3KROKI. innowacyjna FiRMa. UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci. nr 1/czerwiec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3KROKI. innowacyjna FiRMa. UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci. nr 1/czerwiec 2010"

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nr 1/czerwiec 2010 innowacyjna FiRMa 3KROKI DO INNOWACYJNOŚCI Gospodarka badania i rozwój to klucz do sukcesu Wsparcie skutecznego rozwoju ze środkami unijnymi UwieRzMY we własne MoŻliwoŚci WALDEMAR SŁUGOCKI Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej Profesor Michał Kleiber, Prezes PAN: Mamy wiele ciekawych pomysłów i instytucji wspierających rozwój ale brakuje nam wiary! Epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamieni (Ahmed Zaki Yamani) po prostu wymyślono coś lepszego. Im częściej przedsiębiorcy i pracownicy zadają sobie pytanie czy można zrobić to inaczej?, tym większa szansa, że wymyślą coś lepszego. Temu właśnie służy cykl szkoleń Instytut Rozwoju Innowacji. Po więcej informacji zapraszamy na Jakość szkoleń gwarantuje Patronat Dofinansowanie aż do 80% ze środków Unii Europejskiej

2 2 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Innowacyjne technologie, know-how, rozwinięta infrastruktura, aktywność i zdolność eksportowa to czynniki pozwalające budować przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną nie tylko na rynku lokalnym, ale również europejskim i światowym. POLECAMY Prof. Michał Kleibern prezes PAN Unia Europejska wspiera innowacyjnych STRONA 4 Mamy ogromny problem z organizacją sektora badań i rozwoju (B&R), a właśnie tam ma korzenie innowacyjność. Partner publikacji wsparciem dla przedsiębiorców w ich dążeniach do wdrażania innowacji oraz unowocześniania funkcjonujących już rozwiązań, a tym samym wzmacniania pozycji firm na otwartym rynku, jest Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Budżet PO IG na lata to 9,7 mld euro. Do połowy czerwca br. podpisano umów na kwotę dofinansowania 21,07 mld zł, co stanowi 53,41 proc. środków przeznaczonych na realizację Programu z funduszy europejskich. Wliczając wartość wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, oczekujących na zawarcie umów, wykorzystano już 63,76 proc. całkowitej alokacji. Dla kogo środki? Dofinansowanie PO IG obejmuje 1 m.in.: wsparcie na badania, inicjowanie działalności innowacyjnej, dofinansowanie w zakresie wdrażania nowych technologii, promocji polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym czy e-biznes. W niektórych działaniach, z uwagi na ich popularność wśród przedsiębiorców, środki zostały wyczerpane, np. na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Mocny akcent PO IG kładzie na współpracę środowisk naukowych i biznesowych. Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R mają na celu poprawę innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie wyników prac badawczych, a w konsekwencji budowę gospodarki opartej na wiedzy. Dofinansowanie badań i rozwoju 2 Z działania 1.4 dofinansowane są prace rozwojowe lub badania przemysłowe, prowadzone zarówno przez przedsiębiorców, jak i na ich zlecenie, przez naukowców lub jednostki badawczo-rozwojowe. Są to m.in.: testy i prace badawcze, przygotowanie niezbędnej do wdrożenia wyników badań dokumentacji, opracowanie planów i prototypów. Projekty MRR przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy fi nansowej w ramach PO IG. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej Wiceminister Waldemar Sługocki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w działaniu 4.1 są kontynuacją przedsięwzięć podjętych w pierwszym etapie i mają na celu wdrożenie wyników prac badawczych. Działania 1.4 i 4.1 są jednym instrumentem składane w dotychczasowych konkursach wnioski dotyczyły zarówno części badawczej, jak i wdrożeniowej. Nowelizacja rozporządzenia Ze względu na wyczerpanie alokacji na działanie 4.1. MRR przy- 3 gotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na część badawczą, niezależnie od części wdrożeniowej. Nabór wniosków w działaniu 1.4 planowany jest na październik 2010 r. Łącznie, w ramach kolejnych rund naborów do poszczególnych działań Programu Innowacyjna Gospodarka pozostało do wykorzystania 14,29 mld zł. Harmonogram konkursów na II połowę 2010 r. jest dostępny na stronie Programu 1 EDYCJA CZERWIEC 2010 Bussines Developer: Beata Kaczmarek Redakcja: Paweł Moskalewicz Project Manager: Adam Głuszcz Tel.: mediaplanet.com Dystrybuowane z: Rzeczpospolita Druk: Presspublica Sp. z o.o Nakład: egzemplarzy Skład: Graphics & Design Studio, Michał Ziółkowski, Kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 RaPoRT NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 3 NAKŁADY NA B+R Warto skorzystać z najlepszych praktyk, również w sąsiednich krajach, które nas wyprzedziły na ścieżce innowacyjności. FOT: ISTOCK Gospodarka oparta na wiedzy 1KROK BADANIA I ROZWÓJ Pytanie: Czy Polska wykorzystuje swoje zasoby do rozwoju potencjału badawczego fi rm? Odpowiedź: Polska zajmuje dalekie pozycje w rankingach innowacyjności w tym świetle rewizja systemu wsparcia rozwoju działalności badawczo rozwojowej wydaje się nieodzowną koniecznością. Polska gospodarka ma za sobą istotny okres przemian i stabilizacji rozwoju. Zmiana, jaką obecnie powoli przechodzi, a powinna przechodzić w znacznie szybszym tempie, to zmiana z gospodarki opartej głównie na produkcji i wykorzystaniu taniej siły roboczej, do gospodarki usługowej, opartej na wiedzy. W ciągu ostatnich 10 lat swoje duże zaplecza produkcyjne ulokowały w Polsce największe na świecie firmy. Wiele z nich obserwując sukces, jaki osiągają dzięki tym inwestycjom zadaje sobie pytanie, dlaczego nie iść krok dalej i zainwestować w badania i rozwój w Polsce. Polska posiada wciąż aktualną przewagę w postaci taniej siły roboczej - tym razem mowa jednak o sile naukowo badawczej CZY WIESZ, ŻE... w postacii bardzo dobrze wykształconych studentów i absolwentów uczelni technicznych. Dodatkowo, z uwagi na wielość inwestycji zagranicznych w Polsce, polska kadra jest zdecydowanie mniej zróżnicowana kulturowo od tanich lokalizacji takich jak Chiny, Indie czy kraje afrykańskie. Wspomniane przewagi konkurencyjne już spowodowały, iż wiele firm zdecydowało się na ulokowanie swojej działalności rozwojowej w Polsce. W decyzji o tym pomogła w znacznej mierze pomoc publiczna oferowana przedsiębiorcom w Polsce, w tym przede wszystkim fundusze UE, które wspierają tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż Polskę Polskę czeka bardzo trudny okres fundusze UE na lata kończą się. Magdalena Burnat Mikosz Partner Deloitte Touche Tohmatsu czeka bardzo trudny okres fundusze UE na lata kończą się, a sąsiednie kraje Europy Środkowo- -Wschodniej, nie dość, że posiadają znacząco lepsze zachęty na działalność badawczo-rozwojową, to jeszcze powoli wykorzystują (np. Czechy, Słowacja, Węgry) lub praktycznie nie zaczęły wydawać funduszy UE przeznaczonych na okres (np. Bułgaria, Rumunia). Ponadto wiele krajów na świecie stawia od kilku lat na zachęty podatkowe aby zatrzymać u siebie lub nawet przyciągnąć inwestycje badawczo-rozwojowe największych firm. Takimi przykładami mogą być Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, czy Portugalia. Pionierem w Europie jest Wielka Brytania, gdzie istnieje kilka schematów przeznaczonych zarówno dla małych, jak i dużych firm i tylko od 2006 do 2008 r. ze zwolnień skorzystało ponad 14 tys. firm, a ich inwestycje związane z kwalifikowaną działalnością badawczo rozwojową wyniosły ponad 2,5 mld EUR. W tym samym czasie w małej Portugalii ze zwolnień skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje warte niemal 800 mln FAKTY Czy wiesz, że... Liczba firm korzystających ze zwolnień Wartość inwestycji B+R Wartość udzielonych kredytów i zwolnień PORTUGALIA EUR. Polska na tym tle jawi się jako smutny przykład niedziałających przepisów prawnych i braku skutecznego systemu zachęt do prowadzenia działalności B+R. W tym świetle rewizja systemu wsparcia rozwoju działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwach wydaje się nieodzowną koniecznością. MaGDalEna burnat MiKosZ Partner, MiCHaŁ TUrCZYK Manager WIELKA BRYTANIA POLSKA ** 828 * jedynie wartość odliczeń brak kredytów ** estymacja ** TYS. 15 TYS. * 24 TYS. 12 TYS. * Elastyczne mechanizmy fiskalne to narzędzie, które wiele krajów wykorzystuje by wspierać rozwój gospodarczy. Ulgi podatkowe ułatwiające inwestycje w nowe technologie czy zachęcające do inicjowania działalności badawczo rozwojowej (B+R) mają spowodować, że Polska ruszy do góry w rankingach konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarek. Ulgi podatkowe na B+R w Polsce? 1 Stan prawny w Polsce pozwala obciążać koszt działalności środkami odpisanymi na tzw. fundusz innowacyjności wyłącznie tym, którzy uzyskają status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) na gruncie Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Jednak po tej operacji CBR nie może już zaliczać kosztów B+R do kosztów uzyskania przychodów ani amortyzować środków trwałych, zakupionych z funduszu innowacyjności. Zasady rachunkowości uniemożliwiają dwukrotne odpisanie tego samego kosztu, stąd ulga kwotowa nie występuje. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania tylko do 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie innowacyjnej technologii (tylko wartości niematerialne i prawne). W rezultacie nie zachęca to do prowadzenia prac B+R, a do inwestycji w gotowy know-how, który jest dofinansowany w formie dotacji z funduszy strukturalnych oraz zwolnień z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Popatrzmy na sąsiadów 2 Odległa pozycja Polski w rankingach innowacyjności jest związana częściowo z niewysokim poziomem nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw. Tutaj warto skorzystać z najlepszych praktyk, również w sąsiednich krajach, które nas wyprzedziły na ścieżce innowacyjności. Węgry i Czechy zachęcają do inwestowania w B+R w przedsiębiorstwach wykorzystując mechanizmy fiskalne, które pozwalają po pierwsze obniżyć dwukrotnie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty działalności B+R: najpierw obniżają dochód podatnika, a następnie podstawę opodatkowania. Odpis uwzględnia również koszty B+R zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Takie schematy wsparcia stymulują napływ inwestycji, które w swoim zakresie mają również prowadzenie działalności badawczo rozwojowej. W Polsce zwolnienia podatkowe, nawet te, które stanowią o inwestycji w przyszłość kraju są minimalizowane, z uwagi na potrzebę oszczędności budżetowych. To krótkoterminowa polityka. Trwające prace legislacyjne nad projektami poselskimi nowelizacji ustaw o podatku dochodowym oraz o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przewidujące większe benefity dla podmiotów inwestujących w rozwój działalności B+R powinny być zdynamizowane. MaGDalEna burnat MiKosZ Partner, MaGDalEna JabŁoŃsKa Manager

4 4 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wywiad Innowacyjność i kapitał ludzki Rozmowa z profesorem Michałem Kleiberem Panie profesorze, jak jest z innowacyjnością w Polsce? Coraz lepiej, ale wciąż nie tak, jak być powinno. To znaczy co jest nie tak? Mamy wiele ciekawych pomysłów, wiele instytucji wspierających rozwój innowacyjności ale brakuje leżącej u podstaw sukcesu wspólnej wiary we własne możliwości i, co za tym idzie, konsekwentnej, skoordynowanej polityki państwa w tym zakresie. Startowaliśmy 20 lat temu z bardzo niskiego poziomu, więc teraz innowacyjna gospodarka powinna rozwijać się dużo szybciej, niż światowa średnia a takiego tempa u nas nie sposób dostrzec. To na czym polega problem? By zbudować innowacyjną gospodarkę, niezbędnych jest kilka elementów: nowoczesny system edukacji, silny sektor badań, różnorodne rozwiązania instytucjonalne i prawne, promujące innowacyjność, ułatwienia w dostępie do kapitału podwyższonego ryzyka, prawidłowa ochrona własności intelektualnej. Brak nam kapitału ludzkiego? Przecież uczelnie od blisko 20 lat wypuszczają na rynek tak wielu absolwentów, jak nigdy wcześniej? To prawda, w stosunku do tego, co było 20 lat wcześniej, studentów jest pięć razy więcej. To znakomity wskaźnik, ale jest jedno ale... Bo rzeczywiście, studentów przybywa, ale nie przybywa jednocześnie nauczycieli akademickich. Co z tego wynika? Na jednego wykładowcę nagle przypada wielokrotnie więcej studentów niz przed laty, a to nie może nie odbić się na jakości kształcenia. To nie koniec problemu. Polskie szkoły i nie myślę tu tylko o uczelniach, ale o całym cyklu kształcenia, już od szkoły podstawowej nie uczą młodych ludzi i nie promują indywidualnej kreatywności oraz jednocześnie zdolności do współpracy i wspólnego osiągania celu. W krajach rozwiniętych to elementarz! To jedyny problem z naszą edukacją? Podstawowy. Ale powody do niepokoju daje też dramatycznie mały zakres edukacji ustawicznej. Mówiąc prościej: po ukończeniu szkoły Polacy przestają się uczyć. Tylko 4 5 procent spośród naszych pracowników podlega stałemu szkoleniu, gdy w krajach rozwiniętych odsetek ten jest często 10 krotnie wyższy! Z czego to wynika? Z niskiego poziomu rozumienia potrzeb nowoczesnego społeczeństwa i niedostatecznej kultury wspierania innowacyjności w Polsce. Firmy, które u nas stale szkolą swoich pracowników, to w ogromnej większości firmy z kapitałem zagranicznym, bo w ich krajach macierzystych to oczywiste. Mamy kłopot z edukacją, z promocją innowacyjności... To wystarcza, by skutecznie zablokować rozwój innowacyjnej gospodarki? Ogromny problem mamy także z organizacją sektora badań i rozwoju (B&R), a właśnie tam ma korzenie innowacyjność. Efekt? Nie ma na świecie powszechnie znanego produktu wymyślonego w Polsce. Kto zawinił? Problemy organizacji całego systemu i brak pieniędzy na badania. A to wina zarówno polityków, jak i całego społeczeństwa. Politycy mało interesują się innowacyjnością czy badaniami, bo interesują się przede wszystkim tym, co przynosi szybki sukces. A skoro elektorat nie naciska w sprawie większych pieniędzy na innowacyjność, to efekt polityczny jest łatwy do przewidzenia. Co więcej, nie tylko nie ma pieniędzy z budżetu, ale nie ma dostatecznie silnych zachęt dla firm choćby podatkowych by same inwestowały w innowacyjność. Tymczasem z każdą chwilą konkurencja globalna przyspiesza i za chwilę nadrobienie straconego czasu będzie jescze trudniejsze. Dlaczego? Wszystko, co dziś produkujemy w Polsce, bez kłopotu da się także wyprodukować w Chinach, Indiach czy Brazylii często parokrotnie taniej. Te kraje za chwilę będą dla nas śmiertelnym zagrożeniem chyba, że polska gospodarka wreszcie odważnie postawi na rozwój edukacji, badań i nowych technologii. Recepta? Myślenie strategiczne, zakładające poważne, synergiczne inwestycje prorozwojowe oraz daleko idące ułatwienia dla innowacyjnych firm chocby takie, aby środki ponoszone na działaność innowacyjną można było wpisać w koszt działalności firmy w momencie poniesienia wydatków, a nie w dalekiej, enigmatycznej przyszłości. Bo czy dziś w Polsce ma szanse powstać mała, garażowa firma, która odniesie światowy sukces? Bardzo wątpię, i bynajmniej nie ze względu na brak młodych, kreatywnych ludzi. W sprawach organizacji sytemu innowacji mamy w Polsce ciągle bardzo dużo do zrobienia Wiemy, co trzeba zmienić, ale czy dziś sytuacja w Polsce jest rzeczywiście tak zła? Bez wątpienia mamy też powody do zadowolenia. Dobrze wykorzystujemy fundusze unijne, na wielki szacunek zasługuje przedsiębiorczość wielu naszych menażerów, istotny odsetek naszych absolwentów uczelni jest z pewnością dobrze przygotowanych do stawienia czoła skomplikowanym wyzwaniom współczesności, mamy też obszary innowacyjnej gospodarki, w których radzimy sobie całkiem dobrze.

5 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje 2KROK 5 Finansowa paleta dla przedsiębiorstw Pytanie: Czy nowoczesne produkty fi nansowe mogą wspomóc innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa? Odpowiedź: Tak, jeżeli fi rma dopasuje propozycje banków do swoich potrzeb. Na rynku dostępna jest cała paleta usług dla przedsiębiorstw. Poczynając od najbardziej oczywistych, czyli kredytów, przez leasing i faktoring, po cash management. Faktoring receptą na płynność Jednym z takich rozwiązań jest cieszący się coraz większą popularnością faktoring. Na czym polega? Firma faktoringowa odkupuje od przedsiębiorcy faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto ok. 80 proc. wierzytelności. Pozostała należność zostaje wypłacona, gdy dłużnik zapłaci za fakturę. To doskonałe narzędzie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową. Doskonale sprawdza się tam, gdzie występuje długi cykl ściągania należności, a firmy mają ograniczone możliwości zaciągania kredytów lub pożyczek wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o. Faktoring można też zastosować, gdy przedsiębiorca z powodu braku gotówki nie może zwiększać obrotów lub odczuwa tymczasowe spadki sprzedaży. Faktor zapewnia też pakiet usług związanych z należnościami objętymi umową. Zdejmujemy z przedsiębiorcy FAKTY Czy wiesz, że... Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego finansowanie poszczególnych wierzytelności w faktoringu trwa do 3 4 miesięcy (rzadziej do 6 miesięcy) Faktor wypłaca proc. wartości nominalnej nabywanych wierzytelności. Faktoring to pakiet usług obejmujący nie tylko finansowanie, ale także kontrolę kredytową, szeroko pojęte zarządzanie wierzytelnościami, weryfikację odbiorców, a nawet przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Faktoring można zastosować, gdy przedsiębiorca z powodu braku gotówki nie może zwiększać obrotów lub odczuwa tymczasowe spadki sprzedaży. Krzysztof Kuniewicz Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o. Cash management służy do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Za pioniera cash management uważa się Mellon-Bank, który wprowadził taki system po raz pierwszy w 1969 roku Przedmiotem inwestycji funduszy inwestycji krótkoterminowych są m.in. takie instrumenty rynku finansowego jak depozyty bankowe czy papiery wartościowe. PRODUKTY FINANSOWE znaczną część papierkowej roboty, oferując mu nie tylko szybki dostęp do gotówki, ale i obsługę należności, które dla niego finansujemy mówi Krzysztof Kuniewicz. O czym mowa? Do takich usług należy m.in. weryfikowanie kontrahentów, obsługa wierzytelności, administrowanie księgowości oraz ewentualne działania windykacyjne. W efekcie daje to firmom więcej przestrzeni i swobody w planowaniu rozwoju i inwestycji podsumowuje Kuniewicz. Zarządzenie i inwestycja Trochę mniej popularny jest inny produkt finansowy cash management, czyli zarządzanie środkami finansowymi. To cały pakiet usług, które mają ułatwić przedsiębiorcom planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi, sprawne realizowanie płatności i koordynację spływu należności. W skład tej usługi często wchodzą m.in., kredyty krótkoterminowe, karty debetowe dla pracowników, zarządzenie płynnością finansową. Bank lokuje też nadwyżki na koncie. Inaczej mówiąc zdejmuje z przedsiębiorstw problemy związane z aktywnym i skutecznym zarządzeniem swoimi finansami, np. z pilnowaniem terminów przelewów. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej duże i średnie firmy. Barierą dla małych firm często jest cena usługi i liczba produktów, które się w niej znajdują w dużej mierze niewykorzystywanych mówi Rafał Młodawski, prezes kancelarii Profinance. andrzej ŻaK CZY WIESZ, ŻE... Jeśli chodzi o lokowanie środków finansowych, to warto pamiętać o funduszach inwestycyjnych. Można je podzielić na fundusze długooraz krótkoterminowe. Do ich zalet należy wysoka płynność inwestycji, czyli gwarancja stałego dostępu do pieniędzy. I to bez ryzyka utraty zysku, jak ma to miejsce w przypadku przedterminowej likwidacji depozytu bankowego. Zainteresowanie firm lokowaniem nadwyżek finansowych w funduszach pieniężnych skłaniają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do poszerzenia oferty o kolejne tego typu produkty. Przykładem jest UniEURIBOR, pierwszy na rynku polskim subfundusz pieniężny w euro. Wiele polskich firm coraz częściej dokonuje rozliczeń w euro, czy to ze swymi zagranicznymi akcjonariuszami, eksportując produkty do innych krajów wspólnoty czy też otrzymując dotacje z Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że wprowadzenie subfunduszu typu UniEURIBOR do oferty wymusił sam rynek. Mimo, że fundusz prowadzony jest w euro nie ma konieczności przewalutowania śródków z inwestycji. Dzięki temu uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów z tym związanych, a także minimalizują ryzyko walutowe. człowiek najlepsza inwestycja Spośród wszystkich obecnie realizowanych w Polsce programów, w ramach, których udzielane jest wsparcie z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego. Do 2013 r. Polska w rozwój kompetencji zawodowych swoich obywateli może zainwestować 11,4 mld euro, z czego PARP dysponuje kwotą 672 mln. Z tej sumy niemal 1,3 mld euro zostanie wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej firm, jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz sektor szkoleniowy, testowanie nowych rozwiązań systemowych oraz badanie trendów na rynku pracy. W ramach środków EFS PARP przyznaje m.in dotacje na organizację szkoleń, studiów podyplomowych, prowadzi badania dotyczące rynku pracy i zapotrzebowania gospodarki na umiejętności kadr, promuje innowacyjność i dobre praktyki. W obszarze Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki pracownicy i właściciele firm mają możliwość skorzystania ze szkoleń i doradztwa, studiów podyplomowych oraz mogą uczestniczyć w projektach dot. organizacji pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekty w ramach Działania 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr obejmują zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Więcej informacji:

6 6 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości Polecane strony Rozliczanie projektów w PO IG UnionInwes_Rewers.eps :57 Po pierwsze: Umowa Złożone przez Beneficjentów wnioski podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Następnie PARP podpisuje z beneficjentami umowy o dofinansowanie, które określają sposób, koszty realizacji i źródła finansowania projektu. PARP jest także instytucją uprawnioną do rozwiązania umowy, w przypadku gdy projekt nie jest realizowany lub gdy jego realizacja przebiega niezgodnie z jej zapisami. Po drugie: Realizacja Projektu Rozpoczynając realizację projektu należy pamiętać o terminach i zasadach, które wynikają z podpisanej umowy. Ważne jest także ewidencjonowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu ich przedstawienie jest niezbędne na etapie rozliczenia projektu. Zadbać należy m.in. o kopie dokumentów księgowych, protokołów dokumentujących wykonanie robót/ usług, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. W trakcie realizacji można wprowadzać zmiany do projektu. Ich zakres oraz sposób zatwierdzenia regulują zapisy podpisanej umowy. Po trzecie: Rozliczanie Projektu Proces rozliczania projektu jest związany z weryfikacją zadań wykonywanych w trakcie trwania projektu. Podstawowe dokumenty, jakie beneficjenci są zobowiązani dostarczyć w celu rozliczenia projektu, to: wniosek o płatność oraz sprawozdanie z projektu. Posiadając wszystkie niezbędne dokumenty wymagane umową o dofinansowanie oraz potwierdzające poniesione wydatki w czasie realizacji projektu, beneficjent może przystąpić do procedury rozliczania. Środki na realizację projektu wypłacane są w formie refundacji poniesionych wydatków bądź w formie zaliczek. Dla ich uzyskania należy złożyć odpowiedni wniosek o płatność wraz z wymaganymi umową załącznikami. Po czwarte: Kwalifikowalność kosztów i wskaźniki Aby wydatek kwalifikował się do objęcia wsparciem musi być: niezbędny do realizacji projektu, poniesiony i udokumentowany. Katalog wydatków kwalifikowanych Polski Produkt Przyszłości 23 czerwca 2010 podczas gali wręczenia nagród XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości nagrody i wyróżnienia odebrało 10 laureatów. Nagrodę w kategorii Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej otrzymał projekt pt.: Granulowany nawozowy siarczan magnezu MagPlon MgS zgłoszony przez Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. W tej kategorii przyznano aż 3 wyróżnienia. Otrzymali je: Fluid Kooperacja Sp. z o.o z Sędziszowa za projekt Stałe paliwo odnawialne marki FLUID, PPU Intermet Sp. z o.o. z Człuchowa za projekt: Elementy konstrukcyjne ECOinterWOOD z kompozytów drewno polimer, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z Zabrza za Kombajn ścianowy typu KSW 1500EU z elektrycznym napędem posuwu. dla każdego działania jest określony w rozporządzeniu. Składając wniosek o dofinansowanie, beneficjent określa cel projektu oraz wskaźniki jego osiągnięcia. Wszystkie określone przez beneficjenta wskaźniki muszą zostać osiągnięte w wysokości i w czasie zadeklarowanym we wniosku. Po piąte: Zaliczka oraz wniosek o płatność pośrednią i końcową Najbardziej preferowaną przez Beneficjentów formą płatności jest zaliczka. Umożliwia ona otrzymanie dofinansowania przed poniesieniem wydatków. Wydatkowanie udostępnionej zaliczki należy rozliczyć, składając wnioski o płatność. Więcej informacji: Partner działu Karolina Dobrowolska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nagrodę Polski Produkt Przyszłości w kategorii Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej otrzymał Instytut Tele i Radiotechniczny z Warszawy za projekt pt.: Sterowniki energetyczne z analizatorem jakości energii. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt.: Pneumatyczna przepompownia ścieków EPP zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Nagrodę w kategorii Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej otrzymał projekt pt.: Terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym szczepie Salmonella zgłoszony przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński. Wyróżnienie otrzymał projekt pt.: Technologia wytwarzania bioglikolu propylenowego z gliceryny odpadowej zgłoszony przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia z Kędzierzyna Koźla. Nagrodę w kategorii Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej otrzymał Instytut Farmaceutyczny z Warszawy za projekt pt.: Technologia wytwarzania substancji aktywnej imatinib. Wyróżnienie kapituła Konkursu przyznała Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy za projekt pt.: Zrobotyzowane ukosowanie blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego. Nagrodę Specjalną Ministra Gospodarki eco 2 innowacja dla polskiego produktu przyszłości o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych otrzymał projekt pt. Stałe paliwo odnawialne marki FUID zgłoszony przez Fluid Kooperacja Sp. z o.o z Sędziszowa.

7 nowości 3KROK ŚRODKI UNIJNE W RAMACH PO IG do połowy marca br. rekomendowano do wsparcia prawie projektów. FOT: ACCO IMAGE BANK Finansowanie gospodarki z PaRP 7 Kredyt technologiczny premia dla inwestujących w nowe technologie Przedsiębiorcy sektora MSP planujący wdrożenie nowych technologii mogą ubiegać się o wsparcie ze środków działania 4.3 Kredyt technologiczny w ramach PO IG ( ). Kredyt technologiczny jest dostępny poprzez sieć banków komercyjnych, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na realizację działania 4.3 wynoszą ponad 336 mln euro, z czego ponad 242 mln zł ma być zakontraktowane w roku Kredyt technologiczny może finansować wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat. Wdrażana technologia może być zarówno własna, jak i nabyta. Kredyt może być udzielany na zakup m.in. środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych. Muszą one być powiązane funkcjonalnie i służyć wdrożeniu nowej technologii. Kwota kredytu technologicznego nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożenia nowej technologii (po zrealizowaniu inwestycji technologicznej), otrzyma dofinansowanie w postaci tzw. premii technologicznej. Zostanie ona przekazana do banku kredytującego, z przeznaczeniem na spłatę części kapitału kredytu do 70% w zależności, od wielkości firmy oraz województwa, w którym zlokalizowana została inwestycja. Premia technologiczna obliczana jest na podstawie limitów pomocy publicznej na inwestycje w danym regionie, ale nie może wynosić więcej niż 4 mln zł. Szczegółowe informacje na temat działania 4.3 Kredyt technologiczny znajdują się pod adresem Pytanie: Na co jeszcze można dostać dofi nansowanie z PARP w tym roku? Odpowiedź: Na ochronę własności przemysłowej, wsparcie wejścia na rynki zagraniczne i własny e-biznes. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od ponad dekady wspiera przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Do dyspozycji przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach jest 3, 9 miliarda euro. Do połowy marca br. rekomendowano do wsparcia prawie projektów o łącznej wartości blisko 10 miliardów złotych. Na co jeszcze można dostać dofinansowanie w tym roku? Ochrona własności przemysłowej Do końca 2010 r. (lub do wyczerpania środków) potrwa rozpoczęty już nabór do działania Wsparcie można otrzymać na refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie postępowań, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także na realizację ochrony własności przemysłowej. Leszek Czech Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wejście na rynki zagraniczne We wrześniu planowany jest kolejny nabór do działania Paszport do eksportu. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów wejście na nowe rynki lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynkach zagranicznych. Dofinansowaniu podlegają także projekty promujące polską markę na zagranicznych rynkach. Środki przyznawane są na zakup usług doradczych obejmujących analizę docelowego rynku działalności oraz rekomendacje dotyczące efektywnej promocji. Wsparcie e-biznesu 30 lipca rusza, jedyny w tym roku, nabór do cieszącego się dużą popularnością działania 8.1. Dofinansowanie w tym działaniu uzyskają projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (tzw. e-usługi). W październiku rusza nabór do działania 8.2, którego celem jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dla najmniejszych - Bon na innowacje Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. W jego ramach można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostki naukowe, mające na celu m.in. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą się starać także o pożyczkę na innowację. O szczegółach planowanych naborów oraz o harmonogramie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów można dowiedzieć się na stronnie internetowej PARP: O działaniu 8.1 i 8.2 można dodatkowo przeczytać na dedykowanym serwisie leszek CZECH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

8

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35 Zaliczki w dotacjach odpowiedź na kryzys? Monika Jurczyk Czasy, kiedy ubieganie się o realne dofinansowanie wymarzonej inwestycji było możliwe wyłącznie po zrealizowaniu etapu czy nawet całości projektu

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 8 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo