Biuletyn Informacyjny nr 23 (422)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 23 (422)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 23 (422) czerwca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 15 czerwca KONFERENCJA: NOWOCZESNE KADRY POLSKIEJ INFORMATYKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt "Nowoczesne kadry polskiej informatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji". Projekt był finansowany z Programu Kapitał Ludzki. Warszawa, siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. Wawelska 5, godz WARSAW INNOVATION DAYS Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w Warsaw Innovation Days podczas panelu nt. Indeksu Rozwoju Społecznego z cyklu Futu&Friends. Więcej na: Warszawa, Plac Politechniki 1, Strefa Innowacji, godz SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w spotkaniu z dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Uniwersytecie Zielonogórskim. W rozmowach na temat funduszy europejskich będą uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, godz SPOTKANIE MINISTER MARII WASIAK Z SEKRETARZEM KOMUNISTYCZNEJ PARTII CHIN PROWINCJI HENAN Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotka się z Guo Gengmao, sekretarzem Komunistycznej Partii Chin Prowincji Henan. Rozmowy będą dotyczyły połączeń kolejowych z Chin do Polski, w tym współpracy ze stroną chińską przy połączeniu z prowincji Henan przez Polskę. Warszawa, siedziba MIiR, godz Wtorek, 16 czerwca 1

2 KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz SPOTKANIE V4 NT. REGIONU KARPACKIEGO Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski weźmie udział w spotkaniu ws. strategii rozwoju przestrzennego i regionalnego V4 oraz regionu Karpackiego. Wydarzenie jest organizowane przez słowacką prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Celem spotkania jest wspólna dyskusja, która ma służyć wzmocnieniu wewnętrznej spójności na całym obszarze Karpat oraz przyjęcie deklaracji ministrów, która poszerzy zakres dotychczasowej współpracy Grupy Sterującej o kwestie z zakresu rozwoju regionalnego. Słowacja, Chopok Środa, 17 czerwca KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala 1105, godz POLSKO-CHIŃSKI KOMITET MIĘDZYRZĄDOWY Podsekretarz stanu w MIiR Sławomir Żałobka weźmie udział w polsko-chińskim Komitecie Międzyrządowym to główny instrument koordynacji i planowania stosunków polsko-chińskich. Wiceminister będzie przewodniczy podstolikowi Pas i Szlak. Chiny, Pekin Środa-Czwartek, czerwca 2

3 NOWA INFRASTRUKTURA LOTNISKA W KATOWICACH Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w otwarciu nowej infrastruktury portu lotniczego w Katowicach. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Katowice, Lotnisko, terminal przylotowy C, godz Czwartek, 18 czerwca KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM POLSKA CYFROWA Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz Piątek, 19 czerwca IV ROZTOCZAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE Sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki weźmie udział w IV Roztoczańskim Forum Gospodarczym. Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 10, godz AKTUALNOŚCI III Międzynarodowy Kongres Morski Dyskusja o perspektywach rozwoju branży morskiej, tak w Polsce, jak i na świecie, wymiana doświadczeń i wiedzy, to główny cel rozpoczynającej się III edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Największe wydarzenie branży morskiej w Polsce otworzyła minister Maria Wasiak. Resort reprezentowały także wiceministrowie Dorota Pyć i Iwona Wendel. Zwracając się do zebranych, minister przedstawiła ostatnie działania rządu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Mówiła o prowadzonej przez resort działalności legislacyjnej i inwestycyjnej oraz przyjętej przez Radę Ministrów Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). M.Wasiak przybliżyła kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej nakreślone w tym dokumencie. "Polityka morska RP do roku 2020 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Jej realizacja ma na celu zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej" dodała. "Jestem przekonana, że nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców, a także modernizacja infrastruktury stanowią solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego" - podsumowała minister Maria Wasiak. 3

4 Podczas inauguracji, głos zabrała także wiceminister Dorota Pyć, która mówiąc o inwestycjach, odniosła się do rosnących przeładunków w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 2013 r. łączne obroty ładunkowe w potach morskich wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wiceminister Iwona Wendel mówiła o innowacjach i inteligentnym rozwoju. "Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki to kluczowy cel polityki rozwojowej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 r. jest wzrost inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nie kopiującej nowoczesnych technologii, lecz je kreujących" podkreśliła wiceszefowa resortu. "Unijne środki zostaną zainwestowane w obszary, w których kraj lub dany region mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, czyli tzw. inteligentne specjalizacje" przypomniała wiceminister Wendel. "Każdy region wybrał też własne specjalizacje" powiedziała wiceminister Wendel. Zachodnie Pomorze stawia na biogospodarkę, działalność morską i logistykę, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, czy przemysły kreatywne) oraz turystykę i zdrowie. Wiceminister zaznaczyła, że określanie inteligentnych specjalizacji nie jest procesem zamkniętym, gdyż w przyszłości mogą pojawić nowe dziedziny, w które warto będzie zainwestować. Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówiła także o wsparciu z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Urzędy Morskie w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku, będą mogły pozyskać z niego środki na działania związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Zaś uczelnie, m.in. morskie, na programy kształcenia dostosowane do oczekiwań rynku pracy (np. włączanie pracodawców w tworzenie i realizację programów kształcenia) oraz na programy rozwoju kluczowych kompetencji u studentów (m.in. zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów). Rozmowy w Brukseli o kwestiach socjalnych w transporcie Kwestie socjalne w transporcie oraz rozpoczynające się w Komisji Europejskiej prace nad rewizją tzw. pakietu drogowego to tematy poruszane podczas konferencji wysokiego szczebla pt. A Social Agenda for Transport, zorganizowanej 4 czerwca 2015 r. w Brukseli. W spotkaniu wzięła udział minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Jak podkreśliła minister Maria Wasiak, szeroka tematyka spotkania wskazuje, że aspekty socjalne w transporcie to kwestia istotna i złożona. Po pierwsze, jest to zapewnienie młodym ludziom dostępu do dobrego wykształcenia, po zakończeniu którego znajdą pracę płatną adekwatnie do ich kwalifikacji, którą będą wykonywali w godnych warunkach. Po drugie, jest to również specyfika zawodów wykonywanych w sektorze transportu, która wymusza często zmianę pracy, ze względu na obciążenia zdrowotne. Celem w tym przypadku powinno być zapewnienie możliwości przekwalifikowania się pracowników. "Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: potrzebę zapewnienia atrakcyjności branży transportowej dla pracowników oraz potrzebę zapewnienie atrakcyjności europejskiego sektora transportu dla klienta, nie tylko na rynku europejskim, ale także na rynku globalnym" - powiedziała minister Maria Wasiak. Jak dodała, obie te kwestie ściśle się ze sobą łączą, ponieważ bez dobrze przygotowanych, zmotywowanych i otwartych na ciągłe doszkalanie się pracowników w perspektywie długoterminowej, nie uda się skutecznie konkurować w skali globalnej. "Powinniśmy dążyć do stworzenia godnych warunków pracy w sektorze transportu, we wszystkich jego gałęziach. Wszelkie zmiany prawne w sferze ochrony socjalnej powinny się dokonywać przy poszano- 4

5 waniu czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej oraz przy uwzględnianiu obiektywnych różnic w rozwoju gospodarczym, systemach podatkowych, a także prawie pracy i systemach opieki społecznej w państwach członkowskich" podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju. Jak przypomniała minister Maria Wasiak, przykładem problemów dzielących UE na dwa obozy są problemy w sektorze przewozów drogowych. Kwestie warunków zatrudniania, wynagradzania i ochrony socjalnej są przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach unijnych. "Naszym celem powinno być przede wszystkim utrzymanie i rozwijanie wspólnego rynku, także w dziedzinie transportu, co zapewni Unii Europejskiej konkurencyjność w skali globalnej przy jednoczesnym utrzymaniu godnego poziomu standardów w zatrudnieniu, wynagradzaniu i ochronie socjalnej pracowników" podsumowała minister Maria Wasiak. Podczas pobytu w Brukseli minister Maria Wasiak spotkała się również z Michaelem Cramerem, przewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki (TRAN). Głównym tematem rozmów był IV pakiet kolejowy i realizowane projekty kolejowe. Minister Wasiak rozmawiała takżez François Bauschem, ministrem ds. zrównoważonego rozwoju i infrastruktury Luksemburga. Przedmiotem spotkania były m.in. plany prezydencji luksemburskiej w Radzie UE oraz kwestie socjalne w transporcie. Rozpoczynająca się 1 lipca 2015 r. prezydencja luksemburska w zakresie tematów transportowych chciałaby znaleźć na forum UE rozwiązania w zakresie warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych w transporcie. Łatwiej o mieszkania na wynajem Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że w 2015 r. ruszy rządowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Program będzie kierowany przede wszystkim do osób młodych i rodzin z dziećmi, osiągających umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania nawet z pomocą programu "Mieszkanie dla młodych". Program pozwoli istotnie zwiększyć dostępność mieszkań dla osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową poprzez umożliwienie najmu pierwszego samodzielnego mieszkania na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach (okres najmu, czynsz, który nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie). Mieszkania o ograniczonych czynszach (przeciętnie o 40 proc. niższe w porównaniu ze stawkami czynszów na rynku komercyjnym w miastach wojewódzkich) budowane będą przez kwalifikowanych inwestorów (towarzystwa budownictwa społecznego, inne spółki gminne, spółdzielnie mieszkaniowe) z udziałem preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Podstawą programu będą preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez BGK, w ramach polityki mieszkaniowej państwa. Będą je otrzymywać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki gminne. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat w BGK, zostanie przeznaczone ponad 750 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. Dzięki temu w perspektywie 10. lat powstanie 30 tysięcy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. 5

6 Ułatwienia przy budowie dróg i wykorzystaniu pieniędzy unijnych Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej , to główny cel przygotowanej w MIiR nowelizacji tzw. specustawy drogowej, którą 9 czerwca 2015 r. przyjął rząd. Nowe przepisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. specustawie drogowej) pozwolą wyeliminować zagrożenia dotyczące terminowej i sprawnej budowy dróg. Umożliwią również racjonalne wydatkowanie środków publicznych dzięki wydłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W projekcie ustawy zaproponowane zostało wydłużenie terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie, okres 6 lat może zostać wydłużony o kolejne 4 lata. Oznacza to, że termin ten może wynieść nawet 10 lat. Obecnie obowiązujący czteroletni termin jest zbyt krótki, szczególnie w przypadku skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Proponowane przepisy przejściowe wydłużają również termin dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych na podstawie obecnych przepisów. Decyzja ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) będzie mogła być zmieniona bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej, o ile zmiany ZRID nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji środowiskowej. Obecnie nie ma takiej możliwości. Rozmowy o przyszłości Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym Wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka spotkał się z Karelem Vinckiem, koordynatorem Komisji Europejskiej ds. wdrażania ERTMS (European Rail Traffic Management System - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym). Podczas rozmów, które odbyły się 9 czerwca 2015 r., koordynator zaprezentował ERTMS Work Plan. "Harmonogram wdrażania ERTMS jest dla Polski kwestią kluczową. Zaproponowane daty zakończenia projektów muszą być ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Plan wdrożenia musi być również spójny z polskimi planami modernizacji infrastruktury oraz aktami prawnymi" - powiedział podsekretarz stanu w MIiR Sławomir Żałobka. Jak podkreślił wiceminister Żałobka, zaproponowane przez Polskę ramy czasowe dla wdrażania ERTMS wskazują daty wynikające z planów inwestycyjnych opartych na mechanizmie CEF (Connecting Europe Facility Łącząc Europę) oraz środkach Funduszu Spójności. Podczas spotkania poruszono również wybrane zagadnienia z zakresu IV pakietu kolejowego. Wiceminister Żałobka na sesji Organizacji Współpracy Kolei Kwestie sprawozdawcze i organizacyjne, w tym m.in. przyjęcie planu pracy na przyszły rok oraz omówienie działań podejmowanych w roku ubie- 6

7 głym to główne tematy poruszane podczas Sesji Narady Ministrów Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), która odbyła się w dniach 4 5 czerwca 2015 r. w Ułan Bator w Mongolii. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. Wiceminister S. Żałobka zaprezentował stanowisko Polski w sprawie jednolitego podejścia do warunków przygotowania zawodowego w sferze kolejowych przewozów towarowych. "Organizacja Współpracy Kolei powinna przeanalizować zasadności prac w tym kierunku" - powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju. Podczas posiedzenia komisje OSŻD: ds. polityki transportowej i strategii rozwoju, ds. prawa transportowego oraz ds. doskonalenia podstawowych dokumentów OSŻD przedstawiły informacje o pracach prowadzonych w 2014 r. Praca Komisji ds. polityki transportowej i strategii rozwoju koncentrowała się na tematach związanych z opracowanym i realizacją kompleksowych środków doskonalenia przewozów i rozwoju kolejowych korytarzy transportowych, a także ze strategią rozwoju połączeń pociągami pasażerskimi. Zajmowano się również opracowaniem środków ukierunkowanych na ułatwianie przekraczania granic w międzynarodowych przewozach kolejowych na obszarze euroazjatyckim. Rezultaty prac przedstawiła także Komisja OSŻD ds. prawa transportowego. Zrewidowany został m.in. tekst konwencji SMGS, który wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. Wśród priorytetów OSŻD na kolejne lata znalazły się działania nakierowane na ułatwienia i rozwój przewozów koleją na obszarze Eurazji. Inteligentny transport publiczny w Rzeszowie Dzięki ponad 250,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej, rzeszowski transport publiczny przeszedł prawdziwą metamorfozę. Fundusze Europejskie umożliwiły zakup 80 ekologicznych autobusów, przebudowę i rozbudowę układu ulicznego oraz wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego. Projekt pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic polegał m.in. na przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Lubelskiej, Rejtana wraz z rozbudową węzła drogowego al. Wyzwolenia ul. Warszawska, rozbudowie skrzyżowania wraz z wykonaniem śluz autobusowych w ciągu DK 4 oraz na drogach powiatowych Rzeszowa, a także zmodernizowaniu przystanków na teranie miasta. Unijne fundusze przeznaczono także na zakup ekologicznych autobusów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym elementem przedsięwzięcia było wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, składającego się z czterech modułów: Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SO- SRD), Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), Informacji Pasażerskiej (E-INFO), Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie elektronicznej formy zapłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej Rzeszowska Karta Miejska. Za pośrednictwem 29 biletomatów stacjonarnych i 80 mobilnych oraz kasowników lub serwisu internetowego, podróżni mogą zarządzać swoim e-biletem o każdej porze. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja w rzeszowski transport publiczny czyni go bardziej funkcjonalnym i przyjaznym dla podróżujących, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla ruchu samochodowego. 7

8 Blue Week Odpowiedzialność państw za globalną gospodarkę morską i zarządzanie zasobami morskimi to tematy światowego szczytu oceanicznego Blue Week w Lizbonie (5 czerwca 2015 r.), w którym uczestniczyli ministrowie do spraw morskich i przedstawiciele organizacji międzynarodowych z całego świata. Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Morza Portugalii. W szczycie oceanicznym aktywny udział wzięła wiceminister Dorota Pyć. W prezentowanych stanowiskach odnoszono się do kwestii dbałości o zasoby mórz i oceanów przy jednoczesnym promowaniu gospodarki morskiej oraz mechanizmów finansowych dostępnych dla podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w sektorach morskich. Poruszano także zagadnienia dotyczące zarządzania oceanem, które wpływają na kierunki rozwoju polityk morskich poszczególnych państw oraz ich gospodarek morskich, w tym żeglugi i rybołówstwa, oraz wprowadzania nowych technologii i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podsumowaniem szczytu oceanicznego ministrów była przyjęta przez aklamację deklaracja poświęcona sprawom morskim, w tym m.in.: promocji niebieskiej gospodarki, ochronie środowiska morskiego, zachowaniu gatunków morskich i ich siedlisk, morskiemu planowaniu przestrzennemu, oraz obowiązkowi współpracy państw i instytucji międzynarodowych. FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki spójności w Rydze Reforma polityki spójności, efektywność stosowanych instrumentów finansowych oraz rola potencjału administracyjnego w procesie wdrażania środków unijnych to główne tematy poruszane podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. polityki spójności, które 9 czerwca 2015 roku zorganizowano w ramach prezydencji łotewskiej w Radzie UE. Polskę reprezentował wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda. Wiceszef resortu odnosząc się do dokumentu problemowego przygotowanego przez prezydencję łotewską, podkreślał że szczególne znaczenie spośród nowych mechanizmów polityki spójności odgrywa warunkowość ex-ante, która spowodowała, że państwa członkowskie jeszcze przed uruchomieniem programów operacyjnych musiały zapewnić odpowiedniej jakości ramy strategiczne oraz wdrożyć regulacje prawne. Stymulowało to korzystne zmiany, które często wykraczały poza zakres oddziaływania polityki spójności. "W celu bardziej efektywnego eliminowania problemów, z którymi spotkały się państwa członkowskie w poprzedniej perspektywie, niezbędna jest pogłębiona współpraca z Komisją Europejską i budowa wzajemnego zaufania, między innymi poprzez wzmacnianie zdolności administracyjnych. Szczególnie istotne jest również uproszczenie procedur na różnych etapach wdrażania środków polityki spójności" zaznaczył wiceminister Niezgoda. W przypadku Polski, polityka spójności na lata przyczyniła się znacząco do uniknięcia recesji w czasie kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. "Obecnie bardzo ważne będzie sprawne zamknięcie tej perspektywy i realizacja projektów w ramach nowej perspektywy " dodał Marceli Niezgoda. "Polityka spójności stymuluje dodatkowe inwestycje. Mając na uwadze zwiększoną efektywność i silniejszy nacisk na rezultaty, polityka spójności może stać się w całej Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, nie tylko najważniejszym instrumentem inwestycyjnym, ale także katalizatorem zmian struktu- 8

9 ralnych niezbędnych dla zwiększenia konkurencyjności UE" podkreślał wiceminister infrastruktury i rozwoju. Odnosząc się do postulatu szerszego wykorzystania instrumentów finansowych, wiceminister Niezgoda wyraził opinię, że wielkość ich zastosowania nie powinna być narzucona z góry, ale powinna wynikać z analiz i doświadczeń poszczególnych państw członkowskich, które brałyby pod uwagę uwarunkowania krajowe. "Najbardziej zależy nam na jasnych i praktycznych wskazówkach dotyczących technicznych aspektów realizacji i rozliczania projektów w ramach instrumentów finansowych, w szczególności, gdy mamy do czynienia z łączeniem różnych form finansowania np. instrumentów zwrotnych i dotacji" dodał. Spotkaniu przewodniczył minister finansów Łotwy Jānis Reirs. Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej Deklaracja Ryska: krok w kierunku opracowania Agendy Miejskiej Unii Europejskiej pierwsze polityczne wsparcie dla opracowania agendy miejskiej UE została przyjęta podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. spójności terytorialnej i rozwoju miast, organizowanego w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE, 10 czerwca br.,w Rydze. Polskę reprezentowała ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ewa Dębska. W Deklaracji podkreślono znaczenie miast oraz ich współpracy w procesach rozwojowych na tle wyzwań i problemów przed jakimi stoją, jak również kluczowe elementy i rolę Komisji Europejskiej w procesie opracowywania przyszłej agendy miejskiej UE. Ponadto, w Aneksie I do Deklaracji ujęto priorytety Trio prezydencji (Włochy Łotwa Luksemburg) dotyczące istotnej roli i potencjału małych i średnich obszarów miejskich w realizowaniu zrównoważonego rozwoju UE. Deklaracja Ryska zapewni kompleksowe ramy dla nadchodzących prezydencji do opracowania treści agendy miejskiej UE identyfikującej konkretne priorytety i działania. Fundusze UE Przede wszystkim efekty "Środki unijne dla Polski w nowej perspektywie nie są pieniędzmi podanymi na tacy. Chętni do skorzystania z nich powinni dobrze się przygotować. Kluczowe są efekty, które przyniosą dofinansowane projekty" - powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas debaty "Polityka regionalna UE i Polski : szanse i wyzwania na przykładzie Podkarpacia. Uczestnicy debaty rozmawiali głównie o tym, jak sprawić, by fundusze europejskie na lata były inwestowane w najbardziej prorozwojowe przedsięwzięcia. Dyskutowali też o efektach mijającej perspektywy Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby i szanse rozwojowe Podkarpacia. Wiceminister Iwona Wendel mówiąc o priorytetach przyszłej perspektywy zwróciła uwagę na potencjał jaki tkwi w tym województwie. "Podkarpackie jest dobrze przygotowane do tego, by sięgnąć po środki unijne z nowego rozdania, zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Województwo ma na przykład największy w kraju odsetek osób zatrudnionych w sektorze badań i rozwoju, które pracują w przedsiębiorstwach 80,6 proc." - powiedziała. Podkarpacie wyróżnia się na tle kraju także w innych obszarach. Udział nakładów na B+R w relacji do PKB znacznie przewyższa średnią krajową wynosi 1,02 proc. przy ok. 0,9 proc. dla Polski. W woje- 9

10 wództwie podkarpackim nakłady na B+R wzrosły w najwyższym stopniu ponad czterokrotnie od 2009 r. Region zajmuje drugie miejsce pod względem udziału opatentowanych wynalazków do zgłoszeń patentowych - 69 proc. zgłoszonych wynalazków zostało opatentowanych. "Ten pozytywny trend będzie można jeszcze wzmocnić w latach dzięki funduszom unijnym" oceniła wiceminister. W latach zmienią się nieco priorytety inwestowania środków europejskich w skali kraju. Lwia część środków zostanie przeznaczonych na cztery z jedenastu celów wskazanych przez Komisję Europejską innowacje i prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich firm oraz niskoemisyjność gospodarki. Wiceminister Wendel mówiła również o tym, że dodatkowe wsparcie dla pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) będzie w nowej perspektywie kontynuowane. Program Polska Wschodnia (PO PW) wesprze innowacyjność, przedsiębiorczość, transport publiczny, budowę i modernizacje dróg w obrębie stolic województw Polski Wschodniej oraz kolej. KONKURSY Pokaż, jak zmieniła się Twoja okolica i wygraj w konkursie Rok 2015 jest ostatnim, w którym wydajemy środki unijne przyznane nam na lata Otrzymaliśmy ponad 67 mld euro na rozwój Polski. To świetna okazja do porównań i zaprezentowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE. Przy okazji można wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie organizowanym przez MIiR, Radio Zet i TVP1. Środki europejskie to tysiące projektów zrealizowanych w całej Polsce, w tym również w naszej najbliższej okolicy. Wystarczy się rozejrzeć. Aby wziąć udział w konkursie Europa to My, należy wybrać projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich na lata , a potem zrobić mu kilka zdjęć. Następnie za pośrednictwem strony należy wypełnić zgłoszenie, opisując swoją historię i zmiany związane z projektem i dołączyć zdjęcia. Do wygrania wspaniałe nagrody w tym główna - europejska podróż marzeń i Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich zakończony koncertem z udziałem gwiazd w miejscowości, w której zrealizowany został zwycięski projekt. Pod koniec lata wystąpią m.in Edyta Górniak, Afromental, Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo oraz Formacja Nieżywych Schabuff.Weź udział w konkursie i zaproś gwiazdy do Twojej miejscowości! W lipcu wszystkich finalistów odwiedzimy z kamerą i zaprezentujemy w audycjach telewizyjnych na antenie TVP 1. Dodatkowo nasi finaliści opowiedzą o sobie w Radiu Zet. Na pierwsze historie czekamy do 22 czerwca. Ostatnie zgłoszenia przyjmujemy do 3 lipca. Na finałową 20-stkę wybraną przez kapitułę konkursu będzie można głosować od 6 do 24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca, a Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z wielkim koncertem z udziałem gwiazd odbędzie się w zwycięskiej miejscowości już 30 sierpnia! Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy w ostatnich latach! Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej. 10

11 NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (18 czerwca br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali *harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 11

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400)

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) +12069803 12-18 stycznia 2015 r. AKTUALNOŚCI Wtorek, 13 stycznia KONFERENCJA: 10 LAT AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Podsekretarz stanu w MIiR Iwona

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią. Paweł Trębacz, WA PW

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią. Paweł Trębacz, WA PW Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią Paweł Trębacz, WA PW Spójność terytorialna Traktat Lizboński, 2007 r. Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Wybrane formy wsparcia biznesu Pożyczki Poręczenia Gwarancje Dopłaty do pożyczek i kredytów Umorzenia pożyczek Refundacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Bruksela, 8 lipca 2015 r. Opinia Dostrzegając w regulacjach

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo