PRACA DYPLOMOWA ZPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA ZPRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 PRACA DYPLOMOWA ZPRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAKŁADANIE FIRMY USŁUGOWEJ Świat firanek Praca pisana w Instytucie Geografii przez Marię Wojcieszek pod kierunkiem Prof. dr hab.... Tarnów 2002 rok

2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 3. OPIS FIRMY 3.1 Dane firmy 3.2 Wybór formy działalności 3.3 Produkt firmy 3.4 Lokalizacja firmy 4. ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY 4.1 Możliwości 4.2 Zagrożenia 4.3 Silne strony 4.4 Słabe strony 4.5 Podsumowanie 5. PLAN MARKETINGOWY 5.1 Klienci 5.2 Analiza rynku 5.3 Cena usługi 5.4 Strategia reklamowa 6. PLAN TECHNICZNY 6.1 Przygotowanie i przystosowanie lokalu 6.2 Przebieg realizacji usług 7. PLAN ORGANIZACYJNY 7.1 Struktura organizacyjna firmy i wykorzystanie zasobów ludzkich 7.2 Kalendarz organizacyjny 8. PLAN FINANSOWY 8.1 Źródła finansowania przedsięwzięcia 8.2 Koszty uruchomienia firmy 8.3 Koszty funkcjonowania firmy 8.4 Prognozowane zyski z funkcjonowania firmy 9. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM DZIAŁALNOŚCI 9.1 Rejestracja firmy 9.2 Nadanie numeru statystycznego REGON 9.3 Założenie rachunku bankowego 9.4 Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP 9.5 Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym 9.6 Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 9.7 Zawiadomienie inspektora pracy i inspektora sanitarnego 9.8 Oznaczenie przedsiębiorcy 10. PODSUMOWANIE 11. BIBLIOGRAFIA

3 1. Wstęp W warunkach gospodarki rynkowej coraz więcej osób decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej. Motywacja bywa bardzo różna: od chęci działania na własną rękę po brak możliwości innego zatrudnienia. W każdym wypadku wymaga to pewnej wiedzy, umiejętności, determinacji i przedsiębiorczości. Przystępując do uruchomienia działalności gospodarczej musimy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy to, co zamierzamy zaoferować znajdzie nabywców. W gospodarce rynkowej jest niewiele przedsiębiorstw, które mogą produkować nie martwiącsię o zbyt swojej produkcji, większość firm musi zabiegać o klienta. Podejmując działalność gospodarczą należy zgromadzić wiele informacji, z różnych źródeł, które trzeba właściwie zinterpretować i dopiero wówczas można podjąć decyzję,owejściu na rynek. W dzisiejszych czasach to właśnie przedsiębiorstwo zabiega o klienta oferując produkt lub usługę odpowiadającą jego oczekiwaniom i potrzebom. Potencjalny klient oczekuje od firmy, że zaoferuje mu ona odpowiedni produkt, po odpowiedniej cenie oraz, że dostarczy go w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie. Zanim uruchomimy nasz projekt należy sprawdzić czy produkt, który zamierzamy wprowadzić na rynek znajdzie odbiorcę. W centrum zainteresowań każdej firmy zawsze powinien być klient. Jest to bezsporny klucz do sukcesu. Firmy, które tego nie rozumieją lub nie starają się temu sprostać nie odniosą sukcesu, a ich upadek lub znaczne kłopoty finansowe są tylko kwestią czasu. Produkt, który chcemy zaoferować wcale nie musi być oryginalny, on po prostu powinien być klientowi potrzebny. Najczęściej sprzedajemy to, co inni, ale jeżeli chcemy odnieść sukces musimy zrobić to lepiej. Bądźmy tam gdzie konkurencja, to najlepsze dla nas miejsce, bowiem rynek, na którym działa konkurencja jest opłacalny. Naszym zadaniem będzie natomiast zdobycie na tym rynku przewagi nad konkurencją. W sytuacji, gdy wiadomo już, z jakim produktem firma chce wejść na rynek i jaki klient będzie jego odbiorcą,należy przekonać klienta, że oferujemy mu produkt, który wyróżnia się spośród innych, najczęściej podobnych np. ceną,wślad, za którą idziewysokajakość. Dla większości klientów właśnie cena jest najważniejsza, stąd projektując przedsięwzięcie, tak należyustalać cenę, aby nie była ona wyższa niż u konkurencji, co mogłoby z góry postawić nas na przegranej pozycji. Tym, co wyróżnianaogół produkt lub usługę firmy i zwraca uwagę klienta jest cena. Cena jest prawidłowa wówczas, gdy pokrywa koszty i zapewnia zysk, ale ustalającją należy zawsze mieć na uwadze konkurencję.przedsięwzięcie ma sens wówczas, jeżeli nasze wysiłki przekształcą się w efekty ekonomiczne. Na to czy przy identycznej lub podobnej do naszej ceny za produkt bądź usługę klient będzie skłonny zapłacić u nas, a nie u konkurencji wpływ ma często skuteczna promocja produktu. Wiążesię ona jednak najczęściej ze znacznymi kosztami. Zanim zaangażujemy się wreklamę z rozmachem należałoby wypróbować proponowane przez siebie środki na niewielką skalę i przeanalizować ich skuteczność. Uruchamiana firma, tym skuteczniej może opanować interesujący ją rynek, im więcej czasu i wysiłku poświęci na promocję swojego produktu czy usługi. Firma,

4 której uda się dotrzeć z informacją do dużej liczby klientów może oczekiwać,iż odpowiedzią na to będzie wzrost sprzedaży,awrazztymwzrostzysków. Jednym z najczęściej popełnianych przez wchodzące na rynek firmy błędów jest rozmach, z jakim to robią, w sytuacji, gdy o rynku, na który planują wkroczyć nie posiadają wystarczających informacji. Produkt należy wprowadzać na rynek rozważnie, stopniowo zwiększając produkcję i sprzedaż,dbając o to by już od samego początku tworzyć image firmy i produktu. Image produktu to miłe zaskoczenie dla klienta, który za swoje pieniądze otrzymuje więcej niż oczekiwał, czego wyrazem jest najczęściej ponawianie usługi oraz polecanie znajomym, a przecież o to nam chodzi. Oczekiwania klientów są dużeiniemożna ich zawieść, ani teraz, ani w przyszłości. Wystarczy moment nieuwagi, aby wypaść z rynku, a powrót na utraconą pozycję jest najczęściej trudny lub wręcz niemożliwy. Image ma wartość pieniądza, dlatego należy o niego szczególnie dbać.składasię na niego sam produkt oraz wartości go współtworzące tj. wygląd, opakowanie, sposób, wjakibędzie sprzedawany oraz to gdzie i jak będziemy to robić. Planując uruchomienie własnej firmy należybrać pod uwagę również jej lokalizację.ważne jest to, czy będzie się ona znajdowała w centrum danej miejscowości czy na obrzeżach a takżeczybędziemy w stanie zapewnić naszym przyszłym klientom i pracownikom dogodny dojazd czy też możliwość bezpiecznego parkowania samochodów, co często zadecyduje o sukcesie naszego przedsięwzięcia. Wiele firm powstaje i funkcjonuje na zasadzie wyczucia, co często kończy się fiaskiem. Uruchamiającswojeprzedsięwzięcie należyrozważyć możliwie najszerszy zasób czynników mających wpływ na powodzenie naszej działalności, aby do minimum ograniczyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Planując swój punkt usługowy Świat firanek zajmujący się szyciem firan i zasłon, będę brała pod uwagę,możliwie wszystkie poruszone wcześniej czynniki mogące decydować o powodzeniu. Przyszłość jest z natury rzeczy możliwa do przewidzenia tylko w ograniczonym zakresie, dlatego podejmującjakąkolwiek działalność należy opracować biznesplan, co pozwala oszacować prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń, rozpoznać problemy, a następnie wypracować metody i środki przy pomocy, których zostaną określone, a następnie zrealizowane cele przedsięwzięcia, co postaram się przedstawić w swojej pracy. 2. Opis przedsięwzięcia Firma Świat firanek, którą planuję uruchomić, to zakład usługowy zajmujący się szyciem firan i zasłon głównie dla odbiorców indywidualnych z miasta Tarnowa i okolic. Zapotrzebowanie na ten typ usługi jest dość duży, o czym świadczy długi czas oczekiwania na jej wykonanie w istniejącym już punkcie. Przeciętnie wynosi on około 20 dni, a w sezonie wiosennym jeszcze dłużej. Ponadto oferowane ceny są tam stosunkowo wysokie, a gama świadczonych usług dość wąska. Uruchamiana przeze mnie firma Świat firanek wypełni, więclukę w tej branży usług. W sklepach można wprawdzie kupić gotowe firanki i zasłony lub z metrażu,

5 ale są one o jednakowym kroju i nie posiadają indywidualnego charakteru, a często nie współgrają z wystrojem mieszkania. Firma Świat firanek proponuje klientom bogaty wybór gotowych wzorów firan i zasłon z oferty katalogowej dostosowanej do różnego typu wystroju wnętrz lub realizację własnego projektu. Oferta firmy jest zróżnicowana cenowo tak, aby dostępna była również dla uboższej części społeczeństwa. Znaczna część mieszkańców Tarnowa i okolić pracuje okresowo za granicą, zwłaszcza na terenie Austrii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, co jest powodem wzrostu ich zamożności i rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Wiążesię to z kolei ze wzrostem zainteresowania możliwością ciekawych rozwiązań wykończenia wnętrz budynków mieszkalnych. Przywiązywanie coraz większej wagi do estetyki otoczenia budynków i ich wnętrz pozwala sądzić,iż firma będzie wstanie utrzymać się na rynku. W niedalekiej przyszłości firma planuje stopniowe rozszerzanie usług o inne elementy wystroju wnętrz jak; narzuty, obrusy i serwety dopasowane fasonem i kolorystyką do całości pomieszczeń, co powinno przyczynić się do dalszego poszerzenia grona klientów. 3. Opis firmy 3.1 Dane firmy. Nazwa firmy: Świat firanek Logo firmy: Siedziba firmy:... Telefon:... NIP:... Regon:... Właściciel firmy... Forma prawna: Indywidualna działalność gospodarcza 3.2 Wybór formy działalności

6 Wybór rodzaju działalności niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe i związane z odpowiedzialnością karną i karno skarbową. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ma zasadniczy wpływ dla sposobu zaspakajania wierzycieli z majątku osobistego w przypadku powstania zobowiązań, których firma nie możespłacić. Przy wyborze formy działalności należybrać pod uwagę przede wszystkim: - Cel, charakter i rozmiar przedsięwzięcia - Możliwości kadrowe i kapitałowe - Skłonność do podejmowania ryzyka - Obowiązujące przepisy prawne - Przewidywany okres funkcjonowania - Kosztyzwiązane z utworzeniem - Łatwość imożliwość późniejszych przekształceń - Sposób dysponowania środkami z prowadzonej działalności - Rodzaj prowadzonej księgowości Wybrana przeze mnie forma prowadzenia działalności to: indywidualna działalność gospodarcza. Ten typ działalności uznałam za najkorzystniejszy, gdyż rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować.zatą formą działalności przemawiają stosunkowo proste formalności związane z jej uruchomieniem i prowadzeniem. Prowadzona działalność będzie miała charakter zajęcia dodatkowego, co ogranicza obowiązek ubezpieczeniowy do składki na ubezpieczenie zdrowotne, a to nie jest dużym obciążeniem finansowym. Ta forma działalności umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i dostosowywanie się do potrzeb rynku, co nie jest bez znaczenia. Minusem jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym majątkiem osobistym. W moim jednak przypadku ryzyko jest stosunkowo niewielkie, gdyż koszty uruchomienia i prowadzenia działalności nie są zbyt duże, nie stanowiąctym samym dużego ryzyka. 3.3 Produkt firmy Firma Świat firanek zajmować się będzie świadczeniem usług polegających na szyciu firan i zasłon oraz innych elementów dekoracyjnych związanych z wystrojem wnętrz. Usługi te będą wykonywane z materiałów firmy lub powierzonych przez klientów. Największa grupa mieszkańców Tarnowa posiada typowe mieszkania wblokach.można, więc przypuszczać, żetowłaśnie oni stanowić będą główną część klientów firmy. Mieszkania te są o podobnych parametrach wielkościowych, stąd też dla tej grupy klientów przygotowana zostanie najbogatsza oferta wzorów o zróżnicowanym fasonie i kolorystyce, dająca możliwość indywidualnego doboru zestawu wg gustu klienta. Firma posiada katalog wzorów, z którego klient będzie mógł wybierać izestawiać poszczególne elementy wg własnych upodobań. Wzory w katalogach dostosowane są do różnego stylu wyposażenia wnętrz, tak, aby zaspokoić gusty możliwie szerokiej grupy klientów.

7 Klienci, których nie zadowoli oferta katalogowa będą mogli zrealizować własny projekt lub skorzystać zmożliwości indywidualnego projektu stworzonego na potrzeby konkretnego pomieszczenia czy lokalu. Firma posiada także przygotowany zestaw dodatków w postaci obrusów i serwet dopasowanych fasonem i kolorystyką do poszczególnych wzorów firan i zasłon znajdujących się w ofercie katalogowej. 3.4 Lokalizacja firmy. Firma Świat firanek zlokalizowana została w Tarnowie przy ulicy... na parterze własnościowego budynku. Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym i targowisku miejskim, przez które codziennie przewija się wiele osób. Targowisko miejskie skupia mieszkańców Tarnowa i okolic, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami firmy. Budynek położony jest naprzeciwko przystanku komunikacji miejskiej i bezpośrednio przy ulicy z dogodnym wejściem do pomieszczeń firmy. W pobliżu budynku znajduje się parking, co jest dogodne zarówno dla klientów jak i firmy, gdyż umożliwia zaopatrywanie jej w materiały konieczne do produkcji. Pomieszczenia, w których zlokalizowana jest firma, przystosowane są do prowadzenia działalności usługowej. Dodatkowo posiadają duże okno wystawowe i świetlny neon z logo firmy, widoczny zarówno w dzień jak i po zmroku, przyciągając uwagę potencjalnych klientów. Istniejący już zakład zajmujący sięświadczeniem podobnego typu usługami położony jest po przeciwnej stronie miasta i nie stanowi bezpośredniej konkurencji. Świat firanek Lokalizacja firmy na terenie miasta Tarnów

8 4. Analiza strategiczna firmy 4.1 Możliwości Możliwości - czynniki Dziś Jutro Pojutrze Pozyskiwanie klientów 4,00 5,00 4,00 Ograniczona konkurencja w sektorze 5,00 4,00 2,00 Łatwość poszerzenia asortymentu 3,00 5,00 3,00 Szybki wzrost rynku usług 1,00 2,00 3,00 RAZEM 13,00 16,00 12,00 Średnia 3,25 4,00 3,00 Maksimum 5,00 5,00 4,00 Minimum 1,00 2,00 2,00 Możliwości punkty Dziś Jutro Pojutrze czas Pozyskiwanie klientów Ograniczona konkurencja w sektorze Łatwość poszerzenia asortymentu Szybki wzrost rynku usług UZASADNIENIE WYBORU: 1. Pozyskiwanie klientów. Firma dopiero wchodzi na rynek, na którym w tej dziedzinie usług nie ma zbyt dużej konkurencji a zakład już istniejący nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynkowych, dlatego też możliwości pozyskania klientów są dość duże. W ten sposób firma wypełni nisze rynkową w tej dziedzinie, oferując ponadto znacznie szerszy zakres usług i produktów niż istniejący zakład konkurencyjny. 2. Ograniczona konkurencja w sektorze. Obecnie działa tylko jedna konkurencyjna firma w tym sektorze usług, a więc występuje ograniczona rywalizacja. W przyszłości ze względu na atrakcyjność niszy należy spodziewać się znacznie większej konkurencji. 3. Łatwość poszerzenia asortymentu. W początkowym okresie firma będzie oferowała nieco ograniczony wybór. W przyszłości poszerzy znacznie swoją ofertę proponując uzupełniające usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów. W dalszej przyszłości możliwość poszerzenia asortymentu proponowanych usług będzie związana ze zmieniającą się modą. 4. Szybki wzrost rynku usług. Rozwój budownictwa zwłaszcza jednorodzinnego oraz coraz większa dbałość mieszkańców oestetykę pomieszczeń pozwala przypuszczać, iż liczba klientów będzie w najbliższych latach stopniowo wzrastać.

9 4.2 Zagrożenia Zagrożenia czynniki Dziś Jutro Pojutrze Możliwość pojawienia się konkurencji 2,00 3,00 3,00 Sprzedaż substytutów 2,00 3,00 2,00 Podatność firmy na recesje i wahania koniunktury 4,00 3,00 2,00 RAZEM 8,00 9,00 7,00 Średnia 2,67 3,00 2,33 Maksimum 4,00 3,00 3,00 Minimum 2,00 3,00 2,00 Zagrożenia punkty 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Dziś Jutro Pojutrze czas Możliwość pojawienia się konkurencji Sprzedaż substytutów Podatność firmy na recesje i wahania koniunktury UZASADNIENIE WYBORU 1. Możliwość pojawienia się konkurencji. Obecnie możliwość pojawienia się konkurencji jest stosunkowo niewielka, ale w najbliższej przyszłości należy liczyć się z rosnącą konkurencją na tym rynku usług ze względu na jego atrakcyjność. 2. Sprzedaż substytutów. Zagrożeniem dla firmy może być sprzedaż na bazarach i w supermarketach tanich substytutów produkcji krajowej i zagranicznej. 3. Podatność firmy na recesje i wahania koniunktury. W momencie uruchamiania firmy podatność na recesje i wahania koniunktury jest bardzo duża, gdyż firma wchodzi dopiero na rynek i nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji, ale z biegiem czasu zdobywać będzie doświadczenie, co pozwoli jej uzyskać dobrą pozycję na ryku. Na działalność firmy w dużym stopniu wpływać będzie sytuacja ekonomiczna klientów, gdyż ilość korzystających z tego typu usług w dużej mierze zależyod zamożności, dlatego podatność firmynarecesjebędzie dość duża.

10 4.3 Silne strony Silne strony czynniki Dziś Jutro Pojutrze Dużazdolność konkurowania 4,00 5,00 4,00 Szeroki asortyment i fachowa obsługa 3,00 4,00 5,00 Niskie koszty funkcjonowania 3,00 3,00 4,00 Dogodna lokalizacja 4,00 4,00 4,00 RAZEM 14,00 16,00 17,00 Średnia 3,50 4,00 4,25 Maksimum 4,00 5,00 5,00 Minimum 3,00 3,00 4,00 Silne strony punkty 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Dziś Jutro Pojutrze czas Duża zdolność konkurowania Szeroki asortyment i fachowa obsługa Niskie koszty funkcjonowania Dogodna lokalizacja UZASADNIENIE WYBORU 1. Duża zdolność konkurowania. W momencie uruchomienia firmy jej zdolność konkurowania jest duża, gdyż firma odznacza się wysoką jakościąświadczonych usług oraz stosunkowo niskimi cenami. Wraz z rozwojem firmy i zdobywaniem doświadczenia jej zdolność konkurowania będzie rosła. 2. Szeroki asortyment i fachowa obsługa. Firma posiada własną technologię gwarantująca wysoką jakość świadczonych usług i będzie ona udoskonalana w miarę rozwoju firmy i zdobywania doświadczenia, tak, aby zaspokoić wysokie wymagania klientów. Firma proponuje znacznie szerszy asortyment usług w porównaniu z konkurencją. 3. Niskie koszty funkcjonowania. Firma ma podpisane umowy z dostawcami na korzystnych warunkach, co pozwoli jej w przyszłości osiągać przewagę kosztową, ponadto po osiągnięciu ustabilizowanej pozycji na rynku i zdobyciu doświadczenia będzie mogła konkurować cenowo. Firma posiada niskie koszty funkcjonowania. 4. Dogodna lokalizacja. Firma zlokalizowana jest w centrum miasta, w ruchliwym punkcie, co pomoże jej w pozyskiwaniu klientów. 4.4 Słabe strony

11 Slabe strony - czynniki Dziś Jutro Pojutrze Brak środków 5,00 3,00 1,00 Słabe image firmy 5,00 3,00 1,00 Wysoki koszt usługi 3,00 2,00 1,00 RAZEM 13,00 8,00 3,00 Średnia 4,33 2,67 1,00 Maksimum 5,00 3,00 1,00 Minimum 3,00 2,00 1,00 Słabe strony punkty 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Dziś Jutro Pojutrze czas Brak środków Słabe image firmy Wysoki koszt usługi UZASADNIENIE WYBORU 1. Brak środków. Firmanauruchomienieswojejdziałalności musi zaciągnąć kredyt, co będzie dla niej dość dużym obciążeniem finansowym. W raz z rozwojem działalności uzyskiwać będzie coraz więcej środków, co znacznie poprawi jej sytuacje finansową. 2. Słabe image firmy. W początkowym okresie funkcjonowania firmy, będzie ona mało znana, jednak wraz z upływem czasu zacznie liczyć się na rynku, głównie dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz prowadzonej kampanii reklamowej. 3. Wysoki koszt usługi. W początkowym okresie, ze względu na poniesione koszty związane z rozpoczęciem działalności, firma nie będzie mogła znacznie obniżyć cen produktów i usług- będą one porównywalne cenami firmy konkurencyjnej. Ceny te nie będą jednak konkurencyjne dla niskiej jakości substytutów sprzedawanych na bazarach. Wraz z upływem czasu i poprawą sytuacji finansowej zdolność konkurencji cenowej znacznie wzrośnie, co umożliwi obniżenie cen towarów przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości.

12 4.5 Podsumowanie. Podsumowanie Dziś Jutro Pojutrze Możliwości 13,00 16,00 12,00 Zagrożenia 8,00 9,00 7,00 Silne strony 14,00 16,00 17,00 Słabe strony 13,00 8,00 3,00 Podsumowanie 20,00 punkty 15,00 10,00 5,00 0,00 Dziś Jutro Pojutrze Możliwości Zagrożenia Silne strony Słabe strony czas Analizę strategiczną firmy przeprowadzono z zastosowaniem metody SWOT. Przyjęto dziesięciostopniową skalę ocen. Zastosowana punktacja poszczególnych czynników zawarta jest w granicach od 1 do 10 punktów. W częściach możliwości oraz silne strony 10 punktów to ocena najlepsza, a 1 punkt to ocena najgorsza. Natomiast w częściach zagrożenia oraz słabe strony punktacja jest przeciwna i 1 punkt to ocena najlepsza, natomiast 10 punktów to ocena najgorsza. UZASADNIENIE Przywiązywanie coraz większej wagi do estetyki otoczenia i mieszkań sprawia, iż firma ma szanse zdobyć dużą grupę potencjalnych klientów. Posiadająckilka atutów, zwłaszcza technicznych, które wyróżniają ją zpośród konkurentów oraz małą ilość istniejących konkurencyjnych punktów usługowych wyspecjalizowanych w tej branży (przynajmniej na początku działalności) możestworzyć dużemożliwości rozwoju.

13 Największym zagrożeniem dla działalności firmy wydaje się problem istnienia bazarów, na których można zakupić bardzo tanie substytuty odbiegające jednak znacznie jakościowo od produktów oferowanych przez firmę. Pocieszeniem jest jednak fakt, iż asortyment oferowany przeze mnie jest nieporównywalnie większy i bardziej wyrafinowany. Innym zagrożeniem mogą być czynniki, które są trudne do przewidzenia na etapie tworzenia punktu usługowego, jak np. wahania koniunkturalne. Silną stroną mojej firmy jest profesjonalna i rzeczowa obsługa a takżenowe rozwiązania technologiczne, nie stosowane przez konkurencję. Dogodna lokalizacja, oferowany szeroki asortyment usług i produktów znacznie wpływa na naszą atrakcyjność. Jako nowo powstała firma możemy, na początku działalności, borykać się z problemami finansowymi. Koszty rozpoczęcia działalności oraz stosunkowo nietani oferowany produkt możewydawać się przynajmniej w początkowej fazie słabością. Słabe strony wynikają jednak głównie z faktu, iż firma dopiero wchodzi na rynek. Dlatego początkowo ich poziom jest wysoki, lecz z czasem będzie się obniżał. Spowodowane jest to tym, że firma w miarę upływu czasu nabierze doświadczenia i ugruntuje swoją pozycję na rynku. Stosowanie strategii polegającej na wykorzystaniu swoich silnych stron, dostrzeganiu możliwości płynących z otoczenia przy jednoczesnym neutralizowaniu zagrożeń płynących ze słabych stron powinny spowodować szybki rozwój firmy i pomóc stopniowo rozszerzyć jej swą działalność. Jak wynika z analizy SWOT atuty, jakie będzie posiadała firma (wysoka jakość świadczonych usług, fachowa obsługa, dogodna lokalizacja), przy właściwym wykorzystaniu pozwolą jej utrzymać się na rynku, a w przyszłości osiągnąć przewagę nad konkurencją. Możliwości stojące przed firmą są bardzo wysokie, a w najbliższej przyszłości jeszcze wzrosną, co wynika przede wszystkim z optymistycznych prognoz rozwoju miasta i regionu. Zagrożenia, mimo, iż są znacznie niższe niż możliwości oraz mają tendencję spadkową,można określić jako znaczące. Wydaje się jednak, żestosującrozsądną politykę sprzedaży oraz kosztów firma będzie w stanie zminimalizować zagrożenia. Szansę powodzenia przedsięwzięcia upatruję przede wszystkim w nowym podejściudotworzeniapunktuusługowego.

14 5. Plan marketingowy Marketing najczęściej przedstawia się jako określoną filozofię myślenia i działania na rynku, eksponującnarzędzia używane w procesie oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie. Funkcjonując na rynku, przedsiębiorca musi uświadomić sobie jak wielkie znaczenie ma dla niego marketing. Pozwala mu on zdobyć informacje o rynku, klientach, konkurencji, co z kolei pozwala zmniejszyć ryzyko porażki. Umiejętnie wybrana i przygotowana strategia marketingowa jest elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i szansą na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Właściwie stworzona oferta firmy pod kątem maksymalnego zaspokojenia potrzeb nabywców pozwala uzyskać stabilizację marketingowa. Z korzyści płynących ze stosowania marketingu można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy jest on przez przedsiębiorcę zorganizowany fachowo. Strategia marketingowa to sposób realizacji celów marketingowych firmy zapewniający wzrost konkurencyjności na rynku. Sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie; jak chcemy osiągnąć to, co wcześniej zaplanowaliśmy. Właściwie opracowana strategia spełnia wiele funkcji: - Umożliwia lepsze dopasowanie specyfiki przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez rynek - Pozwala na identyfikację konkurentów oraz strategii ich działania - Umożliwia nakreślenie ogólnych celów i warunków wprowadzenia orientacji skierowanej na klienta - Wskazuje sposoby osiągania założonych celów - Pomaga uzyskać przewagę strategiczną Firma Świat firanek działa w sektorze usług bardzo podatnym na modę,ciągła zmiana wymagań ze strony klientów wymaga od firmy nieustannego monitorowania rynku, obserwacji światowych trendów w tej dziedzinie usług, co zmusza ją do uaktualniania swojej oferty. Pragniemy naszym propozycjom nadać szczególnych indywidualnych cech pozwalających odróżnić wyroby firmy Świat firanek od wyrobów konkurencji. Zdobywać klientów będziemy poprzez: - Wysoką jakość oferowanych usług - Punktualność ich wykonywania - Duży wybór wyrobów - Konkurencyjne ceny - Modne, aktualne wzornictwo Na rynku istnieją sklepy z materiałami na firany i zasłony. Jednakże żaden z nich nie jest dla nas bezpośrednią konkurencją, ponieważ nasza firma będzie oferowała bardzo wyspecjalizowany asortyment.

15 5.1 Klienci Najważniejszym celem firmy jest pozyskanie klientów, którzy korzystaliby z proponowanej przez firmę usługi. Klientami firmy będą mieszkańcy Tarnowa oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Konieczne będzie przyciągnięcie klientów zaopatrujących się na bazarze i w supermarketach oraz zakładzie konkurencyjnym. 5.2 Analiza rynku Firma działać będzie na rynku lokalnym, jest to dość duży i chłonny rynek. Liczba mieszkańców Tarnowa na koniec czerwca 2001roku wynosiła ponad 120 tysięcy. Zamierzamy jako klientów pozyskać takżemieszkańców okolicznych miejscowości, którzy zaopatrują się na terenie miasta. Sprzyjać temu będzie w dużym stopniu lokalizacja firmy w pobliżu ruchliwego centrum handlowego oraz bazaru. Potencjalna liczba klientów jest więcdość duża, ale ilość chętnych do skorzystania z tego typu usługi zależywdużym stopniu od ich sytuacji ekonomicznej. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2000 roku na terenie miasta Tarnowa wynosiło PLN, a stopa bezrobocia w lutym 2002 roku wynosiła 13,1%. Dane te nie przedstawiają jednak rzeczywistego i pełnego obrazu sytuacji ekonomicznej ludności. Znaczna część mieszkańców ma korzystniejszą sytuację finansowa niż wynikałoby to z danych. Dość duża grupa ludności okolic Tarnowa, jak i miasta osiąga dochody z pracy zagranicą, głównie USA, Austrii i Niemiec. Wwiększości jest to praca sezonowa na czarno, stąd wielkość dochodów uzyskiwanych tym sposobem jest trudna do ustalenia. Szacuje się,iż w ten sposób uzyskuje dodatkowe dochody ¼ mieszkańców, co pozwala im prowadzić stosunkowo zamożny tryb życia i mogą się stać potencjalnymi klientami firmy. W rejonie dość intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne, co sugeruje, że zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie rosło. Oczekujemy więc, żewciągu najbliższych kilku lat liczba potencjalnych klientów będzie rosła. 5.3 Cena usługi Ceny produktów firmy ustalane będą na podstawie kosztów produkcji powiększonych o marżę zysku. Koszty produkcji obliczone zostaną woparciuokoszt zużytych materiałów oraz czasochłonność wykonania poszczególnych wzorów. W początkowym okresie działalności zakładamy marżę zyskunapoziomie25%. Dla klientów realizujących większe zamówienia, marża możebyć obniżona w zależności od wielkości zamówienia. Ceny produktów będą ustalone na przystępnym poziomie, tak, aby usługi firmy były konkurencyjne i umożliwiały pozyskanie jak największej liczby klientów. W materiały do produkcji będziemy zaopatrywać się u hurtowników, co również będzie miało wpływ na niższą cenę usługi.

16 5.4 Strategia reklamowa Strategia reklamowa jest podstawową formą komunikowania się z rynkiem. Umożliwia oddziaływanie na potencjalnych nabywców ich motywy i sposób postępowania. Na rynku konkurencyjnym nabywcy mają do wyboru bardzo wiele produktów o zbliżonych wartościach użytkowych. Mnogość wyrobów doprowadza do sytuacji, kiedy nabywca możeniebyć zdecydowanym na kupno konkretnego produktu, jeśli nie ma on wystarczająco wiele informacji, które skłaniałyby go do zakupu wskazanego produktu. Celem informacji przekazanej przez reklamę jest: - Kreowanie potrzeb (uświadomienie ludziom braków i budzenie chęci posiadania) - Wywoływanie zainteresowania produktem - Ukazywanie i przypominanie walorów danego produktu - Kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o firmie nadającej reklamę Reklama, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do najliczniejszej grupy nabywców. Aby to osiągnąć musimy zastosować właściwe środki. Wybór rodzajów środków reklamy zależy głównie od planowanej wielkości sprzedaży produktów, ich rozwoju, środków reklamy stosowanych przez konkurencję oraz wysokości środków przeznaczonych na reklamę. Celem jest wybór takich środków reklamy, które będą najskuteczniejsze dla danego produktu i w danym segmencie rynku. Aby dotrzeć do najszerszej grupy nabywców i z uwagi na to, iż dopiero wchodzimy na rynek będąc jeszcze nieznaną firmą skupimy się na szerokiej reklamie naszej firmy. Dostosowującpromocję do specyfiki produktu zastosujemy następujące rodzaje reklamy: - Umieszczenie na budynku firmy szyldu, tak, aby przyciągał uwagę potencjalnych klientów, zwłaszcza przebywających na pobliskim bazarze i przystanku komunikacji miejskiej - Wystawienie w witrynie firmy aktualnie modnych wzorów. - Ogłoszenia w lokalnej prasie i rozgłośniach radiowych - Umieszczenie plakatów reklamowych w punktach sprzedaży mebli oraz artykułami wykończeniowymi pomieszczeń. - Ulotki reklamowe rozprowadzane w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców wiosek np. sklep, kiosk Strategia marketingowa będzie koncentrowała się na pozyskaniu stałych klientów. W okresie długofalowym pragniemy rozszerzyć działalność firmy o inne elementy wyposażenia domu np.: lampy oświetleniowe.

17 6. Plan techniczny Firma Świat firanek zajmować się będzie szyciem i sprzedażą firan i zasłon oraz dodatkowych elementów dekoracyjnych jak serwety, obrusy do wyposażenia mieszkań.usługiteświadczone będą wlokalufirmystanowiącej własność właściciela. Do tej pory w pomieszczeniach tych znajdował się sklep obuwniczy, dlatego lokal jest w dużym stopniu już przystosowany dla potrzeb firmy. Firma musi ponieść stosunkowo niewielkie nakłady na remont lokalu i przystosowanie go dla własnych potrzeb. 6.1 Przygotowanie i przystosowanie lokalu Pomieszczenie sanitarne Pracownia krawiecka Regał z tkaninami Propozycje wzorów Właściciel firmy (biurko) Pomieszczenie główne katalogowych Kącik klienta K a t a l o g i Schemat pomieszczeń firmy

18 Dla potrzeb firmy przygotowane zostaną trzy pomieszczenia: - Pomieszczenie główne 48 m 2 - Pracownia krawiecka 26 m 2 - Pomieszczenie sanitarne 6 m 2 Pomieszczenie główne w nim przyjmowani będą klienci. Wyposażone zostanie w regały na tkaniny i uchwyty służące do rozmieszczenia wzorów gotowych wyrobów firmy. W części pomieszczenia umieszczony zostanie regał z katalogami firmy oraz fotele ze stolikiem, gdzie klient będzie mógł dokładnie zapoznać się z propozycjami i dokonać wyboru. Klientom przeglądającym ofertę będą serwowane cieple i zimne napoje. Pracownia krawiecka wyposażona zostanie w: - Regały do przechowywania materiałów służących realizacji usług. - Stół krawiecki - Maszyny krawieckie Pomieszczenie sanitarne zostanie wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne: umywalkę, sedes itp. 6.2 Przebieg realizacji usług Klienci przyjmowani będą w pomieszczeniu głównym przez właściciela firmy, gdzie będą mieli możliwość zapoznania się z gotowymi wzorami wystawionymi w pomieszczeniu oraz propozycjami katalogowymi przygotowanymi przez doświadczonego dekoratora wnętrz współpracującego z firmą. W pomieszczeniu wystawione zostaną tkaniny i dodatki dekoracyjne, spośród których klienci będą mogli dokonać wyboru. Jeżeli propozycja firmy nie zadowoli klienta, będzie on mógł zrealizować własny projekt. Firma realizować będzie usługi z materiałów własnych lub powierzonych przez klienta. Po dokonaniu wyboru wzoru i tkanin przez klienta, przyjmowane będzie zamówienie, ustalana cena usługi oraz termin jej realizacji. Przy przyjęciu zamówienia klient będzie zobowiązany wpłacić, co najmniej 25% wartości zamówienia. Reszta wartości usługi będzie płatna przy odbiorze. Klient składający zamówienie powyżej określonych wartości będzie miał upust: - Powyżej 500 zł... 5% - Powyżej zł...10%

19 7. Plan organizacyjny 7. 1 Struktura organizacyjna firmy i wykorzystanie zasobów ludzkich Punkt usługowy Świat firanek czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od W punkcie pracowało będzie trzy osoby: właściciel i dwóch pracowników. Właściciel firmy zajmował się będzie obsługą klientów, zaopatrzeniem firmy w materiały służące realizacji usług rozliczeniami finansowymi. Pracownik sprzedawca zatrudniony na ½ etatu obsługiwał będzie klientów na zmianę zwłaścicielem. Jego pensja wynosić będzie zł miesięcznie netto, plus premia motywacyjna. Krawcowa młody pracownik z ukończonym kierunkiem wzornictwa artystycznego. Zatrudniona na pełnym etacie z pensją zł netto, plus premia w wysokości 2% wartości wykonanej usługi. Firma współpracować będzie na zasadzie umowy zlecenia z dekoratorem wnętrz przygotowującym propozycje katalogowych wzorów dla firmy. 7.2 Kalendarz organizacyjny Harmonogram prac związanych z uruchomieniem firmy - Uzyskanie kredytu 5 dni - Odnowienie pomieszczeń 7dni - Przygotowanie katalogów ze wzorami wyrobów 30 dni - Wyposażenie pracowni krawieckiej i pomieszczenia sanitarnego 4 dni - Zaopatrzenie firmy w materiały do realizacji usług 10 dni - Zamontowanie reklam 1 dni - Wyposażenie pomieszczenia głównego i zamontowanie przykładowych projektów wzorów 5 dni Maksymalny czas do uruchomienia punktu usługowego Świat firanek wynosi 62 dni.

20 8. Plan finansowy W planie finansowym przedstawiono koszty uruchomienia i funkcjonowania firmy usługowej Świat firanek 8.1 Źródła finansowania przedsięwzięcia Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie ze środków własnych właściciela oraz kredytu. - Własneśrodki pieniężne PLN - Kredyt długoterminowy PLN 8.2 Koszty uruchomienia firmy. - Odnowienie pomieszczeń 1000,- - Regały na tkaniny 2 000,- - Uchwyty do prezentacji wzorów wyrobów 1 200,- - Stół krawiecki 650,- - Maszyna do szycia 1 420,- - Biurko 349,- - Stolik 245,- - Fotele 2 sztuki 1 070,- - Regał na katalogi 229,- - Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 500,- - Katalogi wzorów 2 500,- - Reklama 3 000,- - Telefon 320,- - Rejestracja firmy 300,- - Zakup materiałów do rozpoczęcia produkcji ,- - Inne 500,- Razem PLN 8.3 Koszty funkcjonowania firmy Koszty stałe miesięczne - Media (woda, światło, CO) 700,- - Spłata kredytu 649,- - Koszty zatrudnienia 1600,- - Materiały biurowe 20,- - Telefon 450,- - Inne ( np. napoje ciepłe i zimne) 200,- Razem : PLN

21 8.4 Prognozowane zyski z funkcjonowania firmy Firma będzie rentowna, jeżeli dzienny zysk będzie wynosił 145 zł. Firma uzyska takie dochody szyjąc najprostsze firany i zasłony do trzech typowych okien stosując 25% marże od materiałów zużytych do wykonania usługi. Za wykonanie szczególnie pracochłonnych wzorów marżabędzie zwiększona od 1 do 5%. Przykładowy koszt uszycia firany i zasłon do 1 okna o szerokości 2 m i wysokości mieszkania 2,5 m: - 4 m firany w cenie 17 zł za metr = 68 zł - 5 m zasłonowego w cenie 34 zł za metr = 170 zł Cena tkanin z 25% marżą 238 zł Zysk dla firmy to 25% marża, która z tej sumy wynosi 59,50 zł. Firma pokryje swoje koszty funkcjonowania i zacznie przynosić dochód realizując przynajmniej trzy zamówienia o podanej wyżej wartości dziennie. 9. Formalności związane z podejmowaniem działalności. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga spełnienia szeregu formalności, które wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów prawa Rejestracja firmy Uruchamiającfirmę w pierwszej kolejności należy dokonać wpisudorejestru. Podstawową ewidencją od 1 stycznia 2001 roku jest rejestr przedsiębiorców, będący częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Regulację prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym. Rejestr prowadzą Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzone w dwudziestu sądach rejonowych obejmujących swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Na skutek nowelizacji ustawy, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku podlegają jeszcze wpisowi podobnie jak dotychczas do ewidencji działalności prowadzonej przez gminy lub miasta. Podstawą prawną takiej sytuacji jest ustawa z dnia 14 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy Przepisy wprowadzająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy Prawo działalności gospodarczej. W celu zarejestrowania przedsiębiorca powinien skierować wniosek do organu ewidencyjnego o zarejestrowanie działalności.

22 Wniosek powinien zawierać: - Oznaczenie przedsiębiorcy - Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy - Miejsca wykonywania działalności i siedziby firmy - Wskazanie daty rozpoczęcia działalności Za wniosek o wpis do ewidencji gminnej obowiązuje opłata stała w wysokości 100 zł Firma Świat firanek zarejestrowana została w Urzędzie Miasta Tarnów Nadanie numeru statystycznego REGON Regon to powszechny system rejestrowania podmiotów występujących w gospodarce narodowej. Polega na nadaniu numeru identyfikacyjnego, kodu niosącego informacje o podmiocie gospodarczym. Numer ten jest niepowtarzalny i składa się z dziewięciu cyfr, z których osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową,a dziewiąta cyfrę kontrolną. Przy pomocy numeru REGON firmy przekazują otoczeniu, w którym działają informację, w jakiej branży wg Polskiej Klasyfikacji Gospodarki Narodowej prowadzą działalność gospodarczą.regonjest,więc skrzynka kontaktową dla przyszłych kooperantów, inwestorów, eksporterów, producentów, usługodawców i usługobiorców oraz ich konkurentów. Numer identyfikacji REGON w sposób zakodowany podaje następujące informacje: - nazwę firmy - adres - rodzaj prowadzonej działalności - formę prawno organizacyjną - rodzaj własności - sposób finansowania Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony jest w sposób zinformatyzowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wniosek o nadanie numeru statystycznego składamy w wojewódzkim urzędzie statystycznym, na którego terenie przedsiębiorstwo nasze będzie mieć swoją siedzibę. Wniosek składa się na druku RG-1. Do wniosku należydołączyć kserokopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Nadanie numeru statystycznego zostaje potwierdzone zaświadczeniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia wniosku.

23 9.3 Założenie rachunku bankowego Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Działalności Gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać rachunek bankowy do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem tego rachunku. Obowiązek ten powstaje w przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość EURO albo równowartość EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość EURO. Przeliczenia na złote dokonuje się wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe. Konieczność posiadania rachunku bankowego wynika także z tego, że ordynacja podatkowa nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązek zapłaty podatków w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Istnieje takżeobowiązek bezgotówkowego przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne. Aby założyć rachunek bankowy musimy posiadać: - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji - Zaświadczenie o numerze REGON - Dowód osobisty i pieczątkę O posiadaniu rachunku bankowego przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić urząd skarbowy. 9.4 Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP NIP, jest numerem identyfikacji podatkowej nadawanym przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się na odpowiednich formularzach, NIP 1 dla osób fizycznych. Zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę płatnika lub miejsce zamieszkania podatnika, gdy płatnik nie ma siedziby. Do deklaracji NIP-1 musimy dołączyć: - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, - Zaświadczenie o numerze REGON - Akt własności lub umowę najmu lokalu przeznaczonego na siedzibę firmy - Umowę rachunku bankowego Firma Świat firanek została zgłoszona w I Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.

24 9.5 Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą płacić podatek dochodowy w czterech formach. Są to: - Karta podatkowa - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - Opodatkowanie na zasadach ogólnych z jednoczesnym obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych Dla swojej firmy wybrałam opodatkowanie podatkiem dochodowym w postaci ryczałtu od przychodów. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych osiągające niewielkie obroty. W 2002 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte podmioty, które w roku ubiegłym uzyskały przychody nie przekraczające 4999,460 złotych oraz podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności w 2002 roku - bez względu na wysokość przychodów (oprócz osiągających przychody z tytułu prowadzenia aptek). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: - 8,5% - przychodów z działalności usługowej - 5,5% - z działalności wytwórczej - 3% - przychodów z działalności handlowej Wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, prawnych oraz do posiadania i przechowywania dowodów zakupów towarów. 9.6 Zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń społecznych Ostatnim etapem procedury rozpoczynania działalności gospodarczej jest wypełnienie obowiązku wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych podlegają obowiązkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podlegają one ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i dobrowolnie chorobowemu. Obowiązkowe jest dla nich także powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca podlega także zgłoszeniu do ZUS jako płatnik składek od zatrudnionych pracowników. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa do jej zakończenia. Zarówno do ubezpieczeń społecznych jak i ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub uzyskania statusu płatnika, czyli zatrudnienia pierwszego pracownika. Na płatniku ciążytakże obowiązek zgłoszenia zatrudnionych pracowników, a potem ich rozliczanie oraz płacenie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy.

25 9.7 Zawiadomienie inspektora pracy i inspektora sanitarnego Kodeks pracy nakłada na rozpoczynającego działalność gospodarczą obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie przewidywanych pracowników w przypadku, gdy rozpoczynający działalność gospodarczą zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Pracodawca ma także obowiązek złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP dotyczących prowadzonej przez niego działalności. 9.8 Oznaczenie przedsiębiorcy Zgłoszenie do ZUS kończy wprawdzie procedurę rejestracji firmy, jednak ustawa Prawo działalności gospodarczej nakłada jeszcze na przedsiębiorcę obowiązek oznaczenia zakładu na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać - Oznaczenie przedsiębiorcy - Zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z ryzykiem, dlatego dobrze jest zabezpieczyć się przed jego skutkami. Służą do tego ubezpieczenia gospodarcze. Dotyczą one majątku jednostek gospodarczych oraz dóbr osobistych niemajątkowych np. zdrowia i życia ludzi. Chcącsię ubezpieczyć, musimy zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zaoferuje nam określone warunki, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji musimy je dokładnie przeanalizować iwybrać najkorzystniejszy dla nas i firmy wariant. 10. Podsumowanie Realia gospodarki rynkowej stawiają przed każdym z nas ogromne wyzwania. Musimy odnaleźć swoje miejsce w tej gospodarce, ale też musimy zrozumieć rządzące nią zasady. Codziennie podejmujemy działania, które mają swój aspekt ekonomiczny, jednym z nim jest podjęcie działalności gospodarczej. Celem napisania mojej pracy było przybliżenie podstawowych działań,jakiewiążą się z zakładaniem przedsiębiorstwa oraz zaznajomienie z procedurą rozpoczynania działalności gospodarczej i niektórymi aspektami funkcjonowania założonej firmy. Mam nadzieję, żeudałomisię przedstawić drogę postępowania, jaką trzeba odbyć przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej na niewielką skalę,angażując niewielkie środki, ale duży wkład własnej pracy.

26 BIBLIOGRAFIA 1. Altkorn J. Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1999 r. 2. Begg D. Ekonomia, Warszawa 1995 r. 3. Kędzior Z., Korcz K. Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1999 r. 4. Kozłowski H. Przewodnik po biznesie, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, Jaktorów, 1999 r 5. Nojszewska E. Podstawy ekonomii, Warszawa, 1995 r. 6. Samuelson W.F., Marks S G., Ekonomia menedżerska, Warszawa 1998 r. 7. Ziółkowski P. Zakładam firmę w 2002r, INFOR, Warszawa 2002 r. 8. Żaro Z.S.W., Jak założyć i prowadzić własną firmę, Sigma, Skierniewice 1999 r. 9. Informacje ze stron internetowych

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski ABC Biznesu Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gabinetu kosmetyczno-fryzjerskiego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Strona 1 EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Grudziądz, wrzesień 2010 Strona 2 Serdeczne podziękowanie za pomoc merytoryczną i cenne wskazówki naukowe wykorzystane podczas

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Koło Naukowe Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo