Raport z badania opinii publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania opinii publicznej"

Transkrypt

1 Raport z badania opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawę wobec niej Centrum Badań Marketingowych INDICATOR LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Warszawa, NA listopad LATA

2 Pan Marcin Jabłoński Marszałek Województwa Lubuskiego Szanowny Panie, Przesyłamy raport z badania opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawę wobec niej. W imieniu Centrum Badań Marketingowych INDICATOR pragniemy podziękować za możliwość realizacji badania na potrzeby województwa lubuskiego, z poważaniem Wojciech Terlikowski Ewa Eron prof. dr hab. Jan Garlicki Kierownik Projektu Specjalista ds. Badań Jakościowych Dyrektor Generalny LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

3 AGENDA Cele badania Grupy docelowe badania Schemat projektu Opis poszczególnych badań Główne wnioski z badania Wyniki badania I Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Wyniki badania II - Młodzież Wyniki badania III - Partnerzy społeczni i gospodarczy - Media regionalne i lokalne - Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

4 CELE BADANIA Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (zwanym dalej LRPO na lata ), jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa. Celem badania jest poznanie opinii publicznej na terenie województwa lubuskiego na temat rozpoznawalności i znajomości marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a także postawy wobec niej. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

5 GRUPY DOCELOWE BADANIA 1 grupa Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata w skład tej grupy wchodzą mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu czy jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. 2 grupa 3 grupa Partnerzy społeczni i gospodarczy - w skład tej grupy wchodzą niezaangażowani liderzy lokalni, przede wszystkim działacze organizacji pozarządowych. Media regionalne i lokalne - w skład tej grupy wchodzą dziennikarze lokalnych mediów. 4 grupa Młodzież w skład tej grupy wchodzą uczniowie szkół średnich oraz studenci. 5 grupa Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

6 SCHEMAT PROJEKTU Realizacja celów projektu wymagała przeprowadzenia trzech odrębnych badań Badanie I Grupa 1 Metoda: ilościowa CATI Badanie II Grupa 3 Metoda: ilościowa CATI Badanie III Grupy 2, 4 i 5 Metoda: jakościowa IDI LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

7 OPIS BADANIA I METODA BADANIA Metoda ilościowa - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) POPULACJA BADANIA Beneficjenci/potencjalni Beneficjenci LRPO na lata w skład tej grupy wchodzą mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu czy jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną WIELKOŚĆ PRÓBY Zostało zrealizowanych 800 wywiadów KWESTIONARIUSZ TERMIN REALIZACJI 15 pytań (jedno składające się z 5 podpunktów) + 4 pytania metryczki Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

8 OPIS BADANIA II METODA BADANIA Metoda ilościowa - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) POPULACJA BADANIA Młodzież w skład tej grupy wchodzą uczniowie szkół średnich oraz studenci i uczniowie szkół pomaturalnych lub policealnych WIELKOŚĆ PRÓBY Zostało zrealizowanych 207 wywiadów KWESTIONARIUSZ 10 pytań (jedno składające się z 5 podpunktów) + 2 pytania metryczki TERMIN REALIZACJI Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

9 OPIS BADANIA III METODA BADANIA Metoda jakościowa indywidualne wywiady pogłębione (IDI) UCZESTNICY BADANIA LICZBA WYWIADÓW Partnerzy społeczni i gospodarczy Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Zostało zrealizowanych po 5 wywiadów w każdej z grup, w sumie 15 wywiadów. CZAS TRWANIA 1 WYWIADU minut REALIZACJA Badanie zrealizowano w dniach roku LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

10 GŁÓWNE WNIOSKI LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

11 GŁÓWNE WNIOSKI (1 z 4) Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Jedna trzecia (33,1%) przedstawicieli badanych firm i instytucji słyszała o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Jest to pozytywny sygnał świadczący o tym, że informacje o LRPO na lata docierają do grupy potencjalnych beneficjentów. Jedna dziewiąta (11,1%) badanych firm zadeklarowała, że obecnie korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zdecydowana większość (86,3%) respondentów słyszała o programach pomocowych finansowanych z funduszy europejskich w latach Jednakże badani nie potrafią spontanicznie wymienić nazw programów pomocowych. Jedna szósta (17,6%) badanych firm i instytucji korzysta obecnie lub zamierza skorzystać z innych niż LRPO na lata programów pomocowych finansowanych z funduszy europejskich w latach Jedna ósma (12,8%) respondentów przyznała, że ich firma lub instytucja skorzystała z programów pomocowych na lata Przedstawiciele badanych firm mają trudności z odpowiedzią na pytanie o ocenę atrakcyjności gospodarczej, możliwości inwestowania w województwie lubuskim. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

12 GŁÓWNE WNIOSKI (2 z 4) Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata Przeszło jedna czwarta (28,3%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata zna założenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nieco mniejsza grupa (21,5%) kojarzy jakiś znak graficzny z nazwą Programu. Przeszło połowa (52,1%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata zetknęła się z materiałami informującymi na temat tego Programu. Najpopularniejsze źródła informacji na temat LRPO na lata to strona internetowa oraz prasa. Jedna trzecia (32,5%) respondentów, którzy słyszeli o LRPO na lata korzystała ze strony internetowej Ta grupa badanych oceniła raczej dobrze materiały informacyjne na stronie internetowej. Przedstawiciele firm i instytucji wyrażali opinię o działaniach, które są potrzebne w województwie lubuskim. Największą zgodność badani przejawiali względem trzech twierdzeń: Należy stymulować wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacniać potencjał innowacyjny (średnia 4,51 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i kulturowej (średnia 4,48 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się na rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej (średnia 4,43 na 5-stopniowej skali). LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

13 GŁÓWNE WNIOSKI (3 z 4) Młodzież Studenci i uczniowie szkół średnich raczej nie interesują się programami pomocowymi finansowanymi z funduszy europejskich w latach , tylko jedna trzecia (36,2%) respondentów przyznała, że słyszała o takich programach, ale ta grupa nie pamiętała nazw programów. 6,8% respondentów słyszało o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Młodzież raczej dobrze ocenia poziom edukacji w województwie lubuskim, na 5-stopniowej skali wystawia edukacji trójkę z plusem. Zdaniem studentów i uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego najważniejsza jest poprawa jakości i dostępność usług ochrony zdrowia (średnia 4,49 na 5-stopniowej skali). Ponadto młodzież zgadza się z pozostałymi czteroma twierdzeniami: Należy poprawić jakość i dostępność infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej (średnia 4,31 na 5-stopniowej skali), Należy wzmocnić rolę szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych (średnia 4,29 na 5-stopniowej skali), Należy skupić się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (średnia 4,23 na 5-stopniowej skali), Należy poprawić jakość kształcenia i dostępu do wiedzy na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (średnia 4,11 na 5-stopniowej skali). LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

14 GŁÓWNE WNIOSKI (4 z 4) Partnerzy społeczni i gospodarczy / Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata Zdecydowana większość badanych słyszała o Lubuskim Regionalnym Programie operacyjnym na lata Duża grupa badanych (głównie partnerzy społeczni i gospodarczy oraz pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) wykazuje się dużą znajomością LRPO na lata Jedynie przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych deklarują ogólną wiedzę na temat Priorytetów LRPO na lata Ważnym wynikiem badania jest fakt, iż wszystkie Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników badania. Większość badanych uznała merytoryczną zawartość strony internetowej LRPO na lata za atrakcyjną i spełniającą ich oczekiwania. Badani formułowali zarzuty jedynie wobec warstwy technicznej strony negatywnie ocenili nawigację strony. Logo LRPO na lata nie zawsze jest zapamiętywane, zapewne przez fakt bycia jednocześnie herbem województwa, ale bliski związek z herbem odbierany jest pozytywnie przez respondentów. LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

15 WYNIKI BADANIA I Beneficjenci/ potencjalni Beneficjenci LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

16 OCENA ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność gospodarczą, możliwości inwestowania w województwie lubuskim? N=800 Średnia 2,93 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

17 SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy słyszał(a) Pan(i) o programach pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=800 O których programach pomocowych Pan(i) słyszał(a)?*, ** N=690 * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi ** Odpowiedzi spontaniczne, kafeteria nie była odczytywana respondentom Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

18 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=800 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

19 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (1/3) Czy kojarzy Pan(i) jakiś znak graficzny z nazwą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy Pan(i) zna założenia (priorytety) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * N=265* N=265* * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

20 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (2/3) Czy korzystał(a) Pan(i) ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Jak ocenia Pan(i) materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego N=265* N=86** Średnia 3,59 * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które korzystały ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

21 ZNAJOMOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (3/3) Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Proszę powiedzieć, gdzie zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?**, *** N=265* N=138** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które korzystały ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego *** Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

22 KORZYSTANIE Z LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA ,1% wszystkich badanych firm (N=800) Korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania LRPO na lata Czy Pana(i) firma / instytucja korzysta obecnie z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * Czy Pana(i) firma / instytucja zamierza skorzystać z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? ** N=257** N=265* * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Pytanie zadane tylko tym osobom, które NIE korzystają obecnie z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

23 KORZYSTANIE Z INNYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy Pana(i) firma / instytucja korzysta obecnie lub zamierza skorzystać z innych niż LRPO programów pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? Czy Pana(i) firma / instytucja korzystała z programów pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=800 N=800 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

24 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (1/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Rozwój infrastruktury wzmocni konkurencyjność regionu N=800 Średnia 4,22 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

25 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (2/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy stymulować wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacniać potencjał innowacyjny N=800 Średnia 4,51 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

26 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (3/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na ochronie i zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego N=800 Średnia 4,23 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

27 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (4/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej N=800 Średnia 4,43 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

28 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (5/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i kulturowej N=800 Średnia 4,48 Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

29 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Liczba zatrudnionych Rodzaj działalności Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

30 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Okres działalności firmy / instytucji Wielkość miejscowości, w której zlokalizowana jest siedziba firmy Badanie I LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

31 WYNIKI BADANIA II Młodzież LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

32 OCENA POZIOMU EDUKACJI Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) poziom edukacji w województwie lubuskim? N=207 Średnia 3,54 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

33 SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW POMOCOWYCH Czy słyszał(a) Pan(i) o programach pomocowych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach ? N=207 O których programach pomocowych Pan(i) słyszał(a)?*, ** N=75 * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia wielu odpowiedzi ** Odpowiedzi spontaniczne, kafeteria nie była odczytywana respondentom Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

34 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (1/2) Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=207 Czy kojarzy Pan(i) jakiś znak graficzny z nazwą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy korzystał(a) Pan(i) ze strony internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego N=14** N=14** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Zbyt mała wielkość próby do wnioskowania statystycznego, dane mają jedynie charakter jakościowy Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

35 ROZPOZNAWALNOŚĆ LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA (2/2) Czy słyszał(a) Pan(i) o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym? N=207 Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z materiałami informującymi na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?* Czy Pan(i) zna założenie (priorytety) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego? * N=14** N=14** * Pytanie zadane tylko tym osobom, które słyszały o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym ** Zbyt mała wielkość próby do wnioskowania statystycznego, dane mają jedynie charakter jakościowy Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

36 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (1/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy skupić się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii N=800 Średnia 4,23 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

37 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (2/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy wzmocnić rolę szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych N=800 Średnia 4,29 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

38 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (3/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość kształcenia i dostępu do wiedzy na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym N=800 Średnia 4,11 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

39 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (4/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość i dostępność usług ochrony zdrowia N=800 Średnia 4,49 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

40 OPINIE O POTRZEBNYCH DZIAŁANIACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (5/5) Proszę określić czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami dotyczącymi województwa lubuskiego. Oceny proszę dokonać za pomocą 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 5 zdecydowanie zgadzam się. Należy poprawić jakość i dostępność infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej N=800 Średnia 4,31 Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

41 DANE SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE Płeć Wielkość miejscowości Poziom kształcenia Badanie II LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

42 WYNIKI BADANIA III Partnerzy społeczni i gospodarczy Media regionalne i lokalne Pracownicy instytucji zaangażowanych w proces wdrażania LRPO na lata LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

43 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Duża grupa badanych, głównie pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, wykazują się dużą znajomością marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Priorytetów tego Programu. Badani Ci potrafili wymienić Priorytety Programu oraz szczegółowo opowiedzieć o ich założeniach. tak oczywiście słyszałam o tym Programie i znam jego Priorytety ponieważ pracuje w departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) tak oczywiście słyszałam o tym Programie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) 2. Analiza wyników pokazała nieznacznie niższy poziom znajomości marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Priorytetów tego Programu wśród przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów. Badani ci deklarowali ogólną wiedze dotyczącą Programu oraz potrafili jedynie krótko opisać Priorytety w nim zawarte. tak słyszałem o tym Programie ma on sześć Priorytetów mających na celu rozwój naszego województwa (grupa: Media regionalne i lokalne) tak słyszałem, ale mam takie ogólne informacje na ten temat, wiem że Priorytety mają się przyczyniać do rozwoju infrastruktury np. infrastruktury drogowej, komunikacyjnej (grupa: Media lokalne i regionalne) Warto zauważyć, iż wszyscy uczestnicy badania wykazali się wiedzą i znajomością Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , a w badanych grupach nie było osoby, która nie słyszała o tym Programie. Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

44 POSTAWY WOBEC LRPO NA LATA Większość badanych deklarowała pozytywny stosunek do Priorytetów LRPO na lata Badani mówili o dużym zapotrzebowaniu województwa na tego typu Programy mające wpływ na jego rozwój oraz wskazywali korzyści dla województwa płynące z założeń opisanych w poszczególnych Priorytetach: rozwój turystyczny województwa modernizacja dróg i węzłów komunikacyjnych zaspokojenie bolączek i potrzeb mało rozwiniętych części województwa zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorców na rynku regionalnym oraz krajowym wzrost konkurencyjności województwa poprzez inwestycje rozwój infrastruktury kulturowej w województwie lubuskim Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

45 PRIORYTET I Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia założenia Priorytetu I, dotyczącego rozwoju infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Badani wskazywali na duże szanse modernizacji infrastruktury transportowej (koleje, drogi oraz lotnisko), budowę szerokopasmowej sieci umożliwiającej dostęp do Internetu, możliwości tworzenia ułatwień dla mieszkańców rejonu lubuskiego związanych z internetowym dostępem do urzędów oraz pomoc inwestorom w tworzeniu nowych inwestycji. tak oczywiście słyszałam o tym Programie i znam jego Priorytety ponieważ pracuje w departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) tak oczywiście słyszałam o tym Programie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Warto zauważyć, iż pomimo pozytywnego nastawienia do założeń Priorytetu I Partnerzy społeczni i gospodarczy wskazywali słabe strony realizacji Priorytetu I. Badani ci mówili o zbyt małej ilości pieniędzy przeznaczonych na realizacji założeń zawartych w Priorytecie I Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wiadomo, że LRPO oferuje środki finansowe w jakiejś konkretnej kwocie, natomiast oczekiwania są 3-4 krotnie wyższe u tych, którzy chcieliby z tych środków skorzystać (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową to już teraz wiemy że tych pieniędzy jest za mało i wszystkich założeń nie da się zrealizować (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Dodatkowo pojedynczy przedstawiciele mediów regionalnych formułowali zastrzeżenia związane z brakiem pomysłu i umiejętności urzędu jako instytucji, do realizacji założeń Priorytetu I. założenia są fajne ale urząd nie potrafi tego zrobić, robi to bardzo nieudolnie, nie ma wizji, nie ma koncepcji, robi tylko działania pozorne (grupa: Media regionalne i lokalne) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

46 PRIORYTET II Analiza wypowiedzi pokazała pozytywne postawy badanych wobec Priorytetu II dotyczącego stymulowania wzrostu inwestycji i wzmocnienia potencjału innowacyjnego w przedsiębiorstwach. Badani wskazywali na szanse rozwoju województwa związane ze wspieraniem działań przedsiębiorców do unowocześniania swoich firm poprzez zakup nowych maszyn dzięki którym zwiększy się wydajność pracy, wdrażanie planów modernizacji przedsiębiorstwa, poszerzanie gamy oferowanych produktów oraz wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji. zaletą tego Priorytetu jest to, że taki wzrost innowacyjności, unowocześnienie naszych firm w naszym rejonie jest bardzo potrzebne, firmy będą się rozwijać i będą tworzyły nowe miejsca pracy, będą mogły kupić nowe maszyny, wprowadzać nowe technologie (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) teraz najwięcej zarabia się na technologiach i w tym powinna tkwić siła naszego regionu tutaj u nas taka szansą jest na pewno Lubuski Park Naukowo Technologiczny i Park Przemysłowy, który ma powstać (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Badani mówili o dużej potrzebie wprowadzenia założeń Priorytetu II w lubuskich przedsiębiorstwach. Mówili o konieczności stworzenia skutecznie działających instytucji otoczenia biznesu w województwie lubuskim, które pomogą np. w dofinansowaniu przedsięwzięcia. Część badanych wskazywała na niski poziom innowacyjności firm produkcyjnych oraz potrzebę wzmocnienia potencjału innowacyjnego w firmach w celu wzmocnienia ich konkurencyjności nie tylko na rynku regionalnym ale również na rynku krajowym. często przedsiębiorcy nie są wstanie uzyskać kredytu na normalnych warunkach, w związku z tym instytucje otoczenia biznesu są właśnie takimi instytucjami, które pomogą w dofinansowaniu danego przedsięwzięcia poprzez stosowanie poręczeń kredytowych (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) innowacyjność w naszych lubuskich przedsiębiorstwach jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi województwami i wspieranie rozwoju tej innowacyjności pomoże naszym przedsiębiorcom konkurować z innymi przedsiębiorcami z innych województw (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

47 PRIORYTET III Zdecydowana większość uczestników badania pozytywnie ocenia założenia Priorytetu III dotyczącego ochrony i zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Badani w ramach tego priorytetu mówili o możliwościach inwestycyjnych związanych z budowaniem nowych oczyszczalni ścieków oraz miejsc utylizacji odpadów. Wskazywano na szanse rozwoju działań związanych z ograniczaniem emisji szkodliwych spali i gazów do środowiska oraz podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Warto zauważyć, iż pojedyncze osoby wskazywały na szanse, które Priorytet III daje przedsiębiorstwom, związane z wykorzystaniem zaawansowanych proekologicznych rozwiązań technologicznych. wiem że ten Priorytet ma wspierać wszystkie działania mające na celu budowę oczyszczali ścieków, pyłów, zmniejszać emisję szkodliwych substancji do atmosfery (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) ten priorytet zasługuje na pochwałę, tym bardziej, że będą mogły z tego skorzystać przedsiębiorstwa, które będą chciały u siebie wdrożyć zaawansowane technologiczne rozwiązania, takie proekologiczne (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) tutaj będą realizowane bardzo potrzebne w naszym województwie działania, z zakresu ograniczenia zanieczyszczeń, podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz energetycznego (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Analiza wypowiedzi pokazała, iż mała grupa badanych głównie przedstawicieli mediów mówi o braku dostatecznych środków finansowych na zrealizowanie wszystkich założeń Priorytetu III oraz braku dostatecznych chęci do działań proekologicznych w społeczeństwie oraz w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. tak jak mówiłam, ten trzeci Priorytet nie zostanie raczej zrealizowany, bo nie ma takiej inicjatywy jeśli chodzi o społeczeństwo i jeśli chodzi o przedsiębiorców właśnie takich małych i średnich (grupa: Media regionalne i społeczne) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

48 PRIORYTET IV Analiza wyników badania pokazała pozytywne postawy badanych wobec założeń Priorytetu IV mówiącego o rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej. Badani mówili o pozytywnym odbiorze założeń dotyczących poprawy jakości kształcenia, unowocześnienia bazy dydaktycznej, zwiększenia dostępności do edukacji osób z rejonów strukturalnie słabych oraz zwiększeniu nakładów finansowych na badania naukowe i rozwój nowych technologii. to jest bardzo ważne, że powstał taki Priorytet, jego założenia przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz pozwolą na unowocześnienie bazy dydaktycznej (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) szkolnictwo w naszym województwie potrzebuje większych nakładów finansowych w związku z prowadzonymi przez swoje placówki badaniami naukowymi oraz poprawą jakości kształcenia (grupa: Media regionalne i lokalne) Warto zauważyć, iż uczestnicy badania szczególne nadzieje pokładają w założeniach LRPO na lata związanych z rozwojem i modernizacją służby zdrowia. Badani wskazywali na szanse związane z LRPO na lata dotyczące modernizacji służby zdrowia w rejonie lubuskim. Zdaniem badanych założenia Priorytetu IV mogą pozwolić na zakup sprzętu medycznego, modernizację szpitali, zwiększenie dostępu mieszkańców rejonu lubuskiego do profesjonalnej obsługi medycznej oraz wyrównanie szans tak aby każdy mieszkaniec lubuskiego miał zapewnioną opiekę medyczną na tym samym poziomie. te założenia dają szanse i możliwości zarządom szpitali, czy nawet poszczególnym przychodniom, szansę doposażenia sprzętowego, i o to pacjentom chodzi, dla mnie to jest super Priorytet (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) w naszym regionie służba zdrowia jest słabo rozwinięta i na dodatek może być tak, że część mieszkańców może mieć gorszy dostęp do służby zdrowia a to jest bardzo ważne żeby każdy mieszkaniec województwa lubuskiego miał zapewnioną opiekę medyczną na tym samym poziomie (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

49 PRIORYTET V Priorytet V LRPO na lata związany z rozwojem i modernizacją infrastruktury turystycznej i kulturowej jest odbierany pozytywnie. Istnieje przekonanie o niewykorzystywanym potencjale turystycznym w województwie lubuskim. Pojawiające się pojedyncze sygnały o złej ocenie Priorytetu V wynikają raczej z niezrozumienia tego priorytetu. ten priorytet musi wspierać tą infrastrukturę głównie moim zdaniem turystyczną z tego względu że tutaj województwo lubuskie ma ten atut że posiada dużo regionów atrakcyjnych pod względem właśnie turystycznym i kulturowym (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) nie wyobrażam sobie żeby samorządy mogły być zainteresowane tworzeniem infrastruktury turystycznej, w rozumieniu gastronomii, w rozumieniu miejsc noclegowych, jest to dla mnie nieporozumienie kompletne (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Cele zgromadzone w Priorytecie V są ze sobą ściśle powiązane - inwestowanie w infrastrukturę kulturalną pociąga za sobą poprawę infrastruktury turystycznej. Ważne jest by środki europejskie kierowane były głównie do tych małych miejscowości, by wyrównać opóźnienia cywilizacyjne. powinniśmy większy nacisk kłaść na sprawy związane z małymi miejscowościami, małymi gminami, bo tam opóźnienia cywilizacyjne (grupa: Media regionalne i lokalne) mamy mnóstwo różnego rodzajów pałacyków, zamków warto byłoby w to zainwestować, bo to jest też bym powiedział też sprzężenie zwrotne, renowacja umożliwia w tym momencie turystykę, a polepsza, zaczyna się tworzyć sieć usług turystycznych (grupa: Media regionalne i lokalne) infrastruktura turystyczna jest o tyle ważna że jeżeli województwo posiada atrakcyjne regiony ale w tym regionie nie ma infrastruktury turystycznej w której mogli by ci turyści zatrzymać się to oni nie będą do nas przyjeżdżać (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

50 OCENA STRONY WWW LRPO NA LATA Badani przedstawiciele grup odpowiedzialnych za wdrażanie i rozpowszechnianie informacji na temat LRPO na lata regularnie korzystają ze strony internetowej Programu. Badani negatywnie oceniają nawigację strony www, mówią o problemach ze znalezieniem konkretnych materiałów, zwłaszcza wśród osób, które pierwszy raz korzystają z tego źródła. Badani nie formułują zarzutów wobec warstwy merytorycznej materiałów znajdujących się na stronie coś jest na niej nie tak, bo zawsze szukam czegoś konkretnego to nie mogę tego znaleźć, być może dla tego, że jest tam wiele pojęć, których też nie rozumiem (grupa: Media regionalne i lokalne) ja korzystam dużo czasu z tej strony więc być może przyzwyczaiłam się do tego rozkładu, natomiast otrzymuje sygnały od osób rzadko korzystających z tej strony że jest, że są problemy ze znalezieniem pewnych nie typowych informacji lub informacji starszych które nie znajdują się na pierwszej stronie startowej (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) dla mnie jest ona przejrzysta, strona zawiera bardzo dużo informacji dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tam praktycznie z tej strony można się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) na początku była mało przejrzysta, teraz już się przyzwyczaiłam i w zasadzie potrafię znaleźć to co mi potrzeba, natomiast wiem, że osoby które pierwszy raz korzystają lub rzadko mają poważne trudności w dotarciu do informacji, które je interesują, zwłaszcza do informacji archiwalnej i wszelkich przepisów i materiałów źródłowych (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

51 LOGO LRPO NA LATA Respondenci, którzy znają Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata i korzystają ze strony internetowej tego programu nie zawsze kojarzą logo. Przyczyną tego może być fakt, że logo LRPO na lata to herb województwa, natomiast badani w pamięci szukają innego znaku. Fakt, iż logo LRPO na lata został herb województwa jest odbierany pozytywnie, według badanych powoduje to większe utożsamianie się z Programem. Ponadto zdaniem uczestników badania jest to zgodne z wymogami unijnymi. nie pamiętam, widziałam chyba to 1000 razy, bo podejrzewam, że na stronie to jest, ale nie pamiętam w tej chwili (grupa: Media regionalne i lokalne) chwyta za serce bo jest sygnał, że to województwo lubuskie i to Unia Europejska obiecuje pieniądze, ze jest super (grupa: Media regionalne i lokalne) dla mnie to nie jest logo, jest to herb województwa z napisem pod spodem LRPO, logo musi być jakąś odrębną wartością, musi tworzyć tożsamość tego programu, symbol, barwę i nie chodzi tutaj o wizualizację ale właśnie o tożsamość (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) to jest trafiony pomysł, bo jest to tożsamością jest herb województwa, ten herb jako logo, a logotyp jest podpisem (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) logo jest stworzone zgodnie z wymogami unijnymi, Unii Europejskiej, uważam, że logo może być atrakcyjne, jest atrakcyjne, zawiera wszystkie niezbędne informacje, które muszą być zawarte zgodnie z przepisami unijnymi (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

52 OCZEKIWANIA WOBEC LRPO NA LATA Oczekiwania związane z Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata można podzielić na dwa rodzaje: ogólne odnoszą się do kategorii postępu oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, szczegółowe są ukierunkowane na konkretne działania promocję regionu jako stolicy krajowego wina czy wykorzystanie komunikacyjne Odry. Respondenci są przekonani, że LRPO na lata pomoże we wzroście konkurencyjności województwa lubuskiego (najczęściej przyznawano ocenę 4). Przed przyznawaniem maksymalnych ocen powstrzymuje ich świadomość, że potrzeby znacznie przewyższają przyznane na to środki europejskie. Ponadto istnieje świadomość, że pozostałe województwa również mają podobne programy i będą zwiększały swoją konkurencyjność. zlikwiduje się dysproporcje życia, zwiększy się poziom życia i będziemy w Europie i to nie hasłowo tylko będziemy to odczuwać na sobie (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) wszyscy się spodziewany, że wszystko ruszy, że pójdzie do przodu i zaczniemy się rozwijać gospodarczo i społecznie, że będzie się nam żyło lepiej, że będziemy tworzyć nowe miejsca pracy, że będziemy mogli oddychać czystszym powietrzem, że będziemy mogli końcu wykorzystać Odrę, która jest tak fenomenalnym szlakiem który komunikuje północ województwa z południem (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) spodziewam się tego że region się rozwinie pod względem turystycznym czego mi brakuje tak jak mówiłam nie ma tych sportowych, turystycznych, nie słychać np. na winobranie w Zielonej Górze były spoty reklamowe w telewizji, a ja takich spotów nie zauważyłam (grupa: Media regionalne i lokalne) znacznie wpłynie na wzrost gospodarczy naszego regionu, na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu w taki sposób, że zachęci potencjalnych przedsiębiorców, a także potencjalnych nowych mieszkańców do przybycia do naszego województwa (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

53 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE ATRAKCYJNOŚĆ LUBUSKIEGO Zdaniem badanych atutami województwa lubuskiego są warunki geograficzne lasy i jeziora. W celu podniesienia atrakcyjności należy zbudować infrastrukturę do rozwoju turystki oraz prowadzić szerokie akcje promocyjne w kraju i za granicą. Ważne jest określenie spójnego wizerunku województwa, aby kojarzyło się jednoznacznie pozytywnie, zarówno w kraju jak i sąsiednich niemieckich landach. Ponadto kluczowe jest stworzenie warunków pracy i życia dla ludzi młodych - absolwentów, którzy swoją inwencją i zapałem przyczynią się do rozwoju regionu. przede wszystkim przygotować zintegrowaną ofertę turystyczną to jest podstawowe założenie, że turysta przyjeżdżający do województwa lubuskiego on przyjeżdża, daje pieniądze i on chce aby wszędzie go oprowadzono. Mamy międzyrzecki rejon umocniony, mamy różnego rodzaju ciekawe muzea, mamy piękne jeziora i lasy więc tych turystów trzeba było gdzieś oprowadzać, pokazać im to wszystko (grupa: Media regionalne i lokalne) należało by na nowo sformułować strategię rozwoju województwa i określić w niej, czym tak naprawdę chcemy być i jak chcemy być postrzegani, bo w tej chwili to tak naprawdę nie wiadomo, czy mamy być województwem turystycznym, czy mamy być zapleczem dla Berlina, czy dla Wrocławia, Poznania (grupa: Partnerzy społeczni i gospodarczy) turystyka tutaj, ochrona środowiska, tak że faktycznie a nie tylko mówiło się że region jest zielony, że region ma tlen, czyste powietrze, czystą wodę, ale żeby faktycznie było to gdzieś tam na papierach (grupa: Media regionalne i lokalne) atrakcyjność regionu to przede wszystkim turystyka, ta turystyka powinna być w znacznym stopniu promowana i jeżeli będziemy rozwijać tą infrastrukturę turystyczną to będziemy coraz bardziej atrakcyjni dla turystów (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) powinno dać się możliwość młodym ludziom by mogli tutaj zostać i pracować, uważam że wzrost inwestycji w zaangażowanie ludzi młodych jest bardzo ważne (grupa: Pracownicy zaangażowani w proces wdrażania LRPO na lata ) Badanie III LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

54 Dane kontaktowe: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Tamka Warszawa tel. (22) fax. (22)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich przyjętego dnia 16.0.017 r. roku uchwałą nr 4/017 Zarządu Stowarzyszenia CIW KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci)

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci) Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej 2016 (beneficjenci) str. 2 1. 2. 3. wprowadzenie logo zasady pisowni str. 3 str. 9 str. 25 1 wprowadzenie podstawowe wartości str. 3 Pozytywna energia jest

Bardziej szczegółowo

Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych odnaw źródeł energii (OZE) i fotow fot olta iki olta

Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych odnaw źródeł energii (OZE) i fotow fot olta iki olta Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych źródeł energii (OZE) i fotowoltaiki Raport badawczy Badanie polskich graczy MMORPG/ MOBA - grudzień 201 Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW KLUCZEM DO BUDOWY ZIELONEJ GOSPODARKI

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW KLUCZEM DO BUDOWY ZIELONEJ GOSPODARKI ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW KLUCZEM DO BUDOWY ZIELONEJ GOSPODARKI D R L I D I A K Ł O S U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I PLAN PREZENTACJI 1. Pojęcie świadomości ekologicznej 2. Ocena zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza analiza badań ankietowych

Zbiorcza analiza badań ankietowych Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Charakterystyka badania 3 2 Wyniki 8 3 Podsumowanie 29 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka badania Celem badania realizowanego przez TNS Polska dla Polskiego

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo