oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL"

Transkrypt

1 Temat numeru oradca listopad grudzień, nr 5 (126) ISSN X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE INWESTOR W SPÓŁCE Z O.O. W procesie pozyskiwania kapitału często zdarza się, że oferta inwestora zawiera żądanie dopuszczenia go do spółki w roli wspólnika. W zależności od stopnia zaangażowania kapitału inwestor może chcieć uzyskać status wspólnika większościowego, mającego rzeczywisty wpływ na kierunek działalności spółki. Może także zadowolić się posiadaniem pewnego tylko pakietu udziałów, umożliwiającego kontrolę spółki (w tym jej dokumentów). Od tego, czy dotychczasowy wspólnik pozostanie wspólnikiem większościowym, czy też nie, zależy jego pozycja w spółce. Dlatego w toku rozmów z inwestorem należy zmierzać do zawarcia wszelkich ustaleń w ramach umowy inwestycyjnej, która będzie dokładnie dopasowana do sytuacji danej spółki i zamiarów stron. str PORAD EKSPERTA Przekształcenie w spółkę z o.o. 10 Dokumenty potrzebne do przekształcenia spółki z o.o. 11 Wspólnicy w spółce przekształconej 13 Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. 14 Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. 16 Uchwały wymagające większości kwalifikowanej 17 Procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę 19 Przekształcenie spółki w jednoosobową działalność gospodarczą 20 Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa 21 Procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki 23 Dokumentacja w spółce z o.o. 25 Przeniesienie siedziby za granicę 26 NADUŻYWANIE PRAW KORPORACYJNYCH W SPÓŁCE JAKO PRZYCZYNA WYŁĄ- CZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Wspólnicy spółki z o.o. posiadają wiele uprawnień, które dzieli się na tzw. prawa korporacyjne i uprawnienia majątkowe. Jeżeli wspólnik wykorzystuje swoje prawa korporacyjne, w szczególności do indywidualnej kontroli spółki, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników, zwoływania zgromadzeń wspólników, prawa głosu czy też prawa udziału w zgromadzeniu wspólników w sposób sprzeczny z interesami spółki, może to być w określonych przypadkach podstawą do żądania wyłączenia tego wspólnika ze spółki. O tym, czy zachowanie wspólnika jest przyczyną uzasadniającą żądanie jego wyłączenia, zawsze będą decydować konkretne okoliczności danej sprawy. str. 41 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE W stosunkach z konsumentami powszechną praktyką jest stosowanie gotowych wzorców umownych w postaci formularzy umów, ogólnych warunków umów lub regulaminów. W nich zawarte są postanowienia umowy, które konsument, jeżeli chce zawrzeć umowę ze spółką, musi zaakceptować, nie może natomiast negocjować ich treści. Jeśli jednak w umowie znajdą się postanowienia uznane przez prawo za niedozwolone, przedsiębiorca musi liczyć się nie tylko z ich nieważnością w stosunku do konsumenta, ale też z koniecznością sporu przed sądem cywilnym lub Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. str. 53 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej oraz gwarancja jakości tworzą łącznie system ochrony nabywców względem sprzedawców i usługodawców. Przy czym zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec innego profesjonalisty kształtują się nieco odmiennie niż przedsiębiorcy względem konsumenta. Dodatkowo jeszcze w tym roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która będzie miała wpływ również na sposób dochodzenia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami. str. 65 ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES

2 POMAGAMY EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ SPÓŁKĄ Z O.O. Zwiększ bezpieczeństwo w zarządzaniu spółką z o.o. Skorzystaj z publikacji, które pozwolą Ci szybko rozwiązać każdy problem prawny pojawiający się w Twojej spółce z o.o. KONKRETNE INFORMACJE tylko to, czego potrzebujesz, by być bezpiecznym! Sprawdź nas na:

3 Szanowny Czytelniku! Nazywam się Michał Kuryłek, jestem radcą prawnym i redaktorem merytorycznym niniejszego poradnika. Od tego numeru będę doradzał Ci, w jaki sposób unikać błędów w zarządzaniu spółką. Firmy, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności albo zastrzyku gotówki na dalszy rozwój, coraz częściej decydują się na wprowadzenie do spółki inwestora w charakterze nowego udziałowca. Takie rozwiązanie może się okazać bardzo korzystne dla spółki, trzeba jednak pamiętać, że bywa także pułapką. Na przykład nowy, większościowy wspólnik nie będzie zainteresowany pobieraniem dywidendy, lecz raczej długoletnim, systematycznym wzrostem wartości aktywów. W skrajnym przypadku wspólnik inwestor może doprowadzić do przejęcia całej spółki. Na szczęście takiego pesymistycznego scenariusza można uniknąć, a wprowadzenie inwestora, jak wspomniałem, może okazać się korzystne. W artykule Inwestor w spółce z o.o. wyjaśnimy, w jaki sposób przygotować się do rozmów z inwestorem, na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę, a także jakich uprawnień i zabezpieczeń warto mu udzielić. Podpowiemy również, jakie zapisy należałoby zamieścić w umowie z inwestorem, a jakich unikać. Serdecznie pozdrawiam oradca DPREZESA SPÓŁKI Z O.O. Wydawca: Weronika Wota Redaktor merytoryczny: Michał Kuryłek (radca prawny) Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: Studio Igawa Korekta: Zespół Druk: Miller Druk sp. z o.o. Nakład: 700 egz. Rada konsultantów: dr Marek Grzybowski (radca prawny, wspólnik spółki Linklaters&Aliance, Komosa, Wiśniewski, Grzybowski i Wspólnicy sp. k.), dr Wiesław Opalski (radca prawny, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), prof. Andrzej Wiśniewski (radca prawny Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywatnych), Przemysław Wierzbicki (adwokat) Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Michał Kuryłek radca prawny, redaktor merytoryczny Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Dwumiesięcznik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w dwumiesięczniku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w dwumiesięczniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w dwumiesięczniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4

5 PORADY EKSPERTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o.? 10 Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o.? 11 Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy? 13 Jaki jest gospodarczy sens spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem spółki z o.o.? 14 Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o.? 16 Jakie uchwały wymagają dla swojej ważności większości kwalifikowanej głosów? 17 Jak przebiega procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę? 19 Czy jest możliwe przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą? 20 Czy i za co członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność karną i karnoskarbową? 21 Jaka jest procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki z o.o.? 23 Jaką dokumentację powinna prowadzić spółka z o.o.? 25 Czy spółka z o.o. może przenieść swoją siedzibę za granicę? 26 TEMAT NUMERU INWESTOR W SPÓŁCE Z O.O. 27 Inwestor i dotychczasowy wspólnik różna wielkość, różne cele 28 Warto spisać ustalenia 28 Umowa inwestycyjna studium przypadku 30 Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki 30 Nie warto zawyżać wartości aportu wniesionego do spółki 31 Sprawdzenie umowy spółki 31 Kapitał zakładowy, firma, zakres działalności 31 Reprezentacja spółki 32 Budżet 32 Uprzywilejowanie udziałów 32 listopad grudzień 5

6 Spis treści Uprzywilejowanie wspólnika 34 Świadczenia niepieniężne, dopłaty 35 Ograniczenie zbycia udziałów 35 Udział w zyskach 35 Zarząd 36 Rada nadzorcza 37 Zgromadzenie wspólników 38 NADUŻYWANIE PRAW KORPORACYJNYCH W SPÓŁCE JAKO PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI 41 Instytucja wyłączenia wspólnika ze spółki z ważnych powodów 42 Ważne przyczyny co to oznacza 43 Zawieszenie uprawnień wspólnika, którego dotyczy wyłączenie 43 Nadużywanie prawa indywidualnej kontroli 44 Naużywanie prawa kontroli przypadki 46 Nadużywanie prawa do zaskarżania uchwał przez wspólników mniejszościowych 46 Przeciwdziałanie zaskarżaniu uchwał 48 Częste zwoływanie zgromadzenia wspólników 49 Blokowanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki 49 Pozew o wyłączenie wspólnika a przymusowe umorzenie udziałów 50 NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 53 Specyfika umów z konsumentem 54 Niedozwolone postanowienia umowne 54 Naruszenie dobrych obyczajów i interesów konsumenta 55 Uznanie postanowienia umowy za niedozwoloną klauzulę 55 Lista 23 niedozwolonych postanowień 55 Skutki stosowania niedozwolonych klauzul 57 Sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul 57 Sankcje prawne 57 Pozew przed sądem cywilnym 58 Pozew do SOKiK 58 Obrona przed sądem 58 Sankcje finansowe UOKiK 59 Najczęściej występujące niedozwolone klauzule 59 Raporty z kontroli wzorców umownych 60 6

7 Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne 60 Postanowienia wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność spółki wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 60 Postanowienia przewidujące uprawnienie spółki do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od niej 61 Postanowienia przewidujące wyłącznie dla spółki jednostronne uprawnienie do zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie lub zmiany istotnych cech świadczenia 61 Postanowienia nakładające na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego 61 Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentowi wniesionej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli zrezygnuje on z zawarcia umowy lub jej wykonania 62 Postanowienia, które w przypadku sporu narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który według Kodeksu postępowania cywilnego nie jest właściwy miejscowo 62 Postanowienia pozwalające przedsiębiorcom na przekazywanie praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim, bez zgody konsumenta 62 Przykłady innych niedozwolonych klauzul 63 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI 65 Wady fizyczne 66 Wady prawne 67 Sytuacje szczególne 67 Przesłanie rzeczy z innej miejscowości 68 Tylko część dostarczonych rzeczy jest wadliwa 68 Sprzedaż rzeczy następowała częściami 68 Sprzedaż zwierząt wymienionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa 68 Roszczenia przysługujące klientowi 68 Rzeczy oznaczone co do gatunku oraz rzeczy oznaczone co do tożsamości 69 Odstąpienie od umowy 69 Obniżenie ceny 70 Naprawa albo wymiana 70 Odpowiedzialność za wady zatajone 70 listopad grudzień 7

8 Spis treści Obowiązki nabywcy z tytułu rękojmi 70 Gwarancja jakości 71 Zakres gwarancji 73 Wpływ na gwarancję ma uwzględnienie reklamacji 73 Zmiany zasad rękojmi i gwarancji 74 Nowe definicje 74 Nowe terminy rękojmi 75 Gwarancja jakości 75 Obowiązki sprzedawcy względem kupujących 75 Prawa sprzedawcy wobec kupujących 76 ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 77 Punkty sprzedaży 79 Wymogi wniosku o wydanie zezwolenia 82 Procedura uzyskania zezwolenia 85 Opłaty za korzystanie z zezwolenia 86 CARPOOLING TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA FIRM 89 Warunki umowy zależą od stron 91 W razie wypadku pasażerom należy się odszkodowanie 92 Zwrot kosztów podróży bez PIT 93 Zarobek trzeba wykazać w zeznaniu 94 Służbowe auto wykorzystywane bez wiedzy pracodawcy 95 Pasażer nie zapłaci podatku 95 Wydatki na carpooling to koszt przedsiębiorstwa 95 Regularne przewozy mogą wywołać skutki w VAT 96 WYDATKI ŚWIĄTECZNE W SPÓŁCE NA RZECZ PRACOWNIKÓW 99 Przychód ze stosunku pracy 100 Premie roczne i nagrody 100 Nagrody rzeczowe 101 Bony towarowe i paczki 102 Rozliczenie wydatków w spółce 103 Imprezy okolicznościowe 103 Środki finansowe na spotkanie okolicznościowe 105 Wydatki na imprezę świąteczną a koszt spółki

9 Porady eksperta odpowiedzi na pytania Czytelników >> Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o.? 10 >> Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o.? 11 >> Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy? 13 >> Jaki jest gospodarczy sens spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem spółki z o.o.? 14 >> Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o.? 16 >> Jakie uchwały wymagają dla swojej ważności większości kwalifikowanej głosów? 17 >> Jak przebiega procedura sprzedaży nieruchomości przez spółkę? 19 >> Czy jest możliwe przekształcenie spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą? 20 >> Czy i za co członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność karną i karnoskarbową? 21 >> Jaka jest procedura rejestracji sprawozdania finansowego spółki z o.o.? 23 >> Jaką dokumentację powinna prowadzić spółka z o.o.? 25 >> Czy spółka z o.o. może przenieść swoją siedzibę za granicę? 26 Michał Koralewski radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus sc

10 Porady eksperta Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę z o.o. Pytanie: Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Słyszałem, że możliwe jest przekształcenie takiego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z o.o., w której będę jedynym wspólnikiem oraz prezesem jednoosobowego zarządu. Czy faktycznie takie przekształcenie jest możliwe? Odpowiedź: Tak, jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o., stosując jeden z poniższych sposobów: wniesienie do spółki określonych składników rzeczowych jednoosobowego przedsiębiorcy (np. ruchomości, nieruchomości), wniesienie do spółki przedsiębiorstwa osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą albo jego zorganizowanej części, przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. W pytaniu zapewne chodzi o wariant trzeci, tj. zmianę sposobu prowadzenia działalności z osoby fizycznej wpisanej do CEiDG na spółkę z o.o. Od 1 lipca 2011 r. osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, może przekształcić prowadzoną działalność w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), z zachowaniem praw i obowiązków przysługujących dotychczas przedsiębiorcy. Skutki przekształcenia Przekształcenie będzie się odbywać poprzez sukcesję uniwersalną (zasadę kontynuacji). Oznacza to, że przekształcona spółka będzie posiadała wszelkie prawa i obowiązki, które uprzednio posiadał przedsiębiorca przekształcany (przedsiębiorca będący osobą fizyczną), zachowując ciągłość prawną. Konsekwencją takiego zdarzenia jest to, że przekształcona spółka przejmie wszelkie zezwolenia, umowy, koncesje (np. zezwolenie na sprzedaż alkoholu, umowy z kontrahentami) itp., które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy sprzed przekształcenia jego działalności, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przejęciu nie podlegają jednakże ulgi podatkowe. Spółka przekształcona nabędzie z mocy prawa cały majątek przedsiębiorcy przekształconego wchodzący w skład jego przedsiębiorstwa oraz stanie się stroną wszystkich umów zawartych w ramach działalności gospodarczej. Z dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany staje się udziałowcem przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub odpowiednio akcjonariuszem spółki akcyjnej. Obowiązki przedsiębiorcy Przedsiębiorca, który zdecyduje się na przekształcenie swojej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jest zobowiązany do: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołania członków organów spółki przekształconej, zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej, dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 10

11 Przekształcenie nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ani konieczności rozliczenia podatku VAT. Jednakże przedsiębiorca przekształcający się ma również obowiązek sporządzenia spisu z natury. Opłaty Z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się obowiązek zapłaty: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki z o.o. (podatek ten wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki określonej w umowie), kosztów związanych z powstaniem i rejestracją spółki z o.o. (opłata sądowa 250 zł, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł, taksa notarialna np. od kapitału zakładowego w kwocie zł taksa + VAT od taksy wynosi zł), wynagrodzenia biegłego rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy dla oceny planu przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o. W procedurze rejestracji takiej spółki z o.o. używane są standardowe formularze KRS. Niezbędne jest także dołączenie do nich odpowiednich druków przeznaczonych dla urzędu skarbowego (NIP-2), urzędu statystycznego (RG-1) oraz oddziału ZUS (ZUS-ZPA). Przekształcenie nie powoduje wszakże obowiązku podatkowego w: podatku VAT, podatku dochodowym z tytułu sprzedaży mienia powstałego po likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, a także podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. PODSTAWA PRAWNA: art i nast. ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Jakie dokumenty należy przygotować w toku przekształcenia spółki z o.o. Pytanie: Reprezentuję dużą spółkę z o.o., w której funkcjonuje już rada nadzorcza, a kapitał zakładowy przekracza milion złotych. Obecnie planujemy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Jakie dokumenty należy sporządzić, aby przekształcenie doszło do skutku? Odpowiedź: Przekształcenie spółek kapitałowych jest procesem złożonym z kilku etapów. Wyróżnia się w nich fazy: menedżerską, właścicielską (decyzyjną) oraz rejestrową, w każdej z nich niezbędne jest opracowanie wielu dokumentów. Przedstawiając omawianą transakcję w skrócie, należy wskazać, że do jej przeprowadzenia niezbędne jest: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, opracowanie opinii przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przekształcanej spółki, powzięcie uchwały o przekształceniu spółki, listopad grudzień 11

12 Porady eksperta powołanie członków organów spółki przekształconej, podpisanie statutu spółki przekształconej, odebranie od wspólników oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Plan przekształcenia spółki Plan przekształcenia sporządza zarząd spółki z o.o. w zwykłej formie pisemnej. W jego treści powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa poniżej. Do planu przekształcenia należy dołączyć: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone do celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Badanie przez biegłego rewidenta Po sporządzeniu planu przekształcenia należy poddać go badaniu biegłego rewidenta. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży jednocześnie wraz z planem przekształcenia ją sądowi rejestrowemu oraz spółce prowadzącej postępowanie przekształceniowe.. Zawiadomienie o planie przekształcenia Kolejnym krokiem jest zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia. Zawiadomienia dokonuje się w trybie przyjętym dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Niezbędne jest dokonanie dwóch zawiadomień, najpóźniej w terminach: pierwsze zawiadomienie sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu, drugie zawiadomienie miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta. Spotykana jest również praktyka, że wspólnicy oświadczą, iż rezygnują z zawiadamiania i od razu dokonują zgłoszenia; w takich sytuacjach KRS w większości przypadków dokonuje rejestracji spółki. Uchwała zgromadzenia wspólników Uchwała, którą zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza, podejmowana jest na zgromadzeniu wspólników. Przy czym należy pamiętać, że umowę spółki (lub statut) przyjmuje się w osobnym akcie notarialnym. Jeżeli w zgromadzeniu nie uczestniczyli wszyscy wspólnicy bądź niektórzy z nich nie wypowiedzieli się w przedmiocie uczestnictwa w przekształconym podmiocie, spółka ma obowiązek wezwać pozostałych wspólników, aby 12

13 w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Zgłoszenie zmian do KRS Ostatnim etapem jest zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców KRS. Należy to uczynić w terminie siedmiu dni liczonych od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. PODSTAWA PRAWNA: art. 577 i nast. ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Czy w spółce przekształconej muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy Pytanie: W spółce z o.o. jest obecnie pięciu wspólników. Większość z nich opowiada się za jej przekształceniem w inną spółkę handlową (spółkę akcyjną). Jeden ze wspólników jest temu przeciwny. Obawiamy się, że zbojkotuje zwołane już zgromadzenie wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o przekształceniu. Jak należałoby postąpić w takiej sytuacji? Odpowiedź: Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość powstania sporu pomiędzy wspólnikami przekształcanej spółki. Sprzeciw jednego lub kilku wspólników spółki z o.o. nie zablokuje takiej transakcji, jeżeli za jej przeprowadzeniem opowiedzą się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje warunki surowsze. Na zgromadzeniu wspólników, na którym głosowana jest uchwała w przedmiocie przekształcenia, od wspólników odbierane jest również oświadczenie o ich uczestnictwie w spółce przekształconej. Jeżeli dany udziałowiec nie był obecny na zgromadzeniu albo pomimo obecności nie złożył takiego oświadczenia, spółka ma obowiązek wezwać go, aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki złożył oświadczenie. Wezwanie należy wysłać w trybie przewidzianym dla zawiadamiania wspólników, który przyjęty został w danej spółce. Roszczenie wspólnika o uzyskanie wynagrodzenia Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym do celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia zarejestrowania przekształcenia w KRS. Spółka dokonuje przedmiotowych wypłat nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia. Takie same zasady stosuje się do zwrotu wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia, wniesionego przez niego do spółki wkładu niepieniężnego. listopad grudzień 13

14 W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH UMOWA Z INWESTOREM Wspólnik, który chce rozwinąć swoją firmę i decyduje się na wejście do niej inwestora, musi okreslić wszelkie zasady współpracy z tym inwestorem. Przede wszystkim powinien ustalić, jakie inwestor ma cele, jakie cele ma sam wspólnik. Następnie należy podpisać umowę, w której te cele zostaną wyraźnie sprecyzowane. Trzeba liczyć się z tym, że cele inwestora będą odmienne od celów udziałowca. Dlatego konieczne jest zawarcie takiej umowy z partnerem, która będzie korzystna dla obu stron. W takiej umowie warto ustalić okres, na jaki wspólnicy planują swoją współpracę, określić warunki nabycia udziałów przez inwestora, w tym sposób ustalenia ceny udziałów. Oprócz tego warto wskazywać, czy spółka wejdzie w skład grupy kapitałowej inwestora, a jeśli tak to z jakimi skutkami prawnymi będzie się to wiązać, jak również czy będzie gwarantować dotychczasowemu wspólnikowi możliwość wyjścia ze spółki w sposób go satysfakcjonujący (np. odkup udziałów przez inwestora po określonej cenie, wynagrodzenie za zakaz konkurencji). WYKONYWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. posiadanie stosownego zezwolenia oraz wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach. Trzeba przy tym pamiętać, że zezwolenie może zostać cofnięte, jeśli przedsiębiorca nie będzie przestrzegał określonych w przepisach zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, np. będzie sprzedawał i podawał alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA JAKO PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Kodeks spółek handlowych w pewnych przypadkach zezwala na wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączenie może jednak nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. Taką ważną przyczyną wyłączenia wspólnika może być prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki. W artykule opisujemy, w jakich przypadkach działalność wspólnika może zostać uznana za konkurencyjną czy będzie to działalność wykonywana bezpośrednio przez wspólnika, czy też pośrednio poprzez podmiot zależny od wspólnika. Podpowiemy również, czy w umie spółki warto zamieszczać zapisy dotyczące działalności konkurencyjnej wspólnika i jak je formułować, aby były korzystne dla spółki. AZO 126 ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca marzec kwiecień, nr 2 (128) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI DO ZUS Obowiązkiem spółki

Bardziej szczegółowo

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL

oradca PREZESA SPÓŁKI Z O.O. Temat numeru 12 PORAD EKSPERTA ZADAJ PYTANIE EKSPERTOM, PRZEŚLIJ JE NA ADRES ZO@WIP.PL Temat numeru oradca wrzesień październik, nr 4 (125) ISSN 2353-429X PREZESA SPÓŁKI Z O.O. DP RAWO ZARZĄDZANIE FINANSE UZYSKANIE KREDYTU DLA SPÓŁKI PROCEDURA Spółka z o.o. wraz z momentem zawiązania musi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę... 23 Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo