ISSN Nowa linia wysokiego napięcia 400 kv wzdłuż autostrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299-5323. Nowa linia wysokiego napięcia 400 kv wzdłuż autostrady"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu oraz Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 3/2013 (8) AUTOPROMOCJA Numer specjalny Pulsu Gminy Śmieci po nowemu dostępny w sklepach spożywczych na terenie całej gminy oraz na Nowe studium uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo to jeden z najważniejszych dokumentów wskazujących kierunki rozwoju na naszym terenie. Określa on politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 25 lutego, tuż po godzinie na sesji Rady Gminy po 8 latach pracy dokument został wreszcie uchwalony. Anna Kowalska Nad zmianą studium w naszej gminie pracowano od 2005 roku. Prace trwały tak długo, ponieważ był kłopot z uzgodnieniem wszystkich przebiegów linii wysokiego napięcia (na przykład w Dąbrowie), wyznaczeniem tras kolei dużych prędkości czy budową nowych ciągów komunikacyjnych (jak trasa szybkiego ruchu ISSN Co w numerze? Linia 400kV wzdłuż A2 Wywiad z Marcinem Dorną Rekrutacja do przedszkoli Nielegalne darowizny Spotkania sołeckie w gminie Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer lub napisz S-11). Podczas publicznego wyłożenia mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu studium. Część uwag została rozstrzygnięta przez Panią Wójt. Te, które zostały przez nią odrzucone, miały jeszcze szansę zostać przyjęte przez Radę Gminy. Podczas posiedzenia Rady Gminy 25 lutego Radni musieli głosować wszystkie 49 uwag, które w poprzednich etapach prac zostały odrzucone. Dopiero wtedy mogli uchwalić studium w całości. To jednak nie koniec pracy nad idealnym studium. Część radnych uzależniło poniedziałkowe głosowanie za uchwaleniem studium od tego, czy w najbliższych miesiącach dokument zostanie ponownie wywołany i poprawiony. Z dokumentem i załącznikami do niego można się zapoznać na Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju i radości. Redakcja i współpracownicy miesięcznika Puls Gminy MARZEC 2013 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec Fragment Studium gminy Dopiewo 2013 Nowa linia wysokiego napięcia 400 kv wzdłuż autostrady Planowany przebieg nowej linie wysokiego napicia 400 kv przez gminę Dopiewo (czerwona linia) To, że nowa linia wysokiego napięcia 400 kv będzie przechodzić przez naszą gminę jest pewne. Nie jest jednak nadal jasne którędy. Przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na spotkaniu z samorządowcami w dniu 18 lutego przedstawili oficjalną propozycję przebiegu linii wzdłuż autostrady. Ewa Różacka 400 KV przez gminę Dopiewo Przedstawiciele inwestora Pan Henryk Podhajecki i Robert Gromada przedstawili koncepcję trasy wysokiego napięcia 400 kv z Poznania (GPZ Plewiska) do Zielonej Góry i Gubina. Linia przebiegająca przez naszą gminę ma charakter międzynarodowy i jest dla naszego kraju trzecim strategicznym połączeniem międzynarodowym. Przedstawiona koncepcja zakłada budowę linii możliwie blisko, wzdłuż krawędzi autostrady i na REKLAMA 01/2012 całej swej długości zajmuje pas szerokości 70 metrów. Według przedstawianych na spotkaniu informacji poza zasięgiem tego pasa natężenie pola elektrycznego czy hałas nie będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Według inwestora przedstawiona koncepcja przebiegu trasy jest najmniej uciążliwa dla lokalnych społeczności, a także daje możliwość dogodnego połączenia z planowaną (w dalekiej perspektywie czasowej) stacją Plewiska BIS. Przedstawiciele inwestora zaprezentowali mapy fotograficzne z wrysowaną nową trasą (zdjęcia lotnicze robiono jesienią 2012 roku). Odcinek linii w naszej gminie ma mieć około 9 km długości (cała trasa liczy 180 km). Słupy mają mieć wysokość nawet 70 metrów i będą rozmieszczone co 450 metrów. Linia będzie budowana w latach W Polsce obecnie jest 12 tysięcy kilometrów takich linii. Inwestycja budowy nowej linii jest inwestycją celu publicznego, co wiąże się z tym, że za wszelakie zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego potrzebne do jej realizacji w naszej gminie, zapłaci inwestor. Jeden kilometr wybudowania takiej linii kosztuje 5 mln zł, część środków na jej realizację będzie pochodzić z Unii Europejskiej. Koszt budowy trasy w naszej gminie to 45 mln zł. Z punktu widzenia finansowego gmina może skorzystać na wybudowaniu nowej linii. Do budżetu mają przez 40 lat wpływać podatki od nieruchomości. Inwestor może uwzględnić korzystne dla gminy uwagi projektując drogi serwisowe, a także naprawi wszystkie drogi, które zostaną zniszczone podczas budowy. Aby inwestycja ruszyła każdy właściciel nieruchomości, przez którą będzie przechodzić budowa, musi na piśmie wyrazić zgodę dająca prawo do budowy. Inwestor zobowiązany jest także do zapłacenia w takim przypadku odszkodowania. O wysokości odszkodowania na razie trudno mówić. Jego wysokość zależna jest od metody, jaka zostanie zastosowana do jego obliczenia. Najwięcej wątpliwości w dyskusji na temat inwestycji zgłaszał Radny Tadeusz Bartkowiak. Sołtys Dopiewa zapowiedział, że mieszkańcy Dopiewa będą protestować, ponieważ to kolejna inwestycja (po kolei i autostradzie) obniżająca komfort życia w Dopiewie. dokończenie na str. 4 Dom Wina (5)

2 Puls Gminy Marzec 2013 A KTUALNOŚ CI Relacja z 42. i 43. sesji Rady Gminy W lutym odbyły się dwie sesje Rady gminy 4 oraz 25 lutego. Pierwsza pełna była przepychanek słownych i kłótni, na drugiej - po 8 latach pracy - uchwalono nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Agnieszka Wilczyńska Msze i nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych w parafiach w gminie Dopiewo Dopiewo Dąbrówka Dopiewiec Konarzewo Skórzewo Zakrzewo Rekolekcje na mszach świętych marca godz marca godz marca godz. 8.00, marca godz. 9.00, marca godz Gorzkie żale Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Posiedzenie Rady Gminy 4 lutego Posiedzenia Rady Gminy stają się coraz dłuższe, coraz bardziej nerwowe i nudne. Na sesji 4 lutego oprócz istotnych tematów, większość czasu zebranym zajęły przepychanki slowne i dyskusje. Na Sali obecnych było 14 radnych. Posiedzenie rozpoczęło się z 25 minutowym opóźnieniem. Jednym z najistotniejszych punktów obrad była wnioskowana przez Pana Adriana Napierałę Prezesa Zakładu Usług Komunalnych zmiana taryf na wodę i odprowadzanie ścieków. Pan Prezes zreferował temat, odpowiadał na pytania Radnych, po czym uchwalono nowe opłaty. Nowe taryfy obowiązują od 1 marca 2013r. (do 28 lutego 2014r.). Nowa cena za wodę to 3,58 zł/ m3 (3,87 z podatkiem), czyli wzrost o 0,15 zł. Została wprowadzona nowa opłata na wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodów 3,79 zł/ m3 netto. Nowa stawka za usługę odprowadzania ścieków wynosi 5,45 zł/m3 (5,89 z podatkiem). Rada przyjęła uchwałą także wniosek Pani Wójt o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Dopiewie, rejon ulic Łąkowej i Wyzwolenia. Na tym terenie planowane jest zbudowanie nowego, pięknego Centrum Dopiewa z ratuszem, nowym komisariatem i pomnikiem na centralnym placu. Uchwalono także Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenów inwestycyjnych między węzłem komunikacyjnym przy S11 (Dąbrówka), a torami kolejowymi oraz MPZP w Skórzewie przy ul. Ks. Kozierowskiego część B. Rada uchwaliła także przystąpienie naszej gminy do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT). Tradycyjnie odbyła się prawie dwu godzinna dyskusja nad zmianami budżetu 2012r. zakończona uchwaleniem proponowanych zapisów. Posiedzenie Rady Gminy 25 lutego Ta sesja rozpoczęła się z 30 Droga krzyżowa piątki godz dzieci, dorośli, młodzież piątki godz , 19,00; 22 marca droga krzyżowa ulicami parafii piątki godz dzieci, młodzież i dorośli piątki godz , dzieci, młodzież i dorośli piatki, godz po niej Droga Krzyżowa Wielki Czwartek godz godz Stopka redakcyjna Wielki Piątek nabożeństwo godz Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy minutowym opóźnieniem. Zajmującym najwięcej czasu, ale i najważniejszym tematem posiedzenia było głosowanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Ostatecznie dokument został przyjęty tuż po godzinie (O studium czytaj na stronie pierwszej). Ważnym punktem posiedzenia było głosowanie nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. Z regulaminem można zapoznać się na. Nowe nazwy zyskały ulice: Solna w Dąbrowie, Chabrowa w Dopiewie; Promenada, Rumcajsa we wsi Dopiewiec, Powołana została Komisja Statutowa Rady Gminy. W skład nowej komisji weszli: Marta Jamont, Magda Gąsiorowska, Piotr Dziembowski, Wojciech Dorna, Radosław Przestacki. W siódmej godzinie obrad uchwalono kolejne zmiany do Budżetu gminy 2012 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wielka Sobota wigilia paschalna z procesją rezurekcyjną wigilia paschalna godz wigilia paschalna z procesją rezurekcyjną liturgia liturgia wigilia paschalna z procesją rezurekcyjną masza święta godz Droga Krzyżowa do grobów w lesie; adoracja Pana Jezusa w ciemnicy po Drodze Krzyżowej godz ; liturgia Męki Pańskiej godz , adoracja Pana Jezusa w grobie do adoracja Chrystusa w Grobie Pańskim godz ; święcenie potraw przy kościele godz , 12.00, 14.00, 16.00; Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna godz REKLAMA 21/2012 Niedziela Wielkanocna godz , godz. 8.30, 10.00, 11.30, godz godz. 8.00, godz z procesją eucharystyczną; 9.30, 11.00, godz i Poniedziałek Wielkanocny godz. 8.30, 10.30, godz. 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, msza święte godz godz. 8.00, 10.30, , 11.00, godz. 8.00, KortyTenis Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo WAŻNE TELEFONY I ADRESY Puls Gminy, kontakt z redakcją tel Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel Straż Gminna, tel. alarmowy Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny , tel. Rewiru Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach tel Biuro parafialne Konarzewo: czwartek Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, Dopiewiec: Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel Biuro parafialne: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz , czwartek po Mszy św. wieczornej Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00, Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel Biuro parafialne: czynne przez pół godziny po porannej mszy św. oraz w sobotę po wieczornej mszy św. Msze święte: w : 8.00, 11.00, dni powszednie sobota (msza niedzielna) wtorek Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel Biuro Parafialne: sobota Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel Biuro Parafialne: Wtorek: , czwartek: , sobota: Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, dla dzieci szkolnych, dla rodziców z dziećmi, dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka...Barbara Plewińska Dąbrowa...Krzysztof Dorna Dopiewiec...Mariola Nowak Dopiewo...Tadeusz Bartkowiak Gołuski...Andrzej Potrawiak Konarzewo...Paulina Trybuś-Ludwiczak Palędzie...Agnieszka Grześkowiak Skórzewo...Walenty Moskalik Trzcielin...Alojzy Sammler Więckowice...Anna Kwaśnik Zakrzewo...Marian Czekalski Forum internetowe mieszkańców Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel Filia w Skórzewie tel Filia w Konarzewie tel Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel Strona 2

3 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Marzec 2013 KRONIKA STRAŻY GMINNEJ Ogółem w lutym zrealizowano 262 interwencji: Kontrola ruchu drogowego Kontrole porządkowe Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych oraz miejscach zagrożeń Interwencje związane ze zwierzętami Kontrole spożywania alkoholu Kontrole obiektów komunalnych... 7 Inne interwencje (konwoje dokumentacji, prelekcje w szkołach, kontrole porządkowe po przeprowadzonych pracach w pasie drogowym) Wybrane interwencje w lutym: 9.02 Palędzie ul. Nowa, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę spalania śmieci Dąbrówka ul. Oliwkowa, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę zanieczyszczenia drogi Zakrzewo ul. Poznańska, ustalono i ukarano mandatem karnym właściciela groźnego psa wybiegającego z posesji W okresie przed Świętami Wielkanocy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na porządek na i wokół posesji w naszej gminie. Jednocześnie przypominamy o zakazie spuszczania psów ze smyczy na terenach spacerowych (place zabaw, parki, chodniki) i obowiązku sprzątania kup po swoich pupilach. Do tego celu można wykorzystać zwykłe foliowe torebki lub specjalne woreczki dostępne w siedzibie Straży Gminnej w Dopiewie. KRONIKA POLICYJNA 1.02 Skórzewo ul. Jałowcowa, włamanie do domu, kradzież laptopa, aparatu fotograficznego i biżuterii, 7 tys. strat 1.02 Skórzewo ul. Bratnia, kradzież samochodu marki Opel Zafira, srebrny, rocznik 2008, 40 tys. strat Skórzewo ul. Szarotkowa, kradzież z włamaniem do samochodu marki Lublin, skradziono 30 litrów paliwa, 800 zł strat Dąbrówka ul. Cisowa, kradzież kołpaków z pojazdu Renault Megan, strata 700,- zł Dopiewo, kradzież z terenu autostrady A2 metalowych słupków ogrodzeniowych, 4 tys. zł strat KRONIKA OSP PALĘDZIE 4.02 Palędzie ul. Nowa, pożar stolarni 7.02 Palędzie ul. Nowa, pożar trocin przy stolarni 9.02 Dąbrówka, ćwiczenia ratownictwa technicznego Dopiewiec, ul. Szkolna, wypadek samochodowy droga Skórzewo Dąbrówka, wypadek samochodowy, wyjazd do Kielc na przegląd gwarancyjny samochodu Zakrzewo ul. Bukowska, wypadek samochodowy, dwie osoby odwiezione do szpitala KRONIKA OSP DOPIEWO 4.02 Palędzie ul. Nowa, pożar stolarni 7.02 Palędzie ul. Nowa, pożar trocin przy stolarni 8.02 droga ekspresowa S-11, wypadek samochodowy, jedna osoba odwieziona do szpitala 8.02 droga Konarzewo Glinki, pożar gałęzi Dopiewiec, ul. Szkolna, wypadek samochodowy Autostrada A2, wypadek samochodowy droga Więckowice Dopiewo, wypadek samochodowy, 2 osoby odwiezione do szpitala KRONIKA OSP ZAKRZEWO 2.02 Skórzewo ul. Wakacyjna, wypompowywanie wody 4.02 Palędzie ul. Nowa, pożar stolarni 7.02 Palędzie ul. Nowa, pożar trocin przy stolarni 8.02 droga ekspresowa S-11, wypadek samochodowy, jedna osoba odwieziona do szpitala droga Skórzewo Dąbrówka, wypadek samochodowy, droga Więckowice Dopiewo, wypadek samochodowy, 2 osoby odwiezione do szpitala Zakrzewo, wypadek samochodowy, dwie osoby odwiezione do szpitala Z Ż YCIA GMINY I MIESZKAŃ CÓW Rekrutacja do przedszkoli od 1.03 Od 1 marca można zgłosić dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy przez Internet. Rekrutacja z wykorzystaniem elektronicznego systemu obejmie istniejące placówki oraz dwa nowo powstające przedszkola: w Skórzewie oraz w Dąbrówce. Zasady Rekrutacji Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajduje się na gdzie zamieszczony jest informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Na stronie tej znajduje się również możliwość wypełnienia: karty zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji na terenie gminy Dopiewo (www. dopiewo.pl). Rodzic lub prawny opiekun składając kartę zgłoszenia ma prawo wybrać 3 placówki szeregując je według własnego priorytetu, natomiast wypełniający deklarację kontynuacji, wybiera z listy placówkę, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia! Po wypełnieniu formularza elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Zgłoszenia do nowopowstających placówek (w Skórzewie i Dąbrówce) składać należy w Szkole Podstawowej w Dąbrówce przy ul. Malinowej Postępowanie UOKIK w Dopiewie cd. Po kilku miesiącach postępowania wyjaśniającego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął przeciwko gminie Dopiewo postępowanie antymonopolowe, w styczniu się ono zakończyło i UOKIK wydał decyzję. Agnieszka Wilczyńska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której ( ) uznaje się działania Gminy Dopiewo za praktykę ograniczającą konkurencję, ( ) tj. nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obejmującym obszar Gminy Dopiewo, polegającego na wymuszaniu od podmiotów ubiegających się o zgodę na budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego darowizn przeznaczonych na rozbudowę gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 31 grudnia 2011 roku. Gmina odwołała się od decyzji. 41. Rodzice, którzy wybrali placówkę w Dopiewie lub Więckowicach zobowiązani są dołączyć do Karty Zgłoszenia oddzielną informację, gdzie składana jest Karta: do przedszkola czy do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Placówki przyjmują karty w terminie od 1 do 29 marca w godzinach otwarcia. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub mają problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki, pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy placówki wprowadzą dane z karty do systemu). Wyniki naboru dostępne będą od 16 kwietnia od godz. 12:00 w placówce prowadzącej nabór oraz na stronie internetowej pcss.pl/dopiewo. Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane na rok szkolny 2013/2014 należy zgłosić się do placówki w celu podpisania umowy (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach). W roku szkolnym 2013/2014 nie będzie realizowany projekt dofinansowany ze środków UE pn. Przedszkole Publiczne w Konarzewie (projekt kończy się 30 kwietnia 2013 roku). źródło: Urząd Gminy Dopiewo Kontrowersyjne darowizny Jednocześnie oświadczam, że przekażę na rzecz Gminy darowiznę w kwocie 1050 zł na rachunek ( ). Kwota ta przeznaczona będzie na rozbudowę gminnej infrastruktury wodociągowej. Tak brzmi oświadczenie, które zobowiązani byli podpisać mieszkańcy ubiegający się o podłączenie do sieci wodociągowej w gminie. Oświadczenie było częścią oficjalnego, urzędowego formularza i mogło sugerować, że mieszkańcy z własnej woli i inicjatywy chcieli oddać ponad tysiąc złotych na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie. Powyższy zapis wzbudzał kontrowersje i zastrzeżenia mieszkańców gminy. Z pytaniem, czy na pewno jest zgodny z prawem skierowano sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie wyjaśniające. Gmina twierdziła, że darowizna jest wpłatą dobrowolną. Uiszczenie jej było jednak koniecznym warunkiem wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza - deklaracja wpłaty, była integralną częścią wniosku. Przez kilka miesięcy trwała intensywna wymiana korespondencji między UOKiK a urzędem gminy, czego konsekwencją jest postępowanie antymonopolowe. Wyspa Skarbów w Skórzewie Nowe przedszkola Od września ruszają dwa nowe, publiczne przedszkola budowane przez prywatnych operatorów: Wyspa Skarbów w Skórzewie oraz Mali Odkrywcy w Dąbrówce. Przedszkole Wyspa Skarbów w Skórzewie znajduje się na działce o powierzchni 1600m2 przy ulicy Poznańskiej (w okolicach Gimnazjum). W placówce będzie pięć oddziałów i przyjmie 125 dzieci. Przedszkole jest publiczne i prowadzone przez prywatnego operatora. Operatorem placówki jest prywatna spółka, która buduje przedszkola już od 6 lat. To dla niej już piąta tego typu inwestycja. Podobne placówki działają już w Swarzędzu czy Komornikach. Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce zajmować będzie dwukondygnacyjny budynek, zlokalizowany przy ul. Herbowej. Obiekt przygotowany będzie na przyjęcie 125 dzieci. red Opinia prawna Poprosiliśmy Panią Kingę Klonowską, Radcę Prawnego w kancelarii KSKW w Poznaniu (Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, ul. Złotowska 51/2 Poznań o opinię czy na podstawie decyzji mieszkańcy gminy, będą mogli dochodzić roszczeń cywilnoprawnych. Poniżej fragment opinii: ( ) jeśli praktyka stosowana przez Gminę Dopiewo zostanie ostatecznie uznana za działanie nieprawne, jeśli okazałoby się, że spełniły się także pozostałe przesłanki odpowiedzialności deliktowej, osoba która poniosła szkodę, mogłaby oczekiwać jej naprawienia. Ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej należy jednak do organów wymiaru sprawiedliwości, tak więc pokrzywdzony działaniem Gminy, musi zwrócić się do sądu z powództwem, ewentualnie może skierować sprawę do mediacji. ( ). Cała opinia prawna na Strona 3

4 Puls Gminy Marzec 2013 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Z Ż YCIA GMINY I MIESZKAŃ CÓW Nowa linia 400kV dokończenie ze str. 1 Na koniec spotkania Radni poprosili o przedstawienie alternatywnej trasy przebiegu. Według zapewnień inwestora procedura planistyczna poprzedzająca inwestycję nie zostanie rozpoczęta bez akceptacji lokalnych społeczności, w tym gminy Dopiewo. 400 KV przez Gminę Wiśniew Linia planowana w naszej gminie jest częścią międzynarodowego połączenia z Niemcami. Poprosiliśmy mieszkańców gminy Wiśniew, przez której tereny planowane jest analogiczne połączenie z Litwą, aby podzielili się doświadczeniami. Opowiada Pan Janek, któremu firma PSE zaprojektowała jeden ze słupów w dużym pokoju nowo wybudowanego domu. Co czeka mieszkańców??? 1. Świadome działania PSE o nieinformowaniu społeczności lokalnej na każdym możliwym etapie, aby ograniczyć ilość odwołań, bo tu przecież liczy się czas!!!! 2. Brak konsultacji ze społeczeństwem od etapu planowania, przez etap opracowywania raportu oddziaływania na środowisko, gdzie kupuje się jedną z organizacji tzw. ekologicznych, aby potwierdziła to, co chce inwestor (tak było w naszym przypadku). 3. Projektowanie z za biurka bez wizji w terenie, gdzie są nowo wybudowane domy itp. nie zaewidencjonowane na mapach (korzystanie z nieaktualnej od kilku lat geomapy). 4. Straszenie, iż będzie ustawa wywłaszczeniowa i tak ta linia powstanie. 5. Sposób odszkodowań opierający się o sztywną cenę tj. średnią cenę z aktów notarialnych - tylko za pas ziemi w tak zwanej strefie, a nie za całą działkę!!!! Tu trzeba posiłkować się własnymi operatami szacunkowymi, które nie są aż tak nieosiągalne. Dopiewska książka W Bibliotece w Dopiewie narodziła się wyjątkowa inicjatywa, w której biorą udział dzieci i młodzież ze szkół w całej gminie. Celem projektu Podaj dalej jest wspólne stworzenie książki, która zostanie napisana i zilustrowana przez uczniów wszystkich szkół w Gminie Dopiewo. Pierwszy rozdział książki napisany został przez organizatora Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP) w Dopiewie we współpracy z miejscowym pisarzem literatury dziecięcej i młodzieżowej panem Tomaszem Kruczkiem. Został on przekazany pierwszemu Uczestnikowi Projektu Szkole Podstawowej w Dąbrowie, której uczniowie mają dwa tygodnie na dopisanie kolejnego rozdziału oraz wykonanie ilustracji. Po upływie tego terminu książka powraca do organizatora, który przekazuje ją kolejnemu z Uczestników. Operat to obecnie wydatek kilkuset złotych, a nie tak jak twierdzą przedstawiciele PSE, że to są duże nakłady! Ważnym jest, że od tego odszkodowania podatek płaci otrzymujący odszkodowanie, ale można wynegocjować aby płaciło PSE. 6. Sposób informowania o planach i zmianach tylko w sposób dopuszczalny prawem i ogólnie przyjęty nic poza tym tj. wywieszenie tylko na tablicy ogłoszeń w gminie!!! I dotyczy to wyłącznie obwieszczenia, a mapy, raport oddziaływania na środowisko nie są zazwyczaj dostępne w gminie. Trzeba własnym staraniem dotrzeć do takich dokumentów, są one także w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 7. Nierzetelne informacje dotyczące wpływu inwestycji na komfort życia nie wspominając o zdrowiu. Dobrze było by posiłkować się opinią specjalistycznego środowiska lekarskiego. 8. Bardzo ważne jest nastawienie Radnych w gminie i Wójta, ponieważ od ich zdecydowanej postawy zależy wiele!!!! 9. Inwestor ma dar przekonywania wyżej wymienionych np. finansując różne inwestycje w gminie, studium uwarunkowań itp. 10. Inwestor będzie obiecywał wysokie podatki związane z istnieniem linii na terenie gminy. Niestety, po wykonaniu inwestycji, to jest po pierwszym roku inwestor poruszą niebo i ziemię wynajmując najlepsze kancelarie prawnicze i przekształcą inwestycję w taki sposób, aby płacić 15-25% tego, co wynikało przed wykonaniem inwestycji. 11. Proponuję kontakt i współpracę z ekologami, ale takimi z powołania, jeśli są jeszcze tacy, środowiskiem medycznym, prawnikami (ale specjalizującymi się w energetyce). Koniecznie trzeba mieć kontakt z kimś w gminie, najlepiej szeregowym urzędnikiem osobiście zainteresowanym sprawą, bo kierownictwo mówi tak jak Wójt im zagra. Zakończenie książki zostanie także napisane przez Bibliotekę - dlatego nawet współautorów z pewnością czeka niespodzianka i wyjątkowa przyjemność przy czytaniu skończonego już, wspólnego utworu. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec br. Na wszystkich młodych twórców czekają także nagrody - niespodzianki. Gorąco zachęcamy wszystkich młodych twórców do wzięcia udziału w naszym projekcie. Takiej inicjatywy literackiej w naszej Gminie jeszcze nie było! (na podstawie Wywiad z Marcinem Dorną W styczniu 2012 Pan Marcin Dorna został trenerem kadry olimpijskiej w piłce nożnej U-21. Pan Marcin pracuje w Polskim Związku Piłki Nożnej, ma 34 lata i nadal mieszka w Zakrzewie. Puls Gminy: Jak się zaczęła Pana przygoda z piłką nożną? Maciej Dorna: Jako młody chłopak próbowałem tej dyscypliny sportu, między innymi w Klubie w Dopiewie. Bardzo szybko zainteresowałem się jednak pracą trenerską. Założyliśmy Klub UKS Dopiewo, gdzie pracowałem z grupami młodzieżowymi jeszcze na studiach. Następnie zacząłem pracę z zespołami młodzieżowymi Lecha Poznań. Zajmowałem się także kadrą województwa wielkopolskiego. Od 2008 roku jestem trenerem młodzieżowych reprezentacji Polski, a od stycznia tego roku prowadzę reprezentację olimpijską U-21. Jakie rady może pan przekazać młodym piłkarzom, adeptom sztuki trenerskiej? Muszą każdego dnia z pełnym zaangażowaniem podchodzić do swoich obowiązków, a nagroda przyjdzie. Ile wysiłku się włoży, tyle później się odbiera. Czy z takiej małej gminy jak Dopiewo jest łatwo się przebić? Nie jest to w żaden sposób ograniczeniem. Jeśli pracuje się w pełnym poświęceniem, to fakt rozpoczynania pracy w mniejszej miejscowości nie jest absolutnie przeszkodą. Wielokrotnie podkreślam, że swoją pracę trenerską Ania Ranoszek znów na podium Agnieszka Rymowicz rozpoczynałem właśnie w Dopiewie. Teraz otrzymałem szansę pracy w szerszym wymiarze, prowadzę reprezentację Polski. Wszystko jest kwestią zaangażowania i podejścia do swoich obowiązków. Kiedy w najbliższym czasie możemy kibicować Pana podopiecznym i gdzie? Pierwszy mecz towarzyski odbędzie się 23 marca. Najbliższy mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich będziemy grali z Maltą w czerwcu w Krakowie. Proszę mocno trzymać kciuki. Plany na przyszłość. W tej chwili koncentruję wszystkie siły na najbliższym roku, ponieważ rozegramy siedem meczów eliminacyjnych. To jest oczywiście cel sportowy. Chciałbym się wciąż trenersko rozwijać, zdobywać doświadczenie. Oczywiście bardzo ważna jest dla mnie rodzina, która zawsze mnie wspiera, to są moi najwierniejsi kibice. 23 lutego w Luboniu Anna Ranoszek na co dzień trenerka Poznańskiej Akademii Karate, obroniła tytuł Mistrzyni Polski w Brazylijskim Jiu-jitsu w formule NO GI. Zawody w Brazylijskim Jiu- -jitsu odbywają się w dwóch formułach: GI gdzie walka odbywa się w kimonach oraz NO-GI Submission Fighting (w spodenkach i koszulce). Aktualnie Ania jest mistrzynią Polski w obu formułach. Warto dodać, że rok 2012 Ania zakończyła wspaniałym rezultatem zdobywając 8 medali w tym 7 złotych między innymi na takich zawodach jak Mistrzostwa Polski Gi, No Gi oraz Puchar Polski. Celem walki w Brazylijskim Jiu-jitsu jest przejęcie kontroli Spotkania sołeckie w gminie cd. Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w trwających na przełomie marca i kwietnia spotkań wiejskich. Na każdym z zebrań pojawiają się przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo, którym można zadać bezpośrednie pytania. Relacje ze spotkań będziemy zamieszczać na naszych łamach oraz na. Więckowice - 11 marca, godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Dąbrowa , godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Dąbrówka - 19 marca, godz. 18:00, nowa Szkoła Podstawowa nad przeciwnikiem poprzez użycie dźwigni i duszeń. Walka odbywa się głównie w parterze, a taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika (ul. Malinowa) Dopiewiec - 20 marca, godz. 18:00, siedziba Stowarzyszenia Promyk Palędzie - 21 marca, godz. 18:00, Świetlica Wiejska Pan Marcin Dorna z Prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem (archiwum rodzinne) Anna Ranoszek na podium Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu-jitsu w formule NO GI w Luboniu (fot. do parteru, unieruchomieniu go i wykonaniu techniki kończącej: dźwigni lub duszenie zmuszając przeciwnika do poddania się bądź pozbawiającej go przytomności. Skórzewo - 22 marca, godz. 18:00, Gimnazjum Zakrzewo - 3 kwietnia, godz. 18:00, Strażnica OSP Konarzewo - 5 kwietnia, godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Strona 4

5 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Marzec 2013 Z OSTAW 1% PODATKU W GMINIE Z Ż YCIA GMINY 1% dla Majki Polcyn ze Skórzewa Malowane na szkle Ewa i Krzysztof Wojtyś Majka urodziła się 18 maja 2011r. jako długo wyczekiwana dziewczynka w rodzinie, gdzie prym wiodą sami chłopcy. Maja ma dwójkę starszych braci: 5,5-letniego oraz 4-letniego. Ciąża jak i poprzednie dwie przebiegała bez komplikacji, dopiero końcówka okazała się dosyć trudna. Majka wyczekała dwa tygodnie po planowanym czasie porodu zanim postanowiła ukazać się światu. Poród był długi i trudny i wtedy właśnie doszło do prawdopodobnego niedotlenienia, które jest najbardziej prawdopodobną z przyczyn większości wad Majki. Wypuszczono nas z 10 punktami w skali Apgar, nie dając tym samym żadnych powodów do jakichkolwiek obaw. Jednakże bardzo szybko okazało się, że coś jest nie tak. Maja nie trzymała głowy, krzyczała cały czas z bólu, a lekarze ciągle twierdzili, że to kolki i kazali dawać kropelki. W piątym miesiącu życia udało nam się po wielu staraniach uzyskać ostatecznie diagnozę, której nie spodziewalibyśmy się otrzymać jako rodzice zdrowej, w powszechnym mniemaniu lekarzy, dziewczynki. U Majki wykryto wadę mózgu (niedorozwój ciała modzelowatego), dziecięce porażenie mózgowe (niedowład czterokończynowy z atetozą), padaczkę lekooporną (zespół Westa); do tego wszystkiego dochodzi naczyniak jamisty na twarzy, który niespodziewanie pojawił się w trzecim tygodniu życia oraz astygmatyzm. Maja jest dzielną, uśmiechnię- tą, radosną dziewczynką. Niestety słaba odporność na choroby i podejrzenie hipogammaglobulinemii (brak wrodzonej odporności) skutkuje częstymi pobytami w szpitalach oraz podawaniem ogromnej liczby antybiotyków, co niestety skutecznie wyklucza jakąkolwiek rehabilitację. Majka jest ustawicznie rehabilitowana paroma metodami, państwowo i prywatnie. Chwytamy się każdej, nawet najmniejszej szansy, by przyspieszyć jej rozwój. Majeczka jest pod wielospecjalistyczną opieką lekarską: neurolog, neurologopeda (problemy z jedzeniem i przełykaniem), gastroenterolog, kardiolog, ortopeda, rehabilitant, okulista, laryngolog. Leki, które Majka bierze 5 razy dziennie, jak na razie wstrzymują rozwój padaczki, niestety rokowania w tej i innych sprawach nie są Majka Polcyn (fot. archiwum rodzinne) znane i nie mogą być postawione, gdyż niewiadomą jest, w którym kierunku pójdzie rozwój córeczki i czy choroby się nie rozszerzą. Jako rodzice będziemy robić wszystko dla każdego z naszych dzieci. Cieszymy się, że synkowie pełnią tak skuteczną rolę rehabilitantów i bardzo dzielnie pomagają nam w opiece nad córeczką. Niestety niektóre ze sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego są potwornie drogie i nie są w zasięgu naszych funduszy. Dlatego jeżeli ktokolwiek nie wiedziałby, co zrobić z 1% przy wypełnianiu zeznania rocznego, bylibyśmy bardzo wdzięczni jeśli postanowilibyście przekazać go Majce: Fundacja Zdążyć z pomocą, KRS , cel szczegółowy: Polcyn Maja. Z góry dziękujemy za odzew i pomoc. Krzysztof Respondek w Dopiewie Niezwykła gratka czekała na wszystkich, którzy mimo zimy przyszli 21 lutego do Sali Widowiskowej Biblioteki przy OSP w Dopiewie. Zapowiadany spektakl słowno- muzyczny w wykonaniu Krzysztofa Respondka okazał się kabaretową bombą z rzadka przeplataną piosenkami. Zakrzewianki Zakrzewskie Babki w lutym postanowiły zaproponować mieszkańcom naszej gminy coś całkowicie nowego, organizując warsztaty malowania na szkle. Zajęcia odbywały się w cyklu cotygodniowych spotkań, na których etapami powstawały przepiękne prace. Zorganizowane warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Zakrzewa, ale i okolicznych wsi. Utworzyła się prawie 20 osobowa grupa uczestników w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Malowanie na szkle jest techniką bardzo efektowną, ale też bardzo praco- i czasochłonną o czym mogły się przekonać przybyłe osoby. W marcu, jako że zbliżają się Święta Wielkanocne, organizatorki warsztatów zaplanowały zajęcia tematyczne. W kolejne wtor- REKLAMA 39/2013 kowe wieczory odbywać się będą warsztaty, na których m.in. będzie można nauczyć się wyplatania koszyczków z papierowej wikliny - idealnej dekoracji Wielkanocnej. We wtorek 19 marca br. o godz Zakrzewskie Babki zapraszają wszystkich chętnych na drugą już Kawę pod palmami. Na spotkaniu, które odbędzie się w Domu Strażaka w Zakrzewie mieszkańcy naszej gminy będą wspólnie wyrabiać Palmy Wielkanocne oraz różne ozdoby świąteczne. To właśnie rok temu, podczas pierwszego takiego spotkania, przy aromatycznej kawie oraz kawałku pysznego domowego ciasta narodziła się idea warsztatów integrujących mieszkańców Zakrzewa i okolic. Więcej informacji na temat planowanych warsztatów znajduje się na stronie Zakrzewskich Babek Warsztaty malowania na szkle w Zakrzewie (fot. A.K.Brzozowicz) KREDYT GOTÓWKOWY TERAZ 0% PROWIZJI Pan Krzysztof sam o sobie mówi, że jest jedną trzecią Kabaretu Rak, jedną siedemdziesiątą ósmą programu Jak oni śpiewają, jedną dwusetną serialu Barwy szczęścia. Ma piękny głos, do tego talent aktorski, oratorski i kabaretowy. Zebrana publiczność mogła podziwiać każdy z nich. Do tego wspaniale nawiązuje kontakt z publicznością oraz włącza ją do swojego widowiska. Półtorej godziny zabawiał ponad 150 osobową publiczność. Tego wieczoru w Sali w Dopiewie nie było chyba nikogo, komu nie udzieliłby się dobry nastrój. Pan Krzysztof zafundował mieszkańcom Dopiewa najlepszą terapię za wszelkie smutki i zmartwienia terapię śmiechem i radością. Na końcu były dwa bisy, owacja na stojąco, długo rozdawane autografy, pozowanie do zdjęć i długie rozmowy z fanami. Artysta obiecał, że niebawem wróci do nas z całym kabaretem Rak. Trzymamy za słowo! Krzysztof Respondek w Sali Widowiskowej Biblioteki w Dopiewie Wstęp na spektakl był bezpłatny, jak większość imprez organizowana przez Gminną Bibliotekę w Dopiewie. red bez ubezpieczenia bez zabezpieczeń bez zgody współmałżonka bez zaświadczeń o dochodach dla posiadaczy ROR w naszym Banku, od co najmniej 6 miesięcy Nickel SZYBKA DECYZJA! oferta ważna do r. RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 20,66% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu zł na 36 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym 18,9% w stosunku rocznym. Wysokość raty miesięcznej wynosi 366,00 zł (kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 3 177,91 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi ,91 zł. Strona 5

6 Puls Gminy Marzec 2013 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Z Ż YCIA GMINY I MIESZKAŃ CÓW Kalendarium marzec 10 marca, Rowerem i pieszo przez Gminę Dopiewo, szczegóły na 11 marca godz , spektakl teatralny dla dzieci Wyspa Pacynek, CK Dąb Dąbrówka, ul. Malinowa marca godz , specjalne spotkanie radnych i mieszkańców z przedstawicielami Związku Selekt w sprawie zmian w systemie zagospodarowania odpadami, sali konferencyjna GOSiR Dopiewo 14 marca godz , spotkanie autorskie Agnieszki Frączak, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna marca godz Family Fitness Day/ sportowa sobota, Hala GOSiR Dopiewo 16 marca godz , koncert Wokół Chopina w Dąbrówce, wystąpi Kwartet Smyczkowy Anova oraz Przemysław Witek na fortepianie, wstęp wolny, Kaplica w Dąbrówce 18 marca, bezpłatne porady prawne zapisy w Bibliotece, ul. Konarzewska 12, Dopiewo 18 marca godz , Randka w ciemno wyjazd Klubu Seniora Promyk do teatru w Poznaniu 19 marca godz Kawa pod palmami, warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych, Strażnica OSP w Zakrzewie 20 marca godz. 9.00, XIII Gminny Konkurs Recytatorski Idzie Wiosna, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna marca godz Konkurs na najpiękniejszą marzannę - Biblioteka wraz z Przedszkolem Publicznym w Skórzewie organizuje pożegnanie zimy, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna marca, Jarmark Wielkanocny, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- -Spożywczego w Szreniawie 27 marca godz , szkolenie Dopłaty bezpośrednie na 2013r. Rachunkowość rolna w systemie Polski FADN w kontekście wprowadzenia dochodowego w rolnictwie. BHP w gospodarstwie rolnym sala konferencyjna GOSiR, Dopiewo Kupuj lokalnie - wspieraj swojego sąsiada Oczywista oczywistość, można by zacytować klasyka. Kupowanie lokalnie wyprodukowanych produktów i korzystanie z usług oferowanych po sąsiedzku oszczędza pieniądze, napędza krajową gospodarkę, ale przede wszystkim wzmacnia lokalne społeczności. Kupujmy lokalnie, bo za chwilę pozostaną nam tylko hipermarkety. Agnieszka Wilczyńska Pomysł na napisanie tego artykułu wpadł mi do głowy podczas czytania lokalnego forum internetowego, gdzie mieszkańcy okolicznych wsi tworzą listę działalności, które by im się w okolicy przydały. Padają różne propozycje, jedne bardziej, inne mniej realne do realizacji. Część z nich pozostaje w sferze marzeń sennych. Inne stają się ciałem. Otwierają się punkty usługowe, sklepy, lokalne gastronomiczne, po czym się zamykają. Przyczyn na pewno jest wiele. Nie chcę tu brylować znajomością ekonomii i socjologii, bo nie jest to miejsce na publikowanie elaboratów naukowych. Upraszczając temat można wszystko ująć lapidarnie prawa rynku. Bo przecież sam genialny pomysł na biznes nie wystarczy! Należy go rozreklamować, żeby wszyscy o nim wiedzieli. Ustalić atrakcyjne ceny, aby klienci chcieli kupować oraz przyzwyczaić klienta do regularnego kupowania w tym miejscu. Proste, ale często niewykonalne. U podstaw otwierania nowego biznesu leży zawsze poczucie, że taki właśnie punkt usługowy jest mieszkańcom potrzebny i będą z niego korzystać. Mieszkańcy jednak mają inne wydeptane ścieżki. Potrzeba czasu, aby się przyzwyczaili do danego miejsca czy sklepu. A i tak czasem po pracy, po załatwieniu wszystkich spraw, odebraniu ze szkół dzieci itd. wracają do domów już na tyle zmęczeni, że nie myślą głowy do rozważania, w jaki sposób wesprzeć sąsiada, który prowadzi warzywniak za rogiem. Ja upatruję przyczyn takiego stanu także w strukturze społecznej naszych wsi. W ciągu dziesięciu lat nasza gmina podwoiła ilość swoich mieszkańców. Większość nowych mieszkańców nie pochodzi nawet z okolic Poznania. Osiedlili się tu, bo to piękne miejsce do życia, niedaleko do pracy, dobrze skomunikowane, ale nie czują się jeszcze miejscowymi. Znajomy socjolog mówi, że aby zapuścić korzenie potrzeba 20 lat. Niektórzy nie mają tyle czasu, aby dokładać do interesu i czekać na klienta. Niech tylko sobie przypomnę Klubokawiarnię Górny Pokład w CH Aurora w Dąbrówce. Wszyscy byli zachwyceni, że wreszcie w okolicy jest miejsce, aby wyjść z domu, usiąść w ładnych dekoracjach, obejrzeć mecz czy napić się kawy. I co? Najpierw były narzekania na wygórowaną cenę piwa. Potem lokal skrócił godziny swojej pracy, a w końcu, po cichu się zamknął. Przykładów biznesów, które w okolicy nie wypaliły można by mnożyć. To może się udać Są na szczęście takie firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i trudne czasy mają za sobą. Posłużę się przykładem Piekarni Rawa, która prowadzi swoją działalność w Dopiewie od Od 1995r. pracowałem w piekarniach w Mosinie, ale postanowiłem zacząć własną działalność - opowiada pan Robert Olejniczak - właściciel Piekarni Rawa. Sprzedałem dom i przeprowadziłem się do Dopiewa, skąd pochodzi moja żona. Wynajęliśmy budynek po starej rozlewni i masarni, odremontowaliśmy go i zaczęliśmy produkcję. Na początku zatrudnialiśmy tylko dwóch piekarzy (pracują z nami do dziś). Mieliśmy kłopot z dograniem odpowiedniej ekipy. Były bardzo duże zmiany w obsadzie, rotacja pracowników była ogromna. Powoli rozszerzaliśmy asortyment i produkcję. Po 6 miesiącach powiększyliśmy produkcję o podstawowe wyroby cukiernicze, takie jak drożdżówki itp. Pierwszy patronacki sklep otworzyliśmy w 2008r. w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. Obecnie zatrudniamy około 70 osób. Większość pracowników mieszka w Dopiewie i okolicy. Nasz asortyment to około 250 pozycji. Aktualnie prowadzimy próby nad bułkami, których smak i wygląd pamiętają niektórzy z lat swojego dzieciństwa. Jest to trudny proces z uwagi na mąkę innej jakości (pomimo zatrudnionych piekarzy którzy taką bułkę kiedyś wypiekali, pomimo tego samego procesu produkcji). Potrzeba czasu, żeby prawdziwy smak tej bułki odtworzyć. Do końca roku zostanie wybudowana nasza nowa siedziba na obrzeżach Konarzewa. Nowe miejsce da nam większe możliwości, powiększanie asortymentu oraz ciągłe poprawianie jakości. Co mogę poradzić początkującym przedsiębiorcom? Trzeba mieć umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Szybkość reagowania w sprawach bieżących. Konsekwencję w działaniu. Umiejętność komunikacji z współpracownikami i stworzenie dobrej atmosfery w pracy. Punktualność, słowność, uczciwość. Determinacja - ona sprawia, że chce się wciąż wprowadzać nowe i rozwijać się. Wspierajmy lokalne firmy W dobie kryzysu większość firm w naszej okolicy potrzebuje jednak większego wsparcia i zainteresowania niż tylko dobre słowo klienta, choć to też jest bardzo ważne. Lokalni przedsiębiorcy dwoją się i troją, aby utrzymać na lokalnym rynku. Od dwóch lat pracuję na Poznańskiej w Skórzewie propagując wśród okolicznych mieszkańców zwyczaj picia wina do posiłków i nie tylko. opowiada Pani Marta Kaszyńska ze sklepu z winami Dom Wina w Skórzewie - Początkowo Dom Wina był omijany szerokim łukiem - jak każda nowość nieco przerażał. Wkrótce jednak mieszkańcy zaczęli nas odwiedzać chociażby po to, by porozmawiać, zapytać o nowości i promocje. Zorientowali się, że rzeczywiście mogą u nas szukać pomocy w sprawach winiarskich i zaufali nam na tyle, by zacząć kupować. Pomysł sklepu winiarskiego w tym miejscu nie był nasz autorski. Zastąpiliśmy tu poprzednich właścicieli. Rozszerzenie oferty względem poprzedników, którzy mieli wyłącznie wina gruzińskie Marzec - miesiącem sterylizacji psów i kotów Wraz z Fundacją For Animals gabinety weterynaryjne w całej Polsce w marcu biorą udział w akcji sterylizacji psów i kotów w preferencyjnych cenach. W naszej gminie w akcji bierze udział gabinet weterynaryjny BAHATI w Skórzewie. Celem akcji jest popularyzacja tej humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych - w szczególności psów i kotów. Akcja ma za zadanie umożliwienie właścicielom psów i kotów zapisanie swojego pupila na zabieg w promocyjnej cenie; zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo; pokazanie globalnego spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich istniejącej nadpopulacji, bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania; zmaksymalizowanie liczby wykonanych zabiegów w placówkach weterynaryjnych, które przystąpiły do akcji. Pełna lista gabinetów biorących udział w akcji na stronie W marcu maksymalne ceny zabiegów wraz z opieką pooperacyjną (zdjęcie szwów, ewentualne podawanie antybiotyków), przy zabiegach bezproblemowych kształtować się będą następująco: kastracja suki: mała i średnia suka waga do 35kg zł, duża suka zł; kastracja kotki: zł; kastracja psa: mały i średni pies do 35 kg zł, duży pies zł; kastracja kocura: 60 zł (źródło: Dla porównania regularna cena sterylizacji wynosi: kotki (w zależności od gabinetu) około 170 zł; kocura około 100 zł; suki do 35 kg około 270 zł; psa do 35 kg około 190 zł. i mołdawskie spotkało się z aplauzem dotychczasowych klientów i przysporzyło nam wielu nowych. Poznaniacy również często nas odwiedzają, bo dojazd tu - czy autostradą czy ul. Bukowską to ok. 20 minut. Bywają też na naszych degustacjach i chętnie korzystają z dowozu wina na podany adres. To wygodny i szybki sposób zapełnienia piwniczki. Miejsce, w którym znajduje się sklep wymaga ode mnie dużej aktywności w promocji i sprzedaży. Organizuję degustacje, spotkania klubowe, kobiece, tematyczne. Łączę je z różnymi atrakcjami. Można u nas kupić oliwę, zamówić sery kozie. Mamy outlet winiarski, który cieszy się ogromną popularnością, bo dzięki niemu można spróbować doskonałych win w cenie o połowę niższej. Dla bardziej wyszukanych podniebień powstał Klub Domu Wina, który co miesiąc zaskakuje ciekawym zestawem wina. Wszyscy mnie pytają, co mnie tu trzyma, bo lokalizacja jest rzeczywiście dość nieszczęśliwa i szlabany na osiedlu odstraszają. Nie zastanawiam się nad odpowiedzią, bo jest oczywista: LUDZIE. Ludzie, którzy zaufali ofercie naszego sklepu i pomogli nam przetrwać ciężki początek. Mieszkańcy osiedla, którzy przywykli do tego, że wpadają do nas na zakupy w przysłowiowych kapciach. Wszyscy Ci, którzy zjeżdżają z Poznańskiej nie bacząc na korki i odwiedzają nas regularnie. To dla nich otwieraliśmy sklep i dzięki nim jesteśmy. Mam nadzieję graniczącą z pewnością, że także będziemy... Kupuj Lokalnie! W artykule powyżej posłużyłam się przykładami firm, które działają na terenie naszej gminy i z którymi współpracuję. Uważam, że należy się wzajemnie wspierać. REKLAMA 37/2013 Arcymalce Strona 6

7 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Marzec 2013 P OZNAJ RADNEGO Tadeusz Bartkowiak Mieszka od urodzenia w Dopiewie, 59 lat, prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, bezpartyjny, od 1995 roku sołtys Dopiewa, radny czwartej kadencji (okręg: Dopiewo, Podłoziny, Żarnowiec, Drwęsa, Fiałkowo, Zborowo, Więckowice, Pokrzywnica), w ostatnich wyborach do samorządu startował z Komitetu Wyborczego KWW Samorządna i Ekologiczna Gmina Puls Gminy: Dlaczego został Pan samorządowcem? Tadeusz Bartkowiak: Lubię prace społeczne. Lubię pracować z ludźmi. Już od młodzieńczych lat byłem aktywny - udzielałem się w Kółkach Rolniczych. Zasiadałem w Radach Nadzorczych między innymi w Spółdzielni Kółek Rolniczych. Lubię pracować na rzecz mieszkańców. Co uważa Pan za sukces w swojej pracy samorządowca? Poprawiły się chodniki, drogi, ulica Sportowa, Łąkowa, Powstańców, Tysiąclecia, Polna to wszystko nowe drogi, które powstały od kiedy jestem radnym. Oczywiście nie zrobiłem tego sam, to zasługa wszystkich radnych. Parkingi przy straży pożarnej, przy banku, przy starej poczcie one wszystkie także powstały w ostatnich latach z funduszu sołeckiego Dopiewa. Czego nie udało się zrealizować? Chciałoby się zawsze więcej, ale w związku z tym, że gmina prowadziła tak duże inwestycje, jak budowa Gimnazjum w Skórzewie czy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce nie wszystko się udało zrealizować. Wiadomo, że możliwości są ograniczone. Jakie są blaski bycia samorządowcem? Zaletą jest to, że występuję w podwójnej roli. Z jednej strony wskazuję inwestycje do realizacji, z drugiej mogę współdecydować czy będą zrealizowane. Sołtys jako taki nie ma takich możliwości. Jakie są cienie bycia samorządowcem? Presja społeczna. Mieszkańcy dużo wymagają, a są takie rzeczy, o które bardzo się staramy, a żadną siłą nie da się ich zrealizować. Chciałbym dla swojej miejscowości jak najwięcej, a możliwości są jakie są. Plany na przyszłość Moim marzeniem jest wybudowanie nowego gimnazjum w Dopiewie. Koło tematu chodzę od lat. Póki nie powstanie gimnazjum, nie będę szczędził sił i wysiłków na realizację tak ważnej inwestycji dla Dopiewa. Co jeszcze chciał by Pan przekazać przy tej okazji mieszkańcom gminy, wyborcom? Chciałbym poinformować wszystkich, że szykują nam koło domów linię wysokiego napięcia 400 kv. Będziemy zwoływać w tej sprawie zebranie i proszę, żeby jak najwięcej osób przyszło i zaprotestowało. To jest dla Dopiewa bardzo uciążliwe. Mamy już pod oknami autostradę, głośne pociągi, teraz jeszcze energetyka. Wszystko w jednym miejscu jest nie do przyjęcia. B IZNES Czy każdy może być milionerem? Sławomir Skorupski Według mnie każdy może być milionerem, stosując którąś z opisanych niżej metod, zdobywając cenną wiedzę od osób, które mają doświadczenie i potrafią doradzić. Pierwsza metoda to odkładanie co miesiąc od 10% do 15% naszego dochodu. Nawet jeśli jest to tylko 500 zł miesięcznie to przy 10% zysku rocznie po 30 latach mamy odłożone ponad milion zł gotówką. Na lokacie tyle nie zarobimy. Dlatego tutaj dobrymi instrumentami finansowymi są polisy inwestycyjne. W ramach takiej polisy możemy odkładać pieniądze inwestując w fundusze. Podatek Belki mamy odroczony do dnia wycofania pieniędzy z polisy, a mnogość funduszy pozwala nam inwestować i zarabiać niezależnie od koniunktury na rynku. Oczywiście aby osiągnąć zakładane rezultaty należy pilnować swoich środków i reagować na zmiany. Niestety, normalnym jest, że mało kto to czyni. Dlatego niezbędne jest korzystanie z mechanizmów stop-loss. Nie należy tu spekulować a skupić się na tym jakie są trendy i zarabiać. Co lepsze firmy wykorzystują takie rozwiązania, mogąc zaproponować swoim klientom pełną obsługę. I nie chodzi tu jedynie o sprzedaż produktu, ale o to, co idzie za tym rozwiązaniem doradztwo finansowe w zakresie gdzie, kiedy i jak zainwestować odkładane pieniądze. Bardzo dobrym instrumentem inwestowania pieniędzy jest również zakup fizyczny metali szlachetnych, złota i srebra. Inwestycja polskiej firmy Krajowe Centrum Złota mająca dużą płynność pieniądza z możliwością kupna i sprzedaży kruszców w kilka dni, jest jedną z najtańszych na polskim rynku. Bez podatku Belki, z możliwością trzymania sztabek w domu lub bezpiecznym, ubezpieczonym sejfie. Pierwsze wiosenne spotkania sołeckie za nami Radny Dopiewa Tadeusz Bartkowiak W lutym odbyły się dwa pierwsze spotkania sołeckie z cyklu 11 spotkań, jakie władze gminy co roku organizują we wsiach w całej gminie. 27 lutego Pani Wójt wraz z podległymi urzędnikami przyjechała do Dopiewa, gdzie czekało na nią ponad 140 mieszkańców. Po ponad godzinnym wystąpieniu Pani Wójt, mieszkańcy zadawali urzędnikom pytania. Większość z nich dotyczyła nierównych chodników, nieodśnieżanych dróg, kanalizacji, dziur w drogach, obiecanych inwestycjach z poprzednich lat czy niesprawiedliwie naliczanych opłat adiacenckich. Jednym z głównych tematów były oczywiście śmieci. Mieszkańcy mieli wiele wątpliwości, a urzędnicy dwoili się i troili, żeby je rozwiać. Spotkanie przebiegało w bardzo burzliwej atmosferze. Zakończyło się Artykuł sponsorowany W teorii tak ale praktyka jest inna. Większość ludzi nie wykorzystuje swojego potencjału i możliwości. Decydują się na wygodne rozwiązania i nie są konsekwentni w działaniu. Nie chce im się podejmować wyzwań, czasami nawet zaryzykować, a przede wszystkim uczyć się. Uczyć nie na swoich błędach czy błędach innych ale na sukcesach osób, którym się udało zdobyć niezależność finansową. także raptownie, gdy po jednej z niesatysfakcjonujących słuchaczy odpowiedzi urzędników, połowa zebranych po prostu wyszła z sali. 28 lutego odbyło się mniej Pierwsze z cyklu wiosennych spotkań sołeckich Pani Wójt z mieszkańcami- Dopiewo liczne spotkanie w Gołuskach, przybyło około 30 osób. Na spotkaniu były omawiane podobne tematy, jak śmieci, drogi, kanalizacja czy planowanej linii wysokiego napięcia 400 kv. red Regularne wpłaty pozwalają każdemu gromadzić kapitał. Dostęp do pieniędzy mamy za pomocą konta internetowego, które zapewnia nam kontrolę i bezpieczeństwo nad gromadzonymi środkami. Złoto i srebro to również ochrona przed inflacją. A jeśli ktoś ma już zgromadzony kapitał to pojawiają się inne możliwości inwestycji. Druga metoda to inwestycje w nieruchomości. I nie chodzi tylko o opcję kupić taniej, sprzedać drożej. W Polsce nadal jest mało nieruchomości w stosunku do zapotrzebowania. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem są inwestycje w nieruchomości pod wynajem. Mając nawet przeciętną pracę stać nas na kredyt hipoteczny. Kupując mieszkanie, które następnie wynajmiemy, zaczynamy zarabiać pierwsze pieniądze. Mieszkanie w dobrej lokalizacji, w odpowiednim standardzie, często będzie na rynku najmu warte więcej niż kwota raty kredytu hipotecznego, który mamy do spłaty. Oznacza to, że kredyt praktycznie sam się spłaca. Nawet jeśli raz na jakiś czas zmieniając najemcę dopłacimy do niego, to po 30 latach nieruchomość mamy spłaconą za nie swoje pieniądze. Mieszkanie kupione za zł, które nawet dokładając do niego w trakcie spłaty kredytu 10% da nam majątek w wysokości zł, które najemca włożył nam do kieszenie, warte bardzo atrakcyjną inwestycją. Mija 6 miesięcy i zysk jaki mamy z najmu, bank uzna za kolejne źródło naszego dochodu. W praktyce oznacza to zbilansowanie kredytu i odzyskanie zdolności kredytowej. Wówczas możemy kupić kolejne mieszkanie pod wynajem i po 6 miesiącach ponownie odzyskujemy zdolność kredytową. W ten sposób, kupując nawet tańsze mieszkania łatwo osiągnąć łącznie wartość miliona złotych. To nasze zabezpieczenie na przyszłość i emeryturę. Kredyty spłacane są przez najmujących, a my po 30 latach mamy dochód pasywny z nieruchomości lub wszystko sprzedajemy i żyjemy z odsetek. Trzecia metoda to korzystanie z inwestycji alternatywnych, które stają się coraz popularniejsze. Inwestycje w wino czy whisky kupowane w beczkach, zanim zostaną rozlane do butelek, a następnie sprzedane kiedy trafiają już do sieci sprzedaży detalicznej, dają stopę zwrotu na poziomie nawet 15%-20% rocznie. To również inwestycje w obligacje, czy grunty kupowane od zadłużonych rolników i wiele innych. Przy inwestycjach alternatywnych musimy już mieć większe środki, często minimum zł, ale co za tym idzie więcej zarabiamy, zgodnie ze starą zasadą: Pieniądz robi pieniądz. Więcej informacji o tego typu inwestycjach znaleźć można na stronie Reasumując, każdy kto planuje swoją przyszłość finansową, od razu stawia się w lepszej pozycji niż większość ludzi. Określenie celu na co zbieramy pieniądze i kiedy będziemy ich potrzebować pozwala nam zabezpieczyć się na przyszłe duże wydatki, jak studia dziecka, pieniądze na jego start, naszą emeryturę czy zmiana mieszkania na dom. Warto przy tym korzystać z usług profesjonalistów, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić czas, a dobrze wyedukowany i doświadczony doradca finansowy dostosuje produkty finansowe do sytuacji w jakiej znajduje się przeciętny Kowalski czy prezes rozwijającego się przedsiębiorstwa. Nie sposób w kilku zdaniach dokładnie opisać każdą z metod, dlatego jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej to zapraszam do kontaktu. To o czym warto pamiętać, to fakt, że niezależnie od posiadanych dzisiaj pieniędzy w każdej chwili możemy podjąć decyzję, że chcemy mieć więcej. Metody są różne i jak widać nie trzeba mieć ani wielkich pieniędzy ani wielkiego majątku, aby samemu go zbudować. Jednak na najważniejsze pytanie trzeba odpowiedzieć sobie już teraz. Czy chcesz coś zmienić? Każdy może być milionerem. Ale nie każdy wie jak do tego dojść. Dlatego zadzwoń już teraz i porozmawiajmy. Sławomir Skorupski, Dyrektor Zarządzający Kancelarii Doradztwa Finansowego Financial Future Sp. z o.o. telefon: Nie pobieramy prowizji, bowiem zależy nam na Twojej rekomendacji swoim znajomym. Strona 7

8 REKLAMA 37/2013 FRAGMENT ULOTKI DYSTRYBUOWANEJ PRZEZ SOŁTYSÓW WRAZ Z PODATKAMI HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I PROBLEMOWYCH REKLAMA 11/2012 Bama (4) 2013 REKLAMA 34/2013 Stycz Luty Marzec K Maj Czerwiec X rowa rówka Dopiewiec Dopiewo Drw kowo Glinki Joanka Konarzewo L ówki P P oziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin kowice Zakrzewo rowo arnowiec Nickel Czyli: baterii i akumulatorów ołowiowych, niklowo-kadmo wych, i innych, zużytych olei silnikowych, przekładniowych olejowych, zaolejonych szmat i ścierek, płynów zapobie gających zamarzaniu, zawierających niebezpieczne sub stancje, butelek i beczek po olejach, opakowań po farbach oraz środkach ochrony roślin, szkła okiennego bez ram, nie zbrojonego oraz szyb samochodowych, świetlówek. D browa: krzy owanie ul. Szkolnej i Pia kowej w go z , krzy owanie ul.wiej kiej i Le nej w go z , ul.rolna (na wy oko ci klepu) w go z D brówka: ul. Parkowa (w miej cu, zie znaj owa i ko z urowy na utelki typu PET) w go z Dopiewiec: krzy owanie ul.le nej i Kwia- towej, (naprzeciwko oi a portowego) w go z Dopiewo: ul.le na (oko o 100 m o worca kolejowego, pomi zy ul.pow ta ców Wlkp. i ul.ty i clecia) wg o z , krzy owanie ul.stawnej i K. A. Maj- cherka wg o z , ul. Bukow ka (przy wje zie na oi ko) w go z Drw sa: ul.akacjowa (na krzy owaniu z ul.przyle ie i Le zczynow ) w go z Fia kowo: ul.wi cko a w go z (w ie ztwie loków). Go uski: ul.szkolna (przy przy tanku auto u owym) w go z Konarzewo: ul. Szkolna (na wy oko ci nr 37) w go z , na o ie u 25-lecia w go z , ul.ko cielna przy Spó zielni Mie zkaniowej w go z Lisówki: u z iegu ul.jeziornej i Trzcieli kiej w go z Pal dzie: przy rampie kolejowej, przy ta licy Zakaz wyrzucania mieci w go z Pod oziny: w centrum miej cowo ci w g o z Skórzewo: przy klepie Kontra w go z , ul.batoro a za ko cio em w go z , ul.bratnia przy klepie Chata Pol ka w g o z Trzcielin: w okolicach przy tanku auto u owego w go z ckowice: ul.groma zka (na wy oko ci po e ji nr 18) w go z Zakrzewo: ul.d uga 27 (przy mu o ty a) w go z , ul.d uga (przy klepie o k azy SKR) w go z , krzy owanie ul.d ugiej i Ga- jowej w go z Zborowo: w okolicach przy- tanku auto u owego w go z AUTOPROMOCJA Dołącz do Pulsu Gminy ulotkę Twojej firmy Bama (4) REKLAMA 38/2013 Nickel 5000 ulotek może trafić do skrzynek pocztowych w całej gminie Dopiewo tel REKLAMA 20/2012 Nickel REKLAMA 18/2012 REKLAMA 22/2012 REKLAMA 23/2012 REKLAMA 24/2012 REKLAMA 25/2012 Silva BiuroPodr Apteka SalaZabaw Cukiernia

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 RAPORTY MIESIĘCZNE w 2011 r.: SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 Kontrole bezpieczeństwa przy szkołach oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO. 12 grudnia 2012 r.

OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO. 12 grudnia 2012 r. OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO 12 grudnia 2012 r. Diagnoza problemów związanych z oświatą w Gminie Dopiewo Położenie Gminy Dopiewo Źródło:podgik.poznan.pl/iGeoMap/Data/Poznan/ Położenie Gminy Dopiewo Warunki

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ zał. nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr do SIWZ zał. nr 1 do projektu umowy Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia.....2 Gmina Dopiewo - pozostałe obiekty 0.04.203r. do 3.2.203r. 0.0.204r. do 3.2.204r. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 Gmina

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Mariusz Nazwisko: Ostrowski Wiek: 59 Miejsce zamieszkania: Dąbrowa Dane Kontaktowe: E-mail: mariusz.ostrowski9@gmail.com Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Zameldowani na stałe i czasowo w gminie Dopiewo

Zameldowani na stałe i czasowo w gminie Dopiewo Plan prezentacji 1. Średnioroczny wzrost liczby mieszkańców w latach 2015-2021 2. Czy liczba dzieci w systemie oświaty będzie rosła tak dynamicznie jak liczba mieszkańców? 3. Pojemność szkół tryb jednozmianowy

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pamiętaj! LINK4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. W naszej ofercie znajdziesz również: Ubezpieczenie majątkowe

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dopiewo: Nr sprawy: ROA.271. 27.2012 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2012/2013. Numer ogłoszenia: 299620-2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): MARCIN DOMINIK Nazwisko: MALCHROWICZ Wiek: 40 Miejsce zamieszkania: PALĘDZIE Dane Kontaktowe: E-mail: JOJO@TEJ.PL Nr telefonu: 534489777

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Urodziny Fiata 500

Regulamin promocji Urodziny Fiata 500 Regulamin promocji Urodziny Fiata 500 W związku z planowaną przez FCA Poland S.A. sprzedażą samochodów marki Fiat w ramach promocji Urodziny Fiata 500 (zwaną dalej Promocją ) wprowadza się następujący

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH

PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH PROGRAM RATALNEGO NABYWANIA NIEZABUDOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH Agrofortis jest programem ratalnego zakupu gruntów o wysokim potencjale inwestycyjnym. Procedura zakupu jest niezwykle prosta. Wpłacasz 30% wartości

Bardziej szczegółowo

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia, które pomogą ci wykonywać ćwiczenia konieczne do poprawy twojej sprawności

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY 350 sprzedanych działek 900 000 m2 gruntów 50 000 000 zł kapitału w gruntach FIRMA KOORDYNUJE DZIAŁANIA 60 EKSPERTÓW Z 30 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W CO INWESTOWAĆ?

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 UWAGA RODZICE!!!! TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zarząd Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy ogłasza rekrutację dzieci do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW SZANOWNI RODZICE

INFORMATOR DLA RODZICÓW SZANOWNI RODZICE INFORMATOR DLA RODZICÓW SZANOWNI RODZICE od dnia 16 marca 2015r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych w gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacji dokonuje

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 10 km 11 listopada 2014r. godz. 13.00 I. CEL 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 15. rocznica utworzenia Kępińskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszeniowa dziecka do Klubu Dziecięcego ul. 1 Maja 18a, Piotrków Tryb.

Karta zgłoszeniowa dziecka do Klubu Dziecięcego ul. 1 Maja 18a, Piotrków Tryb. Szkoły dla Dorosłych ARKAN Piotrków Tryb. dnia Ul. 1 Maja 18a 97-300 Piotrków Tryb Karta zgłoszeniowa dziecka do Klubu Dziecięcego ul. 1 Maja 18a, 97-300 Piotrków Tryb. Proszę o przyjęcie mojego dziecka

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, - zasady i warunki przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnich,

Szanowni Państwo, - zasady i warunki przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnich, Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym roku dla edukacji przedszkolnej, nabór do przedszkoli będzie odbywać się w oparciu o jednolite zasady i kryteria we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez gminę

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Mikołajkowe niespodzianki Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : " Dowody na istnienie Świętego Mikołaja ". II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach w Białymstoku I. Informacje ogólne 1. Centrum Edukacji Młynowa ( CEM) jest placówką realizującą kursy wyrównawcze ( korepetycje) dla 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KAŹMIERZU Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 1/2016 z dnia 3.02.2016r. Od roku 2016 zgodnie z Regulaminem rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA Z DZIAŁAŃ NA TERENIE PLACÓWKI PRZEDSZKOLE NR 30 W GDYNI ul. ZIELONA 53

PREZENTACJA Z DZIAŁAŃ NA TERENIE PLACÓWKI PRZEDSZKOLE NR 30 W GDYNI ul. ZIELONA 53 PREZENTACJA Z DZIAŁAŃ NA TERENIE PLACÓWKI PRZEDSZKOLE NR 30 W GDYNI ul. ZIELONA 53 ŚWIADOMY KONSUMENT KOORDYNATOR PROGRAMU NA TERENIE PLACÓWKI Grażyna Falkiewicz Grupa POMARAŃCZOWA (25 DZIECI) EKOWYWIADÓWKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec.

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec. A o Opis: PUP poszukuje inspiracji na nowe, bardziej skuteczne podejście do rozwiązania problemu trwałego bezrobocia wśród samotnych matek. Pytanie: Jakie są alternatywne metody aktywizacji zawodowej samotnych

Bardziej szczegółowo