Ocena jakości projektów systemowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena jakości projektów systemowych"

Transkrypt

1 Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Liczba przebadanych osób zakończyło udział w 2009 wg PEFS osób przebadano Badania prowadzone były w różnych miesiącach 2010 r.; niekiedy z wykorzystaniem różnych technik (CATI, PAPI); nie ma wiarygodnych danych nt. całej populacji, aby przeważyć wyniki

3 Rekomendacja I Rozważyć możliwość alternatywnych sposobów realizacji badań (np. badania zlecane przez IP) Kontynuacja obecnego sposobu realizacji badań z usprawnieniem pewnych elementów (m.in. ankieta, tabela rekomendacji, baza z wynikami badań ilościowych, zapewnienie anonimowości koordynatorom projektów)

4 Mocne i słabe strony projektów Realizacja Uczestnicy Efekty Rekomendacje

5 Rekomendacja II Dofinansowanie kosztów zarządzania projektami systemowymi Zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków. Umożliwienie beneficjentom systemowym finansowanie ze środków EFS kosztów zarządzania projektami: wynagrodzenia/premii zespołu projektowego oraz działań promocyjnych, jakie podejmowane są w ramach projektów.

6 Problemy w trakcie realizacji projektów Realizacja Uczestnicy Efekty Rekomendacje

7 Rekomendacja III Stabilizacja systemu realizacji projektów Stabilizacja zmian w sposobie realizacji projektów, sygnalizowanie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz monitorowanie otoczenia instytucjonalnoprawnego realizowanych projektów systemowych. Wprowadzanie zmian, które nie wymagają interwencji wstecz. Regulacje powinny obowiązywać po ich wprowadzeniu, a nie wymuszać zmiany w już zamkniętych rozliczeniach.

8 Rekomendacja IV Facylitacja wymiany doświadczeń Pewnym odciążeniem pracy opiekunów projektu mogłaby być większa wymiana doświadczeń pomiędzy urzędami pracy (organizacja spotkań informacyjnych, wyjazdów integracyjnych). Spotkania poświęcone wymianie doświadczeń powinny być organizowane częściej niż raz na rok. Podczas spotkań powinny być identyfikowane dobre praktyki oraz zgłaszane główne problemy i bariery występujące w trakcie realizacji projektów systemowych. Dodatkowo, tematyka szkoleń prowadzonych przez ROEFS powinna zostać dopasowania do potrzeb urzędów pracy.

9 Rekomendacja V Usprawnienie systemu przekazywania środków

10 Rekomendacja VI Uproszczenie systemu realizacji projektów Uproszczenie sposobu realizacji projektów systemowych poprzez szersze zastosowanie uproszczonych form rozliczania projektów (m.in. stawki jednostkowe). Uproszczenie lub ujednolicenie systemów sprawozdawczych w PO KL i MPiPS-01.

11 Rekomendacja VII Zwiększenie udziału wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy Należy zwiększyć udział osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, a przede wszystkim osób najgorzej wykształconych. Należy rozważyć zwiększenie parytetu dla osób długotrwale bezrobotnych pomimo trudności w aktywizacji tej grupy, godząc się z możliwością niższej efektywności zatrudnieniowej projektów.

12 Rekomendacja VIII Poszerzenie oferowanych form wsparcia Należy rozpatrzyć uzupełnienie form aktywizacji zawodowej o program przygotowania wejścia na rynek pracy. Bezrobotni długo przebywający na bezrobociu często nie są przygotowani mentalnie do aktywności zawodowej. Program powinien obejmować pakiet usług: diagnoza cech psychofizycznych oraz kwalifikacji zawodowych osoby bezrobotnej; trening osobowości i rozwoju kompetencji społecznych; szkolenia zawodowe lub przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia z zakresu samodzielnego poszukiwania pracy; staże; stała opieka doradcy zawodowego Coaching/mentoring.

13 Rekomendacja IX Kredyty na rozpoczęcie działalności gosp. Programie pomocy dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą powinien znaleźć się pakiet przyjaznego kredytu zawierający tanie linie kredytowe i system gwarancji kredytów.

14 Rekomendacje w woj. podlaskim Poprawa skuteczności i jakości szkoleń Nacisk na realizację w ramach projektu systemowego szerokiej skali staży, prac interwencyjnych oraz przygotowań w miejscu pracy, jako form pozwalających na uzyskanie doświadczenia zawodowego Zwiększenie w projekcie wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności jako najskuteczniejszej formy wsparcia w danym powiecie

15 Rekomendacje w woj. podlaskim Dbałość o jak najlepsze dopasowanie form wsparcia do potrzeb kobiet Udoskonalenie doboru form wsparcia oraz opracowania odpowiedniej ścieżki udziału w projekcie (pod katem ich skuteczności, efektywności, trwałości oraz lepszego dopasowania) odpowiadającej potrzebom kobiet. Diagnoza doradcy zawodowego. Skuteczniejsze rozpoznanie i uwzględnienie specyfiki problemów na jakie napotykają osoby należące do tej grupy.

16 Rekomendacja dla IP2 Rekomendacja wynika z badania Analiza wpływu interwencji z EFS na rynku pracy w województwie podlaskim Osoby, które zakończyły udział w projekcie i w ciągu kilku miesięcy nie znalazły samodzielnie pracy powinny być objęte pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie efektów projektu Informacje o osobach, które zakończyły udział w projektach powinny być przekazywane do właściwych PUP. W przypadku pozostawania tych osób w rejestrach bezrobotnych, PUP powinien objąć te osoby pośrednictwem pracy

17 Zasada dodatkowości w Poddziałaniu Dofinansowanie zatrudnienia pracownika w ramach projektu powinno prowadzić każdorazowo do przyrostu netto liczby stanowisk pośredników pracy i doradców zawodowych Informacje o ewentualnym ograniczeniu zatrudnienia na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych należy niezwłocznie przekazywać do IP2.

18 Zasada dodatkowości w Poddziałaniu Jako podstawę należy przyjąć stan aktualny stan na dzień 1 stycznia 2008r. Badanie dokonywane jest w skali całego okresu objętego wsparciem (lata ), nie zaś w skali jednego roku, co oznacza, że w poszczególnych miesiącach danego roku dopuszczalny jest okresowy spadek globalnego poziomu zatrudnienia na stanowiskach doradców i pośredników pracy w ramach urzędu do poziomu zatrudnienia równego lub niższego niż stan aktualny na dzień 1 stycznia 2008r.

19 Dziękuję Katarzyna Micun Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r.

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/293/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie projektu PI-PWP CouveusePL

Nowatorskie rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie projektu PI-PWP CouveusePL Dr inż. Seweryn Tchórzewski Mgr inż. Marzena Podgórska Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Nowatorskie rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie projektu PI-PWP CouveusePL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET Statystyka i sprzyjające uwarunkowania ustawowe. Urząd Pracy m.st. Warszawy 1 KOBIETY NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY - STATYSTYKA dane: stan na dzień 31 grudnia 2008r. 14 000 52,9%

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo