Raport z badania opinii publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania opinii publicznej"

Transkrypt

1 Raport z badania opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawę wobec niej Centrum Badań Marketingowych INDICATOR LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Warszawa, NA listopad LATA

2 Pan Marcin Jabłoński Marszałek Województwa Lubuskiego Szanowny Panie, Przesyłamy raport z badania opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawę wobec niej. W imieniu Centrum Badań Marketingowych INDICATOR pragniemy podziękować za możliwość realizacji badania na potrzeby województwa lubuskiego, z poważaniem Wojciech Terlikowski Ewa Eron prof. dr hab. Jan Garlicki Kierownik Projektu Specjalista ds. Badań Jakościowych Dyrektor Generalny LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

3 AGENDA Cele badania Grupy docelowe badania Schemat projektu Opis poszczególnych badań Główne wnioski z badania Wyniki badania I Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Wyniki badania II - Młodzież Wyniki badania III - Partnerzy społeczni i gospodarczy - Media regionalne i lokalne - Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

4 CELE BADANIA Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (zwanym dalej LRPO na lata ), jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa. Celem badania jest poznanie opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na temat rozpoznawalności i znajomości marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawy wobec niej. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

5 GRUPY DOCELOWE BADANIA 1 grupa Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata w skład tej grupy wchodzą mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu czy jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. 2 grupa 3 grupa Partnerzy społeczni i gospodarczy - w skład tej grupy wchodzą niezaangażowani liderzy lokalni, przede wszystkim działacze organizacji pozarządowych. Media regionalne i lokalne - w skład tej grupy wchodzą dziennikarze lokalnych mediów. 4 grupa Młodzież w skład tej grupy wchodzą uczniowie szkół średnich oraz studenci. 5 grupa Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

6 SCHEMAT PROJEKTU Realizacja celów projektu wymagała przeprowadzenia trzech odrębnych badań Badanie I Grupa 1 Metoda: ilościowa CATI Badanie II Grupa 3 Metoda: ilościowa CATI Badanie III Grupy 2, 4 i 5 Metoda: jakościowa IDI LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

7 OPIS BADANIA I METODA BADANIA Metoda ilościowa - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) POPULACJA BADANIA Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata w skład tej grupy wchodzą mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu czy jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną WIELKOŚĆ PRÓBY Zostało zrealizowanych 800 wywiadów KWESTIONARIUSZ TERMIN REALIZACJI 15 pytań (jedno składające się z 5 podpunktów) + 4 pytania metryczki Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

8 OPIS BADANIA II METODA BADANIA Metoda ilościowa - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) POPULACJA BADANIA Młodzież w skład tej grupy wchodzą uczniowie szkół średnich oraz studenci i uczniowie szkół pomaturalnych lub policealnych WIELKOŚĆ PRÓBY Zostało zrealizowanych 207 wywiadów KWESTIONARIUSZ 10 pytań (jedno składające się z 5 podpunktów) + 2 pytania metryczki TERMIN REALIZACJI Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

9 OPIS BADANIA III METODA BADANIA Metoda jakościowa indywidualne wywiady pogłębione (IDI) UCZESTNICY BADANIA LICZBA WYWIADÓW Partnerzy społeczni i gospodarczy Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Zostało zrealizowanych po 5 wywiadów w każdej z grup, w sumie 15 wywiadów. CZAS TRWANIA 1 WYWIADU minut REALIZACJA Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

10 GŁÓWNE WNIOSKI LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

11 GŁÓWNE WNIOSKI (1 z 4) Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Jedna trzecia (33,1%) przedstawicieli badanych firm i instytucji słyszała o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Jest to pozytywny sygnał świadczący o tym, że informacje o LRPO na lata docierają do grupy potencjalnych beneficjentów. Jedna dziewiąta (11,1%) badanych firm zadeklarowała, że obecnie korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zdecydowana większość (86,3%) respondentów słyszała o programach pomocowych finansowanych z funduszy europejskich w latach Jednakże badani nie potrafią spontanicznie wymienić nazw programów pomocowych. Jedna szósta (17,6%) badanych firm i instytucji korzysta obecnie lub zamierza skorzystać z innych niż LRPO na lata programów pomocowych finansowanych z funduszy europejskich w latach Jedna ósma (12,8%) respondentów przyznała, że ich firma lub instytucja skorzystała z programów pomocowych na lata Przedstawiciele badanych firm mają trudności z odpowiedzią na pytanie o ocenę atrakcyjności gospodarczej, możliwości inwestowania w województwie lubuskim. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

12 GŁÓWNE WNIOSKI (2 z 4) Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Przeszło jedna czwarta (28,3%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata zna założenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nieco mniejsza grupa (21,5%) kojarzy jakiś znak graficzny z nazwą Programu. Przeszło połowa (52,1%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata zetknęła się z materiałami informującymi na temat tego Programu. Najpopularniejsze źródła informacji na temat LRPO na lata to strona internetowa oraz prasa. Jedna trzecia (32,5%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata korzystała ze strony internetowej Ta grupa badanych oceniła raczej dobrze materiały informacyjne na stronie internetowej. Przedstawiciele firm i instytucji wyrażali opinię o działaniach, które są potrzebne w województwie lubuskim. Największą zgodność badani przejawiali względem trzech twierdzeń: Należy stymulować wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacniać potencjał innowacyjny (średnia 4,51 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i kulturowej (średnia 4,48 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się na rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej (średnia 4,43 na 5-stopniowej skali). LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

13 GŁÓWNE WNIOSKI (3 z 4) Młodzież Studenci i uczniowie szkół średnich raczej nie interesują się programami pomocowymi finansowanymi z funduszy europejskich w latach , tylko jedna trzecia (36,2%) respondentów przyznała, że słyszała o takich programach, ale ta grupa nie pamiętała nazw programów. 6,8% respondentów słyszało o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Młodzież raczej dobrze ocenia poziom edukacji w województwie lubuskim, na 5-stopniowej skali wystawia edukacji trójkę z plusem. Zdaniem studentów i uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego najważniejsza jest poprawa jakości i dostępność usług ochrony zdrowia (średnia 4,49 na 5-stopniowej skali). Ponadto młodzież zgadza się z pozostałymi czteroma twierdzeniami: Należy poprawić jakość i dostępność infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej (średnia 4,31 na 5-stopniowej skali), Należy wzmocnić rolę szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych (średnia 4,29 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (średnia 4,23 na 5-stopniowej skali), Należy poprawić jakość kształcenia i dostępu do wiedzy na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (średnia 4,11 na 5-stopniowej skali). LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

14 GŁÓWNE WNIOSKI (4 z 4) Partnerzy społeczni i gospodarczy / Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Zdecydowana większość badanych słyszała o Lubuskim Regionalnym Programie operacyjnym na lata Duża grupa badanych (głównie partnerzy społeczni i gospodarczy oraz pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) wykazuje się dużą znajomością LRPO na lata Jedynie przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych deklarują ogólną wiedzę na temat Priorytetów LRPO na lata Ważnym wynikiem badania jest fakt, iż wszystkie Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników badania. Większość badanych uznała merytoryczną zawartość strony internetowej LRPO na lata za atrakcyjną i spełniającą ich oczekiwania. Badani formułowali zarzuty jedynie wobec warstwy technicznej strony negatywnie ocenili nawigację strony. Logo LRPO na lata nie zawsze jest zapamiętywane, zapewne przez fakt bycia jednocześnie herbem województwa, ale bliski związek z herbem odbierany jest pozytywnie przez respondentów. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

15 WYNIKI BADANIA I Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

16 OCENA ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność gospodarczą, możliwości inwestowania w województwie lubuskim? N=800 Średnia 2,93 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

17 SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy słyszał(a) Pan(i) o programach pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=800 O których programach pomocowych Pan(i) słyszał(a)?*, ** N=690 * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi ** Odpowiedzi spontaniczne, kafeteria nie była odczytywana respondentom Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

18 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=800 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

19 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (1/3) Czy kojarzy Pan(i) jakiś znak graficzny z nazwą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy Pan(i) zna założenia (priorytety) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * N=265* N=265* * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

20 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (2/3) Czy korzystał(a) Pan(i) ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Jak ocenia Pan(i) materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego N=265* N=86** Średnia 3,59 * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które korzystały ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

21 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (3/3) Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Proszę powiedzieć, gdzie zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?**, *** N=265* N=138** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które korzystały ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego *** Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

22 KORZYSTANIE Z LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA ,1% wszystkich badanych firm (N=800) Korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania LRPO na lata Czy Pana(i) firma / instytucja korzysta obecnie z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * Czy Pana(i) firma / instytucja zamierza skorzystać z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? ** N=257** N=265* * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które NIE korzystają obecnie z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

23 KORZYSTANIE Z INNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy Pana(i) firma / instytucja korzysta obecnie lub zamierza skorzystać z innych niż LRPO programów pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? Czy Pana(i) firma / instytucja korzystała z programów pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=800 N=800 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

24 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (1/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Rozwój infrastruktury wzmocni konkurencyjność regionu N=800 Średnia 4,22 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

25 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (2/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy stymulować wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacniać potencjał innowacyjny N=800 Średnia 4,51 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

26 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (3/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na ochronie i zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego N=800 Średnia 4,23 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

27 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (4/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej N=800 Średnia 4,43 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

28 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (5/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i kulturowej N=800 Średnia 4,48 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

29 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Liczba zatrudnionych Rodzaj działalności Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

30 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Okres działalności firmy / instytucji Wielkość miejscowości, w której zlokalizowana jest siedziba firmy Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

31 WYNIKI BADANIA II Młodzież LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

32 OCENA POZIOMU EDUKACJI Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) poziom edukacji w województwie lubuskim? N=207 Średnia 3,54 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

33 SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy słyszał(a) Pan(i) o programach pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=207 O których programach pomocowych Pan(i) słyszał(a)?*, ** N=75 * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi ** Odpowiedzi spontaniczne, kafeteria nie była odczytywana respondentom Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

34 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (1/2) Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=207 Czy kojarzy Pan(i) jakiś znak graficzny z nazwą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy korzystał(a) Pan(i) ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego N=14** N=14** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Zbyt mała wielkość próby do wnioskowania statystycznego, dane mają jedynie charakter jakościowy Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

35 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (2/2) Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=207 Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy Pan(i) zna założenie (priorytety) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * N=14** N=14** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Zbyt mała wielkość próby do wnioskowania statystycznego, dane mają jedynie charakter jakościowy Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

36 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (1/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii N=800 Średnia 4,23 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

37 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (2/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy wzmocnić rolę szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych N=800 Średnia 4,29 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

38 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (3/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość kształcenia i dostępu do wiedzy na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym N=800 Średnia 4,11 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

39 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (4/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość i dostępność usług ochrony zdrowia N=800 Średnia 4,49 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

40 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (5/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość i dostępność infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej N=800 Średnia 4,31 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

41 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Płeć Wielkość miejscowości Poziom kształcenia Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

42 WYNIKI BADANIA III Partnerzy społeczni i gospodarczy Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

43 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Duża grupa badanych, głównie pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, wykazują się dużą znajomością marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Priorytetów tego Programu. Badani Ci potrafili wymienić Priorytety Programu oraz szczegółowo opowiedzieć o ich założeniach. tak oczywiście słyszałam o tym Programie i znam jego Priorytety ponieważ pracuje w departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) tak oczywiście słyszałam o tym Programie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) 2. Analiza wyników pokazała nieznacznie niższy poziom znajomości marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Priorytetów tego Programu wśród przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów. Badani ci deklarowali ogólną wiedze dotyczącą Programu oraz potrafili jedynie krótko opisać Priorytety w nim zawarte. tak słyszałem o tym Programie ma on sześć Priorytetów mających na celu rozwój naszego województwa (grupa: Media regionalne i lokalne) tak słyszałem, ale mam takie ogólne informacje na ten temat, wiem że Priorytety mają się przyczyniać do rozwoju infrastruktury np. infrastruktury drogowej, komunikacyjnej (grupa: Media lokalne i regionalne) Warto zauważyć, iż wszyscy uczestnicy badania wykazali się wiedzą i znajomością Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a w badanych grupach nie było osoby, która nie słyszała o tym Programie. Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

44 POSTAWY WOBEC LRPO NA LATA Większość badanych deklarowała pozytywny stosunek do Priorytetów LRPO na lata Badani mówili o dużym zapotrzebowaniu województwa na tego typu Programy mające wpływ na jego rozwój oraz wskazywali korzyści dla województwa płynące z założeń opisanych w poszczególnych Priorytetach: rozwój turystyczny województwa modernizacja dróg i węzłów komunikacyjnych zaspokojenie bolączek i potrzeb mało rozwiniętych części województwa zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorców na rynku regionalnym oraz krajowym wzrost konkurencyjności województwa poprzez inwestycje rozwój infrastruktury kulturowej w województwie lubuskim Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

45 PRIORYTET I Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia założenia Priorytetu I, dotyczącego rozwoju infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Badani wskazywali na duże szanse modernizacji infrastruktury transportowej (koleje, drogi oraz lotnisko), budowę szerokopasmowej sieci umożliwiającej dostęp do Internetu, możliwości tworzenia ułatwień dla mieszkańców rejonu lubuskiego związanych z internetowym dostępem do urzędów oraz pomoc inwestorom w tworzeniu nowych inwestycji. tak oczywiście słyszałam o tym Programie i znam jego Priorytety ponieważ pracuje w departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) tak oczywiście słyszałam o tym Programie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Warto zauważyć, iż pomimo pozytywnego nastawienia do założeń Priorytetu I Partnerzy społeczni i gospodarczy wskazywali słabe strony realizacji Priorytetu I. Badani ci mówili o zbyt małej ilości pieniędzy przeznaczonych na realizacji założeń zawartych w Priorytecie I Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wiadomo, że LRPO oferuje środki finansowe w jakiejś konkretnej kwocie, natomiast oczekiwania są 3-4 krotnie wyższe u tych, którzy chcieliby z tych środków skorzystać (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową to już teraz wiemy że tych pieniędzy jest za mało i wszystkich założeń nie da się zrealizować (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Dodatkowo pojedynczy przedstawiciele mediów regionalnych formułowali zastrzeżenia związane z brakiem pomysłu i umiejętności urzędu jako instytucji, do realizacji założeń Priorytetu I. założenia są fajne ale urząd nie potrafi tego zrobić, robi to bardzo nieudolnie, nie ma wizji, nie ma koncepcji, robi tylko działania pozorne (grupa: Media regionalne i lokalne) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

46 PRIORYTET II Analiza wypowiedzi pokazała pozytywne postawy badanych wobec Priorytetu II dotyczącego stymulowania wzrostu inwestycji i wzmocnienia potencjału innowacyjnego w przedsiębiorstwach. Badani wskazywali na szanse rozwoju województwa związane ze wspieraniem działań przedsiębiorców do unowocześniania swoich firm poprzez zakup nowych maszyn dzięki którym zwiększy się wydajność pracy, wdrażanie planów modernizacji przedsiębiorstwa, poszerzanie gamy oferowanych produktów oraz wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji. zaletą tego Priorytetu jest to, że taki wzrost innowacyjności, unowocześnienie naszych firm w naszym rejonie jest bardzo potrzebne, firmy będą się rozwijać i będą tworzyły nowe miejsca pracy, będą mogły kupić nowe maszyny, wprowadzać nowe technologie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) teraz najwięcej zarabia się na technologiach i w tym powinna tkwić siła naszego regionu tutaj u nas taka szansą jest na pewno Lubuski Park Naukowo Technologiczny i Park Przemysłowy, który ma powstać (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Badani mówili o dużej potrzebie wprowadzenia założeń Priorytetu II w lubuskich przedsiębiorstwach. Mówili o konieczności stworzenia skutecznie działających instytucji otoczenia biznesu w województwie lubuskim, które pomogą np. w dofinansowaniu przedsięwzięcia. Część badanych wskazywała na niski poziom innowacyjności firm produkcyjnych oraz potrzebę wzmocnienia potencjału innowacyjnego w firmach w celu wzmocnienia ich konkurencyjności nie tylko na rynku regionalnym ale również na rynku krajowym. często przedsiębiorcy nie są wstanie uzyskać kredytu na normalnych warunkach, w związku z tym instytucje otoczenia biznesu są właśnie takimi instytucjami, które pomogą w dofinansowaniu danego przedsięwzięcia poprzez stosowanie poręczeń kredytowych (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) innowacyjność w naszych lubuskich przedsiębiorstwach jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi województwami i wspieranie rozwoju tej innowacyjności pomoże naszym przedsiębiorcom konkurować z innymi przedsiębiorcami z innych województw (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

47 PRIORYTET III Zdecydowana większość uczestników badania pozytywnie ocenia założenia Priorytetu III dotyczącego ochrony i zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Badani w ramach tego priorytetu mówili o możliwościach inwestycyjnych związanych z budowaniem nowych oczyszczalni ścieków oraz miejsc utylizacji odpadów. Wskazywano na szanse rozwoju działań związanych z ograniczaniem emisji szkodliwych spali i gazów do środowiska oraz podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Warto zauważyć, iż pojedyncze osoby wskazywały na szanse, które Priorytet III daje przedsiębiorstwom, związane z wykorzystaniem zaawansowanych proekologicznych rozwiązań technologicznych. wiem że ten Priorytet ma wspierać wszystkie działania mające na celu budowę oczyszczali ścieków, pyłów, zmniejszać emisję szkodliwych substancji do atmosfery (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) ten priorytet zasługuje na pochwałę, tym bardziej, że będą mogły z tego skorzystać przedsiębiorstwa, które będą chciały u siebie wdrożyć zaawansowane technologiczne rozwiązania, takie proekologiczne (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) tutaj będą realizowane bardzo potrzebne w naszym województwie działania, z zakresu ograniczenia zanieczyszczeń, podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz energetycznego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Analiza wypowiedzi pokazała, iż mała grupa badanych głównie przedstawicieli mediów mówi o braku dostatecznych środków finansowych na zrealizowanie wszystkich założeń Priorytetu III oraz braku dostatecznych chęci do działań proekologicznych w społeczeństwie oraz w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. tak jak mówiłam, ten trzeci Priorytet nie zostanie raczej zrealizowany, bo nie ma takiej inicjatywy jeśli chodzi o społeczeństwo i jeśli chodzi o przedsiębiorców właśnie takich małych i średnich (grupa: Media regionalne i społeczne) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

48 PRIORYTET IV Analiza wyników badania pokazała pozytywne postawy badanych wobec założeń Priorytetu IV mówiącego o rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej. Badani mówili o pozytywnym odbiorze założeń dotyczących poprawy jakości kształcenia, unowocześnienia bazy dydaktycznej, zwiększenia dostępności do edukacji osób z rejonów strukturalnie słabych oraz zwiększeniu nakładów finansowych na badania naukowe i rozwój nowych technologii. to jest bardzo ważne, że powstał taki Priorytet, jego założenia przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz pozwolą na unowocześnienie bazy dydaktycznej (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) szkolnictwo w naszym województwie potrzebuje większych nakładów finansowych w związku z prowadzonymi przez swoje placówki badaniami naukowymi oraz poprawą jakości kształcenia (grupa: Media regionalne i lokalne) Warto zauważyć, iż uczestnicy badania szczególne nadzieje pokładają w założeniach LRPO na lata związanych z rozwojem i modernizacją służby zdrowia. Badani wskazywali na szanse związane z LRPO na lata dotyczące modernizacji służby zdrowia w rejonie lubuskim. Zdaniem badanych założenia Priorytetu IV mogą pozwolić na zakup sprzętu medycznego, modernizację szpitali, zwiększenie dostępu mieszkańców rejonu lubuskiego do profesjonalnej obsługi medycznej oraz wyrównanie szans tak aby każdy mieszkaniec lubuskiego miał zapewnioną opiekę medyczną na tym samym poziomie. te założenia dają szanse i możliwości zarządom szpitali, czy nawet poszczególnym przychodniom, szansę doposażenia sprzętowego, i o to pacjentom chodzi, dla mnie to jest super Priorytet (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) w naszym regionie służba zdrowia jest słabo rozwinięta i na dodatek może być tak, że część mieszkańców może mieć gorszy dostęp do służby zdrowia a to jest bardzo ważne żeby każdy mieszkaniec województwa lubuskiego miał zapewnioną opiekę medyczną na tym samym poziomie (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

49 PRIORYTET V Priorytet V LRPO na lata związany z rozwojem i modernizacją infrastruktury turystycznej i kulturowej jest odbierany pozytywnie. Istnieje przekonanie o niewykorzystywanym potencjale turystycznym w województwie lubuskim. Pojawiające się pojedyncze sygnały o złej ocenie Priorytetu V wynikają raczej z niezrozumienia tego priorytetu. ten priorytet musi wspierać tą infrastrukturę głównie moim zdaniem turystyczną z tego względu że tutaj województwo lubuskie ma ten atut że posiada dużo regionów atrakcyjnych pod względem właśnie turystycznym i kulturowym (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) nie wyobrażam sobie żeby samorządy mogły być zainteresowane tworzeniem infrastruktury turystycznej, w rozumieniu gastronomii, w rozumieniu miejsc noclegowych, jest to dla mnie nieporozumienie kompletne (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Cele zgromadzone w Priorytecie V są ze sobą ściśle powiązane - inwestowanie w infrastrukturę kulturalną pociąga za sobą poprawę infrastruktury turystycznej. Ważne jest by środki europejskie kierowane były głównie do tych małych miejscowości, by wyrównać opóźnienia cywilizacyjne. powinniśmy większy nacisk kłaść na sprawy związane z małymi miejscowościami, małymi gminami, bo tam opóźnienia cywilizacyjne (grupa: Media regionalne i lokalne) mamy mnóstwo różnego rodzajów pałacyków, zamków warto byłoby w to zainwestować, bo to jest też bym powiedział też sprzężenie zwrotne, renowacja umożliwia w tym momencie turystykę, a polepsza, zaczyna się tworzyć sieć usług turystycznych (grupa: Media regionalne i lokalne) infrastruktura turystyczna jest o tyle ważna że jeżeli województwo posiada atrakcyjne regiony ale w tym regionie nie ma infrastruktury turystycznej w której mogli by ci turyści zatrzymać się to oni nie będą do nas przyjeżdżać (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

50 OCENA STRONY WWW LRPO NA LATA Badani przedstawiciele grup odpowiedzialnych za wdrażanie i rozpowszechnianie informacji na temat LRPO na lata regularnie korzystają ze strony internetowej Programu. Badani negatywnie oceniają nawigację strony www, mówią o problemach ze znalezieniem konkretnych materiałów, zwłaszcza wśród osób, które pierwszy raz korzystają z tego źródła. Badani nie formułują zarzutów wobec warstwy merytorycznej materiałów znajdujących się na stronie coś jest na niej nie tak, bo zawsze szukam czegoś konkretnego to nie mogę tego znaleźć, być może dla tego, że jest tam wiele pojęć, których też nie rozumiem (grupa: Media regionalne i lokalne) ja korzystam dużo czasu z tej strony więc być może przyzwyczaiłam się do tego rozkładu, natomiast otrzymuje sygnały od osób rzadko korzystających z tej strony że jest, że są problemy ze znalezieniem pewnych nie typowych informacji lub informacji starszych które nie znajdują się na pierwszej stronie startowej (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) dla mnie jest ona przejrzysta, strona zawiera bardzo dużo informacji dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tam praktycznie z tej strony można się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) na początku była mało przejrzysta, teraz już się przyzwyczaiłam i w zasadzie potrafię znaleźć to co mi potrzeba, natomiast wiem, że osoby które pierwszy raz korzystają lub rzadko mają poważne trudności w dotarciu do informacji, które je interesują, zwłaszcza do informacji archiwalnej i wszelkich przepisów i materiałów źródłowych (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

51 LOGO LRPO NA LATA Respondenci, którzy znają Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata i korzystają ze strony internetowej tego programu nie zawsze kojarzą logo. Przyczyną tego może być fakt, że logo LRPO na lata to herb województwa, natomiast badani w pamięci szukają innego znaku. Fakt, iż logo LRPO na lata został herb województwa jest odbierany pozytywnie, według badanych powoduje to większe utożsamianie się z Programem. Ponadto zdaniem uczestników badania jest to zgodne z wymogami unijnymi. nie pamiętam, widziałam chyba to 1000 razy, bo podejrzewam, że na stronie to jest, ale nie pamiętam w tej chwili (grupa: Media regionalne i lokalne) chwyta za serce bo jest sygnał, że to województwo lubuskie i to Unia Europejska obiecuje pieniądze, ze jest super (grupa: Media regionalne i lokalne) dla mnie to nie jest logo, jest to herb województwa z napisem pod spodem LRPO, logo musi być jakąś odrębną wartością, musi tworzyć tożsamość tego programu, symbol, barwę i nie chodzi tutaj o wizualizację ale właśnie o tożsamość (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) to jest trafiony pomysł, bo jest to tożsamością jest herb województwa, ten herb jako logo, a logotyp jest podpisem (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) logo jest stworzone zgodnie z wymogami unijnymi, Unii Europejskiej, uważam, że logo może być atrakcyjne, jest atrakcyjne, zawiera wszystkie niezbędne informacje, które muszą być zawarte zgodnie z przepisami unijnymi (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

52 OCZEKIWANIA WOBEC LRPO NA LATA Oczekiwania związane z Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata można podzielić na dwa rodzaje: ogólne odnoszą się do kategorii postępu oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, szczegółowe są ukierunkowane na konkretne działania promocję regionu jako stolicy krajowego wina czy wykorzystanie komunikacyjne Odry. Respondenci są przekonani, że LRPO na lata pomoże we wzroście konkurencyjności województwa lubuskiego (najczęściej przyznawano ocenę 4). Przed przyznawaniem maksymalnych ocen powstrzymuje ich świadomość, że potrzeby znacznie przewyższają przyznane na to środki europejskie. Ponadto istnieje świadomość, że pozostałe województwa również mają podobne programy i będą zwiększały swoją konkurencyjność. zlikwiduje się dysproporcje życia, zwiększy się poziom życia i będziemy w Europie i to nie hasłowo tylko będziemy to odczuwać na sobie (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) wszyscy się spodziewany, że wszystko ruszy, że pójdzie do przodu i zaczniemy się rozwijać gospodarczo i społecznie, że będzie się nam żyło lepiej, że będziemy tworzyć nowe miejsca pracy, że będziemy mogli oddychać czystszym powietrzem, że będziemy mogli końcu wykorzystać Odrę, która jest tak fenomenalnym szlakiem który komunikuje północ województwa z południem (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) spodziewam się tego że region się rozwinie pod względem turystycznym czego mi brakuje tak jak mówiłam nie ma tych sportowych, turystycznych, nie słychać np. na winobranie w Zielonej Górze były spoty reklamowe w telewizji, a ja takich spotów nie zauważyłam (grupa: Media regionalne i lokalne) znacznie wpłynie na wzrost gospodarczy naszego regionu, na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu w taki sposób, że zachęci potencjalnych przedsiębiorców, a także potencjalnych nowych mieszkańców do przybycia do naszego województwa (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

53 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE ATRAKCYJNOŚĆ LUBUSKIEGO Zdaniem badanych atutami województwa lubuskiego są warunki geograficzne lasy i jeziora. W celu podniesienia atrakcyjności należy zbudować infrastrukturę do rozwoju turystki oraz prowadzić szerokie akcje promocyjne w kraju i za granicą. Ważne jest określenie spójnego wizerunku województwa, aby kojarzyło się jednoznacznie pozytywnie, zarówno w kraju jak i sąsiednich niemieckich landach. Ponadto kluczowe jest stworzenie warunków pracy i życia dla ludzi młodych - absolwentów, którzy swoją inwencją i zapałem przyczynią się do rozwoju regionu. przede wszystkim przygotować zintegrowaną ofertę turystyczną to jest podstawowe założenie, że turysta przyjeżdżający do województwa lubuskiego on przyjeżdża, daje pieniądze i on chce aby wszędzie go oprowadzono. Mamy międzyrzecki rejon umocniony, mamy różnego rodzaju ciekawe muzea, mamy piękne jeziora i lasy więc tych turystów trzeba było gdzieś oprowadzać, pokazać im to wszystko (grupa: Media regionalne i lokalne) należało by na nowo sformułować strategię rozwoju województwa i określić w niej, czym tak naprawdę chcemy być i jak chcemy być postrzegani, bo w tej chwili to tak naprawdę nie wiadomo, czy mamy być województwem turystycznym, czy mamy być zapleczem dla Berlina, czy dla Wrocławia, Poznania (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) turystyka tutaj, ochrona środowiska, tak że faktycznie a nie tylko mówiło się że region jest zielony, że region ma tlen, czyste powietrze, czystą wodę, ale żeby faktycznie było to gdzieś tam na papierach (grupa: Media regionalne i lokalne) atrakcyjność regionu to przede wszystkim turystyka, ta turystyka powinna być w znacznym stopniu promowana i jeżeli będziemy rozwijać tą infrastrukturę turystyczną to będziemy coraz bardziej atrakcyjni dla turystów (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) powinno dać się możliwość młodym ludziom by mogli tutaj zostać i pracować, uważam że wzrost inwestycji w zaangażowanie ludzi młodych jest bardzo ważne (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

54 Dane kontaktowe: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Tamka Warszawa tel. (22) fax. (22)

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- Raport z badania ilościowego (OMNIBUS oraz CATI) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8.5.9 r. Wnioski

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich

Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Scenariusze lekcji o Funduszach europejskich Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

TARGÓW. USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH

TARGÓW. USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH HARMONOGRAM TARGÓW USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH 17 maja 2013 r. godz. 10.00-16.00 Hotel NOVOTEL ul. 3 maja 31, Szczecin 14 czerwca 2013 r. godz. 10.00-16.00 Hotel GROMADA ul. Zwycięstwa 20-24, Koszalin

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo