FIZJOTERAPIA W CHOROBACH NACZYNIOWYCH CENTRALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZJOTERAPIA W CHOROBACH NACZYNIOWYCH CENTRALNEGO"

Transkrypt

1 FIZJOTERAPIA W CHOROBACH NACZYNIOWYCH CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO Paweł Kalinowski, Sylwia Laskowska, Mateusz Pelc Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udary mózgu i ich następstwa stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny. Pomimo dużego postępu nauk medycznych, wzrostu wiedzy na temat ich epidemiologii i patofizjologii oraz podejmowania prób optymalizacji leczenia, pozostają one jedną z przyczyn zgonów i niepełnosprawności w krajach wysoko rozwiniętych. Naczyniowe choroby układu nerwowego występują głównie u ludzi w podeszłym wieku, ale stale wzrasta częstość zachorowań wśród osób młodych i w średnim wieku. Symptomatologia udarów zależy od niewydolności krążenia mózgowego w obrębie określonego systemu naczyniowego i w następstwie tego uszkodzenia określonych struktur mózgu. W obrazie klinicznym występują zaburzenia ruchowe, czuciowe, wegetatywne oraz wyższych czynności nerwowych. Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i wymaga szybkiej i dobrze zorganizowanej interwencji medycznej. Stało się to podstawą szpitalnych oddziałów udarowych, których zadaniem jest zapewnienie pacjentom diagnostyki, leczenia i wczesnej rehabilitacji. Istnieją dowody, że dobrze zorganizowane, wielospecjalistyczne programy usprawniania zmniejszają umieralność z powodu udaru, konieczność przebywania w domach opieki zwiększają stopień samodzielności chorych. Powyższy artykuł prezentuje wyniki postępu rehabilitacji pacjentów z Uszkodzeniem Naczyniowym Mózgu, leczonych w Oddziale Rehabilitacji w S.P Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu. Uzyskany postęp w zakresie rehabilitacji był podobny zarówno w grupie osób w przedziale wiekowym 30 do 41 lat jak i w grupie osób starszych 60 do 77 lat. Należy bez względu na wiek podejmować próby wczesnej rehabilitacji w oddziałach stacjonarnych. ISSN , Nr 1 (1) 2009, s

2 1. Anatomia i Fizjologia Układ nerwowy sprawuje kontrolę nad czynnościami wykonywanymi świadomie, a także nad niezależnymi od naszej woli. Mózg wymaga nieustannego dopływu utlenowanej krwi. Zakłócenia dostarczania oksyhemoglobiny stanowią najpowszechniejszą przyczynę jego niewłaściwego funkcjonowania. [1] 1.1. Budowa Centralnego Układu Nerwowego Ośrodkowy układ nerwowy zbudowany jest z mózgowia, leżącego w jamie czaszki i rdzenia kręgowego znajdującego się w kanale kręgowym kręgosłupa. Objęty jest trzema oponami łącznotkankowymi, które oddzielają mózgowie i rdzeń od ścian jam czaszki i kanału kręgowego. [2] 1.2. Patofizjologia krążenia mózgowego Kiedy dopływ krwi do mózgu zostanie w całkowity sposób odcięty, skutkiem tego jest utrata przytomności po 12 s. Czynność bioelektryczna zanika po s takiego stanu, a nieodwracalne zmiany martwicze występują w komórkach mózgu po 3-4 min. Do śmierci natomiast dochodzi po 9 min. Upośledzenie krążenia mózgowego może nastąpić w przypadku takich zmian jak: miażdżyca, zatorowość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności serca i choroby krwi, procesy uciskowe, urazy mózgu. W przypadku niedokrwienia mózgu zachodzących pod wpływem ww. zmian patologicznych, skuteczność krążenia zastępczego jest uwarunkowana od szerokości obocznych zespoleń, stanu anatomicznego i czynnościowego naczyń, miejscowego ciśnienia krwi, ogólnych warunków krążenia i szybkości, z jaką światło naczynia ulega zamknięciu w polu uszkodzenia. [3] 2. Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego Do chorób naczyniowych rdzenia kręgowego możemy zaliczyć: zawał rdzenia kręgowego, choroby naczyń tętniczych i żylnych oraz krwotok do rdzenia. Najczęstszą chorobą naczyniową móżdżku i mózgu jest zawał, rzadziej krwotok. Przez ogólne pojęcie chorób naczyniowych mózgowych rozumie się uszkodzenia w obrębie śródbłonka i/lub warstwy mięśniowej. Uszkodzenia te są niemal zawsze wywołane miażdżycą i/lub nadciśnieniem. [4] 2.1. Udar mózgu Światowa Organizacja Zdrowia (definicja WHO) udar mózgu zdefiniowała jako zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godz. lub prowadzą wcześniej do śmierci i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa. [5] 20

3 Epidemiologia W Polsce według raportu zespołu ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu (NPPiLUM) z 1999 roku rejestruje się nowych udarów rocznie. Zapadalność w Polsce jest przy tym podobna jak w innych krajach europejskich, tzn. wynosi około 177 przypadków na mężczyzn i 125 na kobiet. Znacznie gorzej przedstawia się umieralność z powodu udaru, wynosząca 106 na dla mężczyzn i 79 na dla kobiet, co należy do najwyższych wskaźników w Europie. [6] Przyczyny Osoba dotknięta udarem odpowiednio i szybko rehabilitowana ma szansę na odzyskanie przynajmniej części utraconych zdolności ruchowych. Wśród najczęstszych przyczyn udaru należy wymienić: zawał mózgu, wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca, krwotok mózgowy, wadę rozwojową naczyń krwionośnych mózgu, guzy mózgu, urazy oraz inne różnorodne stany. Niektóre z nich to: zapalenie bądź urazy tętnic mózgowych, tętniaki lub malformacje tętniczo-żylne, migrena, choroby krwi typu policytemia, trombocytoza, niektóre leki (środki antykoncepcyjne, amfetamina) oraz przedawkowanie leków przeciwzakrzepowych. [7] Wszystkie zawały mózgu wynikają właściwie z dwóch procesów patologicznych: zakrzepicy i zatoru. Zakrzepica jest to blokada tętnicy mózgowej, wywołana stałym skrzepem krwi bądź skrzepliną tworzącą się w układzie naczyń krwionośnych. Zator z kolei jest to blokada wywołana oderwanym fragmentem skrzepliny (bądź innej substancji), powstałym w określonym miejscu i transportowanym przez krwioobieg do mózgu. [8] Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka udaru mózgu dzieli się na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Modyfikowalne to przede wszystkim: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe hipercholesterolemia, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, palenie papierosów. Wśród możliwych innych modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu wymienia się również: aktywność fizyczną, nadużywanie alkoholu, otyłość, nawyki dietetyczne. Natomiast niemodyfikalne to: wiek, płeć męska, rasa czarna oraz populacja latynoamerykańska, pozytywny wywiad rodzinny, status socjoekonomiczny, czynniki genetyczne, np. mutacje genów dla czynników krzepnięcia, białek uczestniczących w metabolizmie lipidów lub homocysteiny, recesywny allel d genu kodującego enzym konwertujący. [9] Podział Udary mózgu dzieli się na krwotoczne oraz niedokrwienne (ischemiczne), których istotę stanowi zawał mózgu (rozmiękanie). [8] Udar krwotoczny można z kolei podzielić na podstawie lokalizacji i pochodzenia wynaczynionej krwi na: podpajęczynówkowy, jeśli krwawienie rozpoczyna się w przestrzeni podpajęczynówkowej otaczającej mózg, 21

4 śródmózgowy, jeśli krwawienie jest umiejscowione w miąższu mózgu. [5] W udarach niedokrwiennych natomiast wyróżnia się udary pochodzenia zakrzepowego i zatorowego. Jako osobna grupa traktowane są przemijające incydenty bądź ataki niedokrwienne. [5] W 80% podłożem udaru mózgu jest niedokrwienie, w 10% krwotok mózgowy, w 6% krwotok podpajęczynówkowy, a inne przyczyny udaru stanowią ok. 4%. [4] Objawy Najczęstszymi objawami udaru mózgu jest nagłe wystąpienie: niedowładu lub porażenia mięśni twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała, "znieczulenia" twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała, zaburzeń mowy, z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w wypowiadaniu się, zaburzeń widzenia w jednym lub obu oczach, zaburzeń chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy, silnego bólu głowy bez znanej przyczyny. Objawy udaru mózgu zależą od umiejscowienia uszkodzenia w mózgu oraz od jego rozległości. Dlatego u poszczególnych osób objawy mogą się różnić. Udar mózgu często jest niebolesny. [10] Podstawowe metody leczenia udaru mózgu Do podstawowych metod leczenia udarów mózgu zaliczamy: leczenie farmakologiczne leczenie chirurgiczne rehabilitacja 2.2. Rehabilitacja i jej znaczenie W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą: lekarz neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, neuropsycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny, technik zaopatrzenia ortopedycznego, pedagog, masażysta, pielęgniarka. [4] 22

5 Rehabilitację dzielimy na etapy: pozycje ułożeniowe, ćwiczenia bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia czynne, ćwiczenia oporowe, pionizacja, reedukacja chodu, nauka czynności dnia codziennego, rehabilitacja ręki. Zasady polskiej szkoły rehabilitacji, które warto uwzględnić podczas usprawniania: wczesność - podjęcie działań od momentu zachorowania, w jej ostrej fazie, nawet w trakcie prowadzonej diagnostyki. Skraca to czas pobytu w ośrodku specjalistycznym; kompleksowość - proces złożony, w którym uczestniczą pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, specjaliści zaopatrzenia ortopedycznego, prawnicy, politycy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej. powszechność - dostępność działań rehabilitacyjnych dla wszystkich potrzebujących: niepełnosprawnych trwale i czasowo, zagrożonych niepełnosprawnością. Prowadzenie działań we wszystkich dyscyplinach medycznych. ciągłość - przedłużenie rehabilitacji z okresu hospitalizacji na okres ambulatoryjny, środowiskowy. [4] Rysunek 1 Podstawowe ułożenia chorego po udarze mózgowym: a b c d a. - ułożenie na plecach: kończyna górna w odwiedzeniu i nadgarstek w hiperekstenzji, kończyna dolna wyprostowana, stopy podparte, b. - ułożenie na zdrowym boku, c. - ułożenie na chorym boku, d. - ułożenie na brzuchu. Źródło: 23

6 Fizjoterapia a rodzaj udaru Rehabilitacja w udarze niedokrwiennym opiera się początkowo na prawidłowym ułożeniu chorego w łóżku, szczególnie we wczesnym okresie usprawniania, co zapobiega wystąpieniu przykurczów w stawach porażonych kończyn. Uruchamianie pacjenta wprowadza się tak szybko jak jest to możliwe, stopniowo zwiększa się przy tym obciążenie układu krążenia. Zwykle już w piątym dniu od przebytego udaru rozpoczyna się sadzanie chorego w łóżku. Następnego dnia podejmuje się zazwyczaj próbę sadzania z nogami opuszczonym poza łóżko. W kolejnych dniach rozpoczyna się na ogół pionizację bierną celem przygotowania chorego do pionizacji czynnej i nauki chodzenia. Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym i niedokrwiennym praktycznie niewiele się ze sobą różni. Jednak w udarach krwotocznych należy zachować większą ostrożność w postępowaniu, ponieważ stabilizacja kliniczna u tych pacjentów następuje później. Okres wczesnej rehabilitacji u tych chorych trwa dłużej 6-8 tygodni a u chorych z udarami niedokrwiennymi 4-6 tyg. Również uruchamianie chorych po udarze krwotocznym następuje później. Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym i niedokrwiennym praktycznie niewiele się ze sobą różni. Jednak w udarach krwotocznych należy zachować większą ostrożność w postępowaniu, ponieważ stabilizacja kliniczna u tych pacjentów następuje później. Okres wczesnej rehabilitacji u tych chorych trwa dłużej 6-8 tygodni a u chorych z udarami niedokrwiennymi 4-6 tyg. Również uruchamianie chorych po udarze krwotocznym następuje później. [13] OKRES OSTRY Pacjenta nieprzytomnego układamy płasko na boku lub brzuchu, dzięki czemu zapobiega się zaleganiu wydzieliny, zapadaniu się języka oraz zachłyśnięciom. W stanie śpiączki bez zaburzeń oddychania dodatkowo można ułożyć pacjenta na plecach. Pozycje ułożeniowe należy zmieniać co 2-3 godziny, ma to na celu zapobieganie odleżynom. [14] Łóżko powinno być ustawione w taki sposób by dostęp do niedowładnych kończyn był swobodny, chociażby ze względu na wymóg częstych ćwiczeń biernych w zakresie niedowładnych kończyn. Dla celów pielęgnacyjnych najlepiej jest gdy łóżko jest płaskie, równe, wyposażone w materac przeciwodleżynowy. [4] Nie zaleca się zakładania kroplówek do porażonych kończyn. Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu porażonych mięśni przed nadmiernym ich rozciągnięciem. Wykorzystuje się woreczki z piaskiem, poduszki czy podwieszki. W okresie ostrym kończynę górną należy ułożyć w odwiedzeniu (65-90 stopni) z supinacją (odwróceniem) przedramienia. By nie doprowadzić do wytworzenia przykurczu zgięciowego nadgarstka i palców układamy nadgarstek w niewielkim zgięciu grzbietowym a kciuk w opozycji do wyprostowanych, pozostałych palców. Przydatne są szyny, łuski w celu okresowego unieruchomienia nadgarstka oraz palców (w nocy). W dłoni często umieszczamy gumowy balonik lub piłkę tenisową w celu fizjologicznego ustawienia ręki. Dla kończyny dolnej najbardziej odpowiednie jest ułożenie wyprostne z lekkim zgięciem w stawie kolanowym (około 5 stopni), stopę podpieramy pod kątem prostym i zabezpieczamy przed uciskiem kołdry. Omówione pozycje należy często zmieniać. Fizjoterapeuta, który dokonuje zmiany pozycji chorego nie powinien pociągać za porażone kończyny a starać się przy tej czynności wykonać ćwiczenia bierne 24

7 kończyn w zakresie fizjologicznym danego stawu. Początkowo ruch bierny wykonuje się w pozycji leżącej, poczynając od zdrowej kończyny kończąc na niedowładnej. Niezależnie od tego ćwiczy się każdy staw w pełnym dla niego zakresie fizjologicznym, powoli i równomiernie, powtarzając ruch nawet kilkadziesiąt razy. Jeśli podczas ćwiczeń biernych pacjent skarży się na ból ich zakres należy nieco zmniejszyć. Kiedy chory zdoła utrzymać zakres ruchów w poszczególnych stawach, przechodzi się wówczas do ruchów całkowitych, wieloosiowych i wielopłaszczyznowych. Następnie należy włączyć ćwiczenia wspomagane oraz czynnie sterowane przez chorego, za pomocą zdrowych kończyn. Ćwiczenia oddechowe są obligatoryjne szczególnie u pacjentów z głębokimi zaburzeniami świadomości, przy uszkodzeniach pnia mózgu, a więc wszędzie tam gdzie mózgowa regulacja oddechu została zaburzona. Ćwiczenia polegają głównie na: wspomaganiu wydechu stosując ucisk brzucha i klatki piersiowej, unoszeniu z odwiedzeniem kończyn górnych w czasie wdechu i opuszczenie z przywiedzeniem ich w czasie wydechu (można tu zastosować ucisk klatki piersiowej) oraz na oklepywaniu klaki piersiowej w celu odkrztuszania zalegającej wydzieliny. Zadaniem opieki urologicznej jest zapewnienie warunków prawidłowego odpływu moczu oraz nie dopuszczenie do wytworzenia zmian zapalnych w drogach moczowych. Najczęstszym problemem dla pacjentów po udarze jest nietrzymanie moczu bądź zatrzymanie odpływu. Rozwiązanie tych problemów polega na jednorazowym cewnikowaniu (kilka razy na dobę) lub założenie cewnika na stałe. Zaburzenia zwieraczy mają charakter przejściowy i zazwyczaj szybko ustępują. [12] Jednocześnie z wymienionymi czynnościami, powinna być prowadzona terapia mowy i zaburzeń psychicznych oraz terapia zajęciowa z elementami obsługi. [4] OKRES ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ POPRAWY Czas uruchomienia, pionizacji czy wprowadzania kolejnych elementów ćwiczeń jest indywidualizowany i zależy także od głównej przyczyny udaru. Dlatego ważne jest dokładne rozpoznanie kliniczne, które bez odpowiedniej diagnostyki nie zawsze jest łatwo sprecyzować. W przypadkach, gdy nie znamy rodzaju udaru nie należy wprowadzać intensywnego leczenia usprawniającego przed upływem 3-6 tygodni. W okresie poprawy rozpoczynamy z należną ostrożnością pionizację pacjenta. Zdarza się bowiem, że krwioobieg pacjenta nie jest jeszcze odpowiednio przygotowany do zmiany pozycji na stojącą. W celu bezpiecznej pionizacji najlepiej rozpocząć ją od przystosowania pacjenta do pozycji siedzącej, początkowo w łóżku z podparciem pleców, a później ze spuszczonymi kończynami dolnymi, następnie dopiero fotelu bądź w wózku inwalidzkim. Ćwiczenia należy powtarzać kilka razy dziennie, stopniowo wydłużając czas poszczególnych pozycji. Z pozycji siedzącej, podejmujemy próbę nauki wstawania i chodzenia. Stanie najbezpieczniej jest wykonać przy drabinkach. Chory siedzący na wózku czy krześle, blisko drabinek powinien zdrową kończyną górną chwycić drabinkę i przyjąć pozycję spionizowaną na zdrowej kończynie dolnej. Fizjoterapeuta w tym czasie pomaga w utrzymaniu równowagi i bacznie obserwuje pacjenta. Niedowładna kończyna dolna powinna spełniać funkcję pomocniczą przy staniu. Stanowi ona podporę, pod warunkiem dobrej stabilizacji stawu kolanowego. Podczas stania zalecamy choremu wykonywanie różnorodnych ćwiczeń np. wyrzucanie do przodu kończyny zdrowej a podciąganie chorej. Jeśli pacjent nie jest w stanie sam wykonać danego ćwiczenia wówczas niezbędna staje się pomoc fizjoterapeuty. 25

8 Ćwiczenia stwarzają szansę na szybkie odzyskanie sprawności niedowładnych kończyn, szczególnie kończyny dolnej. Daje to możliwość podjęcia działań następnego etapu usprawniania, jakim jest nauka chodu. W zależności od możliwości chorego do nauki chodu mogą być przydatne: czwórnóg, trójnóg, laski łokciowe, pomoc czynna, następnie bierna. Kiedy pacjent potrafi sam bądź z niewielką pomocą poruszać się można na tym etapie wprowadzić naukę chodzenia po schodach i po nierównym terenie. Należy pamiętać, że w okresie wczesnej rehabilitacji zmianom ulega stan napięcia mięśni porażonych kończyn, które początkowo wiotkie przechodzą w stan spastyczności. Na obniżone napięcie mięśniowe korzystny wpływ ma np. delikatny masaż, pobudzając trofikę mięśni. [12] Leczenie często występującej spastyczności jest bardzo trudne, a w celu jej obniżenia stosuje się: metody biomechaniczne, obejmujące głównie ćwiczenia bierne, a przede wszystkim terapię ułożeniową, stymulację eksteroceptywną oraz proprioceptywną, zabiegi ruchowe czynne - ćwiczenia oporowe, ćwiczenia przy muzyce, treningi relaksujące. Prawidłowe ułożenie chorego zabezpiecza przed wyzwalaniem odruchów antygrawitacyjnych i obronnych, które mogą być przyczyną zwiększonego napięcia mięśniowego. Wykorzystuje się stymulację eksteroceptywną poprzez masaż ręczny rozluźniający, masaż segmentarny czy oklepywanie spastycznych mięśni, stymulację proprioceptywną: ruch przeciw oporowi, rozciąganie mięśni, ucisk mięśni, naprzemienne zginanie i prostowanie. Metody biomechaniczne mają więc za zadanie: wzmocnienie słabego antagonisty mięśnia spastycznego, zahamowanie miejscowe mięśnia spastycznego, zahamowanie ogólne napięcia mięśniowego oraz zapewnienie optymalnego napięcia mięśni i ścięgien. metody fizykalne, w skład których wchodzą: leczenie ciepłem, zimnem oraz rzadko zabiegi z zakresu elektrolecznictwa. Zabiegi stosuje się nie tylko w celu przywrócenia optymalnego napięcia mięśniowego, ale również jako przygotowanie mięśni do terapii ruchowej. W leczeniu ciepłem wykorzystywane są m.in. parafina, fango, żele. W krioterapii wykorzystuje się głównie pary ciekłego azotu, miejscowo lub określoną powierzchnię. Metoda ta daje często dobre rezultaty. Do głównych metod elektroterapii w leczeniu spastyczności zalicza się: metodę tonolizy Hufschmidta z wykorzystaniem prądów małej częstotliwości, rzadziej metodę przewlekłej elektrostymulacji ręki u chorych po udarze mózgu z utrzymującym się niedowładem, prądy Traberta. metody chemiczne, leki stosowane ogólnie, miejscowo (toksyna botulinowa). metody chirurgiczne. [4] Dobre wyniki w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu przynosi jak najszybsze wprowadzenie ćwiczeń wspomaganych oraz samodzielnych ćwiczeń czynnych o ile stan zdrowia pacjentów jest zadowalający. Powinni oni próbować samodzielnie wykonywać poszczególne czynności typu ubieranie się, ścielenie łóżka. W tym okresie usprawniania wprowadzane są ćwiczenia w podwieszeniu. Dzięki odciążeniu kończyny, siła ciężkości jest wyłączona i przez to wykonywany przez pacjenta ruch staje się wymierny, przyspiesza przyrost siły i stwarza mobilizację do dalszych ćwiczeń. Pacjenci sami regulują natężenie wysiłku oraz rozległość ruchu. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez chorych wymagają większego wysiłku. Ćwiczenia oporowe oraz manipulacyjne, sprzyjają poprawie siły, sprawności oraz precyzji ruchów. Wykonywanie czynności dnia codziennego przez pacjentów sprawia, że szybciej stają się samodzielni. Nieodłączną formą usprawniania u osób po udarze powinien być udział w terapii zajęciowej. Długi okres leczenia wymaga ciągłej mobilizacji psychicznej pacjenta oraz jego najbliższych. Stałe podtrzymywanie przez nich wiary w celowość zabiegów, zwracanie uwagi na każdy, choćby najmniejszy 26

9 objaw poprawy, powinno zachęcić pacjenta do dalszej terapii, do dalszej bezwarunkowej współpracy. [12] OKRES PRZEWLEKŁY W okresie przewlekłym (około rok od momentu zachorowania), osoba po udarze zwykle przebywa w domu. Najważniejsza w tym czasie jest adaptacja chorego do inwalidztwa. Należy uświadamiać choremu, że niekiedy nie możliwe jest całkowite przywrócenie funkcji porażonej części ciała. Trzeba spokojnie i w delikatny sposób wytłumaczyć istniejący problem niepełnosprawności. Adaptacja chorego do inwalidztwa nie jest łatwą czynnością, ale nawet najmniejsza pomoc, zwłaszcza ze strony rodziny, jest niezbędna. Rodzina powinna odpowiednio przystosować mieszkanie do potrzeb chorego a przede wszystkim wspierać go i być blisko niego. [12] Metody usprawniania W ostatnim pięćdziesięcioleciu opracowano specjalistyczne metody usprawniania o specyficznych koncepcjach teoretycznych. Każdą z nich charakteryzuje ograniczona możliwość oraz skuteczność, dlatego też w celu zwiększenia efektywności usprawniania często łączy się elementy różnych metod. Należy pamiętać jednak, że każda metoda stosowana osobno czy też w połączeniu z innymi, musi być dobrana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych w rehabilitacji specjalistycznych metod należą: A. Metoda Brunnstrom opiera się na wykorzystaniu i przyspieszaniu spontanicznego powrotu funkcji ruchowych, jak również mechanizmów synergii zgięciowej lub wyprostnej oraz ewolucji napięcia mięśniowego. W metodzie tej wydzielono cztery okresy: okres pierwszy - polega na wywołaniu synergistycznych ruchów na podstawie zachowanych odruchów postawnych oraz innych odruchów; okres drugi - polega na wywołaniu synergistycznych ruchów w dowolny sposób poprzez ich wzmacnianie i powtarzanie; okres trzeci - uzyskanie kontroli nad wzorcami synergistycznymi poprzez łączenie ich części w dowolne ruchy; okres czwarty - polega na wywołaniu dowolnych ruchów ręki oraz palców, jest najtrudniejszy. B. Metoda Kabat-Keiser - występuje również pod nazwą PNF, jako metoda proprioceptywnego nerwowo- mięśniowego torowania. Twórcy tej metody uważają, że dorosły człowiek, może odzyskać utraconą funkcję ruchową poprzez stopniowe uczenie się jej, według schematów rozwoju ruchowego dziecka. Metoda ta, opiera się na dobrej współpracy z pacjentem, jest dla niego bezpieczna i przyjemna. Krótkie i wyraźne polecenia wydawane choremu mają być dla niego zrozumiałe, dlatego też używa się określeń pchać, ciągnąć dotyczących kierunku ruchu oraz trzymaj, puść odnoszących się do napięcia mięśnia. Techniki ćwiczeń najczęściej stosowane: powtarzane skurcze izometryczne, służą wyuczeniu ruchu oraz rozwijaniu siły i wytrzymałości mięśniowej; rytmiczne zapoczątkowanie ruchu, szczególnie u osób mających problemy z tą czynnością ze względu na istnienie spastyczności lub sztywności mięśniowej; zmiana kierunku ruchu na przeciwny. 27

10 W metodzie PNF stosowane są więc techniki uczące koordynacji ruchowej, rozluźniające, stabilizujące, przeciwbólowe oraz usprawniające funkcje wegetatywne. [4] C. Metoda Bobathów - opiera się na zgodności ćwiczeń z naturalnym przebiegiem rozwoju ruchowego człowieka. Istotą deficytu ruchowego w uszkodzeniu mózgu jest zaburzenie prawidłowych odruchów postawy, które służą do koordynacji ruchów w przestrzeni. Na normalizację napięcia mięśniowego i przywrócenie prawidłowych ruchów celowych można wpłynąć poprzez zmianę patologicznych wzorców postawy, powstałych po udarze. Autorzy metodę tą podzielili na okresy ćwiczeń-okres wiotki, okres spastyczny oraz okres względnej odnowy. Należy odpowiednio dobierać ćwiczenia i układać chorego w taki sposób, by nie dopuścić do powstania u niego odruchowych reakcji patologicznych, spastycznych. Wówczas, kiedy dojdzie już do tej sytuacji należy cofnąć się do poprzedniego etapu ćwiczeń, w którym na nowo stymuluje się prawidłowe odpowiedzi ruchowe. Pobudzanie prawidłowych mechanizmów kompensacyjnych odbywa się wg Bobathów poprzez wyciszanie odruchów patologicznych a jednocześnie kształtowanie tych prawidłowych. Główne zasady metody Bobathów: świadome uczestnictwo chorego w usprawnianiu zgodnym z naturalnym rozwojem ruchowym ( poczynając od ćwiczeń w pozycjach niskich, stopniowo przechodząc do pozycji wyższych); prowadzenie ruchu od proksymalnych do dystalnych części; wczesne wprowadzenie usprawniania, co zapobiega wykształceniu nieprawidłowych reakcji. D. Metoda Jacobsona - rozwijanie umiejętności regulowania napięcia mięśniowego oraz przeciwdziałanie napięciom psychicznym i zmęczeniu to główne założenia metody. E. Metody relaksacyjne - to połączenie elementów psychoterapii, muzykoterapii, farmakoterapii i fizjoterapii w celu uzyskania fizycznego (dla mięśni spastycznych) i psychicznego odpoczynku. Ogólną zasadą tych metod jest dążenie do uzyskania eutonii, a mianowicie stanu optymalnego napięcia mięśni. F. Metody instrumentalne - są wielką nadzieją na poprawę efektów rehabilitacji osób po udarze mózgu. W nauce chodu stosowane są: funkcjonalna elektrostymulacja (FES) przy wykorzystaniu aparatu typu FED bądź to nowszego STEP. Metoda FES polega na stymulacji upośledzonych mięśni lub takich, które nie wykazują ośrodkowej kontroli czynności, po to, by wywołać użyteczne czynnościowo ruchy. Przy usprawnianiu chodu stosuje się stymulację nerwu strzałkowego wspólnego, co powoduje zgięcie grzbietowe stopy, jej częściowe nawracanie oraz zgięcie w kolanie i biodrze. Wszystkie ww. ruchy w kończynie dolnej są wyzwolone w chwili oderwania pięty od podłoża. Dzięki temu niweluje się charakterystyczny dla chorych po udarze objaw koszenia i zahaczania stopą o podłoże. metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem aparatów do badań elektromiograficznych (biofeedback EMG). W celu usprawniania chodu tą metodą służą między innymi specjalne platformy hydrauliczne oraz kule sygnalizacyjne. Pomocne również są ćwiczenia przed lustrem. Ćwicząc na platformie pacjent równo obciąża obie kończyny tak, by sygnały się nie włączały, co ma miejsce podczas nierównomiernego ich obciążania. Celem ćwiczeń na platformie jest więc uzyskanie symetrycznego obciążania obu kończyn a co za tym idzie poprawa sprawności ogólnej chorego, zwiększenie prędkości chodu. Kula z sygnalizacją proprioceptywną, świetlną i akustyczną również stanowi bardzo dobrą pomoc w osiąganiu zdolności chodu oraz mają duży wpływ na zdrowienie. Pacjent, który przeciąża kulę 28

11 i kończynę zdrową otrzymuje w postaci sygnałów świetlnego i dźwiękowego wskazówkę, iż ma obciążać kończynę niedowładną, wówczas upomnienie nie będzie miało miejsca. Metody instrumentalne znalazły również zastosowanie w usprawnianiu kończyny górnej oraz ręki, co stanowi jedno z głównych wyzwań owego usprawniania, gdyż całkowita ich sprawność jest zazwyczaj nieosiągalna. Tutaj także stosuje się funkcjonalną elektrostymulację, chociaż lepsze efekty przynosi metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem EMG. Pozwala ona uzyskać rozluźnienie spastycznego mięśnia oraz dowolne ćwiczenie mięśnia przez pacjenta, co motywuje go do dalszych ćwiczeń i współpracy z terapeutą. [4] G. Metody uzupełniające - wykorzystuje się: psychoterapię indywidualną lub grupową, naukę mowy u chorych z afazją, rehabilitację socjalną, przyznanie zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenia logopedyczne służą nie tylko nauce mowy, ale połączone z ćwiczeniami oddechowymi stanowią ważny czynnik w usprawnianiu. Są one dobierane indywidualnie oraz prowadzone kilkakrotnie w ciągu dnia w krótkich seriach, ze względu na szybką męczliwość chorych. Jeśli mowa o rehabilitacji socjalnej programy obejmują głównie kontakt z rodziną i znajomymi. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest dotarcie do władz samorządowych w celu zapewnienia pacjentowi odpowiednich świadczeń finansowych, socjalnych, które ze względu na trudną sytuację chorego są dla niego pomocą niezbędną. Ponadto, jeśli jest to konieczne pracownik socjalny powinien zapewnić choremu możliwość przebywania w domu opieki lub zaangażować do pomocy pielęgniarkę środowiskową. Chorzy z niedowładem połowiczym zaopatrywani są w odpowiedni sprzęt ortopedyczny. Najczęściej wykorzystywane to: szyna peronealna ze sprężyną wmontowaną do buta, buty ortopedyczne z podwyższoną cholewką i sztywnikiem w szwie tylnym. Sprzętu tego nie należy zalecać zbyt wcześnie ze względu na możliwość zmian w porażonej kończynie. szyna przedramienno-dłoniowa. W szynę taką w miarę potrzeby zaopatruje się pacjentów już w pierwszych tygodniach od zachorowania. Jest ona pomocna w prawidłowym ułożeniu nadgarstka i palców. Zapobiega wykształceniu się trwałych przykurczów ręki, przebiegających ze spastycznością i zgięciowym ułożeniem w pięść. Oprócz szyny dłoniowej stosuje się też podwieszki na kończynę gorną zapobiegające wtórnym zmianom patologicznym stawu ramiennego. wózek inwalidzki, w przypadkach nie rokujących możliwości uruchomienia. [12] Oprócz wymienionych stosuje się również: podwieszki, podciąg na stopę, aparaty stabilizujące kończynę lub mające na celu zapobiegać przeprostowi w stawie kolanowym. Niezbędne dla usprawniania chorych po udarze są także indywidualnie dobrane laski, kule łokciowe, trójnóg, czwórnóg, oraz chodziki i podpórki przydatne w nauce chodu. [4] Przyznanie zaopatrzenia ortopedycznego to bardzo ważny moment dla chorych po udarze. Jego funkcjonowanie powinno być kontrolowane podczas okresowych wizyt lekarskich. [13] 29

12 Ciągłość rehabilitacji Dalsze usprawnianie w domu pacjenta ma znaczny wpływ na jego późniejsze losy. Chory wymaga dalszej opieki więc edukacja rodziny pacjenta ma duże znaczenie. Pacjent wypisany ze szpitala powinien zostać objęty opieką lekarza rodzinnego, którego zadaniem jest zapewnienie mu ciągłości rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Wszystkie informacje na temat chorego są niezbędne do dalszej opieki nad nim. Są to przede wszystkim wyczerpująca karta informacyjna z ustalonym rozpoznaniem, stwierdzanymi zaburzeniami funkcji, programem rehabilitacji, zaleceniami dotyczącymi farmakoterapii i dalszego postępowania. Zjawiskiem pozytywnym jest kierowanie pacjenta do poradni rehabilitacyjnej czy do szpitala uzdrowiskowego, gdzie rehabilitacja może być kontynuowana w warunkach szpitalnych wraz z wykorzystaniem klimatoterapii. Niekiedy pacjenci uczestniczą w tak zwanych klubach pacjentów po udarze mózgu, lecz niestety w naszym kraju ta forma aktywizacji chorych i ich rodzin jest słabo realizowana. Pacjenci, którzy przebyli udar mózgu, należą do tej grupy chorych, w której ciągłość rehabilitacji do końca życia jest wymogiem zasadniczym, chociażby ze względu na możliwość powstania wtórnego udaru czy groźnych powikłań ze strony układu krążenia. Jest też głównym czynnikiem warunkującym poprawę stanu zdrowia. [4] 3. Postęp rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem naczyniowym mózgu, leczonych w Oddziale Rehabilitacji w S.P. Szpitali Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Niniejsza praca przedstawia 20 losowo wybranych osób leczonych po udarze mózgu. Wiek pacjentów wahał się w granicach lat, największą grupę stanowili pacjenci w wieku lat, z przewagą kobiet. Czas hospitalizacji średnio wynosił 4 tyg. W badanej grupie było 12 kobiet (60%) i 8 mężczyzn (40%). 9 osób zamieszkiwało w mieście, a 11 osób na wsi. Stan kliniczny 20 osobowej grupy pacjentów był zróżnicowany. Wskazywało to na potrzebę opracowywania indywidualnego programu rehabilitacji, uwzględniającego aktualny stan zdrowia i korygowanie go w miarę postępu rehabilitacji. Główne cele hospitalizacji wszystkich pacjentów były podobne: odzyskanie jak największej sprawności ruchowej, wydolności oraz samodzielności chorego. W leczeniu pacjentów stosowano: kinezyterapię, zabiegi fizykalne, masaż oraz farmakoterapię. Ćwiczenia oddechowe (bierne i czynne), pionizacja, nauczanie i doskonalenie chodu były podstawową formą usprawniania. Najczęściej stosowane zabiegi z fizykoterapii to: lampa sollux, prądy interferencyjne, terapuls oraz masaż wirowy kończyn. Stosowano również masaż klasyczny. 30

13 Tabela 1 Liczba pacjentów po udarze z podziałem na grupy wiekowe i płeć Grupy wiekowe N kobiet N mężczyzn Wykres 1. Procent w grupie badanej: 12 kobiet (12) i mężczyzn (8). Wykres 2 Procent udarów krwotocznych (u 7 osób w wieku od 54 do 69 lat) i udarów niedokrwiennych (u 13 osób w wieku od 45 do 77 lat) udary krwotoczne 65 udary niedokrwienne 31

14 Wykres 3 Procent pacjentów z uwzględnieniem strony niedowładnej (niedowład połowiczy lewostronny 11 - pacjentów, niedowład połowiczy prawostronny 9 pacjentów) niedowład połowiczy lewostronny 45 niedowład połowiczy prawostronny Wykres 4a Procent pacjentów poruszających się przy przyjęciu samodzielnie (4 osoby) i z czynną pomocą (16 osób) s am odz ielnie 80 z pom ocą c z y nną 32

15 Wykres 4b Procent pacjentów poruszających się przy wypisie samodzielnie (5 pacjentów) i z czynną pomocą (15 pacjentów). Pomoce najczęściej wykorzystywane to: wózek inwalidzki, laska łokciowa, podciąg gumowy na stopę, aparat szynowo- opaskowy na stopę, buty ortopedyczne, szyna strzałkowa do buta samodzielnie 75 z pomocą czynną Wykres 5a Procent pacjentów przy przyjęciu kontrolujących (14 pacjentów) i nie kontrolujących czynności fizjologiczne (6 pacjentów) kontroluje nie kontroluje 33

16 Wykres 5b Procent pacjentów przy wypisie kontrolujących (14 pacjentów) i niekontrolujących czynności fizjologiczne (6 pacjentów) kontroluje 30 nie kontroluje Skuteczność prowadzonej rehabilitacji u chorych po przebytym udarze mózgu została oceniona, biorąc pod uwagę stopień uzyskanej samodzielności w czynnościach życia codziennego za pomocą skali Barthel. Obecnie najczęściej stosowany w Polsce Barthel Indeks (skala Barthel) opracowały Dorothea Barthel i Florence Mahoney w roku 1955 (a opublikowaly w roku 1965), na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez pacjentów po udarze mózgu. Skala ta najtrafniej mierzy sprawność pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i jest wykorzystywana w instytucjach opieki. Skala Barthel określa umiejętności człowieka w zakresie samoobsługi, np. w spożywaniu posiłków, korzystania z toalety czy ubierania się. Człowiek w pełni niezależny osiąga maksymalną liczbę punktów w każdej dziedzinie samoobsługi. Im mniejsza liczba punktów, tym bardziej pacjent uzależniony jest od innych. Z obserwacji dokonanej w 20-osobowej grupie badanych wynika, że stan kliniczny pacjenta po doznanym udarze zależy przede wszystkim od rozległości i umiejscowienia udaru, w mniejszym stopniu od wieku. Przy przyjęciu kobieta w wieku 56 lat została oceniona na 0 punktów w skali Barthel, natomiast druga w tym samym wieku na 75 punktów. Innym przykładem może być 69- letni mężczyzna, który przy wypisie uzyskał maksymalną ilość punktów. Najmniejszą oraz największą wartość punktów w skali Barthel przy przyjęciu przedstawiono w tabeli 3, przy wypisie w tabeli 4. Usprawnianie w oddziale ma znaczący wpływ na poprawę samodzielności i niezależności, o czym świadczą podane wartości liczbowe, przedstawione w tabeli 5. Porównując wartości uśrednione należy stwierdzić, że przy wypisie są one większe niż przy przyjęciu. Przy przyjęciu wartość średnia punktów w skali Barthel 20 osobowej grupy pacjentów wynosi 35, przy wypisie natomiast 55 punktów. 34

17 Tabela 3 Najmniejsza i największa ilość punktów w skali Barthel przy przyjęciu n punktów przy przyjęciu (wartość maksymalna 95 punktów) Wiek i płeć Najmniejsza 0 56 lat - kobieta Największa lat - mężczyzna, 56 lat - kobieta Tabela 4 Najmniejsza i największa ilość punktów w skali Barthel przy wypisie n punktów przy wypisie (wartość maksymalna 95 punktów) Wiek i płeć Najmniejsza kobieta Największa mężczyzna Tabela 5 Średnie wartości punktów w skali Barthel przy przyjęciu i przy wypisie Średnia wartość punktów przy przyjęciu 35 Średnia wartość punktów przy wypisie 55 Tabela 6 Średnie wartości punktów w skali Barthel przy przyjęciu i wypisie z uwzględnieniem grup wiekowych. Grupy wiekowe Średnia wartość punktów przy przyjęciu Średnia wartość punktów przy wypisie

18 Tabela 7 Skala udarowa (wg Barthela) Czynność Wykonanie 0 = zależny Spożywanie posiłków 5 = potrzebuje pomocy 10 = samodzielny 0 = niezdolny Przechodzenie z łóżka na wózek i z powrotem 5 = duża pomoc 10 = niewielka pomoc 15 = samodzielny Higiena osobista (mycie, czesanie, golenie) 0 = potrzebuje pomocy 5 = samodzielny 0 = zależny Korzystanie z toalety, rozpinanie się i zapinanie 5 = wymaga niekiedy pomocy 10 = samodzielny Kąpiel 0 = zależny 5 = samodzielny 0 = niezdolny Poruszanie się po płaskim terenie 5 = samodzielny na wózku inwalidzkim 10 = chodzi z pomocą 15 = samodzielny Wchodzenie i schodzenie po schodach 0 = niezdolny 5 = niewielka pomoc 0 = zależny Ubieranie się łącznie ze sznurowaniem obuwia 5 = niewielka pomoc 10 = samodzielny 0 = nietrzymanie Kontrola stolca 5 = sporadyczne nietrzymanie 10 = pełna kontrola 0 = nietrzymanie Kontrola pęcherza 5 = sporadyczne nietrzymanie 10 = pełna kontrola 36

19 4. Wnioski Celem pracy było wykazanie konieczności jak najszybszego podjęcia rehabilitacji pacjenta w chorobach naczyniowych centralnego układu nerwowego. Wiek pacjentów wahał się w granicach lat. Największą grupę stanowili pacjenci w wieku lat, z przewagą kobiet. Przy przyjęciu średnia wartość punktów w skali Barthel dla 20 osób wynosiła 35, a przy wypisie 55 punktów. Przy przyjęciu 20 hospitalizowanych pacjentów poruszało się 4 samodzielnie, natomiast z pomocą czynną pozostałe 16 osób. Samodzielność w chodzeniu uzyskało 5 osób, a 15 poruszało się nadal z czynną asekuracją. Przy przyjęciu 70% nie kontrolowało czynności zwieraczy, a 30% kontrolowało. Przy wypisie 70% kontrolowało, a nadal problemy miało 6 osób (30%). Uzyskany postęp w zakresie rehabilitacji był podobny zarówno w grupie osób w przedziale wiekowym 30 do 41 lat jak i w grupie osób starszych 60 do 77 lat. Należy bez względu na wiek podejmować próby wczesnej rehabilitacji w oddziałach szpitalnych. Szybkie wdrożenie kompleksowego leczenia ma korzystny wpływ na końcowe wyniki rehabilitacji. 37

20 4. Bibliografia 1. Smith T. pod red.: Lekarz domowy. Rodzinny poradnik medyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Bochenek A., Reicher M.: Układ nerwowy ośrodkowy, t. IV, PZWL, Warszawa Milanowska K. pod red.: Podstawy rehabilitacji ruchowej w dysfunkcjach narządu ruchu, t. I, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna, t. II, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Rowland. L. pod red.: Neurologia Merritta, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Kozubski W., Liberski P.: Choroby układu nerwowego, PZWL, Warszawa Prusiński A.: Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Korkosz A., Sołoducha K.: Ocena skuteczności rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Prace Studenckich kół naukowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, październik Grochmal S., Zielińska-Charszewska.: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego, PZWL, Warszawa Garrison S.: Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej, PZWL, Warszawa

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie ruchowe w SM.

Usprawnianie ruchowe w SM. Michał Biniecki Usprawnianie ruchowe w SM. Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Broszura powstała dzięki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY NR 2 (4) JESIEŃ 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Wywiad z ordynatorem Oddziału Geriatrycznego Choroby wieku podeszłego

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu PRACA POGLĄDOWA Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation Jarosław Pasek 1, Tomasz Pasek 2, Piotr Ładziński 3, Aleksander

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Monika Figura-Chmielewska WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Forum Opieki Długoterminowej. Zakażenia skóry. Rozwiązywanie konfliktów. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Forum Opieki Długoterminowej. Zakażenia skóry. Rozwiązywanie konfliktów. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015 Forum Opieki Długoterminowej ISSN 1643-1308 nakład 4000 egz. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015 Zakażenia skóry Rozwiązywanie konfliktów Profilaktyka przeciwodleżynowa Forum Opieki Długoterminowej Szanowni

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. ISSN 1896-3781 CZTERY SPOŚRÓD

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ s tr. 1 3-1 4 BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ PARTNERZY www.privateden.com BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MÓZGU I ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W ASPEKCIE FIZJOLOGII I NEUROSTYMULACJI

Bardziej szczegółowo