NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI"

Transkrypt

1 NOWOTWORY WĄTROBY i TRZUSTKI WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ, WROCŁAW 2008 r.

2 NOWOTWORY WĄTROBY

3 KLASYFIKACJA 3 NOWOTWORÓW WĄTROBY Nowotwory łagodne: Naczyniak, Gruczolak wątrobowokomórkowy, Gruczolak z dróg żółciowych, Rozrosty nienowotworowe wątroby, Torbiele, Brodawczaki dróg żółciowych.

4 KLASYFIKACJA 4 NOWOTWORÓW WĄTROBY Nowotwory złośliwe: Nowotwory pierwotne Rak wątrobowokomórkowy (hepatocellular carcinoma), Rak z dróg żółciowych (cholangiocarcinoma), Rak płodowy (hepatoblastoma), Mięsak naczyniowy (angiosarcoma). Nowotwory wtórne

5 NACZYNIAK 5 Najczęściej występujący guz wątroby, przebieg zwykle bezobjawowy. Z reguły zmiana wykrywana jest przypadkowo. Sporadyczne objawy: ból spowodowany gwałtownym rozciąganiem torebki Glissona oraz symptomy związane z uciskiem guza na sąsiednie narządy. Diagnostyka: USG, TK, MR, scyntygrafia z użyciem erytrocytów znakowanych izotopem technetu.

6 NACZYNIAK 6 Większość chorych z naczyniakami nie wymaga leczenia. Wskazania do zabiegu operacyjnego: Średnica guza powyżej 10 cm, Występowanie objawów klinicznych (ból, gorączka, objawy uciskowe), Koagulopatia (bardzo rzadko), Wątpliwości diagnostyczne, Szybkie powiększanie się naczyniaka, Ucisk na narządy sąsiednie.

7 NACZYNIAK 7 Tomografia komputerowa jamy brzusznej naczyniak wątroby: hipodensyjna, dobrze ograniczona zmiana.

8 GRUCZOLAK 8 Łagodny guz wykrywany zwykle u kobiet w młodym i średnim wieku, przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne. Przebieg zwykle bezobjawowy, ból występuje w przypadku samoistnego pęknięcia i krwotoku z guza. Diagnostyka: USG, TK, MR, angiografia. Leczenie: zaprzestanie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych, resekcja w przypadku kobiet pragnących zajść w ciąże oraz w przypadku wystąpienia powikłań.

9 ROZROSTY 9 NIENOWOTWOROWE WĄTROBY Ogniskowy rozrost guzkowy najczęstsza po naczyniakach niezłośliwa zmiana ogniskowa: Powstaje najprawdopodobniej w wyniku miejscowych zaburzeń w krążeniu. Występuje częściej u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne lub HTZ. Może się powiększać w stanach z dużym stężeniem hormonów płciowych.

10 ROZROSTY 10 NIENOWOTWOROWE WĄTROBY Przebieg najczęściej bezobjawowy. Rzadko wyczuwalny przez powłoki brzuszne. Diagnostyka: USG, TK, angiografia. Wykrywany zwykle przypadkowo. Samoistne pęknięcie zdarza się rzadko i stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego.

11 ROZROSTY 11 NIENOWOTWOROWE WĄTROBY Tomografia komputerowa ogniskowy rozrost guzkowy: hiperdensyjna zmiana ogniskowa z silnie hipodensyjną blizną łącznotkankową z gwiaździstymi wypustkami w części centralnej.

12 ROZROSTY 12 NIENOWOTWOROWE WĄTROBY Rozrost gruczolakowaty guzki rozrostowe obserwowane w marskiej wątrobie. Na ich podłożu czasem rozwija się dysplazja, mogąca być prekursorem dla raka watrobowokomórkowego. Regeneracyjny rozrost guzkowy. Może towarzyszyć ogólnoustrojowym procesom zapalnym. Od marskości różni się brakiem włóknienia.

13 RAK 13 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Piąty pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy na świecie. Wśród przyczyn śmierci z powodu chorób nowotworowych znajduje się na miejscu trzecim. Regiony o największej zachorowalności to obszary endemicznie występującego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C - Południowa Afryka i Wschodnia Azja.

14 RAK 14 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Polska należy do krajów o niskiej zachorowalności. Znacznie częściej występuje u mężczyzn. Liczba zachorowań wzrasta po 50 r. ż. 12 u kobiet i 13 u mężczyzn przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Stanowi około 80% zmian złośliwych w wątrobie.

15 RAK 15 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Czynniki ryzyka: Marskość wątroby, Zakażenie wirusami zapalenia wątroby, Przewlekłe nadużywanie alkoholu, Aflatoksyny, Niektóre pasożytnicze choroby wątroby, Hemochromatoza, zespół Budda i Chiariego, pierwotna żółciowa marskość wątroby, Niedobór α1-antytrypsyny.

16 RAK 16 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Objawy zależne od guza pierwotnego i miejscowego szerzenia się nowotworu: Tępy, słabo nasilony ból w prawym podżebrzu, Uczucie pełności w nadbrzuszu, Wyczuwalny guz w prawym podżebrzu, Żółtaczka, Wodobrzusze i powiększenie obwodu brzucha. Objawy występują w zaawansowanym stadium.

17 RAK 17 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Objawy ogólne: Złe samopoczucie, Gorączka, Utrata masy ciała, Niecharakterystyczne objawy ze strony przewodu pokarmowego: wzdęcia, jadłowstręt, zaparcia, biegunki, Zespoły paraneoplastyczne: hipoglikemia, hipercholesterolemia, erytrocytoza, hiperkalcemia.

18 RAK 18 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Diagnostyka: Ultrasonografia jamy brzusznej Tomografia komputerowa Badanie rezonansu magnetycznego Laparoskopia (+/- śródoperacyjna ultrasonografia) Angiografia.

19 RAK 19 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Tomografia komputerowa - rak wątrobowokomórkowy: hiperdensyjna zmiana ogniskowa mogąca odpowiadać rakowi wątroby.

20 RAK 20 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Zmiany budzące podejrzenie nowotworu powinny być weryfikowane cytologicznie (za pomocą biopsji cienkoigłowej) lub histologicznie (metodą biopsji gruboigłowej). Badania laboratoryjne: Oznaczenie stężenia α-fetoproteiny w surowicy, Ocena czynności wątroby.

21 RAK 21 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Badania przesiewowe (oznaczanie AFP i ultrasonografia jamy brzusznej) przeprowadza się co 6 miesięcy u pacjentów z marskością wątroby spowodowaną: Wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, Hemochromatozą, Przewlekłym nadużywaniem alkoholu, Pierwotną marskością żółciową.

22 RAK 22 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Diagnostykę należy poszerzyć o dodatkowe badania obrazowe oraz biopsje cienkoigłową w przypadku: Wykrycia guzka, Podwyższonego poziomu AFP.

23 RAK 23 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Ocena zaawansowania klinicznego Klasyfikacja TNM: cecha T - średnica i liczba guzów w wątrobie oraz naciekanie naczyń, cecha N - obecność przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych, cecha M - występowanie przerzutów odległych (najczęściej płuca).

24 RAK 24 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Klasyfikacja wg Okudy ocena stanu czynnościowego wątroby; kryteria niepomyślne: Guz przekraczający 50% masy wątroby, Wodobrzusze, Stężenie albumin mniejsze niż 3g/dl, Stężenie bilirubiny ponad 3g/dl; Stopień I bez kryteriów niepomyślnych, Stopień II 1-2 kryteria niepomyślne, Stopień III 3-4 kryteria niepomyślne.

25 RAK 25 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Klasyfikacja wg Child-Pugh: Liczba punktów\ Parametry Albumina (g/dl) > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 Bilirubina (mg/dl) > 3 Czas protrombinowy (%) > < 40 Wodobrzusze brak niewielkie nasilone Encefalopatia (stopień) 0 I - II III - IV

26 RAK 26 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Klasyfikacja Child-Pugh: Grupa A: 5 6 pkt, Grupa B: 7 9 pkt, Grupa C > 10 pkt zabieg operacyjny przeciwwskazany.

27 RAK 27 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Leczenie Wybór metody leczenia zależy od: Zaawansowania klinicznego choroby - TNM, Stanu ogólnego chorego, w tym istnienia ewentualnych przeciwwskazań do leczenia operacyjnego, Stanu czynnościowego wątroby klasyfikacja Okudy, klasyfikacja Child-Pugh.

28 RAK 28 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Leczenie operacyjne - jedyny skuteczny sposób postępowania, dający szanse wyleczenia: Wycięcie guza z marginesem tkanek zdrowych, Przeszczep wątroby. Odsetek pacjentów kwalifikujących się do leczenia operacyjnego jest niewielki i wynosi około 30%.

29 RAK 29 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Resekcja guza: Usunięcie zmiany z 1-centymetrowym marginesem, Maksymalnie można usunąć 70-80% miąższu wątroby, Wykorzystuje się techniki umożliwiające ograniczenie krwawienia podczas zabiegu, Marskość wątroby znacznie ogranicza możliwość resekcji.

30 RAK 30 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Przeszczep wątroby stanowi alternatywę dla resekcji miąższu. Pozwala na wyleczenie raka wątrobowokomórkowego jak i marskości wątroby. Wskazania do transplantacji wątroby: Obecność pojedynczego guza o średnicy mniejszej niż 5 cm lub 2-3 guzów o średnicy mniejszej niż 3 cm każdy, Brak przerzutów krwiopochodnych i w węzłach chłonnych, Brak naciekania naczyń.

31 RAK 31 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Leczenie paliatywne W przypadku przeciwwskazań do leczenia radykalnego, stosuje się metody leczenia paliatywnego: Ablacja guza, Chemioterapia dotętnicza, Chemioterapia systemowa, Radioterapia.

32 RAK 32 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Techniki ablacyjne: Alkoholizacja guza, Termoablacja z zastosowaniem hipertermii generowanej prądem o wysokiej częstotliwości - RFA, Krioterapia, Embolizacja.

33 RAK 33 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Dotychczas brak potwierdzenia znamiennie korzystnego wpływu leczenia cytostatykami na czas przeżycia chorych. Efektywniejsze zdaje się połączenie chemioterapii z metodami miejscowymi. Sorafenib (inhibitor kinaz tyrozynowych, działający antyproliferacyjnie i antyangiogennie) w badaniach klinicznych przedłuża życie pacjentów leczonych paliatywnie.

34 RAK 34 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Przyczyny ograniczonego zastosowania radioterapii: Niska tolerancja promieniowania przylegających zdrowych tkanek wątroby, Trudności z dokładną lokalizacją guza.

35 RAK 35 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Rokowanie Nie leczeni chorzy z rozpoznaniem raka wątrobowokomórkowego mają złe rokowanie. Mediana czasu przeżycia od rozpoznania wynosi około 8 miesięcy. Radykalne leczenie chirurgiczne daje szanse na 5-letnie przeżycie u 25% pacjentów w przypadku resekcji i u 70% po przeszczepie wątroby. Przyczyną niepowodzeń w leczeniu jest najczęściej wznowa miejscowa.

36 RAK 36 WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Wirusowe zapalenie wątroby a rak wątrobowokomórkowy: Przewlekłe nosicielstwo WZW typu B lub C zwiększa 100-krotnie prawdopodobieństwo rozwoju raka watrobowokomórkowego, Ryzyko rozwoju nowotworu jest tym mniejsze im później dochodzi do zakażenia, Okres karencji lat, Zapobieganie - szczepienia przeciw WZW typu B oraz skuteczne leczenie zapaleń typu B i C.

37 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Rak z nabłonka dróg żółciowych (cholangicarcinoma) o lokalizacji śródwątrobowej stanowi około 20% nowotworów złośliwych wątroby. Najwięcej zachorowań stwierdza się po 60 r. ż., Częściej dotyczy mężczyzn (60%), Najczęstszym umiejscowieniem guza jest wnęka wątroby (guz Klatskina).

38 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG Dominującym typem histologicznym jest rak gruczołowy (adenocarcinoma). Czynniki ryzyka: ŻÓŁCIOWYCH Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Torbiele dróg żółciowych, Choroby pasożytnicze dróg żółciowych, Narażenie na niektóre substancje kancerogenne.

39 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG Objawy kliniczne są podobne jak w przypadku raka wątrobowokomórkowego: Żółtaczka zaporowa, Świąd skóry, Ból w górnym prawym kwadrancie jamy brzusznej, Utrata masy ciała, ŻÓŁCIOWYCH Hepatomegalia lub macalny guz w prawym podżebrzu.

40 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG Diagnostyka ŻÓŁCIOWYCH Dobór badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej analogicznie jak w raku wątrobowokomórkowym. Umiejscowienie guza we wnęce wątroby powoduje rozszerzenie przewodów żółciowych powyżej przeszkody, zastój żółci oraz zapadnięcie się pęcherzyka żółciowego. Niezbędne jest wykonanie badań oceniających drogi żółciowe: MRCP lub ERCP.

41 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG Leczenie ŻÓŁCIOWYCH Leczenie radykalne i paliatywne jest podobne jak w raku wątrobowokomórkowym. W przypadku chirurgicznej resekcji guza obowiązuje większy margines tkanek zdrowych. Znaczenie chemioterapii i radioterapii w leczeniu cholangiocarcinoma jest kontrowersyjne.

42 NOWOTWORY WEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG Rokowanie ŻÓŁCIOWYCH Rokowanie w nowotworach wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jest złe. Czas przeżycia po rozpoznaniu wynosi około miesięcy. Jedynie 10-30% chorych operowanych przeżywa 5 lat od rozpoznania.

43 HEPATOBLASTOMA 43 Wątrobiak zarodkowy wywodzi się z przetrwałych komórek płodowych lub zarodkowych. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby u dzieci. 60% przypadków występuje przed 2 r.ż. Objawy kliniczne: wzdęcia brzucha, macalny guz, utrata apetytu, spadek masy ciała, bladość powłok, zaburzenia wzrostu, zaburzenia czynności wątroby. Przy dużych guzach możliwe są: bóle brzucha, krwawienia do jamy brzusznej, żółtaczka.

44 HEPATOBLASTOMA 44 Diagnostyka Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa identyczna jak w raku wątrobowokomórkowym. Podstawowym badaniem jest USG jamy brzusznej. Charakterystyczny jest wzrost α-fetoproteiny, skorygowany z wiekiem pacjenta.

45 HEPATOBLASTOMA 45 Leczenie Postępowaniem radykalnym jest neoadiuwantowa chemioterapia, resekcja guza oraz pooperacyjna chemioterapia. W przypadkach nieoperacyjnych stosuje się chemioterapię. Rokowanie jest złe. Jedynie 30% chorych przeżywa 3 lata od rozpoznania.

46 NOWOTWORY WTÓRNE 46 Wątroba jest na pierwszym miejscu pod względem częstości występowania przerzutów krwiopochodnych. W Polsce i Europie Północnej przerzuty z innych narządów występują około 30-krotnie częściej niż pierwotne nowotwory wątroby. W badaniach autopsyjnych u około 1/3 osób zmarłych na nowotwory złośliwe wykrywane są przerzuty do wątroby.

47 NOWOTWORY WTÓRNE 47 Większość to przerzuty z narządów, z których krew spływa drogą żyły wrotnej: Rak jelita grubego prawie 50%, Rak żołądka, Rak trzustki i dróg żółciowych, Rzadziej rak płuca i rak piersi. Budowa histologiczna przerzutów odpowiada nowotworom w ognisku pierwotnym.

48 NOWOTWORY WTÓRNE 48 Objawy kliniczne występują zwykle późno i świadczą o zaawansowaniu choroby nowotworowej. Objawy ogólne towarzyszące przerzutom: Osłabienie, Złe samopoczucie, Utrata masy ciała, Stany podgorączkowe lub gorączka. Objawy niewydolności wątroby lub nadciśnienia wrotnego występują rzadko.

49 NOWOTWORY WTÓRNE 49 Małe guzy z reguły długo są bezobjawowe. Duże guzy mogą manifestować objawy w następstwie ucisku lub naciekania narządów sąsiednich. Objawy związane z istnieniem zmian przerzutowych: Ból prawego podżebrza, Powiększenie wątroby, wyczuwalny palpacyjnie guz, Obrzęki kończyn dolnych, Wodobrzusze.

50 NOWOTWORY WTÓRNE 50 Diagnostyka Przerzuty mogą być zdiagnozowane jednocześnie z guzem pierwotnym (synchronicznie) lub w późniejszym okresie (metachronicznie). Badania obrazowe: Ultrasonografia jamy brzusznej, Tomografia komputerowa, Badanie rezonansu magnetycznego, Pozytronowa tomografia emisyjna.

51 NOWOTWORY WTÓRNE 51 Tomografia komputerowa przerzuty raka trzustki do wątroby: widoczne mnogie ogniska hipodensyjne.

52 NOWOTWORY WTÓRNE 52 Biopsję wykonujemy jedynie w przypadku zmian nieresekcyjnych bądź przeciwwskazań do operacji, w celu dokładnej diagnostyki histopatologicznej zmiany przerzutowej. Badania laboratoryjne: Badania czynności wątroby, Stężenie antygenu rakowo-płodowego (CEA) podwyższony poziom wskazuje na ognisko pierwotne w jelicie grubym.

53 NOWOTWORY WTÓRNE 53 Leczenie Najskuteczniejszym sposobem leczenia zmian przerzutowych w wątrobie jest ich resekcja z marginesem tkanek zdrowych. Muszą być spełnione następujące warunki: Brak przerzutów pozawątrobowych, Lokalizacja zmiany w jednym płacie bez naciekania naczyń wnęki wątroby, Możliwość zachowania 1-centymetrowego marginesu.

54 NOWOTWORY WTÓRNE 54 Uzasadnione jest chirurgiczne usunięcie zmian przerzutowych w wątrobie w przypadku: Raka jelita grubego, Raka nerki, Rakowiaka, Raka piersi w niektórych przypadkach. Przeszczep wątroby nie ma zastosowania w leczeniu nowotworów wtórnych wątroby, wyjątkiem są przerzuty z guzów neuroendokrynnych.

55 NOWOTWORY WTÓRNE 55 Leczenie paliatywne Chemioterapia systemowa w zależności od nowotworu pierwotnego. Chemioterapia do tętnicy wątrobowej. Metody ablacyjne identyczne jak w raku wątrobowokomórkowym.

56 NOWOTWORY WTÓRNE 56 Rokowanie w przypadku zmian przerzutowych w wątrobie jest złe i zależy od kilku czynników: Miejsca pochodzenia przerzutów, Liczby, wielkości i umiejscowienia ognisk meta-, Czasu między wystąpieniem zmian wtórnych a zakończeniem leczenia nowotworu pierwotnego, Wyboru metody leczenia.

57 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ - - WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

58 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Podział nowotworów dróg żółciowych na podstawie lokalizacji: Rak wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, Rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, Rak pęcherzyka żółciowego, Rak brodawki Vatera.

59 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Lokalizacja pozawątrobowa stanowi około 90% umiejscowień nowotworów wywodzących się z nabłonka dróg żółciowych. Częściej chorują mężczyźni. Najwięcej zachorowań stwierdza się powyżej 65rż. Histologicznie najczęściej występuje rak gruczołowy.

60 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Czynniki ryzyka są identyczne do opisanych w raku o lokalizacji śródwątrobowej. Objawy kliniczne: Bezbolesna żółtaczka z świądem skóry, Utrata masy ciała, Powiększenie wątroby, Objaw Courvoisiera - powiększony, niebolesny pęcherzyk żółciowy.

61 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Badania laboratoryjne: Enzymy wskaźnikowe cholestazy, Bilirubina, Oznaczenie antygenów CEA i CA 19-9 w surowicy. Ocena CA 19-9 ma szczególne znaczenie jako badanie przesiewowe wykrywające cholangiocarcinoma u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych.

62 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Diagnostyka obrazowa: Ultrasonografia jamy brzusznej, Tomografia komputerowa z kontrastem, Badanie rezonansu magnetycznego, Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna umożliwia ocenę dróg żółciowych oraz pobranie wycinków do badania histologicznego.

63 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Leczenie Postępowaniem radykalnym jest usunięcie guza z marginesem tkanek zdrowych oraz okolicznymi węzłami chłonnymi. W leczeniu paliatywnym stosuje się zabiegi udrażniające drogi żółciowe (zespolenia omijające, endoprotezy). Chemioterapia ma ograniczone zastosowanie.

64 NOWOTWORY ZEWNĄTRZ WĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Nowotwory zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych rokują źle. Jedynie 20 30% chorych przeżywa 5 lat. Średni czas przeżycia po zabiegu operacyjnym to 20 miesięcy.

65 RAK PĘCHERZYKA 65 ŻÓŁCIOWEGO Wywodzi się z komórek nabłonka błony śluzowej pęcherzyka żółciowego. Polska należy do krajów o wysokiej zachorowalności. Zachorowalność wzrasta po 50 roku życia. Kobiety chorują 3 razy częściej. Jako przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych u kobiet znajduje się na 11 miejscu. Rak pęcherzyka żółciowego stanowi około 80% nowotworów złośliwych dróg żółciowych.

66 RAK PĘCHERZYKA 66 ŻÓŁCIOWEGO Pod względem budowy histologicznej większość przypadków stanowi rak gruczołowy (adenocarcinoma). Guzy łagodne pęcherzyka występują bardzo rzadko. Lokalizacja raka pęcherzyka żółciowego: dno (60%), trzon (30%), szyjka (10%).

67 RAK PĘCHERZYKA 67 ŻÓŁCIOWEGO Rak pęcherzyka żółciowego rozpoznawany jest u 1% pacjentów operowanych z powodu chorób dróg żółciowych. Czynniki ryzyka: Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, Wieloletnia kamica pęcherzykowa 90% raków pęcherzyka współistnieje z kamicą, Pęcherzyk porcelanowy wysycony solami wapnia, Torbiele dróg żółciowych.

68 RAK PĘCHERZYKA 68 ŻÓŁCIOWEGO Pierwsze objawy kliniczne są niecharakterystyczne: Ból w górnym prawym kwadrancie jamy brzusznej promieniujący do kręgosłupa i okolicy międzyłopatkowej, Żółtaczka i świąd w wyniku naciekania dróg żółciowych, Nudności i wymioty, Utrata łaknienia i zmniejszenie masy ciała, Wyczuwalny guz w prawym podżebrzu.

69 RAK PĘCHERZYKA 69 ŻÓŁCIOWEGO Diagnostyka: Ultrasonografia jamy brzusznej badanie wstępne, Tomografia komputerowa z kontrastem ocena topografii zmiany, stanu okolicznych węzłów chłonnych oraz naciekania wnęki wątroby, Badanie rezonansu magnetycznego, Endoskopowa pankreatocholangiografia wsteczna.

70 RAK PĘCHERZYKA 70 ŻÓŁCIOWEGO Badania laboratoryjne: Enzymy wskaźnikowe cholestazy, Bilirubina, Wzrost stężenia aminotransferaz - świadczy o zaawansowaniu choroby, naciekaniu wątroby, zmianach przerzutowych, CA 19-9, CEA.

71 RAK PĘCHERZYKA 71 ŻÓŁCIOWEGO Leczenie Postępowaniem radykalnym jest resekcja guza z marginesem tkanek zdrowych. Ponad 75% chorych jest dyskwalifikowana od zabiegu z powodu zaawansowania procesu npl. W przypadku guzów naciekających drogi żółciowe stosuje się paliatywne zabiegi udrażniające. Nie stwierdzono wydłużenia czasu przeżycia chorych w wyniku stosowania terapii uzupełniającej.

72 RAK PĘCHERZYKA 72 ŻÓŁCIOWEGO Rokowanie Rokowanie w przypadku raka pęcherzyka żółciowego jest złe, a śmiertelność wysoka. Jedynie nowotwory wykryte w niezaawansowanym stadium mają szanse być skutecznie leczone. Często współistniejąca kamica pęcherzykowa, ze względu na podobne objawy, utrudnia wczesne rozpoznanie. 5-letnie przeżycie w I stopniu zaawansowania wynosi 90%, natomiast w IV jedynie 15%.

73 RAK BRODAWKI VATERA 73 Raki brodawki Vatera stanowią heterogenną grupę nowotworów wywodzących się z okolicy połączenia dróg żółciowych z dwunastnicą oraz okolicy okołobrodawkowej. Najwięcej zachorowań występuje po 60 r. ż. Czynnikiem ryzyka jest zespół polipowatości rodzinnej. Większość przypadków stanowi rak gruczołowy. Często rozwija się na podłożu łagodnych rozrostów brodawczakowatych.

74 RAK BRODAWKI VATERA 74 Objawy kliniczne: Żółtaczka zaporowa, Świąd skóry, Miernie nasilone dolegliwości bólowe, Biegunki. Żółtaczka w początkowym okresie choroby często ma charakter okresowy.

75 RAK BRODAWKI VATERA 75 Diagnostyka Badania obrazowe: często stwierdza się poszerzenie dróg żółciowych bez widocznego guza: Ultrasonografia jamy brzusznej, Tomografia komputerowa z kontrastem, Badanie rezonansu magnetycznego, Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna umożliwia ocenę dróg żółciowych, okolicy brodawki Vatera oraz pobranie wycinków do badania histologicznego.

76 RAK BRODAWKI VATERA 76 MRCP: Poszerzenie dróg żółciowych spowodowane zwężeniem przewodu żółciowego wspólnego w odcinku dystalnym.

77 RAK BRODAWKI VATERA 77 Leczenie Podstawową metodą leczenia jest resekcja guza z marginesem tkanek zdrowych. Najczęściej wykonuje się zabieg Whipple a. Resekcyjność jest wysoka i wynosi około 80-90%. Chemioterapię stosujemy w przypadku niedoszczętnej resekcji guza oraz zaawansowanego stadium choroby.

78 RAK BRODAWKI VATERA 78 Ze względu na wczesne rozpoznanie, rokowanie w raku brodawki Vatera jest w porównaniu z innymi nowotworami dróg żółciowych dobre. W przypadku radykalnej resekcji oraz braku przerzutów 5-letnie przeżycie jest osiągalne u 30-50% chorych.

79 RAK TRZUSTKI

80 RAK TRZUSTKI 80 Rak trzustki należy do najbardziej złośliwych i inwazyjnych nowotworów. Częściej chorują mężczyźni. 6 u kobiet i 7 u mężczyzn przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Najwięcej zachorowań po 50 r. ż. W krajach rozwiniętych zachorowalność wzrasta.

81 RAK TRZUSTKI 81 Czynniki ryzyka: Wiek większość zachorowań występuje po 50 r. ż., Palenie tytoniu, Dieta bogata w tłuszcze i węglowodany, Przewlekłe zapalenie trzustki, Cukrzyca, Niektóre zaburzenia dziedziczne: zespół Lyncha II, zespół polipowatości rodzinnej, zespół von Hippel- Landau, rzadka rodzinna postać raka trzustki.

82 RAK TRZUSTKI 82 Nowotwory trzustki wywodzą się z komórek: egzokrynnych ponad 90%, endokrynnych. Wśród nowotworów części egzokrynnej prawie 90% stanowi gruczolakorak przewodowy - ductal adenocarcinoma. Rak trzustki rozwija się w: głowie (70%), trzonie (20%), ogonie (10%).

83 RAK TRZUSTKI 83 Objawy kliniczne We wczesnym stopniu zaawansowania przebieg jest skąpoobjawowy. Pierwsze oznaki toczącego się procesu npl są niecharakterystyczne i obejmują: Dyskomfort w jamie brzusznej, Wzdęcia, Zmniejszenie masy ciała związane z utratą łaknienia oraz zaburzeniami trawienia i wchłaniania, Nudności i wymioty, Biegunka.

84 RAK TRZUSTKI 84 Objawy charakterystyczne dla raka trzustki występują zwykle późno i świadczą o zaawansowanym procesie nowotworowym. Ból brzucha gniotący, piekący zlokalizowany w nadbrzuszu, promieniujący do kręgosłupa. Żółtaczka mechaniczna z towarzyszącym świądem skóry. Cukrzyca lub nietolerancja glukozy Ostre zapalenie trzustki.

85 RAK TRZUSTKI 85 Objawy późne: Wyniszczenie, Zakrzepica żylna, Zespół Trousseau wędrujące zakrzepowe zapalenie żył, Krwawienie z przewodu pokarmowego, Powiększenie śledziony, Niedrożność przewodu pokarmowego, Objawy psychiatryczne najczęściej pod postacią depresji.

86 RAK TRZUSTKI 86 Diagnostyka nowotworów trzustki jest wyjątkowo trudna ze względu na skryty rozwój choroby w jej początkowym stadium oraz ograniczoną dostępność narządu. Badania: Ultrasonografia jamy brzusznej stwierdza obecność guza, czułość 80-90%, Spiralna tomografia komputerowa z kontrastem ocena topografii i zaawansowania zmiany, Badanie rezonansu magnetycznego ocena przewodu trzustkowego i dróg żółciowych,

87 RAK TRZUSTKI 87 Endoskopowa pankreatocholangiografia wsteczna, Endoskopowa ultrasonografia, RTG żołądka i dwunastnicy, Laparoskopia i ultrasonografia laparoskopowa. Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG wskazana jest przy podejrzeniu nieresekcyjnego raka trzustki przed wdrożeniem leczenia skojarzonego. W pozostałych przypadkach rozpoznanie ustala się śródoperacyjnie.

88 RAK TRZUSTKI 88 Tomografia komputerowa rak trzustki: uwypuklenie zarysu głowy trzustki z miejscowym zgrubieniem.

89 RAK TRZUSTKI 89 Badania laboratoryjne We wczesnym okresie choroby wyniki badań laboratoryjnych są zwykle w normie. W późniejszym okresie występuje: Podwyższony poziom enzymów wskaźnikowych cholestazy, bilirubiny, Niedokrwistość, Hipoalbuminemia, Patologiczna krzywa cukrowa, Podwyższony poziom CA 19-9 w surowicy.

90 RAK TRZUSTKI 90 Do oceny stopnia zaawansowania klinicznego służy klasyfikacja TNM. W praktyce dla wyboru metody dalszego postępowania istotna jest ocena resekcyjności: Rak resekcyjny - nie nacieka sąsiednich narządów i przestrzeni zaotrzewnowej Rak miejscowo nieresekcyjny - nacieka przestrzeń pozaotrzewnową, przerzuty nieobecne Rak zaawansowany obecność przerzutów odległych.

91 RAK TRZUSTKI 91 Leczenie Postępowaniem z wyboru w przypadku operacyjnego raka trzustki jest resekcja guza wraz z marginesem tkanek zdrowych. W zależności od lokalizacji zmiany wykonuje się: Pankreatoduodenektomię sposobem Whipple a lub Traverso rak głowy trzustki, Obwodową resekcję trzustki ze śledzioną rak trzonu lub ogona trzustki, Całkowitą resekcję trzustki w przypadku wieloogniskowego raka trzustki.

92 RAK TRZUSTKI 92 Badania kliniczne udowodniły korzyści z terapii uzupełniającej w raku trzustki, dotychczas jednak nie opracowano standardów terapeutycznych. W II i III stopniu zaawansowania zaleca się stosowanie chemioterapii uzupełniającej, zwłaszcza w przypadku nieradykalnej operacji. W przypadkach nieresekcyjnych o zaawansowaniu miejscowym, bez przerzutów można stosować leczenie chemioradioterapią.

93 RAK TRZUSTKI 93 Leczenie paliatywne W przypadku gdy niemożliwe jest leczenie radykalne wykonuje się zabiegi, które umożliwiają: Zachowanie drożności przewodu pokarmowego: zespolenie żołądkowo-jelitowe. Swobodny pasaż żółci: zespolenie przewodowojelitowe lub endoskopowe protezowanie dróg żółciowych. W stadium rozsiewu choroby stosuje się także paliatywną chemioterapię.

94 RAK TRZUSTKI 94 Leczenie przeciwbólowe Dokuczliwy ból w raku trzustki występuje w większości przypadków, często oprócz farmakoterapii wykonuje się: Laparoskopową lub przezskórną neurolizę splotu trzewnego, Przecięcie nerwów trzewnych w trakcie torakoskopii, Teleradioterapię.

95 RAK TRZUSTKI 95 Rokowanie w raku trzustki jest bardzo złe, zależy głównie od możliwości wykonania resekcji guza. Zmiana resekcyjna: Bez leczenia średnie przeżycie 9-10 miesięcy, Po zabiegu - średnie przeżycie miesięcy. Zmiana nieresekcyjna: Bez leczenia - średnie przeżycie 6 miesięcy, Leczenie skojarzone z chemioterapią i radioterapią nieznacznie poprawia rokowanie.

96 GUZY NEUROENDOKRYNNE 96 TRZUSTKI Guzy wywodzące się z części endokrynnej są rzadkimi nowotworami trzustki. Wyróżnia się guzy hormonalnie czynne i hormonalnie nieczynne. Rozpoznanie często wymaga badania immunohistochemicznego. Większość guzów hormonalnie czynnych umieszczona jest w trzonie lub ogonie trzustki.

97 GUZY NEUROENDOKRYNNE 97 TRZUSTKI Diagnostyka: Rzetelny wywiad w kierunku objawów związanych z hipersekrecją hormonów, Wywiad rodzinny (MEN I), Badania obrazowe: USG jamy brzusznej, TK, MR, scyntygrafia receptorowa z analogiem somatostatyny, Aspiracyjna biopsja cienkoigłowa lub biopsja wycinająca, Badania laboratoryjne zależne od rodzaju guza.

98 GUZY NEUROENDOKRYNNE 98 TRZUSTKI Guz insulinowy Insulinoma Wywodzi się z komórek B wysp trzustkowych. Najczęściej jest łagodny. W większości przypadków występuje pojedynczo. U 4% chorych stwierdza się zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN I). Diagnostyka laboratoryjna: test głodowy, oznaczenie stężenia proinsuliny oraz peptydu C.

99 GUZY NEUROENDOKRYNNE 99 TRZUSTKI Tomografia komputerowa wyspiak: w okolicy głowy trzustki zmiana ogniskowa o niejednorodnej strukturze wewnętrznej.

100 GUZY NEUROENDOKRYNNE 100 TRZUSTKI Objawy kliniczne Insulinoma wydziela w nadmiarze insulinę powodując zespół hipoglikemiczny z triadą Whhiple a: Samoistna hipoglikemia w wyniku głodówki, Objawy neuroglikopenii, Ustąpienie objawów po podaniu glukozy.

101 GUZY NEUROENDOKRYNNE 101 TRZUSTKI Guz gastrynowy - Gastrinoma Oprócz trzustki może być umiejscowiony także w dwunastnicy (najczęściej), odźwierniku, więzadle wątrobowo-dwunastniczym. Najczęściej złośliwy. U 20% pacjentów jest elementem MEN I. Badania laboratoryjne: podwyższony poziom podstawowego stężenia gastryny, wzrost stężenia gastryny o 100% po podaniu sekretyny.

102 GUZY NEUROENDOKRYNNE 102 TRZUSTKI Objawy kliniczne tworzą zespół Zollingera-Ellisona: Oporne na leczenie nawracające owrzodzenie błony śluzowej żołądka oraz dwunastnicy. Biegunki, często tłuszczowe.

103 GUZY NEUROENDOKRYNNE 103 TRZUSTKI Guz wydzielający VIP Najczęściej występuje w trzustce, ale może też wywodzić się z nadnerczy, przestrzeni zaotrzewnowej, płuc, jelita cienkiego. W połowie przypadków jest złośliwy. W 8% jest elementem MEN I. Badania laboratoryjne: zwiększenie stężenia VIP w osoczu.

104 GUZY NEUROENDOKRYNNE 104 TRZUSTKI Objawy kliniczne tworzą zespół Vernera-Morrisona: Wodnista biegunka, Odwodnienie, Hipokaliemia, Hipochlorhydria, Zasadowica, Nietolerancja glukozy, cukrzyca.

105 GUZY NEUROENDOKRYNNE 105 TRZUSTKI Guzy glukagonowy Glukagonoma Wywodzi się z komórek A wysp trzustkowych. Wydziela w nadmiarze glukagon. Najczęściej lokalizuje się w ogonie trzustki. W 80% przypadków jest guzem złośliwym. W 5 17% jest elementem MEN I. Badania laboratoryjne: zwiększone stężenie glukagonu w osoczu.

106 GUZY NEUROENDOKRYNNE 106 TRZUSTKI Objawy kliniczne związane są z nadmiarem glukagonu, który zaburza procesy metaboliczne: Cukrzyca o łagodnym przebiegu, Utrata masy ciała, Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, Pełzający rumień nekrotyczny, Zakrzepica żylna, Zatorowość płucna, Zaburzenia psychiatryczn: psychoza, depresja.

107 GUZY NEUROENDOKRYNNE 107 TRZUSTKI Guzy nieczynne hormonalnie Najczęściej wywodzą się z komórek B wysp trzustkowych. Stanowią 1/3 guzów neuroendokrynnych trzustki. W większości są złośliwe. Objawy związane są z istnieniem masy guza w jamie brzusznej oraz przerzutami. Najczęstsze to: ból brzucha, macalny guz, utrata masy ciała, żółtaczka mechaniczna.

108 GUZY NEUROENDOKRYNNE 108 TRZUSTKI Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie guza trzustki w badaniach obrazowych. Dla potwierdzenia rozpoznania wykonuje się biopsję cienkoigłową pod kontrolą USG. Niezbędne jest badanie immunohistochemiczne bioptatu. Wynik scyntygrafii z oktreotydem jest negatywny.

109 GUZY NEUROENDOKRYNNE 109 TRZUSTKI Leczenie Postępowaniem radykalnym jest leczenie operacyjne resekcja guza z marginesem tkanek zdrowych. W przypadku przerzutów do wątroby stosuje się w zależności od zaawansowania zmiany: Resekcję zmiany wtórnej Techniki ablacyjne Przeszczep wątroby.

110 GUZY NEUROENDOKRYNNE 110 TRZUSTKI Leczenie paliatywne Farmakoterapię objawową stosujemy najczęściej w guzie gastrynowym inhibitory pompy protonowej. W większości przypadków stosuje się terapię celowaną: analogi somatostatyny (skuteczne w 40-80% przypadków) oraz interferon α. Chemioterapia ma niewielką skuteczność. W leczeniu radioizotopowym stosuje się analogi somatostatyny znakowane izotopami promieniotwórczymi.

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO

STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO STRESZCZENIA PRAC II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO P.1. Guz neuroendokrynny trzustki przebiegający z ektopowym zespołem Cushinga opis przypadku Małgorzata Trofimiuk

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa

Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa Guzy neuroendokrynne - spojrzenie radiologa Wywiad z dr n.med. Jarosławem Ćwikłą, Kierownikiem Pracowni Medycyny Nuklearnej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie Przeprowadził Kamil

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH)

ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) Załącznik do załącznika 1d do zarządzenia 93/2005 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 12/2006 Prezesa Funduszu ZAŁĄCZNIK DO KATALOGU PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH (LEKOWYCH) OPISY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI P o radn ik d la Pacjent ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI SPIS TREŚCI 2 3 Opracowanie tekstu dr hab. n. med. Janusz Skowronek Opracowanie graficzne Aleksandra Robaszkiewicz, GoldFish

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać.

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

Neuroblastoma aspekt kliniczny

Neuroblastoma aspekt kliniczny Neuroblastoma aspekt kliniczny Neuroblastoma wraz z grupą pokrewnych guzów należą do najczęstszych nowotworów sympatycznego układu nerwowego u dzieci trzecia pod względem występowania grupa po guzach mózgu,

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki

Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki Informacje dla pacjentów Język polski 32 Diagnostyka i klasyfikacja raka nerki Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku. W większości przypadków rak nerki jest bezobjawowy, co oznacza, że u chorego

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE

ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE ONKOLOGICZNA PORADNIA GENETYCZNA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII. ZESPOŁY DZIEDZICZNE CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁÓW DZIEDZICZNYCH. Młody wiek występowania zachorowań na nowotwory. Wieloogniskowość zmian

Bardziej szczegółowo

Onkologia ginekologiczna

Onkologia ginekologiczna Podział nowotworów trzonu macicy Rak błony śluzowej trzonu macicy Nowotwory mezenchymalne mięśniaki nowotwory mezenchymalne potencjalnie złośliwe mięśniakomięsak gładkokomórkowy Nowotwory podścieliska

Bardziej szczegółowo