Niezbędnik przyszłego studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbędnik przyszłego studenta"

Transkrypt

1 Niezbędnik przyszłego studenta

2 Spis treści Wstęp Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Krok 2 Skorzystaj z oferty Dni Otwartych na wyŝszych uczelniach Krok 3 Zdaj maturę Krok 4 Wybierz kierunek studiów Nie dostałem się na wymarzone, studia i co dalej? Przydatne adresy stron internetowych 2

3 Wstęp Młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę, z tego, Ŝe szkoła daje moŝliwość dobrego startu Ŝyciowego. W cenie jest oryginalne hobby, ciekawe umiejętności i ponadprzeciętna wiedza. W modzie jest chwalenie się nauką szybkiego czytania, kursami komputerowymi, czy językowymi. Teraz nikogo nie razi uczestnictwo w olimpiadach, konkursach. Młodzi ludzi stają się coraz bardziej rozsądni i zadziwiająco dojrzali w swoich wyborach i podejściu do przyszłości akademickiej, a w konsekwencji równieŝ zawodowej. Młode pokolenie wykorzystuje moŝliwości, o których ich rodzice mogli tylko pomarzyć. Ma świadomość, Ŝe dobry wynik na maturze, wiąŝe się ze studiami na najlepszych polskich uczelniach, a w dalszej perspektywie stwarza moŝliwość zdobycia dobrej pracy i satysfakcjonujących zarobków. Drogi Maturzysto! Masz coraz mniej czasu na przygotowanie się do najwaŝniejszego egzaminu w Ŝyciu. A jest, po co się uczyć, bo bez niego nie ma, co marzyć o dalszej edukacji, wymarzonym kierunku studiów. PoniŜsza informacja zawiera, kilka praktycznych rad, które pomogą Ci nie tylko zdać dobrze egzamin maturalny, ale równieŝ dokonać wyboru kierunku studiów. 3

4 Maturzysto! Tych dat nie wolno Ci przegapić! 25 kwietnia koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 5 maja rozpoczęcie egzaminów maturalnych 30 czerwca- rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złoŝenie u dyrektorów szkół pisemnych wniosków o egzamin poprawkowy sierpnia ustny egzamin poprawkowy 26 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Zabawę studniówkową masz juŝ dawno za sobą. JuŜ niewiele czasu pozostało Ci na naukę. Powinieneś teraz zrobić swój własny bilans korzyści i strat. Przeanalizować ile materiału zostało Ci jeszcze do przerobienia, na jakie zagadnienia powinieneś poświęcić więcej czasu, z czym sobie nie radzisz. Spróbuj rozplanować kolejne etapy przyswajania materiału. Określaj szczegółowe terminy, wtedy łatwiej będzie Ci się zmobilizować i dotrzymać ich. Zwróć uwagę na tematy szczególnie trudne, na poznanie ich powinieneś zaplanować więcej czasu. Spotykaj się ze znajomi z klasy i razem powtarzajcie materiał. Nie zniechęcaj się, jeśli okaŝe się, Ŝe Twoi koledzy umieją więcej od Ciebie czasem jest to tylko mylne wraŝenie. Pamiętaj o wymaganiach, jakie stawia przed tobą uczelnia, na, którą pragniesz się dostać! Musisz wiedzieć, Ŝe o tym czy zdasz maturę, czy teŝ nie, nie decydują przedmioty dodatkowe, a tylko trzy podstawowe, czyli: język polski, obcy i jeden wybrany przedmiot. Dlatego teŝ szczególnie powinieneś się do nich przyłoŝyć. Nie rozpaczaj, Ŝe pozostało Ci juŝ niewiele czasu, Ŝe się nie wyrobisz. Silna motywacja i chęci dodadzą Ci sił do dalszej nauki. 4

5 Krok 2 Skorzystaj z oferty DNI OWARTYCH na wyŝszych uczelniach Coraz więcej wyŝszych uczelni organizuje tzw. Dni Otwarte dla uczniów klas maturalnych. Stają się one okazją do bliŝszego poznania nie tylko samej uczelni, ale równieŝ poszczególnych kierunków kształcenia, przedmiotów i wykładowców. Dają moŝliwość osobistej rozmowy ze studentami, którzy z pewnością podzielą się wieloma cennymi spostrzeŝeniami. Warto skorzystać z takich spotkań, nie tylko w sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze zdecydowany na konkretny kierunek studiów, ale równieŝ wtedy, gdy juŝ dawno dokonałeś wyboru. Pamiętaj! wyŝsze uczelnie organizują dni otwarte na przełomie marca i kwietnia kaŝdego roku. Skorzystaj z ich oferty! Wykaz danych adresowych wyŝszych uczelni publicznych w Małopolsce Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 tel Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowiecka 27 tel

6 Akademia Rolnicza al. Mickiewicza 21 tel Akademia Muzyczna ul. Tomasza 43 tel Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24 tel Akademia Górniczo Hutnicza al. Mickiewicz 27 tel Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. PodchorąŜych 2 tel Papieska Akademia Teologiczna ul. Kanonicza 25 tel

7 Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. L. Solskiego ul. Straszewskiego tel Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha al. Jana Pawła II 78 tel Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki pl. Matejki 13 tel Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul Mickiewicza 8 tel TARNÓW Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1 tel NOWY SĄCZ Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 tel NOWY TARG 7

8 Krok 3 Zdaj maturę! Matura przeprowadzana jest tylko raz w roku szkolnym (szczegółowe terminy egzaminu maturalnego podano niŝej). Przystąpić do niej mogą absolwenci szkól ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego i technikum. Tak jak w ubiegłych latach egzamin będzie się składał z części ustnej i pisemnej. Jeśli podwinie Ci się noga bądź nie przystąpisz do pierwszego etapu, moŝesz wziąć udział w części pisemnej. W szczególnych przypadkach dyrektor Centralnej Komisji wyznaczy dodatkowe terminy matury. Laureaci oraz finaliści olimpiad będą zwolnieni ze zdawania przedmiotu, o którym wygrali konkurs. Wyniki matury wyraŝone będą w procentach. Zaliczenie otrzymają Ci, którzy przekroczą 30% z kaŝdego egzaminu. Poprawka przysługuje abiturientom, którym podwinie się noga podczas zdawania jednego z przedmiotów. Poradnik zdającego Stres często paraliŝuje. Dlatego juŝ wcześniej powinieneś dowiedzieć się, na co trzeba zwrócić uwagę. Oszczędzi ci to na pewno niepotrzebnych nerwów. Nie moŝesz się spóźnić! Kto przyjdzie po czasie, chociaŝby dwie minuty nie zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej. Zabierz ze sobą dowód toŝsamości. Okazanie dowodu osobistego czy legitymacji uczniowskiej jest niezbędne, aby wejść do sali 8

9 egzaminacyjnej. Później następuje losowanie miejsc. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny ma: - kompletny zestaw zadań, tablic, wzorców (dotyczy matematyki, chemii, fizyki i astronomii), - wszystkie strony, - czy wszystko jest wyraźnie wydrukowane, Wszelkie braki powinieneś zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzaminu. Ten odnotuje to w protokole i wyda Ci nowy arkusz Zanim zaczniesz pisać maturę musisz czytelnie i w odpowiednich miejscach zakodować formularz i kartę odpowiedzi. Polega to na: - wpisaniu numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, - przeniesieniu go na matrycę znaków cyfrowych, - uzupełnieniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, - wpisaniu kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, - naklejeniu pasków kodowych szkoły na arkuszu i karcie odpowiedzi W zaleŝności od przedmiotu i poziomu egzaminu potrwa od 60 do nawet 180 minut. Sprawdzian z języka obcego i informatyki odbywa się w dwóch częściach, między którymi jest przerwa. Po przerwie wracasz do sali, otrzymujesz kolejny arkusz, z którym postępujesz analogicznie jak z pierwszym. Lepiej nie ryzykować ściągania podczas egzaminu. MoŜesz za to słono zapłacić, gdy zostaniesz na tym przyłapany. Twoja praca zostanie uznana za niewaŝną, a Ty będziesz musiał natychmiast opuścić salę. Do egzaminu będziesz miał prawo przystąpić dopiero w przyszłym roku. JeŜeli ukończysz prace przed czasem, powinieneś odłoŝyć zamknięty arkusz na brzeg swojej ławki i podnieść rękę. 9

10 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pomieszczenie moŝesz opuścić dopiero po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego komisji PAMIĘTAJ! Czasy, kiedy na ławkach maturzystów stały talizmany na szczęście, minęły bezpowrotnie. Do sali gdzie odbywa się egzamin, moŝesz zabrać ze sobą jedynie przybory potrzebne do uzupełnienia arkusza, tablice matematyczne i kalkulator. Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2008 r. Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 5 Poniedziałek Język polski 6 Wtorek Język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych 7 Środa Wiedza o społeczeństwie Przedmiot w języku obcym* 8 Czwartek Język niemiecki i język niemiecki w Język włoski klasach dwujęzycznych 9 Piątek geografia Język łaciński i kultura antyczna Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 12 Poniedziałek Biologia Przedmiot w języku obcym * 13 Wtorek Historia Wiedza o tańcu 14 Środa Matematyka Przedmiot w języku obcym * 15 Czwartek Fizyka i astronomia Historia sztuki 16 Piątek Chemia Historia muzyki 19 Poniedziałek Język rosyjski Kultura Hiszpanii 20 Wtorek Język francuski i język francuski w Język hiszpański i język klasach dwujęzycznych hiszpański w klasach 10

11 21 Środa Język mniejszość narodowych, język kaszubski dwujęzycznych Informatyka * dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych Część ustna egzaminu maturalnego Od 5 maja do 31 maja Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym czerwiec 2008 r. (dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) Data Dzień Początek Godz Początek Godz tygodnia 6 czerwca Piątek Język polski Historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9 czerwca Poniedziałek Wiedza o społeczeństwie Historia 10 czerwca Wtorek Język angielski Inne języki obce 11 czerwca Środa Matematyka Fizyka i astronomia 12 czerwca Czwartek Biologia Chemia 13 czerwca Piątek Geografia Informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2008 r. (dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) 11

12 Egzamin pisemny 26 sierpnia 2008 r. Egzamin ustny sierpnia 2008 r. Trochę statystyki Te języki uczniowie często zdają* Angielski 75% uczniów, Niemiecki 17% uczniów, Rosyjski 6% uczniów, Francuski 1% uczniów, Hiszpański 0,5% uczniów, Włoski 0,5% uczniów * dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za ubiegły rok szkolny Takie przedmioty dodatkowe wybierali uczniowie w 2007 r. Geografia 37% uczniów, Wiedza o społeczeństwie 28% uczniów, Biologia 27% uczniów, Matematyka 19 % uczniów Historia 14 % uczniów, Chemia 9% uczniów, Fizyka 6% uczniów Historia sztuki 1% uczniów, Informatyka 0,5 uczniów, Historia muzyki 0,2% uczniów, Język łaciński i kultura antyczna 0,04% uczniów, Wiedza o tańcu 0,02% uczniów Odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo maturalne W podziale na poszczególne województwa w 2007r. Kraj 89% maturzystów Małopolskie - 92% Podlaskie - 91% Kujawsko-pomorskie - 90% Lubelskie -90% Łódzkie - 90% 12

13 Mazowieckie - 90% Podkarpackie - 90% Opolskie 89% Śląskie 89% Pomorskie 88% Świętokrzyskie 88% Warmińsko-mazurskie 88% Wielkopolskie 87% Zachodniopomorskie- 86% Lubuskie 85% Dolnośląskie 85% Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 13

14 Krok 4 Wybierz kierunek studiów Jedni studiują to co ich interesuje, inni wybierają kierunek, który w przyszłość zapewni im dobrze płatną pracę. Są teŝ tacy, dla których najwaŝniejsze jest, Ŝeby się za bardzo nie namęczyć. Skończyły się juŝ czasy, gdy matura wystarczała, by znaleźć dobre zajęcie. Teraz w cenie jest ukończenie rozmaitych kursów, szkoleń, ambitnych studiów. Musisz przede wszystkim zastanowić się, jakie masz, zainteresowania i czym chcesz się zajmować w przyszłości. Nie ma sensu latami uczyć się materiału, który cię nie interesuje niezaleŝnie od pieniędzy, jakie moŝna później zarobić. Brak zainteresowania zawodem będzie bezpośrednio wpływał na wykonywane przez nas obowiązki i rezultaty tego, co robimy. Warto się zorientować, jakie panują trendy na rynku pracy i czy ukończone studia dadzą moŝliwość na zmianę zawodu lub ich uzupełnienie w zaleŝności od potrzeb przyszłych pracodawców. W najbliŝszych latach według Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, do obszarów, które będą się najszybciej rozwijać naleŝą: Obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych, Obszar biotechnologii, Obszar ochrony środowiska, Obszar eksploatacji morza i dna morskiego, Obszar obsługi procesów integracji regionalnej, Obszar elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, Obszar ochrony zdrowia i opieki społecznej, Obszar informacji, kultury i przemysłu rozrywkowego, Obszar edukacji. 14

15 MoŜe warto zastanowić się nad kierunkiem studiów związanym, z którymś z w/w obszarów? Od kilku lat w rankingach najpopularniejszych kierunków prym wiodą: Informatyka, Pedagogika, Zarządzanie i marketing Zdaniem specjalistów od rynku pracy informatyka i telekomunikacja są najbardziej przyszłościowymi kierunkami i gwarantują zdobycie dobrze płatnej pracy i satysfakcjonującej posady. Specjaliści od tej branŝy jeszcze długo będą poszukiwani. Coraz częściej studenci wybierają teŝ nowe, mało znane kierunki. Kognitywistyka, (czyli nauka z pogranicza psychologii, filozofii i lingwistyki), filologia fińska, sinologia (studia kultury i języka chińskiego) cieszą się duŝą popularnością. W cenią będą równieŝ absolwenci kierunków finansowych i lingwiści, szczególnie ci, którzy znają języki rzadziej spotykane np., holenderski, portugalski, szwedzki. Dobra znajomość języka angielskiego to dla niektórych pracodawców wymóg podstawowy. Pracodawcy są coraz bardziej wymagający. Przy naborze zwracają uwagę głównie na doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje kandydata. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach oznacza, Ŝe osoba ma świadomość niewiedzy i próbuje to zmienić. NiezaleŜnie od tego, czy jest się bezrobotnym, piekarzem, nauczycielem, magistrem farmacji, potrzeba dokształcania się powinna nam towarzyszyć przez cały czas. Zastanawiając się nad kierunkiem studiów warto skorzystać programu polegającego na udziale maturzystów, w roli wolnych słuchaczy, w standardowych zajęciach prowadzonych dla studentów na niektórych kierunkach. Udział w wybranych przez Ciebie wykładach, konwersatoriach, laboratoriach umoŝliwi Ci spojrzenie na uczelnie oraz na wybrany przez Ciebie kierunek studiów w sposób obiektywny pozbawiony wszelkich 15

16 stereotypów. Warto zorientować się, która z uczelnia daje Ci moŝliwość skorzystania z takiej oferty. Wybierając kierunek studiów Sprawdź 1. Ile godzin języka obcego tygodniowo proponuje interesująca Cię uczelnia, czy istnieje moŝliwość nauki przynajmniej dwóch języków obcych i czy moŝna starać się o dodatkowe godziny lektoratu, 2. Ile komputerów podłączonych do Internetu, posiada uczelnia, czy zakłada konta owe kaŝdemu studentowi i ile godzin tygodniowo oferuje samodzielnej pracy na stanowisku komputerowym, 3. Czy współpracuje z zagranicznymi uczelniami i jak wygląda ta współpraca, 4. Czy uczelnia umoŝliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki i staŝe zagraniczne, 5. Czy uczelnia posiada własne Biuro Karier, wspierające aktywność zawodową swoich studentów i absolwentów i pomagające im znaleźć pracę, 6. Które miejsce zajmuje interesująca Cię uczelnia w ogólnopolskich rankingach polskich szkól wyŝszych. Rankingi takie tworzą i publikują m.in., Wprost, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita, 7. Czy uczelnia i prowadzone przez nią kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej instytucji zajmującej się oceną jakości kształcenia. 8. Czy uczelnia daje swoim studentom szansę studiowania w krajach Unii Europejskiej - czy realizuje kształcenie w oparciu o ECTS ( Europejski System Transferu Punktów). W ten sposób promuje się współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. 9. Porozmawiaj ze studentem interesującej Cię uczelni o tym, jaki ma dostęp do komputerów, Internetu, nowoczesnych technik multimedialnych, swoich wykładowców itp i pod Ŝadnym pozorem nie zawierzaj swojej przyszłej kariery (tej edukacyjnej i zawodowej) losowi czy bliŝej nieokreślonym mocom. Najlepiej 16

17 zdecydujesz TY, oczywiście po uprzednim rozeznaniu i rzeczowej analizie własnym zainteresowań, aspiracji i perspektyw rynku pracy. Uczelnie wyŝsze wymagają Wydrukowanego i podpisanego podania, Świadectwa dojrzałości, Kserokopii dokumentu potwierdzającego toŝsamość, Dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, Zdjęć kandydata (2-4) Trochę statystyki Najpopularniejsze kierunki 2006/2007: 24,6% osób/ miejsce filologia angielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23,3% osób/ miejsce turystyka i rekreacja, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 19,0 osób/miejsce techniki dentystyczne, Akademia Medyczna w Warszawie 17

18 Nie dostałem się na wymarzone studia i co dalej? PoraŜki w Ŝyciu zdarzają się równie często jak sukcesy. Nie dostałeś się na studia? Jeśli ruszysz głową, wykaŝesz się inicjatywą i zaangaŝowaniem moŝe okazać się, Ŝe ten rok bez studenckiego Ŝycia wyjdzie Ci na dobre. Przeanalizuj dlaczego podwinęła ci się noga? Czy był to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy aby jakieś Twoje niedociągnięcia? Po dokonaniu takiego rozrachunku spójrz obiektywnie na siebie i pomyśl, co powinieneś zrobić by podczas kolejnych egzaminów dostać się na wymarzone studia. Oto kilka cennych rad: Ucz się! Twoje działania muszą być podporządkowane przyszłym egzaminom. Masz sporo czasu, poznałeś swoje błędy teraz zrób sensowny plan. W kaŝdym miesiącu i tygodniu realizuj go. MoŜe warto pomyśleć o jakiś kursach przygotowawczych, moŝe to właśnie tam dowiesz się, czego zabrakło Ci na poprzednim egzaminie. Aby nie wypaść z rytmu moŝe warto zastanowić się na studiami pomostowymi. Spróbować się dostać na mniej popularny kierunek, na którym rekrutacja prowadzona jest jeszcze we wrześniu, albo pójść na studia płatne wieczorowe, zaoczne lub prowadzone prywatną uczelnię. Jeśli tylko pokryje się to w jakimś stopniu z Twoimi zainteresowaniami i/lub tematyką kierunku, który planowałeś studiować. Jeśli uda Ci się rozpocząć studia na Twoim wymarzonym kierunku, ale w systemie zaocznym lub wieczorowym to istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Większość uczelni umoŝliwia najlepszym studentom zaocznym i wieczorowym ubieganie się o miejsca na dziennych studiach po semestrze lub po roku studiowania. Kursy. MoŜesz równieŝ zapisać się na rozmaite kursy podnoszące Twoje umiejętności. Będzie to Twoim dodatkowym atutem na rynku pracy. Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w specjalistycznych Źródła: Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

19 kursach związanych z kierunkiem studiów, lub na kursach językowych, komputerowych czy szybkiej nauki. Uczenie się języka jest nie tylko świetnym ćwiczeniem pamięci, ale pomocą w wielu Ŝyciowych i zawodowych sytuacjach. Pracuj! Współczesny rynek pracy jest trudny, a doświadczenia i kwalifikacje trzeba zbierać na kaŝdym etapie Ŝycia. Rób to jednak rozsądnie. Jeśli nie zmusza Cię do tego sytuacja, staraj się unikać posad typu: pan w kiosku, pani w mięsnym. Oprócz pieniędzy nie uzyskasz zbyt wielu umiejętności. Spróbuj znaleźć pracę, która będzie pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami. Szukaj moŝliwość uzyskania doświadczenia za darmo, poprzez system praktyk i staŝów. Dobrym pomysłem moŝe okazać się równieŝ wyjazd za granicę. W ten sposób połączysz naukę języka z zarabianiem pieniędzy. To, w jaki sposób wykorzystasz kolejny rok będzie zaleŝeć tylko od Ciebie! Udowodnij, więc sobie i innym ile jesteś wart i zdobądź dodatkowe nowe doświadczenia i umiejętności. Powodzenia!!! 19

20 Przydatne adresy stron internetowych:

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Przybory pomocnicze długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2012 podstawowe informacje o egzaminach Część obowiązkowa : Część ustna oceniana w szkole 1. Język polski - prezentacja 2. Język Język obcy nowożytny angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Górowo Iławeckie, 26 listopada 2012 r. Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 ŚWIADOMY WYBÓR PRZEDE WSZYSTKIM Czas na życiowe decyzje,

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Egzamin maturalny 2013 2013 r. 9. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2013 r. 25. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 NLO SGH

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 NLO SGH MATURA 2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Wszystkie informacje o terminach matur, procedurach maturalnych i arkusze maturalne znajdują się na

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2016 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności ustawa z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ MATURA 2016 MATURA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - zdawane na poziomie podstawowym - próg zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

A, B, C... MATURZYSTY 2014

A, B, C... MATURZYSTY 2014 A, B, C... MATURZYSTY 2014 1. WAŻNE TERMINY: 30 września 2013 To dzień, do którego musisz złożyć przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację dotyczącą:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku Egzamin maturalny w 2015 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMINARZ Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym MATURA 2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 Wszystkie informacje o terminach matur, procedurach maturalnych i arkusze maturalne znajdują się na

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU

EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU GZAMIN MATURALNY W 2015 RU PRZPRWADZANY WDŁUG NWYCH ZASAD kręgowa omisja gzaminacyjna w u, ul. Na Stoku 49, 80-874, tel.: (058) 320 55 90 gzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Informatory gzamin

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 2 MATURA 2008 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania MATURA 2014 MATURA 2013/201 /2014 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY EGZAMIN MATURALNY 2014 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015.

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego Egzamin maturalny jest przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014/2015 Podstawy prawne

MATURA 2014/2015 Podstawy prawne MATURA 2015 MATURA 2014/2015 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), art. 9 ust. 1 pkt 3 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU

EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU EGZAMIN MATURALNY W 2016 ROKU Przedmioty obowiązkowe Częśd pisemna język polski (poziom podstawowy) minimum 30% język obcy nowożytny (poziom podstawowy) minimum 30% matematyka (poziom podstawowy) minimum

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego 1) Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl.

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI. Kandydaci mają możliwość dostania się na naszą uczelnię w I lub II etapie rekrutacji.

ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI. Kandydaci mają możliwość dostania się na naszą uczelnię w I lub II etapie rekrutacji. ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI Kandydaci mają możliwość dostania się na naszą uczelnię w I lub II etapie rekrutacji. W obydwu tych etapach, będziemy brać pod uwagę wyniki uzyskane podczas: egzaminu dojrzałości,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo