Niezbędnik przyszłego studenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbędnik przyszłego studenta"

Transkrypt

1 Niezbędnik przyszłego studenta

2 Spis treści Wstęp Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Krok 2 Skorzystaj z oferty Dni Otwartych na wyŝszych uczelniach Krok 3 Zdaj maturę Krok 4 Wybierz kierunek studiów Nie dostałem się na wymarzone, studia i co dalej? Przydatne adresy stron internetowych 2

3 Wstęp Młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę, z tego, Ŝe szkoła daje moŝliwość dobrego startu Ŝyciowego. W cenie jest oryginalne hobby, ciekawe umiejętności i ponadprzeciętna wiedza. W modzie jest chwalenie się nauką szybkiego czytania, kursami komputerowymi, czy językowymi. Teraz nikogo nie razi uczestnictwo w olimpiadach, konkursach. Młodzi ludzi stają się coraz bardziej rozsądni i zadziwiająco dojrzali w swoich wyborach i podejściu do przyszłości akademickiej, a w konsekwencji równieŝ zawodowej. Młode pokolenie wykorzystuje moŝliwości, o których ich rodzice mogli tylko pomarzyć. Ma świadomość, Ŝe dobry wynik na maturze, wiąŝe się ze studiami na najlepszych polskich uczelniach, a w dalszej perspektywie stwarza moŝliwość zdobycia dobrej pracy i satysfakcjonujących zarobków. Drogi Maturzysto! Masz coraz mniej czasu na przygotowanie się do najwaŝniejszego egzaminu w Ŝyciu. A jest, po co się uczyć, bo bez niego nie ma, co marzyć o dalszej edukacji, wymarzonym kierunku studiów. PoniŜsza informacja zawiera, kilka praktycznych rad, które pomogą Ci nie tylko zdać dobrze egzamin maturalny, ale równieŝ dokonać wyboru kierunku studiów. 3

4 Maturzysto! Tych dat nie wolno Ci przegapić! 25 kwietnia koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 5 maja rozpoczęcie egzaminów maturalnych 30 czerwca- rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złoŝenie u dyrektorów szkół pisemnych wniosków o egzamin poprawkowy sierpnia ustny egzamin poprawkowy 26 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy Krok 1 Nie przerywaj przygotowań do matury Zabawę studniówkową masz juŝ dawno za sobą. JuŜ niewiele czasu pozostało Ci na naukę. Powinieneś teraz zrobić swój własny bilans korzyści i strat. Przeanalizować ile materiału zostało Ci jeszcze do przerobienia, na jakie zagadnienia powinieneś poświęcić więcej czasu, z czym sobie nie radzisz. Spróbuj rozplanować kolejne etapy przyswajania materiału. Określaj szczegółowe terminy, wtedy łatwiej będzie Ci się zmobilizować i dotrzymać ich. Zwróć uwagę na tematy szczególnie trudne, na poznanie ich powinieneś zaplanować więcej czasu. Spotykaj się ze znajomi z klasy i razem powtarzajcie materiał. Nie zniechęcaj się, jeśli okaŝe się, Ŝe Twoi koledzy umieją więcej od Ciebie czasem jest to tylko mylne wraŝenie. Pamiętaj o wymaganiach, jakie stawia przed tobą uczelnia, na, którą pragniesz się dostać! Musisz wiedzieć, Ŝe o tym czy zdasz maturę, czy teŝ nie, nie decydują przedmioty dodatkowe, a tylko trzy podstawowe, czyli: język polski, obcy i jeden wybrany przedmiot. Dlatego teŝ szczególnie powinieneś się do nich przyłoŝyć. Nie rozpaczaj, Ŝe pozostało Ci juŝ niewiele czasu, Ŝe się nie wyrobisz. Silna motywacja i chęci dodadzą Ci sił do dalszej nauki. 4

5 Krok 2 Skorzystaj z oferty DNI OWARTYCH na wyŝszych uczelniach Coraz więcej wyŝszych uczelni organizuje tzw. Dni Otwarte dla uczniów klas maturalnych. Stają się one okazją do bliŝszego poznania nie tylko samej uczelni, ale równieŝ poszczególnych kierunków kształcenia, przedmiotów i wykładowców. Dają moŝliwość osobistej rozmowy ze studentami, którzy z pewnością podzielą się wieloma cennymi spostrzeŝeniami. Warto skorzystać z takich spotkań, nie tylko w sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze zdecydowany na konkretny kierunek studiów, ale równieŝ wtedy, gdy juŝ dawno dokonałeś wyboru. Pamiętaj! wyŝsze uczelnie organizują dni otwarte na przełomie marca i kwietnia kaŝdego roku. Skorzystaj z ich oferty! Wykaz danych adresowych wyŝszych uczelni publicznych w Małopolsce Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 tel Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowiecka 27 tel

6 Akademia Rolnicza al. Mickiewicza 21 tel Akademia Muzyczna ul. Tomasza 43 tel Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24 tel Akademia Górniczo Hutnicza al. Mickiewicz 27 tel Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. PodchorąŜych 2 tel Papieska Akademia Teologiczna ul. Kanonicza 25 tel

7 Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. L. Solskiego ul. Straszewskiego tel Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha al. Jana Pawła II 78 tel Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki pl. Matejki 13 tel Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul Mickiewicza 8 tel TARNÓW Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1 tel NOWY SĄCZ Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 tel NOWY TARG 7

8 Krok 3 Zdaj maturę! Matura przeprowadzana jest tylko raz w roku szkolnym (szczegółowe terminy egzaminu maturalnego podano niŝej). Przystąpić do niej mogą absolwenci szkól ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego i technikum. Tak jak w ubiegłych latach egzamin będzie się składał z części ustnej i pisemnej. Jeśli podwinie Ci się noga bądź nie przystąpisz do pierwszego etapu, moŝesz wziąć udział w części pisemnej. W szczególnych przypadkach dyrektor Centralnej Komisji wyznaczy dodatkowe terminy matury. Laureaci oraz finaliści olimpiad będą zwolnieni ze zdawania przedmiotu, o którym wygrali konkurs. Wyniki matury wyraŝone będą w procentach. Zaliczenie otrzymają Ci, którzy przekroczą 30% z kaŝdego egzaminu. Poprawka przysługuje abiturientom, którym podwinie się noga podczas zdawania jednego z przedmiotów. Poradnik zdającego Stres często paraliŝuje. Dlatego juŝ wcześniej powinieneś dowiedzieć się, na co trzeba zwrócić uwagę. Oszczędzi ci to na pewno niepotrzebnych nerwów. Nie moŝesz się spóźnić! Kto przyjdzie po czasie, chociaŝby dwie minuty nie zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej. Zabierz ze sobą dowód toŝsamości. Okazanie dowodu osobistego czy legitymacji uczniowskiej jest niezbędne, aby wejść do sali 8

9 egzaminacyjnej. Później następuje losowanie miejsc. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny ma: - kompletny zestaw zadań, tablic, wzorców (dotyczy matematyki, chemii, fizyki i astronomii), - wszystkie strony, - czy wszystko jest wyraźnie wydrukowane, Wszelkie braki powinieneś zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzaminu. Ten odnotuje to w protokole i wyda Ci nowy arkusz Zanim zaczniesz pisać maturę musisz czytelnie i w odpowiednich miejscach zakodować formularz i kartę odpowiedzi. Polega to na: - wpisaniu numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, - przeniesieniu go na matrycę znaków cyfrowych, - uzupełnieniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, - wpisaniu kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, - naklejeniu pasków kodowych szkoły na arkuszu i karcie odpowiedzi W zaleŝności od przedmiotu i poziomu egzaminu potrwa od 60 do nawet 180 minut. Sprawdzian z języka obcego i informatyki odbywa się w dwóch częściach, między którymi jest przerwa. Po przerwie wracasz do sali, otrzymujesz kolejny arkusz, z którym postępujesz analogicznie jak z pierwszym. Lepiej nie ryzykować ściągania podczas egzaminu. MoŜesz za to słono zapłacić, gdy zostaniesz na tym przyłapany. Twoja praca zostanie uznana za niewaŝną, a Ty będziesz musiał natychmiast opuścić salę. Do egzaminu będziesz miał prawo przystąpić dopiero w przyszłym roku. JeŜeli ukończysz prace przed czasem, powinieneś odłoŝyć zamknięty arkusz na brzeg swojej ławki i podnieść rękę. 9

10 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pomieszczenie moŝesz opuścić dopiero po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego komisji PAMIĘTAJ! Czasy, kiedy na ławkach maturzystów stały talizmany na szczęście, minęły bezpowrotnie. Do sali gdzie odbywa się egzamin, moŝesz zabrać ze sobą jedynie przybory potrzebne do uzupełnienia arkusza, tablice matematyczne i kalkulator. Harmonogram Egzaminów Maturalnych w 2008 r. Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 5 Poniedziałek Język polski 6 Wtorek Język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych 7 Środa Wiedza o społeczeństwie Przedmiot w języku obcym* 8 Czwartek Język niemiecki i język niemiecki w Język włoski klasach dwujęzycznych 9 Piątek geografia Język łaciński i kultura antyczna Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godz obydwa poziomy Godz obydwa poziomy 12 Poniedziałek Biologia Przedmiot w języku obcym * 13 Wtorek Historia Wiedza o tańcu 14 Środa Matematyka Przedmiot w języku obcym * 15 Czwartek Fizyka i astronomia Historia sztuki 16 Piątek Chemia Historia muzyki 19 Poniedziałek Język rosyjski Kultura Hiszpanii 20 Wtorek Język francuski i język francuski w Język hiszpański i język klasach dwujęzycznych hiszpański w klasach 10

11 21 Środa Język mniejszość narodowych, język kaszubski dwujęzycznych Informatyka * dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych Część ustna egzaminu maturalnego Od 5 maja do 31 maja Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym czerwiec 2008 r. (dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) Data Dzień Początek Godz Początek Godz tygodnia 6 czerwca Piątek Język polski Historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9 czerwca Poniedziałek Wiedza o społeczeństwie Historia 10 czerwca Wtorek Język angielski Inne języki obce 11 czerwca Środa Matematyka Fizyka i astronomia 12 czerwca Czwartek Biologia Chemia 13 czerwca Piątek Geografia Informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2008 r. (dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) 11

12 Egzamin pisemny 26 sierpnia 2008 r. Egzamin ustny sierpnia 2008 r. Trochę statystyki Te języki uczniowie często zdają* Angielski 75% uczniów, Niemiecki 17% uczniów, Rosyjski 6% uczniów, Francuski 1% uczniów, Hiszpański 0,5% uczniów, Włoski 0,5% uczniów * dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za ubiegły rok szkolny Takie przedmioty dodatkowe wybierali uczniowie w 2007 r. Geografia 37% uczniów, Wiedza o społeczeństwie 28% uczniów, Biologia 27% uczniów, Matematyka 19 % uczniów Historia 14 % uczniów, Chemia 9% uczniów, Fizyka 6% uczniów Historia sztuki 1% uczniów, Informatyka 0,5 uczniów, Historia muzyki 0,2% uczniów, Język łaciński i kultura antyczna 0,04% uczniów, Wiedza o tańcu 0,02% uczniów Odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo maturalne W podziale na poszczególne województwa w 2007r. Kraj 89% maturzystów Małopolskie - 92% Podlaskie - 91% Kujawsko-pomorskie - 90% Lubelskie -90% Łódzkie - 90% 12

13 Mazowieckie - 90% Podkarpackie - 90% Opolskie 89% Śląskie 89% Pomorskie 88% Świętokrzyskie 88% Warmińsko-mazurskie 88% Wielkopolskie 87% Zachodniopomorskie- 86% Lubuskie 85% Dolnośląskie 85% Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 13

14 Krok 4 Wybierz kierunek studiów Jedni studiują to co ich interesuje, inni wybierają kierunek, który w przyszłość zapewni im dobrze płatną pracę. Są teŝ tacy, dla których najwaŝniejsze jest, Ŝeby się za bardzo nie namęczyć. Skończyły się juŝ czasy, gdy matura wystarczała, by znaleźć dobre zajęcie. Teraz w cenie jest ukończenie rozmaitych kursów, szkoleń, ambitnych studiów. Musisz przede wszystkim zastanowić się, jakie masz, zainteresowania i czym chcesz się zajmować w przyszłości. Nie ma sensu latami uczyć się materiału, który cię nie interesuje niezaleŝnie od pieniędzy, jakie moŝna później zarobić. Brak zainteresowania zawodem będzie bezpośrednio wpływał na wykonywane przez nas obowiązki i rezultaty tego, co robimy. Warto się zorientować, jakie panują trendy na rynku pracy i czy ukończone studia dadzą moŝliwość na zmianę zawodu lub ich uzupełnienie w zaleŝności od potrzeb przyszłych pracodawców. W najbliŝszych latach według Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, do obszarów, które będą się najszybciej rozwijać naleŝą: Obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych, Obszar biotechnologii, Obszar ochrony środowiska, Obszar eksploatacji morza i dna morskiego, Obszar obsługi procesów integracji regionalnej, Obszar elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, Obszar ochrony zdrowia i opieki społecznej, Obszar informacji, kultury i przemysłu rozrywkowego, Obszar edukacji. 14

15 MoŜe warto zastanowić się nad kierunkiem studiów związanym, z którymś z w/w obszarów? Od kilku lat w rankingach najpopularniejszych kierunków prym wiodą: Informatyka, Pedagogika, Zarządzanie i marketing Zdaniem specjalistów od rynku pracy informatyka i telekomunikacja są najbardziej przyszłościowymi kierunkami i gwarantują zdobycie dobrze płatnej pracy i satysfakcjonującej posady. Specjaliści od tej branŝy jeszcze długo będą poszukiwani. Coraz częściej studenci wybierają teŝ nowe, mało znane kierunki. Kognitywistyka, (czyli nauka z pogranicza psychologii, filozofii i lingwistyki), filologia fińska, sinologia (studia kultury i języka chińskiego) cieszą się duŝą popularnością. W cenią będą równieŝ absolwenci kierunków finansowych i lingwiści, szczególnie ci, którzy znają języki rzadziej spotykane np., holenderski, portugalski, szwedzki. Dobra znajomość języka angielskiego to dla niektórych pracodawców wymóg podstawowy. Pracodawcy są coraz bardziej wymagający. Przy naborze zwracają uwagę głównie na doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje kandydata. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach oznacza, Ŝe osoba ma świadomość niewiedzy i próbuje to zmienić. NiezaleŜnie od tego, czy jest się bezrobotnym, piekarzem, nauczycielem, magistrem farmacji, potrzeba dokształcania się powinna nam towarzyszyć przez cały czas. Zastanawiając się nad kierunkiem studiów warto skorzystać programu polegającego na udziale maturzystów, w roli wolnych słuchaczy, w standardowych zajęciach prowadzonych dla studentów na niektórych kierunkach. Udział w wybranych przez Ciebie wykładach, konwersatoriach, laboratoriach umoŝliwi Ci spojrzenie na uczelnie oraz na wybrany przez Ciebie kierunek studiów w sposób obiektywny pozbawiony wszelkich 15

16 stereotypów. Warto zorientować się, która z uczelnia daje Ci moŝliwość skorzystania z takiej oferty. Wybierając kierunek studiów Sprawdź 1. Ile godzin języka obcego tygodniowo proponuje interesująca Cię uczelnia, czy istnieje moŝliwość nauki przynajmniej dwóch języków obcych i czy moŝna starać się o dodatkowe godziny lektoratu, 2. Ile komputerów podłączonych do Internetu, posiada uczelnia, czy zakłada konta owe kaŝdemu studentowi i ile godzin tygodniowo oferuje samodzielnej pracy na stanowisku komputerowym, 3. Czy współpracuje z zagranicznymi uczelniami i jak wygląda ta współpraca, 4. Czy uczelnia umoŝliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki i staŝe zagraniczne, 5. Czy uczelnia posiada własne Biuro Karier, wspierające aktywność zawodową swoich studentów i absolwentów i pomagające im znaleźć pracę, 6. Które miejsce zajmuje interesująca Cię uczelnia w ogólnopolskich rankingach polskich szkól wyŝszych. Rankingi takie tworzą i publikują m.in., Wprost, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita, 7. Czy uczelnia i prowadzone przez nią kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej instytucji zajmującej się oceną jakości kształcenia. 8. Czy uczelnia daje swoim studentom szansę studiowania w krajach Unii Europejskiej - czy realizuje kształcenie w oparciu o ECTS ( Europejski System Transferu Punktów). W ten sposób promuje się współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. 9. Porozmawiaj ze studentem interesującej Cię uczelni o tym, jaki ma dostęp do komputerów, Internetu, nowoczesnych technik multimedialnych, swoich wykładowców itp i pod Ŝadnym pozorem nie zawierzaj swojej przyszłej kariery (tej edukacyjnej i zawodowej) losowi czy bliŝej nieokreślonym mocom. Najlepiej 16

17 zdecydujesz TY, oczywiście po uprzednim rozeznaniu i rzeczowej analizie własnym zainteresowań, aspiracji i perspektyw rynku pracy. Uczelnie wyŝsze wymagają Wydrukowanego i podpisanego podania, Świadectwa dojrzałości, Kserokopii dokumentu potwierdzającego toŝsamość, Dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, Zdjęć kandydata (2-4) Trochę statystyki Najpopularniejsze kierunki 2006/2007: 24,6% osób/ miejsce filologia angielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23,3% osób/ miejsce turystyka i rekreacja, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 19,0 osób/miejsce techniki dentystyczne, Akademia Medyczna w Warszawie 17

18 Nie dostałem się na wymarzone studia i co dalej? PoraŜki w Ŝyciu zdarzają się równie często jak sukcesy. Nie dostałeś się na studia? Jeśli ruszysz głową, wykaŝesz się inicjatywą i zaangaŝowaniem moŝe okazać się, Ŝe ten rok bez studenckiego Ŝycia wyjdzie Ci na dobre. Przeanalizuj dlaczego podwinęła ci się noga? Czy był to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy aby jakieś Twoje niedociągnięcia? Po dokonaniu takiego rozrachunku spójrz obiektywnie na siebie i pomyśl, co powinieneś zrobić by podczas kolejnych egzaminów dostać się na wymarzone studia. Oto kilka cennych rad: Ucz się! Twoje działania muszą być podporządkowane przyszłym egzaminom. Masz sporo czasu, poznałeś swoje błędy teraz zrób sensowny plan. W kaŝdym miesiącu i tygodniu realizuj go. MoŜe warto pomyśleć o jakiś kursach przygotowawczych, moŝe to właśnie tam dowiesz się, czego zabrakło Ci na poprzednim egzaminie. Aby nie wypaść z rytmu moŝe warto zastanowić się na studiami pomostowymi. Spróbować się dostać na mniej popularny kierunek, na którym rekrutacja prowadzona jest jeszcze we wrześniu, albo pójść na studia płatne wieczorowe, zaoczne lub prowadzone prywatną uczelnię. Jeśli tylko pokryje się to w jakimś stopniu z Twoimi zainteresowaniami i/lub tematyką kierunku, który planowałeś studiować. Jeśli uda Ci się rozpocząć studia na Twoim wymarzonym kierunku, ale w systemie zaocznym lub wieczorowym to istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Większość uczelni umoŝliwia najlepszym studentom zaocznym i wieczorowym ubieganie się o miejsca na dziennych studiach po semestrze lub po roku studiowania. Kursy. MoŜesz równieŝ zapisać się na rozmaite kursy podnoszące Twoje umiejętności. Będzie to Twoim dodatkowym atutem na rynku pracy. Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w specjalistycznych Źródła: Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

19 kursach związanych z kierunkiem studiów, lub na kursach językowych, komputerowych czy szybkiej nauki. Uczenie się języka jest nie tylko świetnym ćwiczeniem pamięci, ale pomocą w wielu Ŝyciowych i zawodowych sytuacjach. Pracuj! Współczesny rynek pracy jest trudny, a doświadczenia i kwalifikacje trzeba zbierać na kaŝdym etapie Ŝycia. Rób to jednak rozsądnie. Jeśli nie zmusza Cię do tego sytuacja, staraj się unikać posad typu: pan w kiosku, pani w mięsnym. Oprócz pieniędzy nie uzyskasz zbyt wielu umiejętności. Spróbuj znaleźć pracę, która będzie pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami. Szukaj moŝliwość uzyskania doświadczenia za darmo, poprzez system praktyk i staŝów. Dobrym pomysłem moŝe okazać się równieŝ wyjazd za granicę. W ten sposób połączysz naukę języka z zarabianiem pieniędzy. To, w jaki sposób wykorzystasz kolejny rok będzie zaleŝeć tylko od Ciebie! Udowodnij, więc sobie i innym ile jesteś wart i zdobądź dodatkowe nowe doświadczenia i umiejętności. Powodzenia!!! 19

20 Przydatne adresy stron internetowych:

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2009

EGZAMIN MATURALNY 2009 O K E Gdańsk EGZAMIN MATURALNY 2009 Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna. Enrico Fermi Struktura egzaminu Część ustna język polski Przedmioty obowiązkowe język obcy nowoŝytny

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Przybory pomocnicze długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku EGZAMIN MATURALNY w 2010 roku STRUKTURA EGZAMINU Obowiązkowo uczeń przystępuje do części ustnej z języka polskiego części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego części pisemnej na poziomie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r.

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r. I. WAŻNE LINKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU https://www.oke.poznan.pl/ CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA http://www.cke.edu.pl/ ABSOLWENCI ZDAJĄCY JĘZYK POLSKI USTNY W FORMIE PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane);

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane); REKRUTACJA A1. Wymagania stawiane kandydatom A1. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty) Wymagane dokumenty 1. Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony IRK i podpisane); 2. Podanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2012 podstawowe informacje o egzaminach Część obowiązkowa : Część ustna oceniana w szkole 1. Język polski - prezentacja 2. Język Język obcy nowożytny angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Górowo Iławeckie, 26 listopada 2012 r. Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 ŚWIADOMY WYBÓR PRZEDE WSZYSTKIM Czas na życiowe decyzje,

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), od 4 do 26 maja języki mniejszości

Bardziej szczegółowo