Biuletyn Informacyjny nr 23 (422)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 23 (422)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 23 (422) czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 15 czerwca KONFERENCJA: NOWOCZESNE KADRY POLSKIEJ INFORMATYKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt "Nowoczesne kadry polskiej informatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji". Projekt był finansowany z Programu Kapitał Ludzki. Warszawa, siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. Wawelska 5, godz WARSAW INNOVATION DAYS Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w Warsaw Innovation Days podczas panelu nt. Indeksu Rozwoju Społecznego z cyklu Futu&Friends. Więcej na: Warszawa, Plac Politechniki 1, Strefa Innowacji, godz SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w spotkaniu z dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Uniwersytecie Zielonogórskim. W rozmowach na temat funduszy europejskich będą uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, godz SPOTKANIE MINISTER MARII WASIAK Z SEKRETARZEM KOMUNISTYCZNEJ PARTII CHIN PROWINCJI HENAN Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotka się z Guo Gengmao, sekretarzem Komunistycznej Partii Chin Prowincji Henan. Rozmowy będą dotyczyły połączeń kolejowych z Chin do Polski, w tym współpracy ze stroną chińską przy połączeniu z prowincji Henan przez Polskę. Warszawa, siedziba MIiR, godz Wtorek, 16 czerwca 1

2 KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz SPOTKANIE V4 NT. REGIONU KARPACKIEGO Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu ws. strategii rozwoju przestrzennego i regionalnego V4 oraz regionu Karpackiego. Wydarzenie jest organizowane przez słowacką prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Celem spotkania jest wspólna dyskusja, która ma służyć wzmocnieniu wewnętrznej spójności na całym obszarze Karpat oraz przyjęcie deklaracji ministrów, która poszerzy zakres dotychczasowej współpracy Grupy Sterującej o kwestie z zakresu rozwoju regionalnego. Słowacja, Chopok Środa, 17 czerwca KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105, godz POLSKO-CHIŃSKI KOMITET MIĘDZYRZĄDOWY Podsekretarz stanu w MIiR Sławomir Żałobka weźmie udział w polsko-chińskim Komitecie Międzyrządowym to główny instrument koordynacji i planowania stosunków polsko-chińskich. Wiceminister będzie przewodniczy podstolikowi Pas i Szlak. Chiny, Pekin Środa-Czwartek, czerwca 2

3 NOWA INFRASTRUKTURA LOTNISKA W KATOWICACH Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w otwarciu nowej infrastruktury portu lotniczego w Katowicach. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Katowice, Lotnisko, terminal przylotowy C, godz Czwartek, 18 czerwca KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM POLSKA CYFROWA Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz Piątek, 19 czerwca IV ROZTOCZAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w IV Roztoczańskim Forum Gospodarczym. Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 10, godz AKTUALNOŚCI III Międzynarodowy Kongres Morski Dyskusja o perspektywach rozwoju branży morskiej, tak w Polsce, jak i na świecie, wymiana doświadczeń i wiedzy, to główny cel rozpoczynającej się III edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Największe wydarzenie branży morskiej w Polsce otworzyła minister Maria Wasiak. Resort reprezentowały także wiceministrowie Dorota Pyć i Iwona Wendel. Zwracając się do zebranych, minister przedstawiła ostatnie działania rządu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Mówiła o prowadzonej przez resort działalności legislacyjnej i inwestycyjnej oraz przyjętej przez Radę Ministrów Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). M.Wasiak przybliżyła kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej nakreślone w tym dokumencie. "Polityka morska RP do roku 2020 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Jej realizacja ma na celu zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej" dodała. "Jestem przekonana, że nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców, a także modernizacja infrastruktury stanowią solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego" - podsumowała minister Maria Wasiak. 3

4 Podczas inauguracji, głos zabrała także wiceminister Dorota Pyć, która mówiąc o inwestycjach, odniosła się do rosnących przeładunków w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 2013 r. łączne obroty ładunkowe w potach morskich wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wiceminister Iwona Wendel mówiła o innowacjach i inteligentnym rozwoju. "Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki to kluczowy cel polityki rozwojowej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 r. jest wzrost inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nie kopiującej nowoczesnych technologii, lecz je kreujących" podkreśliła wiceszefowa resortu. "Unijne środki zostaną zainwestowane w obszary, w których kraj lub dany region mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, czyli tzw. inteligentne specjalizacje" przypomniała wiceminister Wendel. "Każdy region wybrał też własne specjalizacje" powiedziała wiceminister Wendel. Zachodnie Pomorze stawia na biogospodarkę, działalność morską i logistykę, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, czy przemysły kreatywne) oraz turystykę i zdrowie. Wiceminister zaznaczyła, że określanie inteligentnych specjalizacji nie jest procesem zamkniętym, gdyż w przyszłości mogą pojawić nowe dziedziny, w które warto będzie zainwestować. Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówiła także o wsparciu z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Urzędy Morskie w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku, będą mogły pozyskać z niego środki na działania związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Zaś uczelnie, m.in. morskie, na programy kształcenia dostosowane do oczekiwań rynku pracy (np. włączanie pracodawców w tworzenie i realizację programów kształcenia) oraz na programy rozwoju kluczowych kompetencji u studentów (m.in. zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów). Rozmowy w Brukseli o kwestiach socjalnych w transporcie Kwestie socjalne w transporcie oraz rozpoczynające się w Komisji Europejskiej prace nad rewizją tzw. pakietu drogowego to tematy poruszane podczas konferencji wysokiego szczebla pt. A Social Agenda for Transport, zorganizowanej 4 czerwca 2015 r. w Brukseli. W spotkaniu wzięła udział minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Jak podkreśliła minister Maria Wasiak, szeroka tematyka spotkania wskazuje, że aspekty socjalne w transporcie to kwestia istotna i złożona. Po pierwsze, jest to zapewnienie młodym ludziom dostępu do dobrego wykształcenia, po zakończeniu którego znajdą pracę płatną adekwatnie do ich kwalifikacji, którą będą wykonywali w godnych warunkach. Po drugie, jest to również specyfika zawodów wykonywanych w sektorze transportu, która wymusza często zmianę pracy, ze względu na obciążenia zdrowotne. Celem w tym przypadku powinno być zapewnienie możliwości przekwalifikowania się pracowników. "Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: potrzebę zapewnienia atrakcyjności branży transportowej dla pracowników oraz potrzebę zapewnienie atrakcyjności europejskiego sektora transportu dla klienta, nie tylko na rynku europejskim, ale także na rynku globalnym" - powiedziała minister Maria Wasiak. Jak dodała, obie te kwestie ściśle się ze sobą łączą, ponieważ bez dobrze przygotowanych, zmotywowanych i otwartych na ciągłe doszkalanie się pracowników w perspektywie długoterminowej, nie uda się skutecznie konkurować w skali globalnej. "Powinniśmy dążyć do stworzenia godnych warunków pracy w sektorze transportu, we wszystkich jego gałęziach. Wszelkie zmiany prawne w sferze ochrony socjalnej powinny się dokonywać przy poszano- 4

5 waniu czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej oraz przy uwzględnianiu obiektywnych różnic w rozwoju gospodarczym, systemach podatkowych, a także prawie pracy i systemach opieki społecznej w państwach członkowskich" podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju. Jak przypomniała minister Maria Wasiak, przykładem problemów dzielących UE na dwa obozy są problemy w sektorze przewozów drogowych. Kwestie warunków zatrudniania, wynagradzania i ochrony socjalnej są przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach unijnych. "Naszym celem powinno być przede wszystkim utrzymanie i rozwijanie wspólnego rynku, także w dziedzinie transportu, co zapewni Unii Europejskiej konkurencyjność w skali globalnej przy jednoczesnym utrzymaniu godnego poziomu standardów w zatrudnieniu, wynagradzaniu i ochronie socjalnej pracowników" podsumowała minister Maria Wasiak. Podczas pobytu w Brukseli minister Maria Wasiak spotkała się również z Michaelem Cramerem, przewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki (TRAN). Głównym tematem rozmów był IV pakiet kolejowy i realizowane projekty kolejowe. Minister Wasiak rozmawiała takżez François Bauschem, ministrem ds. zrównoważonego rozwoju i infrastruktury Luksemburga. Przedmiotem spotkania były m.in. plany prezydencji luksemburskiej w Radzie UE oraz kwestie socjalne w transporcie. Rozpoczynająca się 1 lipca 2015 r. prezydencja luksemburska w zakresie tematów transportowych chciałaby znaleźć na forum UE rozwiązania w zakresie warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych w transporcie. Łatwiej o mieszkania na wynajem Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że w 2015 r. ruszy rządowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Program będzie kierowany przede wszystkim do osób młodych i rodzin z dziećmi, osiągających umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania nawet z pomocą programu "Mieszkanie dla młodych". Program pozwoli istotnie zwiększyć dostępność mieszkań dla osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową poprzez umożliwienie najmu pierwszego samodzielnego mieszkania na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach (okres najmu, czynsz, który nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie). Mieszkania o ograniczonych czynszach (przeciętnie o 40 proc. niższe w porównaniu ze stawkami czynszów na rynku komercyjnym w miastach wojewódzkich) budowane będą przez kwalifikowanych inwestorów (towarzystwa budownictwa społecznego, inne spółki gminne, spółdzielnie mieszkaniowe) z udziałem preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Podstawą programu będą preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez BGK, w ramach polityki mieszkaniowej państwa. Będą je otrzymywać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki gminne. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat w BGK, zostanie przeznaczone ponad 750 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. Dzięki temu w perspektywie 10. lat powstanie 30 tysięcy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. 5

6 Ułatwienia przy budowie dróg i wykorzystaniu pieniędzy unijnych Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej , to główny cel przygotowanej w MIiR nowelizacji tzw. specustawy drogowej, którą 9 czerwca 2015 r. przyjął rząd. Nowe przepisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. specustawie drogowej) pozwolą wyeliminować zagrożenia dotyczące terminowej i sprawnej budowy dróg. Umożliwią również racjonalne wydatkowanie środków publicznych dzięki wydłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W projekcie ustawy zaproponowane zostało wydłużenie terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie, okres 6 lat może zostać wydłużony o kolejne 4 lata. Oznacza to, że termin ten może wynieść nawet 10 lat. Obecnie obowiązujący czteroletni termin jest zbyt krótki, szczególnie w przypadku skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Proponowane przepisy przejściowe wydłużają również termin dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych na podstawie obecnych przepisów. Decyzja ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) będzie mogła być zmieniona bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej, o ile zmiany ZRID nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji środowiskowej. Obecnie nie ma takiej możliwości. Rozmowy o przyszłości Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym Wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka spotkał się z Karelem Vinckiem, koordynatorem Komisji Europejskiej ds. wdrażania ERTMS (European Rail Traffic Management System - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym). Podczas rozmów, które odbyły się 9 czerwca 2015 r., koordynator zaprezentował ERTMS Work Plan. "Harmonogram wdrażania ERTMS jest dla Polski kwestią kluczową. Zaproponowane daty zakończenia projektów muszą być ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Plan wdrożenia musi być również spójny z polskimi planami modernizacji infrastruktury oraz aktami prawnymi" - powiedział podsekretarz stanu w MIiR Sławomir Żałobka. Jak podkreślił wiceminister Żałobka, zaproponowane przez Polskę ramy czasowe dla wdrażania ERTMS wskazują daty wynikające z planów inwestycyjnych opartych na mechanizmie CEF (Connecting Europe Facility Łącząc Europę) oraz środkach Funduszu Spójności. Podczas spotkania poruszono również wybrane zagadnienia z zakresu IV pakietu kolejowego. Wiceminister Żałobka na sesji Organizacji Współpracy Kolei Kwestie sprawozdawcze i organizacyjne, w tym m.in. przyjęcie planu pracy na przyszły rok oraz omówienie działań podejmowanych w roku ubie- 6

7 głym to główne tematy poruszane podczas Sesji Narady Ministrów Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), która odbyła się w dniach 4 5 czerwca 2015 r. w Ułan Bator w Mongolii. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. Wiceminister S. Żałobka zaprezentował stanowisko Polski w sprawie jednolitego podejścia do warunków przygotowania zawodowego w sferze kolejowych przewozów towarowych. "Organizacja Współpracy Kolei powinna przeanalizować zasadności prac w tym kierunku" - powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju. Podczas posiedzenia komisje OSŻD: ds. polityki transportowej i strategii rozwoju, ds. prawa transportowego oraz ds. doskonalenia podstawowych dokumentów OSŻD przedstawiły informacje o pracach prowadzonych w 2014 r. Praca Komisji ds. polityki transportowej i strategii rozwoju koncentrowała się na tematach związanych z opracowanym i realizacją kompleksowych środków doskonalenia przewozów i rozwoju kolejowych korytarzy transportowych, a także ze strategią rozwoju połączeń pociągami pasażerskimi. Zajmowano się również opracowaniem środków ukierunkowanych na ułatwianie przekraczania granic w międzynarodowych przewozach kolejowych na obszarze euroazjatyckim. Rezultaty prac przedstawiła także Komisja OSŻD ds. prawa transportowego. Zrewidowany został m.in. tekst konwencji SMGS, który wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. Wśród priorytetów OSŻD na kolejne lata znalazły się działania nakierowane na ułatwienia i rozwój przewozów koleją na obszarze Eurazji. Inteligentny transport publiczny w Rzeszowie Dzięki ponad 250,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej, rzeszowski transport publiczny przeszedł prawdziwą metamorfozę. Fundusze Europejskie umożliwiły zakup 80 ekologicznych autobusów, przebudowę i rozbudowę układu ulicznego oraz wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego. Projekt pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic polegał m.in. na przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Lubelskiej, Rejtana wraz z rozbudową węzła drogowego al. Wyzwolenia ul. Warszawska, rozbudowie skrzyżowania wraz z wykonaniem śluz autobusowych w ciągu DK 4 oraz na drogach powiatowych Rzeszowa, a także zmodernizowaniu przystanków na teranie miasta. Unijne fundusze przeznaczono także na zakup ekologicznych autobusów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym elementem przedsięwzięcia było wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, składającego się z czterech modułów: Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SO- SRD), Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), Informacji Pasażerskiej (E-INFO), Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie elektronicznej formy zapłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej Rzeszowska Karta Miejska. Za pośrednictwem 29 biletomatów stacjonarnych i 80 mobilnych oraz kasowników lub serwisu internetowego, podróżni mogą zarządzać swoim e-biletem o każdej porze. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja w rzeszowski transport publiczny czyni go bardziej funkcjonalnym i przyjaznym dla podróżujących, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla ruchu samochodowego. 7

8 Blue Week Odpowiedzialność państw za globalną gospodarkę morską i zarządzanie zasobami morskimi to tematy światowego szczytu oceanicznego Blue Week w Lizbonie (5 czerwca 2015 r.), w którym uczestniczyli ministrowie do spraw morskich i przedstawiciele organizacji międzynarodowych z całego świata. Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Morza Portugalii. W szczycie oceanicznym aktywny udział wzięła wiceminister Dorota Pyć. W prezentowanych stanowiskach odnoszono się do kwestii dbałości o zasoby mórz i oceanów przy jednoczesnym promowaniu gospodarki morskiej oraz mechanizmów finansowych dostępnych dla podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w sektorach morskich. Poruszano także zagadnienia dotyczące zarządzania oceanem, które wpływają na kierunki rozwoju polityk morskich poszczególnych państw oraz ich gospodarek morskich, w tym żeglugi i rybołówstwa, oraz wprowadzania nowych technologii i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podsumowaniem szczytu oceanicznego ministrów była przyjęta przez aklamację deklaracja poświęcona sprawom morskim, w tym m.in.: promocji niebieskiej gospodarki, ochronie środowiska morskiego, zachowaniu gatunków morskich i ich siedlisk, morskiemu planowaniu przestrzennemu, oraz obowiązkowi współpracy państw i instytucji międzynarodowych. FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki spójności w Rydze Reforma polityki spójności, efektywność stosowanych instrumentów finansowych oraz rola potencjału administracyjnego w procesie wdrażania środków unijnych to główne tematy poruszane podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. polityki spójności, które 9 czerwca 2015 roku zorganizowano w ramach prezydencji łotewskiej w Radzie UE. Polskę reprezentował wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda. Wiceszef resortu odnosząc się do dokumentu problemowego przygotowanego przez prezydencję łotewską, podkreślał że szczególne znaczenie spośród nowych mechanizmów polityki spójności odgrywa warunkowość ex-ante, która spowodowała, że państwa członkowskie jeszcze przed uruchomieniem programów operacyjnych musiały zapewnić odpowiedniej jakości ramy strategiczne oraz wdrożyć regulacje prawne. Stymulowało to korzystne zmiany, które często wykraczały poza zakres oddziaływania polityki spójności. "W celu bardziej efektywnego eliminowania problemów, z którymi spotkały się państwa członkowskie w poprzedniej perspektywie, niezbędna jest pogłębiona współpraca z Komisją Europejską i budowa wzajemnego zaufania, między innymi poprzez wzmacnianie zdolności administracyjnych. Szczególnie istotne jest również uproszczenie procedur na różnych etapach wdrażania środków polityki spójności" zaznaczył wiceminister Niezgoda. W przypadku Polski, polityka spójności na lata przyczyniła się znacząco do uniknięcia recesji w czasie kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. "Obecnie bardzo ważne będzie sprawne zamknięcie tej perspektywy i realizacja projektów w ramach nowej perspektywy " dodał Marceli Niezgoda. "Polityka spójności stymuluje dodatkowe inwestycje. Mając na uwadze zwiększoną efektywność i silniejszy nacisk na rezultaty, polityka spójności może stać się w całej Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, nie tylko najważniejszym instrumentem inwestycyjnym, ale także katalizatorem zmian struktu- 8

9 ralnych niezbędnych dla zwiększenia konkurencyjności UE" podkreślał wiceminister infrastruktury i rozwoju. Odnosząc się do postulatu szerszego wykorzystania instrumentów finansowych, wiceminister Niezgoda wyraził opinię, że wielkość ich zastosowania nie powinna być narzucona z góry, ale powinna wynikać z analiz i doświadczeń poszczególnych państw członkowskich, które brałyby pod uwagę uwarunkowania krajowe. "Najbardziej zależy nam na jasnych i praktycznych wskazówkach dotyczących technicznych aspektów realizacji i rozliczania projektów w ramach instrumentów finansowych, w szczególności, gdy mamy do czynienia z łączeniem różnych form finansowania np. instrumentów zwrotnych i dotacji" dodał. Spotkaniu przewodniczył minister finansów Łotwy Jānis Reirs. Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej pierwsze polityczne wsparcie dla opracowania agendy miejskiej UE została przyjęta podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. spójności terytorialnej i rozwoju miast, organizowanego w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE, 10 czerwca br.,w Rydze. Polskę reprezentowała ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ewa Dębska. W Deklaracji podkreślono znaczenie miast oraz ich współpracy w procesach rozwojowych na tle wyzwań i problemów przed jakimi stoją, jak również kluczowe elementy i rolę Komisji Europejskiej w procesie opracowywania przyszłej agendy miejskiej UE. Ponadto, w Aneksie I do Deklaracji ujęto priorytety Trio prezydencji (Włochy Łotwa Luksemburg) dotyczące istotnej roli i potencjału małych i średnich obszarów miejskich w realizowaniu zrównoważonego rozwoju UE. Deklaracja Ryska zapewni kompleksowe ramy dla nadchodzących prezydencji do opracowania treści agendy miejskiej UE identyfikującej konkretne priorytety i działania. Fundusze UE Przede wszystkim efekty "Środki unijne dla Polski w nowej perspektywie nie są pieniędzmi podanymi na tacy. Chętni do skorzystania z nich powinni dobrze się przygotować. Kluczowe są efekty, które przyniosą dofinansowane projekty" - powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas debaty "Polityka regionalna UE i Polski : szanse i wyzwania na przykładzie Podkarpacia. Uczestnicy debaty rozmawiali głównie o tym, jak sprawić, by fundusze europejskie na lata były inwestowane w najbardziej prorozwojowe przedsięwzięcia. Dyskutowali też o efektach mijającej perspektywy Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby i szanse rozwojowe Podkarpacia. Wiceminister Iwona Wendel mówiąc o priorytetach przyszłej perspektywy zwróciła uwagę na potencjał jaki tkwi w tym województwie. "Podkarpackie jest dobrze przygotowane do tego, by sięgnąć po środki unijne z nowego rozdania, zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Województwo ma na przykład największy w kraju odsetek osób zatrudnionych w sektorze badań i rozwoju, które pracują w przedsiębiorstwach 80,6 proc." - powiedziała. Podkarpacie wyróżnia się na tle kraju także w innych obszarach. Udział nakładów na B+R w relacji do PKB znacznie przewyższa średnią krajową wynosi 1,02 proc. przy ok. 0,9 proc. dla Polski. W woje- 9

10 wództwie podkarpackim nakłady na B+R wzrosły w najwyższym stopniu ponad czterokrotnie od 2009 r. Region zajmuje drugie miejsce pod względem udziału opatentowanych wynalazków do zgłoszeń patentowych - 69 proc. zgłoszonych wynalazków zostało opatentowanych. "Ten pozytywny trend będzie można jeszcze wzmocnić w latach dzięki funduszom unijnym" oceniła wiceminister. W latach zmienią się nieco priorytety inwestowania środków europejskich w skali kraju. Lwia część środków zostanie przeznaczonych na cztery z jedenastu celów wskazanych przez Komisję Europejską innowacje i prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich firm oraz niskoemisyjność gospodarki. Wiceminister Wendel mówiła również o tym, że dodatkowe wsparcie dla pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) będzie w nowej perspektywie kontynuowane. Program Polska Wschodnia (PO PW) wesprze innowacyjność, przedsiębiorczość, transport publiczny, budowę i modernizacje dróg w obrębie stolic województw Polski Wschodniej oraz kolej. KONKURSY Pokaż, jak zmieniła się Twoja okolica i wygraj w konkursie Rok 2015 jest ostatnim, w którym wydajemy środki unijne przyznane nam na lata Otrzymaliśmy ponad 67 mld euro na rozwój Polski. To świetna okazja do porównań i zaprezentowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE. Przy okazji można wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie organizowanym przez MIiR, Radio Zet i TVP1. Środki europejskie to tysiące projektów zrealizowanych w całej Polsce, w tym również w naszej najbliższej okolicy. Wystarczy się rozejrzeć. Aby wziąć udział w konkursie Europa to My, należy wybrać projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich na lata , a potem zrobić mu kilka zdjęć. Następnie za pośrednictwem strony należy wypełnić zgłoszenie, opisując swoją historię i zmiany związane z projektem i dołączyć zdjęcia. Do wygrania wspaniałe nagrody w tym główna - europejska podróż marzeń i Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich zakończony koncertem z udziałem gwiazd w miejscowości, w której zrealizowany został zwycięski projekt. Pod koniec lata wystąpią m.in Edyta Górniak, Afromental, Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo oraz Formacja Nieżywych Schabuff.Weź udział w konkursie i zaproś gwiazdy do Twojej miejscowości! W lipcu wszystkich finalistów odwiedzimy z kamerą i zaprezentujemy w audycjach telewizyjnych na antenie TVP 1. Dodatkowo nasi finaliści opowiedzą o sobie w Radiu Zet. Na pierwsze historie czekamy do 22 czerwca. Ostatnie zgłoszenia przyjmujemy do 3 lipca. Na finałową 20-stkę wybraną przez kapitułę konkursu będzie można głosować od 6 do 24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca, a Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z wielkim koncertem z udziałem gwiazd odbędzie się w zwycięskiej miejscowości już 30 sierpnia! Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy w ostatnich latach! Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej. 10

11 NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (18 czerwca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali *harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 11

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Informacyjny nr 24 (423)

Informacyjny nr 24 (423) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 24 (423) 22-28 czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU CONNECTING EUROPE: TEN-T DAYS 2015 Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w TEN-T DAYS 2015.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (364) 14-21 kwietnia 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 kwietnia FORUM GOSPODARCZE: ROZWÓJ KLUCZOWYCH TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH W RE- GIONIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, sierpień 2012 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 9(358) 3-9 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 3 marca SPOTKANIE WICEPREMIER BIEŃKOWSKIEJ Z BRYTYJSKIM MINISTREM DS. HANDLU I IN- WESTYCJI Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo