oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL"

Transkrypt

1 Temat numeru oradca listopad grudzień, nr 5 (126) ISSN X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE INWESTOR W SPÓŁCE Z O.O. W procesie pozyskiwania kapitału często zdarza się, że oferta inwestora zawiera żądanie dopuszczenia go do spółki w roli wspólnika. W zależności od stopnia zaangażowania kapitału inwestor może chcieć uzyskać status wspólnika większościowego, mającego rzeczywisty wpływ na kierunek działalności spółki. Może także zadowolić się posiadaniem pewnego tylko pakietu udziałów, umożliwiającego kontrolę spółki (w tym jej dokumentów). Od tego, czy dotychczasowy wspólnik pozostanie wspólnikiem większościowym, czy też nie, zależy jego pozycja w spółce. Dlatego w toku rozmów z inwestorem należy zmierzać do zawarcia wszelkich ustaleń w ramach umowy inwestycyjnej, która będzie dokładnie dopasowana do sytuacji danej spółki i zamiarów stron. str PORAD EKSPERTA Przekształcenie w spółkę z o.o. 10 Dokumenty potrzebne do przekształcenia spółki z o.o. 11 Wspólnicy w spółce przekształconej 13 Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. 14 Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. 16 Uchwały wymagające większości kwalifikowanej 17 Procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę 19 Przekształcenie spółki w jednoosobową działalność gospodarczą 20 Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa 21 Procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki 23 Dokumentacja w spółce z o.o. 25 Przeniesienie siedziby za granicę 26 NADUŻYWANIE PRAW KORPORACYJNYCH W SPÓŁCE JAKO PRZYCZYNA WYŁĄ- CZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Wspólnicy spółki z o.o. posiadają wiele uprawnień, które dzieli się na tzw. prawa korporacyjne i uprawnienia majątkowe. Jeżeli wspólnik wykorzystuje swoje prawa korporacyjne, w szczególności do indywidualnej kontroli spółki, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników, zwoływania zgromadzeń wspólników, prawa głosu czy też prawa udziału w zgromadzeniu wspólników w sposób sprzeczny z interesami spółki, może to być w określonych przypadkach podstawą do żądania wyłączenia tego wspólnika ze spółki. O tym, czy zachowanie wspólnika jest przyczyną uzasadniającą żądanie jego wyłączenia, zawsze będą decydować konkretne okoliczności danej sprawy. str. 41 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE W stosunkach z konsumentami powszechną praktyką jest stosowanie gotowych wzorców umownych w postaci formularzy umów, ogólnych warunków umów lub regulaminów. W nich zawarte są postanowienia umowy, które konsument, jeżeli chce zawrzeć umowę ze spółką, musi zaakceptować, nie może natomiast negocjować ich treści. Jeśli jednak w umowie znajdą się postanowienia uznane przez prawo za niedozwolone, przedsiębiorca musi liczyć się nie tylko z ich nieważnością w stosunku do konsumenta, ale też z koniecznością sporu przed sądem cywilnym lub Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. str. 53 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancja jakości tworzą łącznie system ochrony nabywców względem sprzedawców i usługodawców. Przy czym zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec innego profesjonalisty kształtują się nieco odmiennie niż przedsiębiorcy względem konsumenta. Dodatkowo jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która będzie miała wpływ również na sposób dochodzenia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami. str. 65 ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

2 POMAGAMY EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ SPÓŁKĄ Z O.O. Zwiększ bezpieczeństwo w zarządzaniu spółką z o.o. Skorzystaj z publikacji, które pozwolą Ci szybko rozwiązać każdy problem prawny pojawiający się w Twojej spółce z o.o. KONKRETNE INFORMACJE tylko to, czego potrzebujesz, by być bezpiecznym! Sprawdź nas na:

3 Szanowny Czytelniku! Nazywam się Michał Kuryłek, jestem radcą prawnym i redaktorem merytorycznym niniejszego poradnika. Od tego numeru będę doradzał Ci, w jaki sposób unikać błędów w zarządzaniu spółką. Firmy, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności albo zastrzyku gotówki na dalszy rozwój, coraz częściej decydują się na wprowadzenie do spółki inwestora w charakterze nowego udziałowca. Takie rozwiązanie może się okazać bardzo korzystne dla spółki, trzeba jednak pamiętać, że bywa także pułapką. Na przykład nowy, większościowy wspólnik nie będzie zainteresowany pobieraniem dywidendy, lecz raczej długoletnim, systematycznym wzrostem wartości aktywów. W skrajnym przypadku wspólnik inwestor może doprowadzić do przejęcia całej spółki. Na szczęście takiego pesymistycznego scenariusza można uniknąć, a wprowadzenie inwestora, jak wspomniałem, może okazać się korzystne. W artykule Inwestor w spółce z o.o. wyjaśnimy, w jaki sposób przygotować się do rozmów z inwestorem, na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę, a także jakich uprawnień i zabezpieczeń warto mu udzielić. Podpowiemy również, jakie zapisy należałoby zamieścić w umowie z inwestorem, a jakich unikać. Serdecznie pozdrawiam oradca DPREZESA SPÓŁKI Z O.O. Wydawca: Weronika Wota Redaktor merytoryczny: Michał Kuryłek (radca prawny) Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: Studio Igawa Korekta: Zespół Druk: Miller Druk sp. z o.o. Nakład: 700 egz. Rada konsultantów: dr Marek Grzybowski (radca prawny, wspólnik spółki Linklaters&Aliance, Komosa, Wiśniewski, Grzybowski i Wspólnicy sp. k.), dr Wiesław Opalski (radca prawny, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), prof. Andrzej Wiśniewski (radca prawny Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych), Przemysław Wierzbicki (adwokat) Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Michał Kuryłek radca prawny, redaktor merytoryczny Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Dwumiesięcznik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w dwumiesięczniku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w dwumiesięczniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w dwumiesięczniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4

5 PORADY EKSPERTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o.? 10 Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o.? 11 Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy? 13 Jaki jest gospodarczy sens spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem spółki z o.o.? 14 Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o.? 16 Jakie uchwały wymagają dla swojej ważności większości kwalifikowanej głosów? 17 Jak przebiega procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę? 19 Czy jest możliwe przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą? 20 Czy i za co członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność karną i karnoskarbową? 21 Jaka jest procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki z o.o.? 23 Jaką dokumentację powinna prowadzić spółka z o.o.? 25 Czy spółka z o.o. może przenieść swoją siedzibę za granicę? 26 TEMAT NUMERU INWESTOR W SPÓŁCE Z O.O. 27 Inwestor i dotychczasowy wspólnik różna wielkość, różne cele 28 Warto spisać ustalenia 28 Umowa inwestycyjna studium przypadku 30 Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki 30 Nie warto zawyżać wartości aportu wniesionego do spółki 31 Sprawdzenie umowy spółki 31 Kapitał zakładowy, firma, zakres działalności 31 Reprezentacja spółki 32 Budżet 32 Uprzywilejowanie udziałów 32 listopad grudzień 5

6 Spis treści Uprzywilejowanie wspólnika 34 Świadczenia niepieniężne, dopłaty 35 Ograniczenie zbycia udziałów 35 Udział w zyskach 35 Zarząd 36 Rada nadzorcza 37 Zgromadzenie wspólników 38 NADUŻYWANIE PRAW KORPORACYJNYCH W SPÓŁCE JAKO PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI 41 Instytucja wyłączenia wspólnika ze spółki z ważnych powodów 42 Ważne przyczyny co to oznacza 43 Zawieszenie uprawnień wspólnika, którego dotyczy wyłączenie 43 Nadużywanie prawa indywidualnej kontroli 44 Naużywanie prawa kontroli przypadki 46 Nadużywanie prawa do zaskarżania uchwał przez wspólników mniejszościowych 46 Przeciwdziałanie zaskarżaniu uchwał 48 Częste zwoływanie zgromadzenia wspólników 49 Blokowanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki 49 Pozew o wyłączenie wspólnika a przymusowe umorzenie udziałów 50 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 53 Specyfika umów z konsumentem 54 Niedozwolone postanowienia umowne 54 Naruszenie dobrych obyczajów i interesów konsumenta 55 Uznanie postanowienia umowy za niedozwoloną klauzulę 55 Lista 23 niedozwolonych postanowień 55 Skutki stosowania niedozwolonych klauzul 57 Sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul 57 Sankcje prawne 57 Pozew przed sądem cywilnym 58 Pozew do SOKiK 58 Obrona przed sądem 58 Sankcje finansowe UOKiK 59 Najczęściej występujące niedozwolone klauzule 59 Raporty z kontroli wzorców umownych 60 6

7 Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne 60 Postanowienia wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność spółki wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 60 Postanowienia przewidujące uprawnienie spółki do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od niej 61 Postanowienia przewidujące wyłącznie dla spółki jednostronne uprawnienie do zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie lub zmiany istotnych cech świadczenia 61 Postanowienia nakładające na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego 61 Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi wniesionej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli zrezygnuje on z zawarcia umowy lub jej wykonania 62 Postanowienia, które w przypadku sporu narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który według Kodeksu postępowania cywilnego nie jest właściwy miejscowo 62 Postanowienia pozwalające przedsiębiorcom na przekazywanie praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim, bez zgody konsumenta 62 Przykłady innych niedozwolonych klauzul 63 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI 65 Wady fizyczne 66 Wady prawne 67 Sytuacje szczególne 67 Przesłanie rzeczy z innej miejscowości 68 Tylko część dostarczonych rzeczy jest wadliwa 68 Sprzedaż rzeczy następowała częściami 68 Sprzedaż zwierząt wymienionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa 68 Roszczenia przysługujące klientowi 68 Rzeczy oznaczone co do gatunku oraz rzeczy oznaczone co do tożsamości 69 Odstąpienie od umowy 69 Obniżenie ceny 70 Naprawa albo wymiana 70 Odpowiedzialność za wady zatajone 70 listopad grudzień 7

8 Spis treści Obowiązki nabywcy z tytułu rękojmi 70 Gwarancja jakości 71 Zakres gwarancji 73 Wpływ na gwarancję ma uwzględnienie reklamacji 73 Zmiany zasad rękojmi i gwarancji 74 Nowe definicje 74 Nowe terminy rękojmi 75 Gwarancja jakości 75 Obowiązki sprzedawcy względem kupujących 75 Prawa sprzedawcy wobec kupujących 76 ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 77 Punkty sprzedaży 79 Wymogi wniosku o wydanie zezwolenia 82 Procedura uzyskania zezwolenia 85 Opłaty za korzystanie z zezwolenia 86 CARPOOLING TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA FIRM 89 Warunki umowy zależą od stron 91 W razie wypadku pasażerom należy się odszkodowanie 92 Zwrot kosztów podróży bez PIT 93 Zarobek trzeba wykazać w zeznaniu 94 Służbowe auto wykorzystywane bez wiedzy pracodawcy 95 Pasażer nie zapłaci podatku 95 Wydatki na carpooling to koszt przedsiębiorstwa 95 Regularne przewozy mogą wywołać skutki w VAT 96 WYDATKI ŚWIĄTECZNE W SPÓŁCE NA RZECZ PRACOWNIKÓW 99 Przychód ze stosunku pracy 100 Premie roczne i nagrody 100 Nagrody rzeczowe 101 Bony towarowe i paczki 102 Rozliczenie wydatków w spółce 103 Imprezy okolicznościowe 103 Środki finansowe na spotkanie okolicznościowe 105 Wydatki na imprezę świąteczną a koszt spółki

9 Porady eksperta odpowiedzi na pytania Czytelników >> Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o.? 10 >> Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o.? 11 >> Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy? 13 >> Jaki jest gospodarczy sens spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem spółki z o.o.? 14 >> Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o.? 16 >> Jakie uchwały wymagają dla swojej ważności większości kwalifikowanej głosów? 17 >> Jak przebiega procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę? 19 >> Czy jest możliwe przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą? 20 >> Czy i za co członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność karną i karnoskarbową? 21 >> Jaka jest procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki z o.o.? 23 >> Jaką dokumentację powinna prowadzić spółka z o.o.? 25 >> Czy spółka z o.o. może przenieść swoją siedzibę za granicę? 26 Michał Koralewski radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus sc

10 Porady eksperta Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o. Pytanie: Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Słyszałem, że możliwe jest przekształcenie takiego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z o.o., w której będę jedynym wspólnikiem oraz prezesem jednoosobowego zarządu. Czy faktycznie takie przekształcenie jest możliwe? Odpowiedź: Tak, jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o., stosując jeden z poniższych sposobów: wniesienie do spółki określonych składników rzeczowych jednoosobowego przedsiębiorcy (np. ruchomości, nieruchomości), wniesienie do spółki przedsiębiorstwa osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą albo jego zorganizowanej części, przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. W pytaniu zapewne chodzi o wariant trzeci, tj. zmianę sposobu prowadzenia działalności z osoby fizycznej wpisanej do CEiDG na spółkę z o.o. Od 1 lipca 2011 r. osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, może przekształcić prowadzoną działalność w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), z zachowaniem praw i obowiązków przysługujących dotychczas przedsiębiorcy. Skutki przekształcenia Przekształcenie będzie się odbywać poprzez sukcesję uniwersalną (zasadę kontynuacji). Oznacza to, że przekształcona spółka będzie posiadała wszelkie prawa i obowiązki, które uprzednio posiadał przedsiębiorca przekształcany (przedsiębiorca będący osobą fizyczną), zachowując ciągłość prawną. Konsekwencją takiego zdarzenia jest to, że przekształcona spółka przejmie wszelkie zezwolenia, umowy, koncesje (np. zezwolenie na sprzedaż alkoholu, umowy z kontrahentami) itp., które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy sprzed przekształcenia jego działalności, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przejęciu nie podlegają jednakże ulgi podatkowe. Spółka przekształcona nabędzie z mocy prawa cały majątek przedsiębiorcy przekształconego wchodzący w skład jego przedsiębiorstwa oraz stanie się stroną wszystkich umów zawartych w ramach działalności gospodarczej. Z dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany staje się udziałowcem przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub odpowiednio akcjonariuszem spółki akcyjnej. Obowiązki przedsiębiorcy Przedsiębiorca, który zdecyduje się na przekształcenie swojej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jest zobowiązany do: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołania członków organów spółki przekształconej, zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej, dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 10

11 Przekształcenie nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ani konieczności rozliczenia podatku VAT. Jednakże przedsiębiorca przekształcający się ma również obowiązek sporządzenia spisu z natury. Opłaty Z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się obowiązek zapłaty: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki z o.o. (podatek ten wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki określonej w umowie), kosztów związanych z powstaniem i rejestracją spółki z o.o. (opłata sądowa 250 zł, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł, taksa notarialna np. od kapitału zakładowego w kwocie zł taksa + VAT od taksy wynosi zł), wynagrodzenia biegłego rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy dla oceny planu przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o. W procedurze rejestracji takiej spółki z o.o. używane są standardowe formularze KRS. Niezbędne jest także dołączenie do nich odpowiednich druków przeznaczonych dla urzędu skarbowego (NIP-2), urzędu statystycznego (RG-1) oraz oddziału ZUS (ZUS-ZPA). Przekształcenie nie powoduje wszakże obowiązku podatkowego w: podatku VAT, podatku dochodowym z tytułu sprzedaży mienia powstałego po likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, a także podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. PODSTAWA PRAWNA: art i nast. ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o. Pytanie: Reprezentuję dużą spółkę z o.o., w której funkcjonuje już rada nadzorcza, a kapitał zakładowy przekracza milion złotych. Obecnie planujemy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Jakie dokumenty należy sporządzić, aby przekształcenie doszło do skutku? Odpowiedź: Przekształcenie spółek kapitałowych jest procesem złożonym z kilku etapów. Wyróżnia się w nich fazy: menedżerską, właścicielską (decyzyjną) oraz rejestrową, w każdej z nich niezbędne jest opracowanie wielu dokumentów. Przedstawiając omawianą transakcję w skrócie, należy wskazać, że do jej przeprowadzenia niezbędne jest: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, opracowanie opinii przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przekształcanej spółki, powzięcie uchwały o przekształceniu spółki, listopad grudzień 11

12 Porady eksperta powołanie członków organów spółki przekształconej, podpisanie statutu spółki przekształconej, odebranie od wspólników oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Plan przekształcenia spółki Plan przekształcenia sporządza zarząd spółki z o.o. w zwykłej formie pisemnej. W jego treści powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa poniżej. Do planu przekształcenia należy dołączyć: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone do celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Badanie przez biegłego rewidenta Po sporządzeniu planu przekształcenia należy poddać go badaniu biegłego rewidenta. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży jednocześnie wraz z planem przekształcenia ją sądowi rejestrowemu oraz spółce prowadzącej postępowanie przekształceniowe.. Zawiadomienie o planie przekształcenia Kolejnym krokiem jest zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia. Zawiadomienia dokonuje się w trybie przyjętym dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Niezbędne jest dokonanie dwóch zawiadomień, najpóźniej w terminach: pierwsze zawiadomienie sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu, drugie zawiadomienie miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta. Spotykana jest również praktyka, że wspólnicy oświadczą, iż rezygnują z zawiadamiania i od razu dokonują zgłoszenia; w takich sytuacjach KRS w większości przypadków dokonuje rejestracji spółki. Uchwała zgromadzenia wspólników Uchwała, którą zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza, podejmowana jest na zgromadzeniu wspólników. Przy czym należy pamiętać, że umowę spółki (lub statut) przyjmuje się w osobnym akcie notarialnym. Jeżeli w zgromadzeniu nie uczestniczyli wszyscy wspólnicy bądź niektórzy z nich nie wypowiedzieli się w przedmiocie uczestnictwa w przekształconym podmiocie, spółka ma obowiązek wezwać pozostałych wspólników, aby 12

13 w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Zgłoszenie zmian do KRS Ostatnim etapem jest zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców KRS. Należy to uczynić w terminie siedmiu dni liczonych od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. PODSTAWA PRAWNA: art. 577 i nast. ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy Pytanie: W spółce z o.o. jest obecnie pięciu wspólników. Większość z nich opowiada się za jej przekształceniem w inną spółkę handlową (spółkę akcyjną). Jeden ze wspólników jest temu przeciwny. Obawiamy się, że zbojkotuje zwołane już zgromadzenie wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o przekształceniu. Jak należałoby postąpić w takiej sytuacji? Odpowiedź: Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość powstania sporu pomiędzy wspólnikami przekształcanej spółki. Sprzeciw jednego lub kilku wspólników spółki z o.o. nie zablokuje takiej transakcji, jeżeli za jej przeprowadzeniem opowiedzą się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje warunki surowsze. Na zgromadzeniu wspólników, na którym głosowana jest uchwała w przedmiocie przekształcenia, od wspólników odbierane jest również oświadczenie o ich uczestnictwie w spółce przekształconej. Jeżeli dany udziałowiec nie był obecny na zgromadzeniu albo pomimo obecności nie złożył takiego oświadczenia, spółka ma obowiązek wezwać go, aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki złożył oświadczenie. Wezwanie należy wysłać w trybie przewidzianym dla zawiadamiania wspólników, który przyjęty został w danej spółce. Roszczenie wspólnika o uzyskanie wynagrodzenia Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym do celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia zarejestrowania przekształcenia w KRS. Spółka dokonuje przedmiotowych wypłat nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia. Takie same zasady stosuje się do zwrotu wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia, wniesionego przez niego do spółki wkładu niepieniężnego. listopad grudzień 13

14 W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH UMOWA Z INWESTOREM Wspólnik, który chce rozwinąć swoją firmę i decyduje się na wejście do niej inwestora, musi okreslić wszelkie zasady współpracy z tym inwestorem. Przede wszystkim powinien ustalić, jakie inwestor ma cele, jakie cele ma sam wspólnik. Następnie należy podpisać umowę, w której te cele zostaną wyraźnie sprecyzowane. Trzeba liczyć się z tym, że cele inwestora będą odmienne od celów udziałowca. Dlatego konieczne jest zawarcie takiej umowy z partnerem, która będzie korzystna dla obu stron. W takiej umowie warto ustalić okres, na jaki wspólnicy planują swoją współpracę, określić warunki nabycia udziałów przez inwestora, w tym sposób ustalenia ceny udziałów. Oprócz tego warto wskazywać, czy spółka wejdzie w skład grupy kapitałowej inwestora, a jeśli tak to z jakimi skutkami prawnymi będzie się to wiązać, jak również czy będzie gwarantować dotychczasowemu wspólnikowi możliwość wyjścia ze spółki w sposób go satysfakcjonujący (np. odkup udziałów przez inwestora po określonej cenie, wynagrodzenie za zakaz konkurencji). WYKONYWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. posiadanie stosownego zezwolenia oraz wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach. Trzeba przy tym pamiętać, że zezwolenie może zostać cofnięte, jeśli przedsiębiorca nie będzie przestrzegał określonych w przepisach zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, np. będzie sprzedawał i podawał alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA JAKO PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Kodeks spółek handlowych w pewnych przypadkach zezwala na wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączenie może jednak nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. Taką ważną przyczyną wyłączenia wspólnika może być prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki. W artykule opisujemy, w jakich przypadkach działalność wspólnika może zostać uznana za konkurencyjną czy będzie to działalność wykonywana bezpośrednio przez wspólnika, czy też pośrednio poprzez podmiot zależny od wspólnika. Podpowiemy również, czy w umie spółki warto zamieszczać zapisy dotyczące działalności konkurencyjnej wspólnika i jak je formułować, aby były korzystne dla spółki. AZO 126 ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca marzec kwiecień, nr 2 (128) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI DO ZUS Obowiązkiem spółki

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a Safe Computing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych

PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ. uczestnicy przetargów publicznych biblioteczka zamówień publicznych Małgorzata Skóra Dominika Perkowska Klaudyna Saja-Żwirkowska PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ uczestnicy przetargów publicznych Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Sławomir Liżewski Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA Spółka Akcyjna Zarząd INVISTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 50/14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 11:39:05 Numer KRS: 0000551007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Agata Hryc-Ląd PRZETARG OGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk doradca,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku 1 2 3

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku 1 2 3 Projekt UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Działając

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA

FIRMA TRANSPORTOWA ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO EWIDENCJA, KROKU ROZLICZENIA, KONTROLE ZARZĄDZANIE, FINANSE, UBEZPIECZENIA FIRMA TRANSPORTOWA KROK PO KROKU zarządzanie, finanse, ubezpieczenia Autorzy: Rafał Ratajczak, Robert

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 12:21:03 Numer KRS: 0000384800 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015 PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI poradnik Kancelarii Brevells 2015 Niniejsza broszura została opracowana przez zespół prawników kancelarii Brevells. Jej celem jest przekazanie w przystępny sposób

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2017 godz. 09:18:12 Numer KRS: 0000563117 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo