II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania"

Transkrypt

1 II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa W dniu 16 maja 2007 roku odbył się II Kongres Gospodarki Elektronicznej. Inicjatorem przedsięwzięcia był Związek Banków Polskich, organizatorem Forum Technologii Bankowych przy ZBP. Kongres miał na celu wymianę poglądów, dostarczenie wiedzy o znaczeniu obrotu bezgotówkowego, rozwoju nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej, zarządzaniu ryzykiem oraz konsekwencjach wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej. Obrady Kongresu koncentrowały się na następujących obszarach zagadnień merytorycznych: I. Ocena stanu gospodarki elektronicznej i kierunki jej rozwoju w Polsce. II. III. IV. Obrót bezgotówkowy jako element zwiększenia efektywności państwa, samorządu i przedsiębiorców. Wymiana informacji gospodarczej elementem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej jako podstawa rozwoju transakcji elektronicznych (organizacyjne, technologiczne i prawne aspekty). W II Kongresie uczestniczyli m. in. Pan Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Andrzej Duda Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciele NBP, przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania, Pan Wacław Iszkowski Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Pan Janusz Gaworski Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Pani Małgorzata O Shaugnessy Prezes Visa Europe, Pan Bogdan Bochenek Prezes MasterCard, Pan Marek Paradowski Prezes eservice, Pan Adam Łącki Prezes Krajowego Rejestru Długów, Pan Krzysztof Markowski Prezes Biura Informacji Kredytowej, Pani Elżbieta Koszelow Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Pani Teresa Wrzesień Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Pan Sławomir Turek Prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, a także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Poczty Polskiej oraz przedsiębiorstw. W trakcie obrad II Kongresu przedstawiono wiele nowoczesnych rozwiązań, znaczenie rozwoju obrotu bezgotówkowego oraz bariery z nim związane. Wpływ wymiany informacji na 1

2 budowę gospodarki elektronicznej w Polsce, a także rolę bezpieczeństwa systemów informatycznych, które są podstawowym elementem poprawnego funkcjonowania GE. I. Wnioski z II Kongresu Gospodarki Elektronicznej. 1) Znaczenie obrotu bezgotówkowego - Polska dysponuje ogromnym potencjałem i kapitałem zarówno intelektualnym jak i materialnym, który umożliwia nam osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w najbliższych latach w zakresie systemu płatniczego, systemu wymiany informacji i bezpieczeństwa szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej. Wiele resortów wdrażać będzie swoje programy GE w obszarach ich działania. Harmonizacja współpracy będzie następować sukcesywnie, a przedstawiciele środowisk mających doświadczenie w tym zakresie powinni angażować się i wymieniać poglądy dotyczące przyjaznych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań. - Obrót bezgotówkowy i bankowość elektroniczna to czynnik, który pozytywnie wpłynął na dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce. - Związek Banków Polskich był inicjatorem dwóch Koalicji: 1.Koalicji na rzecz bezpieczeństwa i 2. Koalicji na rzecz transparentności obrotu gospodarczego. Kolacja na rzecz mikrpołatnosci i obrotu bezgotówkowego, skupia grupę osób zainteresowanych rozwojem bezpiecznego, przyjaznego obrotu bezgotówkowego i mikropłatności w Polsce. Jej działalność będzie koncentrować się na upowszechnianiu polecenia zapłaty, implementacji faktury elektronicznej, itp. Druga Koalicja to zgromadzenie osób z różnych instytucji, działających na rzecz wymiany informacji gospodarczych. - Tworzenie jednolitego rynku płatniczego w całej Europie (SEPA) jest ważnym elementem, oddziaływującym na rozwój kraju. Projekt SEPA jest uznawany za jeden z priorytetów w zakresie budowy jednolitego rynku usług finansowych. Rola banków, ale także innych instytucji płatniczych w tym projekcie jest ogromna. Projekt ten nie ma szans na sukces, jeżeli nie włączy się do jego realizacji zarówno administracja państwowa, jak i przedsiębiorcy. Wizją SEPA jest zbudowanie w Europie jednego obszaru bez granic, wprowadzenie takich samych prostych zasad, reguł i standardów dokonywania płatności krajowych oraz transgranicznych. - Systemy płatnicze rozwijają się w dwóch kierunkach od papieru do elektronicznego dokumentu oraz od obrotu gotówkowego do obrotu bezgotówkowego. Przejście od papieru przez drogę mieszaną do pełnej elektronizacji to proces długotrwały. - Celem strategicznym rozwoju polskiego systemu płatniczego jest powszechność usług, najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, efektywność i konkurencyjność. Znaczenie obrotu bezgotówkowego polega na ograniczeniu szarej strefy. Wpłynie to na poziom zmniejszenia przestępczości oraz umożliwi wzrost dochodów budżetowych, a także potencjalne obniżenie podatków. Obrót bezgotówkowy sprzyja postępowi gospodarki i życia społecznego, w szczególności w zakresie gospodarki elektronicznej oraz zwiększa jawność obrotu a przez to sprzyja większej efektywności alokacji zasobów w gospodarce. 2

3 - Coraz więcej operacji bezgotówkowych wykonuje ta sama grupa posiadaczy rachunków. Proces ten nie rozciąga się niestety na nowych użytkowników, a dopóki to nie nastąpi nie będzie można mówić o istotnym zwiększeniu poziomu obrotu bezgotówkowego. - Przejście na obrót bezgotówkowy utrudniają dwa podstawowe czynniki: przyzwyczajenie do gotówki oraz stosunkowo niskie dochody społeczeństwa. - Najsłabszym ogniwem polskiego systemu płatniczego są ośrodki nisko zurbanizowane, czyli tam gdzie pojawiają się nie tylko problemy z dotarciem struktury elektronicznej, ale również występuje niski poziom edukacji społecznej i brak chęci korzystania z dobrodziejstw gospodarki elektronicznej, zarówno jeżeli chodzi o obrót bezgotówkowy, jak i gospodarkę elektroniczną. Niewystarczające działania edukacyjne są najważniejszą barierą rozwoju. Zagadnienia dotyczące Internetu, elektronicznej wymiany informacji, bankowości elektronicznej oraz gospodarki elektronicznej są zaniedbywane. Nowa grupa Polaków, która wchodzi na rynek, to ludzie którzy na co dzień żyją już z tą gospodarką. Niestety nie wszędzie. Dlatego też na wsiach i w małych miasteczkach należy położyć ogromny nacisk na edukację. - Liderami rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa są przedsiębiorcy. Edukacja jest najważniejszym problemem i wyzwaniem dla Polski. - Wykorzystanie instrumentów gospodarki elektronicznej na tle Europy plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc. Polska odbiega od średniego poziomu wykorzystania instrumentów elektronicznych, które posiada. - Przedsiębiorcy, którzy pokazują w swoich wyliczeniach, brak ponoszenia kosztów związanych z obrotem gotówki, po prostu nie liczą pieniędzy. Pomijają koszty transportu, przechowywania, liczenia i zachowania bezpieczeństwa obrotu gotówką, co więcej zatrudnienia ludzi, którzy są odpowiedzialni za segregacje gotówki i poświęcają czas na jej przyjęcie. Nie liczy się również czasu, który jest związany z transferami gotówkowymi, stąd też nieświadomość kosztów związanych z obrotem gotówkowym. - Determinantem wzrostu płatności bezgotówkowych jest przede wszystkim wzrost gospodarczy, powodujący wzrost liczby zawieranych w gospodarce transakcji. Przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju gospodarczego naszego kraju możemy zakładać, iż wzrost obrotu gospodarczego, a także obrotu bezgotówkowego będzie systematycznie rósł. Bardzo ważnym czynnikiem jest także zmiana świadomości, powodująca stopniowe przechodzenie z transakcji gotówkowych na instrumenty bezgotówkowe. - Należy walczyć ze złą tradycją i przyzwyczajeniami. Gdy konsumentowi i przedsiębiorcy pokaże się jak działa urządzenie i jak z niego korzystać, on będzie go używał do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Istnieją różnego rodzaju rozwiązania w gospodarce elektronicznej, które umożliwiają lepsze wykorzystanie istniejących praw. - Nie ma tendencji by całkowicie wyeliminować obrót gotówkowy, gotówkę należy automatyzować. Będzie to pierwszy krok do zmniejszenia korzystania z gotówki. Kolejnym działaniem powinno być ograniczenie kosztów związanych z obrotem bezgotówkowym. - Problem e-gospodarki i elektronicznego obrotu finansowego wiąże się z koniecznością współpracy między instytucjami z różnych sektorów. Zorganizowanie współpracy, znalezie- 3

4 nie wspólnych poglądów i rozwiązań nie jest tak proste jak się wydaje. Przykładowo, w sprawie jednego okienka do tej pory nie mamy ostatecznej jasności i pewności odnośnie jego funkcjonowania, gdyż wymaga to koordynacji pomiędzy wieloma różnymi podmiotami sektora administracji rządowej ale również organizacji biznesowych. - Sektor publiczny potrzebuje stabilnych partnerów, dostawców e-produktów, gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa i innowacji. Należy uświadomić sobie, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek wdrożeniach w e-gospodarce, a zwłaszcza w tak delikatnej materii jak obrót finansowy, to w istocie jest to pierwsza linia wdrożeniowa. Trudności sprawia obudowa biznesowo-organizacyjna wdrażanych projektów. - Należy skoncentrować wysiłki na rozwoju płatności bezgotówkowych. Wadami gotówki są: koszt rocznego zarządzania gotówką - do 4,5% jej wartości (co powoduje wydatki dla banków, dla detalistów, konsumentów), gotówka jest nieefektywna dla rozwoju gospodarki, ogranicza wpływy do budżetu poprzez sprzyjanie szarej strefie. A zaletami: konsumenci wygoda, wolność i bezpieczeństwo, detaliści i banki zwiększanie obrotów i obniżanie kosztów. Transakcje bezgotówkowe to czynnik rozwoju gospodarczego. - Zagrożeniem dla polskiej gospodarki elektronicznej są dobrze zorganizowane grupy hakerów wychwytujących wszelkie możliwe niedociągnięcia systemowe, na których opiera się GE. W Internecie można kupić wszystko, łącznie z narzędziami służącymi do dokonywania przestępstw. Takie narzędzia jak SPAM czy robak nadal są zagrożeniami, z którymi walczymy. - Nielegalne przychody w podziemnej działalności ekonomicznej przestają być wirtualne, a przechodzą na banknoty papierowe. Jest dużo sposobów nabycia anonimowości podczas korzystania z konta internetowego. - Bardzo ważne jest budowanie świadomości użytkowników, którzy muszą wiedzieć co jest dla nich niebezpieczne, czego nie powinni robić, a co mogą. - Walka z problemami związanymi z zagrożeniami internetowymi wymaga współpracy wielu instytucji, które razem zbudują trwałe zabezpieczenia i umożliwią poznanie ryzyka a następnie jego eliminację. - Istnieje możliwość budowania wewnętrznych zabezpieczeń przy używaniu kart płatniczych. - Dla klienta najważniejsze jest by zostać wiarygodnie autoryzowanym, czyli by tylko ta transakcja której on sam dokonuje obciążała jego rachunek. - System bezpieczeństwa informacji należy ustanowić, wdrożyć, monitorować, utrzymywać i doskonalić tak aby był adekwatny do potrzeb. 2) współpraca z administracją - Plan Informatyzacji Państwa jest dokumentem prawnie obowiązującym. Opisuje działania na następne 3 lata w zakresie informatyzacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 4

5 Jednym z najważniejszych elementów PIP jest 7 oś priorytetowa budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Łączne środki na jej realizację to ok. 2,3 mld Euro. Główne cele osi skupiają się na dużych systemach informatycznych, dających bazę dla funkcjonowania państwa, przedsiębiorców i obywateli, wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, wspieraniu i wdrażaniu rozwiązań B2B obrót gospodarczy powinien być elektroniczny oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu (pełna dotacja bez wkładu krajowego). - Informatyzacja rejestrów publicznych jest podstawą dla poszczególnych usług elektronicznej administracji publicznej. Należy zapewnić im współdziałanie i interoperacyjność. Wdrażanie podpisu elektronicznego i systemu elektronicznej tożsamości ma zostać ostatecznie zakończone w 2008 roku. - W Internecie powinien być porządek informacyjny. Internet jest dostępem do wszelkich informacji jakich potrzebuje nie tylko przedstawiciel rządu czy samorządu, przedsiębiorca czy gospodarz ale każdy obywatel państwa. - Utworzenie portalu Cyfrowa Polska dla Każdego, który będzie portalem informacyjno integrującym oraz Portalu Systemowego czyli dot. działalności informacyjnej i promocyjnej to istotne elementy budowy świadomości elektronicznej obywateli. - Wyzwaniem jest udostępnianie i upowszechnienie standardu elektronicznego komunikowania się. Polska jest krajem, w którym funkcjonuje administracja publiczna jeszcze z XIX w tradycja papierowa. Należy zbudować alternatywę elektroniczną dla ludzi, którzy chcą już funkcjonować w sposób inny niż papierowy. Należy sprawdzić czy metoda komunikacji elektronicznej będzie się sprawdzać, będzie działać i ułatwiać współżycie społeczne. - Ważne rozwiązania to: A - Wsparcie finansowe dla małych i średnich firm rozpoczynających działalność przez pierwszy rok od dnia rejestracji, następnie firmy te dalej będą funkcjonować na podstawie rynku, który zdobyły, a z założenia będą działać w obszarze gospodarki elektronicznej. B - Dotacje i wsparcie przedsięwzięć dążących do możliwej automatyzacji i elektronizacji współpracy firm miedzy sobą, czyli pobudzanie obrotu elektronicznego. Dwa lata dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających taką działalność. C - Usuwanie wykluczenia cyfrowego spowodowane przyczynami technicznymi. Wspomaganie rodzin, które nie korzystają z Internetu z powodów ekonomicznych. D - Ustanowienie stałej formy kontaktowania się przedstawicieli różnych środowisk. Istotne są terminy rozpoczęcia konkursów na projekty dla MSP. - Wśród Internautów chęć i zapotrzebowanie korzystania z usług elektronicznej administracji publicznej jest bardzo duże. 3) technologia - Mamy jedne z najbardziej nowoczesnych i najszybszych usług bankowych w zakresie elektronicznego obrotu bezgotówkowego, dlatego, że poziom rozwoju technologicznego, instrumentów, które są wykorzystywane w sektorze należy do najwyższych na świcie. 5

6 - Instytucje wydające pieniądz elektroniczny powinny dawać powszechna dostępność do zakupu i akceptacji takiego pieniądza przez inne podmioty oraz możliwość rozwoju płatności w skali masowej. - Efektywniejsze jest wdrażanie nowych rozwiązań, a nie poprawianie tych już istniejących. Rozwój nowoczesnych technologii i usług z roku na rok jest coraz bardziej dynamiczny. Należy budować e-gospodarkę szeroko rozumianą, w każdym aspekcie. Nie tylko wykorzystanie Internetu, ale wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. - Usługi internetowe wchodzą w tradycyjną bankowość, a Banki odchodzą od tworzenia typowych banków internetowych. Początkowy rozwój bankowości internetowej, jaki można było zaobserwować poprzez tworzenie typowo internetowych oddziałów banków, przechodzi na strategię budowania mechanizmów dostępu przez Internet do kont tradycyjnych, wchodząc tym samym w tradycyjne sieci. - Przewagę konkurencyjną tworzy się na oryginalności i innowacyjności, czyli nowoczesnych technologiach wdrażanych na czas. Szybciej, lepiej oraz taniej to słowa kryjące się za działaniami i definicją przedsiębiorcy. - Podstawą rozwoju obrotu bezgotówkowego jest wykorzystanie narzędzi bankowości elektronicznej, ale rozumianej szeroko, tj. Internet, telefon, karta z mikroprocesorem, komórka oraz telewizja. - E-faktura jest dyskryminowana, należy zastanowić się co zrobić by nie pojawiały się tak duże dysproporcje, a jej implementacja była możliwa. - Tworzenie centrum bezpiecznych transakcji elektronicznych umożliwi świadczenie usług dla trzeciej strony. - Podejmowane były próby implementacji bankowości mobilnej, które rozwinęły się na 4 funkcje: sms, wap specjalny (pojawił się problem aktywacji, rozwiązanie już nie istnieje na rynku), wap ogólny (każdy producent telefonów inaczej implementował przeglądarkę WAP, a teraz producenci powoli zaprzestają produkcji urządzenia WAP w telefonie) oraz karta SIM (technologia zaimplementowana tylko w sieci ERA). Niestety przy dużych nakładach jest zbyt mało użytkowników oraz ograniczony zasięg. Dziś żaden telefon komórkowy nie ma problemu z łączeniami z Internetem, przeglądarka HTML jest powszechnie dostępna. Jednak pojawiają się takie problemy jak mały ekran, mała klawiatura i ograniczone ruchy kursora. Mimo to bankowość mobilna jest coraz bardziej popularna i powszechna na świecie, poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce również ten kanał będzie się rozwijał. - Operatorzy telefonii komórkowej są istotnym elementem systemu obrotu bezgotówkowego, oferują już usługi pieniądza elektronicznego i będą przejmowali coraz więcej usług oferowanych przez sektor bankowy. - Należy stworzyć jednolitą, opartą o kwalifikowany podpis elektroniczny, platformę wymiany informacji związanych z płatnościami (potwierdzenie dokonania płatności, faktura), integrującą wiele kanałów dostępu (forma papierowa, Internet, telefon) i łączącą różnego typu instytucje (banki, sklepy internetowe, masowi wystawcy faktur, administracja). 6

7 4) standardy - W Polsce nastąpi upowszechnianie kart z mikroprocesorem według standardu EMV. Mikroprocesor i biometria będą determinować rozwój zarządzania danymi osobowymi i kreować dokumenty identyfikacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu Polska będzie mogła zmniejszyć koszty i podwyższyć jakość bezpieczeństwa. - NFZ przygotowuje się do wdrożenia leczniczej karty pacjenta z mikroprocesorem. Na początku karty posłużą do identyfikacji danych personalnych jej posiadacza. Pacjent potwierdzi prawo do świadczeń, będzie mógł umówić się na wizytę do lekarza. Docelowo dzięki kartom pacjenci nie będą musieli się martwić, jaki dokument przedstawić, aby potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych. Na karcie znajdą się też na przykład dane związane z przepisywanymi lekami. 5) prawo - Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązania dotyczącego obowiązku obrotu bezgotówkowego dla przedsiębiorców powyżej równowartości kwoty 1000 Euro. - Należy umożliwiać realizację opłat publiczno-prawnych w sposób bezgotówkowy, np. drobne opłaty sądowe, paszportowe, skarbowe, notarialne, itd. - Niezbędne są zmiany przepisów i wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wspomagających obrót bezgotówkowy. - Inwestycje w rozwój e-gospodarki muszą stanowić istotny element strategii i rozwoju przedsiębiorców stąd potrzebne są odpowiednie uregulowania prawne. Niezbędna jest stabilność i obliczalność prawna. - W przepisach prawnych obrót gospodarczy powinien być transparentny oraz powinien istnieć transparentny dłużnik. W rozwiązaniach prawnych powinna być umożliwiona swobodna wymiana informacji gospodarczych. - Konieczne jest nowe zdefiniowanie wymiany informacji miedzy sektorem bankowym a innymi sektorami gospodarki oraz zweryfikowanie zakresu tajemnicy bankowej. - Komornik powinien mieć możliwość elektronicznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika. - Dotychczasowe funkcjonowanie ustawy o wymianie informacji gospodarczej wpłynęło istotnie na rozwój rynku wymiany informacji, jednak jej czteroletnie funkcjonowanie pozwoliło dostrzec pewne niedoskonałości, Ustawa nie uwzględnia wszystkich zakresów, w jakich powinna być wykorzystana informacja gospodarcza. Przede wszystkim należy rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji, ten katalog powinien być otwarty, tytuł prawny umożliwiający przekazanie informacji do biura również powinien być katalogiem otwartym. Rozszerzenie dostępu przedsiębiorców do baz branżowych jest kolejnym niezbędnym elementem rozwoju na rynku i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 6) statystyki 7

8 - Zarejestrowano 13,2 mln Internautów korzystających z Internetu w okresie kwiecień 2006 kwiecień Młodsze osoby częściej korzystają z Internetu. Należy podjąć działania zmniejszające wykluczenie osób starszych korzystających z Internetu. - Ponad 10 mln osób ma dostęp do swojego rachunku bankowego przez Internet. W Polsce jest 37,8 mln telefonów komórkowych. Wydano prawie 24 mln kart płatniczych, a 70% gospodarstw polskich korzysta z ROR. To potencjał, który dla różnego rodzaju działań z obszaru GE powinien być najszerzej wykorzystywany. Młode społeczeństwo chce korzystać z nowoczesnych technologii i jest coraz bardziej zainteresowane jej używaniem. 7) wymiana informacji i porozumień w biznesie - Bezpieczeństwo zasobów informacji jest elementem wspomagającym każdego przedsiębiorcę. To podstawa rozwoju każdej gospodarki. Elektroniczna wymiana informacji zwiększa efektywność gospodarki nawet szybko rozwijającej się. Wykorzystanie elektronicznej wymiany informacji to wzrost bezpiecznego obrotu i przejrzystości obrotu gospodarczego. - Dostęp do informacji jest bardzo ważnym aspektem kosztowym. Koszty ryzyka są znaczące, a płacą za nie klienci. W zakresie racjonalizowania, optymalizowania, ograniczania kosztów bezwzględnie potrzebna jest e-gospodarka. - Niezbędne jest przygotowanie solidnych podstaw prawnych dla elektronicznego dostępu do publicznych rejestrów. Polska potrzebuje precyzyjnych reguł, określających w jaki sposób informacje z sektora finansowego mogą być udostępniane do innych sektorów gospodarki oraz skutecznego systemu, który blokowałby transakcje oszukańcze. - Ograniczanie kosztów to przede wszystkim dostępność do zasobów i efektywność ich wykorzystania. Informacja racjonalizuje koszty i stabilizuje biznes. - Nie wszystkie banki i instytucje potrafią korzystać z posiadanych informacji. Należy edukować przedstawicieli środowisk tak by korzystali z obrotu informacji w odpowiedni sposób. - Informacja gospodarcza w wersji wystandaryzowanej, powszechnej i szybko dostępnej daje szanse przede wszystkim w obszarze tworzenia nowych produktów zarówno w handlu jak i w usługach. - Biura i rejestry kredytowe, zajmujące się gromadzeniem i dystrybucją informacji gospodarczej znajdują się na całym świecie. W przypadku prywatnych instytucji istnieje zasada wzajemności i dobrowolnego dostarczania informacji. W przypadku instytucji publicznych jest ustawowy obowiązek dostarczania informacji do rejestrów kredytowych. - Badania prowadzone m.in. przez Włochów wykazały, iż systemy wymiany informacji umożliwia bankom pogłębienie wiedzy na temat klientów, którzy starają się o kredyt, pozwala ograniczyć ryzyko wyboru, ogranicza tzw. rentę informacyjną uzyskiwaną przez banki, co oznacza wzmocnienie konkurencji na danym rynku, poza tym stwarza równe szanse dostępu do informacji o klientach. - Systemy wymiany informacji dyscyplinują pożyczkobiorców do obsługi długu oraz ułatwiają dostęp do kredytów. 8

9 - Uzgodnienie standardu wymiany danych, dysponowanie danymi o wysokiej jakości oraz odpowiednie przepisy prawne umożliwiające gromadzenie informacji to podstawowe elementy pozwalające na poprawne działanie systemów. - Właściwe wydaje się utworzenie dystrybutora danych dostępnych dla wszystkich przedsiębiorców z każdego rejestru. - Ciągła blokada dostępu do rejestru PESEL i możliwości weryfikowania dokumentów tożsamości utrudnia prowadzenie baz danych o klientach indywidualnych. - Istnieje możliwość dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, jednak dokument elektroniczny nie ma mocy dokumentu urzędowego. - Wymagane jest utworzenie dobrych praktyk dla bazy danych, które ustalą zasady ochrony indywidualnych danych. - Ocena ryzyka i zdolności kredytowej oraz ocena wiarygodności klienta są dla sektora finansowego niezbędne do prowadzenia działalności. Informacja elektroniczna kreuje nasz wizerunek, który pozwala m.in. łatwiej, szybciej i taniej otrzymywać kredyty. - Automatyzacja procesów wymiany informacji wpływa na koszty operacyjne banku. Koszt pozyskania kapitału zmienia się w przypadku dobrego zachowania. II. Działania o charakterze strategicznym. - W najbliższym czasie konieczne jest przedstawienie propozycji do głównych miast gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej wprowadzenia jednolitego systemu mikropłatniczego, kompatybilnego dla wszystkich. - Należy zbudować jednolity system pieniądza elektronicznego w oparciu o funkcjonujące rozwiązania elektroniczne. Należy masowo wprowadzić karty bezstykowe, karty na okaziciela, które będą połączone z programami miejskimi i turystycznymi. Nie ma ku temu przeszkód prawnych, technologicznych czy technicznych. Zbudowanie takiego programu spowoduje wzrost bezpiecznego obrotu bezgotówkowego w oparciu o nowoczesne elektroniczne instrumenty płatnicze, jakimi jest np. pieniądz elektroniczny. A co więcej ten pieniądz elektroniczny może być uplasowany na każdej karcie mikroprocesorowej, czy to będzie karta wydana przez bank, czy będzie to karta miejska z aplikacją pieniądza elektronicznego, ale z wykorzystaniem także rozwiązań bankowych. To jest element, do którego powinniśmy zmierzać, który pozwoli nam zbudować przeskok w naszym rozwoju. - Lokalne rozwiązania stanowią dźwignię gospodarki krajowej, ale należy administracji i samorządom dostarczyć globalne rozwiązania, np. emisja pieniądza elektronicznego. Sporządziła: Martyna Kubiak Zatwierdził: Remigiusz Kaszubski 9

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU

ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Zaproszenie I Kongres Gospodarki Elektronicznej (część II) ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA RZĄDU I POTRZEBY RYNKU Warszawa, 23 listopada 2006 Organizatorzy: MINISTERSTWO GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Obrót bezgotówkowy i gotówkowy Płatności na rzecz administracji Płatności podatków i opłat lokalnych (2009) Wypłata

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa. Łukasz Goździaszek

Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa. Łukasz Goździaszek Regulacje prawne informatyzacji obrotu gospodarczego, administracji publicznej i sądownictwa cele, efektywność i perspektywy Łukasz Goździaszek 1. Informatyzacja Pojęcie i przesłanki Statystyki 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Opis Obecnie w naszym kraju istnieje na rynku ogromna ilość różnego rodzaju instytucji finansowych oferujących klientom instytucjonalnym jak i osobom fizycznym szeroką

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka usług ug bankowości elektronicznej na tle działalno operacyjnej banków

Charakterystyka usług ug bankowości elektronicznej na tle działalno operacyjnej banków 1 Charakterystyka usług ug bankowości elektronicznej na tle działalno alności operacyjnej banków Definicja usług bankowości elektronicznej Pojęcie bankowości elektronicznej 2 Zajęcia jak będąb przebiegały?

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

III Kongres Gospodarki Elektronicznej Technologie a nowoczesne i bezpieczne państwo Doświadczenia biznesu, które warto wykorzystać

III Kongres Gospodarki Elektronicznej Technologie a nowoczesne i bezpieczne państwo Doświadczenia biznesu, które warto wykorzystać III Kongres Gospodarki Elektronicznej Technologie a nowoczesne i bezpieczne państwo Doświadczenia biznesu, które warto wykorzystać W dniu 19 maja 2008 roku odbył się kolejny, III Kongres Gospodarki Elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo