AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO W KONTEKŚCIE RYNKÓW WSCHODNICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO W KONTEKŚCIE RYNKÓW WSCHODNICH"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIA dla MENEDŻERÓW i PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO W KONTEKŚCIE RYNKÓW WSCHODNICH Opracowanie oferty: Jarosław Ostrowski Autor Programu, kierownik merytoryczny: Luiza Bednarowska Warszawa 2010 r. CKKAlfa-Consulting Strona 1

2 Spis treści Cele projektu... 4 Organizacja szkoleń... 4 Program szkolenia... 5 Harmonogram szkolenia... 6 Opis trenerów prowadzących szkolenia... 7 Osoba odpowiedzialna za projekt... 8 Karta zgłoszenia... 8 CKKAlfa-Consulting Strona 2

3 CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu polskich przedsiębiorstw, pracowników banków, kadry zarządzającej uczestniczących w zajęciach, do wejścia na rynki wschodnie. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką oraz prognozami rozwojowymi danego rynku. Podczas szkoleń przekażemy praktyczne porady i wskazówki dotyczące możliwości oraz szans umiejscowienia eksportu, wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami na rynkach wschodnich. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Czas trwania szkolenia 5 x 2 dni szkoleniowe + coaching dla zainteresowanych Terminy szkoleń Sesja I: października 2010r. Sesja II: (do ustalenia) Sesja III: (do ustalenia) Sesja IV: (do ustalenia) Sesja V: (do ustalenia) Miejsce szkoleń Metody szkoleniowe: Cena standardowa szkolenia W cenie szkoleń oferujemy Trenerzy prowadzący Warszawa, Intraco ul. Stawki 2, sala A-C, 38 piętro Dyskusja moderowana Studia przypadków Ćwiczenia indywidualne i grupowe Training on the job uczenie przez doświadczanie Scenki symulowane Feedback za każdą 2- dniową sesję ,- zł Łącznie 7 500,-zł Coaching jest płatny dodatkowo 1. Analizę potrzeb 2. Udział w zajęciach 3. Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe 4. Dyplomy ukończenia Akademii 5. Konsultacje przed i po szkoleniu 6. Obiady i przerwy kawowe Luiza Bednarowska (informacje o trenerach poniżej) Zakwaterowanie: (jest kosztem dodatkowym) Proponujemy Hotel Ibis Stare Miasto - obok budynku Intraco). Koszt 1 noclegu w pokoju 2- osobowym ok. 150,-zł od osoby. Pokój 1-osobowy ok. 290 PLN za dobę. Parking strzeżony przy hotelu dodatkowo płatny. CKKAlfa-Consulting Strona 3

4 PROGRAM SZKOLENIA: SESJA I 2 dni 15 godzin STARTEGIE WEJŚCIA NA RYNKI WSCHODNIE ze szczególnym uwzględnieniem rynku Rosji, Ukrainy i Białorusi 1. Gdzie i jak zdobywać rzetelne informacje na temat krajów rynków wschodnich? 2. Jak zdobyć wiarygodne dane na temat swojej branży? 3. Ranking atrakcyjności poszczególnych branż na rynkach wschodnich 4. Nisze rynkowe, wiodące branże, dynamicznie rozwijające się sektory 5. Jakie instytucje pomagają w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorcami z rynków wschodnich? 6. Charakterystyka form eksportu (strategii wejścia na rynek) 7. Charakterystyka wybranych form działalności handlowej na rynkach WSCHODNICH 8. Zasady działalności konsorcjów eksportowych 9. Specyfika realizacji projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych(biz) na rynkach wschodnich 10. Rodzaje pośredników występujących w eksporcie, omówienie ich roli i zasad działania 11. Zalety korzystania z pośredników w eksporcie 12. Rola e-handlu w międzynarodowej wymianie gospodarczej SESJA II 2 dni 15 godzin JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNEGO PARTNERA HANDLOWEGO NA RYNKU WSCHODNIM? 1. Określenie docelowej grupy potencjalnych partnerów handlowych 2. Jak skutecznie przełamywać stereotypowy obraz polskich przedsiębiorców? 3. Selekcja i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych 4. Audyt finansowy partnera i w zakresie finansowania transakcji 5. Jak przygotować się do spotkań z partnerami? 6. Przygotowanie propozycji współpracy 7. Zwyczaje i zasady prowadzenia rozmów handlowych. Błędy popełniane przez polskich przedsiębiorców podczas negocjacji handlowych 8. Jak utrzymywać partnerskie relacje z kontrahentem? 9. Jakie korzyści przynosi konsekwentne podtrzymywanie kontaktu z partnerem już po podpisaniu kontraktu? 10. Dalsze rozwijanie współpracy z pozyskanym partnerem 11. Współpraca z agentami i przedstawicielami handlowymi SESJA III 2 dni 15 godzin UBEZPIECZENIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH NA RYNKACH WSCHODNICH 1. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem warunkiem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 2. Korzyści wynikające z ubezpieczenia kontraktów eksportowych 3. Oferta UBEZPIECZYCIELI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorstw eksportujących dobra konsumpcyjne na rynki wschodnie (ubezpieczenia krótkoterminowych należności) 4. Oferta KUKE S.A. w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorstw eksportujących dobra inwestycyjne na rynki wschodnie (ubezpieczenia kredytu średnio i długoterminowego) 5. Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową 6. Ubezpieczenia jako instrument zwiększający dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania CKKAlfa-Consulting Strona 4

5 SESJA IV 2 dni 15 godzin FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 1. Istota i pojęcie finansowania handlu zagranicznego 2. Pojęcie i rodzaje kredytów eksportowych 3. kredyt kupiecki i kredyt dla nabywcy 4. Specjalne systemy finansowania i ubezpieczania kredytów eksportowych 5. Finansowanie handlu zagranicznego w Polsce 6. rola banków w finansowaniu handlu zagranicznego 7. KUKE S.A. jako element systemu ubezpieczania kredytów eksportowych w Polsce 1. Ryzyko w obrotach zagranicznych 2. pojęcie ryzyka 3. metody eliminacji albo ograniczania ryzyka 4. Ubezpieczenie a reasekuracja 5. Podstawy prawne i organizacja rynku ubezpieczeniowego związanego z handlem zagranicznym 6. Rodzaje ubezpieczeń w handlu międzynarodowym 7. Ubezpieczenie kredytu w transakcjach handlu zagranicznego SESJA V 2 dni 15 godzin METODY ZABEZPIECZANIA RYZYKA KREDYTU KUPIECKIEGO. Reguły ubezpieczania i ich praktyczny wymiar: - należności podlegające ubezpieczeniu, - niewypłacalność jako wypadek ubezpieczeniowy, - ubezpieczanie portfela odbiorców i wyjątki, - podział ryzyka między strony umowy ubezpieczenia, - należyta staranność jako warunek ochrony. Problemy związane z realizacją umowy ubezpieczenia: - podstawa naliczania składki i jej rodzaje, - funkcjonowanie limitów kredytowych, Szczególnie istotne zapisy umowy ubezpieczenia: - wyłączenia odpowiedzialności i ich stosowanie, - zaliczanie płatności, - należności sporne, - obowiązki ubezpieczającego i sankcje za ich niewykonanie. Procedura zawarcia umowy. Realne koszty umowy ubezpieczenia dla dostawcy. UWAGI DODATKOWE Po pierwszym dniu szkolenia indywidualna praca domowa, z której uczestnicy rozliczani są dnia następnego. Na zakończenie szkolenia test wiedzy, sprawdzający i utrwalający zdobyte umiejętności. Coaching procesu Indywidualne spotkania coachingowe z uczestnikami szkolenia (termin, czas trwania i kwota za coaching ustalane są indywidualnie). CKKAlfa-Consulting Strona 5

6 HARMONOGRAM CZASOWY SZKOLENIA: Dzień I Rozpoczęcie szkolenia program, przedstawienie się, ćwiczenie integracyjne Zajęcia Przerwa Zajęcia Obiad Zajęcia Przerwa Zajęcia Podsumowanie dnia - forma kreatywna. Dzień II Zajęcia Przerwa Zajęcia Obiad Zajęcia Przerwa Zajęcia Podsumowanie i zakończenie zajęć zebranie informacji zwrotnej na temat przydatności prezentowanej wiedzy i prognostyki jej efektywności CKKAlfa-Consulting Strona 6

7 SYLWETKI TRENERÓW Luiza Bednarowska - kierownik merytoryczny projektu Wykształcenie: Mgr ekonomii o specjalności finanse. Jest doktorantką w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pisze pracę doktorską na temat inwestycji zagranicznych na rynku rosyjskim i chińskim. Dodatkowe kwalifikacje uzyskała na Uniwersytecie Państwowym w Sankt Petersburgu a także w Instytucie Puszkina w Moskwie.. Dotychczasowe doświadczenie: Trener i konsultant. Zajmuje się szkoleniami z teorii oraz praktyki w zakresie rynków wschodnich w szczególności analizami ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych oraz zabezpieczaniem tych transakcji poprzez ich ubezpieczenie. Dodatkowo zajmuje się doradztwem na rzecz banków, eksporterów oraz importerów w zakresie aranżacji finansowania zgodnego z wymogami m.in. WTO, Unii Berneńskiej oraz OECD. Dotychczasowe publikacje m.in: 1. System bankowy w Rosji, 2. Zmiany w polsko - rosyjskich kontaktach handlowych w warunkach członkostwa Polski w UE, 3. Konsekwencje dla turystyki przyjazdowej do Polski w związku z wprowadzeniem wiz dla Rosjan po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 4. Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarki Rosji ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji polskich, 5. Regulacje Unii Europejskiej w sektorze bankowym, 6. Ubezpieczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) z uwzględnieniem metodologii szacowania ryzyka inwestycyjnego, 7. Leasing jako forma finansowania inwestycji w Polsce i w Rosji, 8. ZIB jako jedna z form dynamiki przepływu kapitału w skali międzynarodowej, 9. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Federacji Rosyjskiej, Rynki Zagraniczne 10. Możliwości inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Chinach, 11. Ubezpieczenie kredytu dostawcy z kontrahentem z Chin Specjalizacja: Główny zakres realizowanych szkoleń to: Zrealizowane projekty dla: Prywatnie: CKKAlfa-Consulting Strona 7

8 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT Jarosław Ostrowski , (046) , fax (046) , CKK Alfa-Consulting Alfa Group Warszawa Al. Wyścigowa 4 A 39, Biuro: Skierniewice ul. Jagiellońska 6/45 tel , fax , tel. kom NIP REGON KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE FAX (0 prefiks 46) ZGLASZAMY udział w szkoleniu Akademia Handlu Zagranicznego " 2010r. Warszawa W sesji: I. II. III. IV. V. 1.PAN /PANI stanowisko...pok...-osobowy w dniach... tel.... tel. kom.... fax PAN /PANI... stanowisko...pok...-osobowy w dniach... tel.... tel. kom.... fax PAN /PANI... stanowisko...pok...-osobowy w dniach... tel.... tel. kom.... fax Osoba do kontaktu/ osoba zgłaszająca: Imię, nazwisko... Stanowisko... Adres do korespondencji... kod...miejscowość...ul... tel. kom... telefon... fax NAZWA FIRMY... ADRES: kod...miejscowość... ul.... nr... NR NIP... tel.... fax NALEZNOSC...PLN zostanie przekazana do dnia po otrzymaniu potwierdzenia na konto: PEKAO S.A. I O/ Sk-ce nr Upoważniamy Centrum Kształcenia Kadr Alfa-Consulting - NIP do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu Pieczątka firmy, data, podpis osoby upoważnionej... Uwaga! Prosimy o pilne przesłanie faksem lub poczta karty zgłoszenia. Kserokopie dowodu wpłaty za szkolenie prosimy przesłać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji na 7 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji wcześniej niż 7 dni kwota podlega zwrotowi z potraceniem 25% na koszty manipulacyjne RÓWNIEŻ JAKO SZKOLENIE WEWNĄTRZZAKLADOWE CKKAlfa-Consulting Strona 8

Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: 19-20 maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul. Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C,

Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: 19-20 maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul. Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C, Zapraszamy na szkolenie PRAWO GOSPODARCZE I BANKOWE TERMIN: 19-20 maja 2009 MIEJSCE: Warszawa ul Stawki 2 Intraco 38 piętro, sala C, PROWADZĄCY: sylwetki poniżej 1 Dr Jan Kryński 2 Mec Andrzej Chróścicki

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Realizacja importu towarów z Chin Wypracowanie optymalnych strategii współpracy z Państwem Środka

Realizacja importu towarów z Chin Wypracowanie optymalnych strategii współpracy z Państwem Środka Zaprasza na szkolenie Realizacja importu towarów z Chin Wypracowanie optymalnych strategii współpracy z Państwem Środka 11.02 12.02.2010 Warszawa Co do faktu, iż w Chinach powraca dobra koniunktura nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH OFERTA SZKOLENIA EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH Tak słowo, kiedy wychodzi z ust moich: nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień.

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Szkolenie: DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6/8 dni koszt inwestycji ~ od 2 150,00 PLN brutto/os Termin:26-27.11,3-4,10-11,17-18.12.2010r. WROCŁAW lub szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo