Niezbędnik przyszłego studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbędnik przyszłego studenta"

Transkrypt

1 Niezbędnik przyszłego studenta

2 Spis treści Wstęp Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Krok 2 Skorzystaj z oferty Dni Otwartych na wyŝszych uczelniach Krok 3 Zdaj maturę Krok 4 Wybierz kierunek studiów Nie dostałem się na wymarzone, studia i co dalej? Przydatne adresy stron internetowych 2

3 Wstęp Młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę, z tego, Ŝe szkoła daje moŝliwość dobrego startu Ŝyciowego. W cenie jest oryginalne hobby, ciekawe umiejętności i ponadprzeciętna wiedza. W modzie jest chwalenie się nauką szybkiego czytania, kursami komputerowymi, czy językowymi. Teraz nikogo nie razi uczestnictwo w olimpiadach, konkursach. Młodzi ludzi stają się coraz bardziej rozsądni i zadziwiająco dojrzali w swoich wyborach i podejściu do przyszłości akademickiej, a w konsekwencji równieŝ zawodowej. Młode pokolenie wykorzystuje moŝliwości, o których ich rodzice mogli tylko pomarzyć. Ma świadomość, Ŝe dobry wynik na maturze, wiąŝe się ze studiami na najlepszych polskich uczelniach, a w dalszej perspektywie stwarza moŝliwość zdobycia dobrej pracy i satysfakcjonujących zarobków. Drogi Maturzysto! Masz coraz mniej czasu na przygotowanie się do najwaŝniejszego egzaminu w Ŝyciu. A jest, po co się uczyć, bo bez niego nie ma, co marzyć o dalszej edukacji, wymarzonym kierunku studiów. PoniŜsza informacja zawiera, kilka praktycznych rad, które pomogą Ci nie tylko zdać dobrze egzamin maturalny, ale równieŝ dokonać wyboru kierunku studiów. 3

4 Maturzysto! Tych dat nie wolno Ci przegapić! 25 kwietnia koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 5 maja rozpoczęcie egzaminów maturalnych 30 czerwca- rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złoŝenie u dyrektorów szkół pisemnych wniosków o egzamin poprawkowy sierpnia ustny egzamin poprawkowy 26 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Zabawę studniówkową masz juŝ dawno za sobą. JuŜ niewiele czasu pozostało Ci na naukę. Powinieneś teraz zrobić swój własny bilans korzyści i strat. Przeanalizować ile materiału zostało Ci jeszcze do przerobienia, na jakie zagadnienia powinieneś poświęcić więcej czasu, z czym sobie nie radzisz. Spróbuj rozplanować kolejne etapy przyswajania materiału. Określaj szczegółowe terminy, wtedy łatwiej będzie Ci się zmobilizować i dotrzymać ich. Zwróć uwagę na tematy szczególnie trudne, na poznanie ich powinieneś zaplanować więcej czasu. Spotykaj się ze znajomi z klasy i razem powtarzajcie materiał. Nie zniechęcaj się, jeśli okaŝe się, Ŝe Twoi koledzy umieją więcej od Ciebie czasem jest to tylko mylne wraŝenie. Pamiętaj o wymaganiach, jakie stawia przed tobą uczelnia, na, którą pragniesz się dostać! Musisz wiedzieć, Ŝe o tym czy zdasz maturę, czy teŝ nie, nie decydują przedmioty dodatkowe, a tylko trzy podstawowe, czyli: język polski, obcy i jeden wybrany przedmiot. Dlatego teŝ szczególnie powinieneś się do nich przyłoŝyć. Nie rozpaczaj, Ŝe pozostało Ci juŝ niewiele czasu, Ŝe się nie wyrobisz. Silna motywacja i chęci dodadzą Ci sił do dalszej nauki. 4

5 Krok 2 Skorzystaj z oferty DNI OWARTYCH na wyŝszych uczelniach Coraz więcej wyŝszych uczelni organizuje tzw. Dni Otwarte dla uczniów klas maturalnych. Stają się one okazją do bliŝszego poznania nie tylko samej uczelni, ale równieŝ poszczególnych kierunków kształcenia, przedmiotów i wykładowców. Dają moŝliwość osobistej rozmowy ze studentami, którzy z pewnością podzielą się wieloma cennymi spostrzeŝeniami. Warto skorzystać z takich spotkań, nie tylko w sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze zdecydowany na konkretny kierunek studiów, ale równieŝ wtedy, gdy juŝ dawno dokonałeś wyboru. Pamiętaj! wyŝsze uczelnie organizują dni otwarte na przełomie marca i kwietnia kaŝdego roku. Skorzystaj z ich oferty! Wykaz danych adresowych wyŝszych uczelni publicznych w Małopolsce Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 tel Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowiecka 27 tel

6 Akademia Rolnicza al. Mickiewicza 21 tel Akademia Muzyczna ul. Tomasza 43 tel Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24 tel Akademia Górniczo Hutnicza al. Mickiewicz 27 tel Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. PodchorąŜych 2 tel Papieska Akademia Teologiczna ul. Kanonicza 25 tel

7 Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. L. Solskiego ul. Straszewskiego tel Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha al. Jana Pawła II 78 tel Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki pl. Matejki 13 tel Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul Mickiewicza 8 tel TARNÓW Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1 tel NOWY SĄCZ Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 tel NOWY TARG 7

8 Krok 3 Zdaj maturę! Matura przeprowadzana jest tylko raz w roku szkolnym (szczegółowe terminy egzaminu maturalnego podano niŝej). Przystąpić do niej mogą absolwenci szkól ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego i technikum. Tak jak w ubiegłych latach egzamin będzie się składał z części ustnej i pisemnej. Jeśli podwinie Ci się noga bądź nie przystąpisz do pierwszego etapu, moŝesz wziąć udział w części pisemnej. W szczególnych przypadkach dyrektor Centralnej Komisji wyznaczy dodatkowe terminy matury. Laureaci oraz finaliści olimpiad będą zwolnieni ze zdawania przedmiotu, o którym wygrali konkurs. Wyniki matury wyraŝone będą w procentach. Zaliczenie otrzymają Ci, którzy przekroczą 30% z kaŝdego egzaminu. Poprawka przysługuje abiturientom, którym podwinie się noga podczas zdawania jednego z przedmiotów. Poradnik zdającego Stres często paraliŝuje. Dlatego juŝ wcześniej powinieneś dowiedzieć się, na co trzeba zwrócić uwagę. Oszczędzi ci to na pewno niepotrzebnych nerwów. Nie moŝesz się spóźnić! Kto przyjdzie po czasie, chociaŝby dwie minuty nie zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej. Zabierz ze sobą dowód toŝsamości. Okazanie dowodu osobistego czy legitymacji uczniowskiej jest niezbędne, aby wejść do sali 8

9 egzaminacyjnej. Później następuje losowanie miejsc. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny ma: - kompletny zestaw zadań, tablic, wzorców (dotyczy matematyki, chemii, fizyki i astronomii), - wszystkie strony, - czy wszystko jest wyraźnie wydrukowane, Wszelkie braki powinieneś zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzaminu. Ten odnotuje to w protokole i wyda Ci nowy arkusz Zanim zaczniesz pisać maturę musisz czytelnie i w odpowiednich miejscach zakodować formularz i kartę odpowiedzi. Polega to na: - wpisaniu numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, - przeniesieniu go na matrycę znaków cyfrowych, - uzupełnieniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, - wpisaniu kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, - naklejeniu pasków kodowych szkoły na arkuszu i karcie odpowiedzi W zaleŝności od przedmiotu i poziomu egzaminu potrwa od 60 do nawet 180 minut. Sprawdzian z języka obcego i informatyki odbywa się w dwóch częściach, między którymi jest przerwa. Po przerwie wracasz do sali, otrzymujesz kolejny arkusz, z którym postępujesz analogicznie jak z pierwszym. Lepiej nie ryzykować ściągania podczas egzaminu. MoŜesz za to słono zapłacić, gdy zostaniesz na tym przyłapany. Twoja praca zostanie uznana za niewaŝną, a Ty będziesz musiał natychmiast opuścić salę. Do egzaminu będziesz miał prawo przystąpić dopiero w przyszłym roku. JeŜeli ukończysz prace przed czasem, powinieneś odłoŝyć zamknięty arkusz na brzeg swojej ławki i podnieść rękę. 9

10 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pomieszczenie moŝesz opuścić dopiero po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego komisji PAMIĘTAJ! Czasy, kiedy na ławkach maturzystów stały talizmany na szczęście, minęły bezpowrotnie. Do sali gdzie odbywa się egzamin, moŝesz zabrać ze sobą jedynie przybory potrzebne do uzupełnienia arkusza, tablice matematyczne i kalkulator. Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2008 r. Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 5 Poniedziałek Język polski 6 Wtorek Język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych 7 Środa Wiedza o społeczeństwie Przedmiot w języku obcym* 8 Czwartek Język niemiecki i język niemiecki w Język włoski klasach dwujęzycznych 9 Piątek geografia Język łaciński i kultura antyczna Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 12 Poniedziałek Biologia Przedmiot w języku obcym * 13 Wtorek Historia Wiedza o tańcu 14 Środa Matematyka Przedmiot w języku obcym * 15 Czwartek Fizyka i astronomia Historia sztuki 16 Piątek Chemia Historia muzyki 19 Poniedziałek Język rosyjski Kultura Hiszpanii 20 Wtorek Język francuski i język francuski w Język hiszpański i język klasach dwujęzycznych hiszpański w klasach 10

11 21 Środa Język mniejszość narodowych, język kaszubski dwujęzycznych Informatyka * dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych Część ustna egzaminu maturalnego Od 5 maja do 31 maja Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym czerwiec 2008 r. (dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) Data Dzień Początek Godz Początek Godz tygodnia 6 czerwca Piątek Język polski Historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9 czerwca Poniedziałek Wiedza o społeczeństwie Historia 10 czerwca Wtorek Język angielski Inne języki obce 11 czerwca Środa Matematyka Fizyka i astronomia 12 czerwca Czwartek Biologia Chemia 13 czerwca Piątek Geografia Informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2008 r. (dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) 11

12 Egzamin pisemny 26 sierpnia 2008 r. Egzamin ustny sierpnia 2008 r. Trochę statystyki Te języki uczniowie często zdają* Angielski 75% uczniów, Niemiecki 17% uczniów, Rosyjski 6% uczniów, Francuski 1% uczniów, Hiszpański 0,5% uczniów, Włoski 0,5% uczniów * dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za ubiegły rok szkolny Takie przedmioty dodatkowe wybierali uczniowie w 2007 r. Geografia 37% uczniów, Wiedza o społeczeństwie 28% uczniów, Biologia 27% uczniów, Matematyka 19 % uczniów Historia 14 % uczniów, Chemia 9% uczniów, Fizyka 6% uczniów Historia sztuki 1% uczniów, Informatyka 0,5 uczniów, Historia muzyki 0,2% uczniów, Język łaciński i kultura antyczna 0,04% uczniów, Wiedza o tańcu 0,02% uczniów Odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo maturalne W podziale na poszczególne województwa w 2007r. Kraj 89% maturzystów Małopolskie - 92% Podlaskie - 91% Kujawsko-pomorskie - 90% Lubelskie -90% Łódzkie - 90% 12

13 Mazowieckie - 90% Podkarpackie - 90% Opolskie 89% Śląskie 89% Pomorskie 88% Świętokrzyskie 88% Warmińsko-mazurskie 88% Wielkopolskie 87% Zachodniopomorskie- 86% Lubuskie 85% Dolnośląskie 85% Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 13

14 Krok 4 Wybierz kierunek studiów Jedni studiują to co ich interesuje, inni wybierają kierunek, który w przyszłość zapewni im dobrze płatną pracę. Są teŝ tacy, dla których najwaŝniejsze jest, Ŝeby się za bardzo nie namęczyć. Skończyły się juŝ czasy, gdy matura wystarczała, by znaleźć dobre zajęcie. Teraz w cenie jest ukończenie rozmaitych kursów, szkoleń, ambitnych studiów. Musisz przede wszystkim zastanowić się, jakie masz, zainteresowania i czym chcesz się zajmować w przyszłości. Nie ma sensu latami uczyć się materiału, który cię nie interesuje niezaleŝnie od pieniędzy, jakie moŝna później zarobić. Brak zainteresowania zawodem będzie bezpośrednio wpływał na wykonywane przez nas obowiązki i rezultaty tego, co robimy. Warto się zorientować, jakie panują trendy na rynku pracy i czy ukończone studia dadzą moŝliwość na zmianę zawodu lub ich uzupełnienie w zaleŝności od potrzeb przyszłych pracodawców. W najbliŝszych latach według Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, do obszarów, które będą się najszybciej rozwijać naleŝą: Obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych, Obszar biotechnologii, Obszar ochrony środowiska, Obszar eksploatacji morza i dna morskiego, Obszar obsługi procesów integracji regionalnej, Obszar elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, Obszar ochrony zdrowia i opieki społecznej, Obszar informacji, kultury i przemysłu rozrywkowego, Obszar edukacji. 14

15 MoŜe warto zastanowić się nad kierunkiem studiów związanym, z którymś z w/w obszarów? Od kilku lat w rankingach najpopularniejszych kierunków prym wiodą: Informatyka, Pedagogika, Zarządzanie i marketing Zdaniem specjalistów od rynku pracy informatyka i telekomunikacja są najbardziej przyszłościowymi kierunkami i gwarantują zdobycie dobrze płatnej pracy i satysfakcjonującej posady. Specjaliści od tej branŝy jeszcze długo będą poszukiwani. Coraz częściej studenci wybierają teŝ nowe, mało znane kierunki. Kognitywistyka, (czyli nauka z pogranicza psychologii, filozofii i lingwistyki), filologia fińska, sinologia (studia kultury i języka chińskiego) cieszą się duŝą popularnością. W cenią będą równieŝ absolwenci kierunków finansowych i lingwiści, szczególnie ci, którzy znają języki rzadziej spotykane np., holenderski, portugalski, szwedzki. Dobra znajomość języka angielskiego to dla niektórych pracodawców wymóg podstawowy. Pracodawcy są coraz bardziej wymagający. Przy naborze zwracają uwagę głównie na doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje kandydata. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach oznacza, Ŝe osoba ma świadomość niewiedzy i próbuje to zmienić. NiezaleŜnie od tego, czy jest się bezrobotnym, piekarzem, nauczycielem, magistrem farmacji, potrzeba dokształcania się powinna nam towarzyszyć przez cały czas. Zastanawiając się nad kierunkiem studiów warto skorzystać programu polegającego na udziale maturzystów, w roli wolnych słuchaczy, w standardowych zajęciach prowadzonych dla studentów na niektórych kierunkach. Udział w wybranych przez Ciebie wykładach, konwersatoriach, laboratoriach umoŝliwi Ci spojrzenie na uczelnie oraz na wybrany przez Ciebie kierunek studiów w sposób obiektywny pozbawiony wszelkich 15

16 stereotypów. Warto zorientować się, która z uczelnia daje Ci moŝliwość skorzystania z takiej oferty. Wybierając kierunek studiów Sprawdź 1. Ile godzin języka obcego tygodniowo proponuje interesująca Cię uczelnia, czy istnieje moŝliwość nauki przynajmniej dwóch języków obcych i czy moŝna starać się o dodatkowe godziny lektoratu, 2. Ile komputerów podłączonych do Internetu, posiada uczelnia, czy zakłada konta owe kaŝdemu studentowi i ile godzin tygodniowo oferuje samodzielnej pracy na stanowisku komputerowym, 3. Czy współpracuje z zagranicznymi uczelniami i jak wygląda ta współpraca, 4. Czy uczelnia umoŝliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki i staŝe zagraniczne, 5. Czy uczelnia posiada własne Biuro Karier, wspierające aktywność zawodową swoich studentów i absolwentów i pomagające im znaleźć pracę, 6. Które miejsce zajmuje interesująca Cię uczelnia w ogólnopolskich rankingach polskich szkól wyŝszych. Rankingi takie tworzą i publikują m.in., Wprost, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita, 7. Czy uczelnia i prowadzone przez nią kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej instytucji zajmującej się oceną jakości kształcenia. 8. Czy uczelnia daje swoim studentom szansę studiowania w krajach Unii Europejskiej - czy realizuje kształcenie w oparciu o ECTS ( Europejski System Transferu Punktów). W ten sposób promuje się współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. 9. Porozmawiaj ze studentem interesującej Cię uczelni o tym, jaki ma dostęp do komputerów, Internetu, nowoczesnych technik multimedialnych, swoich wykładowców itp i pod Ŝadnym pozorem nie zawierzaj swojej przyszłej kariery (tej edukacyjnej i zawodowej) losowi czy bliŝej nieokreślonym mocom. Najlepiej 16

17 zdecydujesz TY, oczywiście po uprzednim rozeznaniu i rzeczowej analizie własnym zainteresowań, aspiracji i perspektyw rynku pracy. Uczelnie wyŝsze wymagają Wydrukowanego i podpisanego podania, Świadectwa dojrzałości, Kserokopii dokumentu potwierdzającego toŝsamość, Dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, Zdjęć kandydata (2-4) Trochę statystyki Najpopularniejsze kierunki 2006/2007: 24,6% osób/ miejsce filologia angielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23,3% osób/ miejsce turystyka i rekreacja, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 19,0 osób/miejsce techniki dentystyczne, Akademia Medyczna w Warszawie 17

18 Nie dostałem się na wymarzone studia i co dalej? PoraŜki w Ŝyciu zdarzają się równie często jak sukcesy. Nie dostałeś się na studia? Jeśli ruszysz głową, wykaŝesz się inicjatywą i zaangaŝowaniem moŝe okazać się, Ŝe ten rok bez studenckiego Ŝycia wyjdzie Ci na dobre. Przeanalizuj dlaczego podwinęła ci się noga? Czy był to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy aby jakieś Twoje niedociągnięcia? Po dokonaniu takiego rozrachunku spójrz obiektywnie na siebie i pomyśl, co powinieneś zrobić by podczas kolejnych egzaminów dostać się na wymarzone studia. Oto kilka cennych rad: Ucz się! Twoje działania muszą być podporządkowane przyszłym egzaminom. Masz sporo czasu, poznałeś swoje błędy teraz zrób sensowny plan. W kaŝdym miesiącu i tygodniu realizuj go. MoŜe warto pomyśleć o jakiś kursach przygotowawczych, moŝe to właśnie tam dowiesz się, czego zabrakło Ci na poprzednim egzaminie. Aby nie wypaść z rytmu moŝe warto zastanowić się na studiami pomostowymi. Spróbować się dostać na mniej popularny kierunek, na którym rekrutacja prowadzona jest jeszcze we wrześniu, albo pójść na studia płatne wieczorowe, zaoczne lub prowadzone prywatną uczelnię. Jeśli tylko pokryje się to w jakimś stopniu z Twoimi zainteresowaniami i/lub tematyką kierunku, który planowałeś studiować. Jeśli uda Ci się rozpocząć studia na Twoim wymarzonym kierunku, ale w systemie zaocznym lub wieczorowym to istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Większość uczelni umoŝliwia najlepszym studentom zaocznym i wieczorowym ubieganie się o miejsca na dziennych studiach po semestrze lub po roku studiowania. Kursy. MoŜesz równieŝ zapisać się na rozmaite kursy podnoszące Twoje umiejętności. Będzie to Twoim dodatkowym atutem na rynku pracy. Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w specjalistycznych Źródła: Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

19 kursach związanych z kierunkiem studiów, lub na kursach językowych, komputerowych czy szybkiej nauki. Uczenie się języka jest nie tylko świetnym ćwiczeniem pamięci, ale pomocą w wielu Ŝyciowych i zawodowych sytuacjach. Pracuj! Współczesny rynek pracy jest trudny, a doświadczenia i kwalifikacje trzeba zbierać na kaŝdym etapie Ŝycia. Rób to jednak rozsądnie. Jeśli nie zmusza Cię do tego sytuacja, staraj się unikać posad typu: pan w kiosku, pani w mięsnym. Oprócz pieniędzy nie uzyskasz zbyt wielu umiejętności. Spróbuj znaleźć pracę, która będzie pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami. Szukaj moŝliwość uzyskania doświadczenia za darmo, poprzez system praktyk i staŝów. Dobrym pomysłem moŝe okazać się równieŝ wyjazd za granicę. W ten sposób połączysz naukę języka z zarabianiem pieniędzy. To, w jaki sposób wykorzystasz kolejny rok będzie zaleŝeć tylko od Ciebie! Udowodnij, więc sobie i innym ile jesteś wart i zdobądź dodatkowe nowe doświadczenia i umiejętności. Powodzenia!!! 19

20 Przydatne adresy stron internetowych:

MATURA 2015 i co dalej

MATURA 2015 i co dalej MATURA 2015 i co dalej Niezbędnik dla rodziców Katowice, 2014 r. SPIS TREŚCI Matura 2015. Przygotujmy się na zmiany... 3 Język polski to porządek myślenia. Matura okiem polonisty...4 Matematyka. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. w poradnictwie zawodowym

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. w poradnictwie zawodowym Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym Od marzeń do kariery Materiały poseminaryjnei wymarzonej przyszłości. Metody, techniki i narzędzia szkół diagnostyczne ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

w poradnictwie zawodowym

w poradnictwie zawodowym Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym Od marzeń do kariery i wymarzonej przyszłości. Materiały Metody, poseminaryjne techniki i narzędzia szkół diagnostyczne ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, listopad 2006 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

1. Nauka w kraju i za granicą

1. Nauka w kraju i za granicą 1. Nauka w kraju i za granicą Czy warto iść na studia? Jaki kierunek wybrać? Jakie przedmioty trzeba zdawać, aby się tam dostać? Czy można studiować w innych krajach UE? MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI Każdy młody

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha LVIII Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Informator dla szkół wyższych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobry kierunek studiów

Jak wybrać dobry kierunek studiów Jak wybrać dobry kierunek studiów Wybór kierunku studiów jest dla wielu maturzystów moŝliwością do podjęcia pierwszej dojrzałej decyzji. Jednak większość 19-latków ma z tym problemy. Ten artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SZKOŁA MISTRZÓW 2011 Przewodnik edukacyjny

Spis treści: SZKOŁA MISTRZÓW 2011 Przewodnik edukacyjny SZKOŁA MISTRZÓW 2011 Przewodnik edukacyjny Spis treści: Studia, czyli droga do...? (felieton)... 2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki... 5 - Wydział Inżynierii Środowiska PK... 5 - Wydział

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Po jakich studiach nie znajdziesz pracy?

Po jakich studiach nie znajdziesz pracy? R EDUKACJA d PSYCHOLOGIA d ROZRYWKA d SPORT d MODA Bezpłatna ISSN 1689-9180 nr 2 luty/marzec 2010 www.gazetamaturzysty.com Drodzy maturzyści! Oddajemy w wasze ręce II numer Gazety Maturzysty, która powstała

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo