CENTRALNY UKŁAD NERWOWY JĄDRA PODKOROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY UKŁAD NERWOWY JĄDRA PODKOROWE"

Transkrypt

1 CENTRALNY UKŁAD NERWOWY PÓŁKULE MÓZGU: PŁATY MÓZGOWE JĄDRA PODKOROWE MIĘDZYMÓZGOWIE: WZGÓRZE I PODWZGÓRZE PIEŃ MÓZGU: ŚRÓDMÓZGOWIE MOST RDZEŃ PRZEDŁUŻONY RDZEŃ KRĘGOWY

2 OBWODOWY UKŁAD NERWOWY KOMÓRKA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KORZENIE NERWOWE ZWOJE NERWOWE NERWY RUCHOWE I CZUCIOWE RECEPTORY

3 PŁAT CZOŁOWY MÓZGU PIERWSZORZĘDOWY OŚRODEK RUCHU ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY ROZPOCZĘCIE RUCHU I POCZĄTEK DROGI PIRAMIDOWEJ OŚRODEK RUCHOWY MOWY POLE BROKI WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ DROGI KOROWO-MOSTOWO- MÓŻDŻKOWE WPŁYW NA MOTORYKĘ TWARZY, GARDŁA I KRTANI DROGI KOROWO JĄDROWE OŚRODEK PAMIĘCI OŚRODEK EMOCJI

4 USZKODZENIE PŁATA CZOŁOWEGO MÓZGU ( UDAR, URAZ, GUZ, ZAPALENIE) ZABURZENIA MOWY: AFAZJA RUCHOWA TYLKO GDY DOTYCZY PÓŁKULI DOMINUJĄCEJ PO STRONIE PRZECIWNEJ DO USZKODZENIA: NIEDOWŁAD OŚRODKOWY NERWU TWARZOWEGO DOLNA CZĘŚĆ TWARZY NIEDOWŁAD OŚRODKOWY NERWU PODJĘZYKOWEGO NIEDOWŁAD POŁOWICZY KOŃCZYN LUB NIEDOWŁAD Z PRZEWAGĄ ZAJĘCIA KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ ( PATRZ ORGANIZACJA SOMATOTOPOWA ) ZABURZENIA PAMIĘCI AŻ DO OTĘPIENIA ( OBUSTRONNE USZKODZENIE ) ZABURZENIA NASTROJU : WESOŁKOWATOŚĆ LUB APATIA ZABURZENIA EMOCJI PADACZKA CZOŁOWA

5 PŁAT CIEMIENIOWY MÓZGU PIERWSZORZĘDOWY OŚRODEK CZUCIA ZAKRĘT ZAŚRODKOWY : RÓŻNICOWANIE: UMIEJSCOWIENIA BODŻCA, SIŁY BODŻCA RODZAJU BODŻCA CZUCIE WIBRACJI

6 USZKODZENIE PŁATA CIEMIENIOWEGO MÓZGU OBNIŻENIE PERCEPCJI BÓLU TEMPERATURY UCISKU DOTKNIĘCIA UTRATA CZUCIA DYSKRYMINACJI ( ODRÓŻNIANIA DWÓCH DZIAŁAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE BODŻCÓW) UTRATA CZUCIA DERMOLEKSJI ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW PISANYCH NA SKÓRZE ZABURZENIA ORIENTACJI STRON ( PRAWA LEWA, GÓRA DÓŁ, PRZÓD TYŁ ) ASTEREOGNOZJA ( NIE ROZPOZNA PRZEDMIOTU DOTYKIEM ) ANOZOGNOZJA ( BRAK POCZUCIA ŻE SIĘ JEST ŚLEPYM ) AFAZJA AMNESTYCZNA LEWA PÓŁKULA ( NIE POTRAFI NAZWAĆ PRZEDMIOTU CHOĆ WIE DO CZEGO ŚŁUŻY)

7 PŁAT SKRONIOWY MÓZGU PÓŁKULA DOMINUJĄCA; OŚRODEK CZUCIOWY MOWY WERNICKEGO ( ZAKRĘT SKRONIOWY GÓRNY ) OŚRODEK KOROWY SŁUCHU, WĘCHU I SMAKU UKŁAD LIMBICZNY : OŚRODEK PAMIĘCI ŚWIEŻEJ ( HIPOKAMP, ZAKRĘT PRZYHIPOKAMPOWY) OŚRODEK EMOCJI ( CIAŁA MIGDAŁOWATE) PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA

8 USZKODZENIE PŁATA SKRONIOWEGO PÓŁKULA DOMINUJĄCA ; AFAZJA CZUCIOWA AGNOZJA SMAKOWA I WĘCHOWA OGRANICZENIE POLA WIDZENIA ( PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA) ZABURZENIA PAMIĘCI ( USZKODZENIE OBUSTRONNE) ZABURZENIA EMOCJI ( USZKODZENIE OBUSTRONNE) PADACZKA SKRONIOWA

9 PŁAT POTYLICZNY MÓZGU PIERWSZORZĘDOWY OŚRODEK WZROKU BRUZDA OSTROGOWA DRUGO I TRZECIORZĘDOWE OŚRODKI WZROKU W PÓŁKULI DOMINUJĄCEJ : ROZPOZNAWANIE LITER, PRZEDMIOTÓW I CYFR ROZPOZNAWANIE TWARZY

10 USZKODZENIE PŁATA POTYLICZNEGO NIEDOWIDZENIE POŁOWICZE JEDNOIMIENNE PRZECIWSTRONNE DO USZKODZENIA PÓŁKULA DOMINUJĄCA; ALEKSJA ( NIEMOŻNOŚĆ CZYTANIA ) AKALKULIA ( NIEMOŻNOŚĆ LICZENIA) AGNOZJA WZROKOWA ( NIEMOŻNOŚĆ ROZPOZNANIA PRZEDMIOTÓW PRZY POMOCY WZROKU) PÓŁKULA NIEDOMINUJĄCA: NIEMOŻNOŚĆ ROZPOZNAWANIA TWARZY (PROZOPAGNOZJA)

11 JĄDRA PODKOROWE JĄDRA KRESOMÓZGOWIA: JĄDRO OGONIASTE JĄDRO SOCZEWKOWATE : SKORUPA I GAŁKA BLADA JĄDRA ŚRÓDMÓZGOWIA: ISTOTA CZARNA JĄDRO CZERWIENNE OŚRODKI PODKOROWE RUCHU NIE PODLEGAJĄCEGO WOLI REGULACJA NAPIĘCIA MIĘŚNI TZW. AUTOMATYZM RUCHOWY WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘŚNI AGONISTYCZNYCH I ANTAGONISTYCZNYCH W CZASIE RUCHU WSPÓŁRUCHY FIZJOLOGICZNE (np. balansowanie kończyn górnych czy miednicy przy chodzeniu) ODRUCHY POSTAWNE

12 USZK0DZENIE JĄDER PODKOROWYCH CHOROBA PARKINSONA I ZESPOŁY PARKINSONOWSKIE - HIPOMIMIA - RZADKIE MRUGANIE - DRŻENIE SPOCZYNKOWE KOŃCZYN PLASTYCZNE WZMOŻENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO W AGONISTACH I ANTAGONISTACH RUCHÓW ( RURA OŁOWIANA ) - PRZODOPOCHYLENIE TUŁOWIA - CHÓD DROBNYMI KROCZKAMI PLĄSAWICA: RUCHY MIMOWOLNE OBNIŻENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO

13 MIĘDZYMÓZGOWIE WZGÓRZE : POPRZEZ PROMIENISTOŚĆ WZGÓRZOWĄ PRZEKAZUJE BODŹCE Z OŚRODKÓW OBWODOWYCH DO KORY MÓZGOWEJ PODKOROWY OŚRODEK CZUCIA DOTYKU, BÓLU, TEMPERATURY, CZUCIA GŁĘBOKIEGO: UŁOŻENIA, UCISKU ( BODŻCE SĄ UŚWIADAMIANE! ) OŚRODEK ZBORNOŚCI I RÓWNOWAGI

14 MIĘDZYMÓZGOWIE CD PODWZGÓRZE : NADZRZĘDNY OŚRODEK AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO: REGULACJA: AKCJI SERCA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO TEMPERATURY CIAŁA ODDECHU MOTORYKI NACZYŃ, NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH WPŁYW NA: PODSTWOWĄ PRZEMIANĘ MATERII GOSPODARKĘ WODNO-ELEKTROLITOWĄ WYDZIELANIE PRZEZ GRUCZOŁY WPŁYW NA UKLAD HORMONALNY ( BEZPOŚREDNI I ZA POŚREDNICTWEM PRZYSADKI MÓZGOWEJ

15 MÓŻDŻEK OŚRODEK ZBORNOŚCI I RÓWNOWAGI POŁĄCZONY ZE WSZYSTKIMI UKŁADAMI RUCHOWYMI WPŁYW NA MOTORYKĘ NERWÓW CZASZKOWYCH RDZENIA KRĘGOWEGO WPŁYW NA WZGÓRZE POWIĄZANIE Z JĄDRAMI PODKOROWYMI

16 USZKODZENIE MÓŻDŻKU OCZOPLĄS MOWA SKANDOWANA ATAKSJA ( NIEMOŻNOŚĆ TRAFIENIA DO CELU ) DRŻENIE ZAMIAROWE DYZMETRIA ( RUCH NIESTOSOWNY DO CELU ZA DUŻY LUB ZA MAŁY) ASYNERGIA TUŁOWIA I KOŃCZYN ( NIEMOŻNOŚĆ UTRZYMANIA TUŁOWIA LUB KOŃCZYN W NADANEJ POZYCJI) ADIADOCHOKINEZA: NIEMOŻNOŚĆ WYKONYWANIA SZYBKICH RUCHÓW NAPRZEMIENNYCH) DODATNIA PRÓBA ROMBERGA

17 PIEŃ MÓZGU JĄDRA NERWÓW CZASZKOWYCH OD III DO XII TWÓR SIATKOWATY : REGULACJA SNU I CZUWANIA OŚRODEK PRACY SERCA OŚRODEK KONTROLI CIŚNIENIA OŚRODEK ODDECHOWY DROGI WSTĘPUJĄCE I ZSTĘPUJĄCE

18 USZKODZENIE PNIA MÓZGU OBJAWY OGÓLNE ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI ZABURZENIA WEGETATYWNE: ODDYCHANIA, SERCOWO- NACZYNIOWE I INNE OBJAWY NEUROLOGICZNE: CHARAKTERYSTYCZNA JEST NAPRZEMIENNOŚĆ OBJAWÓW NEUROLOGICZNYCH NP.: USZKODZENIE NERWÓW CZASZKOWYCH PO STRONIE OGNISKA NIEDOWŁAD PIRAMIDOWY KOŃCZYN PO STRONIE PRZECIWNEJ DO OGNISKA ROZSZCZEPIENNE ZABURZENIA CZUCIA NA TWARZY PO STRONIE OGNISKA ROZSZCZEPIENNE ZABURZENIA CZUCIA NA KOŃCZYNACH PO STRONIE PRZECIWNEJ DO OGNISKA ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY PO STRONIE OGNISKA

19 DROGA KOROWO RDZENIOWA ( PIRAMIDOWA ) I NEURON : KOMÓRKA PIRAMIDOWA ZAKRĘTU PRZEDŚRODKOWEGO KORY MOZGOWEJ PRZEBIEG: TOREBKA WEWNĘTRZNA ŚRÓDMÓZGOWIE : KONARY MÓZGU MOST: BRZUSZNA CZĘŚĆ RDZEŃ PRZEDŁUŻONY: BRZUSZNA CZĘŚĆ PIRAMIDY RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO SKRZYŻOWANIE PIRAMID (80-85% WŁÓKIEN ULEGA SKRZYŻOWNIU ) Ii NEURON : KOMÓRKA RUCHOWA α ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA

20 USZKODZENIE DROGI KOROWO - RDZENIOWEJ POWYŻEJ SKRZYŻOWANIA PIRAMID: NIEDOWŁAD KOŃCZYN PO STRONIE PRZECIWNEJ DO USZKODZENIA PONIŻEJ SKRZYŻOWANIA PIRAMID: NIEDOWŁAD KOŃCZYN PO STRONIE USZKODZENIA PONADTO W NIEDOWŁADNYCH KOŃCZYNACH: WZMOŻENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO TYPU SPASTYCZNEGO (SCYZORYK ) WYGÓROWANIE ODRUCHÓW ŚCIĘGNISTYCH ODRUCHY PATOLOGICZNE NP. BABIŃSKIEGO

21 NERWY CZASZKOWE OBJAWY USZKODZENIA NERW I WĘCHOWY: BRAK POWONIENIA NERW II WZROKOWY: UPOŚLEDZENIE OSTROŚCI WZROKU UPOŚLEDZENIE WIDZENIA BARW UBYTKI W POLU WIDZENIA

22 NERWY GAŁKORUCHOWE ( OKORUCHOWY III, BLOCZKOWY IV, ODWODZĄCY VI ) : ASYMETRIA SZPAR POWIEK I ŹRENIC ( III ) ZABURZENIA REAKCJI ŹRENIC NA ŚWIATŁO ( III) ASYMETRIA USTAWIENIA GAŁEK OCZNYCH (ZEZ) I W ZWIAZKU Z TYM CZĘSTO PODWÓJNE WIDZENIE ( III, IV, VI ) OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI GAŁEK OCZNYCH ( III, IV, VI )

23 NERW TRÓJDZIELNY V OSŁABIENIE CZUCIA POWIERZCHNIOWEGO ( DOTYKU, BÓLU I TEMPERATURY ) NA POŁOWIE TWARZY I PODNIEBIENIA, DZIĄSEŁ I JĘZYKA. NIEDOWŁAD MIĘŚNI PORUSZAJĄCYCH SZCZĘKĄ I ŻUCHWĄ M. IN. ŻWACZY, SKRZYDŁOWYCH ( ZBACZANIE ŻUCHWY W STRONĘ PORAŻONĄ ) NERWOBÓL NERWU TRÓJDZIELNEGO NAPADOWE SILNE BÓLE POŁOWY TWARZY TRWAJĄCE SEKUNDY BEZ INNYCH OBJAWÓW USZKODZENIA NERWU.

24 NERW TWARZOWY VII PORAŻENIE OBWODOWE ( BELLA ): JĄDRO, PIEŃ NERWU - NIEMOŻNOŚĆ ZMARSZCZENIA CZOŁA ZAMKNIĘCIA OKA RZADKIE MRUGANIE NADYMANIA POLICZKA SZCZERZENIA ZĘBÓW GWIZDANIA - OSŁABIENIE LUB ZNIESIENIE POCZUCIA SMAKU NA POŁOWIE JĘZYKA PORAŻENIE OŚRODKOWE ( USZKODZENIE OŚRODKÓW POWYŻEJ JĄDRA NERWU VII): WYGŁADZENIE FAŁDU NOSOWO WRAGOWEGO I OPADNIĘCIE KĄTA UST PO STRONIE PRZECIWNEJ DO USZKODZENIA

25 NERW STATYCZNO SŁUCHOWY VIII DOLEGLIWOŚCI: - ZAWROTY GŁOWY WIROWANIE OTOCZENIA - OSŁABIENIE SŁUCHU LUB GŁUCHOTA OBJAWY: - NIEDOSŁUCH PO STRONIE USZKODZENIA - OCZOPLĄS - ZBACZANIE KOŃCZYN I CZASEM TUŁOWIA W STRONĘ USZKODZENIA PRZY PRÓBIE ROMBERGA

26 NERWY TZW. OPUSZKOWE IX ( JĘZYKOWO GARDŁOWY ) X ( BŁĘDNY ) XI ( DODATKOWY CZĘŚĆ CZASZKOWA ) ZABURZENIA ZMAKU NA TYLNEJ CZĘŚCI JĘZYKA OPADANIE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO ZABURZENIA POŁYKANIA MOWA NOSOWA CZĘSTO CHRYPKA. ZNIECZULENIE I ZNIESIENIE BÓLU W GÓRNEJ CZĘŚCI GARDŁA NA MIGDAŁKACH I TYLNEJ CZĘŚCI JĘZYKA

27 ZESPÓŁ USZKODZENIA NERWU BŁĘDNEGO ( UWAGA: NERW ZAWIERA WŁÓKNA PRZYWSPÓŁCZULNE DO GRUCZOŁÓW, SERCA ( SPLOT SERCOWY ), OSKRZELI ( SPLOT PŁUCNY), NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY ( SPLOT TRZEWNY, SPLOT KREZKOWY GÓRNY ) OBUSTRONNE CAŁKOWITE PORAŻENIE PROWADZI SZYBKO DO ZGONU ( ZAPALENIE NERWÓW, BŁONICA, OŁÓW, ARSEN, ALKOHOL, ROZLANE USZKODZENIE PNIA MÓZGU ) JEDNOSTRONNE PORAŻENIE : OPADANIE PODNIEBIENIA MOWA NOSOWA CHRYPKA ZBURZENIA POŁYKANIA TACHYKARDIA NIEMIAROWOŚĆ

28 NERW XI DODATKOWY CZĘŚĆ RDZENIOWA OSŁABIENIE SKRĘTU SZYI DO BOKU ( MIĘSIEŃ MOSTKOWO OBOJCZYKOWO SUTKOWY ) OSŁABIENIE UNOSZENIA BARKÓW WZRUSZANIA RAMION ( MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY )

29 NERW PODJĘZYKOWY XII PORAŻENIE JADRA LUB NERWU ( OBWODOWE ) - ZANIK MIĘŚNI POŁOWY JĘZYKA - ZBACZANIE JĘZYKA W STRONĘ NIEDOWŁADU - ZABURZENIA MOWY I POŁYKANIA USZKODZENIE OŚRODKÓW POWYŻEJ JADRA NERWU ( OŚRODKOWE PORAŻENIE ) - NIEZNACZNA ASYMETRIA JĘZYKA - ZBACZANIE W STRONĘ PRZECIWNĄ DO USZKODZENIA

30 OBJAWY USZKODZENIA OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NIEDOWŁAD MIĘŚNI UNERWIANYCH PRZEZ DANY KORZEŃ, LUB NERW ZANIK MIĘŚNI OBNIŻENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO OSŁABIENIE LUB ZNIESIENIE ODRUCHÓW ŚCIĘGNISTYCH OSŁABIENIE LUB ZNIESIENIE CZUCIA POWIERZCHNIOWEGO W ZAKRESIE UNERWIENIA

31 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNNY USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO MIELOPATIA SZYJNA: CENTRALNA PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO, ZŁAMANIE TRZONU KRĘGU SZYJNEGO Z PRZEMIESZCZENIEM, USZKODZENIE TĘTNICY RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ NIEDOWŁAD I ZANIK MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ (USZKODZENIE ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA ) - PROKSYMALNYCH C5 C6 - DYSTALYCH ( RĘKA) C7 TH1 NIEDOWŁAD PIRAMIDOWY - SPASTYCZNY KOŃCZYN DOLNYCH PONIŻEJ USZKODZENIA OSŁABIENIE CZUCIA POWIERZCHNIOWEGO PONIŻEJ USZKODZENIA ( DROGI RDZENIOWO - WZGÓRZOWE )

32 POŁOWICZE USZKODZENIE RDZENIA ( ZESPÓŁ BROWNA SEQUARDA ) PRZYCZYNA : GUZ ZEWNĄTRZRDZENIOWY, URAZ PO STRONIE USZKODZENIA: - NIEDOWŁAD PIRAMIDOWY KOŃCZYN ( ODCINEK SZYJNY ) LUB KOŃCZYNY DOLNEJ ( ODCINEK PIERSIOWY) PONIŻEJ USZKODZENIA WYNIKAJĄCY Z USZKODZENIA SZNURÓW BOCZNYCH RDZENIA - ZABURZENIA CZUCIA GŁĘBOKIEGO ( UŁOŻENIA ) Z POWODU USZKODZENIA SZNURÓW TYLNYCH RDZENIA PO STRONIE PRZECIWNEJ ; - ZNIESIENIE CZUCIA POWIERZCHNIOWEGO ( BÓLU, TEMPERATURY ) Z POWODU USZKODZENIA SKRZYŻOWANYCH DRÓG RDZENIOWO-WZGÓRZOWYCH

33 ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO PRZYCZYNA : CENTRALNA PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO OD L4 DO S1, GUZ, URAZ KRĘGOSŁUPA BÓLE KORZENIOWE NASILAJĄCE SIĘ W CZASIE KASZLU ZABURZENIA CZUCIA O CHARAKTERZE SPODENEK LUB SIODŁA NIEDOWŁAD WIOTKI DYSTALNYCH CZĘŚCI KOŃCZYN DOLNYCH ( STÓP ) ZATRZYMANIE MOCZU I STOLCA

34 ZALECANA LITERATURA Antoni Prusiński : Neurologia praktyczna. PZWL Warszawa 2011

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

prawa 50-60 lewa 40-50 h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2 o -2/3 o wg skali Lovette a prawa 30-50 lewa 20-40

prawa 50-60 lewa 40-50 h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2 o -2/3 o wg skali Lovette a prawa 30-50 lewa 20-40 TABELA PROCENTOWEGO TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): Wskaźnik % a) uszkodzenia tkanek miękkich (rany, blizny w obrębie owłosionej

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego Układ nerwowy 1. Główne funkcje: Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego integracja poszczególnych części ciała wraz z układem hormonalnym zachowanie homeostazy (kontrola

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Neurologii. Data opracowania: 01.07. 2009. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII

Bardziej szczegółowo

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet

1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b) u kobiet TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU STOSOWANA W GENERALI TU S.A. A. Uszkodzenia głowy 1.Znaczne uszkodzenie powłok czaszki ( oskalpowanie ), bez uszkodzeń kostnych: a) u mężczyzn b)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo

Biofeedback POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK

Biofeedback POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA DOMINIKA RAUDZIS BIOFEEDBACK Opole, 24.02.2009 1 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Rys historyczny...4 3. Cel pracy...9

Bardziej szczegółowo

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu: Język wykładowy: Nazwa oraz dane teleadresowe jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie

Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zawroty głowy w praktyce neurologa diagnostyka i leczenie Tomasz Litwin 1, Anna Członkowska 1, 2 1 II Klinika Neurologii,

Bardziej szczegółowo

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów

WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIDACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (W TYM Z AUTYZMEM) Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu Magdalena Szmyrka-Kaczmarek 1, Sławomir Budrewicz 2 1 Katedra i Klinika Reumatologii

Bardziej szczegółowo

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe...

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe... Spis treści WPROWADZENIE... 6 JAKI JEST CEL TEGO E- BOOKA?... 6 DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEGO E- BOOKA?... 6 CZYM JEST DZWONEK ALARMOWY?... 6 CZYM NIE JEST DZWONEK ALARMOWY?... 7 JAK OBEJRZEĆ MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Ból głowy w praktyce lekarza okulisty

Ból głowy w praktyce lekarza okulisty Ból głowy w praktyce lekarza okulisty Katarzyna Skonieczna, Anna Krystek-Sarnowska, Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Iwona Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP, Warszawa Kierownik Kliniki: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyñski SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyński SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNEJ - SUPLEMENT SPIS TREŚCI OD AUTORA...3 CZĘŚĆ I: IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU...4

Bardziej szczegółowo