lektorinnen und Lektoren in Forschung und Lehre tätig. Dr. Margit Eberharter Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 55; Gdańsk tel , wew fax Mag. Julia Miesenböck Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Czapskich 4; Kraków tel ; fax Mag. Kurt Hirtler Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego ul. Sienkiewicza 21; Łódź tel./fax Mag. Marion Rutzendorfer Instytut Germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza al. Niepodległości 4; Poznań tel Mag. Michaela Pölzl Katedra Filologii Germańskiej, UMK Toruń ul. W.Bojarskiego 1; Toruń tel ; fax Dr. Markus Eberharter Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 55; Warszawa Tel./fax Mag. Christian Wimplinger Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15; Wrocław tel , fax

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Zwischen Randow und Oder Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Między rzekami Randow a Odrą Wer und was ist perspektywa? Die Akteure von perspektywa sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V Imię i nazwisko:... Nazwa szkoły i miejscowość:... Witamy Cię na konkursie DaF-Kenner. Na rozwiązanie testu konkursowego masz 60 minut. W tym czasie możesz zdobyć

Bardziej szczegółowo

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin?

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Nett dich kennen zu lernen. Ich freue mich auch. Wer bist du? Ich bin Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in Szczecin. Wo liegt Szczecin? Szczecin

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Egzamin maturalny z języka niemieckiego Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Danuta Kubińska

Opracowanie: Danuta Kubińska Opracowanie: Danuta Kubińska Scenariusz lekcji. Przedmiot: język niemiecki Podręcznik: Alles klar 2b rozdział 9 Czas: 2 godziny lekcyjne Miejsce: pracownia języka niemieckiego Temat: Das Wichtigste in

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp polski Szanowny Panie Prezydencie, niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Szanowny Panie, Sehr geehrter Herr,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży?

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? ODCINEK 25 Wszystko na nic Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? Do ukończenia misji zostało Annie zaledwie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. R 1.3.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zestaw 1 podróżowanie sport jedzenie Zadanie 1 / 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej w Niemczech. Wspólnie ustalacie plan

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

1-1 Hilfe schütze mich! In Europa und auf der ganzen Welt sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Welche möchtet Ihr beschützen?

1-1 Hilfe schütze mich! In Europa und auf der ganzen Welt sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Welche möchtet Ihr beschützen? E U R O P A - U N I O N Landesverband Rheinland-Pfalz 62. EUROPÄISCHER WETTBEWERB 2015 Preisträgerliste Region Jelenia Góra Modul 1 Altersgruppe bis 9 Jahre 1. bis 4. Klasse 1-1 Hilfe schütze mich! In

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (4 lata): Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Kelner Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Deutschland und Polen in der multipolaren Welt. Strategische Vision und wahrscheinliche Allianzen Kierownik

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Guten Tag Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Oerlinghausen 5-11.08.2013 bei Bielefeld die Hauptidee Uns interessieren Unterschiede, die einen Unterschied machen. In unserem Workshop

Bardziej szczegółowo

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie Schriften des Zentrums für Osteuropa-Studien (ZOS) der Universität Kiel 6 Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel-

Bardziej szczegółowo

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 Imi ę i nazwi sko kandydata : Zaznacz przy ka żdym zadaniu ty l k o j edn ą prawid łową odpowied ź! 1. Jak odpowiesz na

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5 Kontrollarbeit 1A Testy do rozdzia³ów Klasse... Vorname und Name... / 25 Note... A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4 wie wie wer wo... ist das? Das ist mein Onkel.... heißt er? Er heißt Ralf Schmidt....

Bardziej szczegółowo

Unser Ausflug nach Wien

Unser Ausflug nach Wien Unser Ausflug nach Wien SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Unser Ausflug nach Wien Poziom: II lub III klasa gimnazjum Cele: n Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu czytanego czytanie selektywne. n Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji:

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji: Magister Monika Hernik Młodzianowska, ur. 1977 w Zielonej Górze, studia filologii germańskiej na Uniwersytecie m, od września 2001 asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie m; od 2007

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. III Czas trwania lekcji: 45 min.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. III Czas trwania lekcji: 45 min. SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. III Czas trwania lekcji: 45 Temat lekcji: Die Familie früher und heute. Das Präteritum Wiederholungsübungen. Rodzina dawniej i dzisiaj. Czas przeszły Präteritum

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie Ewa Mazurek - psycholog Poradni Wychowawczej w

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Dziesiąta pięćdziesiąt pięć. Masz jeszcze 65 minut i jedną szansę.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Dziesiąta pięćdziesiąt pięć. Masz jeszcze 65 minut i jedną szansę. ODCINEK 12 Kościelna muzyka Anna idzie do kościoła. Do ukończenia misji pozostało jej 70 minut. Dochodzi do wniosku, że pozytywka to brakujący element organów kościelnych. Kobieta w czerwieni depcze jej

Bardziej szczegółowo

Zlecenie do poszukiwań nad morzem schodzi się w Radiu D z nieznośnym upałem. Paula i Filip udają się do Hamburga. Ponoć pływa tam w porcie rekin.

Zlecenie do poszukiwań nad morzem schodzi się w Radiu D z nieznośnym upałem. Paula i Filip udają się do Hamburga. Ponoć pływa tam w porcie rekin. Lekcja 21 - Rekin w Hamburgu Zlecenie do poszukiwań nad morzem schodzi się w Radiu D z nieznośnym upałem. i Filip udają się do Hamburga. Ponoć pływa tam w porcie rekin., Filip i nie mają lekko.upał w redakcji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014

OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014 OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014 KATALOG WYMAGAŃ I ZADAŃ NA TEŚCIE DIAGNOSTYCZNYM ZAKRES MATERIAŁU Rok II TEIL I: Aufsatz (wypracowanie, objętość

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Januar / Februar WSTĘP / VORWORT / 2 STYCZEŃ / JANUAR / 4 LUTY / FEBRUAR / 14 BIBLIOTEKI / BIBLIOTHEKEN / 26 KURSY, LEKTORZY / KURSE, LEKTOREN / 28

Januar / Februar WSTĘP / VORWORT / 2 STYCZEŃ / JANUAR / 4 LUTY / FEBRUAR / 14 BIBLIOTEKI / BIBLIOTHEKEN / 26 KURSY, LEKTORZY / KURSE, LEKTOREN / 28 Januar / Februar 2015 program austriackiego forum kultury w Warszawie WSTĘP / VORWORT / 2 STYCZEŃ / JANUAR / 4 LUTY / FEBRUAR / 14 BIBLIOTEKI / BIBLIOTHEKEN / 26 KURSY, LEKTORZY / KURSE, LEKTOREN / 28

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak Wrocław 23.06.2016 r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki pragnie włączyć się do udziału w projekcie Szkoła w Mieście, proponując uczniom i nauczycielom szereg różnych spotkań i koncertów w naszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Polska mi^dzy Niemcami arosja Materiaty z mi^dzynarodowych kolokwiöw Gödelitz, 27-29 marca 2009 Pultusk, 24-26 wrzesnia 2010 pod redakcjq Karola Czejarka

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 7. Sicherheit geht vor 1. Na stadionie doszło do sprzeczki między kibicami. Porównaj opisy osób, które otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia

Bardziej szczegółowo

Niemiecki. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Niemiecki. Rozmówki w podróży FRAGMENT Niemiecki Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Marzanna Stanek-Kozłowska, Doris Wilma Głosy: Doris Wilma, Martin Brand, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum

Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum Literka.pl Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum Data dodania: 2007-08-18 10:15:28 Od początku pracy w gimnazjum przeprowadzam we współpracy z innymi nauczycielami

Bardziej szczegółowo