3KROKI. innowacyjna FiRMa. UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci. nr 1/czerwiec 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3KROKI. innowacyjna FiRMa. UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci. nr 1/czerwiec 2010"

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nr 1/czerwiec 2010 innowacyjna FiRMa 3KROKI DO INNOWACYJNOŚCI Gospodarka badania i rozwój to klucz do sukcesu Wsparcie skutecznego rozwoju ze środkami unijnymi UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci WALDEMAR SŁUGOCKI Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej Profesor Michał Kleiber, Prezes PAN: Mamy wiele ciekawych pomysłów i instytucji wspierających rozwój ale brakuje nam wiary! Epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamieni (Ahmed Zaki Yamani) po prostu wymyślono coś lepszego. Im częściej przedsiębiorcy i pracownicy zadają sobie pytanie czy można zrobić to inaczej?, tym większa szansa, że wymyślą coś lepszego. Temu właśnie służy cykl szkoleń Instytut Rozwoju Innowacji. Po więcej informacji zapraszamy na Jakość szkoleń gwarantuje Patronat Dofinansowanie aż do 80% ze środków Unii Europejskiej

2 2 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Innowacyjne technologie, know-how, rozwinięta infrastruktura, aktywność i zdolność eksportowa to czynniki pozwalające budować przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną nie tylko na rynku lokalnym, ale również europejskim i światowym. POLECAMY Prof. Michał Kleibern prezes PAN Unia Europejska wspiera innowacyjnych STRONA 4 Mamy ogromny problem z organizacją sektora badań i rozwoju (B&R), a właśnie tam ma korzenie innowacyjność. Partner publikacji wsparciem dla przedsiębiorców w ich dążeniach do wdrażania innowacji oraz unowocześniania funkcjonujących już rozwiązań, a tym samym wzmacniania pozycji firm na otwartym rynku, jest Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Budżet PO IG na lata to 9,7 mld euro. Do połowy czerwca br. podpisano umów na kwotę dofinansowania 21,07 mld zł, co stanowi 53,41 proc. środków przeznaczonych na realizację Programu z funduszy europejskich. Wliczając wartość wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, oczekujących na zawarcie umów, wykorzystano już 63,76 proc. całkowitej alokacji. Dla kogo środki? Dofinansowanie PO IG obejmuje 1 m.in.: wsparcie na badania, inicjowanie działalności innowacyjnej, dofinansowanie w zakresie wdrażania nowych technologii, promocji polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym czy e-biznes. W niektórych działaniach, z uwagi na ich popularność wśród przedsiębiorców, środki zostały wyczerpane, np. na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Mocny akcent PO IG kładzie na współpracę środowisk naukowych i biznesowych. Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R mają na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie wyników prac badawczych, a w konsekwencji budowę gospodarki opartej na wiedzy. Dofinansowanie badań i rozwoju 2 Z działania 1.4 dofinansowane są prace rozwojowe lub badania przemysłowe, prowadzone zarówno przez przedsiębiorców, jak i na ich zlecenie, przez naukowców lub jednostki badawczo-rozwojowe. Są to m.in.: testy i prace badawcze, przygotowanie niezbędnej do wdrożenia wyników badań dokumentacji, opracowanie planów i prototypów. Projekty MRR przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy fi nansowej w ramach PO IG. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej Wiceminister Waldemar Sługocki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w działaniu 4.1 są kontynuacją przedsięwzięć podjętych w pierwszym etapie i mają na celu wdrożenie wyników prac badawczych. Działania 1.4 i 4.1 są jednym instrumentem składane w dotychczasowych konkursach wnioski dotyczyły zarówno części badawczej, jak i wdrożeniowej. Nowelizacja rozporządzenia Ze względu na wyczerpanie alokacji na działanie 4.1. MRR przy- 3 gotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej. Nabór wniosków w działaniu 1.4 planowany jest na październik 2010 r. Łącznie, w ramach kolejnych rund naborów do poszczególnych działań Programu Innowacyjna Gospodarka pozostało do wykorzystania 14,29 mld zł. Harmonogram konkursów na II połowę 2010 r. jest dostępny na stronie Programu 1 EDYCJA CZERWIEC 2010 Bussines Developer: Beata Kaczmarek Redakcja: Paweł Moskalewicz Project Manager: Adam Głuszcz Tel.: mediaplanet.com Dystrybuowane z: Rzeczpospolita Druk: Presspublica Sp. z o.o Nakład: egzemplarzy Skład: Graphics & Design Studio, Michał Ziółkowski, Kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 RaPoRT NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 3 NAKŁADY NA B+R Warto skorzystać z najlepszych praktyk, również w sąsiednich krajach, które nas wyprzedziły na ścieżce innowacyjności. FOT: ISTOCK Gospodarka oparta na wiedzy 1KROK BADANIA I ROZWÓJ Pytanie: Czy Polska wykorzystuje swoje zasoby do rozwoju potencjału badawczego fi rm? Odpowiedź: Polska zajmuje dalekie pozycje w rankingach innowacyjności w tym świetle rewizja systemu wsparcia rozwoju działalności badawczo rozwojowej wydaje się nieodzowną koniecznością. Polska gospodarka ma za sobą istotny okres przemian i stabilizacji rozwoju. Zmiana, jaką obecnie powoli przechodzi, a powinna przechodzić w znacznie szybszym tempie, to zmiana z gospodarki opartej głównie na produkcji i wykorzystaniu taniej siły roboczej, do gospodarki usługowej, opartej na wiedzy. W ciągu ostatnich 10 lat swoje duże zaplecza produkcyjne ulokowały w Polsce największe na świecie firmy. Wiele z nich obserwując sukces, jaki osiągają dzięki tym inwestycjom zadaje sobie pytanie, dlaczego nie iść krok dalej i zainwestować w badania i rozwój w Polsce. Polska posiada wciąż aktualną przewagę w postaci taniej siły roboczej - tym razem mowa jednak o sile naukowo badawczej CZY WIESZ, ŻE... w postacii bardzo dobrze wykształconych studentów i absolwentów uczelni technicznych. Dodatkowo, z uwagi na wielość inwestycji zagranicznych w Polsce, polska kadra jest zdecydowanie mniej zróżnicowana kulturowo od tanich lokalizacji takich jak Chiny, Indie czy kraje afrykańskie. Wspomniane przewagi konkurencyjne już spowodowały, iż wiele firm zdecydowało się na ulokowanie swojej działalności rozwojowej w Polsce. W decyzji o tym pomogła w znacznej mierze pomoc publiczna oferowana przedsiębiorcom w Polsce, w tym przede wszystkim fundusze UE, które wspierają tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż Polskę Polskę czeka bardzo trudny okres fundusze UE na lata kończą się. Magdalena Burnat Mikosz Partner Deloitte Touche Tohmatsu czeka bardzo trudny okres fundusze UE na lata kończą się, a sąsiednie kraje Europy Środkowo- -Wschodniej, nie dość, że posiadają znacząco lepsze zachęty na działalność badawczo-rozwojową, to jeszcze powoli wykorzystują (np. Czechy, Słowacja, Węgry) lub praktycznie nie zaczęły wydawać funduszy UE przeznaczonych na okres (np. Bułgaria, Rumunia). Ponadto wiele krajów na świecie stawia od kilku lat na zachęty podatkowe aby zatrzymać u siebie lub nawet przyciągnąć inwestycje badawczo-rozwojowe największych firm. Takimi przykładami mogą być Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, czy Portugalia. Pionierem w Europie jest Wielka Brytania, gdzie istnieje kilka schematów przeznaczonych zarówno dla małych, jak i dużych firm i tylko od 2006 do 2008 r. ze zwolnień skorzystało ponad 14 tys. firm, a ich inwestycje związane z kwalifikowaną działalnością badawczo rozwojową wyniosły ponad 2,5 mld EUR. W tym samym czasie w małej Portugalii ze zwolnień skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje warte niemal 800 mln FAKTY Czy wiesz, że... Liczba firm korzystających ze zwolnień Wartość inwestycji B+R Wartość udzielonych kredytów i zwolnień PORTUGALIA EUR. Polska na tym tle jawi się jako smutny przykład niedziałających przepisów prawnych i braku skutecznego systemu zachęt do prowadzenia działalności B+R. W tym świetle rewizja systemu wsparcia rozwoju działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwach wydaje się nieodzowną koniecznością. MaGDalEna burnat MiKosZ Partner, MiCHaŁ TUrCZYK Manager WIELKA BRYTANIA POLSKA ** 828 * jedynie wartość odliczeń brak kredytów ** estymacja ** TYS. 15 TYS. * 24 TYS. 12 TYS. * Elastyczne mechanizmy fiskalne to narzędzie, które wiele krajów wykorzystuje by wspierać rozwój gospodarczy. Ulgi podatkowe ułatwiające inwestycje w nowe technologie czy zachęcające do inicjowania działalności badawczo rozwojowej (B+R) mają spowodować, że Polska ruszy do góry w rankingach konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarek. Ulgi podatkowe na B+R w Polsce? 1 Stan prawny w Polsce pozwala obciążać koszt działalności środkami odpisanymi na tzw. fundusz innowacyjności wyłącznie tym, którzy uzyskają status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) na gruncie Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Jednak po tej operacji CBR nie może już zaliczać kosztów B+R do kosztów uzyskania przychodów ani amortyzować środków trwałych, zakupionych z funduszu innowacyjności. Zasady rachunkowości uniemożliwiają dwukrotne odpisanie tego samego kosztu, stąd ulga kwotowa nie występuje. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania tylko do 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie innowacyjnej technologii (tylko wartości niematerialne i prawne). W rezultacie nie zachęca to do prowadzenia prac B+R, a do inwestycji w gotowy know-how, który jest dofinansowany w formie dotacji z funduszy strukturalnych oraz zwolnień z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Popatrzmy na sąsiadów 2 Odległa pozycja Polski w rankingach innowacyjności jest związana częściowo z niewysokim poziomem nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw. Tutaj warto skorzystać z najlepszych praktyk, również w sąsiednich krajach, które nas wyprzedziły na ścieżce innowacyjności. Węgry i Czechy zachęcają do inwestowania w B+R w przedsiębiorstwach wykorzystując mechanizmy fiskalne, które pozwalają po pierwsze obniżyć dwukrotnie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty działalności B+R: najpierw obniżają dochód podatnika, a następnie podstawę opodatkowania. Odpis uwzględnia również koszty B+R zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Takie schematy wsparcia stymulują napływ inwestycji, które w swoim zakresie mają również prowadzenie działalności badawczo rozwojowej. W Polsce zwolnienia podatkowe, nawet te, które stanowią o inwestycji w przyszłość kraju są minimalizowane, z uwagi na potrzebę oszczędności budżetowych. To krótkoterminowa polityka. Trwające prace legislacyjne nad projektami poselskimi nowelizacji ustaw o podatku dochodowym oraz o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przewidujące większe benefity dla podmiotów inwestujących w rozwój działalności B+R powinny być zdynamizowane. MaGDalEna burnat MiKosZ Partner, MaGDalEna JabŁoŃsKa Manager

4 4 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wywiad Innowacyjność i kapitał ludzki Rozmowa z profesorem Michałem Kleiberem Panie profesorze, jak jest z innowacyjnością w Polsce? Coraz lepiej, ale wciąż nie tak, jak być powinno. To znaczy co jest nie tak? Mamy wiele ciekawych pomysłów, wiele instytucji wspierających rozwój innowacyjności ale brakuje leżącej u podstaw sukcesu wspólnej wiary we własne możliwości i, co za tym idzie, konsekwentnej, skoordynowanej polityki państwa w tym zakresie. Startowaliśmy 20 lat temu z bardzo niskiego poziomu, więc teraz innowacyjna gospodarka powinna rozwijać się dużo szybciej, niż światowa średnia a takiego tempa u nas nie sposób dostrzec. To na czym polega problem? By zbudować innowacyjną gospodarkę, niezbędnych jest kilka elementów: nowoczesny system edukacji, silny sektor badań, różnorodne rozwiązania instytucjonalne i prawne, promujące innowacyjność, ułatwienia w dostępie do kapitału podwyższonego ryzyka, prawidłowa ochrona własności intelektualnej. Brak nam kapitału ludzkiego? Przecież uczelnie od blisko 20 lat wypuszczają na rynek tak wielu absolwentów, jak nigdy wcześniej? To prawda, w stosunku do tego, co było 20 lat wcześniej, studentów jest pięć razy więcej. To znakomity wskaźnik, ale jest jedno ale... Bo rzeczywiście, studentów przybywa, ale nie przybywa jednocześnie nauczycieli akademickich. Co z tego wynika? Na jednego wykładowcę nagle przypada wielokrotnie więcej studentów niz przed laty, a to nie może nie odbić się na jakości kształcenia. To nie koniec problemu. Polskie szkoły i nie myślę tu tylko o uczelniach, ale o całym cyklu kształcenia, już od szkoły podstawowej nie uczą młodych ludzi i nie promują indywidualnej kreatywności oraz jednocześnie zdolności do współpracy i wspólnego osiągania celu. W krajach rozwiniętych to elementarz! To jedyny problem z naszą edukacją? Podstawowy. Ale powody do niepokoju daje też dramatycznie mały zakres edukacji ustawicznej. Mówiąc prościej: po ukończeniu szkoły Polacy przestają się uczyć. Tylko 4 5 procent spośród naszych pracowników podlega stałemu szkoleniu, gdy w krajach rozwiniętych odsetek ten jest często 10 krotnie wyższy! Z czego to wynika? Z niskiego poziomu rozumienia potrzeb nowoczesnego społeczeństwa i niedostatecznej kultury wspierania innowacyjności w Polsce. Firmy, które u nas stale szkolą swoich pracowników, to w ogromnej większości firmy z kapitałem zagranicznym, bo w ich krajach macierzystych to oczywiste. Mamy kłopot z edukacją, z promocją innowacyjności... To wystarcza, by skutecznie zablokować rozwój innowacyjnej gospodarki? Ogromny problem mamy także z organizacją sektora badań i rozwoju (B&R), a właśnie tam ma korzenie innowacyjność. Efekt? Nie ma na świecie powszechnie znanego produktu wymyślonego w Polsce. Kto zawinił? Problemy organizacji całego systemu i brak pieniędzy na badania. A to wina zarówno polityków, jak i całego społeczeństwa. Politycy mało interesują się innowacyjnością czy badaniami, bo interesują się przede wszystkim tym, co przynosi szybki sukces. A skoro elektorat nie naciska w sprawie większych pieniędzy na innowacyjność, to efekt polityczny jest łatwy do przewidzenia. Co więcej, nie tylko nie ma pieniędzy z budżetu, ale nie ma dostatecznie silnych zachęt dla firm choćby podatkowych by same inwestowały w innowacyjność. Tymczasem z każdą chwilą konkurencja globalna przyspiesza i za chwilę nadrobienie straconego czasu będzie jescze trudniejsze. Dlaczego? Wszystko, co dziś produkujemy w Polsce, bez kłopotu da się także wyprodukować w Chinach, Indiach czy Brazylii często parokrotnie taniej. Te kraje za chwilę będą dla nas śmiertelnym zagrożeniem chyba, że polska gospodarka wreszcie odważnie postawi na rozwój edukacji, badań i nowych technologii. Recepta? Myślenie strategiczne, zakładające poważne, synergiczne inwestycje prorozwojowe oraz daleko idące ułatwienia dla innowacyjnych firm chocby takie, aby środki ponoszone na działaność innowacyjną można było wpisać w koszt działalności firmy w momencie poniesienia wydatków, a nie w dalekiej, enigmatycznej przyszłości. Bo czy dziś w Polsce ma szanse powstać mała, garażowa firma, która odniesie światowy sukces? Bardzo wątpię, i bynajmniej nie ze względu na brak młodych, kreatywnych ludzi. W sprawach organizacji sytemu innowacji mamy w Polsce ciągle bardzo dużo do zrobienia Wiemy, co trzeba zmienić, ale czy dziś sytuacja w Polsce jest rzeczywiście tak zła? Bez wątpienia mamy też powody do zadowolenia. Dobrze wykorzystujemy fundusze unijne, na wielki szacunek zasługuje przedsiębiorczość wielu naszych menażerów, istotny odsetek naszych absolwentów uczelni jest z pewnością dobrze przygotowanych do stawienia czoła skomplikowanym wyzwaniom współczesności, mamy też obszary innowacyjnej gospodarki, w których radzimy sobie całkiem dobrze.

5 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje 2KROK 5 Finansowa paleta dla przedsiębiorstw Pytanie: Czy nowoczesne produkty fi nansowe mogą wspomóc innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa? Odpowiedź: Tak, jeżeli fi rma dopasuje propozycje banków do swoich potrzeb. Na rynku dostępna jest cała paleta usług dla przedsiębiorstw. Poczynając od najbardziej oczywistych, czyli kredytów, przez leasing i faktoring, po cash management. Faktoring receptą na płynność Jednym z takich rozwiązań jest cieszący się coraz większą popularnością faktoring. Na czym polega? Firma faktoringowa odkupuje od przedsiębiorcy faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto ok. 80 proc. wierzytelności. Pozostała należność zostaje wypłacona, gdy dłużnik zapłaci za fakturę. To doskonałe narzędzie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową. Doskonale sprawdza się tam, gdzie występuje długi cykl ściągania należności, a firmy mają ograniczone możliwości zaciągania kredytów lub pożyczek wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o. Faktoring można też zastosować, gdy przedsiębiorca z powodu braku gotówki nie może zwiększać obrotów lub odczuwa tymczasowe spadki sprzedaży. Faktor zapewnia też pakiet usług związanych z należnościami objętymi umową. Zdejmujemy z przedsiębiorcy FAKTY Czy wiesz, że... Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego finansowanie poszczególnych wierzytelności w faktoringu trwa do 3 4 miesięcy (rzadziej do 6 miesięcy) Faktor wypłaca proc. wartości nominalnej nabywanych wierzytelności. Faktoring to pakiet usług obejmujący nie tylko finansowanie, ale także kontrolę kredytową, szeroko pojęte zarządzanie wierzytelnościami, weryfikację odbiorców, a nawet przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Faktoring można zastosować, gdy przedsiębiorca z powodu braku gotówki nie może zwiększać obrotów lub odczuwa tymczasowe spadki sprzedaży. Krzysztof Kuniewicz Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o. Cash management służy do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Za pioniera cash management uważa się Mellon-Bank, który wprowadził taki system po raz pierwszy w 1969 roku Przedmiotem inwestycji funduszy inwestycji krótkoterminowych są m.in. takie instrumenty rynku finansowego jak depozyty bankowe czy papiery wartościowe. PRODUKTY FINANSOWE znaczną część papierkowej roboty, oferując mu nie tylko szybki dostęp do gotówki, ale i obsługę należności, które dla niego finansujemy mówi Krzysztof Kuniewicz. O czym mowa? Do takich usług należy m.in. weryfikowanie kontrahentów, obsługa wierzytelności, administrowanie księgowości oraz ewentualne działania windykacyjne. W efekcie daje to firmom więcej przestrzeni i swobody w planowaniu rozwoju i inwestycji podsumowuje Kuniewicz. Zarządzenie i inwestycja Trochę mniej popularny jest inny produkt finansowy cash management, czyli zarządzanie środkami finansowymi. To cały pakiet usług, które mają ułatwić przedsiębiorcom planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi, sprawne realizowanie płatności i koordynację spływu należności. W skład tej usługi często wchodzą m.in., kredyty krótkoterminowe, karty debetowe dla pracowników, zarządzenie płynnością finansową. Bank lokuje też nadwyżki na koncie. Inaczej mówiąc zdejmuje z przedsiębiorstw problemy związane z aktywnym i skutecznym zarządzeniem swoimi finansami, np. z pilnowaniem terminów przelewów. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej duże i średnie firmy. Barierą dla małych firm często jest cena usługi i liczba produktów, które się w niej znajdują w dużej mierze niewykorzystywanych mówi Rafał Młodawski, prezes kancelarii Profinance. andrzej ŻaK CZY WIESZ, ŻE... Jeśli chodzi o lokowanie środków finansowych, to warto pamiętać o funduszach inwestycyjnych. Można je podzielić na fundusze długooraz krótkoterminowe. Do ich zalet należy wysoka płynność inwestycji, czyli gwarancja stałego dostępu do pieniędzy. I to bez ryzyka utraty zysku, jak ma to miejsce w przypadku przedterminowej likwidacji depozytu bankowego. Zainteresowanie firm lokowaniem nadwyżek finansowych w funduszach pieniężnych skłaniają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do poszerzenia oferty o kolejne tego typu produkty. Przykładem jest UniEURIBOR, pierwszy na rynku polskim subfundusz pieniężny w euro. Wiele polskich firm coraz częściej dokonuje rozliczeń w euro, czy to ze swymi zagranicznymi akcjonariuszami, eksportując produkty do innych krajów wspólnoty czy też otrzymując dotacje z Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że wprowadzenie subfunduszu typu UniEURIBOR do oferty wymusił sam rynek. Mimo, że fundusz prowadzony jest w euro nie ma konieczności przewalutowania śródków z inwestycji. Dzięki temu uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów z tym związanych, a także minimalizują ryzyko walutowe. człowiek najlepsza inwestycja Spośród wszystkich obecnie realizowanych w Polsce programów, w ramach, których udzielane jest wsparcie z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego. Do 2013 r. Polska w rozwój kompetencji zawodowych swoich obywateli może zainwestować 11,4 mld euro, z czego PARP dysponuje kwotą 672 mln. Z tej sumy niemal 1,3 mld euro zostanie wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej firm, jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz sektor szkoleniowy, testowanie nowych rozwiązań systemowych oraz badanie trendów na rynku pracy. W ramach środków EFS PARP przyznaje m.in dotacje na organizację szkoleń, studiów podyplomowych, prowadzi badania dotyczące rynku pracy i zapotrzebowania gospodarki na umiejętności kadr, promuje innowacyjność i dobre praktyki. W obszarze Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki pracownicy i właściciele firm mają możliwość skorzystania ze szkoleń i doradztwa, studiów podyplomowych oraz mogą uczestniczyć w projektach dot. organizacji pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekty w ramach Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr obejmują zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Więcej informacji:

6 6 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości Polecane strony Rozliczanie projektów w PO IG UnionInwes_Rewers.eps :57 Po pierwsze: Umowa Złożone przez Beneficjentów wnioski podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Następnie PARP podpisuje z beneficjentami umowy o dofinansowanie, które określają sposób, koszty realizacji i źródła finansowania projektu. PARP jest także instytucją uprawnioną do rozwiązania umowy, w przypadku gdy projekt nie jest realizowany lub gdy jego realizacja przebiega niezgodnie z jej zapisami. Po drugie: Realizacja Projektu Rozpoczynając realizację projektu należy pamiętać o terminach i zasadach, które wynikają z podpisanej umowy. Ważne jest także ewidencjonowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu ich przedstawienie jest niezbędne na etapie rozliczenia projektu. Zadbać należy m.in. o kopie dokumentów księgowych, protokołów dokumentujących wykonanie robót/ usług, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. W trakcie realizacji można wprowadzać zmiany do projektu. Ich zakres oraz sposób zatwierdzenia regulują zapisy podpisanej umowy. Po trzecie: Rozliczanie Projektu Proces rozliczania projektu jest związany z weryfikacją zadań wykonywanych w trakcie trwania projektu. Podstawowe dokumenty, jakie beneficjenci są zobowiązani dostarczyć w celu rozliczenia projektu, to: wniosek o płatność oraz sprawozdanie z projektu. Posiadając wszystkie niezbędne dokumenty wymagane umową o dofinansowanie oraz potwierdzające poniesione wydatki w czasie realizacji projektu, beneficjent może przystąpić do procedury rozliczania. Środki na realizację projektu wypłacane są w formie refundacji poniesionych wydatków bądź w formie zaliczek. Dla ich uzyskania należy złożyć odpowiedni wniosek o płatność wraz z wymaganymi umową załącznikami. Po czwarte: Kwalifikowalność kosztów i wskaźniki Aby wydatek kwalifikował się do objęcia wsparciem musi być: niezbędny do realizacji projektu, poniesiony i udokumentowany. Katalog wydatków kwalifikowanych Polski Produkt Przyszłości 23 czerwca 2010 podczas gali wręczenia nagród XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości nagrody i wyróżnienia odebrało 10 laureatów. Nagrodę w kategorii Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej otrzymał projekt pt.: Granulowany nawozowy siarczan magnezu MagPlon MgS zgłoszony przez Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. W tej kategorii przyznano aż 3 wyróżnienia. Otrzymali je: Fluid Kooperacja Sp. z o.o z Sędziszowa za projekt Stałe paliwo odnawialne marki FLUID, PPU Intermet Sp. z o.o. z Człuchowa za projekt: Elementy konstrukcyjne ECOinterWOOD z kompozytów drewno polimer, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z Zabrza za Kombajn ścianowy typu KSW 1500EU z elektrycznym napędem posuwu. dla każdego działania jest określony w rozporządzeniu. Składając wniosek o dofinansowanie, beneficjent określa cel projektu oraz wskaźniki jego osiągnięcia. Wszystkie określone przez beneficjenta wskaźniki muszą zostać osiągnięte w wysokości i w czasie zadeklarowanym we wniosku. Po piąte: Zaliczka oraz wniosek o płatność pośrednią i końcową Najbardziej preferowaną przez Beneficjentów formą płatności jest zaliczka. Umożliwia ona otrzymanie dofinansowania przed poniesieniem wydatków. Wydatkowanie udostępnionej zaliczki należy rozliczyć, składając wnioski o płatność. Więcej informacji: Partner działu Karolina Dobrowolska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nagrodę Polski Produkt Przyszłości w kategorii Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej otrzymał Instytut Tele i Radiotechniczny z Warszawy za projekt pt.: Sterowniki energetyczne z analizatorem jakości energii. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt.: Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Nagrodę w kategorii Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej otrzymał projekt pt.: Terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym szczepie Salmonella zgłoszony przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński. Wyróżnienie otrzymał projekt pt.: Technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego z gliceryny odpadowej zgłoszony przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia z Kędzierzyna Koźla. Nagrodę w kategorii Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej otrzymał Instytut Farmaceutyczny z Warszawy za projekt pt.: Technologia wytwarzania substancji aktywnej imatinib. Wyróżnienie kapituła Konkursu przyznała Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy za projekt pt.: Zrobotyzowane ukosowanie blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego. Nagrodę Specjalną Ministra Gospodarki eco 2 innowacja dla polskiego produktu przyszłości o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych otrzymał projekt pt. Stałe paliwo odnawialne marki FUID zgłoszony przez Fluid Kooperacja Sp. z o.o z Sędziszowa.

7 nowości 3KROK ŚRODKI UNIJNE W RAMACH PO IG do połowy marca br. rekomendowano do wsparcia prawie projektów. FOT: ACCO IMAGE BANK Finansowanie gospodarki z PaRP 7 Kredyt technologiczny premia dla inwestujących w nowe technologie Przedsiębiorcy sektora MSP planujący wdrożenie nowych technologii mogą ubiegać się o wsparcie ze środków działania 4.3 Kredyt technologiczny w ramach PO IG ( ). Kredyt technologiczny jest dostępny poprzez sieć banków komercyjnych, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na realizację działania 4.3 wynoszą ponad 336 mln euro, z czego ponad 242 mln zł ma być zakontraktowane w roku Kredyt technologiczny może finansować wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat. Wdrażana technologia może być zarówno własna, jak i nabyta. Kredyt może być udzielany na zakup m.in. środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych. Muszą one być powiązane funkcjonalnie i służyć wdrożeniu nowej technologii. Kwota kredytu technologicznego nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożenia nowej technologii (po zrealizowaniu inwestycji technologicznej), otrzyma dofinansowanie w postaci tzw. premii technologicznej. Zostanie ona przekazana do banku kredytującego, z przeznaczeniem na spłatę części kapitału kredytu do 70% w zależności, od wielkości firmy oraz województwa, w którym zlokalizowana została inwestycja. Premia technologiczna obliczana jest na podstawie limitów pomocy publicznej na inwestycje w danym regionie, ale nie może wynosić więcej niż 4 mln zł. Szczegółowe informacje na temat działania 4.3 Kredyt technologiczny znajdują się pod adresem Pytanie: Na co jeszcze można dostać dofi nansowanie z PARP w tym roku? Odpowiedź: Na ochronę własności przemysłowej, wsparcie wejścia na rynki zagraniczne i własny e-biznes. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od ponad dekady wspiera przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Do dyspozycji przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach jest 3, 9 miliarda euro. Do połowy marca br. rekomendowano do wsparcia prawie projektów o łącznej wartości blisko 10 miliardów złotych. Na co jeszcze można dostać dofinansowanie w tym roku? Ochrona własności przemysłowej Do końca 2010 r. (lub do wyczerpania środków) potrwa rozpoczęty już nabór do działania Wsparcie można otrzymać na refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie postępowań, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także na realizację ochrony własności przemysłowej. Leszek Czech Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wejście na rynki zagraniczne We wrześniu planowany jest kolejny nabór do działania Paszport do eksportu. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów wejście na nowe rynki lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynkach zagranicznych. Dofinansowaniu podlegają także projekty promujące polską markę na zagranicznych rynkach. Środki przyznawane są na zakup usług doradczych obejmujących analizę docelowego rynku działalności oraz rekomendacje dotyczące efektywnej promocji. Wsparcie e-biznesu 30 lipca rusza, jedyny w tym roku, nabór do cieszącego się dużą popularnością działania 8.1. Dofinansowanie w tym działaniu uzyskają projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (tzw. e-usługi). W październiku rusza nabór do działania 8.2, którego celem jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dla najmniejszych - Bon na innowacje Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. W jego ramach można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostki naukowe, mające na celu m.in. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą się starać także o pożyczkę na innowację. O szczegółach planowanych naborów oraz o harmonogramie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów można dowiedzieć się na stronnie internetowej PARP: O działaniu 8.1 i 8.2 można dodatkowo przeczytać na dedykowanym serwisie leszek CZECH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

8

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo